Beleggings en participatiemaatschappijen

Meer blogs

Private equity (PE) is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw groot geworden en inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde beleggingscategorie. Private equity is een tijdelijke eigendomsstructuur die een scherpe financiële prikkel geeft tot actie. Doel is het bewerkstelligen van een fors rendement voor de investeerders, vaak 20 tot 30 procent. Na een aantal jaar – meestal drie tot vijf jaar – verkoopt de private equity-financier zijn aandelen in de regel voor een hoger bedrag. Om groeigeld te kunnen verstrekken verzamelt een private-equityfirma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken, vermogende families en van particuliere beleggers. Investeringen door private equity en venture-capitalfondsen liggen op een historisch hoog niveau. Bij private equity gaat het zelfs om bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Zo werd ook verzekeraar Conservatrix aangekocht door Eli Global, die met een dubbele herverzekeringsconstructie het risico van de Nederlandse polissen verplaatste naar Barbados, buiten de toezicht van DNB. De topman van Eli Global werd in april 2019 aangeklaagd voor pogingen om een lokale toezichthouder om te kopen. Hetzelfde kan nu gebeuren met Klaverblad. Lifetri, onderdeel van TPG Sixth Street, mag van DNB leven polissen kopen. Pensioenverzekeraars APG en PGGM hebben bij elkaar vanwege de negatieve rentes zo’n 45 miljard euro in private equity gestoken.

In 2022 vonden er 124 fusies en overnames door private equity bedrijven plaats, 8 meer dan in 2021. Van deze 124 transacties hadden er 43 betrekking op de zorgverlening en 81 op de toelevering- en life sciencemarkten. Voor de zorgverlening betekent dat een afname van het aantal fusies en overnames ten opzichte van 2021 toen er 55 transacties hebben plaatsgevonden. Ook is er een toenemende belangstelling van private-equity-investeerders voor accountantskantoren in het mkb, bloedbanken en de zorg. Bain Capital investeerde in 2022 bijvoorbeeld in TMI een Belgisch uitzendbureau dat zorgpersoneel levert. Het bureau levert ook veel zzp zorgpersoneel in Nederland. Zodra zorg een speelbal gaat vormen voor Private Equity ligt het voor de hand dat zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Hetzelfde geld voor de kinderopvang en huisartsenposten die hierdoor steeds duurder worden. Het demissionair kabinet Rutte heeft bij de Algemene Beschouwingen aangegeven dit geen probleem te vinden en is niet voornemens om hier paal en perk aan te stellen. SP diende hiertegen een motie in.

Officieel zijn Private Equity bedrijven investeerders die (zo’n 760 miljard wereldwijd) in niet-beursgenoteerde bedrijven beleggen maar in de praktijk worden investeringen via allerlei constructies ook in wel-beursgenoteerde bedrijven gedaan.

In 2020 haalden participatiemaatschappijen die in Nederlandse bedrijven investeerden 6,9 miljard euro aan nieuw kapitaal op bij beleggers. Private Equity fondsen investeren dus met geld dat de zogenoemde general partner zelf inbrengt, aangevuld met geld dat is opgehaald van derden. Het fonds investeert dan onder leiding van de general partner in meerdere overnames (buy-outs). Naast het eigen vermogen van de general en limited partners leent een private-equityfonds meestal ook een aanzienlijke som, bijvoorbeeld bij banken. Die leverage biedt belastingvoordelen, de rente is deels aftrekbaar. En die leverage zorgt er ook voor dat via een hefboom het rendement op het eigen vermogen extra snel stijgt bij een verbetering van de bedrijfsprestaties.

Investeerders kunnen een bedrijf op verschillende manieren van groeigeld voorzien:

1. Buy-outs

Een buy-out is een overname van een volwassen bedrijf, waarbij het PE-fonds meestal een meerderheidsbelang verkrijgt in ruil voor inbreng van vermogen.

2. Venture capital

De meest voorkomende vormen van private equity zijn buy-outs en kapitaalinjecties middels venture capital.In het geval van venture capital wordt geïnvesteerd met risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven. Een venture capital fonds investeert vanaf 200.000 euro. Venture capital wordt ook wel durfkapitaal genoemd.

3. Business angels

Een business angel is een (voormalige) ondernemer die alleen of samen met anderen zakelijk vanaf 50.000 euro investeert in ondernemingen. Een business angel heet ook een informele investeerder of angel investor. Er zijn Nederlandse en internationale netwerken om zo’n informele investeerder te vinden.

4. Seed business angel fonds

Een seed business angel fonds is een speciaal venture capital fonds. De helft van het geld komt van private investeerders en de andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal 5 jaar bestaan.

5. Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, beleggingsfondsen en banken. De participatiemaatschappij steekt minimaal 250.000 euro tot miljoenen euro’s aan groeigeld in kansrijke bedrijven.

6. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Een regionale ontwikkelingsmaatschappij is een door een provincie gefinancierde participatiemaatschappij. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro. Ondanks de coronacrisis investeerden PE-partijen in 2020 volop in Nederlandse bedrijven. Ze staken voor 6,7 miljard euro aan groeigeld in 180 buy-outs en groeiende bedrijven. In datzelfde jaar staken investeerders 900 miljoen euro in 300 startups en scale-ups uit ons land om hun verdere groei te stimuleren.

De drie belangrijke exit kanalen voor private equity zijn:

1. Een strategische verkoop: de onderneming wordt verkocht aan een strategische koper. Dit is doorgaans een koper uit dezelfde of een aanverwante sector die mogelijk synergievoordelen kan behalen. Een voorbeeld van een strategische verkoop in Nederland was de verkoop door Gilde Buy-out Partners van fietsenfabrikant Gazelle aan Pon Holdings in 2011. 2. Een financiële verkoop: de onderneming wordt verkocht aan een andere private-equitypartij. Veelal betreft het hier bedrijven die in een volgende groeifase zijn beland, waarbij andere private-equity partijen meer waarde kunnen toevoegen dan de bestaande eigenaren. 3. Een Initial Public Offering (IPO): de onderneming wordt naar de beurs gebracht, waarna het belang geheel of in delen wordt verkocht. Ook bij de rol van private equityhuis Lion Capital bij HEMA zijn vraagtekens te plaatsen. Lion Capital liet de winkelketen achter met een schuld van 800 miljoen euro toen ze het bedrijf in 2018 aan het investeringsfonds Ramphastos Investments van Marcel Boekhoorn verkochten.

Van de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland zijn er 79 in handen van private-equity-investeerders. De Kaaimaneilanden herbergen veel van deze private equity en hedgefondsen waar Nederlandse institutionele beleggers zoals pensioenfondsen op hun beurt ook in laten beleggen. De Kaaimaneilanden zijn zo populair omdat er daar een solide juridisch systeem is met heel veel privacy voor bedrijven die graag onder de radar blijven. De Kaaimaneilanden zijn een Brits overzees territorium. De Britse koningin wordt vertegenwoordigd door een gouverneur. De huidige gouverneur is Anwar Choudhury, die op 26 maart 2018 de vorige gouverneur Helen Kilpatrick opvolgde. De Kaaimaneilanden staan op de grijze lijst van fiscale paradijzen van de OESO. De belangrijkste spelers op de wereldwijde Private Equity-markt zijn BPNA, PitchBook, Apollo Global Management, Advent International, EnCap Investments, KKR, Blackstone, CVC Capital Partners, Warburg Pincus, Carlyle Neuberger Berman en TPG Capital

De twee belangrijkste vormen zijn buy-outs en venture capital. Bij een buy-out wordt meestal een meerderheidsbelang verkregen in ruil voor inbreng van vermogen. Het eigendomsmodel van private equity is tijdelijk; een exit is meestal voorzien na drie tot vijf jaar. In het geval van venture capital wordt geïnvesteerd met risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven.

Het slechte imago van private equity komt onder andere door de teloorgang van warenhuisketen V&D en uitgeverij PCM (nu DPG Media), die in 2004 door het Britse Apax werd ingelijfd en direct daarna werd volgeladen met schulden.

Overnames door Private Equity bedrijven worden nogal eens met (bank)leningen gefinancierd waardoor het rendement op jaarbasis boven de drempel van 8% uitkomt. Door de overname op deze manier te financieren, wordt het rendement op het vermogen een jaar sneller behaald. Een hoger rendement op jaarbasis bepaalt wanneer private-equity bedrijven beginnen met delen in de winst. Zo kunnen er hoge bonussen aan de investeerders worden uitgekeerd. Dat zo’n dure lening ten koste gaat van het totale rendement is irrelevant.

In private equity is het verdere verdienmodel simpel, bedrijven worden overgenomen en leeggehaald, of volgestopt met schulden, om de aankoop te financieren en worden vaak behandeld als een soort plof BV of sterfhuisconstructie.

De dochterondernemingen van Sanquin die geneesmiddelen maken op basis van bloedplasma zijn ook deels eigendom geworden van private-equity. Een groep investeerders nam een belang in Sanquin Plasma Products (SPP) en Plasma Industries Belgium (PIBe), een Nederlandse en een Belgische dochter van Sanquin. SPP kreeg 10 miljoen euro subsidie van het ministerie van Volksgezondheid om een Corona­ geneesmiddel met het bloedplasma van Nederlandse donoren te kunnen ontwikkelen

Private Equity geld wordt veelal ook via onduidelijke constructies in de grote kinderopvangketens of verzekeringsmaatschappijen gestoken. Vanuit de hoek van private equity komt er steeds meer interesse in W&I-verzekeringen, vooral nu toezichthouder DNB geen bezwaren meer lijkt te hebben. Kinderopvangorganisatie Estro en V&D zijn voorbeelden van de ondergang na overnames door private equity bedrijven. Een private equity partij als het Canadese Onex is bijvoorbeeld eigenaar van de keten Kidsfoundation. Het geld voor de opvang dat via de toeslagen die gezinnen ontvangen gaat in plaats van naar kwaliteitsverbetering naar de zakken van investeerders. Sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 is private-equity actief in deze branche. Zij kopen exploitanten van crèches op en bundelen de opvanglocaties om te profiteren van schaalvoordelen. Vorig jaar is een mammoetfusie van Kidsfoundation en Partou aangekondigd met een landelijke capaciteit voor zestigduizend kinderen. Het risico van deze overname is dat een deel van het eigen vermogen van Navitas Capital (de aandelen Partou) wordt vervangen door vreemd vermogen door de nieuwe eigenaren Onex/Waterland. Een deel van het vermogen wordt dus duur geleend en daarna afgelost voor de overname. Maatregelen zijn lastig omdat deze investeerders bijvoorbeeld met een beroep op het vrijhandelsverdrag CETA tussen Canada en Europa claims kunnen indienen wanneer hun verdienmodel wordt beperkt. Eerder dit jaar sloot kinderopvangorganisatie Blos enkele Plusgroepen voor kinderen met zware zorgproblematiek na inmenging van Private Equity. Staatssecretaris Van ’t Wout ziet deze relatie niet, maar laat toch maar een onderzoek instellen naar het verband tussen de kwaliteit van de opvang en de investeringsvorm.

AlpInvest Partners is de grootste Nederlandse investeringsmaatschappij en Waterland Private Equity Investments de een na grootste. Verder zijn er ABN AMRO Capital, Gilde Investments, Bencis, NPM Capital, HAL Investments, Peak Capital, Robeco, Torqx Capital en nog tientallen kleinere maatschappijen:

3i Private Equity

Een toonaangevende internationale investeerder gericht op mid-market Private Equity en Infrastructure.

365 Capital Management 5CS Capital Partners

5Square

Committed Capital Entrepreneurs die investeren in ondernemers. 5Square is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die investeert in ondernemers.

AAC Capital

Een investeringsmaatschappij die succesvolle ondernemers en managementteams ondersteunt bij het versneld realiseren van internationale expansie.

ABN AMRO Capital

ABN Amro brengt de aandelendiensten voor grootzakelijke relaties onder in een joint venture met de Frans-Duitse financiële dienstverlener Oddo BHF. Zakelijke klanten die aandelen willen plaatsen krijgen hierdoor toegang tot een distributienetwerk waarbij meer dan zeshonderd institutionele partijen in Europa en de Verenigde Staten zijn aangesloten. Voor de uitvoering van orders zal de joint venture gebruikmaken van het handelsplatform van Oddo BHF. ABN Amro en Oddo BHF, een financiële speler met ruim 110 miljard euro aan vermogen onder beheer, zullen zich vooralsnog op de Benelux richten, maar hebben de ambitie hun samenwerking uit te breiden naar de Duitse markt. Met het Franse Natixis heeft Oddo BHF al een vergelijkbare samenwerking die gericht is op Franse klanten. De bank stopt met handelsfinanciering en grondstoffenhandel. Kantoren in de Verenigde Staten, Brazilië, Australië, China, Hongkong en Singapore gaan allemaal dicht. Zo’n 800 mensen verliezen hun baan, van wie 150 in Nederland.

ABN/AMRO Participaties

Investeert uit de ABN AMRO gecommitteerde fondsen (in opdracht van de bank) en investeert in stabiele bedrijven met een duidelijk groeipotentieel.

Accel Partners

Grote Amerikaanse Durfkapitaal Onderneming

ACE Partners

Een investeerder met een focus op MKB ondernemingen in de industriële sector

Active Capital Company

Amsterdamse investeerder in kleine en middelgrote bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. De maximale inkomsten van het te investeren bedrijf moeten tussen de 5 en 80 miljoen liggen. De bedrijven waarin deze firma investeert zijn veelal actief in industriële goederen & diensten.

Advent International

Investeerder in goed gepositioneerde bedrijven met operationele en strategische verbeterpotentieel en werkt samen met managementteams om waarde te creëren door de groei van inkomsten en winst te stimuleren.

Altor

Een familie van investeringsfondsen gericht op investeringen in en ontwikkeling van middelgrote bedrijven.

AlpInvest Partners

AlpInvest Partners belegt kapitaal voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), voorheen PGGM). AlpInvest werd opgericht in 2000 door ABP en toen nog PGGM. Vanwege de kredietcrisis ging het in 2008 slecht met AlpInvest, maar in 2010 behaalde de belegger een recordrendement. ABP en PFZW verkochten Alpinvest daarop in januari 2011 aan de Carlyle Group, maar de beide pensioenfondsen blijven de belangrijkste klant. AlpInvest een van de grootste private-equityfirma’s ter wereld. Het hoofdkantoor van AlpInvest bevindt zich in Amsterdam, met daarnaast kantoren in New York en Hongkong. AlpInvest heeft circa 120 medewerkers. Het is de grootste Nederlandse Private Equity firma die internationaal aanwezig is en zich bezig houdt met onder andere distressed securities en groei- en durfkapitaal.

Anabas Investment B.V.

Anabas Investment B.V. waarvan de enig bestuurder de heer H.B. Kolff die meerde investeringsmaatschappijen heeft onder meer met Ruud Sanders waarmee hij Revascom B.V. heeft opgericht in januari 2012. Het bedrijf zelf staat overigens echter al sinds 9 december 2004 ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel, KvK nummer 09146951. Revascom BV bestaat weer uit: Investment Force BV, vestiging Bergambacht (gemeente Krimpenerwaard). -Uitspraak faillissement op 12 december 2013 en – Raymond Coronel Beheermaatschappij BV. Het failliete bedrijf Investment Force B.V. is opgericht door Ruud Sanders. Dit failliete bedrijf heeft een totale schuld van € 5.181.970,80. De heer Sanders is succesvol betrokken geweest bij een reddingsplan voor voetbalclub BV Veendam. De heer Ben Kolff heeft tevens een aandeel in Toeca Holding BV, waaronder de kledingmerken McGregor en Gaastra vallen. Toeca Holding BV bestaat sinds 2003 en is onderdeel van Kolff Management Services BV. Deze BV is ook gevestigd op het privéadres te Blaricum, inschrijvingsdatum Kamer van Koophandel onbekend, inschrijfnummer 58842373. Op dit moment zou Toeca Holding BV een negatief eigen vermogen hebben van ruim €80 miljoen en een achtergestelde lening van aandeelhouders van €95,6 miljoen.

Anders Invest

Zit in Nederlandse industrie en huur- en zorgvastgoed met lange-termijnfocus

Antea Participaties

Een investeringsmaatschappij die zich richt op het Nederlands MKB

Anthos Find & Asset

De beleggingsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer (C&A). In 2021 werd 1 miljoen euro verlies gemaakt terwijl de familie 4,8 miljoen in het fonds stopte. In 2022 werd er 2,5 miljoen euro verlies gemaakt. Het vermogen van de familie bedraagt zo’n 24 miljard euro.

Apax Partners

Private equity investeringsgroep Apax Partners investeert in leveraged en management buy-outs en groeikapitaal. Apax Partners LLP is een Britse participatiemaatschappij met het hoofdkantoor in Londen en onder andere eigenaar van Wehkamp. Het bedrijf is ook actief in New York, Hongkong, Mumbai, Tel Aviv , München en Shanghai. Het bedrijf, inclusief de verschillende rechtsvoorgangers, heeft sinds 1981 ongeveer 51 miljard dollar opgehaald en is een van de oudste en grootste private equity-bedrijven die internationaal opereren. Apax belegt onder andere in telecommunicatie, technologie, detailhandel en consumentenproducten, gezondheidszorg en financiële en zakelijke diensten. Hun Duitse in 1982 opgerichte discounter Takko Fashion komt voor een meerderheidsdeel van 250 miljoen euro in bezit van obligatiehouders die het bedrijf van een ondergang moeten redden. Takko werd in 2010 ingelijfd en kwam mede door Corona in de problemen. Een overbruggingskrediet van 54 miljoen in 2021 door banken en investeerders bleek niet genoeg en 2022 eindigde met een schuld van 561 miljoen euro. Takko heeft ongeveer 2000 winkels in 17 Europese landen en er werken 18.000 mensen. In Nederland zijn er 96 filialen. Apax nam samen met de oprichter en het management van Odin Groep, het toonaangevende Managed IT & Cloud Service Provider, het belang in Odin Groep over van Fortino Capital Partners, een in de Benelux gevestigde B2B software- en IT-investeerder. Apax heeft de ambitie om, door zowel autonome groei als buy & build, de leidende positie van Odin Groep als Managed Service Provider in Nederland te versterken. Odin Groep is actief in het MKB, het onderwijs, de gezondheidszorg en woningcorporaties. Apax Partners investeert vanuit haar meest recente mid-market X fund met een omvang van €1,6 miljard.

Apollo Global Management

Een van de grootste alternatieve vermogensbeheerders die veel van ’s werelds meest vooraanstaande beleggers bedient

Ares Capital Corporation

Investeerder en financierder van bedrijfsontwikkeling dat uitgebreide financieringsoplossingen levert aan de midden markt

Archegon

Een familiefonds dat eind maart 2021 als een kaartenhuis in elkaar stortte. Bill Hwang belegde naast zijn eigen 10 miljard ook nog eens 90 miljard van banken zoals Credit Suisse en het Japanse Nomura. Ook Goldman Sachs en Morgan Stanley gingen het schip in door de verkeerde beleggingen. Archegos was geen hedgefonds, maar een familiefonds dat handelde met een zogeheten ’total return swap’ waarbij de bank een contract afsluiten dat is afgeleid van een bepaald aandeel. Als de koers van het aandeel stijgt, betaalt de bank die stijging aan de belegger. Als de koers van het aandeel daalt, moet de belegger de bank betalen. Sowieso betaalt de belegger bij het sluiten van het contract de bankkosten. Om het risico op stijgende koersen af te dekken, koopt de bank het aandeel vaak zelf. Winst en verlies als gevolg van de koersstijging worden zo tegen elkaar weggestreept. De vergoeding die de belegger hoe dan ook betaalt, staat dan onder aan de streep als opbrengst voor de bank. De belegger leent vaak ook geld bij de bank waarmee hij weer extra contracten afsluit. Op deze manier vermenigvuldigt de belegger de winst bij koersstijgingen. En dat deed Hwang jarenlang met veel succes. Hwang deed zaken met zes verschillende banken. Waarschijnlijk sloot hij bij elke bank dezelfde contracten met geleend geld, zonder dat de banken dat van elkaar wisten. Hwang kon niet meer betalen nadat de koers van een bedrijf waarop hij speculeerde was gedaald. De schulden die hij was aangegaan daalden tenslotte niet mee. Bank na bank belde of hij extra geld wilde storten om de rap oplopende verliezen te dekken. Toen bleek dat dat niet ging lukken, besloten de genoemde Amerikaanse banken als eerste massaal aandelen van het bedrijf te verkopen. Het zette een kettingreactie in gang. Hwang werd eerder ooit al gepakt voor handelen met voorkennis. De voormalige top is onlangs gearresteerd en aangeklaagd. Oprichter Bill Hwang en cfo Patrick Halligan worden beschuldigd van marktmanipulatie en fraude. Toen de banken bijstortingen eisten voor de verliezen die het leed op de beurs manipuleerde zij de koersen van de aandelen die het bezat en loog tegen banken en effectenhuizen. Het hedgefonds maakte gebruik van geleend geld en aandelenderivaten, zoals swaps.Het hedgefonds had 160 miljard dollar aan posities uitstaan. Toen begin 2021 de aandelen plots in koers daalden moest Archegos geld bijstorten (marginverplichting).

Arnoult

Arnault, de familieholding van LVMH-oprichter Bernard Arnault investeerden samen met L. Catterton in het Duitse schoenenmerk Birkenstock.

Ascendant BioCapital

Investeerder in NewAmsterdam Pharma

AssetCare

AssetCare verleent diensten aan fondsen die beleggen in beursgenoteerde producten, schuldfondsen, cryptofondsen, vastgoedfondsen, private equity fondsen, pensioen-fondsen en verzekeringsmaatschappijen. Door onze persoonlijke en innovatieve aanpak ondersteunen wij onze klanten gedurende de gehele levenscyclus van het fonds.

Atlantic Capital

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich richt op het investeren in bedrijven waar een groei- of verbeterpotentieel aanwezig is en een of meerdere van de onderstaande aspecten een rol spelen. Er is geen specifieke branche of sectorvoorkeur

Atlas Invest

Een particuliere investeringsmaatschappij met meer dan $ 1 miljard aan kapitaal geïnvesteerd in de energiesector

Avedon Capital Partners B.V.

Aurelius

Een multi-asset manager met activiteiten. Als Europese actieve investeerder hebben zij meer dan 100 functionele experts uit verschillende vakgebieden

Avedon Capital Partners

Hoofdkantoor in Amsterdam houdt zich bezig met het ondersteunen van uitzonderlijke ondernemers en managementteams van markt leidende bedrijven

Axivate Capital

Neemt deel in Nederlandse en Europese ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, leisure, teleco en travel

BB Capital Investments

Investeert privaat kapitaal in Nederlandse MKB bedrijven en toonaangevende Europese private equity fondsen. De investeringsmaatschappij van Henk van Koeveringe, de eigenaar van de Roompot vakantieparken, die ook eigenaar werd van het inmiddels failliete Drogisterij.net

BC Partners

Doet in alternatieve investeringen in de hogere midden markt, met meer dan 30 jaar als pan-Europese buy-outinvesteerder

BNP Paribas Obam N.V.

OBAM is een aandelenbeleggingsfonds. Het werd in november 1936 opgericht om het vermogen van Franse nonnenkloosters veilig onder te kunnen brengen in Nederland. Daarmee is het een van de oudste beleggingsfondsen van Europa. In juli 1954 kreeg OBAM een notering aan de Amsterdamse beurs.

BPNA

BPEA, opgericht in 1997, is een van de grootste onafhankelijke private-equity firma’s in Azië met een beheerd vermogen van ongeveer 20 miljard dollar. BPEA werkt nauw samen met haar portefeuillebedrijven en verschaft kapitaal voor expansie, herkapitalisatie of acquisities om hun activiteiten op lange termijn te laten groeien. BPEA brengt direct relevante en waarde verhogende ervaring op het gebied van IT-diensten door zes eerdere investeringen die teruggaan tot 1998. Baring Private Equity Asia koopt Virtusa voor twee miljard dollar

Bain Capital

Belegd in alternatieve beleggingsondernemingen met meerdere activa.

Base Capital

Belfin

Sharim Elzas van Belfin is de zoon van Coltex-eigenaar Fred Elzas. Belfin heeft in Nederland achttien bij de Kamer van Koophandel geregistreerde groepsmaatschappijen waarvan de gedeeltelijk of volledig eigenaar is: Amstelwaard Vastgoed BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Supravast II BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Belfin BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Belfin Utrecht BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Full House BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar International Art Investments BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Dam Square BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Elsinvest BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Bergerpoort BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar cards@work BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Elzavast Holding BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Belfin II BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar New Future Developments BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Elzavast Monumenten BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Full House Monumenten BV, aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard TCS BV, gelegen aan de Joris Dircksenstraat 18 in Breukelen Trajanus Holding BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Meuwsen BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Amstelwaard Beheer BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Pantheon BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Supravast II BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Amstelwaard Vastgoed Twee BV, aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Amstelwaard Vastgoed BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Shadan Management BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar. Belfin International BV bestuurder of gevolmachtigde bij Rim Management BV,, Amstelwaard Vastgoed BV, Elzavast Holding BV en Retail Property Projects (R. P.P.) Beheer BV, allen gevestigd aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar. Fred Elzas (oud-eigenaar Didi en Steps) bezit geschat 190 miljoen euro.

Bencis

Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, die in 1999 is opgericht door Zoran van Gessel en Jeroen Pit. Bencis heeft expertise in sectoren als Industry & Manufacturing, Food & Beverages, Business & Consumer Services, Healthcare & Leisure en Wholesale & Retail en werkt met 26 medewerkers vanuit haar kantoren in Amsterdam, Brussel/Diegem en Düsseldorf. Wij investeren momenteel in 21 bedrijven, waar zo’n 10,000 mensen werken. Deze ondernemingen realiseren gezamenlijk een omzet van ca. 1,6 miljard euro. Bencis investeert bij voorkeur in ondernemingen met een operationeel resultaat tot 50 miljoen euro. Ondersteund sterke en succesvolle ondernemingen in Nederland, maar ook België en Duitsland. De ondersteuning is actief en heeft als doel om de verdere groei nog beter te laten verlopen. De jeansketen Lake Side met 28 winkels ging in 2018 onder Bencis failliet. In 2012 telde de keten, die denimkleding van bekende merken als Lee, Wranglers en Petrol verkocht ruim 70 winkels door heel Nederland.  Bencis investeerde tussen 2006 en 2011 in Perry Sport en Aktiesport, Bremtex en Teidem. In 2011 nam Bencis een meerderheidsbelang in Van Deursen Retail Groep, met toen 200 winkels van Shoeby en 70 winkels van Lake Side. Er zouden 100 nieuwe winkels van Shoeby en Lake Side worden geopend maar in 2011 ging Bremtex failliet, in 2016 volgden Perry Sport, Aktiesport en Teidem. Eerder had Bencis al afscheid genomen van het belang in Shoeby en Lake Side. De jeanswinkels kwamen eind 2015 door een management buy out in handen van Hans den Arend en Daniële Horsten. Het winkelbestand was toen al drastisch gedaald, tot 18 eigen winkels en 10 franchises. De omzet daalde in 2017 met 15 procent tot 3,8 miljoen. Zonder de franchises telde het retailbedrijf nog 84 werknemers. De nieuwe eigenaren probeerden vergeefs de winkelketen als franchiseketen weer uit te bouwen, maar dat mislukte. De drie vennootschappen waarin Lake Side was ondergebracht, werden al snel failliet verklaard.

Better Capital

Jon Moulton investeerder in Jaeger, beter bekend als de maker van de lange wollen onderbroeken van de Britse soldaten in de Eerste Wereldoorlog ging in april 2017 failliet. Pogingen van Jon Moulton, via zijn private equity-bedrijf Better Capital zijn op niets uitgelopen. Vijf jaar lang trachtte Colin Henry met miljoenen vergeefs het bedrijf te redden.

Bill en Melinda Gates Foundation

Investeert onder andere in Picnic.

BioGeneration Ventures III

Investeert in startende bedrijven in de life sciences in Nederland

BlackFin Capital Partners

Een Private Equity-onderneming met hoofdkantoor in Parijs en kantoren in Parijs en Brussel

Blackrock

Het Amerikaanse Blackrock heeft een vermogen van zo’n 10.000 miljard. BlackRock is al meer dan 22 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor Nederlandse klanten. Investeert onder andere in Mollie

De Blackstone Group

Een Amerikaans investeringsbedrijf in 1985 opgericht door Stephen Schwarzman en Peter Peterson

Bluestar Alliance

Bluestar is opgericht in 2006 en bezit twaalf merken die samen meer dan zes miljard dollar aan omzet vertegenwoordigen. Onlangs werd het veriesgevende Scotch & Soda voor 60 miljoen euro aangekocht. CEO is Joseph Gabbay. Opgericht in 2006 door Joseph Gabbay en Ralph Gindi. Door de overname kon een groot deel van de 800 medewerkers van Scotch & Soda in Nederland hun baan behouden. Scotch & Soda f heeft 32 winkels in Nederland, evenals een hoofdkantoor en ontwerpstudio. Het faillissement was een van de grootste in de recente Nederlandse retailgeschiedenis. Het bedrijf boekte een omzet van €342 miljoen in het boekjaar 2021/22 en zei dat het faillissement te wijten was aan ‘ernstige cashflowproblemen’ als gevolg van de coronaviruspandemie, stijgende energieprijzen en inflatie.

Bolster Investment Partners

Een lange termijn investeerder gespecialiseerd in minderheidsbelangen

BOM

Bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. Ze delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal

BOMI LLC

Bond

Investeerde in online kleding outlet Otrium

Boron

Baron van Fentener van Vlissingen bouwde een belang op in Intercontinental Hotels Group bekend van de ketens Holiday Inn en Crowne Plaza. Ook is er een belang in SnowWorld en Accell.

Bouwfonds Investment Management zie IEF

Breedinvest

Naast HB Capital is BreedInvest is een ander investeringsvehikel van de familie Blokker en deze beheert het door Jaap Blokker opgebouwde vermogen. Breedinvest / HB Capital staken veel geld in vastgoed, obligaties en aandelen van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven, zoals Fastned BreedInvest stak onder andere geld in Beter Bed, TKH, Macintosh en Stern. Na 18 jaar een substantieel belang in Beter Bed te hebben gehad werden in september 2020 alle aandelen in Beter Bed verkocht. Het belang bracht tientallen miljoenen minder op dan wat het enkele jaren geleden nog waard was. Breedinvest werkt samen met Michiel Witteveen’s en Maarten Langeveld’s Investore. Breedinvest heeft al haar aandelen in Beter Bed na 18 jaar verkocht voor tientallen miljoenen minder dan waar ze jaren geleden voor werden ingekocht. Sinds december bezat de investeringsmaatschappij van de familie Blokker ruim 1,1 miljoen aandelen, ofwel een belang van 4,7 procent. Gerekend met de koers op de dag van verkoop van rond de 2,80 euro, bracht de verkoop zo’n 3,2 miljoen euro op. De koers van Beter Bed is de afgelopen jaren hard gekelderd, vooral als gevolg van problemen bij het inmiddels verkochte Duitse dochterbedrijf. Vier jaar geleden bracht het aandeel Beter Bed nog ruim 22 euro op en het aandelenpakket van de familie Blokker was dus ooit bijna 25 miljoen euro waard. Breedinvest had aanvankelijk als grootaandeelhouder een belang van bijna 13 procent. Andere grootaandeelhouders zijn de familie Zeeman en het investeringsfonds Teslin, dat wordt beheerd door de familie Van Beuningen. De afgelopen zes jaar bouwde de familie Blokker haar belang al stapsgewijs af. Eind 2014 ontstond commotie toen Breedinvest haar belang te hebben verlaagd, tot 9 procent. Het aandeel noteerde destijds zo’n 16 euro. Breedinvest hield het resterende belang van 9 procent nog vijf jaar aan om het eind 2020 terug te brengen tot 4,7 procent hetgeen zo’n 2 miljoen opleverde. De uiteindelijke totale verkoop bracht uiteindelijk samen zo’n 5,2 miljoen euro op. Beter Bed, dat vorig jaar met 161 winkels een omzet van 186 miljoen euro boekte, laat weten dat het bedrijf niet voor de uitverkoop door Breedinvest op de hoogte was gesteld. De familie Blokker verkocht het volledige belang in interieur- en decoratiespecialist CASA aan investeerder Globitas en het huidige management van de keten. Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder ook België(69) en Nederland(20). CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. In 2020 was het concern actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. In 2018 kwam de keten naar Nederland en in 2020 investeerde Blokker nog 69,5 miljoen euro in het concern om de verliezen door Corona te compenseren. Hierdoor kon het jaar toch worden afgesloten met een positief bedrijfsresultaat waarmee het concern verkoopbaar werd. Het concern stond al jaren onder druk, onder meer door de concurrentie van Action en IKEA. Bovendien mislukte de e-commerce door de te late start. Pas in 2017 werd een eigen webwinkel gerealiseerd. Drie jaar geleden werden met een reorganisatie 50 werknemers afgevloeid en werd een oud magazijn gesloten. Er kwam een kostbaar nieuw geautomatiseerd magazijn langs de E313, de webwinkel werd opgetuigd en ook de filialen kregen een opknapbeurt. Hierdoor werd in 2018 een netto verlies geleden van 19 miljoen euro op een omzet van 174 miljoen euro. Het concern kwam 110 miljoen euro rood te staan. Begin 2020 werd 69,5 miljoen euro aan schulden uitgewist door de extra kapitaalinjectie. De coronacrisis en de tijdelijke sluiting van de winkels leidden toch nog tot liquiditeitsproblemen en in juni moest zelfs surseance van betaling worden aangevraagd. Uiteindelijk werd na 30 jaar toch afscheid genomen van de keten. Globitas wil ‘blijven inzetten op verdere groei en op de uitbouw van de omnichannel activiteiten’ en het personeel behouden.

Bregal Investments

Een wereldwijde private equity-onderneming met beleggingsteams in Londen, München en de Verenigde Staten

Bronze Properties

Bronze Properties S.à.rl is een portefeuillebelegger uit Luxemburg en bezit een reeks bedrijven in de industrie, infrastructuur, energie en vastgoed. Ze werken samen met Retail specialist en financieringspartner GA Europe. In juni 2022 werd Makro Cash & Carry Belgium NV en Metro Delivery Service NV overgenomen om te saneren. De snelle surseanceaanvraag voor Makro en Metro, wekt het wantrouwen van vakbond ACV Puls, die een rechtszaak overweegt: Amper drie maanden na de overname van de Belgische winkels van Metro en Makro, vroeg en kreeg investeerder Bronze Properties bescherming tegen schuldeisers. De gerechtelijke reorganisatie moet het bedrijf de tijd geven om kopers te vinden voor enkele levensvatbare, afzonderlijke onderdelen. Een overnemer voor het volledige bedrijf, dat zwaar verlieslatend is, kan immers niet worden gevonden en de kopers hebben geen geld voor een ‘normale’ herstructurering, zo blijkt. Vakbond ACV Puls wil onderzoeken of ze de zaak aanhangig kunnen maken bij een rechtbank en kunnen afdwingen dat Metro zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Verschillende kandidaat-overnemers hebben zich intussen gemeld voor onderdelen van het bedrijf. Die onderdelen loskoppelen van het moederbedrijf wordt een complexe operatie. Bovendien dringt de tijd, want veel geld heeft Makro Cash & Carry Belgium niet meer in kas.

CPT Capital

CPT investeerde samen met World Fund 40 miljoen euro in de startup ENOUGH, die plantaardige eiwitten voor vlees-, vis- en zuivelvervangers produceert. ENOUGH heette voorheen 3F BIO. De fabriek in het Zeeuwse Sas van Gent kan nu uitbreiden en de productie opschalen om aan de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten te kunnen voldoen en binnen vijf jaar zes keer zoveel kunnen produceren en in 2032 meer dan een miljoen ton per jaar. World Fund is ook de mede oprichter. Craig Douglas van World Fund wil ook meer personeel aannemen voor de kantoren in Sas van Gent, Londen en het Schotse Glasgow. Nu werken in totaal ruim vijftig mensen bij de onderneming. In Schotland is het R&D-centrum van het bedrijf gevestigd.

CVC Capital Partners

Een van de vijf grootste private equity- en investeringsadviesbureau ’s ter wereld, mede opgericht door Rolly van Rappard, onder andere gevestigd op Schiphol.  CVC heeft meer dan vijfentwintig lokale kantoren op drie continenten en bezit tientallen miljarden dollars in fondsen voor managementbuy-outs en gokpaleizen. Sinds de oprichting in 1981 heeft CVC meer dan 300 investeringen afgerond in een breed scala van industrieën in een flink aantal landen. CVC heeft ca 21 vestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten en 830 medewerkers en is ook al langere tijd actief in Nederland. Bedrijven waarbij CVC als aandeelhouder was of is betrokken, zijn onder andere: A bathing Ape, ACB, Acronis,Advantage Solutions, Aham capital, Ahlsell, Aleph, Alvogen, Anchor Class, Anqore, Asplundh, Authentic Brands Group, Away resorts, BIP, bpost, Betafence, Beter Bed, Breitling, BruincapaitalCary Group, C1000, CFGI, Campbell’s, ConvergeOne, Cooper Consumer health, Corialis, Deleo, DFE Pharma, DKV Mobility, D-Marin,Domerstic & General, De Blauwe Hand, Devos Lemmens, Douglas, EcoVadis, Ekaterra (Unilever), elsan, Ethniki Insurance, ExamWorks,Exolum, Fast logistics, Fidelis Insurance, FineToday, Fujian Jinuo, FutereLife, Gaming1, GEMS Education, Genetic, Good Choice,Gridspertise, Gujarat Titans, HealthCare Global, Hellenic Healthcare Group, Hermes, Icario, Imperial, Iron Source, Koninklijke Volker Wessels Stevin, LaLiga, Landers Superstore, Ligue de Foootball Professionel,  aticmind,Mediaocean, Medivet, Medrisk, Mehilainen, Meneba, Messer Industries, Moove, Moto, Multiversity, Naturgy, Neolith, Neptune energy, NewDay, Ngern Tid Lor, Nirvana SAsia, Oanda, Omada Identity, online casino 777 en Circus, Ontic, Panzani, Paysafe, PDC Brands, Petco, Phuong Chau, PIC, Plus Company, Premiership Rugby, PT Samator Indo Gas,Public Power Corporation,QA, QSR Brands, RAC, RAERT, Radwell International, Rayner, RAET, Razer, Recordati S.p.A., Republic Finance,RGI Group,Riraku, Riverstone International, RKE International,S ajjan India, Scan Global Logistics, Sebia, SheerID, Siloam International Hospitals, Six Nations, Skroutz, Skybox Security, SOHO Global Health, Sonae MC, Spectrum Medical,Stark Group, SNS Reaal, Smurfit Kappa, Stage Entertainment, Stock Spirits, Synsam, Syntegon technology, System C&Graphnet, TechInsights, Tendam, Teneo, The Quality, Tipico, TMF Group, TRY Group,Twoday, Unily, United Rugby Championship,UnitedLex,Universidad Alfonso X E1 Sabio, Van Gansewinkel, VelocityEHS, Veritext,Vitalia Home, Vitech, Vivartia, Voleyball World, WebPros,Women’s Tennis Association, Wavin, Worldwide Express&Globaltranz, Xi’an Yikang Pharmacy en Zabka Polska. CVC haalde onlangs een recordbedrag van 26 miljard euro op voor weer een nieuw fonds.  In 2021 nam Blue Oil Capital een minderheidsbelang tegen een waardering van €15 miljard. CVC annuleerde in 2022 een beursgang, maar zou al in november 2023 alsnog een notering willen met een waardering van 20 miljard euro.  CVC investeerde eerder 1 miljard euro in DIF Capital Partners

Capax Capital Partners Capital A

B2b-cadeauplatform Pimm Solutions heeft Capital A als meerderheidsaandeelhouder gekregen. De startup werd in 2012 is opgericht door Leonie Schipperus-Benjamins en Rick van Nispen, Van Nispen en ceo Joost van Kalmhout blijven aan als groot aandeelhouders. Schipperus-Benjamins is uitgestapt en gaat nu door het leven als angel investor. Met de investeringen moeten ‘versneld internationale stappen’ gezet worden.

Capital Mills

Private Equity firma uit Gorinchem investeert voornamelijk in ondernemingen binnen de Benelux en biedt early stage ontwikkeling en groeikapitaal

Capiton

De in Berlijn gevestigde private equity-investeerder Capiton investeert in de online petfoodretailer Alphapet en financiert tegelijkertijd de overname van Healthfood24. Capiton neemt deel aan een kapitaalverhoging van de Alphapet Group samen met de andere bestaande investeerders, waaronder de family office van Reimann Investors. Met de nieuwe middelen van de kapitaalverhoging en een acquisitiefinanciering verstrekt door de financiële investeerder Muzinich, financiert Alphapet op haar beurt de overname van Healtfood24. Naast de kapitaalverhoging neemt Capiton ook de eerdere aandelen van Heliad in de Alphapet Group over, waardoor Capiton de nieuwe hoofdinvesteerder van de groep wordt nadat de transactie is afgerond en volgens Alphapet 36 procent van de aandelen in handen heeft. De op een na grootste aandeelhouder is nu Reimann Investors. Volgens haar eigen verklaring had Heliad in 2017 geïnvesteerd in een groeifinanciering van 13 miljoen euro – waarvan 10 miljoen afkomstig van family offices – in Alphapet en verwacht nu bij exit een liquiditeitsinstroom van ongeveer 3,9 miljoen euro. De winst voor Heliad zou dus ongeveer 1 miljoen euro moeten bedragen, op voorwaarde dat de mededingingsautoriteiten de transactie goedkeuren

Capricorn Venture Partners

Een vermogensbeheerder van private venture-fondsen en beursgenoteerde effecten met de focus op Europese Innovatieve Bedrijven

The Carlyle Group

Opgericht in 1987 in de VS is een van ’s werelds grootste en meest succesvolle beleggingsondernemingen met een vermogen van 195 miljard dollar. Eigenaar MikhailFridman is een van ’s werelds rijkste Russen. Hij heeft investeringen uitstaan in tal van bedrijven en is onder meer grootaandeelhouder van telecombedrijf Veon. Holland & Barrett, in Nederland ook wel bekend als De Tuinen werd in 2017 voor zo’n 2 miljard euro aangekocht. Deze keten heeft meer dan 1150 winkels, waarvan circa 180 in Nederland. De Tuinen was vroeger van Ahold en ging in 2003 over naar Holland & Barrett.

Catterton

L Catterton is een private-equity bedrijf dat is gelieerd aan LVMH’s Bernard Arnault.  Ze investeerden in februari 2021 onder andere in het  250 jaar oude Duitse schoenenmerk Birkenstock voor circa 4,9 miljard dollar. De oprichters en broers Christian en Alex Birkenstock wilden met de investering kunnen groeien in China, India, de rest van Europa en de Verenigde Staten. Catterton en Agache werden behalve aandeelhouders ook sterke partners. Birkenstock werd in 1774 opgericht in Duitsland. Het label staat vooral bekend om zijn brede, leren sandalen die in de jaren zestig voor het eerst werden geïntroduceerd. De investeerders willen nog in 2023 een beursgang in de Verenigde Staten. Als dit lukt, zou Birkenstock meer dan 6 miljard dollar waard zijn (5,51 miljard euro). Erfgenamen Christian en Alex Birkenstock blijven ook na de beursgang een belang in het bedrijf houden.

Cerberus Capital Management

Een platform voor directe leningen in het middensegment dat one-stop financieringsoplossingen biedt aan private equity partijen

Charterhouse Capital Partners

Een van de oudste private-equitybedrijven die actief is in Europa. zij volgen een selectieve, op overtuiging geleide benadering om te investeren in hoogwaardige Europese midden markt bedrijven.

Chestnut Corporate Finance

Cichlide Investment B.V.

Heeft als enig bestuurder de heer M.J. Schothorst de ex ceo van het failliete Mcgregor

Cinven

Opgericht in 1977, werd in 1995 onafhankelijk van de pensioenregelingen van British Coal en richtte in 1996 zijn eerste onafhankelijke fonds op

Committed Capital

Committed Capital werd opgericht in 2008 en werkt samen met ervaren ondernemers om hen te helpen het volledige potentieel van hun bedrijf te benutten door de strategische, commerciële, operationele en uitvoerende capaciteiten uit te breiden. Ze investeren in Nederlandse MKB-bedrijven met een bewezen verdienmodel, sterk concurrentievermogen en stevige groeiambities.

Connected Capital

Convent Capital

Convent Capital is een onafhankelijke Nederlandse participatiemaatschappij opgericht in 2011 die zich richt op kleine tot middelgrote ondernemingen binnen de Benelux. Zij investeren in bedrijven die een goed track record hebben en waar zij strategische en operationele mogelijkheden zien om duurzame waarde te creëren: organisch, in nieuwe markten of via een buy-&-build strategie. Convent Capital heeft de ambitie om te bewijzen dat bedrijven die hier nu op inzetten uiteindelijk de winnaars van de toekomst zijn. De focus is gericht op de lange termijn. Het fonds heeft geen afloopdatum en Convent Capital kent geen exit dwang. Een bewust gekozen strategie om fundamentele transities in een passend tempo voor bedrijf en investeerder door te kunnen voeren. Dit doen zij met een team van ambitieuze specialisten in samenwerking met de directie teams van hun deelnemingen, gesupporterd door hun investeerders die allen ondernemers zijn van goede naam en faam en gezamenlijk een solide basis vormen van waaruit zij kunnen investeren.

Coral Capital Curiosity Venture Capital

Cyrte

DFZ Participaties

DM Equity Partners

DM Equity Partners werd opgericht door Rob ten Heggeler en Ben Mandemakers. Het investeringsteam wordt aangestuurd door Rob ten Heggeler en bestaat verder uit Joost Pape, Arjo Stammes, Tim van Rooijen en Sander Anker. Het team heeft meer dan 60 jaar ondernemerservaring in combinatie met private equity, fusies en overnames en financiering in uiteenlopende sectoren. Ben Mandemakers en Jeroen Maan hebben ook zitting in het investment committee. De investeringsmaatschappij investeerde behalve in keukens ook in Stella fietsen, Optisport, Spice Investments, de Norma group, etc. DM is eigenaar van diverse gerenommeerde modemerken zoal McGregor.

DHG Holding

DIF Capital Partners (Damier Group)

DIF, in 2005 opgericht door Menno Witteveen en Maarten Koopman heeft kantoren in Nederland, Australië, Canada, Chili, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en heeft ruim € 15 miljard aan beheerd vermogen en 200 medewerkers. In 2021 werd een kantoor in New York geopend om de aanhoudende groei van DIF in Noord-Amerika te ondersteunen. Daarna werd in 2023 ook een kantoor in Helsinki geopend om de Scandinavische markt te bedienen. CVC investeerde in 2023 1 miljard in het concern.

Delin Capital

Delta Equity partners

Delta Ypsilon

Delta Ypsilon is een investeringsvehicle van Victor Muller. (zie ook Investrand)

Doen Participaties

Dolfin capital

Doughty Hanson

Dutch Founders Fund

EGS Beteiligungen AG (Ernst Göhner Stiftung)

EGS Beteiligungen AG, gevestigd in Zürich, een dochteronderneming van de Ernst Göhner Foundation.De Duitse investeerder in Biketec GmbH (CH) en Biketec Europe GmbH (DE)/Flyer en de Duitse retailorganisatie ZWEIRAD-EINKAUFS-GENOSSENSCHAFT EG (ZEG). Onder leiding van CEO Georg Honkomp werd ook “KETTLER in Hanweiler overgenomen. Zowel de productie als verkoop vielen onder de nieuw opgerichte ZEG-dochter KETTLER Alu-Rad GmbH. In 2014 werden ook de bekende kwaliteitsfietsen van het merk Hercules en in 2013 het merk Wanderer overgenomen. De overname van Flyer door meerderheidsaandeelhouder EGS Beteiligungen AG werd op 25 juli 2017 gedaan en werd goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Het management van Biketec had zich met hulp van investeerder EGS Beteiligungen AG kunnen ontwikkelen en een prominente plaats in de e-bikemarkt veroverd. De omzet en bestellingen van Flyer zijn de afgelopen twee jaar echter ongeveer gehalveerd en de stijgende bedrijfskosten en dalende marges resulteren nu in ontslagen en reorganisatie waarbij de focus weer moet gaan liggen op de kernactiviteiten om een faillissement te voorkomen.

EMIF (Emerging Market Investment Fund)

Het Duitse Wirecard ging met een schuld van 3,5 miljard euro failliet en meer dan de helft van het personeel (730) is ontslagen. Huurcontracten en leaseovereenkomsten worden door de curator beëindigd. ING en ABN Amro hadden elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker. Mogelijk is voorafgaand aan het faillissement 1 miljard dollar naar schimmige partners doorgespeeld. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude. Wirecard gaf ongedekte leningen aan bedrijven die bedoeld waren als vooruitbetalingen aan verkopers die hun betalingen door de Aziatische partners van Wirecard lieten verwerken. De uitstroom van geld versnelde voorafgaand aan het faillissement in juni. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen zoals de Fillipijnen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is. Toen was KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Wirecard stortte in juni 2020 in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd. Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft Ernst en Young bij de rechtbank in Stuttgart gedagvaard voor haar rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard en eist eist schadevergoedingen voor beleggers. In april verklaarde Wirecard-ceo en grootaandeelhouder Markus Braun openlijk dat EY de jaarrekening in juni ging goedkeuren en dit werd door EY niet tegengesproken of gecorrigeerd, waardoor investeerders op het verkeerde been werden gezet. Bovendien zijn er twijfels over de juistheid van de controle van eerdere jaarrekeningen van Wirecard door EY. De curator denkt delen van het bedrijf nog te kunnen redden mits structuren worden aangepast. EY had “over het hoofd gezien” dat hooggeplaatste managers van Wirecard in het geheim belangen had in een beleggingsvehikel op Mauritius. Dit fonds, Emerging Market Investment Fund 1A genaamd, verkocht drie Indiase bedrijven aan Wirecard voor 340 miljoen euro. Dat gebeurde enkele weken nadat EMIF de bedrijven zelf voor een fractie van dat bedrag had gekocht. KPMG vermoedt dat via deze doorverkoopactie geld van Wirecard is verduisterd. Het lijkt daarop omdat de waarde van de Indiase bedrijven in korte tijd hard steeg. Dat gebeurde deels op basis van winsten die in de toekomst gehaald zouden worden. Wie er achter EMIF 1A zit is onbekend. KPMG was accountant van EMIF 1A en adviseerde bij de verkoop. Een van de betrokken KPMG-partners ging daarna zelfs werken voor EMIF 1A

EMZ

EMZ Partners heeft zich aangesloten bij de specerijen fabrikant Ankerkraut, die bekend werd door het tv-programma “Die Höhle der Löwen”. Waarom het bedrijf geen start-up meer is en welke rol private equity zal spelen in de toekomst. De Franse financiële investeerder EMZ Partners opende in februari het eerste Duitse kantoor in München. Deze wordt bewoond door de twee voormalige Silverfleet-managers Klaus Maurer (partner) en Guntram Kieferle (medewerker). EMZ nam een minderheidsbelang in de specerijen fabrikant Ankerkraut, die beroemd werd door het tv-programma “Die Höhle der Löwen”.

EQT

Investeerder over de hele wereld in duurzame bedrijven en in Mollie

Egeria Private Equity Fund III GP B.V.

Equistone Partners Europe

Epcote

Epcote, de beleggingsmaatschappij van Pieter Heerema. Pieter Heerema verkreeg een belang van 28,6% in Spyker Cars N.V, het betrof 4,59 miljoen converteerbare aandelen en een plekje in de raad van Commissarissen.

Ergon Capital Partners

Investeerder over de hele wereld in duurzame bedrijven

Equistone Partners Europe

Egeria

Egeria bestaat al sinds 1997 en investeert vooral op middelgrote ondernemingen, maar heeft ook ervaring met internationale expansie. Ze investeren in gezonde bedrijven in Nederland en de DACH-regio met een bedrijfswaarde tot € 350 miljoen, waarbij als onderliggend principe geldt dat het management mede-eigenaar blijft. Ze richten zich op bedrijven met groeipotentieel, die actief zijn in een markt met aantrekkelijke vooruitzichten. De C&A-familie Brenninkmeijer is sinds een aantal jaar geen onderdeel meer van Egeria. Investeringsmaatschappij Egeria investeert ook in de failliete Imtech-boedel. Ze verwachten veel van de divisie Traffic & Infra vanwege de specialisme in verkeerssystemen. Ze zijn ook de nieuwe eigenaar van Fletcher Hotels. Peter Visser, wil de hotelketen laten doorgroeien naar 150 hotels in Nederland en eventueel ook naar het buitenland. De groeiplannen zouden betekenen dat er in Nederland de komende jaren 47 hotels bij moeten komen. Fletcher runt nu nog 103 hotels. Topman Rob Hermans van Fletcher benadrukt dat de keten ondanks de coronacrisis nog steeds een gezond bedrijf is. Hoeveel geld er precies met de overname is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht. Egeria neemt de kleinere belangen van aandeelhouders NIBC en Xead over en wordt zo in een klap meerderheidsaandeelhouder van Fletcher. Het management van de keten houdt ook nog aandelen in handen . Egeria investeert ook in Dutch Bakery Group, Danvo Bakeries, SÜDPACK, LPF, Klafs, APOC Aviation, GoodLife Foods, Flexitarian Bastards, Tuindeco Group, CWS, Vendor, Air Water Inc., Hitec, The Employment Group, MAAS Aviation, Goodlife Foods, de Velux Group, JET-Group, Izicoexellent 1 en 2, Exellent Food, Izico Food Group, Ilionx, QNH, Royal Sanders, Nootenboom textiles, Clondalkin Flexible Packaging Group, Imtech Traffic & Infra cq Dynniq en Daloon. Egeria Capital heeft nu ook een private equity-kantoor geopend in München, geleid door voormalig Takko en Intersport CFO Hannes Rumer. Van daaruit willen Nederlanders hun buy-outbedrijf uitrollen in Duitstalige landen. Eind 2017 haalde Egeria binnen zes weken 800 miljoen euro op voor het vijfde buy-outfonds. Sinds oktober 2018 is er geïnvesteerd. Er is echter maar één investering uit dit fonds gedaan bij de Nederlandse tuinartikelen fabrikant Tuindeco. Dit verhoogt langzaamaan de druk op Egeria om het ingezamelde geld daadwerkelijk aan het werk te krijgen. Hannes Rumer, die Egeria in april aan boord bracht als partner en hoofd van Duitsland, zou dit ook moeten doen. De 43-jarige kwam van de sportartikelenhandel Intersport, waar hij tot eind maart CFO verantwoordelijk was voor financiën, IT, supply chain en digitaal. Deze Amsterdamse investeerder investeert sinds 1997 in bedrijven, om deze weer met winst door te verkopen en dus vooral aanwezig in bedrijfsovernames en de aandelenhandel

Estrari

Amsterdamse e-steps bedrijf Dott van Maxim Romain en Henri Moissinac wist ruim 70 miljoen los te krijgen van het Belgische Sofina, de Europese groei-investeerder Estrari en Invest-NL. Invest-NL is een publiek gefinancierde investeerder voor duurzame projecten. 

Eight Roads Ventures

Investeerde in online kleding outlet Otrium

Elzas

De Joodse ondernemer Fred Elzas had behalve veel vastgoed ook Coltex Retail Group met modeketen Didi. Didi was sinds 1984 in handen van de Noord-Hollandse vastgoed- en textielfamilie Elzas die ook de winkelketens Forecast, Steps en Superstar en het merk Miss Etam bezat. In 2010 staakte de ondernemersfamilie Forecast. Ook de ketens Steps en Superstar, die in 2014 werden verkocht aan het Belgische modeconglomeraat FNG zijn failliet. Fred Elzas heeft een geschat vermogen van 190 miljoen euro. Hij kwam in de jaren zestig in het modebedrijf dat zijn vader vóór de oorlog had geërfd van diens oom. Het bedrijf bezat destijds enkele winkels en verkocht vooral werkkleding. Onder leiding van zijn vader, die de Holocaust had overleefd, had het bedrijf na de oorlog de omslag gemaakt naar mode onder de naam Vet Vrijetijdskleding. Maar pas als Fred en zijn broer Jaap in de zaak komen, groeit het bedrijf snel. In 1984 boeken 44 winkels van Coltex al een omzet van 65 miljoen gulden. De broers namen negentien Didi-winkels over van Rattan Chadha, de ondernemer die daarna Mexx opricht. Eind jaren tachtig kwam daar Superstar bij. De inkomsten uit de winkels werden geïnvesteerd in vastgoed, veelal in zo’n 170 winkelpanden. Hun gezamenlijke vermogen wordt destijds geschat op 220 miljoen gulden, omgerekend 100 miljoen euro. De broers gingen zakelijk uiteen als gevolg van een ruzie. Jaap verkocht zijn belangen in de winkels en het vastgoed, en vertrok naar Curaçao. Fred Elzas bleef achter, geassisteerd door zijn zoons Yasha en Sharim. Tussen 2004 en 2008 namen ze in fases zo’n 80 winkels van de modeketen Steps over, die onder de paraplu van investeerder Greenfield op de rand van een faillissement terecht waren gekomen. In 2008 heeft Coltex dan 330 winkels, van de formules Vet Vrijetijdskleding/Forecast, Superstar, Didi en Steps. Coltex kwam echter in de problemen. In 2010 kondigt de familie aan te stoppen met de jeansketen Forecast, het vroegere Vet Vrijetijdskleding. De damesmodewinkels van de familie kampen ondertussen met concurrentie van hippere of goedkopere modewinkels als Zara, H&M en Primark en webwinkels als Zalando. In 2012 probeert Coltex de eigen online omzet op te stuwen, door in zee te gaan met webwarenhuis Wehkamp. Maar twee jaar later verkochten zijn hun dochterbedrijven Steps en Superstar om niet aan het Belgische modebedrijf FNG die wel de schulden overnam om daar later zelf door failliet te gaan. De resterende modeketen Didi, met dan nog zo’n honderd winkels, bracht de familie onder bij het eigen 3D Fashion. In 2017 boekte het bedrijf een verlies van 4,4 miljoen euro op een omzet van 47 miljoen. Uiteindelijk gaat Didi failliet waardoor 350 voltijdsbanen verloren gaan Dankzij hun belangen in het vastgoed hadden Fred Elzas en zijn zoons in 2016 nog steeds een geschat vermogen van 100 miljoen euro. Zo bezit het vastgoedbedrijf Coltavast van de familie het winkelcentrum Makado in Schagen, een verzameling winkels aan de Amsterdamse Postjesweg en de Utrechtse zorgflat De Keizershof. Als eigenaar van De Keizershof raakte de familie onlangs in opspraak, toen bleek dat bejaarde bewoners werden gedwongen te vertrekken.

Endeit

Joop van den Ende en Hubert Deitmers richtten in 2006 de investeringsmaatschappij Endeit (ook wel Van den Ende & Deitmers Venture Capital Partners) op. In dat jaar nam het investeringsfonds een belang van 30% in televisieproducent Eyeworks – het latere Warner Bros. International Television Production Nederland. Ook investeerde dit bedrijf met durfkapitaal in sociaalnetwerk Hyves. In april 2021 werd bekend dat hij zijn actieve rol en aandelen volledig overdroeg aan Hubert Deitmers en Martijn Helmann.

Epcot (zie Investrand)

EVI Van Lanschot

Evi is in de zomer van 2013 gelanceerd en er is aan Evi in België en Nederland 1,5 miljard euro aan vermogen toevertrouwd. Evi is een onderdeel van de ruim 280 jaar oude Van Lanschot familie. Evi screent alle fondsen op duurzaamheid. Van Lanschot Kempen is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland, opgericht in 1737. Van Lanschot Kempen is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking en is gericht op het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen heeft ruim € 72 miljard aan toevertrouwd vermogen en heeft kantoren in Nederland, België en Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Forum Ethibel heeft Evi opnieuw een certificaat uitgereikt, zowel voor de bank als voor de asset manager Kempen. Van Lanschot staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Op een Evi Beleggingsrekening staat geen direct opvraagbaar geld (liquiditeiten). Op de rekeningen is het vermogen dus volledig belegd en op naam geregistreerd. Van Lanschot stelt soliditeit en stabiliteit voorop. Daarom heeft zij een overzichtelijke kredietportefeuille en heeft haar eigen beleggingsportefeuille een laag risico. Van Lanschot Kempen heeft het online beleggingsplatform van Robeco overgenomen en gaat deze samenvoegen met Evi van Lanschot. Het samenvoegsel wordt met €6 miljard aan assets under management van 150.000 klanten hiermee een van de grootste online beleggingsdienstverleners van Nederland.

FIPH

Investeringsvehicle FIPH van Van der Schoor, die later werd overgenomen door zijn R&S Finance. Dit fonds werd herhaaldelijk gevuld vanuit FNG. In april 2018 zou een overeenkomst zijn gesloten dat er via de rekening van FNG Benelux Holding maximaal 19 miljoen euro mocht stromen naar FIPH, die verplicht was om aan te geven waarvoor de middelen werden gebruikt. Het maximumbedrag zou al gauw zijn overschreden en het geld zou ook voor andere doelen zijn gebruikt. In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog 49 miljoen euro zijn overgeschreven naar FIPH. Volgens de revisor van het faillissement zou sinds eind 2016 in totaal 110 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH. Voorlopig heeft de Mechelse onderzoeksrechter nog geen acties uitgevoerd in Nederland. De woordvoerder van het Antwerpse parket benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek “volop aan de gang is” en zich vooral richt op drie grote thema’s: “het afwenden van middelen uit de respectievelijke ondernemingen, het opzetten van bepaalde frauduleuze constructies en het witwassen van gelden”.

Farallon Capital Management

Investeerde in het Amsterdamse bedrijf Lumicks, een spin-off van de Vrije Universiteit (VU) dat werkt aan een techniek om de moleculaire interactie tussen cellen beter te kunnen meten. Oncologen zouden hierdoor beter kunnen voorspellen welke behandeling het beste bij een individuele kankerpatiënt kan passen. 

Fields

Amsterdamse groep van bedrijven dat particulier eigendom is van het bestuur

Finch Capital Partners B.V.

Forbion

Investeerde onder andere in NewAmsterdam Pharma

Foreman Capital Biedt ondernemend kapitaal aan gezonde, goed geleide bedrijven

Fortino Capital

Fortino Capital Partners

Werd opgericht in 2013 met de wens om het technische ecosysteem in Noordwest-Europa verder te ontwikkelen. In 2017 hebben ze € 240 miljoen Growth PE-fonds opgehaald om te investeren in aandelen met een grotere groei. Apax nam samen met de oprichter en het management van Odin Groep, het toonaangevende Managed IT & Cloud Service Provider, het belan Odin rong iGep over. Apax heeft de ambitie om, door zowel autonome groei als buy & build, de leidende positie van Odin Groep als Managed Service Provider in Nederland te versterken. Odin Groep is actief in het MKB, het onderwijs, de gezondheidszorg en woningcorporaties. 

FORWARD.one Venture Capital

Fresh Dutch SME Fund

Richt zich op mkb-leningen. Het fonds is opgezet door Voordegroei, vermogensbeheerder OHV en verzekeraar De Goudse. Het is het enige verhandelbare fonds dat zich helemaal richt op mkb-leningen waarin particulieren en institutionele partijen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders, kunnen investeren. Fresh Dutch SME Fund is een gezamenlijk initiatief van Voordegroei, OHV (dat in april 2019 haar belang in eerstgenoemde nog vergroot heeft) en De Goudse die in november 2019 een belang van 10 procent nam in Voordegroei. Met het fonds willen de drie antwoord geven op de oproep voor meer innovatie en diversiteit in het financieringslandschap. Particulieren moeten zelf zorgen voor voldoende spreiding in hun beleggingsportefeuille. Iets wat Fresh Dutch SME Fund hiermee wil oplossen. “Met het fonds bieden ze de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille met mkb-leningen, die verhandelbaar zijn en waar je maandelijks in en uit kunt stappen. De Goudse zelf belegt al langer in individuele mkb-leningen en heeft haar portefeuille ingebracht om het nieuwe fonds direct een goede start te kunnen geven. Fresh Dutch SME Fund is een zogeheten open end fund, wat inhoudt dat in- en uitstappen onbeperkt mogelijk is. “We kunnen dus ongelimiteerd doorgroeien”, zo legt Vemer uit. “We verwachten in 2021 in ieder geval 50 miljoen euro te kunnen plaatsen. Er is belangstelling van zowel particulieren als professionele beleggers. Naast de bekende beleggingscategorieën hebben zij er nu een interessante mogelijkheid bij

G.A.M. Wholesale /ST.art Bestuurd door Tim Everts en investeringsvehicle van Martijn Rozenboom.

GEM Global Yield Fund Limited

GEM Global Yield Fund Limited gaf Saab Automobile AB een converteerbare lening van 30 miljoen euro voor de redding van Saab van Victor Muller

General Atlantic

Gilde Equity Management/Gilde Investments/Gilde Healthcare/Buy Out Partners

Gilde is een mid-market private equity-huis in de Benelux en DACH-regio’s met een netwerk van lokale kantoren. Rabobank verkocht in 2015 Gilde Investment Management aan de leiding van deze risicokapitaalverstrekker. De afgesplitste participatiemaatschappij was sinds 1996 onderdeel van de Rabobank. De Rabobank bleef investeren in fondsen van Gilde. Gilde is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij, gericht op de zorgsector. In totaal heeft het 1 miljard euro onder beheer in private equity (drie fondsen, gericht op winstgevende zorgondernemingen) en venture- en groeikapitaal (gericht op snelgroeiende ondernemingen op het gebied van medische technologie en geneesmiddelen). Naast kapitaalverstrekking houdt Gilde zich ook bezig met praktische ondersteuning aan het management van ondernemingen waarin het investeert. In de afgelopen jaren stak Gilde onder meer geld in ziekenhuissoftwareleverancier Performation, telecomdienstverlener voor de zorg Zetacom en in MercachemSyncom, een bedrijf dat farmaceutische bedrijven ondersteunt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Gilde stapte februari ook in de verzekeringen van de Licent coöperatie.

Gilde Healthcare haalde 200 miljoen euro op voor een fonds, gericht op zorgverleners, leveranciers van medische producten en dienstverleners. Het geld kwam van onder andere PGGM/Pensioenfonds Zorg en Welzijn, en Rabo Corporate Investments, en internationale gespecialiseerde fondsinvesteerders, vooral zogeheten fund-in-fund-investors. Het fonds richt zich op de grotere gevestigde, winstgevende Europese ondernemingen, bij voorkeur met een hoofdkantoor in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Gilde Healthcare’s groeikapitaalfondsen zijn gericht op innovatieve medische technologie en biofarmaceutische bedrijven in Europa en de Verenigde Staten en Azië

Gilde Equity Management

Het hoofdkantoor zit in Utrecht, maar Gilde is ook gevestigd in Zürich, Frankfurt en Brussel. Het bedrijf investeert door middel van Private Equity en biedt ook durfkapitaal voor bedrijven met een risicofactor

Gilde Investment Management (GIM)

Opgericht in 1982 en een van oorsprong Nederlandse investeringsmaatschappij, het was een van de eerste investeringsmaatschappijen in de Benelux. Het bedrijf zit in private equity en durfkapitaal. GIM is actief in de markt via drie onafhankelijke fondsen: Gilde Equity Management, Gilde Buy Out Partners en Gilde Healthcare Partners. GIM zetelt in Utrecht en de fondsen hebben ook vestigingen in Zürich, Frankfurt am Main, Houten, Antwerpen en Brussel. Gilde kocht voor 28 miljoen het onderdeel Leen Bakker van Blokker en is ook eigenaar van winkelketen Kwantum (van de veroordeelde broers Steenbergen). In 2015 werd 52 miljoen euro verlies geleden op een omzet van van 2.076 miljoen euro. Gilde Equity is sinds 2022 voornemens om deze inmiddels winstgevende onderdelen van de hand te doen.

Detacheerder DPA ging in 1999 naar de beurs. In maart 2021 kondigde Gilde aan het bedrijf van de beurs te willen halen en bood 1,70 euro per aandeel, ofwel 80 miljoen voor het hele bedrijf. Zo’n 93 procent van de aandeelhouders ging daarop in, maar de rest vond het bod te laag. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) liet zich kritisch uit over de plannen van Gilde en DPA. Grootaandeelhouder Gilde haalde de activiteiten van DPA uit het beursfonds, waardoor er een lege beurshuls overbleef. en wilde vervolgens de beursnotering schrappen. Daarmee zouden de dwarsliggende aandeelhouders grotendeels zijn uitgespeeld.Bij die operatie vonden Gilde en DPA echter de activistische belegger Frans Faas op hun weg. Faas vindt dat DPA voor een ‘habbekrats’ is verkocht. Afgelopen februari liet Recalcico, het bedrijf van Faas, weten daadwerkelijk een bodemprocedure te hebben gestart tegen DPA en Gilde. Ook was bij de Amsterdamse beurs Euronext vergeefs bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de beursnotering. In maart heeft Euronext de beursnotering van DPA daardoor kunnen schrappen. Wat rest is een niet-beursgenoteerde vennootschap met de naam DGNV.

Gimv

Aanvankelijk was het doel het ondersteunen van Vlaamse bedrijven in hun uitbouw en internationale groei

Global Cleantech Capital Fund B.V.

Globitas

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij. Een hands-on investeerder, voor ondernemers door ondernemers. Zij treden doorgaans in speciale situaties op, hebben een pragmatische aanpak, vinden creatieve oplossingen en ondersteunen bedrijven om de onderliggende waarde fundamenten te ontsluiten. Ze investeren in de hele kapitaalstructuur en zijn sectoronafhankelijk. Van de familie Blokker financierde Globitas het volledige belang in winkelketen CASA voor het huidige management van de keten. CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. Onder de vleugels van Blokker maakte CASA de stap over de grens. In 2020 was het actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder België. In Nederland zijn er 70 Casa-winkels.

Green Briar

Greenbriar Equity Group is een Amerikaanse private-equity met investeringen ter waarde van ruim 4 miljard dollar. Het fonds richt zich vooral op dienstverleners en fabrikanten in transport en logistiek, luchtvaart, defensie en industrie. Uber verkocht een deel van zijn aandelen in Uber Freight aan Greenbriar voor 500 miljoen dollar. Uber Freight wordt door de deal gewaardeerd op 3,3 miljard dollar.

Greenfield Capital Partners H2 Equity Partners

Gevestigd in Amsterdam. Samen met het management van het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt, worden de bedrijfsstructuur verbetert

Greybull Capital

Greybull is eigenaar van Mclaren Applied, sinds augustus 2021 een afsplitsing en eigen entiteit van Formule 1 Mclaren Group. McLaren Applied, opgericht in 1991, is een technologieontwikkelaar die zich richt op elektrificatie, telemetrie, besturingstechnologie en analyse. McLaren is actief in de autosport-, automobiel-, transport- en industriële sectoren. 

In september 2023 kocht het bedrijf het failliete VanMoof om deze samen te voegen met dochten Lavoie. Greybull redde Ascoval, een in Frankrijk gevestigde producent van vlamboogovenstaal, begin 2019. Greybull kocht in 2013 Metalrax in een publiek-private transactie en lanceerde het bedrijf in maart 2013 opnieuw als Arc Specialist Engineering om deze in 2017 weer van de hand te doen. 

In 2015 redde het bedrijf Tata Steel waarmee ruim 4.400 banen in Groot-Brittannië en 400 in Frankrijk werden gered. Het bedrijf werd omgedoopt tot British Steel en Greybull begon aan een grote, complexe en ambitieuze ommekeer. Greybull verstrekte en regelde een financieringspakket van meer dan £ 400 miljoen. In nauwe samenwerking met het managementteam, de werknemers en de vakbonden werd British Steel in 2017 getransformeerd van een verlieslatende divisie naar een winstgevende, zelfstandige onderneming. Greybull investeerde zwaar, zowel in aanvullende acquisities zoals FN Steel in de Nederland en in kapitaalinvesteringen om de bestaande faciliteiten te verbeteren en uit te breiden.  In 2019 hadden de Brexit-complicaties ernstige gevolgen voor het bedrijf, waaronder een duidelijke daling van het aantal bestellingen van Europese klanten en het verlies van toegang tot bepaalde financiële markten. In maart 2020 werd het concern verkocht aan de Chinese staalfabrikant Jingye.

In oktober 2014 werd de Monarch Group gekocht. De groep bestond uit Monarch Airlines, Monarch Aircraft Engineering en Cosmos, een touroperator. Greybull verstrekte en regelde meer dan £ 250 miljoen aan kapitaal om de ommekeer van het bedrijf, dat 2.500 mensen in dienst had, te ondersteunen.  In 2017 ondervond de luchtvaartmaatschappij aanzienlijke turbulentie als gevolg van terrorisme en andere macro-economische gebeurtenissen die leidden tot de sluiting ervan. De technische activiteiten werden verkocht aan handelskopers

In 2012 steunde Greybull een overname door het managementteam van Plessey Semiconductors, een ontwikkelaar van embedded technologieën gevestigd in Plymouth. In 2022 werd het verkocht aan Facebook/Meta.

In 2019 voltooide Greybull de bedrijfsafsplitsing van First Circle van de Nampak Group. First Circle is gespecialiseerd in de productie van HDPE- en PET-verpakkingen in Groot-Brittannië en Ierland.

H2 Equity Partners B.V.

HB Capital

HB Capital de 2e investeringsmaatschappij van Blokker verkocht voor 33 miljoen euro haar aandelen in de Twentse kabelproducent TKH.

Hg Capital

Een gespecialiseerde private equity-investeerder die zich richt op software- en servicebedrijven

H en Q Asia Pacifics

Een investeringsmaatschappij in technologische ondernemingen in Silicon Valley en een pionier op het gebied van grensoverschrijdende ondernemingen in Azië met een trackrecord van meer dan 34 jaar. Oorspronkelijk opgericht door Dr.Ta-lin Hsu als een divisie van de Amerikaanse investeringsbank Hambrecht & Quist, was H & QAP de eerste Amerikaanse durfkapitaalfirma in Azië en beheerde het in totaal 3,4 miljard USD aan gecommitteerd kapitaal verdeeld over 29 fondsen en meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd sinds de oprichting in 1985. H & QAP is blijven focussen op investeringen in een vroeg stadium in zowel de VS als Azië, met de eigenschap dat het een sterk grensoverschrijdend potentieel heeft, voornamelijk tussen Azië en de VS, met overwegingen voor andere landen zoals Israël. H & QAP is toegewijd aan het identificeren van superieure commerciële kansen in zowel de VS als Azië en werkt nauw samen met bedrijven om hun onbenutte potentieel te ontsluiten om te profiteren van de grote markt aan beide zijden van de Stille Oceaan. Gedurende zijn lange geschiedenis heeft H & QAP een uitgebreid lokaal en wereldwijd netwerk gekoesterd via zijn portefeuillebedrijven en brancherelaties, waardoor een steunpunt is gecreëerd om toekomstige portefeuillebedrijven te helpen uitgroeien tot wereldwijde bedrijfsleiders

HMI Capital

Investeerder in o.a. Mollie

HPE Growth Capital

Investeerde onder andere in Sentcloud

H.I.G. Capital

Een wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met meer dan $ 43 miljard aan eigen vermogen onder beheer, *met een focus op de smallcap- en midcap-segmenten van de markt. De HIG-fondsenfamilie omvat private equity, groeikapitaal, onroerend goed, schulden / kredieten, leningen en bio gezondheid. Het team van meer dan 400 investeringsprofessionals heeft aanzienlijke operationele, advies-, technologie- en financieel managementervaring en investeert in bedrijven in de VS, Europa en Latijns-Amerika. Zij hebben kantoren in Miami, New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco en Atlanta in de VS, en aangesloten kantoren in Londen, Hamburg, Luxemburg, Madrid, Milaan en Parijs in Europa, evenals Bogotá, Rio de Janeiro en São Paulo in Latijns-Amerika.

HPE Growth Capital Helios Investment Partners Van Herk Ventures

HVEG Investments BV

HVEG Fashion Group, onder andere eigenaar van Fashion Linq, Wink Accessoires, Wink Optics en Belt Fashion Eindhoven, nam in 2019 Jomo Fashion uit Enschede over. Met die overname wilde HVEG haar groeistrategie voortzetten en wil zij haar klanten in binnen- en buitenland nog breder kunnen bedienen. Fusie- en overnamespecialist Marktlink werd ingeschakeld om de verkoop te begeleiden. Jomo Fashion had een omzet van circa 30 miljoen euro, een goede winstgevendheid en was een fashionspecialist in het private labelsegment. Al ruim 40 jaar ontwikkelde Jomo succesvolle private label collecties voor belangrijke Europese grootwinkelbedrijven en modeketens. Het gaat om collecties voor baby’s, kinderen, dames en heren. Jomo Fashion is marktleider op het gebied van baby- en kindercollecties. Na overname ging Jomo Fashion als een zelfstandig bedrijf binnen de HVEG Group verder, waardoor zowel Jomo Fashion als Fashion Linq beiden een eigen marktbenadering behielden.

HAL Investments

HAL, de investeringsmaatschappij van de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm, verkreeg na het uitkopen van twee van de drie oprichters een belang van 49 procent in Coolblue en wil het bedrijf naar de beurs brengen. Coolblue boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard euro en haalde daarbij een winst van 114 miljoen euro, maar is nu kwakkelend. HAL heeft onder ander geïnvesteerd in ondernemingen die in verbinding staan met de Rotterdamse haven en staat erom bekend dat ze veel invloed willen uitoefenen op het ondernemersbeleid binnen de bedrijven waarin ze investeren. HAL zelf heeft in 2021 fors meer winst geboekt omdat het belang in optiekbedrijf GrandVision voor 3,5 miljard euro van de hand werd gedaan. HAL had ruim driekwart van de aandelen in dat bedrijf. Door de boekwinst steeg het resultaat vorig jaar naar bijna 4,3 miljard euro. Een jaar eerder was de winst nog 623 miljoen euro. Het bedrijf achter brillenketens Eyewish en Pearle kwam vorig jaar in handen van EssilorLuxottica. HAL heeft ook belangen in de FD Mediagroep, SBM Offshore en bouwbedrijf Van Wijnen. HAL zag de waarde van zijn investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven met 528 miljoen euro stijgen. Dat kwam vooral door de hogere waardering van GrandVision, maar ook de koerswinst van Boskalis. Daartegenover stond een mindere prestatie van het aandeel van tankopslagbedrijf Vopak. Daarbij hangt, gelet op het bod van HAL op Boskalis, een prijskaartje van 4,2 miljard euro aan dat bedrijf. De investeerder heeft al 46 procent van de stukken Boskalis in handen. Verder meldt HAL dat het directe risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland beperkt is. De landen waren vorig jaar goed voor een omzet van 80 miljoen euro. De investeerder heeft ook Russische obligaties in handen en bezit daar ook een bedrijf. HAL benadrukt dat de oorlog impact kan hebben op de vraag naar diensten van bedrijven waarin het investeert. Ook wijst de investeerder op het risico vanwege de gestegen prijzen voor grondstoffen en materialen en de impact daarvan op de inflatie. HAL bezit ook SB Real Estate BV  (Marcel Kokkeel en Heino Vink) dat is gespecialiseerd in de herontwikkeling van verouderde winkelcentra. Er zijn projecten in Alphen aan den Rijn, Veldhoven en Rijswijk. SB Real Estate heeft het pand van HEMA in winkelcentrum De Aarhof gekocht van een consortium van beleggers geadviseerd door Crossroads Real Estate. Met deze aankoop is het hele winkelcentrum nu van HAL. Sinds de jaren ‘70 is De Aarhof uitgebreid en is het pand van HEMA midden in het winkelcentrum komen te liggen. Het pand maakte deel uit van een portefeuille welke Crossroads in 2016 van IEF Capital heeft aangekocht. Het complex wordt gemoderniseerd, en verduurzaamd en er worden woningen aan toegevoegd. Ook wordt er een tweede supermarkt en een vershof toegevoegd. Met de aankoop van de HEMA is de weg vrij om een definitief ontwerp op te stellen en daarmee toe te werken naar de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging eind dit jaar. CBRE trad in de deal op als asset manager en verkoopadviseur van verkoper. Het consortium werd juridisch bijgestaan door Allen & Overy.

Head Start Ventures

Helvetia (zie ook Investrand)

Victor Muller van Spyker zette jaarlijks een of meerdere Spyker auto’s voor zichzelf opzij en zette deze op naam van zijn Zwaanwijck management B.V., later in 2002 Invicta Collection B.V. geheten. De B.V.’s waren eigendom van zijn investeringsmaatschappij Helvetia. De totaal twaalf Spyker auto’s en een landrover werden later gebruikt om via een leaseback constructie bij Amstel Lease nieuw geld te genereren.

Heran Partners

Belgische investeerder Thirona (in AI-analyse van medische scans) samen met Borski Fund en de European Innovation Council (EIC) ( 2,5 miljoen subsidie). Dankzij de AI-software van Thirona kunnen longoperaties veel nauwkeuriger worden bericht, met meer succes en minder belasting voor de patiënt. De analyses helpen daarnaast bij het onderzoek naar nieuwe medicijnen.

HeyDay Europe Management B.V.

HPE Growth

Investeerde in het inmiddels failliete VanMoof

De Hoge Dennen

Investeringsmaatschappij van de familie De Rijcke die Investeert in diverse vermogenscategorieën De Hoge Dennen van Kruidvatfamilie De Rijcke investeert onder andere in Felyx straatscooterverhuurder voor 24 miljoen

Holland Venture Capital

Een van de eerste onafhankelijke participatiemaatschappijen in Nederland Waardecreatie in venture, growth en buy-out

Horizon Flevoland

Investeert in BlueMarble Charging die slimme laadstations én slimme software ontwikkelen en laadoplossingen creeren voor elektrische voertuigen. BlueMarble Charging streeft ernaar om e-mobiliteit, parkeren, gebouwbeheer, energieopslag en slimme energie met elkaar te verbinden. Daarvoor bieden ze de tools en diensten aan om te anticiperen op de nieuwe markteisen. 

IBS IK Investment Partners Iconiq Capital

Investeringsfonds Iconiq Capital, is het beleggingsfonds dat o.a. Mark Zuckerberg bediend en zij hebben een groeiende belangstelling voor Europese startups. Zij hebben onlangs een kantoor in Londen geopend om van hieruit gerichter te gaan investeren in startups uit Europa. Iconiq Capital werd in 2011 opgericht door voormalig Goldman Sachs-bankier Divesh Makan. Het investeringsfonds was mede opgezet om het vermogen van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg te beheren, maar het fonds staat nu bekend als thuisbasis voor vele Silicon Valley-miljardairs, waaronder ook Jack Dorsey, CEO en medeoprichter van Twitter, en Reid Hoffman, de medeoprichter van LinkedIn. Iconiq is een multi-family office en speelt in op financiële behoeften van haar cliënten, zoals het aankopen van onroerend goed of privévliegtuigen of het regelen van belastingplanning. Het is ook een institutionele vermogensbeheerder voor pensioenfondsen zoals de Canada Pension Plan Investment Board. In de loop der jaren, en uiteraard met behulp van het uitgebreide netwerk, heeft Iconiq deelgenomen aan investeringsrondes van enkele unicorns, zoals Uber, Flipkart en The Honest Company. In 2015 investeerde het in het Nederlandse betaalbedrijf Adyen. Het investeringsfonds heeft eind 2020 de Europese tak Iconiq Capital (UK) heeft opgezet.

IEF Capital/Inflation Exchange Fund IEF

Het management van IEF zit in vastgoedbeheer, financiering, fiscale vraagstukken en het structureren van vastgoedtransacties. Zoals in de afgelopen jaren en bij eerdere transacties is gebleken, is IEF in staat zeer snel en slagvaardig te handelen en is succesvol in de Nederlandse vastgoedmarkt. IEF is bezig om de verduurzaming van haar vastgoed te verbeteren, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. SB Real Estate heeft het pand van HEMA in winkelcentrum De Aarhof gekocht van een consortium van beleggers geadviseerd door Crossroads Real Estate. Met deze aankoop is het hele winkelcentrum nu van HAL. Sinds de jaren ‘70 is De Aarhof uitgebreid en is het pand van HEMA midden in het winkelcentrum komen te liggen. Het pand maakte deel uit van een portefeuille welke Crossroads in 2016 van IEF Capital heeft aangekocht. Het grootste deel van het vastgoed van Macintosh werd in 2005 aankocht om het voor veel geld inclusief onderhoudsverplichtingen weer terug te huren. De opbrengst van 1,3 miljard ging naar toenmalig eigenaar KKR. Inflation Exchange Fund (IEF Capital) is de mede-eigenaar van een vastgoedportefeuille van 2,5 miljard euro en deze omvat niet alleen winkelpanden op toplocaties van V&D maar ook die van de Bijenkorf en de Hema. IEF Capital startte in 2001 als een joint venture met Bouwfonds Investment Management (IM Bouwfonds).

INKEF Capital

In 2010 opgericht om startende ondernemers en hun spectaculaire technologische ondernemingen te financieren en te ondersteunen

Index Ventures

Investeerde in online kleding outlet Otrium

Innovation Industries InnovationQuarter Intersaction

Infestos

Investeerder met het hoofdkantoor in Enschede die zich focust op ondernemingen die een nieuwe organisatie of bedrijfsstrategie nodig hebben. Ook investeert Infestos in meerderheidsbelangen in Nederlandse industriële ondernemingen.

InfraCapital Insight Venture Partners JLL Partners

Innovation Industries Intersaction Invest NL

Invest-NL is een private onderneming gefinancierd met publieke middelen met als aandeelhouder het Ministerie van Financiën. De aandeelhouder heeft een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest-NL. Invest-NL heeft tot doel om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, bij te dragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen en aan het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering. In lijn met Kameruitspraken en op basis van eigen onderzoek, heeft Invest-NL besloten het financieren van scale-ups en het financieren van de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. Directeur Finance & Risk Jan Pieter Postma vervulde bij ABN AMRO diverse managementfuncties. Na een korte overstap naar Triodos Bank waar hij binnen de Triodos Bank Nederland-directie verantwoordelijk was voor Finance & Risk. Invest NL verloor ondanks zijn financiële skills en ervaring al meteen na de start tientallen miljoenen aan het Lightyear project mede door gebrekkig toezicht op de financiën. Invest-NL stak in mei 2023 zo’n 6 miljoen euro in cleantechbedrijf Pryme die in Rotterdam een fabriek bouwt, om gebruikt plastic op industriële schaal om te zetten in duurzame producten. De productie moet eind dit jaar starten en kan maximaal 40.000 ton plastic verwerken. In 2025 moet een tweede fabriek volgen. Meatable werd voor 50% van 30 miljoen euro binnen gehaald. Meatable wil met de nieuwe investeringen bijvoorbeeld productiekosten verlagen om op prijs te kunnen concurreren met vlees van dieren. Ook wil de kweekvleesproducent het geld gebruiken om verder op te schalen en hun vleesvervangers sneller aan consumenten aan te bieden. Meatable wil zijn kweekvlees volgend jaar in supermarkten en restaurants in Singapore hebben. Het bedrijf hoopt daarna ook andere markten als de Verenigde Staten te kunnen betreden als toezichthouders daar goedkeuring voor geven. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft dat vooralsnog niet gedaan. “Gekweekt vlees heeft het potentieel om een alternatief te bieden met impact op het gebied van dierenwelzijn, CO2 emissiereductie, watergebruik, landgebruik en vermindering van antibiotica”, zegt Bastiaan Gielink van Invest-NL. Kweekvlees wordt gemaakt door enkele dierlijke cellen zich te laten vermenigvuldigen. Op die manier willen bedrijven als Meatable vlees maken zonder milieuvervuiling en dierenleed. Meatable heeft zijn productieproces van varkensvlees uit een dierlijke cel al versneld naar acht dagen in plaats van drie weken. Nederland heeft als eerste land in de Europese Unie mogelijk gemaakt om onder voorwaarden proeverijen met kweekvlees te houden. De Italiaanse regering zei eerder juist vlees te willen verbieden dat wordt gekweekt op basis van enkele dierlijke cellen. Volgens landbouwminister Francesco Lollobrigida zouden zulke producten onvoldoende “kwaliteit, welzijn en bescherming van onze cultuur en traditie” garanderen. Het Amsterdamse e-steps bedrijf Dott van Maxim Romain en Henri Moissinac wist ruim 70 miljoen los te krijgen van het Belgische Sofina, de Europese groei-investeerder Estrari en Invest-NL. 

Investore

Vastgoedbeleggingsmaatschappij van Michiel Witteveen samen met zijn nieuwe zakenpartner Maarten Langeveld . Kochten in 2008 een belang in de V&D-panden in Tilburg en Rotterdam Zuidplein. In 2008 kocht hun Investore Holding samen met Nieuw Winkel Vastgoed (NWV) van Alexander Hart en Rob van Nieuwkerk in een joint venture onder de naam Royalton Real Estate de twee warenhuizen van Vroom & Dreesmann in Tilburg op de Heuvelstraat en in Rotterdam op het Zuidplein. In 2009 namen ze een belang in een winkelcentrum in Amsterdam-Noord en twintig winkelpanden. Bij die laatste twee deals deden ze dat samen met BreedInvest, een investeringsvehikel van de familie Blokker.

Investrand (voorheen Nerah beheer )

Victor Muller was in 1992 CEO bij de Emergo Fashion Group en Emergo Sportswear waarvan hij een jaar later uit de failliete boedel het failliete de gerenommeerde merknaam McGregor wist te kopen. Hij bracht vervolgens de McGregor Fashion Group op 29 april 1999 naar de beurs en richtte hiervoor samen met Jeroen Schothorst en Ben Kolff, beleggingsmaatschappij Investrand op. In oktober 2000 nam het McGregor trio ook de vennootschap Gaastra International Sportswear B.V. over.

DS Kangaroo zie ook Walvis

Investeringsmaatschappij  DS Kangaroo B.V. van John Fentener van Vlissingen

KKR

KKR is een wereldwijde investeringsmaatschappij die alternatief vermogensbeheer biedt, evenals kapitaalmarkten en verzekeringsoplossingen. het is een kapitaalmarktbedrijf dat bedrijven naar de beurs brengt of nieuwe deals sluit (voor zowel KKR als externe bedrijven). KKR zou in de markt zijn om VanMoof door te starten. KKR beheert 510 miljard dollar aan vermogen.

Keen Venture Partners

Lion Capital

Lion Capital was onder andere (2007-2018) eigenaar van de HEMA. De leningen die daarvoor werden afgesloten werden op de balans van de Hema gezet waardoor er hoge renteafschrijvingen waren. In 2015 ging het om 55 miljoen euro. Lion verkocht de HEMA in oktober 2018 aan investeerder Ramphastos van Marcel Boekhoorn, die de winkels en onderdelen deels doorverkocht aan franchisenemers. Vier bestuurders konden meteen vertrekken

KPN Ventures Karmijn Kapitaal

Investeringsfonds in bedrijven die worden geleid door gemengde managementteams, bestaande uit een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen

Kempen Capital Management

Kempen Capital Management heeft een belang van 3,01 procent in Sligro Food Group

Kohlberg Kravis Roberts & Co

KKR is een Amerikaanse investeringsmaatschappij, gevestigd in New York

L Catterton

Investeerde in Sentcloud

Lauxera Capital Partners

Investeerde in het Amsterdamse bedrijf Lumicks, een spin-off van de Vrije Universiteit (VU) dat werkt aan een techniek om de moleculaire interactie tussen cellen beter te kunnen meten. Oncologen zouden hierdoor beter kunnen voorspellen welke behandeling het beste bij een individuele kankerpatiënt kan passen. 

Life Sciences Partners

LSP (Life Sciences Partners) is een onafhankelijke investeringsfirma, gevestigd in Amsterdam. Zij investeren zowel in private en publieke sectoren

Lindsay Goldberg Lunatech Ventures

Rotterdamse investeringsmaatschappij dat vooral de focus legt op jonge IT bedrijven.

LOADED.VENTURES Lumaux Capital BV

Een nieuw investeringsfonds gericht op Nederlandse hightech-technologie. Lumaux, ondersteunt de groei van innovatieve startups en scale-ups. De bedrijven moeten actief zijn op het vlak van robotica, energietransitie en mobiliteit. Het fonds gaat bedrijven met een hoog potentieel ondersteunen met een multidisciplinair team en middelen. Het team is van mening dat er in het huidige investeringsklimaat ruimte is voor een toegewijd, vindingrijk en ondersteunend investeringsfonds. De fondsmanagers hebben uitgebreide ervaring opgedaan in strategische, technische, financiële en juridische zaken. Lars Krieckaert en Edwin Rammeloo zijn de fondsmanagers.

MM Ventures

MM Ventures, investeerde samen met Michiel Mol en partner Maarten Elshove inhet failliete Fixers.

M2R Invest

Investeringsmaatschappij van Marc (56) en Addy van Rooy. Hebben sinds april 2023 vakantieparken Brugse Heide in Valkenswaard, Prinsenmeer in Asten en  stadscamping in Valkenburg van Peter Gillis . De overinschrijving bedraagt 100%, waardoor Gillis de totale kwijtingschuld  kan oplopen naar 38 miljoen euro. Gillis verpandde de onroerende en de roerende zaken inclusief de huurinkomsten en pachtgelden van de vakantieparken. Gillis staat ook persoonlijk garant. De investeringsmaatschappij geeft geschat zo’n 440 miljoen euro in de portfolio. 

MKB Fonds Main Capital

Gevestigd in Den Haag en investeert in bedrijven in de software industrie, voornamelijk in de Benelux en Duitsland. De focus ligt op bedrijven met een omzet vanaf 4 miljoen

Maasstad Invest (zie Blokker/Mirage/Witteveen/Manaus)

Main Capital Partners B.V.

Mallanganee Properties zie Investrand

Mallanganee Properties hield de aandelen van Casual Wear Shops Nederland B.V. (C.W.S.N.), waarin de Nederlandse McGregor Shops zaten. Victor Muller en Jeroen Schothorst waren hiervan directeur via privé BV’s. Daardoor hadden zij het uiteindelijk voor het zeggen in de winkel exploitatie en niet de N.V. McGregor zelf. McGregor voorzag het bedrijf en het raceteam van Spyker van kleding en omdat Spyker onder andere deelnam aan de beroemde, grote Le Mans races kwam het merk McGregor hiermee extra in de belangstelling te staan.

Manaus

In 1988 begon Michiel Witteveen samen met hockeyvriend en omstreden Michiel Herter het investeringsbedrijf Manaus en zij kochten de eerste vijf jaar wat kleine bedrijfjes, waaronder jeneverstoker Rutte. In 1993 werd de failliete stomerijketen Palthe gekocht en daarnaast kocht hij damesmodewinkels op en noemde deze opnieuw ‘Witteveen Mode’. Het concern nam ook de winkelketen JanDam over. Hiermee kreeg Manaus 54 winkels met 270 werknemers in handen. JanDam exploiteert onder meer Janse Herenmode, Adam, Pieters Dortu en vijf Benetton-winkels. De JanDam-groep, voorheen geleid door Th. Jan.se, was destijds goed voor een omzet van 46 miljoen gulden. Door de aankoop groeide de winkeltak van Manaus, Hollands Winkel Bezit, naar een omzet van ongeveer 110 miljoen gulden. De directie werd gevoerd door Witteveen en Herter samen. Volgens Herter heeft Janse zijn winkels verkocht in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd.

Marktlink

Marktlink heeft drie private bankers aangetrokken. Raymond van Erven, William van Galen en Henk van Middendorp maakten alle drie de overstap van Rabobank en gaan vermogende particulieren, ondernemers en family offices begeleiden bij het maken van de juiste investeringsbesluiten, met de nadruk op de segmenten private equity en durfkapitaal. Van Erven en Van Galen waren sinds de jaren negentig als senior wealth manager betrokken bij de Rabobank. Van Middendorp werkte als manager commerciële betrekkingen bij het onderdeel Rabo Schretlen Vermogensmanagement. Alle drie hebben een achtergrond bij Schretlen & Co. Marktlink Investment Partners heeft sinds de lancering zo’n 600 miljoen euro opgehaald dat via drie fondsen in private equity is geïnvesteerd. In totaal hebben ze nu ongeveer 400 investeerders die hun geld gestoken hebben in zo’n 300 bedrijven. Vermogende particulieren en ondernemers moeten bereid zijn om minimaal 250.000 euro te investeren. investeerders te adviseren over passende fondsen”, aldus het drietal.

Mentha Capital

Een onafhankelijke private-equityfirma die actief is aan de onderkant van de midden markt in Nederland en Vlaanderen

Meridiam Capital

Franse beleggingsonderneming Meridiam Cxapital is eigenaar van Allego sinds 2018 . Allego was sinds 2013 een zelfstandig bedrijf van de Alliander groep. Investeren in zowel ontwikkelde als opkomende markten in Europa, Afrika en Amerika. Door het creëren van nieuwe en essentiële infrastructuur en het vervangen van verouderende diensten willen ze de kwaliteit van het leven van mensen verbeteren. Ze zijn in 2005 in Parijs opgericht en hebben nu elf kantoren en meer dan 350 medewerkers over de hele wereld. 

Metric Capital

Metric Capital Partners LLP werd opgericht in 2011 en is een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in investeringen in direct aandelenkapitaal en secundaire directe leningen. Binnen directe investeringen streeft het ernaar private equity-, durfkapitaal- en durfkapitaalinvesteringen te doen in late venture-, kleine tot middelgrote, middelgrote markten, turnaround-, overbruggingsfinanciering en financiering van minderheidsbuy-outs ter ondersteuning van de uitvoering van strategische transacties, waaronder management buy-outs. , management buy-ins, herfinanciering en reddingsfinanciering.

Mid Europa Partners

Een onafhankelijke private equity onderneming in Centraal- en Oost-Europa , gericht op Centraal- en Oost-Europa, met ongeveer € 5,3 miljard aan beheerd vermogen . Investeren doorgaans  50 miljoen tot  300 miljoen euro in bedrijven met een ondernemingswaarde variërend van 100 miljoen tot 1.500 miljoen euro, die cashflow genererend zijn en dominante marktposities hebben in sectoren met hoge toetredingsdrempels. In juni 2007 kochten ze (65%) met France Telecom (35%) het Oostenrijkse mobiele telefoonnetwerk One met een waarde van ongeveer  1,4 miljard euro en hernoemden het in Orange Austria  en verkochten het in februari 2012 aan Hutchison 3G , dat de netwerken samenvoegde en een einde maakte aan het gebruik van het merk Orange.  In oktober 2008 hebben ze het aandelenbelang in T-Mobile Tsjechië en Ceske Radiokommunikace vergroot  en namen ze UPC Slovenia , LUX Me , Centrum medyczne LIM , de derde grootste particuliere zorgaanbieder in Polen en DISA over. In oktober 2009 kochten ze Invitationl, de Hongaarse afdeling van TDC, de grootste aanbieder van vaste telefoontoegang in Denemarken. In juli 2018 kochten ze 55% van de aandelen van MediGroup, de grootste particuliere zorgaanbieder in Servië. Verkoper, Blue Sea Capital, behield een belang van 45%. Het particuliere gezondheidszorgsysteem MediGroup ontstond in 2013 door de overname van de meest prominente en oudste particuliere gezondheidszorginstellingen van het land, en is nu het grootste en enige particuliere alomvattende gezondheidszorgsysteem wat betreft het aantal patiënten, procedures en locaties in het land. In juni 2021 leidde MidEuropa de gelijktijdige overname en daaropvolgende fusie van UAB Pigu (Pigu) en Hobby Hall Group OÜ (HHG) om het grootste generalistische online marktplaatsplatform te creëren dat actief is in drie Baltische staten met een groeiende aanwezigheid in Finland. MidEuropa werd uitgeroepen tot CEE Private Equity Firm of the Year tijdens de Global Private Equity Awards 2006 en Global Private Equity Awards 2005 van PrivateEquityOnline.com en Private Equity International. Het bedrijf ontving ook de prijs voor “Best Private Equity House” tijdens de Finance New Europe Achievement Awards in 2006. MidEuropa ontving de onderscheiding Emerging Market Deal of the Year 2006 voor de aankoop van Ceske Radiokommunikace en T-Mobile Czech Republic (Falcon Group ). In 2018 werden ze uitgeroepen tot PE-fonds van het jaar. 

Mirage zie Blokker /Manaus/Witteveen

Mississippi Ventures

De investeringsmaatschappij van de familie Van Eerd van Jumbo investeerde 75 miljoen in de overname van de HEMA, nam ook een belang in de Duitse flitsbezorger Gorillas en gaat ook de wielerploeg van Jumbo-Visma sponsoren. Gorillas en Jumbo werkten al samen, waarbij boodschappen van de supermarktketen worden bezorgd door de koeriers van Gorillas. Gorillas wordt ook co-sponsor van de succesvolle wielerploeg van Jumbo-Visma. In de Tour de France, die op 1 juli van start ging stond Gorillas op de shirts van de wielrenners. In september heeft de Fiod een onderzoek gestart naar witwassen. De sponsoring van de motorcross zou hierin leidend zijn. Gorilla’s werd overgenomen en samengevoegd door branchegenoot Getir.

Momentum Capital

Momentum werd opgericht door Martijn van Rheenen, is goed voor meer dan 500 miljoen euro aan beheerd vermogen en is een  impact investeerder gericht op het creëren van social, environmental & financial value in voornamelijk bedrijven uit de Benelux met Europese of zelfs wereldwijde groeiambities. Momentum participeert nu twee decennia, vrijwel zonder extern krediet, in zes technologie scale-ups en een veelvoud aan (cash-flow genererende) industriële en leisure projecten, waar in totaal ruim 300 mensen werkzaam zijn. Samen met business partners, joint ventures en co-investeerders hebben ze meer dan 1 miljard euro waarde gecreëerd (enterprise value). Samen met stakeholders richten ze zich op bedrijven die inspelen op trends binnen grondstoffen-, technologie- en leisuremarkten. Onlangs investeerden zes familiefondsen in het concern voor een bedrag van 30 miljoen euro. Het is de eerste keer dat er externe partners als aandeelhouder toetreden. In de onderliggende participaties werden al wel joint ventures gesloten met de warmtestations ENBE (een joint venture met Ennatuurlijk, een participatie van PGGM en Veolia), Perpetual Next biogasproject Eemsgas (een joint venture met Gasunie) en Majaland Poland (een joint venture van Momentum Leisure met Plopsa/Studio 100, met onder meer BNP Paribas Private Equity als haar minderheidsaandeelhouder). De AFM oordeelde dat beleggers misleid werden met de Braziliaanse beleggingen. Het zou te rooskleurig voorgespiegeld zijn en het rendement dat beleggers ontvingen was helemaal niet afkomstig uit Brazilië. Aan een opgelegde dwangsom van 100.000 euro ging een jarenlange juridische gevecht vooraf. Bij een door Momentum aangespannen kort geding  oordeelde de rechtbank dat AFM een negatief persbericht over de kwestie niet hoefde te rectificeren. Martijn van Rheenen werd in 1977 geboren in het Friese Harlingen. Na de basisschool ging hij naar de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam, waar hij voor zijn havo-examen van school ging. Hij had baantjes bij lokale winkeliers, later werkte hij onder meer in een gameshop, verkocht spaarplannen en haalde funding binnen voor bedrijven. In 2005 zette hij Momentum Capital op, dat eigenaar is van onder meer themaparken en een biologisch-afvalverwerkingsbedrif.  In 2019 richtte hij Semifest op, een online platform voor concerten en seminars. Martijn van Rheenen woont samen en heeft vijf kinderen

Montes Investments

Joost Plus, Geert van den Goor en maarten Icking investeren in ondernemingen met circa 1 tot 3 miljoen EBITDA en groeipotentieel door het nemen van een meerderheidsbelang.

Morningside Ventures

Investeerde onder andere in NewAmsterdam Pharma

Mubadala Development Company

De successen op de mondiale F1 races waren reden voor Mubadala Dubai om te investeren in Spyker. In september 2005, won de Spyker C8 Spyder GT2R (chassis nummer 046) de 2e plaats in de LMGT klasse bij de LMES (1000 km of Nürburgring, Germany) en in november won dezelfde GT2R de 2e prijs van de GT2 klasse in Dubai bij de FIA GT race. Deze overwinning bleef niet onopgemerkt in Dubai en Victor wist overheidsconcern Mubadala Development Company zover te krijgen dat zij investeerden in Spyker. De ondertekening van het contract werd bijgewoond door Jan Peter Balkenende.

NIBC Mezzanine & Equity Partners

NIBC is een bank voor bedrijven en particulieren en financiert particuliere en huurwoningen, commercieel vastgoed, schepen, infrastructuur, auto’s en apparatuur. NIBC heeft ongeveer 700 mensen in dienst en het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en bedient klanten internationaal met een focus op Europa.

NMG

Investeringsfonds Nederlands merkgoed, investeerde onder andere in woonwinkel Riverstate, die in juni 2022 failliet ging en limonademaker Ranja, kauwgomproducent BenBits, watersportmerk Mistral en outdoorbedrijf Nomad.

NPM Capital zie ook Walvis

John Fentener van Vlissingen is een telg uit de familie die begin vorige eeuw steenrijk werd met de steenkolenhandel SHV. Zijn kinderen en hij bezitten nog steeds een flink pakket aandelen in SHV Holdings waaronder een wereldwijde LPG-handel, Makro-winkels in Zuid-Amerika, diervoedergigant Nutreco, technische groothandel Eriks, transportbedrijf Mammoet en participatiemaatschappij NPM Capital. Legt de focus op middelgrote en grote bedrijven. Na investeren blijft NPM Capital actief betrokken bij het management. NPM investeert onder ander in het verliesgevende Suit Supplies waar het jaar 2021 ook weer werd afgesloten met 22 miljoen verlies. Het brutobedrijfsresultaat ging van minus €47 miljoen in 2020 naar plus 18,5 miljoen euro in 2021. In de jaarrekening wordt vermeld dat 48% van de omzet afkomstig is uit de Verenigde Staten. Ruim 2/3 van de omzet is afkomstig uit de wereldwijd verspreide fysieke winkels van SuitSupply. 5% van het personeel werd afgevloeid van 1300 naar 1238 FTE. Het eigen vermogen is ruim 75 miljoen euro negatief, met nog eens 140 miljoen euro aan bankschuld en nog eens 20 miljoen euro aan terugbetalingen aan overheden zoals uitgestelde BTW. Het kassaldo bedroeg op de balans ruim 28 miljoen euro. In 2022 moest aanvankelijk zo’n 35 miljoen euro op de schulden worden afgelost, maar dat is nu teruggebracht naar 25 miljoen euro. In 2023 zou zelfs 95 miljoen aan schuld aflopen, maar dat werd opgeschoven naar eind 2024. De coronasteun van de overheid hoeft ook pas eind 2025 helemaal terugbetaald te zijn. Over het hele jaar was SuitSupply ruim 15 miljoen euro aan rente kwijt, en werd er slechts 13 miljoen euro aan schuld afgelost. De kasstroom uit operationele activiteiten verdrievoudigde in 2021 naar 75 miljoen euro.

Navitas Capital

Zeeman heeft met haar Navitas Capital substantiële belangen in onder meer bouwbedrijf Ballast Nedam, Binck, detailhandelsconcern Macintosh (bekend van Kwantum, Halfords, Belcompany en Scapino) en Royal Imtech,  Avantium, Beter Bed, Conflux, Crown van gelder, DPA, Delta Wines, Domus Valuas, Dynamo retail Group, Fitland, Multifix, partou, Royal Reesink, TKH Group, TMG, Takkenkamp Groep Navitas bezit sinds 2013 ook Wilderness B.V, van Kampeerhal De Vrijbuiter in Roden. Bart Outdoor, kampeerhal de Vrijbuiter, Vrijbuiter vastgoed en de Waard gingen mee ten onder. De schuldenlast beliep vele miljoenen. Alleen al de bank had negen miljoen euro tegoed. De Vrijbuiter had ook filialen in Zaandam, Gouda en Roermond en opende in 2008 nog drie winkels. Navitas was ook eigenaar van De Waard Tenten, met een eigen winkel in Heerde. Bij De Waard werkten vier mensen in de winkel en ongeveer dertig mensen in de fabriek in Tsjechië. De jaaromzet van de groep schommelde rond de 35 miljoen euro. De keten werd onder de naam Vrijbuiter doorgestart met winkels in Gouda, Roermond en Zaandam.

Nederlands Merkgoed

Na Nomad, Stoov, Orangebag, BenBits, Passa Sports en Maison 365 is nu ook Surfmerk Mistral is voor 100% eigendom geworden van de Haarlemse investeerder Nederlands MerkGoed Mistral is in 1976 opgericht en is een bekend watersportmerk met kleding, footwear en lifestyle producten, maar ook windsurfboards, surfboards, wingfoils en SUP-boards. Het merk is actief in meer dan tien landen en op vier continenten. In 2021 behaalde het merk een verkoop van rond de 80 miljoen euro. Het bedrijf heeft inmiddels 60 werknemers. De transactie tussen NMG en Mistral is begeleid door overnamebemiddelaar Marktlink. Beide partijen zijn hierin juridisch ondersteund door Baker & McKenzie en Vriman M&A Lawyers.

Nedvest Capital NEON Private Equity

Een investeringsmaatschappij opgericht in 1982, gespecialiseerd in directe en secundaire directe investeringen

New Enterprise Associates Newion Investments

NewPort Capital

Nimbus

Een hands-on maatschappij, dat na investering actief wil meedoen met het maken van beslissingen en andere belangrijke acties binnen het gefinancierde bedrijf

Nobel Partners

Amsterdamse investeringsmaatschappij wil meebouwen aan de transformatie en groei van middelgrote Nederlandse bedrijven, om zich aan te passen aan het veranderende consumentengedrag

Nordian Capital Partners

Opgericht in 2014 ondersteund door Rabobank, PGGM en CommonWealth Investments. Het fonds richt zich op investeringen in meerderheidsbelangen in middelgrote Nederlandse bedrijven

Nordic Capital O2 Capital Partners OTM Investments

Onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Wassenaar is ook na het afronden van de investering nog actief betrokken bij allerlei processen die zich binnen het bedrijf afspelen.

Nordic

FNG Nordic AB (publ) is een Zweedse naamloze vennootschap gevestigd in Borås, Zweden, en heeft een bedrijfsobligatie genoteerd aan Nasdaq Stockholm. FNG Nordic AB (publ) houdt alle aandelen in Ellos Group Holding AB en haar onderliggende activiteiten sinds 26 november 2019. Het investeringsvehicle van FNG met 150 medewerkers en sinds 2013 de eigenaar van Ellos. Nordic Capital, oud-eigenaar van de Ellos Group, is een proces gestart om opnieuw eigenaar te worden van de het Zweedse bedrijf. Nordic Capital is namelijk via het bedrijf Cidron e-Com S.À.R.L. een proces gestart om een meerderheidsbelang te krijgen in FNG Nordic AB. FNG Nordic AB is een tak van het Belgische FNG NV. In de tak is de Ellos Group ondergebracht.

Oaktree Capital Group One Equity Partners Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland

Een regionale ontwikkelings- en investeringsmaatschappij in Oost Nederland met een digitale bank gecontroleerd door BPL Holdco S.à.rl  geleid door Paolo Fiorentino, Heeft kantoren in Milaan en Rome en een commercieel netwerk over het hele nationale grondgebied. Banca Progetto is  gespecialiseerd in diensten voor kleine en middelgrote Italiaanse bedrijven en particuliere klanten. Het is gericht op particulieren met spaarproducten zoals depositorekeningen, door salaris gedekte leningen voor particuliere werknemers, staats-, overheids-, para-publieke en gepensioneerde werknemers en het MKB met middellangetermijnleningen en factoring.

Omnin Investments

Na veertien jaar werd College Style doorgestart door Omnin Investments die ruim 300.000 euro betaalde voor de inventaris, de voorraden en de immateriële activa van het concern. Directeur-eigenaar Jan Roukens heeft het faillissement 28 november 2017 aangevraagd en liet voor 1,6 miljoen euro aan crediteuren achter. Voor de 78 medewerkers van de twaalf filialen is ontslag aangevraagd. College Style werd in 1991 opgericht onder de naam Roukens Dameskleding. Dat werd twee jaar later College Style. Op het hoogtepunt had de winkel 22 vestigingen, waarvan er nu nog twaalf open waren. Vader Ger Roukens begon met zijn vrouw in Ridderkerk een zaak voor dameskleding en introduceerde een kledinglijn voor de jonge vrouw. Al snel had hij tien vestigingen door het hele land, met in totaal zo’n honderd werknemers. Zoon Jan Roukens (39) is getrouwd en vader van vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Jan Roukens volgde zijn vader in 2011 op en verkocht sindsdien ook merken als Josephine Co, Mark, The Barn, Scarva, maar ook het failliete merk McGregor. De huiscollectie werd verdeeld over diverse labels. Lynde (genoemd naar het oudste dochtertje van Jan) met kleding voor bijzondere gelegenheden. College Classic was voor de wat traditionelere klant en Blue River vormde het etiket voor casual dameskleding, Kids bood casual kleding voor kinderen. In College Basic werden de basisartikelen ondergebracht. Ook werd er een nieuw label “Emma” gepresenteerd, genoemd naar het jongste dochtertje van Jan. De eigen kleding van College Style werd ontworpen op het kantoor bij het centrale magazijn in Ridderkerk door stylistes vanachter de computer. De productie vond plaats in landen als Polen, Portugal en Turkije. Het filiaal aan de Oudestraat 15 in Kampen, vierde onlangs nog het 10 jaar bestaan. Tachtig procent van de inkoop waren eigen kledinglijnen, die College Style in met name Europese landen liet produceren. Bij de reorganisatie in 2014 werden al vier vestigingen gesloten en later gingen er nog meer filialen dicht en het filiaal op Urk wed overgenomen door het personeel. Door de reorganisatie gingen veertien arbeidsplaatsen verloren. De winkelformules College Style en Sale Sisters werden ineengeschoven en de gevels van alle resterende winkels werden aangepast. De kledinglijnen van Sale Sisters werden daarna ook in de andere winkels aangeboden. De webshops van de beide formules werd uitgebreid. Ook de Sale Sisters vestiging in Middelburg ging dicht, evenals de College Stylewinkels in Middelharnis en aan de Zeugstraat in Gouda. De webshop sloot onlangs, zogenaamd vanwege updates en onderhoud. De meest recente filiaalsluiting was in Rijssen. De keten richtte zich op de consument uit de reformatorische gezindte en was dan ook op zondag gesloten, zelfs de webshop. terwijl mensen hebben juist op die dag de tijd nemen om eens rustig online te shoppen. In vier jaar tijd halveerde de omzet. Styliste Suzanna Dekker die in oktober 2015 bij het bedrijf vertrok maakte het onderscheid tussen rages, trends en mode. De kleding mocht niet bloot en uitdagend zijn. Ook werden er bijvoorbeeld geen broeken verkocht. De opvatting dat de kledingzaken van reformatorische ondernemers voor de moeder van een groot gezin en een bescheiden beurs geen aanbod hebben, noemde Jan Roukens karikaturaal. en hij gaf veel geld uit aan de reorganisatie, een nieuwe huisstijl en gevelreclame voor de filialen.

One Two capital

Opportunity Partners

Eigenaar Robert van der Wallen is is de oprichter van Brand Loyalty werd geboren op 19 november 1966. Hij was getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn merk Loyalty is een wereldleider op het gebied van korte termijn loyaliteitsprogramma ’s voor hoogfrequente detailhandel. Van der Wallen richtte het bedrijf in de jaren negentig op en verkocht het in 2013 aan Alliance Data Systems . De eerste 60% van de aandelen werd verkocht voor € 560 miljoen, de overige 40% zou in tranches van 10% per jaar worden verkocht via een earn-out regeling. Naar schatting ontving hij in totaal $ 1 miljard voor het bedrijf. Hij is ook de ontwikkelaar van de Bernardus Golf Club , een achttien-holes golfbaan ontworpen door de beroemde golfbaanarchitect Kyle Phillips. Van der Wallen besteedde meer dan $ 50 miljoen aan de ontwikkeling van Bernardus. De golfclub is gevestigd in de buurt van ’s Hertogenbosch, waar Van Der Wallen woont. In april 2021 maakte zijn investeringsbedrijf, dat wordt geleid door Raymon Pouwels , bekend vijftig miljoen euro te investeren in het in februari 2023 failliete Go Sharing. Opportunity Partners investeerde ook in The E-bike Company en vooral in GreenMo. GreenMo Rent was marktleider in de verhuur van (elektrische) voertuigen. Dit zijn onder andere (elektrische) scooters, elektrische bakscooters, elektrische vans en elektrische fietsen, voor last mile delivery gefocust op maaltijd- en postbezorging in Nederland, België, Duitsland en Engeland. GreenMo Rent’s full-service verhuurconcept bestond uit zeer hoogwaardige voertuigen, mobiliteitsgarantie, preventief periodiek onderhoud en een allrisk verzekering. GreenMo Rent was official verkooppartner van Thuisbezorgd.nl. Vanuit centrale locaties in het midden van het land leverde GreenMo Rent 24 uurs (wissel)service in alle uithoeken van het land, van Maastricht tot Groningen, van Den Helder tot aan Goes, maar ook in Engeland, Duitsland en België. Van der Wallen liet het concern met tientallen miljoenen aan schuld failliet gaan om het daarna met zijn Mechs BV terug te kopen van de curator. Samen met Parcom investeerde Van der Wallen ook in Hunkemöller, de grootste lingerieketen van Nederland met zo’n 180 filialen. Zijn recycling bedrijf Bnext, die hij eerder overnam van Wim Beelen, is na twee jaar grotendeels verkocht aan branchegenoot GP Groot. In 2021 maakte Bnext 11,6 miljoen euro winst. Zijn Mechs B.V. nam grote onderdelen van de GreenMo groep over, maar deze ging 6 maanden later op 26 juli 2023 opnieuw failliet. Deze onderdelen waren The E-Bike Company B.V., Helmstadt B.V., Greenmo ApS, Move Sp. Z.O.O. en bepaalde activa van GreenMo Rent B.V. en GreenMo Services B.V. Opportunity Partners  investeerde in The E-bike Company maar ook 50 miljoen euro in GreenMo. Ook zijn investering in Byldis bleek niet veilig en in 2021 stapte hij daar uit.

Orange Wings Investments

Shawn Harris kwam in 1989 op haar 25ᵉ naar Nederland. Met behulp van haar echtgenoot bouwde ze indrukwekkend miljoenenimperium op met honderden medewerkers. Een paar jaar geleden stapte ze uit haar eigen bedrijf en coacht sindsdien jonge ondernemers. Zo ook starter en lingerieleverancier Annique van der Zande. Annique was brand director bij Sapph en startte haar eigen merk Ultraviolet op. Zij heeft haar hoofdkantoor in Maassluis waar ze ook een brandstore heeft geopend en waar ook de fotostudio is gevestigd. Sapph werd in 2005 opgericht door Cor van Schoonhoven, gekocht door Rob Heilbron en in 2011 verlieslatend overgenomen door Coolinvestments van Ronald Kahn. De bekende BH’s worden verkocht via de grote platforms, de eigen webshop en in ongeveer 600 fysieke verkooppunten, verspreid over Europa en Amerika en wordt vooral goed verkocht in België, Scandinavië en Rusland. De lingeriemerken Ultraviolet, Sapph en binnenkort ook Ultraman vallen onder de nieuwe Ultraviolet Group BV. Orange Wings Investments van Shawn Harris investeert de benodigde 1,6 miljoen euro. Haar eigen vermogen wordt geschat op z’n 63 miljoen euro. Shawn Harris zit in het team van Dragons Den.

Oyster Ventures

De beleggingsmaatschappij van  Michiel Mol, Stefan Nuijten en Maarten Elshove. Zij investeerden samen in het inmiddels failliete en door derden doorgestarte  Fixers, een bedrijf dat mobiele telefoons, tablets en laptops repareerde en snel groeide dankzij enkele overnames van branchegenoten. In vijf jaar groeide de keten uit tot 13 vestigingen in Nederland. Fixers liet weten dat Oyster nog eens 310.000 euro aan kortlopende aandeelhoudersleningen zouden omzetten in langlopende obligaties. Volgens Fixers spraken de aandeelhouders hiermee hun ‘onvoorwaardelijke steun’ voor het bedrijf uit, ‘voor nu en in de toekomst’. In plaats van te groeien zou Fixers zich richten op het winstgevend maken van de bestaande winkels. In plaats hiervan sloten de vestigingen in Almere, Breda en Rosmalen en ging het bedrijf uiteindelijk failliet. Fixers leed over de afgelopen drie jaar een verlies van bijna 3 miljoen euro. De domeinnaam van Fixers stond op naam van Stefan Nuijten, die 25.000 euro van de curator wilde zien alvorens hij deze af zou staan. Hij kreeg uiteindelijk 20.000 euro. Oyster was ook eigenaar en oprichter van marketingbedrijf Fightclub. Deze werd al snel grotendeels verkocht aan Customer Collective. Het ging al eerder mis met investeringen van Mol in Formule 1 Spyker en XCOR. Ze investeren vooral in starters van tech-, e-commerce- en marketingbedrijven. Zoals webshops voor sierraden, online gaming en een bedrijf dat, jawel, een vegan dating-app levert. Het bedrijf investeert onder meer in het snelgroeiende deep learning-bedrijf PTTRNS.ai. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) van  Marcel Boekhoorn investeerde er onlangs ook in. “PTTRNS is één van de grotere deep learning- en machine learning-bedrijven in Nederland en zijn daarbij actief met virtual reality. 

PAI Partners PMV 

Paarlberg

De voor witwassen veroordeelde vastgoedhandelaar Paarlberg heeft een belang in de Telegraaf Media Groep (TMG).

Palm Invest

Remco Voortman (1969) ging in 2005 failliet met zijn IT-bedrijf Déficom, Hij factureerde dubbel en onttrekt veel geld met paulianeus handelen . Hij heeft een schuld van 1,5 miljoen euro. Met zijn vriend Danny Klomp zet hij PR Invest op maar de AFM steekt daar een stokje voor. Samen stappen ze in vastgoedontwikkeling op het kunstmatige schiereiland Jumeirah in Dubai, ook aangeduid als The Palm. In 2007 weten ze van beleggers 30 miljoen euro afte troggelen. Hiervan wordt nog geen 10% werkelijk belegd in vastgoed in Dubai. Alles gaat op aan auto’s, huizen, een jacht, motorboten, maatpakken, horloges, dure wijnen, feestjes en diners. Tussendoor werd ook de Nederlandse belastingdienst voor tientallen miljoenen opgelicht met een BTW fraude. Op 18 januari 2008 worden Voortman en drie anderen gearresteerd en wordt beslag gelegd op de administratie, computers en enkele auto’s. Op 22 april 2010 horen Voortman en Klomp 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij tekenden beroep aan en Voortman vluchtte naar Spanje waar hij in 2021 opnieuw werd gearresteerd.

Parcom

Parcom is een middelgrote investeringsmaatschappij die voortkomt uit verzekeraar NN. Het private-equity bedrijf is onder andere eigenaar van bouwer Jan Snel en de Jumbo eigenaar de familie Van Eerd, en Marcel Boekhoorn, de huidige eigenaar van de HEMA. Parcom nam samen met  Mississippi Ventures de HEMA over van Ramphastos (zie onder). Zie ook Mississippi Ventures. (Jumbo) Ook Hunkemöller werd overgenomen door Parcom samen met Opportunity Partners, het investeringsbedrijf van de Nederlandse ondernemer Robert van der Wallen. Parcom kocht Hunkemöller van het Amerikaanse private-equitybedrijf Carlyle samen met Opportunity Partners. Bij de deal waren Van Doorne, NautaDutilh en De Brauw betrokken als juridisch adviseurs. Carlyle was sinds 2016 eigenaar van Hunkemöller. Destijds betaalden de Amerikanen – die een minderheidsbelang in de lingerieketen behouden – 440 miljoen euro voor het bedrijf. Samen hebben ze ook textielbedrijf Royal Ten Cate en online opleider Goodhabitz onder hun hoede. Hunkemöller heeft circa 900 winkels, waarvan er meer dan 180 zich in Nederland bevinden. Daarmee is het bedrijf de grootste lingerieketen van Nederland. Parcom opent voor Hunkemöller in 2023 haar nieuwe distributiecentrum in Almere. De eerste heipaal is in oktober 2022 in de grond gegaan. Het nieuwe distributiecentrum komt op bedrijvenpark Stichtsekant in Almere. Het huidige distributiecentrum in Hilversum (aangevuld met satelliet dc’s in Almere en Bunschoten, was al geruime tijd niet meer toereikend.  Het dc in Hilversum is te klein en heeft geen goede ligging; het is ingeklemd tussen een woonwijk en een spoorlijn wat voor overlast zorgt voor omwonenden. Hunkemöller besteedt de e-fulfilment in de Benelux en Frankrijk uit aan de Chinese webgigant JD.com.  De e-commerce orders worden afgehandeld in het e-commerce dc van JD.com in Venray. Het te bouwen warehouse in Almere krijgt een state of the art architectonisch ontwerp en een BREEAM Excellent certificering en wordt voorzien van een hoge mate van automatisering om de ‘efficiëntie en snelheid’ van de  logistiek te verbeteren. Het warehouse zal ook een aantal belangrijke ondersteunende diensten huisvesten. Van der Wallen en Marcel Boekhoorn stortten elk 50.000 euro aan de VVD verkiezingskas

Patron Capital Partners Peak Capital

Amsterdamse investeerder die zich vooral bezig houdt met durfkapitaal, waarmee het ondernemers helpt om hun doelen te bereiken en te groeien. Daarnaast biedt de firma hands-on ondersteuning

Plethora Private Equity

Polaris

Polaris werd in 1998 opgericht als private equity-onderneming. Sindsdien hebben ze bijna 2 miljard euro geïnvesteerd in een brede groep institutionele investeerders in Scandinavië en in heel Europa. Deze investeerders zijn onder meer verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, pensioenfondsen en family offices. Polaris is een van de grootste private equity ondernemingen  en vanzelfsprekend o.a. gevestigd op de Kaaimaneilanden.

Pollen Street capital

Investeerde in Bunq

Pon

Pon investeert wereldwijd in allerlei mobiliteitsproducten, -diensten en -oplossingen. In 1895 begonnen als kleinschalig familiebedrijf, groot geworden als handelshuis en bekend geworden door de import van Volkswagens. Pon is de grootste auto-importeur van Nederland met een sterke positie in de VS. Ze staan in de wereldwijde top 5 van fietsproducenten en zijn een gevestigde naam in de wereld van maritieme oplossingen, grondverzet, energievoorziening, flow control (kleppen en afsluiters) en industriële services. Dagelijks fietsen vier miljoen Nederlanders op een fiets van Pon en rijden twee miljoen mensen in een auto die door Pon is geïmporteerd. Ook reizen dagelijks 140.000 mensen met een van hun mobiliteitskaarten, hebben meer dan 250.000 mensen een abonnement op een Swapfiets en maken dagelijks 100.000 Nederlandse reizigers gebruik van hun mobiliteitsoplossingen. Pon verliest tientallen miljoen per jaar aan Swapfiets, het fietsendeelbedrijf dat 60 steden van leenfietsen voorziet. Pon gaat een nieuwe fietsenfabriek bouwen in Litouwen. De nieuwe fabriek zal in de zomer van 2024 opengaan en in eerste instantie 300 mensen tewerkstellen, oplopend tot 600 werknemers wanneer de volledige capaciteit is bereikt. In het drie verdiepingen tellende gebouw komen fietsmontage- en lakstraten, een magazijn en administratiekantoren. Als het volledig operationeel is, zal het in eerste instantie tot 450.000 fietsen en e-bikes per jaar produceren voor de merken Gazelle, Kalkhoff, FOCUS en Urban Arrow. In 2011 werd het fietsmerk Gazelle overgenomen van Gilde Investments. Pon Holdings nam, na deze overname  nog meer ondernemingen in de fietsindustrie over. Later volgde de aanschaf van Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS, het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling en recentelijk Dorel Sports (Cannondale en Schwinn). De investeringen in fietsactiviteiten maken nu 25% van de totale omzet van de Pon groep uit.  Ze doen 10 miljard dollar en daarvan is 2,5 miljard dollar fietsen. De brutomarge voor auto’s is voor Pon als distributeur veel kleiner dan als fietsenfabrikant. Bij fietsen zijn ze eigenaar van de merken in plaats van slechts een distributeur en dus is het echt een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Ze verkopen meer dan een half miljoen e-bikes per jaar. Net als andere fietsenmerken loopt de verkoop van e-bikes terug en zit ook Pon nu met grote voorraden onverkochte fietsen.

Prime Ventures

Durfkapitaal- en groeikapitaalbedrijf

Prime Capital

Prime Capital investeerde in zo’n 10 filialen van Pabo of Beate Uhse. Alle winkels gingen ondanks een eerder toegezegde herfinanciering van vijf miljoen euro failliet Eerder was al 2,7 miljoen euro betaald.

Procures en Cofay Capital

Dullaert en Dumas en Maurits Regenboog, voormalig Nielen Schuman partner, zijn de eigenaren van de Gooise investeringsmaatschappij Procures. Paul Dumas Voorheen actief als pensioenverzekeraar bij Achmea) en Marc Dullaert wisten in 2007 het Britse private equity fonds Palamon Capital Partners te verleiden tot aankoop van een aandelenpakket van hun televisieproductiehuis D & D Media Group. Het Engelse Palamon betaalde er zo’n twintig miljoen euro voor. Dullaert en Dumas ontvingen hiervoor ieder zeven miljoen euro. Palamon moest uiteindelijk geld toeleggen op het nieuwe bedrijf en verzocht Dumas en Dullaert om de aandelen weer terug te kopen voor het symbolische bedrag van één euro. Direct hierna lieten D & D de holding in België failliet gaan terwijl ze na een surseance de Nederlandse dochters wisten te verzelfstandigen. Procures, huidig eigenaar van Polare moest bij de overname van boekhandelsketen Selexyz een afkoopsom van ruim drie ton betalen aan Selexyz-directeur Matthijs van der Lely. Maurits Regenboog nam in de zomer van 2012 het noodlijdende Selexyz over. Het oude Polare zou zijn leeggetrokken door het uitkeren van hoge bonussen, het uit de boeken houden van omzet en het doorverkopen van huurcontracten: de sterfhuisconstructie als verdienmodel. Regenboog was ook betrokken bij de overname van PCM door Apax waar hij zijdelings bij betrokken was. Curator Kees van der meent deed onderzoek naar het feit dat ProCures geen eigen geld had gestopt in Polare. De banken die de overname financierden waren daarvan op de hoogte en keurden het plannen goed. Polare, een fusie van Selexyz en De Slegte, bleek begin dit jaar in grote financiële problemen te verkeren. Eind februari gingen de twintig Nederlandse winkels failliet. Het Haagse filiaal in de Vlamingstraat is overgenomen door boekhandel Paagman. Catharine Keyl was in 2011 een van de geldschieters van Regenboog en zag haar geld nooit meer terug.

Prosus

Zuid-Afrikaanse Techinvesteerder Prosus is genoteerd aan de Amsterdamse beurs. CEO Van Dijk die, de in Zuid-Afrika geboren Nederlander die in 2022 nog een salaris genoot van in totaal 57,5 miljoen euro vertrekt. Van Dijk heeft ook moederbedrijf Naspers geleid. Die functie legt hij eveneens neer. Zijn opvolger wordt Ervin Tu, die twee jaar geleden is overgekomen van branchegenoot SoftBank. Van Dijk blijft wel nog een tijdje aan als adviseur. Prosus is vooral bekend als grootaandeelhouder van het Chinese Tencent, dat onder meer videogames maakt. Verder heeft de investeerder een belang in onder andere bezorgbedrijven Flink en Delivery Hero.

Quadrum Capital Rabo Private Equity

De investeringstak van de Rabobank Groep, investeert en beheert via eigen vermogen in ondernemingen

Quartis Capital Partners

Ramphastos Investment

Het investeringsvehicle van HEMA eigenaar Marcel Boekhoorn (63) bestaat sinds 1994. Boekhoorn bezit ook Ouwehands Dierenpark. Begin 2022 verwierf Marcel Boekhoorn een meerderheidsbelang in laadpalenbedrijf Opcharge. Zijn Ramphastos investeerde samen met ASN Bank en Aegon Asset Management 32 miljoen euro in het laadpalenbedrijf. Boekhoorn’s opvolger Jan Willem Neggers, is ook wild enthousiast over de groene investering. Opcharge werkt ook samen met het Corporate Finance-team van IBS Capital Allies. Ramphastos Investments is in ieder geval de grootste aandeelhouder van Opcharge. De transactie is, volgens Cyriel van Bree, CEO en partner van Opcharge, de grootste investering die ooit in Nederland is opgehaald door een onafhankelijke laadpalenexploitant. (de investering werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Investeringsfonds met steun van de Europese Unie. Diedrik Oost, Principal bij Ramphastos Investments: wil Opcharge in staat stellen om nog sneller te groeien, zowel in Nederland als daarbuiten. Boekhoorn verkocht zijn concern Bakker Bart (1999), NovaXess, Picus en Telfort en stapte vervolgens een tijdje in Spyker, De Formule 1, de McGregor Fashion Group en de Doniger Fashion Group. Ook zit het fonds in diverse schimmige gok concerns. De laatste aanwinst in 2018, maar die werd in 2020 al weer doorverkocht aan Mississippi Ventures en Parcom investeringsmaatschappijen van de familie Van Eerd (Jumbo). Vier bestuurders van de HEMA konden meteen vertrekken. Robin Mobile, een kleine telecomprovider werd in juni 2019 na vijf jaar al afgestoten naar Nuts. Andere fondsen zijn of waren Innovation4flooring, SKS365, Novum bank, Mazarine Energy, Aviation Glass, The Antenna company, Cyber1, Secure trading, ATI,Habanero, Funanga, lumenwax, Boemer Renatl Service Group,Cocachoc, NavaXess,Garant Turen & Zargen, Motip Dupli, Bakker Bart, Sim Industries, Tradeking, Suitsupply, Delivero Hero, Kegro en Telfort. Justitie in Italië heeft Marcel Boekhoorn, Diedrik Oost en Philip Van Wijngaarden in het vizier. Alle drie hebben het mogelijk gemaakt om in 2017 geld wit te wassen 2,5 miljoen in de Italiaanse start-up Talenta Labs. De betrokken oud-kickbokskampioen Paolo Tavarelli kende Boekhoorn van het gokbedrijf Sks365, dat door hem werd opgericht en door Ramphastos werd overgenomen. Tavarelli had banden met de maffia en had moeite had om het geld voor Talenta Labs op te brengen. Ramphastos betaalde voor hem een deel van het overnamebedrag. Boekhoorn was Tavarelli nog geld schuldig voor de overname van Sks365. Marcel Boekhoorn werd eerder door een voormalige zakenpartner beticht van bedrijfsspionage bij een bedrijf waar Ramphastos in investeerde. Hij investeerde onlangs in R-Solution Medical, een bedrijf van Mariska van der Vliet en Niels Welling dat robots medische instrumenten laat steriliseren en inpakken. De High Tech Campus werd in 2021 verkocht. Boekhoorn neemt nu vaker minderheidsbelangen. In 2021 had Boekhoorn een geschat vermogen van €2,3 miljard. Marcel Boekhoorn heeft in november 2022 een meerderheidsbelang verworven in R-Solution Medical, een bedrijf dat robots medische instrumenten laat steriliseren en inpakken. Boekhoorn wordt in 2023 in de dagelijkse leiding opgevolgd door Jan-Willem Neggers, die al meer dan tien jaar partner in het bedrijf is.

Relevant Holdings Rhone

Riverdam

Robeco Asset Management zie ook Evi van Lanschot

Het Rotterdamse Robeco heeft 260 miljard euro aan vermogen onder haar beheer en is eigendom van het Japanse Orix. Gilbert van Hassel is de nieuwe directeur en opvolger van Leni Boeren, als opvolger van Leni Boeren. Van Hassel werkt al dertig jaar in vermogensbeheer, onder andere bij ING Verzekeringen, ING Asset Management en JPMorgan. Het internationale investeringsmaatschappij biedt investeringen van private equity tot obligaties

Rocket Internet Sanoma Ventures Scheybeeck Investments

Rosemberg Finance

Schroders Capital

Heeft 6.119 werknemers op 38 locaties over de hele wereld. Klanten zijn zowel particulieren die rechtstreeks beleggen als mensen die beleggen via bedrijven of financiële adviseurs. Ze bedienen ook de investeringsbehoeften van instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en liefdadigheidsinstellingen.    Het fonds streeft naar vermogensgroei via private equity-investeringen in kleine en middelgrote bedrijven die de groeimotor van de Europese economie aandrijven. Met een minimale initiële inschrijving van € 10.000, biedt het toegang tot private equity-investeringen. De laatste investering betrof Fastned.

Social Impact Ventures

The Sharing group

The Sharing Group van My Wheels en Mijndomein  investeerde onlangs 1 miljoen euro in De Amsterdamse social enterprise Share Council, een FinTech-startup die zich richt op “het dichten van de vermogenskloof door elke mkb-medewerker mede-eigenaar te maken”. Share Council is gebouwd op het uitgangspunt van “iedereen mede-eigenaar”, vandaar dat de laatste 100.000 euro aandelen publiekelijk beschikbaar gaan komen. “Iedereen mede-eigenaar spreekt ons erg aan en past goed bij onze ‘Good Sharing‘ filosofie. We zijn daarom blij dat we met onze investering Share Council kunnen ondersteunen in hun missie”, aldus Joost van Rooij, CMO bij The Sharing Group.c In 2015 liep Quintus Willemse, CEO van Share Councils, al tegen dit probleem op toen hij elke medewerker mede-eigenaar wilde maken van zijn startup Foryard (platform ontwikkeling voor sociale ondernemingen). De sociale fintech-startup Share Council werd opgericht in 2017 door Quintus Willemse (CEO) en vergezeld door Hero de Smeth (CTO), Stevie Long (CFO) en Ebbi Elfrink (Customer Success), is Share Council een platform voor werknemersparticipatie voor het MKB. Momenteel werkt het bedrijf samen met klanten als Lightyear, Tony Chocolonely, bunq, MyWheels, Mijndomein, The Seaweed Company, Seepje en  Breeze.

Shatho Beheer

Investeringspartner Shatho Beheer Amsterdam is een Rotterdamse informal investor. De participaties betreffen altijd een langere termijn. Soms gaat het om interessante startups, vaker om bedrijven in een latere levensfase waarvoor financiering voor groei en/of herstructurering gewenst is. Shatho wordt gevormd door Vincent Opschoor en Thom Ringsma. Op de achtergrond denkt en onderneemt Anne Ringsma mee. Shatho is een van de Roto Smeets investeerders (Circle Media Group)

SINCERIUS

Slingshot Ventures en Ponooc

Venture capital bedrijf Slingshot Ventures en Ponooc, het familiefonds van de familie Pon stak onlangs 10 miljoen euro in een Nederlandse verhuurder van elektrische scootertjes. Het verhuurbedrijf startte in 2020 en heeft nu meer dan 3.000 scooters in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Breda, Groningen, Leeuwarden en Düsseldorf.

Smead Capital Management

De Amerikaanse vermogensbeheerder Smead Capital Management is van Bill sr en Cole Smead jr. Samen bestieren ze het Smead Value Fund, dat in de afgelopen vijf jaar beter heeft gepresteerde dan 99 procent van de concurrenten in zijn categorie. In een rapport waarschuwt Bill Smead in op de overwaardering van de aandelenmarkt. “De huidige financiële euforie is zo ver doorgeschoten, dat de dotcomzeepbel op klein bier begint te lijken. Een daling van 30% achten ze niet uitgesloten.

Soestdijk Capital B.V. 

Soestdijk Capital is een investeringsfonds met een focus op MKB-bedrijven in Nederland met een ondernemingswaarde tussen de 2,5 miljoen en 15 miljoen euro. Na de oprichting in 2008 is er geparticipeerd in 12 deelnemingen waarvan 8 deelnemingen resteren. Soestijk Capital is gespecialiseerd in het begeleiden en financieren van groeistrategieën in het MKB en bedrijfsopvolging voor DGA’s. Naast kapitaal brengt Soestdijk Capital expertise en operationele betrokkenheid in, waarmee het management van de deelnemingen actief wordt ondersteund. Sinds 1 september 2014 is Soestdijk Capital gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN te Amsterdam.

Sofina

Amsterdamse e-steps bedrijf Dott van Maxim Romain en Henri Moissinac wist ruim 70 miljoen los te krijgen van het Belgische Sofina, de Europese groei-investeerder Estrari en Invest-NL. Invest-NL is een publiek gefinancierde investeerder voor duurzame projecten. 

Sofinim Sofinnova Ventures

Sofinnova Investments is een investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg die zich inzet voor de financiering van innovatieve producten die ernaar streven een betekenisvolle impact te hebben op de levens van patiënten. Zij investeren in zowel private als publieke equity bedrijven. Sofinnova werkt actief samen met ondernemers in alle stadia van de bedrijfsvorming. Zij zijn langetermijninvesteerders met uitgebreide wetenschappelijke expertise, uitgebreide kennis van de sector en een staat van dienst in het helpen uitstippelen van het pad van de ontwikkeling van geneesmiddelen en het navigeren door het regelgevingsproces naar het opbouwen van bedrijven en beursintroducties. M&A. Sofinnova, opgericht in 1976, heeft een lange geschiedenis in het opbouwen van bedrijven in zowel de VS als Europa, met ongeveer $3,0 miljard aan beheerd vermogen en gecommitteerd kapitaal per 31-03-2023.

Softbank

De Japanse multinationale conglomeraatholding Softbank heeft haar hoofdzetel in Tokio. Het bedrijf is opgericht in 1981 door Masayoshi Son die het bedrijf zelf ook leidt. Softbank heeft bezittingen in breedband, vaste telecommunicatie, e-commerce; internet, technologische diensten, financiën, media en marketing, halfgeleiderontwerp en vele andere bedrijven. Softbank wil met de grootste IPO ooit in Japan zon 30 miljard dollar financiering ophalen. SoftBank heeft 33,6 miljoen abonnees voor haar mobiele diensten.

De verkoop van de Britse chipproducent Arm aan grafische kaartenspecialist Nvidia is op een mislukking uitgedraaid. De vele obstakels inzake regelgeving waarmee het project te kampen kreeg hebben de operatie doen mislukken. Softbank heeft nu het plan om dochter Arm 31 maart 2023 naar de beurs te brengen. Arm wordt niet enkel een innovatiecentrum op het vlak van de revolutionaire ontwikkelingen binnen de mobiele IT, maar ook voor de cloud, de autosector, het Internet of Things en het metaversum. Masayoshi Son, is de topman van het Japanse conglomeraat. Conform de voorwaarden van de deal mag het Japanse conglomeraat een voorafbetaling van 1,25 miljard dollar houden. Het ontving die van de koper toen het overnameproject (september 2020) ondertekend werd. Dat bedrag zal in de boekhouding worden ingeschreven als een winst voor het vierde kwartaal van 2021/2022 (januari-maart), verduidelijkte Softbank. Eigenlijk is dit bedrag peanuts in vergelijking met de 40 miljard dollar die er in 2020 zou worden ontvangen, mocht de verkoop zijn doorgegaan. Waarnemers beweren zelfs dat de waarde van Arm sindsdien zelfs sterk is toegenomen. Arm is een belangrijke speler in de sector van de microprocessoren. Hun producten worden in vele smartphones, tablets en tv-schermen verwerkt.

Het investeringsbedrijf is onder andere eigenaar van Arm Holdings, Fortress Investment Group, Ping An, Drama fever, Boston Dynamics en heeft grote belangen in Uber, Bright Star, Didi Chuxing, Ola, Grab, Renren, InMobi, Hike, Snapdeal, Brain, Fanatics, Flipkart, Guardant Health, onwaarschijnlijke werelden, Mapbox, Nauto, Nvidia, One97 Communications, Oravel Stays, OSIsoft, PingAn Heath Cloud, Plenty United, Roviant Sciences, Slack Technologies, Vir Biotechnology, WeWork, Zhongan Online P & C Insurance, Compass, Auto1, Wag, Kattera Supercel, Paytm, Portal Auto1, etc. Softbank gaat 2,3 miljard investeren in bGM Cruise, het onderdeel van het Amerikaanse General Motors (GM) dat zich onder meer bezighoudt met zelfrijdende auto’s.

Daarnaast heeft het verschillende partnerschappen in Japanse dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven zoals Yahoo, E-Trade, Ustream.tv, EF Education, First en Morningstar , Alibaba Group, Sprint Corporation,  BuddyMedia, The Huffington Post, Fitbit. Zynga, Xad, X, Thumb, True, Talkspace, Synapticdigital, Sherpaa, Sidecar, Betaworks, Burstly, Criteo, Edcast, Schematic Labs, Sellercrowd, Poptip, Pop Dust, Now this News, OMGPOP, Mobileday, Mobile posse, Kony Lere Ventures, Interacyions, Jump ramp games, Grind Networks, Flashnotes, Flightcar, Dekstone, Echo live and learn, Cloe + Isabek, Cheezburger, Boxee, Action X, Associated Content, Betaworks, Bigcommerce, Bluefin, Buzzfeed, Celtra, Crowdtwist, Dering hall, Edcast, Field lens, Fitbit, Genius, Gilt Groupe , Glam Squad, Huffington post, Hyper Public, Igmition one,Kabbage, Keychain Logistics, Kick apps, Lite Scape, Loverly. Moat, Moco Space, Naturebox, Nellymoser, Paper.li, Pivot, Pogoplus, Rebel mouse, Reonaomy, Rivermine, Sermo, Spanfeller media, Swirl,Taykey, Techstars, The Dodo, Updater, Vertical, Wildcard, You are tv, Zady en Ziplist, etc.

SoftBank Group Corp houdt zich bezig met het beheer van haar groepsmaatschappijen die informatietechnologie en telecommunicatiediensten leveren. Het segment binnenlandse telecommunicatie biedt mobiele communicatie, breedband- en telecomdiensten in Japan. Het Sprint-segment biedt mobiele communicatiediensten in de Verenigde Staten. Het verkoopt en least ook mobiele apparaten. Het segment Yahoo Japan houdt zich bezig met internetreclame, e-commerce en lidmaatschapsservices. Het distributiesegment distribueert mobiele apparaten in het buitenland. Het verkoopt ook personal computer (pc) software, randapparatuur en accessoires voor mobiele apparaten in Japan. Het segment Arm ontwerpt microprocessors, fysiek intellectueel eigendom en gerelateerde technologie en software. Het SFV-segment beheert investeringsactiviteiten via het SoftBank Vision Fund. Het Anderen-segment omvat robotica en de aan Fukuoka verbonden SoftBank HAWKS. Softbank China en India Holdings beleggen in startende bedrijven in Zuidoost-Azië via de Softbank ISAT- en Kaikaku-fondsen en hebben eerder geïnvesteerd via het Bodhi-fonds. Sinds 2015 behoort het concern tot de 62 grootste bedrijven van de wereld. Softbank werkt sinds 2008 ook samen met Apple en haalde de iPhone (3G) naar Japan. De Japanse telecom multinational heeft Lenovo gevraagd om een Windows 10-smartphone te produceren voor de Japanse markt.

SoftBank staat in de Verenigde Staten onder verscherpt toezicht vanwege vermeende steun aan Chinese bedrijven. SoftBank investeert in cruciale mobiliteits- en technologieprojecten. Het concern investeert ook $ 2,25 miljard in de zelfrijdende auto’s van Cruise, een onderdeel van General Motors. De Amerikaanse nationale veiligheidsdiensten hebben, onder voorbehoud van een verbod op het overdragen van technische kennis, toestemming gegeven voor de investering. GM heeft met deze financiële injectie sinds vorig jaar in totaal al $7,5 miljard opgehaald voor zijn zelfrijdende auto’s.

De kosten van verzekering tegen een wanbetaling in de schuld van SoftBank Group Corp bereikten het hoogste punt in twee jaar en het obligatierendement steeg ook omdat de waarde van zijn technische investeringen sterk daalde. De waarde van grote bedrijven in de portefeuille van de tech-investeerder is gedaald, getroffen door China’s harde optreden tegen techbedrijven, het vooruitzicht van hogere rentetarieven en de oorlog in Oekraïne. Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) en Didi Global Inc (DIDI.N) zijn tot nu toe respectievelijk 35% en 64% gedaald. SoftBank heeft voor 1 miljard dollar aan Coupang-aandelen verkocht tegen een prijs per aandeel die 30% lager lag dan bij een vergelijkbare verkoop in september. SoftBank-aandelen worden verhandeld op het laagste niveau in twee jaar. De aandelen waren stabiel op 4.273 yen. De aandelenkoers van de groep stortte in de eerste dagen van de pandemie in tot onder de 4.000 yen toen de waarderingen daalden, wat leidde tot een record terugkoop gefinancierd door de verkoop van activa. Investeerde in 2021 in  Sentcloud en in het Amsterdamse bedrijf Lumicks, een spin-off van de Vrije Universiteit (VU) dat werkt aan een techniek om de moleculaire interactie tussen cellen beter te kunnen meten. 

Solid Capital Partners

Solid Ventures

Spice Investments zie DM Equity Partners

Du Soutin Beheer

Du Soutin Beheer, een investeringsfonds van bedrijvendokter Rens van de Schoor dat werd opgericht voor de doorstart van de Nederlandse activiteiten van McGregor, Gaastra en Adam Brandstores, Rens van de Schoor, was ook de bedrijvendokter van Miss Etam en Promiss. Nadat Van de Schoor zijn 400.000 aandelen in FNG op 31 augustus 2017 verkocht bracht hij de opbrengst van 11 miljoen euro onder in dit investeringsfonds en kocht hiermee de Doniger Fashion Group van de curator, maar hij betaalde na het stoppen van de mislukte doorstart slechts € 857.386 inclusief btw. De Adam Brand stores splitste hij op en hij verkocht een deel aan Pim Duetz.

Standard Investment

Het Amsterdamse Standard Investment is een in 2004 opgerichte investeringsmaatschappij gericht op het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf. Standard Investment heeft onder meer belangen in Riedel, Synres, Aweta, Flatfield, NKM en Burger King Nederland en is voornemens om van Lubbers 50% van de bedrijfsonderdelen Hollandia Structures, Hollandia Infra, Hollandia Services, Everest Industriële Montage en Hollandia UK over te nemen. Hollandia is een van Nederlands meest toonaangevende partijen op het gebied van staal- en werktuigbouw in de segmenten infra, onderhoud, petrochemie, hoogbouw en utiliteitsbouw. De onderdelen Hollandia Engineering en Hollandia Systems vallen buiten de transactie.. Standard Investment beheert met een team van dertien professionals een portefeuille van zeventien bedrijven met in totaal ruim 2.500 medewerkers en een omzet van EUR 800 miljoen. Standard Investment. Onlangs bracht de familie Lubbers een groot deel van de Hollandia-bedrijven onder bij het Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment. Een deel van de bedrijven bleef het volledige eigendom van de familie. Het bedrijf kampt met een dreigende megaclaim van de Noren. Volgens het Noorse bedrijf dat de schade claimt, liet Hollandia expres dochterbedrijf Bailey failliet gaan om aan betaling te ontkomen. Standard Investment heeft interesse getoond om Scotch & Soda door te starten en daarbij het grootste deel van het personeelsbestand behouden. Met een doorstart zouden niet alle winkels worden behouden: de meest verlieslatende locaties in het buitenland verdwijnen. Standard Investment was eerder ook eigenaar van merken als Sissy Boy, Open32 en Men At Work. Momenteel beheert de investeerder vooral bedrijven in de foodsector. Het Amerikaanse Bluestar Alliance overbood hun bod op het failliete Scotch and Soda.

Stepstone Corporate Finance+

Strong Root Capital

Investeert in kleine en middelgrote bedrijven die een jaaromzet tussen de 5 en 150 miljoen hebben. Door de ‘hands-on’ investering is er sprake van actieve hulp na investering

Sun Capital Partners

Sun Capital Partners was via dochteronderneming Sun European Partners LLP sinds 2010 eigenaar van V&D Group Holding B.V., en via deze holding eigenaar van de warenhuisketen van V&D en restaurantketen La Place B.V. In het programma Zwarte Zwanen werd stilgestaan bij het aandeel van Sun Capital in het faillissement . Sun is niet alleen eigenaar van het failliete V&D, maar ook van het failliete Neckerman en het deels failliete Scotch & Soda. Scotch & Soda heeft een omzet van 342,5 miljoen euro per jaar en stond al enige tijd te koop. De Nederlandse divisie van Scotch & Soda ging half maart 2023 failliet De 32 winkels blijven voorlopig open in afwachting van een doorstart. De vestigingen in het buitenland vallen buiten het faillissement. Het kledingmerk telt ruim 200 winkels in het buitenland. Scotch & Soda heeft ongeveer 2.000 medewerkers, onder wie 800 in Nederland. Sun Capital Partners investeerde in 2022 nog zo’n 55 miljoen euro in het concern. Een vergelijkbaar bedrag werd van banken geleend. Sun was eerder ook eigenaar van het failliete Neckerman Concern en van Victoria’s Secret de grootste Amerikaanse lingerieverkoper met meer dan een miljard dollar omzet. Op 10 juli 2007 nam Sun Capital het concern grotendeels over van Limited Brands Inc om zich te concentreren op en het stimuleren van omzetgroei van Victoria’s Secret-lingeriewinkels en de Bath&Body Works-eenheden, die 72% van de inkomsten en bijna alle winst in 2006 van de firma behaalden.

Een dochteronderneming van Sun European Partners, LLP (“Sun European Partners” of “Sun European”) nam in oktober 2020 ook CNC Holding over met vestigingen in Nederland en Polen.  CNC is een producent en leverancier van substraat voor de paddenstoelenteelt. Het bedrijf, dat in 1953 werd opgericht, staat wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige producten die worden gebruikt voor de teelt van een breed scala aan paddenstoelen, waaronder witte knop, kastanje en exotische soorten. Bij CNC Holding werken meer dan 300 mensen in Nederland en Polen verspreid over verschillende locaties. De meest recente financiële cijfers vermelden een omzet van meer dan € 90 miljoen. CNC heeft zijn hoofdkantoor in Milsbeek, Nederland. De onderneming was eigendom van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging. Het hoofdkantoor van CNC is gevestigd in Milsbeek. CNC exporteert naar ongeveer 45 landen. Paul Daccus is de Managing Director bij Sun European Partners. Sun European deed ook investeringen in AfriFlora en Allied Glass, een fabrikant van glazen verpakkingen in het VK voor de markten voor premium sterke dranken en voeding en dranken en in WesCom Signal and Rescue , een wereldleider in visuele signalering en veiligheidsproducten voor de maritieme en defensie-eindmarkten. Al snel werd  het grootste deel doorverkocht aan Legro Mushroom Casing Solutions (voorheen bekend als Topterra).

In 2023 werd de MegaGroup, de holdingorganisatie voor tien verkoopkantoren in heel Europa die zich bezighouden met watertransportoplossingen, overgenomen. De lokale verkoopkantoren bedienen professionele klanten in verschillende markten voor watertechniek, waaronder irrigatie, bouwdiensten, industrie, zwembaden en veeteelt. MegaGroup biedt ongeveer 16.000 verschillende producten, waaronder leidingen, koppelingen, slangen, filters en pompen, en is opgeslagen in de Europese distributiecentra in Nederland en Polen en levert aan meer dan 20.000 klanten van over de hele wereld.

Sun European Partners LLP zie ook Sun Capital

Sun European Partners, LLP is de Europese adviseur voor het Amerikaanse Sun Capital Partners, en is erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. (FCA). Sun European Partners, LLP is een private investeerder gericht op het identificeren van het onbenutte potentieel van bedrijven en het versnellen van waarde-creatie door middel van operationele uitmuntendheid. Sun European investeert in zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en de industriële- en consumentensector. Sinds 1995 hebben gelieerde ondernemingen van Sun European Partners geïnvesteerd in meer dan 375 bedrijven over de hele wereld in een breed scala van bedrijfstakken en transactiestructuren met een omzet van ongeveer € 40 miljard. Sun European Partners heeft kantoren in Londen en filialen met kantoren in Boca Raton, Los Angeles en New York. Sun European investeert in Afriflora, CNC en Sports & Leisure Group en blijft zoeken naar kansen. Recent werd ook DD Group, een distributie- en serviceplatform voor tandheelkunde en medische esthetiek in het VK en Ierland, overgenomen. Bovendien heeft een dochteronderneming van Sun European onlangs Architectural Surfaces Group (“ASG”) overgenomen, een toonaangevende Amerikaanse importeur en distributeur van natuursteen, samengestelde steen en tegelplaten voor residentiële en commerciële toepassingen.

Synergia Capital Partners

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht in 1999 bestaande uit een ​​netwerk van succesvolle en ervaren ondernemers

TIIN Capital

TPG Growth Capital

Tenaci capital (zie Investrand)

Investeringsmaatschappij van Victor Muller en geldschieter van Spyker die  een leningen voor een totaal van 74 miljoen had lopen.  “Nulla tenaci invia est via.” latijns voor, “For the tenacious, no road is impassable

Teslin

Teslin, gelieerd aan de familie Van Beuningen belegd onder andere in beter Bed maar beheert ook beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene”, dat belegt in landelijk onroerend goed

Thuja Capital

Investeerder in ondernemingen in de gezondheidszorg met blijvende impact voor patiënten en de samenleving

Torqx Capital Partners

Private Equity Investment professionals uit Bussum actief betrokken bij de groei van middelgrote bedrijven in de Benelux. Voorwaarde is dat de bedrijven zichtbare groeipotentie hebben. Torqx neemt in 2023/2024 Beter Bed Holding uit Uden over dat op dit moment 168 miljoen euro waard is. Torqx betaalt hiervoor 6,10 euro per aandeel. Het bedrijf wordt dan van de beurs gehaald. Het Beter Bed concern heeft 130 winkels en meer dan duizend medewerkers en het hoofdkantoor zou in Uden blijven. In 2022 boekte Beter Bed een nettowinst van 5,3 miljoen euro, terwijl dat in 2021 nog 13,9 miljoen was.

TowerBrook Capital Partners

TransEquity Network

Voor overname en voor bedrijven die hun groei willen verbeteren en versnellen. De hands-on mentaliteit betekent dat TransEquity uit Den Bosch actief mee blijft denken

Triacta VE Partners Een Private Equity firma uit Amsterdam gespecialiseerd in investeringen in middelgrote bedrijven.

Truffle Private Markets

Turn/River Capital

Investeerde onder andere 315 miljoen euro in Redwood Software, een bedrijf voor bedrijfs- en IT-automatiseringen. Redwood bestaat sinds 1993.

VDG en VDP Van Deursen Groep en Van Deursen Participaties

De eigenaar van Shoeby kwam in de financiële problemen door de inflatie en verminderde koopkracht en andere investeringen. Hierdoor liepen de schulden van de afgelopen jaren nog hoger op waardoor de Shoeby divisie (VDR) niet meer in staat is om de schuldenlast af te lossen. Als gevolg daarvan wordt het voortbestaan bedreigd. Om een faillissement te voorkomen, is het noodzakelijk dat de schuldenlast van de Shoeby-Shop B.v./Shoeby Fashion wordt verminderd. Het modebedrijf Shoeby werd officieel opgericht in 1983. Het hoofdkantoor is gevestigd op Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH, Rosmalen. Het KVK-nummer voor Shoeby-Shop B.v./Shoeby Fashion is 16054462, met het Safe-nummer NL00749045. Het administratiekantoor VDF B.V. is opgericht in 2018 en heeft kvk nummer 71556001 VDF wordt geleid door CCO Ellen Maria Elisabeth Nicole Peters, Mitch Eugenius van Deursen, Wilhelmina Antonia Johanna van Deursen – Van Antwerpen, Sander Lennart en Christian van Grinsven. Van Deursen Vastgoed (VDV) is in 2000 opgericht en focust zich volledig op vastgoedbeleggingen en ontwikkelprojecten. Van Deursen Retail (VDR) bestaat sinds 1981 uit de fashion retailer Shoeby en haar merken Eksept, Refill en Jill & Mitch. Van Deursen Participaties (VDP) is een professionele investeerder die groeikapitaal verstrekt en investeert in bedrijven, private equity en venture capital fondsen.

VOC Capital

VOC Capital van Pieter Schoen en Han de Groot hebben in de taxidienst taxi2airport geïnvesteerd. 1 miljoen euro in 2016 en in 2019 nog eens zo’n zelfde bedrag.

Value8

Participatiemaatschappij Value8 van Peter Paul de Vries ontving na de beursgang van modewinkelketen Miss Etam een belang van 23 procent in R&S. De kleine aandeelhouders van Dico zagen hun belang verwateren van 10 tot 2,5 procent. Bijna driekwart van de aandelen kwamen in bezit van FIPH, een investeringsvehikel in handen van Van de Schoor. FIPH heeft van investeerders als FNG voor de overname een lening van ruim 14 miljoen euro gekregen. Volgens het halfjaarverslag van Value8 waren er in 2015 diverse desinvesteringen van de groepsmaatschappijen voor maar liefst 6,5 miljoen euro. Value8 heeft dus een aantal dochterondernemingen verkocht maar niet bekend is of R&S hierbij zit. Value8 heeft wel een flink kleiner belang in R&S Group gemeld. Het verplichte bod op NedSense wordt afgerond. Bij het sluiten van de aanmeldingstermijn op 15 september 2022 zijn 141.271 aandelen NedSense aangemeld. Dat komt overeen met 0,47 procent van het geplaatste kapitaal. Samen met de al gehouden stukken NedSense komt het belang van Value8 uit op 66,31 procent van het geplaatste kapitaal. De notering van NedSense blijft bestaan. De Vries koopt failliete bedrijven om ze daarna door te kunnen verkopen Om deze bedrijven in stand te houden, wordt er kapitaal geïnvesteerd. Sinds 2009 is er bij Value8 elk jaar een aandelenemissie geweest. Het aantal uitgegeven aandelen is gestegen van 0,6 miljoen naar 8 miljoen. Value8 heeft van de opbrengst een meerderheidsbelang genomen in Ceradis en verhoogde het aandelenbelang van 33 naar 55 tot 60 procent. Ceradis, een spin-off van de Wageningen Universiteit, ontwikkelt milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Ook alle resterende aandelen (30%) van industrieel kaasverwerker Prika werden aangekocht. De beurs is niet blij met het fonds en in 2023 zit Value8 dan ook op het strafbankje en zal wellicht in mei van de beurs moeten verdwijnen.

Value Enhancement Partners

VEP is een Amsterdamse investeerder in ondernemingen

Varova investments

Vendis Capital

Zwangerschaps- en kinderkledingconcern Noppies van Vendis Capital staat op omvallen en heeft voorlopig alle 12 winkels in Nederland en België gesloten. Noppies is hét merk voor zwangere vrouwen en ouders. Al meer dan dertig jaar zorgde Noppies ontwikkelde ze comfortabele zwangerschapskleding volgens de laatste trends. Voor kinderen vond je bij Noppies de meest diverse en duurzame collecties, van maat 74 t/m maat 140. Noppies is onderdeel van het moederbedrijf Nine & Co. In 2016 werd Imps&Elfs nog overgenomen. Imps&Elfs was ook gespecialiseerd in duurzame baby- en kinderkleding. Het label had twee eigen fililen in Amsterdam. Noppies had op dat moment 21 eigen brandstores en werkte samen met onder meer de Bijenkorf, Prenatal en Zalando. Het merk lag in totaal bij twaalfhonderd winkels in Noordwest-Europa. Noppies zelf werd eerder dat jaar overgenomen door Vendis Capital. Ceo Maarten Millenaar werd daarbij vervangen door Anne-Gien Haan, voormalig marketingdirecteur van HEMA. Vendis kondigde toen al aan ‘additioneel groeikapitaal’ in te brengen om verdere overnames mogelijk te maken, als onderdeel van een buy & build-strategie. Vendis verkoopt Kamera Express terwijl een maand eerder nog Fotohaus Kerstin Sanger werd aangekocht. Kamera Express heeft 34 winkels in Nederland, Belgie, Luxemburg en Duitsland. Vendis is ook eigenaar van badkamerketen X20, SoLow en Pink Gellac.

VentureCapital.nl BV

Venture Builders

Het Amsterdamse VentureBuilders is een van de investeerders in Taxi2airport die in september na een korte surseance werd doorgestart

Vista Equity Partners Vortex Capital Partners Wadinko Wagram Equity Partners

Onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Laren die kapitaal investeert in particuliere bedrijven. Ook na investering blijft Wagram Equity Partners betrokken bij het proces.

Vondel Finance

WHP Global

De Amerikaanse investeerder WHP Global is eigenaar van G-Star, Toys’R’ Us en Bonobos.

Walvis

Investeringsmaatschappij van John Fentener van Vlissingen die investeerde in de Amsterdamse it-bemiddelaar en vergelijkingssite Dynasource die in november 2019 na een korte surseance van betaling failliet werd verklaart. Dynasource werd in 2013 opgericht door it-ondernemers Peter-Robin Mijderwijk en Richard Bross. Het bedrijf verzamelde data en ontwikkelde een website, waarmee klanten automatiseringsbedrijven en freelancers konden selecteren voor het uitvoeren van it-projecten. Zowel Walvis van John als NPM Capital van de familie Fentener van Vlissingen als waren niet langer bereid om nog meer miljoenen in een bedrijf te pompen met slechts 400 euro omzet. Afgelopen zomer kreeg voormalig Funda-directeur Marc Duijndam de leiding over het bedrijf en oud-Endemol-bestuurder Ruud Hendriks werd toezichthouder. De ruzie met mede-oprichter Peter-Robin Mijderwijk zou de investeerders ook hebben afgeschrikt. De opgestapte Mijderwijk eiste voor de Amsterdamse Ondernemingskamer een onderzoek naar de gang van zaken. omdat  in twee jaar tijd het bedrijf er 10 miljoen euro doorheen heeft gejaagd. Ondanks de betrokkenheid van media-ondernemer Ruud Hendriks als commissaris en Marc Duijndam (ex-Funda) als directeur ging Dynasource ten onder. In 2017 bedroeg het verlies bijna 2,8 miljoen euro en een jaar later ruim 7,5 miljoen euro. Dynasource meldde in 2018 dat een nieuwe klant in 2019 voor omzet zou gaan zorgen, maar dat bleek beperkt tot die 400 euro per maand. De verkoop van de failliete boedel leverde de curator maar weinig op. Alleen het IT-platform, de merknamen, de domeinnamen en de kantoorinventaris werd voor 75.000 aan  Dynasource International van ondernemer Ronald Eleveld overgedaan, die daarna het bedrijf No Ceilings in Ede oprichtte. Dat bedrijf is actief als adviesbureau, maar ook als investeerder. Onder de drie oprichters van No Ceilings zit niet geheel toevallig ook Richard Bross, de medeoprichter van het failliete bedrijf. Adnan Sawadi heeft met Richard een eigen IT investeringsmaatschappij opgezet dat Adwani Ventures heet.

Warburg Pincus

Waterland Private Equity Investments

Waterland Private Equity Investments is Nederlands tweede grootste private-equity-investeerder. Het concern is actief in outsourcing en efficiëntie, vrije tijd, luxe en seksartikelen, vergrijzing, en duurzaamheid en heeft kantoren in Nederland, België, Duitsland, Polen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Waterland kocht 80 bedrijven om daar 330 andere bedrijven aan toe te voegen, Investeringen betroffen onder meer de middelgrote bedrijven Base Logistics, Attero, Brouwerij Bosteels, Omega Pharma, Casino Knokke en de Circular IT Group. (NEG). In 2015 zette Waterland een fonds op van 1,55 miljard euro. Het bedrijf betrekt kapitaal van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland zoals ASR Verzekeringen, JP Morgan, Hamilton Lane en Columbia Investment Management (het investeringsfonds van de Columbia-universiteit) behoren tot de buitenlandse beleggers. In 2018 werd twee miljard euro aangetrokken van institutionele beleggers voor investeringen in groeiende ondernemingen met een overnamestrategie. Hieruit is een overname van SLS Benelux voortgekomen door de Base Logistics Group. Beate Uhse Licensing die ook handelde onder de namen Adult Video Netherlands en First Kick Fetish Factory werden ingelijfd. Christine le Duc is sinds drie jaar deels in handen van Ge-Zed Terneuzen en Sandereijn BV. Onder het failliete moederbedrijf Sandereijn vallen onder andere Chiquita’s Seks Paradijs in de Warmoesstraat en vier vestigingen van Erotic Discount Center op de Nieuwendijk en de Oudezijds Achterburgwal. EQOM heeft samen met Waterland de in Nederland actieve labels als EasyToys, PABO en Beate Uhse, Christine le Duc en het Noorse Kondomeriet ingelijfd. Samen met EQOM werden eerder twee bedrijven in de erotieksector onder één dak samengebracht. Naast EasyToys-moeder EDC Retail ging het daarbij om groothandel Eropartner Distribution. Daarna volgde een reeks overnames. EQOM heeft als doel een wereldspeler te worden op het gebied van erotiek. Vanwege corona moest onder meer de fabriek in China waar seksspeeltjes worden gemaakt tijdelijk dicht. Ook kampte het bedrijf met logistieke uitdagingen door een tekort aan containers, onder meer veroorzaakt door de stremming in het Suezkanaal waar een schip de vaarweg een aantal dagen blokkeerde. Vanwege nieuwe lockdown in China verwacht EQOM ook de komende maanden met verstoringen te maken te hebben. Toch wordt voor heel 2022 rekening gehouden met verdere groei. Attero (voorheen Essent Milieu) werd voor slechts 170 miljoen euro aangekocht, terwijl het bedrijf eerder in 2009 voor 800 miljoen euro verkocht had kunnen worden. De veilingverkoop werd begeleid door zes advieskantoren: De Brauw Blackstone Westbroek, Accuracy, ING, ABN AMRO, Houthoff Buruma,en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Waterland Private Equity liet zich adviseren door De Brauw Blackstone Westbroek. Waterland trok meteen na de aankoop in twee delen 183 miljoen euro dividend uit het bedrijf en verkocht onderdelen en daarna wat er over was nog eens aan twee Europese beleggers in infrastructuurbedrijven voor zo’n 750 miljoen. De kopers zijn 3i Infrastructure van de Britse private-equitymaatschappij 3i, en DWS van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. 3i Infrastructure onderhandelde sinds eind augustus 2017 en sloot een intentieverklaring af in januari. Commissaris Rob Thielen (1961) stortte onlangs 50.000 euro in de VVD verkiezingskas.

Watertoren Hazerswoude

De investeringsmaatschappij van Leen Hoogvliet en moederbedrijf van de gelijknamige winkelketen investeerde voor 80 % in de grootste orchideeën kwekerij ter wereld SO Natural, maar deze moest vanwege de hoge gasprijzen stoppen met de teelt.

Wolters Schaberg

In 1985 verkocht Blokker de 19 Xenos filialen aan de Rotterdamse investeringsmaatschappij Wolters Schaberg en groeide tot 1988 uit tot 25 filialen met in totaal 400 werknemers. In 1986 werd het bedrijf verkocht aan investeringsmaatschappij Goudsmit, die het drie jaar later weer doorverkocht aan de Blokker Holding

WF Worldfund

Worldfund wil de wereldeconomie koolstofarm maken en investeert alleen in technologieën met schaalbare bedrijven en een aanzienlijk potentieel voor emissiereducties. ZWe ondersteunen startups van de vroege tot de groeifase, met de nadruk op energie, voedsel en landbouw, productie, gebouwen en mobiliteit. Samen met CPT Capital staken ze 40 miljoen euro in startup ENOUGH (Zie CPT Capital)

Yellow&Blue Clean Energy Investments

Zeeuws Investment Fund

Zephyr Capital BV

Zwaanwijck management(zie ook Investrand)

Victor Muller van Spyker zette jaarlijks een of meerdere Spyker auto’s voor zichzelf opzij en zette deze op naam van zijn Zwaanwijck management B.V., later in 2002 Invicta Collection B.V. geheten. De B.V.’s waren eigendom van zijn investeringsmaatschappij Helvetia. Ook Berlinetta Beheer van aandeelhouder Mr Hans Hugenholtz werd hiervoor gebruikt.


This domain is for sale