Beleggings en participatiemaatschappijen

Private Equity ondernemingen bezitten circa 1600 bedrijven en investeren zo’n 445 miljard dollar. Blackrock, Statestreet, Carlyle en Vanguard zijn de vier grootste investeerders. Naast investeringen in elkaars activiteiten, hebben de drie wereldwijd belangen in diverse economische sectoren en bezitten ze gezamenlijk 89% van de S&P500. Ze opereren vaak onder een LLC (Limited Liability Company), waarbij ‘members’ als aandeelhouders financiële betrokkenheid tonen.

Private equity-partijen hebben de laatste 25 jaar duizend miljard dollar aan bonussen uitbetaald, voornamelijk naar de VS. Zo’n honderd private equity-investeerders sinds de eeuwwisseling miljardair geworden en samen bezitten zij inmiddels 450 miljard dollar. Veertien van deze honderd investeerders zijn samen goed voor de helft van dat bedrag en zijn allemaal Amerikanen. Zeventig procent van de carried interest gaat naar de VS, terwijl maar dertig procent van het geïnvesteerde geld afkomstig is uit Amerika.Dat concludeert Ludovic Phalippou, een professor aan de Saïd School of Business in Oxford. Het onderzoek van Phalippou komt op een moment dat er een discussie woedt in het Verenigd Koninkrijk en de VS over hoe de bonussen, deze carried interest zou moeten worden belast. Het VK wil de belasting hierover in lijn brengen met de inkomstenbelasting, waardoor die zou stijgen van 28 naar 45 procent. Dat zou in het VK 440 miljoen pond per jaar opleveren. In Nederland is de belasting op deze bonussen 33 procent en in de VS 20 procent. Door een dergelijke heffing kunnen honderden miljarden aan belastingen worden geheven. Meerdere Amerikaanse presidenten en regeringen in het VK hebben l beloofd iets aan het lage belastingtarief te doen, maar volgens Phalippou is de lobby vanuit de sector dusdanig effectief dat geen enkele belofte op dat vlak tot nu toe is uitgekomen. “Als je eenmaal begrijpt over hoeveel geld we het hebben, begrijp je ook waarom private equity de grootste donor is van politici en universiteiten.” Phalippou berekende dat private equity-huis Blackstone verreweg de grootste speler is, met liefst 33,6 miljard dollar aan carried interest sinds 2000. Carlyle is nummer twee met 19,8 miljard dollar.

Van de dertig grootste private equity-huizen wereldwijd zijn er 23 gevestigd in de VS. Een vijfde van de markt in de VS is inmiddels in handen van private equity. Phalippou doet al 25 jaar onderzoek naar private equity. Hij publiceerde aan het begin van de eeuw een spraakmakend rapport over rendementen van private investeerders, waarin hij concludeerde dat private equity na aftrek van de bonussen en de beheerkosten niet beter presteert dan de beurs, terwijl de sector zelf beweert juist hogere rendementen te behalen. Ook accountantskantoren staan momenteel zeer in de belangstelling van private equity-partijen. Zij richten hun aandacht in de VS op de grootste spelers op de markt van accountants- en advieskantoren. Tien van de dertig grootste Amerikaanse accountantskantoren zou binnenkort in handen van private equity kunnen vallen. Minstens vier PE-partijen voeren onderhandelingen met kantoren, nadat eerder al de top 10-kantoren Grant Thornton en Baker Tilly in de VS kozen voor private investeerders. Private equity-firma’s voeren gesprekken met onder meer het in Atlanta gevestigde Aprio, met PKF O’Connor Davies uit New York, met Carr, Riggs & Ingram uit Alabama  en met het in Californië gevestigde Armanino. Toezichthouders zijn bezorgd over de invloed van private equity-partijen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) riep recent bestuurders van accountantskantoren al op tot waakzaamheid.  New Mountain Capital nam onlangs samen met twee mede-investeerders een belang van zestig procent in Grant Thornton, voor liefst 1,4 miljard dollar. 

De CEO van BlackRock maakt deel uit van het World Economic Forum (WEF). Dit forum heeft sinds 1987 een jaarlijkse bijeenkomst van CEO’s van de grootste concerns, internationale politici, intellectuelen en journalisten, met een totaal van ongeveer 2500 deelnemers. Het WEF werd als non-profitorganisatie opgericht in 1971 en gevestigd in Genève en organiseert jaarlijks in de winter een vergadering in Davos en organiseert daarnaast diverse regionale conferenties over de hele wereld. Het WEF speelt een belangrijke rol in het beïnvloeden of bepalen van wereldgebeurtenissen en strategieën. Naast zijn functie als netwerk opereert het WEF als een kleine multinational met meer dan 600 medewerkers, een financiële omvang van ruim 300 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven en een vermogen van 375 miljoen euro. Een deel van deze financiële middelen, namelijk 20 miljoen euro, is afkomstig van overheidssubsidies, terwijl de rest wordt gegenereerd door grote deelnemende bedrijven en het organiseren van bijeenkomsten.

Jeff Bezos, de 60 jarige investeerder en oprichter van het Amerikaanse webwarenhuis en techbedrijf Amazon is goed voor een vermogen van 184,6 miljard euro en daarmee de rijkste man op aarde. Sinds eind 2022 is de waarde van Amazon ruim verdubbeld. Bezos bezit 9 procent van de aandelen. Elon Musk staat nu tweede met een vermogen van 182,3 miljard dollar.

Dezelfde multinational en biljonairs zitten ook in De “Council on Foreign Relations” (CFR), een Amerikaanse denktank voor buitenlands beleid en internationale betrekkingen van de VS. (zie onder) Het werd opgericht in 1921 en is gevestigd in New York City , met een extra kantoor in Washington, DC. Tot de leden behoren hoge politici, staatssecretarissen , CIA- directeuren, bankiers, advocaten, professoren, bedrijfsdirecteuren en CEO’s, en vooraanstaande mediamagnaten. In CFR-bijeenkomsten overleggen overheidsfunctionarissen, leiders uit het mondiale bedrijfsleven en prominente leden van de inlichtingen- en buitenlandse beleidsgemeenschappen over internationale kwesties.

Vanuit Nederland hebben premier Rutte en ministers zoals Kaag van Financiën, Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie, Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in januari 2024 deelgenomen aan de Davos-conferentie. Eerdere deelnemers waren onder meer Bruno Bruins, Edith Schippers, Lilianne Ploumen, Frans Timmermans, Robbert Dijkgraaf, Halsema en Klaver. Niet iedereen staat positief tegenover deze vorm van wereldbestuur, waarbij banken zoals Bunq, Revolut, N26 en Openbank niet betrokken zijn.


Private equity (PE) is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw groot geworden en inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde beleggingscategorie. Private equity functioneert voornamelijk met een tijdelijke eigendomsstructuur.  Doel is het bewerkstelligen van een fors rendement voor de investeerders, vaak 20 tot 30 procent. Na een aantal jaar – meestal drie tot vijf jaar – verkoopt de private equity-financier de aandelen in de regel voor een hoger bedrag. Om groeigeld te kunnen verstrekken verzamelt een private-equityfirma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken, vermogende families en van particuliere beleggers. Investeringen door private equity en venture-capitalfondsen liggen op een historisch hoog niveau. Zo werd verzekeraar Conservatrix aangekocht door Eli Global, die met een dubbele herverzekeringsconstructie het risico van de Nederlandse polissen verplaatste naar Barbados, buiten de toezicht van DNB. De topman van Eli Global werd in april 2019 aangeklaagd voor pogingen om een lokale toezichthouder om te kopen. Hetzelfde kan nu gebeuren met Klaverblad. Lifetri, onderdeel van TPG Sixth Street, mag van DNB leven polissen kopen. Pensioenverzekeraars APG en PGGM hebben bij elkaar vanwege de negatieve rentes zo’n 45 miljard euro in private equity gestoken.

De Overheid ziet geen (gegronde) reden om zorgaanbieders te verbieden om met private equity financierders in zee te gaan. Daarbij komt dat een dergelijke maatregel, die ook het recht op eigendom en het verbod van discriminatie raakt, inbreuk zou maken op het vrij verkeer van kapitaal (EU). De noodzaak en proportionaliteit van een dergelijke maatregel vraagt een stevige onderbouwing om juridisch houdbaar te zijn (zie ook rapport van Van der Gronden, 2019 ). Daarvoor ziet de Overheid onvoldoende aanknopingspunten. Ondertussen zit Private Equity voor 20/25% in kraamzorg en 19 tot 26% in de mondzorg. In 2022 vonden er 124 fusies en overnames door private equity bedrijven plaats, 8 meer dan in 2021. Van deze 124 transacties hadden er 43 betrekking op de zorgverlening en 81 op de toelevering- en life sciencemarkten. Ook is er een toenemende belangstelling voor accountantskantoren in het mkb, bloedbanken en de zorg. Bain Capital investeerde in 2022 bijvoorbeeld in TMI een Belgisch uitzendbureau dat zorgpersoneel levert. Het bureau levert ook veel zzp zorgpersoneel in Nederland. Zodra zorg een speelbal gaat vormen voor Private Equity ligt het voor de hand dat zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Hetzelfde geldt voor de kinderopvang en huisartsenposten die hierdoor steeds duurder worden. Het demissionair kabinet Rutte heeft bij de Algemene Beschouwingen aangegeven dit geen probleem te vinden en was niet voornemens om hier paal en perk aan te stellen. SP diende hiertegen vergeefs een motie in. Het aantal commerciële verpleeghuizen voor ouderen is in 10 jaar vervijfvoudigd. In de afgelopen twee jaar zijn er meer dan honderd commerciële verpleeghuizen bijgekomen. Private equity is de meest extreme vorm van vermarkting in de zorg waarbij het gaat om agressieve opkopers die veel en snel rendement willen maken en daarom bezuinigen op de dienstverlening en de kwaliteit.  Private equity kan ook een positieve rol spelen bij het financieren van zorg. Uit onderzoek van EY komen volgens de minister geen aantoonbare verschillen in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid tussen zorginstellingen die wel of niet door private equity zijn gefinancierd. Echter de problemen bij huisartsenketen Co-Med, die (deels) failliet lijkt te gaan lijkt het tegendeel te bewijzen.

Van de 18 beleggingsfondsen die sinds 2019 Tesla-aandelen in bezit hebben, hebben er 10 hun posities in het afgelopen kwartaal verlaagd, waarbij vier met 15% of meer. Slechts vijf voegden aandelen toe. De aandelen van Tesla zijn dit jaar met bijna 30% gedaald en sinds hun hoogtepunt in 2021 met meer dan 50%. Hierdoor is ongeveer 600 miljard dollar aan marktwaarde opgelost. De resultaten over het eerste kwartaal van 2024 bleven ook achter bij de verwachtingen van analisten. Gabelli Funds verkocht haar begin 2022 gekochte 65.900 aandelen. Graham Tanaka heeft de afgelopen zes maanden de volledige Tesla-positie in zijn Tanaka Growth Fund van $21,5 miljoen geliquideerd. Het fonds was eigenaar van de aandelen sinds ongeveer 2011, toen het op $ 2 handelde. Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management kocht meer dan tien jaar geleden 500.000 aandelen maar heeft ze dit jaar grotendeels verkocht en de positie teruggebracht tot ongeveer 300.000 aandelen. Cathie Wood, de oprichtster van Ark Invest, die Tesla sinds 2014 in haar ARK Innovation Fund heeft gehouden heeft haar belang in het eerste kwartaal met 10% vergroot. Ark schatte in april 2022 nog dat Tesla in 2027 $ 2.000 per aandeel waard zou zijn, grotendeels als gevolg van de uitrol van robotaxi-activiteiten. Wood heeft zich aan dat koersdoel gehouden en kocht in april 2024 voor ongeveer $ 100 miljoen aan nieuwe aandelen.  ARK Innovation heeft bijna 12% van de activa van het fonds dat dit jaar met bijna 18% is gedaald, vergeleken met een winst van meer dan 10% voor de S&P 500. 

Officieel zijn Private Equity bedrijven investeerders die (zo’n 760 miljard wereldwijd) in niet-beursgenoteerde bedrijven beleggen maar in de praktijk worden investeringen via allerlei constructies ook in wel-beursgenoteerde bedrijven gedaan.

Private Equity fondsen investeren dus met geld dat de zogenoemde general partner zelf inbrengt, aangevuld met geld dat is opgehaald van derden. Het fonds investeert dan onder leiding van de general partner in meerdere overnames (buy-outs). Naast het eigen vermogen van de general en limited partners leent een private-equityfonds meestal ook een aanzienlijke som, bijvoorbeeld bij banken. Die leverage biedt belastingvoordelen, de rente is deels aftrekbaar. En die leverage zorgt er ook voor dat via een hefboom het rendement op het eigen vermogen extra snel stijgt bij een verbetering van de bedrijfsprestaties. Het totale bedrag van deze buyouts bedroeg in 2023 4,6 miljard euro, wat een stuk lager is dan de 9,4 miljard euro in 2022, maar meer dan de 4,4 miljard euro uit 2021. Dit komt omdat in 2023 er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen mega buyouts waren.

Investeerders kunnen een bedrijf op verschillende manieren van groeigeld voorzien:

1. Buy-outs

Een buy-out is een overname van een volwassen bedrijf, waarbij het PE-fonds meestal een meerderheidsbelang verkrijgt in ruil voor inbreng van vermogen.

2. Venture capital

De meest voorkomende vormen van private equity zijn buy-outs en kapitaalinjecties middels venture capital.In het geval van venture capital wordt geïnvesteerd met risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven. Een venture capital fonds investeert vanaf 200.000 euro. Venture capital wordt ook wel durfkapitaal genoemd.

3. Business angels

Een business angel is een (voormalige) ondernemer die alleen of samen met anderen zakelijk vanaf 50.000 euro investeert in ondernemingen. Een business angel heet ook een informele investeerder of angel investor. Er zijn Nederlandse en internationale netwerken om zo’n informele investeerder te vinden.

4. Seed business angel fonds

Een seed business angel fonds is een speciaal venture capital fonds. De helft van het geld komt van private investeerders en de andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal 5 jaar bestaan.

5. Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, beleggingsfondsen en banken. De participatiemaatschappij steekt minimaal 250.000 euro tot miljoenen euro’s aan groeigeld in kansrijke bedrijven.

6. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Een regionale ontwikkelingsmaatschappij is een door een provincie gefinancierde participatiemaatschappij. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro. Ondanks de coronacrisis investeerden PE-partijen in 2020 volop in Nederlandse bedrijven. Ze staken voor 6,7 miljard euro aan groeigeld in 180 buy-outs en groeiende bedrijven. In datzelfde jaar staken investeerders 900 miljoen euro in 300 startups en scale-ups uit ons land om hun verdere groei te stimuleren.

De drie belangrijke exit kanalen voor private equity zijn:

1. Een strategische verkoop: de onderneming wordt verkocht aan een strategische koper. Dit is doorgaans een koper uit dezelfde of een aanverwante sector die mogelijk synergievoordelen kan behalen. Een voorbeeld van een strategische verkoop in Nederland was de verkoop door Gilde Buy-out Partners van fietsenfabrikant Gazelle aan Pon Holdings in 2011.

2. Een financiële verkoop: de onderneming wordt verkocht aan een andere private-equitypartij. Veelal betreft het hier bedrijven die in een volgende groeifase zijn beland, waarbij andere private-equity partijen meer waarde kunnen toevoegen dan de bestaande eigenaren.

3. Een Initial Public Offering (IPO): de onderneming wordt naar de beurs gebracht, waarna het belang geheel of in delen wordt verkocht. Ook bij de rol van private equityhuis Lion Capital bij HEMA zijn vraagtekens te plaatsen. Lion Capital liet de winkelketen achter met een schuld van 800 miljoen euro toen ze het bedrijf in 2018 aan het investeringsfonds Ramphastos Investments van Marcel Boekhoorn verkochten.

Van de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland zijn er 79 in handen van private-equity-investeerders. De Kaaimaneilanden herbergen veel van deze private equity en hedgefondsen waar Nederlandse institutionele beleggers zoals pensioenfondsen op hun beurt ook in laten beleggen. De Kaaimaneilanden zijn zo populair omdat er daar een solide juridisch systeem is met heel veel privacy voor bedrijven die graag onder de radar blijven. De Kaaimaneilanden zijn een Brits overzees territorium. De Britse koningin wordt vertegenwoordigd door een gouverneur. De huidige gouverneur is Anwar Choudhury, die op 26 maart 2018 de vorige gouverneur Helen Kilpatrick opvolgde. De Kaaimaneilanden staan op de grijze lijst van fiscale paradijzen van de OESO. De belangrijkste spelers op de wereldwijde Private Equity-markt zijn BPNA, PitchBook, Apollo Global Management, Advent International, EnCap Investments, KKR, Blackstone, CVC Capital Partners, Warburg Pincus, Carlyle Neuberger Berman en TPG Capital.

Adyen (ADYEN:AMS) is een financiële technologieplatform voor mutinationals en biedt end-to-end betalingsmogelijkheden, datagestuurde inzichten en financiële producten aan. Met kantoren over de hele wereld werkt Adyen met bedrijven als Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft. Adyen werd in 2006 opgericht door Pieter van der Does en Arnout Schuijff en heeft ondertussen tien grote aandeelhouders met een totaal gemeenschappelijk belang van 43,18%. Deze aandeelhouders zijn Ossa Investments Pte Ltd (8,10%), WCM Investment Management (5,21%), Sintentis B.V (5,10%), Spreng B.V (4,80%), Goldman Sachs Group Inc. (4,50%), BlackRock, Inc.

De twee belangrijkste vormen zijn buy-outs en venture capital. Bij een buy-out wordt meestal een meerderheidsbelang verkregen in ruil voor inbreng van vermogen. Het eigendomsmodel van private equity is tijdelijk; een exit is meestal voorzien na drie tot vijf jaar. In het geval van venture capital wordt geïnvesteerd met risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven.

Het slechte imago van private equity komt onder andere door de teloorgang van warenhuisketen V&D en uitgeverij PCM (nu DPG Media), die in 2004 door het Britse Apax werd ingelijfd en direct daarna werd volgeladen met schulden.

Overnames door Private Equity bedrijven worden nogal eens met (bank)leningen gefinancierd waardoor het rendement op jaarbasis boven de drempel van 8% uitkomt. Door de overname op deze manier te financieren, wordt het rendement op het vermogen een jaar sneller behaald. Een hoger rendement op jaarbasis bepaalt wanneer private-equity bedrijven beginnen met delen in de winst. Zo kunnen er hoge bonussen aan de investeerders worden uitgekeerd. Dat zo’n dure lening ten koste gaat van het totale rendement is irrelevant.

In private equity is het verdere verdienmodel simpel, bedrijven worden overgenomen en leeggehaald, of volgestopt met schulden, om de aankoop te financieren en worden vaak behandeld als een soort plof BV of sterfhuisconstructie.

De dochterondernemingen van Sanquin die geneesmiddelen maken op basis van bloedplasma zijn ook deels eigendom geworden van private-equity. Een groep investeerders nam een belang in Sanquin Plasma Products (SPP) en Plasma Industries Belgium (PIBe), een Nederlandse en een Belgische dochter van Sanquin. SPP kreeg 10 miljoen euro subsidie van het ministerie van Volksgezondheid om een Corona­ geneesmiddel met het bloedplasma van Nederlandse donoren te kunnen ontwikkelen

Private Equity geld wordt veelal ook via onduidelijke constructies in de grote kinderopvangketens of verzekeringsmaatschappijen gestoken. Vanuit de hoek van private equity komt er steeds meer interesse in W&I-verzekeringen, vooral nu toezichthouder DNB geen bezwaren meer lijkt te hebben. Kinderopvangorganisatie Estro en V&D zijn voorbeelden van de ondergang na overnames door private equity bedrijven. Een private equity partij als het Canadese Onex is bijvoorbeeld eigenaar van de keten Kidsfoundation. Het geld voor de opvang dat via de toeslagen die gezinnen ontvangen gaat in plaats van naar kwaliteitsverbetering naar de zakken van investeerders. Sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 is private-equity actief in deze branche. Zij kopen exploitanten van crèches op en bundelen de opvanglocaties om te profiteren van schaalvoordelen. Vorig jaar is een mammoetfusie van Kidsfoundation en Partou aangekondigd met een landelijke capaciteit voor zestigduizend kinderen. Het risico van deze overname is dat een deel van het eigen vermogen van Navitas Capital (de aandelen Partou) wordt vervangen door vreemd vermogen door de nieuwe eigenaren Onex/Waterland. Een deel van het vermogen wordt dus duur geleend en daarna afgelost voor de overname. Maatregelen zijn lastig omdat deze investeerders bijvoorbeeld met een beroep op het vrijhandelsverdrag CETA tussen Canada en Europa claims kunnen indienen wanneer hun verdienmodel wordt beperkt. Eerder dit jaar sloot kinderopvangorganisatie Blos enkele Plusgroepen voor kinderen met zware zorgproblematiek na inmenging van Private Equity. Staatssecretaris Van ’t Wout ziet deze relatie niet, maar laat toch maar een onderzoek instellen naar het verband tussen de kwaliteit van de opvang en de investeringsvorm.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van 620.000 euro opgelegd aan financieel adviseur Elmer Hogervorst wegens het promoten van de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest. Hij bracht tegen betaling klanten aan bij Grinta. Maar in 2021 zagen honderden klanten zeker 5 miljoen euro in rook opgaan bij het beleggingsplatform.


Venture capital partijen

Venture Capital partijen in Nederland hebben in de eerste zes maanden van dit jaar voor bijna 3 miljard euro in Nederlandse start-ups en groeiende ondernemingen geïnvesteerd, zes keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.  Nederlandse tech-startups hebben in 2020 bijna 1,7 miljard euro aan venture capital opgehaald. De bekendste Venture Capital bedrijven in Nederland zijn INKEF Capital, ABN Amro Ventures, No Such Ventures, VOCCP en Percival Participations. Bij Venture Capital in Nederland ligt de interesse voornamelijk in start-ups of snelgroeiende bedrijven, in welk geval hun kapitaal durfkapitaal (venture capital) wordt genoemd. Sommige Nederlandse provincies hebben zelfs hun eigen participatiemaatschappijen voor lokale bedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Een Venture Capital partij in Nederland is een fonds voor risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende ondernemingen, doorgaans binnen een bepaalde sector of bedrijfstak. Je zou rechtstreeks een financiering kunnen aanvragen bij een durfkapitaalfonds of via tussen personen (zoals VentureCapita.nl). Venture Capital in Nederland begint doorgaans bij €200.000,- in ruil voor eigen vermogen en ligt gemiddeld tussen de €1 miljoen en €3 miljoen.

Venture Capital bedrijven in Nederland investeren doorgaans ‘kleinere’ bedragen. Venture capital partijen investeren bedragen van 250.000 euro of meer, en ROM’s vaak 1 of 2 miljoen euro of meer. Grotere kapitaalinvesteringen van enkele tientallen miljoenen euro’s krijgen regelmatig veel aandacht in de media, maar in de praktijk is 80% van de investeringen minder dan €5 miljoen. 

Venture Capital bedrijven in Nederland ontvangen jaarlijks honderden aanvragen. Ze selecteren alleen de meest veelbelovende voorstellen. Het hoofddoel is het genereren van een return on investment (ROI) voor de deelnemers. Om dit te bereiken, zoeken ze naar de aandelen van een bedrijf die in de loop van de tijd in waarde stijgen. Zij streven ernaar hun aandelen over drie tot zeven jaar door te verkopen. Dit is hun ‘exit’-strategie.

3i Private Equity

Een internationale investeringsmaatschappij die zich richt op private equity en infrastructuur. De investeringsmaatschappij is van oud-tennisser René Moos en Eric Wilborts. Moos bracht Basic-Fit naar de beurs.  De sportscholen werden in 2013 gescheiden waarna Wilborts doorging met het luxere HealthCity en los van zijn aandelen niet meer betrokken bleef bij Basic-Fit. De fitnessketen heeft tegenwoordig 1400 vestigingen verdeeld over zes landen. Er moest vanwege de groei 145 miljoen euro aan vreemd vermogen bij, wat resulteerde in een netto-schuld van ruim 800 miljoen euro . In 2022 was dit nog onder de 700 miljoen euro. Intussen zijn niet alleen de energiekosten fors gestegen maar ook de rentelasten. Daardoor verdubbelden de financieringskosten bijna tot 51 miljoen euro. Onder de streep resulteerde dat in een min van €2,7 miljoen, tegen 3,7 miljoen euro in 2022. Dat brengt de teller op 342 miljoen euro verlies. 3i is begonnen met een kapitaal van 15 miljoen pond in 1945.

365 Capital Management

365 Capital is een private equity firma van Steven Albers, die zich richt op middelgrote en goed gepositioneerde bedrijven, met het hoofdkantoor in Amsterdam. Investeert momenteel uit het eerste fonds en werkt samen met ambitieuze ondernemers en capabele managementteams om het potentieel van hun onderneming te maximaliseren. Ze ondersteunen hun portefeuillebedrijven actief bij het verbeteren van de winstgevendheid en het versnellen van de groei, zowel autonoom als door acquisities, waardoor ze waarde op de lange termijn realiseren. Zij bieden hen strategische ondersteuning, financiële middelen en relevante interne/externe branche-expertise.

5CS Capital Partners

Een onafhankelijke hands-on Nederlandse investeerder, die fundamentele kapitalen biedt om de volgende stap voorwaarts te maken, van funding tot diepgaande expertise. Zij hebben een bewezen track record in het succesvol uitbreiden van Nederlandse MKB ondernemingen en het volle potentieel ervan bereiken. Zij ondersteunen management teams en DGA’s actief in het realiseren van hun groeiambities en op die manier gezamenlijk waarde creëren. Met de overname van Pixelzebra en Xperit maakte 5CS Capital Partners als investeerder een start met een nieuw platformbedrijf binnen het Microsoft-ecosysteem. AXELIO, zoals de groep heet, zet hiermee de eerste stappen om een sterke groep van Microsoft-specialisten te bouwen die elkaar versterken en klanten een compleet palet van Microsoft-oplossingen bieden. Frank van der Woude, sinds begin 2020 actief als Operating Partner van 5CS, is aangesteld als CEO van AXELIO. Frank brengt jarenlange ervaring mee als CEO bij software-organisaties, waaronder diverse grotere Europese Microsoft Dynamics-partners. 

5Square

Committed Capital Entrepreneurs die investeren in ondernemers. 5Square is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die investeert in ondernemers.

AAC Capital

Een investeringsmaatschappij die succesvolle ondernemers en managementteams ondersteunt bij het versneld realiseren van internationale expansie.

ABN AMRO Capital

ABN Amro brengt de aandelendiensten voor grootzakelijke relaties onder in een joint venture met de Frans-Duitse financiële dienstverlener Oddo BHF. Zakelijke klanten die aandelen willen plaatsen krijgen hierdoor toegang tot een distributienetwerk waarbij meer dan zeshonderd institutionele partijen in Europa en de Verenigde Staten zijn aangesloten. Voor de uitvoering van orders zal de joint venture gebruikmaken van het handelsplatform van Oddo BHF. ABN Amro en Oddo BHF, een financiële speler met ruim 110 miljard euro aan vermogen onder beheer, zullen zich vooralsnog op de Benelux richten, maar hebben de ambitie hun samenwerking uit te breiden naar de Duitse markt. Met het Franse Natixis heeft Oddo BHF al een vergelijkbare samenwerking die gericht is op Franse klanten. De bank stopt met handelsfinanciering en grondstoffenhandel. Kantoren in de Verenigde Staten, Brazilië, Australië, China, Hongkong en Singapore gaan allemaal dicht. Zo’n 800 mensen verliezen hun baan, van wie 150 in Nederland.

ABN Corporate Investmenst

ABN AMRO Corporate Investments doet mee aan een financieringsronde van Blume Equity. Het gaat om de vijfde klimaatgerelateerde fondsinvestering van de bank. ABN AMRO investeert in het kader van zijn klimaatstrategie een totaalbedrag van één miljard euro in durfkapitaal. Dit gebeurt via rechtstreekse kapitaalinvesteringen, investeringen via fondsen en hybride kapitaalinvesteringen. Blume equity, een groei-investeerder op het gebied van klimaattechnologie, is opgericht door drie vrouwelijke ondernemers. Het Britse bedrijf heeft ook een vestiging in Amsterdam. Het richt zich op disruptieve Europese scale-ups. Het fonds Blume Equity Fund I SCSp is onlangs door beleggers genomineerd voor de prijs European VC Newcomer of the Year. Het team verwacht meer op te halen dan het beoogde bedrag van 200 miljoen euro. Blume Equity heeft al vijf investeringen gedaan in scale-ups, waaronder Sensorfact, een softwareplatform voor energiebesparende slimme sensoren, Aerones, dat met robots onderhoud voor windparken biedt, en Normative, een platform voor de CO2-boekhouding van bedrijven.

ABN/AMRO Participaties

Investeert uit de ABN AMRO gecommitteerde fondsen (in opdracht van de bank) en investeert in stabiele bedrijven met een duidelijk groeipotentieel. ABN AMRO Sustainable Impact Fund investeert in 2023 miljoenen in het Deense modemerk Colorful Standard en heeft een belang van 49 procent verworven.  Colorful Standard werd in 2018 opgericht door Tue Deleuran. De in Portugal gefabriceerde kleding die bestaat uit 100 procent biologisch katoen of 100 procent gerecycled Merino wol en de zonnebrillen die worden gemaakt van plantaardige materialen worden verkocht via zo’n 1.100 retailers. Het concern heeft een webshop en flagship stores in Antwerpen, Londen, Parijs, Zürich, Kopenhagen en Berlijn. 

Fairtradeorganisatie “WAAR Nederland” van ABN AMRO’s Sustainable Impact Fund B.V., Stichting Cordaid en Kasals Holding B.V. en SBG II B.V., ging ondank forse investeringen en reorganisatie op 7 december 2023 failliet. Bestuurder van Gefailleerde was Social Business Group B.V., waarvan de heer A.P. Clement de bestuurder was.

Aalberts

Investeringsmaatschappij opgericht door Jan Aalberts, oprichter en grootaandeelhouder van Aalberts N.V. Investeert in AELS, ,De Buurte Kwekerijen en en KMWE 

ACE Partners

Een investeerder met een focus op MKB ondernemingen in de industriële sector

AEW Europe

Het beleggingsfonds AEW Europe waarin ABP en PGGM sterk vertegenwoordigd zijn kocht het Groenenbergterrein bij Schiphol voor 38 miljoen euro van Chipshol.

ASR

ASR stak miljoenen in het failliete Evoyo samen met de Rabobank, Meewind en Triodos. ASR naam ook Aegon over inclusief KNAB

Abenex

Franse investeerder Abenex Capital stapte in Only Creative Entreprenteurs. De deelneming in Only is de eerste investering van Abenex in Nederland. De Franse investeerder wil verder  investeren in de Benelux. Een jaar geleden heeft Abenex een kantoor geopend in Amsterdam. Patrice Verrier en Olivier Moatti, zijn de Managing Partners bij Abenex. Als snelgroeiend digitaal marketingplatform heeft Only de afgelopen twee jaar acht overnames gedaan. Abenex zal Only verder ondersteunen in buy-and-build-strategie en zijn ontwikkeling in Europa en daarbuiten versnellen.

Abu Dhabi Mubadala Investment Company 

Turks Staats investeringsfonds en mede eigenaar van de Flitsbezorger Getir dat van plan is om ook uit Nederland te vertrekken. Behalve Nederland gaat het zwaar verlies lijdende Getir ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de activiteiten staken. Steeds meer gemeenten willen bijvoorbeeld de magazijnen uit het centrum hebben. Bovendien houden consumenten vaker de hand op de knip. Verkoop aan een andere partij is een optie, maar het bedrijf kan ook faillissement aanvragen voor de noodlijdende Europese dochterbedrijven. Maandelijks wordt zo’n 50 miljoen dollar (47 miljoen euro) verbrand. De flitsbezorger groeide tijdens de Corona pandemie enorm snel en grote concurrenten als Gorilla (1,1 miljard) en Flink werden overgenomen. Toen mensen door allerlei weer mochten winkelen stortte het bedrijf in. Het Turkse Getir werd op zo’n 12 miljard dollar gewaardeerd. Het bedrijf stapelt de verliezen op elkaar. Getir heeft eerder al afscheid genomen van Spanje, Portugal en Frankrijk. Als het bedrijf ook uit Nederland en Italië vertrekt, blijven alleen thuisland Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland als markten over. Het voor 700 miljoen euro overgenomen Flink trekt zich alsnog definitief  terug uit Frankrijk. 

Accel-KKR 

Van oorsprong een partnership tussen Accel Partners and Kohlberg Kravis Roberts, maar hebben nu niets meer met elkaar te maken. Accel KKR is een durfkapitaalbedrijf gevestigd in Menlo Park, Californië.Het is ook actief vanuit Atlanta , Georgia en Londen , Verenigd Koninkrijk.Het bedrijf werd in 2000 opgericht door George R Roberts, Jim Breyer , Paul Hazen , Rob Palumbo en Tom Barnds. Accel KKR financiert bedrijven uit landen in Noord-Amerika, Europa , Latijns-Amerika , Australië en Azië .Het bedrijf geeft er de voorkeur aan bedrijven te financieren in de middelgrote software- en technologiedienstensector .Het investeert in bedrijven die zich in een laat ontwikkelingsstadium bevinden. Accel-KKR is een aparte entiteit, een samenwerking tussen Accel Partners en KKR, die zich richt op investeringen in technologiebedrijven binnen de private equity-sector. De overname van Accell Group door KKR (zie onder) , samen met Teslin, zou een afzonderlijke transactie zijn die niet direct gerelateerd is aan Accel-KKR.

Active Capital Company

Amsterdamse investeerder in kleine en middelgrote bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. De maximale inkomsten van het te investeren bedrijf moeten tussen de 5 en 80 miljoen liggen. De bedrijven waarin deze firma investeert zijn veelal actief in industriële goederen & diensten.

Advent International

Investeerder in goed gepositioneerde bedrijven met operationele en strategische verbeterpotentieel en werkt samen met managementteams om waarde te creëren door de groei van inkomsten en winst te stimuleren.

Ahlström

Ahlström Invest is sinds het jaar 2000 de familiale investeringsmaatschappij van Sebastiaan Burmeister met een kantoor aan het Gustav Mahlerplein 57,  op de13e verdieping te 1082 MS Amsterdam. Ze willen invloed uitoefenen op het beleid van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Ze integreren ESG-principes in hun beleggingsproces, Ze streven naar een absoluut rendement op de beleggingsportefeuille en een aanzienlijke waardestijging op de gewone aandelen in de investering in Ahlstrom Oyj. Half februari 2024 is de Finse investeringsmaatschappij Ahlstrom Invest voor 3% aandeelhouder geworden. De investeerder was in 2022 al ingestapt voor 1,2 miljard. In totaal heeft Ahlstrom nu 8,6 miljoen aandelen in Koninklijke BAM.

Airfeet zie Best Choice

Alteri

Alteri, is een Britse private equity-investeerder gespecialiseerd in retail in heel Europa, en eigenaar van de CBR Group in Duitsland. Sinds de oprichting in 2014 hebben ze een indrukwekkend trackrecord opgebouwd op het gebied van investeringen in retailers in heel Europa. Alteri is een voorkeurspartner geworden voor managementteams van retailbedrijven in de volgende fase van hun ontwikkeling. Doorgaans investeert Alteri in retailers met een omzet tussen de €150 miljoen en €3 miljard, en bestrijkt het hele spectrum, van goed presterende retailers tot retailers die met aanzienlijke operationele en financiële uitdagingen worden geconfronteerd. Alteri wordt ondersteund door fondsen die worden beheerd door dochterondernemingen van het toonaangevende bedrijf voor alternatief beleggingsbeheer Apollo Global Management Inc. (NYSE: APO). Hierdoor hebben we toegang tot substantieel kapitaal voor investeringen en een partner met wie ze nauw kunnen samenwerken bij transacties. Alteri zou geïnteresseerd zijn in de licentierechten van Esprit. De investeerder heeft veel ervaring in de branche en heeft in 2018 succesvol geïnvesteerd in de CBR Groep. (zie CBR). Na het faillissement van Esprit in Zwitserland en België eerder dit jaar hebben Esprit Europe GmbH en zes andere Duitse bedrijven van de modegroep medio mei faillissement onder eigen beheer aangevraagd. Het in Hong Kong genoteerde bedrijf had plannen om de Europese activiteiten van Esprit, die voornamelijk vanuit Duitsland worden beheerd, te herstructureren en te herpositioneren voor de toekomst.

Altor

Een familie van investeringsfondsen gericht op investeringen in en ontwikkeling van middelgrote bedrijven.

AlpInvest Partners (zie ook Ardian)

AlpInvest Partners belegt kapitaal voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), voorheen PGGM). AlpInvest werd opgericht in 2000 door ABP en toen nog PGGM. Vanwege de kredietcrisis ging het in 2008 slecht met AlpInvest, maar in 2010 behaalde de belegger een recordrendement. ABP en PFZW verkochten Alpinvest daarop in januari 2011 aan de Carlyle Group, maar de beide pensioenfondsen blijven de belangrijkste klant. AlpInvest een van de grootste private-equityfirma’s ter wereld. Het hoofdkantoor van AlpInvest bevindt zich in Amsterdam, met daarnaast kantoren in New York en Hongkong. AlpInvest heeft circa 120 medewerkers. Het is de grootste Nederlandse Private Equity firma die internationaal aanwezig is en zich bezig houdt met onder andere distressed securities en groei- en durfkapitaal.

Anabas Investment B.V.

Anabas Investment B.V. waarvan de enig bestuurder de heer H.B. Kolff die meerde investeringsmaatschappijen heeft onder meer met Ruud Sanders waarmee hij Revascom B.V. heeft opgericht in januari 2012. Het bedrijf zelf staat overigens echter al sinds 9 december 2004 ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel, KvK nummer 09146951. Revascom BV bestaat weer uit: Investment Force BV, vestiging Bergambacht (gemeente Krimpenerwaard). -Uitspraak faillissement op 12 december 2013 en – Raymond Coronel Beheermaatschappij BV. Het failliete bedrijf Investment Force B.V. is opgericht door Ruud Sanders. Dit failliete bedrijf heeft een totale schuld van € 5.181.970,80. De heer Sanders is succesvol betrokken geweest bij een reddingsplan voor voetbalclub BV Veendam. De heer Ben Kolff heeft tevens een aandeel in Toeca Holding BV, waaronder de kledingmerken McGregor en Gaastra vallen. Toeca Holding BV bestaat sinds 2003 en is onderdeel van Kolff Management Services BV. Deze BV is ook gevestigd op het privéadres te Blaricum, inschrijvingsdatum Kamer van Koophandel onbekend, inschrijfnummer 58842373. Op dit moment zou Toeca Holding BV een negatief eigen vermogen hebben van ruim €80 miljoen en een achtergestelde lening van aandeelhouders van €95,6 miljoen.

Anders Invest

Zit in Nederlandse industrie en huur- en zorgvastgoed met lange-termijnfocus

Antea Participaties

Een investeringsmaatschappij die zich richt op het Nederlands MKB

Anthos Find & Asset

De beleggingsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer (C&A). In 2021 werd 1 miljoen euro verlies gemaakt terwijl de familie 4,8 miljoen in het fonds stopte. In 2022 werd er 2,5 miljoen euro verlies gemaakt. Het vermogen van de familie bedraagt zo’n 24 miljard euro.

Apax Partners Seven2

Private equity investeringsgroep Apax Partners investeert in leveraged en management buy-outs en groeikapitaal. Apax Partners LLP is een Britse participatiemaatschappij met het hoofdkantoor in Londen en onder andere eigenaar van Wehkamp. Het bedrijf is ook actief in New York, Hongkong, Mumbai, Tel Aviv , München en Shanghai. Het bedrijf, inclusief de verschillende rechtsvoorgangers, heeft sinds 1981 ongeveer 51 miljard dollar opgehaald en is een van de oudste en grootste private equity-bedrijven die internationaal opereren. Apax belegt onder andere in telecommunicatie, technologie, detailhandel en consumentenproducten, gezondheidszorg en financiële en zakelijke diensten. Hun Duitse in 1982 opgerichte discounter Takko Fashion komt voor een meerderheidsdeel van 250 miljoen euro in bezit van obligatiehouders die het bedrijf van een ondergang moeten redden. Takko werd in 2010 ingelijfd en kwam mede door Corona in de problemen. Een overbruggingskrediet van 54 miljoen in 2021 door banken en investeerders bleek niet genoeg en 2022 eindigde met een schuld van 561 miljoen euro. Takko heeft ongeveer 2000 winkels in 17 Europese landen en er werken 18.000 mensen. In Nederland zijn er 96 filialen. Apax nam samen met de oprichter en het management van Odin Groep, het toonaangevende Managed IT & Cloud Service Provider, het belang in Odin Groep over van Fortino Capital Partners, een in de Benelux gevestigde B2B software- en IT-investeerder. Apax heeft de ambitie om, door zowel autonome groei als buy & build, de leidende positie van Odin Groep als Managed Service Provider in Nederland te versterken. Odin Groep is actief in het MKB, het onderwijs, de gezondheidszorg en woningcorporaties. Apax Partners investeert vanuit haar meest recente mid-market X fund met een omvang van €1,6 miljard. De naam werd verandert in Seven2, wat verwijst naar 1972, het jaar waarin Apax Partners werd opgericht. Seven2 wil de geografische expansie in Europa voortzetten, vooral in Duitsland, waar een lokaal team wordt gevormd. In 2023 meer dan 20 talenten recruteren om de verschillende teams te versterken, het beheerd vermogen tegen 2025 verdubbelen en in Frankrijk blijven opereren onder het merk dat zich richt op particuliere klanten. Het levensverzekeringsfonds krijgt als nieuwe naam APEO™ (voorheen Apax Private Equity Opportunities).

Apollo Global Management

Een van de grootste alternatieve vermogensbeheerders die veel van ’s werelds meest vooraanstaande beleggers bediend nam het Amerikaanse Arconic in augustus 2023 over, dat onderdelen levert aan bijvoorbeeld de auto- en luchtvaartindustrie. Met de overname was meer dan 11 miljard dollar gemoeid. Arconic werd in november 2016 afgesplitst van aluminiumconcern Alcoa. Volgens de ingewijden voeren Apollo en Arconic vergevorderde onderhandelingen en kan volgende week een deal worden bereikt. Apollo zou een investeerdersgroep van onder meer Blackstone, Carlyle en Onex hebben verslagen in de overnamestrijd. In de handel nabeurs op Wall Street ging de koers van Arconic duidelijk omhoog door het bericht.

Ardian

In 2016 werden Ardian en Goldentree, KKR en AlpInvest eigenaar van Maxeda Maxeda DIY Group. De meeste winkels voeren de naam Praxis in Nederland (195 winkels) en Brico in België en Luxemburg (153 winkels). Maxeda ontstond in 1999 na een fusie van Vendex (met als voorheen grootste keten Vroom & Dreesmann) en Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) (met De Bijenkorf en Hema). Het heette van 1999 tot 2004 Vendex KBB NV. Nadat Vendex KBB NV in juli 2004 door Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Change Capital Partners en AlpInvest Partners (verenigd in het consortium VDXK Acquisition BV onder leiding van KKR) werd overgenomen stapte Change Capital uit VDXK. Tot 2 augustus 2004 had Vendex KBB een notering in de Midkap-index van Euronext Amsterdam. Het bedrijf werd omgezet van een NV in een BV en na een paar maanden werd Koninklijke Vendex KBB BV opgeheven, en werd de BV die de investeringsmaatschappij had opgericht om Koninklijke Vendex KBB BV op te kopen, hernoemd in Vendex KBB BV. (Koninklijk Bijenkorf Beheer)  Op 14 juni 2006 werd de naam gewijzigd in Maxeda. In juli 2007 werd de HEMA verkocht aan Lion Capital voor geschat 1,3 miljard euro, ongeveer gelijk aan de omzet van HEMA in 2006. Bij HEMA werkten op dat moment zo’n 10.000 werknemers in 336 filialen in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Rond 2010 ging Maxeda ging alleen nog door met de doe-het-zelf zaken. Alle bedrijfsonderdelen van Maxeda Fashion werden verkocht. V&D werd verkocht aan Sun Capital Partners, de Bijenkorf aan Selfridges Group en lingerieketen Hunkemöller aan investeringsmaatschappij PAI Partners. In januari 2011 volgde de verkoop van M&S Mode aan Excellent Retail Brands groep (ERB). M&S Mode had een internationaal netwerk van 417 winkels. Maxeda gaat ook afscheid nemen van de Belgische en Luxemburgse winkels. Tien jaar geleden zette Maxeda zijn Belgische winkels al eens vergeefs te koop. Ook de verkoop van de Nederlandse Praxis winkels zit er volgens insiders aan te komen. De 152 Belgische en Luxemburgse winkels vallen onder de merken Brico en BricoPlanits. Maxeda heeft 344 winkels, waar in totaal 6.700 mensen werken. Brico en BricoPlanit vormen samen de grootste doe-het-zelfketen van België en hebben 40 procent van de markt in handen met een gemiddelde omzet van 808 miljoen euro. Brico, goed voor 152 winkels zet de hele groep te koop, inclusief de Nederlandse zusterketen Praxis.  Zakenbank Rothschild werd ingeschakeld om de verkoop in goede banen te leiden. Brico heeft 152 winkels in België en Luxemburg: 138 van de formules Brico en Brico City en 14 van Brico Planit. 81 van die winkels worden uitgebaat door zelfstandige franchisenemers. De keten is Belgisch marktleider met een marktaandeel van 40% en realiseert een omzet van 808 miljoen euro. Namen van mogelijke kopers zijn de Franse groep Leroy Merlin van de Franse ondernemersfamilie Mulliez, en de Duitse doe-het-zelfketen Hornbach, die al actief is in acht Europese landen waaronder Nederland. Waarom Maxeda nu van Brico af wil, is niet duidelijk. De doe-het-zelfgroep is in handen van investeringsfondsen GoldenTree, Ardian, KKR en AlpInvest. Die willen mogelijk ook de Nederlandse keten Praxis verkopen. De directie van Brico laten weten dat een overname niet op de agenda staat en dat er zich geen potentiële koper heeft aangeboden. “Brico staat al meer dan 10 jaar te koop. Er is echter nog nooit een serieus bod op het bedrijf gedaan”, zegt de socialistische bediendevakbond BBTK.

Ares Capital Corporation

Investeerder en financierder van bedrijfsontwikkeling dat uitgebreide financieringsoplossingen levert aan de midden markt

Archegon

Een familiefonds dat eind maart 2021 als een kaartenhuis in elkaar stortte. Bill Hwang belegde naast zijn eigen 10 miljard ook nog eens 90 miljard van banken zoals Credit Suisse en het Japanse Nomura. Ook Goldman Sachs en Morgan Stanley gingen het schip in door de verkeerde beleggingen. Archegos was geen hedgefonds, maar een familiefonds dat handelde met een zogeheten ’total return swap’ waarbij de bank een contract afsluiten dat is afgeleid van een bepaald aandeel. Als de koers van het aandeel stijgt, betaalt de bank die stijging aan de belegger. Als de koers van het aandeel daalt, moet de belegger de bank betalen. Sowieso betaalt de belegger bij het sluiten van het contract de bankkosten. Om het risico op stijgende koersen af te dekken, koopt de bank het aandeel vaak zelf. Winst en verlies als gevolg van de koersstijging worden zo tegen elkaar weggestreept. De vergoeding die de belegger hoe dan ook betaalt, staat dan onder aan de streep als opbrengst voor de bank. De belegger leent vaak ook geld bij de bank waarmee hij weer extra contracten afsluit. Op deze manier vermenigvuldigt de belegger de winst bij koersstijgingen. En dat deed Hwang jarenlang met veel succes. Hwang deed zaken met zes verschillende banken. Waarschijnlijk sloot hij bij elke bank dezelfde contracten met geleend geld, zonder dat de banken dat van elkaar wisten. Hwang kon niet meer betalen nadat de koers van een bedrijf waarop hij speculeerde was gedaald. De schulden die hij was aangegaan daalden tenslotte niet mee. Bank na bank belde of hij extra geld wilde storten om de rap oplopende verliezen te dekken. Toen bleek dat dat niet ging lukken, besloten de genoemde Amerikaanse banken als eerste massaal aandelen van het bedrijf te verkopen. Het zette een kettingreactie in gang. Hwang werd eerder ooit al gepakt voor handelen met voorkennis. De voormalige top is onlangs gearresteerd en aangeklaagd. Oprichter Bill Hwang en cfo Patrick Halligan worden beschuldigd van marktmanipulatie en fraude. Toen de banken bijstortingen eisten voor de verliezen die het leed op de beurs manipuleerde zij de koersen van de aandelen die het bezat en loog tegen banken en effectenhuizen. Het hedgefonds maakte gebruik van geleend geld en aandelenderivaten, zoals swaps. Het hedgefonds had 160 miljard dollar aan posities uitstaan. Toen begin 2021 de aandelen plots in koers daalden moest Archegos geld bijstorten (marginverplichting).

Ark Invest/Innovation

Cathie Wood, de oprichtster van het Amerikaanse Ark Invest, die Tesla sinds 2014 in haar ARK Innovation Fund heeft gehouden heeft haar belang in het eerste kwartaal met 10% vergroot. Ark schatte in april 2022 nog dat Tesla in 2027 $ 2.000 per aandeel waard zou zijn, grotendeels als gevolg van de uitrol van robotaxi-activiteiten. Wood heeft zich aan dat koersdoel gehouden en kocht in april 2024 voor ongeveer $ 100 miljoen aan nieuwe aandelen.  ARK Innovation heeft bijna 12% van de activa van het fonds dat dit jaar met bijna 18% is gedaald, vergeleken met een winst van meer dan 10% voor de S&P 500. 

Arnoult

Arnault, de familieholding van LVMH-oprichter Bernard Arnault investeerden samen met L. Catterton in het Duitse schoenenmerk Birkenstock en bracht het succesvol naar de beurs waarna het twee keer zoveel waard wer

Ascendant BioCapital

In 2020 opgericht en investeerde in Neurogene en in NewAmsterdam Pharma

AssetCare

AssetCare verleent diensten aan fondsen die beleggen in beursgenoteerde producten, schuldfondsen, cryptofondsen, vastgoedfondsen, private equity fondsen, pensioen-fondsen en verzekeringsmaatschappijen. Door onze persoonlijke en innovatieve aanpak ondersteunen wij onze klanten gedurende de gehele levenscyclus van het fonds.

Atlantic Capital

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich richt op het investeren in bedrijven waar een groei- of verbeterpotentieel aanwezig is en een of meerdere van de onderstaande aspecten een rol spelen. Er is geen specifieke branche of sectorvoorkeur

Atlas Invest

Een particuliere investeringsmaatschappij met meer dan $ 1 miljard aan kapitaal geïnvesteerd in de energiesector. Atlas Venture werd opgericht in 1980 en is gevestigd in Cambridge, Massachusetts. Het bedrijf investeert bij voorkeur in start-, early- en later-stage bedrijven. Het bedrijf investeert bij voorkeur in de sectoren gezondheidszorg en life science in New England.

Avedon Capital Partners B.V.
Aurelius Group

Een multi-asset manager. Als Europese actieve Duitse investeerder hebben zij meer dan 100 functionele experts uit verschillende vakgebieden. Aurelius is een pan-Europese alternatieve beleggingsonderneming. De Groep heeft kantoren in Londen, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Milaan en Düsseldorf. Het kernelement van de investeringsstrategie is de groei van de portefeuillebedrijven, ondersteund door een team van bijna 100 operationele Taskforce-experts.

Bandenrecycle bedrijf Black Bear Carbon in Eindhoven kan door de afwachtende houding van deze investeerder niet langer voldoen aan zijn financiële verplichtingen, waaronder de salarisbetalingen van de circa tien medewerkers. Het bedrijf liet weten dat de verliezen in de jaren tot en met 2021 zijn opgelopen naar 21 miljoen euro. Investeringsfonds van Capricorn uit Leuven, dat een belang van ruim 29 procent bezit en Chemelot Ventures uit Geleen met 14 procent van de aandelen zijn niet bereid om het bedrijf nog verder te financieren. In mei 2021 investeerde Invest-NL nog 2,5 miljoen euroen er waren verschillende financieringsrondes voor vele miljoenen. Naast Capricorn en Chemelot Ventures zorgden onder meer ING Sustainable Investments, de Nederlandse investeerders 5square en Social Impact Ventures en het Thaise conglomeraat SCG Chemicals voor kapitaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had een subsidie van 15 miljoen euro klaarliggen waarvan al vijf ton beschikbaar is gesteld. Het restant zou komen als de grote investeringsronde voor de nieuwe fabriek was afgerond.
Black Bear haalde uit gebruikte autobanden zwart poeder dat met succes wordt toegepast in proefprojecten van verf- en coatinggigant AkzoNobel en bandenproducent Vredestein. De zogenoemde pyrolyse-olie die het tijdens het recyclingproces genereert, kon ook nog eens worden toegepast voor drukinkt en als brandstof en ingezet in de raffinage van aardolie. In 2019 brandde de productielocatie in Nederweert af. Op een nieuwe locatie op het Chemelot-terrein in Geleen werd na lange procedures een nieuwe vergunning bemachtigd, maar er bleek nog 100 miljoen euro aan financiering nodig om deze plek operationeel te maken. Er word nog steeds gewacht op de Duitse Aurelius Groep die 80 miljoen hiervoor zou investeren. Sinds de brand in 2019 zat het bedrijf zonder productielocatie en inkomsten. In november 2023 werd van het Braziliaanse Natura Cosméticos cosmeticaketen The Body Shop voor omgerekend 254 miljoen euro overgenomen die er aan Loreal in 2017 nog zowat één miljard euro voor betaalde. The Body Shop werd in 1976 opgericht. L’Oréal kocht het concern in 2006 met allerlei ambities, maar verkocht het verliesgevende concern in juni 2017 aan Natura & Co die in februari van dit jaar ook alweer van de keten af wilde nadat de slechte resultaten structureel bleken. Sterker nog,  de omzet was  nog eens met bijna 5% gedaald en de verliezen werden steeds groter. Aurelius Group heeft al modeketen Footasylum en farmaketen LloydsPharmacy in haar portfolio. Aurelius wil snel van het concern af en is bezig met een sanering. In het VK loopt een insolventieprocedure  (CVA) voor de keten. Een groot aantal filialen van de in totaal 200 moet daar nu sluiten. De ruim 30 filialen in Nederland zouden wellicht nog wel kunnen blijven. “In het geval dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over een CVA, zullen de gezamenlijke bewindvoerders overgaan tot de verkoop van het bedrijf en de activa”, aldus FRP in haar rapport.

Avedon Capital Partners

Hoofdkantoor in Amsterdam houdt zich bezig met het ondersteunen van uitzonderlijke ondernemers en managementteams van markt leidende bedrijven

Axivate Capital

Neemt deel in Nederlandse en Europese ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, leisure, teleco en travel

BB Capital Investments

BB Kapital SA van ondernemer Bernd Beetz Investeert privaat kapitaal in Nederlandse MKB bedrijven en toonaangevende Europese private equity fondsen. De investeringsmaatschappij van Henk van Koeveringe, de mede-eigenaar van de Roompot vakantieparken, die ook eigenaar werd van het inmiddels failliete Drogisterij.net. Samen met NRDC Equity Partners  werd de warenhuisketen Karstadt  overgenomen. De Signa Group, mede-eigenaar van Selfridges Group, kreeg te maken met aanhoudende financiële tegenvallers en ging failliet. Central Group nam de aandelen  over waarmee een meerderheidsbelang in Selfridges werd verkregen. Ook Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland dat sinds 2019 eigendom is van Signa ging failliet. Signa zelf is inmiddels al insolvent verklaard, evenals de vastgoeddochters van het bedrijf. Recent is ook Galeria Karstadt Kaufhof en startup warenhuis Lamarr in Wenen dat in 2025 de deuren zou openen failliet verklaard. Central Group is door de overname van KaDeWe ook eigenaar geworden van Alsterhaus en Oberpolinger. Galeria Karstadt Kaufhofgaat 16 van de 92 warenhuizen sluiten, waardoor mogelijk 1.400 werknemers hun baan zullen verliezen.. Curator is Stefan Denkhaus.Van de ongeveer 12.800 werknemers van het bedrijf zullen er naar verwachting 11.400 hun functie behouden, terwijl 1.400 mogelijk met ontslag te maken krijgen. Dit is het derde faillissement van het bedrijf in drie en een half jaar. Galeria Karstadt Kaufhof heeft begin januari het faillissement aangevraagd en sindsdien zijn er pogingen ondernomen om een ​​nieuwe eigenaar te vinden. Selfridges kondigt aan 70 banen te gaan schrappen. 

BC Partners

Doet in alternatieve investeringen in de hogere midden markt, met meer dan 30 jaar als pan-Europese buy-outinvesteerder

BNP Paribas Obam N.V.

OBAM is een aandelenbeleggingsfonds. Het werd in november 1936 opgericht om het vermogen van Franse nonnenkloosters veilig onder te kunnen brengen in Nederland. Daarmee is het een van de oudste beleggingsfondsen van Europa. In juli 1954 kreeg OBAM een notering aan de Amsterdamse beurs.

BPNA

BPEA, opgericht in 1997, is een van de grootste onafhankelijke private-equity firma’s in Azië met een beheerd vermogen van ongeveer 20 miljard dollar. BPEA werkt nauw samen met haar portefeuillebedrijven en verschaft kapitaal voor expansie, herkapitalisatie of acquisities om hun activiteiten op lange termijn te laten groeien. BPEA brengt direct relevante en waarde verhogende ervaring op het gebied van IT-diensten door zes eerdere investeringen die teruggaan tot 1998. Baring Private Equity Asia koopt Virtusa voor twee miljard dollar

BVF

BVF Partners werd door Mark Lampert opgericht in 1993 en is een fundamentele aandelenhedgefondsbeheerder gevestigd in San Francisco, Californië. Het bedrijf investeert voornamelijk in bedrijven die actief zijn in de biotechnologiesector. Investeert vooral in Pharma zoals 4DMT, Rain Oncology Inc, CG Oncologie, Kymera Therapeutica, Punt Biopharma Global en toentallen anderen.

Bain Capital

Belegd in alternatieve beleggingsondernemingen met meerdere activa.

Base Capital

Belfin

Sharim Elzas van Belfin is de zoon van Coltex-eigenaar Fred Elzas. Belfin heeft in Nederland achttien bij de Kamer van Koophandel geregistreerde groepsmaatschappijen waarvan de gedeeltelijk of volledig eigenaar is: Amstelwaard Vastgoed BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Supravast II BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Belfin BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Belfin Utrecht BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Full House BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar International Art Investments BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Dam Square BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Elsinvest BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Bergerpoort BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar cards@work BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Elzavast Holding BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Belfin II BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar New Future Developments BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Elzavast Monumenten BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Full House Monumenten BV, aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard TCS BV, gelegen aan de Joris Dircksenstraat 18 in Breukelen Trajanus Holding BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Meuwsen BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Amstelwaard Beheer BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Pantheon BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar Supravast II BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Amstelwaard Vastgoed Twee BV, aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Amstelwaard Vastgoed BV, gelegen aan de Celsiusstraat 2 in Heerhugowaard Shadan Management BV, gelegen aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar. Belfin International BV bestuurder of gevolmachtigde bij Rim Management BV,, Amstelwaard Vastgoed BV, Elzavast Holding BV en Retail Property Projects (R. P.P.) Beheer BV, allen gevestigd aan de Hazenkoog 4 in Alkmaar. Fred Elzas (oud-eigenaar Didi en Steps) bezit geschat 190 miljoen euro.

Bencis

Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, die in 1999 is opgericht door Zoran van Gessel en Jeroen Pit. Bencis heeft expertise in sectoren als Industry & Manufacturing, Food & Beverages, Business & Consumer Services, Healthcare & Leisure en Wholesale & Retail en werkt met 26 medewerkers vanuit haar kantoren in Amsterdam, Brussel/Diegem en Düsseldorf. Zij investeren in 21 bedrijven, waar zo’n 10,000 mensen werken. Deze ondernemingen realiseren gezamenlijk een omzet van ca. 1,6 miljard euro. Bencis investeert bij voorkeur in ondernemingen met een operationeel resultaat tot 50 miljoen euro. Ondersteund sterke en succesvolle ondernemingen in Nederland, maar ook België en Duitsland. De ondersteuning is actief en heeft als doel om de verdere groei nog beter te laten verlopen. De jeansketen Lake Side met 28 winkels ging in 2018 onder Bencis failliet. In 2012 telde de keten, die denimkleding van bekende merken als Lee, Wranglers en Petrol verkocht ruim 70 winkels door heel Nederland.  Bencis investeerde tussen 2006 en 2011 ook in Perry Sport en Aktiesport, Bremtex en Teidem, maar ook die investering liep op niets uit. De sportketen ging in 2016 failliet. In 2011 nam Bencis een meerderheidsbelang in Van Deursen Retail Groep, met toen 200 winkels van Shoeby en 70 winkels van Lake Side. Er zouden 100 nieuwe winkels van Shoeby en Lake Side worden geopend maar in 2011 ging ook Bremtex failliet, in 2016 volgden Perry Sport, Aktiesport en Teidem. Eerder had Bencis al afscheid genomen van het belang in Shoeby en Lake Side. De jeanswinkels kwamen eind 2015 door een management buy out in handen van Hans den Arend en Daniële Horsten. Het winkelbestand was toen al drastisch gedaald, tot 18 eigen winkels en 10 franchises. De omzet daalde in 2017 met 15 procent tot 3,8 miljoen. Zonder de franchisezaken telde het retailbedrijf nog 84 werknemers. De nieuwe eigenaren probeerden vergeefs de winkelketen als franchiseketen weer uit te bouwen, maar dat mislukte. De drie vennootschappen waarin Lake Side was ondergebracht, werden al snel failliet verklaard.  Bencis liet Shoeby los en in 2015 werd een herfinanciering uitgevoerd waarbij de bankschuld van €29,5 miljoen werd afgelost dankzij een agiostorting van Van Deursen van €20,5 miljoen. Tevens verstrekte ze een achtergestelde lening van €9,25 miljoen.

Best Choice

Op 22 augustus heeft de FIOD Corina de J. (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto’s, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden. De AFM heeft, na verschillende meldingen van consumenten, vooronderzoek en aangifte gedaan van deze omvangrijke beleggingsfraude. De verdachte vrouw biedt via Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen aan die een rendement van 10% tot 12% per maand zouden opleveren. Zij hield geïnteresseerden voor dat zij dit rendement konden behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis zou dit betekenen dat de inleg van beleggers met 200% zou kunnen renderen. Uit het register van de AFM blijkt niet dat de vrouw beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. In nog geen twee jaar tijd haalde zij hoogstwaarschijnlijk ruim 56 miljoen euro op bij beleggers. Het onderzoeksteam ziet dat een aanzienlijk deel van de beleggingsgelden vermoedelijk niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar is gebruikt voor privébestedingen, zoals woningen, luxe auto’s, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Bij deze fraude zijn hoogstwaarschijnlijk valse facturen gebruikt en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Best Choice, Airfeet B.V. en Xerof B.V. en diens bestuurders maakten gebruik van een (trade) platform met de naam Mugan Markets. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht het door gedupeerden ingelegde vermogen niet veilig te kunnen stellen. In dit onderzoek is het leggen van beslag een prioriteit. De FIOD en het OM hebben hiervoor inmiddels de nodige strafrechtelijk beschikbare middelen ingezet. Helaas heeft tot nu toe de inzet van deze middelen richting Mugan Markets geen effect gehad. Ondanks diverse pogingen is het tot op heden niet gelukt vermogen bij Mugan Markets veilig te stellen. De verwachting van het OM is dat deze situatie niet zal veranderen. Corine de J. werd 15 noveber 2023 opnieuw aangehouden nadat bleek dat het aantal beleggers groter was dan eerst werd aangenomen. 1400 beleggers staken volgens FIOD 140 miljoen euro in Best Choice 

Better Capital

Jon Moulton investeerder in Jaeger, beter bekend als de maker van de lange wollen onderbroeken van de Britse soldaten in de Eerste Wereldoorlog ging in april 2017 failliet. Pogingen van Jon Moulton, via zijn private equity-bedrijf Better Capital zijn op niets uitgelopen. Vijf jaar lang trachtte Colin Henry met miljoenen vergeefs het bedrijf te redden.

Bill en Melinda Gates Foundation

Investeert onder andere fors in Picnic. Picnic heeft opnieuw een bedrag van 355 miljoen euro opgehaald om de verdere uitbreiding in Duitsland en Frankrijk te financieren. Picnic boekt jaaromzet van bijna 1,3 miljard euro maar verloor ruim 500 miljoen euro in 9 jaar tijd.

BioGeneration Ventures III

Investeert in starters. BioGeneration Ventures, opgericht in 2006, is een durfkapitaalbedrijf gevestigd in Naarden, Nederland. Het bedrijf investeert in de sectoren life sciences, geneeskunde en gezondheidszorg.

BlackFin Capital Partners

Een Private Equity-onderneming met hoofdkantoor in Parijs en kantoren in Parijs en Brussel

Blackrock

Het Amerikaanse Blackrock bestaat al 35 jaar en BlackRock begon in 1988 met acht mensen en heeft anno 2023 circa 18.400 medewerkers in 70 kantoren in 35 landen en beheerd een vermogen van zo’n 10.010 miljard. BlackRock is al meer dan 25 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor Nederlandse klanten. Investeert onder andere in Er werken ij Nederland circa 75 mensen om 315 miljard aan aandelen en obligaties te beheren. Blackrock bezit ook Mollie. Vrijwel alle pensioenfondsen beleggen via deze investeerder die sinds 1999 beursgenoteerd is. BlackRock genereerde in 2022 onder leiding van Larry Fink bijna $400 miljard aan netto nieuwe activa op de lange termijn. In 2022 hielp BlackRock miljoenen beleggers met iShares ETF’s. iShares ETF’s waren koploper in de sector met een netto-instroom van $220 miljard. Blackrock’s Aladdin® is een technologieplatform dat het investeringsbeheerproces verenigt. Het platform combineert geavanceerde risicoanalyses met uitgebreide tools voor portefeuillebeheer, handel, activiteiten, compliance en boekhouding, ondersteund door geavanceerde analyses en een gemeenschappelijke datataal; klanten van Aladdin helpen door een stabiele, veilige basis te bieden waarop ze openlijk kunnen innoveren, gebouwd voor het voortdurende tempo van veranderingen. Blackrock neemt in 2024 voor 12,5 miljard dollar Global Infrastructure Partners (GIP) over. 3 miljard wordt contant betaald en de rest in aandelen.

De Blackstone Group

Een Amerikaans investeringsbedrijf in 1985 opgericht door Stephen Schwarzman en Peter Peterson

Bluestar Alliance

Bluestar Alliance werd opgericht in 2006 door Joseph Gabbay en Ralph Gindi en heeft het hoofdkantoor gevestigd in New York. Met Scotch & Soda komt het portfolio van het bedrijf op 13 merken. Het bedrijf heeft circa 300 licenties en 100 winkels wereldwijd. Bluestar Alliance omschrijft zichzelf als een managementbedrijf dat ‘consumentenmerken tussen luxe en massamarkt managet en op de markt zet’, aldus de website van de gloednieuwe eigenaar van Scotch & Soda. De basis van het bedrijf is het ‘managen, herstellen, overnemen en opwaarderen van een merk’. Bluestar is niet alleen de eigenaar van een tiental merken, het heeft ook honderden licenties. De merken die in het eigen portfolio te vinden zijn, worden ook door middel van licenties in diverse werelddelen verder verdeeld. Het is een mogelijke hint dat Scotch & Soda op het gebied van licenties ook zal uitvliegen onder de vleugels van Bluestar Alliance. In de 17-jarige geschiedenis van Bluestar Alliance heeft het bedrijf in totaal 28 overnames gedaan. Op dit moment zitten alleen nog Hurley, Bebe, Justice, Brookstone, Tahari, Kensie, Limited Too, Tahari ASL, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry en Kensie Girl in het portfolio. Hoe lang merken doorgaans in het portfolio van Bluestar zitten verschilt. Zo worden de merken Chereskin, Sharper Image en Michael Bastian na drie jaar alweer verkocht. De merken Liz Lange en Completely Me bleven met zo’n vijf jaar wat langer hangen. Het merk Larry Levine werd pas na zeven jaar weer verkocht. Wanneer gekeken wordt naar de merken op het moment dat ze doorverkocht worden door Bluestar Alliance, valt op dat deze merken op een of meerdere manieren zijn uitgebreid. Zo staat het merk Larry Levine bekend om de outerwear, maar introduceerde het onder de vleugels van Bluestar een shapewear lijn. Zwangerschapsmerk Completely Me breidde juist uit naar een normale ready-to-wear lijn. Voor het merk Michael Bastian, van de gelijknamige Amerikaanse ontwerper, betekende het partnerschap met Bluestar juist een uitbreiding in de distributiekanalen en rolde het uit naar diverse warenhuizen in het middensegment. Het managementbedrijf onderstreept deze strategie dan ook op hun website. “Het investerings mandaat van het bedrijf is om consumentenmerken te identificeren en te kopen waarbij het de merkwaarde kan inzetten en uitbreiden in huidige categorieën naar een bredere doelgroep.” Het bedrijf benadrukt echter dat het merkerfgoed bij elk bedrijf dat het overneemt wordt behouden. Naast uitbreiding in nieuwe categorieën, benadrukt het ook de uitbreiding in distributie, zoals bijvoorbeeld te zien was bij Michael Bastian. Wanneer merken het portfolio van Bluestar Alliance verlaten, is in de berichtgeving hier over te lezen dat het Amerikaanse bedrijf ‘zijn doelen met de merken heeft bereikt’ en daarom overgaat tot een verkoop of faillissement. De merken vertegenwoordigen samen een waarde van meer dan zes miljard dollar.  Door de overname van het inmiddels failliete Scotch & Soda kon destijds een groot deel van de 800 medewerkers van Scotch & Soda in Nederland hun baan behouden. Scotch & Soda heeft 32 winkels in Nederland, evenals een hoofdkantoor en ontwerpstudio. Het faillissement was een van de grootste in de recente Nederlandse retailgeschiedenis. Het bedrijf boekte een omzet van €342 miljoen in het boekjaar 2021/22 en zei dat het faillissement te wijten was aan ‘ernstige cashflowproblemen’ als gevolg van de coronaviruspandemie, stijgende energieprijzen en inflatie.  12 juni 2024 ging Scotch & Soda opnieuw failliet en komt er weer een nieuwe doorstart.

Bolster Investment Partners

Een lange termijn investeerder gespecialiseerd in minderheidsbelangen

BOM

Bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. Ze delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal

BOMI LLC
Bond

Investeerde in online kleding outlet Otrium

Boron

Baron van Fentener van Vlissingen bouwde een belang op in Intercontinental Hotels Group bekend van de ketens Holiday Inn en Crowne Plaza. Ook is er een belang in SnowWorld en Accell.

Bouwfonds Investment Management zie IEF
Breedinvest

Naast HB Capital is BreedInvest is een ander investeringsvehikel van de familie Blokker en deze beheert het door Jaap Blokker opgebouwde vermogen. Breedinvest / HB Capital staken veel geld in vastgoed, obligaties en aandelen van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven, zoals Fastned BreedInvest stak onder andere geld in Beter Bed, TKH, Macintosh en Stern. Na 18 jaar een substantieel belang in Beter Bed te hebben gehad werden in september 2020 alle aandelen in Beter Bed verkocht. Het belang bracht tientallen miljoenen minder op dan wat het enkele jaren geleden nog waard was. Breedinvest werkt samen met Michiel Witteveen’s en Maarten Langeveld’s Investore. Breedinvest heeft al haar aandelen in Beter Bed na 18 jaar verkocht voor tientallen miljoenen minder dan waar ze jaren geleden voor werden ingekocht. Sinds december bezat de investeringsmaatschappij van de familie Blokker ruim 1,1 miljoen aandelen, ofwel een belang van 4,7 procent. Gerekend met de koers op de dag van verkoop van rond de 2,80 euro, bracht de verkoop zo’n 3,2 miljoen euro op. De koers van Beter Bed is de afgelopen jaren hard gekelderd, vooral als gevolg van problemen bij het inmiddels verkochte Duitse dochterbedrijf. Vier jaar geleden bracht het aandeel Beter Bed nog ruim 22 euro op en het aandelenpakket van de familie Blokker was dus ooit bijna 25 miljoen euro waard. Breedinvest had aanvankelijk als grootaandeelhouder een belang van bijna 13 procent. Andere grootaandeelhouders zijn de familie Zeeman en het investeringsfonds Teslin, dat wordt beheerd door de familie Van Beuningen. De afgelopen zes jaar bouwde de familie Blokker haar belang al stapsgewijs af. Eind 2014 ontstond commotie toen Breedinvest haar belang te hebben verlaagd, tot 9 procent. Het aandeel noteerde destijds zo’n 16 euro. Breedinvest hield het resterende belang van 9 procent nog vijf jaar aan om het eind 2020 terug te brengen tot 4,7 procent hetgeen zo’n 2 miljoen opleverde. De uiteindelijke totale verkoop bracht uiteindelijk samen zo’n 5,2 miljoen euro op. Beter Bed, dat vorig jaar met 161 winkels een omzet van 186 miljoen euro boekte, laat weten dat het bedrijf niet voor de uitverkoop door Breedinvest op de hoogte was gesteld. De familie Blokker verkocht het volledige belang in interieur- en decoratiespecialist CASA aan investeerder Globitas en het huidige management van de keten. Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder ook België(69) en Nederland(20). CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. In 2020 was het concern actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. In 2018 kwam de keten naar Nederland en in 2020 investeerde Blokker nog 69,5 miljoen euro in het concern om de verliezen door Corona te compenseren. Hierdoor kon het jaar toch worden afgesloten met een positief bedrijfsresultaat waarmee het concern verkoopbaar werd. Het concern stond al jaren onder druk, onder meer door de concurrentie van Action en IKEA. Bovendien mislukte de e-commerce door de te late start. Pas in 2017 werd een eigen webwinkel gerealiseerd. Drie jaar geleden werden met een reorganisatie 50 werknemers afgevloeid en werd een oud magazijn gesloten. Er kwam een kostbaar nieuw geautomatiseerd magazijn langs de E313, de webwinkel werd opgetuigd en ook de filialen kregen een opknapbeurt. Hierdoor werd in 2018 een netto verlies geleden van 19 miljoen euro op een omzet van 174 miljoen euro. Het concern kwam 110 miljoen euro rood te staan. Begin 2020 werd 69,5 miljoen euro aan schulden uitgewist door de extra kapitaalinjectie. De coronacrisis en de tijdelijke sluiting van de winkels leidden toch nog tot liquiditeitsproblemen en in juni moest zelfs surseance van betaling worden aangevraagd. Uiteindelijk werd na 30 jaar toch afscheid genomen van de keten. Globitas wil ‘blijven inzetten op verdere groei en op de uitbouw van de omnichannel activiteiten’ en het personeel behouden.

Bregal Investments

Een wereldwijde private equity-onderneming met beleggingsteams in Londen, München en de Verenigde Staten

Bridgepoint

Een van ’s werelds grootste investeerders in particuliere vermogensgroei, gespecialiseerd in private equity en private schulden. Met ruim € 41 miljard aan activa onder beheer en een sterke lokale aanwezigheid in Europa, de VS en China, combineren ze mondiale schaalgrootte met lokale markt- en sectorexpertise. Bridgepoint richt zich op het investeren in middelgrote bedrijven via vier verschillende fondsstrategieën: 
Middle Market, geïmplementeerd via het vlaggenschip buy-outfonds van Bridgepoint, dat zich richt op investeringen in marktleidende bedrijven met een waarde die doorgaans tussen de € 250 miljoen en € 1 miljard ligt;

  • Small Mid Cap, geïmplementeerd via Bridgepoint Development Capital, dat zich richt op investeringen in kleine mid-capbedrijven met een waarde tot £ 200 miljoen;
  • Small Cap, geïmplementeerd via Bridgepoint Growth, dat zich richt op bedrijven die digitale technologieën gebruiken om transformationele groei in hun eindmarkten te realiseren, waarbij zij doorgaans op zoek zijn naar aandeleninvesteringen tussen £5 miljoen en £20 miljoen;
  • Credit, geïmplementeerd via Bridgepoint Credit, is ons particuliere kredietplatform dat investeert in de gehele kapitaalstructuur en het risico-rendementsspectrum via drie complementaire strategieën: syndicaatsschuld, directe leningen en kredietmogelijkheden.

Het Engelse Bridgepont stapte in 2019 in Cateraar Vermaat (franchisenemer La Place van Jumbo) , dat in 1978 werd opgericht als delicatessenwinkel. Oprichter Kees Vermaat van de Vermaat Groep staat dankzij de verkoop in de Quote 500 met een geschat vermogen van 285 miljoen euro. Bridgepont  zit ook in Burger King en nog zo’n 65 grote bedrijven  waaronder: Abion (formerly Ports Group)/Achilles/ACT/Analysys Mason/Anaveo/Avalere Health (formerly Fishawack)/Axplora/Balt/Brevo (formerly Sendinblue)/Burger King France/Burger King UK/Cambridge Education Group/Care UK/CAST Software/Cegos Group/cruise.co/Cyrus Conseil/DataExpert/DeHavilland/Diagnostiskt Centrum Hud/Diaverum/Dorna/Dr Gerard/Equativ/Evac/EVORIEL/FenergoFera Science/Flexitallic/fscom/Groupe Sinari/Hobbycraft/Humanetics Group/Identicare/IDHL/Infinigate/Inspired Thinking Group/Kereis/KervGroup/Kyriba/LanguageWire/Market Halls/Matrix/Moneycorp/Monica Vinader/MVF/MyDefence/Oris Dental/PEI Group/Peyman/PharmaReview/Plug In Digital/Prescient Healthcare Group/Primonial/Private Sport Shop/PTV Group/Qualitest/Reassured/RoC Skincare/Rovensa/SK AeroSafety Group/Smyk/Sun World/The Dining Club Group/TicTac/TüvTurk/Vitamin Well/Vivacy/Windar Renovables en Zenith

Bronze Properties

Bronze Properties S.à.rl is een portefeuillebelegger uit Luxemburg en bezit een reeks bedrijven in de industrie, infrastructuur, energie en vastgoed. Ze werken samen met Retail specialist en financieringspartner GA Europe. In juni 2022 werd Makro Cash & Carry Belgium NV en Metro Delivery Service NV overgenomen om te saneren. De snelle surseanceaanvraag voor Makro en Metro, wekt het wantrouwen van vakbond ACV Puls, die een rechtszaak overweegt: Amper drie maanden na de overname van de Belgische winkels van Metro en Makro, vroeg en kreeg investeerder Bronze Properties bescherming tegen schuldeisers. De gerechtelijke reorganisatie moet het bedrijf de tijd geven om kopers te vinden voor enkele levensvatbare, afzonderlijke onderdelen. Een overnemer voor het volledige bedrijf, dat zwaar verlieslatend is, kan immers niet worden gevonden en de kopers hebben geen geld voor een ‘normale’ herstructurering, zo blijkt. Vakbond ACV Puls wil onderzoeken of ze de zaak aanhangig kunnen maken bij een rechtbank en kunnen afdwingen dat Metro zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Verschillende kandidaat-overnemers hebben zich intussen gemeld voor onderdelen van het bedrijf. Die onderdelen loskoppelen van het moederbedrijf wordt een complexe operatie. Bovendien dringt de tijd, want veel geld heeft Makro Cash & Carry Belgium niet meer in kas.

Buxeros Capital

Publiek – privaat samenwerkingsverband  met de Nederlandse Overheid en Dutch Good Growth Fund, een financieringsfaciliteit van de Overheid. Ex Ramphastos investeerder Melissen (Kenzol) maakt ook deel uit van het fund dat investeert in opkomende economieën maar ook in de teelt van legale softdrugs.

CBR Group/CT Investment GmbH/Alteri

Het Duitse moederbedrijf van modelabels als Cecil en Street en Street One MEN haakte af als investeerder van het zo goed als failliete Esprit Europe GmbH. De hoge huurprijzen, arbeidskosten, energieprijzen en “de naweeën van de coronaviruspandemie en de gevolgen van internationale conflicten” waren doorslaggevende factoren voor de financieel verzwakte onderneming, maar ook redenen voor CBR Group om niet in te stappen. CBR Fashion Group is een internationaal modebedrijf en is al tientallen jaren bezig op de Europese markt. In 2022 werd Street One MEN geïntroduceerd. De merken vertegenwoordigen verschillende stijlen, maar ze hebben één ding gemeen: de overtuiging dat mode niet alleen voor één seizoen is gemaakt, maar jarenlang gedragen moet worden. Het bedrijf heeft ruim 1.200 medewerkers in 20 Europese landen.

CCI/Engofor
De 30-jarige Utrechter D. van der V. van de malafide beleggingsmaatschappijen CCI en Engofor staat voor de rechter. Duizenden kleine en grote beleggers zijn de in 2016 en 2017 ingelegde middelen kwijt. Van het ingelegde geld is nog ruim 2 miljoen euro zoek. Uiteindelijk komen vijf mannen en een vrouw er met milde strafeisen vanaf. Tegen de vier hoofdverdachten eist de officier van justitie voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee jaar en 100 uur taakstraf. Tegen twee verdachten die een kleinere rol speelden werd enkel een voorwaardelijke celstraf geëist. Bij de eisen speelt mee dat het zes jaar heeft geduurd voor de zaak kon worden afgehandeld.  De verdachten worden onder meer beschuldigd van oplichting, verduistering en witwassen en waren werknemers van de bedrijven. Ze bemanden de helpdesk, organiseerden bijeenkomsten voor potentiële beleggers en bepaalden welke informatie op de websites van de beleggingsmaatschappijen werden geplaatst.
Beleggers werden overgehaald om te investeren in een fonds maar in werkelijkheid werd de inleg van nieuwe deelnemers gebruikt om eerdere beleggers uit te betalen. Twee en half jaar geleden deed de politie een inval in het bedrijfspand van Engofor in Nieuwegein en daarbij werd een deel van de administratie in beslag genomen en werd beslag gelegd op bankrekeningen en een aantal dure auto’s. De politie doorzocht ook drie huizen van de verdachten uit IJsselstein, Vleuten, Maarssen en Loosdrecht. D. van der V. zegt zich weinig of niets te kunnen herinneren van de zaken die de rechters aan hem voorleggen. Toen hij 16 jaar oud was, oefende hij al met beleggen. Uiteindelijk had hij in 2016 zijn eerste beleggingsmaatschappij ICC (Crypto Coins Invest) opgezet, waarmee werd gehandeld in valuta en cryptomunten zoals bitcoin. ICC opereerde aanvankelijk vanuit een kantoorpand in Maartensdijk. zonder een vergunning van toezichthouder AFM. Er werd ook niet daadwerkelijk geïnvesteerd in vastgoed en er waren niet vier ’traders’ (handelaars), maar slechts een. De grootste onwaarheid was dat de beloofde rendementen van 1,5 tot 4 procent per dag onhaalbaar waren. CCI veranderde eind 2016 van naam en heette vanaf dat moment Engofor, Ze verhuisde naar Nieuwegein. De websites werden volgens de verdachten gehackt en dD. van de V. raakte met zichzelf in de knoop en stopte met handelen, waarna zijn vader en een andere verdachte de leiding overnamen. Begin 2017 startte de politie een onderzoek na de melding van een notaris over verdachte transacties van Engofor. Bovendien blokkeerde de SNS-bank de rekening van D. van der V., omdat er te grote transacties plaatsvonden via zijn privérekening. Alle inleggen en uitbetalingen van CCI en Engofor gingen via die rekening. Drie weken na een inval van de politie gingen de drie hoofdverdachten onder een andere naam nog maanden verder onder weer een andere naam. Naar eigen zeggen om schuldeisers terug te kunnen betalen, maar ook nu werden weer beleggers voor in totaal tienduizenden euro’s gedupeerd. Inmiddels zouden wel weer veel van de gedupeerden hun geld terug hebben gekregen. Omdat de zaak ingewikkeld is en er een dik strafdossier ligt, neemt de rechtbank extra lang de tijd om een beslissing te nemen over de straffen. De uitspraak staat gepland op 31 januari 2024.
CECMIF1 (CE CREDIT MANAGEMENT INVEST FUND 1 B.V.)
CIM Capital/CCR Fund

CIM Capital NV heeft een geschiedenis als advies- en investeringsmaatschappij en is gevestigd in Antwerpen. De investeringsmaatschappij is gericht op turnaround-situaties in België. Door gebruik te maken van haar netwerk van particuliere en institutionele investeerders heeft CIM Capital in de loop der jaren met succes verschillende herstructureringen gerealiseerd. Met de overname van Veritas eind 2019 en de Covid-19-pandemie begin 2020 groeide het idee om een ​​fonds op te richten dat zich richt op investeringen in bedrijven in moeilijkheden. Erik Verkest vervoegde begin 2020 Marc Van Hool, Bart Onderbeke en Jan Peeters bij CIM Capital om leiding te geven aan de opzet en het beheer van het CIM Capital Restruct Fund I (CCR Fund). CCR Fund heeft 65 miljoen euro opgehaald bij zowel particuliere als institutionele beleggers. Naast de Belgische captains of industry en vermogende particulieren hebben ook de Belgische federale, Vlaamse en Waalse overheid geïnvesteerd via belangen van respectievelijk FPIM, PMV en Sogepa. CCR Fund investeert via meerderheidsbelangen – vaak met mede-investeerders met diepgaande sectorkennis. Om ook kleinere bedrijven in nood te kunnen bedienen, is CIM Ventures opgericht om kleinere ondernemingen te adviseren en/of te investeren, deal per deal grootgebracht en aangestuurd door een apart team. CIM Ventures heeft verschillende herstructureringen geleid, voortbouwend op de sterke punten van het CIM Capital-team: langdurige ervaring op complementaire gebieden, reactieve en snelle besluitvorming en voltooiing van deals, altijd met oog voor kansen. CIM Capital heeft interesse getoond in de afdeling industriële voertuigen van het failliete Van Hool.

CPT Capital/CECM incasso

CE Credit Management Invest 1 richtte zich op het beheer en de uitwinning van debiteurenportefeuilles, bestaande uit een groot aantal individuele vorderingen. CECMIF1 is een vennootschap die deel uitmaakt van een Nederlandse groep gespecialiseerd in het beheer en de uitwinning van high discount debiteurenportefeuilles bestaande uit een groot aantal individuele vorderingen. CECMIF1 heeft obligaties uitgegeven die noteren op Euronext Growth. Met de opbrengst van deze uitgifte heeft CECMIF1 debiteurenportefeuilles aangekocht. Voor het beheer en de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakte CECMIF1 gebruik van de dienstverlening van de, inmiddels failliete groepsvennootschap, Direct Pay Services B.V. (Direct Pay). De FSMA heeft vastgesteld dat CECMIF1 haar wettelijke informatieverplichtingen niet, niet-tijdig of niet op de juiste wijze naleeft en dat de informatie die CECMIF1 wel verstrekt onvolledig en ontoereikend is. CECMIF1 heeft haar jaarlijks financieel verslag 2021 nog steeds niet gepubliceerd. De meest recente geauditeerde financiële informatie die beschikbaar is betreft dus het jaarlijks financieel verslag 2020, dat werd gepubliceerd op 31 mei 2021. Hierdoor is er al sinds bijna 2 jaar geen nieuwe geauditeerde financiële informatie meer beschikbaar over CECMIF1. De uiterste datum voor de openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag 2021 was 30 april 2022. Het uitblijven van de openbaarmaking van dit verslag vormde de aanleiding tot de schorsing van de notering van de obligaties op vraag van de FSMA met ingang van 19 oktober 2022. In een persbericht van 28 maart 2023 kondigde CECMIF1 aan dat de gecontroleerde jaarrekening 2021 uiterlijk op 31 mei 2023 zou worden afgerond en gepubliceerd.  Intussen is  boekjaar 2022 ook afgelopen en is 30 april 2023, de uiterste datum voor de publicatie van het jaarlijks financieel verslag 2022, ook voorbijgegaan. De FSMA begrijpt van de emittent dat de vertraging bij de publicatie van het jaarlijks financieel verslag 2021 voor gevolg heeft dat ook het jaarlijks financieel verslag 2022 laattijdig zal worden gepubliceerd. De negatieve impact van het gebrek aan recente geauditeerde financiële informatie over CECMIF1 wordt bijkomend versterkt door de impact van het faillissement van Direct Pay Services B.V., de vennootschap van wiens dienstverlening CECMIF1 gebruik maakte voor het beheer en de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles. DPS werd 5 april 2023 in staat van faillissement verklaard door de rechtbank te Rotterdam. Volgens de presentatie die is opgenomen in bijlage bij de notulen van de algemene vergadering van obligatiehouders van 23 februari 2023 heeft CECMIF1 Direct Pay nodig voor haar kennis, de tweede lijn opvolging en onderhandelingen met leveranciers van debiteurenportefeuilles en loopt CECMIF1 zonder Direct Pay risico dat de operatie bij de partners te kostbaar wordt en dossiers te vroeg worden afgesloten. De capaciteit van CECMIF1 om de obligaties op vervaldag af te lossen. De situatie van CECMIF1 is, ingevolge de situatie van Direct Pay en omwille van vertraging van de uitwinning, dermate ernstig dat Ron Klaassen tijdens de algemene vergadering van 23 februari 2023 al had aangegeven dat de obligatie niet op de vervaldag zou kunnen worden afgelost. Deze – voor de obligatiehouders nochtans overduidelijk essentiële – informatie, is enkel opgenomen in de notulen van de voornoemde algemene vergadering en werd dus niet op de juiste wijze bekendgemaakt. Voor de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakt CE Credit Management Invest 1 gebruik van een zeer ervaren, grote marktpartij (de Servicer). Deze partij opereert op basis van een Service Level Agreement (SLA). Dit is een serviceovereenkomst met afspraken op grond waarvan de Servicer belast is met de selectie, uitwinning en de mogelijke aankoop, verkoop van en aan derden van debiteurenportefeuilles (dan wel gedeelten daarvan). Als specialist in het aankopen en uitwinnen van vorderingen, adviseert de Servicer welke debiteurenportefeuilles kunnen worden aangekocht door CE Credit Management Invest 1. Daarnaast adviseert deze partij over de korting die hierover kan worden berekend. De Servicer kan hierbij steunen op een database met informatie over het koop- en betalingsgedrag van Nederlandse consumenten. Sinds 19 maart 2019 was de heer R. Klaassen bestuurder van Stichting CE Credit Management Invest Fund 1 die het bestuur voert over de Uitgevende Instelling. Naast zijn rol als statutair bestuurder van de Stichting CE Credit Management Invest Fund 1 was de heer Klaassen in dienst bij de CE Fintech Solutions B.V. als Chief Business Intelligence Officer maar hij is per 15 juli 2023 teruggetreden als bestuurder van Stichting CE Credit Management Invest Fund 1 en daarmee ook teruggetreden als (indirect) bestuurder van het fonds CECMIF1. Het fonds heeft sinds 25 oktober 2023 surseance van betaling. Wanneer CE Credit Management Invest 1 failliet gaat kunnen de curatoren uit naam van de Stichting Obligatiehouders CECMIF1  ten behoeve van de Obligatiehouders besluiten om de debiteurenportefeuilles te verkopen om op deze manier de lening (deels) van 75 miljoen euro aan de beleggers terug te betalen. Juridisch kantoor Finch Dispute Resolution wil Klaassen namens de obligatiehouders aansprakelijk stellen.  Naar aanleiding van de uitspraak in de bodemprocedure aangespannen door de Rabobank, waarbij het 1e pandrecht op de vorderingen is toegekend aan Rabobank (voor zover de vorderingen initieel door Direct Pay zijn verworven), werd op de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 12 oktober j.l. vastgesteld dat de obligatiehouders de benodigde financiering voor het revitalisatieproces niet beschikbaar zullen stellen. Consequentie daarvan is dat het Fonds en daarmee CECM Incasso niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Hierop hebben de ondernemingen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, de Rechtbank om surseance van betaling verzocht en verkregen.

CPT

CPT investeerde samen met World Fund 40 miljoen euro in de startup ENOUGH, die plantaardige eiwitten voor vlees-, vis- en zuivelvervangers produceert. ENOUGH heette voorheen 3F BIO. De fabriek in het Zeeuwse Sas van Gent kon hierdoor uitbreiden en de productie opschalen om aan de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten te kunnen voldoen en binnen vijf jaar zes keer zoveel kunnen produceren en in 2032 meer dan een miljoen ton per jaar. World Fund is ook de mede oprichter. Craig Douglas van World Fund wil ook meer personeel aannemen voor de kantoren in Sas van Gent, Londen en het Schotse Glasgow. Nu werken in totaal ruim vijftig mensen bij de onderneming. In Schotland is het R&D-centrum van het bedrijf gevestigd.

CVC Capital Partners

Een van de vijf grootste private equity- en investeringsadviesbureau ’s ter wereld, mede opgericht door Rolly van Rappard, onder andere gevestigd op Schiphol.  CVC bedrijven koopt bedrijven op, reorganiseert deze en verkoopt ze vervolgens met winst. Ze passen de strategie aan en saneren vaak flink, zodat deze bedrijven weer winst gaan maken. Dat deed CVC met onder Halfords, KwikFit, de voormalige supermarktketen C1000, en Stage Entertainment van Joop van den Ende. In Nederland heeft het fonds een meerderheidsaandeel in AnQore, een leverancier van chemicaliën gevestigd op het Chemelot-terrein in Geleen. CVC heeft meer dan vijfentwintig lokale kantoren op drie continenten en bezit tientallen miljarden dollars in fondsen voor managementbuy-outs en gokpaleizen. Sinds de oprichting in 1981 heeft CVC meer dan 300 investeringen afgerond in een breed scala van industrieën in een flink aantal landen. CVC heeft ca 21 vestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten en 830 medewerkers en is ook al langere tijd actief in Nederland. Bedrijven waarbij CVC als aandeelhouder was of is betrokken, zijn onder andere: A bathing Ape, ACB, Acronis,Advantage Solutions, Aham capital, Ahlsell, Aleph, Alvogen, Anchor Class, Anqore, Asplundh, Authentic Brands Group, Away resorts, BIP, bpost, Betafence, Beter Bed, Breitling, BruincapaitalCary Group, C1000, CFGI, Campbell’s, ConvergeOne, Cooper Consumer health, Corialis, Deleo, DFE Pharma, DKV Mobility, D-Marin,Domerstic & General, De Blauwe Hand, Devos Lemmens, Douglas, EcoVadis, Ekaterra (Unilever), elsan, Ethniki Insurance, ExamWorks,Exolum, Fast logistics, Fidelis Insurance, FineToday, Fujian Jinuo, FutereLife, Gaming1, GEMS Education, Genetic, Good Choice,Gridspertise, Gujarat Titans, HealthCare Global, Hellenic Healthcare Group, Hermes, Icario, Imperial, Iron Source, Koninklijke Volker Wessels Stevin, LaLiga, Landers Superstore, Ligue de Foootball Professionel,  aticmind,Mediaocean, Medivet, Medrisk, Mehilainen, Meneba, Messer Industries, Moove, Moto, Multiversity, Naturgy, Neolith, Neptune energy, NewDay, Ngern Tid Lor, Nirvana SAsia, Oanda, Omada Identity, online casino 777 en Circus, Ontic, Panzani, Paysafe, PDC Brands, Petco, Phuong Chau, PIC, Plus Company, Premiership Rugby, PT Samator Indo Gas,Public Power Corporation,QA, QSR Brands, RAC, RAERT, Radwell International, Rayner, RAET, Razer, Recordati S.p.A., Republic Finance,RGI Group,Riraku, Riverstone International, RKE International,S ajjan India, Scan Global Logistics, Sebia, SheerID, Siloam International Hospitals, Six Nations, Skroutz, Skybox Security, SOHO Global Health, Sonae MC, Spectrum Medical,Stark Group, SNS Reaal, Smurfit Kappa, Stage Entertainment, Stock Spirits, Synsam, Syntegon technology, System C&Graphnet, TechInsights, Tendam, Teneo, The Quality, Tipico, TMF Group, TRY Group,Twoday, Unily, United Rugby Championship,UnitedLex,Universidad Alfonso X E1 Sabio, Van Gansewinkel, VelocityEHS, Veritext,Vitalia Home, Vitech, Vivartia, Voleyball World, WebPros,Women’s Tennis Association, Wavin, Worldwide Express&Globaltranz, Xi’an Yikang Pharmacy en Zabka Polska. CVC haalde onlangs een recordbedrag van 26 miljard euro op voor weer een nieuw fonds.  In 2021 nam Blue Oil Capital een minderheidsbelang tegen een waardering van €15 miljard. CVC annuleerde in 2022 een beursgang, maar zou al in november 2023 alsnog een notering willen met een waardering van 20 miljard euro.  CVC investeerde eerder 1 miljard euro in DIF Capital Partners. Nu haalt DIF bij 150 investeerders – grotendeels pensioenfondsen en verzekeraars – een recordbedrag van €6,8 miljard op. Van de €6,8 miljard is €4,4 miljard, bestemd voor DIF Infrastructure VII, een fonds voor infraprojecten in Europa en Noord-Amerika. CVC Capital Partners gaat in 2024 naar de Amsterdamse beurs. CVC heeft aandelen in onder meer cosmeticaketen Douglas, Breitling en Lipton. Ook heeft het aandelen in bedrijven die de inkomsten uit onder meer de Spaanse voetbalcompetitie beheren. CVC heeft hierin zo’n 186 miljard euro belegd. Niet alleen in de eerder genoemde bedrijven maar ook in de gezondheidszorg en verzekeraars. CVC heeft ook nog steeds ruim de helft van de aandelen in Douglas, die met de beursgang en de kapitaalinjectie slechts 675 miljoen euro heeft opgehaald in plaats van de beoogde 907 miljoen euro. Douglas krijgt in totaal nog 1,6 miljard euro aan nieuwe financiering. Daarmee wil het bedrijf zijn resterende bestaande schulden van 1,3 miljard euro verder aflossen. CVC ging 25 april zelf ook  naar de beurs. Het bedrijf gaat aandelen verhandelen in Amsterdam en hoopt ruim een miljard euro aan investeringen op te halen. Naar verwachting gaat de beursgang CVC in totaal zelfs ongeveer 2,3 miljard euro opleveren.

Caledonia

Het Australische Caledonia is een wereldwijde vermogensbeheerder met als doel hoge absolute rendementen te behalen over een lange termijnhorizon. Het bedrijf werd in 1992 opgericht in Sydney, Australië en beheert een long-short-aandelenstrategie met de nadruk op diepgaand fundamenteel onderzoek en lange termijn beleggen met hoge overtuigingskracht. Caledonia zit voor het grooste deel in vastgoed maar ook in in Just Eat Takeaway.com die onlangs de keuze heeft gemaakt om alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken stop te zetten. Dochter Thuisbezorgd.nl zag het aantal orders zakken met 6 procent tot ruim 214 miljoen. Gokonderneming Light & Wonder Inc zit ook in het pakket.

Capax Capital Partners Capital A Fund

Voormalige private equity van ABN AMRO. B2b-cadeauplatform Pimm Solutions heeft Capital A als meerderheidsaandeelhouder gekregen. De startup werd in 2012 is opgericht door Leonie Schipperus-Benjamins en Rick van Nispen, Van Nispen en ceo Joost van Kalmhout blijven aan als groot aandeelhouders. Schipperus-Benjamins is uitgestapt en gaat nu door het leven als angel investor. Met de investeringen moeten ‘versneld internationale stappen’ gezet worden. Er werd eind november flink geïnvesteerd in N-Brands van Nikki Plessen en Bontekoe.

Capital A

Capital A is een investeringsmaatschappij en sinds 1982 verantwoordelijk voor midmarket private equity binnen ABN AMRO en droeg eerder de naam ABN AMRO Participaties. In 2018 is het toenmalige investeringsteam zelfstandig verder gegaan als Capital A. ABN AMRO is nog steeds een belangrijke investeerder in de verschillende fondsen. Andere fondsinvesteerders zijn: AlpInvest, LGT, Five Arrows, en Bregal. De focus en aanpak is altijd hetzelfde gebleven. Capital A investeert in ondernemingen in Nederland en België met een duidelijk groeiprofiel (autonoom of acquisitief). Onze participaties bestaan uit voornamelijk grote minderheids- of kleine meerderheidsbelangen. De huidige investeringsportfolio bestaat uit meer dan 30 groeibedrijven. Capital A’s huidige investeringsportfolio bestaat uit meer dan 30 groeibedrijven en is onder meer mede-eigenaar van N-Brands Holding, het modebedrijf van Nikki Plessen. Andere fondsinvesteerders zijn: AlpInvest, LGT, Five Arrows, en Bregal. Accountants Verstegen en Schuiteman gaan samen met de Meerwijk Allister Groep in Unia, een nieuwe coöperatie. De drie accountantskantoren krijgen 51% van de aandelen in handen, private equity-partij Capital A 49%. Het partnermodel blijft overeind en Capital A krijgt geen meerderheidsbelang. Het is niet duidelijk hoeveel de PE-partij investeert. Capital A investeert al in diverse partijen, waaronder ook veel IT-ondernemingen.

Capital Group/Small Cap World Fund, Inc.

Opgericht in 1931 in Los Angeles door Jonathan Bell Lovelace. Nam het beheer over van The Investment Company of America® (ICA),  Al 92 jaar actief en een van de grootste organisaties voor beleggingsbeheer ter wereld, met een beheer van meer dan $2,5 biljoen. Zit voor 6,35% in Alfen.

Capital Mills

Private Equity firma uit Gorinchem investeert voornamelijk in ondernemingen binnen de Benelux en biedt early stage ontwikkeling en groeikapitaal

Capiton

De in Berlijn gevestigde private equity-investeerder Capiton investeert in de online petfoodretailer Alphapet en financiert tegelijkertijd de overname van Healthfood24. Capiton neemt deel aan een kapitaalverhoging van de Alphapet Group samen met de andere bestaande investeerders, waaronder de family office van Reimann Investors. Met de nieuwe middelen van de kapitaalverhoging en een acquisitiefinanciering verstrekt door de financiële investeerder Muzinich, financiert Alphapet op haar beurt de overname van Healtfood24. Naast de kapitaalverhoging neemt Capiton ook de eerdere aandelen van Heliad in de Alphapet Group over, waardoor Capiton de nieuwe hoofdinvesteerder van de groep wordt nadat de transactie is afgerond en volgens Alphapet 36 procent van de aandelen in handen heeft. De op een na grootste aandeelhouder is nu Reimann Investors. Volgens haar eigen verklaring had Heliad in 2017 geïnvesteerd in een groeifinanciering van 13 miljoen euro – waarvan 10 miljoen afkomstig van family offices – in Alphapet en verwacht nu bij exit een liquiditeitsinstroom van ongeveer 3,9 miljoen euro. De winst voor Heliad zou dus ongeveer 1 miljoen euro moeten bedragen, op voorwaarde dat de mededingingsautoriteiten de transactie goedkeuren

Capricorn Venture Partners

Een vermogensbeheerder van private venture-fondsen en beursgenoteerde effecten met de focus op Europese Innovatieve Bedrijven. Capricorn is een van de grotere investeerders van Black Bear die momenteel surseance van betaling heeft. Rob Senior is de Investment Manager en lid van de Raad van Toezicht bij Black Bear Carbon.

Carbon

De groene investeerder Carbon Equity van Jacqueline van den Ende haalde 100 miljoen euro op voor haar tweede fonds. Carbon Equity belegt als ‘fund of funds’ in  private equity- en venture capitalfondsen die in 150 tot 200 snelgroeiende bedrijven actief zijn in groene waterstof, batterijtechnologie, bioplastics en nieuwe eiwitten. Carbon Equity heeft in tweeëneenhalf jaar sinds oprichting zo’n 200 miljoen euro bij beleggers opgehaald.

Cardano

De Rotterdamse vermogensbeheerder en pensioenadviseur Cardano wordt door de Amerikaanse branchegenoot en multinational Mercer voor een onbekend bedrag overgenomen. Het zou wel om enkele honderden miljoenen euro’s gaan. De 550 werknemers zowel in Rotterdam als in het Verenigd Koninkrijk mogen blijven. Mercer, een bedrijf dat zich onder meer toelegt in advieswerk aan verzekeraars en pensioenfondsen, heeft momenteel al 25.000 mensen voor zich werken in 130 landen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde concern Marsh McLennan, waar in totaal 85.000 mensen werken. Marsh McLennan draaide afgelopen jaar een omzet van 23 miljard dollar. Het in 2000 opgerichte Cardano beheert een vermogen van zo’n 66 miljard dollar. Als de toezichthouders akkoord gaan met de overname, zal de overname waarschijnlijk eind 2024 kunnen worden afgerond.

The Carlyle Group

Russische investeringsgroep, opgericht in 1987 in de VS en met 28 kantoren verspreid over 4 continenten en meer dan 2.200 professionals een van ’s werelds grootste en meest succesvolle beleggingsondernemingen met een vermogen van 425 miljard dollar, verspreid over 3 bedrijfssegmenten en 595 beleggingsvehikels. Eigenaar Mikhail Fridman is een van ’s werelds rijkste Russen. Hij heeft investeringen uitstaan in tal van bedrijven en is onder meer grootaandeelhouder van telecombedrijf Veon. Holland & Barrett, in Nederland ook wel bekend als De Tuinen werd in 2017 voor zo’n 2 miljard euro aangekocht. Deze keten heeft meer dan 1150 winkels, waarvan circa 180 in Nederland. De Tuinen was vroeger van Ahold en ging in 2003 over naar Holland & Barrett. Hunkemöller werd verkocht aan Parcom en Opportunity Partners.  Parcom kocht in maart 2022 Hunkemöller van Carlyle samen met Opportunity Partners. Bij de deal waren Van Doorne, NautaDutilh en De Brauw betrokken als juridisch adviseurs. Carlyle was sinds 2016 eigenaar van Hunkemöller. Destijds betaalden de Amerikanen – die een minderheidsbelang in de lingerieketen behouden – 440 miljoen euro voor het bedrijf. Samen hebben ze ook textielbedrijf Royal Ten Cate en online opleider Goodhabitz onder hun hoede. De oude Twentse textielfamilie Ten Cate is al sinds de oprichting van Hydratec controlerend aandeelhouder. Op dit moment bezit het 69% van de aandelen. De investeerder wil de overname betalen met geld uit eigen kas. Het bedrijf verwacht een overname rond het derde kwartaal van dit jaar af te kunnen ronden. Via Ten cate wordt Hydratec overgenomen voor € 142,50 per aandeel, waarmee het bestuur akkoord is gegaan. Eigenaar Michail Maratovich Fridman (59) is een in Oekraïne geboren, Russisch-Israëlische magnaat. Hij is een van de medeoprichters van Alfa-Group, een multinationaal Russisch conglomeraat. Volgens Forbes was hij vanaf 2013 de op een na rijkste Rus en in 2023 daalde hij naar de negende rijkste Rus. Hij won samen met zijn zakenpartner Pjotr Aven een rechtszaak van de Europese Unie die de Europese sanctiebesluiten tegen de twee oligarchen terug moesten draaien. De sancties, de reisverboden en een blokkering van hun tegoeden  tegen de Russische oligarchen moest tussen februari 2022 en maart 2023 ongeldig verklaard worden. Hoewel de rechter erkent dat beiden dicht bij de Russische president Vladimir Poetin en zijn entourage staan, was er onvoldoende bewijs dat ze de oorlog tegen Oekraïne, of de verantwoordelijken daarvoor, hebben gesteund. Fridman bezit in Londen het victoriaanse landgoed Athlone House, dat zowat 75 miljoen euro kostte en dat een kunstcollectie ter waarde van zowat 50 miljoen huisvest. Fridman woonde tot zijn 17de in Oekraïne maar hij heeft ook een groot deel van zijn leven als staatsburger van Rusland doorgebracht met het opbouwen en laten groeien van bedrijven. Vandaag bezit hij zelf zo’n 13 miljard dollar, goed voor een plaats in de top 150 van ’s werelds rijkste mensen. Fridman werd net als veel andere oligarchen rijk na de implosie van de Sovjet-Unie. Als medeoprichter van Alfa-Bank, de grootste privébank van Rusland, is hij een belangrijke aandeelhouder van de overkoepelende Alfa Group, waartoe ook de Russische voedingsreus X5 Retail behoort. Toen Alfa in 2013 de oliemaatschappij TNK-BP aan het staatsoliebedrijf Rosneft verkocht, cashte Fridman ruim 5 miljard dollar. Met die opbrengst startte hij een investeringsgroep in Londen. Daar bezit hij het victoriaanse landgoed Athlone House, dat zowat 75 miljoen euro kostte en een kunstcollectie ter waarde van ruim 50 miljoen huisvest. Begin oktober vorig jaar raakte bekend dat Fridman Londen had verlaten. Na een verblijf in Israël trok hij naar Moskou. De Raad van de Europese Unie kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Bovendien gelden de sancties tegen de oligarch die van na maart 2023 dateren en beter onderbouwd zijn nog altijd. Op de sanctielijst staan ruim 1.700 personen en 400 bedrijven. Tientallen van hen hebben aangekondigd net als Fridman naar het hof in Luxemburg te stappen. Fridman bezit het victoriaanse landgoed Athlone House, dat zowat 75 miljoen euro kostte en een kunstcollectie ter waarde van ruim 50 miljoen huisvest. Begin oktober 2023 verliet Fridman Londen en na een kort verblijf in Israël vertrok hij naar Moskou. Van ABP en PFZW kochten  zij in januari 2011 Alpinvest. Aan Parcom verkochten ze  Hunkemöller. Bij de deal waren Van Doorne, NautaDutilh en De Brauw betrokken als juridisch adviseurs. Carlyle was sinds 2016 eigenaar van Hunkemöller. Destijds betaalden zij voor een minderheidsbelang in de lingerieketen en betaalden 440 miljoen euro voor het bedrijf. 6 juni 2024 verkocht Carlyle (NASDAQ: CG) de complete Tokiwa Cosmetics Group , inclusief Tokiwa Corporation en haar dochterondernemingen  aan Nihon Kolmar Holdings (gezamenlijk met TOA Inc., haar 100% dochteronderneming, “TOA Group”), Japans grootste ODM/OEM-cosmeticafabrikant. In meo 2024 inesteerden zij 140 miljoen dollar in NZ, een brandstofretailer in Nieuw-Zeeland waarmee een management buy-out van het 55 jaar oude familiebedrijf werd gefinancierd. NPD, opgericht door de familie Milne in de stad Nelson in 1969, bezit en beheert een brandstoftransportvloot en levert tankkaarten aan een groot netwerk van klanten. Het bedrijf heeft momenteel een netwerk van 109 locaties verspreid over de Noord- en Zuid-eilanden. 

Cat Rock Capital
Cat Rock Capital heeft bijna 7 procent van Just Eat-Takeaway bezit. CEO Jitse Groen mag aanblijven als topman van het bedrijf, maar hij moet wel meer tegenwicht krijgen. Hij hoeft van de aandeelhouders dus nog niet het veld te ruimen, maar dat geldt wel voor de financiële topman Brent Wissink. Die moet vertrekken en ook de raad van commissarissen moet worden veranderd, vinden ze. Niet alleen Cat Rock Capital is kritisch over de bestuurders van Just Eat-Takeaway. Onder meer de eigenaar van een hedgefonds en beleggersvereniging VEB zetten vraagtekens bij de gang van zaken in het bedrijf. Zo daalde de beurskoers in een jaar tijd met 75 procent. Ook werden er in de eerste drie maanden van dit jaar voor het eerst sinds de oprichting in 2000 minder bestellingen genoteerd. Dochter Thuisbezorgd.nl zag het aantal orders zakken met 6 procent tot ruim 214 miljoen. Daar zijn aandeelhouders Caledonia en Cat Rock niet blij mee en zij willen een reorganisatie. De beursgenoteerde onderneming van Jitse Groen blijft bij zijn winstverwachting voor 2024 en rekent op een aangepast bedrijfsresultaat van 450 miljoen euro. Het operationeel resultaat steeg in 2023 naar 324 miljoen euro, maar alleen door de extra inkomsten van restaurants die meer  moesten betalen voor de diensten.
Catterton

L Catterton is een private-equity bedrijf dat is gelieerd aan LVMH’s Bernard Arnault.  Ze investeerden in februari 2021 onder andere in het  250 jaar oude Duitse schoenenmerk Birkenstock voor circa 4,9 miljard dollar. De oprichters en broers Christian en Alex Birkenstock wilden met de investering kunnen groeien in China, India, de rest van Europa en de Verenigde Staten. Catterton en Agache werden behalve aandeelhouders ook sterke partners. Birkenstock werd in 1774 opgericht in Duitsland. Het label staat vooral bekend om zijn brede, leren sandalen die in de jaren zestig voor het eerst werden geïntroduceerd. De investeerders willen nog in 2023 een beursgang in de Verenigde Staten. Als dit lukt, zou Birkenstock meer dan 6 miljard dollar waard zijn (5,51 miljard euro). Erfgenamen Christian en Alex Birkenstock blijven ook na de beursgang een belang in het bedrijf houden.

Central Group (Selfridges Group/De Signa Group)

De Central Group is een conglomeraat in handen van de familie Chirathivat, die tot de rijkste families van Thailand behoort. Forbes schatte hun vermogen in 2023 op 12,4 miljard dollar (11,4 miljard euro). De groep met hoofdkantoor in Bangkok exploiteert supermarkten, warenhuisketens, hotels en restaurants. Naast haar aandelen in warenhuizen in Duitsland is de Central Group in het buitenland onder andere betrokken bij La Rinascente in Italië, Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en Globus in Zwitserland. Central Group is groot aandeelhouder van de Britse Selfridges Group die sinds 2012 werd geleid door ceo Giovanni Colauto. De familie Weston vond in 2021 in Selfridges een koper voor de Bijenkorf inclusief de zeven winkels in Nederland. De Bijenkorf werd in 1870 opgericht in Amsterdam en heeft filialen in Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Amstelveen en Maastricht. De omzet van de Bijenkorf kwam in coronajaar 2020 uit op 408 miljoen euro, de genormaliseerde winst was iets meer dan 19 miljoen euro. Selfridges en Brown Thomas en Arnotts in Ierland gingen vervolgens over naar Central Group en Signa. De Signa Group, mede-eigenaar van Selfridges Group, kreeg te maken met aanhoudende financiële tegenvallers en ging failliet. Central Group nam de aandelen  over waarmee een meerderheidsbelang in Selfridges werd verkregen. Ook Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland dat sinds 2019 eigendom is van Signa ging failliet. De KaDeWe Group, bekend van het Berlijnse warenhuis KaDeWe ging eind januari 2024 failliet door de ‘exorbitant hoge huurprijzen’ van het warenhuispand, die werden gevraagd door Signa Holding. Deze huurprijzen maakte ‘duurzame winstgevendheid’ onmogelijk. KaDeWe werd door Central Group voor 1 miljard overgenomen. Onder de KaDeWe Group vallen naast het Berlijnse warenhuis ook Oberpollinger in München en Alsterhaus in Hamburg. De Thaise holding is voor 50 procent eigenaar van KaDeWe en zit zelf al langer in de financiële problemen. Signa zelf is inmiddels al insolvent verklaard, evenals de vastgoeddochters van het bedrijf. Recent is ook Galeria Karstadt Kaufhof en startup warenhuis Lamarr in Wenen dat in 2025 de deuren zou openen failliet verklaard. Central Group is door de overname van KaDeWe ook eigenaar geworden van Alsterhaus en Oberpolinger. Galeria Karstadt Kaufhofgaat 16 van de 92 warenhuizen sluiten, waardoor mogelijk 1.400 werknemers hun baan zullen verliezen.. Curator is Stefan Denkhaus.Van de ongeveer 12.800 werknemers van het bedrijf zullen er naar verwachting 11.400 hun functie behouden, terwijl 1.400 mogelijk met ontslag te maken krijgen. Dit is het derde faillissement van het bedrijf in drie en een half jaar. Galeria Karstadt Kaufhof heeft begin januari het faillissement aangevraagd en sindsdien zijn er pogingen ondernomen om een ​​nieuwe eigenaar te vinden. Een consortium bestaande uit de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en het bedrijf BB Kapital SA van ondernemer Bernd Beetz heeft nu plannen om de warenhuisketen over te nemen. Selfridges kondigt aan 70 banen te gaan schrappen. Giovanni Colauto treedt na 23 jaar terug als Chief Executive Officer (CEO)  en wordt vervangen door Matthijs Visch. De nieuwe CEO zal rechtstreeks rapporteren aan de directeur van Selfridges Group, het moederbedrijf van de Bijenkorf. Visch heeft ruim 27 jaar ervaring in het aansturen en leiden van organisaties die producten, diensten en ervaringen leveren aan wereldwijde klanten bij Patagonia. Bij dit outdoor kledingmerk was hij verantwoordelijk voor de groeiende activiteiten van Patagonia in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij had in totaal elf winkels onder zijn hoede. Daarvoor werkte hij voor zo’n 20 jaar bij Nike en bekleedde hij functies als vicevoorzitter en General Manager voor Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. W. Galen Weston, de eigenaar van Selfridges Group overleed dinsdag 13 april 2021 op tachtigjarige leeftijd. Vastgoedonderneming Signa vroeg eind november 2023 surseance van betaling aan en ging failliet. De aandelen werden overgenomen door de Thaise Central Group. Signa Holding GmbH, was eerder nog mede-eigenaar was van Selfridges Groupdie  sinds 2012 werd geleid door ceo Giovanni Colauto.  Signa Group de mede-eigenaar van Selfrigdes Group, kreeg te maken met aanhoudende financiële tegenvallers en zag zich genoodzaakt te herstructureren en schakelde vergeefs herstructureringsexperts in om het bedrijf uit de huidige financiële crisis te helpen. Diverse aandeelhouders hebben geprobeerd om de voorzitter af te zetten, en de bouw van een groot project werd stopgezet toen Signa de aannemers niet meer betaalde. Signaen de Selfridges Group gingen over naar het Thaise private-equitybedrijf Central Group. . Signa is (mede)eigenaar van een groot aantal warenhuisketens. Zo kreeg het bedrijf in 2019 Galeria Karstadt Kaufhof in handen, en kocht het samen met Central Group in 2021 Selfridges Group in zijn totaliteit, waar de Bijenkorf ook onder valt. Bij meerdere merken die direct en indirect vallen onder Signa, is het onrustig. Zo komt de overname van Galeria’s SportsScheck in gevaar nu blijkt dat het bedrijf op omvallen staat. Ook is het Belgische Inno (dat ook valt onder Galeria) te koop gezet. De holding zal bij de handelsrechtbank in Wenen een aanvraag indienen voor de opening van een reorganisatieprocedure onder zelfbestuur, kondigde de Signa Group aan. Het Oostenrijkse bedrijf verkocht eerder al zijn aandelen in het moederbedrijf van De Bijenkorf al aan Central Group. De vastgoed- en retailgroep Signa was sterk gegroeid in tijden van historisch lage rentevoeten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de vastgoedsector echter te kampen met gestegen bouw- en energiekosten en hogere rentetarieven. De groep was mede-eigenaar van De Bijenkorf. Het Nederlandse warenhuis kwam, samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group, in december 2021 in handen van de Europese Signa Holding en het Thaise conglomeraat Central Group. Sindsdien was Selfridges Group onderdeel van Signa en Central, waartoe ook de KaDeWe Group uit Duitsland, Rinascente uit Italië, Illum uit Denemarken en Globus uit Zwitserland behoren. In de afgelopen weken hebben ook Signa’s sportretaildivisie, Signa Prime Selection, SIgna Development Selection en het Duitse vastgoedbeheerbedrijf het faillissement aangevraagd. Onder druk van zijn medeaandeelhouders kondigde retailondernemer René Benko begin november aan dat hij zou terugtreden als voorzitter van de adviesraad van Signa. De Duitse reorganisatie-expert Arndt Geiwitz kreeg destijds de opdracht voor de herstructurering. Ook Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland dat sinds 2019 eigendom is van Signa is failliet. Begin februari 2024 is ook warenhuis Lamarr in Wenen dat in 2025 de deuren zou openen failliet verklaard. Central Group kocht voor 1 miljard euro het failliete KaDeWe, met de luxewarenhuizen  in Berlijn, München en Hamburg. Het contract is nog onder voorbehoud van de toezichthouders en de gesprekken met de verhuurders van de panden over de huurvoorwaarden. Het gebouw van KaDeWe in Berlijn had Central Group in april zelf overgenomen voor een miljard euro. Al voor de volledige overname van de operationele bedrijfsvoering had Central Group 50,1 procent van de KaDeWe Group in handen. 49,9 procent behoorde tot het ingestorte Signa-bedrijfsconglomeraat van de Oostenrijkse investeerder René Benko. In januari meldde de groep faillissement aan onder eigen beheer. Het in 1907 geopende KaDeWe (“Kaufhaus des Westens”) werd in de naoorlogse periode een symbool van consumptie en koopkracht. Het beschikt over 60.000 vierkante meter winkelruimte midden in de hoofdstad. 

Cerberus Capital Management

Een platform voor directe leningen in het middensegment dat one-stop financieringsoplossingen biedt aan private equity partijen

Certarus

In april werd aangekondigd dat een consortium onder leiding van Certares de Duitse touroperator voor 1 euro zou overnemen en vervolgens 125 miljoen euro aan vers kapitaal in het bedrijf zou injecteren. Die deal is nog niet goedgekeurd. “Sindsdien bleven de boekingscijfers ondanks het positieve nieuws ver achter bij de verwachtingen. Bovendien hebben veel leveranciers aangedrongen op vooruitbetaling. Als gevolg daarvan was er een grotere behoefte aan liquiditeit, die niet langer kon worden overbrugd tot de afronding van het investeerdersproces. FTI, de op twee na grootste touroperator van Europa, heeft een faillissementsaanvraag ingediend bij een Duitse rechtbank. De groep verkeert al langer in financiële problemen en de Duitse overheid weigert om nog meer bij te springen. Nieuwe reizen worden “waarschijnlijk” niet meer uitgevoerd en klanten die al op vakantie zijn zo goed mogelijk worden geholpen. Wat de gevolgen zijn voor FTI Nederland, de Nederlandse dochteronderneming, is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de FTI Group “zal ook voor de andere bedrijven in de groep in de komende dagen faillissement worden aangevraagd”. De insolventieaanvraag is daarom om juridische redenen noodzakelijk geworden”. FTI heeft wereldwijd zo’n 11.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van meer dan 4 miljard euro. Na TUI en DER Touristik, is het de derde touroperator van Europa.

Certitudo Capital 

Certitudo Capital ging in september 2023 failliet. Hun „ Apenrots” stond na tien jaar van leegstand op de nominatie voor sloop. Het pand dat in 2015 voor 2,5 miljoen euro werd gekocht zou herontwikkeld worden en door architect Winy Maas omgezet in woningen. Omdat het pand bestaat uit opeengestapelde en geschakelde kubussen van negen bij negen meter bleek dat dit geen ideale afmetingen voor woningbouw. Door onenigheid over het ontwerp met architect Hertzberger lag de uitvoering van het transformatieproject al jaren stil. De schuldeisers waaronder institutionele beleggers kunnen nu beslag leggen waardoor de woonbestemming allerminst nog zeker is. Mocht het gebouw naar een van de schuldeisers gaan, dan staat de gemeente Apeldoorn klaar om het gebouw over te nemen. De Gemeente Apeldoorn heeft een voorkeursrecht gevestigd op het gebouw, waardoor het als eerste het recht heeft om het pand op te kopen. Herbouw zal echter ongeveer 50 miljoen euro gaan kosten. Vanaf 2007 hebben TCN Property Projects, Propertize, ARRA ook al geprobeerd om het gebouw te gelde te maken, waarbij tientallen miljoenen verloren gingen aan project- en planontwikkeling. Het ontwerp van de Nederlandse architect Herman Hertzberger stamt uit 1972 en wordt gerekend tot het structuralisme. Het werd opgetrokken uit beton en kenmerkt zich door het gebruik van kubusvormige elementen van negen bij negen meter. In 2023 werd een glazen tussengebouw, het zogenoemde Atriumgebouw al gesloopt. 

Charterhouse Capital Partners

Een van de oudste private-equitybedrijven die actief is in Europa. zij volgen een selectieve, op overtuiging geleide benadering om te investeren in hoogwaardige Europese midden markt bedrijven.

Chestnut Corporate Finance
Cichlide Investment B.V.

Heeft als enig bestuurder de heer M.J. Schothorst de ex ceo van het failliete Mcgregor

Cinven

Opgericht in 1977, werd in 1995 onafhankelijk van de pensioenregelingen van British Coal en richtte in 1996 zijn eerste onafhankelijke fonds op

Coast Capital

Coast Capital Management heeft op 26 september het belang in Renewi verhoogd van 6,01 naar 8,47 procent nadat bleek dat investeerder Macquerie heeft interesse in  de afvalverwerker. Renewi heeft een notering in Londen en vanaf eind januari 2023 w ook verhandeld op de Amsterdamse beurs. Renewi heeft een zware periode achter de rug op de Londense beurs. In de afgelopen twee jaar is de koers gedaald van 100 pence naar 35p en ook Shanks had ook zelf de nodige problemen.  Spice investments funds van DM Equity heeft ook een belang van 5,6 % in het bedrijf  Macquarie is bereid omgerekend zo’n 737 miljoen euro te betalen voor de hele onderneming. Het overnamevoorstel is door het bestuur van Renewi afgewezen. Het bestuur verzocht aandeelhouders ‘met klem’ op dit moment niks te doen. Het bod van Macquarie onderwaardeert de aandelen van Renewi fundamenteel, schrijft het bestuur in een online verklaring.

Committed Capital

Committed Capital werd opgericht in 2008 en werkt samen met ervaren ondernemers om hen te helpen het volledige potentieel van hun bedrijf te benutten door de strategische, commerciële, operationele en uitvoerende capaciteiten uit te breiden. Ze investeren in Nederlandse MKB-bedrijven met een bewezen verdienmodel, sterk concurrentievermogen en stevige groeiambities.

Connected Capital
Convent Capital

Convent Capital is een onafhankelijke Nederlandse participatiemaatschappij opgericht in 2011 die zich richt op kleine tot middelgrote ondernemingen binnen de Benelux. Zij investeren in bedrijven die een goed track record hebben en waar zij strategische en operationele mogelijkheden zien om duurzame waarde te creëren: organisch, in nieuwe markten of via een buy-&-build strategie. Convent Capital heeft de ambitie om te bewijzen dat bedrijven die hier nu op inzetten uiteindelijk de winnaars van de toekomst zijn. De focus is gericht op de lange termijn. Het fonds heeft geen afloopdatum en Convent Capital kent geen exit dwang. Een bewust gekozen strategie om fundamentele transities in een passend tempo voor bedrijf en investeerder door te kunnen voeren. Dit doen zij met een team van ambitieuze specialisten in samenwerking met de directie teams van hun deelnemingen, gesupporterd door hun investeerders die allen ondernemers zijn van goede naam en faam en gezamenlijk een solide basis vormen van waaruit zij kunnen investeren.

Coral Capital Curiosity Venture Capital

Craft Capital

Craft Capital is opgericht op 1 januari 2021 en investeert in meerderheidsbelangen. Craft Capital is van de Twentse familie Roerink, oprichter van Zuivelhoeve en oud-eigenaar van Heks’nkaas. Gerjhan Roerink (62) is founding partner van Craft Capital B.V. met een omvang van 70 miljoen euro samen met Maurice van Veggel (47) . Het bedrijf wordt geleid door  Pieter Leyssius. In mei  2024 werd, na meer dan 80 jaar in familiehanden te zijn geweest, de meerderheid van de aandelen van Kees Smit Tuinmeubelen aangekocht. De dagelijkse leiding van het familiebedrijf, is overgedragen aan het huidige management, waar medeaandeelhouders Mitchel Oude Nijhuis en Ohannes Malihas deel van uit maken.  Kees Smit begon in 1942 met paard en wagen, waarna het bedrijf uitgroeide tot de grootste tuinmeubelspecialist van Europa. In 2011 werd het bedrijf door zoon Henk overgenomen. In de nog geen drie er na is er qua expansie zowel online als offline veel gebeurd en werd een hagelnieuw pand in Amersfoort langs de A1 gebouwd. En er werd een distributiecentrum in Almelo op het XL Businesspark opgezet en een nieuwe vestiging in Venlo opgezet. Vanwege het overlijden van moeder Smit en van meerdere medewerkers, de de  coronapandemie en de brand in Vroomshoop ging het snel bergafwaarts. In 2019 waren Mitchel Oude Nijhuis en Ohannes Malihas ingestapt als medeaandeelhouders. Zij blijven hun aandeel in de onderneming behouden en ook voor de inmiddels 430 medewerkers van het bedrijf zal de overname geen gevolgen hebben. Henk zal betrokken blijven middels een minderheidsbelang en een rol in de Raad van Advies.  Financieel Directeur Wilma de Goede blijft onderdeel van de directie en zal vergezeld worden van een nieuw aan te stellen algemeen directeur.  

Cyrte
DFZ Participaties
DM Equity Partners (DMEP)

Dmep Inv – I B.V. opereert binnen de industrie Financiële holdings en werd opgericht in 2017 door Rob ten Heggeler en Ben Mandemakers. Het hoofdkantoor is gevestigd op Schiphol Boulevard 373, 1118 BJ, Schiphol. Het KVK-nummer voor Dmep Inv – I B.V. is 68709668, met het Safe-nummer NL04517321. Het investeringsteam wordt aangestuurd door Rob ten Heggeler en bestaat verder uit Joost Pape, Arjo Stammes, Tim van Rooijen en Sander Anker. Het team heeft meer dan 60 jaar ondernemerservaring in private equity, fusies, overnames en financiering in uiteenlopende sectoren. Ben Mandemakers en Jeroen Maan hebben ook zitting in het investment committee. De investeringsmaatschappij investeerde behalve in keukens ook in Stella fietsen, Optisport, Spice Investments, de Norma group, etc. DMEP is ook  eigenaar van diverse gerenommeerde modemerken zoal McGregorSpice investments funds van DM Equity heeft een belang van 5,6 % in Renewi.  Investeringsmaatschappij Macquarii bleek eerder bereid omgerekend zo’n 737 miljoen euro te betalen voor DMEP. Stella fietsen is sinds kort voor 100% eigendom. DMEP had haar belang eerder al uitgebreid van 35% naar 60%. Oprichter Daan van Renselaar vertrok na 12 jaar. Stella bleef met een enorme voorraad e-bikes zitten die eind 2022 tegen dumpprijzen moesten worden verkocht om het bedrijf niet ten onder te laten gaan. Het bedrijf moest in 2023 voor de 2e keer reorganiseren, 15 fte schrappen en 3 servicelocaties sluiten. De kosten moesten zo’n 10% worden teruggebracht om te kunnen overleven. Bij Stella werken 450 medewerkers.  DMEP stak 13 miljoen euro in Stella. Al is Stella het bekendste merk onder de elektrische fietsen, het is niet de marktleider. Deze plek is vergeven aan Gazelle. Stella heeft 13 procent van de markt en Gazelle 19 procent. Sparta heeft 11 procent. Bij Stella zijn in het verleden grote fouten gemaakt in de berekening en afdracht van btw. In 2022 bedroeg het verlies al 18,9 miljoen euro, maar daarnaast moet het concern, zo blijkt nu nog 2 miljoen euro aan achterstallige omzetbelasting betalen. De voorgaande jaren werd de boekhouding gecontroleerd door het middelgrote kantoor De Jong & Laan maar deze maakte in de berekening en afdracht van omzetbelasting grote fouten. Dat heeft geleid tot een herziening, in de vorm van een aanvullende btw-afdracht. Door deze btw-correcties valt het resultaat over 2021 aanmerkelijk lager uit. De oorspronkelijk gemelde winst verdampt in zijn geheel door de correctie van 2,7 miljoen euro. Over 2022 is het bedrag aan te betalen omzetbelasting meer dan verdubbeld, naar 8,8 miljoen euro, waardoor het verlies over 2022 uitkomt op 18,9 miljoen euro, ondanks een omzet van 133,2 miljoen euro. Ook is gebleken dat de huurverplichtingen van Stella bijna verdrievoudigd zijn, naar 12,3 miljoen euro. Het resultaat is negatief eigen vermogen 4,8 miljoen euro. Om de financiële problemen op te lossen krijgt Stella 8 miljoen euro aan leningen van aandeelhouders Daren Wilka, een vennootschap van Stella-oprichters Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp en investeringsmaatschappij DMEP. Daarnaast hebben de aandeelhouders nog eens 5 miljoen euro verstrekt. In december werd het concern volledig overgenomen door DMEP. Maar op het moment dat de leningen werden verstrekt, had Mandemakers een minderheidsbelang van 35%. Het terugbetalen van de leningen mag pas als het concern de rekening-courantschuld bij ING volledig heeft afgelost. ING geeft na de leningen Stela uitstel van de lopende convenanten. Er werden nieuwe en nieuwe afspraken met ING met betrekking tot minimumniveaus voor het bruto bedrijfsresultaat en de solvabiliteitsratio. De bankschulden zijn in één jaar vervijfvoudigd, naar ruim 35 miljoen euro. Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp voeren een juridische strijd over de verdeling van miljoenen die DMEP, van Ben Mandemakers betaalde voor een belang in Stella.

DHG Holding
DIF Capital Partners (Damier Group) zie ook CVC

DIF, in 2005 opgericht door Menno Witteveen en Maarten Koopman heeft kantoren in Nederland, Australië, Canada, Chili, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en heeft ruim 15 miljard euro aan beheerd vermogen en 200 medewerkers. In 2021 werd een kantoor in New York geopend om de aanhoudende groei van DIF in Noord-Amerika te ondersteunen. Daarna werd in 2023 ook een kantoor in Helsinki geopend om de Scandinavische markt te bedienen. CVC investeerde in 2023 1 miljard in het concern.

DeepTechNL 

DeepTechNL, geleid door voormalig partner van Marcel Boekhoorn Ronald Meersschaert. DeepTech zit in groene en digitale Nederlandse industrie, met focus op de grote energie-, voedsel- en gezondheidstransities. 

Delen Private Bank

Deze snelgroeiende Belgische vermogensbeheerder nam Puur beleggen, Groenstate Vermogensbeheer in Twente en daarvoor de roemruchte vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen en Nobel Vermogensbeheer over

Delin Capital
Delta Equity partners
Delta Ypsilon

Delta Ypsilon is een investeringsvehicle van Victor Muller. (zie ook Investrand)

Deursen van John en Mieke

Het investeringsvehicle van de winkelketen Shoeby van John en Mieke van Deursen kocht in 2024 samen met Ramphastos van Marcel Boekhoorn en Dreef beheer de Hotels van Oranje. (Beach Hotel en hotel van Oranje). Familie Van Deursen verkocht Shoeby in 2011 grotendeels aan investeringsfonds Bencis Capital, met de bedoeling om er een internationaal concern van te maken.

Doen Participaties
Dolfin capital
Doughty Hanson
Dreef Beheer 

Investerings vastgoed vehicle van Jan Willem Neggers en eigenaar van de DekaMarkt kocht samen met  de Van Deursen groep en Ramphastos van Marcel Boekhoorn de Hotels van Oranje. (Beach Hotel en hotel van Oranje)

Dutch Founders Fund
EGS Beteiligungen AG (Ernst Göhner Stiftung)

EGS Beteiligungen AG, gevestigd in Zürich, een dochteronderneming van de Ernst Göhner Foundation.De Duitse investeerder in Biketec GmbH (CH) en Biketec Europe GmbH (DE)/Flyer en de Duitse retailorganisatie ZWEIRAD-EINKAUFS-GENOSSENSCHAFT EG (ZEG). Onder leiding van CEO Georg Honkomp werd ook “KETTLER in Hanweiler overgenomen. Zowel de productie als verkoop vielen onder de nieuw opgerichte ZEG-dochter KETTLER Alu-Rad GmbH. In 2014 werden ook de bekende kwaliteitsfietsen van het merk Hercules en in 2013 het merk Wanderer overgenomen. De overname van Flyer door meerderheidsaandeelhouder EGS Beteiligungen AG werd op 25 juli 2017 gedaan en werd goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Het management van Biketec had zich met hulp van investeerder EGS Beteiligungen AG kunnen ontwikkelen en een prominente plaats in de e-bikemarkt veroverd. De omzet en bestellingen van Flyer zijn de afgelopen twee jaar echter ongeveer gehalveerd en de stijgende bedrijfskosten en dalende marges resulteren nu in ontslagen en reorganisatie waarbij de focus weer moet gaan liggen op de kernactiviteiten om een faillissement te voorkomen.

EMIF (Emerging Market Investment Fund)

Het Duitse Wirecard ging met een schuld van 3,5 miljard euro failliet en meer dan de helft van het personeel (730) is ontslagen. Huurcontracten en leaseovereenkomsten worden door de curator beëindigd. ING en ABN Amro hadden elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker. Mogelijk is voorafgaand aan het faillissement 1 miljard dollar naar schimmige partners doorgespeeld. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude. Wirecard gaf ongedekte leningen aan bedrijven die bedoeld waren als vooruitbetalingen aan verkopers die hun betalingen door de Aziatische partners van Wirecard lieten verwerken. De uitstroom van geld versnelde voorafgaand aan het faillissement in juni. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen zoals de Fillipijnen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is. Toen was KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Wirecard stortte in juni 2020 in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd. Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft Ernst en Young bij de rechtbank in Stuttgart gedagvaard voor haar rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard en eist eist schadevergoedingen voor beleggers. In april verklaarde Wirecard-ceo en grootaandeelhouder Markus Braun openlijk dat EY de jaarrekening in juni ging goedkeuren en dit werd door EY niet tegengesproken of gecorrigeerd, waardoor investeerders op het verkeerde been werden gezet. Bovendien zijn er twijfels over de juistheid van de controle van eerdere jaarrekeningen van Wirecard door EY. De curator denkt delen van het bedrijf nog te kunnen redden mits structuren worden aangepast. EY had “over het hoofd gezien” dat hooggeplaatste managers van Wirecard in het geheim belangen had in een beleggingsvehikel op Mauritius. Dit fonds, Emerging Market Investment Fund 1A genaamd, verkocht drie Indiase bedrijven aan Wirecard voor 340 miljoen euro. Dat gebeurde enkele weken nadat EMIF de bedrijven zelf voor een fractie van dat bedrag had gekocht. KPMG vermoedt dat via deze doorverkoopactie geld van Wirecard is verduisterd. Het lijkt daarop omdat de waarde van de Indiase bedrijven in korte tijd hard steeg. Dat gebeurde deels op basis van winsten die in de toekomst gehaald zouden worden. Wie er achter EMIF 1A zit is onbekend. KPMG was accountant van EMIF 1A en adviseerde bij de verkoop. Een van de betrokken KPMG-partners ging daarna zelfs werken voor EMIF 1A

EMZ

EMZ Partners heeft zich aangesloten bij de specerijen fabrikant Ankerkraut, die bekend werd door het tv-programma “Die Höhle der Löwen”. Waarom het bedrijf geen start-up meer is en welke rol private equity zal spelen in de toekomst. De Franse financiële investeerder EMZ Partners opende in februari het eerste Duitse kantoor in München. Deze wordt bewoond door de twee voormalige Silverfleet-managers Klaus Maurer (partner) en Guntram Kieferle (medewerker). EMZ nam een minderheidsbelang in de specerijen fabrikant Ankerkraut, die beroemd werd door het tv-programma “Die Höhle der Löwen”.

EQOM Group/E-commerce Quality Open Mindedness Multinational

Investeert samen met Waterland Private Equity Investments, Nederlands tweede grootste private-equity-investeerder in erotiek. Het concern is actief in outsourcing en efficiëntie, vrije tijd, luxe en seksartikelen, vergrijzing, en duurzaamheid en heeft kantoren in Nederland, België, Duitsland, Polen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Waterland kocht 80 bedrijven om daar 330 andere bedrijven aan toe te voegen, Investeringen betroffen onder meer de middelgrote bedrijven Base Logistics, Attero, Brouwerij Bosteels, Omega Pharma, Casino Knokke en de Circular IT Group. (NEG). In 2015 zette Waterland een fonds op van 1,55 miljard euro. Het bedrijf betrekt kapitaal van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland zoals ASR Verzekeringen, JP Morgan, Hamilton Lane en Columbia Investment Management (het investeringsfonds van de Columbia-universiteit) behoren tot de buitenlandse beleggers. In 2018 werd twee miljard euro aangetrokken van institutionele beleggers voor investeringen in groeiende ondernemingen met een overnamestrategie. Hieruit is een overname van SLS Benelux voortgekomen door de Base Logistics Group. Beate Uhse Licensing die ook handelde onder de namen Adult Video Netherlands en First Kick Fetish Factory werden ingelijfd. Christine le Duc is sinds drie jaar deels in handen van Ge-Zed Terneuzen en Sandereijn BV. Onder het failliete moederbedrijf Sandereijn vallen onder andere Chiquita’s Seks Paradijs in de Warmoesstraat en vier vestigingen van Erotic Discount Center op de Nieuwendijk en de Oudezijds Achterburgwal. EQOM heeft samen met Waterland de in Nederland actieve labels als EasyToys, PABO en Beate Uhse, Christine le Duc en het Noorse Kondomeriet ingelijfd. Samen met EQOM werden eerder twee bedrijven in de erotieksector onder één dak samengebracht. Naast EasyToys-moeder EDC Retail ging het daarbij om groothandel Eropartner Distribution. Daarna volgde een reeks overnames. EQOM heeft als doel een wereldspeler te worden op het gebied van erotiek. Vanwege corona moest onder meer de fabriek in China waar seksspeeltjes worden gemaakt tijdelijk dicht. Ook kampte het bedrijf met logistieke uitdagingen door een tekort aan containers, onder meer veroorzaakt door de stremming in het Suezkanaal waar een schip de vaarweg een aantal dagen blokkeerde. Attero (voorheen Essent Milieu) werd voor slechts 170 miljoen euro aangekocht, terwijl het bedrijf eerder in 2009 voor 800 miljoen euro verkocht had kunnen worden. De veilingverkoop werd begeleid door zes advieskantoren: De Brauw Blackstone Westbroek, Accuracy, ING, ABN AMRO, Houthoff Buruma,en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Waterland Private Equity liet zich adviseren door De Brauw Blackstone Westbroek. Waterland trok meteen na de aankoop in twee delen 183 miljoen euro dividend uit het bedrijf en verkocht onderdelen en daarna wat er over was nog eens aan twee Europese beleggers in infrastructuurbedrijven voor zo’n 750 miljoen. De kopers zijn 3i Infrastructure van de Britse private-equitymaatschappij 3i, en DWS van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. 3i Infrastructure onderhandelde sinds eind augustus 2017 en sloot een intentieverklaring af in januari. Commissaris Rob Thielen (1961) stortte onlangs 50.000 euro in de VVD verkiezingskas. In juni kon de oprichter Eric Idema vertrekken. Hij blijft wel aandeelhouder en lid van de raad van advies, maar hij wordt op 1 juli 2024 opgevolgd door Marc van Boven. Easytoys was hoofdsponsor van FC Emmen (dat er, dankzij de rel met de KNVB, toe leidde dat de seksspeeltjesverkoper in één klap bekend werd bij het grote publiek) en hij zorgde er voor dat de EasyToys-producten in de schappen van Hema, Jumbo en Hunkemöller kwam te liggen.

EQTL life Sciences

Wereldwijde investeerder in duurzame bedrijven zoals Tubuli,Fagenese, Onera Gezondheid, Vico Therapeutiek, LUMA-visie, Shinobi-therapieën, Nouscom, VectorY-therapieën, AgomAb-therapieën, MinervaX. EQT werd opgericht in 1988 en is een durfkapitaalbedrijf gevestigd in Amsterdam. Het concern investeert bij voorkeur in start-, early- en later-stage bedrijven. Het bedrijf wil investeren in de gezondheidszorg, biowetenschappen, oncologie, het internet der dingen en gezondheidstechnologiesectoren in de Verenigde Staten en Europa en in Mollie.

ERB (Excellent Retail Brands groep)

In januari 2011 werd M&S Mode, een keten van damesmodezaken verkocht aan ERB. M&S Mode had op dat moment een internationaal netwerk van 417 winkels. 

Egeria (Private Equity Fund III GP B.V.)

Egeria Private Equity is een Nederlandse investeringsmaatschappij,  opgericht door Peter Visser in samenwerking met de familie Brenninkmeijer, eigenaar van het internationale winkelconcern C&A. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. De familie Brenninkmeijer is al jaren niet meer betrokken bij Egeria dat bestaat uit het Funds-team en het Evergreen-team. Met Funds richten zij zich op meerderheidsbelangen met een holding periode van vijf tot zeven jaar. De Funds-tak opereert als gelicensieerd AIFMD manager. Het Evergreen-team werkt met een verlengde investeringshorizon van tien jaar en langer, een sectorspecifieke focus en een flexibele kapitaalinzet. De afgelopen jaren werden de activiteiten uitgebreid naar de vastgoedsector door middel van het investeren in en het ontwikkelen van vastgoedprojecten. De focus van Egeria Real Estate Development (ERED) ligt op (her)ontwikkeling van residentieel en commercieel vastgoed in Nederland. Egeria Real Estate Investments (EREI) investeert in zowel residentieel als commercieel vastgoed, met een focus op de DACH-regio, Nederland en de Verenigde Staten. Sinds 2019 treden ze op als actieve beleggers op de aandelenmarkt met Listed Investments, waarbij ze een constructieve dialoog aangaat met het management van beursgenoteerde ondernemingen. Ze werken vanuit vier locaties in Nederland, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Egeria  bestaat al sinds 1997. Zij investeren in gezonde bedrijven in Nederland en de DACH-regio met een bedrijfswaarde tot € 350 miljoen, waarbij als onderliggend principe geldt dat het management mede-eigenaar blijft. Ze richten zich op bedrijven met groeipotentieel, die actief zijn in een markt met aantrekkelijke vooruitzichten. De C&A-familie Brenninkmeijer is sinds een aantal jaren geen onderdeel meer van Egeria. Investeringsmaatschappij Egeria investeerde ook in de failliete Imtech-boedel. Ze verwachten veel van de divisie Traffic & Infra vanwege de specialisme in verkeerssystemen. Ze zijn ook de nieuwe eigenaar van Fletcher Hotels. Peter Visser, wil de hotelketen laten doorgroeien naar 150 hotels in Nederland en eventueel ook naar het buitenland. De groeiplannen zouden betekenen dat er in Nederland de komende jaren 47 hotels bij moeten komen. Fletcher runt nu nog 103 hotels. Topman Rob Hermans van Fletcher benadrukt dat de keten ondanks de coronacrisis nog steeds een gezond bedrijf is. Hoeveel geld er precies met de overname is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht. Egeria neemt de kleinere belangen van aandeelhouders NIBC en Xead over en wordt zo in een klap meerderheidsaandeelhouder van Fletcher. Het management van de keten houdt ook nog aandelen in handen . Egeria investeert ook in Dutch Bakery Group, Danvo Bakeries, SÜDPACK, LPF, Klafs, APOC Aviation, GoodLife Foods, Flexitarian Bastards, Tuindeco Group, CWS, Vendor, Air Water Inc., Hitec, The Employment Group, MAAS Aviation, Goodlife Foods, de Velux Group, JET-Group, Izicoexellent 1 en 2, Exellent Food, Izico Food Group, Ilionx, QNH, Royal Sanders, Nootenboom textiles, Clondalkin Flexible Packaging Group, Imtech Traffic & Infra cq Dynniq en Daloon. Egeria Capital heeft nu ook een private equity-kantoor geopend in München, geleid door voormalig Takko en Intersport CFO Hannes Rumer. Van daaruit willen Nederlanders hun buy-outbedrijf uitrollen in Duitstalige landen. Eind 2017 haalde Egeria binnen zes weken 800 miljoen euro op voor het vijfde buy-outfonds. Sinds oktober 2018 is er geïnvesteerd. Er is echter maar één investering uit dit fonds gedaan bij de Nederlandse tuinartikelen fabrikant Tuindeco. Dit verhoogt langzaam aan de druk op Egeria om het ingezamelde geld daadwerkelijk aan het werk te krijgen. Hannes Rumer , die Egeria in april aan boord bracht als partner en hoofd van Duitsland, zou dit ook moeten doen. De 43-jarige kwam van de sportartikelenhandel Intersport, waar hij tot eind maart CFO verantwoordelijk was voor financiën, IT, supply chain en digitaal.

Eight Roads Ventures

Investeerde in online kleding outlet Otrium

Elba Group

De Duitse ELBA Group van Michael Uston zet zich in voor diepgaande expertise, compromisloze integriteit en waarde-investeringen op de lange termijn. Hun missie is het creëren van groei en duurzame, solide waarden met een hoge sociale verantwoordelijkheid en de focus ligt primair op vastgoedbeleggingen en -ontwikkeling. Ze proberen zorgvuldig elk aspect van ons onroerend goed te optimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen consequent te verminderen, vooral door groene energiecentrales voor de energievoorziening in onze activa te implementeren. Ons activiteitengebied strekt zich uit tot durfkapitaalinvesteringen in opkomende baanbrekende technologiestartups met een unieke waardepropositie en buitengewoon groeipotentieel.

Emso Asset Management

Emso van Mark Franklin is een gespecialiseerde vermogensbeheerder die positieve risicobeheerde rendementen wil behalen op vastrentende beleggingen in opkomende markten. Emso is 100% eigendom van de medewerkers en heeft kantoren in Londen, Greenwich en Miami. Het beschikt over een technologiegedreven operationeel platform gericht op het leveren van hoogwaardige beleggingsoplossingen voor zijn mondiale en overwegend institutionele beleggersbasis en financiert samen met Absa Corporate and Investment Banking (CIB) de grootste autolease partner van Uber. Moove is de Afrikaanse Nigeriaanse startup Moove van miljonair en entrepreneur en mede-oprichter en mede-CE  Ladi Delano (39). Moove opereert van India tot het Verenigd Koninkrijk tot aan de Verenigde Arabische Emiraten en Thailand. Moove is na ruim vier jaar verliezen te hebben geleden winstgevend in de Verenigde Arabische Emiraten, India, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Moove koos voor elektrische voertuigen, omdat deze overheidssubsidies krijgen. Moove heeft, met hulp van Uber,  de afgelopen twaalf maanden 176 miljoen dollar financiering opgehaald bij Emso Asset Management en Absa Corporate and Investment Banking (CIB) ter ondersteuning van zijn activiteiten in India en Groot-Brittannië en voor de lancering in de VAE. Dit was de vijfde keer in de afgelopen drie jaar dat het bedrijf kapitaal aantrok. Moove is opgericht in 2020 en begon met Nigeria, Ghana en Zuid-Afrika. Het bedrijf biedt chauffeurs de mogelijkheid om auto’s te kopen en deze in dagelijkse termijnen te betalen met het inkomen dat ze verdienen door voor Uber te rijden. Sinds de lancering heeft Moove ruim 20.000 chauffeurs aangemeld, waarvan de meerderheid zich in Lagos bevindt. Moove bouwt ook laadinfrastructuur in de VAE en is begonnen met het experimenteren met elektrische voertuigen in India. Emso werd in 2000 opgericht door een zeer gespecialiseerd team met diepgaande kennis die is opgedaan in de beginjaren van opkomende markten. 

Epcote

Epcote, de beleggingsmaatschappij van Pieter Heerema. Pieter Heerema verkreeg een belang van 28,6% in Spyker Cars N.V, het betrof 4,59 miljoen converteerbare aandelen en een plekje in de raad van Commissarissen.

Equistone Partners Europe

Een onafhankelijke beleggingsonderneming die actief is in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en naast managementteams als strategische partner investeert.  Het bedrijfsmodel houdt in dat ze als lokale kapitaalverschaffer diep aanwezig zijn in de kernmarkten. Ze richten zich vooral op eigendomsoverdrachten en streven ernaar om tussen € 25 miljoen en € 200 miljoen of meer aan eigen vermogen te investeren in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen € 50 miljoen en € 500 miljoen. Sinds ze in 2002 zijn begonnen met het beheren van specifieke externe fondsen, hebben ze een consistent trackrecord in deze markt opgebouwd, dat meer dan 180 beleggingen omvat. Zij zijn toegewijd aan het ondersteunen van middelgrote bedrijven die organisch of door acquisitie willen groeien. Equistone Partners Europe is ook wel bekend van de Heras hekwerken, van Otto, Nexus autoverhuur, Buko,Safic-Alcan,Klauw,Eperi, GSCM groep, etc.  zette voor het nu failliete Unlimited Footware een lening van bijna €80 miljoen om in aandelen en stak er ook nog bijna 10 miljoen euro in. Equistone investeert tevens in KWC Group, ontwerper en fabrikant van armaturen en accessoires voor keukens, badkamers en wasruimtes, verkoopt zijn woningdivisie aan de Italiaanse sanitairspecialist Paini SpA Rubinetterie (“Paini”). De al lang bestaande samenwerking tussen KWC Home en Paini werd onder één dak voortgezet. 

Ergon Capital Partners

Investeerder over de hele wereld in duurzame bedrijven

Equistone Partners Europe
Estrari

Amsterdamse e-steps bedrijf Dott van Maxim Romain en Henri Moissinac wist ruim 70 miljoen los te krijgen van het Belgische Sofina, de Europese groei-investeerder Estrari en Invest-NL. Invest-NL is een publiek gefinancierde investeerder voor duurzame projecten. 

EVI Van Lanschot

Evi is in de zomer van 2013 gelanceerd en er is aan Evi in België en Nederland 1,5 miljard euro aan vermogen toevertrouwd. Evi is een onderdeel van de ruim 280 jaar oude Van Lanschot familie. Evi screent alle fondsen op duurzaamheid. Van Lanschot Kempen is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland, opgericht in 1737. Van Lanschot Kempen is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking en is gericht op het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen heeft ruim € 72 miljard aan toevertrouwd vermogen en heeft kantoren in Nederland, België en Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Forum Ethibel heeft Evi opnieuw een certificaat uitgereikt, zowel voor de bank als voor de asset manager Kempen. Van Lanschot staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Op een Evi Beleggingsrekening staat geen direct opvraagbaar geld (liquiditeiten). Op de rekeningen is het vermogen dus volledig belegd en op naam geregistreerd. Van Lanschot stelt soliditeit en stabiliteit voorop. Daarom heeft zij een overzichtelijke kredietportefeuille en heeft haar eigen beleggingsportefeuille een laag risico. Van Lanschot Kempen heeft het online beleggingsplatform van Robeco overgenomen en gaat deze samenvoegen met Evi van Lanschot. Het samenvoegsel wordt met €6 miljard aan assets under management van 150.000 klanten hiermee een van de grootste online beleggingsdienstverleners van Nederland.


Elzas

De Joodse ondernemer Fred Elzas had behalve veel vastgoed ook Coltex Retail Group met modeketen Didi. Didi was sinds 1984 in handen van de Noord-Hollandse vastgoed- en textielfamilie Elzas die ook de winkelketens Forecast, Steps en Superstar en het merk Miss Etam bezat. In 2010 staakte de ondernemersfamilie Forecast. Ook de ketens Steps en Superstar, die in 2014 werden verkocht aan het Belgische modeconglomeraat FNG zijn failliet. Fred Elzas heeft een geschat vermogen van 190 miljoen euro. Hij kwam in de jaren zestig in het modebedrijf dat zijn vader vóór de oorlog had geërfd van diens oom. Het bedrijf bezat destijds enkele winkels en verkocht vooral werkkleding. Onder leiding van zijn vader, die de Holocaust had overleefd, had het bedrijf na de oorlog de omslag gemaakt naar mode onder de naam Vet Vrijetijdskleding. Maar pas als Fred en zijn broer Jaap in de zaak komen, groeit het bedrijf snel. In 1984 boeken 44 winkels van Coltex al een omzet van 65 miljoen gulden. De broers namen negentien Didi-winkels over van Rattan Chadha, de ondernemer die daarna Mexx opricht. Eind jaren tachtig kwam daar Superstar bij. De inkomsten uit de winkels werden geïnvesteerd in vastgoed, veelal in zo’n 170 winkelpanden. Hun gezamenlijke vermogen wordt destijds geschat op 220 miljoen gulden, omgerekend 100 miljoen euro. De broers gingen zakelijk uiteen als gevolg van een ruzie. Jaap verkocht zijn belangen in de winkels en het vastgoed, en vertrok naar Curaçao. Fred Elzas bleef achter, geassisteerd door zijn zoons Yasha en Sharim. Tussen 2004 en 2008 namen ze in fases zo’n 80 winkels van de modeketen Steps over, die onder de paraplu van investeerder Greenfield op de rand van een faillissement terecht waren gekomen. In 2008 heeft Coltex dan 330 winkels, van de formules Vet Vrijetijdskleding/Forecast, Superstar, Didi en Steps. Coltex kwam echter in de problemen. In 2010 kondigt de familie aan te stoppen met de jeansketen Forecast, het vroegere Vet Vrijetijdskleding. De damesmodewinkels van de familie kampen ondertussen met concurrentie van hippere of goedkopere modewinkels als Zara, H&M en Primark en webwinkels als Zalando. In 2012 probeert Coltex de eigen online omzet op te stuwen, door in zee te gaan met webwarenhuis Wehkamp. Maar twee jaar later verkochten zijn hun dochterbedrijven Steps en Superstar om niet aan het Belgische modebedrijf FNG die wel de schulden overnam om daar later zelf door failliet te gaan. De resterende modeketen Didi, met dan nog zo’n honderd winkels, bracht de familie onder bij het eigen 3D Fashion. In 2017 boekte het bedrijf een verlies van 4,4 miljoen euro op een omzet van 47 miljoen. Uiteindelijk gaat Didi failliet waardoor 350 voltijdsbanen verloren gaan Dankzij hun belangen in het vastgoed hadden Fred Elzas en zijn zoons in 2016 nog steeds een geschat vermogen van 100 miljoen euro. Zo bezit het vastgoedbedrijf Coltavast van de familie het winkelcentrum Makado in Schagen, een verzameling winkels aan de Amsterdamse Postjesweg en de Utrechtse zorgflat De Keizershof. Als eigenaar van De Keizershof raakte de familie onlangs in opspraak, toen bleek dat bejaarde bewoners werden gedwongen te vertrekken.

Endeit

Joop van den Ende en Hubert Deitmers richtten in 2006 de investeringsmaatschappij Endeit (ook wel Van den Ende & Deitmers Venture Capital Partners) op. In dat jaar nam het investeringsfonds een belang van 30% in televisieproducent Eyeworks – het latere Warner Bros. International Television Production Nederland. Ook investeerde dit bedrijf met durfkapitaal in sociaalnetwerk Hyves. In april 2021 werd bekend dat hij zijn actieve rol en aandelen volledig overdroeg aan Hubert Deitmers en Martijn Helmann.

Epcot (zie Investrand)

Equistone, ook bekend van de Heras hekwerken,

FDB Ventures
FDB Participations is failliet nadat eerder het moederbedrijf ook al failliet was gegaan, net als ten minste zeven andere bedrijven van dezelfde investeerder die ooit een huis en meerdere boten in de Côte d’Azur bezat. ( Ahrma Holding B.V., Ahrma Group B.V., Ahrma Data Services B.V., Ahrma Europe B.V., Ahrma Pooling Solutions B.V., Ahrma Production B.V.) De financiële problemen ontstonden enkele jaren geleden, toen hij persoonlijk failliet werd verklaard. Als directeur-best, rder van FDB Ventures liet de directeur-bestuurder zich via het bedrijf Ahrma een managementvergoeding van 2,5 ton op jaarbasis uitkeren. Maar op 24 augustus 2022 werd Ahrma Holding B.V. te Deventer (Overijssel) door de rechtbank in Overijssel failliet verklaard, waarna de inkomstenbron weg viel. Vervolgens viel ook FDB Ventures deze zomer om. Uit een eerder verslag blijkt dat de ondernemer bepaalde bezittingen niet aan de curator had gemeld. FDB bezat behalve een personenauto ook meerdere boten. Een ervan bleek overigens per executie verkocht in opdracht van de gescheiden echtgenote, die nog achterstallige alimentatie tegoed had. Daarnaast was er een motorboot. Die bleek geleased. Via de leasemaatschappij heeft de curator een regeling getroffen, waarna de motorboot onderhands is verkocht. Via dochteronderneming FDB Participations werd nog geprobeerd geld te verdienen voor de schuldeisers. Dat bedrijf is nu ook failliet verklaard. Hoe groot de schuldenlast is, is nog niet bekend. De investeerder handelt ook onder de naam SW Ventures (Second Wind). Per 1 januari 2020 werd Koninklijke Dirkzwager overgenomen door Ahrma Holding. De IT-afdeling van Ahrma werd daarop verplaatst van Deventer naar Maassluis. Ahrma was een jong en dynamisch logistiek IT-bedrijf met het hoofdkantoor en een productievestiging in Deventer en had ook regionale kantoren in Azië en de VS. Het doel van Ahrma was om voedsel- en productverspilling te verminderen door wereldwijd een duurzame supply chain te creëren. Door volledige zichtbaarheid in de supply chain te creëren met behulp van intelligente verpakkingsoplossingen zoals pallets, kratten en promotionele display-eenheden, maakte Ahrma deze pijnpunten en verstoringen niet alleen zichtbaar maar zorgde door de inzet van de 24/7 control room van Dirkzwager ervoor dat klanten actief kunnen ingrijpen bij verstoringen. Royal Dirkzwager was een specialist in de maritieme, offshore en logistieke wereld. Na de overname door Sw werd Dirkzwager eind 2022 doorgestart.
FIPH

Investeringsvehicle FIPH van Van der Schoor, die later werd overgenomen door zijn R&S Finance. Dit fonds werd herhaaldelijk gevuld vanuit FNG. In april 2018 zou een overeenkomst zijn gesloten dat er via de rekening van FNG Benelux Holding maximaal 19 miljoen euro mocht stromen naar FIPH, die verplicht was om aan te geven waarvoor de middelen werden gebruikt. Het maximumbedrag zou al gauw zijn overschreden en het geld zou ook voor andere doelen zijn gebruikt. In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog 49 miljoen euro zijn overgeschreven naar FIPH. Volgens de revisor van het faillissement zou sinds eind 2016 in totaal 110 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH. Voorlopig heeft de Mechelse onderzoeksrechter nog geen acties uitgevoerd in Nederland. De woordvoerder van het Antwerpse parket benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek “volop aan de gang is” en zich vooral richt op drie grote thema’s: “het afwenden van middelen uit de respectievelijke ondernemingen, het opzetten van bepaalde frauduleuze constructies en het witwassen van gelden”.

Farallon Capital Management

Investeerde in het Amsterdamse bedrijf Lumicks, een spin-off van de Vrije Universiteit (VU) dat werkt aan een techniek om de moleculaire interactie tussen cellen beter te kunnen meten. Oncologen zouden hierdoor beter kunnen voorspellen welke behandeling het beste bij een individuele kankerpatiënt kan passen. 

Fidelity Investments

Fidelity Investments en Sequoia Capital en staken in 2023 opnieuw 628 miljoen euro in Bolt. Bolt heeft nu een waarde van 7,4 miljard euro.  Bolt gaat behalve taxidiensten ook inzetten op huurscooters, elektrische huurfietsen en de bezorging van maaltijden, boodschappen en pakketten. Bolt begon in 2020 in Nederland als taxi platform en werd in 2013 opgericht door de 19-jarige student Markus Villig. Met hulp van zijn ouders begon hij met de app Taxify. Taxichauffeurs bij Bolt betalen 15% commissie voor de app, terwijl Uber 25% vraagt. In 2020 werd 250 miljoen en in 2022 600 miljoen euro bij investeerders opgehaald. Ook hierbij was Sequoia Capital een van de grotere investeerders. Het Estlandse Taxify, dat gelieerd is aan Skype, probeerde te profiteren van de onvrede onder Nederlandse taxichauffeurs over de werkwijze van concurrent Uber. Aemstel Taxi Amsterdam was een van de weinige taxicentrales dat zich bij Taxify aansloot. Taxify won in Estland de award voor “Beste mobiele applicatie 2014” en was genomineerd voor de “Business Brilliance Awards 2014”. Het internationale platform groeide en startte 11 maart 2021 in Rotterdam. De passagier is iets goedkoper uit dan bij Uber en de bestuurder verdient juist meer. Enkele honderden taxichauffeurs zouden zich al hebben aangemeld. Bolt lanceerde zijn diensten in juli 2020 in Amsterdam en Haarlem en heeft dat inmiddels uitgebreid naar Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Fields

Amsterdamse groep van bedrijven dat particulier eigendom is van het bestuur

Finch Capital Partners B.V.
Forbion

Forbion, opgericht in 2006, is een durfkapitaalinvesteringsmaatschappij gevestigd in Naarden, Nederland. Het concern investeert bij voorkeur in bedrijven die actief zijn in de sectoren geneeskunde en life sciences en exploiteert ook een joint venture met BioGeneration Ventures, die drie afzonderlijke start- en startfondsen beheert, gericht op de Benelux en Duitsland. Investeerde onder andere ook in NewAmsterdam Pharma. 

Foreman Capital 

Biedt ondernemend kapitaal aan gezonde, goed geleide bedrijven

Fortino Capital
Fortino Capital Partners

Werd opgericht in 2013 met de wens om het technische ecosysteem in Noordwest-Europa verder te ontwikkelen. In 2017 hebben ze € 240 miljoen Growth PE-fonds opgehaald om te investeren in aandelen met een grotere groei. Apax nam samen met de oprichter en het management van Odin Groep, het toonaangevende Managed IT & Cloud Service Provider, het belan Odin rong iGep over. Apax heeft de ambitie om, door zowel autonome groei als buy & build, de leidende positie van Odin Groep als Managed Service Provider in Nederland te versterken. Odin Groep is actief in het MKB, het onderwijs, de gezondheidszorg en woningcorporaties. 

FORWARD.one Venture Capital
Fresh Dutch SME Fund

Richt zich op mkb-leningen. Het fonds is opgezet door Voordegroei, vermogensbeheerder OHV en verzekeraar De Goudse. Het is het enige verhandelbare fonds dat zich helemaal richt op mkb-leningen waarin particulieren en institutionele partijen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders, kunnen investeren. Fresh Dutch SME Fund is een gezamenlijk initiatief van Voordegroei, OHV (dat in april 2019 haar belang in eerstgenoemde nog vergroot heeft) en De Goudse die in november 2019 een belang van 10 procent nam in Voordegroei. Met het fonds willen de drie antwoord geven op de oproep voor meer innovatie en diversiteit in het financieringslandschap. Particulieren moeten zelf zorgen voor voldoende spreiding in hun beleggingsportefeuille. Iets wat Fresh Dutch SME Fund hiermee wil oplossen. “Met het fonds bieden ze de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille met mkb-leningen, die verhandelbaar zijn en waar je maandelijks in en uit kunt stappen. De Goudse zelf belegt al langer in individuele mkb-leningen en heeft haar portefeuille ingebracht om het nieuwe fonds direct een goede start te kunnen geven. Fresh Dutch SME Fund is een zogeheten open end fund, wat inhoudt dat in- en uitstappen onbeperkt mogelijk is. “We kunnen dus ongelimiteerd doorgroeien”, zo legt Vemer uit. “We verwachten in 2021 in ieder geval 50 miljoen euro te kunnen plaatsen. Er is belangstelling van zowel particulieren als professionele beleggers. Naast de bekende beleggingscategorieën hebben zij er nu een interessante mogelijkheid bij

Freshstream

Freshstream werd opgericht in het Verenigd Koninkrijk  in september 2015. Het bedrijf richt zich op investeringen in het middensegment en wil per jaar tussen de €30 miljoen en €100 miljoen aan eigen vermogen. Freshstream heeft begin juni 2024 een belang verworven in Worldstream, een Nederlandse Infrastructure-as-a-Service-aanbieder in Naaldwijk. Het bedrijf opereert in een snelgroeiende markt en profiteert van een verschuiving van in-house naar uitbestede infrastructuur, groeiend datagebruik en alsmaar complexer wordende gebruiksscenario’s. Worldstream is in 2006 opgericht door Dirk Vromans en Lennert Vollebregt, die het bedrijf vanaf de grond hebben opgebouwd tot twee datacenters met 15.000 servers die zijn aangesloten op de AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Zij zullen na de transactie minderheidsaandeelhouders van de groep blijven, nadat ze al in 2020 hun uitvoerende rol hebben neergelegd.  Worldstream is de zevende investering in het eerste onafhankelijke fonds van Freshstream. Dat fonds werd vorig jaar gesloten met een gecommitteerd vermogen van 762 miljoen euro. 

G.A.M. Wholesale /ST.art

Investeringsvehicle van Martijn Rozenboom Bestuurd door Tim Everts

Gabelli Funds

Sinds de Amerikaanse organisatie in 1976 werd opgericht als een institutioneel onderzoeksbureau, is GAMCO uitgegroeid tot een gediversifieerde mondiale financiële dienstverlener die een uitgebreid scala aan beleggingsmogelijkheden biedt. De drijvende kracht achter hun succes is de intense onderzoeksgedreven cultuur en  een focus op fundamenteel bottom-up onderzoek, een consistent beleggingsproces en een toewijding aan het genereren van superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen. In 2000 werd Gabelli & Partners opgericht. Gabelli Funds verkocht haar begin 2022 gekochte 65.900 Tesla aandelen en zit verder in Boeing en Walmart

GEM Global Yield Fund Limited

GEM Global Yield Fund Limited gaf Saab Automobile AB een converteerbare lening van 30 miljoen euro voor de redding van Saab van Victor Muller

General Atlantic

Gerber Kawasaki Wealth & Investments

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management kocht meer dan tien jaar geleden 500.000 Tesla aandelen maar heeft ze in 2024 grotendeels verkocht en de positie teruggebracht tot ongeveer 300.000 aandelen.

Gilde Equity Management/Gilde Investments/Gilde Healthcare/Gilde Buy Out Partners

Gilde is een mid-market private equity-huis in de Benelux en DACH-regio’s met een netwerk van lokale kantoren. Rabobank verkocht in 2015 Gilde Investment Management aan de leiding van deze risicokapitaalverstrekker. De afgesplitste participatiemaatschappij was sinds 1996 onderdeel van de Rabobank. De Rabobank bleef investeren in fondsen van Gilde. Gilde is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij, gericht op de zorgsector. In totaal heeft het 1 miljard euro onder beheer in private equity (drie fondsen, gericht op winstgevende zorgondernemingen) en venture- en groeikapitaal (gericht op snelgroeiende ondernemingen op het gebied van medische technologie en geneesmiddelen). Naast kapitaalverstrekking houdt Gilde zich ook bezig met praktische ondersteuning aan het management van ondernemingen waarin het investeert. In de afgelopen jaren stak Gilde onder meer geld in ziekenhuissoftwareleverancier Performation, telecomdienstverlener voor de zorg Zetacom en in MercachemSyncom, een bedrijf dat farmaceutische bedrijven ondersteunt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Gilde stapte februari ook in de verzekeringen van de Licent coöperatie. 

Gilde Equity Management (GEM) is een Nederlands-Belgisch investeringsfonds en heeft kantoren in Houten en Antwerpen. Het bedrijf investeert in middelgrote internationale ondernemingen gevestigd in de Benelux. GEM is gespecialiseerd in management-buy-outs en ondersteunt ondernemers en management teams in situaties als bedrijfsopvolging, verzelfstandiging en (internationale) groei. Door de jaren heen werd heel wat expertise opgebouwd in sectoren als voeding, productie, software, healthcare, zakelijke dienstverlening en retail. Investeringen betreffen onder meer: Dunlop Protective Footwear, conTeyor, Bakker Bart, Conclusion, Johma, Koninklijke Peijnenburg, HG, Actief Interim, EV-Box, Avinty, Boboli, Ultimo Software, Bluecielo, Wasco, Eiffel, Chemogas, Ad van Geloven, Banketgroep, Kwantum, Leen Bakker, Kroon Olie, Fruity Line, Pre Pain, Nspyre en Curtec. Het onderdeel Homefashion Group reorganiseert en schrapt in juni 2024 54 arbeidsplaatsen op zijn kantoren in Tilburg en Raamsdonksveer. Het gaat vooral om commerciële functies en IT’ers.  

Gilde Investment Management (GIM) werd opgericht in 1982 en is een van oorsprong Nederlandse investeringsmaatschappij, het was een van de eerste investeringsmaatschappijen in de Benelux. Het bedrijf zit in private equity en durfkapitaal. GIM is actief in de markt via drie onafhankelijke fondsen: Gilde Equity Management, Gilde Buy Out Partners en Gilde Healthcare Partners. GIM zetelt in Utrecht en de fondsen hebben ook vestigingen in Zürich, Frankfurt am Main, Houten, Antwerpen en Brussel. Gilde kocht in 2017 voor 28 miljoen het onderdeel Leen Bakker van Blokker en is sinds 2015 eigenaar van winkelketen Kwantum (van de veroordeelde broers Steenbergen) Beide onderdelen werden ondergebracht in Homefashion. In 2015 werd  52 miljoen euro verlies geleden. Gilde Equity is al sinds 2022 voornemens om Homefashion van de hand te doen en de verliezen blijven ondertussen oplopen. De omzet van Homefashion steeg in 2022 nog wel met ruim 4 procent tot 651 miljoen euro, maar toch werd er een verlies van maar liefst 25,6 miljoen euro geleden, In 2021 was er nog een winst van 11,9 miljoen euro. Door het verlies ontstond er echter een negatief eigen vermogen van 10 miljoen euro en Homefashion ging dus feitelijk technisch failliet. Het concern heeft nog een coronaschuld bij de fiscus van tientallen miljoenen euro’s. Homefashion was 141 miljoen euro kwijt aan lonen en salarissen. In 2021 was dat 130 miljoen euro. Homefashion heeft in totaal 4.200 medewerkers. Daarvan werkten er bijna 2500 in Nederland. Het moederbedrijf van de woonwinkelketens Leen Bakker en Kwantum heeft zo’n 272 Nederlandse en Belgische vestigingen en 4 online platforms, maar nog steeds staat de winstgevendheid onder druk. Door de reorganisatie komen er honderd fte minder bij het bedrijf. Maar omdat er veel vacatures zijn, kan een deel van degenen die hun baan kwijtraken elders binnen Homefashion Group aan de slag. Voor anderen dreigt mogelijk gedwongen ontslag. De ondernemingsraad is inmiddels akkoord met de plannen. Het bedrijf haalde in 2022 een omzet van 651 miljoen euro en maakte een verlies van 25,6 miljoen euro. Homefashion Group is de afgelopen tijd meermaals in het nieuws geweest. Zo kreeg het bedrijf een nieuwe ceo en werd het bedrijf in naam van Kwantum door de Consumentenbond op de vingers getikt. Linda Keijzer werd per 1 januari 2024 ceo van de Homefashion Group. Ze neemt het stokje over van Albert Voogd, die 9 maanden deze functie heeft vervuld. 

Gilde Buy Out Partners ging verder onder de naam Rivean Capital. Online bezoekers voor Gilde komen nu uit bij Riveancapital.com. Het bedrijf is sinds 1982 actief als Europese private equity in het middensegment van de markt. Het team en de strategie van het bedrijf blijven ongewijzigd, laat Rivean weten. Met kantoren in België, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland biedt Rivean een local-for-local-benadering van groei-oplossingen voor ambitieuze bedrijfsleiders. Het team beheert meer dan drie miljard euro aan activa en er zijn meer dan 250 investeringen voltooid. Rivean richt zich op bedrijven met een ondernemingswaarde van 100 tot 500 miljoen euro. 

Het hoofdkantoor van Gilde Equity Management zit in Utrecht, maar Gilde is ook gevestigd in Zürich, Frankfurt en Brussel. Het bedrijf investeert door middel van Private Equity en biedt ook durfkapitaal voor bedrijven met een risicofactor

De groeikapitaalfondsen van Gilde Healthcare zijn gericht op innovatieve medische technologie en biofarmaceutische bedrijven in Europa en de Verenigde Staten en Azië

Detacheerder DPA ging in 1999 naar de beurs. In maart 2021 kondigde Gilde aan het bedrijf van de beurs te willen halen en bood 1,70 euro per aandeel, ofwel 80 miljoen voor het hele bedrijf. Zo’n 93 procent van de aandeelhouders ging daarop in, maar de rest vond het bod te laag. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) liet zich kritisch uit over de plannen van Gilde en DPA. Grootaandeelhouder Gilde haalde de activiteiten van DPA uit het beursfonds, waardoor er een lege beurshuls overbleef. en wilde vervolgens de beursnotering schrappen. Daarmee zouden de dwarsliggende aandeelhouders grotendeels zijn uitgespeeld.Bij die operatie vonden Gilde en DPA echter de activistische belegger Frans Faas op hun weg. Faas vindt dat DPA voor een ‘habbekrats’ is verkocht. Afgelopen februari liet Recalcico, het bedrijf van Faas, weten daadwerkelijk een bodemprocedure te hebben gestart tegen DPA en Gilde. Ook was bij de Amsterdamse beurs Euronext vergeefs bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de beursnotering. In maart heeft Euronext de beursnotering van DPA daardoor kunnen schrappen. Wat rest is een niet-beursgenoteerde vennootschap met de naam DGNV. 

Gimv

Aanvankelijk was het doel het ondersteunen van Vlaamse bedrijven in hun uitbouw en internationale groei

Global Cleantech Capital Fund B.V.

Global Cleantech Capital (GCC) is een durfkapitaalbedrijf dat in de groeifase investeert om uitzonderlijke bedrijven op te schalen tot nieuwe marktleiders in de sectoren schone energie, mobiliteit, slimme steden en fintech. GCC investeert in ondernemers en teambuildingbedrijven die technologie integreren om de groene verschuiving te versnellen. De oprichters hebben de afgelopen twintig jaar vier opeenvolgende fondsen beheerd in de schone energiesector. Ze zijn gevestigd in Amsterdam en investeren voornamelijk in Europa en de VS. Ze maken gebruik van onze diepgaande commerciële, financiële en duurzame netwerken om portfoliobedrijven te helpen opschalen. GCC investeert in groeibedrijven die gebruik maken van nieuwe technologie, digitale oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen in de drie meest koolstofintensieve sectoren: energie, gebouwen en transport. GCC heeft de afgelopen twintig jaar geïnvesteerd in sectoren die duurzaamheid bevorderen en is ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investing (UNPRI).

Globitas

Een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij. Een hands-on investeerder, voor ondernemers door ondernemers. Het familiebedrijf Bakker Hillegom was het grootste postorderbedrijf van Europa. Met het warehouse van 40.000 m² in Lisse zagen ze potentie in een overname van het bedrijf. Van de familie Blokker werd het volledige belang in winkelketen CASA overgenomen. CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. Onder de vleugels van Blokker maakte CASA de stap over de grens. In 2020 was het actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot eind 2016 tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder België. In Nederland zijn er 70 Casa-winkels. Ook het failliete Geesinknorba behoort tot de meest recente investeringen.  Clement is afkomstig van Vice Media Benelux waar hij als sales-director onder andere verantwoordelijk was voor product development, product management en sales. Daarvoor was hij sr. development manager bij RTL Nederland, en was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van digitale extensies rondom tv-programma’s als The Voice of Holland en So You Think You Can Dance. Hij is founder en investeerder bij Globitas. De investering in GeesinkNorba ging teniet. De vuilniswagen fabrikant ging 23 november 2023 failliet onder een enorme schuldenlast.

Goldentree

GoldenTree heeft een hoofdkantoor in New York City en kantoren in West Palm Beach, Charlotte, Londen, Dublin, Singapore, Sydney, Tokio en Dubai. GoldenTree is al meer dan tien jaar fysiek aanwezig in Europa en heeft in 2005 een kantoor geopend in Londen. Binnen het bedrijf worden meer dan 20 talen gesproken. Het concern is mede eigenaar van Maxeda. De hieronder vallende doe-het-zelfwinkels van Brico, BricoCity en BricoPlanit staan te koop.

Goldman Sachs Group Inc

The Goldman Sachs Group, Inc. is een internationaal opererende investeringsbank. Goldman Sachs is tevens gespecialiseerd in het aanbieden van financiële diensten aan multinationals en overheden. Het bedrijf, opgericht in 1869, heeft zijn hoofdkantoor in New York en kantoren in alle grote financiële centra over de hele wereld. Tegenwoordig werken er bijna 40.000 Goldman Sachs-collega’s samen om onze klanten en gemeenschappen over de hele wereld van dienst te zijn. Goldman Sachs Group Inc. zit voor 5,96% in Alfen en voor 4,50% in Adyen.

Gordon Brothers

Amerikaanse investeerder gevestigd in Boston. Investeert vanaf mei 2024 winkelketen Blokker met werkkapitaalfinanciering. De investeerder is gespecialiseerd in het waarderen van voorraad die wordt verkocht via groothandels- en andere distributiekanalen, zowel op zelfstandige basis als in combinatie met productie- en detailhandelsactiviteiten, om gelaagde exit strategieën te bieden die de huidige en seizoensgebonden waarde optimaliseren. Gordon Brothers werkt wereldwijd samen met managementteams, private equity-sponsors, strategische kopers en op activa gebaseerde kredietverstrekkers die hen uitnodigen in bijzondere situaties. Ze maken gebruik van een gedifferentieerd inzicht in de waarde van activa en procesexpertise om snel creatieve liquiditeitsoplossingen te ontwerpen op en neer in de kapitaalstapel voor bedrijven op alle punten in de zakelijke levenscyclus. Met op maat gemaakte oplossingen bieden ze klanten als Blokker extra kapitaal naast traditionele schulden en eigen vermogen. Maar in een parlementair onderzoek naar de ondergang van British Home Stores (BHS) in 2016 speelde Gordeon Brothers een dubieuze rol. In de aanloop naar het faillissement had het bedrijf de Britse warenhuisketen een lening gegeven, waarover een zeer hoge rente moest worden betaald. Bovendien kon Gordon Brothers dankzij die lening BHS op elk gewenst moment in handen krijgen. Wegens dergelijke praktijken wordt Gordon Brothers in de Engelstalige pers soms omschreven als ‘vulture‘, zeg maar aasgier-financier. Op de eigen website meldt het Amerikaanse bedrijf weliswaar dat het met succes voor 70 miljoen euro aan inventaris van de failliete warenhuisketen Hudson’s Bay verkocht en dat de klant ‘erg tevreden’ was over het financiële resultaat daarvan, maar volgens de faillissementsverslagen werd tijdens de opheffingsuitverkoop ‘slechts’ voor 24 miljoen euro verkocht. Bovendien diende Gordon Brothers hiervoor een rekening van 6,7 miljoen euro in, die met voorrang op de andere schuldeisers betaald zou moeten worden. Bijna alle winkels van Hudson’s Bay zijn al dicht en leegverkocht. De curatoren die het faillissement van Hudson’s Bay moesten afwikkelen, stribbelden tegen. Zij vonden de rekening te hoog en de voorrang onterecht. Uiteindelijk haalden zij grotendeels bakzeil en kreeg Gordon Brothers met voorrang 5,8 miljoen euro uitbetaald.

Goudsmid

In 1985 verkocht Blokker de 19 Xenos filialen aan de Rotterdamse investeringsmaatschappij Wolters Schaberg en groeide tot 1988 uit tot 25 filialen met in totaal 400 werknemers. In 1986 werd het bedrijf verkocht aan Goudsmit, die het drie jaar later weer doorverkocht aan de Blokker Holding

Graham Tanaka

Graham Tanaka heeft de afgelopen zes maanden de volledige Tesla-positie in zijn Tanaka Growth Fund van $21,5 miljoen geliquideerd. Het fonds was eigenaar van de aandelen sinds ongeveer 2011, toen het op $ 2 handelde.

Green Briar

Greenbriar Equity Group is een Amerikaanse private-equity met investeringen ter waarde van ruim 4 miljard dollar. Het fonds richt zich vooral op dienstverleners en fabrikanten in transport en logistiek, luchtvaart, defensie en industrie. Uber verkocht een deel van zijn aandelen in Uber Freight aan Greenbriar voor 500 miljoen dollar. Uber Freight wordt door de deal gewaardeerd op 3,3 miljard dollar.

Greenfield Capital Partners H2 Equity Partners

Gevestigd in Amsterdam. Samen met het management van het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt, worden de bedrijfsstructuur verbetert

Greybull Capital

Greybull is eigenaar van Mclaren Applied, sinds augustus 2021 een afsplitsing en eigen entiteit van Formule 1 Mclaren Group. McLaren Applied, opgericht in 1991, is een technologieontwikkelaar die zich richt op elektrificatie, telemetrie, besturingstechnologie en analyse. McLaren is actief in de autosport-, automobiel-, transport- en industriële sectoren. 

In september 2023 kocht het bedrijf het failliete VanMoof om deze samen te voegen met dochten Lavoie. Greybull redde Ascoval, een in Frankrijk gevestigde producent van vlamboogovenstaal, begin 2019. Greybull kocht in 2013 Metalrax in een publiek-private transactie en lanceerde het bedrijf in maart 2013 opnieuw als Arc Specialist Engineering om deze in 2017 weer van de hand te doen. 

In 2015 redde het bedrijf Tata Steel waarmee ruim 4.400 banen in Groot-Brittannië en 400 in Frankrijk werden gered. Het bedrijf werd omgedoopt tot British Steel en Greybull begon aan een grote, complexe en ambitieuze ommekeer. Greybull verstrekte en regelde een financieringspakket van meer dan £ 400 miljoen. In nauwe samenwerking met het managementteam, de werknemers en de vakbonden werd British Steel in 2017 getransformeerd van een verlieslatende divisie naar een winstgevende, zelfstandige onderneming. Greybull investeerde zwaar, zowel in aanvullende acquisities zoals FN Steel in de Nederland en in kapitaalinvesteringen om de bestaande faciliteiten te verbeteren en uit te breiden.  In 2019 hadden de Brexit-complicaties ernstige gevolgen voor het bedrijf, waaronder een duidelijke daling van het aantal bestellingen van Europese klanten en het verlies van toegang tot bepaalde financiële markten. In maart 2020 werd het concern verkocht aan de Chinese staalfabrikant Jingye.

In oktober 2014 werd de Monarch Group gekocht. De groep bestond uit Monarch Airlines, Monarch Aircraft Engineering en Cosmos, een touroperator. Greybull verstrekte en regelde meer dan £ 250 miljoen aan kapitaal om de ommekeer van het bedrijf, dat 2.500 mensen in dienst had, te ondersteunen.  In 2017 ondervond de luchtvaartmaatschappij aanzienlijke turbulentie als gevolg van terrorisme en andere macro-economische gebeurtenissen die leidden tot de sluiting ervan. De technische activiteiten werden verkocht aan handelskopers. In 2012 steunde Greybull een overname door het managementteam van Plessey Semiconductors, een ontwikkelaar van embedded technologieën gevestigd in Plymouth. In 2022 werd het verkocht aan Facebook/Meta. In 2019 voltooide Greybull de bedrijfsafsplitsing van First Circle van de Nampak Group. First Circle is gespecialiseerd in de productie van HDPE- en PET-verpakkingen in Groot-Brittannië en Ierland.

Groenstate Vermogensbeheer

Groenstate Vermogensbeheer in Twente werd door bank Delen gekocht in 2022 . Eerder nam Delen ook vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen en Nobel Vermogensbeheer over beide in Amsterdam.

H2 Equity Partners B.V.
HB Capital

HB Capital de 2e investeringsmaatschappij van Blokker verkocht voor 33 miljoen euro haar aandelen in de Twentse kabelproducent TKH.

Hg Capital

Een gespecialiseerde private equity-investeerder die zich richt op software- en servicebedrijven

H en Q Asia Pacifics

Een investeringsmaatschappij in technologische ondernemingen in Silicon Valley en een pionier op het gebied van grensoverschrijdende ondernemingen in Azië met een trackrecord van meer dan 34 jaar. Oorspronkelijk opgericht door Dr.Ta-lin Hsu als een divisie van de Amerikaanse investeringsbank Hambrecht & Quist, was H & QAP de eerste Amerikaanse durfkapitaalfirma in Azië en beheerde het in totaal 3,4 miljard USD aan gecommitteerd kapitaal verdeeld over 29 fondsen en meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd sinds de oprichting in 1985. H & QAP is blijven focussen op investeringen in een vroeg stadium in zowel de VS als Azië, met de eigenschap dat het een sterk grensoverschrijdend potentieel heeft, voornamelijk tussen Azië en de VS, met overwegingen voor andere landen zoals Israël. H & QAP is toegewijd aan het identificeren van superieure commerciële kansen in zowel de VS als Azië en werkt nauw samen met bedrijven om hun onbenutte potentieel te ontsluiten om te profiteren van de grote markt aan beide zijden van de Stille Oceaan. Gedurende zijn lange geschiedenis heeft H & QAP een uitgebreid lokaal en wereldwijd netwerk gekoesterd via zijn portefeuillebedrijven en brancherelaties, waardoor een steunpunt is gecreëerd om toekomstige portefeuillebedrijven te helpen uitgroeien tot wereldwijde bedrijfsleiders

HMI Capital

Investeerder in o.a. Mollie

HPE Growth Capital

Investeerde onder andere in Sentcloud

H.I.G. Capital

Een wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met meer dan $ 43 miljard aan eigen vermogen onder beheer, *met een focus op de smallcap- en midcap-segmenten van de markt. De HIG-fondsenfamilie omvat private equity, groeikapitaal, onroerend goed, schulden / kredieten, leningen en bio gezondheid. Het team van meer dan 400 investeringsprofessionals heeft aanzienlijke operationele, advies-, technologie- en financieel managementervaring en investeert in bedrijven in de VS, Europa en Latijns-Amerika. Zij hebben kantoren in Miami, New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco en Atlanta in de VS, en aangesloten kantoren in Londen, Hamburg, Luxemburg, Madrid, Milaan en Parijs in Europa, evenals Bogotá, Rio de Janeiro en São Paulo in Latijns-Amerika.

HPE Growth Capital Helios Investment Partners Van Herk Ventures
HVEG Investments BV

HVEG Fashion Group, onder andere eigenaar van Fashion Linq, Wink Accessoires, Wink Optics en Belt Fashion Eindhoven, nam in 2019 Jomo Fashion uit Enschede over. Met die overname wilde HVEG haar groeistrategie voortzetten en wil zij haar klanten in binnen- en buitenland nog breder kunnen bedienen. Fusie- en overnamespecialist Marktlink werd ingeschakeld om de verkoop te begeleiden. Jomo Fashion had een omzet van circa 30 miljoen euro, een goede winstgevendheid en was een fashionspecialist in het private labelsegment. Al ruim 40 jaar ontwikkelde Jomo succesvolle private label collecties voor belangrijke Europese grootwinkelbedrijven en modeketens. Het gaat om collecties voor baby’s, kinderen, dames en heren. Jomo Fashion is marktleider op het gebied van baby- en kindercollecties. Na overname ging Jomo Fashion als een zelfstandig bedrijf binnen de HVEG Group verder, waardoor zowel Jomo Fashion als Fashion Linq beiden een eigen marktbenadering behielden.

HAL Investments

HAL, de investeringsmaatschappij van de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm, verkreeg na het uitkopen van twee van de drie oprichters een belang van 49 procent in Coolblue en wil het bedrijf naar de beurs brengen. Coolblue boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard euro en haalde daarbij een winst van 114 miljoen euro, maar is nu kwakkelend. HAL heeft onder ander geïnvesteerd in ondernemingen die in verbinding staan met de Rotterdamse haven en staat erom bekend dat ze veel invloed willen uitoefenen op het ondernemersbeleid binnen de bedrijven waarin ze investeren. HAL zelf heeft in 2021 fors meer winst geboekt omdat het belang in optiekbedrijf GrandVision voor 3,5 miljard euro van de hand werd gedaan. HAL had ruim driekwart van de aandelen in dat bedrijf. Door de boekwinst steeg het resultaat vorig jaar naar bijna 4,3 miljard euro. Een jaar eerder was de winst nog 623 miljoen euro. Het bedrijf achter brillenketens Eyewish en Pearle kwam vorig jaar in handen van EssilorLuxottica. HAL heeft ook belangen in de FD Mediagroep, SBM Offshore en bouwbedrijf Van Wijnen. HAL zag de waarde van zijn investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven met 528 miljoen euro stijgen. Dat kwam vooral door de hogere waardering van GrandVision, maar ook de koerswinst van Boskalis. Daartegenover stond een mindere prestatie van het aandeel van tankopslagbedrijf Vopak. Daarbij hangt, gelet op het bod van HAL op Boskalis, een prijskaartje van 4,2 miljard euro aan dat bedrijf. De investeerder heeft al 46 procent van de stukken Boskalis in handen. Verder meldt HAL dat het directe risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland beperkt is. De landen waren vorig jaar goed voor een omzet van 80 miljoen euro. De investeerder heeft ook Russische obligaties in handen en bezit daar ook een bedrijf. HAL benadrukt dat de oorlog impact kan hebben op de vraag naar diensten van bedrijven waarin het investeert. Ook wijst de investeerder op het risico vanwege de gestegen prijzen voor grondstoffen en materialen en de impact daarvan op de inflatie. HAL bezit ook SB Real Estate BV  (Marcel Kokkeel en Heino Vink) dat is gespecialiseerd in de herontwikkeling van verouderde winkelcentra. Er zijn projecten in Alphen aan den Rijn, Veldhoven en Rijswijk. SB Real Estate heeft het pand van HEMA in winkelcentrum De Aarhof gekocht van een consortium van beleggers geadviseerd door Crossroads Real Estate. Met deze aankoop is het hele winkelcentrum nu van HAL. Sinds de jaren ‘70 is De Aarhof uitgebreid en is het pand van HEMA midden in het winkelcentrum komen te liggen. Het pand maakte deel uit van een portefeuille welke Crossroads in 2016 van IEF Capital heeft aangekocht. Het complex wordt gemoderniseerd, en verduurzaamd en er worden woningen aan toegevoegd. Ook wordt er een tweede supermarkt en een vershof toegevoegd. Met de aankoop van het HEMA pand is de weg vrij om een definitief ontwerp op te stellen en daarmee toe te werken naar de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging eind dit jaar. CBRE trad in de deal op als asset manager en verkoopadviseur van verkoper. Het consortium werd juridisch bijgestaan door Allen & Overy. Pieter Zwart, Paul de Jong en Bart Kuipers richtten Coolblue in 1999 op in een Rotterdamse zolderkamer. In eerste instantie verkocht de studentenonderneming alleen mp3-spelers. Coolblue is uitgegroeid tot de tweede webwinkel van Nederland met een omzet van ruim 1,5 miljard euro. In 2016 kocht Pieter Zwart zijn studievrienden uit met behulp van HAL. Pieter Zwart is inmiddels multimiljonair, met een  vermogen van geschat 475 miljoen euro. Alle aandelen van Coolblue waren in handen van de drie oprichters tot HAL Investments op 31 maart 2016 een belang van 20 procent nam. Dit belang werd op 6 juli 2017 verhoogd naar 30,1 procent, nadat de aandelen van twee van de drie oprichters werden gekocht. De komende maanden worden acht nieuwe winkels geopend waarvan vier op de plek van de vorig jaar failliet gegane keten BCC. Het gaat om panden in Breda, Hengelo, Leeuwarden en Amsterdam. In totaal zijn  er nu dus  achttien Nederlandse filialen. Ook in België (3) en Duitsland (1) wil de van oorsprong online keten nieuwe winkels openen. Ondanks dat Coolblue last had van moeilijke marktomstandigheden, boekte het bedrijf in 2023 met 2,4 miljard euro de hoogste omzet ooit. Dat was 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Ook blijkt dat het 25 jaar oude bedrijf afgelopen jaar terug in de zwarte cijfers belandde, met een winst van 20 miljoen euro. Dat was aanmerkelijk beter dan het verlies van 6 miljoen euro van een jaar eerder. De opbrengsten van Duitse vestigingen groeide het afgelopen jaar met 7,7 procent. Dit jaar moet daar een flinke schep bovenop, onder meer door de opening van twee depots. Eentje daarvan opent dinsdag de deuren in Frankfurt. In 2022 werd er nog een onverwacht nettoverlies van 6,2 miljoen euro geleden. In 2021 was dat nog ruim 39 miljoen positief. De omzet was 2,35 miljard euro, 0,6 procent meer dan in 2021. Het ebitda halveerde van 88,4 naar 43,4 miljoen euro. De Duitse divisie groeide wel en daar nam de omzet zelfs enorm toe van 94 naar 174 miljoen euro met slechts twee winkels en online. 

Head Start Ventures
Helvetia (zie ook Investrand)

Victor Muller van Spyker zette jaarlijks een of meerdere Spyker auto’s voor zichzelf opzij en zette deze op naam van zijn Zwaanwijck management B.V., later in 2002 Invicta Collection B.V. geheten. De B.V.’s waren eigendom van zijn investeringsmaatschappij Helvetia. De totaal twaalf Spyker auto’s en een landrover werden later gebruikt om via een leaseback constructie bij Amstel Lease nieuw geld te genereren.

Heran Partners

Belgische investeerder Thirona (in AI-analyse van medische scans) samen met Borski Fund en de European Innovation Council (EIC) ( 2,5 miljoen subsidie). Dankzij de AI-software van Thirona kunnen longoperaties veel nauwkeuriger worden bericht, met meer succes en minder belasting voor de patiënt. De analyses helpen daarnaast bij het onderzoek naar nieuwe medicijnen.

HeyDay Europe Management B.V.
HPE Growth

Investeerde in het inmiddels failliete VanMoof

Hilco Capital

Investeerder die is gespecialiseerd in turnaroundinvesteringen, afsplitsing van niet-kernactiviteiten, door activa gedekte kredieten en de verkoop van retailvoorraden.  Financieringen variëren veelal tussen € 1 miljoen en ruim € 75 miljoen. Ze zijn gespecialiseerd in het werken met bedrijven of bedrijfsonderdelen die onvoldoende renderen, niet-kerndochterondernemingen, bedrijven met een opvolgingsvraagstuk of bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Onze aanpak is eerder situatie- dan sectorgebonden. Tot de sectoren waarin ze eerder hebben geïnvesteerd, behoren onder meer de groot- en detailhandel, consumptiegoederen, productie en distributie. Investeerde in Blokker en verzorgde de leegverkoop van winkels voor Toys ‘r Us, nadat de Amerikaanse speelgoedgigant in 2017 uitstel van betaling had aangevraagd. In 2023 werden tientallen miljoenen geleend aan de noodlijdende Britse modeketen Superdry. Ook in Nederland was het bedrijf in 2013 betrokken bij een doorstart van Free Record Shop, die overigens mislukte. Een jaar later verzorgde het de leegverkoop van de vestigingen van De Bijenkorf in Arnhem en Enschede. De afgelopen jaren ruimde Hilco onder meer de winkels op waar Perry Sport en Aktiesport vanaf wilden. Na het recente faillissement van die sportketens kreeg het bedrijf van de curatoren de opdracht voor een liquidatieverkoop van de voorraden van de winkels die niet worden doorgestart. Zie ook Gordon Brothers.

Hof Capital

Hof Capital in Naarden heeft een achtergrond in Nederlands institutioneel privaat vermogensbeheer en internationale beursgenoteerde kapitaalmarkten. Eigenaar Alco Pieren is tevens mededirecteur van de Nederlandse vestiging van het Australische handelshuis Tibra Capital. Hij was samen met zijn oud-collega Ivan Koedjikov verwikkeld in een rechtszaak om een concurrentiebeding tegen hun voormalig werkgever Optiver. Volgens Optiver had Pieren zich niet aan het concurrentiebeding in zijn arbeidscontract gehouden.
Alco Pieren (33) was voordat hij bij de Amsterdamse vestiging van Tibra aan de slag ging in dienst bij Optiver. In zijn contract was een concurrentiebeding opgenomen. Na het beëindigen van het dienstverband mocht hij, net als zijn oud-collega Ivan Koedjikov, volgens Optiver gedurende een jaar niet voor een concurrent van Optiver werken.
Maar na vertrek zijn beidenvoor zichzelf begonnen en deden ze advieswerk voor Tibra. Dat wekte uiteraard de toorn van Optiver, niet alleen omdat Tibra een directe concurrent is, maar ook omdat het is opgericht door rancuneuze ex-werknemers van de Australische vestiging van Optiver. Onder leiding van Dinesh ‘Danny’ Bhandari richtten ze rond 2005 hun eigen handelshuis FTD op en verandereden later de naam in Tibra. Het bedrijf groeide in korte tijd uit tot een geduchte concurrent van Optiver. Tibra heeft de aantijgingen altijd ontkend. De rechtszaak loopt nog steeds. Daarnaast begonnen Pieren en Koedjikov hun eigen adviesbedrijven. Ze deden een klusvan ruim 7 ton voor de vestiging van Tibra in Londen Daarop eiste Optiver een schadevergoeding van €785.000, maar die zou door de rechter zijn afgewezen. Pieren en Koedjikov gingen in beroep tegen de inzage in de stukken, maar kregen ongelijk bij het hof van Amsterdam. Opvallend: bij het hof eisten Pieren en de collega een lijst van bonussen van hun voormalige naaste collega’s in de periode dat ze net weg waren bij Optiver, maar het hof wees die vordering af. Bij de Hoge Raad verloren zij een zaak om de inzage in de stukken. Pieren en Koedjikov kunnen niet meer in beroep tegen de inzage in de stukken. Een groep schuldeisers kreeg HEMA in handen en verdeelde de keten met de familie Van Eerd via investeringsmaatschappij Parcom. Bezitters van achtergestelde obligaties, onder wie Pieren, raakten hun 1,7 miljoen euro inleg hierdoor kwijt. Volgens Alco Pieren had HEMA in dit proces onrechtmatig gehandeld en was er voldoende geld om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De rechter ging hier niet in mee. Hij oordeelde dat de schuldsanering noodzakelijk was om HEMA voor een faillissement te behoeden. Ook zei de rechter dat de obligatiehouder wist dat hij met een achtergestelde lening, in ruil voor een hogere rente, minder inspraak had.  Hof Capital had alleen achtergestelde leningen bezit. 

De Hoge Dennen

Investeringsmaatschappij van de familie De Rijcke investeert in diverse vermogenscategorieën. De Hoge Dennen is van Kruidvatfamilie De Rijcke en investeerde onder andere in Felyx en voor 24 miljoen en in 2017 stapten ze in fulfilmentbedrijf Probo. Felyx stond door de grote verliezen op omvallen en verloor de vergunning voor Amsterdam aan Check en Go Sharing.  In 2021 bedroeg het verlies 12,3 miljoen euro en in 2022 liep dit al op tot 16, 2 miljoen euro. Over 2023 zijn er nog geen cijfers bekend, maar het bedrijf was al failliet geweest als de aandeelhouders niet 6,8 miljoen euro hadden bijgestort en de Duitse activiteiten werden voor een appel en een ei verkocht. Felyx leasede zijn via Rabobank. In de leenafspraken staat dat Felyx een bepaalde drempelwaarde moet halen, qua brutowinst (Ebitda). Maar dat lukte in het derde kwartaal niet en de bank dreigde met beslag. Cooltra heeft Felyx  op 4 maart 2024 net op tijd voor een gering bedrag overgenomen Oprichters Selhorst en Poot nemen afscheid van het bedrijf. 

Holland Venture Capital

Een van de eerste onafhankelijke participatiemaatschappijen in Nederland Waardecreatie in venture, growth en buy-out

Horizon Flevoland

Investeert in BlueMarble Charging die slimme laadstations én slimme software ontwikkelen en laadoplossingen creeren voor elektrische voertuigen. BlueMarble Charging streeft ernaar om e-mobiliteit, parkeren, gebouwbeheer, energieopslag en slimme energie met elkaar te verbinden. Daarvoor bieden ze de tools en diensten aan om te anticiperen op de nieuwe markteisen. 

IBS IK Investment Partners Iconiq Capital

Investeringsfonds Iconiq Capital, is het beleggingsfonds dat o.a. Mark Zuckerberg bediend en zij hebben een groeiende belangstelling voor Europese startups en hebben een kantoor in Londen geopend om van hieruit gerichter te gaan investeren in startups uit Europa. Iconiq Capital werd in 2011 opgericht door voormalig Goldman Sachs-bankier Divesh Makan. Het investeringsfonds was mede opgezet om het vermogen van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg te beheren, maar het fonds staat nu bekend als thuisbasis voor vele Silicon Valley-miljardairs, waaronder ook Jack Dorsey, CEO en medeoprichter van Twitter, en Reid Hoffman, de medeoprichter van LinkedIn. Iconiq is een multi-family office en speelt in op financiële behoeften van haar cliënten, zoals het aankopen van onroerend goed of privévliegtuigen of het regelen van belastingplanning. Het is ook een institutionele vermogensbeheerder voor pensioenfondsen zoals de Canada Pension Plan Investment Board. In de loop der jaren, en uiteraard met behulp van het uitgebreide netwerk, heeft Iconiq deelgenomen aan investeringsrondes van enkele unicorns, zoals Uber, Flipkart en The Honest Company. In 2015 investeerde het in het Nederlandse betaalbedrijf Adyen. Het investeringsfonds heeft eind 2020 de Europese tak Iconiq Capital (UK) heeft opgezet. IEF Capital heeft 38 winkelpanden met zo’n 110 duizend vierkante meter ruimte in 2016 alweer van de hand gedaan aan Crossroads Real Estate, een consortium van investeerders. De jaarlijkse huurinkomsten liggen op negentien miljoen euro. De aankoopsom zou rond de 380 miljoen euro liggen. In juli 2007 werd de HEMA verkocht aan Lion Capital. voor geschat circa € 1,3 miljard, ongeveer gelijk aan de omzet van HEMA in 2006. Bij HEMA werkten toen nog 10.000 werknemers in 336 filialen in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

IEF Capital/Inflation Exchange Fund IEF

Het management van IEF zit in vastgoedbeheer, financiering, fiscale vraagstukken en het structureren van vastgoedtransacties. Zoals in de afgelopen jaren en bij eerdere transacties is gebleken, is IEF in staat zeer snel en slagvaardig te handelen en is succesvol in de Nederlandse vastgoedmarkt. IEF is bezig om de verduurzaming van haar vastgoed te verbeteren, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. SB Real Estate heeft het pand van HEMA in winkelcentrum De Aarhof gekocht van een consortium van beleggers geadviseerd door Crossroads Real Estate. Met deze aankoop is het hele winkelcentrum nu van HAL. Sinds de jaren ‘70 is De Aarhof uitgebreid en is het pand van HEMA midden in het winkelcentrum komen te liggen. Het pand maakte deel uit van een portefeuille welke Crossroads in 2016 van IEF Capital heeft aangekocht. Het grootste deel van het vastgoed van Macintosh werd in 2005 aankocht om het voor veel geld inclusief onderhoudsverplichtingen weer terug te huren. De opbrengst van 1,3 miljard ging naar toenmalig eigenaar KKR. Inflation Exchange Fund (IEF Capital) is de mede-eigenaar van een vastgoedportefeuille van 2,5 miljard euro en deze omvat niet alleen winkelpanden op toplocaties van V&D maar ook die van de Bijenkorf en de Hema. IEF Capital startte in 2001 als een joint venture met Bouwfonds Investment Management (IM Bouwfonds).

INKEF Capital

In 2010 opgericht om startende ondernemers en hun spectaculaire technologische ondernemingen te financieren en te ondersteunen

I squared Capital

Amerikaanse investeringsmaatschappij gevestigd in Miami die in oktober 2023 vervoerder Arriva overnam van Deutsche Bahn voor 1,6 miljard euro. Arriva heeft 5500 werknemers in 11 landen. Zowel de Group als alle dochterbedrijven zijn nu in handen van I Squared Capital. Het porfolio bedraagt zo’n 38 miljard dollar verdeeld over 82 bedrijven in 71 landen. Square Capital nam onlangs heel Arriva over.

Index Ventures

Investeerde in online kleding outlet Otrium

Innovation Industries InnovationQuarter Intersaction
Infestos

Investeerder met het hoofdkantoor in Enschede die zich focust op ondernemingen die een nieuwe organisatie of bedrijfsstrategie nodig hebben. Ook investeert Infestos in meerderheidsbelangen in Nederlandse industriële ondernemingen.

InfraCapital Insight Venture Partners JLL Partners
Innovation Industries Intersaction Invest NL

Invest-NL is een private onderneming, maar wel gefinancierd met publieke middelen met als aandeelhouder het Ministerie van Financiën. De aandeelhouder heeft een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest-NL. Invest-NL heeft tot doel om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, bij te dragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen en aan het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering. In lijn met Kameruitspraken en op basis van eigen onderzoek, heeft Invest-NL besloten het financieren van scale-ups en het financieren van de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. Directeur Finance & Risk Jan Pieter Postma vervulde bij ABN AMRO diverse managementfuncties. Na een korte overstap naar Triodos Bank waar hij binnen de Triodos Bank Nederland-directie verantwoordelijk was voor Finance & Risk. Invest NL verloor ondanks zijn financiële skills en ervaring al meteen na de start tientallen miljoenen aan het Lightyear 0 project mede door gebrekkig toezicht op de financiën. Daarna werd opnieuw geïnvesteerd in het Lightyear 2 project dat nu ook bijna failliet is en nog maar voor 3 maanden financiële middelen heeft. Het bedrijf is al gestopt met de productie en probeert nu de zonnepanelen te maken en te verkopen met 20 van de 90 medewerkers.  Invest-NL stak in mei 2023 zo’n 6 miljoen euro in cleantechbedrijf Pryme die in Rotterdam een fabriek bouwt, om gebruikt plastic op industriële schaal om te zetten in duurzame producten. De productie moet eind dit jaar starten en kan maximaal 40.000 ton plastic verwerken. In 2025 moet een tweede fabriek volgen. Meatable werd voor 50% van 30 miljoen euro binnen gehaald. Meatable wil met de nieuwe investeringen bijvoorbeeld productiekosten verlagen om op prijs te kunnen concurreren met vlees van dieren. Ook wil de kweekvleesproducent het geld gebruiken om verder op te schalen en hun vleesvervangers sneller aan consumenten aan te bieden. Meatable wil zijn kweekvlees volgend jaar in supermarkten en restaurants in Singapore hebben. Het bedrijf hoopt daarna ook andere markten als de Verenigde Staten te kunnen betreden als toezichthouders daar goedkeuring voor geven. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft dat vooralsnog niet gedaan. “Gekweekt vlees heeft het potentieel om een alternatief te bieden met impact op het gebied van dierenwelzijn, CO2 emissiereductie, watergebruik, landgebruik en vermindering van antibiotica”, zegt Bastiaan Gielink van Invest-NL. Kweekvlees wordt gemaakt door enkele dierlijke cellen zich te laten vermenigvuldigen. Op die manier willen bedrijven als Meatable vlees maken zonder milieuvervuiling en dierenleed. Meatable heeft zijn productieproces van varkensvlees uit een dierlijke cel al versneld naar acht dagen in plaats van drie weken. Nederland heeft als eerste land in de Europese Unie mogelijk gemaakt om onder voorwaarden proeverijen met kweekvlees te houden. De Italiaanse regering zei eerder juist vlees te willen verbieden dat wordt gekweekt op basis van enkele dierlijke cellen. Volgens landbouwminister Francesco Lollobrigida zouden zulke producten onvoldoende “kwaliteit, welzijn en bescherming van onze cultuur en traditie” garanderen. Het Amsterdamse e-steps bedrijf Dott van Maxim Romain en Henri Moissinac wist ruim 70 miljoen los te krijgen van het Belgische Sofina, de Europese groei-investeerder Estrari en Invest-NL. Bandenrecycle bedrijf Black Bear Carbon in Eindhoven kan niet langer voldoen aan zijn financiële verplichtingen, waaronder de salarisbetalingen van de circa tien medewerkers. Het bedrijf lioet weten dat de verliezen in de jaren tot en met 2021 zijn opgelopen naar 21 miljoen euro. Investeringsfonds van Capricorn uit Leuven, dat een belang van ruim 29 procent bezit en Chemelot Ventures uit Geleen met 14 procent van de aandelen zijn niet bereid om het bedrijf nog verder te financieren. In mei 2021 investeerde Invest-NL nog 2,5 miljoen euro en er waren verschillende financieringsrondes voor vele miljoenen. Naast Capricorn en Chemelot Ventures zorgden onder meer ING Sustainable Investments, de Nederlandse investeerders 5square en Social Impact Ventures en het Thaise conglomeraat SCG Chemicals voor kapitaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had een subsidie van 15 miljoen euro klaarliggen waarvan al vijf ton beschikbaar is gesteld. Het restant zou komen als de grote investeringsronde voor de nieuwe fabriek was afgerond. Black Bear haalde uit gebruikte autobanden zwart poeder dat met succes wordt toegepast in proefprojecten van verf- en coatinggigant AkzoNobel en bandenproducent Vredestein. De zogenoemde pyrolyse-olie die het tijdens het recyclingproces genereert, kon ook nog eens worden toegepast voor drukinkt en als brandstof en ingezet in de raffinage van aardolie. In 2019 brandde de productielocatie in Nederweert af. Op een nieuwe locatie op het Chemelot-terrein in Geleen werd na lange procedures een nieuwe vergunning bemachtigd, maar er bleek nog 100 miljoen euro aan financiering nodig om deze plek operationeel te maken. Er word nog steeds tevergeefs gewacht op de Duitse Aurelius Groep die 80 miljoen hiervoor zou investeren. Sinds de brand in 2019 zat het bedrijf zonder productielocatie en inkomsten. Invest NL doet een miljoeneninvestering in Hydraloop die gedecentraliseerde waterrecyclingproducten ontwerpt en produceert met een verscheidenheid aan slimme, innovatieve waterrecyclingproducten voor woningen, commercieel onroerend goed, hotels, lodges en meer.  Hydraloop-producten kunnen overal worden gebruikt: in dichtbevolkte steden, plattelandsgebieden en off-grid situaties waar de watervoorziening onstabiel of onvoldoende is. Hydraloop helpt water en energie te besparen en draagt ​​bij aan het beschikbaar houden van de watervoorziening voor uw woning, bedrijfspand of hotel. 

Invest-NL is de Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling van Nederland. Als toonaangevende impactinvesteerder is onze missie om financiering te verschaffen aan ondernemingen en innovaties die momenteel onvoldoende toegang hebben tot bestaande financieringsmogelijkheden. We werken samen met verschillende stakeholders, waaronder ondernemers, investeerders en ontwikkelingsspecialisten uit zowel de publieke als de private sector. We willen samen met hen de grote maatschappelijke transities waar Nederland voor staat versnellen om zo bijdragen aan een duurzaam en innovatief Nederland. Hierbij focussen we op de overgang naar een duurzame en circulaire economie, het bevorderen van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en het stimuleren van technologische innovaties met het Deep Tech Fonds.

Het Energietransitiefonds Rotterdam is een initiatief van de gemeente Rotterdam met als doel de overgang naar duurzame energie in de regio te versnellen. Het fonds investeert in innovatieve projecten en bedrijven die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot in Rotterdam. Door financiële ondersteuning en begeleiding te bieden, stimuleert het Energietransitiefonds Rotterdam de ontwikkeling van nieuwe technologieën, processen en diensten die leiden tot een duurzame, toekomstbestendige energievoorziening.

Invest NL investeerde in het inmiddels failliete Umincorp die werd opgericht door Jelle Sernee en Jaap Vandehoek. Ook Plastic Recycling Amsterdam werd binnengehaald.  De gehele recyclingketen, van scheiding van verschillende soorten plastic tot de productie van grondstof voor nieuwe toepassingen, kwam dankzij een investering in november 2023 van Invest-NL onder beheer van Umincorp die vervolgens 17 januari 2024 in surseance ging.  De Amsterdamse locatie verwerkte jaarlijks meer dan 20 kiloton huishoudelijk plastic afval dat gewassen, vermalen tot flakes en magnetisch gescheiden werd. Het PET-materiaal van Plastic Recycling Amsterdam en andere bronnen werd in de recent geopende fabriek van Umincorp Polymers in Rotterdam verder verwerkt tot korrels die dienden als grondstof voor nieuwe consumenten verpakkingen en zo een duurzaam alternatief bieden voor de productie van nieuw plastic. Dankzij de investeringen van Invest-NL en Energietransitiefonds Rotterdam het Amsterdamse recyclingfabriek Plastic Recycling Amsterdam (PRA) kon het concern een paar maanden langer voortbestaan en voor beide locaties nieuwe machine aanschaffen. Arjen Wittekoek was de General Manager van Umincorp.  Umincorp was 50% eigenaar van Plastic Recycling Amsterdam en nam de aandelen van de huidig joint venture partner over en zo volledig eigenaar worden van het Amsterdamse bedrijf. De gehele recyclingketen, van scheiding van verschillende soorten plastic tot de productie van grondstof voor nieuwe toepassingen, kwam dankzij een investering in november 2023 van Invest-NL onder beheer van Umincorp die vervolgens 17 januari 2024 failliet werd verklaard.  De Amsterdamse locatie verwerkte jaarlijks meer dan 20 kiloton huishoudelijk plastic afval dat gewassen, vermalen tot flakes en magnetisch gescheiden werd. Het PET-materiaal van Plastic Recycling Amsterdam en andere bronnen werd in de recent geopende fabriek van Umincorp Polymers in Rotterdam verder verwerkt tot korrels die dienden als grondstof voor nieuwe consumenten verpakkingen en zo een duurzaam alternatief bieden voor de productie van nieuw plastic. Dankzij de investeringen van Invest-NL en Energietransitiefonds Rotterdam het Amsterdamse recyclingfabriek Plastic Recycling Amsterdam (PRA) kon het concern een paar maanden langer voortbestaan en voor beide locaties nieuwe machine aanschaffen. Arjen Wittekoek de General Manager van Umincorp. De Urban Mining Corp Operations BV, kortweg Umincorp, haalde onder meer het plastic uit het huisvuil van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en maakt daar kleine granulaatkorrels van wat producenten weer gebruikten als grondstof voor nieuw plastic.Eind 2022 opende het recyclingbedrijf een nieuwe hightech fabriek in Rotterdamen vorig jaar zomer nam het de rest van de aandelen over van Plastic Recycling Amsterdam (PRA), waar Umincorp al voor de helft eigenaar van was. Daardoor had het bedrijf de hele recyclingketen van plastic in eigen beheer, van scheiding tot nieuwe grondstof. Naast supermarkten als Albert Heijn haalde het ook cosmeticabedrijven binnen als klant. Toch lag de fabriek in Rotterdam sinds vorig jaar stil en is het bedrijf onlangs failliet verklaard. Operationeel gezien was 2023 hun beste jaar ooit, maar financieel gezien was 2023 juist het slechtste jaar ooit. Belangrijkste oorzaak waren de lage marktprijzen van plastic dat in China en de VS van goedkope olie wordt gemaakt. Daar viel niet meer tegen te concurreren. De tarieven die producenten en grote merken voor hun plastic producten afdragen aan het Afvalfonds Verpakkingen – geld dat naar de recyclingbedrijven gaat – zijn veel te laag. “Daar zou zeker 20 cent per kilo bij moeten. Nu ligt dat tarief ongeveer op 1,20 euro. Anders is er in deze markt geen rendabel businessmodel mogelijk. Veel recyclebedrijven draaien rode cijfers en het zal niet lang meer duren voor de rest ook omvalt. Voor recyclebedrijven als Umincorp speelt nog een ander probleem. De EU ziet gerecycled plastic nog vaak als afval. Daarom mag het bijvoorbeeld niet gebruikt worden in verpakkingen voor voedsel. De regels daarvoor zijn in 2022 aangescherpt. Alleen als het recyclaat voor 95 procent van plastic afval komt dat van tevoren is gescheiden en niet in de vuilniszak is beland, mag het voor plastic voor voedsel worden gebruikt. Maar Umincorp gebruikte juist plastic dat pas later in het huisvuil wordt gescheiden. Dat recyclaat wordt bijvoorbeeld door Albert Heijn gebruikt in voedselbakjes. “Dat mag niet meer”. Er werd dus in Rotterdam een heel dure fabriek voor de voedingsindustrie gebouwd die ze vorig jaar hebben moeten sluiten.Deze zogeheten Umincorp Polymers-fabriek is nog niet failliet, maar heeft uitstel van betaling gekregen, en kan door een koper in zijn geheel worden overgenomen.  Tot de stakeholders behoren behalve InvestNL ook Nationaal Groeifonds en InnovationQuarter en hetEnergietransitiefonds Rotterdam

Invest-NL en Energietransitiefonds Rotterdam investeerden respectievelijk 9 en 6 miljoen euro in Umincorp voor de bouw van de PET fabriek in Rotterdam.

Investore

Vastgoedbeleggingsmaatschappij van Michiel Witteveen samen met zijn nieuwe zakenpartner Maarten Langeveld. Kochten in 2008 een belang in de V&D-panden in Tilburg en Rotterdam Zuidplein. In 2008 kocht hun Investore Holding samen met Nieuw Winkel Vastgoed (NWV) van Alexander Hart en Rob van Nieuwkerk in een joint venture onder de naam Royalton Real Estate de twee warenhuizen van Vroom & Dreesmann in Tilburg op de Heuvelstraat en in Rotterdam op het Zuidplein. In 2009 namen ze een belang in een winkelcentrum in Amsterdam-Noord en twintig winkelpanden. Bij die laatste twee deals deden ze dat samen met BreedInvest, een investeringsvehikel van de familie Blokker.

Investrand (voorheen Nerah beheer )

Victor Muller van Spyker was in 1992 CEO bij de Emergo Fashion Group en Emergo Sportswear waarvan hij een jaar later uit de failliete boedel het failliete de gerenommeerde merknaam McGregor wist te kopen. Hij bracht vervolgens de McGregor Fashion Group op 29 april 1999 naar de beurs en richtte hiervoor samen met Jeroen Schothorst en Ben Kolff, beleggingsmaatschappij Investrand op. In oktober 2000 nam het McGregor trio ook de vennootschap Gaastra International Sportswear B.V. over.

Janse Capital

Rutger J. wordt verdacht van miljoenenfraude met niet-bestaande aandelen samen met Crispijn de K. (28). Beiden werden gearresteerd. De Fiod verdenkt de twee Nederlanders van grootschalige beleggingsfraude. Hun voorlopige hechtenis werd in februari 2024 opgeschort tot de volgende zitting die over drie maanden plaats vind. De beleggers zouden gezamenlijk zijn opgelicht voor 4 miljoen euro.

Janus Henderson Group 

Opgericht in Londen 1934 en werkt onder de naam Janus Henderson Investors. Ali Dibadj JD en Richard Weil JD zijn de CEO’s van Janus Henderson Investors. Het is een wereldwijde vermogensbeheerder met 2.850 werknemers die zich richt op het leveren van beleggingsprestaties en -diensten. Het bedrijf biedt institutionele, particuliere en vermogende klanten toegang tot beleggingsprofessionals die een breed scala aan activaklassen vertegenwoordigen, waaronder aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed en alternatieve beleggingen. Het bedrijf werd opgericht in 1934 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk. Janus International Holding is de houdstermaatschappij van de beleggingsbeheergroep Janus Henderson Group.  Heeft geïnvesteerd in overgenomen bedrijven als Avidity Biosciences , Applied Therapeutics en Crinetics Pharmaceuticals .

DS Kangaroo zie ook Walvis

Investeringsmaatschappij  DS Kangaroo B.V. van John Fentener van Vlissingen

KKR (Kohlberg Kravis Roberts)

KKR is een wereldwijde investeringsmaatschappij die alternatief vermogensbeheer biedt, evenals kapitaalmarkten en verzekeringsoplossingen. KKR kocht de 33 Roompot parken van PAI. KKR beheert 510 miljard dollar aan vermogen en was eigenaar van de HEMA tot juli 2007 dat onderdeel was van Maxeda (waar ook Vroom & Dreesmann, Praxis en De Bijenkorf onder vielen). KKR gaat ook de 100 parken van Landal GreenParks overnemen, maar daarvoor moeten wel eerst dertig Nederlandse vakantieparken verkocht worden aan branchegenoot Dormio Group. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten. Het fusiebedrijf had voorgesteld de parken te verkopen en krijgt daarom toestemming van de ACM.  KKR wil de grootste worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes. Het fusiebedrijf heeft in elf Europese landen 305 vakantieparken, met ruim 30.000 accommodaties en campingplaatsen. Er werken circa 5500 mensen. Het fusiebedrijf wil zijn hoofdkantoor gaan vestigen in Amsterdam. Het fusiebedrijf heeft nu nog vier kantoren: het hoofdkantoor van Roompot zit in Goes, dat van Landal in Den Haag en verder zijn er locaties in Uithoorn en Zwolle. Volgens de organisatie kunnen alle medewerkers met een vaste kantoorfunctie meeverhuizen naar Amsterdam. Nagenoeg alle afdelingen van de huidige vier locaties zullen straks naar het nieuwe hoofdkantoor verhuizen. Op het kantoor in Goes zullen twee afdelingen blijven. Een derde afdeling blijft mogelijk ook in Zeeland, maar daar wordt later over besloten. Het personeel is vanmiddag ingelicht.

KKR bezit naast Roompot parken ook Q-Park, één van de grootste parkeerplaatsuitbaters van Europa met 6000 parkeerfaciliteiten (ruim 860.000 parkeerplaatsen) in Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland en een omzet van ongeveer 800 miljoen euro. Bij Q-Park werken ruim 2180 mensen. Het concern moest de laatste jaren veel afboeken op vastgoedbeleggingen en maakt een nettowinst van 91 mln euro tegenover twee eerdere verliesjaren van enkele honderden miljoenen. Q-Park en zijn accountants werden jarenlang belaagd door Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) van Pieter Lakeman. Q-Park nam namelijk parkeergarages in exploitatie als vastgoedbelegging op de balans, wat volgens Sobi in strijd is met de internationale boekhoudregels. Q-Park omzeilde hiermee de plicht om af te schrijven op onroerend goed in exploitatie. Het concern splitste in 2014 Q-Park NV intern in een vastgoed en een operationele divisie. Het concern werd eigendom van Ward Vleugels, ING Real Estate, SNS Reaal, ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Delta Lloyd, Interpolis en de pensioenfondsen van Rabobank en KPN. De beleggingspoot Q-Park bestaat nu uit een portefeuille met 65.000 parkeerplaatsen met een waarde van in totaal ongeveer 1,4 miljard euro. De operationele tak, waarin onder meer alle huurcontracten worden ondergebracht, omvat 860.000 parkeerplaatsen met een portfoliowaarde 2,2 miljard euro. Het concern wordt sinds augustus 2014 geleid door de ex ceo van het failliete Macintosh, de Belg Frank de Moor. Q-Park werd in 2017 voor 2,95 miljard euro verkocht aan KKR. Ook de Australische investeringsmaatschappij Macquarie en enkele grote Chinese partijen zouden interesse hebben gehad. Q-Park exploiteert enkele duizenden parkeergelegenheden in tien Europese landen. Daarmee werd vorig jaar een winst van ruim 85 miljoen euro behaald, op een omzet van 825 miljoen euro. Q-park  staat opnieuw te koop en nu voor een geschatte waarde van 4 miljard euro incl. schulden. Kohlberg Kravis Roberts wil er dus 1 miljard winst op maken. Het eigendom van de Zweedse matrassenmaker Hilding Anders International AB werd in 2023 overdragen aan schuldeisers. Om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, kreeg Ballast Nedam van exploitant Q-park (KKR) een contract voor het ontwerpen en bouwen van een nieuwe bovengrondse parkeergarage voor 1.450 auto’s. De garage werd in het voorjaar van 2009 in gebruik worden genomen. De bouwsom voor de vaste garage bedroeg circa 13 miljoen euro. Ballast Nedam gebruikte voor de architectuur en de constructie De Jong, Gortemaker, Algra architecten en ingenieurs BV uit Rotterdam die het project nog dezelfde nacht snel van de website haalde. Ballast Nedam won de inschrijving voor de nieuwe Q Park parkeergarage, mede door hun visie op duurzaamheid en leefbaarheid. 26 mei 2024 omstreeks 22:00 uur stortten zes hellingbanen van de parkeergarage aan de Koekoekslaan 1 in Nieuwegein in. Er vielen geen gewonden of doden. Lange tijd konden er geen hulpverleners het gebouw in om te zoeken omdat gevreesd werd dat het pand kon instorten. In 2017 meldde AD dat er een onderzoek was gedaan naar de veiligheid van de vloer van de parkeergarage. Dat werd gedaan omdat de garage eenzelfde soort vloer heeft als de parkeergarage die dat jaar instortte bij Eindhoven Airport. Na onderzoek werd geconcludeerd dat de vloer in Nieuwegein veilig was.

De Accell Group is sinds 2022 eigendom van KKR en deze is onder andere bekend van Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Carqon.Batavus, Koga Miyata, Sparta en de slechte bakfietsen van Babboe. Het bedrijf wil 100 tot 150 banen schrappen en dan een deel van de productie verplaatsen naar Hongarije en Turkije, waardoor de twee Nederlandse fabrieken in Heerenveen kunnen worden samengevoegd.  FNV dreigt met stakingen bij Accell in Heerenveen omdat het bedrijf weigert mee te werken aan een „fatsoenlijk sociaal plan” voor de 100 tot 150 medewerkers die moeten vertrekken. Er brak al een wilde staking uit bij Accell. Buitenlandse beleggers maken nu samen een vuist bij een mogelijk schuldsanering, waarvoor bankiers blijken te vrezen. De schuldeisers zouden genoegen nemen met 40%. KKR haalde Accell in augustus 2022 voor 1,56 miljard euro van de Amsterdamse beurs en leende dat geld grotendeels bij banken, die 1,2 miljard van de schuld later hebben verkocht aan beleggers, waarvan 700 miljoen bij internationale beleggers. “Sinds de overname heeft KKR meerdere keren moeten bijspringen. De Amerikanen hebben voor 250 miljoen euro aan noodkredieten verstrekt en nu moet er binnenkort weer geld bij. Naast KKR is de Nederlandse belegger Teslin minderheidsaandeelhouder van Accell. De 73 jaar oude Annemarie Jorritsma werd aangesteld als voorzitter van de raad van commissarissen. Jorritsma was in het verleden onder meer minister van Verkeer en Waterstaat en vicepremier. Ook was ze jarenlang burgemeester van Almere. Tot halverwege 2023 was de VVD-er nog fractievoorzitter van haar partij in de Eerste Kamer. Ze volgt de voormalig Deense ex Adidas-topman Kasper Rørsted op die pas 5 maanden (sinds oktober 2023) de functie bekleedde. Het is niet bekend of ze nog iets kan doen aan de verplaatsing van de fabriek naar Hongarije en Turkije, het naderende faillissement en de wilde stakingen. Er woede 16 april 2024 een grote brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Amersfoort waar ook Babboe is gehuisvest. De complete loods en inventaris gingen verloren.

Over de Babboe bakfietsen zijn veel klachten en er werd een terugroepactie gestart omdat de frames spontaan doormidden breken. 22.000 bakfietsmodellen CITY en MINI City Mountain (van voor 2020), Slim Mountain & Transporter, Pro Trike, Trike-E en Pro-Trike XL Motor moeten retour. Babboe heeft per 10 juni 2024 pas zo’n 3.500 opgehaald(15%). Daarvoor zijn tot nu toe 300 vervangende fietsen geleverd. Dat dat aantal zo laag is, komt doordat de levertijd afhankelijk is van welke vervangende fiets de klanten hebben besteld. In samenwerking met het Functioneel Parket bekijkt de NVWA of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek. Het bedrijf informeerde de toezichthouder namelijk niet, terwijl dit volgens de wet wel verplicht is. Een medewerker heeft de misstanden die hij als monteur tegenkwam in 2021 en 2022 regelmatig aangekaart bij zijn leidinggevenden. “Daarmee doelt hij op framebreuken, ondeugdelijke stuurkogels, zadelpennen en displays”. Hij werd hiervoor onterecht ontslagen. Personeel moest pappen en nathouden en het lijkt er dus sterk op dat het bedrijf de problemen niet adequaat wilde oplossen ondanks de onveilige toestand. Babboe heeft jarenlang de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) misleid over hoe groot het probleem van de brekende bakfietsen was. Zo werden frames bewust verstopt. Dat blijkt uit foto’s, audio-opnames, documenten en gesprekken met zes oud-medewerkers. Zij bevestigen dat ze fietsen hebben verstopt voor een controle van de NVWA. Meerdere andere werknemers bevestigen dat zij daar ook van op de hoogte waren. “De oudijzerboer is speciaal gevraagd om een dag eerder de kapotte frames op te halen. De toezichthouder doet samen met het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek. Ruim 12.000 bezitters van een Babboe-bakfiets hebben zich als gedupeerde gemeld bij de website bakfietsclaim.nl. van het door advocatenkantoor Birkway gelanceerde meldpunt. Accell heeft in Heerenveen ongeveer 320 mensen aan het werk. In Heerenveen worden dan alleen nog de luxere fietsen geproduceerd, zoals de bakfietsen van Babboe. Nadat KKR het bedrijf overnam, zou Heerenveen een ‘high end’ fabriek worden. KKR nam Accel in 2018 over voor 58 euro per aandeel. Daarmee werd het bedrijf gewaardeerd op ruim 1,5 miljard euro. Accell had al 35 procent van de aandelen en kocht daarna de rest. Volgens het Financieele Dagblad zou de verkoopwaarde van Babboe destijds zo’n 20 miljoen euro zijn. Oprichter Epco Vlugt ging aan de slag bij Accell. Enkele overige jonge ouders die bij de oprichting betrokken waren, startten met de opbrengst investeringsfonds, Bloomit Ventures. Dat fonds is gericht op ‘duurzame mobiliteit’. Zo wordt er geld gestopt in Phatfour, een Nederlandse maker van elektrische fatbikes. Andere investeringen gaan naar een bedrijf dat elektrische stadsautootjes op zonne-energie maakt. En naar de Carver, een soort combinatie van een scooter en een auto. Eind 2023 werd bekend dat Accell een reorganisatie gaat doorvoeren bij Velosophy, de dochtermaatschappij die bakfietsen van Babboe en Carqon op de markt brengt.

In de zomer van 2023 kocht KKR zo’n $ 44 miljard van de kredietportefeuille van Paypall. Maxeda ,waar ook Praxis onder valt, is sinds eind 2015 eigendom van GoldenTree en Ardian KKR en AlpInvest en staat te koop. 

Wijnand Pon  was voorheen een belangrijke grootaandeelhouder van Accell. Als gevolg van een mislukte poging om de fietsenproducent in te lijven, bouwde zijn concern Pon Holdings in 2017 een belang van ruim 20 procent op. Pon hield zijn ruim 5,3 miljoen aandelen Accel meer dan twee jaar vast, maar in de herfst van 2020 werd het belang weer net zo snel afgebouwd.  Alles werd verkocht, tegen zo’n 26 euro per aandeel. Omdat dat al méér was dan Pon er destijds voor betaald had, maakte hij er een aardige winst op. Het hele pakket bracht 140 miljoen euro op, waarvan zo’n 37 miljoen euro winst. In april 2015 verkocht KKR afvalverwerker Van Gansewinkel aan een groep schuldeisers. In ruil daarvoor werden de schulden met 60 procent verlaagd. 

In augustus 2023 heeft een groep schuldeisers, waaronder Alcentra Asset Management Limited, Goldman Sachs Asset Management, L.P. en Partners Group Holding AG SWX:PGHN), een principeakkoord bereikt om een meerderheidsbelang te verwerven in het in moeilijkheden verkerende Duitse betalingsbedrijf Unzer POS GmbH. Na de transactie heeft KKR & Co een minderheidsbelang behouden. Als onderdeel van de deal brachten de crediteuren vers kapitaal in en scholden zij een deel van de schulden van het bedrijf kwijt. KKR kocht End-User Computing (EUC) divisie van Broadcom. Telecom Italia SpA stemde vorig jaar in met de verkoop van zijn vaste netwerk aan KKR, Het doel van de deal is om de miljardenschuld van het telecombedrijf terug te dringen. Italië behoudt een minderheidsbelang in het netwerkbedrijf. De deal werd eind mei door de Europese Commissie goedgekeurd.

KPS Capital 

Opgericht in 1991. De partners van KPS werken aan het verwerven en verbeteren van bedrijven die een breed scala aan producten produceren in een groot aantal industrieën en  heeft meer dan 110 controlerende investeringen voltooid via zes institutionele investeringsfondsen, bestaande uit 50 platforminvesteringen en 63 vervolgovernames in sectoren zoals basismaterialen, merkconsumptieproducten, gezondheidszorg- en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. Michael Psaros en David Shapiro hebben de firma  mede opgericht. Michael Psaros, David Shapiro en Raquel Palmer, Managing Partners van KPS, leiden het bedrijf en zijn, samen met partners Jay Bernstein, Ryan Baker, Kyle Mumford en Rahul Sevani, persoonlijk betrokken bij elk aspect van de investeringsactiviteiten van het bedrijf, inclusief directe betrokkenheid bij haar portefeuillebedrijven en hun managementteams. In 2019 lanceerde KPS KPS Mid-Cap Investments (“KPS Mid-Cap”) om zich te concentreren op investeringen in de onderkant van de middenmarkt . KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde soort investeringsmogelijkheden en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie die KPS al meer dan 25 jaar met succes volgt. KPS is een mondiaal bedrijf met het vermogen om wereldwijd waarde uit te voeren en te creëren, met een investeerdersbasis in meer dan 30 landen.

Kat 

Familieonderneming van Siem en Jan Kat en eigenaar van Deka Markt. Zij kochten samen met Ramphastos van Marcel Boekhoorn en Dreef beheer en de Van Deursen groep de Hotels van Oranje. (Beach Hotel en hotel van Oranje)

Keen Venture Partners

Heeft een vestiging in Amsterdam en in Londen en investeert in 28 verschillende bedrijven. Investeerde onlangs in Doctify, het mondiale platform voor patiëntbeoordelingen van gezondheidszorg en sociale zorg en in 2023 in VonWood, het innovatieve digitale handelsplatform voor hout. Keen Venture Partners en Dutch Founders Fund (DFF) hebben samen de AI Ventures Alliance – Samen Slimmer opgericht met als doel om twaalf nieuwe toegepaste AI-startups op te bouwen, waarmee oprichters in Noordwest-Europa worden gefinancierd en ondersteund.

Kenzoll

Ex Ramphastos investeerder Melissen (Kenzol) werkte 50 jaar lang voor Marcel Boekhoorn en investeert nu zelf behalve in Buxeros in Hollandse Hoogtes (en de teelt van legale softdrugs) dat deel uit van het fund dat investeert in opkomende economieën. Publiek in een  privaat samenwerkingsverband  met de Nederlandse Overheid en Dutch Good Growth Fund, een financieringsfaciliteit van de Overheid. 

Kids Brands House

Kids Brands House N.V. te Dordrecht (Zuid-Holland) van H.A. Hepperle (voorheeen Nanoventure) is door de rechtbank in Amsterdam op 6 december 2023 failliet verklaard. Kids Brands House NV, voorheen Nanoventure NV,  investeerde in gevestigde, op groei gerichte bedrijven op het gebied van nanotechnologie en aanverwante technologiegebieden, maar vooral ook in kindermodebedrijven. De investeringsportefeuille bestond uit Bellybutton International GmbH, actief op het gebied van zwangerschaps- en kinderkleding; Junior Brands Group GmbH, die juniormode aanbiedt onder het eigen merk Lemmi; Digital Pioneers NV, actief in de internetsector; Vinna AG, die zich bezighoudt met de productie van nutraceuticals; Bartels Microtechnology GmbH en tot slot Lief! lifestyle. Lief! beschikte voor het faillissement een jaar terug nog over vijf winkels in Nederland en één in België. Na de overname door het Duitse Kanz Financial Holding van H.A. Hepperle bleef alleen de conceptstore in Sliedrecht open. Lief! beschikt nog over een outlet in Batavia Stad en een flagshipstore in Berlijn, die vorig jaar werd geopend. Het pand in Sliedrecht werd ook lange tijd ingezet als hoofdkantoor en voor de logistiek en webshop. Die laatste twee onderdelen werden naar de aandeelhouder in Stuttgart verplaatst. Lief! verhuisde per 1 december 2023 naar Gorinchem, waar het bedrijf zich op design, marketing en planning wilde gaan richten. Vanaf begin 2024 zouden dan de eerste vestigingen van Kids Brands House in Nederland open gaan. Er was bij het 1e faillissement van Lief! op 14 april 2015 veel interesse voor een doorstart. Bij de curator hadden zich twintig partijen gemeld. Twee weken eerder ging het Duitse moederbedrijf Kanz Financial Holding, dat Lief! in 2015 na het faillissement had overgenomen al failliet. Lief! werd in 2005 opgericht door John van den Herik en Yvonne Woudstra. Zij namen in 2018 afscheid en Barend Klein nam het bedrijf over.  Sinds eind 2018 voerde hij het dagelijks operationeel management van het lifestylemerk lief! Hij had al sinds de oprichting in 2005 de rol van coo (chief operating officer). Lief! maakte deel uit van Kids Fashion Group (KFG), waaronder ook Tom Tailor Kids en Passigatti valt en die tevens eigendom is van H.A. Hepperle.  De grootste aandeelhouder van KBH is H.A. Hepperle, die 51,9% van de aandelen bezit en zijn Digital Pioneers NV die nog eens 5,1% van de aandelen heeft. (samen dus 56,1%) De andere aandeelhouder is  J. van der Meer, die 10,3% van de aandelen heeft . De rest van de aandelen is in handen van kleinere of onbekende partijen. Heinz A. Hepperle is tevens de oprichter en directeur van Digital Pioneers NV, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en toepassing van nanotechnologie en biotechnologie. Digital Pioneers NV heeft verschillende projecten en producten op het gebied van gezondheid, milieu, energie en veiligheid, zoals nanosensoren, nanofilters, nanobatterijen en nanomedicijnen. Heinz A. Hepperle is daarnaast de eigenaar en voorzitter van Hepperle Holding GmbH, een Duitse holdingmaatschappij die verschillende bedrijven en merken in de kindermodebranche beheert, zoals Kanz, Steiff, Ticket to Heaven, Marc O’Polo Junior en Bellybutton. Hepperle Holding GmbH heeft meer dan 1000 werknemers en een omzet van meer dan 200 miljoen euro per jaar. Heinz A. Hepperle heeft een passie voor kindermode en wil de kwaliteit, het design en de duurzaamheid van de producten verbeteren.

H.A. Hepperle laat steeds opnieuw Lief! failliet gaan om het daarna via de curator weer terug te krijgen. Kanz Financial Holding (KFH) en Kids Brands House (KBH) waren allebei eigendom van Hepperle. ook KFG is eigendom van A.H. Hepperle.

Lion Capital

Lion Capital was onder andere (2007-2018) eigenaar van de HEMA. De leningen die daarvoor werden afgesloten werden op de balans van de Hema gezet waardoor er hoge renteafschrijvingen waren. In 2015 ging het om 55 miljoen euro. Lion verkocht de HEMA in oktober 2018 aan investeerder Ramphastos van Marcel Boekhoorn, die de winkels en onderdelen deels doorverkocht aan franchisenemers. Vier bestuurders konden meteen vertrekken

KPN Ventures Karmijn Kapitaal

Investeringsfonds in bedrijven die worden geleid door gemengde managementteams, bestaande uit een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen

Kempen Capital Management

Kempen Capital Management heeft een belang van 3,01 procent in Sligro Food Group

Kohlberg Kravis Roberts & Co
L Catterton

Investeerde in Sentcloud

LIOF NV

Een privaatrechtelijke, naamloze vennootschap. Met de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de Provincie Limburg als aandeelhouders. Beide aandeelhouders houden een gelijk aandeel (50%) en nemen beslissingen op basis van gelijkwaardig overleg. LIOF werkt onafhankelijk en zonder commercieel belang. De dienstverlening is gratis. De investering in machinefabrikant Cross-Line International in Kerkrade ging teniet nadat het bedrijf in november 2009 falliet ging. Industriebank LIOF gaf het bedrijf die zomer nog een kapitaalinjectie, om het bedrijf uit de rode cijfers te helpen, en te reorganiseren. 

Lauxera Capital Partners

Investeerde in het Amsterdamse bedrijf Lumicks, een spin-off van de Vrije Universiteit (VU) dat werkt aan een techniek om de moleculaire interactie tussen cellen beter te kunnen meten. Oncologen zouden hierdoor beter kunnen voorspellen welke behandeling het beste bij een individuele kankerpatiënt kan passen. 

Life Sciences Partners

LSP (Life Sciences Partners) is een onafhankelijke investeringsfirma, gevestigd in Amsterdam. Zij investeren zowel in private en publieke sectoren

Lindsay Goldberg Lunatech Ventures

Rotterdamse investeringsmaatschappij dat vooral de focus legt op jonge IT bedrijven.

Lion capital

In juli 2007 werd de HEMA verkocht aan Lion Capital voor geschat 1,3 miljard euro ongeveer gelijk aan de omzet van HEMA in 2006. Bij HEMA werkten op dat moment zo’n 10.000 werknemers in 336 filialen in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. 

Lion Rock Capital

Clarks het Engelse schoenenbedrijf dat in 1825 werd opgericht heeft verkooppunten in 35 landen. Het beheer van de Nederlandse vestigingen viel onder Mulder Schoenen van de broers Björn en Ralf Mulder die daar sinds 2008 verantwoordelijk voor waren maar deze ging 5 januari 2024 failliet In december 2023 meldde de Belgische Groep Alain Broekaert de nieuwe distributeur voor Clarks in de Benelux te zijn. Die groep was juist van plan om 16 nieuwe winkels te openen. Clarks meldde in november 2023 wel al dat er wereldwijd meer dan honderd banen werden geschrapt vanwege een reorganisatie. Clarks is een gerenommeerde Britse schoenenproducent met ruim duizend winkels wereldwijd. Het Britse bedrijf kwam door de coronacrisis in de problemen. In 2021 werd Clarks door Lion Rock gered door een kapitaalinjectie van 100 miljoen Britse pond (116 miljoen euro)  De Chinese investeerder kreeg hiermee een meerderheidsbelang in Clarks.  LionRock is in Europa vooral bekend als minderheidsaandeelhouder in de Italiaanse voetbalclub Inter Milan.  GAB (Groep Alain Broekaert) zal waarschijnlijk de winkels van de broers doorstarten.

LOADED.VENTURES Lumaux Capital BV

Een nieuw investeringsfonds gericht op Nederlandse hightech-technologie. Lumaux, ondersteunt de groei van innovatieve startups en scale-ups. De bedrijven moeten actief zijn op het vlak van robotica, energietransitie en mobiliteit. Het fonds gaat bedrijven met een hoog potentieel ondersteunen met een multidisciplinair team en middelen. Het team is van mening dat er in het huidige investeringsklimaat ruimte is voor een toegewijd, vindingrijk en ondersteunend investeringsfonds. De fondsmanagers hebben uitgebreide ervaring opgedaan in strategische, technische, financiële en juridische zaken. Lars Krieckaert en Edwin Rammeloo zijn de fondsmanagers.

Lone Star

De Amerikaanse investeerder  nam in oktober 2023 de technische groothandel Eriks over van SHV voor een prijs tussen de 350 en 400 miljoen. SHV had gehoopt 500 miljoen te incasseren

Luxor Capital

Het failliete Volta Trucks maakte een doorstart met behulp van investeringsfonds Luxor Capital. Alle Britse ‘business and assets’ zijn overgenomen. Het voormalige Volta Trucks gaat nu verder als Volta Commercial Vehicles Limited. Volta Trucks ging failliet omdat acculeverancier Proterra eerder bankroet ging.

MM Ventures

MM Ventures, investeerde samen met Michiel Mol en partner Maarten Elshove in het failliete Fixers.

M2R Invest

Investeringsmaatschappij van Marc (56) en Addy van Rooy. Zij hebben sinds april 2023 vakantieparken Brugse Heide in Valkenswaard, Prinsenmeer (14 miljoen) in Asten en  stadscamping in Valkenburg van Peter Gillis in onderpand. De over inschrijving bedraagt 100%, waardoor de totale kwijtingschuld  kan oplopen naar 38 miljoen euro. Gillis verpandde de onroerende en de roerende zaken inclusief de huurinkomsten en pachtgelden van de vakantieparken. Gillis staat ook persoonlijk garant. De investeringsmaatschappij geeft geschat zo’n 440 miljoen euro in de portfolio. Prinsenmeer wordt in december 2023 door de Gemeente gesloten, vanwege een voor Gillis negatief Bibob-onderzoek, waaruit kwam dat vergunning niet worden verleend of verlengd vanwege misbruik met illegale verhuur. Gilles heeft de parken voorlopig door een stroman ex advocaat) laten beheren.

MKB Fonds Main Capital

Gevestigd in Den Haag en investeert in bedrijven in de software industrie, voornamelijk in de Benelux en Duitsland. De focus ligt op bedrijven met een omzet vanaf 4 miljoen

Maasstad Invest (zie Blokker/Mirage/Witteveen/Manaus)
Macquarie

Macquerie heeft interesse in afvalverwerker Renewi. Renewi heeft een notering in Londen en vanaf eind januari 2023 w ook verhandeld op de Amsterdamse beurs. Renewi heeft een zware periode achter de rug op de Londense beurs. In de afgelopen twee jaar is de koers gedaald van 100 pence naar 35p en ook Shanks had ook zelf de nodige problemen.  Spice investments funds van DM Equity heeft een belang van 5,6 % in het bedrijf en Coast Capital Management heeft op 26 september het belang verhoogd van 6,01 naar 8,47 procent. Macquarie is bereid omgerekend zo’n 737 miljoen euro te betalen voor de hele onderneming. Het overnamevoorstel is door het bestuur van Renewi afgewezen. Het bestuur verzocht aandeelhouders ‘met klem’ op dit moment niks te doen. Het bod van Macquarie onderwaardeert de aandelen van Renewi fundamenteel, schrijft het bestuur in een online verklaring. Macquarii betaalde omgerekend zo’n 737 miljoen euro voor DMEP Inv – I B.V. die opereert binnen de industrie Financiële holdings. DMEP werd opgericht in 2017 door Rob ten Heggeler en Ben Mandemakers. Het hoofdkantoor is gevestigd op Schiphol Boulevard 373, 1118 BJ, Schiphol. Het investeringsteam  bestaat verder uit Joost Pape, Arjo Stammes, Tim van Rooijen en Sander Anker. Het team heeft meer dan 60 jaar ondernemerservaring in private equity, fusies, overnames en financiering in uiteenlopende sectoren. Ben Mandemakers en Jeroen Maan hebben ook zitting in het investment committee. De investeringsmaatschappij investeerde behalve in keukens ook in Stella fietsen, Optisport, Spice Investments, de Norma group, etc. DMEP is ook  eigenaar van diverse gerenommeerde modemerken zoal McGregorSpice investments funds van DM Equity heeft een belang van 5,6 % in Renewi.  Stella fietsen is sinds kort voor 100% eigendom. DMEP had haar belang eerder al uitgebreid van 35% naar 60%. Oprichter Daan van Renselaar vertrok na 12 jaar. Stella bleef met een enorme voorraad e-bikes zitten die eind 2022 tegen dumpprijzen moesten worden verkocht om het bedrijf niet ten onder te laten gaan. Het bedrijf moest in 2023 voor de 2e keer reorganiseren, 15 fte schrappen en 3 servicelocaties sluiten. De kosten moesten zo’n 10% worden teruggebracht om te kunnen overleven. Bij Stella werken 450 medewerkers.  DMEP stak 13 miljoen euro in Stella. Al is Stella het bekendste merk onder de elektrische fietsen, het is niet de marktleider. Deze plek is vergeven aan Gazelle. Stella heeft 13 procent van de markt en Gazelle 19 procent. Sparta heeft 11 procent. Bij Stella zijn in het verleden grote fouten gemaakt in de berekening en afdracht van btw. In 2022 bedroeg het verlies al 18,9 miljoen euro, maar daarnaast moet het concern, zo blijkt nu nog 2 miljoen euro aan achterstallige omzetbelasting betalen. De voorgaande jaren werd de boekhouding gecontroleerd door het middelgrote kantoor De Jong & Laan maar deze maakte in de berekening en afdracht van omzetbelasting grote fouten. Dat heeft geleid tot een herziening, in de vorm van een aanvullende btw-afdracht. Door deze btw-correcties valt het resultaat over 2021 aanmerkelijk lager uit. De oorspronkelijk gemelde winst verdampt in zijn geheel door de correctie van 2,7 miljoen euro. Over 2022 is het bedrag aan te betalen omzetbelasting meer dan verdubbeld, naar 8,8 miljoen euro, waardoor het verlies over 2022 uitkomt op 18,9 miljoen euro, ondanks een omzet van 133,2 miljoen euro. Ook is gebleken dat de huurverplichtingen van Stella bijna verdrievoudigd zijn, naar 12,3 miljoen euro. Het resultaat is negatief eigen vermogen 4,8 miljoen euro. Om de financiële problemen op te lossen krijgt Stella 8 miljoen euro aan leningen van aandeelhouders Daren Wilka, een vennootschap van Stella-oprichters Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp en investeringsmaatschappij DMEP. Daarnaast hebben de aandeelhouders nog eens 5 miljoen euro verstrekt. In december werd het concern volledig overgenomen door DMEP. Maar op het moment dat de leningen werden verstrekt, had Mandemakers een minderheidsbelang van 35%. Het terugbetalen van de leningen mag pas als het concern de rekening-courantschuld bij ING volledig heeft afgelost. ING geeft na de leningen Stela uitstel van de lopende convenanten. Er werden nieuwe en nieuwe afspraken met ING met betrekking tot minimumniveaus voor het bruto bedrijfsresultaat en de solvabiliteitsratio. De bankschulden zijn in één jaar vervijfvoudigd, naar ruim 35 miljoen euro.

Main Capital Partners B.V.

De Haagse investeringsmaatschappij Main Capital Partners heeft inmiddels 6 miljard euro onder beheer en behoort daarmee tot de grotere private-equitybedrijven in Nederland. Main heeft onder andere een meerderheidsbelang in Buchner, een bedrijf dat software maakt voor therapeuten in Duitsland. Buchner werd in 1991 opgericht in de Duitse stad Kiel door Ralf Buchner. Het bedrijf telt 160 werknemers en levert diensten aan ongeveer 45.000 fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen en andere professionals in de gezondheidszorg. De computerprogrammatuur van Buchner ondersteunt therapeuten bij hun werkprocessen. Het managementteam behield een aanzienlijk minderheidsbelang. Main Capital Partners heeft onlangs met twee nieuwe fondsen ruim €2,4 miljard opgehaald. Volgens de investeerder was de animo groot, waardoor het bedrag honderden miljoenen hoger uitkwam dan aanvankelijk het plan was. Ook APG stapte in.  Main is in 2003 door Charly Zwemstra opgezet en richt zich op softwarebedrijven die al enkele miljoenen omzet draaien en winstgevend zijn. Main heeft kantoren in Boston, Dusseldorf, Antwerpen en Stockholm. Afgelopen jaar heeft Vectrix tijdens zijn VS reis voor ondernemers en investeeerders nog een bezoek gebracht aan Main Capital in Boston. Softwarebedrijf Optimizers werd verkocht aan het Franse Orisha. Eerder werd ook zorgtechnologiebedrijf  Enovation al aan het Franse Legrand verkocht.

Mallanganee Properties zie Investrand

Mallanganee Properties hield de aandelen van Casual Wear Shops Nederland B.V. (C.W.S.N.), waarin de Nederlandse McGregor Shops zaten. Victor Muller en Jeroen Schothorst waren hiervan directeur via privé BV’s. Daardoor hadden zij het uiteindelijk voor het zeggen in de winkel exploitatie en niet de N.V. McGregor zelf. McGregor voorzag het bedrijf en het raceteam van Spyker van kleding en omdat Spyker onder andere deelnam aan de beroemde, grote Le Mans races kwam het merk McGregor hiermee extra in de belangstelling te staan.

Manaus

In 1988 begon Michiel Witteveen samen met hockeyvriend en omstreden Michiel Herter het investeringsbedrijf Manaus en zij kochten de eerste vijf jaar wat kleine bedrijfjes, waaronder jeneverstoker Rutte. In 1993 werd de failliete stomerijketen Palthe gekocht en daarnaast kocht hij damesmodewinkels op en noemde deze opnieuw ‘Witteveen Mode’. Het concern nam ook de winkelketen JanDam over. Hiermee kreeg Manaus 54 winkels met 270 werknemers in handen. JanDam exploiteert onder meer Janse Herenmode, Adam, Pieters Dortu en vijf Benetton-winkels. De JanDam-groep, voorheen geleid door Th. Jan.se, was destijds goed voor een omzet van 46 miljoen gulden. Door de aankoop groeide de winkeltak van Manaus, Hollands Winkel Bezit, naar een omzet van ongeveer 110 miljoen gulden. De directie werd gevoerd door Witteveen en Herter samen. Volgens Herter heeft Janse zijn winkels verkocht in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd.

Marktlink

Marktlink heeft drie private bankers aangetrokken. Raymond van Erven, William van Galen en Henk van Middendorp maakten alle drie de overstap van Rabobank en gaan vermogende particulieren, ondernemers en family offices begeleiden bij het maken van de juiste investeringsbesluiten, met de nadruk op de segmenten private equity en durfkapitaal. Van Erven en Van Galen waren sinds de jaren negentig als senior wealth manager betrokken bij de Rabobank. Van Middendorp werkte als manager commerciële betrekkingen bij het onderdeel Rabo Schretlen Vermogensmanagement. Alle drie hebben een achtergrond bij Schretlen & Co. Marktlink Investment Partners heeft sinds de lancering zo’n 600 miljoen euro opgehaald dat via drie fondsen in private equity is geïnvesteerd. In totaal hebben ze nu ongeveer 400 investeerders die hun geld gestoken hebben in zo’n 300 bedrijven. Vermogende particulieren en ondernemers moeten bereid zijn om minimaal 250.000 euro te investeren. investeerders te adviseren over passende fondsen”, aldus het drietal.

Meewind

Met ruim 12.000 beleggers en 320 miljoen geïnvesteerde euro’s in ruim 35 écht duurzame projecten en bedrijven. Stuk voor stuk koplopers in de energietransitie. Paprika’s groeien onder “onze” zonne-energie in de kassen van Westland. Het is thuis warm dankzij “onze” groene stroom. Beleggingen zijn er in windmolenparken en snellaadstations. Maar belegde ook miljoenen in het omgevallen Evoyo

Mentha Capital

Een onafhankelijke private-equityfirma die actief is aan de onderkant van de midden markt in Nederland en Vlaanderen

Mercer

Het Amerikaanse Mercer verzorgt onder andere het optimaliseren van pensioen- en beleggingsresultaten, en het bevorderen van (financiële) gezondheid en welzijn. Mercer heeft ongeveer 25.000 medewerkers in 43 landen en is actief in meer dan 130 landen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde concern Marsh McLennan, waar in totaal 85.000 mensen werken. Marsh McLennan draaide afgelopen jaar een omzet van 23 miljard dollar. Mercer is ’s werelds meest toonaangevende professionele dienstverlener op het gebied van risico’s, strategie en mensen, met meer dan 85.000 collega’s en een jaarlijkse omzet van $23 miljard. Via haar marktleidende bedrijven, waaronder Marsh, Guy Carpenter en Oliver Wyman, helpt Marsh McLennan haar klanten. Het bedrijf is van Marsh McLennan (NYSE: MMC) en is wereldleider in het herdefiniëren van de wereld van werk, het vormgeven van pensioen- en beleggingsresultaten en het bevorderen van gezondheid en welzijn. Mercer maakte bekend dat een overeenkomst heeft bereikt over de overname van Cardano.(zie boven)

Meridiam Capital

Franse beleggingsonderneming Meridiam Cxapital is eigenaar van Allego sinds 2018 . Allego was sinds 2013 een zelfstandig bedrijf van de Alliander groep. Investeren in zowel ontwikkelde als opkomende markten in Europa, Afrika en Amerika. Door het creëren van nieuwe en essentiële infrastructuur en het vervangen van verouderende diensten willen ze de kwaliteit van het leven van mensen verbeteren. Ze zijn in 2005 in Parijs opgericht en hebben nu elf kantoren en meer dan 350 medewerkers over de hele wereld. 

Metric Capital

Metric Capital Partners LLP werd opgericht in 2011 en is een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in investeringen in direct aandelenkapitaal en secundaire directe leningen. Binnen directe investeringen streeft het ernaar private equity-, durfkapitaal- en durfkapitaalinvesteringen te doen in late venture-, kleine tot middelgrote, middelgrote markten, turnaround-, overbruggingsfinanciering en financiering van minderheidsbuy-outs ter ondersteuning van de uitvoering van strategische transacties, waaronder management buy-outs. , management buy-ins, herfinanciering en reddingsfinanciering.

Mezza Invest

Dierspecialist Retail is failliet. Het aantal aangesloten winkels kelderde de afgelopen jaren, ook het moederbedrijf en de groothandel gingen onlangs failliet. Tien tot twaalf franchisers willen door maar het runnen van een franchiseorganisatie met een klein aantal winkels is onhaalbaar. De Dierspecialist werd opgericht in 2011, toen de franchiseketens van dierenspeciaalzaken Dobey en Faunaland fuseerden. Na de fusie telde de combinatie 170 aangesloten winkels en bestond de ambitie om door te groeien tot 300 vestigingen. Om die groei mogelijk te maken, introduceerde moederbedrijf Target Pet Holding in 2014 de nieuwe formule waarna tientallen winkels werden omgebouwd naar Dierspecialist. Veel zelfstandige ondernemers haakten af, wegens tegenvallende resultaten of onvrede met de organisatie. In 2020 waren er nog maar 67 vestigingen over. Franchisers van Runnersworld stopten en starten eigen winkels en sindsdien zette de leegloop door. Eind 2023 waren er nog 24 vestigingen over. Door het faillissement kunnen winkeliers onder hun contract uit.
In maart 2023 werd het moederbedrijf van Dierspecialist overgenomen door investeerder Mezza Invest die het moederbedrijf en de groothandel afsplitste van de winkelorganisatie, en probeerde beide onderdelen weer gezond te maken en er een koper voor te vinden. Dat mislukte. Opnieuw vertrokken franchisenemers, onder meer uit wantrouwen over de nieuwe eigenaar en groeiende leveringsproblemen bij groothandel Van Ree. De winkeliers waren verplicht om het grootste deel van hun assortiment bij dit zusterbedrijf in te kopen. De groothandel had ondertussen grote schulden, wat leidde tot problemen met de leveranciers waardoor de winkels slecht beleverd werden. Een bij Dierspecialist aangesloten ondernemer wilde januari vorig jaar nog een derde vestiging openen, maar verbrak in juni zijn contract uit onvrede met de onrust die was ontstaan na de overname door Mezza.
De ondernemer schilderde Mezza Invest af als aasgier, die ‘slechtlopende bedrijven opkoopt, deze opsplitst en met winst probeert te verkopen’.
Ook de voorzitter van de franchisevereniging, Van Amesfoort, is kritisch over de aanpak van Mezza. “In plaats van met de ondernemers samen te werken, werkten zij top down en keken alleen naar de cijfertjes. Zij hebben de formule om zeep gebracht. David van Ass van Mezza Invest betwist dit. “De problemen dateren van veel eerder. Toen wij instapten, stond het bedrijf al op omvallen. Wij hebben juist kapitaal beschikbaar gesteld om de organisatie een nieuw perspectief te bieden en werkgelegenheid te behouden. Zo sloten wij een regeling af waarbij een deel van de belastingschuld werd kwijtgescholden.”
Dat Mezza aan de investering in Dierspecialist hoopte te verdienen, erkent hij. “Natuurlijk, wij zijn investeerders. Als we een bedrijf redden, willen we daarmee ook waarde creëren. Daar is niets mis mee. Wij dachten dat we jarenlang aan Dierspecialist konden bouwen, want er zitten heel goede ondernemers. Wij werden vorig jaar echter geconfronteerd met teruglopende omzetten, waardoor het niet is gelukt.”
Uiteindelijk leidde de jarenlange neergang van Dierspecialist tot de ondergang. Eind november ging groothandel Van Ree al failliet en half januari 2024 volgde het faillissement van moederbedrijf Target Pets Holding. Eind januari gingen ten slotte ook de onderdelen Dierspecialist Retail en Dierspecialist Franchising failliet. Curator is Willem Overgoor. “Afgelopen jaren ketsten plannen om de franchiseorganisatie te verkopen aan de zelfstandige winkeliers af op de financiering van zo’n overname”, zegt voorzitter Van Amesfoort van de franchisevereniging. “Hopelijk dat we de formule nu toch kunnen behouden door een doorstart. Momenteel zijn ze daarover opnieuw in gesprek met de curator. Groothandel Van Ree werd in sterk afgeslankte vorm doorgestart door het beursgenoteerde Pet Service Holding. Van Ass van Mezza Invest is niet bij die plannen betrokken.

Mid Europa Partners

Een onafhankelijke private equity onderneming in Centraal- en Oost-Europa , gericht op Centraal- en Oost-Europa, met ongeveer € 5,3 miljard aan beheerd vermogen . Investeren doorgaans  50 miljoen tot  300 miljoen euro in bedrijven met een ondernemingswaarde variërend van 100 miljoen tot 1.500 miljoen euro, die cashflow genererend zijn en dominante marktposities hebben in sectoren met hoge toetredingsdrempels. In juni 2007 kochten ze (65%) met France Telecom (35%) het Oostenrijkse mobiele telefoonnetwerk One met een waarde van ongeveer  1,4 miljard euro en hernoemden het in Orange Austria  en verkochten het in februari 2012 aan Hutchison 3G , dat de netwerken samenvoegde en een einde maakte aan het gebruik van het merk Orange.  In oktober 2008 hebben ze het aandelenbelang in T-Mobile Tsjechië en Ceske Radiokommunikace vergroot  en namen ze UPC Slovenia , LUX Me , Centrum medyczne LIM , de derde grootste particuliere zorgaanbieder in Polen en DISA over. In oktober 2009 kochten ze Invitationl, de Hongaarse afdeling van TDC, de grootste aanbieder van vaste telefoontoegang in Denemarken. In juli 2018 kochten ze 55% van de aandelen van MediGroup, de grootste particuliere zorgaanbieder in Servië. Verkoper, Blue Sea Capital, behield een belang van 45%. Het particuliere gezondheidszorgsysteem MediGroup ontstond in 2013 door de overname van de meest prominente en oudste particuliere gezondheidszorginstellingen van het land, en is nu het grootste en enige particuliere alomvattende gezondheidszorgsysteem wat betreft het aantal patiënten, procedures en locaties in het land. In juni 2021 leidde MidEuropa de gelijktijdige overname en daaropvolgende fusie van UAB Pigu (Pigu) en Hobby Hall Group OÜ (HHG) om het grootste generalistische online marktplaatsplatform te creëren dat actief is in drie Baltische staten met een groeiende aanwezigheid in Finland. MidEuropa werd uitgeroepen tot CEE Private Equity Firm of the Year tijdens de Global Private Equity Awards 2006 en Global Private Equity Awards 2005 van PrivateEquityOnline.com en Private Equity International. Het bedrijf ontving ook de prijs voor “Best Private Equity House” tijdens de Finance New Europe Achievement Awards in 2006. MidEuropa ontving de onderscheiding Emerging Market Deal of the Year 2006 voor de aankoop van Ceske Radiokommunikace en T-Mobile Czech Republic (Falcon Group ). In 2018 werden ze uitgeroepen tot PE-fonds van het jaar. 

Mirage zie Blokker /Manaus/Witteveen
Mirova

Mirova is een wereldwijde vermogensbeheerder die zich toelegt op duurzaam beleggen en is een dochteronderneming van Natixis Investment Managers. Op 30 september 2023 beheren Mirova en haar dochterondernemingen € 28,4 miljard. Het bedrijf is een missiegedreven bedrijf, genaamd B Corp. Het hoofdkantoor van Mirova bevindt zich in Parijs . Het bedrijf is ook aanwezig in Londen , Boston , Nairobi , Singapore en Luxemburg. Mirova is een duurzame financierder die wil bijdragen aan een duurzamere en inclusievere economie door de positieve impact op milieukwesties te vergroten. Mirova zit zit juli 2019 in Alfen maar heeft 15 april 2024 haar belang in Alfen, vanwege plotselinge koerskeldering, verminderd van 5,02 naar 3,72 procent. Voornamelijk vanwege de negatieve outlook op elektrificering en problemen bij Tesla stortte de koers van het aandeel Alfen door enkele negatieve berichtgeving met 20% in. Dat was 15 april 2024 weer een reden voor investeerder om ook 1,3% van het belang terug te brengen wat opnieuw een negatieve invloed had op de koers. Een van de berichtgevingen ging over het door de Raad van Commissarissen, de Directie van Alfen en Boudewijn Tans om gezamenlijk te besluiten om zijn voordracht als Chief Financial Officer van de agenda te halen. Na de Algemene Vergadering bleef Jeroen van Rossen, de huidige CFO van Alfen, in de interim-periode aan als adviseur van de Raad van Bestuur. Het andere probleem ging over vochtproblemen bij middenspanningsruimtes bij Liander. Maar deze problemen waren al binnen enkele dagen opgelost. Het aandeel staat 17 april rond de 36 euro terwijl er uit werd gegaan van een koersdoel van 70 euro. Genoeg reden voor beleggers om nu in te stappen.

Mississippi Ventures

De investeringsmaatschappij van de familie Van Eerd van Jumbo investeerde 75 miljoen in de overname van de HEMA, nam ook een belang in de inmiddels al vertrokken dieprode cijfers schrijvende Duitse flitsbezorger Gorillas die de wielerploeg van Jumbo-Visma zou sponsoren. Gorillas en Jumbo werkten al samen, waarbij boodschappen van de supermarktketen werden bezorgd door de koeriers van Gorillas. In september heeft de Fiod een onderzoek gestart naar witwassen. De sponsoring van de motorcross zou hierin leidend zijn. Jumbo heeft een reorganisatie aangekondigd. Het bedrijf gaat zijn kantoren anders indelen, waardoor banen zullen verdwijnen. Twee nieuwe directeuren Wibo van Wijk (inkoop) Jurrie van Rooijen(technplogisch directeur). Hij was eerder dertien jaar technisch directeur van webwinkel Bol.com. Jumbo zag de winst enorm teruglopen, naar 22 miljoen euro. Dat is ruim 70 procent lager dan de winst in 2022. Jumbo heeft last van allerlei kosten die zijn gestegen en van veel winkeldiefstal. Dat kost de keten 1 procent van de omzet, zo’n 100 miljoen euro. Dat gold ook voor La Place die in 1987 broodjes begon te verkopen in de filialen van de toenmalige warenhuisketen V&D. De formule bleek aan te slaan en er kwamen ook vestigingen De eerste jaren na de overname door Jumbo kreeg La Place krijgt een eigen hoofdkantoor in Hilversum, met een kookschool, een trainingscentrum en 40 medewerkers. Jumbo experimenteerde volop met nieuwe concepten, zoals Food Courts in de supermarkten en kleine La Place Express-vestigingen, buiten de V&D-winkels om. Jumbo stak  46 miljoen euro in de overname bij het faillissement van V&D in 2016. Ook investeert Jumbo door het openen van nieuwe vestigingen en kocht ze in 2017 achttien A&C Wegrestaurants, om ze om te bouwen tot La Place. En wanneer de Canadese retailgigant Hudson’s Bay in 2017 naar Nederland komt om een keten warenhuizen te openen – deels in de oude vestigingen van het failliete V&D – opent La Place ook daar twaalf vestigingen. Ook op andere voormalige V&D-locaties heropent La Place restaurants, zoals in de Amsterdamse Kalverstraat en in Arnhem. Het aantal vestigingen van La Place liep in de eerste vier jaar tussen 2016 en 2019 op van 59 naar 105. De consumentenomzet (inclusief btw) van de restaurants verdubbelt in die periode van 84 naar 165 miljoen euro. Het aantal medewerkers steeg van 1800 tot 2800.  Na het vertrek van topman Van den Nieuwenhof in de herfst van 2018 werd in het voorjaar van 2019 Frank Wubben aangetrokken, die van Starbucks werd gehaald. Oprichter Bringmann wordt in deze periode weer van stal gehaald, als adviseur van Jumbo. De familie Van Eerd sloot het Hilversumse kantoor en opleidingscentrum in de herfst van 2019, en haalde ze naar het hoofdkantoor van de supermarktketen in Veghel. Jumbo-bestuurder Colette van Eerd ging zich meer met La Place bemoeien. Een jaar na zijn aantreden stapt Starbucks-man Wubben al weer op na een ‘verschil van mening over zijn functie’. Voormalig belastingadviseur en bankier Chris Meijers nam zijn taken over. Eind 2019 liep  de gloednieuwe warenhuisketen Hudson’s Bay op de klippen, waardoor de twaalf vestigingen van La Place op die locaties moesten sluiten. Begin 2020 wordt La Place geraakt door de coronapandemie. Door de gedwongen horeca-sluitingen ontstonden zware verliezen tot wel zo’n 7 miljoen euro per maand, maar het concern doorstond het zonder Corona Overheidssteun. Jumbo gooide het roer bij La Place al in 2020 volledig om. In juli van dat jaar worden 23 restaurants, bijna een kwart van het geheel, voorgoed gesloten. In december werden nog eens 44 vestigingen afgestoten aan cateraar Vermaat. Jumbo schrijft dat jaar maar liefst 45 miljoen euro op La Place af. De consumentenomzet was gedaald van 165 tot 50 miljoen euro. Van Eerd liet deze vanaf 2021 beheren door cateraar Vermaat omdat de verliezen steeds verder opliepen. In het jaar van de overname was het verlies al opgelopen naar 3,2 miljoen, maar de Vermaat Group wist dit terug te brengen naar 1,2 miljoen. La Place bouwde wel een negatief eigen vermogen op van 4,3 miljoen euro. In 2021 kwam de omzet als gevolg van de coronasluitingen niet boven de 52 miljoen euro uit. Na de keiharde sanering houdt directeur Meijers van La PLace het voor gezien. In september 2021 wordt hij opgevolgd door Alice Theunissen, die veel ervaring heeft met franchiseformules als Starbucks en New York Pizza. Onder nieuwe directeur Theunissen en na corona moet La Place vanaf 2022 weer overtuigend gaan groeien, onder meer via de uitrol van franchises in het buitenland. In 2022 vierde La Place de 35ste verjaardag en o ndanks het feit dat de restaurants in de eerste twee maanden van dat jaar nog gesloten waren wegens corona, verdubbelde de totale consumentenomzet dat jaar, van 52 tot 107 miljoen euro. De vestigingen die waren overgenomen door  Vermaat boekten dat jaar nog verlies. In 2023 steegt de consumentenomzet tot 134 miljoen euro. Dat voorjaar kondigt de restaurantketen aan nieuwe vestigingen te openen in de HEMA. Onder leiding van Theunissen werden in Hilversum en Alkmaar de eerste HEMA-restaurants vervangen door een La Place. Maar de proef draaide uit op een gigantische mislukking. Na een golf van kritiek van klanten over te hoge prijzen en tekort schietende kwaliteit werden de vestigingen van La Place gesloten. Directeur Theunissen vertrok  en opnieuw moest er ruim 14 miljoen euro op het dochterbedrijf worden afgeschreven. Het verlies van La Place moest van de door het Gorilla debacle ook al niet fraaie balans van Jumbo af en werd om niet overgedaan naar Cateraar Vermaat, die nu  zelfstandig verder gaat en gefinancierd wordt door het Engelse Bridgepoint. Rick Zeelen, CEO Vermaat Groep denkt nog op lange termijn sterk te kunnen groeien in binnen en buitenland en blijven door investeren in nieuwe concepten en nieuwe markten. Zo maken al een tijdje twee La Place restaurants (Designer Outlet Roosendaal & Eindhoven Airport) deel uit van het aanbod van Vermaat. Koninklijke Jumbo Food Groep houdt zelf de naam en gaat een  joint venture aan met Koninklijke Jumbo Food Groep en Vermaat als beoogd aandeelhouders. Cateraar Vermaat die alle 41 La Place restaurants beheerd blijft dat ook doen in de nieuwe constructie. De verliezen en de hoge personeelskosten zullen nu dus niet langer op de balans van Jumbo drukken en de benodigde verdere financiering van het zelfstandige bedrijf zal ook van elders moeten komen. De keten zet met 1.300 werknemers jaarlijks 133 miljoen euro om. Vermaat moet het servicekantoor in het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel wel verlaten en op zoek naar een nieuw eigen kantoor centraal in het land. Vanuit het nieuwe servicekantoor worden dan de in totaal 71 restaurants in binnen- en buitenland ondersteund. Het Engelse Bridgepoint stapte in 2019 in Cateraar Vermaat (franchisenemer La Place van Jumbo) , dat in 1978 werd opgericht als delicatessenwinkel. Oprichter Kees Vermaat staat dankzij de verkoop van de cateraar in de Quote 500 met een geschat vermogen van 285 miljoen euro. Jumbo blijft eigenaar van het La Place-merk, zes eigen restaurants, vier stationslocaties en de vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Canada plus twee in Indonesië en heeft de waarde in de boeken met 45 miljoen euro afgeschreven. Dat is bijna net zo veel als de 48  miljoen euro wat er destijds voor betaald werd. De waarde van de merknaam La Place is 32 miljoen euro. Eind 2019 waren er nog 105  van La Place restaurants en daar zijn er mede door door Corona en de sluiting van de warenhuizen van Hudson’s Bay nog maar 71 van over.  In de 12 winkels van het Canadese warenhuis zaten ook restaurants van de keten.  Op het hoogtepunt werkten er 6000 mensen bij La Place en was het een geliefd merk, maar daar is nu weinig meer van over.  Het debacle met HEMA, Gorillas, de arrestatie van Frits van Eerd en de oplopende verliezen zouden wel eens het einde van de winkelketen kunnen betekenen. Robbert van Eerd, de zoon van Frits van Eerd is lid van het Global Shapers Alumni Council van het WEF.

Momentum Capital

Momentum werd opgericht door Martijn van Rheenen, is goed voor meer dan 500 miljoen euro aan beheerd vermogen en is een  impact investeerder gericht op het creëren van social, environmental & financial value in voornamelijk bedrijven uit de Benelux met Europese of zelfs wereldwijde groeiambities. Momentum participeert nu twee decennia, vrijwel zonder extern krediet, in zes technologie scale-ups en een veelvoud aan (cash-flow genererende) industriële en leisure projecten, waar in totaal ruim 300 mensen werkzaam zijn. Samen met business partners, joint ventures en co-investeerders hebben ze meer dan 1 miljard euro waarde gecreëerd (enterprise value). Samen met stakeholders richten ze zich op bedrijven die inspelen op trends binnen grondstoffen-, technologie- en leisuremarkten. Onlangs investeerden zes familiefondsen in het concern voor een bedrag van 30 miljoen euro. Het is de eerste keer dat er externe partners als aandeelhouder toetreden. In de onderliggende participaties werden al wel joint ventures gesloten met de warmtestations ENBE (een joint venture met Ennatuurlijk, een participatie van PGGM en Veolia), Perpetual Next biogasproject Eemsgas (een joint venture met Gasunie) en Majaland Poland (een joint venture van Momentum Leisure met Plopsa/Studio 100, met onder meer BNP Paribas Private Equity als haar minderheidsaandeelhouder). De AFM oordeelde dat beleggers misleid werden met de Braziliaanse beleggingen. Het zou te rooskleurig voorgespiegeld zijn en het rendement dat beleggers ontvingen was helemaal niet afkomstig uit Brazilië. Aan een opgelegde dwangsom van 100.000 euro ging een jarenlange juridische gevecht vooraf. Bij een door Momentum aangespannen kort geding  oordeelde de rechtbank dat AFM een negatief persbericht over de kwestie niet hoefde te rectificeren. Martijn van Rheenen werd in 1977 geboren in het Friese Harlingen. Na de basisschool ging hij naar de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam, waar hij voor zijn havo-examen van school ging. Hij had baantjes bij lokale winkeliers, later werkte hij onder meer in een gameshop, verkocht spaarplannen en haalde funding binnen voor bedrijven. In 2005 zette hij Momentum Capital op, dat eigenaar is van onder meer themaparken en een biologisch-afvalverwerkingsbedrif.  In 2019 richtte hij Semifest op, een online platform voor concerten en seminars. Martijn van Rheenen woont samen en heeft vijf kinderen

Montes Investments

Joost Plus, Geert van den Goor en maarten Icking investeren in ondernemingen met circa 1 tot 3 miljoen EBITDA en groeipotentieel door het nemen van een meerderheidsbelang.

Morningside Ventures

Investeerde onder andere in NewAmsterdam Pharma

Mubadala Development Company

De successen op de mondiale F1 races waren reden voor Mubadala Dubai om te investeren in Spyker. In september 2005, won de Spyker C8 Spyder GT2R (chassis nummer 046) de 2e plaats in de LMGT klasse bij de LMES (1000 km of Nürburgring, Germany) en in november won dezelfde GT2R de 2e prijs van de GT2 klasse in Dubai bij de FIA GT race. Deze overwinning bleef niet onopgemerkt in Dubai en Victor wist overheidsconcern Mubadala Development Company zover te krijgen dat zij investeerden in Spyker. De ondertekening van het contract werd bijgewoond door Jan Peter Balkenende.

NIBC Mezzanine & Equity Partners

NIBC is een bank voor bedrijven en particulieren en financiert particuliere en huurwoningen, commercieel vastgoed, schepen, infrastructuur, auto’s en apparatuur. NIBC heeft ongeveer 700 mensen in dienst en het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en bedient klanten internationaal met een focus op Europa.

NMG

Investeringsfonds Nederlands merkgoed, investeerde onder andere in woonwinkel Riverstate, die in juni 2022 failliet ging en limonademaker Ranja, kauwgomproducent BenBits, watersportmerk Mistral en outdoorbedrijf Nomad.

NPM Capital zie ook Walvis

John Fentener van Vlissingen is een telg uit de familie die begin vorige eeuw steenrijk werd met de steenkolenhandel SHV. Zijn kinderen en hij bezitten nog steeds een flink pakket aandelen in SHV Holdings waaronder een wereldwijde LPG-handel, Makro-winkels in Zuid-Amerika, diervoedergigant Nutreco, technische groothandel Eriks, transportbedrijf Mammoet. NPM Capital legt de focus op middelgrote en grote bedrijven. Naast investeren blijft NPM Capital actief betrokken bij het management van het bedrijf waarin ze investeert. NPM investeert onder andere in het zwaar verliesgevende Picnic, Bergman Clinics en het verliesgevende Suit Supplies. Jaarlijks is SuitSupply ruim 15 miljoen euro aan rente kwijt en wordt er maar weinig afgelost. NPM stapte in 2023 ook in het in 2001 opgerichte print- en fulfilmentbedrijf Probo uit Dokkum. Probo heeft 600 medewerkers en 25.000 m2 productieruimte. Het Probo platform verkoopt en levert banners, vlaggen, stickers en posters aan retailbedrijven. In 2017 investeerde ook De Hoge Dennen Capital in het bedrijf. NPM Capital, was sinds 2012 grootaandeelhouder van IBG/ Fietsenwinkel.nl. en webwinkel Fietsenwinkel.nl. In 2013 verkocht NPM-moeder SHV haar 58 Thaise Makro-winkels met een boekwinst van 3 miljard euro. De fietsenhandel bleek een flinke misser van NPM Capital. Dynasource bleek er voor haar faillissement 10 miljoen euro doorheen te hebben gejaagd. 

NRDC Equity Partners

NRDC Equity Partners is een private equity-onderneming met een bewezen staat van dienst in het creëren van waarde in de consumenten-, detailhandel- en vastgoedsector en is gespecialiseerd in beleggingen in het gehele consumentenecosysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van haar unieke marktkennis en eigen consumententrendgegevens om haar investeerders buitensporige rendementen te bieden. Ze richten zich op merken, retailers, consumententechnologie, dienstverleners en het onderliggende onroerend goed dat dat ecosysteem mogelijk maakt. Sinds de oprichting in 2005 heeft NRDC Equity Partners meer dan $16 miljard aan transacties voltooid en de opdrachtgevers behouden nog steeds de controle over de Hudson’s Bay Company, Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH en aangesloten investeringen. De opdrachtgevers beheren ook meer dan 50 miljoen vierkante meter aan onroerend goed via zowel de platforms Hudson’s Bay Company als National Realty and Development Corp. Samen met BB Kapital SA van ondernemer Bernd Beetz werd warenhuisketen Karstadt  overgenomen. De Signa Group, mede-eigenaar van Selfridges Group, kreeg te maken met aanhoudende financiële tegenvallers en ging failliet. Central Group nam de aandelen  over waarmee een meerderheidsbelang in Selfridges werd verkregen. Ook Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland dat sinds 2019 eigendom is van Signa ging failliet. Signa zelf is inmiddels al insolvent verklaard, evenals de vastgoeddochters van het bedrijf. Recent is ook Galeria Karstadt Kaufhof en startup warenhuis Lamarr in Wenen dat in 2025 de deuren zou openen failliet verklaard. Galeria Karstadt Kaufhof gaat 16 van de 92 warenhuizen sluiten, waardoor mogelijk 1.400 werknemers hun baan zullen verliezen.. Curator is Stefan Denkhaus.Van de ongeveer 12.800 werknemers van het bedrijf zullen er naar verwachting 11.400 hun functie behouden, terwijl 1.400 mogelijk met ontslag te maken krijgen. Dit is het derde faillissement van het bedrijf in drie en een half jaar. Galeria Karstadt Kaufhof heeft begin januari het faillissement aangevraagd en sindsdien zijn er pogingen ondernomen om een ​​nieuwe eigenaar te vinden. NRDC is ook eigenaar van Hudson’s Bay Company dat eerder in Nederland failliet ging. De Nederlandse warenhuizen van het Canadese Hudson’s Bay sloten 2019 af met een verlies van bijna 74 miljoen euro en ging eind 2019 failliet. De winkels van Saks Off 5th in Amsterdam en Rotterdam werden gesloten en leegverkocht. Behalve in Nederland werden ook de winkels gesloten in het Duitse Düsseldorf, Frankfurt, Bonn, Stuttgart, Wiesbaden, Heidelberg. Saks Off 5th opende september 2017 in Rotterdam zijn eerste winkel in Nederland, in de kelder van Hudson’s Bay. Later volgde het tweede filiaal in Amsterdam. Recent maakte Hudson’s Bay bekend dat het in de Verenigde Staten twintig zaken van Saks Off 5th sluit. Hudson’s Bay Nederland is uiteindelijk na een surseance op 31 december 2019 failliet verklaard met een schuld van 86 miljoen euro. 1100 schuldeisers hebben nog zo’n 50 miljoen euro open staan.  Hudson betaalde maandelijks meer dan 4,7 miljoen euro aan huur.

Navitas Capital/zie ook V.O.Zee

De familie Zeeman heeft met haar Navitas Capital substantiële belangen in onder meer bouwbedrijf Ballast Nedam, Binck, detailhandelsconcern Macintosh (bekend van Kwantum, Halfords, Belcompany en Scapino) en Royal Imtech,  Avantium, Beter Bed, Conflux, Crown van gelder, DPA, Delta Wines, Domus Valuas, Dynamo retail Group, Fitland, Multifix, partou, Royal Reesink, TKH Group, TMG, Takkenkamp Groep Navitas bezit sinds 2013 ook Wilderness B.V, van Kampeerhal De Vrijbuiter in Roden. Bart Outdoor, kampeerhal de Vrijbuiter, Vrijbuiter vastgoed en de Waard gingen mee ten onder. De schuldenlast beliep vele miljoenen. Alleen al de bank had negen miljoen euro tegoed. De Vrijbuiter had ook filialen in Zaandam, Gouda en Roermond en opende in 2008 nog drie winkels. Navitas was ook eigenaar van De Waard Tenten, met een eigen winkel in Heerde. Bij De Waard werkten vier mensen in de winkel en ongeveer dertig mensen in de fabriek in Tsjechië. De jaaromzet van de groep schommelde rond de 35 miljoen euro. De keten werd onder de naam Vrijbuiter doorgestart met winkels in Gouda, Roermond en Zaandam. Navitas Capital bouwt aan de ontwikkeling en het versterken van ondernemingen en werkt samen met Green, een actieve vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met een portefeuille van 30 ontwikkelprojecten, 100 bestaande objecten en meer dan 400 huurcontracten in diverse segmenten van de vastgoedmarkt. Het is een familiebedrijf in duurzaam vastgoed. Navita en Green maken samen met internationale winkelketen Zeeman textielSupersl deel uit van de V.o. Zee (Verenigde Ondernemingen Zeeman). Met de investeringsportefeuille en tal van ontwikkelprojecten zijn ze actief in diverse segmenten van de vastgoedmarkt in steden en stedelijke gebieden in Nederland. Partners zijn ondernemers en gemeentes. Maar ook stakeholders, tot en met de eindgebruikers. Dat is waar zij al sinds de oprichting in 2005 voor staan: een betrokken vastgoedinvesteerder met een solide fundament in het ondernemerschap van de familie Zeeman. CEO Aart Jan vertrok in 2007 en richtte Dunavast op en kocht vervolgens het hoofdkantoor van Centric, het bedrijf dat voor Zeeman de administratie verzorgt. In 1999 trok Jan Zeeman zich terug als CEO en droeg de dagelijkse leiding van het familiebedrijf over. Hij bleef het textielimperium echter besturen. Alle bedrijven werden ondergebracht in de stichting Verenigde Ondernemingen Zeeman, afgekort tot V.O.Zee, een stille verwijzing naar de Hollandse VOC-tijd. Het achtkoppige bestuur bestond uit Jan Zeeman, zijn drie zonen en nog vier mensen van buitenaf. Tot 2014 was hij ook commissaris bij de Zeeman Groep. In 1999 werd het winkelvastgoed verkocht en door het bedrijf terug gehuurd. Met het geld richtte Zeeman de investeringsmaatschappij Navitas op, die belegt in tal van Nederlandse bedrijven en instellingen zoals Beter Bed en BinckBank, en ouderenzorg en kinderopvang. Ook richtte hij vastgoedfonds Green op, eigenaar van onder meer winkelcentrum Eemplein in Amersfoort. Intussen heeft de Zeeman Groep bijna 1300 winkels in zeven Europese landen, waaronder Spanje en Frankrijk. De laatste jaren zijn meer dan 30 van de 500 Nederlandse textielsupers gesloten, terwijl er in Zuid-Europa juist winkelfilialen bijkwamen.

Nederlands Merkgoed

Na Nomad, Stoov, Orangebag, BenBits, Passa Sports en Maison 365 is nu ook Surfmerk Mistral is voor 100% eigendom geworden van de Haarlemse investeerder Nederlands MerkGoed Mistral is in 1976 opgericht en is een bekend watersportmerk met kleding, footwear en lifestyle producten, maar ook windsurfboards, surfboards, wingfoils en SUP-boards. Het merk is actief in meer dan tien landen en op vier continenten. In 2021 behaalde het merk een verkoop van rond de 80 miljoen euro. Het bedrijf heeft inmiddels 60 werknemers. De transactie tussen NMG en Mistral is begeleid door overnamebemiddelaar Marktlink. Beide partijen zijn hierin juridisch ondersteund door Baker & McKenzie en Vriman M&A Lawyers.

Nedvest Capital NEON Private Equity

Een investeringsmaatschappij opgericht in 1982, gespecialiseerd in directe en secundaire directe investeringen

New Enterprise Associates Newion Investments

New Mountain Capital

New Mountain Capital in de VS nam onlangs samen met twee mede-investeerders voor liefst 1,4 miljard dollar een belang van zestig procent in accountantskantoor Grant Thornton,

NewPort Capital
Nimbus

Een hands-on maatschappij, dat na investering actief wil meedoen met het maken van beslissingen en andere belangrijke acties binnen het gefinancierde bedrijf. Nimbus heeft onlangs het slecht renderende CelaVita van McCain overgenomen. Het is al de derde aardappelbedrijf overname.

Nobel Partners

Amsterdamse investeringsmaatschappij wil meebouwen aan de transformatie en groei van middelgrote Nederlandse bedrijven, om zich aan te passen aan het veranderende consumentengedrag

Nordian Capital Partners

Opgericht in 2014 ondersteund door Rabobank, PGGM en CommonWealth Investments. Het fonds richt zich op investeringen in meerderheidsbelangen in middelgrote Nederlandse bedrijven

Nordic Capital O2 Capital Partners OTM Investments

Onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Wassenaar is ook na het afronden van de investering nog actief betrokken bij allerlei processen die zich binnen het bedrijf afspelen.

Nordic

FNG Nordic AB (publ) is een Zweedse naamloze vennootschap gevestigd in Borås, Zweden, en heeft een bedrijfsobligatie genoteerd aan Nasdaq Stockholm. FNG Nordic AB (publ) houdt alle aandelen in Ellos Group Holding AB en haar onderliggende activiteiten sinds 26 november 2019. Het investeringsvehicle van het failliete  FNG met 150 medewerkers en sinds 2013 de eigenaar van Ellos. Nordic Capital, oud-eigenaar van de Ellos Group, is een proces gestart om opnieuw eigenaar te worden van de het Zweedse bedrijf. Nordic Capital is namelijk via het bedrijf Cidron e-Com S.À.R.L. een proces gestart om een meerderheidsbelang te krijgen in FNG Nordic AB. FNG Nordic AB is een tak van het Belgische FNG NV. In de tak is de Ellos Group ondergebracht.

No Such Ventures

No Such Ventures opereert volgens een investeringsmodel per deal, wat betekent dat er vóór elke investering geen vooraf vastgestelde openbaarmaking van de structuur van het fonds plaatsvindt. Dit komt omdat elke nieuwe belegging een afzonderlijk financieel product vormt en als zodanig specifieke toelichtingen vereist die op dat product zijn toegesneden. Als gevolg hiervan beheert No Such Ventures meerdere financiële producten, die elk een unieke financiële investering in een bepaald bedrijf vertegenwoordigen. In 2020 werd voor 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in startup Rodeo die 19 april 2024 surseance van betaling aanvroeg. In 2022 stapte ook PSG Equity in. Curator is Laurie van Leeuwen. Naar verwachting zal faillissement nog voor eind april volgen. Rodeo Software werd opgericht door Pieter Vos. Na boekhoudkantoor Kop of Munt, stortte Vos zich in 2016 op projectmanagement (SAAS) voor reclamebureaus en videoproducenten. Ook PSG stapte in tegen een (opgeschroefde) waardering van honderden miljoenen. Eind maart 2024 werd Vos weggestuurd en werden forensisch accountants ingehuurd om mogelijke fraude te onderzoeken. PSG Equity liet meteen voor 67 miljoen euro beslag leggen bij Vos die zelf verdwenen lijkt. 

NOVO Holdings

Novo Holdings, opgericht in 1999, is een vermogensbeheerder gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. Het bedrijf beheert de activa en het vermogen van de Novo Nordisk Foundation. Het bedrijf investeert bij voorkeur in de life science sector.

Novartis Venture Fund

Novartis Venture Fund, opgericht in 1996, is een durfkapitaalinvesteringstak van Novartis met hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland. Het bedrijf heeft een regionaal kantoor in Cambridge, Massachusetts. Het bedrijf wil investeren in de sectoren biowetenschappen, oncologie, biotechnologie en digitale gezondheidszorg.

Oaktree Capital Group One Equity Partners
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland

Een regionale ontwikkelings- en investeringsmaatschappij in Oost Nederland met een digitale bank gecontroleerd door BPL Holdco S.à.rl  geleid door Paolo Fiorentino, Heeft kantoren in Milaan en Rome en een commercieel netwerk over het hele nationale grondgebied. Banca Progetto is  gespecialiseerd in diensten voor kleine en middelgrote Italiaanse bedrijven en particuliere klanten. Het is gericht op particulieren met spaarproducten zoals depositorekeningen, door salaris gedekte leningen voor particuliere werknemers, staats-, overheids-, para-publieke en gepensioneerde werknemers en het MKB met middellangetermijnleningen en factoring.

Omnin Investments/Triple M Trading 

Na veertien jaar werd College Style doorgestart door het geheimzinnige Omnin Investments aan de Huizerweg 12 a te Blaricum, die ruim 300.000 euro betaalde voor de inventaris, de voorraden en de immateriële activa van het concern. Directeur-eigenaar Jan Roukens heeft het faillissement 28 november 2017 aangevraagd en liet voor 1,6 miljoen euro aan crediteuren achter. Voor de 78 medewerkers van de twaalf filialen is ontslag aangevraagd. College Style werd in 1991 opgericht onder de naam Roukens Dameskleding. Dat werd twee jaar later College Style. Op het hoogtepunt had de winkel 22 vestigingen, waarvan er nu nog twaalf open waren. Vader Ger Roukens begon met zijn vrouw in Ridderkerk een zaak voor dameskleding en introduceerde een kledinglijn voor de jonge vrouw. Al snel had hij tien vestigingen door het hele land, met in totaal zo’n honderd werknemers. Zoon Jan Roukens (39) is getrouwd en vader van vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Jan Roukens volgde zijn vader in 2011 op en verkocht sindsdien ook merken als Josephine Co, Mark, The Barn, Scarva, maar ook het failliete merk McGregor. De huiscollectie werd verdeeld over diverse labels. Lynde (genoemd naar het oudste dochtertje van Jan) met kleding voor bijzondere gelegenheden. College Classic was voor de wat traditionelere klant en Blue River vormde het etiket voor casual dameskleding, Kids bood casual kleding voor kinderen. In College Basic werden de basisartikelen ondergebracht. Ook werd er een nieuw label “Emma” gepresenteerd, genoemd naar het jongste dochtertje van Jan. De eigen kleding van College Style werd ontworpen op het kantoor bij het centrale magazijn in Ridderkerk door stylistes vanachter de computer. De productie vond plaats in landen als Polen, Portugal en Turkije. Het filiaal aan de Oudestraat 15 in Kampen, vierde onlangs nog het 10 jaar bestaan. Tachtig procent van de inkoop waren eigen kledinglijnen, die College Style in met name Europese landen liet produceren. Bij de reorganisatie in 2014 werden al vier vestigingen gesloten en later gingen er nog meer filialen dicht en het filiaal op Urk wed overgenomen door het personeel. Door de reorganisatie gingen veertien arbeidsplaatsen verloren. De winkelformules College Style en Sale Sisters werden ineengeschoven en de gevels van alle resterende winkels werden aangepast. De kledinglijnen van Sale Sisters werden daarna ook in de andere winkels aangeboden. De webshops van de beide formules werd uitgebreid. Ook de Sale Sisters vestiging in Middelburg ging dicht, evenals de College Stylewinkels in Middelharnis en aan de Zeugstraat in Gouda. De webshop sloot onlangs, zogenaamd vanwege updates en onderhoud. De meest recente filiaalsluiting was in Rijssen. De keten richtte zich op de consument uit de reformatorische gezindte en was dan ook op zondag gesloten, zelfs de webshop. terwijl mensen hebben juist op die dag de tijd nemen om eens rustig online te shoppen. In vier jaar tijd halveerde de omzet. Styliste Suzanna Dekker die in oktober 2015 bij het bedrijf vertrok maakte het onderscheid tussen rages, trends en mode. De kleding mocht niet bloot en uitdagend zijn. Ook werden er bijvoorbeeld geen broeken verkocht. De opvatting dat de kledingzaken van reformatorische ondernemers voor de moeder van een groot gezin en een bescheiden beurs geen aanbod hebben, noemde Jan Roukens karikaturaal. en hij gaf veel geld uit aan de reorganisatie, een nieuwe huisstijl en gevelreclame voor de filialen.

One Two capital
Opportunity Partners

Eigenaar Robert van der Wallen, geboren op 19 november 1966 is is de oprichter van Brand Loyalty. Hij is gescheiden en heeft twee kinderen. Zijn merk Loyalty is een wereldleider op het gebied van korte termijn loyaliteitsprogramma ’s voor hoogfrequente detailhandel. Van der Wallen richtte het bedrijf in de jaren negentig op en verkocht het in 2013 aan Alliance Data Systems . De eerste 60% van de aandelen werd verkocht voor € 560 miljoen, de overige 40% zou in tranches van 10% per jaar worden verkocht via een earn-out regeling. Naar schatting ontving hij in totaal $ 1 miljard voor het bedrijf. Hij is ook de ontwikkelaar van de Bernardus Golf Club, een achttien-holes golfbaan ontworpen door de beroemde golfbaanarchitect Kyle Phillips. Van der Wallen besteedde meer dan $ 50 miljoen aan de ontwikkeling van Bernardus. De golfclub is gevestigd in de buurt van ’s Hertogenbosch, waar Van Der Wallen woont. In april 2021 maakte zijn investeringsbedrijf, dat wordt geleid door Raymon Pouwels , bekend vijftig miljoen euro te investeren in het in februari 2023 failliete Go Sharing. Hij investeerde ook in de inmiddels failliete “The E-bike Company” en 50 miljoen euro in GreenMo Rent, die marktleider is in de verhuur van (elektrische) voertuigen. Dit zijn onder andere (elektrische) scooters, elektrische bakscooters, elektrische busjes en elektrische fietsen, voor last mile delivery gefocust op maaltijd- en postbezorging in Nederland, België, Duitsland en Engeland. GreenMo Rent was official verkooppartner van Thuisbezorgd.nl. Vanuit centrale locaties in het midden van het land leverde GreenMo Rent 24 uurs (wissel)service in alle uithoeken van het land, van Maastricht tot Groningen, van Den Helder tot aan Goes, maar ook in Engeland, Duitsland en België. Van der Wallen liet het concern met tientallen miljoenen aan schuld failliet gaan om het daarna met zijn Mechs BV schoon terug te kopen van de curator. Samen met Parcom investeerde Van der Wallen ook in Hunkemöller, de grootste lingerieketen van Nederland met zo’n 180 filialen. Zijn recycling bedrijf Bnext, die hij eerder overnam van Wim Beelen, is na twee jaar grotendeels verkocht aan branchegenoot GP Groot. In 2021 maakte Bnext 11,6 miljoen euro winst. Zijn Mechs B.V. nam grote onderdelen van de GreenMo groep over, maar deze ging 6 maanden later op 26 juli 2023 opnieuw failliet. Deze onderdelen waren The E-Bike Company B.V., Helmstadt B.V., Greenmo ApS, Move Sp. Z.O.O. en bepaalde activa van GreenMo Rent B.V. en GreenMo Services B.V.  Ook zijn investering in Byldis bleek niet veilig en in 2021 stapte hij daar uit. De The E-Bike Company vroeg 27 februari 2023 surseance van betaling aan en is begin maart 2024 in hoger beroep failliet verklaard. Oprichter Jelle Visser heeft 20 jaar ervaring in de fietsindustrie en meer dan 25 jaar ervaring in ondernemerschap, marketing, sales en finance. Hij wilde van E-bike-to-Go de grootste speler in e-bike sharing van Nederland maken. Jelle Visser werkte eerder voor Riese & Müller. Met zijn persoonlijke Jeviss Holding BV was hij 85% eigenaar van de onderneming. De overige 15% was in handen van N=2 Ventures BV. Bram Medema was als actieve investeerder en Marcel Dekker richtten Cycle BV op om de fietsen die werden aangekocht en gebruikt door The E-Bike Company onderpand veilig te stellen en buiten het faillissement te houden. N=2 Ventures, die  een lening aan Cycle BV verstrekte, bracht de fietsen onder in Special Purpose Vehicle, SPV B.V. Cycle BV wilde bij een doorstart eenvoudig de lopende huurcontracten overnemen. Harm Timmer van Giant was verantwoordelijk voor het account management en Rosanne Sollard deed naast online marketing ook de evenementen. Via crowdfunding werd een lening met een looptijd van 48 maanden, met een aflossingsvrije periode tot 201 bewerkstelligd. De aflossingsvrije periode geschiede jaarlijks, in 3 gelijke termijnen (2018, 2019 en 2020)met een rentepercentage van 6% per jaar. Het eerste pandrecht werd via de funding van Crown gevestigd op huidige en toekomstige vorderingen, alle roerende zaken en ook alle fietsen welke in Cycle BV werden aangehouden en toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Het bedrijf boodt bedrijven de mogelijkheid elektrische fietsen in plaats van auto’s te leasen met een online platform, genaamd E-bike to Go The E-Bike Company verhuurde de fietsen vervolgens met 2 jarige huurcontracten aan bedrijven zoals het UWV. Na deze 2 jaar moesten de fietsen door The E-Bike Company tegen een vooraf vastgestelde prijs verplicht worden overgekocht. Investeerder Opportunity Partners B.V. van Robert van der Wallen heeft via dochteronderneming Service Course SPV B.V., zeggenschap verkregen over The E-Bike Company B.V. De bedrijven hebben op 23 februari 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname. Investeerder en joint venture kandidaat Rybit/Moovo, een Taiwanese producent van een bikesharing platform, eist een verstrekte lening op een aandelentransactie terug nu de joint-venture niet doorgaat. Dat blijkt uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 maart jl. Moovo CEO Mark Lin en E-Bike Nederland, bekend als producent van Ebike4Delivery bezorgfietsen en eigendom van Arno Cup en Ad Dalhuisen, zijn met het oog op een mogelijke joint venture een kredietovereenkomst op 10 mei 2022 aangegaan, waarbij is vastgelegd dat Moovo een krediet van ruim $ 1,4 miljoen aan E-Bike Nederland ter beschikking stelde. Afgesproken werd ook dat als de joint venture op 30 juni 2022 nog niet zou zijn gerealiseerd, dat het krediet weer opeisbaar was. Moovo heeft na deze datum nog meer geld aan E-Bike Nederland ter beschikking gesteld tot een totaal van 3,7 miljoen. Omdat tussen beide partijen uiteindelijk op 16 mei 2023 nog geen getekende joint venture tot stand gekomen was, is volgens Moovo is het verstrekte krediet opeisbaar geworden. Omdat ze niet tot overeenstemming konden komen over de hoogte van de terugbetaling van het krediet, heeft Moovo begin dit jaar verzocht E-Bike Nederland in staat van faillissement te verklaren. De rechtbank Gelderland oordeelde toen dat het inhoudelijke geschil tussen Moovo en E-Bike Nederland zich niet leende voor een faillissementsprocedure en heeft de rechtbank dat verzoek daarom afgewezen. E-Bike Nederland werd dus in eerste instantie in het gelijk gesteld. Rybit/Moovo stelde hoger beroep in en won de zaak alsnog. E-Bike Nederland gaf toen dat de vordering van Moovo niet direct opeisbaar is, omdat de kredietovereenkomst opgesteld en ondertekend was ruim nadat Moovo al een groot deel van de $ 1,4 miljoen had verstrekt als investering op de beoogde aandelentransactie. De kredietovereenkomst zou alleen noodzakelijk zijn om aandeelhouders van Moovo tevreden te houden om de investering te rechtvaardigen en slechts voor intern gebruik zou zijn. E-Bike Nederland zegt de overeenkomst deels onder druk te hebben ondertekend, omdat Moovo anders de reeds toegezegde gelden niet aan hen beschikbaar zou kunnen stellen. Vervolgens deed E-Bike Nederland tijdens de zitting een beroep op een mogelijke vernietiging van de kredietovereenkomst wegens dwaling en misbruik van omstandigheden. De Nederlandse bezorgfietsleverancier is van mening dat Moovo haar bevoegdheid misbruikt door het faillissement te verzoeken, omdat zij het doel heeft zo haar concurrent uit te schakelen en vervolgens hun knowhow te kunnen gebruiken. E-Bike Nederland en Moovo beschuldigden elkaar ervan dat de totstandkoming van de joint venture mislukt is.  De joint venture was in december 2022 al mondeling tot stand gekomen en is gevierd samen met al het personeel in december van 2022 tijdens een grote bijeenkomst/presentatie in het pand in Nijmegen. Daar werd iedereen op de hoogte gesteld van de toekomstplannen en samenwerking. In mei 2023 was een ondertekende versie bij de notaris nog niet tot stand gekomen. Moovo heeft op 16 mei 2023 een voorstel gedaan dat ver afweek van de eerder besproken samenwerking. Partijen bespraken eerder een samenwerking waarbij enerzijds Rybit/Moovo 51% en Dacu BV (de vennootschap van Arno Cup en Ad Dalhuisen) anderzijds 49% van de aandelen in de joint venture vennootschap zouden verkrijgen. De aandeelhouders zouden per 31 december 2024 uittreden. Moovo stelde een ultimatum voor waarbij beide heren 6,7% van de aandelen in een vennootschap van de Moovo-groep zou verkrijgen gevestigd op de Kaaimaneilanden werd aangeboden. Zij hebben dat voorstel diezelfde dag nog afgeslagen omdat ze dit te tropisch vonden en onvoldoende inzicht hadden in de financiële consequenties van dat voorstel, omdat de beoogde waarde van $ 224 miljoen van die vennootschap voor iedereen onduidelijk was. Ook werd door de accountant voorgesteld deze deal niet te aanvaarden. Vervolgens werd door Mark Lin gesteld dat bij het niet accepteren van het gewijzigde voorstel van Moovo de oorspronkelijke deal (51/49%) van tafel was. Maar Moovo gaf negen dagen later aan toch vast te willen houden aan de oorspronkelijke afspraken. Vanwege het uitblijven van reactie aan de zijde van E-Bike Nederland heeft Moovo herhaaldelijk verzocht de oorspronkelijke 51/49%-deal door te zetten en gewaarschuwd voor de gevolgen van het afzien van de samenwerking. Maar Cup en Dalhuijsen waren daartoe niet meer bereid, omdat zij het vertrouwen in de samenwerking waren verloren door het uitblijven van het aanbrengen van investeerders door Moovo’s Mark Lin. Het gevolg daarvan is dat zij de deels door Moovo beschikbaar gestelde gelden waarschijnlijk moet terugbetalen,” aldus het hof, dat heeft vastgesteld dat de vordering van Moovo ineens wel een opeisbare vordering is. “E-Bike Nederland is niet in staat die vordering terug te betalen, zoals zijzelf ook niet betwist. Zij heeft bovendien meerdere schuldeisers. Dat zij met hen een betalingsregeling heeft getroffen doet daaraan niets af.” Het hof maakt daaruit op dat E-Bike Nederland daarom in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen.  In een faillissement kan de curator volgens het hof opkomen voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers waaronder de aandeelhouders Cup en Dalhuisen. Verder kan de curator onderzoeken wat er is gebeurd met het door Moovo in het bedrijf gestoken geld. De curator zal ook onderzoeken of Rybit/Moovo deels zelf bepaalde waar de gelden voor zijn gebruikt. Dit zijn legitieme redenen voor een faillissementsaanvraag. Inmiddels is bekend dat E-Bike Nederland officieel in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van het hof. (bron Nieuwfiet.nu)

Orange Wings Investments

Shawn Harris kwam in 1989 op haar 25ᵉ naar Nederland. Met behulp van haar echtgenoot bouwde ze indrukwekkend miljoenenimperium op met honderden medewerkers. Een paar jaar geleden stapte ze uit haar eigen bedrijf en coacht sindsdien jonge ondernemers. Zo ook starter en lingerieleverancier Annique van der Zande. Annique was brand director bij Sapph en startte haar eigen merk Ultraviolet op. Zij heeft haar hoofdkantoor in Maassluis waar ze ook een brandstore heeft geopend en waar ook de fotostudio is gevestigd. Sapph werd in 2005 opgericht door Cor van Schoonhoven, gekocht door Rob Heilbron en in 2011 verlieslatend overgenomen door Coolinvestments van Ronald Kahn. De bekende BH’s worden verkocht via de grote platforms, de eigen webshop en in ongeveer 600 fysieke verkooppunten, verspreid over Europa en Amerika en wordt vooral goed verkocht in België, Scandinavië en Rusland. De lingeriemerken Ultraviolet, Sapph en binnenkort ook Ultraman vallen onder de nieuwe Ultraviolet Group BV. Orange Wings Investments van Shawn Harris investeert de benodigde 1,6 miljoen euro. Haar eigen vermogen wordt geschat op z’n 63 miljoen euro. Shawn Harris zit in het team van Dragons Den.

Orbimed

OrbiMed, opgericht in 1989, is een durfkapitaal- en private equity-leningbedrijf met hoofdkantoor in New York City, New York. Het bedrijf biedt schuldfinancieringsfaciliteiten zoals overbruggingsfinanciering, leningen, senior schulden en gedekte schulden voor buy-outs, schuldherfinanciering, durfkapitaal in een vroeg stadium, durfkapitaal in een later stadium en groei. Het bedrijf wil investeren in de sectoren farmacie, biowetenschappen, digitale gezondheidszorg, gezondheidszorg, medische apparatuur, biofarmaceutica, diagnostiek, gezondheidszorgtechnologie en biotechnologie. Het bedrijf biedt ook in de commerciële fase publieke en private gezondheidszorgbedrijven gestructureerd schuldkapitaal met minimaal verwatering.

Oyster Ventures 

De beleggingsmaatschappij van  Michiel Mol, Stefan Nuijten en Maarten Elshove. Zij investeerden samen in het inmiddels failliete en door derden doorgestarte  Fixers, een bedrijf dat mobiele telefoons, tablets en laptops repareerde en snel groeide dankzij enkele overnames van branchegenoten. In vijf jaar groeide de keten uit tot 13 vestigingen in Nederland. Fixers liet weten dat Oyster nog eens 310.000 euro aan kortlopende aandeelhoudersleningen zouden omzetten in langlopende obligaties. Volgens Fixers spraken de aandeelhouders hiermee hun ‘onvoorwaardelijke steun’ voor het bedrijf uit, ‘voor nu en in de toekomst’. In plaats van te groeien zou Fixers zich richten op het winstgevend maken van de bestaande winkels. In plaats hiervan sloten de vestigingen in Almere, Breda en Rosmalen en ging het bedrijf uiteindelijk failliet. Fixers leed over de afgelopen drie jaar een verlies van bijna 3 miljoen euro. De domeinnaam van Fixers stond op naam van Stefan Nuijten, die 25.000 euro van de curator wilde zien alvorens hij deze af zou staan. Hij kreeg uiteindelijk 20.000 euro. Oyster was ook eigenaar en oprichter van marketingbedrijf Fightclub. Deze werd al snel grotendeels verkocht aan Customer Collective. Het ging al eerder mis met investeringen van Mol in Formule 1 Spyker en XCOR. Ze investeren vooral in starters van tech-, e-commerce- en marketingbedrijven. Zoals webshops voor sierraden, online gaming en een bedrijf dat, jawel, een vegan dating-app levert. Het bedrijf investeert onder meer in het snelgroeiende deep learning-bedrijf PTTRNS.ai. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) van  Marcel Boekhoorn investeerde er onlangs ook in. “PTTRNS is één van de grotere deep learning- en machine learning-bedrijven in Nederland en zijn daarbij actief met virtual reality. 

PAI Partners PMV 

Lingerieketen Hunkemöller werd in 2010 verkocht aan investeringsmaatschappij PAI Partners. 

PMV Investments

Eigenaar peter Versluis wordt achtervolgt door meerdere schuldeisers. 26 maart 2024 is het faillissement uitgesproken van het moederbedrijf van zijn Veka Scheepsbouw.\

PSG Equity

Sinds de oprichting is het Amerikaanse PSG Equity trouw gebleven aan zijn oprichtingsstrategie, gericht op het opbouwen van softwarebedrijven van schaal door middel van overnames als aanvulling op de organische groei. Net als de bedrijven waarin het investeert, ontwikkelt PSG software en op technologie gebaseerde oplossingen ter ondersteuning van zijn activiteiten. De AI-gestuurde sourcingtechnologie van het bedrijf helpt PSG bij het identificeren en evalueren van platform- en add-on-investeringsmogelijkheden. In 2022 stapte ook PSG Equity in Rodeo. Eerder in 2020 werd door No Such ventures al voor 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in startup Rodeo die 19 april 2024 surseance van betaling aanvroeg.  Curator is Laurie van Leeuwen. Naar verwachting zal faillissement nog voor eind april volgen. Rodeo Software werd opgericht door Pieter Vos. Na boekhoudkantoor Kop of Munt, stortte Vos zich in 2016 op projectmanagement (SAAS) voor reclamebureaus en videoproducenten. PSG zou zijn ingestapt tegen een waardering van honderden miljoenen. Eind maart 2024 werd Vos weggestuurd en werden forensisch accountants ingehuurd om mogelijke fraude te onderzoeken. PSG liet meteen voor 67 miljoen euro beslag leggen bij Vos die verdwenen lijkt. 

Paarlberg

De voor witwassen veroordeelde vastgoedhandelaar Paarlberg heeft een belang in de Telegraaf Media Groep (TMG).

Palm Invest

Remco Voortman (1969) ging in 2005 failliet met zijn IT-bedrijf Déficom, Hij factureerde dubbel en onttrok veel geld met paulianeus handelen . Hij heeft een schuld van 1,5 miljoen euro. Met zijn vriend Danny Klomp zet hij PR Invest op maar de AFM stak daar een stokje voor. Samen stapten ze in vastgoedontwikkeling op het kunstmatige schiereiland Jumeirah in Dubai, ook aangeduid als The Palm. In 2007 weten ze van beleggers 30 miljoen euro af te troggelen. Hiervan wordt nog geen 10% werkelijk belegd in vastgoed in Dubai. Alles gaat op aan auto’s, huizen, een jacht, motorboten, maatpakken, horloges, dure wijnen, feestjes en diners. Tussendoor werd ook de Nederlandse belastingdienst voor tientallen miljoenen opgelicht met een BTW fraude. Op 18 januari 2008 worden Voortman en drie anderen gearresteerd en wordt beslag gelegd op de administratie, computers en enkele auto’s. Op 22 april 2010 horen Voortman en Klomp 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij tekenden beroep aan en Voortman vluchtte naar Spanje waar hij in 2021 opnieuw werd gearresteerd. Danny Klomp leeft nu in luxe in Marbella, Spanje. Door financiële problemen worden wel zijn luxe voorzieningen, zoals een zwembad en privébioscoop, bedreigd. Klomp wordt ook in verband gebracht met een bouwfraudezaak in Nederland, waar gedupeerden geld verloren door zijn handelen. Ondanks zijn verleden beweert Klomp hard te werk te gaan en een normaal inkomen te hebben. 

Parcom

Parcom is een middelgrote investeringsmaatschappij die voortkomt uit verzekeraar NN. In het private-equity bedrijf zitten Jan Snel en Marcel Boekhoorn. Parcom . Met  Mississippi Ventures (Jumbo) namen zij samen de HEMA over van de investeringsmaatschappij Ramphastos (Boekhoorn). La Place wordt in juni 2024 uit het consortium van Jumbo gehaald en CEO Vermaat gaat zelfstandig met La Place  verder. Vermaat is franchise-ondernemer van 41 La Place restaurants en dat blijft ook zo in de nieuwe constructie. Het voornemen is dat het La Place servicekantoor met de verzelfstandiging zal verhuizen van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel naar een nieuw eigen kantoor centraal in het land. Vanuit het servicekantoor worden in totaal ruim 70 restaurants in binnen- en buitenland ondersteund. Wat er met HEMA gebeurd is nog niet zeker.  Eind 2016 kocht Boekhoorn  70% van de aandelen SKS365, het moederbedrijf van PlanetWin365 en PlanetPay365. Een jaar later kocht hij ook het resterende belang. In totaal betaalde hij voor het hele bedrijf nog geen €100 miljoen. Nu krijgt hij zijn inleg terug, plus €650 miljoen. Bij het gokbedrijf werd geld witgewassen.

Hunkemöller werd door Parcom overgenomen samen met Opportunity Partners, het investeringsbedrijf van de Nederlandse ondernemer Robert van der Wallen. Parcom kocht Hunkemöller van het Amerikaanse private-equitybedrijf Carlyle. Bij de deal waren Van Doorne, NautaDutilh en De Brauw betrokken als juridisch adviseurs. Carlyle was sinds 2016 eigenaar van Hunkemöller. Destijds betaalden de Amerikanen , die een minderheidsbelang in de lingerieketen behielden 440 miljoen euro voor het bedrijf. Samen hebben ze ook textielbedrijf Royal Ten Cate en online opleider Goodhabitz onder hun hoede. Hunkemöller heeft circa 900 winkels, waarvan er meer dan 180 zich in Nederland bevinden. Daarmee is het bedrijf de grootste lingerieketen van Nederland. Parcom opende voor Hunkemöller in 2023 een nieuw distributiecentrum in Almere. De eerste heipaal ging in oktober 2022 de grond in. Het nieuwe distributiecentrum zit op bedrijvenpark Stichtsekant in Almere. Het distributiecentrum in Hilversum (aangevuld met satelliet dc’s in Almere en Bunschoten, was al geruime tijd niet meer toereikend.  Het dc in Hilversum was te klein en had geen goede ligging; het is ingeklemd tussen een woonwijk en een spoorlijn wat voor overlast zorgt voor omwonenden. Hunkemöller besteedt de e-fulfilment in de Benelux en Frankrijk uit aan de Chinese webgigant JD.com via het e-commerce dc van JD.com in Venray. Het distributiecentrum in Almere kreeg een state of the art architectonisch ontwerp en een BREEAM Excellent certificering en werd voorzien van een hoge mate van automatisering om de ‘efficiëntie en snelheid’ van de  logistiek te verbeteren.

In juli 2015 werd Ten Cate overgenomen door Gilde Buy Out Partners, Parcom en ABN AMRO Participaties. Ze betaalden in totaal € 714 miljoen. Op 17 maart 2016 werd de beursnotering beëindigd. De investeerders hebben via Ten Cate een overnamebod van €142,50 per aandeel gedaan op Hydratec, waarmee het bestuur akkoord ging. Hydratec is het voormalige Nyloplast met een hoofdkantoor in Amersfoort dat industriële systemen voor de auto- en voedingsindustrie maakt. Hydratec heeft bijna 1.400 medewerkers, waarvan ongeveer de helft in Nederland werkt. Verder heeft het nog locaties in België, Brazilië, India, Polen en de VS. Parcom zit ook in superjachtenbouwer Huisman. Parcom Capital Management B.V. heeft via Parcom Fund VII Coöperatief U.A. uitsluitende zeggenschap over Commander Holding B.V. (Just Brands). De bedrijven hebben op 20 maart 2024 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname en dit gekregen. Just Brands is het moederbedrijf van PME Legend, Cast Iron en Vanguard. Het concern voert in totaal 25 winkels, waarvan het grootste deel in Nederland (17). In België en Duitsland zijn er 8 eigen brandstores. Het bedrijf is verder in Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Slowakije actief. Wajer Yachts en investeringsmaatschappij Parcom hebben overeenstemming bereikt over de toetreding van Parcom als mede aandeelhouder tot de Nederlandse bouwer van luxe open dagboten. De Wajer familie zal grootaandeelhouder blijven van het bedrijf en Dries Wajer zal aanblijven als Algemeen Directeur.  Recente investeringen zijn onder meer gedaan in Simpel, Jan Snel, GoodHabitz, Euroma, ConDoor en Viroclinics. Parcom wil ook het bedrijf Rent-All overnemen.  Van der Wallen en Marcel Boekhoorn stortten elk 50.000 euro aan de VVD verkiezingskas.

Patron Capital Partners Peak Capital

Amsterdamse investeerder die zich vooral bezig houdt met durfkapitaal, waarmee het ondernemers helpt om hun doelen te bereiken en te groeien. Daarnaast biedt de firma hands-on ondersteuning

Pentland Group

Pentland Group is een Brits particulier mondiaal bedrijf dat eigenaar is van en investeert in, voornamelijk, detailhandels- en groothandelsbedrijven in de sport-, outdoor- en sportmodesectoren en is meerderheidsaandeelhouder van JD Sports en eigenaar van Speedo , Berghaus , Canterbury uit Nieuw-Zeeland , Endura, Boxfresh , Ellesse , Red or Dead , SeaVees en Mitre . Het is ook de Britse schoenenlicentiehouder voor Kickers en heeft een joint venture voor Lacoste- schoenen. De Groep heeft ook direct en indirect, via fondsbeheerders, belangen in activiteiten en bedrijven die actief zijn in sectoren buiten haar kernhandelsactiviteiten, om de Groep een element van diversificatie te bieden. De jaaromzet is $6,4 miljard. De Pentland Group heeft haar hoofdkantoor in Londen en heeft meer dan 50.000 mensen in dienst. De Groep heeft ook directe en indirecte, via fondsbeheerders, belangen in activiteiten en bedrijven die actief zijn in sectoren die buiten haar kernactiviteiten vallen, om de Groep een element van diversificatie te bieden. n 2017 ontving Pentland Group de International Institute for Management Development (IMD) Global Family Business International Award als erkenning voor de inzet van de groep op het gebied van duurzaamheid, ethische handel, mensenrechten, uitstekende bijdragen aan de bestrijding van moderne slavernij en haar vaardigheid om zichzelf te regenereren door middel van innovatie en ondernemende durven. Pentland is 55% aandeelhouder van Sports Unlimited Retial van JD Fashion Sports en dus ook indirect eigenaar van het op 6 december 2023 failliet gegane Perry Sport en Aktiesport en Sprinter Sports. JD Sports nam in de Verenigde Staten branchegenoot Hibbett over voor 1,08 miljard dollar (1,01 miljard euro).  Het concern wil uitbreiden in het zuidoosten van de VS. Hibbett heeft bijna 1.200 winkels in 36 staten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de koop later dit jaar afgerond. De overname zou zo’n 25 miljoen dollar per jaar op moeten leveren. Eerder dit jaar gaf JD nog een winstwaarschuwing af voor zijn meest recente boekjaar, waarin ze verwachten tussen de 1 en 1,1 miljard euro winst te maken. Dat is minder dan de eerder verwachte 1,2 miljard euro.  JD  is ook de eigenaar van het Spaanse Iberian Sports Retail Group (ISRG), waar ook Sports Unlimited Retail, het failliete moederbedrijf van Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, onder viel.

Plethora Private Equity
Polaris

Polaris werd in 1998 opgericht en investeerde bijna 2 miljard euro in een brede groep institutionele investeerders in Scandinavië en in heel Europa. Deze investeerders zijn onder meer verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, pensioenfondsen en family offices. Polaris is een van de grootste private equity ondernemingen  en vanzelfsprekend o.a. gevestigd op de Kaaimaneilanden.

Pollen Street capital

Investeerde in Bunq

Pon

Pon investeert wereldwijd in allerlei mobiliteitsproducten, -diensten en -oplossingen. In 1895 begonnen als kleinschalig familiebedrijf, groot geworden als handelshuis en bekend geworden door de import van Volkswagens. Pon is de grootste auto-importeur van Nederland met een sterke positie in de VS. Ze staan in de wereldwijde top 5 van fietsproducenten en zijn een gevestigde naam in de wereld van maritieme oplossingen, grondverzet, energievoorziening, flow control (kleppen en afsluiters) en industriële services. Dagelijks fietsen vier miljoen Nederlanders op een fiets van Pon en rijden twee miljoen mensen in een auto die door Pon is geïmporteerd. Ook reizen dagelijks 140.000 mensen met een van hun mobiliteitskaarten, hebben meer dan 250.000 mensen een abonnement op een Swapfiets en maken dagelijks 100.000 Nederlandse reizigers gebruik van hun mobiliteitsoplossingen. Pon verliest tientallen miljoen per jaar aan Swapfiets, het fietsendeelbedrijf dat 60 steden van leenfietsen voorziet. Pon gaat een nieuwe fietsenfabriek bouwen in Litouwen. De nieuwe fabriek zal in de zomer van 2024 opengaan en in eerste instantie 300 mensen tewerkstellen, oplopend tot 600 werknemers wanneer de volledige capaciteit is bereikt. In het drie verdiepingen tellende gebouw komen fietsmontage- en lakstraten, een magazijn en administratiekantoren. Als het volledig operationeel is, zal het in eerste instantie tot 450.000 fietsen en e-bikes per jaar produceren voor de merken Gazelle, Kalkhoff, FOCUS en Urban Arrow. In 2011 werd het fietsmerk Gazelle overgenomen van Gilde Investments. Pon Holdings nam, na deze overname  nog meer ondernemingen in de fietsindustrie over. Later volgde de aanschaf van Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS, het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling en recentelijk Dorel Sports (Cannondale en Schwinn). De investeringen in fietsactiviteiten maken nu 25% van de totale omzet van de Pon groep uit.  Ze doen 10 miljard dollar en daarvan is 2,5 miljard dollar fietsen. De brutomarge voor auto’s is voor Pon als distributeur veel kleiner dan als fietsenfabrikant. Bij fietsen zijn ze eigenaar van de merken in plaats van slechts een distributeur en dus is het echt een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Ze verkopen meer dan een half miljoen e-bikes per jaar. Net als andere fietsenmerken loopt de verkoop van e-bikes terug en zit ook Pon nu met grote voorraden onverkochte fietsen.

Vanaf 2025 gaat Gazelle stoppen met Union fietsen, dat de laatste jaren als een zelfstandig merk onder de vleugels van fietsfabrikant uit Dieren opereerde. Alle Union-dealers zijn deze week over het uit faseren van het merk geïnformeerd door hun accountmanager. Het ging de laatste jaren bij Union om steeds minder grote aantallen, die naar de toekomst toe te laag waren om daarvoor te blijven ontwikkelen en produceren. De productie, die plaatsvond bij partners in Europa, is inmiddels al stopgezet maar de backorders worden nog wel geleverd. Modellen worden de rest van het jaar uitgeleverd op basis van beschikbaarheid. Union garandeert dat consumenten de afgesproken service blijven ontvangen, volgens de geldende voorwaarden en garantie. Dit wordt door Gazelle geborgd voor alle fietsen die verkocht zijn of nog verkocht worden. “De afweging om met de productie van Union stadsfietsen en e-bikes te stoppen hebben we zorgvuldig gemaakt, omdat we een betrouwbare partner willen zijn én blijven voor onze klanten en dealers. We zien dat de vraag naar waar Union sterk in is, de traditionele stadsfiets, steeds verder afneemt. De doelgroep van liefhebbers van Union is daarmee op de lange termijn te klein om apart voor te blijven produceren. Het uit faseren van het merk Union heeft geen personele gevolgen,” aldus een algemene verklaring vanuit Union. In 1911 startte de fabricage van Union met frames van Gazelle
Union begon in 1904 als een winkel voor naaimachines, ijzerwaren en fietsen, opgericht door molenaarszoon B.J. van den Berg in Den Hulst, nabij Nieuwleusen. Samen met zijn broer Jan runde hij de rijwielhandel, terwijl broer Evert zich bezighield met de bouwmaterialen- en houthandel. In 1911 startte de fabricage van fietsen, waarbij de eerste frames bij Gazelle in Dieren werden betrokken. Drie jaar later werd het fabrieksgebouw, naar het model van de Gazellefabriek gebouwd. Het bedrijf groeide snel en werd de grootste werkgever van Nieuwleusen en een fietsenfabriek van landelijke omvang.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog begon Union met het maken van motorfietsen. Ook produceerden ze gemotoriseerde bakfietsen, maar door de oorlog werd er niet veel geproduceerd. Vanaf 1956 kwamen er bovendien bromfietsen in het programma, uitgerust met Sachs- en Berini-motoren. In 1965 ging Union samenwerken met Kaptein, resulterend in de Samenwerkende Rijwiel- en Motorindustrie Unikap N.V. Dit leidde tot het stoppen van de bromfietsproductie bij Union en de import van de Kaptein Mobylette bromfiets uit Frankrijk. In 1973 werd de samenwerking beëindigd en verliet de laatste Van den Berg de directie. Union was toen de derde grootste fietsfabrikant van Nederland. Een fusie met Batavus mislukte en de bromfietsproductie werd gestaakt. Daarna volgde een moeilijke periode van wanbeheer door een directie (W.J. Suur en A. Paassen), die het bedrijf financieel berooid achterliet. In 1976 werd het fabrieksgebouw door brand verwoest, waarvan de oorzaak nooit werd achterhaald. Ook in de jaren ‘80 en ‘90 bleef Union een instabiel bedrijf dat slecht draaide en herhaaldelijk werd verkocht.
In 1997 werd Rob van der Linden, eigenaar van de handelsonderneming Koch Kleeberg BV, grootste aandeelhouder van Union. Daarmee werd Union deel van Van der Lindens Winning Wheels holding, waarin diverse bedrijven uit de tweewielerbranche zitten. Onder zijn leiding werd bij Union een nieuwe koers ingeslagen, maar het mocht allemaal niet baten. Ondanks het nieuwe imago was de fabriek in Nieuwleusen sterk verouderd. Van der Linden kondigde in september 2001 aan dat de productiefaciliteit zou worden verplaatst naar United Bicycles in Maasmechelen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Vervolgens bood Union zichzelf zonder succes aan bij Accell. Eén van de leveranciers vroeg daarop het faillissement van Union aan, dat in november 2001 een feit was. zelf fietsen produceren en op de markt brengen. Hiervoor werd een nieuwe BV onder de naam Larcom Life Cycles International (LLCI) opgericht. Dat was voor korte duur, want in 2005 kwam het in handen van de Dutch Bicycle Group (DBG), dat Union ging verkopen via Halfords en de dealers van Hermann Hartje KG. Larcom bleef nog wel enkele jaren produceren. Eerst in Nieuwleusen en later in de sociale werkplaats van Larcom in Ommen. Een groot deel van het oude Union-complex in Nieuwleusen brandde op 29 mei 2009 af, waarbij alleen een naastgelegen gebouw en een achtergelegen hal intact bleven. In 2012 bereikte Pon Holdings overeenstemming met DBG over de overname van Union, dat zich richtte op het vermarkten van de merknaam. Later zijn de activiteiten van Union geïntegreerd in de organisatie van Gazelle en werd het als zustermerk in de markt gezet. 

Prime Ventures

Durfkapitaal- en groeikapitaalbedrijf

Prime Capital

Prime Capital investeerde in zo’n 10 filialen van Pabo of Beate Uhse. Alle winkels gingen ondanks een eerder toegezegde herfinanciering van vijf miljoen euro failliet Eerder was al 2,7 miljoen euro betaald.

Procures en Cofay Capital

Dullaert en Dumas en Maurits Regenboog, voormalig Nielen Schuman partner, zijn de eigenaren van de Gooise investeringsmaatschappij Procures. Paul Dumas Voorheen actief als pensioenverzekeraar bij Achmea) en Marc Dullaert wisten in 2007 het Britse private equity fonds Palamon Capital Partners te verleiden tot aankoop van een aandelenpakket van hun televisieproductiehuis D & D Media Group. Het Engelse Palamon betaalde er zo’n twintig miljoen euro voor. Dullaert en Dumas ontvingen hiervoor ieder zeven miljoen euro. Palamon moest uiteindelijk geld toeleggen op het nieuwe bedrijf en verzocht Dumas en Dullaert om de aandelen weer terug te kopen voor het symbolische bedrag van één euro. Direct hierna lieten D & D de holding in België failliet gaan terwijl ze na een surseance de Nederlandse dochters wisten te verzelfstandigen. Procures, huidig eigenaar van Polare moest bij de overname van boekhandelsketen Selexyz een afkoopsom van ruim drie ton betalen aan Selexyz-directeur Matthijs van der Lely. Maurits Regenboog nam in de zomer van 2012 het noodlijdende Selexyz over. Het oude Polare zou zijn leeggetrokken door het uitkeren van hoge bonussen, het uit de boeken houden van omzet en het doorverkopen van huurcontracten: de sterfhuisconstructie als verdienmodel. Regenboog was ook betrokken bij de overname van PCM door Apax waar hij zijdelings bij betrokken was. Curator Kees van der meent deed onderzoek naar het feit dat ProCures geen eigen geld had gestopt in Polare. De banken die de overname financierden waren daarvan op de hoogte en keurden het plannen goed. Polare, een fusie van Selexyz en De Slegte, bleek begin dit jaar in grote financiële problemen te verkeren. Eind februari gingen de twintig Nederlandse winkels failliet. Het Haagse filiaal in de Vlamingstraat is overgenomen door boekhandel Paagman. Catharine Keyl was in 2011 een van de geldschieters van Regenboog en zag haar geld nooit meer terug.

Prosus Ventures
Zuid-Afrikaanse Techinvesteerder Prosus is genoteerd aan de Amsterdamse beurs. CEO Van Dijk die, de in Zuid-Afrika geboren Nederlander die in 2022 nog een salaris genoot van in totaal 57,5 miljoen euro vertrekt. Van Dijk heeft ook moederbedrijf Naspers geleid. Die functie legt hij eveneens neer. Zijn opvolger wordt Ervin Tu, die twee jaar geleden is overgekomen van branchegenoot SoftBank. Van Dijk blijft wel nog een tijdje aan als adviseur. Prosus is vooral bekend als grootaandeelhouder van het Chinese Tencent, dat onder meer videogames maakt. Verder heeft de investeerder een belang in onder andere bezorgbedrijven Flink en Delivery Hero. Ook investeerde Prosus in Bux met € 67 miljoenap (€67 miljoen) Bob van Dijk kon niet vermoeden dat ABN AMRO Ventures de hele zaak in december 2023 zou overnemen. Ook Optiver, Endeit Capital en Velocity Capital Fintech Ventures van Willem Willemstein investeerden in Bux die de grootste ‘neo broker’ van Europa wilde worden. 
Puur beleggen
De Bank Delen heeft Puur Beleggen overgenomen. Puur Beleggen bestaat sinds 2015. Het is een regionale vermogensbeheerder, die actief is in Noord- en Zuid-Holland en door twee partners wordt aangestuurd vanuit Noordwijk.
Quadrum Capital Rabo Private Equity

De investeringstak van de Rabobank Groep, investeert en beheert via eigen vermogen in ondernemingen

Quartis Capital Partners

RA Capital

RA Capital Management, opgericht in 2004, is een durfkapitaalbedrijf gevestigd in Boston, Massachusetts. Het bedrijf investeert in beginnende bedrijven. Het bedrijf hanteert tevens een long/short- en sectorgerichte hedgefondsstrategie. Het bedrijf investeert bij voorkeur in bedrijven in de gezondheidszorg en de biowetenschappen die medicijnen, medische apparatuur, diensten en onderzoeksinstrumenten en diagnostische sectoren ontwikkelen, gevestigd in de Verenigde Staten en Europa.

Ramphastos Investment

Het investeringsvehicle van HEMA eigenaar Marcel Boekhoorn (63) bestaat sinds 1994. Boekhoorn bezit ook Ouwehands Dierenpark. Begin 2022 verwierf Marcel Boekhoorn een meerderheidsbelang in laadpalenbedrijf Opcharge. Zijn Ramphastos investeerde samen met ASN Bank en Aegon Asset Management 32 miljoen euro in het laadpalenbedrijf. Boekhoorn’s opvolger Jan Willem Neggers, is ook wild enthousiast over de groene investering. Opcharge werkt ook samen met het Corporate Finance-team van IBS Capital Allies. Ramphastos Investments is in ieder geval de grootste aandeelhouder van Opcharge. De transactie is, volgens Cyriel van Bree, CEO en partner van Opcharge, de grootste investering die ooit in Nederland is opgehaald door een onafhankelijke laadpalenexploitant. (de investering werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Investeringsfonds met steun van de Europese Unie. Diedrik Oost, Principal bij Ramphastos Investments: wil Opcharge in staat stellen om nog sneller te groeien, zowel in Nederland als daarbuiten. Boekhoorn verkocht zijn concern Bakker Bart (1999), NovaXess, Picus en Telfort en stapte vervolgens een tijdje in Spyker, De Formule 1, de McGregor Fashion Group en de Doniger Fashion Group. Ook zit het fonds in diverse schimmige gok concerns. De HEMA verworven in 2018 werd in 2020 al weer doorverkocht aan Mississippi Ventures van de familie Van Eerd (Jumbo).  Robin Mobile, een kleine telecomprovider werd in juni 2019 na vijf jaar al afgestoten naar Nuts. Andere fondsen zijn of waren Innovation4flooring, SKS365, Novum bank, Mazarine Energy, Aviation Glass, The Antenna company, Cyber1, Secure trading, ATI,Habanero, Funanga, lumenwax, Boemer Renatl Service Group,Cocachoc, NavaXess,Garant Turen & Zargen, Motip Dupli, Bakker Bart, Sim Industries, Tradeking, Suitsupply, Delivero Hero, Kegro en Telfort. Justitie in Italië heeft Marcel Boekhoorn, Diedrik Oost en Philip Van Wijngaarden in het vizier. Alle drie hebben het mogelijk gemaakt om in 2017 geld wit te wassen 2,5 miljoen in de Italiaanse start-up Talenta Labs. De betrokken oud-kickbokskampioen Paolo Tavarelli kende Boekhoorn van het gokbedrijf Sks365, dat door hem werd opgericht en door Ramphastos werd overgenomen. Tavarelli had banden met de maffia en had moeite had om het geld voor Talenta Labs op te brengen. Ramphastos betaalde voor hem een deel van het overnamebedrag. Boekhoorn was Tavarelli nog geld schuldig voor de overname van Sks365. Marcel Boekhoorn werd eerder door een voormalige zakenpartner beticht van bedrijfsspionage bij een bedrijf waar Ramphastos in investeerde. Hij investeerde onlangs in R-Solution Medical, een bedrijf van Mariska van der Vliet en Niels Welling dat robots medische instrumenten laat steriliseren en inpakken. De High Tech Campus werd in 2021 verkocht. Boekhoorn neemt nu vaker minderheidsbelangen. In 2021 had Boekhoorn een geschat vermogen van €2,3 miljard. Marcel Boekhoorn heeft in november 2022 een meerderheidsbelang verworven in R-Solution Medical, een bedrijf dat robots medische instrumenten laat steriliseren en inpakken. Boekhoorn wordt in 2023 in de dagelijkse leiding opgevolgd door Jan-Willem Neggers, die al meer dan tien jaar partner in het bedrijf is. De investeerder kocht samen met Dreef beheer en de Van Deursen groep de Hotels van Oranje. (Beach Hotel en hotel van Oranje). Ramphastos Investments heeft Diedrik Oost benoemd tot partner. Oost trad acht jaar geleden in dienst waar hij medeverantwoordelijk is voor deal-sourcing, screening van investeringsmogelijkheden, deal executie en portfolio management. Diedrik Oost (37) werkte voorafgaand aan Ramphastos Investments meerdere jaren bij het financieel adviesbureau Lazard, waar hij betrokken was bij internationale M&A-transacties, beursgangen en (her)financieringen. Hij behaalde een Master in Finance & Law aan de Vrije Universiteit Amsterdam / Duisenberg School of Finance en studeerde aan de Copenhagen Business School. Jan Willem Neggers is de CEO van Ramphastos Investments. Familieonderneming van Siem en Jan Kat en eigenaar van Deka Markt kocht samen met Ramphastos , Dreef beheer en de Van Deursen groep de Hotels van Oranje. (Beach Hotel en hotel van Oranje)

Reggeborg Groep

Henry Holterman, de schoonzoon van de overleden Dik Wessel van Volker Vessels  kocht van de familie Van Gansewinkel onlangs het Belgische kasteel Hof van Rameyen  in het schilderachtige dorpje Gestel, nabij Lier. Sinds het overlijden van Dik Wessels in 2017 is Holterman de baas van het Wessels imperium. Met zijn investeringsmaatschappij Reggeborgh haalde hij Volkerwessels van de beurs. Het hoofdkantoor van de Reggeborgh Groep in Rijssen  aan de Reggesingel nummer 10 lijkt ook al op een kasteel, inclusief ophaalbrug en slotgracht. Henry Holterman (64) haalde slechts tweeënhalf jaar na de introductie aan het Damrak het bedrijf weer van de beurs. Het van de beurs halen was aanleiding voor De Autoriteit Financiële Markten voor een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis voorafgaand aan het bod van Reggeborgh op Volkerwessels. Het bouwconcern maakte op 29 oktober ’s middags het bod publiek; volgens de AFM vertoonde de koers in de dagen en ochtend daarvoor een ‘opvallende beweging’. Reggeborgh en Volkerwessels waren sinds 8 oktober in gesprek. De Vereniging van Effectenbezitters is om dezelfde reden een rechtszaak tegen Volkerwessels gestart. Volgens VEB-advocaat Geert Koster hadden kort voor de bekendmaking op 29 oktober opvallende transacties plaats: er werd ineens erg veel in de aandelen gehandeld en op de optiemarkt kocht een onbekende koper een dag eerder duizend callopties, waarmee mogelijk een koerswinst van 300.000 euro werd gemaakt. ‘Dat is een klassieke vorm van handelen met voorkennis’, aldus Koster. Volgens hem had de directie van Volkerwessels het bod van Reggeborgh publiek moeten maken zodra dit soort transacties begon. Nu verkochten sommige beleggers kort voor 29 oktober nog tegen een lagere prijs dan het bod van Reggeborgh, waardoor zij in totaal 1,5 miljoen euro schade leden. 

Relevant Holdings Rhone
Rinkelberg Capital

De investeringsmaatschappij van TomTom oprichters Harold en Corinne Goddijn, maar die voor vele miljoenen het schip in ging met Evoyo. 

Riverdam
Rivean Capital 

Gilde Buy Out Partners ging verder onder de naam Rivean Capital. Online bezoekers voor Gilde komen nu uit bij Riveancapital.com. Het bedrijf is sinds 1982 actief als Europese private equity in het middensegment van de markt. Het team en de strategie van het bedrijf blijven ongewijzigd, laat Rivean weten. Met kantoren in België, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland biedt Rivean een local-for-local-benadering van groei-oplossingen voor ambitieuze bedrijfsleiders. Het team beheert meer dan drie miljard euro aan activa en er zijn meer dan 250 investeringen voltooid. Rivean richt zich op bedrijven met een ondernemingswaarde van 100 tot 500 miljoen euro. Gilde Buy Out Partners heeft onder meer geïnvesteerd in AXA Stenman, Euretco, Gazelle, Hans Anders, Heiploeg, HG en Roompot. Gilde Healthcare haalde 200 miljoen euro op voor een fonds, gericht op zorgverleners, leveranciers van medische producten en dienstverleners. Het geld kwam van onder andere PGGM/Pensioenfonds Zorg en Welzijn, en Rabo Corporate Investments, en internationale gespecialiseerde fondsinvesteerders, vooral zogeheten fund-in-fund-investors. Het fonds richt zich op de grotere gevestigde, winstgevende Europese ondernemingen, bij voorkeur met een hoofdkantoor in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. 

Robeco Asset Management zie ook Evi van Lanschot

Het Rotterdamse Robeco heeft 260 miljard euro aan vermogen onder haar beheer en is eigendom van het Japanse Orix. Gilbert van Hassel is de nieuwe directeur en opvolger van Leni Boeren, als opvolger van Leni Boeren. Van Hassel werkt al dertig jaar in vermogensbeheer, onder andere bij ING Verzekeringen, ING Asset Management en JPMorgan. Het internationale investeringsmaatschappij biedt investeringen van private equity tot obligaties

Rocket Internet 

Rocket Internet wil na zes jaar van de beurs. Topman Oliver Samwer van de Berlijnse private-equityinvesteerder doet een bod op de publiek verhandelde aandelen. Rocket Internet is bekend als vroege investeerder in onder meer Zalando en HelloFresh. De investeerder financierde in totaal meer dan 200 ondernemingen. De waarde van de Duitse webwinkel werd in 2014 geschat op 5,3 miljard euro, ofwel 21,50 euro per aandeel. Drie jaar na de IPO is de koers verdubbeld, nadat het profiteerde van corona. Daarnaast werd ook de online meubelzaak Home24 in 2018 naar de beurs gebracht. Rocket steekt miljoenen groeigeld in jonge bedrijven om ze binnen enkele jaren weer af te stoten. Zo werd ook afscheid genomen van Delivery Hero, dat met Just Eat Takeaway een felle strijd uitvecht op de markt van maaltijdbezorgers.Een van de oprichters van Rocket is Oliver Samwer. De 48-jarige Samwer geldt als het wonderkind van het Duitse internettijdperk. In 1999 verkocht hij na amper 100 dagen zijn online veilinghuis Alando voor 50 miljoen euro aan de Amerikaanse concurrent eBay. Een volgend succes volgde met de ringtoneaanbieder Jamba, waarmee hij een klapper van 273 miljoen euro scoorde in 2004. Met zijn broers Alexander en Marc besloot hij drie jaar later Rocket Internet op te richten. Oliver Samwer bleef na de beursgang in 2014 aan als CEO van Rocket. Via het vehikel Global Founders houden de oprichters nog 45 procent van de aandelen in handen. Samwer heeft persoonlijk een belang van 4,5 procent. In juli, augustus en september 2023 bestelden klanten van HelloFresh 28 miljoen maaltijdboxen, 3,6 procent minder dan een jaar eerder. Afgelopen kwartaal had het bedrijf ruim zeven miljoen klanten. Dat zijn er 5,9 procent minder dan een jaar eerder. In de afgelopen drie maanden kwam er iets meer dan 1,8 miljard euro binnen. Een jaar eerder ging het nog om bijna 1,9 miljard euro. Behalve Rocket investeerde ook Insight Venture Partners, Phenomen Ventures en Vorwerk Direct Selling Ventures in Hello Fresh dat 8 maart 2024 op de beurs van Frankfurt ruim 40 procent verloor. De koers van het aandeel viel daarbij terug tot het niveau van begin 2019. HelloFresh gaf een teleurstellende verwachting af voor 2024 en schrapte de doelstellingen voor 2025. Sinds de beursgang in 2017 zijn er vele miljoenen in het bedrijf gestort.  Het in Berlijn gevestigde bedrijf verzorgt de bezorging van online maaltijden en kampt met steeds hogere investeringen in de uitbreiding van de productie, de marketingkosten en de financiering van de lagere verkoopvolumes van de maaltijdpakketten. In november 2023 gaf HelloFresh ook al een winstalarm door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse markt en hogere kosten. HelloFresh verwacht nu in 2024 een winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen van tussen de 350 miljoen en 400 miljoen euro. Dat is minder dan in 2023 en ruim onder de gemiddelde verwachting van analisten. Het bedrijf denkt dat het “onwaarschijnlijk” is dat het zijn doelen voor 2025 zal halen, door de huidige gewijzigde marktomstandigheden. HelloFresh had gehoopt volgend jaar een omzet van 10 miljard euro en een aangepaste winst van 1 miljard euro te behalen. ‘De cashpositie van het bedrijf is gedaald van 800 miljoen in 2022 naar 430 miljoen nu. Bovendien moet een grote obligatie van 160 miljoen in 2025 worden terugbetaald. Als het bedrijf opnieuw moet lenen, zal dat gepaard gaan met aanzienlijke extra rentelasten. Het gaat dan om zo’n 40 tot 50 miljoen euro. 

Rosemberg Finance

IBC Rosemberg Finance is een kleine, in Europa gevestigde financiële onderneming, die uitsluitend ondernemers als klantenkring accepteert. Ze zijn gespecialiseerd in het aantrekken van groeikapitaal voor serieuze ondernemers die willen upgraden naar een hoger niveau. In 2003 startte Rosemberg haar activiteiten als vereniging van financiële experts in de banksector. Momenteel richten zij zich op het aantrekken van kapitaal bij professionele investeerders en financiële platforms voor hun klanten op internationaal niveau. Zij bieden een scala aan diensten.

Round Hill Capital

Failliet verklaard in december 2023

SHV

SHV Holdings is een groot Nederlands concern en het grootste familiebedrijf van Nederland. Het is een gediversifieerd bedrijf, met activiteiten op het gebied van energie, groothandels, diervoeding, beleggen en zwaar transport. SHV telt bijna 57.000 werknemers wereldwijd en is actief in ruim 50 landen. SHV staat voor Steenkolen Handels Vereeniging en ontstond in 1896 uit een fusie van een aantal kolenhandelsbedrijven. Het concern is in handen van de familie Fentener van Vlissingen, een ondernemersgeslacht waarvan de wortels terugvoeren tot het begin van de 17de eeuw. Investeerde miljoenen  in de inmiddels bijna failliete Lightyear 2.  In oktober 2023 werd groothandel Eriks verkocht aan de Amerikaanse investeerder Lone Star voor een prijs tussen de 350 en 400 miljoen. SHV had gehoopt 500 miljoen te incasseren. SHV heeft nu nog Energy, Nutreco, KIWA, One Dyas. SHV bezit ook NPM

Sanoma Ventures 
Scheybeeck Investments

SW Ventures (Second Wind) zie FDB Ventures
Sequoia Capital

Sequoia Capital en Fidelity Investments staken in 2023 opnieuw 628 miljoen euro in Bolt. Bolt heeft nu een waarde van 7,4 miljard euro.  Bolt gaat behalve taxidiensten ook inzetten op huurscooters, elektrische huurfietsen en de bezorging van maaltijden, boodschappen en pakketten. Bolt begon in 2020 in Nederland als taxi platform en werd in 2013 opgericht door de 19-jarige student Markus Villig. Met hulp van zijn ouders begon hij met de app Taxify. Taxichauffeurs bij Bolt betalen 15% commissie voor de app, terwijl Uber 25% vraagt. In 2020 werd 250 miljoen en in 2022 600 miljoen euro bij investeerders opgehaald. Ook hierbij was Sequoia Capital een van de grotere investeerders. Het Estlandse Taxify, dat gelieerd is aan Skype, probeerde te profiteren van de onvrede onder Nederlandse taxichauffeurs over de werkwijze van concurrent Uber. Aemstel Taxi Amsterdam was een van de weinige taxicentrales dat zich bij Taxify aansloot. Taxify won in Estland de award voor “Beste mobiele applicatie 2014” en was genomineerd voor de “Business Brilliance Awards 2014”. Het internationale platform groeide en startte 11 maart 2021 in Rotterdam. De passagier is iets goedkoper uit dan bij Uber en de bestuurder verdient juist meer. Enkele honderden taxichauffeurs zouden zich al hebben aangemeld. Bolt lanceerde zijn diensten in juli 2020 in Amsterdam en Haarlem en heeft dat inmiddels uitgebreid naar Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Schroders Capital

Heeft 6.119 werknemers op 38 locaties over de hele wereld. Klanten zijn zowel particulieren die rechtstreeks beleggen als mensen die beleggen via bedrijven of financiële adviseurs. Ze bedienen ook de investeringsbehoeften van instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en liefdadigheidsinstellingen.    Het fonds streeft naar vermogensgroei via private equity-investeringen in kleine en middelgrote bedrijven die de groeimotor van de Europese economie aandrijven. Met een minimale initiële inschrijving van € 10.000, biedt het toegang tot private equity-investeringen. De laatste investering betrof Fastned.

Sequoia Capital 

Samen met Fidelity Investments stak deze investeerder in 2023 opnieuw 628 miljoen euro in Bolt.

Selfridges Group/Signa Group/zie ook Central Group

W. Galen Weston, de eigenaar van Selfridges Group is dinsdag 13 april 2021 overleden op tachtigjarige leeftijd. Vastgoedonderneming Signa vroeg eind november 2023 surseance van betaling aan en ging failliet. De aandelen werden overgenomen door de Thaise Central Group. Signa Holding GmbH, was eerder nog mede-eigenaar was van Selfridges Groupdie  sinds 2012 werd geleid door ceo Giovanni Colauto.  Signa Group de mede-eigenaar van Selfrigdes Group, kreeg te maken met aanhoudende financiële tegenvallers en zag zich genoodzaakt te herstructureren en schakelde vergeefs herstructureringsexperts in om het bedrijf uit de huidige financiële crisis te helpen. Diverse aandeelhouders hebben geprobeerd om de voorzitter af te zetten, en de bouw van een groot project werd stopgezet toen Signa de aannemers niet meer betaalde. Signaen de Selfridges Group gingen over naar het Thaise private-equitybedrijf Central Group. . Signa is (mede)eigenaar van een groot aantal warenhuisketens. Zo kreeg het bedrijf in 2019 Galeria Karstadt Kaufhof in handen, en kocht het samen met Central Group in 2021 Selfridges Group in zijn totaliteit, waar de Bijenkorf ook onder valt. Bij meerdere merken die direct en indirect vallen onder Signa, is het onrustig. Zo komt de overname van Galeria’s SportsScheck in gevaar nu blijkt dat het bedrijf op omvallen staat. Ook is het Belgische Inno (dat ook valt onder Galeria) te koop gezet. De holding zal bij de handelsrechtbank in Wenen een aanvraag indienen voor de opening van een reorganisatieprocedure onder zelfbestuur, kondigde de Signa Group aan. Het Oostenrijkse bedrijf verkocht eerder al zijn aandelen in het moederbedrijf van De Bijenkorf al aan Central Group. De vastgoed- en retailgroep Signa was sterk gegroeid in tijden van historisch lage rentevoeten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de vastgoedsector echter te kampen met gestegen bouw- en energiekosten en hogere rentetarieven. De groep was mede-eigenaar van De Bijenkorf. Het Nederlandse warenhuis kwam, samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group, in december 2021 in handen van de Europese Signa Holding en het Thaise conglomeraat Central Group. Sindsdien was Selfridges Group onderdeel van Signa en Central, waartoe ook de KaDeWe Group uit Duitsland, Rinascente uit Italië, Illum uit Denemarken en Globus uit Zwitserland behoren. In de afgelopen weken hebben ook Signa’s sportretaildivisie, Signa Prime Selection, SIgna Development Selection en het Duitse vastgoedbeheerbedrijf het faillissement aangevraagd. Onder druk van zijn medeaandeelhouders kondigde retailondernemer René Benko begin november aan dat hij zou terugtreden als voorzitter van de adviesraad van Signa. De Duitse reorganisatie-expert Arndt Geiwitz kreeg destijds de opdracht voor de herstructurering. Ook Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland dat sinds 2019 eigendom is van Signa is failliet. Begin februari 2024 is ook warenhuis Lamarr in Wenen dat in 2025 de deuren zou openen failliet verklaard. Het failliete KaDeWe werd verkocht aan Central group voor 1 miljard euro.

Social Impact Ventures

The Sharing group

The Sharing Group van My Wheels en Mijndomein  investeerde onlangs 1 miljoen euro in De Amsterdamse social enterprise Share Council, een FinTech-startup die zich richt op “het dichten van de vermogenskloof door elke mkb-medewerker mede-eigenaar te maken”. Share Council is gebouwd op het uitgangspunt van “iedereen mede-eigenaar”, vandaar dat de laatste 100.000 euro aandelen publiekelijk beschikbaar gaan komen. “Iedereen mede-eigenaar spreekt ons erg aan en past goed bij onze ‘Good Sharing‘ filosofie. We zijn daarom blij dat we met onze investering Share Council kunnen ondersteunen in hun missie”, aldus Joost van Rooij, CMO bij The Sharing Group.c In 2015 liep Quintus Willemse, CEO van Share Councils, al tegen dit probleem op toen hij elke medewerker mede-eigenaar wilde maken van zijn startup Foryard (platform ontwikkeling voor sociale ondernemingen). De sociale fintech-startup Share Council werd opgericht in 2017 door Quintus Willemse (CEO) en vergezeld door Hero de Smeth (CTO), Stevie Long (CFO) en Ebbi Elfrink (Customer Success), is Share Council een platform voor werknemersparticipatie voor het MKB. Momenteel werkt het bedrijf samen met klanten als Lightyear, Tony Chocolonely, bunq, MyWheels, Mijndomein, The Seaweed Company, Seepje en  Breeze.

Shatho Beheer

Investeringspartner Shatho Beheer Amsterdam is een Rotterdamse informal investor. De participaties betreffen altijd een langere termijn. Soms gaat het om interessante startups, vaker om bedrijven in een latere levensfase waarvoor financiering voor groei en/of herstructurering gewenst is. Shatho wordt gevormd door Vincent Opschoor en Thom Ringsma. Op de achtergrond denkt en onderneemt Anne Ringsma mee. Shatho is een van de Roto Smeets investeerders (Circle Media Group). Drukkerij Habo ging 1 februari 2024 failliet.

Silchester

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vermogensbeheerder. Silchester investeert het geld van klanten in beursgenoteerde bedrijven niet-Amerikaanse aandelen met een bottom-up, op waarde gebaseerde beleggingsbenadering. Silchester is een ‘langdurige’ manager. Silchester shortt niet in effecten, maakt geen gebruik van derivaten en belegt niet in converteerbare obligaties instrumenten. Silchester streeft ernaar te investeren in bedrijven die goedkoop handelen in verhouding tot hun activa, inkomsten of dividenden. Silchester belegt sinds 1995 in Japanse aandelen. In 2022 heeft Silchester ruim veel van het cliëntenvermogen belegd in aandelen uitgegeven door beursgenoteerde Japanse bedrijven. In januari nam Silchester 3,01 % belang in ABN AMRO na geruchten dat Dutsche Bank interesse heeft om de bank over te nemen

Sincerius
Slingshot Ventures en Ponooc

Venture capital bedrijf Slingshot Ventures en Ponooc, het familiefonds van de familie Pon stak onlangs 10 miljoen euro in een Nederlandse verhuurder van elektrische scootertjes. Het verhuurbedrijf startte in 2020 en heeft nu meer dan 3.000 scooters in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Breda, Groningen, Leeuwarden en Düsseldorf.

Smead Capital Management

De Amerikaanse vermogensbeheerder Smead Capital Management is van Bill sr en Cole Smead jr. Samen bestieren ze het Smead Value Fund, dat in de afgelopen vijf jaar beter heeft gepresteerde dan 99 procent van de concurrenten in zijn categorie. In een rapport waarschuwt Bill Smead in op de overwaardering van de aandelenmarkt. “De huidige financiële euforie is zo ver doorgeschoten, dat de dotcomzeepbel op klein bier begint te lijken. Een daling van 30% achten ze niet uitgesloten.

Soestdijk Capital B.V. 

Soestdijk Capital is een investeringsfonds met een focus op MKB-bedrijven in Nederland met een ondernemingswaarde tussen de 2,5 miljoen en 15 miljoen euro. Na de oprichting in 2008 is er geparticipeerd in 12 deelnemingen waarvan 8 deelnemingen resteren. Soestijk Capital is gespecialiseerd in het begeleiden en financieren van groeistrategieën in het MKB en bedrijfsopvolging voor DGA’s. Naast kapitaal brengt Soestdijk Capital expertise en operationele betrokkenheid in, waarmee het management van de deelnemingen actief wordt ondersteund. Sinds 1 september 2014 is Soestdijk Capital gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN te Amsterdam.

Sofina

Amsterdamse e-steps bedrijf Dott van Maxim Romain en Henri Moissinac wist ruim 70 miljoen los te krijgen van het Belgische Sofina, de Europese groei-investeerder Estrari en Invest-NL. Invest-NL is een publiek gefinancierde investeerder voor duurzame projecten. 

Sofinim Sofinnova Ventures

Sofinnova Investments is een investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg die zich inzet voor de financiering van innovatieve producten die ernaar streven een betekenisvolle impact te hebben op de levens van patiënten. Zij investeren in zowel private als publieke equity bedrijven. Sofinnova werkt actief samen met ondernemers in alle stadia van de bedrijfsvorming. Zij zijn lange termijn investeerders met uitgebreide wetenschappelijke expertise, uitgebreide kennis van de sector en een staat van dienst in het helpen uitstippelen van het pad van de ontwikkeling van geneesmiddelen en het navigeren door het regelgevingsproces naar het opbouwen van bedrijven en beursintroducties. M&A. Sofinnova, opgericht in 1976, heeft een lange geschiedenis in het opbouwen van bedrijven in zowel de VS als Europa, met ongeveer $3,0 miljard aan beheerd vermogen en gecommitteerd kapitaal per 31-03-2023.

Softbank

De Japanse multinationale conglomeraatholding Softbank heeft haar hoofdzetel in Tokio. Het bedrijf is opgericht in 1981 door Masayoshi Son die het bedrijf zelf ook leidt. Softbank heeft bezittingen in breedband, vaste telecommunicatie, e-commerce; internet, technologische diensten, financiën, media en marketing, halfgeleiderontwerp en vele andere bedrijven. Softbank wil met de grootste IPO ooit in Japan zon 30 miljard dollar financiering ophalen. SoftBank heeft 33,6 miljoen abonnees voor haar mobiele diensten.

De verkoop van de Britse chipproducent Arm aan grafische kaartenspecialist Nvidia is op een mislukking uitgedraaid. De vele obstakels inzake regelgeving waarmee het project te kampen kreeg hebben de operatie doen mislukken. Softbank heeft nu het plan om dochter Arm 31 maart 2023 naar de beurs te brengen. Arm wordt niet enkel een innovatiecentrum op het vlak van de revolutionaire ontwikkelingen binnen de mobiele IT, maar ook voor de cloud, de autosector, het Internet of Things en het metaversum. Masayoshi Son, is de topman van het Japanse conglomeraat. Conform de voorwaarden van de deal mag het Japanse conglomeraat een voorafbetaling van 1,25 miljard dollar houden. Het ontving die van de koper toen het overnameproject (september 2020) ondertekend werd. Dat bedrag zal in de boekhouding worden ingeschreven als een winst voor het vierde kwartaal van 2021/2022 (januari-maart), verduidelijkte Softbank. Eigenlijk is dit bedrag peanuts in vergelijking met de 40 miljard dollar die er in 2020 zou worden ontvangen, mocht de verkoop zijn doorgegaan. Waarnemers beweren zelfs dat de waarde van Arm sindsdien zelfs sterk is toegenomen. Arm is een belangrijke speler in de sector van de microprocessoren. Hun producten worden in vele smartphones, tablets en tv-schermen verwerkt.

Het investeringsbedrijf is onder andere eigenaar van Arm Holdings, Fortress Investment Group, Ping An, Drama fever, Boston Dynamics en heeft grote belangen in Uber, Bright Star, Didi Chuxing, Ola, Grab, Renren, InMobi, Hike, Snapdeal, Brain, Fanatics, Flipkart, Guardant Health, onwaarschijnlijke werelden, Mapbox, Nauto, Nvidia, One97 Communications, Oravel Stays, OSIsoft, PingAn Heath Cloud, Plenty United, Roviant Sciences, Slack Technologies, Vir Biotechnology, WeWork, Zhongan Online P & C Insurance, Compass, Auto1, Wag, Kattera Supercel, Paytm, Portal Auto1, etc. Softbank gaat 2,3 miljard investeren in bGM Cruise, het onderdeel van het Amerikaanse General Motors (GM) dat zich onder meer bezighoudt met zelfrijdende auto’s.

Daarnaast heeft het verschillende partnerschappen in Japanse dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven zoals Yahoo, E-Trade, Ustream.tv, EF Education, First en Morningstar , Alibaba Group, Sprint Corporation,  BuddyMedia, The Huffington Post, Fitbit. Zynga, Xad, X, Thumb, True, Talkspace, Synapticdigital, Sherpaa, Sidecar, Betaworks, Burstly, Criteo, Edcast, Schematic Labs, Sellercrowd, Poptip, Pop Dust, Now this News, OMGPOP, Mobileday, Mobile posse, Kony Lere Ventures, Interacyions, Jump ramp games, Grind Networks, Flashnotes, Flightcar, Dekstone, Echo live and learn, Cloe + Isabek, Cheezburger, Boxee, Action X, Associated Content, Betaworks, Bigcommerce, Bluefin, Buzzfeed, Celtra, Crowdtwist, Dering hall, Edcast, Field lens, Fitbit, Genius, Gilt Groupe , Glam Squad, Huffington post, Hyper Public, Igmition one,Kabbage, Keychain Logistics, Kick apps, Lite Scape, Loverly. Moat, Moco Space, Naturebox, Nellymoser, Paper.li, Pivot, Pogoplus, Rebel mouse, Reonaomy, Rivermine, Sermo, Spanfeller media, Swirl,Taykey, Techstars, The Dodo, Updater, Vertical, Wildcard, You are tv, Zady en Ziplist, etc.

SoftBank Group Corp houdt zich bezig met het beheer van haar groepsmaatschappijen die informatietechnologie en telecommunicatiediensten leveren. Het segment binnenlandse telecommunicatie biedt mobiele communicatie, breedband- en telecomdiensten in Japan. Het Sprint-segment biedt mobiele communicatiediensten in de Verenigde Staten. Het verkoopt en least ook mobiele apparaten. Het segment Yahoo Japan houdt zich bezig met internetreclame, e-commerce en lidmaatschapsservices. Het distributiesegment distribueert mobiele apparaten in het buitenland. Het verkoopt ook personal computer (pc) software, randapparatuur en accessoires voor mobiele apparaten in Japan. Het segment Arm ontwerpt microprocessors, fysiek intellectueel eigendom en gerelateerde technologie en software. Het SFV-segment beheert investeringsactiviteiten via het SoftBank Vision Fund. Het Anderen-segment omvat robotica en de aan Fukuoka verbonden SoftBank HAWKS. Softbank China en India Holdings beleggen in startende bedrijven in Zuidoost-Azië via de Softbank ISAT- en Kaikaku-fondsen en hebben eerder geïnvesteerd via het Bodhi-fonds. Sinds 2015 behoort het concern tot de 62 grootste bedrijven van de wereld. Softbank werkt sinds 2008 ook samen met Apple en haalde de iPhone (3G) naar Japan. De Japanse telecom multinational heeft Lenovo gevraagd om een Windows 10-smartphone te produceren voor de Japanse markt.

SoftBank staat in de Verenigde Staten onder verscherpt toezicht vanwege vermeende steun aan Chinese bedrijven. SoftBank investeert in cruciale mobiliteits- en technologieprojecten. Het concern investeert ook $ 2,25 miljard in de zelfrijdende auto’s van Cruise, een onderdeel van General Motors. De Amerikaanse nationale veiligheidsdiensten hebben, onder voorbehoud van een verbod op het overdragen van technische kennis, toestemming gegeven voor de investering. GM heeft met deze financiële injectie sinds vorig jaar in totaal al $7,5 miljard opgehaald voor zijn zelfrijdende auto’s.

De kosten van verzekering tegen een wanbetaling in de schuld van SoftBank Group Corp bereikten het hoogste punt in twee jaar en het obligatierendement steeg ook omdat de waarde van zijn technische investeringen sterk daalde. De waarde van grote bedrijven in de portefeuille van de tech-investeerder is gedaald, getroffen door China’s harde optreden tegen Tech bedrijven, het vooruitzicht van hogere rentetarieven en de oorlog in Oekraïne. Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) en Didi Global Inc (DIDI.N) zijn tot nu toe respectievelijk 35% en 64% gedaald. SoftBank heeft voor 1 miljard dollar aan Coupang-aandelen verkocht tegen een prijs per aandeel die 30% lager lag dan bij een vergelijkbare verkoop in september. SoftBank-aandelen worden verhandeld op het laagste niveau in twee jaar. De aandelen waren stabiel op 4.273 yen. De aandelenkoers van de groep stortte in de eerste dagen van de pandemie in tot onder de 4.000 yen toen de waarderingen daalden, wat leidde tot een record terugkoop gefinancierd door de verkoop van activa. Investeerde in 2021 in  Sentcloud en in het Amsterdamse bedrijf Lumicks, een spin-off van de Vrije Universiteit (VU) dat werkt aan een techniek om de moleculaire interactie tussen cellen beter te kunnen meten.  Softbank investeert in het Indiase  Ola Electric.   Oprichters Marijn Flipse en Bart Jacobsz Rosier Bolt Mobility wilden met Etergo met hun elektrische scooters het wiel opnieuw uitvinden en gebruiken 70 oplaadbare NCR18650B batterijtjes van Panasonic voor de stroomvoorziening die bij elkaar al een derde van de prijs uit maken. De app scooters zouden hierdoor wel een actieradius van 400 km krijgen. Het hele Amsterdamse app scooter project stierf een zachte dood en kwam nooit van de grond.

Solid Capital Partners
Solid Ventures
Somerset Capital

In september 2020 kocht Somerset Capital het distributiecentrum van Blokker van HB Capital, de beleggingsmaatschappij van de familie Blokker voor 46 miljoen euro. Somerset is van Joes Daemen. Daemen is een vastgoedman, die zijn bekendheid vooral dankt aan het feit dat hij zijn zoon Oliver in 2021 een ruimtereis liet maken met Jeff Bezos.

Soros Fund Management

George Soros is de oprichter van het Soros Fund Management. Deze particuliere investeringsmaatschappij was voorheen actief als hedgefonds, maar tegenwoordig gestruictereerd als een zogeheten family office. Daarmee ondersteunt hij meerdere vermogende families bij het beheer van hun vermogen. Het fonds werd in 1970 opgericht door George Soros en was in 2010 naar verluidt een van de meest winstgevende hedgefondsen ter wereld, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 20% in vier decennia. De portefeuille van het fonds is bijna $ 5 miljard waard en bestaat uit meer dan 200 verschillende posities. De grootste aandelenposities zijn momenteel Liberty Broadband, D. R. Horton en Amazon. Het fonds heeft ook een zware weging in technologie-aandelen via een ETF op de Nasdaq.

Spice Investments zie DM Equity Partners 
Du Soutin Beheer

Du Soutin Beheer, een investeringsfonds van bedrijvendokter Rens van de Schoor dat werd opgericht voor de doorstart van de Nederlandse activiteiten van McGregor, Gaastra en Adam Brandstores, Rens van de Schoor, was ook de bedrijvendokter van Miss Etam en Promiss. Nadat Van de Schoor zijn 400.000 aandelen in FNG op 31 augustus 2017 verkocht bracht hij de opbrengst van 11 miljoen euro onder in dit investeringsfonds en kocht hiermee de Doniger Fashion Group van de curator, maar hij betaalde na het stoppen van de mislukte doorstart slechts € 857.386 inclusief btw. De Adam Brand stores splitste hij op en hij verkocht een deel aan Pim Duetz.

Standard Investment

Het Amsterdamse Standard Investment is een in 2004 opgerichte investeringsmaatschappij gericht op het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf. Standard Investment heeft onder meer belangen in Riedel, Synres, Aweta, Flatfield, NKM en Burger King Nederland en is voornemens om van Lubbers 50% van de bedrijfsonderdelen Hollandia Structures, Hollandia Infra, Hollandia Services, Everest Industriële Montage en Hollandia UK over te nemen. Hollandia is een van Nederlands meest toonaangevende partijen op het gebied van staal- en werktuigbouw in de segmenten infra, onderhoud, petrochemie, hoogbouw en utiliteitsbouw. De onderdelen Hollandia Engineering en Hollandia Systems vallen buiten de transactie.. Standard Investment beheert met een team van dertien professionals een portefeuille van zeventien bedrijven met in totaal ruim 2.500 medewerkers en een omzet van EUR 800 miljoen. Standard Investment. Onlangs bracht de familie Lubbers een groot deel van de Hollandia-bedrijven onder bij het Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment. Een deel van de bedrijven bleef het volledige eigendom van de familie. Het bedrijf kampt met een dreigende megaclaim van de Noren. Volgens het Noorse bedrijf dat de schade claimt, liet Hollandia expres dochterbedrijf Bailey failliet gaan om aan betaling te ontkomen. Standard Investment heeft interesse getoond om Scotch & Soda door te starten en daarbij het grootste deel van het personeelsbestand behouden. Met een doorstart zouden niet alle winkels worden behouden: de meest verlieslatende locaties in het buitenland verdwijnen. Standard Investment was eerder ook eigenaar van merken als Sissy Boy, Open32 en Men At Work. Momenteel beheert de investeerder vooral bedrijven in de foodsector. Het Amerikaanse Bluestar Alliance overbood hun bod op het failliete Scotch and Soda. De Nederlandse investeringsmaatschappij was in gesprek over een doorstart van Scotch & Soda. Standard Investment, eerder eigenaar van modemerk Sissy Boy, zou door willen met een groot deel van Scotch & Soda, en zijn werknemers maar wilde afscheid nemen van de meest verlieslatende winkels in het buitenland. 

Stepstone Corporate Finance+
Strong Root Capital

Investeert in kleine en middelgrote bedrijven die een jaaromzet tussen de 5 en 150 miljoen hebben. Door de ‘hands-on’ investering is er sprake van actieve hulp na investering

Sultan Capital/Vaste Landen Groep/Sultan Real Estate II B.V. 

Certitudo Capital Group B.V. was officieel een topholding, terwijl feitelijk blijkt dat bijvoorbeeld de Stichting Administratiekantoor Sultan Capital daar nog boven hing. Deze stichting op naam van Niels de Bruijn is al vanaf 2008 betrokken bij Certitudo. Sinds 2015 is De Bruijn medeaandeelhouder en directeur, samen met oprichter Peter Kuiten en diens dochter Tessa Kuiten. De stichting staat eveneens boven VasteLanden, de entiteit die het fondsenbedrijf van Certitudo nu beheert. Deze stichting roept vragen op over de governance van Certitudo. Wat is de functie van deze stichting, en wat betekent deze constructie voor schuldeisers? Zij blijven in het ongewisse. Dat kan overigens nog wel even duren. Volgens het faillissementsverslag kunnen de curatoren niet inschatten wat de termijn van afwikkeling zal zijn. Duidelijk is wel dat dit faillissement de vastgoedsector nog lang bezig zal houden.Vaste Landen Groep nam na het faillissement de 11 vastgoedfondsen ter waarde van 350 miljoen van Certido over. De portefeuille bevat zeven winkelcentra, acht wooncomplexen (600 woningen) , twee kantoorgebouwen en ruim 700 parkeerplaatsen. De vastgoedportefeuilles van Certitudo stonden onder toezicht van de AFM.  Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hun goedkeuring verleend aan deze transactie, welke valt onder de Alternative Investment Fund Managers (AIFM) richtlijnen.

Sun Capital Partners

Scotch & Soda werd in 1985 opgericht en heeft wereldwijd honderden eigen winkels en ruim 8000 andere verkooppunten, waaronder de Bijenkorf. V&D werd in 2010 aangekocht door Sun Capital Partners, via dochteronderneming Sun European Partners LLP was sinds 2010 eigenaar van V&D Group Holding B.V. en via deze holding eigenaar van de warenhuisketen van V&D en restaurantketen La Place B.V. In het programma Zwarte Zwanen werd stilgestaan bij het aandeel van Sun Capital in het faillissement. Sun is niet alleen eigenaar van het failliete V&D, maar ook van het failliete Neckerman, het deels failliete Scotch & Soda en en van Victoria’s Secret de grootste Amerikaanse lingerieverkoper met meer dan een miljard dollar omzet. Op 10 juli 2007 nam Sun Capital het concern grotendeels over van Limited Brands Inc om zich te concentreren op en het stimuleren van omzetgroei van Victoria’s Secret-lingeriewinkels en de Bath&Body Works-eenheden, die 72% van de inkomsten en bijna alle winst in 2006 van de firma behaalden.. Scotch & Soda had  een omzet van 342,5 miljoen euro per jaar en stond al enige tijd te koop. Sun Capital liet de Nederlandse divisie van Scotch & Soda half maart 2023 failliet gaan. De 32 winkels bleven open in afwachting van de geplande doorstart. De vestigingen in het buitenland vielen buiten het faillissement. Het kledingmerk telt ruim 200 winkels in het buitenland. Scotch & Soda heeft ongeveer 2.000 medewerkers, onder wie 800 in Nederland. Sun Capital Partners investeerde in 2022 nog zo’n 55 miljoen euro in het concern. Een vergelijkbaar bedrag werd van banken geleend. 

Een dochteronderneming van Sun European Partners, LLP (“Sun European Partners” of “Sun European”) nam in oktober 2020 ook CNC Holding over met vestigingen in Nederland en Polen.  CNC is een producent en leverancier van substraat voor de paddenstoelenteelt. Het bedrijf, dat in 1953 werd opgericht, staat wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige producten die worden gebruikt voor de teelt van een breed scala aan paddenstoelen, waaronder witte knop, kastanje en exotische soorten. Bij CNC Holding werken meer dan 300 mensen in Nederland en Polen verspreid over verschillende locaties. De meest recente financiële cijfers vermelden een omzet van meer dan € 90 miljoen. CNC heeft zijn hoofdkantoor in Milsbeek, Nederland. De onderneming was eigendom van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging. Het hoofdkantoor van CNC is gevestigd in Milsbeek. CNC exporteert naar ongeveer 45 landen. Paul Daccus is de Managing Director bij Sun European Partners. Sun European deed ook investeringen in AfriFlora en Allied Glass, een fabrikant van glazen verpakkingen in het VK voor de markten voor premium sterke dranken en voeding en dranken en in WesCom Signal and Rescue , een wereldleider in visuele signalering en veiligheidsproducten voor de maritieme en defensie-eindmarkten. Al snel werd  het grootste deel doorverkocht aan Legro Mushroom Casing Solutions (voorheen bekend als Topterra).

In 2023 werd de MegaGroup, de holdingorganisatie voor tien verkoopkantoren in heel Europa die zich bezighouden met watertransportoplossingen, overgenomen. De lokale verkoopkantoren bedienen professionele klanten in verschillende markten voor watertechniek, waaronder irrigatie, bouwdiensten, industrie, zwembaden en veeteelt. MegaGroup biedt ongeveer 16.000 verschillende producten, waaronder leidingen, koppelingen, slangen, filters en pompen, en is opgeslagen in de Europese distributiecentra in Nederland en Polen en levert aan meer dan 20.000 klanten van over de hele wereld.

Het modemerk Scotch & Soda werd na het faillissement in 2023 doorgestart door Bluestar Alliance, een Amerikaanse onderneming die diverse modemerken bezit zoals sportmerk Hurley. Het merk begon met een mannenlijn, in 2008 kwam daar de jongenslijn Scotch Shrunk bij, in 2010 de vrouwenlijn Maison Scotch en in 2011 het meisjesmerk Scotch R’Belle. Sun Capital zette een aandeelhouderslening van 200 miljoen om in aandelen en stak 17,7 miljoen euro extra kapitaal in het modemerk. 5,7 miljoen euro aan bankleningen werden ingelost. De totale schuld van Scotch & Soda bedroeg in 2016 al 270 miljoen, waarvan 156,6 miljoen bij Sun Capital.  Er werden in 2022 desondanks nog eens 36 nieuwe winkels geopend in onder meer Noord-Amerika, het Midden-Oosten en China. De groei naar in totaal 277 winkels vereiste flinke investeringen in logistiek en IT. De volledige bedrijfsvoering van Scotch & Soda draaide jarenlang op één groot, sterk aangepast softwaresysteem van Microsoft. In 2019 waren de grenzen van dat systeem bereikt, wat resulteerde in storingen tijdens het piekseizoen van dat jaar.  Het bedrijf verkoopt kleding via zogeheten multibrandstores, winkels die meerdere merken in de collectie hebben. Scotch & Soda boekte in 2015 70 miljoen euro af op de zogeheten wholesale-activiteiten. In 2017 ontstond er een nettoverlies van 5,4 miljoen euro, als gevolg van de reorganisatie.  Scotch & Soda haalt circa de helft van de 342,5 miljoen euro omzet uit verkopen aan andere detaillisten. Scotch & Soda draaide in 2015 een verlies van 74 miljoen euro, vooral door de groothandel die de kleding levert aan winkels en warenhuizen en voor meer dan driekwart van de omzet verantwoordelijk is. Oprichters Patrick Munsters, Joep Krouwels, Eric Bijlsma en Laurens Hompes kregen vanwege de verkoopvoorwaarden nu ook 26,4 miljoen euro minder voor het bedrijf. De groothandel van Scotch & Soda staat al lang onder druk en heeft een jaaromzet van 203,7 miljoen euro, tegenover een eerdere omzet van 213,3. Er werden key accountmanagers aangenomen en er zwaar geïnvesteerd in technologie om de verkoop en voorraad beter te beheersen.  Het bedrijf verkeerde opnieuw in de financiële problemen en maakte in het nieuwe jaarverslag melding van een nettoverlies van 5,4 miljoen euro, als gevolg van eenmalige kosten als proces verbeteringen, herstructureringskosten en aandeelhouders vergoedingen. Er werden in 2016 en 2017 negentien eigen winkels geopend in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, naast 23 nieuwe franchisevestigingen, tot zelfs in India. Deze expansie naar 101 brandstores verhoogde de retail omzet (22,1 procent) naar 90,7 miljoen euro. Ook qua e-commerce was er een winststijging van 7,3 procent naar 41,1 miljoen euro. Sinds maart is Ralh Rijks de nieuwe chief marketing officer en managementteamlid. Ralph Rijks verving Adam Kakembo en bekleedde de afgelopen jaren verschillende marketingfuncties, meest recent werkte hij in New York als senior vice president bij Heineken USA. Sun Capital wildevan het bedrijf af en had het sinds 2018 al te koop gezet. CEO Dirk-Jan Stoppelenburg vertrok en ging verder als voorzitter. Hij volgde Michiel Witteveen op, die wel aanblijft als commissaris. Stoppelenburg begeleide de zoektocht naar een vervanger en bleef tot zijn opvolger werd gevonden aan. Stoppelenburg was vijf jaar ceo en onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een internationaal modemerk dat in ruim zeventig landen wordt verkocht. Het bedrijfsresultaat bedroeg in het gebroken boekjaar 2017/2018 circa 52 miljoen euro. Desondanks is de aankoop van Scotch & Soda vooralsnog een weinig succesvolle investering gebleken voor Sun Capital. Het totaal aan cumulatieve verliezen bedroeg inmiddels zo’n  265 miljoen euro. Het eigen vermogen is meer dan  110 miljoen euro positief, dankzij de omzetting van aandeelhoudersleningen en 180 miljoen euro aan eerdere agiostortingen. De verliezen raakten ook de voormalig aandeelhouders Eric Bijlsma, Joep Krouwels, Patrick Munsters en Laurens Hompes die nog miljoenen tegoed hebben. De earn-out regeling die namelijk werd afgesproken ten tijde van de verkoop was nog steeds niet afgewikkeld en bedroeg nog 13,1 miljoen euro. Al enkele jaren werd de laatste earn-out betaling vooruit geschoven, in de jaarrekening schrijft Scotch & Soda dat besloten is om de betalingen in de toekomst te zullen voldoen in twee termijnen. Het totaal aan cumulatieve verliezen bedroeg ondertussen  265 miljoen euro.  Op de balans staat voor ruim 50 miljoen euro aan leningen bij een bankenconsortium. De Nederlandse divisie ging de 1e keer half maart 2023 failliet De 32 winkels bleven open in afwachting van een doorstart door Bluestar Alliance. De vestigingen in het buitenland vielen buiten het faillissement. Het kledingmerk telt ruim 200 winkels in het buitenland. Scotch & Soda heeft ongeveer 2.000 medewerkers, onder wie 800 in Nederland.  Sun Capital investeerde in 2022 nog zo’n 55 miljoen euro in het concern waarna  Scotch & Soda werd eind maart overgenomen door het Amerikaanse Bluestar Alliance. Deze Amerikaanse investeringsmaatschappij is gespecialiseerd in het opkopen van merken. Bluestar is opgericht in 2006 en heeft al twaalf merken die samen meer dan zes miljard dollar aan omzet vertegenwoordigen. 12 juni 2024 liet Bluestar het merk opnieuw failliet en zijn er plannen voor een nieuwe doorstart. S&S Europe B.V., de Noord-Europese tak van Scotch & Soda maakte dit bekend in een persbericht. Het faillissement heeft dit keer ook betrekking op de Scotch & Soda-activiteiten in Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk.  S&S Europe B.V. valt ruim een jaar na de doorstart om.  De oorzaak van het faillissement zou liggen bij logistieke problemen. Het faillissement raakt in totaal 92 winkels en 721 medewerkers. Daarvan zijn er 28 winkels en 320 medewerkers in Nederland. De winkels en de webshops blijven tot nader order geopend. Curatoren zijn Michel Moeijes en Abslem Ourhris van Tanger Advocaten. Zij melden ook dat de verkoopactiviteiten binnen ongeveer twee weken worden voortgezet door een andere partij. Dit zal in overleg gaan met Bluestar Alliance. Het modemerk vroeg de eerste keer in maart 2023 het faillissement aan voor zijn Nederlandse activiteiten wegens ‘ernstige cashflowproblemen’ die veroorzaakt werden door de lockdown tijdens de coronacrisis. 

Sun European Partners LLP zie ook Sun Capital

Sun European Partners, LLP is de Europese adviseur voor het Amerikaanse Sun Capital Partners, en is erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. (FCA). Sun European Partners, LLP is een private investeerder gericht op het identificeren van het onbenutte potentieel van bedrijven en het versnellen van waarde-creatie door middel van operationele uitmuntendheid. Sun European investeert in zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en de industriële- en consumentensector. Sinds 1995 hebben gelieerde ondernemingen van Sun European Partners geïnvesteerd in meer dan 375 bedrijven over de hele wereld in een breed scala van bedrijfstakken en transactiestructuren met een omzet van ongeveer € 40 miljard. Sun European Partners heeft kantoren in Londen en filialen met kantoren in Boca Raton, Los Angeles en New York. Sun European investeert in Afriflora, CNC en Sports & Leisure Group en blijft zoeken naar kansen. Recent werd ook DD Group, een distributie- en serviceplatform voor tandheelkunde en medische esthetiek in het VK en Ierland, overgenomen. Bovendien heeft een dochteronderneming van Sun European onlangs Architectural Surfaces Group (“ASG”) overgenomen, een toonaangevende Amerikaanse importeur en distributeur van natuursteen, samengestelde steen en tegelplaten voor residentiële en commerciële toepassingen.

Synergia Capital Partners

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht in 1999 bestaande uit een ​​netwerk van succesvolle en ervaren ondernemers

TIIN Capital

TPG Growth Capital/TPG Pace

TPG is een mondiale alternatieve vermogensbeheerder met een vermogen van 212 miljard dollar onder beheer. Jim Coulter en David Bonderman, voormalige collega’s bij het Bass Family Office, richtten TPG op in 1992 en openden de eerste kantoren van het bedrijf in San Francisco. Tegenwoordig wordt TPG geleid door CEO Jon Winkelried, die in 2021 de enige CEO werd nadat hij sinds 2015 co-CEO was. TPG belegt onder andere in laadpalenbedrijf EVbox

Tenaci capital (zie Investrand)

Investeringsmaatschappij van Victor Muller en geldschieter van Spyker die  een leningen voor een totaal van 74 miljoen had lopen.  “Nulla tenaci invia est via.” latijns voor, “For the tenacious, no road is impassable

Ten Cate &CIE

Op 1 oktober 1881 start de jonge Dirk Willem Brand een effectenhuis in Amsterdam. Vanaf 1915 maakt de firma D.W. Brand naam met de handel in incourante fondsen. Het familiebedrijf bouwt ook een beleggingsadviespraktijk op voor haar particuliere cliënten, en blijft zo ruim een eeuw lang succesvol als commissionair in effecten, kantoorhoudend aan de Keizersgracht. In 1986 kocht ABN Bank D.W. Brand N.V., splitst de afdeling incourante fondsen af en zet het bedrijf voort als effectenbank voor particuliere relaties. Acht jaar later neemt de familie Ten Cate – voortkomend uit een eeuwenoud ondernemersgeslacht – D.W. Brand N.V. over van ABN AMRO. De activiteiten worden samengevoegd met de effectendienstverlening van Ten Cate Wentholt van Wijngaarden. Als Bank ten Cate & Cie N.V. ontwikkelt de combinatie zich al snel tot een private bank met een sterke focus op vermogensbeheer. Onafhankelijkheid, een persoonlijke aanpak en uitstekende dienstverlening zijn de succesfactoren waarmee Bank ten Cate & Cie N.V. sindsdien een reputatie heeft verworven en een voorsprong heeft genomen in de private-bankingmarkt. 

Tennor

De omstreden Duitse investeerder Lars Windhorst dreigt alle belangen kwijt te raken. De rechtbank geeft een van zijn schuldeisers toestemming de belangen, waaronder het luxe lingeriemerk La Perla, te verkopen. De juridische procedure duurde bijna vier jaar. Fons Leijten van advocatenkantoor Stibbe, treedt voor schuldeiser McCourt op als executeur.  Lars Windhorst (47) stond in zijn jonge jaren te boek als zeer succesvol, een wonderkind. Al op 16-jarige leeftijd richtte hij zijn eerste bedrijf op, dat handelde in computeronderdelen.Sinds de eeuwwisseling wordt Windhorst echter achtervolgd door een trits faillissementen, rechtszaken en andere problemen. Omdat hij tot nu toe toch vaak het hoofd net boven water weet te houden, wordt hij vaak omschreven als overlever en ‘come-back kid’.
Het bekendste werd Windhorst door de belangen die hij – via zijn statutair in Nederland gevestigde investeringsbedrijf Tennor – nam in het Italiaanse modehuis La Perla en de Berlijnse voetbalclub Hertha. Windhorst moest zijn belang in Hertha eind 2022 verkopen en La Perla boekt aanhoudend zware verliezen. In mei 2020 rezen er ook problemen rond de voorgenomen overname van een belang in het Nederlandse Global Champions Tour (GCT), de gerenommeerde internationale springruitercompetitie van de Brabantse ondernemer Jan Tops. Windhorst zou voor 169 miljoen euro de helft van het bedrijf kopen van de Amerikaanse sportinvesteerder Frank McCourt, ook eigenaar van de Franse voetbalclub Olympique de Marseille. Windhorst wilde van de deal af waarna McCourt hem voor de rechter daagde. In plaats van Windhorst nam GCT-oprichter Jan Tops het belang van McCourt begin 2022 over. In de herfst van 2022 oordeelden Nederlandse rechters dat het investeringsbedrijf van Windhorst aan McCourt een schadevergoeding van 46 miljoen euro moest betalen, exclusief rente. Er wed door Windhorst niet en nu mag McCourt beslag leggen op de belangen van de investeringsmaatschappij. Windhorst vroeg de rechtbank eind vorig jaar vergeefs om uitstel. Tennor moet van de rechtbank meewerken aan een boekenonderzoek bij de dochters, en de verkoop ervan. Dat kan betekenen dat Windhorst na de verkoop van voetbalclub Hertha nu zijn hele investeringsportefeuille dreigt kwijt te raken. Het gaat daarbij om belangen in onder meer vastgoed, energie, media en scheepsbouw, en in La Perla. La Perla is beursgenoteerd en heeft een geschatte waarde van ruim 750 miljoen euro. Door de dramatische verliezen is er een gigantisch negatief eigen vermogen wat resulteert in wanbetalingen. Begin 2018 kocht Lars Windhorst het Italiaanse lingerieconcern. Windhorst bracht La Perla in 2019 naar de beurs van Parijs. Via Tennor hield hij wel een meerderheidsbelang. Maar het succes bleef uit. De lingeriemaker bleef gigantische verliezen maken. Uit gegevens van Euronext Parijs blijkt dat er nauwelijks of geen handel is in het aandeel. Daardoor kan de koers met kleine aankopen en hoge biedprijzen kunstmatig hoog worden gehouden. 

Teslin

Teslin, gelieerd aan de familie Van Beuningen belegd onder andere in beter Bed maar beheert ook beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene”, dat belegt in landelijk onroerend goed. Teslin heeft dertig medewerkers en werd in 1991 opgericht door Frederik van Beuningen en Aleid Kruize. Teslion is mede eigenaar van fietsenfabriek Accell het andere deel is sinds 2022 ook eigendom van KKR en deze is onder andere bekend van Batavus, Sparta en de slechte bakfietsen van Babboe die 100 tot 150 banen wil schrappen en dan een deel van de productie wil verplaatsen naar Hongarije en Turkije, waardoor de twee Nederlandse fabrieken in Heerenveen kunnen worden samengevoegd.  FNV dreigt met stakingen bij Accell in Heerenveen omdat het bedrijf weigert mee te werken aan een „fatsoenlijk sociaal plan” voor de 100 tot 150 medewerkers die moeten vertrekken door de reorganisatie. Vorige week brak er al een wilde staking uit bij Accell, dat onder meer fietsen van de merken Batavus en Sparta maakt. Buitenlandse beleggers maken nu samen een vuist bij een mogelijk schuldsanering, waarvoor bankiers blijken te vrezen. KKR haalde Accell in augustus 2022 voor € 1,56 miljard van de Amsterdamse beurs en leende dat geld grotendeels bij banken, die de schuld later hebben verkocht aan beleggers. “Sinds de overname heeft KKR meerdere keren moeten bijspringen. De Amerikanen hebben voor €250 miljoen aan noodkredieten verstrekt en nu moet er binnenkort weer geld bij. 

Thuja Capital

Investeerder in ondernemingen in de gezondheidszorg met blijvende impact voor patiënten en de samenleving

Torqx Capital Partners

Private Equity Investment professionals uit Bussum actief betrokken bij de groei van middelgrote bedrijven in de Benelux. Voorwaarde is dat de bedrijven zichtbare groeipotentie hebben. Torqx nam in 2023/2024 Beter Bed Holding uit Uden over dat op dit moment 168 miljoen euro waard was. Torqx betaalde hiervoor 6,10 euro per aandeel. Het bedrijf werd daarna van de beurs gehaald. Het Beter Bed concern heeft 130 winkels en meer dan duizend medewerkers en het hoofdkantoor zou in Uden blijven. In 2022 boekte Beter Bed een nettowinst van 5,3 miljoen euro, terwijl dat in 2021 nog 13,9 miljoen was.  De nettowinst van 2023 kwam uit op 1,4 miljoen euro en de omzet steeg naar 236 miljoen. De CEO John Kruyssen en de CFO Gabrielle Reijnen verdienden gezamenlijk 5,7 miljoen euro

TowerBrook Capital Partners
TransEquity Network

Voor overname en voor bedrijven die hun groei willen verbeteren en versnellen. De hands-on mentaliteit betekent dat TransEquity uit Den Bosch actief mee blijft denken

Triacta VE Partners 

Een Private Equity firma uit Amsterdam gespecialiseerd in investeringen in middelgrote bedrijven.

Trian Fund Management

Activistische beleggingsmaatschappij van Nelson Peltz met 8,5 miljard dollar aan vermogen. Zit in procter & Gamble en Unilever. Sinds mei 2022 in de Raad van Commissarissen bij Unilever. Unilever gaat de ijsdivisie afsplitsen.

Triodos bank

Triodos Groenfonds, het groenste beleggingsfonds van Nederland, investeert alleen in duurzame ondernemers. Minimaal 70% van het fondsvermogen gaat naar projecten die de Nederlandse overheid erkent als groen. Als enige groenfonds wordt ook de rest van het fondsvermogen duurzaam geïnvesteerd. Tientallen miljoenen werden gestoken in het failliete Evoyo.

Troviq Private Markets ("Troviq") Truffle Private Markets

Voorheen bekend als Truffle Invest of Truffle Private Markets, is een aanbieder van oplossingen voor particuliere markten, die langdurige partnerschappen aangaat met vermogensbeheerders, family offices en financiële boetieks en instellingen om het beste van particuliere markten naar hun markten te brengen. eindklanten.

Turn/River Capital

Investeerde onder andere 315 miljoen euro in Redwood Software, een bedrijf voor bedrijfs- en IT-automatiseringen. Redwood bestaat sinds 1993.

VDG en VDP Van Deursen Groep en Van Deursen Participaties

De eigenaar van Shoeby kwam in de financiële problemen door de inflatie en verminderde koopkracht en andere investeringen. Hierdoor liepen de schulden van de afgelopen jaren nog hoger op waardoor de Shoeby divisie (VDR) niet meer in staat is om de schuldenlast af te lossen. Als gevolg daarvan wordt het voortbestaan bedreigd. Om een faillissement te voorkomen, is het noodzakelijk dat de schuldenlast van de Shoeby-Shop B.v./Shoeby Fashion wordt verminderd. Het modebedrijf Shoeby werd officieel opgericht in 1983. Het hoofdkantoor is gevestigd op Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH, Rosmalen. Het KVK-nummer voor Shoeby-Shop B.v./Shoeby Fashion is 16054462, met het Safe-nummer NL00749045. Het administratiekantoor VDF B.V. is opgericht in 2018 en heeft kvk nummer 71556001 VDF wordt geleid door CCO Ellen Maria Elisabeth Nicole Peters, Mitch Eugenius van Deursen, Wilhelmina Antonia Johanna van Deursen – Van Antwerpen, Sander Lennart en Christian van Grinsven. Van Deursen Vastgoed (VDV) is in 2000 opgericht en focust zich volledig op vastgoedbeleggingen en ontwikkelprojecten. Van Deursen Retail (VDR) bestaat sinds 1981 uit de fashion retailer Shoeby en haar merken Eksept, Refill en Jill & Mitch. Van Deursen Participaties (VDP) is een professionele investeerder die groeikapitaal verstrekt en investeert in bedrijven, private equity en venture capital fondsen.

VOC Capital

VOC Capital van Pieter Schoen en Han de Groot hebben in de taxidienst taxi2airport geïnvesteerd. 1 miljoen euro in 2016 en in 2019 nog eens zo’n zelfde bedrag.

Value8

Participatiemaatschappij Value8 van Peter Paul de Vries ontving na de beursgang van modewinkelketen Miss Etam een belang van 23 procent in R&S. De kleine aandeelhouders van Dico zagen hun belang verwateren van 10 tot 2,5 procent. Bijna driekwart van de aandelen kwamen in bezit van FIPH, een investeringsvehikel in handen van Van de Schoor. FIPH heeft van investeerders als FNG voor de overname een lening van ruim 14 miljoen euro gekregen. Volgens het halfjaarverslag van Value8 waren er in 2015 diverse desinvesteringen van de groepsmaatschappijen voor maar liefst 6,5 miljoen euro. Value8 heeft dus een aantal dochterondernemingen verkocht maar niet bekend is of R&S hierbij zit. Value8 heeft wel een flink kleiner belang in R&S Group gemeld. Het verplichte bod op NedSense wordt afgerond. Bij het sluiten van de aanmeldingstermijn op 15 september 2022 zijn 141.271 aandelen NedSense aangemeld. Dat komt overeen met 0,47 procent van het geplaatste kapitaal. Samen met de al gehouden stukken NedSense komt het belang van Value8 uit op 66,31 procent van het geplaatste kapitaal. De notering van NedSense blijft bestaan. De Vries koopt failliete bedrijven om ze daarna door te kunnen verkopen Om deze bedrijven in stand te houden, wordt er kapitaal geïnvesteerd. Sinds 2009 is er bij Value8 elk jaar een aandelenemissie geweest. Het aantal uitgegeven aandelen is gestegen van 0,6 miljoen naar 8 miljoen. Value8 heeft van de opbrengst een meerderheidsbelang genomen in Ceradis en verhoogde het aandelenbelang van 33 naar 55 tot 60 procent. Ceradis, een spin-off van de Wageningen Universiteit, ontwikkelt milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Ook alle resterende aandelen (30%) van industrieel kaasverwerker Prika werden aangekocht. De beurs is niet blij met het fonds en in 2023 zit Value8 dan ook op het strafbankje en zal wellicht in mei van de beurs moeten verdwijnen.

Value Enhancement Partners

VEP is een Amsterdamse investeerder in ondernemingen

Varova investments
Vendis Capital

Een Belgisch team van investeerders, verspreid over 6 kantoren en bestaande uit 6 nationaliteiten. De participatie in Noppies vertegenwoordigd in juni 2016 de twaalfde investering in de consumentensector sinds de oprichting van Vendis Capital. Andere investeringen zijn onder meer Yarrah (biologische voeding voor huisdieren), Inula Group (essentiële oliën / gemmotherapie), eyes + more (optiekketen), Petrol Industries (denim geïnspireerde mode) en ferm LIVING (designaccessoires en meubelen). Vendis Capital sloot onlangs zijn tweede fonds af, waarvoor het in korte tijd voor € 180 miljoen kapitaaltoezeggingen wist te verkrijgen. Noppies  was de derde investering in het nieuwe fonds. Zwangerschaps- en kinderkledingconcern Noppies van Vendis Capital bleek een miskoop en is echter als snel omgevallen. Alle winkels in Nederland en België zijn in september 2023 gesloten. Noppies was hét merk voor zwangere vrouwen en ouders. Al meer dan dertig jaar zorgde Noppies ontwikkelde ze comfortabele zwangerschapskleding volgens de laatste trends. Voor kinderen vond je bij Noppies de meest diverse en duurzame collecties, van maat 74 t/m maat 140. Noppies is onderdeel van het moederbedrijf Nine & Co. In 2016 werd Imps&Elfs nog overgenomen. Imps&Elfs was ook gespecialiseerd in duurzame baby- en kinderkleding. Het label had twee eigen filialen in Amsterdam. Noppies had op dat moment 21 eigen brandstores en werkte samen met onder meer de Bijenkorf, Prenatal en Zalando. Het merk lag in totaal bij twaalfhonderd winkels in Noordwest-Europa. Noppies zelf werd eerder dat jaar overgenomen door Vendis Capital. Ceo Maarten Millenaar werd daarbij vervangen door Anne-Gien Haan, voormalig marketingdirecteur van HEMA. Vendis kondigde toen al aan ‘additioneel groeikapitaal’ in te brengen om verdere overnames mogelijk te maken, als onderdeel van een buy & build-strategie. Vendis verkoopt Kamera Express terwijl een maand eerder nog Fotohaus Kerstin Sanger werd aangekocht. Kamera Express heeft 34 winkels in Nederland, Belgie, Luxemburg en Duitsland. Vendis is ook eigenaar van badkamerketen X20, SoLow en Pink Gellac. De mislukte investering in zwangerschapsmerk Noppies en het moederbedrijf Nine & Co is de tweede mislukking van Vendis Capital in Nederland. In 2015 kochten ze het Nederlandse damesmodemerk Humanoid. In 2020 raakte Humanonoid in de financiële problemen. De bedrijven achter het modemerk gingen in maart 2021 failliet. Enkele maanden eerder verkocht Vendis zijn aandelen aan directeur Maikel van den Dungen, die een doorstart maakte. Afgelopen zomer ging Humanoid overigens voor de tweede keer failliet. En maakte opnieuw een doorstart. Vendis was daarbij echter allang niet meer betrokken. Vendis Capital stapte ook in de markt voor cosmetische behandelingen met de overnames van SOAP en BM Clinics. Het Europese private equity-fonds bundelt de krachten met de oprichters en het management van de twee Nederlandse cosmetische kliniekketens. De nieuwe groep onder de vleugels van Vendis Capital telt zeventien klinieken. De bedoeling is om beide ketens te laten groeien door het openen van nieuwe klinieken en overnames. Vendis Capital richt zich op de Europese consumentenmarkt en participeert in kleine en middelgrote ondernemingen. Deals worden gesloten in partnership met ervaren ondernemers en managers. SOAP, dat tijdens de transactie is begeleid door overnameadviseur Marktlink, is in 2005 in Amsterdam opgericht door de zussen Esther en Stephanie Litjens. SOAP is actief in zeven steden in Nederland. BM Clinics is in 2013 gestart in Eindhoven door Monique Vonken en is een aanbieder van met name injectables. BM Clinics is actief in negen steden in Nederland. BM Clinics is tijdens de transactie begeleid door Bol Adviseurs. De overname van SOAP en BM Clinics en de daaropvolgende vorming van de nieuwe groep vertegenwoordigt de eerste investering vanuit Vendis Capital IV. 

Venture Builders

Het Amsterdamse VentureBuilders is een van de investeerders in Taxi2airport die in september na een korte surseance werd doorgestart

Vista Equity Partners Vortex Capital Partners Wadinko Wagram Equity Partners

Onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Laren die kapitaal investeert in particuliere bedrijven. Ook na investering blijft Wagram Equity Partners betrokken bij het proces.

Vondel Finance
WHP Global

De Amerikaanse investeerder WHP Global is eigenaar van G-Star, Toys’R’ Us en Bonobos.

Walvis

Investeringsmaatschappij van John Fentener van Vlissingen die investeerde in de Amsterdamse it-bemiddelaar en vergelijkingssite Dynasource die in november 2019 na een korte surseance van betaling failliet werd verklaart. Dynasource werd in 2013 opgericht door it-ondernemers Peter-Robin Mijderwijk en Richard Bross. Het bedrijf verzamelde data en ontwikkelde een website, waarmee klanten automatiseringsbedrijven en freelancers konden selecteren voor het uitvoeren van it-projecten. Zowel Walvis van John als NPM Capital van de familie Fentener van Vlissingen als waren niet langer bereid om nog meer miljoenen in een bedrijf te pompen met slechts 400 euro omzet. Afgelopen zomer kreeg voormalig Funda-directeur Marc Duijndam de leiding over het bedrijf en oud-Endemol-bestuurder Ruud Hendriks werd toezichthouder. De ruzie met mede-oprichter Peter-Robin Mijderwijk zou de investeerders ook hebben afgeschrikt. De opgestapte Mijderwijk eiste voor de Amsterdamse Ondernemingskamer een onderzoek naar de gang van zaken. omdat  in twee jaar tijd het bedrijf er 10 miljoen euro doorheen heeft gejaagd. Ondanks de betrokkenheid van media-ondernemer Ruud Hendriks als commissaris en Marc Duijndam (ex-Funda) als directeur ging Dynasource ten onder. In 2017 bedroeg het verlies bijna 2,8 miljoen euro en een jaar later ruim 7,5 miljoen euro. Dynasource meldde in 2018 dat een nieuwe klant in 2019 voor omzet zou gaan zorgen, maar dat bleek beperkt tot die 400 euro per maand. De verkoop van de failliete boedel leverde de curator maar weinig op. Alleen het IT-platform, de merknamen, de domeinnamen en de kantoorinventaris werd voor 75.000 aan  Dynasource International van ondernemer Ronald Eleveld overgedaan, die daarna het bedrijf No Ceilings in Ede oprichtte. Dat bedrijf is actief als adviesbureau, maar ook als investeerder. Onder de drie oprichters van No Ceilings zit niet geheel toevallig ook Richard Bross, de medeoprichter van het failliete bedrijf. Adnan Sawadi heeft met Richard een eigen IT investeringsmaatschappij opgezet dat Adwani Ventures heet.

Warburg Pincus

Een grote mondiale groei-investeerder met ruim 83 miljard dollar aan activa onder beheer van CEO Chip Kaye. De actieve portefeuille van het bedrijf, bestaande uit meer dan 250 bedrijven, is zeer gediversifieerd per fase, sector en geografie. Warburg Pincus is een ervaren partner voor managementteams die duurzame bedrijven met duurzame waarde willen opbouwen. Warburg Pincus, opgericht in 1966, heeft meer dan 55 jaar beleggingservaring in Noord-Amerika, meer dan 30 jaar in Europa en meer dan 25 jaar ervaring in Azië. Het bedrijf heeft 21 private equity- en 2 vastgoedfondsen bijeengebracht, die meer dan 112 miljard dollar hebben geïnvesteerd in meer dan 1.000 bedrijven in meer dan 40 landen. Warburg Pincus heeft zijn hoofdkantoor in New York en kantoren in Amsterdam, Peking, Berlijn, Hong Kong, Houston, Londen, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai en Singapore. www.warburgpincus.com .
Warburg Pincus Global Growth 14 vertegenwoordigt de grootste fondsenwerving van Warburg Pincus in zijn bijna 60-jarige geschiedenis en sloot samen met parallelle fondsen een nieuwe mondiale vlaggenschipfonds, Warburg Pincus Global Growth 14, LP ( “WPGG 14 ”) lanceerde in 2021 een fonds op dat na afsluiting van 17,3 miljard dollar aan kapitaal heeft. WPGG 14 is de grootste fondsenwerving ooit in de 57-jarige geschiedenis van het bedrijf en overtreft het vorige wereldwijde vlaggenschipfonds, Warburg Pincus Global Growth, dat in 2018 op 15 miljard dollar sloot. Belangrijke investeringen die tot nu toe in WPGG 14 zijn gedaan, zijn onder meer Simtra BioPharma Solutions (voorheen Baxter’s BioPharma Solutions-bedrijf), Ensemble Health, EverBank, Internet Brands, Norstella, Oona Insurance, ParetoHealth en Watertec India.  De investeerders vertegenwoordigen een gediversifieerde mix van publieke en private pensioenfondsen, staatsinvesteerders, verzekeringsmaatschappijen, schenkingen, stichtingen, fonds van fondsen, family offices en vermogende particulieren. Sinds de oprichting in 1966 heeft Warburg Pincus voornamelijk een strategie van thesisgedreven groei-investeringen op grote schaal gevolgd, waarbij bijna veertig jaar geleden een mondiale component aan deze strategie werd toegevoegd. De basis van de beleggingsstrategie van het bedrijf is altijd geweest het identificeren van en samenwerken met getalenteerde ondernemers en managementteams die zich inzetten voor het opbouwen van duurzame bedrijven en die aansluiten bij de specifieke stellingen van onze beleggingsteams. Warburg Pincus is van mening dat deze aanpak het bedrijf goed positioneert voor aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde lange termijn rendementen over de economische en kapitaalmarktcycli heen.

Waterland Private Equity Investments

Waterland Private Equity Investments is Nederlands tweede grootste private-equity-investeerder. Het concern is actief in outsourcing en efficiëntie, vrije tijd, luxe en seksartikelen, vergrijzing, en duurzaamheid en heeft kantoren in Nederland, België, Duitsland, Polen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Waterland kocht 80 bedrijven om daar 330 andere bedrijven aan toe te voegen, Investeringen betroffen onder meer de middelgrote bedrijven Base Logistics, Attero, Brouwerij Bosteels, Omega Pharma, Casino Knokke en de Circular IT Group. (NEG). In 2015 zette Waterland een fonds op van 1,55 miljard euro. Het bedrijf betrekt kapitaal van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland zoals ASR Verzekeringen, JP Morgan, Hamilton Lane en Columbia Investment Management (het investeringsfonds van de Columbia-universiteit) behoren tot de buitenlandse beleggers. In 2018 werd twee miljard euro aangetrokken van institutionele beleggers voor investeringen in groeiende ondernemingen met een overnamestrategie. Hieruit is een overname van SLS Benelux voortgekomen door de Base Logistics Group. Beate Uhse Licensing die ook handelde onder de namen Adult Video Netherlands en First Kick Fetish Factory werden ingelijfd. Christine le Duc is sinds drie jaar deels in handen van Ge-Zed Terneuzen en Sandereijn BV. Onder het failliete moederbedrijf Sandereijn vallen onder andere Chiquita’s Seks Paradijs in de Warmoesstraat en vier vestigingen van Erotic Discount Center op de Nieuwendijk en de Oudezijds Achterburgwal. EQOM heeft samen met Waterland de in Nederland actieve labels als EasyToys, PABO en Beate Uhse, Christine le Duc en het Noorse Kondomeriet ingelijfd. Samen met EQOM werden eerder twee bedrijven in de erotieksector onder één dak samengebracht. Naast EasyToys-moeder EDC Retail ging het daarbij om groothandel Eropartner Distribution. Daarna volgde een reeks overnames. EQOM heeft als doel een wereldspeler te worden op het gebied van erotiek. Vanwege corona moest onder meer de fabriek in China waar seksspeeltjes worden gemaakt tijdelijk dicht. Ook kampte het bedrijf met logistieke uitdagingen door een tekort aan containers, onder meer veroorzaakt door de stremming in het Suezkanaal waar een schip de vaarweg een aantal dagen blokkeerde. Attero (voorheen Essent Milieu) werd voor slechts 170 miljoen euro aangekocht, terwijl het bedrijf eerder in 2009 voor 800 miljoen euro verkocht had kunnen worden. De veilingverkoop werd begeleid door zes advieskantoren: De Brauw Blackstone Westbroek, Accuracy, ING, ABN AMRO, Houthoff Buruma,en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Waterland Private Equity liet zich adviseren door De Brauw Blackstone Westbroek. Waterland trok meteen na de aankoop in twee delen 183 miljoen euro dividend uit het bedrijf en verkocht onderdelen en daarna wat er over was nog eens aan twee Europese beleggers in infrastructuurbedrijven voor zo’n 750 miljoen. De kopers zijn 3i Infrastructure van de Britse private-equitymaatschappij 3i, en DWS van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. 3i Infrastructure onderhandelde sinds eind augustus 2017 en sloot een intentieverklaring af in januari. Commissaris Rob Thielen (1961) stortte onlangs 50.000 euro in de VVD verkiezingskas. In juni kon de oprichter Eric Idema vertrekken. Hij blijft wel aandeelhouder en lid van de raad van advies, maar hij wordt op 1 juli 2024 opgevolgd door Marc van Boven. Easytoys was hoofdsponsor van FC Emmen (dat er, dankzij de rel met de KNVB, toe leidde dat de seksspeeltjesverkoper in één klap bekend werd bij het grote publiek) en hij zorgde er voor dat de EasyToys-producten in de schappen van Hema, Jumbo en Hunkemöller kwam te liggen. In juni werd geïnvesteerd in Moore DRV. Daarnaast sluit Van Noordenne Accountants zich aan bij Moore DRV. Eerder werd ook al in de Jong & Laan geinvesteerd. Er zijn ook belangen in Moore België en Moore Kingston Smith in het Verenigd Koninkrijk. Na de recente aansluiting van Ruitenburg, koos ook Van Noordenne voor aansluiting bij Moore DRV.  Het kantoor heeft vestigingen in Giessen, Gorinchem en Hardinxveld en ongeveer vijftig medewerkers. Moore DRV versterkt met de recente aansluitingen haar marktpositie in Zuid-Holland en breidt uit aan de randen van het werkgebied, met vestigingen in onder meer Den Haag en Gorinchem. Dat gebeurde in 2023 in Midden- en Oost-Brabant met de aansluiting van Trivent accountants & belastingadviseurs. De aansluiting van Rijkse Accountants & Adviseurs per 1 januari van dit jaar betekende een versterking in Zeeland. Moore DRV heeft na de aansluitingen zo’n 1.350 mensen in dienst, verspreid over twintig vestigingen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Bij banken vond Moore geen gehoor die vinden een maatschap minder aantrekkelijk door het goodwillmodel. Waterland heeft al ervaring met Moore Belgium en bij Moore Kingston Smith in het VK. In Nederland wordt samengewerkt met Moore MKW. Moore DRV heeft goedkeuring aangevraagd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het verstrekken van aandelen aan Waterland.

Watertoren Hazerswoude

De investeringsmaatschappij van Leen Hoogvliet en moederbedrijf van de gelijknamige winkelketen investeerde voor 80 % in de grootste orchideeën kwekerij ter wereld SO Natural, maar deze moest vanwege de hoge gasprijzen stoppen met de teelt.

Wolters Schaberg

In 1985 verkocht Blokker de 19 Xenos filialen aan de Rotterdamse investeringsmaatschappij Wolters Schaberg en groeide tot 1988 uit tot 25 filialen met in totaal 400 werknemers. In 1986 werd het bedrijf verkocht aan investeringsmaatschappij Goudsmit, die het drie jaar later weer doorverkocht aan de Blokker Holding

WF Worldfund

Worldfund wil de wereldeconomie koolstofarm maken en investeert alleen in technologieën met schaalbare bedrijven en een aanzienlijk potentieel voor emissiereducties. ZWe ondersteunen startups van de vroege tot de groeifase, met de nadruk op energie, voedsel en landbouw, productie, gebouwen en mobiliteit. Samen met CPT Capital staken ze 40 miljoen euro in startup ENOUGH (Zie CPT Capital)

Xerof

Xerof hield beleggers voor dat zij dik rendement konden behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis zou de inleg van beleggers met 200% zou kunnen renderen. Best Choice, Airfeet BV (Tiel) , Airfeet BV en Xerof BV. zijn opgeheven. De eerste twee bedrijven zijn eenmanszaken en een holding van Corina de Jong- van der Kooi (38) die fiscale diensten aanbood, verder belegde zij in onroerend goed en handelde in sportpaarden. Samen met haar man en mede directeur Gerrald de Jong sponsorden ze het herenteam van volleybalvereniging Dovol uit Dodewaard via hun Best Choice Administratie kantoor in Herveld. De FIOD deed in augustus 2023  invallen in hun woningen aan de Rijsakkerweg in Tiel en aan de Lingedijk in Wadenoijen, Oosterhout en arresteerde het drietal en zetten het drietal 6 weken in beperkende hechtenis in de PI Utrecht. Er werd meteen voor 52,3 miljoen euro beslag gelegd op paarden, cryptorekeningen, verschillende woonhuizen aan de Rijsakkerweg- en Wadenoijen, een villa in Tiel, en panden in bezit van hun makelaardij die ze samen met zakenpartner en paardenhandelaar Rob van Rijthoven had. Daarnaast is beslag gelegd op alle bankrekeningen, luxe goederen, goud en sieraden. Volgens het OM bracht dit slechts 1 miljoen euro op. Corina de Jong en Rob van Rijthoven richtten Xerof in 2022 op en hadden sinds oktober 2022 ook Rijthoven & van der Kooi Vastgoed in Andelst. Hun bedrijf beloofde snel geld met een nog snellere babbel aan hippische bedrijven, ondernemers, businesscoaches en professionele paardenhandelaren en beloofde voor beleggingen een rendement van 10 tot 12 procent per maand die kon worden behaald met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis zou dat de inleg van beleggers met 200 procent kunnen laten renderen.” Corina de Jong was hier zonder vergunning zo’n twee jaar mee bezig en kreeg zelfs een horloge als prijs voor “Beste Trader van de wereld”. Het onderzoeksteam ontdekte echter dat een aanzienlijk deel van de beleggingsgelden vermoedelijk niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar is gebruikt voor privébestedingen, zoals woningen, luxeauto’s, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Volgens de FIOD zijn bij deze fraude hoogstwaarschijnlijk valse facturen opgesteld en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt. Ingelegde gelden werden deels uitgekeerd aan bestaande beleggers (Ponzifraude). De besloten vennootschap Xerof B.V. was gevestigd op Wanraaij 4 te Andelst. Bestaande en potentiële beleggers van Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV werden door het OM gewaarschuwd om niet in te stappen. Gedupeerden kunnen zich melden bij: FIOD.meldpunt.fraude@belastingdienst.nl. Corina zou op het platform van IMGFX en Mugan Markets, waar ook inleg in cryptovaluta mogelijk was, nog 86 en 56 miljoen euro op rekeningen hebben staan, maar volgens het OM is dat geld allang verdampt en waren er vergeefse pogingen van Corina om de rekeningen te legen. Het is niet te achterhalen van wie Mugan Markets is, maar deze is gevestigd op een eilandengroep in de Stille Oceaan en handelt voornamelijk in derrivaten als Contracts for differnce (Cfd). Deze handel is voor particulieren verboden. Ook de broker wordt verdacht van frauduleuze praktijken. De betreffende rekeningen bij Mugan zouden zelfs een negatieve stand hebben van 134,7 miljoen euro en op 1 rekening stond 4,7 miljoen euro. Het OM stelt dat er op het moment van aanhouding al 200 dagen lang een negatieve stand van 102 miljoen euro was op de rekeningen. 750 klanten probeerden vergeefs via een kort geding bij de rechtbank in Den Haag om de beperkingen van Corina op te heffen zodat er kon worden doorgehandeld en rekeningen door haar konden worden vrijgegeven. Corina had een rekening bij ABN AMRO via haar Airfeet BV. De controle van de bank blijkt niet voldoende te zijn geweest. Klanten van Corina die bereid waren 50 tot 100.000 euro in te leggen en deze een maand te laten staan werden zouden 1% extra kunnen verdienen. Ook konden klanten euro’sop de rekening storten om daarna in cryptovaluta te kunnen beleggen. De strafzaak Hebburn met landsadvocaat Pels Rijcken duurt al bijna een half jaar. Naar aanleiding van het grote aantal meldingen werd Corina 15 november  2023 opnieuw aangehouden. Er bleek voor zo’n 142 miljoen te zijn belegd door 1400 beleggers. Een deel van de ingelegde beleggingen, circa 19,5 miljoen euro is verdwenen in anonieme en/of ontoegankelijke cryptowallets. Corina hield circa 15 kostbare paarden in de stal naast haar villa in Tiel. Voor twee van de paarden genaamd Airfeet en Ideal zou 3 ton zijn betaald. Ze reisde in een zakenvliegtuig van het Belgische Flying Service naar Finland om de paarden te bekijken. 16 november 2023 werd Corina opnieuw aangehouden wegens verdenking van oplichting van een eerdere werkgever voor 650.000 euro.

Yellow & Blue Clean Energy Investments

Duitsland richtte zich relatief vroeg in zijn energiebeleid op de productie van hernieuwbare energie. (Fotovoltaïsche energie en windenergie)  Vooral actief op het gebied van ‘power quality’, dat wil zeggen de kwaliteit van het stroomnetwerk. Duurzame en gegarandeerde energie-efficiëntiemaatregelen voor industrie, handel en commercie. Joachim Stücke is een van de mede-oprichters samen met Dr. Albert Fischer. Yellow & Blue helpt bedrijven met een hoog energieverbruik hun verliezen te minimaliseren. Vertrekkend van een gedetailleerde profielanalyse en uitgebreide metingen doorheen de volledige infrastructuur en bij de respectievelijke verbruikers, bepalen ze de bestaande energie-efficiëntiemaatregelen. De klant ontvangt bindende documentatie en ziet precies zijn duurzame economische effecten. Na installatie verzorgen zij naar wens een monitoringsysteem of een interface met een bestaand managementsysteem. Het resultaat is een duurzaam lager energieverbruik en lagere kosten, een reductie van de CO2-uitstoot en op lange termijn lagere slijtage- en onderhoudskosten.

Zeeuws Investment Fund

Het Zeeuws InvesteringsFonds (ZIF) investeert in jonge potentieel succesvolle Nederlandse ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of een time to market heeft van maximaal één jaar. De investering per participatie ligt tussen € 400.000 en € 1.000.000 en wordt in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar gesteld. ZIF is een investeringsfonds van de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. Economische Impuls Zeeland, de stichting ZIGZAG en diverse private investeerders, allen met een duidelijke band met Zeeland. De dagelijkse leiding is in handen van fondsmanager Johan Sebregts. Het fonds streeft er naar om na 5 tot 7 jaar het belang in de onderneming te verkopen en stemt voor participatie met het management van de onderneming de te volgen exit strategie af. 

Zephyr Capital BV

Vastgoedinvesteerder met Pricewise in de portefeuille

Zwaanwijck management(zie ook Investrand en Helvetia)

Victor Muller van Spyker zette jaarlijks een of meerdere Spyker auto’s voor zichzelf opzij en zette deze op naam van zijn Zwaanwijck management B.V., later in 2002 Invicta Collection B.V. geheten. De B.V.’s waren eigendom van zijn investeringsmaatschappij Helvetia. Ook Berlinetta Beheer van aandeelhouder Mr Hans Hugenholtz werd hiervoor gebruikt.


Het grootste deel van het failliete Cake was van AMF, een Zweedse pensioenmaatschappij: 11,3%, Stefan Ytterborn, de oprichter van Cake: 10,4%. Creandum, Zweeds durfkapitaalbedrijf: 10,4% Black Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Lundin: 9,3%, Headline, Amerikaans durfkapitaalbedrijf: 9,2%, Rutger Arnhult, vastgoedprofiel: 6,4%.

Buitenlandse investeerders lijken het vertrouwen in de Chinese economie te verliezen. De hoeveelheid kapitaal die in de tweede economie ter wereld is gestoken, kelderde in 2023 met 82 procent ten opzichte van 2022


This domain is for sale