Corona/Covid

Het Corona virus komt voor ruim 79 procent overeen met het al eerder bekende SARS virus en heeft een kroonachtige vorm. (Corona is Latijns voor kroon). De WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam – die door het Nederlandse RIVM werd gebruikt – te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Uiteindelijk heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door COVID-19. WHO is een particulier organisatie opgezet door multinationals. Alles details en het verloop van de pandemie leest u hier

Het nieuwe Corona virus zou ontstaan zijn op 17 november 2019 in China (Wuhan) en wist zich binnen drie maanden wereldwijd te verspreiden. Er werd in China door een WHO onderzoeksteam met de nodige tegenwerking onderzoek hiernaar gedaan. Uiteindelijk concludeerden de onderzoekers in juli 2022 dat het toch de dierenmarkt moest zijn die “het vroege epicentrum van de pandemie” was. De eerste acht mensen bij wie het virus werd aangetroffen, werkten op die markt in het gedeelte waar zoogdieren werden verkocht. De eerste 155 coronapatiënten woonden ook vrijwel allemaal rond de markt en mensen die corona kregen en verderop in Wuhan woonden, hadden banden met de markt. Al vanaf het begin van de uitbraak van de coronapandemie werd de dierenmarkt Huanan genoemd als de plek waar eind 2019 de eerste mensen mogelijk besmet waren geraakt. De eerste coronagevallen waren allemaal rond de markt. De eerste acht mensen bij wie het virus werd aangetroffen, werkten op die markt in het gedeelte waar zoogdieren werden verkocht. Verder vonden de onderzoekers sporen van het coronavirus op het marktterrein. Zo werden virusdeeltjes aangetroffen op een kooi, twee karren, een waterafvoer en op een apparaat dat wordt gebruikt om veren te verwijderen. De levende wilde dieren die er verkocht werden, zoals vossen en wasbeerhonden, zijn “plausibele gastheren” van het coronavirus. De onderzoekers hebben niet kunnen achterhalen hoe die dieren zelf het virus hebben opgelopen.  Eind juli 2022 moesten er opnieuw 1 miljoen Chinezen in quarantaine vanwege een nieuwe uitbraak in Wuhan. Bij een ander onderzoek werd bij vleermuizen een RmYN02 virus gevonden dat lijkt op SARS-CoV-2. Het nieuwste Corona(Sars)virus is gerelateerd aan het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) dat in 2003 ook al veel onrust veroorzaakte en wordt ook verondersteld van vleermuizen af te komen, vervolgens naar civetkatten te zijn overgeslagen en daarna mensen te hebben besmet. De in de VS gevestigde organisatie EcoHealth Alliance kreeg in 2014 een subsidie ​​van de NIH om mogelijke coronavirussen van vleermuizen te onderzoeken. Een deel van het geld werd aan het Wuhan Instituut voor Virologie gegeven in een overeenkomst die in april 2020 werd beëindigd.

Er gaan ook geruchten dat  het nieuwe Corona virus in 2015 werd ontwikkeld als biologisch wapen door een gezamenlijke inspanning van de Verenigde Staten en China.

Dr. Anthony Fauci getuigde op 3 juni 2024 voor de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. Tijdens deze hoorzitting behandelde Fauci verschillende belangrijke kwesties over de oorsprong van COVID-19 en de volksgezondheidsmaatregelen die tijdens de pandemie zijn genomen. De getuigenis was zeer verwacht omdat het zijn eerste publieke optreden voor het Congres was sinds zijn pensionering in 2022.

Fauci herhaalde dat, hoewel hij aanvankelijk de lab-lek theorie minimaliseerde, deze niet als een complottheorie moet worden afgedaan en grondig onderzocht moet worden. Hij erkende dat er systemische tekortkomingen waren in de volksgezondheidsreactie, inclusief de herkomst van de “6 voet afstand” sociale afstandsrichtlijn, die hij omschreef als enigszins arbitrair en niet gebaseerd op robuust wetenschappelijk bewijs​ (US Oversight House)​​ (Yahoo)​.

De hoorzitting benadrukte ook kritiek van sommige Republikeinse wetgevers over de voorbereiding en reactie van het volksgezondheidsysteem. Zij wezen op significante problemen in de manier waarop de pandemie werd beheerd en riepen op tot verder onderzoek naar de rol en beslissingen van Fauci​ (Yahoo)​​ (Spectrum News)​.

Samenvattend gaf de hoorzitting geen definitief antwoord over de vraag of COVID-19 afkomstig is uit een laboratorium of door natuurlijke overdracht, maar benadrukte wel de noodzaak van voortgaand onderzoek en verantwoording in het volksgezondheidsbeleid en de besluitvorming.

Volgens ex president Trump had het Covid-19 virus geen natuurlijke oorsprong, maar ontsnapte deze uit het laboratorium in Wuhan (China). Professor Luc Montagnier, ontdekker van het HIV virus, stelde dit ook. Indiase wetenschappers, die enige tijd geleden concludeerden dat het SARS-CoV-2 virus HIV elementen bevat, lijken wel degelijk gelijk hebben. Het SARS-CoV-2 virus werd in het kader van het onderzoek naar een vaccin tegen AIDS in het lab in Wuhan onderzocht en gemanipuleerd. In documenten wordt gesuggereerd dat Baric volop ’spike glycoproteïnen’ voor SARS-CoV2 aan het ontwikkelen was. De subsidie bleef weg maar het werk werd toch verricht in Wuhan in het lab met een lager bio-veiligheidsniveau dan in de subsidieaanvraag werd omschreven, ’klaarblijkelijk om de kosten te drukken’. Jean-Claude Perez, bio-wiskundige, heeft de soort van het genoom van dit RNA virus nauwkeurig geanalyseerd.  Hij vermoede dat er in Wuhan mee werd geëxperimenteerd omdat men probeerde een vaccin tegen HIV/AIDS te ontwikkelen. Directeur Zhiming van het laboratorium in kwestie stelde dat de berichten van de Amerikaanse media volledig gebaseerd waren op speculatie, zonder bewijs of kennis. Geen van zijn medewerkers zouden volgens hem besmet zijn geweest met het coronavirus, maar zij hadden, zo is gebleken, al in het najaar van 2019 klachten die horen bij het virus. Opvallend is dat het virus een furin-splijtingsplaats heeft. Dat enzym komt niet voor bij virussen die het meest op het SARS-Cov-2-virus lijken. Ook werd in het lab in Wuhan gain of function-onderzoek gedaan. Daarbij brengen onderzoekers mutaties aan in virussen om te kijken of virussen daarvan virulenter of besmettelijker worden. De patiëntengegevens van de 174 eerste bekende coronagevallen in Wuhan zijn niet openbaar gemaakt. Slechts de helft van die gevallen valt terug te leiden naar de Huanan-vismarkt, waarvan men vermoedt dat daar de eerste mensen besmet werden. Dat roept de vraag op of het coronavirus wel daar zijn oorsprong vond. Amerikaanse wetenschappers waren echter in 2018 al bezorgd over een Chinees laboratorium waar het virus werd bewaard en bewerkt. Datzelfde lab staat nu centraal in de COVID-19 laboratoriumlektheorie. Door Amerikaanse ambtenaren werd het lab gezien als een veiligheidsrisico. Er was een subsidievoorstel gedaan met de naam Project DEFUSE en deze werd gepubliceerd door de organisatie Right to Know die documenten vond die mede zijn geschreven door Amerikaanse onderzoekers en wetenschappers van het Wuhan Institute of Virology, waar het virus werd bestudeerd. Het voorstel ging over een project om te kijken of bestaande Coronavirussen van vleermuizen besmettelijk konden worden gemaakt voor mensen. De wetenschappers dachten dat zoiets waarschijnlijk ook in de natuur ging gebeuren en ze wilden op deze manier snel medicijnen ontwikkelen. Het voorstel zou zijn afgewezen en geen financiering van de Amerikaanse overheid hebben gekregen. Vertegenwoordiger Michael Cloud (R-Texas) bevestigde dat Dr. Fauci wel degelijk belastinggeld naar gevaarlijke biolabs in Wuhan, China stuurde zonder de subsidievoorstellen te lezen of voldoende te beoordelen. Dr. Fauci tekende eenvoudigweg elke beurs af die op zijn bureau werd geplaatst. Onlangs is gebleken dat overheidsfunctionarissen van 15 federale instanties wisten dat het Wuhan Institute of Virology een coronavirus zoals COVID-19 probeerde te creëren. Het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) van Dr. Anthony Fauci werd niet alleen geïnformeerd over de wens van Wuhan om dit virus te creëren, maar NIAID werd zelfs vermeld als deelnemer aan de eerste DEFUSE-pitch. Fauci’s Rocky Mountain Lab werd in het voorstel genoemd als partner naast het Wuhan Institute of Virology. In 2018 waren Baric, Daszak, and Dr. Shi Zhengli van het Wuhan Institute of Virology SARS-CoV-2 aan het ontwikkelen. Op 1 mei 2024 wordt Peter Daszak over zijn subsidieaanvraag en zijn werk aan coronavirussen gehoord door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De rampen met en rondom de pandemie lijken te zijn begonnen bij Baric en Daszak. De vrijgegeven documenten wijzen erop dat de pandemie door menselijk falen in Wuhan is ontstaan en dus niet door ongrijpbare virusmutaties tussen dieren. Hernieuwde aandacht voor de labtheorie kwam nadat media berichtten over een inlichtingenrapport. Daarin staat dat drie medewerkers van het Wuhan Institute of Virology, de potentiële bron van een labuitbraak, al in november 2019 corona gerelateerde klachten hadden, nog voordat het eerste coronageval in Wuhan officieel werd vastgesteld. Dat medewerkers van het lab op dat moment zulke ziekteverschijnselen hadden was al bekend. Nieuw was de informatie dat ze ook in het ziekenhuis belandden. Een week eerder al deden achttien wetenschappers in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science een oproep om ook de labtheorie als serieuze mogelijkheid te onderzoeken “zonder emoties, en wetenschappelijk onderbouwd”. Zij wezen erop dat in het WHO-rapport maar vier van de 313 pagina’s over de mogelijkheid gingen dat het virus uit het lab is ontsnapt. Nieuwe informatie is er niet echt, maar de politieke situatie is veranderd, merken onder meer The New York Times en de BBC op. Concluderend heeft de Select Subcommissie Dr. Fauci publiekelijk verantwoordelijk gehouden voor de mislukkingen en verkeerde bedachte maatregelen in het pandemietijdperk.

 • Dr. Fauci toonde geen berouw voor de miljoenen levens die getroffen werden door zijn verdeeldheid zaaiende retoriek en zijn onwetenschappelijke beleid . Hij verontschuldigde zich niet bij de duizenden Amerikanen die hun baan verloren omdat ze het nieuwe vaccin weigerden, noch verontschuldigde hij zich bij kinderen die ernstige verliezen ondervonden als gevolg van de acties die hij promootte.
 • Dr. Fauci bevestigde dat zijn senior adviseur – Dr. David Morens – het officiële NIH-beleid had geschonden en mogelijk de federale wet had overtreden . Bewijs verkregen door de Select Subcommittee suggereert dat Dr. Morens opzettelijk het onderzoek van de Select Subcommittee naar de oorsprong van COVID-19 heeft belemmerd, op onrechtmatige wijze federale COVID-19-gegevens heeft verwijderd en niet-openbare informatie over subsidieprocessen van de National Institutes of Health (NIH) heeft gedeeld met zijn “ beste vriend” EcoHealth Alliance, Inc. (EcoHealth) President Dr. Peter Daszak.
 • Dr. Fauci handhaafde zijn misleidende bewering dat de NIH nooit onderzoek naar functiewinst in Wuhan, China, heeft gefinancierd . In 2021 zei hij tegen senator Rand Paul dat “ de NIH nooit onderzoek naar functiewinst heeft gefinancierd in het Wuhan Institute of Virology .” Tijdens de hoorzitting van gisteren verdubbelde Dr. Fauci zijn eerdere bewering door te stellen dat “ de NIH geen onderzoek naar functiewinst aan het Wuhan Instituut voor Virologie financierde .” Opvallend is dat voormalig waarnemend NIH-directeur Dr. Lawrence Tabak onlangs aan de Select Subcommittee vertelde dat de NIH inderdaad onderzoek naar functiewinst in Wuhan financierde.
 • Dr. Fauci was het met de Select Subcommittee eens dat EcoHealth en zijn voorzitter, Dr. Peter Daszak, nooit meer ook maar één cent van de Amerikaanse belastingbetaler mogen ontvangen . Twee weken nadat de Select Subcommittee bewijzen had vrijgegeven van de minachting van EcoHealth voor het Amerikaanse volk, de flagrante minachting voor de risico’s die gepaard gaan met onderzoek naar ‘gain-of-function’ en de opzettelijke schending van de voorwaarden van de NIH-subsidie, heeft het ministerie van Volksgezondheid en Human Services startte een formele uitsluitingsprocedure tegen de organisatie en haar president.
 • Dr. Fauci corrigeerde zijn eerdere getuigenis dat zijn staf geen belangenconflicten had . Tijdens zijn getranscribeerde interview beweerde hij: “ De enige mensen waarmee ik te maken heb, zijn mijn eigen medewerkers, die we al vaak hebben genoemd in deze discussie, en die geen belangenverstrengeling hebben .” Tijdens de hoorzitting van gisteren veranderde hij zijn toon en getuigde hij dat Dr. Morens “ zeker een belangenconflict had .”
 • Dr. Fauci erkende publiekelijk dat de laboratoriumlekhypothese mogelijk was en geen complottheorie . Gisteren vertelde hij vertegenwoordiger Jim Jordan (R-Ohio) dat hij ten onrechte beweerde dat hij een “ open geest ” had behouden over de oorsprong van de pandemie. Dit komt bijna vier jaar na de publicatie van het inmiddels beruchte artikel ‘Proximal Origin’, waarin werd geprobeerd de laboratoriumlekhypothese te belasteren en te weerleggen.

Dat het president Trump was die de labtheorie in 2020 verspreidde, zorgde er bij veel media en wetenschappers tot op de dag van vandaag mogelijk voor dat er niet serieus genoeg naar gekeken is. De WHO-missie kreeg veel kritiek. Zo zou China geen volledige openheid gegeven hebben en bijvoorbeeld ruwe data achter hebben gehouden. De onderzoekers spraken ook van politieke druk. China drong erop aan dat ook een vergezochte theorie dat het virus via bevroren voedsel in China terecht was gekomen in het rapport werd opgenomen. Het WHO-team zei dat de meest waarschijnlijke theorie was dat een mens besmet raakte door een dier dat weer door een vleermuis besmet was geraakt. De labtheorie werd als “zeer onwaarschijnlijk” afgedaan, al zei WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus dat meer middelen nodig waren om die theorie compleet te onderzoeken. De labtheorie bestaat eigenlijk uit twee theorieën. De eerste is dat het virus door mensen zelf gemaakt is. “Als een virus door de mens gemaakt zou zijn, zou je alleen op specifieke plekken in het virus mutaties verwachten”, zegt hoogleraar moleculaire virologie in Leiden Eric Snijder. Bij het SARS-CoV-2-virus zijn ze juist door het hele genoom verspreid. Opvallend is wel dat het virus een zogenoemde furin-splijtingsplaats heeft. Dat enzym komt niet voor bij virussen die het meest op het SARS-Cov-2-virus lijken. Maar bij andere coronavirussen weer wel. Het is dus bijzonder, maar niet onmogelijk dat dat in de natuur gevormd is. Ook werd in het lab in Wuhan gain of function-onderzoek gedaan. Daarbij brengen onderzoekers mutaties aan in virussen om te kijken of virussen daarvan virulenter of besmettelijker worden. Op die manier ben je de natuurlijke evolutie dus eigenlijk een stapje voor en weet je hoe je het virus beter kunt bestrijden en of je je er überhaupt zorgen over moet maken. Snijder: “Dat onderzoek wordt op veel plekken gedaan en moet aan strenge eisen voldoen. Vaker zie je echter juist een loss of function als je mutaties aanbrengt.” De tweede labtheorie is dat het virus wel uit de natuur komt, in het lab is onderzocht en daar per ongeluk uit ontsnapt is. Snijder: “Net als met kerncentrales en vliegtuigen kun je een ongeluk nooit 100 procent uitsluiten.” Bij andere bestaande virussen zijn in het verleden labuitbraken voorgekomen. En de veiligheidssituatie in het Wuhan Insitute of Virology baarde de Amerikanen in 2018 al zorgen, bleek uit communicatie van ambassadepersoneel. De Chinezen brengen hier tegenin dat geen van hun onderzoekers antistoffen had tegen het virus, vlak nadat het virus ging circuleren in China. “Bij het eerste SARS-virus hebben we ook nooit achterhaald wat de exacte bron was”, zegt Snijder. Het meest op het SARS-CoV-2 gelijkende virus dat in vleermuizen is aangetroffen komt voor 96 procent genetisch overeen: RaTG13. Dat lijkt een klein verschil, maar is het niet, zegt Snijder: “Sinds het coronavirus onder mensen rondgaat, zie je dat het virus 0,1 of 0,2 procent veranderd is. Dus daar kunnen tientallen jaren evolutie tussen zitten.” Alleen is het ook een kwestie van geluk hebben om de missende puzzelstukjes te vinden die tussen het RaTG13-virus en het SARS-CoV-2-virus zitten. Als dat al de evolutieroute van het virus is. Snijder: “Misschien was het wel alleen aanwezig bij een enkele kolonie van vleermuizen in een afgelegen grot.” Zowel epidemiologische als fylogenetische benaderingen suggereren een opkomst van de pandemie in de provincie Hubei op 17 november 2019. Een 55 jarige man meldde zich met klachten, die achteraf Corona relateert bleken te zijn. Op 8 december 2019 meldde zich een 41-jarige accountant Chen, die op dertig kilometer afstand van de markt woont, zich bij het ziekenhuis, wegens gebitsproblemen. 16 december, werd duidelijk dat ook hij besmet was met het coronavirus. Sinds september waren er al klachten en vermoedens van het nieuwe virus. Pas 8 december werd officieel de eerste patiënt geregistreerd door de Chinese autoriteiten. 31 januari 2020 duikt het virus dan op in Italië. Op 11 december 2019 bleek ook een vrouwelijke visverkoopster van de Huanan-vismarkt besmet.

Besmetting

Covid-19 is overdraagbaar van mens tot mens en erg besmettelijk, ook al voordat de patiënt ziekteverschijnselen heeft. Je bent het meest besmettelijk, twee tot vijf dagen nadat je zelf besmet bent geraakt en klachten krijgt. Er is ook een direct verband aangetoond tussen de pollenconcentratie en de coronabesmettingen. Veel voorkomende tekenen van infectie met het virus zijn het verliezen van reuk en/of smaakvermogen, ademhalingsproblemen, koorts en hoesten. In ernstige gevallen kan het leiden tot een longontsteking of nierfalen en is het binnen 2 weken dodelijk. Het virus veroorzaakt ontstekingsverschijnselen in de luchtwegen en blaasjes op de longen. De schade aan het longweefsel in de vorm van longfibrose is minder ernstig dan SARS, maar de symptomen van zwelling in de longen zijn erger. Opvallend is de afscheiding die door de blaasjes gaat, hetgeen het verdrinkingsgevoel kan verklaren dat door patiënten werd gemeld. De schade aan het hart, de nieren, de hersenen, de milt en het spijsverteringskanaal zijn niet groot, zo bleek uit een autopsie. Een kleine hoeveelheid vocht van de zwelling in de longen kan naar de borstholte sijpelen en het hart infecteren. Dit kan verklaren waarom patiënten met hart- en vaatziekten vaker dood gaan aan de besmetting.

Wie een corona-infectie oploopt, heeft in de eerste 60 dagen een iets grotere kans op een hartinfarct of een longembolie. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. “Het gaat om een grotere kans, maar niet een grote kans”, volgens onderzoeker Geert-Jan Geersing. Het betekent wel wat voor ziekenhuizen: die moeten rekening houden met enkele honderden hartaanvallen extra per jaar.

De meeste mensen die besmet worden merken dat al na enkele dagen tot ruim een week, maar het kan bij sommigen wel ruim twee weken duren voordat ze symptomen krijgen. De meeste patiënten op de IC zijn van hoge leeftijd, hebben overgewicht of hadden al onderliggende klachten. Niet alle vormen van overgewicht leiden tot extra risico bij een coronabesmetting. Een dikke buik verhoogt wel de kans op een ongunstig ziekteverloop. Vet rond de heupen speelt een veel kleinere rol. De kans dat je besmet raakt is het grootst als je dichtbij iemand met het coronavirus bent. In principe geldt: hoe groter de afstand, hoe kleiner de kans op besmetting. Dit komt doordat de grotere druppels niet zo ver komen. En de kleinste druppels verdunnen over een grotere afstand. Ook een goede luchtverversing draagt bij aan het voorkomen van verspreiding. Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand kunnen afleggen. Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is en/of veel mensen, vooral voor een langere tijd,- bij elkaar zijn. Overdracht van het SARS-CoV-2-virus via luchtkanalen van ventilatiesystemen is niet waargenomen. Soms kunnen er ineens heel veel kleine druppels vrijkomen, zoals bij het aansluiten van patiënten op beademingsmachines op de intensive care. Daarom gelden voor IC-medewerkers extra eisen aan bijvoorbeeld mondneusmaskers. Veel minder dan bijvoorbeeld op een IC, kunnen ook bij zingen of sporten ineens heel veel kleine druppels vrijkomen. Er zijn aanwijzingen dat zingen een verhoogd risico geeft op de verspreiding van SARS-CoV-2. Bij binnensporten is het belangrijk extra te controleren op gezondheidsklachten, te zorgen dat mensen voldoende afstand kunnen houden en te zorgen voor een goede ventilatie. De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 zich verspreidt via pakketjes of oppervlakken (bijvoorbeeld een deurklink, winkelwagen of toetsenbord) lijkt klein. In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die in de praktijk zelden zullen voorkomen. Het virus bleef bij tests zes dagen lang besmettelijk op harde oppervlakten zoals plastic en roestvrij staal; voor bankbiljetten was dat drie dagen, op chirurgisch maskers minstens zeven dagen. Een latere studie meldde dat levend virus tot vier dagen lang op de huid aanwezig kon zijn, maar dat het op kleren minder dan acht uur overleefde. Anderen vonden na acht dagen nog besmettelijk virus terug op boeken uit de bibliotheek.

Het Corona ziekteverloop

Het Corona virus manifesteert zich in 3 fases. Een patiënt wordt eerst kortademig door het vocht dat zich op de longen hecht. Circa negen dagen na de infectie ontstaat er een ontstekingsreactie in de longen waarbij de antistoffen het virus aanvallen waardoor de situatie in de longen verergert. De kleine bloedvaatjes beginnen te lekken en laten via receptoren de longen vollopen met vocht. Wanneer de receptoren op raken krijgt braykinine de kans om de lekkage te verergeren. COVID-19 ontwikkelde ook een geval van acute necrotiserende encefalitis (ANE) – een infectie van het centrale zenuwstelsel. Jonge coronapatiënten die geen ernstige verschijnselen hebben kunnen getroffen worden door een beroerte. Vooral dertigers en veertigers die besmet zijn krijgen spontaan bloedproppen in de belangrijkste aderen. De gemiddelde leeftijd van aan Covid overleden mannen is 79,7 jaar. Vrouwen overleden gemiddeld op 83,8 jarige leeftijd. Sinds de corona-uitbraak is er een ’verzevenvoudiging’ van het aantal beroertes onder jongere patiënten. Bijna een op de vijf Covid-19-patiënten krijgt binnen de drie maanden na de diagnose te maken met psychische klachten zoals angst, depressie of slapeloosheid. Bij een enquête onder meer dan 3600 zorgverleners zegt negen van de tien aan nog altijd klachten te hebben. Na een coronavirusinfectie kunnen kinderen ook een ernstige ontstekingsziekte als MIS-C oplopen. Deze ziekte lijkt op die van Kawasaki, een zeldzame ziekte met ontstekingen in bloedvaten. Symptomen van MIS-C zijn vermoeidheid, koorts, buikpijn, diarree, nekpijn, huiduitslag en vervellingen. MIS-C verschilt op bepaalde punten met Kawasaki en heeft een zwaarder ziektebeeld.  De meest voorkomende symptomen zijn koorts, een droge hoest en vermoeidheid, minder vaak is er pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn. aangetast smaak- of reukvermogen, huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen. Vier jaar na het uitbreken van de coronacrisis, kampen nog altijd 90.000 Nederlanders met klachten. 

De sterftekans bij Covid-19

In totaal overleden er in 2021 19.379 mensen aan de gevolgen van een corona-infectie. 61 procent van die mensen was boven de 80. Opgeteld bij 2020 stierven er de afgelopen twee jaar 39.552 Nederlanders aan corona. Het RIVM, berekende afwijkend dat er in 2020 en 2021 bij elkaar 21.049 coronadoden waren. Het mortaliteitscijfer van Covid-19 is 10x hoger dan normale griep(0,65%-0,68%). De sterftekans vanaf de IC is zo’n 30%. Voor mensen met leververvetting kan een besmetting met het coronavirus het ziekteverloop ernstig verergeren. De kans op een ernstiger ziekteverloop is dan twee tot vier keer hoger evenals de kans op bloedingen en ontstekingen. Ongeveer 60 tot 70 procent van de mensen met obesitas heeft leververvetting. Het coronavirus voorkomt de normale verbranding van koolhydraten. Het gevolg is dat zich grote hoeveelheden vet ophopen in de longcellen. Het virus heeft dit nodig om zich voort te planten. Uit cijfers van de hartstichting blijkt dat zo’n 78 procent van de coronapatiënten op intensive care afdelingen (Ic’s) kampt met overgewicht, een BMI van 25 of meer. 34 procent van de coronapatiënten op de Ic’s heeft zelfs ernstig overgewicht (BMI van 30 of meer). De eerste drie maanden van 2021 stierven 93 mensen jonger dan 59 jaar aan de gevolgen van Covid. 98 procent van de besmette mensen hoefde niet naar een ziekenhuis voor behandeling. In 2020 en 2021, de eerste twee jaren van de pandemie, lag de oversterfte op 30.000. 70 tot 98 procent van de overleden covidpatiënten had overgewicht, blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoek. Ook is er in die jaren veel oversterfte te zien onder de groep die overgewicht had én rookte of ooit gerookt had. Ook in 2023 stierven er nog 3.000 patiënten aan Covid. In totaal stierven er 169.000 mensen en dat waren er 12.700 meer dan gemiddeld. Hierdoor houden de Staat, de zorgverzekeraars en de pensioenfondsen veel extra geld over. Dat (premie)geld (ca 200 miljoen) zou feitelijk moeten worden besteed uit de ouderen die het overleefden door bijvoorbeeld de AOW leeftijd en pensioenpremies te verlagen, maar in de praktijk gaat het geld naar andere doelen.

Immune escape

Een virus kan muteren en zich verder ontwikkelen wanneer de persoon een verminderde afweer heeft, ofwel wanneer een mutant het vaccin weet te overweldigen omdat er bijvoorbeeld geen 2e enting binnen de daarvoor gestelde tijd heeft plaatsgevonden. Wel blijken er bij verlenging meer antistoffen aangemaakt te worden. Gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Inmiddels weten we dat SARS-CoV-2 cellen infecteert via de receptor ACE2. Dit is een eiwit dat het virus gebruikt om zich aan onze cellen te binden en deze binnen te dringen. ACE2 is te vinden op verschillende cellen en weefsels, waaronder cellen in onze neus, mond en longen. Je zou kunnen zeggen dat ACE2 in zekere zin een soort ‘huissleutel’ is waarmee het coronavirus onze cellen weet binnen te dringen. Het verwante coronavirus uit 2003 infecteerde cellen via dezelfde receptor. Om het verschil tussen beide coronavirussen te verklaren, bestudeerden de onderzoekers verschillende spike-eiwitten. Op het oppervlak van het coronavirus bevinden zich zogenoemde ‘spikes’: eiwitten waarmee het virus zich kan binden aan de ACE2-receptor en menselijke cellen binnen kan dringen. Vergeleken met het oudere SARS-CoV-2, had het nieuwe coronavirus een ‘extra stukje’ op dit spike-eiwit gekregen. Het huidige coronavirus blijkt in zekere zin niet over één huissleutel, maar twee huissleutels te beschikken. En die extra huissleutel is het eiwit Neuropilin-1.  Het betekent dat de spikes van SARS-CoV-2 zich dus niet alleen binden aan de ACE2-receptor, maar ook aan Neuropilin-1. En hierdoor dringt SARS-CoV-2 veel gemakkelijker menselijke cellen binnen. Bovendien vinden we Neuropilin-1 in ons ademhalingsstelsel en reukepitheel (een gespecialiseerd weefsel in de neusholte dat betrokken is bij ons reukvermogen). En dat is een strategisch belangrijke plek dat mogelijk bijdraagt aan de besmettelijkheid en verspreiding van SARS-CoV-2. Kortom, doordat de spike-eiwitten zich tevens binden aan Neuropilin-1 wordt het binnendringen van het virus in onze cellen vergemakkelijkt. Bovendien geeft dit een verklaring waarom SARS-CoV-2 besmettelijker is dan SARS-CoV. “Door de ACE2-receptor kan SARS-CoV-2 onze cellen binnendringen, maar andere factoren, zoals Neuropilin-1, ondersteunen waarschijnlijk die functie.  Vermoedelijk vangt Neuropilin-1 het virus op en stuurt het naar ACE2.

Mutaties van het Coronavirus

De omikronvariant had tot april 2022 vijf sub varianten: de zogenaamde BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. De vijf sub varianten verschillen van elkaar als het gaat om het aantal en de type veranderingen (mutaties) , onder andere in het spike-eiwit. BA.1 was in december en januari aanvankelijk de dominante omikronvariant in Nederland. Sinds week 7 van 2022 was dat BA.2. Op dat moment werd >95% van de besmettingen met het coronavirus veroorzaakt wordt door BA.2.

BA.3 werd wereldwijd af en toe gevonden. In de Nederlandse kiemsurveillance wordt deze variant slechts sporadisch aangetroffen. In verschillende landen werd ook sub variant BA.4 en BA.5 gevonden. In Nederland werden deze varianten nog niet in de steekproeven van de kiemsurveillance gevonden. Wel werd BA.5 een keer gevonden in verdiepend surveillanceonderzoek op basis van variant-PCR in samenwerking met Saltro.

Het verschil in de Britse, Indiase, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse varianten en de B.1.525 variant zat vooral in de veranderingen aan het ‘spike-eiwit’, de stekeltjes van het coronavirus. De eiwitten van deze virusvarianten kunnen zich mogelijk beter aan menselijke cellen hechten. In Aruba werden meer dan honderd verschillende mutaties aangetroffen. Volgens studies zijn er meerdere aanwijzingen dat de mutatie B.1.1.7 een hoger sterftecijfer kende. De Britse mutatie werd half januari 2021 vastgesteld in zeker zestig landen en was sinds 2021 dominant in Nederland. Deze variant zou 34 procent besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke coronavirus, maar dat bleek later onjuist. Deze Britse mutatie is ondertussen opnieuw gemuteerd en werd E484K genoemd. Deze mutatie leek antilichamen en ook vaccins beter te kunnen omzeilen. De mutaties werden in februari 2021 voor het eerst waargenomen in Italië en later in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Japan, India  en in Zuid-Afrika en verdringt op allerlei plekken het origineel. De mutatie E484K, verwijst naar een uitwisseling waarbij het glutaminezuur (E) wordt vervangen door lysine (K) op positie 484. Van monoklonale en van serum afgeleide antilichamen is gerapporteerd dat ze 10 tot 60 keer minder effectief zijn bij het neutraliseren van virus dat de E484K-mutatie draagt. Ook uit Brits onderzoek blijkt dat mensen na de eerste vaccinatie minder goed beschermd zijn tegen de Indiase dan tegen de Britse variant. Na de tweede injectie is dat verschil aanzienlijk kleiner, maar een gering onderscheid is er ook dan nog altijd. De nieuwste mutatie is gevonden door Leondios Kostrikis, een professor in de biologische wetenschappen aan de Universiteit van Cyprus en hoofd van het Laboratorium voor Biotechnologie en Moleculaire Virologie. Deze “Deltakron” mutatie is een combinatie van de omikronvariant en de deltavariant. Omikron stamt niet af van Delta, maar komt van een compleet andere aftakking van het virus. Vermoedelijk is Omikron ontstaan bij dieren of bij een mens met een immuunstoornis, bijvoorbeeld als gevolg van een onbehandelde hiv-infectie. 

De delta-plus mutatie die officieel AY.4.2 heet, was voor Marokko meteen al een al reden  om met rechtstreeks vliegverkeer  uit Engeland, Nederland en Duitsland te stoppen. Begin oktober 2021 in het zuidwesten van Engeland werd deze mutatie al bij 14 procent van alle besmette mensen gevonden.

In Frankrijk werd 12 maart 2021 een mutatie ontdekt die bij testen niet kon worden waargenomen ondanks dat acht dragers wel klachten hadden. In het laboratorium van de universiteit van Luik werd in maart 2021 een nieuwe mutatie ontdekt, genaamd B.1.214 of ‘Spike Insertion’. Ongeveer 4 procent van alle besmettingen in België betreft deze mutatie die wellicht afkomstig is uit Afrika ten zuiden van de Sahara.

Zeven bewoners van een woonzorgcentrum in het Vlaamse Zaventem overleden na een uitbraak van een nieuwe mutatie, die voor het eerst werd aangetroffen in Colombia. In totaal raakten 20 van de 28 personen op de afdeling voor vergevorderde dementie besmet. De besmette bewoners waren allemaal volledig gevaccineerd.

Een nieuwere Omikronvariant, die werd aangeduid met de naam Centaurus en als BA.2.75, heerste in juni en juli in India,  Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. BA.2.75 lijkt de bestaande immuniteit beter te kunnen omzeilen dan BA.4 en BA.5. Deze nieuwe variant heeft veel wijzigingen ondergaan. Zo heeft BA.2.75 acht extra spike-eiwitmutaties in vergelijking met zijn voorganger BA.2. Gelet op de plaats van deze mutaties is de kans groot dat een eerdere besmetting met BA.2 weinig bescherming biedt tegen een infectie met de nieuwe sub variant. Dat BA.2.75 is opgedoken in verschillende Indiase regio’s die eerder werden getroffen door BA.2 wijst daar ook op. Begin juli was BA.2.75 in India al goed voor bijna een kwart van alle onderzochte positieve coronatesten. De nieuwe variant dookt het meeste op in de regio van Indiaas grootste stad Mumbai. Omdat centaurus een sub variant van een sub variant is, werd deze niet vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet. In plaats daarvan werd het vernoemd naar het sterrenbeeld Centaur. Dat sterrenbeeld bevat onder meer Proxima Centauri, de ster die zich het dichtst bij ons zonnestelsel bevindt. Eind april muteerde het virus opnieuw. Deze wordt JN-1 genoemd. De vaccins moesten worden aangepast om voor deze nieuwe variant werkzaam te zijn.

XBB

Singapore werd geconfronteerd met de XBB-variant. Het sub-alternatief voor Omikron dook in oktober 2022 op in sommige Aziatische landen, zoals Singapore en Bangladesh. XBB is een ondersoort van Omikron die eind 2021 werd ontdekt. ​​Hoewel hij besmettelijker was dan Delta, was hij minder virulent dan de laatste. Meer specifiek is XBB een recombinant, dat wil zeggen een variant die was gemaakt door een combinatie van genetisch materiaal Twee verschillende soorten. In dit geval de stammen BJ.1 en BA.2.75, dezelfde ommicron variabelen. XBB had de verspreiding van het Covid-19-virus in Singapore vergroot. Deze nieuwe subvariant werd ook gedetecteerd in Bangladesh, Denemarken, VK, Australië, België en Oostenrijk. Ondanks de heropflakkering van de epidemie, “bleef het aantal ernstige gevallen relatief laag” en “was er geen bewijs dat XBB een ernstiger ziekte veroorzaakte.

Grimsö

Het ‘Grimsö Virus’ werd vernoemd naar het gelijknamige in het midden van Zweden gelegen onderzoeksstation van waaruit de omringende bossen en daarin levende organismen al decennialang worden bestudeerd. Het virus behoort tot de betacorona virussen, een geslacht waartoe ook het SARS-CoV-2 behoort. Ook het in 2012 ontdekte coronavirus MERS – dat in datzelfde jaar verantwoordelijk was voor een uitbraak in het Midden-Oosten en Zuid-Korea – kan ertoe gerekend worden. Het virus werd aangetroffen bij rosse woelmuizen en bleek ook al vrij wijdverspreid te zijn. “Tussen 2015 en 2017 werd het ‘Grimsö Virus’ consistent onder 3,4 procent van de woelmuizen aangetroffen. De onderzoekers kwamen het virus op het spoor door in een tijdsbestek van enkele jaren 260 rosse woelmuizen rondom Grimsö te vangen en te testen op coronavirussen. Van de aangetroffen coronavirussen werd vervolgens de RNA-sequentie vastgesteld. En daarbij stuitten de onderzoekers dus op een onbekende sequentie. Van knaagdieren is  bekend dat ze verschillende zoönosen (infectieziekten die van dier op mens kunnen overspringen) herbergen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat sommige coronavirussen – in tegenstelling tot het eerder al even genoemde MERS en SARS-CoV-2 – hun oorsprong vinden onder knaagdieren, zoals ratten en (woel)muizen. Zo lijken bijvoorbeeld de seizoensgebonden coronavirussen HCoV-OC43 en HCoV-HKU1 van knaagdieren op mensen te zijn overgesprongen. Bovendien zijn onder rosse woelmuizen – één van de meest voorkomende knaagdieren in Europa – in landen zoals Polen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië eerder al verschillende coronavirussen aangetroffen.

De Indiase mutatie (Delta)

De Indiase mutatie, ofwel de deltavariant bleek virale ladingen te hebben die 1.260 keer hoger lagen dan mensen die besmet waren met de oorspronkelijke stam en is ongeveer 40 procent overdraagbaarder dan de Britse ‘alfa-variant’. Opvallend was dat een aantal zieke studenten gevaccineerd was met het Indiase vaccin en wellicht met AstraZeneca. Dat blijkt hen niet volledig te beschermen tegen zowel besmetting als tegen het ontwikkelen van symptomen.  Het Pfizer-vaccin is ook verminderd effectief tegen deze mutatie. Deze B1.617 mutatie is een dubbele mutatie, waarin de L452R- en E484Q-mutaties samenkomen. Twee belangrijke mutaties ineen. “een dubbele mutatie in sleutelonderdelen van het spike-eiwit van het virus kan een groot risico vormen, omdat het virus dan kan ontsnappen aan het immuunsysteem en ook besmettelijk kan zijn. De analyse van bijna 11.000 samples toont aan dat er meer besmettingen zijn opgedoken met de E484Q- en de L425R-mutatie vergeleken met december een jaar eerder. Patiënten die aan Covid leiden lopen een verhoogde kans op een gevaarlijke (zwarte)schimmelinfectie Mucormycosis genaamd. 

Braziliaanse mutatie

Het aantal besmettingen en overlijdensgevallen in Brazilië steeg hard, tot wel 3.000 doden per 24 uur, maar desondanks sloeg president Bolsonaro vrijwel alle maatregelen in de wind en veroordeelde alle lockdowns en veiligheidsmaatregelen die lokaal worden genomen. De afgelopen tijd werd vooral de stad Manaus, diep in de Amazone, zwaar getroffen. In Brazilië zijn er twee coronamutaties: de P.1 -ofwel Manaus mutatie ook bekend als 20J / 501Y.V3 veroorzaakt veel besmettingen en antistoffen blijken er niet tegen bestand.  Deze mutatie heeft 17 unieke aminozuurveranderingen, waarvan er 10 in het spike-eiwit zitten, waaronder 3 die als bijzonder zorgwekkend zijn aangemerkt. De P.2-mutatie circuleert vooral in Rio de Janeiro. Wat opvalt is dat patiënten met de P.1 mutatie zieker worden en sneller in kritieke toestand komen. Ze zijn jonger en moeten ook langer in het ziekenhuis blijven. Wetenschappers dachten dat er in de stad Manaus  groepsimmuniteit was bereikt, maar toch sloeg een 2e golf toe en overleden er 400.000 personen in Brazilie aan Covid. In Japan, België, Nederland Duitsland doken deze nieuwe Braziliaanse mutaties ook al op. De mutaties hebben minieme wijzigingen aan de uitsteeksels: een aminozuur glycine (G), waar het virus aanvankelijk het aminozuur asparagine (D) had zitten. De mutatie strijkt een moleculaire hobbel aan de viruspootjes glad, waardoor het gemakkelijker en sneller mensen zou infecteren. Uit experimenten met menselijke cellen bleek dat de mutant ‘D614G’, drie tot zes keer gemakkelijker cellen besmette.  62% van de nieuwe besmettingen bleek van deze nieuwe mutatie. De snelle evolutie van deze mutaties maakt het mogelijk dat het virus evolueert naar een vaccinresistent fenotype. Het blijkt dat mensen die eerder Covid-19 hebben gehad, een aanzienlijk risico hebben opnieuw besmet te raken met een van de nieuwe mutaties. 

Japanse “Olympische”mutatie

De voorzitter van de Japanse unie van doctoren Naoto Ueyama waarschuwde voor het  het risico dat er tijdens de Olympische Spelen deze zomer een nieuwe mutant van het coronavirus kon ontstaan. Alle mutaties van dat moment, zoals de Britse, Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en Indiase, zouden in juli geconcentreerd worden in Tokio. Hierdoor kon volgens hen een heel nieuwe mutant ontstaan, een ‘olympische’ variant. 

Zuid Afrikaanse mutatie

Het Coronavirus is in nog geen jaar tijd minstens vierduizend keer gemuteerd. Veel mutaties hebben een hogere besmettingsgraad. Een mutatie In Zuid-Afrika was waarschijnlijk afkomstig uit Kameroen en heette B.1.640.2. Deze mutatie werd in 2022 ontdekt in Frankrijk en er is nog geen Griekse letter voor. Het betreft een variant met 46 veranderingen ten opzicht van het oorspronkelijke virus. De eerste persoon die is ontdekt met deze mutatie, was net teruggekeerd van een reis naar Kameroen. Een herbesmetting met de Zuid-Afrikaanse mutatie leidde tot een zwaarder ziektebeeld bij een patiënt in Parijs. De “Zuid-Afrikaanse” mutatie werd op 23 plaatsen in de wereld geconstateerd en kwam sinds 22 december 2021 ook in Nederland voor en sinds half januari 2022 ook in Denemarken.

Omnikron (B.1.1.529)

Omikron (B.1.1.529) verspreidde zich snel in de dichtbevolkte provincie Gauteng, waarin de miljoenenstad Johannesburg en de hoofdstad Pretoria liggen. Het risico om opgenomen te worden op de IC was een stuk lager dan bij de deltavariant. Volgens het onderzoek van Imperial College was de kans tot 45 procent kleiner om ten minste één dag opgenomen te worden in een ziekenhuis

Omnikron BA.2

BA.2, een sub variant van omikron was besmettelijker dan de oorspronkelijke BA.1-variant. Ook konden gevaccineerde mensen makkelijker besmet raken bij de BA.2-variant dan bij de BA.1-variant. Toch bleef het verschil relatief beperkt omdat er al veel besmettingen waren met BA.1. Omikron had op dat moment drie sub varianten die genetisch veel overeenkomsten hadden met de oorspronkelijke omikronvariant B.1.1.529. BA.1 was op dat moment verantwoordelijk voor de meeste besmettingen, maar BA.2 was sinds half december ook in opkomst in Nederland. BA.2 verschilt van BA.1 in aantal en type mutaties, onder meer in het spike-eiwit. BA.3 manifesteerde zich alleen in Polen en de Verenigde Staten. De BA.2-variant werd in 57 landen vastgesteld, waaronder sinds half december enkele tientallen keren in Nederland. Wereldwijd zijn er al meer dan tienduizend besmettingen met de BA.2-variant.

XBB

De XBB mutatie is in 2023 heersend  en heeft de eigenschappen van een aantal verschillende eerdere mutaties.

Pirola.

De symptomen van de nieuwste mutatie “een Pirola-infectie” verschilt niet veel van de klassieke symptomen van covid. Onderzoek toont wel aan dat deze variant meer oogletsel, uitslag in het gezicht, diarree en vermoeidheid kan veroorzaken. Er is echter nog geen onderzoek dat dit heeft bevestigd. Pirola geeft meer maag- en darmklachten  de andere mutaties. Het is dus belangrijk om ook bij buikklachten aan corona te denken. Het duidelijke verschil is dat er met Corona meestal ook luchtwegklachten gemoeid gaan.


Oversterfte

Het is onduidelijk en wordt nog steeds onderzocht waaraan de oversterfte ligt. Er zou volgens sommigen (FvD) een verband bestaan tussen het grote aantal bijwerkingen, het aantal injecties en de oversterfte, maar wellicht ook door uitgestelde behandelingen vanwege tekorten aan zoieknhuisbedden en het voorrang geven aan Corona patiënten.

In 8 gevallen werd door artsen in 2022 op de doodsoorzaakverklaring vermeld dat vaccinatie tegen COVID-19 mogelijk het startpunt van de causale keten zou kunnen zijn. Hierbij werden zowel bekende bijwerkingen als nog niet als bijwerking bekende aandoeningen vermeld. In 2021 bedroeg dit aantal 11.

Maar ook de Covid zelf, de vergrijzing, immigratie, het milieu, het afschalen van reguliere ziekenhuiszorg en kankerscreenings tijdens de coronapandemie zouden de  langdurig gevolgen voor het sterftecijfer kunnen verklaren. Elf onderzoekteams kregen geld  van de organisatie ZonMw  om onderzoek te doen naar oversterfte gedurende de coronapandemie. De studies moesten helpen om duidelijk te maken waardoor dat kwam, en mogelijk “bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie”. Al vier jaar op rij overlijden per dag 40 mensen meer dan verwacht. Het is belangrijk dat hier snel meer integraal onderzoek naar komt, zodat er een duidelijker totaalbeeld ontstaat.

Ziekenhuis Amsterdam UMC kreeg geld om onderzoek te doen naar oversterfte bij mensen met dementie of beginnende dementie die nog thuis woonden. Het bureau SEO Economisch Onderzoek onderzocht of er een verband was tussen de leefstijl van mensen en hun kans om te overlijden.

Epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum zocht uit welke groepen kwetsbaar waren “zowel tijdens de pandemie als er na”. RadboudUMC in Nijmegen onderzocht de sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. De GGD in Amsterdam onderzocht welke wijken in de hoofdstad meer oversterfte hadden en welke wijken minder.

Het kabinet was tijdens de pandemie te veel gefocust op het beschikbaar houden van de acute zorg. Het aantal beschikbare ic-plekken was leidend. Daardoor was er in het beleid te weinig aandacht voor effecten als het postcovidsyndroom, gezondheidsproblemen door uitgestelde zorg en bredere maatschappelijke problemen. Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over de coronacrisis. Het is het derde en laatste deel waarin de raad heeft gekeken naar de gehele periode van januari 2020 tot en met september 2022.
50 procent van alle overlijdens en meest voorkomende doodsoorzaken in de periode 2017-2022 zijn dementie, beroerte, longkanker, ischemische hartziekten, hartfalen, borstkanker (bij vrouwen), prostaatkanker (bij mannen), pneumonie, COPD, dikkedarm/rectumkanker, COVID-19, en accidentele val. 

Bijwerkingen na coronavaccinatie

De meest voorkomende bijwerkingen na de coronavaccinaties zijn:

Aangezichtsverlamming van Bell

Aangezichtsverlamming van Bell is een zeldzame bijwerking van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Bij de aangezichtsverlamming van Bell is er sprake van een plotselinge spierverlamming in één helft van het gezicht Het risico op de aangezichtsverlamming van Bell na vaccinatie is kleiner dan het risico op de aandoening na het doormaken van een corona-infectie.

Allergische reacties

Heftige allergische reacties na een coronavaccinatie zijn zeldzaam. Een heftige allergische reactie treedt meestal op binnen 15 tot 30 minuten na je prik. Er kan dan sprake zijn van: zwellingen rond de ogen, van de lippen, tong of keel, acute benauwdheid, huiduitslag of jeuk over je hele lichaam en een lage bloeddruk met een snelle hartslag. Soms ontstaan vergelijkbare klachten zonder aantoonbare allergische reactie. Of een vervolgvaccinatie mogelijk is na mogelijke allergische klachten, kun je bespreken met uw (huis)arts.

Capillairleksyndroom

Ook het capillairleksyndroom is als ernstige zeldzame bijwerking in de bijsluiter opgenomen AstraZeneca en Janssen coronavaccin. Het capillairleksyndroom komt zeer zelden voor. Bij deze ernstige ziekte lekt vloeistof weg uit de haarvaten. Dat zorgt voor een lage bloeddruk, zwelling van vooral de armen en benen, verdikking van het bloed en te weinig albumine in het bloed.

Klachten die hierbij passen zijn:

 • Een snelle zwelling van de armen en benen
 • Plotselinge gewichtstoename
 • Vaak in combinatie met een duizelig gevoel (door lage bloeddruk)

Mensen die eerder systemisch capillairleksyndroom hebben gehad, mogen geen AstraZeneca vaccin of Janssen vaccin krijgen. Dit is namelijk als contra-indicatie en als bijwerking toegevoegd aan de bijsluiter van deze vaccins. Bij het Moderna vacccin is bekend dat mensen met een voorgeschiedenis van deze ziekte een opvlamming kunnen krijgen.

Cerebrale veneuze sinustrombose (CVST)

Ook cerebrale veneuze sinustrombose is opgenomen als zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin. CVST is een zeldzame vorm van beroerte. Hierbij raken één of meerdere grote aders (sinussen) in de hersenen verstopt door een bloedstolsel. Deze bijwerking trad in de meeste gevallen binnen 4 weken na vaccinatie op. Symptomen zijn onder andere:

 • Hoofdpijn
 • Uitvalsverschijnselen
 • Mogelijk epileptische aanvallen

Als er naast CVST ook een tekort aantal bloedplaatjes is, kan het gaan om de zeldzame bijwerking trombose met een tekort aan bloedplaatjes (TTS). Maar CVST kan ook optreden zonder een tekort aan bloedplaatjes.

Cutane vasculitis

Ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid (cutane vasculitis) is als bijwerking toegevoegd aan de bijsluiter van het Janssen vaccin. Bij cutane vasculitis blijft de bloedvatontsteking beperkt tot de huid. Dit kan zich uiten in huiduitslag of bloeduitstortingen.

Guillain-Barré syndroom

De zeldzame aandoening Guillain-Barré is toegevoegd in de bijsluiter van het AstraZeneca en Janssen coronavaccin. Bij Guillain-Barré syndroom valt het immuunsysteem zenuwen buiten het centraal zenuwstelsel aan en beschadigt deze. De aangedane zenuwen zijn vooral gevoelszenuwen en zenuwen die spieren aansturen. De klachten die optreden zijn daarom meestal spierzwakte en gevoelsstoornissen zoals tintelingen in de benen en armen.

Hevige bloedingen tijdens de menstruatie

Hevige bloedingen tijdens de menstruatie is opgenomen in de bijsluiters van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. De meeste gevallen blijken niet ernstig en tijdelijk van aard te zijn.

Laag aantal bloedplaatjes

Immuun trombocytopenie is toegevoegd als bijwerking aan de bijsluiter van het AstraZeneca en Janssen vaccin. Hierbij is er sprake van een laag aantal bloedplaatjes. Klachten die kunnen ontstaan bij ITP zijn: spontane bloedingen, blauwe plekken en/of rood, paarse puntvormige bloedinkjes op de huid buiten de prikplek. 

Ontsteking van de hartspier of het hartzakje

Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) is opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Pfizer/BioNTech, Moderna en Novavax coronavaccin. Het gaat om zeldzame bijwerkingen, die meestal binnen 1 tot 5 dagen na de vaccinatie ontstaan. Klachten zijn onder andere:

 • Kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Hartkloppingen die soms onregelmatig zijn

De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn met medicijnen goed te behandelen.

Ontsteking van het ruggenmerg

Ontsteking van het ruggenmerg (myelitis transversa) is een zeldzame bijwerking van het AstraZeneca en Janssen coronavaccin. Door een ontsteking van het ruggenmerg ontstaan klachten die passen bij een dwarslaesie. Klachten kunnen zijn:

 • Acute zwakte in de benen
 • Gevoelsstoornissen
 • Verstoring van de blaas of de darmen

Het ontstaat door een auto-immuunreactie. Dit kan veroorzaakt worden door onder andere ziektes en infecties, ook een COVID-19 infectie.

Oorsuizen

Oorsuizen (tinnitus) is in de bijsluiter van het Janssen vaccin opgenomen als bijwerking. 

Bij oorsuizen hoort iemand een piep, sis of bromgeluid zonder dat dat geluid er werkelijk is. Het kan gevolg zijn van langdurige blootstelling aan lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen.

Stolsel in de aderen

Veneuze trombose (stolsel in aderen) is opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Janssen vaccin. Bij mensen die eerder een veneuze trombose hebben gehad, moet vóór vaccinatie een afweging worden gemaakt van de risico’s. Klachten die passen bij veneuze trombose zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen en/of aanhoudende buikpijn. 

Trombose met een laag aantal bloedplaatjes (TTS)

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame ernstige bijwerking in de bijsluiter van het AstraZeneca en Janssen vaccin. Het wordt ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd. Klachten die passen bij dit zeldzame beeld zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen, aanhoudende buikpijn, ernstige of aanhoudende hoofdpijn, wazig zien of na een paar dagen blauwe plekken of rode/paarse puntvormige bloedingen op de huid buiten de prikplek. 

Vergrote lymfeklieren

Vergrote lymfeklieren is een bekende bijwerking van de coronavaccins. Dit wordt ook wel lymfadenopathie genoemd. Deze bijwerking wordt relatief vaker gemeld na de boosterprik dan na de eerste of tweede coronavaccinatie. Melders hebben er gemiddeld ook meer last van na de boosterprik.  Lymfeklieren, meestal in de oksel van de gevaccineerde arm, kunnen opzwellen bij een ontsteking, een infectie, auto-immuunziekte of na vaccinatie. Dit komt doordat de immuun cellen in de lymfeklieren actief worden. De zwelling kan soms zo groot worden als een golf- of tennisbal. Meestal ontstaan vergrote lymfeklieren 2 tot 3 dagen na vaccinatie. Na de boostervaccinatie kan het ook al eerder ontstaan, gemiddeld 1 dag na vaccinatie. Vergrote lymfeklieren verdwijnen meestal vanzelf na een week.

Lockdown

In een lockdown worden aan de bevolking onbeperkt vergaande beperkingen opgelegd om verspreiding van ziekte tegen te gaan. Scholen en bedrijven en tehuizen kunnen door de Overheid worden gesloten. Bij een pandemie mogen om uitbraak en verspreiding te voorkomen ook mensen worden beperkt in hun bewegingsvrijheid en onder medisch toezicht in quarantaine worden gezet. De maatregelen werden nauwelijks “gemonitord en geëvalueerd”,

Bron en contactonderzoek

Bij een besmetting wordt door de GGD onderzoek gedaan naar het contact dat een besmet persoon heeft gehad zodat mogelijk besmette personen in quarantaine kunnen worden geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. Het ontbrak de GGD echter aan mankracht en testmateriaal om deze taak naar behoren uit te voeren.

Herkomst en verleden van het Corona virus

De meest waarschijnlijke manier waarop het coronavirus bij de mens terecht is gekomen is, via twee diersoorten. Het zou van een vleermuis naar een schubdier, een nerts of een kat kunnen zijn overgebracht en via deze weg naar de mens. Geruchten gaan dat met het virus werd geëxperimenteerd in een een (WIV) lab in China, maar de  uitbraak zou ook in verband kunnen worden gebracht met een markt in Wuhan. Op deze markt worden ook wasbeerhonden en herten te koop aangeboden. Het virus zou oorspronkelijk afkomstig zijn van een populatie hoefijzerneuzen uit de vleermuisfamilie Rhinolophus. Na meerdere onderzoeken in de hele wereld is namelijk gebleken dat de voorlopers en verwanten van het SARS-virus al lange tijd bij vleermuizen in Azië, Afrika en Europa voorkwamen. Uit de genetische sequentie van het virus kon de bron worden herleid. Uit onderzoek blijkt dat corona virussen vooral via uitwerpselen worden verspreid, in het geval van vleermuizen in vogelpoepachtige guano. Corona virussen verspreiden zich niet alleen door de lucht en door inademing, maar ook wanneer slijmvliezen in aanraking komen met uitwerpselen. Al in december meldden de eerste patiënten zich bij de ziekenhuizen in Wuhan met koorts, stevige hoest en ademhalingsproblemen. Op 27 december werd het virus voor het eerst in een lab vastgelegd. De autoriteiten werden gewaarschuwd, maar die besloten de informatie niet te delen met het volk. Dokter Li Wenliang, een Chinese oogarts, werkzaam in het ziekenhuis van Wuhan waarschuwde op 30 december 2019 voor de uitbraak, maar kreeg vervolgens een officiële waarschuwing van de Chinese politie om “te stoppen met het verspreiden van onwaarheden op het internet” en het “ernstig verstoren van de openbare orde”. Op 3 januari 2020 waarschuwde de politie van Wuhan hem vanwege “het maken van onjuiste beweringen op het internet”. Wenliang ging daarna weer aan het werk, waar hij besmet raakte met Corona Hij overleed aan de infectie op 7 februari 2020. Vermoed wordt dat de Chinese overheid hem heeft geliquideerd. Burgerjournalisten werden gearresteerd wanneer ze publiceren over Corona. Op 3 januari meldt China noodgedwongen de uitbraak aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie, maar openheid komt er dan nog niet. Laboratoria werden opgeroepen monsters van patiënten te vernietigen. Meerdere burgerjournalisten die verslag deden, zijn nog altijd spoorloos. Volgens het Committee to Protect Journalists (CPJ) zaten er hiervoor eind 2020 wereldwijd 274 journalisten vast. China voert voor het tweede jaar op rij de lijst aan van landen met de meeste journalisten in de gevangenis: 47 journalisten zitten vast. Wetenschappers in Wuhan luidden in december 2019 al de alarmbel, maar het systeem dat in werking moest treden, bleek mede door de wereldwijde regelgeving te langzaam.

Halverwege maart 2020 liep het aantal besmettingen in China sterk terug en sinds 20 maart werd de lockdown afgebouwd en leek het virus op haar retour. Toch werden 26 maart en 10 juni , in oktober 2020 en in januari 2021 opnieuw besmettingen en uitbraken geconstateerd en ook bleken er tientallen reizigers vanuit onder andere Rusland besmet. Half mei 2020 was er een tweede uitbraak  en moest er bij de stad Jilin opnieuw een lockdown worden afgekondigd. Opnieuw was een versmarkt de besmettingshaard. Ook 20 november moesten alle ongeveer 3 miljoen inwoners van het uitgestrekte district Binhai New Area, de thuisbasis van de grootste haven van Noord-China, getest worden nadat het virus opnieuw toesloeg in de wijk Kanhaixuan. Miljoenen inwoners van Noord-China zitten vanaf 12 januari 2021 opnieuw in lockdown, nu de Chinese overheid met harde hand een 3e golf van het coronavirus probeert in te dammen. 13 januari werden 107 lokale besmettingen en 38 asymptomatische gevallen gemeld, het hoogste aantal in vijf maanden. Om verdere verspreiding te voorkomen werden drie steden in Hebei en één stad in Heilongjiang in totale lockdown geplaatst. 27 miljoen inwoners mochten hun stad niet meer verlaten, en in sommige gevallen zelfs niet hun wijk of appartementencomplex. Scholen werden gesloten, openbaar vervoer lag stil en alle inwoners werden getest. In Shijiazhuang begon zelfs een tweede testronde van alle 11 miljoen inwoners. Eind februari was de uitbraak weer onder controle. Duizenden inwoners van Hongkong zaten vanaf 23 januari ook in een lockdown vanwege een corona-uitbraak in een van de armste en meest dichtbevolkte wijken van de stad.

MERS/SARS

Vier maanden nadat een SARS-uitbraak begin 2003 was begonnen, voerden onderzoeksteams in Hongkong tests uit op wilde dieren zoals wasbeerhonden, civetkatten en dassen, en ontdekten daarbij nauwe verwanten van het SARS-CoV 2 virus. Het MERS-corona (long) virus (Middle East Respiratory Syndrome) MERS is ook een type coronavirus. Het MERS virus dat in 2012 opnieuw ontdekt werd in Saudi-Arabië, is verwant aan SARS. Infecties zijn niet gemakkelijk te herkennen maar kunnen leiden tot zeer ernstige levensbedreigende luchtwegproblemen. Tussen 6 en 21 februari 2017 maakte de National International Health Regulations (IHR) Focal Point of Saudi Arabia melding van twaalf MERS besmettingen waarvan er 3 fataal afliepen. Ook werden er vier doden van eerdere besmettingen gemeld. Het virus veroorzaakt koorts, ademhalingsproblemen, longontsteking en nierfalen en dan vooral bij zwakkeren en ouderen. Voor gezonde en jonge mensen is de ziekte minder ernstig. 30 procent van besmette personen overlijd aan het virus. Omdat bij de behandeling van Ebola een experimentele behandeling bleek te helpen werd ook voor het MERS-virus de patiënt geïnjecteerd met bloedplasma van patiënten die herstellende zijn en dat lijkt te helpen. Researchers van een Zwitserse universiteit hebben een anti- lichaam geïdentificeerd dat het Mers virus kan neutraliseren.

Er waren in augustus en september 2016 vijf gevallen van MERS-CoV in Saoedi-Arabië. Drie van de betrokkenen waren direct in contact met kamelen geweest. Een 55-jarige man uit Saudi Arar stad en een 40-jarige man uit expatriate Al Hofuf dronken rauwe kamelenmelk in de 14 dagen voor de aanvang van de symptomen. Een 65-jarige man uit Riyad ook werd gediagnosticeerd als MERS nadat hij contact met kamelen gehad.  Volgens de WHO zijn er sinds september 2012 1806 laboratorium bevestigde gevallen van MERS-CoV geweest, waaronder ten minste 643 sterfgevallen.

In Thailand werden eerder ook twee gevallen van MERS geconstateerd. MERS heerste in juni 2015 in Thailand ook al. In Saoedi Arabië werd de ziekte voor het eerst gemeld in 2012 en was er een sterftecijfer van meer dan 40 procent terwijl in Zuid-Korea 20 procent overleed. De ministers van Volksgezondheid van Zuid-Korea, Japan en China willen in de toekomst MERS gezamenlijk aanpakken

In Saudi-Arabië werden sinds september 2012 1.175 mensen besmet waarvan 606 patiënten herstelden. Er zijn nu wereldwijd in totaal 1.511 MERS besmettingen geweest waarvan 574 met een dodelijke afloop. De meeste sterfgevallen betroffen verzwakte patiënten met onderliggende medische problemen zoals kanker. Een uitbraak van SARS in 2003 resulteerde uiteindelijk tot 800 sterfgevallen. MERS heeft een sterftekans van 35 procent, tegenover  11 procent bij SARS. Maar in dit geval ontwikkelden de klachten zich snel tot een dodelijke vorm van longontsteking, waarbij honingraatvormige gaten in de longen van de slachtoffers ontstonden en een kwart van de patiënten last kreeg van ernstige ademnood. Hoewel de meeste virussen doorgaans op niet meer dan drie andere mensen worden overgedragen, fungeren sommige slachtoffers als ‘superverspreiders’: patiënten die de ziekte ongewild op tientallen andere mensen overdragen. Tegen de tijd dat de SARS-epidemie (‘severe acute respiratory syndrome’) weer wegebde, werden in 32 landen 8000 gevallen en 800 doden geteld.

In 2014 werden ook al SARS besmettingen gemeld in Nederland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Duitsland, Frankrijk, China, Libanon en de Verenigde Staten. De meeste besmettingen werden opgelopen bij een reis naar het Midden-Oosten. Volgens de WHO lijken de genetische sequenties van virussen bij recente gevallen op die van oudere virussen. Kamelen en dromedarissen zijn dragers van het virus maar ook komen soortgelijke virussen voor bij vleermuizen.

Sinds de uitbraak in mei zijn in Zuid-Korea 36 mensen aan MERS overleden en zijn er bijna 200 ziek geworden. De Zuid Koreaanse president Park Geun-hye ontsloeg minister Moon Hyung-pyo, omdat hij niet goed op de uitbraak van het MERS virus had gereageerd. Het virus was in eerste instantie door een patiënt buiten de eerste hulp afdeling in het ziekenhuis verspreid, waardoor minstens 54 anderen het virus ook opliepen en verder verspreidden. Een besmette patiënt had 2,5 dag in de wachtkamer gezeten voordat hij gediagnosticeerd werd. In China werd eerder in mei ook al MERS vastgesteld bij een 44-jarige Zuid-Koreaanse man die via Hongkong naar de provincie Guangdong in het uiterste zuidoosten van China was gereisd.

Oorzaak Mers uitbraak

Het MERS-coronavirus verspreid zich vanuit vleermuizen naar gedomesticeerde dieren, zoals bijvoorbeeld kamelen om daarna de overstap naar de mens te maken. Het eerste geval van MERS werd aangetroffen bij een man van zestig die vier kamelen bezat. De huisdieren sliepen in een stal naast zijn huis. In 2014 werden in bloedmonsters van kamelen vier antilichamen tegen het MERS-virus gevonden, een duidelijk teken van besmetting. De bloedmonsters gingen terug tot 1993, waaruit bleek dat het MERS-virus al meer dan twintig jaar bij kamelen voorkwam zonder dat iemand dat had gemerkt.  In twee abattoirs in Saudi-Arabië waar kamelen werden geslacht, werden in sommige gevallen het vlees met hogedrukspuiten afgespoeld voordat het in plasticfolie werd gewikkeld. MERS-coronavirus werd vervolgens aangetroffen op vlees dat voor supermarkten was bestemd.”

Van alle patiënten is de helft 59 jaar of ouder. Zwangere vrouwen lopen een groter risico om op de IC terecht te komen. Nadat de deltavariant dominant werd leidde een ziekenhuisopname bij hen ook bijna twee keer zo vaak tot een IC-opname. Vrouwen (62,5%) blijken veel vaker corona te hebben dan mannen (37,3%). Maar mannen (61,2%) belanden wel weer vaker in het ziekenhuis vergeleken met vrouwen (38,7 %). Vooral kwetsbare, zwaarlijvige (obesitas), oudere, of verzwakte mensen met bijvoorbeeld kanker of diabetes hebben kans om door Covid-19 op de Intensive Care terecht te komen, maar ook baby’s of kinderen zijn zeker niet gevrijwaard, alhoewel bij hen de klachten wel wat milder lijken. Het immuunsysteem van kinderen is nog in ontwikkeling en reageert daarom minder agressief, waardoor er niet meteen een cytokinestorm aan waardoor vocht in de longen ontstaat. Kinderen overlijden ook zelden of nooit aan SARS-CoV-2, SARS of MERS. 5 procent van de infecties heeft een fatale afloop en 14 procent wordt ernstig ziek.  Het virus valt ook het hart aan, beschadigt de nieren en kan zelfs in het zenuwstelsel infiltreren. Uit autopsies blijkt namelijk dat corona zowat elk orgaan en weefsel in het lichaam ziek lijkt te maken. De kans dat het virus vanzelf verdwijnt is nihil en immuniteit blijkt bij lichte symptomen ook niet altijd gegarandeerd. Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze besmet zijn en de sterfte onder dialyse- en transplantatiepatiënten is met 25 procent een stuk hoger is dan bij andere patiënten met extra risico’s, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. Nierpatiënten hebben geen grotere kans om besmet te raken, maar de kans om te overlijden of op de intensive care terecht te komen, is wel een stuk groter. Het maakt bij nierpatiënten niet uit of ze man of vrouw zijn en ook niet of ze ook suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebben.  Zo’n 700.000 Nederlanders  waarbij het afweersysteem niet goed werkt hebben geen baat bij vaccinatie.

Bij bijna 12 procent van de patiënten die in het ziekenhuis belanden, treden hartproblemen op. Ongeveer 7 procent van deze ernstig zieke patiënten krijgt een longembolie. Bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus hebben patiënten nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 patiënten geven zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Van de meesten (85 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. Nu is dat nog maar 6 procent. Bijna de helft geeft aan na de corona niet meer te kunnen sporten, meer dan 6 op de 10 heeft zelfs problemen met lopen. Vrijwel alle coronapatiënten (95 procent) hebben een halfjaar na hun besmetting nog gezondheidsklachten. Meer dan de helft (55 procent) heeft zes of meer klachten en ruim 90 procent zegt nog hinder te ondervinden van meer dan één symptoom.  Mensen die in de maand na een operatie besmet raken, lopen een veel hoger risico op een ernstig ziekteverloop. Het risico op overlijden blijkt dan 4 tot 8 keer zo hoog

Symptomen bij Covid-19

Vermoeidheid (87,8%) Kortademigheid of benauwdheid (74,2%) Druk op de borst (45,4%) Hoofdpijn (39,8%) Spierpijn (36,2%) Pijn tussen schouderbladen (35,2%) Hartkloppingen (32,7%) Verhoogde hartslag in rust (30,1%) Duizeligheid (28,6%) wintertenen Hoesten (28,3%)Hoe kun je besmetting voorkomen?

Iedereen wordt met behulp van Gemeentelijke noodverordeningen geacht zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Bij benauwdheid en koorts moet het hele gezin thuis blijven en bij verkoudheid en koorts alleen de betrokkene.  Voorzorgmaatregelen beperken zich tot een advies om goed en vaak de handen te wassen, geen handen te schudden, te hoesten in de gebogen arm en om papieren zakdoekjes te gebruiken.

Het coronavirus blijft negen uur op de huid actief, vijf keer zo lang als een normaal griepvirus. Hoe langer het virus op de huid blijft, hoe groter echter de kans op verspreiding wordt. Handhygiëne kan dat risico verminderen. Zowel het coronavirus als het griepvirus wordt binnen vijftien seconden uitgeschakeld door de ethanol die in handgels zit. Ook met het wassen van handen met zeep wordt het virus uitgeschakeld.

Onderzoeken en statistieken lijken er op te wijzen dat een hogere luchtvochtigheid de verspreiding van het virus tegengaat. De druppeltjes die een besmet persoon verlaten bij niezen of hoesten blijven in heel droge lucht (veel) langer zweven dan wanneer de lucht vochtig is. Een virus heeft een zogenaamde lipid enveloppe. Wetenschappers stellen dat het tevens denkbaar is dat dit membraam door veel water in de lucht wordt beschadigd, waardoor het virus onschadelijk wordt.

Aerosolen

Er zijn veel aanwijzingen dat het Corona virus vooral binnenshuis via kleine druppeltjes in de lucht overdraagbaar is en dat extra aanvoer van verse buitenlucht in afgesloten ruimtes het risico van de verspreiding van het virus verlaagt. Alle scholen werden daarom voorzien van ventilatie. Het Coronavirus kan uren en soms wel dagenlang in leven blijven in de lucht en/of op verschillende oppervlakken.  Het zijn juist de aerosolen die voor de grootste aantallen besmettingen leiden. Vooral de langdurige en/of voortdurende blootstelling maakt de kans op een besmetting groter. Ventileren,  open lucht en uitzetten van airconditioning lijkt besmettingen te voorkomen. Vooral ventilatie en dus het voorkomen van de verspreiding van aerosolen in vochtdruppeltjes met virussen vanuit de longen blijkt een belangrijke sleutel in het voorkomen van besmettingen. De helft van de virusdeeltjes die een besmet persoon uitstoot via ademen en vooral hoesten, wordt uitgestoten in de vorm van aerosolen. De andere helft wordt uitgestoten in de vorm van grotere druppels. De grotere druppels vallen (binnen 1,5 meter) snel op de grond, maar de kleinere druppels in aerosolen kunnen relatief lang in de lucht blijven zweven. Bij slachterijen van Vion bleek 20 procent van het personeel besmet met het coronavirus. Ook slachterijen in Duitsland en de Verenigde Staten bleken een besmettingshaard te zijn. Corona kan korte tijd overleven op een dood organisme, dus het slachtvlees is na verwerking dan ook korte tijd infectieus. Het virus kan 28 dagen besmettelijk blijven op metaal, plastic, bankbiljetten, glazen schermen van smartphones en roestvrij staal. Het kan bij kamertemperatuur veel langer overleven op gladde oppervlakken dan eerder werd gedacht Het virus kan slecht tegen hogere temperaturen. Het blijkt op sommige oppervlakken binnen 24 uur bij 40 graden niet meer besmettelijk. In aerosolen blijft het virus tot 3 uur leven, op koper tot 4 uur, tot 24 uur op karton en tot 2-3 dagen op plastic en roestvrij staal. Vertegenwoordiger John Joyce (R-Pa.), MD, bevestigde  dat de ‘anderhalve meter uit elkaar’-richtlijnen voor sociale afstand die door Dr. Fauci en zijn team werden gepromoot, niet op wetenschap waren gebaseerd. Dr. Fauci probeerde de verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in het promoten van dit schadelijke verhaal te ontlopen door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de schuld te geven.

Het Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) ontdekte een geïsoleerd levend coronavirus  op de buitenverpakking van bevroren kabeljauw tijdens pogingen om het virus op te sporen tijdens een uitbraak die vorige week werd gemeld in de stad Qingdao. De bevinding, een wereldprimeur, suggereert dat het mogelijk is dat het virus via diepvriesproducten over lange afstanden wordt overgedragen

Antistoffen

Ruim een op de vijf Nederlandse bloeddonoren  heeft nu antistoffen tegen het coronavirus in het bloed.  De overgrote meerderheid (90 procent) van de mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, had een halfjaar later nog steeds antistoffen tegen het virus in het bloed. De antistoffen worden na verloop van tijd bovendien sterker, waardoor er minder van nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Sinds januari 2021 is het landelijke gemiddelde van antistoffen bij donors van bloedbank Sanquin gestegen van 13,7% tot 15,1%. Sanquin zamelde op grote schaal plasma van 16.000 herstelde coronapatiënten in om zo 30.000 kilo plasma met antistoffen te krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport droegen 10 miljoen euro bij aan dit project. Plasma van herstelde coronapatiënten bevat neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de bestrijding van het coronavirus of bij het voorkomen dat mensen besmet raken.  De antistoffen kunnen in de toekomst snel worden ingezet om Covid-19 patiënten te behandelen. De 16.000 donoren doneren minder vaak dan gehoopt. Er zijn per half september 20.000 bloeddonaties ontvangen wat 8 tot 9000 kilo bloedplasma opleverde, maar daar valt een deel vanwege ongeschiktheid van af. Bij een deel van de donoren blijken de antistoffen al snel uit het bloed te verdwijnen. Bij bloeddonoren is wel sprake van een toename aan antistoffen tegen Covid-19 tot wel een percentage van 6,2%. Antistoffen blijken ook minder effectief bij een gemuteerd virus. De vaccins van Pfizer en Moderna bieden mogelijk jaren bescherming tegen het coronavirus. De aangemaakte antistoffen kunnen tot minimaal een jaar na de eerste dosering verhoogd blijven. De antistoffen vormen zich in de slijmvliezen van de luchtwegen en werken als een schild en vangen het virus en voorkomen dat het zich kan hechten aan je luchtwegen en dus ook niet kan vermenigvuldigen.” De kans dat je heel ziek wordt of overlijdt door corona met antistoffen in je lichaam is verwaarloosbaar. Gevaccineerde personen met corona zullen het virus 63 procent minder vaak overdragen aan ongevaccineerde huisgenoten, dan positief geteste personen die niet geprikt zijn.

Corona bij dieren

Katten kunnen het coronavirus waarschijnlijk overdragen op mensen. Zo raakte een dierenarts in Thailand vorig jaar besmet met het virus toen een positief geteste kat tegen haar aan niesde. Dat schrijven wetenschappers in Emerging Infectious Diseases.

De kat heeft het virus waarschijnlijk via zijn twee eigenaren opgelopen. Uit het onderzoek van de wetenschappers van de Prince of Songkla University blijkt dat de kat, zijn baasjes en de dierenarts dezelfde virusvariant droegen. Op dat moment kwam die variant nog niet veel voor.

Bovenstaand voorbeeld onderstreept de noodzaak om huisdieren te isoleren in het geval van een besmetting, zegt infectieziektespecialist Scott Weese van de University of Guelph. “Ik denk dat het belangrijk voor ons is om te erkennen dat het virus nog steeds tussen soorten kan worden uitgewisseld.” Wetenschappers benadrukken in The New York Times dat het virus significant vaker van mens op kat wordt overgedragen dan andersom.

Een aantal gorilla’s en leeuwen in Diergaarde Blijdorp werden in november 2021 besmet met het virus. Ze zijn hangerig, hebben minder eetlust, soms een lichte hoest en de gorilla’s hebben ook maag- en darmproblemen. In de dierentuin van Lincoln Nebraska zijn drie sneeuwpanters overleden aan corona. De sneeuwpanters Ranney, Everest en Makalu werden sinds vorige maand behandeld tegen het virus, maar kregen complicaties. Twee Sumatraanse tijgers die ook zijn besmet, Axl en Kumar, zijn hersteld van het virus. Ook in een aantal andere dierentuinen in de VS, waaronder die van St. Louis en Denver, is een corona-uitbraak geweest onder dieren. In Atlanta werden in september 2021 dertien gorilla’s besmet met het coronavirus. Het virus is vermoedelijk afkomstig van de verzorger die volledig gevaccineerd was en geen ziektesymptomen vertoonde. De medewerker droeg bovendien beschermende uitrusting zoals een masker en handschoenen. De besmetting werd opgemerkt, omdat de gorilla’s hoesttenen een loopneus hadden, evenals verminderde eetlust. Het ging om vier groepen westelijke laaglandgorilla’s.

Het coronavirus komt vaak voor bij huiskatten en -honden waarvan de eigenaar besmet is, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het advies van de onderzoekers voor coronapatiënten is dan ook contact met kat of hond te vermijden.  Ruim 310 huisdieren uit 196 huishoudens waar een menselijke besmetting was vastgesteld, werden getest. Bij zes katten en zeven honden was de PCR-test positief, en bij 54 huisdieren werden antilichamen tegen het virus gevonden, wat duidt op een eerdere besmetting. Later zou blijken dat de PCR test in 97% van de gevallen 0nbetrouwbaar is. Eerder dit jaar bleek uit gegevens van drie Amerikaanse staten – New York, Nevada en Massachusetts – dat wanneer rekening werd gehouden met de hoeveelheid virus die in een persoon werd aangetroffen, tot 90 procent van de positief geteste mensen daadwerkelijk negatief had kunnen zijn. Mogelijk hadden ze slechts kleine hoeveelheden van het virus bij zich.

In het San Diego Zoo Safari Park in het westen van de Verenigde Staten zijn circa 8 gorilla’s besmet geraakt. Na haar volgden nog andere primaten, waaronder bonobo’s, orang-oetans en gorilla’s. 2 katten in de staat New York werden eerder ook al positief getest, evenals 1 tijger. Niet alleen in de Amerikaanse staat Utah zijn nertsen op twee fokkerijen gevonden die besmet bleken met het coronavirus, maar ook in Nederland waren er bij 70 van de 160 fokkerijen besmettingen. 43 in Noord Brabant, 19 in de provincie Limburg en 4 in Gelderland. 27 Besmettingen zijn via een melding van verschijnselen binnengekomen en 37 via het early warningsysteem (EW), waarvoor de houders elke week kadavers in sturen voor verder onderzoek. Op de boerderijen bleken personen die met de dieren in contact waren geweest ook besmet.  Zeker 66 mensen en 11 katten en enkele honden zouden door de nertsen besmet zijn, zo bleek uit een onderzoek bij de eerste 16 fokkerijen. Alle nertsenfokkerijen in Nederland worden onderzocht, waarbij tevens wordt gekeken of er wellicht opzet in het spel is bij het verspreiden van het virus bij nertsenfokkerijen. Enkele nertsen in Brabant zijn ontsnapt, waarvan niet bekend is of ze besmettelijk zijn. De meeste fokkerijen zitten in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Alle nertsenfokkerijen in Nederland moeten uiterlijk 21 maart 2021 sluiten. De Overheid trekt 180 miljoen euro uit om de fokkers uit te kopen. Ondanks het grote aantal besmettingen met corona zag minister Carola Schouten van Landbouw af van het preventief ruimen van de fokkerijen. Verschillende besmette nertsen wisten te ontsnappen. Ook in Denemarken zijn 70 nertsenfokkerijen besmet met SARS-CoV-2. In Denemarken werd er al een mutatie van het virus vastgesteld bij dieren, die is overgegaan op mensen. Er zijn vijf varianten van het virus ontdekt  en een van die varianten is cluster 5 dat bij 12 mensen werd aangetroffen en dat minder gevoelig is voor antilichamen. Toch werd in Nederland niet besloten tot preventieve ruiming van de resterende fokkerijen. Het gemuteerde virus is makkelijker overdraagbaar dan het oorspronkelijke virus. SARS-CoV-2 is een RNA-virus en deze virussen muteren en veranderen constant. Rusland ontwikkelde een vaccin voor dieren dat eind januari 2021 beschikbaar kwam. Meer dan dertig dierentuinen wereldwijd kochten de vaccins. Het Federaal centrum voor diergezondheid (FGB) heeft ook een vaccin voor dieren ontwikkeld en deze wordt sinds oktober 2020 klinisch getest op honden, katten en nertsen. De massaproductie hiervan is in april 2021. Mensapen delen zo’n 98,5 procent van hun dna met mensen en zijn daardoor zeer vatbaar voor het virus. Maar ook tijgers, leeuwen en huisdieren als honden en katten lopen risico op besmetting. Daarnaast wordt gevreesd dat de verspreiding van het coronavirus onder dieren voor nieuwe mutaties kan zorgen. Mutaties treden vooral op als een virus vaak wordt overgedragen onder dieren. In dierentuinen houden verzorgers nu afstand tot de dieren, dragen maskers en maken gebruikte apparatuur goed schoon. Ook wordt het contact met de dieren tot een minimum beperkt.  Rusland heeft  een vaccin voor dieren geproduceerd. De eerste 17.000 doses van het Carnivac-cov-vaccin worden in eigen land gebruikt. Het middel beschermt zoogdieren als honden, katten, nertsen en vossen tegen het virus.

WHO

De WHO is een door particuliere multinationals opgezette organisatie. De (WHO) heeft het SARS-CoV-2/19 (Corona) virus pas na lang wachten op 30 januari 2020 de zogenoemde PHEIC-status gegeven en benoemt tot een internationale bedreiging van de volksgezondheid. De pandemie werd zelfs pas als zodanig benoemd op 11 maart 2020, ondanks dat het virus toen al in 46 landen heerste. De WHO probeert zeggenschap te krijgen over het Nederlands volksgezondheidsbeleid.

De WHO verzette zich ook wekenlang tegen het sluiten van de grenzen en het stopzetten van het vliegverkeer met China en het gebruiken van mondkapjes. Artsen die pleitten voor het sluiten van de grenzen werden het zwijgen opgelegd. Die fatale inschattingsfouten zijn inmiddels toegegeven.

De WHO directeur-generaal Tedros schreef achteraf op Twitter dat het hem ‘bijzonder speet’. Taiwan had felle kritiek op de WHO, omdat ze van China geen informatie over het virus kregen en de eigen ervaringen met het virus ook niet met de WHO mocht delen. WHO-adviseur Bruce Aylward verbrak zelfs de verbinding toen een Taiwanese journalist hem online om uitleg vroeg. Our World in Data’, een publicatie van de Universiteit van Oxford is wat corona betreft gestopt met het gebruiken van de cijfers van de WHO, omdat er veel te veel fouten in werden gemaakt. De researchers gebruiken nu de cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control. President Trump hekelde de werkwijze en aanpak van de WHO en heeft de financiering na een korte opschorting daarom gekort en uiteindelijk officieel beëindigd. De VS droeg jaarlijks ongeveer 450 miljoen dollar bij aan de WHO.

De hoogleraar medische geschiedenis Frank Snowden aan het Amerikaanse Yale waarschuwde jaren geleden al dat SARS, vogelgriep en varkenspest slechts voorbodes waren van een veel ernstigere pandemie. Snowden (73), auteur van het boek Epidemics and Society. From the Black Death to the Present, achtte de kans op een uitbraak van een virus als Covid-19 groot. Ook andere virologen en epidemiologen over de hele wereld hebben keer op keer vergeefs gewaarschuwd. In Haïti zijn recentelijk ook acht mensen gestorven aan cholera.

RIVM en GGD

247 Brabanders die begin maart 2022 in Breda hun tweede Moderna boostervaccinatie hebben gekregen, moeten opnieuw geprikt worden omdat ze te weinig vaccin kregen toegediend. Bij het prikken op de prik locatie Breda International Airport in Bosschenhoofd bleef een kleine hoeveelheid vaccin achter in de spuit. het betreft. Door de vergissing is er 0,15 milliliter toegediend. Dat moet moet 0,25 milliliter zijn. De maximale dosis is 0,5 milliliter. Eind vorig jaar dook hetzelfde probleem ook al bij bezoekers van een vaccinatie locatie van de GGD Gelderland Zuid.

De GGD kon half juli 2021 geen coronatesten meer doen voor reizigers in zes regio’s. Er was een storing bij het lab dat de testen analyseert. Testuitslagen kwamen daardoor niet op tijd. Het gaat om de regio’s Drenthe, Friesland, Groningen, Haaglanden, IJsselland en Rotterdam Rijnmond. Er werd besloten om tot en met 19 juli alle tests te annuleren voor reizigers die bij de GGD in de zes regio’s aankloppen. Het is ook in november nog bijzonder moeilijk om een afspraak te maken voor een test.

Er werden in november 2021 drie doktersassistenten uit een Amsterdamse huisartsenpraktijk opgepakt voor handel in valse vaccinatiebewijzen.  Ze ontvingen hiervoor betalingen van 500 tot 1000 euro per vaccinatiebewijs .

Vanwege een reeks DDoS-aanvallen op 20 juli was het niet mogelijk om testuitslagen te bekijken, afspraken te maken voor een coronatest of vaccinatie en eerder gemaakte afspraken in te zien. Mensen die op GGD-websites wilden inloggen met een DigiD-inlogcode, kregen een melding dat de site niet bereikbaar was.

De politie arresteerde in oktober 2021 een GGD medewerker op verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen. De 20-jarige medewerker uit Alphen aan den Rijn zou valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt toen hij werkte voor een van de 25 regionale GGD ’s. Daardoor ontving zeker één persoon onterecht een QR-code. Ook in België werd gefraudeerd. De Belgische politie arresteerde 24 november 2021 een arts uit Luik voor het vervalsen van 2000 vaccinatiebewijzen. Hij riskeert een celstraf van 5 tot 10 jaar.

Koepelorganisatie GGD GHOR liet weten „een aantal medewerkers” op non-actief te hebben gesteld vanwege vergelijkbare fraude met vaccinatiebewijzen. „Het vermoeden bestaat dat de betreffende medewerkers misbruik hebben gemaakt van het systeem waartoe zij vanwege hun werkzaamheden toegang hadden.

In de vaccinatie locatie van de GGD in Zwolle kreeg eind mei opnieuw iemand een verkeerd vaccin. GGD IJsselland had juist een extra check ingebouwd, nadat het eerder enkele keren misging. Een jonge vrouw die voor haar eerste prik kwam, kreeg het vaccin van AstraZeneca in plaats van Pfizer/BioNTech.

Vanwege storingen gaf de CoronaCheck-app niet aan iedereen het testbewijs dat nodig was voor uitjes en evenementen van de proef Testen voor Toegang.

In de uitnodigingen voor vaccinatie Met Astra Zeneca’s Vaxzevria  werd het bloedstollingsprobleem verzwegen en de locatie huisarts wordt stilzwijgend gewijzigd in een vaccinatieplek elders. In een Britse rechtszaak heeft farma-gigant Astra Zeneca volgens aanklagers later toegegeven dat het vaccin in zeer zeldzame gevallen tot stolsels, een te laag aantal bloedplaatjes en hersenbloedingen (TTS)kan leiden. Mondiaal wordt het vaccin nu terug getrokken. In Nederland werd het al sinds 2021 niet meer toegediend. De farmaceut moest toe dat het vaccin ‘in zeer zeldzame gevallen TTS kan veroorzaken’. Het vaccin, bekend als het heeft teruggetro Vaxzevria, kan niet langer in de EU gebruikt worden. In het Verenigd Koninkrijk loopt een collectieve rechtszaak tegen AstraZeneca omdat gebruik van zijn vaccin in tientallen gevallen ernstig letsel en soms zelfs de dood zou hebben veroorzaakt. Nederland stopte in november 2021 al met het toedienen van het vaccin tegen het coronavirus. 

De Overheid betaalde acht grote laboratoria miljoenen euro’s voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden betaald: zo’n 65 euro per test.

Het ministerie van VWS heeft in april 2021 zonder aanbestedingsprocedure 11,6 miljoen mondkapjes gekocht van Dutch PPE Solutions, een samenwerkingsverband van DSM en VDL.  Er werd 7,1 miljoen euro betaald voor de bestelling, hoewel er op dat moment al zeer veel mondkapjes op voorraad waren: “Je kunt er vanaf skiën”, staat in een intern document. De koop kwam voort uit een conflict tussen de overheid en DSM over de aankoop van een machine waarmee mondkapjes gemaakt kunnen worden. Daarmee moest er ook in Nederland voldoende productiecapaciteit voor mondkapjes komen. Er zou beloofd zijn dat de overheid garant stond voor de investering van DSM, maar die belofte werd ingetrokken.

Een rechter besloot in december 2022 dat het geld van 18 miljoen aangekochte mondkapjes door O2 Health uit Heerhugowaard moet worden terugbetaald aan de overheid.  Aan het begin van de coronacrisis.
De regering zegde destijds een bedrag van 56 miljoen euro (meer dan 3 euro per mondkapje) toe en deed een aanbetaling van 45 miljoen euro. O2 kon echter nog geen 8 miljoen mondkapjes leveren en de mondkapjes die wel geleverd werden waren niet van goede kwaliteit. De overheid ontbond  de overeenkomst en eiste de 43 miljoen euro terug. De omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden van 100 miljoen euro is van gelijke aard. 30 miljoen euro ging als winst naar Van Lienden en zijn twee zakenpartners.

Maandenlang werd verzwegen dat Burgerservicenummers en personalia van patiënten voor alle medewerkers toegankelijk waren en zelfs door sommigen van hen werden doorverkocht via het internet. Tips van klokkenluiders hierover werden genegeerd en naar een verklaring voor goed gedrag (VOG) werd niet altijd gevraagd. De politie heeft zes GGD-call centrum medewerkers gearresteerd die dergelijke persoonsgegevens uit de systemen van de coronatests via het internet te koop aanboden. Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD wisten al half december 2020 dat de beveiliging van de ict-systemen voor het bron- en contactonderzoek en testen niet op orde waren. Een interne analyse wees op “serieuze kwetsbaarheden”. Desondanks werden risicovolle onderdelen in de systemen niet uitgeschakeld. Zelfs toen de lek aan het licht kwam sprak de GGD nog over een “vervelend incident”. Ook de beveiliging van coronatest.nl, de site waarop mensen een testafspraak kunnen maken of een uitslag van een coronatest kunnen vinden bleek zo lek als een mandje. Volgens toezichthouder Logius voldeed de GGD op zes punten niet aan die eisen.

Staatssecretaris Blokhuis vroeg aan gezonde mensen tussen 60 en 70 jaar voorlopig de griepprik niet te halen. Vanwege de coronacrisis bleek er meer belangstelling voor de prik dan anders en ook daar kwamen er tekorten  voor de hele doelgroep.

Het door het RIVM voorspelde aantal IC patiënten bleek vele malen hoger te zijn, waardoor er honderden IC bedden meer moesten komen dan was voorzien en dwong ic arts Gommers om publiekelijk te zeggen dat de grote hoeveelheid extra benodigde  IC plekken geen probleem zouden zijn.

Tellen is voor RIVM altijd al een probleem want  in Nederland zouden er tot en met januari volgens hun schatting 346.790 mensen gevaccineerd zijn. 17.550 prikken bleken achteraf echter dubbel te zijn geteld.

RIVM bleef volhouden dat het dragen van mondkapjes ook in de zorg niets zou bijdragen aan het voorkomen van besmettingen maar trok dit advies op 17 augustus weer in en tijdens de 2e golf ging het roer helemaal om en en werden boetes van 95 euro gegeven aan mensen die geen mondkapje droegen in openbare ruimtes. Het dragen van mondkapjes is, mits op de juiste manier gebruikt, juist effectiever dan social distance omdat besmetting voornamelijk via aerosolen plaats vindt vanuit de longen en niet door (kort)persoonlijk contact. Feit is wel dat de meest mondmaskers geen 100 procent bescherming bieden en dat veel mondkapjes zelfs waardeloos blijken.

Het in een later stadium vasthouden aan het 1,5 meter afstand principe heeft geleid tot veel persoonlijk leed bij ouderen, psychische aandoeningen en een hoger sterftecijfer door zelfmoorden, of het later of helemaal niet behandelen van patiënten met een andere kwaal dan Corona. Veel kanker- en hart patiënten stierven voortijdig door gebrek aan ziekenhuis en ic capaciteit. Desondanks is er door de Overheid tijdens de Corona pandemie vrijwel niets extra geïnvesteerd in meer zorgcapaciteit. Ook werd er geen onderzoek gedaan naar de grote oversterfte.


Een omstreden onderhandse deal van de Europese Commissie voorzitter Ursula Von der Leyen met Pfizer-BioNTech heeft eind mei 2024 geleid tot een verzoek om haar aftreden. De Europese Unie had in mei 2021 ingestemd met een enorme contractverlenging met Pfizer-BioNTech voor een potentiële 1,8 miljard COVID-19-vaccindoses tot en met 2023. Ursula von der Leyen, tweette destijds dat haar kantoor  een contract had goedgekeurd voor gegarandeerde 900 miljoen doses (+900 miljoen opties).”Het nieuwe contract, dat de steun krijgt van de EU-lidstaten, zal niet alleen de productie van de vaccins omvatten, maar ook de garantie dat alle essentiële componenten uit de EU afkomstig moeten zijn. De Europese Commissie beschikte al over 2,3 miljard doses van een zestal andere bedrijven. De aankondiging moest het vertrouwen dat de EU had  in de technologie die wordt gebruikt voor het Pfizer-BioNTech-vaccin, die anders is dan die achter het Oxford-AstraZeneca-vaccin onderstrepen.  Na de openbaarmaking van telefoontjes en sms-berichten die werden uitgewisseld tussen Von der Leyen en de CEO van Pfizer, Albert Bourla, waarmee beide partijen tijdens de COVID-19-crisis over vaccincontracten onderhandelden rezen er twijfels over de onpartijdigheid.

Na een strafrechtelijke klacht ingediend door Frédéric Baldan, een Belgische lobbyist die zich richt op de handelsbetrekkingen tussen China en de EU, startten de Belgische autoriteiten begin 2023 de zaak. Vervolgens sloten de regeringen van Hongarije en Polen zich aan bij de rechtszaak. Von der Leyen bleef “koppig weigeren contracten vrij te geven voor de aankoop van COVID-vaccins […en] de elektronische berichten die ze uitwisselde met de heer Bourla, CEO van Pfizer”, aldus de brief waarin stond dat haar acties in strijd waren met de “openbare moraal” en “Het legitieme vertrouwen dat burgers in alle leden van de Europese Commissie zouden moeten kunnen hebben, vernietigen”. In een brief van de advocaat van de aanklager gericht aan alle 27 EU-leiders en aan Manfred Weber, de voorzitter van Von der Leyens Europese Volkspartij (EVP) wordt nu om het aftreden van Ursula gevraagd. De aanklager vroeg de EU-leiders “de zaak [Pfizergate] voor te leggen aan het Hof van Justitie, zodat het het verplichte ontslag en de verbeurdverklaring van de pensioenrechten kan gelasten, niet alleen van mevrouw von der Leyen, maar ook van alle Europese commissarissen die deel uitmaken van haar Commissie. .”

Bovendien vroeg de aanklager “de Europese Volkspartij om de kandidatuur van mevrouw von der Leyen voor de post van voorzitter van de Europese Commissie in te trekken” en “iemand te verbieden de kandidatuur van mevrouw von der Leyen voor de post van voorzitter van de Europese Commissie voor te leggen”. de Europese Commissie of een andere functie binnen de Europese instellingen, zolang zij het voorwerp is van een strafrechtelijke procedure.” De advocaat baseerde haar verzoek op artikel 245 (handeling die onverenigbaar is met hun functie) en artikel 247 (ernstig wangedrag) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De eiser betwistte ook de betrokkenheid van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), dat heeft gevraagd de zaak in behandeling te nemen, aangezien dit orgaan volgens het EU-recht bedoeld is om daders van strafbare feiten die de EU-begroting schaden, te onderzoeken, te vervolgen en voor het gerecht te brengen. Volgens Baldan was het doel van de actie van het EPPO om “in dit geval alle burgerlijke partijen nietig te verklaren en daarom het hele onderzoek nietig te verklaren”, eraan toevoegend dat het bureau mogelijk niet langer over de nodige middelen beschikt om haar onderzoeken tegen eind 2024 afronden.


Er zijn nog ongeveer 153.000 ondernemers met een coronabetalingsregeling met een schuld van € 9,6 miljard.Van de ongeveer 153.000 ondernemers met een betalingsregeling hebben er 116.000 (76%) geen betalingsachterstanden op de termijnbedragen. Ongeveer 37.000 ondernemers (24%) hebben wel betalingsachterstanden op de termijnen.


Dr. Anthony Fauci

De Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic heeft een hoorzitting gehouden met de titel “Een hoorzitting met Dr. Anthony Fauci.” Deze hoorzitting is de eerste keer dat Dr. Fauci publiekelijk heeft getuigd sinds hij zich terugtrok uit de openbare dienst. Eerder dit jaar verscheen Dr. Fauci voor de Select Subcommittee voor een tweedaags, veertien uur durend getranscribeerd interview achter gesloten deuren, waarin hij getuigde van ernstige tekortkomingen in het Amerikaanse volksgezondheidssysteem. Tijdens de openbare hoorzitting van Dr. Fauci bevestigde hij eerdere getuigenissen en weigerde hij verantwoordelijkheid te nemen voor de daden van zijn kantoor. Leden ondervroegen Dr. Fauci over zijn facilitering en promotie van een uniek COVID-19-verhaal, zijn duidelijk misleidende verklaringen voor het Congres en het publiek, en zijn grove wanbeheer van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Dr. Fauci bevestigde opnieuw een schokkende getuigenis dat de ‘twee meter uit elkaar’-aanbeveling voor sociale afstand die hij promootte willekeurig was, niet gebaseerd op wetenschap, en ‘zomaar verscheen’. Concluderend heeft de Select Subcommissie Dr. Fauci publiekelijk verantwoordelijk gehouden voor de mislukkingen in het pandemietijdperk.

Dr. Fauci toonde geen berouw voor de miljoenen levens die getroffen werden door zijn verdeeldheid zaaiende retoriek en zijn onwetenschappelijke beleid . Hij verontschuldigde zich niet bij de duizenden Amerikanen die hun baan verloren omdat ze het nieuwe vaccin weigerden, noch verontschuldigde hij zich bij kinderen die ernstige verliezen ondervonden als gevolg van de acties die hij promootte.
Dr. Fauci bevestigde dat zijn senior adviseur – Dr. David Morens – het officiële NIH-beleid had geschonden en mogelijk de federale wet had overtreden . Bewijs verkregen door de Select Subcommittee suggereert dat Dr. Morens opzettelijk het onderzoek van de Select Subcommittee naar de oorsprong van COVID-19 heeft belemmerd, op onrechtmatige wijze federale COVID-19-gegevens heeft verwijderd en niet-openbare informatie over subsidieprocessen van de National Institutes of Health (NIH) heeft gedeeld met zijn “ beste vriend” EcoHealth Alliance, Inc. (EcoHealth) President Dr. Peter Daszak.
Dr. Fauci handhaafde zijn misleidende bewering dat de NIH nooit onderzoek naar functiewinst in Wuhan, China, heeft gefinancierd . In 2021 zei hij tegen senator Rand Paul dat “ de NIH nooit onderzoek naar functiewinst heeft gefinancierd in het Wuhan Institute of Virology .” Tijdens de hoorzitting van gisteren verdubbelde Dr. Fauci zijn eerdere bewering door te stellen dat “ de NIH geen onderzoek naar functiewinst aan het Wuhan Instituut voor Virologie financierde .” Opvallend is dat voormalig waarnemend NIH-directeur Dr. Lawrence Tabak onlangs aan de Select Subcommittee vertelde dat de NIH inderdaad onderzoek naar functiewinst in Wuhan financierde.
Dr. Fauci was het met de Select Subcommittee eens dat EcoHealth en zijn voorzitter, Dr. Peter Daszak, nooit meer ook maar één cent van de Amerikaanse belastingbetaler mogen ontvangen . Twee weken nadat de Select Subcommittee bewijzen had vrijgegeven van de minachting van EcoHealth voor het Amerikaanse volk, de flagrante minachting voor de risico’s die gepaard gaan met onderzoek naar ‘gain-of-function’ en de opzettelijke schending van de voorwaarden van de NIH-subsidie, heeft het ministerie van Volksgezondheid en Human Services startte een formele uitsluitingsprocedure tegen de organisatie en haar president.
Dr. Fauci corrigeerde zijn eerdere getuigenis dat zijn staf geen belangenconflicten had . Tijdens zijn getranscribeerde interview beweerde hij: “ De enige mensen waarmee ik te maken heb, zijn mijn eigen medewerkers, die we al vaak hebben genoemd in deze discussie, en die geen belangenverstrengeling hebben .” Tijdens de hoorzitting van gisteren veranderde hij zijn toon en getuigde hij dat Dr. Morens “ zeker een belangenconflict had .”
Dr. Fauci erkende publiekelijk dat de laboratoriumlekhypothese mogelijk was en geen complottheorie . Gisteren vertelde hij vertegenwoordiger Jim Jordan (R-Ohio) dat hij ten onrechte beweerde dat hij een “ open geest ” had behouden over de oorsprong van de pandemie. Dit komt bijna vier jaar na de publicatie van het inmiddels beruchte artikel ‘Proximal Origin’, waarin werd geprobeerd de laboratoriumlekhypothese te belasteren en te weerleggen.
Hoogtepunten van leden

Voorzitter Brad Wenstrup (R-Ohio), DPM van de Select Subcommissie voor de Coronavirus Pandemie, drong er bij Dr. Fauci op aan te erkennen dat hij het eens was met elke reisbeperking die door de Trump-regering werd uitgevaardigd op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie. Dr. Fauci getuigde tijdens zijn getranscribeerde interview dat hij het ondubbelzinnig eens was met het besluit van president Trump om het reizen vanuit China, de EU en het VK te beperken.

Voorzitter Wenstrup: “ Wetenschap staat altijd open voor debat, en dat is een voordeel. De wetenschap steunde het beperken van reizen vanuit bepaalde landen aan het begin van de pandemie. En nadat deze bevelen van kracht werden, werd de president racistisch en xenofoob genoemd. Dr. Fauci, u zei in uw getranscribeerde interview dat u deze bevelen steunde. Dr. Fauci, waren die bevelen racistisch en xenofoob? ”

Dr. Fauci: “ Nee, dat was niet het geval. ”

Voorzitter van de commissie voor toezicht en verantwoording James Comer (R-Ky.) bevestigde dat Dr. Fauci’s senior adviseur herhaaldelijk het NIH-beleid heeft geschonden door officiële informatie door te sturen naar zijn privé-e-mailaccount en vertrouwelijke informatie terug te sturen naar de in ongenade gevallen subsidieontvanger EcoHealth. Dr. Fauci was ofwel incompetent over wat er direct onder zijn neus bij de NIH gebeurde, ofwel hij keurde het wangedrag goed.

Voorzitter Comer: “ Er is een verontrustend gedragspatroon in uw binnenste kring, niet alleen bij dr. Morens, maar ook bij uw stafchef, de heer Folkers. Bent u het ermee eens dat het in strijd is met het NIAID-beleid om persoonlijke e-mail voor officiële doeleinden te gebruiken? “

Dr. Fauci: “ De kwestie Dr. Morens die door deze commissie werd besproken, is in strijd met het beleid van de NIH. Ja. ”

Voorzitter Comer: “ Oké. Op 28 april 2020 redigeerde Dr. Morens een persbericht van EcoHealth over de beëindiging van de subsidie. Is dat in strijd met het beleid? ”

Dr. Fauci: “ Het was ongepast dat hij dat voor een begunstigde deed, onder meer uit belangenverstrengeling . “

Voorzitter Comer: “ Dus op 29 maart 2021 bewerkte Dr. Morens een brief die Dr. Daszak naar de NIH stuurde. Is dat in strijd met het beleid? ”

Dr. Fauci: “ Ja, dat is zo .”

Voorzitter Comer: “ Op 25 oktober 2021 gaf Dr. Morens Dr. Daszak advies over hoe de NIH kon worden misleid over het late voortgangsrapport van EcoHealth. Is dat in strijd met het beleid? ”

Dr. Fauci: “ Dat was verkeerd en ongepast en in strijd met het beleid .”

Voorzitter Comer: “ Op 7 december 2021 schreef Dr. Morens een brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van EcoHealth om ‘een woordje te doen’ voor Dr. Daszak. Is dat in strijd met het beleid ?”

Dr. Fauci: “ Dat had hij niet moeten doen. Dat was fout .”

Vertegenwoordiger Rich McCormick (R-Ga.), MD, hield Dr. Fauci verantwoordelijk voor het bevorderen van onwetenschappelijke vaccinmandaten vanuit zijn machtspositie in het Witte Huis. In tegenstelling tot wat beloofd was, heeft het COVID-19-vaccin de verspreiding of overdracht van het virus niet gestopt.

Rep. McCormick: “ Je zei in een interview dat je ons een deel van een audioboek gaf, geschreven door Michael Spectre, dat je geloofde dat een instelling het mensen moeilijk zou moeten maken hun leven te leiden, zodat ze zich onder druk gezet zouden voelen om zich te laten vaccineren. Kunnen we daar alstublieft de audioclip over afspelen? ”

Clip van Dr. Fauci, zomer 2021: “ Ik moet zeggen dat ik geen grote oplossing zie, behalve een soort verplichte vaccinatie. Ik weet dat federale ambtenaren die term niet graag gebruiken. Zodra mensen zich juridisch bevoegd en beschermd voelen, zullen scholen, universiteiten en hogescholen zeggen: ‘Als je naar deze studievriend wilt komen, zul je je laten vaccineren. Dame, u gaat zich laten vaccineren.’ Ja, grote bedrijven, zoals Amazon en Facebook en al die anderen, zullen zeggen: ‘Als je voor ons wilt werken, laat je je vaccineren.’ En het is bewezen dat als je het mensen in hun leven moeilijk maakt, ze hun ideologische onzin verliezen en zich laten vaccineren .”

Vertegenwoordiger McCormick: “ Bedankt. Zijn alle bezwaren tegen COVID-vaccinaties ideologische onzin, Dr. Fauci? ”

Dr. Fauci: “ Nee, dat is niet zo. En dat is niet waar ik op doelde. ”

Rep. McCormick: “ Wel, met betrekking tot het moeilijk maken voor mensen om onderwijs te volgen, te reizen en te werken, zou ik zeggen dat dit heel erg in de context lag. En ik neem er grote aanstoot aan… Ik denk dat Amerikanen hier grote aanstoot aan nemen. Dat is precies wat u bedoelde toen u zei: ‘Het voor mensen moeilijk maken om te leven zonder vaccinatie.’ Je beïnvloedde het vermogen van mensen om te werken, te reizen, onderwijs te krijgen, om daadwerkelijk te floreren in Amerika, om zelfbeschikking te krijgen, aangezien we allemaal door God gegeven rechten hebben gekregen. Je moet je schamen. Dr. Fauci, u wordt Dr. Fear. Amerikanen haten de wetenschap niet. Ik heb geen hekel aan wetenschap. Het Amerikaanse volk haat het dat hun vrijheden worden ontnomen. Jullie hebben angst geïnspireerd en gecreëerd door middel van maskermandaten, schoolsluitingen en vaccinmandaten die het vertrouwen van het Amerikaanse volk in onze volksgezondheidsinstellingen hebben vernietigd. Deze angst die jullie gecreëerd hebben zal nog generaties lang rimpeleffecten blijven hebben. Je hebt de effecten ervan al gezien in het onderwijs, in de economie en al het andere. Eerlijk gezegd zei je dat als je het niet met mij eens bent, je het ook niet eens bent met de wetenschap. Dr. Fauci, ik ben het niet met u eens omdat ik het niet eens ben met angst .

Vertegenwoordiger John Joyce (R-Pa.), MD, bevestigde opnieuw dat de ‘anderhalve meter uit elkaar’-richtlijnen voor sociale afstand die door Dr. Fauci en zijn team werden gepromoot, niet op wetenschap waren gebaseerd. Dr. Fauci probeerde de verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in het promoten van dit schadelijke verhaal te ontlopen door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de schuld te geven.

Vertegenwoordiger Joyce: “ Wat was uw relatie met de CDC toen u een verordening zag die niet gebaseerd was op de huidige wetenschap? ”

Dr. Fauci: “ Nou, toen ik zei ‘was niet gebaseerd op wetenschap’, bedoelde ik een prospectieve klinische proef om te bepalen of zes voet beter was dan drie, of beter dan tien .”

Vertegenwoordiger Joyce: “ Maar toen we eenmaal beseften dat het virus niet door druppeltjes werd verspreid, maar in de vorm van aerosolen, voelde u een indicatie om terug te gaan naar de CDC en te zeggen: laten we dit op wetenschap baseren. Laten we deze anderhalvemeterregel afschaffen. Deze regel van anderhalve meter verlamde bedrijven, het zorgde ervoor dat studenten thuis konden blijven en niet konden leren. Amerikanen hebben geleden, en dat lijden gaat door omdat de vertrouwensbreuk in Amerikaanse wetenschappers tot op de dag van vandaag voortduurt .”

Voorzitter van de rechterlijke commissie Jim Jordan (R-Ohio) ondervroeg dr. Fauci over de inspanningen van de regering-Biden om afwijkende informatie op sociale media over de oorsprong van COVID-19 te censureren. Uit bewijsmateriaal dat door de rechterlijke commissie is ontdekt, blijkt dat Facebook druk voelde van de regering-Biden om de laboratoriumlektheorie te bagatelliseren.

Rep. Jordan: “ In ons onderzoek naar de censuur van de regering-Biden die met grote technologie werkt, wil ik u een WhatsApp-bericht van Mark Zuckerberg voorlezen: ‘Kunnen we opnemen dat het Witte Huis druk op ons heeft uitgeoefend om de laboratoriumlektheorie te censureren? . Dit is dus een bericht van 16 juli 2021, Nick Clegg, Joel Kaplan, Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg. Ze voelen zeker de druk om elke laboratoriumlektheorie te bagatelliseren en de theorie van natuurlijke oorsprong te volgen .”

Dr. Fauci: “ Is daar een vraag? ”

Vertegenwoordiger Jordan: “ Er komt er een. Hier is nog een e-mail aan Mark Zuckerberg. Er staat ‘onderwerp COVID-misinformatie Wuhan-laboratoriumlektheorie. Als reactie op aanhoudende publieke druk en gespannen gesprekken met de nieuwe regering zijn we begonnen met het verwijderen van vijf COVID-claims, waaronder de laboratoriumlektheorie.’ De heer Zuckerberg antwoordt: ‘Dit lijkt een goede herinnering dat wanneer we onze normen in gevaar brengen onder druk van een regering, in welke richting dan ook, we daar later vaak spijt van krijgen.’ Waarom was het zo belangrijk dat het virus niet in een laboratorium is ontstaan? ”

Dr. Fauci: “ Het was niet zo belangrijk dat het virus, niet, we weten het niet .”

Vertegenwoordiger Jordan: “ Nou, het was belangrijk voor iemand in de regering-Biden. Zozeer zelfs dat de topmensen bij Meta, de topmensen bij Facebook, zich afvragen: ‘Waarom krijgen we al deze druk om de laboratoriumlektheorie te bagatelliseren?’ En we hebben een e-mail van juni van hetzelfde jaar, 4 juni 2021, waarin hetzelfde wordt gezegd. Het was zeker belangrijk voor iemand… Ik vraag het je omdat jij de expert bent op het gebied van het coronavirus. Ik zeg: waarom heeft de regering erop aangedrongen om de laboratoriumlektheorie niet als iets levensvatbaars te beschouwen? ”

Dr. Fauci: “ Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb de hele tijd een open geest gehouden… ‘

Vertegenwoordiger Jordan: “ U heeft een open geest gehouden, Dr. Fauci, open geest? ”

Vertegenwoordiger Michael Cloud (R-Texas) bevestigde dat Dr. Fauci belastinggeld naar gevaarlijke biolabs in Wuhan, China stuurde zonder de subsidievoorstellen te lezen of voldoende te beoordelen. Dr. Fauci tekende eenvoudigweg elke beurs af die op zijn bureau werd geplaatst.

Rep. Cloud: “ Uit uw getuigenis aan ons begrijp ik dat het NIH-proces voor het toekennen van subsidies inhoudt dat een onderzoeksvoorstel in feite naar een peer review-commissie gaat om een ​​prioriteitsscore te ontvangen. Daarna gaat het naar een adviesraad voor NIH-personeel. Het krijgt een eindstemming. Kortom, de groep stemt erover, en uiteindelijk belandt het op uw bureau ter ondertekening. Rechts? Nu zei u dat, als ik het mij goed herinner, deze subsidies soms massaal worden goedgekeurd als er over wordt gestemd. En dan teken je ze af .”

Dr. Fauci: “ Dat klopt .”

Rep. Cloud: “ Dit is een van de dingen die het Amerikaanse volk echt verontrust, omdat ze zien hoe hun levens worden vernietigd, en er is niemand om verantwoordelijk te houden, omdat deze systemen van verantwoordelijkheid systemen van plausibele ontkenning zijn geworden. En dus staat jouw naam op elke beurs, maar toch ontsla je jezelf van elke vorm van verantwoordelijkheid door te zeggen: ‘Nou, weet je, het gaat naar deze commissie, weet je, waar een aantal mensen in zitten. En ze zijn in blok goedgekeurd.’ En dus is er geen verantwoordelijkheid voor wat dan ook, voor het geld van de belastingbetaler dat vrijkomt .”

Dr. Fauci: “ Ik ben het niet met u eens, congreslid, want als u naar het aantal subsidies kijkt, financieren wij duizenden subsidies. Het zou voor mij fysiek onmogelijk zijn om elke afzonderlijke subsidie ​​gedetailleerd door te nemen om dat te begrijpen. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor vrijwel elk instituut bij de NIH .”

Rep. Cloud: “ Waarom staat uw handtekening er dan op? ”

Dr. Fauci: “ Omdat iemand het moet ondertekenen en u vertrouwt op de expertise en de competentie van het personeel dat het onderzoek doet… ”

Tijdens een hoorzitting in het Congres  verwierp dr. Anthony Fauci met kracht de beschuldigingen dat hij probeerde de mogelijkheid te ‘verdoezelen’ dat Covid-19 zijn oorsprong vond in een laboratorium. Tijdens zijn getuigenis werd dr. Fauci emotioneel terwijl hij sprak over de bedreigingen die hij en zijn familie ontvingen. Op een later moment trok de Republikeinse vertegenwoordiger Marjorie Taylor Greene de medische vergunning van Dr. Fauci in twijfel en weigerde hem als “dokter” te erkennen. Dr. Fauci leidde tientallen jaren het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en trad later in januari 2020 toe tot de Coronavirus Task Force van het Witte Huis, voordat hij in 2022 aftrad.

Concluderend heeft de Select Subcommissie Dr. Fauci publiekelijk verantwoordelijk gehouden voor de mislukkingen in het pandemietijdperk.