Uber

Uber is sinds 2012 in Nederland. De chauffeurs voerden onder leiding van het FNV regelmatig acties tegen schijnzelfstandigheid. De chauffeurs werken als zelfstandige voor het bedrijf, maar zouden feitelijk in dienstverband bij Uber moeten werken. 3 oktober 2023 had het gerechtshof in Amsterdam een tussenuitspraak gedaan en Uber opnieuw uitstel gegeven. Het hof wil voordat ze tot een definitieve uitspraak komt vragen stellen aan de Hoge Raad, om duidelijkheid te krijgen over de vraag wat de invloed is van werkzaamheden die chauffeurs doen voor andere partijen. De zaak sleept nu al 3 jaar en Uber wist nog steeds de zaak te rekken totdat op 11 maart 2024 per Europese wetgeving werd beslist dat de rechtsbescherming van onder andere Uber-chauffeurs moet verbeteren. De wetgeving legt onder meer vast dat platformwerkers als werknemers gezien moeten worden, als zij niet hun eigen tarief mogen vaststellen of geen zeggenschap hebben over hun rooster of opdrachten. Uber en FNV stonden 16 juni 2022 ook al in de rechtszaal. De vakbond eiste een dwangsom van 100.000 euro voor elke dag dat Uber zich niet houdt aan een gerechtelijke uitspraak van vorig jaar september. De rechter bepaalde dat Uber de taxi-cao moet toepassen op de chauffeursHet hof vindt dat de belangen van Uber en de chauffeurs echter zwaarder wegen dan die van FNV en besloot dat Uber ruim de tijd mag nemen om de betalingen om te zetten. Het bedrijf en de chauffeurs zouden ingrijpende en dure veranderingen moeten doorvoeren om de cao toe te passen. Het is ook nog onzeker of de eerdere uitspraak het zoveelste hoger beroep en een cassatie overleeft. Het gerechtshof in Den Haag stelde in hoger beroep eerder al dat Uber geen onrecht was aangedaan toen de cao zorgvervoer en taxi door de minister algemeen verbindend werd verklaard. In juli wees de rechtbank in Den Haag in een kort geding de bezwaren van Uber van de hand.

In Zwolle kan sinds 3 april 2024 met Uber gereden worden nadat voldoende chauffeurs zich bij het platform hebben aangemeld. De lokale taxibranche is ontstemd.

Uber verwacht dat in 2028 nagenoeg alle ritten die via de app gereden worden, emissievrij zullen zijn. Uiterlijk in 2030 wil Uber wereldwijd een emissievrij mobiliteitsplatform zijn. Uber heeft een overeenkomst met Kia, waardoor chauffeurs 7 procent extra korting krijgen op de aanschaf (508 euro per maand) of een speciale lagere rente bij een leasecontract voor een Kia Niro EV. Chauffeurs krijgen ook korting op het installeren van een eigen laadpaal rondom hun huis en op bepaalde openbare snellaadpleinen bij bp Pulse. Voor chauffeurs die al elektrisch rijden is er ook een lagere service-fee bij Uber Green ten opzichte van overige ritopties. Uber wil in 2040 ook wereldwijd een volledig elektrisch platform zonder uitstoot zijn. 

Uber laat voortaan een taxirit te delen met andere gebruikers en verwacht dat de kosten voor klanten hierdoor omlaag gaan en dat chauffeurs hierdoor een grotere omzet maken

Vakbond FNV vindt dat Uber de Amsterdamse taximarkt verziekt en maakte een witboek voor wethouder van Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma waarin ze oproepen om de taximarkt in de hoofdstad weer “eerlijk en gezond” te maken, met een eerlijk inkomen en rechtsbescherming voor alle taxichauffeurs. Uber-chauffeurs hebben zelfs met werkweken van vijftig uur nauwelijks een minimumloon en verdienen gemiddeld 260 euro bruto minder dan de collega’s, waarbij nog geen rekening is gehouden met de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. Volgens de vakbond loopt de staatskas jaarlijks 20 miljoen tot 40 miljoen euro mis aan belastinginkomsten en sociale premies door de werkwijze van Uber. Gemeenten mogen aanvullende regels stellen, maar alleen voor de opstapmarkt en niet voor de bestelmarkt waarin Uber actief is. Amsterdam heeft wel een convenant met Uber gesloten, maar de bond ziet geen enkele verbetering sinds het ondertekenen daarvan. De FNV overhandigde 24 november 2020 in Amsterdam al een sommatie aan Uber en eiste onder meer dat het bedrijf zou erkennen dat ze een werkgever zijn en dat zij de cao Taxi gaan toepassen. Uber kreeg twee weken om aan de eisen van de FNV te voldoen en stapte daarna succesvol naar de rechter. De eerste zitting in de zaak diende eind juni 2022. Volgens de uitspraak van de kantonrechters moest Uber verplicht de cao op de arbeidsovereenkomsten van de 4000 chauffeurs toepassen, in de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Daarnaast moet Uber aan FNV een schadevergoeding van 50.000 euro betalen vanwege het niet nakomen van de CAO Taxivervoer. De rechter vindt dat er sprake is van ‘modern werkgeversgezag’ van Uber en concludeerde dat het bedrijf  ‘slechts op papier is overeengekomen dat de chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Zo wijzen verschillende functies van de app die Uber gebruikt om chauffeurs in contact te brengen met klanten op een werknemersrelatie. Een chauffeur mag bijvoorbeeld maar een paar ritten weigeren voordat hij door het systeem wordt uitgelogd. Ook is Uber bij klachten van klanten de partij die eenzijdig beslist over de oplossing. Het bedrijf kon onder meer besluiten de overeengekomen ritprijs aan te passen. Wie ritten weigerde, kreeg steeds minder ritten aangeboden als er weinig aanbod is. De uitspraak van de rechter in de zaak die FNV tegen taxibedrijf Uber aanspande, was een grote overwinning voor de rechten van de chauffeurs. Uber is echter niet blij  met de uitkomst en voert deze nog steeds niet uit . Maurits Schönfeld, General Manager Noord-Europa bij Uber ging in hoger beroep. Door de uitspraak van de rechter, zijn de Uber-chauffeurs vanaf de uitspraak automatisch bij Uber in dienst en moet Uber de chauffeurs betalen en behandelen volgens de cao Taxivervoer. Daardoor moeten ze meer loon en meer rechten krijgen bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte. Volgens Uber kiest 90 procent van chauffeurs echter zelf voor het leven als zelfstandige. Het Europees Parlement debatteert momenteel over strengere Europese regels voor bedrijven als Uber. Platformwerkers zouden daardoor per definitie werknemers worden en de bewijslast van het tegendeel komt bij het bedrijf zelf te liggen. Vorige maand was er met een vertegenwoordiging van het Europees Parlement al een akkoord bereikt over platformwerk, dat werknemers betere arbeidsvoorwaarden moet brengen en het gebruik van algoritmen moet beteugelen. Nu hebben bijna alle EU-ministers voor de regels gestemd, alleen Frankrijk was tegen. Duitsland onthield zich van stemming.

De Platformbedrijven als Uber, Bolt en Deliveroo moeten werknemers beter gaan beschermen. Zo moeten gerobotiseerde beslissingen voortaan door een mens worden beoordeeld. Zo kan een Uber-chauffeur of Deliveroo-bezorger niet meer met een volledig geautomatiseerd appje worden geschorst of ontslagen. Algoritmen die worden gebruik in HR-activiteiten moeten transparanter worden, waarbij systemen door bevoegde mensen moeten worden gecontroleerd. Ook moeten medewerkers het recht hebben om protest aan te tekenen tegen een geautomatiseerd besluit. De EU-wetgeving wil het gebruik van algoritmen op de werkplek reguleren en minimale eisen stellen aan de werkomstandigheden van de meer dan 28 miljoen platformwerkers. Er is nog wel wat water bij de wijn gedaan met betrekking tot het vaststellen wat precies de status is van een platformwerknemer. Als er feiten zijn geconstateerd die duiden op een gezagsverhouding, zullen lidstaten aannemen dat er sprake is van werkgeverschap. Welke feiten dat zijn, moet in nationale wetgeving worden vastgelegd. De bewijslast komt bij het platformbedrijf te liggen: dat moet aan tonen dat er geen werkgever-werknemerrelatie is. Werknemers moeten volgens de nieuwe afspraak tijdig worden ingelicht over het gebruik van automatische surveillance en geautomatiseerde besluitvorming over hun aanstelling, hun werkomstandigheden en hun verdiensten. Met betrekking tot zaken als biometrische gegevens en emotionele gesteldheid is gerobotiseerde besluitvorming uit den boze. Geautomatiseerde besluiten moeten altijd door een mens worden gezien en beoordeeld.

Het in San Francisco gevestigde Rasier Operations, ofwel Uber werd in 2009 opgericht door Garrett Camp en Travis Kalanick en wordt onder andere gefinancierd door Goldman Sachs, Benchmark Capital, Google ventures, Microsoft, Blackrock, Baidu, Tata, Softbank Vision Fund, Citic Group China, the wealth fund of Saudi Arabia, Lowe case Capital en Sherpa Capital.  Microsoft integreert steeds meer in het bedrijf. Zo werd eerder een samenwerking met de spraak assistent Cortana en Bing Maps aangegaan en werden ook 100 personeelsleden van Microsoft overgenomen. Google investeerde in 2013 248 miljoen dollar in Uber en zit er nu via Google ventures in voor 3,2 miljard dollar. Het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië investeerde begin juni 2016 3,5 miljard dollar. Een fondsbeheerder van het Chinese Citic Group China zou ook 88,6 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Twintig miljoen dollar van het bedrag zou in de ontwikkeling van het bedrijf in China worden gestoken. Travis Kalanick wilde voormalig Xerox-directeur Ursula Burns en voormalig Merrill Lynch-directeur John Thain de bestuursraad laten herstructureren en de stemrechten veranderen. Dara Khosrowshahi deed dit ook en won de strijd. De raad van bestuur stemde unaniem voor zijn plan. Er kwamen bestuurszetels bij voor de Softbank Group die samen met andere investeerders 10 miljard in Uber stak. Deze namen ook 1,4 miljard aan aandelen over van Travis Kalanick die hiermee een derde van zijn bedrijf van de hand deed. Op deze wijze krijgt de investeerdersgroep 17,5 % van het bedrijf in handen. Investeerder Benchmark heeft belang bij de hervorming van het stemrecht, en zou dus bereid kunnen zijn aandelen te verkopen. Ook investeerders Menlo, First Round, Lowercase en Google Ventures zijn potentiële verkopers. In de investeringsdeal werd afgesproken dat de terugkeer van Kalanick niet werd gesteund. Grootaandeelhouder Benchmark beschuldigde Kalanick van fraude en eiste dat hij zich helemaal terugtrok uit het bestuur wat hij uiteindelijk ook deed. Travis Kalanick, trad op 31 december 2019 af als commissaris en verkocht ook zijn laatste pakketten aandelen, waarmee hij rond de drie miljard dollar incasseerde.

De toen 48-jarige Dara Khosrowshahi, de ex financieel directeur bij IAC en ex CEO van het online reisbureau Expedia leidt Uber sinds het gedwongen vertrek van Kalanick. Dara is geboren in Iran en kwam als kind naar de VS. Hij groeide op in de staat New York en is Amerikaans staatsburger. Hij is afgestudeerd als elektrotechnicus aan Brown University. Dara was tot aan zijn overstap ook bestuurslid van The New York Times Company. Geschat kostte de overstap Uber volgens ingewijden zo’n 200 miljoen dollar. Dara trok de stekker uit grote prestigieuze, maar ook geldverslindende projecten, zoals de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. Hij richtte al zijn aandacht op winstgevend worden en dat lukte uiteindelijk. De omzet voor Uber steeg het laatste kwartaal van 2022 met 8,6 miljard dollar en dat is bijna 50% hoger dan in 2021. De aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen steeg tot 665 miljoen dollar. De nettowinst daalde wel ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Topman Dara Khosrowshahi spreekt van het beste kwartaal uit de geschiedenis van Uber. Een uitgegeven lening van 1,2 miljard dollar en een investering van 1 miljard door ATG moest nog wel de cashflow op peil houden. De beurskoers daalde tot iets meer dan 32 dollar per aandeel en tikte zelfs kort 29,50 aan terwijl de waarde bij de beursgang nog 45 dollar per aandeel was. Uber wist in het tweede kwartaal van 2023 9,2 miljard dollar omzet te noteren, 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook wisten ze voor het eerst een kwartaalwinst te draaien met een nettowinst van 1,4 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2023, over heel 2023 was de nettowinst 1,9 miljard dollar. De beurswaarde van Uber is nog wel onder het piekniveau van 2021. Uber Technologies heeft een marktwaarde van 116 miljard dollar komt in aanmerking voor opname in de S&P 500 nu de som van de afgelopen vier kwartalen van de winst positief is op basis van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes. De aandelen van Uber zijn met ongeveer 15% gestegen sinds het op 7 november 2023 beter dan verwachte inkomsten rapporteerde. Uber aandelen waren even met 1% gedaald tot $ 55,86, maar zijn dit jaar weer opgeklommen naar ruim 83 dollar.  Sinds begin 2023 is de beurskoers dus met meer dan 200 procent gestegen het bedrijf heeft nu een marktwaarde van zo’n 160 miljard dollar. Om investeerders te belonen, kocht Uber onlangs voor het eerst voor zo’n 7 miljard dollar eigen aandelen op. De nu 54 jaar oude Dara Khosrowshahi verzilverd nu zijn opties die hem omgerekend 136 miljoen dollar aan aandelen opleveren. De domper kwam na het eerste kwartaal van 2024. Er werd weer 654 miljoen dollar verlies gedraaid ondanks dat er flink in de kosten was gesneden en er gerekend was op een winst van 474 miljoen. Het verlies kwam mede door beleggingen in andere bedrijven en schikkingen in rechtszaken die moesten worden getroffen, onder meer in Australië. De omzet is wel gestegen met 15 procent tot 10,1 miljard dollar, maar dat kam niet door de taxi maar door Uber eats. Uber verwacht in het lopende kwartaal een aangepaste winst te boeken van 1,45 tot 1,53 miljard dollar. De waarde van geboekte ritten zal tussen de 38,75 en 40,25 miljard dollar uitkomen.

Uber Technologies is door Morgan Stanley 10 mei 2019 naar de beurs in Wallstreet gebracht. Onder luid protest van duizenden chauffeurs, die hogere beloningen eisten ging het concern  naar de beurs. Uber verkocht destijds 180 miljoen aandelen tegen 45 dollar per aandeel. Het aandeel Uber stond kort na de opening al onder de 38 dollar. Vlak voor de beursgang wist Uber nog 1 miljard dollar op te halen bij investeerders Toyota, Denso, en de Softbank, ten behoeve van de divisie zelfrijdende auto’s die hierdoor in een klap 7,25 miljard waard was geworden.  In Nederland zijn er 400.000 actieve gebruikers en in totaal heeft Uber circa 16.000 medewerkers. Toyota Motor Corporation (TMC) heeft alvast besloten om 500 miljoen dollar te investeren middels een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van zelfrijdend vervoer. Toyota wil hiermee het eigen merk deel uit laten maken van het zelfrijdende wagenpark van Uber. Met name een Sienna minivan variant zal de technologie gaan krijgen gecombineerd met Toyota’s eigen beproefde Guardian veiligheidssysteem. Het concept is bekend onder de naam Autono-MaaS (autonomous-mobility as a service). Het eerste pilotprogramma staat gepland voor 2021. Begin 2020 wordt ride hailing service Careem, een concurrerende start-up in het Midden-Oosten overgenomen. Careem is actief in landen als Egypte, Jordanië, Pakistan, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Careem houdt ondanks de overname zijn eigen naam en logo en wordt een dochterbedrijf van Uber. Careem in werkt in 120 steden verspreid over 15 landen. Careem zit net als Uber in de aflevering van voedsel en pakketten, levert het bussen voor vervoer, maar doet daarbij ook aan financiële dienstverlening. Uber nam voor $ 3,1 miljard Careem over via $ 1,7 miljard aan converteerbare obligaties en $ 1,4 miljard aan contanten.

New Jersey is de eerste Amerikaanse staat die volhard dat de chauffeurs van Uber geen zzp-ers zijn, maar werknemers. Californië had vergelijkbare wetgeving ingevoerd, die per 1 januari in zou gaan. Er werd in een stemming voor inwoners een meerderheid behaald voor een uitzonderingswet, waarmee de bedrijven zelfstandige opdrachtnemers juist niet als werknemers te hoeven behandelen, mits freelancers minimumtarieven en een toelage voor ziektekosten krijgen, naar rato van de gewerkte uren. De staat New York heeft minder vergaande wetgeving doorgevoerd, waarin wel een minimumloon wordt geëist. Kort daarna stopte Uber in de staat. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om de formule voor chauffeurs om te zetten in franchise.

Uber stopte per 2021 met het zelf ontwikkelen van een zelfrijdende auto en investeert in de start-up Aurora. In ruil voor een aandelenbelang in Aurora, verhuizen de 1200 Uber medewerkers van Uber Advanced Technologies Group, ATG) naar Aurora. Daarnaast investeert Uber zo’n 400 miljoen dollar extra in Aurora, die ook financieel wordt ondersteund door Amazon en Sequoia. Aurora heeft hierdoor een beurswaarde van zo’n 10 miljard dollar gekregen. ATG was 7,25 miljard dollar waard na de eerdere investeringen van Toyota en Softbank in april 2019. Het belang van Uber, Softbank en Toyota in Aurora is bij elkaar opgeteld zo’n 40 procent was dus 4 miljard dollar waard waarmee 5 miljard dollar aan waarde van ATG is verdampt. Het doel is om Google’s zusterbedrijf Waymo te verslaan in de wedloop naar de perfecte zelfrijdende auto. Uber had een behoorlijke achterstand opgelopen door een ongeluk met een testauto in 2018 in Arizona, waarbij een vrouw om het leven kwam. Aurora is opgericht door Chris Urmson, die eerder bij Google werkte aan technologie voor zelfrijdende auto’s, wat inmiddels onder de naam Waymo gebeurt. Een andere topman van het bedrijf is Sterling Anderson, die eerder bij automaker Tesla werkte aan zelfrijfuncties die onder de naam Autopilot vallen.

Rasier Operations BV/Uber is een deelneming van Kransarend Investments BV. en is gevestigd aan de Brouwer 1 in de Gemeente Eersel. Kransarend heeft in Nederland 51 geregistreerde groepsmaatschappijen waarvan het gedeeltelijk of volledig eigenaar is. In Amsterdam zijn gevestigd Uber International Services Holding BV, Rasier Operations BV, Mieten BV, Uber Personnel Services BV, Uber International BV, Uber BV, Uber International Holding BV en Uber Netherlands BV. In Eersel zitten Koolen Participations BV, Koolen Management BV, Democrart Holding BV, Nassau Holding BV en Democrart BV. Thijs Emondts is de nieuwe baas van Uber Nederland. Het concern gebruikt voor transacties vaak Duitse schuil(code)namen als Unicorn (codenaam voor Uber Technologies), Uber acht, Uber achtzehn, Tranp, Grun, Voraus, Hinter, Ohne, Drinnen, Gegen, Unterspringen, Danach, Zwischen, Schaben, Anderes, Neben LLC, Zing Merger Sub I LLC, Ottomotto en Apparate International. Deze bedrijven, vaak ten behoeve van transacties, werden op naam gezet van de inmiddels vertrokken Karen Walker en Travis Kalanick. Het slecht draaiende en zwaar verliesgevende in 2015 door Uber opgezette leasebedrijf Xchange stopte en werd verkocht aan start-up Fair.com. Xchange Leasing werd met een investering van 600 miljoen dollar opgezet en had circa 40.000 voertuigen in de lease en 14 showrooms in de VS.  Per geleasede auto werd er gemiddeld 9.000 dollar verlies geleden.

Het jaarverslag van Uber wordt in Nederland gedeponeerd omdat alle 65 niet-Amerikaanse dochterbedrijven onderdeel zijn van de Nederlandse vennootschap Uber International CV. Uber haalde de afgelopen zeven jaar ongeveer 15 miljard dollar op bij investeerders. In november 2017 werd voor 1,4 miljard een optie genomen op de levering van 24.000 zelfrijdende Volvo XC90 sedan modellen tussen 2019 en 2021. Volgens ingewijden zitten daar ook tweehonderd sportmodellen bij die momenteel in Pittsburgh worden getest. De Staat Arizona heeft na een dodelijk ongeval Uber eind maart 2018 een verboden om het testen van zelfrijdende auto’s voort te zetten. Maar eind juli mochten de auto’s weer de weg op. De zelfrijdende auto’s van Uber waren al 37 keer betrokken bij een ongeluk voor de fatale aanrijding met een voetganger in Arizona waarbij een zelfrijdende Volvo XC90-auto van Uber een voetganger aanreed in de stad Tempe in Arizona. De oorzaak van dat ongeluk was gebrekkige software die onvoldoende was ingesteld op voetvangers die zich niet aan de regels hielden. Het systeem had geen parate reacties voor mensen die plotseling overstaken en niet via bijvoorbeeld een zebrapad.

Uber beschikt wereldwijd over meer dan een miljoen vierkante meter kantoorruimte en 15.000 medewerkers. Het bedrijf wilde in Amsterdam verhuizen naar een nieuw kantoor in het “De Vijf Keizers” complex aan de Keizersgracht. De eigenaar Bryant Park, gevestigd op de Kaaimaneilanden weigerde echter een huurcontract vanwege de slechte reputatie met betrekking tot de huiszoekingen op 26 maart 2015 waarbij de ILT en de Belastingdienst de complete administratie in beslag namen bij een inval in het kantoor aan de Vijzelstraat te Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor bij Spaces aan de Vijzelstraat waar het bedrijf vanaf 2014 zit met toen nog vijftig werknemers in Amsterdam verhuisde naar The Cloud, het voormalige bankgebouw van Westland-Utrecht aan de Treublaan en gaat met de ruim 1.500 werknemers verhuizen naar het nieuw te ontwikkelen Tripolis Park langs de A10, nabij het Olympisch stadion. Op deze ‘bedrijvencampus’ komt een Landscraper, nieuw flatgebouw, verbonden met de drie bestaande monumentale Tripolis-gebouwen, ontworpen door Aldo van Eyck. De huisvesting kost geschat 11,5 miljoen euro per jaar.  Daarnaast wordt jaarlijks 4,6 miljard uitgegeven aan marketing en sales en 4,8 miljard aan research en development. In januari 2015 werden obligaties met een looptijd van zes jaar bij Goldman Sachs ter waarde van een kleine anderhalf miljard euro geplaatst. De totale schuld liep daarmee op richting de 1 miljard euro, waardoor ook de rentelasten behoorlijk opliepen. Uber zou Morgan Stanley en Barclays ingeschakeld hebben voor een extra lening van 2 miljard dollar.

Hackers hebben in oktober 2016 data van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs bemachtigd. Ook persoonlijke gegevens van zeven miljoen taxichauffeurs kwamen werden gestolen. Uber betaalde 100.000 dollar (85.000 euro) om de diefstal stil te houden en data te vernietigen en meldde het voorval niet aan de autoriteiten. De hackers kregen toegang tot de gegevens via een slecht beveiligde databank, waaronder de gegevens van 174.000 Nederlandse Uber-gebruikers en in totaal 57 miljoen gebruikers. Uber-veiligheidschef Joe Sullivan en ICT medewerker Craig Clark werden ontslagen en zijn in 2020 door het gerecht gedagvaard vanwege het verzwijgen van de hack voor de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). In plaats van het lek te melden, zou hij degene zijn geweest die de daders voor 100.000 dollar in bitcoins betaalde om de hack onder de pet te houden. Uber had tot september 2017 een speciale marktanalyse-groep om bedrijfsgeheimen, software en informatie van tegenstanders en concurrenten te verkrijgen. Het Marketplace Analytics-team richtte zich op concurrenten en de Strategic Services Group verzamelde gegevens voor beveiligingsdoeleinden. Nadat het onderzoek naar “Hell” (zie onder) werd gestart besloot Uber de spionageprogramma’s stop te zetten. De afdelingen gebruikten laptops en servers die niet verbonden waren met het Uber-netwerk en één server die werd gebruikt om gegevens op te slaan werd zelfs door een Uber-medewerker op persoonlijke titel geregistreerd. Er werden nep-accounts gebruikt bij concurrent Lyft om hiermee chauffeurs te volgen en ze naar de eigen dienst over te halen. De actie kreeg de interne codenaam ‘Hell’ en de bedoeling was om te kunnen zien waar chauffeurs zich bevonden. Door een lek in de software van Lyft konden ook de identificatienummers van de betreffende chauffeurs worden verkregen zodat ze over langere tijd gevolgd konden worden. De locaties van de Lyft-chauffeurs werden gekoppeld aan de locaties van Uber-chauffeurs, waarmee gecheckt kon worden of de betreffende chauffeur zowel voor Uber als voor Lyft werkte. Uber probeerde zo de chauffeurs over te halen om alleen voor Uber te werken. De FBI onderzoekt of er inderdaad software is gebruikt om de concurrentie illegaal te volgen.

Moove

De grootste autolease partner van Uber is de Afrikaanse Nigeriaanse startup Moove van miljonair en entrepreneur en mede-oprichter en mede-CE  Ladi Delano (39). Moove opereert van India tot het Verenigd Koninkrijk tot aan de Verenigde Arabische Emiraten en Thailand. Moove is na ruim vier jaar verliezen te hebben geleden winstgevend in de Verenigde Arabische Emiraten, India, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Moove koos voor elektrische voertuigen, omdat deze overheidssubsidies krijgen. Moove heeft, met hulp van Uber,  de afgelopen twaalf maanden 176 miljoen dollar financiering opgehaald bij Emso Asset Management en Absa Corporate and Investment Banking (CIB) ter ondersteuning van zijn activiteiten in India en Groot-Brittannië en voor de lancering in de VAE. Dit was de vijfde keer in de afgelopen drie jaar dat het bedrijf kapitaal aantrok. Moove is opgericht in 2020 en begon met Nigeria, Ghana en Zuid-Afrika. Het bedrijf biedt chauffeurs de mogelijkheid om auto’s te kopen en deze in dagelijkse termijnen te betalen met het inkomen dat ze verdienen door voor Uber te rijden. Sinds de lancering heeft Moove ruim 20.000 chauffeurs aangemeld, waarvan de meerderheid zich in Lagos bevindt. Moove heeft te maken gehad met ernstige reacties van gig-chauffeurs die vaak moeite hebben om hun termijnen te betalen vanwege hun lage inkomen. In februari 2023 protesteerden Moove-chauffeurs in Lagos tegen ongunstige terugbetalingsvoorwaarden en de inbeslagname van voertuigen door het bedrijf. Een in Mumbai gevestigde Uber-chauffeur Karamjeet Singh kocht in januari 2023 een voertuig via Moove, en in augustus nog een voor zijn zoon. Maar beide voertuigen werden in augustus door Moove in beslag genomen toen het duo hun termijnen niet betaalde omdat ze twaalf dagen pauze namen van hun werk om een ​​familie-noodgeval te regelen. “Zonder enige kennisgeving of kennisgeving hebben ze zijn auto buiten zijn huis in beslag genomen. Singh moest vier jaar lang 5.500 roepies ($65,97) per week betalen voor elke auto, waarna de auto eigendom zou worden. Moove geeft chauffeurs maximaal acht weken de tijd om hun openstaande termijnen te betalen, voordat voertuigen in beslag worden genomen.  Moove bouwt ook laadinfrastructuur in de VAE en is begonnen met het experimenteren met elektrische voertuigen in India. Uber is 13 juli 2020 tijdens de Corona pandemie de samenwerking aangegaan met Moove, het eerste financial lease bedrijf voor flexibel autobezit om potentiële en huidige Uber-chauffeurs in Afrika langdurig toegang tot voertuigen te bieden. De samenwerking, het grootste partnerschap in zijn soort, heeft tot doel de bestaande barrières voor autobezit op het continent te verlagen en bestuurders in staat te stellen binnen een korter tijdsbestek hun eigen baas te zijn. De samenwerking met Moove is bedoeld om in Afrika laagdrempelige toegang te bieden tot de Uber-app met verbeterde prijsmodellen voor autobezit via oplossingen zoals flexibele verhuur en drive-to-own-opties. In een poging om de voertuignormen en de veiligheid in heel Afrika te verbeteren, zijn er een aantal veiligheidsverbeteringen aangebracht aan alle Moove-voertuigen, waaronder verbeterde geofencing en tracking, evenals verplicht maandelijks autoonderhoud en inspecties in het servicecentrum. Hoewel de transportsector van oudsher door mannen wordt gedomineerd, moet de samenwerking van Uber met Moove ervoor zorgen dat 50% van de chauffeurs vrouwen zijn, waardoor ze meer macht krijgen en tegelijkertijd gemoedsrust krijgen als het om veiligheid gaat.

Uber Files

De 74 jarige voormalig VVD minister en eurocommissaris Neelie (Smit) Kroes is voorzitter geworden van de achttallige Internationale Beleid Adviesraad. In 2004 verklaarde mevrouw Kroes nog in het parlement dat zij na haar EU-commissariaat nooit meer in dienst zou treden van het bedrijfsleven. Naar aanleiding van haar bemoeienissen heeft de directeur-generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding besloten om een onderzoek in te stellen. Kroes staat er om bekend dat ze voor haar werkzaamheden overleg voert met astrologen en waarzeggers. Ook de Peruaanse oud-premier Roberto Daniño en de voormalige Amerikaanse minister van Transport Ray LaHood nemen zitting in de raad van bestuur. Yasir Al Rumayya van het Saudi Arabian Royal Investment fund, mocht in juni 2016 in de raad van bestuur plaats nemen nadat ze 3.5 miljard investeerden. Ondanks een lobbyverbod had Neelie Kroes in 2015 een gesprek met Travis Kalanick en premier Mark Rutte geregeld. Die ontmoeting moest vooral niet in Nederland plaatsvinden vanwege lopende rechtszaken tegen Uber. Dat adviseerde de ambtelijke top, blijkt uit bovenstaand document .

Neelie Kroes was tussen 2004 en 2014 gedurende twee periodes Eurocommissaris (Mededinging en Digitale Agenda). Na die periode vroeg Kroes in Brussel toestemming om voor Uber aan de slag te gaan. Dat werd mede door de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, afgewezen en haar werd geadviseerd om de aanvraag in te trekken. Eurocommissarissen mogen het eerste anderhalf jaar na hun vertrek niet lobbyen voor ‘zaken die tot hun portefeuille behoorden’.  Toch probeerde ze het beleid voor de taximarkt ten gunste van Uber te beïnvloeden. Ook bleek dat ze al in 2015 contact zocht met Nederlandse ministers om te pleiten voor Uber, dat toen zware boetes opgelegd kreeg door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het overtreden van de taxiregels. Verschillende Kamerleden hebben het kabinet daarover schriftelijke vragen gesteld.

Na het verzoek van Kroes waarschuwt een ambtenaar van Rutte intern dat Uber op dat moment in Nederland verwikkeld is in rechtszaken met de ILT. Volgens de ambtenaar was het daarom niet verstandig voor Rutte om in het Torentje af te spreken met Kalanick. ‘Dat wekt verwachtingen en kan – als de media erachter komen – de indruk wekken dat er bijzondere afspraken gemaakt worden tussen NL en Uber.’ De ambtenaar raadt daarom een gesprek op korte termijn af. Wel zou een ontmoeting in het buitenland tot de mogelijkheden behoren. Als locatie wordt Davos genoemd, waar jaarlijks het World Economic Forum wordt gehouden. Dat adviseerde de ambtenaar een jaar eerder ook al. Kroes, die volgens de ambtenaar ‘vrij drammerig’ kan zijn, krijgt vervolgens een door Ruttes ambtenaar geformuleerde reactie. Dat antwoord moet, aldus Rutte, wel ‘enthousiast en passend van toon’ zijn. ‘Het is onvoorstelbaar in welk tempo dat bedrijf is gegroeid – en in welke mate het de taxiwereld (en waarschijnlijk ook andere markten) op zijn kop gaat zetten’, reageert Rutte naar Kroes. ‘Zolang Uber namelijk in juridische procedures is verwikkeld, zou de buitenwereld zo’n bezoek kunnen interpreteren als een poging van Uber via mij een deal te maken of de betrokken ministers te passeren. Die indruk wil ik vermijden.’ Enkele maanden later wordt er alsnog een afspraak gemaakt voor een gesprek tussen Rutte en Kalanick. De twee ontmoeten elkaar begin februari 2016, in aanwezigheid van Kroes, tijdens een werkbezoek van de premier aan San Francisco en Silicon Valley. Rutte is blij dat Kalanick naar een bijeenkomst van StartupDelta in Nederland komt. Kroes is namens het kabinet gezant van deze organisatie, die werd opgericht om jonge ondernemers te helpen bij het zoeken naar investeerders en om buitenlandse start-ups aan te trekken die konden doorgroeien tot bedrijven met internationale allure. ,,Wat adviseer je me te doen om het beleid in Nederland aan te passen‘’, vraagt Kalanick een Rutte. De premier antwoordt: ,,Spreek even met mevrouw Dijksma, een heel goede staatssecretaris.’’ Kroes ontkent nog steeds de integriteitsregels te hebben overtreden. Dat zegt ook het Europese anti-fraudebureau OLAF. Volgens haar deed ze al haar werk als gezant van StartupDelta en had ze voor mei 2016 ‘noch een formele noch een informele rol bij Uber’. Kroes heeft in haar functie diverse keren Uber de hand boven het hoofd gehouden. Later bleek dat ook de Nederlandse belastingdienst hand en spandiensten verleenden aan Uber en onderzoeken vertraagden. De Nederlandse belastingdienst heeft Uber actief geholpen belasting te ontwijken. Daardoor hoefde er slechts 0,25 procent over een groot deel van de winstbelasting betaald te worden. De bespaarde belasting ging via de Kaaimaneilanden en de Bahama’s naar de aandeelhouders. De Belastingdienst lekte ook informatie over een internationale belastingcontrole aan Uber en traineerde en vertraagde het onderzoek van andere EU-lidstaten. In Nederland deden Platform Investico, Trouw en Het Financieel Dagblad onderzoek naar de zogenoemde Uber Files. De documenten, die bestaan uit 100,000 documenten waaronder e-mails, notulen, memo’s en chatberichten, werden in eerste instantie gelekt door MacGann die toentertijd als lobbyist werkte voor Uber. Uit die documenten bleek ook al dat Uber een “innige band” had met de Belastingdienst. De huidige Duitse bondskanselier Scholz als burgemeester van Hamburg, de Amerikaanse president Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron zijn ingezet om te lobbyen voor het bedrijf. Ook zouden Uber-kantoren een kill-switch hebben om de toegang tot datasystemen uit te zetten in geval van een inval door politie of belastingdienst. Bij een inval in een Uber-kantoor, stuurden leidinggevenden van het bedrijf instructies naar het IT-personeel om de toegang tot de belangrijkste datasystemen van het bedrijf af te sluiten, waardoor de autoriteiten geen bewijs konden verzamelen. Uit de gelekte bestanden blijkt dat de techniek, ondertekend door de advocaten van Uber, minstens twaalf keer werd ingezet tijdens invallen in Frankrijk, Nederland, België, India, Hongarije en Roemenië.

Uber heeft oud-politici voor hun karretje gespannen, om lobbywerk voor het taxiplatform te verrichten zegt Ligea Wells, voormalig managementassistent op het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. Het bedrijfsmodel van Uber draait om het uithollen van werknemersrechten. Het is onbegrijpelijk dat Nederland zo’n bedrijf omarmt en belastingvoordelen biedt”, zegt Wells daarover in een NRC-artikel. Ze betitelt daarbij het werken bij Uber als “moderne slavernij”. Volgens haar zien de Amerikanen het personeel zelfs als “wegwerpartikel”.  Uit e-mails, WhatsAppberichten en andere documenten bleek dat Kroes ondanks een verbod van haar voormalige werkgever, de Europese Commissie, direct na haar termijn in Brussel voor Uber aan de slag ging. Hiermee overtrad Kroes mogelijk de integriteitsregels van de commissie. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) opende eind september een onderzoek naar het lobbywerk van Kroes, wat nog steeds loopt. Kroes kwam regelmatig in de vergaderruimtes bij Uber en bezocht samen met leidinggevenden op kosten van Uber restaurants in dure hotels in Amsterdam. Het was altijd: Uber is goed voor het milieu. Uber is goed voor mensen die parttime willen werken. Uber heeft technologie die de wereld ten goede komt. We moeten ze hier in Europa verwelkomen. Uber is, zo was de boodschap, net zo betrouwbaar als stromend water.” Wells maakt de vergelijking met Napels, . “Alles gaat via de achterdeur. Iedereen in Nederland oordeelt maar: wij zijn zo veel beter dan Zuid-Europa, wij hebben het hier onder controle. Maar in feite is dit gewoon corruptie, op het hoogste niveau. En het is hier legaal. Voormalig Uber-lobbyist en tevens klokkenluider Mark MacGann was dinsdag 21 maart te gast in de Tweede Kamer voor een hoorzitting, waar tegelijk ook een demonstratie was van taxichauffeurs. De groei werd geholpen door een zeer actieve lobbycampagne met onder meer voormalige president Obama’s topadviseurs David Plouffe en Jim Messina en gefinancierd met 20 miljard dollar aan durfkapitaal. Die investeringen kwamen in de praktijk neer op een subsidie voor tarieven en dienstverlening. Dit werkte concurrentieverstorend en was uiteindelijk onhoudbaar, maar maakte de onderneming enorm populair bij passagiers die daardoor niet de volledige kostprijs van hun dienst hoefden te betalen

Rechtszaken en ongevallen

Uber is in november 2021 door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd omdat het bedrijf passagiers met een handicap een hogere prijs laat betalen vanwege extra ‘wachttijd’. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vindt het doorberekenen van extra geld voor passagiers die langer dan twee minuten nodig hebben om in te stappen, een vorm van discriminatie. Uber moet zich houden aan de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA), meent Justitie.

Vier ex Uber-chauffeurs stapten in 2020 naar de rechter, nadat zij werden ontslagen door een melding van het algoritme systeem. Drie chauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk en een uit Portugal zouden zijn beschuldigd van “frauduleuze activiteiten”. Als een chauffeur een klant afwijst, of strategisch uitlogt om ritprijzen omhoog te krijgen is dat fraude en een reden voor ontslag.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaat chauffeurs onder de 25 jaar een verplichte speciale training laten volgen die hun veiliger rijgedrag bijbrengt. Beide partijen zijn dit overeengekomen binnen een reeks maatregelen voor de chauffeurs, waaronder het verhogen van de minimum leeftijd van een Uberchauffeur naar 21 jaar en de eis van één jaar rijervaring. In maart 2017 reed een Uber chauffeur in de Molukkenstraat in Amsterdam een 22 jarig meisje dood en in december 2018 en januari 2019 kwamen door ongelukken met Uber-chauffeurs nog eens vier mensen om het leven en raakte een 9 jarig meisje zwaar gewond. In december overleed een voetganger op de Rozengracht in Amsterdam en een 24-jarige fietsster overleed door een aanrijding op een kruising in Amsterdam-West. Op 3 januari overleden twee mensen bij een aanrijding op de A9 bij Badhoevedorp door een Uberchauffeur die cannabis had gebruikt. De chauffeur reed na het ongeval met het 9 jarige meisje door zonder zich om het slachtoffer te bekommer en meldde zich pas na aandringen van collega’s in een app-groep. Als maatregelen verhoogde Uber vervolgens de minimumleeftijd van nieuwe chauffeurs van 18 naar 21 jaar en moeten nieuwe chauffeurs voortaan minimaal één jaar rijervaring hebben. Bestaande chauffeurs hoeven niet aan de eisen te voldoen. Ook gaat het bedrijf samen met Veilig Verkeer Nederland werken aan een verplichte verkeersveiligheidstraining voor alle chauffeurs onder de 25 jaar.  De maatregelen komen bovenop de veiligheidsinitiatieven die het bedrijf het afgelopen jaar al nam, waaronder een verplichte offline rusttijd van tien uur voor alle chauffeurs, waarschuwingen in de app bij te hoge snelheid en een noodknop waarmee passagiers en chauffeurs 112 kunnen bellen. Ongeveer honderd Uber taxi’s blijken onverzekerd rond te rijden. Er zijn ondertussen meer onregelmatigheden gesignaleerd. Een Uber Renault Mégane taxi bleek het kenteken te voeren van een Toyota Prius en in Osdorp werd een Prius van Uber gezien met zowel een geel als blauw nummerbord.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaf Uber een boete van 600.000 euro. Een datalek trof in 2016 wereldwijd ruim 57 miljoen Uber-gebruikers. In Nederland ging het om ongeveer 174.000 klanten en chauffeurs. Uber bracht de hack pas in november 2017 naar. De hackers hadden onder meer namen, e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers van de taxi-app buitgemaakt. Om de diefstal stil te houden betaalde Uber de hackers 100.000 dollar. Ook in Groot-Brittannië, waar 2,7 miljoen klanten en bijna 82.000 chauffeurs werden getroffen, kreeg Uber een boete vanwege de zaak. Toezichthouder ICO stelde de boete op 385.000 pond, een kleine 434.000 euro. De Amerikaanse Federal Trade Commission hield het in april nog bij een waarschuwing.

Het Europees Hof van Justitie kwam tweemaal tot het oordeel dat Uber moet worden gezien als een vervoersdienst en niet als een digitale dienst. Daaruit volgt dat EU-lidstaten zelf de voorwaarden mogen bepalen waaronder die vervoersdienst wordt verleend. Uber schikte uiteindelijk voor ruim 2 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. De verdiende 309.409 euro moet Uber ook terugbetalen.

Waymo (onderdeel van Google) beschuldigde Uber van het stelen van hoogtechnologische informatie en eiste 1 miljard dollar. Uber haalde in 2016 Anthony Levandowski (via de aankoop van zijn eigen bedrijf) binnen, die daarvoor bij Waymo jarenlang aan complexe radarsystemen had gewerkt en die bij zijn vertrek bij Google 14.000 geheime documenten over het Lidar radar systeem zou hebben meegenomen. Het radarsysteem dat Uber nu gebruikt is identiek aan dat van Waymo. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Uber al maanden voor de overname van technologiebedrijf Otto bezig was met een mogelijke hieruit vloeiende rechtszaak van Google. Uber onderzocht zes maanden voor de overname van Otto (het bedrijfje van Levandowski) al de risico’s van zo’n mogelijke rechtszaak. Otto werd voor 680 miljoen dollar overgenomen waarin tevens de gestolen data zat. De advocaten van Uber spraken al drie dagen na het vertrek van Levandowski bij Google met elkaar over mogelijke juridische stappen. Uber heeft de gestolen documenten nooit op zijn servers gezien en eiste van Levandowski dat deze boven water zouden komen. Volgens Google bedraagt de schade minstens 500 miljoen dollar en was Uber dankzij de verkregen data in staat om het stilgevallen zelfrijdende auto-project nieuw leven in te blazen. Otto hield zich bezig hardware om bestaande vrachtwagens zelfrijdend te maken. De rechter riep Richard Jacobs en zijn opvolger Ed Russo op om tijdens de rechtszaak te getuigen. Jacobs maakte deel uit van een intern onderzoeksteam bij Uber. Hij onderzocht werknemers van het bedrijf, maar ook de concurrentie. Het team werd geleid door beveiligingsdirecteur Joe Sullivan. De rechtszaak van 4 december werd uitgesteld omdat Uber bewijs in de vorm van een belastende brief zou hebben achtergehouden. In de brief van Jacobs staat hoe Uber het stelen van geheime informatie van Waymo probeerde te verzwijgen of te vernietigen. De zaak werd begin 2018 door Uber uiteindelijk geschikt voor 250 miljoen dollar. Uber stopte daarna met de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens om zich volledig te focussen op de zelfrijdende personenauto’s.

Oprichter Anthony Levandowski kreeg binnen Uber de leiding over alle projecten rond zelfrijdende voertuigen. Hij trok oud-collega’s, maar ook oud-werknemers van onder meer Tesla en Apple aan. Zijn carrière was van korte duur want binnen een jaar wordt hij al weer ontslagen. Levandowski (37) kreeg bij Google voor $ 120 miljoen aan bonussen. Hoeveel zijn vertrekpremie is bij Uber is (nog) niet bekend. Zijn taken werden al even waargenomen door Eric Meyhofer, een onderzoeker van de Carnegie Mellon-universiteit, die sinds 2015 bij Uber werkt. Uber heeft 15.000 Tesla’s in meer dan 30 Amerikaanse steden door zijn deal met Hertz om de toegang tot elektrische voertuigen uit te breiden.

Met het “Greyball” tooltje dat sinds 2014 onder meer wordt gebruikt in Australië, China, Italië, Frankrijk, USA en Zuid-Korea controleert Uber onder andere welke gebruikers de Uber app openden en snel weer afsluiten om de positie en het aantal beschikbare auto’s te bekijken. Het programma controleert ook creditcardgegevens en zoekt naar de gebruikers van goedkopere mobiele telefoons omdat deze door inspectiediensten nogal eens worden gekocht om nep accounts aan te maken. Het programma scant social media naar informatie over de aangemelde gebruikers. Inspecteurs en andere potentiële gevaren voor de dienst krijgen met de tool in de code van het account het woord “Greyball” zodat deze niet bestaande Uber voertuigen te zien. Geplande ritten worden afgebroken na telefonisch overleg met de chauffeur indien wordt verwacht dat het geen “normale” passagier betreft. De tool werd ontworpen om chauffeurs te beschermen tegen geweld van concurrerende chauffeurs en diensten maar wordt nu ook ingezet tegen andere dreigingen zoals inspectiediensten van de Overheid. Het programma weigert en voorkomt op deze manier alle ritten van dergelijke gebruikers.

Ook een programma genaamd Ripley zou in 2015 en 2016 ruim twintig keer zijn gebruikt toen de lokale politie informatie probeerde te verzamelen. Ripley werd in 2015 in Montreal gebruikt toen onderzoekers van de Canadese belastingdienst het kantoor van Uber binnen vielen. Een speciaal team in het hoofdkantoor in San Francisco werd op afstand op de hoogte van de inval, waarna Ripley werd ingezet om alle computers in het kantoor in Montreal af te melden. Ripley zou ook te gebruiken zijn om wachtwoorden op afstand te veranderen en apparaten van het bedrijf te vergrendelen of uit te schakelen.

Uber heeft in Australië spyware gebruikt om chauffeurs weg te lokken bij GoCatch. In 2017 gebruikte Uber Surfcam ook in Singapore tegen concurrent Grab. De ontwikkeling en toepassing van Surfcam zou vooral bij één medewerker hebben gelegen, die zowel in Sydney als in Singapore voor Uber werkte.

Een zonder vergunning zelfrijdende auto reed in San Francisco door het rode stoplicht. Uber gaf de bijrijder de schuld en schorste hem. Uit interne mails bleek echter later dat Uber wist dat het de computer was die het rode licht over het hoofd zag en niet de bijrijder.

Een zelfrijdende auto van Uber heeft in de nacht van 18 maart 2018 in het Amerikaanse Tempe een vrouw dood gereden op een zebrapad. Het was de eerste keer dat er door een zelfrijdende auto een verkeersdode viel. De zelfrijdende auto  stond in de automatische stand en reed met een bestuurder als back-up. De te licht afgestelde software bleek later de oorzaak te zijn. Uber heeft alle testen met zelfrijdende auto’s in Tempe, Pittsburgh, San Francisco en Toronto meteen stop gezet

De Californië Public Utilities Commission eiste dat Uber een boete betaalde van $ 1.130.000 voor het niet onderzoeken van 151 klachten tussen augustus 2014 en augustus 2015 uit het totaal aantal van 2.047 klachten die dat jaar binnenkwamen. Slecht in drie gevallen van de 154 bleken er afdoende maatregelen te zijn genomen. Uber verklaarde 574 bestuurders te hebben geschorst. De CPUC vindt dat Uber de “zero-tolerance” richtlijnen heeft overschreden en eist dat er voortaan onmiddellijk onderzoek wordt gedaan wanneer er klachten van klanten binnen komen over het rijden onder invloed. Bedrijven zijn in het algemeen verplicht om verdachte bestuurders te schorsen wanneer er een dergelijke klacht wordt ingediend in afwachting van de uitkomsten van een intern onderzoek. in de Amerikaanse staat Colorado kreeg Uber een boete van 8,9 miljoen dollar omdat chauffeurs onvoldoende werden gecontroleerd voordat ze aan het werk gingen.

Uber kreeg een boete van 20.000 dollar en moest locatiegegevens in zijn software gaan versleutelen omdat ze de iPhones van klanten volgden. Uber had ook ervoor gezorgd dat dit niet gebeurde in de buurt van het hoofdkantoor van Apple omdat deze dit streng verboden had. In 2015 werd Uber hiervoor ter verantwoording geroepen. Apple dreigde de app uit de App Store te verwijderen. Uber ontkent mensen actief te hebben gevolgd en stelt dat het deze methode alleen gebruikte om fraude tegen te gaan van chauffeurs.

In de afgelopen vier jaar zijn 103 chauffeurs in de Verenigde Staten beschuldigd van aanranding of seksueel misbruik. In 31 gevallen is de betrokken chauffeur ook werkelijk veroordeeld. In achttien gevallen kwam de aanklacht te vervallen of werden chauffeurs onschuldig verklaard. Wegens aantijgingen van aanranding en verkrachting vertrok topman Pishevar van Sherpa.  Hij werd recent door vijf vrouwen beschuldigd van aanranding. Eén vrouw zegt daarnaast door hem te zijn verkracht toen ze samen in het buitenland waren. Twintig kantoormedewerkers in de VS werden na een onderzoek naar seksuele intimidatie en discriminatie ontslagen na klachten over seksuele intimidatie. Zeven andere werknemers kregen een laatste waarschuwing en 31 medewerkers moeten een speciale cursus volgen. Ex medewerkster Susan Fowler schreef in haar blog hoe ze vanaf haar eerste dag last had van seksuele intimidatie binnen het bedrijf, waarna 215 klachten werden onderzocht en waarbij het in 47 gevallen inderdaad ging om seksuele intimidatie en in 54 gevallen om discriminatie. Verder bekeken de onderzoekers onder meer 45 klachten over onprofessioneel gedrag en 33 meldingen over pesten. Het onderzoek naar 57 andere medewerkers is nog gaande. Susan Fowler, steunt werknemers die Uber aanklagen omdat ze zelf geen collectieve rechtszaken mogen aanspannen. Van werknemers wordt verlangd dat ze het recht op een collectieve rechtszaak verwerpen, hetgeen vrij gebruikelijk in de tech-industrie. Fowler verzocht het Hooggerechtshof om deze praktijk te verbieden. Zij steunde met de brief drie aparte rechtszaken, die allemaal draaien om het mogen aanspannen van zo’n collectieve rechtszaak. Toenmalig directeur Travis Kalanick bleek te mediteren op het hoofdkantoor van Uber in een kamer die expliciet bedoeld was als afkolfruimte voor vrouwelijke werknemers. Eric Alexander, het hoofd van de Aziatische tak werd ontslagen nadat hij de medische gegevens van een door een Indiase Uber chauffeur verkrachte vrouw bemachtigde en deelde met topmensen binnen Uber. De vrouw die in 2014 werd verkracht door de Uberchauffeur en die al gezocht werd voor verschillende andere misdaden bleek bij Uber gewoon aan het werk te zijn. Na het incident werd Uber enige tijd verbannen uit de stad New Delhi en kreeg de chauffeur een levenslange gevangenisstraf. Alexander zou de medische gegevens hebben opgezocht, omdat hij concurrent Ola ervan verdacht het incident in scène te hebben gezet. Hij zou het dossier zeker een jaar in handen hebben gehad en hebben getoond aan anderen voordat zijn kopie uiteindelijk werd vernietigd. In 2022 is Uber in de Verenigde Staten opnieuw aangeklaagd door 550 vrouwen die zeggen te zijn aangerand door Uber-chauffeurs en andere vormen van geweld, zoals kidnapping en stalking. De rechtszaak is in San Francisco aangespannen door het advocatenbureau Slater Slater Schulman. Zij claimen dat de aanvallen tegen de vrouwen in meerdere Amerikaanse staten plaatsvonden. Het bureau onderzoekt naast de 550 bekende zaken nog eens 150 gevallen van (seksueel) geweld door Uber-chauffeurs.

De politie in Florida heeft een Uber-chauffeur gearresteerd voor seksuele mishandeling en valse opsluiting nadat hij naar verluidt een klant op de achterbank van zijn voertuig had aangevallen. Jose Antonio Canales Sanchez, 51, pikte om 32.6 uur een 24-jarige vrouw op. Woensdag, volgens de politie van Sint-Petersburg. Ze zeggen voordat ze haar bestemming bereikt. Canales Sanchez stopte op een parkeerplaats waar hij op de achterbank ging zitten, haar tegen haar wil uitkleedde en haar geslachtsdelen aanraakte. De vrouw was in staat om Canales Sanchez af te weren en weg te komen. Canales Sanchez werd later op de middag gearresteerd.

Drie vrouwelijke medewerkers hebben een claim ingediend wegens discriminatie. De drie vrouwelijke software-ontwikkelaars kregen een lager salaris en werden ook op andere manieren benadeeld. Vergeleken met collega’s voelen zij zich achtergesteld op het gebied van salaris, promotie en andere voordelen. Latino vrouwen zouden lagere scores krijgen waardoor het voor deze groep moeilijker zou zijn om carrière te maken. Twee van de vrouwen zijn inmiddels vertrokken, maar een van de vrouwen werkt er nog wel. Uber heeft inmiddels salarisverhogingen voor meer gelijkheid doorgevoerd en beterschap beloofd.

De FBI en Justitie in de VS deden onderzoek naar omkoping van overheidsdiensten door Uber.

Op 31 maart 2017 reed een Uberchauffeur een 22-jarige fietser dood vanwege weinig rust en drugsgebruik. Chauffeur M. had de fietser niet opgemerkt nadat hij in de 24 uur voorafgaand aan het ongeluk één keer vier uur had gerust en één keer drie uur en drie kwartier.

Het Europees Parlement eiste dat platforms hun chauffeurs behandelen als gewone werknemers en kregen daarin 24 maart 2023 gelijk bij de Hoge Raad. Dat betekent dat de werknemers recht hebben op pensioen, een ziektewet- en arbeidsongevallenverzekering. De resolutie van het Parlement – aangenomen met 524 stemmen voor, 39 tegen en 124 onthoudingen – was een aanmoediging aan de Europese Commissie om eind 2021 wettelijk vast te leggen dat platformwerkers ‘gewone’ werknemers zijn, tenzij ze dat zelf niet willen of het platform het tegendeel bewijst. Deliveroo vertrok november 2022 uit Nederland en betaalde de 9000 werknemers een vertrekpremie.

Chauffeurs moeten ook volgens het Britse hooggerechtshof, als werknemers en niet als zelfstandigen worden behandeld. Door het vonnis krijgen zo’n zestigduizend Britse Uber-chauffeurs recht op vakantiedagen en minimumloon. Tevens zou de uitspraak gevolgen kunnen hebben voor de verdere platformeconomie, aangezien veel platformbedrijven op dezelfde manier werken. Het Franse hof van cassatie oordeelde in 2019 ook al dat chauffeurs van het platform als werknemers in plaats van zelfstandigen gezien moeten worden. Het hof concludeerde destijds dat er bij Uber “een relatie van ondergeschiktheid” is tussen de bestuurder en het bedrijf. “En dus biedt de bestuurder zijn of haar diensten niet aan als zelfstandige, maar als werknemer”, concludeerde het hof destijds. Uber is in Frankrijk dan ook veroordeeld tot betaling van zo’n 17 miljoen euro aan schadevergoeding en gederfde salarissen

Leegloop, bestuurscrisis en ontslagen

Prabir Adarkar, hoofd financiën vertrok en ging aan de slag als CFO bij de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash. Hij is opgevolgd door Nelson Chai op 10 september 2018.

Liane Hornsey, het hoofd personeelszaken is per direct vertrokken. Een officiële reden voor haar vertrek werd niet gegeven, maar volgens bronnen gaat het over het negeren van interne meldingen over racisme.

David Drummond (topman bij Google-dochter Alphabet) is in 2016 gestopt als bestuurder. Ook de nog maar net gepromoveerde Chief legal officer Salle Yoo vertrok. Yoo werkte sinds 2012 bij Uber. Hoofd wereldwijde operaties en topman Ryan Graves kondigde begin augustus zijn vertrek aan. Financieel topman Gautam Gupta vertrok ook.

Amit Singhal afkomstig van Google werd het hoofd van de computertechnische afdeling en zou Travis Kalanick en de chef van de zelfrijdende-auto-afdeling Anthony Lewandowski bijstaan. Ook Singhal moest echter binnen een maand al weer opstappen nadat uitkwam dat bij Google een onderzoek naar hem liep vanwege seksuele intimidatie en waardoor investeerders Freada en Mitch Kapor zich terug trokken. Singhal gaf vijftien jaar lang leiding aan de zoekalgoritme afdeling van Google. Jeff Jones van winkelketen Target zou het werk overnemen van Ryan Graves, die ook een stapje terug moest doen. Jones zou verantwoordelijk worden voor Uber’s taxidiensten, de marketing en klantondersteuning, maar moest vertrekken vanwege schandalen en sexuele intimidatie. Ook Rachel Whetstone hoofd beleid en communicatie vertrekt en ook vicepresident Sherif Marakby, die verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van een zelfrijdende auto en die net een jaar in dienst was gaan weg. Marakby was met veel moeite weggekaapt bij Ford, waar hij 25 jaar had gewerkt. Travis Kalanick moest half juni 2017 van de investeerders (Fidelity Investments/First Round Capital/Lowercase Capital en Melo Ventures) uiteindelijk zelf ook vertrekken, maar bleef nog wel als lid van de board of directors betrokken. Travis zijn moeder kwam enkele weken daarvoor om het leven door een zwaar bootongeval en zijn vader raakte daarbij zwaargewond. Saillant detail is dat zijn vertrek mede werd bepaald nadat een rapport van Covington & Burley verscheen over de staat waarin het bedrijf verkeerd. Emil Michael, een van de belangrijkste adviseurs van Travis Kalanick moest een dag eerder al vertrekken. Jo Bertram, de regiomanager van Uber in Noordwest-Europa, waaronder ook Nederland valt, heeft haar ontslag op 30 augustus in een e-mail aangekondigd: ‘Gezien de uitdagingen die er op dit moment zijn is het tijd om iemand anders aan het roer te zetten die de koers voor langere termijn kan uitzetten en ons een nieuwe stap kan laten maken. Jo Bertram is vervangen door Tom Elvidge, de baas van Uber in Londen. Jo is daarmee al de twaalfde hooggeplaatste medewerker die het bedrijf in korte tijd verlaat. Travis probeerde nog vergeefs zijn weg terug te vechten. Benchmark Capital klaagde Travis Kalanick echter aan vanwege fraude. Kalanick zou verschillende van zijn misdragingen voor het bestuur hebben verzwegen. Nadat hij was ontslagen zou hij ook geprobeerd hebben om de macht binnen het bedrijf weer naar zich toe te trekken. De rechter verwees de aanklacht echter door naar een arbitragecommissie. Benchmark was een vroege investeerder in Uber. Volgens de rechtbankdocumenten heeft de geldschieter een belang van 13 procent in Uber en een vijfde van het stemrecht in het bedrijf. Ubers waarde werd op dat moment geschat op 68 miljard dollar, wat Benchmarks aandeel 9 miljard dollar waard zou maken. Benchmark Capital klaagde ook Arianna Huffington aan. Investeerder en bestuurder Shervin Pishevar stond aan de kant van Travis en probeerde de bestuurscrisis te beteugelen. Pishevar vroeg in een brief of Benchmark Capital een stap terug wilde nemen in de vervolging van de bestuursraad. Benchmark zou samen met Lowercase Capital, Travis uit de bestuursraad willen krijgen om zo de macht te grijpen. Pishevar zou getracht hebben om 75 procent van de aandelen van Benchmark over te nemen om ze uit het bestuur te krijgen om zo de machtsgreep te voorkomen. Barney Harford werd de nieuwe topmanager (COO). Harford en werkte sinds oktober als adviseur bij Uber op wereldwijde operaties, marketing en klantenserviceteams maar moest in juni 2019 na 18 maanden alweer vertrekken. Ook markeringdirecteur Rebecca Messina moest na 9 maanden dienstverband al weer snel vertrekken. Zij werd opgevolgd door Hill Hazelbaker die tevens de communicatie behartigd.

Ruby Zefo, is per 6 augustus 2018 de nieuwe hoofd privacy functionaris,met als basis San Francisco hebben. Zij leidde bij Intel het wereldwijde netwerk juridisch team voor privacy en veiligheid en is lid van de raad van bestuur van de International Association of Privacy Professionals.

Simon Hania, is de nieuwe gegevensbeschermings functionaris, zoals vereist krachtens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Hania rapporteert aan Uber’s hoofdjurist Tony West. Hania was bij TomTom onderdirecteur voor privacy en beveiliging.

In 2017 deed Uber een uitruil met het Russische Yandex waarin een belang van ruim 36 procent verkregen werd. Uber China fuseerde met het Japanse Internet en telecom conglomeraat SoftBank Group Corp, de investeerder achter concurrent Didi Chuxing (28 miljard). Het gefuseerde bedrijf heeft daar nu een waarde van 35 miljard dollar. De aandeelhouders van Uber China bezitten 20 procent van het nieuwe fusiebedrijf. Uber verloor de afgelopen twee jaar door de keiharde concurrentiestrijd miljarden op de startup in China. Didi Dache en Kuaidi Dache fuseerden begin 2015 tot Didi Chuxing en trokken daarbij een financiering van 7,3 miljard aan. Apple stak 1 miljard in Didi Chuxing. Didi had 87% van de taximarkt in China en zou naar eigen zeggen 1 miljard ritten per jaar maken. De fusie leek beklonken maar de Chinese concurrentiewaakhond zet er nu toch vraagtekens bij en heeft al twee keer een gesprek gehad met Didi gehad en extra informatie gevraagd over de fusie die niet is voorgelegd voor een mededingingsonderzoek. Didi heeft nu in China 85 procent marktaandeel. Softbank is ook de miljarden investeerder van Grab en de belangrijkste investeerder van OLA in India. Softbank kocht ook belangen in Lithium en online verzekeraar Zhong An. Uber verkocht daarom ook de Zuid-Aziatische divisie aan Grab waarbij Uber een belang van 25 tot 30 procent in het nieuw te vormen bedrijf bleef houden. Het gaat om zowel de taxidienst als Uber Eats. Grab en Uber kregen wel een gezamenlijke boete van de toezichthouder van Singapore van 8,1 miljoen euro. Als extra straf moet het autoverhuurbedrijf van Uber verkocht worden aan een ander dan Grab.  Grab heeft zijn hoofdkantoor in Singapore en is ook actief in Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam, de Filipijnen, Myanmar en Cambodja. Het Vision fund ’s werelds grootste private equity fonds van Softbank en het PIF fonds van Saudi Arabie nemen de markt en Uber langzaam over en bezitten nu zo’n 80 procent van de handel. Er werd opnieuw 100 miljard opgehaald voor investeringen in High Tech fondsen. De Japanse miljonair Masayoshi Son, de voorzitter van de Softbank heeft grote investeerders als Mubadala (Abu Dhabi), Apple, Qualcomm en Sharp achter zich staan.

Uber voerde een wachttijdvergoeding voor de chauffeurs door en verkortte de rit annuleringstijd. Ook moet een rit van langer dan 45 minuten vooraf worden gemeld bij een chauffeur. Passagiers die een chauffeur langer dan twee minuten laten wachten moeten daarvoor nu betalen. Verder hebben klanten nog maar twee minuten na bevestiging de tijd om een rit te annuleren. Dit was eerder vijf minuten. Uber gaat samenwerken met pensioenbank Brand New Day. Daardoor kunnen chauffeurs gemakkelijker een zzp-pensioen opbouwen. Chauffeurs kunnen kosteloos informatie inwinnen en betalen geen afsluitkosten. Ook verzekert Uber de chauffeurs kosteloos via AXA tegen de financiële gevolgen van levensgebeurtenissen als ernstige ziekte, letsel en ouderschap. De gemiddelde omzet voor een Uber chauffeur bedraagt circa 15 euro per uur.

Tweehonderd van de 1.500 werknemers op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam werden in juni 2020 ontslagen. Wereldwijd gaan ook 45 kantoren sluiten en moeten 3.700 werknemers het veld ruimen, vanwege scherp gedaalde inkomsten onder andere door de coronacrisis.Tweehonderd medewerkers werden onder druk gezet om een gouden handdruk regeling aan te nemen. Ze werden een dag na het aanbod uit alle systemen gegooid en kregen iedere dag een herinnering aan het aanbod. Slechts een stuk of tien medewerkers gingen niet akkoord met de vertrekregeling en het UWV oordeelde dan ook dat Uber de noodzaak van het collectieve ontslag niet heeft kunnen aantonen.

Ook de chauffeurs kregen te maken met een slinkende omzet die vanaf half maart 2020 door de Corona crisis daalde naar 500 euro per maand terwijl de vaste lasten zo’n 1250 euro bedragen. De inkomsten daalden naar 14,81 euro per uur.  Vanuit de overheid werd van maart tot en met augustus 1050 euro per maand aan Topo steun aan de chauffeurs uitgekeerd. Zo’n 85% van de chauffeur heeft Uber als enige inkomstenbron. Driekwart van de chauffeurs stopten vanwege het Corona besmettingsgevaar met rijden.

Divisies:

UberAir

Uber wil starten met een taxidienst per vliegtuig. In 2020 kunnen reizigers dan vanaf Los Angeles Airport via de dienst Uber Air naar het Staples Center in LA. Een reisje gaat per persoon hetzelfde kosten als nu het geval is met UberX. De Uber drone zal volledig elektrisch zijn en heeft een actieradius van ongeveer 90 kilometer. Er passen vier passagiers en een piloot in. Door de in totaal zes rotors, kan het verticaal kan opstijgen en landen. Uber gaat deze dienst inzetten op vaste, drukke routes via zogenaamde ‘heliports’. Uber is voor het project een samenwerking aangegaan met NASA om een luchtverkeersleidingsysteem te ontwikkelen. Uber wil dat systeem testen door te starten met vluchten rond de Fort Worth-luchthaven van het Texaanse Dallas. Het bedrijf werkt volgens Jeff Holden, Chief Product Manager bij Uber voor de proefvluchten samen met de autoriteiten van Dubai en Los Angeles. Het Amerikaanse leger en de universiteit van Texas helpen Uber met de ontwikkeling. De vliegende taxi moet een gemiddelde snelheid van ongeveer 250 tot 300 kilometer per uur kunnen behalen, een reikwijdte van bijna 100 kilometer en moet vier mensen tegelijkertijd kunnen vervoeren. De specialisten van de universiteit van Texas en van het US Army Research Laboratory – dat zijn basis heeft op de Amerikaanse universiteit – gaan zich vooral bezighouden met de ontwikkeling van de rotors die nodig zijn voor zo’n transportmiddel en met het beperken van de geluidsoverlast. Het Amerikaanse leger wil de opgedane kennis ook gebruiken in eigen voertuigen. Het beperken van geluidsoverlast is een belangrijke drempel om te overwinnen. Uber heeft zelf aangegeven dat een vliegende taxi beduidend minder luid dient te zijn dan een kleine vrachtauto die een huis passeert. Hiervoor heeft de universiteit 18 maanden de tijd gekregen. Uber draagt 185.000 dollar aan het onderzoek bij.

UberBike

Uber heeft in San Francisco Jump Bikes overgenomen waarmee je een elektrische trap ondersteunende fiets kunt boeken voor 2 dollar per half uur. Uberbike auto’s hebben plek voor één stadsfiets of twee racefietsen. De extra kosten zijn vier euro bovenop het gewone UberX tarief. Uber wil de dienst uitbreiden en in plaats stellen van de Ubertaxi daar waar het gaat om de kortere ritten. Uber kocht begin 2018 hiervoor “Jump” voor 200 miljoen dollar en verhuurde via deze dienst elektrische deel fietsen, steps en scooters via de app. De nieuwe Jump e-bikes van Uber waren gemakkelijker op te laden en moeilijker te vernielen, hadden verwisselbare batterijen, intrekbare vergrendelingen en een telefoonhouder. De nieuwe generatie van electrische high-tech fietsen hadden verwisselbare lithium-ionbatterijen, mooie nieuwe displays, intrekbare houders voor smartphones en kabelsloten aan de achterkant. Gebruikers konden de fietsen lokaliseren en ontgrendelen met behulp van de app. Het operationele team van Uber kon de lege batterijen in slechts enkele minuten vervangen, waardoor het niet meer nodig was om elke avond de hele fiets van de straat te halen om op te laden. Er konden realtime gegevens van de fiets gehaald worden terwijl deze in gebruik is van de motor, de aandrijflijn, het sluitsysteem en het batterijsysteem. De fietsen werden geproduceerd in China. De levensduur van de nieuwe Jump-fiets zou drie tot vijf jaar zijn en dat was ongeveer 10 keer die van een gemiddelde persoonlijke fiets. Het doel was om elke fiets slechts eenmaal per jaar te laten binnenkomen voor onderhoud. Zo’n 20.000 à 30.000 deelfietsen van Uber werden echter al snel naar de stort gebracht als gevolg van een deal met deelfietsbedrijf Lime. D divisie met Jump bleek namelijk nogal verlieslijdend en werd in mei 2020 daarom overgedragen aan het concurrerende bedrijf Lime met een deal waarin Uber nog eens 170 miljoen dollar in investeerde. Bij de deal kwam het grootste deel van het personeel van Jump op straat te staan

UberChop

Eind augustus 2016 en in 2017 Uber stuntte het bedrijf met een Chop Chop app waarmee je een helikopter kon boeken voor een vlucht naar Mysteryland. Het bedrijf Heli 2 City werd hiervoor ingehuurd. De heli bracht je naar het Helipad in Amsterdam of Den Haag. Naar Mysteryland kostte 150 euro voor 2 personen, exclusief de entree tickets. Een rondvlucht was ook mogelijk en kostte 100 euro voor 2 personen.

UberComfort

Voor een toeslag op de ritprijs van 20 tot 40% binnen het Uber-black segment krijgt de klant een chauffeur die zich op verzoek stil houdt en wat extra beenruimte

Uber Connect

Een bezorgservice op dezelfde dag. 

UberEats

Koeriers van Uber Eats staakten twee dagen lang in Brussel en Wallonië. Ze eisten een loonsverhoging en betere werkomstandigheden. 1 mei volgde een actie in Brussel. Op dinsdag 30 april en woensdag 1 mei organiseerde de Brusselse koeriersbond La Maison des Livreurs, met de steun van ACV, een tweedaagse staking bij Uber Eats. Bezorgers van het maaltijdplatform leggen het werk neer om de arbeidsomstandigheden aan te klagen. De belangrijkste eis is een loonsverhoging: ze vragen 2 euro meer per bezorging en een halve euro extra per afgelegde kilometer. “De lonen zijn sinds 2019 niet gestegen, ondanks een inflatie van minstens 20%”, aldus het collectief. De organisatoren hekelen ook dat de recente verplichting om ‘riders’ als werknemers te erkennen, niet wordt gehandhaafd. La Maison des Livreurs noemt de autoriteiten laks, maar klaagt “in afwachting” vooral de discriminatie, racisme en “administratieve pesterijen” van de platformen aan. Zo worden accounts van koeriers geregeld geblokkeerd, waarna de bezorgers benadeeld worden door het algoritme. Ze raken hun reviews en ‘track record’ dan immers kwijt, op basis waarvan bestellingen worden toegewezen. Het zwaartepunt van de staking lag op 1 mei in Brussel waar ook een protestactie plaatsvond aan het Belgische hoofdkantoor van Uber. De WhatsApp-groep waarin de manifestanten zich organiseren, telt volgens HLN een 400-tal leden, maar hoeveel koeriers ook effectief staken is onzeker omdat de bezorgers als zelfstandige of via deeleconomie werken en dus al hun inkomsten verliezen als ze geen bestellingen aannemen. Uber Eats moest in België drie ontslagen bezorgers als werknemers beschouwen. Dat oordeelde de Commissie arbeidsrelaties. 

Uber Eats gaat in een deel van Tokio maaltijden bezorgen met zelfrijdende robots. De robotauto’s rijden vanaf eind maart in de Japanse hoofdstad. Uber werkt hierbij samen met Cartken, een robotmaker die ooit werd opgericht door enkele oud-medewerkers van Google en Mitsubishi Electric. Uber Eats testte de zelfrijdende bezorgrobots al in twee Amerikaanse steden. De bezorgrobots kunnen ongeveer 5 kilometer per uur en er past voor 27 liter aan maaltijden in de laadruimte.

Uber Eats maakte in 2022 nog steeds verlies, maar minder dan een jaar eerder en ook in 2023 groeide Eat. Tijdens de pandemie begon het bedrijf met het bezorgen van eten toen de vraag naar taxiritten wegviel. Maar ook na de coronaperiode bestellen mensen nog vaak via Uber Eats. In april, mei en juni steeg de vraag naar maaltijdbezorging met 12 procent. Met de dienst UberEats kunnen klanten via de app eten bestellen en de bezorger op de kaart volgen. De fastfoodketen McDonalds laat ook bestellingen lopen via de app van UberEATS, die deze vervolgens binnen een halfuur bezorgt. Klanten kunnen na de bezorging ook per product een beoordeling geven. In andere landen werkt McDonald’s al met een bezorgdienst. Met UberEat kan de klant daadwerkelijk in real time zien waar de bezorger rijdt. Bezorgers van 18 jaar of ouder melden zich aan via een app en kunnen na de intake bij het Uber-kantoor in Amsterdam een jas en tas ophalen. UberEats adviseert de vaak jonge bezorgers wel om een belastingadviseur of accountant te raadplegen en laat ook schriftelijk bezorgers weten dat ze zelf hun belastingaangifte moeten regelen. De jongeren mogen tot 2254 euro per jaar belastingvrij verdienen. Dat komt neer op zo’n 188 euro per maand, ofwel zo’n 15 uur bezorgen. Daarna moet er belasting over de inkomsten worden betaald. Inschrijven bij de Kamer van koophandel kunnen de bezorgers niet omdat ze maar voor een opdrachtgever werken. Voor de belasting komt dit bij overschrijding van de belastingvrije tijd neer op een verkapt loondienst verband. UberEATS België breidt de dienst uit tot uit zes extra steden buiten Brussel en Antwerpen. UberEATS is één jaar actief in België. De dienst werd twaalf maanden geleden gelanceerd in Brussel en Antwerpen. Als eerste volgen nu Gent en Luik. Maaltijdbezorgers van concurrent Deliveroo werken ook in Spanje als schijnzelfstandigen en hebben volgens de rechter recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers met een contract. Uber had de intentie om Deliveroo in te lijven om zo het monopoly in maaltijdbezorging te krijgen maar ook Amazon ligt op de loer om het bedrijf over te nemen. In 2018 waren circa 116 maaltijdbezorgers betrokken bij een ongeluk. Bij de helft moest een slachtoffer met een ambulance worden afgevoerd. In 2019 zijn er inmiddels 32 ongelukken gebeurd waarbij maaltijdbezorgers betrokken zijn. Zeventien slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, van wie één persoon is overleden.

Na een mislukte overname van Grubhub wil Uber nu maaltijdbezorger Postmates voor 2,35 miljard euro inlijven. De overname wordt volledig in aandelen betaald. Met de aankoop krijgt Uber een extra 8 procent van de Amerikaanse maaltijdbezorgmarkt in handen. Uber Eats trekt zich terug uit  onder meer Tsjechië, Egypte, Roemenië, Saoedi Arabië, Uruguay en Honduras. In de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) worden de activiteiten overgedragen aan Uber dochter Careem. Op zijn beurt zet Careem 31 procent van zijn personeel op straat, in totaal 530 werknemers. Eerder in 2022 trok Uber Eat zich terug uit India. Zomato heeft de bezorging daar overgenomen. CEO Khosrowshahi  zette duizend medewerkers op straat en trok Uber Eats terug uit Zuid Korea en India. Begin oktober verwierf hij een meerderheid in Cornershop, een boodschappenbezorgdienst in Zuid-Amerika. Uber eat in Nederland kampt met een tekort aan zzp bezorgers en biedt nu ook contracten aan.

Uber Eats gebruikers in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht, kunnen nu hun boodschappen uit het uitgebreide assortiment van Gorillas bestellen. Deze bestellingen worden vervolgens in een kwestie van minuten geleverd door een koerier van Gorillas. Uber verwachtte voor het eerste kwartaal van 2024 op 37,0 miljard tot 38,5 miljard aan brutobestellingen en de aangepaste EBITDA zou tussen 1,26 miljard en 1,34 miljard uitkomen. Over het afgelopen kwartaal werd 37,7 miljard dollar aan boekingen en een aangepaste EBITDA van 1,4 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 82 procent.

UberFreight

In de VS is er de Uber Freight app, waarmee vrachtwagenchauffeurs kunnen worden geboekt. De chauffeur kan de ladingen in Uber Freight selecteren op bestemming, deadline en soort vrachtwagen. Als een chauffeur een geschikte lading ziet, kan deze via de app worden aangenomen, mits hij beschikt over de juiste papieren en verzekeringen. Uber betaalt het transport binnen een paar dagen, zonder extra kosten. In oktober 2020 werd een deel  van de aandelen ter waarde van 500 miljoen dollar verkocht aan een groep investeerders onder aanvoering van private-equityfonds Greenbriar. Uber Freight wordt door de deal gewaardeerd op 3,3 miljard dollar. Uber behoudt een meerderheid van de aandelen, maar accepteerde wel twee bestuurders van Greenbriar binnen de raad van bestuur. Uber Freight leed grote verliezen. In het tweede kwartaal kwam het bedrijfsresultaat (ebitda) uit op 49 miljoen dollar verlies.  In september verkocht Uber zijn Europese vracht-activiteiten aan het Duitse Sennder. In ruil daarvoor verwierf Uber een minderheidsbelang in Sennder, waardoor het bedrijf toch nog een bescheiden positie houdt in de Europese vrachtmarkt. Uber Freight heeft een netwerk van 65.000 vervoersbedrijven en duizenden klanten. Daaronder zijn onder meer AB Inbev, Nestle, LG en Heineken. Het streven is  om tegen 2028 de omzet te vertienvoudigen tot 2 miljard euro en de volledige toeleveringsketen van bedrijven te beheren. Momenteel is de omzet in Europa 200 miljoen euro. De vrachtactiviteiten vertegenwoordigen nu slechts 14 procent van de totale omzet. De vrachtopbrengsten zijn met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder gedaald wat vooral te wijten was aan de lage tarieven voor vrachtvervoer. Volgens Lior Ron, de oprichter en topman van Uber Freight, is het succes bij grote bedrijven in Noord-Amerika een van de grootste redenen voor de digitale impuls in Europa. 

UberGreen

Er komen leasemogelijkheden om elektrisch te kunnen rijden. Importeur Hyundai Nederland gaat zorgen voor de uitrol van elektrische taxi’s in Amsterdam. Dankzij de samenwerking moet het voor taxichauffeurs, die gebruik maken van een Uber-app, minder kostbaar worden om de overstap naar een elektrische auto te maken. De auto’s die in aanmerking komen zijn de elektrische modellen Kona en Ioniq. Ritten met de elektrische taxi worden 2 euro per rit duurder, maar Hyundai wil elektrische ritten juist goedkoper maken. Veel mensen lijken bereid om met een duurzame taxi reizen en willen die opslag betalen voor een milieuvriendelijke rit.  1,50 euro van die opslag gaat naar de taxichauffeur, 50 cent is voor Uber, zodat het voor de chauffeurs iets aantrekkelijker wordt om elektrisch te gaan rijden. Uber denkt uiteindelijk 800 miljoen dollar kwijt te zijn aan de transitie naar groen vervoer. In Nederland is daar nog weinig van te merken. 10 procent van de taxi’s die in Nederland voor Uber rijden, is al elektrisch. Ook wil Uber een eigen elektrische auto ontwikkelen in samenwerking met ontwikkelaar Arrival, om die vervolgens in te kunnen zetten voor taxiritten. The Arrival Car wordt in de zomer van 2021 gepresenteerd en gaat in het derde kwartaal van 2023 van de band rollen. Met de Arrival Car willen Uber en Arrival inzetten op zitcomfort, gebruiksgemak en veiligheid. Daarom worden Uber-chauffeurs de komende maanden bij het ontwerpproces betrokken. Informatie over zaken als vermogen, accucapaciteit, laadvermogen en rijbereik is nog niet vrijgegeven. Volgens de ontwikkelaars rijdt een Uber-auto gemiddeld zo’n 45.000 tot 50.000 kilometer per jaar, ruim viermaal zo veel als een normale auto.

UberOne

Ontworpen om gebruikers te stimuleren meer gebruik te maken van de Uber-diensten door intensief gebruik goedkoper te maken. Volgens Uber zijn de gemiddelde besparingen van leden in het VK door promo’s en ledenprijzen £ 19 per maand. Uber One is ook gericht op het vergroten van de loyaliteit en het behoud van klanten, en het aantrekken van nieuwe gebruikers die op zoek zijn naar gemak en waarde.
Om lid te worden van Uber One, moeten gebruikers inloggen op hun Uber-account en de Uber One-optie in het menu selecteren. Ze kunnen dan kiezen tussen het maand- of jaarabonnement en betalen met de betaalmethode van hun voorkeur.
Uber One maakt deel uit van de strategie van Uber om een one-stop-shop te worden voor alle transport- en bezorgbehoeften, maar ook om zijn inkomstenstromen te diversifiëren en zijn winstgevendheid te vergroten.

UberPayments

Uber heeft bij De Nederlandsche Bank (DNB) een vergunning voor het uitvoeren van betalingen aangevraagd om zelf de betalingen van klanten aan chauffeurs, maaltijdbezorgers en restaurants uit te kunnen voeren. De aanvraag van Uber wordt door DNB beoordeeld. Als de vergunning wordt verleend, kan Uber daarmee in de hele Europese Unie betalingen uitvoeren.

Uber Pets

Uber rekent een toeslag van 3 euro voor ritten met Uber Pet. Die 3 euro gaan naar de chauffeur, ‘als extra vergoeding voor het schoonmaken van het voertuig’. Alle chauffeurs hebben zelf de mogelijkheid om te kiezen of zij Uber Pet aanbieden.

UberPitch

Uber is samen met investeerder en initiatiefnemer van het doorgroei fonds EQT Ventures Kees Koolen gestart met een Europese competitie voor startende ondernemers genaamd UberPitch waarin jonge ondernemers zeven minuten de tijd krijgen om voor een jury te pitchen. Er kwamen 120 aanmeldingen binnen voor de eerste voorronde. Uber betaalde 10.000 dollar aan een Finse onderzoeker nadat deze een lek op de site had ontdekt. Het is de hoogste beloning die Uber heeft uitgekeerd. Hij ontdekte dat hij zelf een beheerder-account kon aanmaken voor de Newsroom. Via het Java-script kon hij vervolgens doordringen tot het interne netwerk.

UberPool

Uber lanceerde een nieuwe vervoersdienst app: carpooling uberPOOL.

UberPublic transport

Sinds 31 januari 2019 is Uber na wat kleine experimenten in de VS en Canada, in Denver gestart met het aanbieden van openbaar vervoer dat kan worden betaald met de app. Na Denver zullen volgens Ubers hoofd vervoer David Reich ook andere steden worden bediend. Uber verdient nu nog niets voor deze dienstverlening maar in de toekomst zou de gemeente een percentage van ieder via Uber verkocht kaartje aan het bedrijf moeten afdragen, of voor een vast bedrag per maand de dienst kunnen afnemen. Dankzij het digitaal betalen via de app kunnen Gemeentes circa 15% van hun kosten uitsparen.

Uberrent

Uber Rent is sinds 2023 bestemd voor het huren van een auto. Voor deze dienst werkt Uber samen met Hertz en Avis. Het testen van autoverhuur via de app begon overigens al in 2018 in San Francisco. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door CarTrawler – ‘s werelds meest toonaangevende technologieleverancier voor de verhuursector. Met CarTrawler worden de beste autohuuropties aanbevolen op basis van de locatie en bestemming van een gebruiker. Daarnaast kunnen gebruikers huuropties binnen de dienst vergelijken op basis van prijs, grootte van de auto en beoordelingen van andere gebruikers. Als je deze 4 stappen volgt kan je eenvoudig een huurauto reserveren:

 • 1. Zorg dat je Uber app up-to-date is om toegang te krijgen tot de Uber Rent functie.
 • 2. Kies de gewenste locatie, ophaaltijd en inlevertijd voor je huurauto.
 • 3. Kies de beste huuroptie uit het grote aanbod in de Uber app.
 • 4. Kies eenvoudig voor de huurauto die het beste bij je past, en je kunt vertrekken!
UberRush

Uber stopte 30 juni 2018 grotendeels met bezorgdienst Rush in New York, San Francisco en Chicago. De koeriersdienst vervoerde zendingen tot vijftien kilo en stopte vlak nadat ook Shyp, de in 2014 opgerichte fietskoerier, zijn activiteiten met een bezorg-app stopte in San Francisco, New York en Miami. In 2015 was Shyp nog 250 miljoen dollar waard. Uber wil leren van de gestopte Rush-dienst en de kennis gebruiken voor UberEats, dat aan ruim 100.000 restaurants levert.

UberX

Als gevolg van de coronacrisis daalden de opbrengsten bij UberX in 2020. De omzet van de bezorgdiensten verdubbelden daarentegen juist. De totale omzet van Uber daalde met bijna een derde tot bijna 1,9 miljard euro, wat resulteerde in een verlies van 1,8 miljard dollar inclusief de bijna 400 miljoen dollar voor een reorganisatie. Er  rijden in Nederland officieel vierduizend taxi’s voor Uber maar volgens de aangesloten chauffeurs zijn dat er zeker drie keer zoveel. Het aantal taxichauffeurs dat in Amsterdam gebruik maakt van de Uber app is gegroeid van 1.298 in januari 2016 naar 3.979 in 2022 en een kleine 5.000 in 2023.  Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat de dienst die Uber via een app aanbiedt een vervoersdienst is in de zin van het EU-recht. EU-lidstaten mogen bepalen onder welke voorwaarden deze dienst mag worden verleend. Op taxivervoerdiensten die Uber in Nederland aanbiedt is taxiregelgeving van toepassing. Binnen de taxisector is de CAO Taxivervoer algemeen verbindend verklaard en dus van toepassing op alle taxibedrijven en werknemers in de taxibranche. Het Europese Hof van Justitie heeft in deze zaak geen uitspraak gedaan over de vraag of een Uber chauffeur als werknemer dient te worden beschouwd. Via UberX konden zzp’ers taxi rijden zonder over een eigen auto of over een ondernemersvergunning te beschikken. Minder dan één procent van de 1000 aanmeldingen gaat uiteindelijk voor het bedrijf rijden. Daarom werden potentiële chauffeurs binnen gehaald met 159 euro korting op een rijopleiding en hulp bij het aanvragen voor vergunningen. Zowel de auto als de vergunning konden door de chauffeur worden geleased. Onder andere Toyota en diverse leasemaatschappijen gingen hiervoor een samenwerking aan met Uber. De auto kon via een aparte leasemaatschappij voor gemiddeld 800 euro per maand (24 maanden) geleased worden en de vergunning voor circa 240 euro per maand via een vof constructie bij bestaande taxibedrijven. Het enige dat de chauffeur nodig had is een taxipas en de wil om voor een all in prijs van circa 10 tot 25 euro bruto per uur voor Uber te rijden. De brandstof, de telefoon, de auto, boetes, parkeergeld, boekhouder en de verzekering gaan daar nog van af. Uber berekent 25 procent commissie excl. btw. en int zelf de ritprijs via de creditcard bij de klant. Als chauffeurs een te lage gemiddelde rating hebben, mogen ze niet meer voor Uber werken. Een rit vanaf het Museumgebied in Amsterdam naar Schiphol levert de chauffeur netto slechts zo’n 17 euro op. Om de omzet op te krikken rijden sommige UberX chauffeurs met een daklicht en pikken tussendoor illegaal klanten van de straat op. Het was toen nog mogelijk om direct voor de aankomsthallen op Schiphol in te laten stappen. Hiervoor kregen geselecteerde chauffeurs van uberX toegang tot de rijbaan bestemd voor besteld vervoer naast de taxibaan. Eerder hadden alleen UberBLACK chauffeurs deze mogelijkheid. De service is een samenwerking tussen Uber en Schiphol Transfer Assistance. De Uber passagier betaalt hiervoor per rit 2,50 euro extra. Chauffeurs van UberX hebben sinds kort ook de mogelijkheid om een voorkeursbestemming op te geven. Uber werd door het ILT in 2016 met 650.000 euro beboet omdat zij taxichauffeurs lieten rijden met zo’n gepachte vergunning. De boete maakt deel uit van de eerder opgelegde dwangsom van in totaal 1 miljoen euro. Daarvan werd 350.000 euro door Uber betaald wegens illegaal taxivervoer met Uberpop. Vanaf 10 oktober 2018 rijden in Amsterdam de eerste elektrische auto’s van Uber, LeasePlan, Nissan en Nuon rond. De eerste chauffeurs gingen in een gezamenlijke pilot van de vier bedrijven met een Nissan Leaf rijden. In november volgde de tweede groep uit de pilot van dertig auto’s. 

Vanaf maart 2024 kunnen Uber en Bolt chauffeurs reizigers ophalen op een nieuwe locatie aan de Koepelstraat, op vijf minuten lopen van Schiphol Plaza. Deze is ook te bereiken via een nieuwe doorgang achter café Rembrandt. Ook airline crews kunnen ervan gebruikmaken om zich te laten ophalen of afzetten.  De nieuwe locatie, een zogenoemde aankomstpassage, kan gevonden worden via borden vanaf de aankomsthal. Na de zomer gaan ook touringcars gebruikmaken van de locatie aan de Koepelstraat.  Met de nieuwe aankomstpassage creëert Schiphol ruimte rondom het Jan Dellaertplein, waardoor het busstation kan worden verbouwd. 

Uber mikt naast de Schipholritten vooral op het gat dat de treintaxi heeft achtergelaten. NS gaat met Uber samenwerken en is een campagne gestart, waarmee Amsterdammers van NS een NS Business Card en een budget van Uber (en SnappCar) krijgen.

Met een nieuwe optie op de app kunnen gebruikers ook op een vooraf ingesteld tijdstip de taxi bestellen. Deze Scheduled Rides-functie is nu alleen nog beschikbaar in Seattle maar komt ook beschikbaar in andere grote steden met veel zakelijke reizigers. Andere nieuwe aanpassingen in de app moeten zorgen voor drie tot vier keer zoveel chauffeurs. Behalve dat de meter direct bij aankomst begint te lopen in plaats van na 5 minuten hebben klanten voortaan nog maar twee minuten om een eenmaal bestelde rit te annuleren. Wanneer klanten de chauffeur een slechte beoordeling geven, terwijl er eigenlijk iets mis ging met de app, dan telt die beoordeling niet meer mee. Verder krijgen chauffeurs voortaan een notificatie als iemand een rit aanvraagt van 45 minuten of langer. Daardoor kunnen ze van tevoren beslissen of ze daar tijd voor hebben. De chauffeurs hoeven geen afsluitkosten voor het spaarpensioen van Brand New Day te betalen en krijgen ook gratis een informatiegesprek over de regeling.

Tijdens het Offerfeest en andere voor moslims belangrijke dagen zijn er minder chauffeurs op de weg. Wanneer er tegelijkertijd evenementen zijn dan wordt een ritje vaak ruim drie keer zo duur.  Minder aanbod van chauffeurs en aanvragen betekent hogere prijzen. Hoe meer aanvragen hoe duurder een ritje wordt en is dan zelfs duurder dan rijden met de reguliere taxi. Momenteel zijn er zo’n 1000 zzp chauffeurs in Amsterdam. In 2022 was de gemiddelde wekelijks afgelegde afstand per chauffeur circa 440 km. Chauffeurs kunnen in Amsterdam kiezen uit Uber X (reguliere versie), Uber Black (luxere versie met betere auto’s), Uber Van (auto’s die geschikt zijn voor grotere groepen) en sinds april 2021 Uber Saver (waar lokale chauffeurs reageren en contact maken met passagiers tegen lage kosten via de app). De meeste ritten zijn van Uber X en De gemiddelde ontvangen rating is 4,93 sterren. De bruto verdiensten van chauffeurs per uur waren gemiddeld 24,91 euro. Tijdens het eerste coronajaar 2020 was het gemiddelde €14,81 per uur. In 2022 zien we het hoogste gemiddeld bruto verdiensten per uur van €32,32. Hiervan gaan de autokosten en afschrijving nog af. In 2022 verdiende een kwart van de chauffeurs minder dan €24,27 per uur, en een kwart verdiende meer dan €38,36 per uur.
De bruto verdiensten per uur zijn het hoogst als de chauffeur meer in de vroege ochtend of het weekend rijdt. In 2022, 10% meer ritten op die momenten gaat gepaard met ongeveer 3% hogere verdiensten per uur vergeleken met ritten in de middag door de week.
Ook ritten in de nachts leveren de chauffeur meer op: 10% meer ritten op die momenten gaat gepaard met 1,4% hogere verdiensten per uur vergeleken met ritten in de middag door de week. In 2022 kreeg 88% van de chauffeurs een fooi van gemiddeld 43 cent per trip. Een extra punt op de rating van de klant vergroot de kans op een fooi met 5%. Een chauffeur die 32 tot 38 uur online is, verdient gemiddeld €4.263 bruto per maand. Wie gemiddeld meer dan 38 uur per week online is, verdient gemiddeld €5.484 bruto per maand. 

De curator vermoedt grootschalige fraude bij failliet A2B Taxi uit Borne en heeft melding gedaan bij de FIOD en de ILT. Tussen verschillende taxibedrijven zou met taxi’s zijn geschoven en in de praktijk zou er vooral mee voor Uber zijn gereden door zzp’ers zonder vergunning. De bestuurder en enig aandeelhouder van A2B was een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming van de in Amsterdam woonachtige Mohammed el M. die ook nog twee gelieerde bedrijven bestuurde, te weten Taxi Limo Twente en KLM Taxi Service. El M. is in het recente verleden persoonlijk failliet geweest, destijds ook in verband met een taxibedrijf. Mohammed el M. is in Engeland en liet de curator weten dat er geen boekhouding meer is van de onderneming omdat deze vernietigd is door de woningbouwvereniging bij de ontruiming van zijn woning. Het faillissement werd aangevraagd door Sociaal Fonds Taxi, dat nog 9.000 euro tegoed had van A2B Taxi. Het bedrijf laat een schuld achter van minimaal 109.000 euro. Ten tijde van het faillissement had het bedrijf drie taxi’s op naam staan, maar een maand eerder waren dat er nog 49. Daarvan gingen er 25 over naar Taxi Limo Twente en elf naar particulieren. Als bij één van de bedrijven de schulden te groot werden, gingen de taxi’s naar de andere BV’s en werd het eerste bedrijf opgeheven. De taxi’s reden vrijwel allemaal vanaf Schiphol en werden bestuurd door zzp’ers zonder eigen vergunning. Zij pachtten de vergunning van A2B Taxi. Uber stond toe dat met de twee chauffeurs die er op papier stonden zogenaamd alle ritten werden gereden.

UberPop

De ILT int 650.000 euro als restant van de eerder opgelegde dwangsom van 1 miljoen euro en beraadt zich nog over het opleggen van een nieuwe, hogere last onder dwangsom. Uber stopte in Nederland in november 2015 met de dienst Uberpop, nadat in totaal 48 Uberpop chauffeurs werden aangehouden. Het Openbaar Ministerie deed 29 september voor de tweede keer een inval bij het kantoor van Uber in Amsterdam en nam daar de administratie in beslag. Uber werd vanwege de Uberpop activiteiten door justitie beschouwd als een mogelijke criminele organisatie. Uber zou met de dienst Uberpop niet alleen loonbelasting hebben ontdoken, maar via een belastingconstructie met een Nederlandse CV en een adres op Bermuda vrijwel geen belasting afdragen. Er werd binnen het Nederlandse belastingstelsel een extra aftrekpost van 6,1 miljard dollar (5,45 miljard euro) gecreëerd, door de aftrekpost voor intellectueel eigendom van Bermuda te verplaatsen naar een dochteronderneming in Nederland, waar er gunstige belastingregels voor inkomsten uit immateriële bezittingen, zoals merkrechten zijn. Omdat Uber een verlies van ruim 8 miljard dollar draait kunnen ze van deze aftrekpost echter nog niet profiteren.

Uber bediende klanten in Nederland eerst nog alleen met officiële taxi’s onder de naam Uberblack, maar vanaf augustus 2014 werd deze dienstverlening uitgebreid met goedkoper personenvervoer via Uberpop. Omdat Uber deze diensten organiseerde en faciliteerde, de chauffeur een vergoeding en bonussen uitbetaalde en ook de betaling van de passagiers int, zijn ze ze volgens de voorzieningenrechter gehouden aan de wet personenvervoer.

Uber bood via de “Uberpop” app goedkoop personenvervoer aan en liet particulieren en kleine zelfstandigen de taxiritten uitvoeren. Deze moesten hiervoor dan wel de wet overtreden. Uber sloot contractueel alle aansprakelijkheid voor henzelf uit. In de contracten met de chauffeurs stelden ze expliciet dat ze zelf geen vervoerder zijn en dus ook zelf geen vervoersdiensten aanbieden. Uber diende klachten in bij de Europese Commissie tegen de toezichthouders in Spanje, Duitsland en Frankrijk voor het verbieden van de dienst Uberpop en hield in april 2015 een petitie waarvoor 15.000 mensen online tekenden.

Taxichauffeurs en de Overheid beschouwden de particuliere Uberpop chauffeurs als snorders en openden een digitaal meldpunt. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) stuurde 140 snorders in de eerste helft van 2014 een brief om ze te laten stoppen op straffe van een boete van 4.200 euro en een last onder dwangsom waarmee bij herhaalde overtreding 10.000 euro per keer wordt beboet met een maximum van 40.000 euro wegens schending van artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000. De tweede helft van 2014 werden nog eens waarschuwingsbrieven verstuurd naar 32 Uberpop-chauffeurs.

Pas, nadat Uber de dienst had uitgebreid, in de nacht van zaterdag 11 oktober op zondag 12 oktober 2014 werden voor het eerst vier Uberpop chauffeurs met behulp van ILT mystery guests aangehouden en beboet met 1.500 euro. De chauffeurs tekenden bezwaar aan en drie van hen werden zes maanden later op 17 april door de rechter-commissaris in Amsterdam conform de eis veroordeeld wegens overtreding van de Wet personenvervoer en hebben nu een strafblad. De boete mocht in 10 termijnen worden afgelost. Een van de veroordeelde chauffeurs bleek nog in zijn proeftijd te zitten vanwege een veroordeling wegens uitkeringsfraude. Een andere chauffeur verklaarde door Uber misleid te zijn over de strafbaarheid. Uber kondigde meteen na de uitspraak aan een bodemprocedure aan te zullen spannen. Nu naast de voorzieningenrechter ook de strafrechter zich heeft uitgesproken heeft het O.M. Uber als verdachte aangemerkt en werd er een opsporingsonderzoek gestart om wettelijk vast te stellen dat Uber zich schuldig maakt aan het bedrijfsmatig organiseren van illegaal personenvervoer. Acht Rotterdamse Uberpop chauffeurs kwamen er af met een voorwaardelijke geldboete van 1500 euro. Er werden in totaal al 49 Uberpop snorders bij 29 acties aangehouden en voor elke betrapte snorder loopt de dwangsom voor Uber met 50.000 euro op. Onder de nieuwe last onder dwangsom zijn 7 chauffeurs aangehouden, waarmee de nieuwe dwangsom 350.000 euro bedraagt. De inspectie geeft ook de snorders een boete van 4.200 euro en bij herhaling 10.000 euro. Uber hoopt nu in de Europese Unie de classificatie van ‘digitale dienst’ te krijgen en wil hiermee de regelgeving voor reguliere transportbedrijven ontwijken. Uber moet hiervoor vijftien rechters in Luxemburg overtuigen dat het bedrijf slechts een digitaal platform is dat chauffeurs en klanten met elkaar verbindt.

Normale TTO taxi’s staan steeds vaker langs de kant met wachttijden van 1 tot 2 uur tussen de ritten.  Uber gaat bij treinwerkzaamheden voor € 4,20 per persoon naar Schiphol rijden wanneer vier passagiers de taxi delen. Buiten de actieperiode hanteert het bedrijf  ’dynamische tarieven’. Hoe groter het aanbod passagiers hoe meer de Ubertaxi kost. Dat kan oplopen tot wel 2,8 keer de normale Uber ritprijs. Uber is dan duurder dan de normale taxi. Laatste partner is Hotels.com, dat een Uber-knop in zijn app opneemt.

Een ritje vanaf het station van Zwolle naar de Sassenpoort – een afstand van 1,2 kilometer – kost 12 euro en naar Park de Wezenlanden 13,86 euro. Dat is nog zonder promotiekorting. Voor een rit van de plas naar het Winkelcentrum Stadshagen ben je 34,32 euro kwijt. Van Zwolle naar Dalfsenkost zo’n 42,64 euro


Wat er aan  vooraf ging

1 oktober 2014 kreeg de Tweede Kamer een evaluatie van de pilot waaruit bleek dat er nog geen boetes waren gegeven of daadwerkelijke controles werden verricht, vanwege moeilijkheden bij de opsporing en vastlegging van de overtreding. De app kon niet offline worden gehaald omdat deze ook werd gebruikt voor de legale taxidiensten van Uber.

4 december 2014 werd in de tweede kamer met een motie gevraagd om te onderzoeken of en hoe de legale toetreding van initiatieven zoals Uber en Uberpop tot de taximarkt gerealiseerd zouden kunnen worden. De SP heeft daarna op 15 december en 17 maart schriftelijke vragen ingediend.

8 december 2014 stelde de voorzieningenrechter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven Uber in het ongelijk gesteld en deze moest onmiddellijk stoppen met de Uberpop dienst. Een dwangsom tot een maximum van 100.000 euro bleef gehandhaafd. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de dwangsom 18 mei verhoogd naar 1 miljoen.

17 december 2014 werd voor de eerste keer een boete van 10.000 euro opgelegd na een nieuwe constatering. Ondertussen startte Uber nog met het aanbieden van Uberpop taxidiensten in Den Haag en Rotterdam maar ook daar werden meteen een aantal chauffeurs beboet.

22 december 2015 komt ILT er achter dat ze alleen met een privételefoon en een creditcard een UberPOP-rit kunnen boeken. Tot dan hebben inspecteurs vergeef geprobeerd om met hun prepaid creditcards de ritten te boeken.

26 januari 2015 kwamen ruim honderd taxichauffeurs in Amsterdam bijeen om actie te voeren tegen Uber. Circa dertig Rotterdamse Uberblack taxichauffeurs zijn daarna gestopt met Uber, hebben hun telefoons ingeleverd en stapten over op een andere app.

6 februari 2015 werd uit naam van 1400 Amsterdamse taxichauffeurs een petitie ingediend bij wethouder Litjens van de Gemeente Amsterdam. De chauffeurs eisten dat Uberpop meer gecontroleerd gaat worden. In een brief aan de Gemeente Amsterdam, die werd ondertekend door ruim 800 chauffeurs, eisten ze verder dat de verantwoordelijke autoriteiten gezamenlijk harde controles uitvoeren. De chauffeurs wilden binnen 7 dagen een reactie en als er niets zou gebeuren zouden ze de confrontatie met Uberpop en zijn chauffeurs zelf aangaan. Organisatorisch zijn er op dat moment bij de ILT problemen. Er zijn geen creditcards om Uberpop accounts aan te kunnen maken en ook zijn er geen onopvallende voertuigen beschikbaar. De overtreding moet aan de hand van een lijst met kentekens gebeuren en er zijn belastende verklaringen nodig van de vervoerde klanten die de taxirit besteld hebben via hun telefoonapp. Toch besluit ILT de acties deze dagen onder druk van de politiek en de acties van chauffeurs uit te voeren.

14 februari 2015 was er rond middernacht een demonstratie tegen Uber op en rond de grachtengordel. De politie was geïnformeerd over een geplande blokkade bij de ambtswoning van burgemeester Van der Laan en sloot een deel van de Herengracht af. Hetzelfde weekeind werden in Amsterdam vier en in Rotterdam één UberPOP-chauffeur door de ILT betrapt.

17 februari 2015 werd Uberpop actief in Utrecht waarna op a8 februari ruim 200 taxichauffeurs uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag demonstreerden op het Malieveld in Den Haag.

21 februari 2015 waren er in Amsterdam op de Rozengracht, de Van Woustraat en de Gerard Doustraat opnieuw confrontaties, waarbij zo’n 25 taxichauffeurs 12 Uberpopchauffeurs hebben klem gereden.

23 februari 2015 bestelden taxichauffeurs een Uberpoptaxi en lieten hem naar de standplaats bij het Moreelsepark voor het gebouw van ProRail rijden, waar ze hem klemreden en de politie erbij haalden.

24 februari 2015 heeft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi, om verdere escalatie te voorkomen in een brandbrief aan staatssecretaris Mansveld gevraagd om een einde te maken aan de ‘illegale taxidienst’ en deed samen met Taxi Centrale Amsterdam aangifte tegen Uber.

25 februari 2015 werd in Utrecht een Uberpopbestuurder klemgereden op het Jaarbeursplein, waarna de auto voor een dag in beslag genomen werd door de politie. De bestuurder kreeg een proces verbaal.

2 maart 2015 hebben Rotterdamse taxichauffeurs twee auto’s van Uberpop klem gereden en helemaal volgeplakt met stickers met het woord Uberpop met een rode streep er doorheen.

10 maart 2015 werden drie chauffeurs van UberPop in Amsterdam bedreigd door gemaskerde mannen met boksbeugels en hamers. Een Uberchauffeur werd op de A10 in Amsterdam klemgereden, waarna zijn banden lek werden gestoken. Er werd een vloeistof over de auto gegooid, de ruiten werden stuk geslagen en er werd een boksbeugel tegen de keel van de chauffeur gehouden. Later werd nog een tweede chauffeur bij het Rembrandtpark klemgereden door gemaskerde mannen die hem bedreigden met een hamer en zeiden dat als hij nog langer voor UberPop zou blijven rijden er represailles zouden volgen. Bij een derde incident achtervolgden diverse taxi’s een auto van Uberpop maar deze taxichauffeurs werden aangehouden en geverbaliseerd wegens roekeloos rijgedrag. Hiervan is volgens de politie ook aangifte gedaan. Naar aanleiding van de bedreigingen en de aangiftes werd de recherche op de zaak gezet. Wethouder Verkeer van de gemeente Amsterdam Pieter Litjens drong bij staatssecretaris Wilma Mansveld aan op intensivering van de handhaving.

26 maart 2015 namen de ILT en de Belastingdienst de complete administratie in beslag bij een inval in het Uber kantoor in de Vijzelstraat te Amsterdam. Het kantoor was op het moment van de inval tijdelijk gesloten en de activiteiten vonden plaats op het andere kantoor aan de Barbara Strozzilaan aan de Zuidas. De Belastingdienst heeft Uber gewezen op de fiscale verplichtingen die los staan van het al dan niet in strijd handelen met de Taxiwet en kan de belastinggegevens die bij Uber in beslag zijn genomen vergelijken en controleren met de individuele aangiften van de chauffeurs.

2 april 2015 ondervond de ILT bij een vervolgonderzoek aan het kantoor van Uber in de Vijzelstraat in Amsterdam tegenwerking van een 36 jarige medewerker en liet de persoon in kwestie arresteren vanwege obstructie.

17 april 2015 werden de eerste snorders door de rechter-commissaris in Amsterdam conform de eis veroordeeld wegens overtreding van de Wet personenvervoer en kregen hierdoor een strafblad. De boete van 1.500 euro mocht in 10 termijnen worden afgelost. De ILT heeft in Amsterdam al 23 keer proces-verbaal opgemaakt tegen UberPop-chauffeurs. De snorders moesten allen een boete van 1.500 euro. Naast de strafbeschikking kregen de snorders ook een last onder dwangsom (LOD) opgelegd, wat betekent dat bij elke nieuwe overtreding per keer 10.000 euro betaald moet worden tot een maximum van 40.000 euro.

18 april 2015 Uber wilde voor huidige en toekomstige bestuurders de opleiding, het verkrijgen van een chauffeurspas en een geneeskundige verklaring betalen. Behalve de chauffeur moet echter ook de auto aan de taxi eisen voldoen. De auto moet behalve blauwe platen ook een taximeter en een bct hebben en voorzien zijn van tariefkaarten, vergunning etc. Ondanks dat dit alles niet geregeld was, reed Uberpop gewoon door.

6 mei 2015 wordt besloten dat Uberpop eind 2015 wordt gelegaliseerd wanneer de chauffeurs een chauffeursvergunning halen en de auto door de RDW is gekeurd als taxi. Alle ander verplichtingen zoals blauwe platen, taximeter en tariefkaarten zijn voor de dienst niet meer nodig. Uber zelf heeft dan ook geen ondernemersvergunning meer nodig.

18 mei 2015 verhoogde de Inspectie Leefomgeving en Transport de maximale dwangsom van 100.000 euro naar een maximum van 1 miljoen euro. Per overtreding kost het Uber 50 duizend euro tot een maximum van 1 miljoen. De dienst werd daarna sterk beperkt en alleen nog ingezet voor contractvervoer.

4 juli 2015 hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie Amsterdam opnieuw een UberPop chauffeur aangehouden. De chauffeur kreeg een proces-verbaal en een last onder dwangsom opgelegd wat inhoudt dat hij bij een herhaling een bedrag van 10.000 euro moet betalen. Dit is de derde aanhouding van een UberPOP-chauffeur sinds de oplegging van een nieuwe dwangsom tegen het bedrijf in mei. Iedere keer dat een UberPOP-chauffeur wordt betrapt, krijgt Uber een boete van 50.000 euro. In totaal kan dit bedrag oplopen tot 1 miljoen euro.

20 november 2015 stopte Uber met Uberpop

31 december 2015 Uber verhoogt de commissie voor de UberX chauffeurs met 5%

25 februari 2016 Uber stopt met de luxe limousine-dienst UberLux. Hierbij werd gereden met de Mercedes-Benz S-Klasse en Audi A8. Chauffeurs die voor deze dienst werkten moeten gaan rijden met het goedkopere UberBlack. Uber biedt in Nederland alleen nog UberX, UberBlack en UberVan aan.

25 maart 2016 worden de ritprijzen van UberX met 20% verlaagd en ging het starttarief naar 1 euro. De chauffeurs die leasecontracten hebben afgesloten en hierdoor aan Uber vastzitten, kunnen geen kant op. In het begin werden de tekorten voor de chauffeurs nog gecompenseerd maar dat wel al snel ingeperkt.

4 maart 2018 bleek er een aanval op het kantoor van Uber in Amsterdam te zijn gepland voor 20 maart 2018 om 16.00 uur, zo bleek uit een ontdekte oproep in berichtendienst Telegram. In de oproep staat o.a.: ,,Alles en iedereen is welkom. Neem je bakstenen, vuurwerk en molotovs mee!” en ,,De klant is koning en de chauffeurs zijn kankerhonden en slaven” en “Uber haalt meer en meer het bloed onder mijn nagels vandaan”. “We moeten samen Uber binnenstormen. Met veel man. Ons doel: Uber moet slecht in de media komen!” en “Als Uber weg is, dan is iedereen blij.” Tot de leden die zich broeders noemen, behoren ook Uber-chauffeurs die het oneens zijn met de commissie van 25 procent. De Telegram-groep ‘WegMetUber’, heeft zo’n 267  leden. Niet zeker is of de actie nu nog wel door, gaat nu zowel de politie als Uber op de hoogte zijn van de geplande aanval.

19 februari 2019 kwamen niet Uber chauffeurs vanuit Amsterdam (60) ,Rotterdam (140) en Utrecht samen op het Malieveld in Den Haag. Organisatoren Gokhan Bilgin (R’dam) en Willem Drieling (Abcoude) werden gesteund door PvdA-raadslid Sofyan Mbarki, de Kamerleden Selçuk Öztürk (DENK) en Cem Laçin (SP) en Yilmaz een Amsterdams gemeenteraadslid. Van de ruim 11.200 taxi’s ondertekenden slechts 2.000 chauffeurs de petitie. Het animo is zo laag omdat veel taxichauffeurs ook voor Uber rijden en de demonstranten juist tegen Uber demonstreren. Denk was een van de ‘trekkers’ van de actie en heeft de demonstratie vanaf het begin gesteund, gefaciliteerd en georganiseerd vanuit het partijkantoor en bood zichzelf dus een petitie aan. Selçuk Öztürk is namelijk zelf lid van de IenW 2e Kamer commissie.

Uber schikte uiteindelijk voor ruim 2 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. De verdiende 309.409 euro moet Uber ook terugbetalen en de verantwoordelijke moest een taakstraf van 90 uur doen. Eerder ook al voor 650.000 euro geschikt worden met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), voor het aanbieden van een omstreden pachtconstructie aan de chauffeurs.

18 maart 2019 demonstreerden juist tientallen Uber-chauffeurs tegen de “uitbuiting” door Uber. De chauffeurs vinden dat ze te veel uren moeten maken om een normaal inkomen te hebben. De chauffeurs verzamelden zich om 14.00 uur op het NDSM-plein en reden daarna de stad door naar het hoofdkantoor. Ondanks veel niet afgesproken getoeter, verliep het protest relatief rustig. Uber liet als reactie weten de feedback van chauffeurs uiterst serieus te nemen en heeft in de afgelopen maanden al een aantal gesprekken met chauffeurs georganiseerd om de vraagstukken te bespreken. Die gesprekken zullen de komende maanden worden voortgezet

20 februari 2020 protesteerden opnieuw zo’n honderd Uber chauffeurs bij het hoofdkantoor van het bedrijf aan de Mr. Treublaan in Oost. Ze willen onder meer een hoger gemiddeld tarief en niet meer chauffeurs.

Uit heel Europa zijn 6 oktober 2022 taxibedrijven en chauffeurs naar Brussel gekomen. De taxichauffeurs, uit onder meer Frankrijk, Spanje en Brussel, protesteren daar tegen de activiteiten van Uber. Een stoet van driehonderd taxi’s trok door de Belgische hoofdstad. De actievoerders vragen politici om meer te doen met de bevindingen uit de ‘Uber Files’. (reeks onthullingen die laten zien hoe Uber de nationale wetgeving naar zijn hand heeft weten te zetten bij het implementeren van het platform). Met de actie verdedigden de chauffeurs hun broodwinning. Ze vinden Uber een gemene concurrent die hun werk afneemt. De problemen zijn in alle Europese landen hetzelfde, zo klonk het bij de taxichauffeurs.

15 januari 2023 protesteren circa 35  Uber chauffeurs opnieuw voor het kantoor van Uber aan de Mr. Treublaan in Oost. De chauffeurs vinden dat ze te weinig verdienen. De demonstratie begon op Schiphol. Daarna reden de chauffeurs naar het kantoor van het bedrijf. De actievoerders vinden onder meer dat de commissie van Uber ‘achterlijk hoog’ is en dat de tarieven verhoogd zouden moeten worden vanwege de inflatie en gestegen brandstofprijzen. Het kantoor werd vanwege het protest enige tijd gesloten.

7 februari 2023 Meer dan honderd Uber chauffeurs gaan met hun auto’s in optocht via de A10 naar het hoofdkantoor van Uber, uitgerekend op de dag dat het taxiplatform haar jaarcijfers bekend maakt. Tegelijkertijd wordt ook in Engeland actie gevoerd door Uber-chauffeurs. Volgens Amrit Sewgobind, bestuurder FNV Platformwerk, zijn de chauffeurs de “oneerlijke behandeling” meer dan zat. “De maat is echt vol. De chauffeurs worden onderbetaald, Uber houdt zich niet aan uitspraken van rechters en chauffeurs worden te pas en onpas geblokkeerd. En als chauffeurs daarover met de directie in gesprek willen, komt Uber met niets concreets over de brug.” FNV is daarom een petitie gestart om aandacht te vragen voor de problemen die spelen bij Uber. De vakbond eist, naast een eerlijk inkomen, dat het blokkeren van chauffeurs per direct stopt. Ook moet er echte inspraak komen en moet er een telefoonnummer beschikbaar komen voor chauffeurs met vragen. “Nu houdt Uber ad-hoc besprekingen als het hen uitkomt. Bovendien is daar niet iedereen welkom. De chauffeurs hebben recht op medezeggenschap, net als bij andere bedrijven”, aldus Sewgobind. Ook willen de chauffeurs toegang tot hun eigen gegevens. Data over aantallen ritten en uren of de verdiensten zijn volgens FNV momenteel niet toegankelijk. De vakbond wil dat de data over de hele periode dat de chauffeurs voor Uber rijden, op een makkelijke en snelle manier beschikbaar komen. FNV eist verder dat het Uber-hoofd van Europa, Maurits Schönfeld, dinsdag zelf naar buiten komt om de eisen in ontvangst te nemen. “Als hij dat niet doet, of Uber neemt de eisen niet serieus, volgen er meer en hardere acties”, zo dreigt de FNV-bestuurder.

Op donderdag 16 februari 2023 organiseerden taxichauffeurs een picknick voor het hoofdkantoor. Voorbijgangers, kantoorpersoneel en zelfs de directie van Uber werden uitgenodigd om daarbij aan te schuiven. “De taxichauffeurs merken dat veel klanten geen idee hebben van hun situatie. Door op deze manier met ze in gesprek te gaan, hopen ze dat te veranderen. Uiteindelijk ging de directie van Uber niet op deze uitnodiging in. De deur bij Uber in Amsterdam bleef ook die dag dicht. Volgens Uber verdienen de chauffeurs nu al meer dan onder een cao. “Ze zijn er het afgelopen jaar maar liefst gemiddeld 35 procent op vooruitgegaan.  FNV zou bezig zijn met een campagne vol onwaarheden, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat 94 procent van de chauffeurs niet in loondienst wil”. De chauffeurs verdienden in 2022 gemiddeld 29,51 euro bruto per uur. Daar moeten de auto, pensioen, arbeidsongeschiktheid, benzine en verzekeringen ook van betaald worden. Een Uberchauffeur is gemiddeld 25 uur per week online, vooral ‘s nachts en in het weekend, 15 procent werkt meer dan 38 uur. De meeste chauffeurs doen tegelijk vaak ook zaken met Bolt of andere platforms.

Uber- en taxichauffeurs voerden dinsdag 21 maart en in mei 2023 opnieuw actie. Dat deden ze dit keer in Den Haag en Amsterdam. De chauffeurs verzamelden zich rond 14.00 uur voor het stadion van ADO Den Haag, waarna ze naar het Tweede Kamergebouw reden.

Uber en Bolt chauffeurs zijn het zat en dreigen met aanklacht.

Uber niet welkom in grote steden

Uber rijdt ook in Arnhem, Nijmegen en Zwolle. Een Uber taxi werd in Nijmegen aangevallen. Chauffeur Uday Al Sakban reed vanuit Arnhem naar Nijmegen maar was bij het Centraal Station niet welkom bij zijn collega taxichauffeurs. Collega chauffeurs maken hem duidelijk dat hij door moet rijden. ,,Jij rijdt voor Uber? Rij maar heel snel door!” Taxichauffeurs maken wuifgebaren en een van hen geeft een harde klap tegen het dak van de Uber taxi. Een van de taxichauffeurs geeft de zwarte Uber Mercedes nog een harde trap na. De boze chauffeurs komen achter hem aan om uit te leggen waarom ze zo boos zijn. ,,Uber pakt met zijn lage tarieven ons werk af, terwijl er al zo weinig werk is”, zegt de een. ,,Veel van ons zijn ons huis al kwijtgeraakt”, vult de man die de schopt uitdeelde, zijn collega aan. ,,Waarom laat je je door Uber naaien?”, gaat de andere chauffeur verder. ,,25 procent wat je verdient betaal je aan Uber en je pakt het brood af van je collega’s.” Al Sakban vraagt waar hij het over heeft. ,,Omdat Uber kut is! Voor die auto betaal je zeker een veel te hoge verzekering? Hoe wil je je gezin onderhouden voor een tarief waar je eigenlijk het dubbele voor moet vragen?” Voordat ze weglopen, maakt de andere chauffeur nog een dreigement. ,,Maak maar een selfie van je gezicht. Binnenkort ziet dat er niet meer zo uit.” De Uber chauffeur en de jpournaliste maakten melding van het voorval bij Vasco de Poppel van Uber, die als taak heeft contact met de chauffeurs te onderhouden. Hij zegt dat er vaker confrontaties zijn. ,,Onvrede bij andere taxichauffeurs zien we eigenlijk altijd als we in een nieuwe stad komen. Van Poppel zegt het voorval hoog op te nemen. ,,We gaan in gesprek met de autoriteiten, dat hebben we laatst in Groningen ook gedaan. We willen honderd procent veiligheid kunnen waarborgen.”

Afrika

De politie moet in Johannesburg tussenbeide komen om het groeiende geweld tussen Uber en andere taxi chauffeurs te voorkomen. 21 augustus 2017 werd een Uber passagier doodgestoken door een taxichauffeur die zijn telefoon wilde afpakken waarmee hij Uber had gebeld. Twee Uber taxi’s werden 7 september 2017 vlakbij het Goutrain station en later een reguliere taxi buiten een winkelcentrum in de luxe buitenwijk van Sandton in brand gestoken. Van een vierde taxi werd de achterruit vernield. Er zijn al jarenlang botsingen en vechtpartijen tussen Uber en reguliere taxichauffeurs in Zuid-Afrika. In juni is een bestuurder van Uber overleden nadat hij ernstige brandwonden opliep toen ook zijn auto in brand werd gestoken door een groep taxichauffeurs. Onlangs werd een verdachte gearresteerd die een Uber chauffeur met zuur had overgoten. Uber is in Afrika snel uitgebreid en heeft daar sinds 2013 meer dan 500.000 gebruikers en 4000 chauffeurs. De dienst is verspreid over 14 Afrikaanse steden in acht landen. In maart hebben taxichauffeurs de wegen naar de luchthaven van Johannesburg geblokkeerd en duizenden reizigers in de tegengehouden. Uber Zuid-Afrika heeft nu beveiligingsbedrijven gehuurd om te reageren op oproepen van bestuurders die worden aangevallen en extra veiligheidsteams ingehuurd in gebieden waar intimidatie voor komt.

Australië

In de Australische plaats Toowoomba is begin december een man overreden door een Uber chauffeur op de oprit van zijn eigen huis. Hij kwam onder de auto terecht waarmee zijn vrouw werd thuisgebracht na een avondje uit. De chauffeur had de man niet zien liggen nadat deze voor zijn huis achter een heuveltje van de oprit in slaap was gevallen. Onderzoekers van denktank Data & Society in Vice meldde dat de aantallen en locaties van de auto’s die Uber op de kaart in zijn apps toont niet kloppen. Uber verklaarde dat dit kwam door vertraging bij het doorgeven van de gps-locatie en dat het geen opzet was. Uber heeft in Australië spyware gebruikt om chauffeurs weg te lokken bij GoCatch. De door Uber gebruikte spyware, genaamd Surfcam, werd in 2015 ontwikkeld in het Australische hoofdkantoor van Uber. Met Surfcam kon Uber alle gegevens van GoCatch en zijn chauffeurs in real time volgen. Zo werd het mogelijk om de chauffeurs direct en gericht te benaderen en ze weg te lokken bij GoCatch. Andrew Campbell van GoCatch stelt dat zijn bedrijf het heeft overleefd, maar niet zonder schade. In 2017 gebruikte Uber Surfcam ook in Singapore tegen concurrent Grab. Destijds maakte het gebruik van de spyware deel uit van de werkwijze van Uber onder oprichter en CEO Travis Kalanick. De ontwikkeling en toepassing van Surfcam zou vooral bij één medewerker hebben gelegen, die zowel in Sydney als Singapore voor Uber werkte.

Uber heeft in Australie een schikking getroffen van 178 miljoen dollar, in een zaak die was aangespannen door duizenden taxichauffeurs. Zij hadden in 2019 een gezamenlijke klacht ingediend tegen Uber omdat ze flink inkomensverlies hadden geleden door de komst van de taxidienst naar Australië in 2012. Uber zou namelijk chauffeurs hebben gebruikt die geen vergunning hadden. Volgens het advocatenkantoor van de ongeveer 8000 gedupeerde chauffeurs is het de op vier na hoogste schikking die ooit is getroffen in een zogenoemde class action-rechtszaak in Australië. “Uber heeft zich met hand en tand verzet tegen de zaak, elke dag voor vijf jaar lang, om te proberen om onze groep niet tegemoet te komen met een vorm van remedie of compensatie voor hun verliezen. Maar na jaren na weigering is Uber dan toch gebogen”, zegt het advocatenkantoor. Uber verklaarde nooit bewust de regels te hebben geschonden en zegt dat er op het niveau van de deelstaten in Australië al sinds 2018 wordt betaald aan compensatieregelingen. “Met de schikking van vandaag laten we deze juridische erfeniskwesties duidelijk achter ons”, aldus Uber.

België

In België werd naar aanleiding van een strafklacht door de Brusselse minister van mobiliteit Pascal Smet op 14 maart 2018 bij Uber in Brussel huiszoeking gedaan op verdenking van zwartwerken. De aanwezige administratie en boekhouding werden in beslag genomen. Onlangs werd een taxiplan van deze minister goedgekeurd waarmee Uberpop een wettelijke basis kreeg. Uberpop chauffeurs mogen dan wel alleen parttime werken, geen gebruik maken van de busbanen en ook mogen ze geen opstappers vervoeren. De Belgische taxisector boycot het taxiplan en betoogde er tegen op 3 maart. Sinds de start zijn er in Brussel al elf auto’s van Uber chauffeurs in beslag genomen, die ze terugkregen tegen een betaling van 3.000 euro. De rechter in Brussel heeft begin mei een voertuig van een Uberpop chauffeur verbeurd verklaard. De komende maanden volgen nog 40 rechtszaken met UberPop-chauffeurs waarbij meerdere auto’s in beslag werden genomen. De Belgische taxiverenigingen stuurden een ultimatum naar de federale en de Brusselse regering om Uberpop per 1 september helemaal te laten stoppen. Omdat de Belgische regering Uber als taxidienst nog altijd gedoogd voerde de Belgische taxisector 16 september opnieuw actie. Uberpop startte 9 november in Vlaanderen. Uber mag rijden dankzij het Vlaamse taxidecreet van voormalig Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (NV-A) . Door het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en daarbovenop de COVID-19 crisis gaat het slect met de taxisector.  Wellicht worden ook Gent en Charleroi interessant voor Uber met de ritten naar de luchthaven.

Het Belgische team werd uitgebreid van twee naar zeven mensen. Uber had intussen 50.000 Belgische gebruikers en enkele honderden chauffeurs in Brussel. De Belgische taxiverenigingen accepteerden dit niet en stuurden een ultimatum naar de federale en de Brusselse regering om Uberpop per 1 september helemaal te laten stoppen. 16 september 2017 werd een nationale manifestatie georganiseerd. Bij een nieuw protest op 27 maart 2018 deelde de Belgische politie bijna honderd bonnen uit aan de actievoerende taxichauffeurs die op of rond de Brusselse ringweg het verkeer hinderden en op- en afritten blokkeerden en de toegang tot vliegveld Zaventem afsloten. De verkeerspolitie, ondersteund door helikopterbeelden, had de opdracht op te treden tegen chauffeurs die over de schreef gingen.

De Brusselse rechtbank van koophandel heeft Taxis Verts 24 september gelijk gegeven in een zaak tegen Uberpop waardoor Uber dwangsommen van 10.000 euro per dag met een maximum van een miljoen euro riskeert. Mark McGann van Uberpop stopte daarom vanaf 14 oktober met de diensten in Brussel en ging nog vergeefs in hoger beroep. Het hof van beroep in Brussel verklaarde het beroep van Uber namelijk onontvankelijk vanwege verschillende procedureregels.

De Brusselse rechtbank van koophandel besliste dat de Uberpop diensten wel degelijk beschouwd moeten worden als een taxidienst. De rechtbank stelt zichzelf echter de vraag of de Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem niet in strijd zijn met het Europees recht. De rechter stelde vast dat Uber haar ondernemingsmodel in België niet kan opzetten en exploiteren omdat zij daarin gehinderd wordt door de Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem. Bij het Justitiepaleis protesteerden 14 januari 2020 zo’n 250 Uber chauffeurs. Ze maken zich zorgen om een beroepsprocedure die gaat over de legaliteit van Uber. Besluit de rechter dat Uber illegaal is, dan komen 2.000 banen in gevaar.

Brazilië

Uber-chauffeurs die in Brazilië werkten als zzp’ers worden door een Braziliaanse rechter beschouwd als werknemers en moeten als zodanig worden behandeld, met alle voordelen die daarbij horen. Uber gaat tegen de uitspraak in beroep. De arbeidsrechter oordeelde tevens dat Uber één van zijn chauffeurs een compensatie van ruim 9.000 euro moet betalen voor overuren, nachtdiensten, vakanties en benzine. In oktober 2016 oordeelde een Britse rechter ook al dat Uber-chauffeurs werknemers zijn en in de VS schikte Uber onlangs nog voor 20 miljoen dollar met chauffeurs, die de dienst hadden aangeklaagd voor misleiding. In de loop van 2015 wijzigde Uber in Brazilië de manier waarop mensen de Uber-app konden gebruiken en had je niet langer een creditcard nodig om een account aan te maken. Tenminste zestien Uberchauffeurs werden in Brazilië vermoord voordat Uber eindelijk ingreep en het verificatieproces voor nieuwe passagiers opnieuw wijzigde. Voor criminelen was het simpel om valse accounts aan te maken, een Uber te bestellen en de chauffeur te beroven van zijn geld en auto.

Canada

De dienst in het Canadese Quebec en Montreal wordt beëindigt. Onlangs heeft Quebec het project nog een jaar verlengd, maar met strengere eisen en een zwaardere chauffeursopleiding. Uber heeft nog aangeboden om met de regering te werken aan een oplossing. Maar als er geen compromis wordt bereikt Montreal en Quebec City te trekken. Er werkten ongeveer 50 medewerkers in de provincie Québec en 10.000 chauffeurs hebben daar in een proef voor het bedrijf gewerkt.

Chili

In Chili protesteren reguliere taxichauffeurs regelmatig tegen Uber. De chauffeurs protesteerden begin september 2017 door de hoofdweg richting het vliegveld bij Santiago te blokkeren. Hierdoor ontstonden grote files en reizigers liepen over de snelweg naar de luchthaven. Een 65-jarige toerist uit Brazilië die in de file stond overleed daarbij door een hart aanval. De Chileense overheid heeft vijftien chauffeurs gearresteerd en aangeklaagd. Volgens gouverneur Claudio Orrego wordt iedereen verantwoordelijk voor het protest aangeklaagd.

China

Een Uber chauffeur heeft begin augustus in de stad Chengdu een vrouwelijke passagier beroofd en aangerand. Het 42-jarige slachtoffer werd belaagd toen de chauffeur zijn auto plotseling langs de kant zette en een mes trok. Hij dwong haar om 5000 yuan (700 euro) af te geven en reed daarna de stad uit waarna hij haar ook nog aanrandde en daar foto’s van maakte om haar te chanteren. De vrouw deed uit angst eerst gaan aangifte maar deed dat twee weken later alsnog waarna de chauffeur werd gearresteerd. Uber waarschuwde chauffeurs om vooral niet naar een protest tegen Uber te gaan en tracked de chauffeurs via GPS. Wanneer uit de track zou blijken dat de chauffeur naar een protestlocatie heeft gereden, wordt het contract per direct ontbonden. Uber zou dit doen om ‘de sociale orde te handhaven’.  In Hong Kong was Uber gestart met  Ubercargo, een bezorg- en verhuisdienst met busjes. gebruikers van de dienst kunnen echter de busjes ook gebruiken om zichzelf en de goederen te laten vervoeren. China heeft echter specifieke taxidiensten met privéauto’s verboden en het ministerie van transport eist van Uber dat ze deze vorm van vervoer van hun “Didi Dache-app” verwijderen. In 2014 voerden de lokale overheden van Shanghai en Peking ook al actie tegen de particuliere bestuurders. Het computersysteem van Uber werd 17 april opnieuw gehackt. De Chinese politie heeft 30 april een inval gedaan bij twee kantoren van Uber in Kanton (Guangzhou) en nam werktelefoons en andere apparatuur van medewerkers in beslag. De inval is onderdeel van een actie van lokale autoriteiten om illegaal transport in de stad uit te bannen. Er werden vijf Uberchauffeurs gearresteerd met behulp van mysteryguests via de Uber-app. Uber heeft het Aziatische hoofdkantoor in Hong Kong gevestigd en werd eerst nog zonder problemen ontvangen door de plaatselijke autoriteiten. In China moeten de Uber chauffeurs in loondienst zijn, minstens in het bezit zijn van een volledig rijbewijs, drie rijervaring, een blanco strafblad, een schoon verkeersovertredingen verleden en een vorrtuig hebben met minder dan 600.000 kilometers op de teller en die jonger is dan acht jaar. Het bedrijf zelf moet databescherming hebben die wordt opgeslagen en voor twee jaar bewaard wordt in China.

Denemarken

Uber stopte in Denemarken, vanwege strengere overheidsregels voor taxi’s. In Denemarken reden zo’n 1.500 chauffeurs die 18 april 2018 pas stopten. De overheid had bepaald dat alle taxi’s voortaan met stoelsensoren, rittenmeters en videobewaking moeten worden uitgerust. Eind 2017 werd een chauffeur beboet omdat hij geen taxivergunning had en zijn voertuig niet was geregistreerd als taxi. De Deense rechtbank legde in  totaal bij vier Uber chauffeurs boetes op voor in totaal 94.000 euro. Het zwaarst beboet met 64.000 euro werd een chauffeur die in 2015 5.400 ritjes reed. Voor de anderen gaat het om bedragen van respectievelijk bijna 15.000 euro, 8.000 euro en ongeveer 5.500 euro.  Belastinginformatie die via Nederland bij de Deense autoriteiten terechtkwam lag aan de basis van de veroordeling. Voor het verbod werden ook al illegaal taxiritjes gereden. In november vorig jaar werd een student beboet omdat hij zonder de juiste papieren voor Uber reed. Uber beloofde de chauffeurs waar mogelijk te steunen. Eerder genoemde boetes werden in hoger beroep bij het hooggerechtshof nog eens bevestigd. Uber zelf schikte met de Deense overheid voor 25 miljoen kronen (€ 3,3 mln) vanwege schending van de lokale taxiwetgeving. Het EU Hof in Luxemburg oordeelde eind 2018 dat Uber geen IT-bedrijf, maar een vervoerder is.

Duitsland

Berlijn heeft Uberpop definitief verboden en de app moet offline op straffe van een boete van 25.000 euro. In Duitsland zijn sinds 25 augustus alle Uber diensten middels een kort geding verboden en Uber trekt zich langzaam terug. De rechtbank in Frankfurt trok 16 september het verbod weer in omdat de behandeling van de juridische strijd over Uber geen uitermate dringende zaak was en het kort geding dus onterecht was. De rechter in Frankfurt heeft Uber en UberPOP uiteindelijk landelijk verboden op straffe van 250.000 euro per overtreding. Uber had daarom de tarieven verlaagd naar 0,35 cent en rekende ook geen starttarief meer, waardoor er geen geld meer verdiend wordt door chauffeurs. Dit is de maximale onkostenvergoeding voor autodelen in Duitsland. Nu de Duitse Justitie sinds kort boetes van 250.000 euro per keer oplegt is Uberpop in Duitsland officieel gestopt. Voortaan gaan ze zich alleen nog richten op UberTaxi, UberBlack en UberX. (huurauto’s met chauffeur)

Finland

Uber wordt vanaf 4 juli 2018 weer actief in de regio Helsinki van Finland. Met de nieuwe wetswijziging die die 1 juli van kracht werd kunnen bedrijven als Uber makkelijker tot de taxi-industrie toetreden. Uber stopte daar in 2017, maar dankzij de wetswijziging mag Uber als tussenpersoon tussen chauffeur en passagier fungeren.

Frankrijk

Uber kreeg in januari 2024 een boete van 10 miljoen euro. Uber’s  app liet tussen 2018 en 2022 was onvoldoende duidelijk hoelang gegevens van chauffeurs werden bewaard en naar welke landen buiten Europa deze informatie werd gedeeld. Het opvragen van die informatie was te ingewikkeld, en moest via een digitaal formulier dat diep in de app zat verstopt. Er was daardoor een ‘hoge drempel’ voor chauffeurs om te bepalen of Uber hun privacyrechten respecteert.  Uber heeft bezwaar aangetekend tegen de boete.  170 Franse chauffeurs klaagden bij de AP. In 2018 kreeg Uber van de AP ook een boete opgelegd van 600.000 euro vanwege het niet tijdig melden van een datalek. In 2023 legde de toezichthouder acht boetes op, het jaar ervoor dertien. Over 2022 en 2021 meldde de AP wel de totaalbedragen aan boetes, die telden in die periode op tot 12 miljoen euro. Uber kreeg begin juni 2016 een boete van 800.000 euro.

Taxichauffeurs staakten en blokkeerden onder andere in Parijs, Marseille en Lille uit protest tegen UberPop en bemiddelaars die klanten ronselen. De betoging ging ook uit van de Franse federatie van taxidiensten. Ook in Rijsel gingen taxichauffeurs de straat op.

Luchthavens, stations en verkeersknooppunten werden geblokkeerd en een auto van een Uber-chauffeur werd omver geduwd. Een 26 jarige Uberpop klant in Lyon werd zwaar mishandeld door taxichauffeurs en ook op andere plaatsen werd geweld gebruikt en werden er vernielingen aangericht. Tien mensen werden opgepakt, zeven agenten raakten gewond en 70 wagens raakten beschadigd. De Uberpop auto waarin Courtney Love na aankomst in Parijs werd vervoerd werd een uur lang gegijzeld en de auto werd totaal vernield. Een van de dertig Brusselse taxichauffeurs die deelnam aan de betoging moest naar het ziekenhuis worden gebracht nadat hij overreden werd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve haastte zich te verklaren dat hij achter een verbod op Uberpop staat. Ondanks alle rechtszaken blijft Uber echter illegaal passagiers vervoeren. De rechtbank verklaarde zich eerder dit jaar onbevoegd en de zaak is in cassatie. In afwachting van een uitspraak beloofde de minister dat Uberpop auto’s in beslag zullen worden genomen wanneer ze worden gesnapt. Sinds januari heeft de Franse regering ruim 420 gerechtelijke procedures opgestart. Uber moest van het Hooggerechtshof 1,2 miljoen euro betalen aan reguliere Franse taxibedrijven.

Uber is door de rechtbank in Parijs veroordeeld voor frauduleuze bedrijfsvoering, omdat de diensten niet als commerciële transportdienst, maar als carpooling werden geadverteerd. De rechtbank in Parijs legde Uberpop half oktober 2014 een boete op van 100.000 euro vanwege het adverteren met super lage prijzen. 15 december en 25 juni blokkeerden taxichauffeurs de wegen van en naar de vliegvelden als protest tegen Uberpop en veroorzaakten lange files. Een Franse rechter verklaarde de dienst niet te kunnen verbieden, maar op grond van een eerder dit jaar aangenomen wet is Uberpop per 2015 in ieder geval onwettig. Uberpop heeft in Frankrijk de dienst uitgebreid naar de steden Marseille, Straatsburg en Nantes. Eerder werd al begonnen in Parijs, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse en Nice. Franse taxichauffeurs hebben Uber openlijk de oorlog verklaard. In Parijs werd 11 juni 2015 een Uberpop chauffeur vrijgesproken. De rechtbank vond het vervoeren van een persoon tegen betaling onvoldoende is om het te beschouwen als een uitbating van een taxi zonder toestemming, waarvoor stationeren en rondrijden op de openbare weg op zoek naar klanten voor nodig is. Uber haalde begin juli Uberpop uit de lucht. Twee managers werden eerder die week aangehouden en ondervraagd over “illegale activiteiten” met Uberpop. Ze moeten 30 september voorkomen. Het gaat om de directeur van de Franse tak en de directeur van Uber West-Europa. De Franse autoriteiten vinden het niet terecht dat Uber niet dezelfde belastingen en sociale premies betaalt als reguliere taxibedrijven.

Het Hooggerechtshof in Parijs heeft 22 september het hoger beroep van Uber afgewezen en de recente wetgeving met betrekking tot het verlenen van taxidiensten zonder de vereiste diploma’s en vergunningen als niet strijdig met de grondwet bevonden. Het Franse hof staat toe om dit definitief als strafbaar delict in nieuwe wetgeving op te nemen. Pierre-Dimitri Gore-Coty, de directeur van Uber West Europa en Thibaud Simphal de directeur voor de Franse divisie moesten 30 september terecht staan. Ze zijn veroordeeld tot het betalen van respectievelijk dertig en twintig duizend euro, waarvan de helft voorwaardelijk is. Uber gaat hiertegen in beroep.

Uber is in Frankrijk ook veroordeeld tot betaling van zo’n 17 miljoen euro aan schadevergoeding en gederfde salarissen aan een groep chauffeurs die vond dat ze als werknemers hadden moeten worden behandeld in plaats van als zelfstandigen. De advocaat van de 139 chauffeurs die de zaak aanspanden, spreekt van een ‘vrij historische beslissing.

India

Concurrent Ola heeft chauffeurs van Uber in India met nepaccounts ruim 400.000 nepritten laten rijden. Zo’n 23.000 chauffeurs zouden hierdoor bij Uber gestopt zijn. Uber stapte naar de rechter en claimt 7,5 miljard dollar ter compensatie van de geleden schade. Het Indiase conglomeraat Tata investeert ruim 90 miljoen euro) in Uber. Daarmee is Tata nu de belangrijkste samenwerkingspartner van Uber in in India, die daar in achttien steden actief is. India en China zijn voor Uber de landen met groeicapaciteit. Uber wil 1 miljard dollar aan kapitaal zien op te halen in India en zo proberen om de komende zes tot negen maanden één miljoen ritten per dag te krijgen. In New Delhi werd Uber tijdelijk verboden nadat een vrouw door een chauffeur van UberPOP werd verkracht. De chauffeur werd tot levenslang veroordeeld. Topqan Eric Alexander verdacht concurrent Ola het incident in scène te hebben gezet en zocht de medische gegevens van de vrouw op. Hij zou het dossier een jaar in handen hebben gehad en aan anderen hebben getoond, voordat zijn kopie uiteindelijk werd vernietigd. Alexander werd na de onthulling van het incident in juni ontslagen. Het slachtoffer stelde Uber verantwoordelijk en spande een rechtszaak aan die door Uber werd geschikt. Uber wil desondanks 838 miljoen euro investeren, omdat India na de Verenigde Staten de belangrijkste markt is. Uber is in achttien steden actief en wil groeien naar 1 miljoen ritten per dag in de komende zes tot negen maanden. Vanwege de corona lockdown worden er vanaf mei 2020 zo’n 3700 voltijd medewerkers afgevloeid. (14%) Vooral bij het hoofdkantoor in de VS.

Israël

Uber moest de carpooldiensten Uber Night en Uber Day in Israël van de rechter staken. Onder andere de Israëlische minister van Transport en de vakbond voor taxichauffeurs hadden zich tegen de carpooldiensten uitgesproken. Uber begon zijn proef met Uber Night, een carpooldienst voor mensen die ’s nachts reizen. Daarna werd het programma uitgebreid met Uber Day voor de dagritten. Net als met Uberpop hebben de chauffeurs geen licenties of vergunningen en zou er sprake zijn van een illegale taxidienst. Uber zei dat het niet ging om een taxidienst, omdat de gevraagde vergoedingen enkel nodig waren om de onderhoudskosten voor auto’s te dekken.

Italië

De Italiaanse rechtbank had Uberpop verboden omdat de dienst als Uberpop ‘oneerlijke concurrentie’ creëert. De rechtszaak kwam er naar aanleiding van een petitie van taxibedrijven. Volgens de rechtbank maakt Uber zich schuldig aan oneerlijke concurrentie en werd daarom verboden. Het verbod werd gedurende het hoger beroep opgeschort. De rechtbank bepaalde in het hoger beroep dat Uber zijn diensten in Italië mag blijven aanbieden. Italiaanse taxibedrijven spanden de rechtszaak aan. Zij vonden dat Uber zich schuldig maakte aan oneerlijke concurrentie. De bedrijven kregen in hoger beroep dus uiteindelijk ongelijk, daarom hoeft de blokkade niet opnieuw te worden ingevoerd. Ook in Noorwegen en Brazilië wordt Uber beschouwd als taxibedrijf met personeel en niet als bemiddelaar.

Marokko

Taxichauffeurs in de Marokkaanse stad Casablanca hebben diverse van hun concurrenten die rijden voor Uber via die app in de val gelokt en overgedragen aan de politie. De chauffeurs verzetten zich al sinds de komst van Uber in de stad tegen de dienst; deze actie is de meest recente in een lange reeks protesten. De dienst staat formeel ook te boek als illegaal, al wordt er ogenschijnlijk niet tegen Uber opgetreden.

Mexico

In Mexico worden Uber-taxi’s stelselmatig aangevallen met knuppels, stenen, eieren en bloem. In Guadalajara werden Uber-chauffeurs aangevallen en ontvoerd en van hun auto’s beroofd. Begin augustus zijn er opnieuw vijf incidenten geweest in de buurt van de luchthaven van Guadalajara. Gewapende en gemaskerde overvallers gijzelden de chauffeurs en eisten dat de medewerkers zouden vertellen waar de andere Uber-chauffeurs waren. Een groot deel van de belaagde chauffeurs ligt in het ziekenhuis nadat ze ze met de wapens zijn geslagen en in een buitenwijk werden gedropt. De Mexicaanse taxichauffeurs zien hun inkomsten en hun toekomst in gevaar komen en gebruiken alle mogelijkheden die er zijn om de dienst waar zo’n 200 duizend mensen gebruik van maken te stoppen.In juli werden er circa twaalf Uber-chauffeurs vastgehouden omdat ze hun werk zonder vergunningen zouden uitvoeren. Lokale taxivakbonden eisen een algeheel verbod van de dienst. Uber is verhoudingsgewijs veel groter in Brazilië en Mexico dan in thuismarkt Amerika.

Saudi Arabie

Uber heeft de diensten in de emiraten tijdelijk stilgelegd, nadat circa vijftig chauffeurs het afgelopen weekend werden gearresteerd. In de Emiraten gelden strenge regels en er mag alleen gewerkt worden met gelicentieerde limousinebedrijven die niet direct de concurrentie mogen aangaan met lokale taxifirma’s. Uber is sinds 2013 actief in Abu Dhabi. ook in Helsinki zijn er de nodige problemen met de dienst.

Spanje

In Spanje staakte Uber de activiteiten, nadat de rechtbank ook daar besloot dat de Uberpop dienst illegaal is. Een rechtbank in Barcelona heeft een zaak over het Spaanse verbod op de diensten van Uber doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie die uit moet gaan maken of Uber een transportbedrijf is of een informatiedienstverlener. Het hof gaat ook bepalen of de Spaanse wet die Uber verbood in strijd is met Europese wetten. De uitspraak wordt verwacht in het najaar van 2016.

Turkije

Uber gaat in Turkije tripjes in een luchtballon aanbieden. Het gaat om luchtballonvaarten in de toeristische regio Cappadocië in het midden van Turkije. Met deze vaarten wil Uber meer vervoersmogelijkheden bieden in een van zijn snelst groeiende markten. De luchtballonvaarten in Turkije duren anderhalf uur en kosten 150 euro.

Verenigd Koninkrijk

Uber erkent de Britse vakbond GMB. Elk kwartaal zullen er bijeenkomsten met het personeel plaatsvinden om onderwerpen te bespreken en de bond zal zich bezighouden met zaken als salaris, pensioenen en veiligheid, aldus een verklaring die door Uber werd vrijgegeven. Chauffeurs houden de mogelijkheid om te kiezen of, wanneer en waar ze rijden. GMB is een van de grootste vakbonden van het land, met meer dan 620.000 leden, onder wie bezorgers en ambtenaren. 24 september demonstreerden meer dan 1000 taxichauffeurs tegen Uber, Tfl en soortgelijke diensten en veroorzaakten een verkeersinfarct in het centrum van Londen. Klanten werden ritten in rekening gebracht die ze onmogelijk hebben kunnen maken en kregen te maken met ritten die door Uber in rekening worden gebracht terwijl die niet gereden zijn en worden bedreigd. De Engelse ILT Regulator Transport for London (TfL) heeft aangekondigd de regels voor de taximarkt te gaan herzien. De vergunning van Uber in Londen werd eind september 2017 ingetrokken omdat er onvoldoende verantwoordelijkheid werd genomen voor openbare orde en veiligheid. Een tribunaal heeft daarnaast in hoger beroep bepaald dat chauffeurs geen zelfstandige onderaannemers zijn en moeten daarom een minimumloon en vrije dagen krijgen. Twee chauffeurs hadden namens een groep van in totaal negentien chauffeurs de zaak aangespannen. De uitspraak van vorig jaar is in hoger beroep dus nu bevestigd. De chauffeurs becijferden eerder dat ze iets meer dan 5 pond netto per uur verdienden. Er reden 40.000 chauffeurs in Londen voor Uber van in totaal zo’n 50.000 in het gehele Koninkrijk en zo’n 3,5 miljoen Londenaren maakten gebruik van de app. Burgemeester Sidiq Khan laat weten het besluit van TfL volledig te steunen. De Uber app zelf is niet in strijd met de wet, oordeelde het gerechtshof eerder. Uberchauffeurs in Londen hebben zich het afgelopen jaar 32 keer schuldig gemaakt aan verkrachting. Er werd een schikking getroffen met twee vrouwen die tijdens hun ritten via de dienst zijn aangerand door hun chauffeur in Leeds in december 2015. Advocatenkantoor Irwin Mitchell, dat de vrouwen bijstond, bracht de deal donderdag naar buiten. Hoeveel Uber betaalt, is niet bekend.

Uber heeft maandag van een Britse rechter zijn taxivergunning in Londen teruggekregen, nadat een toezichthouder vorig jaar de verlenging van de vergunning weigerde vanwege twijfels over de veiligheid. Dit meldde de Reuters maandag. De rechtbank oordeelde dat het Amerikaanse taxibedrijf een “geschikt en goed” vervoersbedrijf is. “Ondanks hun tekortkomingen in het verleden, vind ik Uber geschikt voor een Londense PHV-vergunning”, zei rechter Tan Ikram. Toezichthouder Transport for London weigerde Uber in 2019 een nieuwe vergunning te verlenen vanwege wat het een “patroon van misstanden” noemde. Uber zei de problemen met verzekeringen en identificatie van zijn taxichauffeurs inmiddels opgelost te hebben. De circa 5.000 Britse chauffeurs moeten van de rechter minimaal het minimumloon krijgen en hebben recht op pauzes en vrije dagen en daar bovenop vakantiegeld. Uber tekende vergeefs beroep aan bij het Britse Hooggerechtshof. Vanaf 18 maart krijgen de 70.000 chauffeurs het minimumloon en vakantiegeld en ze worden ingeschreven in een pensioenregeling.

Een 38-jarige Pakistaanse Uber-chauffeur is 10 mei 2018 veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het in juli 2016 verkrachten en aanranden van een 27 jarige vrouwelijke passagier. Voor de verkrachting en aanranding werd de man veroordeeld voor respectievelijk twaalf en acht jaar cel, die de man gelijktijdig mag uitzitten. Zodra hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Uber  heeft een schikking getroffen met twee vrouwen die tijdens hun ritten via de dienst zijn aangerand door hun fake chauffeur. Dat gebeurde in de Britse stads Leeds in december 2015. Advocatenkantoor Irwin Mitchell, dat de vrouwen bijstond, bracht de deal naar buiten. De chauffeur die de beide vrouwen aanrandde, gebruikte het account van zijn broer. Hij werd er niet voor aangeklaagd. Uber wil dat elke Londense chauffeur  vanaf 2025 elektrisch gaat rijden. Of ze dit jaartal wel halen is twijfelachtig. Uber verloor in 2017 het recht om in Londen te rijden, omdat Uber de veiligheidsregels niet zou naleven en omdat Uber actief controleurs zou tegenwerken. Uber ging in beroep en voerde veranderingen door. Vorig jaar kreeg Uber van de rechter een voorwaardelijke vergunning van vijftien maanden. Die werd in september met twee maanden verlengd, maar loopt 26 november 2019  af.

Verenigde Staten

Uit een veiligheidsrapport van Uber blijkt dat tijdens of na taxiritten in de Verenigde Staten in 2017 en 2018 5981 meldingen zijn ontvangen van ongewenste intimiteiten, uiteenlopend van aanrakingen tot verkrachtingen. Er vielen negentien doden door fysiek geweld, onder wie acht passagiers en zeven chauffeurs. Bij verkeersongelukken vielen 97 doden. In die twee jaar werden er in de VS 2,3 miljard ritten gemaakt. De seksuele vergrijpen waren in beide jaren vrijwel even hoog in aantal, terwijl en in het 2e jaar 30% meer ritten werden gemaakt. In 2018 ging het in 515 gevallen om verkrachting of een poging daartoe. Bij Uber werken nu driehonderd mensen aan maatregelen en hulpmiddelen om de veiligheid van passagiers en chauffeurs te verhogen. Uber-ceo Dara Khosrowshahi startte in San Francisco en heeft de cultuur binnen Uber de hoogste prioriteit gegeven. Na een periode van ruzies, conflicten en seksuele intimidatie op de werkvloer wil ze dat er weer rust gaat komen. 22 aanrandingszaken in 11 staten worden doorgesluisd door één federale rechter in San Francisco. Een voordeel voor de eisers om het allemaal samen te laten komen in een zaak met meerdere districten zoals deze, is dat het soms een eerste stap is op weg naar een massale schikking van veel claims. Een van de eisers is een vrouw uit Dallas die in 2021 in slaap viel achter in een Uber en naar verluidt wakker werd door de chauffeur. 

In de VS werd de divisie voor het leasen van de taxi’s beëindigd. Ongeveer vijfhonderd banen gingen hiermee verloren. Uber zette de divisie in 2015 op met een investering van circa 600 miljoen dollar. Door het intensieve gebruik van de leaseauto’s en de hoge kosten was er zoveel waardeverlies dat ondanks de hogere leasetarieven er toch forse en onhoudbare verliezen geleden worden. De vloot van de leasedivisie van Uber genaamd Xchange Leasing bedraagt circa 40.000 auto’s door de gehele VS. Het sluiten is volgens Uber tevens te wijten aan leaserijders die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Daarnaast moest Uber in januari nog een boete betalen van 20 miljoen dollar van Amerikaanse toezichthouders omdat het valse of misleidende claims had gedaan over zijn lease-activiteiten. In een schikking heeft Xchange Leasing ingestemd met het betalen van 210.000 dollar aan 336 leaserijders in Massachusetts. Daarnaast betaalt ze nog eens een boete van $ 40.000 aan het AG’s Local Consumer Aid-fonds. Volgens het kantoor van de AG heeft Xchange Leasing ingestemd met het betalen van tolgelden die voortvloeien uit Pay-By-Plate-transacties die naar het bedrijf werden verzonden. Xchange maakte soms de betaling te laat over, waardoor boetes werden opgelegd. Uber bracht ook bestuurders twee of drie keer het bedrag van de werkelijke betaling in rekening.

Een rechter in San Francisco heeft ingestemd met de deal tussen Uber en de ontevreden klanten. Uber had op de website staan dat er 20 procent bovenop de ritprijs zou komen als fooi voor de chauffeurs en stak de helft hiervan in eigen zak. Uber gaat de klanten nu compenseren en betaalt ongeveer 384.000 dollar terug. Walmart gaat een proef beginnen om boodschappen te laten bezorgen door Uber.

Seattle heeft een wet aangenomen waarin wordt bepaald dat chauffeurs van Uber zich kunnen aansluiten bij de salarisonderhandelingen van de vakbonden van reguliere taxichauffeurs. De vergoedingen die Uber-chauffeurs krijgen, zijn in de afgelopen jaren fors omlaag gebracht zodat veel chauffeurs minder dan 3 dollar per uur verdienen.

In Florida werd een Uber chauffeur op heterdaad betrapt toen hij zich als betaling oraal liet bevredigen door een klant die werkzaam is in de prostitutie. De chauffeur kreeg een boete van 500 dollar.

In San Francisco werd een Uber chauffeur gearresteerd voor het aanvallen van een passagier met een hamer na een discussie over de genomen route.

De politie heeft een 45-jarige Uber-chauffeur aangehouden vanwege het willekeurig neerschieten van mensen op drie locaties in de plaats Kalamazoo Michigan, 240 kilometer ten westen van Detroit. Bij de arrestatie werd een vuurwapen aangetroffen. Vier vrouwen werden door hem doodgeschoten op de parkeerplaats van een restaurant, een vader en een zoon bij een autobedrijf. Een 14-jarig meisje dat door de rondvliegende kogels bij het restaurant werd geraakt, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij verklaarde dat de Uber-app op zijn telefoon zijn ,,geest en lichaam overnam” en dat hij zich na het inloggen een marionet voelde waarna de duivel hem opdracht gaf om mensen te vermoorden. Uber stelt dat de chauffeur was gescreend voordat hij aan het werk mocht en dat hij geen strafblad zou hebben gehad.

Uber betaalt San Francisco en Los Angelos allebei vijf miljoen dollar per schikking vanwege misleiding van klanten over het controleren van de chauffeurs. De reclame met de slogan ‘veiligste rit’, terwijl het de controles van haar chauffeurs helemaal niet op orde had wordt niet meer gebruikt. Vorig jaar vonden Californische toezichthouders bewijs dat het bedrijf bij het screenen van haar chauffeurs 25 veroordeelde criminelen over het hoofd zag, waaronder mensen die straf hadden uitgezeten vanwege ontvoering en moord.

Ook in Colorado werd door toezichthouder PUC een boete van 8,9 miljoen dollar  opgelegd wegens het onvoldoende controleren van chauffeurs.  Het gaat om een boete van 2.500 dollar per dag per chauffeur die onterecht in een Uber reed. In totaal zijn daar 57 mensen aan het werk gelaten die in het verleden zijn veroordeeld voor misdrijven of voor ernstige verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed. Ook hadden sommige chauffeurs geen geldig rijbewijs. Eén chauffeur was een recidivist die in het verleden uit de gevangenis is ontsnapt. Uber wist de achtergrond van de betreffende chauffeurs, maar liet ze gewoon aan het werk. Volgens de PUC vonden de overtredingen in het afgelopen anderhalf jaar plaats en moest er dagelijks gedreigd worden met civiele straffen” voordat documenten werden overlegd.

In Californië kwam Uber in opspraak vanwege de nieuwe carpooldienst waarbij de chauffeurs passagiers oppikken langs routes naar evenementen en het vliegveld. Dit is wettelijk verboden volgens de lokale wet op charter vervoer. In Californië maakte de staat wel al afspraken met Uber, zoals verzekering en registratie van de chauffeurs. Ook in Los Angeles en San Francisco lopen er aanklachten. Uber wil het probleem uit de weg gaan door in contracten het recht op klagen bij een geschil over de arbeidsrelatie te verbieden.

In New York zijn het de chauffeurs van Uber die protesteren tegen het afromen van de ritten met steeds hogere commissie. Als het wetsvoorstel van New Yorkse burgemeester De Blasio wordt aangenomen, mag Uber niet meer dan 201 nieuwe chauffeurs per jaar aannemen. Hierdoor zal het bedrijf tot september 2016 slechts één procent groeien. Het bedrijf groeit nu met drie procent per maand. Uber werd in september 2014 gehackt en daarbij werden van ongeveer 50.000 taxichauffeurs de naam en het rijbewijsnummer gestolen. In Kansas stopte Uber nadat de dienst verboden werd. Uber schikt voor 20 miljoen dollar met chauffeurs die zich misleid voelen over de verdiensten waar zij op mochten rekenen.

In Californië heeft de Californië Labor Commission besloten dat Uber-chauffeurs moeten worden gezien als loonkrachten in plaats van zelfstandigen. Uber is in beroep gegaan tegen het besluit en had de steun van 400 andere chauffeurs die wel zelfstandig willen blijven. Wanneer de chauffeurs in de staat moeten worden aangemerkt als fulltime werknemers in plaats van zelfstandigen zoals nu het geval is zal Uber sociale premies moeten gaan afdragen en dat is nu juist het verdienmodel van de service. In de zaak schikte Uber voor ruim 88 miljoen euro.

Uber kreeg van de toezichthouder in Californië een boete van 7,6 miljoen euro, omdat ze geen informatie wil afstaan over de beschikbaarheid en het aantal aanvragen van auto’s voor invaliden vervoer. Als Uber niet binnen 30 dagen betaalt, wordt de licentie opgeschort. De California Public Utilities Commission (CPUC) wil onder meer cijfers ontvangen over ongelukken met Uber-auto’s, het aantal ritten per postcode, het aantal geweigerde ritten en de bedragen die passagiers betalen voor hun rit. Uber wilde geen namen van chauffeurs prijsgeven omdat dit “de privacy van individuele passagiers en chauffeurs in het geding brengt” en ging vergeefs in beroep. In New York kwam Uber ook al in de problemen door het achterhouden van data. Ondanks dat een eerdere proef mislukte vanwege verzekeringskwesties start Uber in New York alsnog met exclusieve koeriersdiensten voor elite winkels in de buurt van Fifth Avenue. Wanneer het project aanslaat wil het bedrijf uitbreiden naar San Francisco. De Public Utility Commission schikte eind maart 2017 met Uber in Pennsylvania voor $ 11,4 miljoen voor het van februari tot augustus 2014 uitvoeren van 122.998 taxiritten zonder vergunning.

Uber koopt elektrische voertuigen op via Xchange Leasing, om deze aan chauffeurs in de Amerikaanse staat Oregon te verleasen. Eerder lanceerde Uber vergelijkbare pilots in Londen, Madrid en Parijs. Het programma wordt nu voor het eerst in de Verenigde Staten gelanceerd. Uber koos voor Portland omdat daar al veel wordt geïnvesteerd in laadinfrastructuur.

Zeker acht mensen zijn 31 oktober 2017 doodgereden met een gehuurde pickup truck in New York. Ook zijn er twaalf gewonden gevallen. De terrorist reed kort na 15.00 uur plaatselijke tijd met hoge snelheid in op fietsers en voetgangers. De man (29) riep Allahu akbar en stapte na het inrijden op een menigte uit zijn voertuig met twee nepwapens uit en werd daarop neergeschoten door de politie. Volgens New York Post gaat het om een Sayfullo Siapov, een Oezbeekse immigrant, woonachtig in Florida en stond hij bekend als ’een vriendelijke Uber-chauffeur’.

Uber onwikkeld loyaliteitsprogramma Uber Rewards. Begin dit jaar werd het programma al in een aantal Amerikaanse steden gelanceerd, waaronder New York, Miami en San Diego, om vervolgens uit te breiden naar de 25 grootste steden van het land. Op korte termijn lijkt ook Nederland te volgen. Bij gemiddeld 225 tot 250 dollar aan Uberdiensten krijgen klanten vijf dollar korting.

Uber betaalt 290 miljoen dollar aan huidige en voormalige chauffeurs en er werd overeengekomen om chauffeurs buiten New York City betaald ziekteverlof te geven en chauffeurs buiten New York City een minimumloon van $ 26 per uur te geven. Jarenlang heeft Uber hun chauffeurs systematisch honderden miljoenen dollars aan loon en voordelen afhandig gemaakt terwijl ze lange uren werkten in uitdagende omstandigheden. Uber heeft tussen 2014 en 2017 omzetbelasting en Black Car Fund-vergoedingen afgetrokken van de inkomsten van chauffeurs, bedoeld om door passagiers te worden betaald.

Zuid Korea

Topman Travis Kalanick werd aangeklaagd door de Koreaanse justitie vanwege het overtreden van vergunningsregels, die autoverhuurbedrijven verbieden om taxidiensten te rijden. Op de overtreding staat ten hoogste twee jaar cel en een boete van ongeveer 15000 euro.

In Pittsburgh rijden voor Uber zelfrijdende taxi’s. Vooraf weet een passagier niet dat hij een zelfrijdende taxi krijgt, die voorrijd met twee medewerkers. Een achter het stuur en een die het gedrag van de taxi bijhoudt. Voor deze test werkt wordt onder andere samengewerkt met Volvo die de SUV’s levert. Mercedes Benz-fabrikant Daimler en Uber willen zelfrijdende auto’s opnemen in het Uber taxinetwerk. Daimler is al een tijd bezig met het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s. Er zijn geen plannen om samen technologie te ontwikkelen voor de zelfrijdende auto’s. In Pittsburgh werd een modelstad gebouwd om de zelfrijdende auto te testen.

Belastingconstructies

In 2019 verplaatste Uber het beeldmerk en de app van de Bermuda’s naar Nederland en financierde dit met een interne lening van 16 miljard dollar van een vestiging in Singapore. Hiervoor werd een rentepercentage afgesproken tegen LIBOR rente met een opslag van 6 procent. Hiervoor verkreeg Uber een belastingaftrek van van structureel 1 miljard dollar voor de duur van 20 jaar. De Uber bedrijven betalen voor het voeren van de administratie 58% procent van de omzet, waardoor ze op papier verliesgevend zijn en tientallen miljoenen aan belasting besparen. De uiteindelijk winst wordt gemaakt bij het overkoepelende bedijf in Singapore waar nauwelijk belasting hoeft te worden betaald. Daarnaast hoeft er voor de meeste vestigibgen geen loonbelasting en/of premies betaald te worden omdat de chauffeurs als zzp’er voor het bedrijf aan de slag zijn.

Zembla, een programma van de VARA maakte een uitzending over het bedrijf en ontdekte dat Uber een bv in Amsterdam gebruikt om Britse omzetbelasting te ontwijken. De Britse schatkist liep daardoor vorig jaar 23 miljoen pond mis. Volgens Zembla maakt Uber gebruik van een fiscale constructie waarbij het bedrijf profiteert van vrijstellingen in zowel de Britse als Nederlandse belastingwet. De 40.000 Britse Uber-chauffeurs hoeven als zelfstandig ondernemer tot 85.000 pond geen omzetbelasting te betalen. Ook de commissie die Uber ontvangt is onbelast.

Uber verdient steeds beter aan maaltijdbezorgingen. De boekingen voor het tweede kwartaal verdubbelden naar 12,9 miljard dollar, fors meer dan de omzet van taxiritten, Wel zat ook hier weer groei in. De waarde van de taxiboekingen ging naar 8,6 miljard. In de Uber-app werd de afgelopen tijd 25% meer ritten geboekt dan een jaar geleden. Uber heeft het tekort aan chauffeurs inmiddels opgelost en heeft nu meer chauffeurs dan voor de coronapandemie.

Uber maakte in het afgelopen boekjaar 2022 totaal 394 miljoen dollar (359 miljoen euro) winst. Het jaar ervoor was er nog 2,6 miljard dollar verlies. De totale boekingen vertegenwoordigden een omzet van 21,9 miljard dollar, met 114 procent groei op jaarbasis, Het aantal boekingen voor Uber Eats steeg met 85 procent, terwijl het aantal ritten meer dan verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. Concreet leverde bezorgingen Uber 1,9 miljard dollar aan schone omzet op, en taxiritten 1,6 miljard. Uber verdiende 248 miljoen aan vrachtvervoer.

De totale omzet van alle activiteiten was gemeten over een jaar fors hoger: geen 1,9 miljard, maar 3,9 miljard dollar. Het EBIT verlies vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afschrijvingen nam echter weer toe ten opzichte van het vorige kwartaal en eindigde op van 509 miljoen. De nettowinst van 1,1 miljard dollar kwam er dankzij winsten uit investeringen in Didi Global en Aurora Innovation. Uber haalt nog steeds het gros van zijn omzet uit zijn thuismarkt, gevolgd door Europa en Latijns Amerika.

Uber Technologies kondigde enkele weken terug aan dat het het transportlogistiekbedrijf Transplace wil kopen voor ongeveer 2,25 miljard dollar van private equity-bedrijf TPG Capital. De deal bestaat uit maximaal 750 miljoen aan gewone aandelen van Uber en de rest in contanten,. Transplace wordt overgenomen door Uber Freight.

Lobby                                                              

Platformbedrijven waaronder Uber blijven agressief lobbyen in Brussel. De Europese Commissie is bezig met het opstellen van een ontwerprichtlijn, die momenteel wordt herzien, over de rechten van platformwerkers. Bolt en Uber hebben duizenden werknemers in meer dan 45 landen. En zij willen niet dat een Europese wet de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers verandert. Via twee bedrijfsverenigingen, het gebruik van de diensten van lobbybureaus, de financiering van denktanks en “dubieuze” onafhankelijkheidsstudies en andere, hebben de platforms geprobeerd het project in de kiem te smoren. De Commissie heeft tijdens de opstelling van de wet meer dan honderd keer vergaderd met vertegenwoordigers van de platforms. Uber is van een jaarlijks lobbybudget van 50.000 euro in 2014 naar ruim 700.000 euro nu gegaan. Advocatenkantoren zoals Linklaters werken voor de platformsector in Brussel, zonder het in het Europees Transparantieregister te vermelden. Tijdens hun talrijke ontmoetingen met ambtenaren en leiders van de Commissie werden steeds dezelfde argumenten herhaald. Volgens Uber en het bedrijf hebben hun werknemers zeer goede arbeidsomstandigheden, zeer goede salarissen en zijn ze zeer tevreden met hun lot. Een ander favoriet argument van multinationals in tijden van economische crisis: banenchantage. Net als de grote werkgeversorganisaties waar Uber lid van is (BusinessEurope), vragen de platforms om zelfregulering, om hun eigen gedragscodes te creëren, zonder beperkingen, zonder de mogelijkheid van sancties of veroordelingen bij niet-naleving . De Europese Commissie heeft afgelopen december haar ontwerprichtlijn gepubliceerd. Het lot van de Europese platformwerkers ligt nu in handen van de lidstaten in de Raad en de Europarlementariërs. De Europese wet die de rechtsbescherming van maaltijdbezorgers en Uber-chauffeurs moet verbeteren, is er door. De lidstaten van de Europese Unie zijn het alsnog eens geworden over de inhoud. Verschillende grote landen hadden tegengestemd. Bolt, de concurrent van Uber in Europa, biedt vanaf april 2024 ook haar diensten in Brugge België aan. Het is de vierde stad in Vlaanderen waar je een Bolt chauffeur kunt boeken, na Kortrijk, Gent en Antwerpen

Uber en Hertz

Uber en Hertz wilden samen tegen 2025 tot 25.000 elektrische voertuigen (EV’s), zoals Tesla’s en Polestar’s. aanbieden aan de chauffeurs. Stephen Scherr, Chief Executive Officer bij Hertz stelt dat het partnerschap een belangrijk onderdeel is van de strategie om een van de grootste elektrische verhuurvloten ter wereld te worden en om samen met Uber .Het partnerschap heeft volgens Hertz in Noord-Amerika al tienduizenden bestuurders op het Uber-platform mogen bedienen. ‘Tot nu toe hebben bijna 50.000 chauffeurs een Tesla gehuurd via dit programma, waarmee zij meer dan 24 miljoen volledig elektrische ritten en meer dan 260 miljoen elektrische kilometers hebben afgelegd’, zo stelt Hertz. De Europese uitbreiding van het partnerschap begon in januari 2023 in de vestiging van Hertz Europe in Londen en zal vervolgens worden uitgebreid naar andere Europese hoofdsteden, zoals Parijs en Amsterdam. Hertz is inmiddels op de deal teruggekomen.

Uber veiligheidsraad

De veiligheidsaanpak van Uber is sinds 2015 de Uber Safety Advisory Board  met programma’s zoals het Industry Sharing Safety Program en in-app-functies zoals de noodknop , Live hulp van een veiligheidsagent en GPS-tracking tijdens elke reis. John L. Henshaw, voormalig adjunct-secretaris van Arbeid en directeur van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van de VS, en Janet DiFiore, voormalig hoofdrechter van het New York Court of Appeals, traden in juli 2020 toe tot deze veiligheidsadviesraad van Uber.

Janet DiFiore was hoofdrechter van het Hof van Beroep en van de staat New York, de hoogste rechtbank van de staat. In die rol leidde rechter DiFiore de rechterlijke macht van de staat en speelde hij een cruciale rol bij het vormgeven van juridische interpretaties en beslissingen. Eerdere functies waren onder meer rechter in Westchester County Court en Westchester District Attorney. 

Henshaw en DiFiore sluiten zich aan bij een gevarieerde groep bestuursleden uit verschillende disciplines, waaronder experts op het gebied van gendergerelateerd geweld en preventie van huiselijk geweld, verkeersveiligheid, volksgezondheid en wetshandhaving. Andere leden zijn:

 • Jeh C. Johnson,voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid van de VS
 • Voorzitter van de veiligheidsadviesraad van Uber. Als minister van Binnenlandse Veiligheid was Johnson het hoofd van het op twee na grootste kabinetsdepartement van de Amerikaanse regering. Voorafgaand aan deze benoeming was hij General Counsel van het Ministerie van Defensie (2009-2012). Minister Johnson is sinds 2018 voorzitter van de Raad.
 • Janet DiFiore, voormalig hoofdrechter van het New York Court of Appeals
 • DiFiore was opperrechter van het Hof van Beroep en de staat New York. In die rol leidde DiFiore de rechterlijke macht van de staat en speelde hij een cruciale rol bij het vormgeven van juridische interpretaties en beslissingen. Eerdere functies waren onder meer rechter in Westchester County Court en Westchester District Attorney.
 • Tho Bella Dinh-Zarr, PHD, MPH voormalig vicevoorzitter en waarnemend voorzitter van de National Transportation Safety Board (NTSB); Senior Adviseur bij TIRF en FIA Foundation
 • Dinh-Zarr was het 42e lid van de Amerikaanse NTSB (2015-2019). Ze was medevoorzitter van het VN-ngo-comité voor duurzame ontwikkeling en was de VN-ngo-vertegenwoordiger voor de FIA ​​Foundation, een internationale filantropie met als missie het bevorderen van veilig en duurzaam oppervlaktevervoer, vooral in ontwikkelingslanden. In 2020 is zij toegetreden tot het bestuur.
 • Indira M. Henard, DSW,uitvoerend directeur MSW, DC Rape Crisis Center
 • Henard leidt het DC Rape Crisis Center, het oudste centrum in zijn soort in de VS. Ze heeft ook overleg gevoerd met het ministerie van Defensie om te reageren op aanhoudende claims van seksuele intimidatie en aanranding. In 2020 is zij toegetreden tot het bestuur. 
 • John L. Henshaw, voormalig adjunct-secretaris van Arbeid en directeur van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van de VS
 • Als adjunct-secretaris van Arbeid voor OSHA leidde Henshaw de inspanningen van de regering om de veiligheid en gezondheid van werknemers in de Verenigde Staten te waarborgen. Momenteel is Henshaw president van John Henshaw and Associates, Inc., een professionele dienstverlener op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • Claire Jarashow, PHD, MPH voormalig directeur van Vaccine Preventable Disease Control, Los Angeles County Department of Public Health
 • Dr. Jarashow is de oprichter van Unfathomable Health en wetenschaps- en technologieadviseur bij de Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H). Eerdere ervaring omvat onder meer de directeur van het Vaccine Preventable Disease Control Program en hoofd van Epidemiology & Data voor het Communicable Disease Control Program bij het Los Angeles County Department of Public Health, Epidemic Intelligence Service Officer bij de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, consultant voor de Wereldgezondheidsorganisatie, en een winnaar van de Bill & Melinda Gates Grand Challenges.
 • Erica Olsen Directeur van het Safety Net Project, Nationaal netwerk om huiselijk geweld te beëindigen
 • Olsen leidt het Safety Net-project binnen het National Network to End Domestic Violence. Ze werkt sinds 2018 nauw samen met Uber en trad in 2020 formeel toe tot het bestuur. 
 • John Pistole,president van Anderson University; voormalig administrateur van de Amerikaanse Transportation Security Administration en adjunct-directeur van het Federal Bureau of Investigation

Pistole was zes jaar lang adjunct-directeur van de FBI (2004-2010). President Obama benoemde Pistole in 2010 tot hoofd van de Transportation Security Administration (TSA), een instelling die hij tot 2015 leidde. Momenteel is hij president van Anderson University. Pistole is in 2019 toegetreden tot het bestuur.

Uber gaat in de VS vanwege de veiligheid het opnemen van gesprekken tijdens taxiritten mogelijk maken. Er is geen mogelijkheid om dit te weigeren. Wanneer de bestuurder of de passagier zich niet veilig voelt, is het mogelijk op een knop te drukken en zo het gesprek op te nemen in de Uber-app. De andere persoon in de auto hoeft niet te weten dat dit gebeurt. Bij Uber is het privacybeleid onderdeel van de gebruikersvoorwaarden. Iemand die in de taxi stapt moet akkoord gaan met de nieuwe functie van Uber. Daarbij wordt ook toestemming gevraagd voor de gebruikersvoorwaarden. Het is nog niet zeker of de functie ook in Europa beschikbaar komt. In de voorwaarden staat dat in ieder geval in Afrika en Amerika gebruik gemaakt wordt van de nieuwe functie.


This domain is for sale

Adverteren op deze site ? Mail naar taxi@bvs.nl