Zelfrijdende auto’s

Cruise, een dochterbedrijf van General motors mag geen zelfrijdende auto’s meer testen in San Francisco. De Californische overheidsinstantie Department of Motor Vehicles (DMV) heeft dit besloten. omdat  de robottaxi’s een ‘onredelijk risico voor de publieke veiligheid‘ vormen. Een tiental zelfrijdende taxi’s van het bedrijf Cruise hebben voor een flinke verkeerschaos gezorgd in San Francisco. De zelfrijdende taxi’s vielen plotsklaps midden op de weg uit. Volgens het Amerikaanse autobedrijf heeft deze gebeurtenis met wifi-problemen te maken. Ook waren er recentelijk twee zware ongelukken met de zelfrijdende auto’s. Bij een ongeluk werd een voetganger door een andere auto aangereden, waarna het slachtoffer door de robottaxi van Cruise 6 meter werd meegesleurd in plaats van stil te staan. Alle 950 auto’s werden van de weg gehaald. Cruise heeft meteen ook maar meteen de wel bestuurde taxi’s van de weg gehaald en Topman en oprichter fKyle Vogt vertrok. Cruise zou videobeelden hebben achtergehouden van een ongeluk waarbij de voetganger in San Francisco werd aangereden. Cruise had vierhonderd zelfrijdende taxi’s in San Francisco en nog eens tweehonderd in Austin, Houston en Phoenix. Er lopen inmiddels meerdere onderzoeken naar de veiligheid van de Cruise auto’s. Eerder waren er al twee incidenten met zelfsturende auto’s die niet leken te wijken voor voetgangers. Zelfrijdende auto’s hebben al 100 miljard dollar gekost en de meeste mensen worden wagenziek in een zelfrijdende auto. Zelfrijdende auto’s blijken toch niet de toekomst. Apple heeft dit ook geconstateerd en stelt dat een volledig zelfrijdende auto “met de huidige technologie” nog niet haalbaar is.  Apple zou eigenlijk een volledig zelfrijdende auto zonder stuur en pedalen willen maken, maar dat blijkt in de praktijk toch te ingewikkeld. Tesla belooft  al jaren dat zijn auto’s ‘binnenkort’ volledig zelfrijdend worden, maar wil dat in de praktijk ook nog steeds niet lukken – met soms dodelijke ongevallen tot gevolg. Ook Apple ziet ondanks de inzet van 5000 werknemers en 10 miljard investering definitief af van het produceren van elektrische zelfrijdende auto’s. Apple ontsloeg daarom in California ruim 600 werknemers. De NHTSA heeft 191 zware aanrijdingen bestudeerd van Tesla’s op Autopilot, onder meer met brandweerwagens en politieauto’s. In ongeveer 50 gevallen vond de NHTSA dat bestuurders onvoldoende reageerden. In 2019 voorspelde Elon Musk met zekerheid dat er in 2020 een miljoen robottaxi’s zouden rijden. In het jaarverslag van april 2022 blijft Elon Musk hoopvol. “We werken dus ook aan een nieuw voertuig waar ik op zinspeelde bij de opening van Giga Texas, een speciale robotaxi. Dat is sterk geoptimaliseerd voor autonomie, wat betekent dat er geen stuur of pedalen zijn. Volgens de California Public Utilities Commission (CPUC) kan Cruise 1,5 miljoen dollar aan boetes en extra sancties tegemoet zien, omdat het heeft nagelaten details over het ongeluk te delen. Cruise heeft in de hoorzittingen de Commissie misleid door niet te vermelden wat de ernst van het ongeluk was. Negen leidinggevenden zijn ontslagen.
Tesla onthult op 8 augustus 2024 zijn eerste zelfrijdende robotaxi. De langverwachte goedkope elektrische auto waaraan Tesla werkt, de Model 2 van 25.000 dollar komt voorlopig niet op de markt. De robotaxi zou geen pedalen of stuur krijgen, maar volledig autonoom rijden. 
Alleen voor gebruik op de snelwegen zou de zelfrijdende auto’s in Nederland nog een toekomst hebben, want ook in België mogen zelfrijdende auto’s de weg niet meer op. In Duitsland hebben BMW en Mercedes wel toestemming gekregen om level 3-auto’s te verkopen, die in bepaalde situaties de controle kunnen overnemen. De meeste zelfrijdende auto’s komen niet verder dan level 2. Ze kunnen bepaalde taken van de bestuurder overnemen, maar daarbij moet die laatste constant opletten en de handen aan het stuur houden.

Europa is blind voor alle problemen en wil in nieuwe Europese regelgeving de kentekenregistratie en verkoop van auto’s met autonome technologie mogelijk maken. Er worden wel beperkingen aan gesteld, want in het plan staat dat per automerk in iedere lidstaat jaarlijks slechts 1500 autonome auto’s verkocht mogen worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil met gemeenten, provincies en wegbeheerders gesprekken voeren over zelfrijdende auto’s in Nederland. In het najaar moest meer duidelijk worden over de gewenste rol van autonome voertuigen en wie ervoor aansprakelijk is. Sinds 6 juli 2022 is een herziene versie van de Europese General Safety Regulation van kracht. Met deze wetgeving kunnen autofabrikanten goedkeuring aanvragen voor specifieke ‘automated driving systems’ om ermee de weg op te gaan als nationale en lokale wetgeving dit ook toestaat. Samen met onderliggende wetgeving en veiligheidsmaatregelen die tussen nu en 2029 in werking treden, geeft Europa zo een signaal dat lidstaten alvast kunnen voorsorteren op de komst van zelfrijdend vervoer. Grotendeels gaat het dan om het inpassen van wettelijke kaders en regelgeving. In Nederland moeten minimaal zeven wetten worden aangepast, waaronder de wegenverkeerswet.

Het ministerie van IenW test al samen met de Dienst Wegverkeer (RDW) hoe nationale regelgeving moet worden aangepast om zelfrijdende auto’s veilig toe te laten op de openbare weg. De komende weken start IenW verder nog een landelijke consultatie over autonoom vervoer in meer stedelijk gebied. Deze consultatie is gericht op gemeenten en provincies, maar ook handhavende organisaties zoals de Politie en wegbeheerders en autofabrikanten. Zij moeten gezamenlijk tot aanbevelingen komen over de inpassing van zelfrijdende auto’s en benodigde wijzigingen in regelgeving en infrastructuur. Nationale regels en wetten kunnen bijvoorbeeld locaties aanwijzen waar automatische rijden niet is toegestaan. 

Algoritmes en sensoren maken het mogelijk om voertuigen zelfstandig te laten rijden en te anticiperen op andere weggebruikers. Op het hoogste autonome niveau, level 5, is een bestuurder volledig overbodig. De Europese wetgeving bereidt lidstaten nu voor op level 3, waarin een bestuurder nog moet kunnen ingrijpen. Op level 4 is het stuur overnemen vooral nog een optie, op dit level kan een voertuig nog niet in alle omstandigheden de weg op.

Vooral in de stedelijke omgeving is het nog de vraag hoe goed zelfrijdende auto’s met ingewikkelde situaties kunnen omgaan. Daarbij horen ook vragen over de aansprakelijkheid rondom zelfrijdende auto’s.

Zelfrijdende auto’s hoeven in de nabije toekomst niet meer volledig te leunen op fysieke bebording. Landelijk en regionaal wordt door het Rijk en provincies gewerkt aan koppelingen tussen digitale systemen, zoals digital twins. Dat is een digitale kaart van Nederland, met alle informatie die een persoon of auto nodig heeft.’

Het autonoom vervoer moet aangesloten worden op een landelijk knooppunt: het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, zodat voertuigen direct registreren hoe hard ze mogen rijden, welke wegen zijn afgesloten en andere geldende verkeersregels.

De Europese Commissie wil de regels over aansprakelijkheid bij schade of letsel bij de toepassing van kunstmatige intelligentie, zoals zelfrijdende auto’s, ondertussen eenvoudiger maken. In Europa werken onder andere Volkswagen en Bosch aan techniek voor de autonoom rijdende auto’s.

Het dagelijks EU-bestuur wil de bewijslast omkeren: bedrijven moeten bewijzen dat hun producten veilig zijn en aan de regels voldoen. De nieuwe regels moeten het makkelijker maken voor consumenten om bij schade de bedrijven die de kunstmatige intelligentie leveren aan te klagen. Ook in het VK is een dergelijke nieuwe wetgeving voor autonoom rijden in voorbereiding. De discussie over de aansprakelijkheid bij ongelukken met autonome auto’s speelt al langer, vooral tussen autofabrikanten en verzekeraars.

De Commissie wil bovendien het soort schade door defecte of onveilige producten dat kan worden geclaimd uitbreiden. Zo wordt het mogelijk om onder meer aansprakelijkheid te eisen voor verlies van data, bij emotionele schade en bij privacy schendingen. De voorstellen moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

De Europese organisatie voor motorrijders FEMA neemt stelling in de aanhoudende discussie rondom de zogenaamde autopilot-functie van moderne auto’s. Met autopilot stuurt, remt en accelereert een auto zelfstandig door een computer, op basis van input van sensoren en camera’s die het voertuig rondom heeft. Volgens FEMA neemt deze functie motorrijders niet voldoende waar, maar doet testorganisatie NCAP daar niks mee in haar wereldwijd bekende veiligheidskeuringen. Als voorbeeld noemt FEMA de 5-sterren rating voor het Y-model van Tesla, waarbij de “Safety Assist” functie een grote rol speelt. Dit terwijl die functie juist onder vuur ligt omdat motorrijders niet goed genoeg waargenomen worden door datzelfde systeem. Hierover is wel discussie, omdat er geen eenduidigheid over is: Tesla en NCAP vinden de zelfrijdende systemen (blijkbaar) adequaat reageren, terwijl er diverse voorbeelden zijn dat (vooral) motorfietsen niet goed genoeg opgemerkt of herkend worden, met (vaak dodelijke) ongevallen als gevolg.

AI

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben in samenwerking met collega’s van de Bogazici University in Turkije een nieuw systeem van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld om zelfrijdende auto’s (AV’s) veiliger en betrouwbaarder te laten rijden onder erbarmelijke weeromstandigheden. Almalioglu en zijn collega’s hebben een nieuw model voor het rijsysteem van AV’s dat de bewegende positie van de auto schat ten opzichte van objecten uit de omgeving. Het model bracht gedetailleerde informatie van visuele sensoren (die kunnen worden verstoord door ongunstige weeromstandigheden) samen met gegevens van weerbestendige bronnen (zoals radar), zodat de voordelen van beide bronnen kunnen worden gebruikt onder verschillende weersomstandigheden. Het model leerde van verschillende openbare AV-datasets die gegevens omvatten van meerdere sensoren zoals camera’s, lidar en radar onder uiteenlopende weeromstandigheden. Deze werden gebruikt om algoritmen te genereren, die de omgeving reconstrueren om de positie van de auto te berekenen. Onder verschillende testsituaties toonden de onderzoekers aan dat het model robuuste prestaties onder alle weersomstandigheden vertoonde, inclusief omstandigheden van regen, mist en sneeuw, alsook dag en nacht.

Havenbedrijf Rotterdam laat voortaan robotauto’s rijden op een speciale containerweg op de Maasvlakte. Dat besluit is omstreden, omdat de vakbonden vinden dat mensen deze wagens moeten besturen. FNV Havens, met veel leden in de haven, heeft harde acties aangekondigd. Het gaat om de Container Exchange Route (CER), een weg op de Maasvlakte waarover de container overslagbedrijven onderling containers kunnen uitwisselen. Met de aanleg van deze interne baan is 175 miljoen euro gemoeid. De wagens die containers halen en brengen, kunnen autonoom rijden.

Waymo

Waymo, inmiddels een dochter van Alphabet, heeft sinds april 2018 toestemming om in Californië zelfrijdende taxi’s in te zetten. Ook in een deel van Phoenix (USA) mogen zonder backup-chauffeur zelfrijdende taxi’s rijden. De zelfrijdende taxi’s kunnen door testgebruikers met een app worden opgeroepen, maar ook voor een dag of zelfs een week gehuurd worden. Waymo wil de test later uitbreiden tot buiten de stad, naar een gebied van zo’n 1500 vierkante kilometer. Op termijn zullen sommige robottaxi’s van Waymo zo nu en dan wel weer iemand van het bedrijf aan boord hebben. Waymo gebruikt speciaal geprepareerde exemplaren van de Chrysler Pacifica, die dankzij tal van sensoren, camera’s en andere technologie geheel zelfstandig kunnen rijden. Binnen enkele weken moet het operationele gebied van de robottaxi’s uitgebreid worden naar de omgeving van de stad Phoenix. In maart werden de ritten tijdelijk gestaakt vanwege het coronavirus. De voertuigen zonder bestuurder waren eerder dit jaar voorbehouden aan een selecte groep gebruikers, waardoor maximaal tweeduizend ritten per week gemaakt werden. maar nu kan iedereen gebruikmaken van de robottaxidienst. Daarnaast heeft fabrikant Fiat Chrysler Automobiles een systeem geïnstalleerd waarmee het volledige volume aan lucht in de auto na elke rit volledig ververst kan worden. Zes jaar geleden startte Waymo voor het eerst ook met het testen van autonome voertuigsysteem voor vrachtwagens, maar inmiddels is besloten om de ontwikkeling af te schalen. De samenwerking met Daimler Truck North America wordt wel voorgezet. Waymo zal ook doorgaan met het beperkt testen van vrachtwagens. Andere partnerschappen die zijn beëindigd, zijn die met UPS en J.B. Hunt. Met Renault en Nissan heeft het bedrijf een overeenkomst afgesloten om in een pilot alle aspecten van autonome voertuigen en aanverwante services voor personen- en goederenvervoer in Frankrijk en Japan te gaan verkennen. Waymo heeft 62.000 Chrysler Pacifica Hybrid mini vans besteld bij Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en wil deze inzetten voor een bestuurder loze taxidienst. De order kwam na een eerdere bestelling bij Jaguar voor 20.000 elektrische i-Pace crossovers over een tijdsbestek van enkele jaren. Waymo werkt ook samen met Honda en Lexus. Bij gebruikers van de taxi-apps Cruise en Waymo in San Francisco komen nu ook taxi’s zonder chauffeur voorrijden. Waymo is opgericht in 2009 als een project van Google. Het bedrijf heeft in die 15 jaar ruim 16 miljoen kilometer volledig autonoom gereden en maakte deze maand bekend dat het, na San Francisco en Phoenix, dit jaar uitbreidt naar Los Angeles en Austin. Ook heeft het bedrijf toestemming gekregen voor nog eens 22 steden ten zuiden van San Francisco. Het wagenpark van Waymo bestaat nu uit ruim 500 zelfrijdende auto’s. Daarvan rijden er 250 door San Francisco, zo’n 200 in Phoenix en de rest verspreid over Los Angeles en Austin, waar sinds kort wordt getest. In februari 2023 stopte een zelfrijdende taxi van Waymo, zonder passagiers, tijdens de ochtendspits zonder enige reden midden op een drukke doorgaande weg. Er ontstond al snel een file van meer dan drie kilometer achter het stilstaande voertuig. Technici van Waymo moesten er aan te pas komen om de auto (handmatig) weer in beweging te krijgen. Een week eerder moest de brandweer, druk bezig een uitslaande brand te blussen,  toekijken hoe een zelfrijdende taxi van Cruise weigerde te stoppen voor de uitgerolde brandslangen die op straat lagen. Reddingswerkers moesten zich fysiek op de motorkap storten en de voorruit stukslaan om het voertuig tot stilstand te brengen. Waymo en Cruise, respectievelijk eigendom van Meta en General Motors, zijn de twee grootste aanbieders van de dienst in San Francisco. Beide bedrijven hebben honderden miljoenen in de technologie gestoken. Waymo biedt in de buitenwijken van enkele steden in Arizona al sinds eind 2020 een zelfrijdende taxi aan. Maar in de praktijk blijkt het verkeer in een grote stad toch hele nieuwe problemen op te werpen. Uber en Waymo sloten een meerjarig strategisch partnerschap om in Amerika zelfrijdende taxi’s aan te bieden.

Technisch blijken er vooral op kruispunten nog genoeg problemen te zijn en ook zijn er problemen met links afslaan, ritsen, verkeerslichten en stilstaand verkeer. De sensoren konden ook mensen of fietsers in groepen moeilijk van elkaar onderscheiden. De chauffeurs moesten te vaak ingrijpen en noodstops met potentiële kop staart botsingen waren aan de orde van de dag. Vooral het samengaan met het andere “normale” maar onvoorspelbare verkeer gaf onoverkomelijke problemen. De sensoren hebben ook problemen met het herkennen van donkere mensen en kinderen.

In Japan reden begin september 2018 een week lang zelfrijdende taxibusjes van ZMP en Hinomaru Kotsa. In 2020 wordt de taxidienst in Tokio ingezet tijdens de Olympische Spelen. De taxi minibus reed vier maal per dag een vaste route van 5 kilometer tussen Ottemachi en Roppongi. De busjes starten, rijden, draaien en stoppen zelf maar wel onder het toezicht van maar liefst twee chauffeurs die in de gaten houden of alles goed verloopt. Japan wil in 2020 een volwaardige autonome vervoersdienst aanbieden.

In de stad Innopolis in Rusland wordt door internetbedrijf Yandex getest met zelfrijdende auto’s en een kleinschalige taxidienst. Ongeveer honderd inwoners van de stad kunnen ritjes naar onder meer de universiteit en het stadion bestellen. Yandex heeft twee prototypen van zelfrijdende auto’s met chauffeur beschikbaar. In juli 2017 fuseerde Yandex met Uber. Daarmee kwam een einde aan de concurrentiestrijd tussen de twee.

Intel verwacht dat de passagierseconomie als gevolg van de opkomst van zelfrijdende voertuigen in de toekomst een waarde zal hebben van zo’n 7 triljoen dollar en dat deze markt in 2035 al 800 miljard dollar waard zal zijn. Op basis van de eigen voorspellingen heeft het bedrijf voor 14 miljard euro het Israëlische bedrijf Mobileye gekocht dat systemen ontwikkeld voor autonoom rijden. Mobileye werd in 1999 opgericht door Amnon Shashua en Ziv Aviram, die na de overname als cto en ceo aanblijven. Intel en Mobileye werkten al samen aan systemen die auto’s zichzelf laten inparkeren en die botsingen kunnen voorkomen. Dit doen ze voor BMW en General Motors. General Motors wil ook een vloot zelfrijdende taxi’s op de weg zetten. In 2025 zouden volgens GM de kosten van een rit in een zelfrijdende auto kunnen dalen tot ongeveer 1 dollar per mijl. Dat is 2,5 keer goedkoper als een Uber taxi met chauffeur. GM nam vorig jaar het bedrijf Cruise over, om de ontwikkelingen te versnellen en test zijn voertuigen in San Francisco.  Volgens de brandweer van San Francisco zijn er intussen al meer dan 70 gevallen geweest van autonome voertuigen die de hulpdiensten hebben gehinderd. Sommige wetgevers in de stad hebben er genoeg van en willen de wetgeving opnieuw strenger maken. 

Samen met BMW zijn de bedrijven ook onderdeel van een open platform dat autonoom rijden tegen 2021 mogelijk moet maken. Mobileye zorgt voor de techniek, voor Xeon-chips, fpga’s, 3D XPoint-geheugen en modems. Veel auto’s beschikken al over Intel® Atom™ processors voor locatiegebaseerde applicaties, sociale netwerkfuncties en draadloze verbindingen. Momenteel wordt getest met ongeveer 40 autonome BMW’s uit de 7 Serie, die de technologie van Intel en MobilEye bevatten. Ook Samsung investeert 300 miljoen dollar in technologie voor zelfrijdende auto’s. Eerder werd door hen ook audiobedrijf en auto-onderdelenmaker Harman voor 8 miljard dollar overgenomen. De eerste investering wordt gedaan in TTTech.

Apple heeft Drive.ai overgenomen,een startup die software en hardware maakt voor zelfrijdende auto’s en busjes ombouwt tot zelfrijdende voertuigen. Apple bevestigt de overname aan Axios en CNBC. Drive.ai haalde in het verleden 77 miljoen dollar op in meerdere investeringsrondes en zou 200 miljoen dollar waard zijn. Sinds 2018 test het bedrijf zijn zelfrijdende busjes op de openbare weg in de Amerikaanse staat Texas. Tijdens een testrit in augustus 2021 zouden de zelfrijdende auto’s nog veel moeite hebben gehad om door de straten te navigeren. De auto’s reden tegen de stoep aan en wisten niet in de juiste laan te blijven bij kruispunten. Eerder dit jaar reed een testauto bijna een jogger aan. De software van de auto identificeerde de jogger aanvankelijk als ‘stilstaand object’, daarna als ‘stilstaand persoon’ en daarna als ‘bewegende voetganger’. Alsnog moest de mens in de auto hard op de rem trappen, waarna de auto vlak voor de persoon tot stilstand kwam.

Buitenwijk Scottsdale in de staat Arizona wordt nog dit najaar het proefterrein voor de bezorging van boodschappen met autonome voertuigen. Amerikaanse supermarktgigant Kroger en fabrikant Nuro gaan experimenteren met het autonome boodschappenautootje. Nuro is opgestart door twee ingenieurs die eerder aan het Waymo-project werkten toen het nog onderdeel was van Google. Het wagentje dat uiteindelijk gaat rijden is een R1, waarbij je een code moet invoeren op de zijkant van de auto om je producten thuis te krijgen.

Enkele regionale en lokale wegen tussen Helmond en Tilburg zijn aangewezen als testomgeving voor zelfrijdende auto’s en andere vernieuwende verkeersproeven en op termijn is het de bedoeling dat het gebied uitgebreid wordt naar Breda en Den Bosch. De race om als eerste een zelfrijdende auto te kunnen exploiteren of daaraan plaats te bieden levert extra gevaar op voor andere weggebruikers. Zelfrijdende auto’s kunnen feitelijk nog alleen goed functioneren op speciaal voor hen bestemde afgesloten rijbanen. Alhoewel de radar en sensoren (mits niet verstoord) veel gevaren herkennen is het vrijwel onmogelijk om deze zo af te stellen dat er niet veelvuldig afgeremd hoeft te worden voor elke schijnbare blokkade. Er zal dus gebruik gemaakt moeten gaan worden van speciaal hiervoor ingerichte wegtrajecten. Communicatie met andere weggebruikers zoals oogcontact in voorrangssituaties zijn onontbeerlijk. Verkeersregelaars, verkeerscontroles en klaar-overs, ponten, parkeergarages, zijn obstakels die een zelfrijdende auto niet kunnen verwerken. Lane Assist functioneert onvoldoende omdat de markeringen op de weg niet altijd herkend worden of soms zelfs ontbreken. Onvoldoende en slecht onderhoud of onvoldoende belijning leidt tot een onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijke rijbaan geleiding. Auto’s die zijn uitgerust met veiligheidsopties als parkeersensoren en zelfremmende systemen zijn veel vaker betrokken bij ongelukken. Zonder die speciale veiligheidssystemen is de jaarlijkse kans op schade 14 procent. Oorzaken zijn dat de systemen nog niet goed genoeg zijn, dat bestuurders te veel vertrouwen op de systemen of door niet adequaat reageren op de elektronische signalering. Volgens de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 zullen leasemaatschappijen en verzekeraars in 2025 naar verwachting in totaal 1,65 miljard euro aan schade moeten vergoeden. Dat is 250 miljoen euro meer dan nu. De helft is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan de extra schade door veiligheidssystemen in auto’s.

Desondanks kwam Elon Musk van Tesla met de aankondiging dat voortaan alle Tesla’s worden geleverd met hardware die volledig autonoom rijden op de nieuwe Nvidia autonomous driving hardware, die 40 keer sneller werkt dan de huidige hardware. Ook de Duitse Eerste Kamer heeft een wet aangenomen waarin de voorwaarden staan waarmee zelfrijdende auto’s de Duitse wegen op kunnen. Volgens deze wet moet er altijd een bestuurder achter het stuur zitten die indien nodig de controle weer kan overnemen. Ook moet een zwarte doos de reis registreren en onder meer bijhouden wanneer de bestuurder rijdt en wanneer de automatische piloot rijdt.

Ongevallen

In de nacht van 18 op 19 maart 2018  viel het eerste dodelijke slachtoffer na een aanrijding met een zelfrijdende auto. De vrouw stak met haar fiets aan de hand de weg over bij een voetgangersoversteekplaats toen zij werd aangereden door een zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber.

Een zelfrijdende bus in Wenen heeft 18 juli 2019 een dertigjarige vrouwelijke voetganger aangereden die lichtgewond raakte bij de aanrijding. De zelfrijdende bus reed op dat moment 12 kilometer per uur. Sinds juni dit jaar reden er twee zelfrijdende bussen door Wenen als test. De test is per direct stilgelegd. De SAS-bus was geproduceerd door het Franse bedrijf Navya. Het bedrijf heeft in meerdere landen proeven gedraaid met zelfrijdende shuttlebussen.

Door een ongeluk met een vermoedelijk zelfrijdende auto van Tesla zijn in de Verenigde Staten half april 2021 twee mensen om het leven gekomen. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten. Een politiewoordvoerder in Harris County in de staat Texas zegt dat volgens de eerste bevindingen één inzittende op de passagiersstoel zat en de ander op de achterbank toen de wagen op hoge snelheid van de weg raakte, tegen een boom reed en in brand vloog. Volgens het vooronderzoek is het ‘bijna 99.9 procent zeker’ dat er niemand achter het stuur zat tijdens het ongeval en er wordt daarom nog onderzocht of het automatisch rijhulpsysteem van de wagen was ingeschakeld.

Op een snelweg in Taiwan reed 1 juni 2020 een Tesla met autopilot frontaal in op een gekantelde vrachtwagen. Ook de bestuurder van de vrachtwagen die het verkeerde probeerde tegen te houden werd door de Tesla niet opgemerkt. De 53-jarige bestuurder is niet gewond geraakt.

Een Lexus RX 450h testauto van Apple kwam op 24 augustus in de Amerikaanse stad Sunnyvale, vlak bij het Apple hoofdkantoor in Cupertino tijdens tijdens het invoegen, in botsing met een andere auto, met slechts materiële schade tot gevolg. De zelfrijdende auto van Apple reed stapvoets, terwijl de andere auto ongeveer 24 kilometer per uur reed.

In Ontario Canada werd eind augustus een Tesla 30 meter door de lucht gelanceerd nadat met een te hoge snelheid een helling werd opgereden.

4 augustus 2018 verloor een zwangere vrouw als gevolg van een ongeval met een Tesla op de Sionsweg in Nijmegen haar ongeboren kind nadat het voertuig tegen een boom reed. In de auto zaten vier personen. Een man, vrouw en kind werden met een ambulance met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht; één kind bleef ongedeerd. Hoe de Tesla tegen de boom is gekomen, wordt nog onderzocht.

Op Hemelvaartdag in mei 2018 is in het Zwitserse kanton Ticino is een 48-jarige Duitser omgekomen. Hij crashte met zijn Tesla Model S op de snelweg in de vangrails en sloeg over de kop, waarna zijn auto in brand vloog. De man uit de Duitse deelstaat Baden-Würtemberg was met zijn Tesla in het zuiden van Zwitserland in noordelijke richting op de A2 onderweg. De brandweer vermoedt dat een onomkeerbare chemische reactie, die als ’thermal runaway’ bekend staat, een rol heeft gespeeld bij de brand en onderzoekt deze verder.

29 mei 2018 was verwarrende parkeerstrook wegbelijning van een uitvoegstrook aan de Laguna Canyon road in de VS de oorzaak van een crash van een tesla tegen een politieauto die daar naast geparkeerd stond. Omdat de chauffeur de volledige besturing aan de Tesla had overgelaten was de botsing niet te voorkomen. De chauffeur raakte lichtgewond en de politieauto was leeg.

In het Zwitserse kanton Ticino is op Hemelvaartdag 10 mei 2018 een 48-jarige Duitse bestuurder van een Tesla levend verbrand. Hij crashte met zijn Tesla Model S op de snelweg in de vangrails, waarna zijn auto in brand vloog. De man uit de Duitse deelstaat Baden-Würtemberg was in het zuiden van Zwitserland in noordelijke richting onderweg en reed zonder aanwijsbare reden in de vangrail, waarop de auto over de kop sloeg en in brand vloog. De duizenden baterijcellen in een Tesla zijn, als ze eenmaal branden vrijwel niet te blussen.

Een zelfrijdende Tesla S is in de Amerikaanse staat Utah 12 mei 2018 met 100 km per uur achter op een brandweerwagen gebotst die was gestopt voor een rood stoplicht. De 28 jarige bestuurder van de Tesla had op het moment van het ongeluk de Autopilot-functie ingeschakeld maar daarbij niet op de weg gelet, maar op haar smartphone gekeken. De bestuurder brak een enkel en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zelfrijdende taxi’s veroorzaakten in San Francisco een verkeerschaos toen voertuigen van de firma Cruise uitvielen door wifistoringen die werden veroorzaakt door een muziekfestival. Het incident gebeurde exact één dag nadat het bedrijf zijn aanwezigheid in San Francisco had uitgebreid. Tien stilstaande Cruise-auto’s blokkeerden de weg. Cruise veroorzaakte ook twee ongevallen met voetgangers waarvan er een 6 meter werd meegesleept door de robottaxi.

 

Uber

Uber stopte per 2021 met het zelf ontwikkelen van een zelfrijdende auto en investeert in de start-up Aurora. In ruil voor een aandelenbelang in Aurora, verhuizen de 1200 Uber medewerkers van Uber Advanced Technologies Group, ATG) naar Aurora. Daarnaast investeert Uber zo’n 400 miljoen dollar extra in de zelfrijdende auto van Aurora, die ook wordt gesteund door Amazon en Sequoia. Aurora heeft hierdoor een beurswaarde van zo’n 10 miljard dollar. ATG was 7,25 miljard dollar waard na de eerdere investeringen van Toyota en Softbank in april 2019. Het belang van Uber, Softbank en Toyota in Aurora is bij elkaar opgeteld zo’n 40 procent en dus 4 miljard dollar waard waarmee 5 miljard dollar aan waarde van ATG verdampt. Het doel is om Google’s zusterbedrijf Waymo te verslaan in de wedloop naar de perfecte zelfrijdende auto. Uber had een behoorlijke achterstand opgelopen door een ongeluk met een testauto in 2018 in Arizona, waarbij een vrouw om het leven kwam. Een van hun zelfrijdende auto’s reed in de nacht van 18 maart 2018 in het Amerikaanse Tempe een vrouw dood. Het was de eerste keer dat er door een zelfrijdende auto een verkeersdode viel. De zelfrijdende auto stond in de automatische stand en reed met een even niet oplettende bestuurder als back-up. Het sensorsysteem van de Volvo XC 90 zou volgens experts door Uber uitgezet zijn om het eigen systeem te kunnen testen. Het systeem van de zelfrijdende auto bepaalde 1,3 seconden voor de dodelijke botsing dat de auto moest remmen, maar het automatisch remsysteem voor noodgevallen was niet geactiveerd om te voorkomen dat de zelfrijdende auto zich onverwacht zou gaan gedragen. Uber heeft alle testen met zelfrijdende auto’s in Tempe, Pittsburgh, San Francisco en Toronto meteen stop gezet en de vergunning is door de staat ingetrokken. De vrouwelijke bestuurder streamde vermoedelijk een aflevering van the Voice op het moment van de aanrijding zo zou blijken uit vrijgegeven documenten. Uit de gegevens van de Amerikaanse streamingsdienst Hulu blijkt dat de vrouwelijke bestuurder tussen 21.16 en 21.59 uur (lokale tijd) een aflevering van The Voice bekeek. Het ongeval vond plaats om 21.58 uur. Een illegale zelfrijdende auto van Uber reed in San Francisco door rood. Het was volgens Uber niet de computer, maar de persoon achter het stuur die de fout maakte. Uit interne mails bleek echter dat Uber had gelogen en wist dat het de computer was die het rode licht over het hoofd zag. Uber veroorzaakte ook een ongeluk in Arizona op 24 maart 2017. De zelfrijdende auto belandde op zijn kant nadat een andere auto geen voorrang verleende. De zelfrijdende auto’s van Uber waren al 37 keer eerder betrokken bij ongeluk ken voor de fatale aanrijding met een voetganger in Arizona.

Tesla

Een Tesla is 15 maart 2018 in Wormerveer door een bedieningsfout van een oudere bestuurster op een groepje mensen ingereden. Bij het ongeluk waren een andere auto, een fietser en een scooterrijder betrokken. Eén persoon moest voor controle naar het ziekenhuis. Het incident gebeurde aan de Johan Vermeerkade bij een schoolplein van een basisschool.

22 januari 2018 is een zelfrijdende Tesla model S tijdens een test op de snelweg in Los Angeles tegen een stilstaande brandweerauto gebotst, die daar stond vanwege een ongeluk. De Tesla reed met een snelheid van 50 kilometer per uur tegen een vanwege een eerder ongeval op de snelweg geparkeerde brandweerauto aan. De auto raakte daarbij flink beschadigd. Uit het onderzoek van de NTSB blijkt dat de Tesla achter een andere auto reed, die naar de rechterrijbaan verplaatste om om de brandweerauto heen te rijden. Daarop versnelde de Tesla, terwijl hij op dezelfde rijbaan bleef. Ongeveer een halve seconde voor de crash detecteerde de auto het voertuig. De bestuurder verklaarde gezien te hebben dat zijn voorganger van rijbaan veranderde, maar de stilstaande brandweerauto over het hoofd te hebben gezien. Ook zei hij misschien afgeleid te zijn geweest door de radio. Daarnaast verklaarde de 47-jarige man de naam Autopilot misleidend te vinden, omdat de technologie het voertuig niet in staat stelt volledig autonoom te rijden.

In januari 2016 werd in China bij een dodelijk ongeluk met een Tesla een veegauto door het systeem niet herkend.

Een Tesla die 11 april 2017 op de A1 bij Bathmen achterop een vrachtwagen op de linkerbaan botste, had op dat moment de volautomatische cruisecontrole aan staan. Er was alleen materiële schade. De vrachtwagen van transportbedrijf Van Opijnen uit Deventer moest uitwijken voor een slordig invoegende Oost-Europese collega. Hij had de Tesla Model S gezien maar concludeerde dat de bestuurder daarvan nog tijd genoeg had om zijn snelheid terug te brengen. De Tesla-eigenaar reed 130/140 kilometer per uur en de vrachtwagen tachtig en zat op de vrachtwagen voordat hij er erg in had en heeft niet geremd. Het Autopilot-systeem had deze botsing moeten voorkomen. het systeem had wel zeven keer een waarschuwing gegeven om in te grijpen, maar dat werd door de bestuurder genegeerd. De politie deed zelf geen verder onderzoek naar de aanrijding omdat er alleen sprake van blikschade is.

Tijdens een race van zelfrijdende auto’s in Buenos Aires in Argentinië is in februari 2017 één van de zelfrijdende auto’s gecrasht. De Roborace tussen zelfrijdende auto’s bestaat sinds 2015 en is nog steeds in ontwikkeling. Bij de race werden topsnelheden van zo’n 185 km/u bereikt. Een van de zelfrijdende racewagens sneed een bocht te scherp aan en crashte. De zogeheten DevBots hadden geen chauffeurs aan boord, hoewel daar wel ruimte voor is.

Google heeft aangegeven dat het systeem van testauto’s 341 keer faalde tussen september 2014 en december 2015. Het systeem moest 272 keer de besturing overgeven aan de bestuurder. Testrijders moesten zelfstandig 69 keer de controle overnemen. Naar aanleiding van de ongevallen heeft Tesla besloten de camera’s te laten ondersteunen door een geavanceerd radarsysteem. De Autopilot-functie van Tesla bleek door softwarefouten met kleine stickers op de weg in de war te brengen. Daardoor konden onderzoekers in sommige situaties Tesla’s onbedoeld van rijbaan laten wisselen. Onderzoekers van het Tencent Keen Security Lab vonden drie manieren om auto’s van Tesla over te nemen of voor de gek te houden. Twee van de aanvallen gebruiken zogenoemde ‘adversarial examples’. Dat zijn afbeeldingen met voornamelijk ruis, die voor het menselijk oog weinig voorstellen maar een zelflerend systeem totaal in de war kunnen brengen. Door grote stickers met zulke ruis-afbeeldingen als wegmarkering te gebruiken, raakte het Autopilot-systeem van Tesla het zicht op de weg compleet kwijt. Wegmarkering werd voor het systeem onzichtbaar, waardoor de auto geen ijkpunt meer had. Die grote stickers zouden in de praktijk echter snel opvallen. Gevaarlijker was een kleinere sticker, die voor mensen nauwelijks zichtbaar was. Die stickers konden de systemen van Tesla foppen waardoor auto’s onbedoeld van rijbaan wisselden, ook al reed daar tegemoetkomend verkeer. De methode werkte zelfs op klaarlichte dag, zonder sneeuw, stof of andere mogelijke invloed.

De onderzoekers raden automakers met klem aan om meerdere systemen te gebruiken bij rijbaandetectie. Tesla gebruikt enkel computervisie en als dat systeem voor de gek wordt gehouden, is de auto meteen van slag.Een derde fout is ook opgelost, waarbij de onderzoekers de beveiliging van Tesla-auto’s totaal wisten te omzeilen. De auto’s waren daarna vanaf een afstand te besturen met een ordinaire game-controller. Tijdens de hack hadden zowel de Autopilot als het fysieke stuur in de auto geen controle over het voertuig. Voorwaarde voor volledige controle was wel dat de auto in hoge snelheid op cruise control reed of juist stond geparkeerd. Als gebruikers zelf stuurden, was de auto enkel in parkeermodus over te nemen, met een maximumsnelheid van 8 kilometer per uur.

Op de ‘El Camino Real’, een driebaansweg tussen Googles thuisbasis ‘Mountain View’ en ‘San Francisco Bay’ in Californië botste in februari 2018 een stadsbus op een zelfrijdende auto door een wederzijdse inschattingsfout. De auto rechts afslaan maar detecteerde zandzakken op de weg en stopte. De auto liet een aantal voertuigen passeren en sorteerde langzaam voor naar het midden van de baan om op die manier langs de zandzakken te rijden toen de bus achterop reed. De buschauffeur dacht dat de auto wel zou wachten. De auto reed zo’n 3 kilometer per uur, de bus rond de 24 kilometer per uur. Tijdens het ongeluk was een meerijder in de auto die de bus in een spiegel wel had zien aankomen, maar ook hij ging er van uit dat de bus wel iets zou inhouden.

Een Tesla X raakte eind maart 2018 op vrijdagmiddag de middenberm in Mountain View, waarna deze omkantelde en geraakt werd door tegenliggers. De Tesla vloog in brand en de bestuurder overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Eén van de oorzaken was de incomplete vangrail, die na een eerder ongeval was verwijderd en niet is vervangen. Volgens getuigen was er voldoende tijd om de inzittende uit de auto te halen. Uit data van Tesla bleek dat er 85.000 keer eerder met een Tesla in autopilot-functie over deze weg is gereden sinds de uitrol van de autopilot in 2015, waarbij nooit eerder een ongeluk was gebeurd. Er zijn zo’n 200 succesvolle autopilot-trips per dag op deze route. De Tesla versnelde vlak voor het fatale ongeluk in de laatste drie seconden van 65 naar 71 mijl en stond in de Autopilot-modus. De Tesla zou naar links zijn uitgeweken waarna deze versnelde terwijl deze een voorligger volgde. De NTSB meldt dat de bestuurder in de laatste zes seconden voor het ongeval zijn handen niet aan het stuur had. De auto botste tegen de betonnen wegafscheiding, waarna er aanrijdingen plaatsvonden met nog twee andere auto’s. De batterij raakte bij de aanrijding beschadigd en vloog vervolgens in brand. De andere twee betrokken automobilisten hielden lichte verwondingen over aan de aanrijding.

In mei 2016 reed een Tesla model S in Williston (Florida) met ingeschakelde autopilot in de VS 100 mijl ten Noordwesten van Orlando tegen een witte tractoraanhanger. De 40 jarige bestuurder Joshua Brown overleed ter plekke. De radar kon geen onderscheid maken tussen de witte oplegger, de hoogte er van en het volle felle zonlicht. Amerikaanse toezichthouders hebben na een officieel onderzoek geconcludeerd dat het ongeval deels te wijten was aan de Autopilot. De onderzoekers zeiden in juni al dat Brown waarschuwingen van de Autopilot negeerde. In het definitieve onderzoek wordt nog steeds beweerd dat het ongeluk ook deels door de bestuurder is veroorzaakt. De Autopilot was volgens de NTSB te gebruiken buiten gebieden waar hij voor is ontworpen. Omdat de gebruiker weinig zelf hoefde in te grijpen, was het te makkelijk om afgeleid te raken bij het gebruik van het systeem. Omdat de Autopilot de auto slechts deels zelfrijdend maakt, zou het systeem er volgens de NTSB voor moeten zorgen dat de bestuurder geconcentreerd blijft. Naar aanleiding van het ongeval werd de samenwerking met het Amsterdams-Israëlische bedrijf Mobileye, die de sensoren leverde gestopt. Tesla wil de de sensoren nu zelf verder gaan ontwikkelen. Mobiliey werkt nu alleen nog voor BMW en Intel. Mobileye ontwikkelt nog wel de EyeQ3-chips voor Tesla.

7 september 2016 eindigde een tesla met dodelijke afloop tegen een boom op de N415 bij Baarn. De Tesla reed rond 06.00 uur tegen de boom, waarbij een deel van de accu uit de auto vloog en vlam vatte. De brand was lastig te blussen omdat er dampen en zuren vrijkwamen. De brandweer had grote moeite om het lichaam van een 53-jarige man uit Hilversum uit het voertuig te halen en moest Tesla vragen om een medewerker naar de plaats van het ongeval te sturen. Een deel van de accu zat nog in het voertuig en kon de auto onder hoogspanning zetten wat voor de brandweermannen elektrocutiegevaar opleverde.

Een zelfrijdende Lexus in Mountain View Californië ging eind september 2016 total loss bij een zijwaartse aanrijding met een autobusje die door rood reed.

In Ratzeburg Noord Duitsland botste 29 september 2016 een zelfrijdende Tesla op een touringcar met 29 passagiers. Volgens Tesla slingerde de bus en was een botsing om die reden niet te wijten aan de automatische piloot. De 50 jarige bestuurder uit Brandenburg reed tegen de achterkant van de Deense bus toen deze op zijn rijstrook invoegde. De bestuurder raakte lichtgewond maar de buspassagiers bleven ongedeerd.

Volgens de Tesla rijders werkt de zelfrijfunctie niet zo goed als het bedrijf beweert en worden klanten hierdoor misleid. Op de Chinese website van Tesla is de benaming zelfrijdend inmiddels vervangen voor ‘gedeeltelijk zelfrijdend’. Het woord ‘Autopilot’, wordt op de site niet meer gebruikt. Een software update moet ongelukken nu voorkomen.

Een zelfrijdend busje in Las Vegas van Navya werd bij een proef op de eerste dag al binnen een uur door een vrachtwagen aangereden. De vrachtwagenchauffeur was weliswaar fout maar een normale bestuurder had wellicht kunnen toeteren of nog achteruit kunnen rijden, maar het busje bleef gewoon staan. Het Franse Navya dat de zelfrijdende busjes verkoopt presenteerde in Parijs ook een zelfrijdende “Autonom Cab”. Een taxi zonder stuur en pedalen en geschikt om een tot zes mensen te vervoeren. Het volledig autonoom rijden wordt mogelijk gemaakt door tien Lidar sensoren, zes camera’s en vier radars.

Tesla heeft geschikt in een rechtszaak wegens onrechtmatige dood, aangespannen door de familie van een voormalige Apple-ingenieur die stierf nadat zijn Tesla Model X crashte terwijl de Autopilot-functie was ingeschakeld. Walter Huang kwam om het leven toen zijn Tesla op 23 maart 2018 een betonnen middenberm in Silicon Valley raakte. De National Transportation Safety Board ontdekte in haar onderzoek dat de Autopilot bijna 19 minuten vóór de fatale crash was ingeschakeld, toen de auto onderweg was. met een snelheid van 110 km/uur van de snelweg afgeweken. De schikking markeert opnieuw een cruciaal moment voor een omstreden bedrijf dat dit jaar aan populariteit en een derde van zijn marktwaarde heeft ingeboet. In een blogpost van 30 maart 2018 zei Tesla dat Huangs handen zes seconden voorafgaand aan de crash niet op het stuur van zijn auto waren gedetecteerd. Het bedrijf zei dat het gelooft dat Huang verantwoordelijk was voor de crash, omdat onderzoekers ontdekten dat hij een videogame op zijn telefoon speelde terwijl Autopilot was ingeschakeld. Huang remde niet en probeerde zijn auto niet weg te sturen van de betonnen barrière voordat deze crashte. Hoewel de familie van Huang erkent dat hij afgeleid was terwijl de auto reed, voerden ze aan dat Tesla schuldig is omdat Autopilot ten onrechte op de markt werd gebracht als zelfrijdende software. Ze beweerden dat Tesla wist dat Autopilot niet klaar was voor prime time en gebreken vertoonde die het gebruik ervan onveilig konden maken. “Mevr. Huang verloor haar man en twee kinderen verloren hun vader omdat Tesla zijn Autopilot-software aan het bètatesten is op live-chauffeurs”, zegt B. Mark Fong, de advocaat die de aanklacht heeft ingediend bij de rechtbank van Californië in een klacht van mei 2019.

Na een twee jaar durend onderzoek waarin 1.000 Tesla-ongelukken werden geanalyseerd terwijl de Autopilot was ingeschakeld, zei de National Highway Traffic Safety Administration dat het Autopilot-systeem bestuurders een vals gevoel van veiligheid kan geven. Het kan gemakkelijk worden misbruikt in bepaalde gevaarlijke situaties waarin Autopilot mogelijk niet veilig over de weg kan navigeren, ontdekte NHTSA in december 2023. NHTSA en de National Transportation Safety Board hebben ook ongevallen waarbij Tesla-voertuigen betrokken waren, onderzocht met behulp van de verschillende rijhulpfuncties, waaronder een reeks botsingen met hulpverleningsvoertuigen op de plaats van andere ongevallen. Onmiddellijk na het NHTSA-rapport van december riep Tesla alle 2 miljoen auto’s in de Verenigde Staten terug, waardoor bestuurders meer waarschuwingen kregen wanneer de Autopilot is ingeschakeld en ze niet op de weg letten of hun handen aan het stuur leggen.

Toch gaan deze auto’s zonder goedkeuring vervroegd de openbare weg op. De nu nog verplicht aanwezige chauffeur moet extra alert zijn en supersnel in kunnen grijpen wanneer de auto niet adequaat reageert waardoor kostbare seconden verloren gaan. Hier zijn al speciale opleidingen voor. Desondanks wil de Nederlandse overheid wereldwijd voorop lopen en wetgeving aanpassen en het juridisch mogelijk maken om op grote schaal en uitgebreid te testen met zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Hiervoor is onder andere een wetswijziging van de WVW 1994 noodzakelijk.

Afhankelijke systemen

Zonnevlammen, zware bewolking of andere jammers van het satelliet- en gps systeem kunnen ook roet in het eten gooien. Zonnestormen hebben ook invloed op het navigatievermogen van vogels en bijen. Die verdwalen door verstoringen in het magnetische veld. Het spectaculaire noorderlicht, dat een resultaat is van die stormen, kan ook communicatiesystemen en satellieten van slag brengen. Het komt ook voor dat er “jammers” worden geplaatst in restaurants, bioscopen, moskeeën en kerken, zodat de mensen daar geen gebruik kunnen maken van hun mobiele telefoon. Jammers worden veel gebruikt in het illegale circuit, zoals in hennepkwekerijen, waarbij een jammer moet voorkomen dat de politie af kan luisteren, of om ripdeals tegen te gaan. Ook worden jammers gebruikt om vrachtwagens te stelen. De jammer blokkeert in alle gevallen het GPS-signaal. De signalen van satelliet naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van de inhomogeniteit van de elektronendichtheid wordt de loopweg en looptijd van de GNSS-signalen lokaal beïnvloedt. Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met name midden op de dag. De lage betrouwbaarheid van de metingen belet grootschalig gebruik in de luchtvaart en bij positiebepaling van treinen is gps bijvoorbeeld niet eens nauwkeurig genoeg om te bepalen op welk spoor de trein rijdt. Afgelopen jaar haalde Ford 37 duizend F-150’s terug omdat deze soms zonder aanleiding afremden. Het radarsysteem van de F-150 raakte ontregeld bij het passeren van grote glimmende vrachtwagens. Zo is er ook bij de Nederlandse politie falende navigatieapparatuur waardoor agenten al maanden lang onderweg hun plaats niet goed kunnen bepalen. Uit alle teams komen er klachten over de werking van zowel het nieuwe zogeheten PBS-systeem als het oude systeem, waarbij sprake is van verbindingsproblemen, verouderde kaarten, onnauwkeurige plaatsbepaling en instabiliteit. Een onbelemmerde ontvangst van de GPS signalen is essentieel voor een volledig zelfrijdende auto. Voor het berekenen van je locatie moet het navigatiesysteem ten minste vier GPS-satellieten kunnen zien. Als het GPS-signaal zwak is of als je systeem slechts drie satellieten of minder kan zien, dan is er een probleem en kan minuten duren voordat je locatie opnieuw is berekend. Ford en Google onderkennen deze problemen en hebben al besloten om gas terug te nemen. Ook Tesla moet erkennen dat de zelfrijdende auto voorlopig nog een utopie is.

Het navigatiesysteem is onmogelijk constant up to date te houden met nieuwe wegen, straten, wegopbrekingen, omleidingen, etcetera. Weigerende beweegbare bruggen, gaten in de weg, ongevallen of wegafzettingen voor verhuiswagens, wegcontroles en dubbel geparkeerde auto’s en dergelijke zijn obstakels waar de zelfrijdende auto niet mee om kan gaan. De verkeersinfrastructuur van ons land verandert zo snel dat 15 procent van het wegennet niet wordt herkend. LiDAR is wel in staat om de positie met laserlichtpulsen in een bepaalde rijstrook tot op de centimeter te bepalen en is zelfs nauwkeuriger dan gps. Het systeem maakt dan realtime een driedimensionaal HD-beeld van de directe omgeving. Bij sneeuw, vuile lenzen of druk verkeer is de weg echter niet altijd zichtbaar voor LiDAR en andere sensoren zoals camera’s. In de Tesla komt een waarschuwingssysteem die het aangeeft wanneer de handen van het stuur worden genomen. Bij geen reactie wordt het voertuig tot stilstand gebracht, waarna het autopilot systeem opnieuw moet worden ingeschakeld.

Zelfrijdende auto’s met een chauffeur zouden zeker een toekomst hebben maar dan speelt het economische kostenplaatje weer een belangrijke rol. Een proef in Appelscha met een zelfrijdend busje kostte voor slechts zes weken 20 twintigduizend euro. De proef moest voortijdig beëindigd worden omdat het traject (fietspad) te smal bleek en fietsers de berm in moesten. De huidige zelfrijdende auto’s kosten gemiddeld ruim boven de honderdduizend euro. Google gaat zelfrijdende auto’s uitproberen met de nieuwe Chrysler Pacifica Hybrid. Het technologieconcern heeft met autofabrikant Fiat Chrysler een contract getekend voor honderd prototypes.

Ontwikkelingen

De TU Delft opende eind juni 2022 met 4 ton subsidie van de provincie “Researchlab Automated Driving Delft”” voor experimenten met autonoom vervoer. Ook Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Delft dragen financieel bij. In een realtime testomgeving op de openbare wegen van het campusterrein kunnen er met diverse voertuigen onderzoeken gedaan worden naar de mens-machine interactie inclusief acceptatie door andere weggebruikers. In het lab worden daarnaast ook slimme oplossingen onderzocht voor fietsgebruik. Het uitgangspunt is dat alle onderzoeksresultaten uit het lab open en toegankelijk zijn.

Kaartenmaker AND heeft een speciale kaart voor zelfstandig rijdende auto’s voor de stad Schiedam ontwikkeld. Met de release van de High Definition Autonomous Vehicle Map, een HD-kaart en een lokalisatiekaart moet autonoom rijden in zowel de binnenstad als ook op snelwegen mogelijk gemaakt worden.

Gelderland wil af van het al twee jaar lopende experiment experiment met zelfrijdende WEpods, nadat ze € 4,1 miljoen euro in het project hadden geïnvesteerd. De WEpods zouden passagiers vervoeren tussen station Ede-Wageningen en de campus van de Wageningen Universiteit maar dat kwam niet van de grond. De actieradius haalde niet de beoogde 50 kilometer per uur. De WEpods hebben tot nu toe alleen wat passagiers vervoerd over de Wageningse campus. De provincie hoopt tot noch toe vergeefs dat een overnamekandidaat het project komt redden. Wie fase 2 wil uitvoeren én betalen, is de grote vraag. In ieder geval niet Ede en Wageningen.

Pizzaketen Domino test samen met autobouwer Ford in Michigan een zelfrijdende auto die pizza’s aflevert. Er zit nog wel een chauffeur in de auto die de auto controleert.

In Zwolle zijn voor een proef deels zelfrijdende vrachtwagens de weg op gegaan. Hoewel deze vrachtwagens voorheen alleen nog door Zweden reden, is Nederland vanaf nu dus één van de voorlopers op het gebied van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. De zelfrijdende vrachtwagens rijden in een treintje volgens de platooning techniek met een chauffeur om de vrachtwagen te sturen. De snelheid wordt door het voertuig zelf geregeld en de snelheid wordt automatisch aangepast aan de volgende voertuigen, waarbij de snelheid wordt verlaagd als er een auto invoegt en de snelheid wordt verhoogd als de auto weer weggaat. Op termijn moet de deels zelfrijdende vrachtwagen helemaal zelfrijdend worden.


2getthere gaat zelfrijdend vervoer aan Dubai leveren met een capaciteit van maximaal 5000 passagiers per uur. Het netwerk gaat Bluewaters Island voor de kust van Dubai verbinden met het metronetwerk van de stad. Het nog in aanbouw zijnde Bluewater Island ligt 500 meter voor de kust van Jumeirah Beach Residence, vlakbij jachthaven Dubai Marina. De opdracht is afkomstig van projectontwikkelaar Meraas uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Alibaba heeft in juli geen autonome maar een connected car gelanceerd. Saic Motor en Alicar, onderdeel van Alibaba, hebben ruim twee jaar gebouwd aan de OS’Car RX5 met een YunOS-besturingssyteem.

Apple heeft zijn ambities op het gebied van automotive deels laten vallen, wat heeft geleid tot het schrappen van zeshonderd banen en een nieuwe koers. Een groot deel van het autoteam, dat bestond uit zo’n 2 duizend mensen, zijn van het project afgehaald, ontslagen of hebben Apple op eigen initiatief verlaten.

Audi produceert een deels autonome A8. In 2025 moet vervolgens een volledig autonoom model beschikbaar komen.

BMW investeert fors in software, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie en presenteerde het i3-model dat autonoom kan inparkeren. ook wordt de bestuurder desgewenst voor de deur opgepikt door de zelfrijdende auto. Om de auto voor te laten rijden word een Samsung smartwatch gebruikt. Ook willen ze 40 zelfrijdende taxi’s inzetten in München met een getrainde chauffeur achter het stuur om de zelfrijdende systemen in de auto in de gaten te houden. BMW heeft al de ReachNow dienst in Seattle. In Duitsland heeft een bijna zelfstandig rijdende omgebouwde standaard vrachtwagen een proefrit op de Autobahn gemaakt. Na zo’n 20.000 kilometer op testwegen maakte de vrachtwagen op de A8 in Duitsland de eerste ‘echte autonome’ kilometers. De Highway Pilot in de vrachtwagen maakt gebruik van radar, camera’s en adaptive cruise control. Een chauffeur blijft ondertussen het verkeer monitoren. Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn of de markering op de weg slecht zichtbaar is, vraagt het systeem aan de chauffeur om de besturing over te nemen of stopt indien dit niet gebeurd.

Baidu werkt samen met BlackBerry aan een zelfrijdende auto en kondigde vorig jaar aan onder de naam Apollo aan software voor zelfrijdende auto’s te ontwikkelen. Het Chinese zoekmachine concern werkt onder meer samen met TomTom en nog zeventig bedrijven, waaronder enkele autofabrikanten en techbedrijven, zoals Microsoft. Het programma Jarvis van BlackBerry werkt via de cloud en kan tijdens het ontwikkelen van de software deze scannen en controleren op fouten. Ook Jaguar Land Rover maakte gebruik van Jarvis. De tijdsduur voor het beoordelen van de code zou met het programma teruggebracht worden van een maand naar zeven minuten. Het verliesgevende Blackberry richt zich de laatste tijd op de ontwikkeling en levering van securitysoftware om het enterprise of things te beveiligen en levert ook beveiligings software aan derden voor onder meer tablets, wearables en medische apparaten. Baidu heeft in september 2022 toestemming gekregen om op twee plekken in China de weg op te gaan met zelfrijdende taxi’s. Het bedrijf gaat met vijf zelfrijdende taxi’s van start in de Chinese stad Wuhan en de provincie Chongqing. In deze robottaxi’s zit geen menselijke chauffeur meer achter het stuur. De autonome auto’s mogen alleen overdag rijden en moeten binnen bepaalde zones blijven. Volgens Baidu is de uitgifte van de vergunning ‘een keerpunt in het Chinese beleid en van grote betekenis voor de auto-industrie’. Baidu hoopt de komende tijd vergunningen te krijgen in Peking, Shanghai en Shenzhen om daar met zelfrijdende taxi’s de weg op te gaan.

Byton noemt zijn auto “het eerste slimme intuïtieve voertuig’” De zelfrijdende auto heeft een 5G-antenne om met andere auto’s te kunnen communiceren en heeft het Amazons Alexa als slimme virtuele spraakassistent ingebouwd. De auto zal grotendeels zelf kunnen rijden, maar valt af en toe terug op de bestuurder. Wel zijn alle sensoren en software aanwezig om volledig autonoom te kunnen rijden. De chauffeursstoel en de bijrijderstoel kunnen 360 graden draaien, zodat iedereen elkaar aan kan aankijken. Het dashbordbeeldscherm beslaat de volledige breedte van de auto. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Nanjing, een investeringsbureau in Hong Kong, een ontwerpbureau in München en een softwarebureau in Silicon Valley. Byton wil in 2019 op de Chinese markt en een jaar later naar de Europese en Amerikaanse markt. Het standaard model gaat zo’n 45.000 dollar kosten.

Cruise (GM) ontving  $ 2,25 miljard van Softbank in de autonoom rijdende  auto’s van Cruise, een onderdeel van General Motors. De Amerikaanse nationale veiligheidsdiensten hebben onder voorbehoud van een verbod op het overdragen van technische kennis, toestemming gegeven voor de investering. GM heeft met deze financiële injectie sinds vorig jaar in totaal al 7,5 miljard dollar opgehaald voor zijn zelfrijdende auto’s.

Daimler werkt samen met Bosch aan een zelfrijdende taxi die uiterlijk in 2023 op de openbare weg komt in Stuttgart en Silicon Valley. De taxi wordt dan via een app besteld waarna de taxi zelfstandig en autonoom komt voorrijden. Uber gaat de taxi’s aansturen. Dankzij de beoogde synergie moet het voertuig kunnen rijden op het hoogste ADAS-niveau (volledig zonder bestuurder). Daimler en BMW stoppen na een jaar al weer hun gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe autonome technieken. Na een uitgebreide evaluatie kwamen de merken tot de conclusie dat ze beter hun eigen weg kunnen volgen. Daimler gaat nu op zoek naar partners buiten de autosector. Daimler werkt ook samen met Waymo aan een autonome Freightliner Cascadia-truck voor de Amerikaanse markt. Daimler zou dan de vrachtwagen leveren waarna Waymo deze aanpast met de autonome Waymo Driver-apparatuur. Volgens de meegeleverde afbeelding krijgt de Freightliner Cascadia-vrachtwagen aan de voorzijde boven de voorruit een balk met onder meer twee LiDAR-systemen. Aan weerszijden van de grille moeten dan twee radar- of camerasensoren komen.

Ebusco werkt met het Duitse Stadtwerke München samen aan een verdere ontwikkeling van lichtgewicht elektrische bussen en het autonoom rijden.

General Motors zet met dochteronderneming Cruise in San Francisco autonoom rijdende auto’s  in als taxi. De auto-industrie aarzelt nog met volledig zelfrijdende auto’s omdat er vooral in stadsverkeer gevreesd wordt voor gevaarlijke situaties als niet een mens, maar een computer de beslissingen neemt. Cruise heeft de afgelopen maanden al tal van testritten gemaakt in de Californische stad. Volgens Cruise zijn de zelfrijdende voertuigen er inmiddels echt klaar voor om ook passagiers te vervoeren die niet bij het bedrijf werken, zoals tot nu toe het geval was. Klanten kunnen zich aanmelden via een website om op de wachtlijst te komen. Cruise heeft niet bekendgemaakt om hoeveel voertuigen het gaat. Voorlopig zijn de taxiritten nog gratis, omdat de dienst nog goedgekeurd moet worden en dus voorlopig als proefproject te boek staat. Volgens website The Verge mogen de robottaxi’s daarom voorlopig alleen testritten maken en maximaal 48 km/h rijden.

Google rijdt sinds 2014 met zelfrijdende auto’s zonder stuur, gas- en rempedalen of spiegels en test in Californië nu honderd auto’s die wel voorzien zijn van een stuur en gas- en rempedaal. Voor de test worden honderd hybride zelfrijdende Fiat Chrysler Pacifica busjes geproduceerd. De divisie zelfrijdende auto’s werd voortgezet in een apart bedrijf genaamd Waymo en valt onder moederbedrijf Alphabet.

Grab laat in Singapore samen met nuTonomy op proef gratis twee zelfrijdende taxi’s rondrijden . De passagiers kunnen ook via de app van Grab een rit bestellen. nuTonomy zette eind augustus 2016 als eerste zelfrijdende auto’s commercieel in en troefde daarmee Uber af. De proef is voor een select deel van de klantengroep beschikbaar gemaakt. Op elke rit is een medewerker aanwezig om data te monitoren en in te grijpen als de situatie dat vereist en in de buitengebieden wordt de besturing door de medewerker van nuTonomy overgenomen. De proef duurt twee maanden, maar gaat door zolang de pilot waardevolle informatie blijft opleveren voor de betrokken partijen.

IBM ontwikkelt samen met Local Motors autonoom rijdende bussen voor gehandicapten. De zelfrijdende bus, genaamd Olli, is een elektrisch voertuig dat autonoom rijdt en die is voorzien van kunstmatige intelligentie, augmented reality en smartphone apps. Door gebruik te maken van IBM’s intelligente computersysteem Watson, kan Olli aan passagiers met een visuele beperking laten weten welke zitplaatsen vrij zijn. Verder kunnen passagiers gebruikmaken van een mobiele app om zitplaatsen in het voertuig te vinden. Daarnaast maakt Watson het mogelijk voor Olli om via gebarentaal te communiceren met slechthorenden. Olli rijdt 56 kilometer per uur. De navigatie wordt mogelijk gemaakt door onder andere optische camera’s van het bedrijf Meridian Autonomous. Hiervoor maakt het systeem een 3D-landkaart van de omgeving waar het zelfrijdende voertuig heen moet reizen. Verder is de bus voorzien van sensoren die potentiële gevaren op de weg herkennen en vervolgens vermijden. “Als een passagier een medisch of veiligheidsprobleem ervaart, kan Olli automatisch contact opnemen met zorgverleners of direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of politiebureau. IBM en Local Motors willen Olli in 2018 gereed hebben voor massaproductie. De eerste prototypes van het zelfrijdende voertuig worden momenteel getest.

Jaguar Land Rover gaat samen met Lyft zelfrijdende auto’s ontwikkelen. Ook gaat het concern auto’s verhuren aan de chauffeurs. Lyft haalde in april een half miljard dollar binnen bij een grote financieringsronde, waarvan 25 miljoen dollar van Jaguar Land Rover, een onderdeel van het Indiase conglomeraat Tata, dat eerder ook al investeerde in concurrent Uber.

Lyft opende een speciale nieuwe afdeling en een ontwikkelingscentrum voor het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s en gaat zowel hardware als software ontwikkelen. Lyft gaat zelf geen auto’s bouwen. Taxiklanten kunnen nog voor het einde van het jaar in Boston een zelfrijdende taxi bestellen. Lyft werkt hiervoor samen met GM, nu Tonomy en Waymo.

Mercedes komt met de Vision Tokyo al opvolger van de F015 Luxury in Motion Concept. De compacte mpv biedt plaats aan negen inzittenden en rijdt geheel autonoom. Deze conceptauto zou een actieradius hebben van 980 kilometer, waarvan 200 kilometer op uitsluitend de accu’s. De boordcomputer heeft hologrammen en een geavanceerd infotainmentsysteem met een groot beeldscherm.

Navya dat al zelfrijdende busjes verkoopt presenteerde in Parijs een zelfrijdende “Autonom Cab” . Een taxi zonder stuur en pedalen en geschikt om een tot zes mensen te vervoeren. Het volledig autonoom rijden wordt mogelijk gemaakt door tien Lidar sensoren, zes camera’s en vier radars. De taxi kan 1 tot 6 passagiers vervoeren en is beschikbaar als privé- of deeldienst. Navya wil met de taxi in het tweede kwartaal van 2018 de weg op en is hiervoor verschillende partnerschappen aangegaan in Europa en de Verenigde Staten. Zelfrijdende auto’s mogen echter volgens de wet nog niet de weg op. De Europese Unie hoopt in 2019 de wetgeving op dit gebied klaar te hebben. CEO van Navya is Christophe Sapet en hij heeft een team van 50 werknemers verdeeld over Lyon en Parijs. Aandeelhouders zijn onder andere Robolution Capital, FRCI Fund (Fonds Régional de Co-investissement de la Région Ile de France), GRAVITATION, KEOLIS and VALEO, Qatari group en GROUP8 (Qatar).

Nissan kwam met het IDS Concept (Intelligent Driving), de opvolger van de succesvolle Leaf. De IDS is zelfrijdend en kan de software mede dankzij verbeterde kunstmatige intelligentie zichzelf aanpassen aan de rijstijl van de chauffeur en assisteert onder andere bij uitwijkmanoeuvres. Nissan gaat daarnaast samen met DeNA zelfrijdende auto’s (met chauffeur) laten rijden in het Japanse Yokohama. Vanaf maart 2018 kunnen gebruikers tijdens een tweewekelijkse testperiode via een app de zelfrijdende Nissan Leafs oproepen en met deze app ook afrekenen en bekijken welke toeristische plekken er op de vooraf vastgestelde route liggen. Het Easy Ride-systeem net het Intelligent Mobility-systeem moet in 2020 volledige operationeel zijn.

PSA Group van Citroën, Peugeot en DS Automobiles test sinds juli 2015 als eerste autofabrikant zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Vier Citroën C4 Picasso prototypes reden van Parijs naar Bordeaux en van Parijs naar Vigo in Spanje.

Renault test de zelfrijdende Espace-SUV en wil voor 2020 modellen uitbrengen met semi-autonome technologie, zoals single-lane control. Hierna moeten de Rernaults volledige autonomie bieden met eyes off/hands off-technologie.

Samsung heeft van het Zuid-Koreaanse ministerie van Land toestemming gekregen om op de openbare weg testen uit te voeren. Samsung CEO Young Sohn heeft wel aangegeven dat het bedrijf zelf geen zelfrijdende auto’s gaat bouwen, maar dat ze vooral oplossingen voor automakers willen ontwikkelen.

TomTom gaat samenwerken met Nvidia aan een clouddienst die zelfrijdende auto’s moet voorzien van kaarten. De uitgebreide kaarten van TomTom worden samengevoegd met de hardware van Nvidia. TomTom kocht recentelijk ook de Duitse startup Autonomos die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van technologie voor zelfrijdende auto’s. Autonomos heeft vijf jaar ervaring met zelfrijdende autotechnologie, nadat het als startup voortkwam uit een project aan de Vrije Universiteit van Berlijn.

Tesla verkocht in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten 200 voertuigen aan het Ministerie van Transport voor de Dubai Taxi Corporation. Niet alleen moesten de taxi’s emissievrij zijn, ook de aanwezigheid van Autopilot was een must voor de order. De Dubai Future Foundation wil dat 25 procent van de autoritjes tegen 2030 autonoom worden uitgevoerd. Alle geleverde Model S- en Model X’en beschikken over de nieuwe tweede generatie Autopilot. Tesla maakt Model S-modellen die deels zelfrijdend zijn. De functie vraagt bestuurders wel hun handen lichtjes aan het stuur te houden. Elon Musk verwacht dat rond 2020 ook deze auto’s volledig zelfrijdend zullen zijn. Chris Lattner die door Tesla werd weggehaald bij Apple werd al binnen 6 maanden weer ontslagen. Jim Keller volgde hem op.

Toyota Research Institute doet met circa 200 onderzoekers een 1 miljard kostend vijfjarig onderzoek naar kunstmatige intelligentie. en investeert 400 miljoen dollar in Pony.ai, een startup die technologie voor zelfrijdende auto’s ontwikkelt. Pony.ai ontwikkelt software en hardware die autofabrikanten in hun zelfrijdende auto’s kunnen bouwen en test al zelfrijdende auto’s in de VS en China. In China doet het bedrijf dat samen met Toyota. In de VS is concurrent Hyundai juist een partner.

Volkswagen wil zelfrijdende taxi’s op afroep en richt Moia, op. Moia werd tijdens de TechCrunch Disrupt-conferentie in Londen gepresenteerd als bedrijf dat shuttle via een app laat boeken waarmee op vaste plekken kan worden in en uuitgestapt. Eind 2017 wil Moia zijn diensten in twee Europese steden aanbieden. Het bedrijf wil ook in China en de verenigde Staten aan de gang.

Volvo heeft de VERA als toekomstig ideaal en wil in China minimaal honderd zelfrijdende auto’s op de weg brengen om de veiligheidsaspecten van de autonome auto’s te testen. Ook in London startte Volvo met “Drive Me London” met een klein aantal semi-autonome Volvo’s. De laatste anderhalf jaar bedroeg het verlies bij Uber minstens 4.4 miljard dollar, maar dat was geen belemmering om voor 1,4 miljard een optie te nemen op de levering van 24.000 zelfrijdende Volvo XC90 sedan modellen tussen 2019 en 2021. Volgens ingewijden zitten daar ook tweehonderd sportmodellen bij die momenteel in Pittsburgh worden getest. Uber experimenteert daar met 100 Volvo XC90 SUV’s en investeerde hieraan 300 miljoen dollar. In Pittsburgh test Uber ook met een zelfrijdende Hybride Ford Fusion taxi. De Volvo EX90 2024 krijgt een beveiligingssysteem, dat zal worden uitgerust met acht camera’s, vijf radars, 16 ultrasone sensoren en een LiDAR-sensor , die op het dak van het voertuig zal worden gemonteerd. Van daaruit kan de EX90 voetgangers detecteren op een afstand van maximaal 250 meter , ongeacht de lichtomstandigheden. Voor de veiligheid aan boord krijgt hij het nieuwe ‘Driver Understanding’-systeem, dat bestaat uit twee camera’s en een capacitief stuur. Dit detecteert de blik- en gedragspatronen van de bestuurder en waarschuwt bij afleiding, slaperigheid of elke andere onverwachte situatie met een hoge mate van precisie en effectiviteit.

Cariad en Bosch willen systemen ontwikkelen om autonoom rijden op level 2 mogelijk te maken. Dit gaat bijvoorbeeld om adaptive cruise control, waarbij de bestuurder wel altijd alert moet blijven en de handen aan het stuur houden. Deze systemen moeten al volgend jaar op voertuigen van Volkswagen Group worden geïnstalleerd. In het vervolg daarvan worden level 3-functionaliteiten ontwikkeld voor handsfree rijden op de snelweg. Dat is net een stap verder, want bij level 3 neemt de auto het onder bepaalde (snelweg-) omstandigheden over van de bestuurder, die dan ook niet meer hoeft op te letten. Dat is wettelijk echter nog niet toegestaan. Eerder dit jaar kondigde VW aan dat het in 2030 een auto wil leveren die op level 4 autonoom kan rijden. Dan is er nog wel een stuur, maar de bestuurder heeft het in feite niet meer nodig.


 

This domain is for sale