Verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen staan niet altijd te trappelen van ongeduld om risicoklanten te verzekeren, vooral als deze geregistreerd staan bij de stichting CIS. De maatschappijen van ING, Alianz, Zwolle & Willemse, Fora bemiddeling, VKG van kampen Groep,2e Kans verzekeringen, HEMA, Unive, KNMV, Promovendum, Vidus, lastpointverzekeringen,FBTO, De Zeeuwse, Oladf en Spek, Nationale Nederlanden en Auto onverzekerd lijken daar iets coulanter mee om te gaan dan bijvoorbeeld Centraal beheer, Interpolis en Ditzo. BOVAG, ANWB, Combimotors en ZLM hebben de strengste eisen en weigeren veelal de lastige gevallen. Een nieuw systeem voor het berekenen en toekennen van schadevrije jaren wordt binnenkort via mijnschadevrijejaren.nl toegankelijk. En er wordt dan ook niet meer gerekend in jaren maar in maanden. Hiermee wordt het ook inzichtelijker of het beter is om een kleine schades zelf te betalen, doordat je dan meteen weet hoeveel schadevrije jaren je verliest door een claim. Vaak kan het geld schelen door de schade zelf te betalen en de hoge korting op je verzekering te behouden. Het nieuwe systeem zou eigenlijk in juli 2024 al worden ingevoerd. Maar door vertraging bij de opzet van het systeem wordt dat begin 2025. De premies voor autoverzekeringen zijn in het eerste kwartaal van 2024 met 8,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld betaal je in het eerste kwartaal van 2024 zo’n 862 euro per jaar aan premie. In 2023 was dat nog 797 euro

De verzekerde schade van storm Ciarán, die eind oktober 2023 trok wordt geschat op 15 miljoen euro. Er werd veel schade veroorzaakt aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen

Bedrijven zijn inmiddels al zo vaak slachtoffer van hackers, dat het voor verzekeraars niet meer interessant is om cyberpolissen te verkopen. Polissen zijn gemiddeld met 30 tot 50 procent duurder geworden en het eigen risico stijgt. Bij taxiverzekeringen worden ook de premies verdubbeld of de maatschappijen stoppen helemaal met taxipolissen. Taxipolissen zijn gemiddeld 30 tot 50 procent duurder geworden en ook daarbij stijgt het eigen risico.  Alleen de Vereende, Amlin en Avero doen deze polissen nog. Buitenlandse verzekeraars waaronder JW Verzekeringen hebben deze markt grotendeels overgenomen. Ze halen echter alleen de krenten uit de pap en taxichauffeurs moeten echter minimaal 24 jaar oud zijn en minimaal vier schadevrije jaren hebben om in aanmerking te komen voor deze nieuwe verzekering. 75 procent van de vele schades die door taxichauffeurs worden gereden wordt gemaakt door de doelgroep die buiten deze restricties valt.  Chauffeurs waarvan het schadebeeld negatief is komen niet in aanmerking voor deze verzekering.  Ook de schades bij veelal jongere Uberchauffeurs zijn meer dan de maatschappijen aan kunnen. Het risico bij Vereende, Amlin en Avero worden door de overname van de iets betere klanten nog meer verhoogd, waardoor de premies in de toekomst nog meer zullen stijgen. Binnen twee maanden zijn zo’n 500 taxiondernemingen overgestapt.

Zorgverzekeraars vinden hun gezondheidsprogramma’s niet effectief en te duur. Menzis stopte al met het programma Samen Gezond en nu gaat ook Vitality van ASR verdwijnen

In 2010 waren er nog meer dan tweehonderd schadeverzekeraars in Nederland. Sindsdien is het aantal met ruim een kwart gedaald. of samengevoegd in de coöperatie van Licent. De grootste drie schadeverzekeraars hebben een marktaandeel van ongeveer 30% en de top tien heeft een marktaandeel van ongeveer 60%. Sinds eind vorig jaar stegen de premies van autoverzekeringen gemiddeld al met 21% en naar verwachting zullen de stijgingen doorzetten. Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat WA-verzekeringen nog steeds verliesgevend zijn en er wordt gemiddeld 13 procent toegelegd op WA-autoverzekeringen. Vooral jonge automobilisten, taxi’s en autoverhuurbedrijven met een krijgen te maken met een gemiddelde premiestijging van 31%, wat neerkomt op zo’n € 144 per jaar. Bij personenauto’s loopt het verlies al op tot 17% van de geïnde premie. Oftewel, op elke geïnde euro aan premie verliest de verzekeraar 17 cent. Verzekeraars mogen de premies echter niet met meer dan 10 procent verhogen bij het stilzwijgend verlengen van een contract, tenzij de klant hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

Acht van de tien grote Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen investeert in bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie en hebben zo’n 7 miljard euro uitstaan bij bedrijven die onder meer tanks, bommen, radarsystemen en kruisraketten leveren. Alleen Achmea en a.s.r. doen hier niet aan mee. ABP heeft wel verschillende Indiase ondernemingen uitgesloten als belegging omdat deze betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens.

Particulieren hebben jaarlijks te maken met gemiddeld 10 miljoen euro schadeclaims door vuurwerk. Het bedrag aan schade dat instellingen bedrijven en Gemeenten hebben geleden is hierin niet meegerekend evenals medische schade. De totale schade bedraagt gemiddeld 10% van het bedrag dat jaarlijks aan vuurwerk wordt uitgegeven

Overstromingsschade is ook slecht verzekerbaar op dit moment en dat heeft te maken met de relatief kleine risicogebieden. Daardoor is de vraag naar een verzekering die dat soort schade dekt klein en kunnen verzekeraars hoge kosten krijgen indien verzekerden schade hebben. Dat zorgt er weer voor dat de premie zo hoog is geworden en op dit moment onbetaalbaar is om aan te bieden.

Fraude

De Nederlandse verzekeraars sporen elk jaar meer verzekeringsfraude op. Verzekeringsfraude was in 2016 al met 21 procent gestegen ten opzichte van 2015. In 2018 werd een recordaantal van 12.879 gevallen van bewezen verzekeringsfraude opgespoord en in 2019 was dit aantal opgelopen naar 22.376. In 2018 ging het om 82 miljoen euro. Het vermelden van onwaarheden en het opzettelijk verzwijgen van informatie in de verzekeringsaanvraag waren de voornaamste oorzaken van verzekeringsfraude. In 2022 werden ruim 10.000 fraudeurs betrapt, een daling van 15 procent vergeleken met 2021.  vielen 3638 van dergelijke onterechte claims door de mand. Daarnaast werden nog eens 5772 fraudeurs met een aanvraag van een verzekering betrapt. Volgens het Verbond van Verzekeraars is hiermee ruim 80 miljoen euro bespaard. 

Scooterrijders hoeven na een schade niet meer zelf achter de aansprakelijke tegenpartij aan voor een schadeclaim. Verzekeraars gaan dat voor hun scooter- en brommer rijdende klanten doen. Dat werd al voor klanten met WA-verzekerde auto’s gedaan. Sinds juli 2021 geldt de zogeheten ‘directe schadeafhandeling’ al voor automobilisten die alleen een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben. Tot voor kort moesten zij na schade soms veel moeite doen om met de tegenpartij of diens verzekeraar in contact te komen. Nu doet de eigen verzekeraar dus een beoordeling op aansprakelijkheid en handelt de claim af. In 2023 volgen verzekerden met campers en motoren. Vanaf 2025 is het voor iedereen mogelijk om zich te verzekeren tegen schade door overstromingen.
Grote verzekeraars schikten onlangs in korte tijd met de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis en Vereniging Woekerpolis.nl. Achmea, Allianz, ASR, en NN gingen na jaren strijd door de knieën. a.s.r. verloor de rechtszaak met betrekking tot een schade van bijna 5 miljard euro door Vereniging Woekerpolis.nl vanwege de verkoop van 1,1 miljoen woekerpolissen. Vanaf eind jaren negentig was ASR een van de grootste woekerpolisverkopers. Ongeveer 1,1 miljoen beleggingsverzekeringen werden met hoge kosten verkocht. In 2013 blijkt in het geheim een deel van de woekerpolis gedupeerden te hebben afgekocht met een schikking die in sommige gevallen duizenden euro’s meer opleverde dan in vergelijkbare gevallen van anderen. Alleen zo’n zestig klanten die via rechtsbijstandsverzekeraar SRK een klacht hadden ingediend en een proefprocedure waren begonnen kregen de schikking onder strikte geheimhouding aangeboden. De consumentenbond heeft hierover een klacht ingediend.

a.s.r.
De historie van a.s.r. begint in 1720 met de oprichting van de N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam. De basis voor het huidige bedrijf wordt echter gelegd in 2000 met de fusie van Fortis AMEV en de ASR Groep, bestaande uit De Amersfoortse, Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend Verzekeringen. De historie van a.s.r. is weergegeven in de tentoonstelling ‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’, die is te bezoeken in het hoofdkantoor in Utrecht.

ASR ontstond in 1997, toen de Amersfoortse verzekeringsgroep samen ging met Stad Rotterdam Verzekeringen. a.s.r. bezit de Amersfoortse, Europeesche (reis)Verzekeringen, Ardanta (uitvaartverzekeringen) en Ditzo waarmee online verzekeringen worden verkocht. Voor het intermediair verdwijnt overigens de merknaam Europeesche. ASR gaat wel verder met het merk, maar alleen in de directe distributie en via de reiskanalen. Verzekeringen van adviseurs die bemiddelen in Europeesche zullen volgend jaar verder gaan onder de merknaam a.s.r. Europeesche bestond al sinds 1920 en werd destijds opgericht in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen.

Tijdens de kredietcrisis kwam Fortis in de zomer en herfst van 2008 in grote problemen waardoor de Nederlandse onderdelen werden genationaliseerd. Beleggers, die in 2008 misleid werden, ontvingen een schadevergoeding van 1,3 miljard euro. Het gerechtshof in Amsterdam heeft zijn fiat gegeven voor de tweede schikkingsovereenkomst hierover tussen de Belgische verzekeraar Aegeas, de erfgenaam van Fortis en de claimorganisaties. Er zijn naar schatting 200.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN AMRO over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte. De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden. Fortis ASR is verder gegaan onder de naam ASR Verzekeringen. Per 25 januari 2013 is de naam gewijzigd naar a.s.r. en werd deze samen met andere Fortis-onderdelen ondergebracht bij de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen NL Financial Investments of NLFI.

Vanaf de zomer van 1999 voerde ASR gesprekken met Fortis (AMEV, Ardanta en Falcon)over een mogelijke overname. ASR had toen 2400 medewerkers en stond genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Fortis had al een aandelenbelang van 21% in ASR, maar ook ING Groep had een even groot belang en Achmea had 10% van de aandelen, het Duitse Münchener Rück 15%. Op 8 oktober 2000 deed Fortis een bod ter waarde van 4,1 miljard euro op alle aandelen ASR. Na de overname bleef de afkorting “ASR” in stand om de verzekeringsactiviteiten aan te duiden en stond nu voor AMEV en Stad Rotterdam. In 2002 werden plannen gemaakt om ASR en AMEV samen te voegen en de merkenportefeuille te integreren onder het Fortis-logo in 2003 werden ze daadwerkelijk samengevoegd tot één nieuwe verzekeraar: Fortis ASR. Het Fortis onderdeel Fortis Verzekering Nederland N.V. bestond sindsdien uit Fortis ASR, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Ardanta en Falcon (waaronder ook Interlloyd en VSB-leven hoorden). Fortis kwam in 2008 in grote problemen en moest 3 oktober 2008 gered worden door de Overheid en ging 21 november 2008 ASR Nederland N.V. heten. Fortis ASR ging verder onder de naam ASR Verzekeringen. Per 25 januari 2013 is de naam gewijzigd naar a.s.r.  a.s.r. ging 10 juni 2016 voor 19,50 euro per aandeel naar de beurs en had hiermee destijds in totaal (150 miljoen aandelen) met een marktwaarde van 2,925 miljard euro. Het NLFI verkocht in januari 2017 20,4 miljoen aandelen a.s.r (13,6%). Na deze transactie had de Staat nog een belang van circa 51%. Begin april 2017 werden versneld nog eens twintig miljoen aandelen verkocht (13,3 procent). Hierna daalde het belang van de overheid naar 36,8 procent. De Staat incasseerde hiermee 515 miljoen euro. 15 juni 2017 werden opnieuw circa 25 miljoen aandelen verkocht, waardoor het belang van de Staat afnam tot 20,9 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. In september 2017 verkocht de staat tenslotte het restant van de aandelen. Per 1 januari werden de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds van Chevron overgenomen. De Staat kocht a.s.r. in 2008 als onderdeel van Fortis voor 3,6 miljard euro. Er gingen alvast 52,2 miljoen aandelen naar de beurs plus de overtoewijzingsoptie (greenshoe) (totaal 35 procent/60 miljoen aandelen) Bij elkaar is de eerste opbrengst dan 1.018 miljoen euro. De rest volgde binnen drie jaar. Het operationele resultaat daalde in het derde kwartaal van 2016 met 8% tot €150 miljoen. De Solvency rating, komt na uitbetaling van 92 miljoen euro aan interim-dividend (0,65 euro per aandeel) uit op 194 procent. Eind 2017 was dat 196 procent. a.s.r. is een relatief kleine verzekeraar met een Nederlands marktaandeel van 5%. De aandelen werden geplaatst bij institutionele beleggers en particuliere investeerders. De kosten voor de beursgang die werd begeleid door ABN Amro, Rabobank, ING, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays en HSBC bedroegen zo’n 7,5 miljoen euro. Voorafgaand aan de beursgang heeft Meijer Realty Partners (MRP) ASR Vastgoed Ontwikkeling overgenomen en alarmcentrale SOS International werd verkocht aan CED-group. Niet bekend is wat ASR gaat doen met de 875.000 aandelen certificaten van ABN Amro waarmee de NLFI geschoven heeft.

ASR redde eerder met behulp van NLFI nog de noodlijdende insolvabele pensioenverzekeraar “De Eendragt Pensioen waarin 22.000 deelnemers zitten met een belegd vermogen van 1,7 miljard euro. De twee zittende directieleden van Eendragt moesten aftreden en werden vervangen door Eendragt – en Vivat bestuurders Albert Bakker en André van Vliet. Ook uitvaartverzekeraar Axent en BNG Vermogensbeheer van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), die bijna 5 miljard euro aan vermogen beheren werden recentelijk overgenomen, evenals SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. SuperGarant is gespecialiseerd in schade- en inkomensverzekeringen en aanverwante verzuim- en arbodienstverlening bij kleine tot middelgrote bedrijven in met name de detailhandel. De in Leidschendam gevestigde verzekeraar met 33 werknemers zal zelfstandig blijven opereren. Onmiddellijk na de beursgang werd Corins, een beursassuradeur met een een premieomzet van ruim 18 miljoen euro die op de co-assurantiemarkt opereert overgenomen. Corins bedient meer dan zestig makelaars en is gevestigd in Amsterdam waarvandaan het zelfstandig zal blijven opereren. Corins zal tevens de verzekeraars waarmee zij momenteel zaken doet, blijven vertegenwoordigen. ASR wil de positie van Corins op de co-assurantiemarkt de komende tijd verder uitbouwen en voegt daarom de tekst ,,een merk van ASR” toe aan het logo van Corins. Sinds de overname van de beursassuradeur in 2016 werd de beursportefeuille van ASR al bij Corins ondergebracht. Daar worden binnenkort de co-assurantieactiviteiten van het overgenomen Generali Nederland bijgevoegd. De jaaromzet van Corins groeit daardoor naar 60 miljoen euro. Van de Nederlandsche Bank kreeg ASR een boete 350.000 euro voor verzuim om achtergestelde leningen van het toetsingsvermogen af te halen. Begin maart erkende a.s.r. bij DNB de fout. DNB kon hiervoor 2 miljoen euro boete opleggen maar deed dit uiteindelijk toch niet. a.s.r en ASN Bank hebben respectievelijk 5 miljoen en 3 miljoen euro geïnvesteerd in Social Impact Ventures (Social IV) het grootste zogenoemde impactfonds van Nederland, met een totaal vermogen van 40 miljoen euro. Ook elektrische taxi’s (Taxi electric) werden vanuit dit fonds gefinancierd. In december 2016 werd voor 275 miljoen euro aan kantoren rondom treinstations aangekocht waarvan een groot deel in januari 2017 al weer werd afgestoten. De negen resterende panden zijn ondergebracht in het nieuw opgerichte ASR Dutch Mobility Office Fund. ASR Vermogensbeheer, de vermogensbeheerder van a.s.r. beheert 48 miljard euro en heeft het mandaat voor vermogensbeheer van de provincie Noord-Brabant ter waarde van circa 1,7 miljard euro ontvangen. De portefeuille is volledig belegd in vastrentende waarden. Het mandaat is afgegeven voor vier jaar, met de mogelijkheid om het daarna vier keer met een jaar te verlengen.

ASR Vermogensbeheer lanceerde het ASR Hypotheekfonds, een fonds dat participanten de mogelijkheid biedt om te beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Het fonds streeft op termijn naar een omvang van enkele miljarden. Participanten kunnen kiezen uit twee subfondsen: een fonds met hypotheken met NHG-garantie en een fonds met hypotheken zonder NHG-garantie. a.s.r. heeft de Nederlandse activiteiten van verzekeraar Generali Nederland voor 200 miljoen euro overgenomen. (inclusief 57 miljoen euro kapitaalversterking) De polissen van 200.000 Generali klanten werden overgezet naar ASR en de kantoren werden samengevoegd, waardoor er een groot aantal banen verviel. Bij Generali Nederland werkten 350 mensen. Het kantoor van Generali in Amsterdam werd in de loop van 2018 gesloten. Eenmalig boekte ASR kosten van € 15 miljoen voor een sociaal plan. Honderd medewerkers van Generali hebben volgens de ceo zelf gekozen niet mee te verhuizen naar ASR. Voor nog eens 70 krachten is een andere baan gevonden, meestal binnen ASR, voor een enkeling elders. In totaal groeide het werknemersbestand van ASR met 300 fte. In 2019 moet de integratie van Generali grotendeels worden voltooid. Alle uitvaartpolissen zijn al naar het ASR-platform gemigreerd. In de eerste helft van 2019 moet de gehele schadeportefeuille overgezet zijn, en later ook het leven-bestand en de pensioenen. Ook de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments werd overgenomen. First Investments heeft een beheerd vermogen van ruim 550 miljoen euro. De teamleden van First Investments verhuisden mee. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank (DNB) en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ASR Dutch Prime Retail Fund heeft voor 94 miljoen euro een deel van de winkelportefeuille van Ronstreet Properties overgenomen. De winkelpanden bevinden zich op A-locaties in steden als Den Bosch, Haarlem, Zwolle, Breda, Nijmegen, Amersfoort en Den Haag. Het vastgoedfonds heeft nu een totale portefeuille winkelpanden ter waarde van circa 1,6 miljard euro. ASR Nederland, dat al voor de helft eigenaar was van Brand New Day, nam voor 50 miljoen euro ook de overige 50 procent over van de oprichters. Volgens oprichter en CEO Kalo Bagijn is dit onderdeel van Brand New Day sinds 2011 opgebouwd “van zolderkamerinitiatief tot een van de grootste premiepensioen instellingen (PPI’s) van Nederland”. Na de verkoop richt de onderneming zich op de bankactiviteiten en pensioenproducten voor particulieren. Zo’n 5.800 werkgevers leggen pensioenpremies in bij Brand New Day voor 145.000 deelnemers. “Het beheerd vermogen bedroeg eind vorig jaar 989 miljoen euro.” De ruim vijftig medewerkers van de PPI gaan mee over naar ASR.Op termijn krijgt het onderdeel PPI Brand New Day een andere naam. ASR heeft vanwege de coronacrisis veel afschrijvingen en lagere beleggingsopbrengsten in de boeken moeten zetten. Daardoor is de nettowinst flink gekelderd. Onder de streep bleef uiteindelijk 233 miljoen euro winst over, wat neerkomt om een ruime halvering ten opzichte van een jaar terug. SNS Property Finance ging verder onder de naam Propertize. SNS REAAL maakte bekend dat ze haar aandelen van de vastgoedtak per 30 december 2013 heeft overgedragen aan de Nederlandse Staat. Propertize is onderdeel van NL Financial Investments, waar ook het aandelenbeheer van ABN AMRO en ASR Verzekeringen zijn ondergebracht. Na de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 werd de portefeuille van vastgoedfinancieringen en vastgoed apart gezet. “Het is de bedoeling dat Propertize binnen tien jaar op beheerste, heldere, professionele en integere wijze zijn portefeuille aan vastgoedfinancieringen en vastgoed afbouwt”. De afsplitsing van de Property Finance-activiteiten maakt deel uit van het herstructureringsplan voor SNS REAAL dat de Staat op 19 augustus 2013 heeft ingediend bij de Europese Commissie (EC). De EC heeft op 19 december goedkeuring verleend voor de overdracht.

ASR nam op 4 juli 2023 het verliesgevende Aegon Nederland over voor 4,9 miljard euro en werd daardoor naast de NN Group een van de grootste verzekeraars van Nederland. ASR betaalde 2,5 miljard euro in cash aan moederbedrijf Aegon N.V. en nog eens 2,4 miljard in aandelen ASR. Dat betekende dan ook meteen dat Aegon N.V. een aandelenbelang krijgt van 29,99 procent in ASR. Daarmee kwamen alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland en ook de hypotheken- en bankentak (Knab) tijdelijk in handen van ASR. Het hoofdkantoor van het fusiebedrijf wordt het huidige hoofdkantoor van ASR in Utrecht. Het merk Aegon wordt over twee jaar opgeheven. Aandeelhouders krijgen een winstuitkering met 12 procent verhoging tot 2,70 euro per aandeel. Aegon N.V. is van plan om 1,5 miljard euro terug te geven aan aandeelhouders en verhoogde het dividend naar 30 cent per aandeel. De rest van het geld gebruikt Aegon N.V. om de eigen balans te versterken. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf gaat zich vanaf nu dus alleen nog op het buitenland richten. Vooral in de VS is Aegon een grote speler. Knab werd opgericht in 2012 door René Frijters en heeft veel leningen uitgezet via allerlei digitale kredietplatformen in binnen- en buitenland. Knab heeft de kredietverlening via platforms teruggebracht tot minder dan 2 procent van de totale balans. Knab heeft ongeveer 346.000 klanten en profileert zich als bank voor zzp’ers. Eind vorig jaar had de bank een nettowinst 32,2 miljoen euro. De Oostenrijkse bank BAWAG kocht Knab in januari 2024 voor 510 miljoen euro. 80 miljoen extra wordt in de 2e helft van 2024 betaald zodra ook het beheer van de hypotheken is overgedragen. ASR schikt voor 300 miljoen euro met de diverse claiminstanties in de woekerpolisaffaire en hoopt dat ze hiermee definitief een streep onder de woekerpolisaffaire kan zetten. Gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben gemeld krijgen nog bericht over wat de regeling voor hen betekent. Zij moeten ook nog akkoord gaan met de compensatie. De deal gaat alleen door als minimaal 90 procent van de aangesloten klanten akkoord gaat met de regeling

Een week voor de aangekondigde beursgang (juni 2016) werd ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire. ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals Stad Rotterdam, Woudsend en AMEV. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis. Een uitspraak kan gevolgen hebben voor de hele portefeuille van ASR. Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. De voorgerekende eindbedragen konden nooit gehaald worden en waren structureel zo’n 10% te hoog. De zitting in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl vond in augustus 2018 plaats. Op 6 februari 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een teleurstellende uitspraak gedaan. Volgens de rechter heeft de verzekeraar haar informatieplicht niet geschonden, wel heeft de verzekeraar onrechtmatig gehandeld bij woekerpolissen met een hoog-laag constructie door te veel administratiekosten te rekenen. De vereniging is het niet eens met het oordeel van de rechter en is in hoger beroep gegaan en zal dit hoogstwaarschijnlijk winnen nadat de rechter 26 september 2023 ook Nationale Nederlanden voor soortgelijk bedrog veroordeelde tot schadevergoeding.

Achmea

Achmea, het moederbedrijf van onder meer Interpolis, Inshared  en Centraal Beheer wil premiekorting geven op schadeverzekeringen in ruil voor klantendata. De data over je rijgedrag of leefgewoonten kunnen echter ook gebruikt worden om claims te betwisten en ook kan de verzamelde informatie door de overheid ingezien worden. Achmea gaat zijn werkzaamheden de komende vier jaar concentreren op vijf locaties, in Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist en wil af van de levensverzekeringendivisie. De vestigingen in De Meern, Leusden en Zwolle worden stapsgewijs gesloten, maakte het bedrijf bekend. In december kondigde de verzekeraar al een reorganisatie aan. Achmea wil tot en met 2019 circa 2000 banen schrappen. De reorganisatie leverde ruim 200 miljoen euro aan kostenbesparingen op. Er staan nog 1.900 banen op de nominatie om te verdwijnen. Achmea heeft negen zorgaanbieders uitgekozen voor een proef om voor een vast budget wijkzorg te gaan organiseren en leveren in drie steden. Eind 2011 nam Achmea een meerderheidsbelang van 78% in Independer door aandelen van investeringsmaatschappij NPM te kopen. Achmea kocht ook het restant waarmee de vergelijkingssite volledig in handen van de verzekeraar kwam. De vertrokken bestuurders Jeroen van Breda Vriesman en Danny van der Eijk kregen elk zo’n 900.000 euro vertrekpremie mee. De rechtbank Gelderland oordeelde begin december dat Achmea de over buitensporig hoge salarissen geheven crisisheffing niet terugkrijgt. Dat kost alleen al over 2012 ruim € 2,7 miljoen. Het bedrag over 2013 is niet bekend. Bij één van de twee Achmea-dochters verdienden zoveel mensen in 2012 zoveel méér dan € 150.000, dat er ruim 1,9 miljoen euro aan crisisheffing moest worden betaald. Een andere Achmea-dochter kreeg een crisisheffing te betalen van ruim €785.000. Een voormalig directeur werd veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een geldboete van een half miljoen euro vanwege zes jaar belastingfraude plegen. Tegen de 62-jarige directeur was twaalf maanden gevangenisstraf geëist. Hij en een 49-jarige medeverdachte uit Amsterdam zijn vrijgesproken van valsheid in geschrifte. De ex-directeur heeft voor een half miljoen euro aan premies van Achmea ontvangen en dit uit laten betalen via huurverhogingen van panden die door hem aan Achmea werden verhuurd. De zorgdirecteur heeft de belastingdienst voor ruim een kwart miljoen euro benadeeld. Achmea verkocht 800.000 woekerpolissen van met name Avéro, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Woonfonds en Rabo bank. Er lopen nog steeds procedures van de Consumentenbond Claimservice, Consumentenclaim, Vereniging Woekerpolis en Stichting woekerpolisproces. NN verloor 26 september de woekerpoliszaak. Achmea schikt nu de woekerpolisaffaire voor 60 miljoen euro. Benadeelde klanten die in de jaren negentig een veel te dure beleggingsverzekering afsloten krijgen daarvoor een vergoeding. Naast de 60 miljoen euro die klaarstaat voor klanten die zich bij de claim hebben aangesloten, is er ook nog een pot van 25 miljoen euro voor schrijnende gevallen die niet meededen aan de claim. Achmea heeft vanaf februari 2024 HEMA niet langer als verkoopkanaal voor de diverse verzekeringen

Aegon zie ook asr

AEGON NV is een van oorsprong Nederlands verzekeringsbedrijf, dat in 1983 is ontstaan door een fusie tussen AGO en Ennia. Aegon heeft in het eerste kwartaal minder kapitaal binnengehaald dan een jaar eerder, maar blijft ruim bij kas en gaat later dit jaar voor 200 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Het concern zit tegenwoordig in Bermuda en richt zich nu vooral op de Amerikaanse markt. AEGON heeft activiteiten in meer dan 20 landen in Amerika, Europa en Azië. De onderneming biedt wereldwijd zo’n 30 miljoen klanten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten aan. AEGON is al jaren beursgenoteerd en maakt deel uit van de AEX-index. Aegon werd zwaar geraakt door de coronacrisis vanwege het grote Amerikaanse zusterbedrijf, dat goed is voor bijna twee derde van de omzet. De coronacrisis liet het uit te keren bedrag aan levensverzekeringen in de VS oplopen van 57 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 2019 naar $ 165 miljoen in 2020. De totale bedrijfswinst van Aegon groeide in het eerste halfjaar met 3 procent naar 818 miljoen euro, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar het nettoresultaat kwam voor het afgelopen half jaar uit op 199 miljoen euro verlies. Over 2022 leed Aegon ook al verlies en stond zo’n 2,5 miljard euro in het rood, naar dat kwam door de verkoop het volledig integreren van de verzekeringsactiviteiten van Aegon in ASR. Door de samenvoeging ontstond een van de grootste verzekeraars in Nederland. Ook de verkoop van nieuwe verzekeringen via tussenpersonen ligt een stuk lager. De solvabiliteit van Aegon daalt ondanks het snijden in het dividend van 201% naar 195%. Beleggingsresultaten vielen ook nog eens tegen, en de lagere rente zorgt nog eens voor extra druk op het Amerikaanse bedrijf. In de rechtsprocedure tegen Aegon/Spaarbeleg (Aegon Bank N.V.) door gedupeerde leden die destijds een kansloos “Sprintplan”, Koersplan (van Aegon-dochter Spaarbeleg), Vermogensplan en Fundplan hebben afgesloten lijkt Aegon het onderspit te delven. Zo’n 120.000 deelnemers liepen een financiële schade op van in totaal circa 700 miljoen euro, waaraan Aegon slinks circa 700 miljoen euro verdiende. De rechtbank in Den Haag vond onlangs dat Aegon op veel punten inderdaad tekort geschoten is en dat Aegon een flink deel van haar woekerpolishouders moet compenseren. Voor Koersplan en Vermogensplan oordeelde de rechter dat de klanten niet goed geïnformeerd waren over de kosten verbonden aan de beleggingen. en de hoogte van de overlijdensrisicopremie. Aegon moet klanten voor deze kosten compenseren, ook als ze al deels gecompenseerd zijn men zelfs wanneer ze op zich een positief resultaat met hun beleggingen hebben behaald. Want ook dan is schade geleden. Voor polishouders van Fundplan geldt een uitzondering. Want de compensatie geldt niet als sprake is van een garantie product. Volgens Aegon gaat dat om 80 procent van de gevallen. Aegon stelt zich op het standpunt dat veel kosten al zijn aangepast en dat de verzekeraar dus al tegemoet gekomen is aan de eisen van de rechtbank en lijkt tevreden met de uitspraak. “Het is te vroeg voor conclusies, maar op het eerste gezicht lijkt een hoger beroep niet nodig”, zegt een woordvoerder. Het Kifid deed kort geleden ook een onherroepelijke uitspraak in een zaak van een gedupeerde tegen Nationale Nederlanden die van belang was voor ruim een half miljoen polishouders van NN. Woekerpolis.nl en Woekerpolisproces.nl hebben een schikking hebben getroffen met verzekeraar Allianz. Aegon/ASR wil voor 300 miljoen euro met de diverse claiminstanties in de woekerpolisaffaire schikken en hoopt dat ze hiermee definitief een streep onder de woekerpolisaffaire kan zetten. Gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben gemeld krijgen nog bericht over wat de regeling voor hen betekent. Zij moeten ook nog akkoord gaan met de compensatie. De deal gaat alleen door als minimaal 90 procent van de aangesloten klanten akkoord gaat met de schikking. De zaak tegen Aegon duurt al sinds maart 2014. Aegon is met 1,3 miljoen polissen een van de grootste aanbieders van woekerpolissen. Financieel directeur Darryl Button werd 1 december 2016 opgevolgd door Matthew Rider. Rider (1963) werkte eerder bij ING en Merrill Lynch. Aegon leverde een riante extra bijdrage aan de oudedagsvoorziening van CEO Wynaendts. Alleen al in 2016 kreeg hij ruim 2,4 miljoen euro erbij voor zijn pensioen. In totaal verdiende Wynaendts in 2016 4,5 miljoen euro met zijn vaste beloning, zijn bonussen en de pensioencontributies. Een deel van de activiteiten in de Verenigde Staten wordt verkocht aan herverzekeraar Wilton Re. Het gaat om de zogenoemde payout annuities en de Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance activiteiten. Volgens de overeenkomst herverzekeren dochterondernemingen van het Amerikaanse Aegon-onderdeel Transamerica voor 14 miljard dollar aan verplichtingen aan bedrijven van Wilton Re. Door de transactie werd ongeveer 700 miljoen dollar aan kapitaal vrijgemaakt. In het aankomende jaar wil het bedrijf voor anderhalf miljard aan eigen aandelen opkopen. Daar is het begin juli mee begonnen, toen de verkoop aan ASR was afgerond. Het bedrijf kwam ook nog met een cadeautje voor de aandeelhouders Aegon verhoogt het dividend met 3 cent, naar 14 cent per aandeel. Beleggers beloonden dat vandaag nog niet: Aegon opende vanochtend met ruim 4 procent op het Damrak, daarmee was het de op een na grootste daler. Aegon heeft de herverzekeringstransactie tot een boekverlies van ongeveer 300 miljoen dollar verwerkt. Aegon verkocht een lijfrenteportefeuille ter waarde van 3,8 miljard euro aan Legal & General. Daarmee is de verkoop van de eigen lijfrenteportefeuille afgerond. Aegon verkocht eerder al twee derde van de Britse lijfrenteportefeuille aan Rothesay Life en de gehele schadeportefeuille aan Allianz Benelux inclusief de zeventig medewerkers en 60.000 zakelijke schadeklanten. In de deal is wel afgesproken dat Aegon 3 miljard pond aan verplichtingen herverzekert. Tegelijkertijd nam Aegon een minderheidsbelang in het technologiebedrijf Newest Industry om mee te kunnen varen op de ‘klantgerichte’ software die deze Rotterdamse startup bouwt.  Er was ook een boekverlies van 800 miljoen euro op de verkoop van de Canadese levensverzekeringsactiviteiten en 150 miljoen euro aan afschrijvingen. In plaats van Generali is nu Aegon (AGN.AE) door internationale toezichthouders op de de lijst van negen verzekeringsconcerns gezet die van belang zijn voor het wereldwijde financiële systeem. Hierdoor moet het bedrijf voortaan aan extra eisen voldoen en moet er meer worden afgeschreven. Met de overname die Aegon-dochter Transamerica deed in de VS van Mercer die de administratie verzorgt van pensioenen op basis van beschikbare premie wordt Transamerica één van de top-tien administratiebedrijven voor beschikbare premieregelingen gemeten naar aantallen deelnemers en geadministreerd vermogen. Het aantal deelnemers in pensioenregelingen dat door Transamerica wordt beheerd, neemt door de transactie met 917.000 toe tot ongeveer 5 miljoen. Het vermogen dat Transamerica administreert, stijgt met 71 miljard dollar naar 216 miljard dollar. Aegon kocht 20.136.673 gewone aandelen in om het verwateringseffect van het interim-dividend 2015 in aandelen tegen te gaan en verkocht Clark Consulting om zo 100 miljoen dollar uit de opbrengst aan de kapitaalbuffer toe te voegen. Samen met dochterbedrijf TKP heeft Aegon een vergunning voor een algemeen pensioenfonds (APF). Met het “Stap” Algemeen Pensioenfonds kunnen meerdere pensioenbeleggers, drukte het resultaat voor bijna 900 miljoen euro. Aegon koopt zo’n 31 miljoen eigen aandelen in om het verwateringseffect tegen te gaan van het in aandelen uitgekeerde interim-dividend 2016. De ingekochte aandelen worden ingezet voor toekomstig dividend in aandelen. De transacties worden voor of op 11 november 2016 afgerond. Aegon stopte met de verkoopkanalen Affinity, Direct TV en Direct Mail en sloot drie kantoren in de VS. Hierdoor viel in de nakomende drie jaar 100 miljoen dollar aan kapitaal vrij, terwijl het onderliggend brutoresultaat met circa 25 miljoen dollar per jaar daalde. 500 werknemers in de VS werden in 2018 ontslagen.

Aegon schikte voor 97,6 miljoen dollar met de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor het onbetrouwbare computergestuurde beleggingsmodel voor vermogensbeheer dat zij introduceerden. Beleggers worden hiermee gecompenseerd voor de schade die zij hebben geleden doordat Aegon de niet goed functionerende modellen verzweeg. De verkoop van Stonebrigde is nog in februari 2021 afgerond. De verkoop, die begin oktober 2020 werd aangekondigd, levert Aegon circa 60 miljoen pond op exclusief een voorwaardelijke vergoeding van maximaal 10 miljoen pond. De koper is Global Premium Holdings, onderdeel van de Embignell group uit Londen. Stonebridge is gespecialiseerd in de verzekering van onder meer ziekenhuisopnames en dodelijke ongelukken en bedient ongeveer 200.000 klanten in Europa. Sinds 2014 nam Stonebridge geen nieuwe klanten meer aan. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde voormalig 55 jarige Aegon-directeur Paul V. uit Huizen in oktober 2022 tot een taakstraf van 180 uur wegens het plegen van faillissementsfraude. Paul V. verduisterde in de jaren negentig bij Aegon 18 miljoen euro en werd eerder in 2006 al tot vier jaar celstraf veroordeeld. De tweede verdachte H.T. uit Hengelo kreeg bij de rechtbank in Almelo een celstraf van vier jaar. H.T. heeft het verzekeringsconcern samen met een voormalig financieel directeur van Aegon voor miljoenen euro’s opgelicht. T. heeft jarenlang rekeningen naar Aegon gestuurd, waar vaak geen werkzaamheden tegenover stonden. Paul V. zorgde ervoor dat de facturen desondanks betaald werden. Op deze wijze heeft het tweetal Aegon voor 18 miljoen euro en mogelijk meer opgelicht. Daarmee gaat het om een van de grootste fraudezaken uit de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens de rechtbank heeft de zakenman uit Twente “doelbewust meegewerkt aan het ingenieus ontwikkelde systeem en aan de sluwheid en vasthoudendheid waarmee werd gewerkt om veel geld binnen te halen”. De rechters nemen het T. verder kwalijk dat hij het vertrouwen in Aegon heeft geschaad. De opgelegde straf is in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie. V. werd later persoonlijk failliet verklaard, maar hield meer dan een half miljoen euro aan inkomsten buiten de boedel. Dat geld liet hij uitbetalen op een rekening van zijn broer, Zijn broer, een 66-jarige man uit Overveen, waarna de broers allebei werden aangeklaagd voor faillissementsfraude en witwassen. De Paul V. kreeg hiervoor een werkstraf van 180 uur opgelegd. De veroordeling is mild, want het OM had drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de inmiddels 75-jarige man. De rechtbank hield rekening met zijn leeftijd, zwakke gezondheid en het feit dat het onderzoek zeven jaar heeft geduurd. De rechters zijn voorbij gegaan aan het verzoek van de raadsman van T. om de zaak opnieuw te behandelen. Advocaat R. Speijdel wilde een nieuwe zaak omdat de medeverdachte al was veroordeeld voordat T. voor de rechtbank moest verschijnen. In het vonnis van ex-directeur wordt ook verwezen naar de Twentenaar en daar zou partijdigheid van de rechtbank uit kunnen blijken, vond de advocaat. Ook het voorstel van de verdachte om zijn verdedigingsstukken opnieuw samen te stellen, werd verworpen. Speijdel wilde de facturen van T. verder uitwerken om zijn onschuld te bewijzen. Volgens de rechtbank heeft T. echter voldoende tijd gekregen om aan zijn verdediging te werken. Aegon legde beslag op goederen van de ex directeur. Het gaat om twee huizen, een auto en drie zeiljachten. De verdachten tonen geen zelfreflectie en de hoofdverdachte verklaart dat hij niet vindt dat hij iets fout heeft gedaan. Dit alles rekent het OM hem zwaar aan. Hij onttrok € 550.000 aan de boedel en waste daarnaast criminele gelden wit van een dikke 2,5 ton.

Aegon werd in oktober 2022 voor 4,9 miljard euro overgenomen door asr en leed het afgelopen jaar een miljardenverlies door de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten, de hypotheekportefeuille, de bankactiviteiten en de pensioenen aan ASR. Aegon heeft af moeten schrijven op de onderdelen, waardoor het verlies afgelopen jaar uitkwam op 2,5 miljard euro. De onderdelen worden nu gewaardeerd op een veel lagere waarde dan dat Aegon ze in de boeken had staan. In 2021 boekte Aegon nog een winst van 1,7 miljard euro. De naam Aegon wordt nog 2 jaar gebruikt. Daarna gaan alle verzekerings- en hypotheekactiviteiten verder onder de vlag van ASR. Aegon wil zich volop richten op groei in de Verenigde Staten en wil de Amerikaanse tak Transamerica laten groeien door het netwerk van adviseurs uit te breiden van 70.000 naar 110.000. Ook wil Aegon groeien op de Amerikaanse pensioenmarkt. Het bedrijf regelt al de financiële kant van veel pensioenen in de VS en ziet op die markt nog meer kansen nu ook in de VS de vergrijzing er aankomt. Verzekeraar Aegon heeft 2023 afgesloten met een nettoverlies van 199 miljoen euro door geleden verliezen uit de beleggingsportefeuille. Het bedrijf haalde ook slechte resultaten uit de divisie vermogensbeheer.

Alianz

Begin juni 2015 stond de vereniging Woekerpolis op het punt om Allianz te dagvaarden. Net voor het verstrijken van de fatale termijn liet Allianz weten met de vereniging in gesprek te willen treden. Op 27 juni 2017 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met ConsumentenClaim en de Stichting Woekerpolisproces een akkoord bereikt met Allianz over een tegemoetkomingsregeling. Inmiddels hebben alle deelnemers hun tegemoetkoming ontvangen.

Athora

Met de overname van VIVAT door Athora voor 1,3 miljard kwam er ook weer een nieuwe speler op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Athora hield namelijk de levensverzekeringstak en het vermogensbeheer en verkocht de schadeverzekeringen door aan NN. Athora is een gespecialiseerde opkoper op verzekeringsgebied. Het bedrijf deed eerder al aankopen in Duitsland, België en Ierland. Athora heeft de grootste klantenbasis in België, waar ze eigenaar zijn van Generali België, met 530.000 polishouders en een beheerd vermogen van 6,5 miljard euro. Apollo was de eerste grote investeringsmaatschappij die in levensverzekeringen stapte. In de VS richtten zij “Athene” op, een opkoper van portefeuilles levensverzekeringen. Die werd met flinke winst naar de beurs gebracht. Apollo heeft een minderheidsbelang in Athene maar stemrecht van 45%. Athora is op haar beurt door Athene opgericht om Europese portefeuilles op te kopen en deed al drie kleinere overnames in Duitsland, België en Ierland waar het in totaal 800.000 polishouders heeft. Daar komen nu dus de 2,2 miljoen polishouders van Vivat bij. Athene en Apollo bezitten samen 22 procent van de aandelen van Athora. Athora betaalde in april 2018 540 miljoen euro voor Generali Belgium. De voormalige dochter van de Italiaanse groep Generali is nummer elf op de Belgische verzekeringsmarkt met 430 werknemers en 420.000 klanten. De merknaam Generali werd omgedoopt in Athora Belgium. Voor 416 miljoen werden de niet-leven-activiteiten cq Schadeverzekeringen doorgeschoven aan Nationale Nederlanden. Daarbij nam NN voor 150 miljoen euro ook de achtergestelde leningen over. Alle merken van Vivat, waaronder Zwitserleven en Reaal, blijven op de Nederlandse markt bestaan en het hoofdkantoor blijft in Amstelveen. Topman Michele Bareggi verklaarde dat met de deal Athora zijn intrede doet op de Nederlandse markt, na eerdere aankopen in Duitsland, België en Ierland. Zwitserleven wordt nieuw leven ingeblazen en moet een van de grootste pensioenverzekeraars worden. Athora heeft de grootste klantenkring in België, waar ze eigenaar werden van het inmiddels aan a.s.r. verkochte Generali met 530.000 polishouders en een beheerd vermogen van 6,5 miljard euro. Athora Netherlands wilde van vermogensbeheerder Actiam af. Actiam beheerd in totaal een vermogen van 58 miljard en is een van de grootste vermogensbeheerders in Nederland. De rechtsvoorgangers  Vivat en SNS-Reaal) verkochten in totaal zo’n 1,2 miljoen beleggingsverzekeringen, met name onder het merk Reaal. Athora is ook eigenaar van Zwitserleven, en richt zich in Nederland inmiddels meer op pensioenproducten. Alles onder de Zwitserleven-vlag. Athora wil na de laatste rechtszaken nu ook praten met de vijf claimorganisaties die gedupeerde klanten met een beleggingsverzekeringen (woekerpolis) vertegenwoordigen.

Brand New Day zie ASR
Conservatrix

DNB onteigende de aandeelhoudersfamilie van de kleine verzekeraar Conservatrix uit Baarn en de aandelen werden vervolgens voor 1 euro overgedragen aan Eli Global, een Amerikaanse investeerder. De buffers van Conservatrix waren enorm gezakt. Na de overname werd via een dubbele herverzekeringsconstructie een deel van het polis geld naar Barbados verplaatst. Familiebedrijf Conservatrix had jarenlang polissen met harde rentegaranties verkocht. Terwijl de kapitaalmarktrente vanaf 2008 fors daalde, bleef de verzekeraar relatief hoge rendementen beloven. Oprichtersfamilie Henny vond dat verantwoord omdat er tegenover de polissen een grote hypotheekportefeuille als belegging stond. Maar door invoering van een nieuw toezichtsysteem moest die portefeuille van DNB anders worden gewaardeerd, tegen marktwaarde. Dat deed de buffers in een klap verdampen. Om te voorkomen dat de verzekeraar failliet zou gaan, greep de toezichthouder in. Eli Global zou de enige geweest zijn die een aankoop wel zag zitten in 2017. Daar moest de investeerder wel contractueel voor toezeggen dat de buffers tot veilige niveaus zouden worden verhoogd. Ook beloofde het bedrijf tien jaar lang geen dividend uit de verzekeraar te trekken. Zowel de opgebouwde polisgelden van € 600 miljoen als de beloftes waren volgens DNB zeker gesteld in een “veilige haven”. Dat die haven in Barbados lag bleek later. De investeerder zou een kapitaalinjectie verstrekken van € 88 miljoen. Een ‘kapitaalversterking’ werd het genoemd maar van zo’n injectie is nooit sprake geweest. Eli Global verstrekte zijn nieuwe dochter slechts € 18,4 miljoen om de buffers te verhogen. En de rest van het bedrag? Dat geld, € 72,1 miljoen kwam van een herverzekeringsconstructie. Er werd een deal is gesloten met de eigen dochter Colorado Bankers Life (CBL) Onderdeel van deze deal is dat er € 100 miljoen aan Conservatrix-premies naar de Amerikaanse dochter zijn gestroomd waar € 150 miljoen aan verplichtingen tegenover staan. Een groot deel van de polissen van Nederlandse consumenten is dus kort na de overname door Eli Global overgegaan naar CBL, inclusief het bijbehorende polisgeld. Bestuursvoorzitter Greg Lindberg werd in 2018 gedagvaard door de FBI en op 23 januari 2019 nog eens. Uit de dagvaarding blijkt dat verschillende verzekeringsdochters van Eli Global worden onderzocht op mogelijk witwassen of andere financiële delicten. Zie ook Vivat.

Aandeelhouder (Eli Global) had de verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken en in stand te houden tot een afgesproken 135 procent, maar lapte dit aan haar laars. Diverse maatregelen werden vergeefs in gang gezet om de kapitaalstorting van de aandeelhouder alsnog te realiseren, ook na afloop van de wettelijke hersteltermijn. Eli Global had Conservatrix ondertussen te koop gezet, nadat zij in de VS onder curatele zijn gesteld, omdat eigenaar Greg Lindberg is aangeklaagd voor een poging om de plaatselijke toezichthouder om te kopen. Een Luxemburgse tak van Eli Global werd recent al verkocht aan een Luxemburgse verzekeraar.

De Nederlandsche Bank heeft in juli 2020 een curator aangesteld en het concern uiteindelijk begin december 2020 failliet laten verklaren. Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) heeft DNB het recht om een curator aan te stellen bij een verzekeraar die niet aan de wettelijke kapitaaleisen voldoet. De curator ondersteunde bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de circa 100.000 polishouders uitoefent, maar moesten uiteindelijk toch tot een faillissement besluiten. In mei maakte Conservatrix al bekend onvoldoende buffers te hebben. In juli zei het bedrijf die buffers ook niet binnen de vereiste tijd te kunnen terugbrengen naar het verplichte niveau. Nu zijn er faillissementscuratoren aangesteld, die gaan kijken wat er met het bedrijf moet gebeuren. De curatoren onderzoeken nu of de verzekeringen kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is.” Mogelijk worden polishouders dan gekort op hun verzekering.

DIG

Ondanks overheidssteun, waaronder een door de overheid gegarandeerde ‘corona brugfinanciering’ van 2 miljoen euro is Digital Insurance Group vrijdag 22 april 2022 verzekeraar Fintech door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Dochteronderneming DIG BV ging al in januari failliet. Het bedrijf ontstond in 2017 uit een fusie tussen de Nederlandse leverancier van vergelijkingssoftware Komparu en de Zwitserse verzekeringsapp-bouwer Knip. Het fusiebedrijf kreeg een hoofdkantoor in Amsterdam, maar had met steun van investeerders als het Amerikaanse Route 66 Ventures wereldwijde ambities. De vooruitzichten leken uitstekend, zeker nadat de Zwitserse verzekeraar Zürich en de Nederlandse investeerder Finch Capital in de zomer van 2018 nog eens 15 miljoen euro in het bedrijf staken. Via de Spaanse bank Santander was DIG onder meer betrokken bij de lancering van een verzekeringsapp in Chili. Curator Burg, liet de inboedel van het Amsterdamse kantoor veilen. DIG BV maakte in plaats van winst in 2021 bijna 1,6 miljoen euro verlies op een omzet van ruim 1,8 miljoen. In de afgelopen vier jaar bedroeg het verlies opgeteld bijna 5,8 miljoen euro. Mede-oprichter Chris Bakker noemt corona een belangrijke oorzaak van het faillissement. Volgens hem stond Digital Insurance Group begin 2020 op het punt om enkele grote projecten binnen te halen, en een nieuwe kapitaalinjectie van 10 miljoen euro. Door de coronapandemie ging dat niet door en trokken de investeerders waaronder Route 66 Ventures zich terug. D Nederlandse investeerder Finch Capital hield de onderneming nog een poosje in stand, maar wilde uiteindelijk ook alleen maar verder als er een nieuwe geldschieter zou bijkomen. Een deel van de activiteiten van DIG is, inclusief 10 van de 14 medewerkers, inmiddels overgenomen voor 700.000 euro door verzekeraar Zürich. Met steun van investeerders en een Zwitserse verzekeringsgigant zou Digital Insurance Group (DIG) de verzekeringsmarkt flink gaan opschudden. Maar ondanks miljoeneninvesteringen en grote ambities is de onderneming er niet meer. Curator Karien Burg veilt de inboedel. Digital Insurance Group ontwikkelde software waarmee verzekeraars en banken hun bestaande automatiseringssystemen en databestanden beter konden inzetten bij de verkoop en het beheer van verzekeringspolissen.

Dela

DELA is een van oorsprong Eindhovense uitvaartverzekeraar en -verzorger die op 11 maart 1937 is opgericht als begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten. Het is de grootste uitvaartverzekeraar in Nederland en België. DELA is een coöperatie zonder winstoogmerk. Dela was voornemens om Yarden over te nemen en hoopte dat door de overname “een sterk uitvaartcollectief” zou ontstaan, maar trok zich uiteindelijk terug omdat de onzekere financiële situatie bij Yarden mogelijk nog jaren duurt. Yarden heeft in het verleden veel naturapolissen verkocht waarbij niet een bepaald bedrag, maar worden alle uitvaartkosten worden vergoed. Die kosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dat brak Yarden op: de zogeheten solvabiliteitsratio, die bij gezonde verzekeraars 100 procent of hoger is, was eind 2018 gezakt naar slechts 26 procent. Het uitvaartbedrijf, dat met DELA en Monuta bij de grote drie van Nederland hoort, zocht zelf naar een geschikte partij om door te worden overgenomen. Voorwaarde voor DELA was dat Yarden “zelfstandig financieel in herstel zou blijven”. Omdat dat nu niet lijkt te lukken, ziet de uitvaartcoöperatie van de overname af. Een herstelactie van Yarden vorig jaar zomer waarbij de meer dan 380.000 klanten met een naturapolis vanaf januari 2020 zelf zouden moeten opdraaien voor de toegenomen uitvaartkosten werd eerst nog door de rechter verboden., maar hoeft de doorgevoerde wijziging van de pakketpolis echter toch niet ongedaan te maken, zo heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. Deze uitspraak ligt in lijn met twee eerder gedane uitspraken van Kifid over de versobering van de natura-uitvaarverzekering van Yarden, waar veel om te doen is geweest. Deze keer ging het om het overbrengen van uitvaartdienstenpakketten in 1993 van de Vereniging voor Crematie AVVL naar AVVL Uitvaartzorg N.V. Ook bij die pakketten mag Yarden de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, concludeert Kifid. Yarden besloot vorig jaar om zijn uitvaartverzekeringspakket voor 390.000 verzekerden te versoberen, vanwege financiële problemen. Volgens Kifid is voldoende duidelijk gemaakt dat de beperking noodzakelijk was om voldoende financiële buffers voor de toekomst te hebben. ,,Dit mede om een nog slechter scenario, zoals een faillissement van verzekeraar, te voorkomen”, stelt Kifid. ,,In een dergelijke situatie zouden de consumenten met een pakketpolis slechter af zijn. In de behandeling en beoordeling van deze klachtzaak heeft de geschillencommissie geen aandacht gegeven aan een recente uitspraak van de rechter, die juist stelde dat Yarden fout zat met het plotseling afwaarderen van de rechten van zijn pakketpolishouders. De rechter vond dat die wijzigingen in negentien gevallen voorlopig moeten worden teruggedraaid. Kifid keek niet naar de rechterlijke uitspraak, omdat “die uitspraak niet meer is dan een voorlopig voorziening en geen inhoudelijk oordeel bevat”.Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en ook de alsmaar toenemende kosten van uitvaarten speelden een rol. De oude pakketpolissen boden dekking voor een complete begrafenis of crematie. Nu kunnen nabestaanden een pakket van een paar duizend euro samenstellen en moeten ze de rest van de kosten bijbetalen. Kifid heeft nog ruim 120 klachten over de Yarden-pakketpolis ontvangen. Volgens het hof hebben verzekerden geen voldoende spoedeisend belang bij hun vorderingen. Het hof wijst de vorderingen van de verzekerden om die reden af. Los daarvan vindt het hof het onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Yarden zich niet met succes op de en-bloc-clausule zal kunnen beroepen. Mede gezien het relatief geringe spoedeisende belang van de verzekerden bij het treffen van een voorziening en het grote belang van Yarden dat die voorziening juist niet wordt getroffen, is er daarom onvoldoende grond de gevorderde voorziening toe te wijzen. DELA ontsloeg een medewerkster die een fout maakte en de as van twee gecremeerde lichamen samenvoegde. Na het incident raakte de arbeidsverhouding door de opstelling van zowel de werkgever als de werknemer ’totaal ontwricht’. Dela investeerde in het risicovolle en nu failliete Lightyear en leed 30 miljoen euro verlies.

Delta Lloyd

Nationale Nederlanden Group nam na drie maanden onderhandelen Delta Lloyd over voor € 5,40 per aandeel. 20% van de aandelen werd eerst niet binnengehaald via het bod. Aandeelhouders konden tot 7 april beslissen om in te gaan op het NN-bod. 79,9% van de aandelen is sindsdien in handen van NN voor 5,40 euro per aandeel. Het percentage van 95% werd echter niet gehaald waarmee de overname feitelijk niet helemaal rond kwam. Via een juridische fusie kon de overname echter nog steeds slagen. Tot maandag 21 april konden de stukken nog worden aangeboden en daarna krijgen de Delta Lloyd-aandeelhouders die niet op het bod in gingen stukken van NN hiervoor in de plaats. NN begon met een kleine 8 procent van de aandelen. In totaal betaalt NN €2,5 miljard voor Delta Lloyd die financiële dienstverlener is sinds 1807 en voornamelijk actief is in zorg- en andere verzekeringen in Nederland, België en Duitsland. Tot de Delta Lloyd groep behoren onder meer de verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd, Ohra, ABN Amro Verzekeringen, een vermogens- en vastgoedbeheerder en enkele kleinere banken. Delta Lloyd werkt vanuit de Spaklerweg in Amsterdam en heeft circa een miljoen klanten. De Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen uit 1807 fuseerde met Amstleven uit 1892 tot Delta, en werd vervolgens de Nederlandsche Lloyd en uiteindelijk Delta Lloyd en nu dus Nationale Nederlanden genoemd. De Delta Lloyd Groep beheerde circa 8% van de Nederlandse verzekeringsmarkt. In het eerste half jaar van 2016 werd een flink slechter operationeel resultaat behaald. Deze daalde 39% ten opzichte van vorig jaar tot 320 miljoen euro. Delta Lloyd zegt echter ’op koers’ te liggen in een kostenbesparingsprogramma van € 610 miljoen. Het beheerd vermogen van Delta Lloyd is 73,5 miljard euro en nam in juli 2016 voor 500 miljoen euro aan individuele woninghypotheken van de Rabobank over. De hypotheken hebben een gemiddelde ‘loan to value’ van 80 procent. De hypotheekportefeuille bedraagt nu 13,8 miljard euro. Delta Lloyd heeft in 2017 de operationele activiteiten van schadeverzekeringen uitbesteed aan dienstverlener Voogd & Voogd. De onderneming is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Delta Lloyd bleef de risicodrager en bleef ook actief op het gebied van productontwikkeling en marketing. Voogd & Voogd richtte een nieuwe onderneming op voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Dit nieuwe onderdeel is actief zijn onder het label Delta Lloyd en opereert onafhankelijk. Delta Lloyd had volgens Brand Finance nog slechts een merkwaarde van 181 miljoen euro. De aandelen van Delta Lloyd daalden in één jaar tijd ruim 80% in waarde en werden daarom 21 maart verplaatst naar de Midkap. Het was het op een na meest ‘geshorte’ fonds in de AEX-index. Het aandeel was een jaar geleden nog rond de 18 euro en is nog slechts 5,35 euro waard. Noordaa dacht na de emissie en de verkoop van Van Lanschot op een ratio van 176% te zullen uitkomen, maar het solvabiliteitspercentage staat op 143%, ondanks een positief effect van marktschommelingen na de Brexit-stem. Hierin zijn wel al de aangepaste regels van DNB voor het meenemen van uitgestelde belastingbaten meegenomen (Lacdt).Een eerdere solvabiliteitsverbetering kwam door de verkoop van het ruim 30 procent belang in Van Lanschot. (8 procent). De 11,3 miljoen aandelencertificaten werden verhandeld voor 16 euro. Hiermee werd 180,4 miljoen euro opgehaald. De verkoop werd niet onderschreven door de zes begeleidende banken en had feitelijk tussen de 187 en 2224 miljoen euro moeten opleveren. Twee beleggingsfondsen van Delta Lloyd verkochten ook de aandelen Bang & Olufsen (B&O). Negen miljoen aan kostenbesparingen moeten er voor zorgen dat er jaarlijks 200 tot 250 miljoen beschikbaar is voor dividend. Van der Noordaa denkt dat dit eerder meer dan minder wordt. De volledige portefeuille beleggingen in winkelpanden is inmiddels verkocht aan European Property Investors Special Opportunities 4 (EPISO 4). Met de verkoop werd ruim 273 miljoen euro binnen gehaald. In november werden voor 226 miljoen euro de kantoorpanden aan First Sponsor Group verkocht. Begin juni werd ook nog eens voor 613,4 miljoen euro aan Nederlandse particuliere hypotheekleningen verkocht. De aandeelhouders moesten 16 maart tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) instemmen met een emissie waarmee uiteindelijk 650 miljoen euro werd opgehaald. De aandeelhouders schreven in de eerste instantie in op circa 219 miljoen aandelen. (96 procent van de beschikbare stukken) De emissie werd in augustus nog door Noorda ontkent. Er worden 227,567,943 nieuwe aandelen van 2,85 euro per stuk uitgegeven. Daarmee kregen aandeelhouders die nieuwe aandelen kochten een korting van 35,8% ten opzichte van de bestaande prijs. Highfields Capital spande vergeefs een rechtszaak aan om de claimemissie tegen te houden maar de zaak werd door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in het voordeel van Delta Lloyd beslist. Volgens Highfields was de emissie onnodig en had Delta Lloyd voldoende kapitaal. Investeerder Fubon uit Taiwan die 12 miljoen aandelen bezit (5,23 procent) stelt het bedrijf aansprakelijk voor de 140 miljoen euro aan koersverlies en was aanvankelijk ook tegen de emissie, maar ging onder voorwaarden alsnog akkoord. Highfields voelde zich bedrogen en diende vragen in over de opmerkelijke en plotselinge deal, omdat Fubon eerder nog samen met hen optrok en ageerde tegen de claimemissie, tot in de Ondernemingskamer op 14 maart aan toe. Omdat Fubon nu ook genoemd word als mogelijke overnamekandidaat steekt het des te meer. Fubon is voor 7% aandeelhouder en kocht in 2015 de aandelen voor 17,05 euro per stuk. Het totaal aantal uitstaande aandelen Delta Lloyd bedraagt nu ruim 455 miljoen. Grootaandeelhouders zijn: Goldman Sachs, Highfields Capital Management, Fubon Financial Golding, Norges Bank,en Majedie Asset Management en sinds kort Fir Tree die vanwege het lage instapmoment een kapitaalbelang en stemrecht van 3,35 procent heeft genomen. Norges Bank verlaagd steeds opnieuw het kapitaalbelang. Dat was eerder nog 6,92 procent en nu nog slechts 2,36 procent. Standard Life Investments heeft zijn belang van 3,29% al weer snel helemaal van de hand gedaan evenals Majedie die nu een kapitaalbelang en stemrecht van 2,76 procent, Fir Tree heeft het kapitaalbelang en stemrecht verminderd naar 1,76 procent. Dat was eerder 3,35 procent. Norges Bank verkleinde het belang en heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 6,60 procent. Dat was eerder 6,95 procent. Bestuursvoorzitter Van der Noordaa kocht zelf 58.823 aandelen voor 4,25 euro per stuk. Highfields Capital Management vergrootte juist het belang naar 5,35 procent. Ook UBS deed dit en bezit nu 3,37 procent. BlackRock heeft een kapitaalbelang van 3,28 procent. John de Mol kocht eerst 3,02 procent en verloor in enkele weken miljoenen euro’s op zijn investering waarna hij zijn belang verhoogde naar 5,02 procent. Goldman Sachs heeft het kapitaalbelang en stemrecht vergroot naar 3,90 procent. Dat was bij een eerdere melding nog 1,93 procent. Oud-topman Hans Eric Jansen drong bij de raad van commissarissen aan op een evaluatie van Hans van der Noordaa die hij verantwoordelijk houdt voor de koersval. Ook bij bestuurders Onno Verstegen en Ingrid de Graaf zou ondertussen de nodige onvrede zijn over de ‘solistische’ werkwijze van deze ex ING-er, die per 1 januari 2015 voor 950.000 euro per jaar werd benoemd tot bestuursvoorzitter. Van der Noorda volgde Niek Hoek op, die vanwege voorkennis over de aanpassing van de rekenrente en een hiervoor opgelegde boete door DNB moest vertrekken. Na 18 jaar werken kreeg Hoek nog wel een jaarsalaris van 800.000 euro mee bij zijn ontslag op 30 juni 2015. In 2014 ontving Hoek in totaal 1,18 miljoen euro. Het financiële voordeel van circa 21,6 miljoen euro moet Delta Lloyd terugbetalen plus een boete van 1,2 miljoen euro. Het totale boetebedrag komt daarmee uit op 22.680.000 euro. Delta Lloyd verwacht dat de AFM ook nog een boete van 750 duizend euro zal opleggen als gevolg van de zwakke naleving van integriteitsnormen en het tekortschietend interne toezicht. Het door de Nederlandsche Bank (DNB) geëiste vertrek was volgens de rechter overigens niet terecht omdat Hoek door het gepleegde feit niet persé ongeschikt zou zijn voor zijn functie. Financieel topman Emiel Roozen en de voorzitter van de raad van commissarissen, Jean Frijns vertrokken ook. Rob Ruijter werd per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen als opvolger van Jean Frijns. Clifford Abrahams, nu nog CFO van Aviva Investors werd aangetrokken om als nieuwe financieel directeur puin te ruimen. Delta Lloyd verkocht ondertussen alvast alle zestien A1 locatie kantoorpanden en heeft daarover een deal van ruim 226 miljoen euro gemaakt met een groep investeerders onder leiding van de First Sponsor Group uit Singapore. Ook de Mondriaantoren in Amsterdam van Delta Lloyd zelf zit in de deal en werd na de verkoop teruggehuurd. Ondanks deze ingrepen daalde de nettowinst met 65%, van 361 miljoen euro in 2014 naar 128 miljoen euro in 2015. De onderliggende winst is wel verbeterd van 618 miljoen euro in 2014 naar 940 miljoen euro in 2015. De focus voor vastgoed bij Delta Lloyd ligt voortaan op beleggingen in Nederlandse huurwoningen waarvan ze er al zo’n 6.000 hebben. Non-core activiteiten zoals de Delta Lloyd Bank Belgium en Delta Lloyd Life Deutschland worden beëindigd. In 2014 werd ook al een poging ondernomen om de Belgische bankactiviteiten te verkopen maar dat mislukte omdat de koper waarmee exclusief werd onderhandeld uiteindelijk niet bereid was om de gewenste prijs en voorwaarden te accepteren. De Belgische bank is een belangrijk distributiekanaal voor de levensverzekerings- en pensioenproducten van Delta Lloyd in België. Het concern heeft 5.444 medewerkers (fte’s) in vaste dienst waarvan 4.095 in Nederland en 1.153 in België. Delta Lloyd Groep is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en aan de NYSE Euronext Brussel. NN Group deed eerst een bod van 5,30 euro per aandeel. (2,4 miljard euro). NN zou de overname willen betalen van eigen geld en extra schuld en heeft het restant van het aandelen inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro stopgezet. Onmiddellijk na het overnamebod steeg de koers met ruim 30 procent. NN Group verhoogde daarna het bod naar 5,40 euro per aandeel. De aandelen van Talpa werden overgenomen voor een kleine 132 miljoen euro. De overname heeft daardoor een totale waarde van 2,5 miljard euro. Van der Noordaa legt na de afronding van de overname zijn functie neer. Delta Lloyd verkocht 800.000 woekerpolissen onder namen als: Erasmus, Nationaal Spaarfonds, NSF, OHRA en Spaarselect. Veel van deze polissen zijn pensioen- of lijfrente-polissen, waaronder spaarloon. Stichting Woekerpolis gaat de schade bij Delta Lloyd verhalen.

Generali Nederland

Generali richt zich op schade- en levensverzekeringen, en heeft ongeveer 350 medewerkers in dienst in Nederland. In 2016 werd een omzet van 379 miljoen euro gerealiseerd. De overname door asr werd goedgekeurd door de toezichthouders. a.s.r. heeft de Nederlandse activiteiten van verzekeraar Generali voor 200 miljoen euro overgenomen. De polissen van de 200.000 Generali klanten zijn overgezet naar a.s.r. en de kantoren worden samengevoegd, waardoor er een groot aantal banen zal komen te vervallen. Bij Generali Nederland werkten 350 mensen. Generali is nu eigendom van Athora, een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Goudse Verzekeringen

Goudse Verzekeringen gaat op termijn stoppen met zijn levensverzekeringsdivisie vanwege de algehele malaise op deze markt. Er worden steeds minder polissen verkocht, mede als gevolg van de woekerpolis affaire. De rente is momenteel zo extreem laag dat er nauwelijks meer op te verdienen valt. De Goudse is een van de eerste verzekeringsmaatschappijen die deze stap zet. De verkoop van levensverzekeringen is traditioneel een belangrijke activiteit voor de Goudse en levert de grootste bijdrage aan de winst. Het bedrijf, met een balans van bijna 3 miljard euro, boekte vorig jaar 33 miljoen winst, 17,5 procent minder dan het jaar ervoor. De levensverzekeringsdivisie wordt niet meteen verkocht maar langzaam afgebouwd. Wel zal er gezocht worden naar potentiële overnamekandidaten. Tegelijkertijd wordt vanwege zijn overlijdensrisicoverzekeringen en lijfrenteproducten, de Leidsche Verzekering Maatschappij overgenomen van Reinsurance Group of America (RGA). Leidsche was eind vorig jaar goed voor ongeveer een half miljard euro aan zogeheten technische voorzieningen en heeft ruim dertig medewerkers. De onderneming dateert uit 1994 en was jarenlang onderdeel van de Bloemers Nassau Groep. Sinds 2013 is Leidsche in Gouda van RGA. De Goudse is een allround verzekeraar met 820 werknemers. Sinds het bedrijf in 1924 is opgericht is het altijd een familiebedrijf gebleven. Geert Bouwmeester, kleinzoon van de oprichter, is nu bestuursvoorzitter. De Goudse richt zich vooral op ondernemers. Al vele jaren specialiseert het bedrijf zich in verzekeringsoplossingen voor bedrijven en in levens-, expat- en reisverzekeringen. Goudse verkocht ook woekerpolissen en wordt hiervoor nog aangeklaagd door vereniging Woekerpolis.

HDI-Gerling Verzekeringen NV

De op een na grootste industriële verzekeraar van Nederland en sponsor van Feyenoord HDI-Gerlings eiste 30 miljoen terug van zijn voormalige bestuursvoorzitter en zijn zoon die het bedrijf voor dat bedrag hebben benadeeld. De oud-bestuursvoorzitter (74) en zijn zoon werden door de rechtbank schuldig bevonden voor het corruptieschandaal binnen HDI. Bert Schouten en Marco Mattke, zijn 19 april 2018 uiteindelijk door de Rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot respectievelijk 30 en 42 maanden cel wegens valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting. Marco Mattke werd schuldig bevonden aan oplichting, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) had 30 maanden tegen beiden geëist. Schouten was lange tijd behalve bestuursvoorzitter ook financieel directeur en als chief risk officer de hoogste risicobeheerder van HDI. Marco Mattke was bestuurder. De strafzaak tegen Gerd Mattke was eerder opgeschort om psychisch onderzoek te kunnen doen naar zijn geestelijke vermogens. Gerd Mattke was de voorganger van Schouten als ceo van HDI en moest daarna als president-commissaris toezicht houden op zijn opvolger. Hij werd min of meer van hetzelfde verdacht als zijn zoon en Schouten. Het privébedrijf Detoma van Mattke senior is na een eis van 137.000 euro wel al veroordeeld tot een boete van € 85.000. Via Detoma liet senior zich met hulp van Mattke junior volgens de rechtbank steekpenningen uitbetalen door toeleveranciers van HDI. Dat gebeurde toen hij president-commissaris was geworden na zijn pensionering als bestuursvoorzitter van HDI. In totaal incasseerde senior meer dan € 2,2 miljoen euro aan smeergeld van de zakenpartners van HDI, in ruil waarvoor zij werkzaamheden voor HDI mochten uitvoeren. Driekwart van dat bedrag komt voor rekening van een winstgevend Arubaans dochterbedrijf van HDI die onder leiding van Mattke junior voor 1 Arubaanse gulden in 2008 werd verkocht aan het bedrijf Treston. Daarnaast keerden de verdachten zichzelf bonussen uit via een geheime bankrekening van HDI. Ze gebruikten geld van HDI om voor zichzelf villa’s op Aruba en Mallorca te kopen. Alleen al voor de aankoop van de villa op Mallorca verduisterde Schouten € 3 miljoen van HDI. Ook kochten de verdachten met HDI-geld het jacht Bembik waarvan Schouten beweerde dat dit nodig was om de beleggingen van HDI te spreiden. Voorafgaand en tijdens de behandeling van de strafzaak erkende Schouten deels facturen en contracten te hebben vervalst, maar dat hij dat moest doen van Mattke senior. De rechtbank kwalificeerde het handelen van Marco Mattke als ‘egoïstisch’ en ‘hebzuchtig’. De oplichting van de bestuurder Gerd Mattke en zijn zoon Marco begon in 2007 toen HDI-Gerling een verzekeringsportefeuille voor 1 Arubaanse gulden verkocht aan Treston, een verzekeraar in Aruba. Later kwam uit dat de twee zelf aandelen hadden in Treston en dat de portefeuille zeker twintig miljoen euro waard was. De 49-jarige Rotterdammer Bert Schouten was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter bij HDI-Gerling en tekende voor de deal, volgens hem niet wetende van de waarde en dat de G.M. en zijn zoon aandelen hadden in de Arubaanse verzekeraar. Ber Schouten leende in 2010 veel geld aan de van de televisie bekende Rotterdamse ondernemers Bas en Jeanine van Vliet die destijds in Dubai woonden en werkten. Het echtpaar zou het geld hebben ontvangen om nieuwe markten open te breken, maar in plaats daarvan werden in Mallorca zeiljacht en een villa gekocht. Volgens Schouten met een ‘zakelijk belang’. Schouten had het echtpaar leren kennen tijdens de verkoop van hun appartement. Schouten was onder de indruk van het ondernemerschap en het netwerk dat het echtpaar had in Dubai en samen maakten ze plannen voor nieuwe groeimarkten. Het echtpaar zou Schouten binnen de hoogste kringen van Dubai introduceren en zo HDI Gerling aan nieuwe klanten helpen. HDI-Gerlach moest zich daarbij vooral profileren als sponsor van Feyenoord en ook met activiteiten in het buitenland. Schouten liet HDI tienduizenden euro’s op de bv’s van het echtpaar storten als “leningen” die 1 juli 2013 terugbetaald moesten worden en waarvoor een schuldbekentenis werd getekend. Dubai leverde weinig op waarna de bakens werden verzet naar Mallorca. Schouten zou HDI Gerling daar jachten laten verzekeren. Voor de bravoure werd zeiljacht Bembik van 1,2 miljoen euro aangekocht en een representatieve villa in Santa Ponca met een golfbaan van 4,2 miljoen om klanten te ontvangen. De rechtbank toonde zich zeer kritisch over de hypotheek van 1,5 miljoen euro die Bas van Vliet via zijn privé holding vestigde op de door HDI-Gerlach gefinancierde villa in Mallorca. Het echtpaar Van Vliet genoot zichtbaar van het leven in Zwitserland, Dubai en Mallorca en ze waren veel geziene bekende Nederlanders in diverse societyprogramma’s. Het echtpaar verdiende na het uittreden van Van Vliet bij zijn autobedrijf dik aan een door hen van de vertrekpremie opgezette schoonmaak- en glazenwassersbedrijf in Dubai. Tussendoor vloog Jeanine van Vliet naar Rotterdam om het restaurant Chalet Suisse op te zetten, wat hopeloos mislukte. HDI Gerling stelt hen aansprakelijk voor 4,4 miljoen euro en liet hiervoor uit voorzorg conservatoir beslag leggen op hun vastgoed, waaronder eetcafé Taste in het Kralingense Bos. De activiteiten van het echtpaar staan in Dubai op een laag pitje en Jeanine van Vliet zou in Dubai in een strafproces tot zes maanden cel veroordeeld zijn wegens oplichting van het bedrijf Powersteel met een staaltransactie. Om de straf te ontlopen is het echtpaar Dubai ontvlucht. Zelf verklaart het echtpaar dat ze in opdracht van Schouten naar Mallorca te zijn gegaan en werden beloftes niet nagekomen waardoor ze nu alles kwijt dreigen te raken. Eind 2012 werden ze gestopt door een accountant van KPMG die de zaak bij de Nederlandsche bank meldde. Schouten werd in 2013 op staande voet ontslagen en moet van de rechtbank ruim 3,7 miljoen euro terugbetalen vanwege onbehoorlijk bestuur en het nemen van onaanvaardbare risico’s’. HDI-Gerlach kreeg zelf ook een boete van in totaal 60.000 euro omdat er niet genoeg was gedaan om fraude te voorkomen. Volgens de rechtbank heeft Schouten zich schuldig gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’ en heeft hij ‘onaanvaardbare risico’s’ genomen. Ook de bedrijven van het echtpaar Van Vliet moeten 76 duizend euro en 454 duizend euro aan HDI terugbetalen. Bert Schouten werd in augustus 2015 al veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 3,7 miljoen euro aan de verzekeraar. Naast deze fraudes bleek er onder andere door zakenpartners AON (467.000), een ICT bedrijf in Baarn (14,713, 77), Partyservice vd Loo (502.926), Bouwbedrijf H. van der Sluis (cira 500.000), Boogaard Exploitatie Mij, Noroba, een stofferingsbedrijf en Ahrend (85.000) rond 2006 ook voor ruim 2,2 miljoen euro aan steekpenningen te zijn betaald aan de privévennootschap Detoma van Mattke die de kickbackbedragen factureerde als zijnde advieskosten, provisie of aanbreng fee. Hierbij was ook een medewerker van KPMG betrokken. Ahrend zou inmiddels met justitie al een schikking hebben getroffen en bedragen aan HDI hebben terugbetaald. Met het inmiddels failliete BCC  bestond sinds 2010 een uitbestedingsovereenkomst. Het gaat hierbij om een samenwerking waarbij HDI als verzekeraar voor BCC optrad. Tot oktober 2022 bood HDI via BCC de “Service Plus Polis” aan (hierna: “de polis”). Deze polis biedt klanten (consumenten) een verlenging van de wettelijke garantie. Gedurende de (extra) looptijd van de garantie hebben verzekerden recht op reparatie/vervanging van een gekocht product dat gebrekkig/ondeugdelijk is. Er is sprake van circa 618.000 verzekerden. Ten tijde van het faillissement verliep het reparatie/schade proces (“de operatie”) via BCC. Deze samenwerking tussen BCC en HDI loopt door tot oktober 2029. Met toestemming van de rechter-commissaris en in nauw overleg met HDI is sinds het faillissement van BCC de operatie voortgezet. Vanwege het faillissement en betalingsachterstanden van BCC bij belangrijke reparateurs kostte het tijd om de operatie weer op te starten.

Harmony

Is al meer dan 20 jaar specialist in het verzekeren van consumenten-elektronica. Al meer dan 1,5 miljoen telefoons, tablets, laptops en andere producten zijn via Harmony verzekerd. Tussen Harmony Financial Services B.V. (“Harmony) en het nu failliete BCC bestond een samenwerkingsovereenkomst waarbij aan BCC-klanten de zogenaamde “Don’t Worry” polis werd aangeboden. Harmony heeft de overeenkomst met BCC vanwege de surseance van betaling opgezegd. De operatie die BCC ten behoeve van de klanten uitvoerde, is door Harmony overgenomen. Harmony heeft haar vorderingen op BCC in het faillissement ingediend. Deze vorderingen hangen ermee samen dat de samenwerking tussen Harmony en BCC slechts 11 maanden van de drie jaar heeft beslagen terwijl er opstartinvesteringen aan BCC zijn vergoed. BCC heeft achterstallige premies voor termijnpolissen  te betalen en kosten voor werkzaamheden verzekeringen inventarisatie verzekeringen BCC-groep,  inventarisatie samenwerking BCC en HDI en BCC en Harmony, het voorzetten operatie BCC onder de Service Plus Polis, het opzetten en voortzetten samenwerking met reparateurs onder de Service Plus Polis, de opzet van speciale e-mailadressen voor klanten met een bij BCC afgesloten verzekering en het voeren van de communicatie, zowel per e-mail als via Q&A berichten over de afwikkeling en voortgang van reparaties en de afwikkeling overeenkomst met HDI en de eigen overeenkomst. Deze vorderingen liggen nu bij de curator.

HEMA

HEMA stopt met verzekeringen

Inshared zie Achmea
Klaverblad

Klaverblad verkoopt z´n levensverzekeringstak ondanks debacle met Conservatrix in mei 2019 aan Lifetri, een verzekeringstak van private equityfonds TPG. DNB stemde na bijna tien maanden in met de verkoop van de levensverzekeringstak aan de verzekeringsdochter van private-equitymaatschappij TPG Sixth Street Partners. Opnieuw stemt DNB in met de verkoop van een levensverzekeraar aan private equity. Dat is in de verzekeringssector een belangrijk signaal, want veel maatschappijen hebben een portefeuille met oude leven polissen die ze eventueel aan investeerders kunnen verkopen.

Laka (Zie ook NN)

Londen, 2017. Tobias Taupitz, Jens Hartwig en Ben Allen bundelen hun krachten en introduceren een gloednieuw verzekeringsmodel voor fietsers. Laka’s collectieve fietsverzekering moet de verzekeringsmarkt transparanter en eerlijker maken. Door middel van een collectief verbindt het drietal enthousiaste fietsers in de UK. In korte tijd sloten duizenden fietsers zich bij Laka aan. Na het veroveren van de Engelse markt kan hét fietsland bij uitstek niet uitblijven.  Laka is partner van Nationale-Nederlanden en wordt gefinancierd door investeringsfondsen LocalGlobe, Creandum, Yes VC en grote namen uit de sportindustrie als Nick Evans en Oren Peleg en de maar liefst 1519 investeerders 

Leidsche verzekeringen

Leidsche verzekeringen koopt de levensverzekeringstak met ruim 60.000 polishouders en 75.500 polissen inclusief 9 werknemers van PGGM.

Licent Assuradeuren

Licent is een coöperatie van onafhankelijke assurantieadviseurs ondersteund door Gilde Equity Management. De kantoren werken samen met nagenoeg alle verzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt. Binnen deze coöperatie werken zij ook als gevolmachtigd agent; Licent Assuradeuren B.V. mag namens meerdere verzekeraars rechtstreeks optreden en faciliteert de kantoren bij particuliere, zakelijke en agrarische verzekeringen.

Nationale Nederlanden NN (zie ook Delta LLoyd en Laka)

NN Groep verkocht een portefeuille van 6.777 bestaande en nog te bouwen woningen voor 1,5 miljard euro aan Vesteda. NN heeft 79,9 procent van de aandelen Delta Lloyd verworven en betaalt hiervan voor het grootste deel de overname. Nationale Nederlanden is één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Nederland, ontstaan in 1962 na de fusie tussen de Assurantie Maatschappij tegen Brandschade De Nederlanden van 1845 (De Nederlanden) en de Nationale Levensverzekering-Bank (De Nationale). Dalende marktaandelen en dreigende overnames maakten dat de beide maatschappijen in april 1963 fuseerden tot Nationale-Nederlanden vormden. Nationale-Nederlanden werkt vanuit het kantoor De Schoen aan de Zuidas. NN opereert in dertien landen en heeft 15 miljoen klanten, waarvan 5 miljoen in Nederland. NN Group is ook nog eigenaar van AZL, tussenpersonenketen De Zicht en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

De onderneming fuseerde vervolgens met de NMB Postbank Groep in 1991 en maakte onderdeel uit van de ING Groep. In 2013 werd Nationale-Nederlanden onderdeel van de NN Group om in 2014 weer af te splitsten van ING. ING bracht 15 april 2016 de laatste 45 miljoen aandelen voor 1,4 miljard euro naar de beurs. NN gaat aandelen terugkopen. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro in een periode van twaalf maanden

NN heeft met 252%, mede dankzij de afsplitsing van ING veruit de hoogste solvabiliteit van Nederlandse verzekeraars. NN moet de komende jaren verder bezuinigen op administratieve kosten om zo de kostenbasis met nog eens 15 procent te verlagen tot 700 miljoen euro. De kosten werden eerder al met 200 miljoen euro verlaagd. Meer ontslagen bij de circa 6000 werknemers worden niet uitgesloten. Op groepsniveau moet zo’n 30 procent, op de levensverzekeringsdivisie 15 procent en bij het schadebedrijf tot 12 procent worden bezuinigd. ING is bezig om de aandelen in NN via een versneld proces te verkopen aan institutionele beleggers. ING-topman Ralph Hamers vertrok in oktober en ING-bestuurders Patrick Flynn en Wilfred Nagel vertrokken vanwege de verdere afbouw door ING. David Knibbe is per 1 oktober 2019 voor vier jaar aangesteld als bestuursvoorzitter en volgt Lard Friese op die eerder bekendmaakte over te stappen naar concurrent Aegon.

NN heeft klanten met een woekerpolis kosten in rekening gebracht zonder hen daarover vooraf in te lichten. Het gaat in totaal om zo’n 700.000 polissen. NN verloor een zaak die liep bij klachteninstituut Kifid en moet de eerste kosten van een beleggingsverzekering vergoeden en komen met een hogere compensatie in verband met een meeverzekerd overlijdensrisico. De geschillencommissie stelde NN in 2013 ook al in het ongelijk. NN ging in hoger beroep en verloor dit ook. Wakkerpolis diende samen met de Consumentenbond voor de half miljoen klanten ondertussen alvast een collectieve claim van 3,2 miljard euro in maar verloor de zaak. De stichting ging in beroep en dat won de vereniging en de gedupeerden die bij ConsumentenClaim zijn aangesloten. Dat zijn 4 tot 5 procent van de polishouders; oftewel tussen de 28.000 en 35.000 polishouders. Nationale-Nederlanden moet de kosten gaan vergoeden van de onterechte inhoudingen, vermeerderd met de wettelijke rente. Het hof heeft nog geen einduitspraak en NN heeft al laten weten in cassatie te gaan. Volgens NN wijken de conclusies van het hof namelijk af van eerdere belangrijke uitspraken. NN vindt ook dat het hof een verkeerde interpretatie geeft van het recht en de maatschappelijke opvattingen die golden op het moment dat de beleggingsverzekeringen werden verkocht. Per polis moet gemiddeld 15.000 euro worden terugbetaald. De handel in het aandeel NN aan de Amsterdamse beurs werd 27 september 2023 tijdelijk stilgelegd na een koersval van 14 procent.

NN Group neemt de Poolse financieel dienstverlener Dom Kredytowy Notus over in lijn met de strategie om winstgevende groei te realiseren door middel van zogenaamde multi-access distributie in Europa. De overname van Notus zal het distributienetwerk van de divisie Nationale Nederlanden Poland verder versterken en diversifiëren met meer dan 350 van Notus eigen agenten in de grootste steden van Polen. Via franchise krijgt NN middels Notus toegang tot 600 financieel adviseurs die zijn producten en diensten in Polen aan de man kunnen brengen. De transactie zal naar verwachting, onder voorbehoud van goedkeuring, in de tweede helft van 2016 afgerond worden. Dochter Mandema & Partners werd verkocht aan Van Lanschot Chabot. Mandema & Partners is gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor risicomanagement en werknemersvoorzieningen en heeft 145 werknemers. De verkoop zal nog moeten worden goedgekeurd door toezichthouders en de ondernemingsraad van zowel Van Lanschot Chabot als Mandema en wordt dan in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. Het aandeel NN Group staat door de aankoop van Delta Lloyd op circa 30,10 euro. NN Group heeft een vijandig bod op Delta LLoyd gedaan van 5,40 euro per aandeel. (2,5 miljard euro). NN wil het bedrag betalen via eigen geld en schuld. Het heeft het restant van zijn aandelen inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro stopgezet. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden. NN Group bestaat uit Nationale-Nederlanden, NN en NN Investment Partners en wordt geleid door Lard Friese. De nettowinst in 2015 bedroeg 1,6 miljard euro en de operationele winst was 1,4 miljard euro. De nettowinst in het laatste kwartaal van 2016 daalde met 58,9 procent. Over het hele jaar bleef er bijna een kwart minder over. NN groep heeft circa 11.500 medewerkers. De Solvency II ratio is toegenomen tot 241 procent.

Bijna tien jaar na het faillissement van Eurocommerce moet Nationale Nederlanden (NN) 9 miljoen euro betalen aan Rabobank, vanwege fouten die de bij NN verzekerde accountant van Eurocommerce destijds maakte. Kantorenfonds Eurocommerce van oprichter en eigenaar Ger Vissers ging in 2012 failliet. Visser was destijds 650 miljoen euro aan leningen aangegaan, waaronder bij Rabobank en Bodemgoed BV, een dochter van Rabobank. In het laatste jaarverslag stond dat de vastgoedportefeuille 1 miljard euro waard was, maar uiteindelijk bleek het onroerend goed veel minder waard te zijn. Het faillissement leidde tot enkele tuchtzaken en een veroordeling van Vissers tot drie jaar cel wegens faillissementsfraude, waartegen beroep is aangetekend. De accountant, werkzaam bij Nijhof Groep uit Deventer, werd door de Accountantskamer voor 6 maanden geschrapt en de Nijhof Groep ging ten onder aan de dreiging van grote schadeclaims. Nijhof Groep had een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij NN met een jaarlimiet van ruim 9 miljoen, wat Rabobank volledig opeist. In de rechtszaak tegen NN moest Rabobank aantonen dat er een direct verband was tussen de geleden schade en de jaarrekeningen van Eurocommerce. Volgens Rabobank zaten er meerdere fouten in de jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010. “De schade die de banken hebben geleden doordat zij zijn afgegaan op de door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010 bedraagt voor ieder jaar afzonderlijk minimaal € 4.538.000. Dit betekent dat NN verplicht is de jaarlimiet van € 9.076.00 uit te keren. De rechter heeft Rabobank in het gelijk gesteld. “Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op de gemotiveerde stellingname van de banken, voldoende komen vast te staan dat de jaarrekeningen voor de banken van groot belang waren voor hun beslissingen over het al dan niet verstrekken van financiering, het bepalen van de voorwaarden daarvan en/of het nemen van andere maatregelen.

Reaal
Reaal trekt 95 miljoen euro uit woekerpolis klanten te compenseren. Daarmee zien de gedupeerden af van juridische stappen tegen het bedrijf. Gedupeerden kunnen enkele honderden tot in sommige gevallen zelfs meer dan 10.000 euro tegemoetzien. Daarover hebben Reaal en enkele claimclubs overeenstemming bereikt. Op 3 november 2015 werd Reaal gedagvaard. Reaal was de derde verzekeraar waar de vereniging Woekerpolis een collectieve procedure tegen is gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven. Klanten kregen misleidende offertes waarbij er bewust te hoge eindkapitalen werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden euro’s minder op dan was voorgespiegeld. De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld. Reaal moest de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Daarom ging de stichting in deze zaak in hoger beroep.
Univee

Univé is een uitvloeisel van een groot aantal fusies. Het huidige bedrijf bestaat sinds 1991/1992. In 1991 zijn de voormalige coöperaties DLG te Assen en NOVO te Zwolle gefuseerd tot Univé, en in 1992 kwam daar de ziektekostenverzekeraar Noord-Holland-Noord te Alkmaar bij. Dochterondernemingen zijn : Univé Schade, Univé Her, Univé Diensten en Univé Services. Coöperatie Univé is ook bestuurder van twee stichtingen: Univé Rechtshulp en Univé Buurtfonds. Univé heeft in 2022 een nettoverlies van 65 miljoen euro geleden. Dat komt door tegenvallende beleggingsresultaten door toegenomen maatschappelijke onzekerheid.

VIVAT

De Nederlands Staat verkocht het belang in het verzekeringsconcern Reaal/VIVAT op 23 juli 2015 voor 1 euro aan het dubieuze Chinese Anbang Insurance Group Holdings Co. Ltd (de verzekeringspoot van de Shanghai Automotive Industry) en onderdeel van de Ampang (Pong) Group. Topman Wu Xiaohui die was getrouwd en onlangs scheidde van een kleindochter van communistisch leider Deng Xiaoping werd 7 juni 2017 in China aangehouden in opdracht van de Financiële autoriteiten in een corruptieonderzoek, nadat hij door Xiang Junbo, sinds 2011 de voorzitter van de China Insurance Regulatory Commission was verraden. Xiang werkte ook voor de monetaire beleidscommissie van de Chinese Centrale bank. De Chinese anti-corruptieautoriteiten treden de laatste tijd actiever op tegen corruptie in de verzekeringssector. et bedrijf is in opspraak gekomen door de arrestatie van de topman in juni en vraagtekens rond de financiering.

Anbang heeft een vermogen van zo’n 300 miljard en wordt verdacht van vreemde geldstromen en riskante producten. Er waren twijfels over de stormachtige, plotselinge opkomst van Anbang tot derde verzekeraar van China. Volgens het blad Caixin Global gaf Anbang tussen oktober 2014 en maart 2016 ongeveer $ 16 miljard uit aan internationale overnames. De derde grootste en snelst groeiende verzekeraar van China heeft 30.000 werknemers en 124 miljard dollar aan bezittingen. De zogenaamde aandeelhouders komen uit de boerenprovincie Pingyang die via allerlei schimmige vennootschappen op papier miljardenbelangen hebben in het bedrijf. In China is het gebruikelijk dat rijke mensen hun aandelen in bewaring geven aan stromannen ofwel vertrouwelingen, die baishoutao worden genoemd. Zo blijft de herkomst van het geld anoniem en ontraceerbaar. Achter de kapitaalgroei van het concern zit een duister netwerk van ingewikkelde transacties, waarbij meer dan 100 bedrijven betrokken zijn die eigendom zouden zijn of banden zouden hebben met Wu Xiaohui. Het tijdschrift Caixin Global publiceerde een verhaal over een opmerkelijke groei van 7 naar 39 (obscure) aandeelhouders. Negen van hen zouden allemaal op dezelfde dag en in dezelfde plaats zijn opgericht en hun eerste aandeelhoudersvergadering allemaal op dezelfde locatie hebben gehouden. Veel andere betrokken bedrijven hebben hetzelfde vestigingsadres en doen investeringen in elkaar. Het bedrijf kocht onlangs ook het befaamde Waldorf Astoria in new York voor 1.95 miljard en daarna spendeerde het bedrijf nog eens 6,5 miljard aan de aankoop van Strategic, een andere grote hotelketen van de Blackstone Group. Tijdens de arrestatie van Wu Xiaohui was hij net bezig om dure grote gebouwen van de Trumps over te nemen.

SNS Reaal/VIVAT had in 2014 een nettoverlies van 712 miljoen euro. VIVAT heeft 4.000 personeelsleden en ontvangt 3 miljard euro aan bruto premie-inkomen voor zo’n 6 miljoen polissen van Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM. VIVAT gaat reorganiseren en vereenvoudigen en trekt hier de komende drie jaar voor uit. Het bedrijf gaat ook verder digitaliseren en inspelen op technologische ontwikkelingen. Dit gaat gepaard met het vervallen van naar verwachting 900 tot 1200 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. De overheid heeft in totaal 6,25 miljard euro geïnvesteerd in de redding van SNS Reaal.

Yarden

Op last van De Nederlandsche Bank heeft uitvaartorganisatie Yarden het verliesgevende verzekeringsdeel aan Dela verkocht, vanwege de financiële problemen. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een voormalig financieel manager van de organisatie veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk nadat bleek dat deze tussen 2008 en 2016 ruim een miljoen euro had verduisterd voor luxe goederen, een dure auto, een paard, elektronica, kleding en vakanties naar Thailand. Ook liet hij zijn huis verbouwen en betaalde hij zijn bruiloft van het geld. In het verleden werden door Yarden vooral veel ’natura-polissen’ verkocht waarbij de hele uitvaart wordt verzorgd. Omdat de kosten van uitvaarten snel zijn gestegen, moet Yarden ook nog eens flink toeleggen op die verzekeringen. Een poging om voor een uitvaart een vast bedrag uit te keren van 3.733 euro werd door de rechter verboden. Dat kost de uitvaartorganisatie nog eens tientallen miljoenen euro’s. De reserves van het bedrijf zijn tot een dieptepunt gedaald en een komende surseance of faillissement is niet uit te sluiten. Yarden heeft 1 miljoen polishouders en 700 werknemers. Yarden hoeft de doorgevoerde wijziging van de pakketpolis achteraf gezien wellicht toch niet ongedaan te maken, zo heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. Deze uitspraak ligt in lijn met twee eerder gedane uitspraken van Kifid over de versobering van de natura-uitvaarverzekering van Yarden, waar veel om te doen is geweest.

Deze keer ging het om het overbrengen van uitvaartdienstenpakketten in 1993 van de Vereniging voor Crematie AVVL naar AVVL Uitvaartzorg N.V. Ook bij die pakketten mag Yarden de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, concludeert Kifid. De uitspraak van de rechter is echter niet meer dan een voorlopige voorziening en betreft geen inhoudelijk oordeel. Er moet nog een rechter inhoudelijk naar de zaak kijken. Yarden besloot om zijn uitvaartverzekeringspakket voor 390.000 verzekerden te versoberen, vanwege de financiële problemen.

ZLM (De Zuidelijke Landbouw Maatschappij)

Verzekeraar ZLM is er voor iedereen in Noord-Brabant en Zeeland.  Als regionale en onderlinge verzekeraar hebben ze geen financiële doelstellingen. Ze werken regionaal en hebben geen winstoogmerk. In Zeeland werken zij samen met een aantal adviseurs. Woont u in een gebied waar een ZLM adviseur werkzaam is? Dan lopen uw verzekeringen via deze adviseur en zijn zij uw aanspreekpunt. ZLM komt met een aparte verzekering voor elektrische auto’s. Hier zit onder meer pechhulp bij als een autobestuurder met een lege accu strandt. Dat is opmerkelijk omdat deze service zelfs niet standaard bij de ANWB Wegenwacht zit. 

This domain is for sale