Cryptocurrency

MiCA

Er komen meer eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto waarschuwen voor de risico’s. Ook krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Op dit moment zijn er voor crypto’s alleen regels om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en mist consumentenbescherming. Met de invoering van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) verandert dit. Voor cryptobedrijven komen er eisen om klanten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken of kopers bewust verkeerd informeren. Ook moeten cryptobedrijven waarschuwen voor de risico’s die aan die transacties verbonden zijn. Kopers krijgen voortaan inzicht in het witboek (een soort prospectus) van cryptomunten en producten. Cryptobedrijven en uitgevers van stablecoins moeten daarnaast een vergunning hebben om actief te mogen zijn op de Europese markt. Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. De uitvoeringswet Transfer of Funds Regulation (TFR) verplicht cryptobedrijven om bij cryptotransacties informatie van de verkoper en koper te verzamelen, mee te sturen en te bewaren voor bevoegde autoriteiten, zodat cryptotransacties beter traceerbaar worden. Crypto’s en cryptobedrijven vallen straks ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en niet alleen onder De Nederlandsche Bank (DNB). AFM kijkt voortaan mee om te zien of de handel in crypto’s volgens de regels gebeurt en of cryptobedrijven consumenten genoeg beschermen. DNB gaat toezien op de uitgifte van stablecoins en controleert of deze daadwerkelijk worden gedekt. MiCA is op 29 juni 2023 in werking getreden en wordt trapsgewijs ingevoerd. Het grootste gedeelte wordt vanaf 30 december 2024 van kracht. Ook TRF wordt op 30 december van kracht. De maatregelen rondom stablecoins worden per 30 juni 2024 al van toepassing. De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen MiCA en TRF voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Het Europees Parlement heeft alm eerder ingestemd met wetgeving om schimmige en criminele activiteiten met betalingen met cryptovaluta als bitcoins, zoals witwassen, te bestrijden. Uitgevers van cryptomunten worden verplicht informatie te publiceren waarin ze de achterliggende technologie en risico’s voor de consument uitleggen. Cryptoplatformen moeten net als banken witwassen via cryptomunten opsporen en verdachte transacties melden. In Nederland wordt al aan die regulering gewerkt. Nieuwe valuta’s worden alleen goedgekeurd als die de financiële stabiliteit niet in gevaar brengen. De Europese Commissie moet nog met nadere regelgeving komen om alle gaten te dichten en risico’s af te dekken. De Europese Commissie heeft op 30 juni dit jaar tevens het nieuwe wettenpakket MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation) in laten gaan om de cryptomarkt te reguleren. Aanbieders van crypto’s mogen binnenkort dan geen te gevaarlijke of ingewikkelde producten meer verkopen, of kopers bewust verkeerd adviseren. Mocht een platform gehackt worden en crypto’s gestolen worden, dan moeten aanbieders hun klanten compenseren. Ook mogen cryptodienstverleners niet de tegoeden van hun klanten inzetten voor handel voor eigen rekening. 11 Nederlandse bitcoin-bedrijven spanden met  succes een rechtszaak aan tegen De Nederlandsche Bank omdat zij vonden dat de centrale bank veel te hoge kosten vroeg voor het reguleren van de sector. DNB moet de betrokken Nederlandse bedrijven terugbetalen en overweegt daarom hoger beroep.

CBDC

Cryptocurrency draait veelal op basis van de blockchain-technologie, ofwel een Distributed Ledger Technology (DLT) een decentrale, digitale database waarover consensus bestaat. Centrale banken onderzoeken de mogelijkheid van een eigen ‘Central Bank Digital Currency’ (CBDC), een munt die gekoppeld is aan de werkelijke valuta, ook wel stablecoins genoemd, zoals etherium of Tether, die een onderpand hebben en/of gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een valuta. Wanneer gereguleerde stablecoins of CBDC’s eenmaal een betrouwbaar betaalsysteem weten te vormen, kunnen ze gebruikers toegang bieden tot bankdiensten en -producten.
Ook het Britse ministerie van Financiën heeft in samenwerking met de eigen centrale bank een taskforce opgezet om het nut van een eigen cryptomunt te onderzoeken. En nu zelfs Facebook met cryptogeld komt wil ook de Nederlandse bank niet achterblijven en ook zij onderzoeken de mogelijkheden voor een eigen digitale munt, net als Brazilië. Volgens de president van de Braziliaanse centrale bank, Roberto Campos Neto kan het land al in 2022 een eigen digitale valuta lanceren. Ook in Rusland komt een digitale roebel. deze wordt vanaf 15 augustus 2023 in de praktijk getest en de definitieve invoering is gepland voor 2025. De test vindt plaats in dertig winkels verspreid over elf Russische steden. Enkele honderden Russen die meedoen aan het project, kunnen daar betalen met de nieuwe digitale Roebel.

Het afgelopen jaar zijn er zo’n vijfduizend nieuwe cryptomunten op de markt gekomen. In totaal zijn er nu meer dan 12 duizend verschillende cryptocurrency. Tussen 2017 en 2020 was er ook al een sterke groei te zien. De totale waarde van alle cryptomunten is zo’n 2 biljoen dollar, omgerekend ruim 1700 miljard euro. Veel gelanceerde digitale munten redden het niet, vanwege gebrek aan belangstelling van publiek en investeerders. Peking gaat alle transacties verbonden aan de handel in cryptomunten verbieden evenals het minen. De prijs van bitcoin tuimelde vrijdag 24 september 2021 6% omlaag na de aankondiging van de centrale bank van China. Cryptocurrency is erg volatiel waardoor de koers flink kan schommelen, met grote onvoorziene snelle pieken en diepe dalen. Manipulatie en steunaankopen achter de schermen van de Cryptoplatforms kunnen soms ook zorgen voor onverwachte koersstijgingen. Dat gebeurt ook door een “shill” die anderen laat denken dat de waarde van een coin enorm in waarde gaat stijgen of dalen. Hiervoor gebruikt de Shill bijvoorbeeld trollbox-acties, waarbij bijvoorbeeld in een chatbox constant wordt gepraat over verwachte snelle waardevermindering of stijging. Ook fakenieuws helpt hierbij een handje. Drie grote mining pools van de bitcoin hebben voor meer dan de helft de markt in handen en zo’n stuk of tien programmeurs regelen driekwart van de code-aanpassingen. Slechts drie van hen kunnen veranderingen in de code autoriseren. CoinMarketCap besloot bijvoorbeeld zomaar plotseling zonder enige vooraanduiding drie Zuid-Koreaanse beurzen niet meer mee te rekenen bij het bepalen van de koersen. De drie grootste cryptocurrencies verloren half mei 2021 samen in een week tijd meer dan 360 miljard dollar (297 miljard euro) aan waarde.

Cryptocurrency is ook erg diefstalgevoelig. In 2020 werd voor 1,9 miljard dollar aan digitale valuta buitgemaakt. In 2019 was dat overigens 4,5 miljard dollar en in 2018 1,7 miljard dollar. Fraude via bijvoorbeeld oplichtingstrucs vormde de belangrijkste manier van criminelen om cryptomunten te stelen, gevolgd door gewone diefstal en ransomware, ofwel gijzelsoftware. De grootste fraudezaak rond cryptomunten die vorig jaar aan het licht kwam, was in China met de scam door Wotoken. President Trump en de Amerikaanse koepel van centrale banken maakten zich zorgen over de privacy, witwassen, consumentenbescherming en financiële stabiliteit van de “libra”, de virtuele munt die Facebook wil lanceren. De Federal Reserve richtte daarom een speciale werkgroep op. Eerder reageerden Japan, Groot-Brittannië, Europa en India al afhoudend op de plannen voor de libra.

De fiscus krijgt in de toekomst de bevoegdheid om zelf te kijken hoeveel vermogen iemand aan cryptovaluta heeft. Het innen van belasting over cryptomunten zoals bitcoin gaat tot op heden grotendeels op goed vertrouwen. De Belastingdienst moet maar hopen dat de ongeveer 2,1 miljoen Nederlanders bezitters zelf eerlijk melding doen van hun cryptovermogen op hun aangifte, onder het kopje ‘overige bezittingen’. 

Bezwaren van toezichthouders

De toezichthouders van de internationale Overheden zijn bang dat een cryptocrash de andere financiële markten in zijn val meeneemt. Systeemrisico’s door de stablecoins, het ruilmiddel in de meeste cryptotransacties liggen op de loer. Het bedrijf achter Tehter beweerde dat deze door de dollar was gedekt, maar achter de schermen werd er vooral ook belegd in Chinees schuldpapier en andere cryptobedrijven. Tether heeft al ruim 76 miljard stablecoins uitgegeven zonder opgave van dekkingen. Als tether crasht kan een groot deel van de cryptohandel stil komen te liggen. Miljoenen mensen kunnen dan geld kwijtraken. De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) vindt dit zorgelijk en is bezorgd over de eigen financiële wereld die crypto-adepten creëren. Bij decentralized finance (DeFi) zijn er geen tussenpartijen nodig, omdat alles via de blockchain gebeurt. Een verzekering afsluiten of cryptomunten uitlenen kan daarom een stuk goedkoper en efficiënter. Maar DeFi begeeft zich wel op het terrein van de sterk gereguleerde financiële wereld, en het barst er van de niet zo stabiele stablecoins. De verbondenheid met de traditionele financiële wereld kan nieuwe vormen van systeemrisico’s meebrengen. en daarom worden wereldwijde afspraken over cryptotoezicht overwogen. De Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie werken allemaal aan eigen wetgeving. Allemaal kiezen ze voor een andere aanpak. Dan zullen cryptobedrijven net als nu kiezen voor het land met de soepelste regels.

Offensief

De inval bij het grote handelsplatform Upbit door Zuid-Koreaanse autoriteiten bracht schade toe aan de koersen en ook andere negatieve berichtgeving en overheidsbeperkingen leiden tot koersverlies. De wereldwijde marktkapitalisatie is van 825 miljard dollar onverwacht snel gedaald. DNB en AFM willen liefst Internationaal scherpere regels voor de exchanges en aanbieders van wallets voor cryptocurrency.
De centrale bank van Polen en de Poolse financiële toezichthouder voerden een online anti-Cryptocurrency campagne. Onderdeel van de campagne is een bijna 22.000 euro kostende Youtube-video waarin een jongeman zogenaamd straatarm wordt door zijn investering in cryptocurrency. Google laat advertenties van handelsplatforms en ICO’s niet langer toe en onvoorspelbare hacks en fraudes doen de koers en de populariteit geen goed. Zo wordt het Hongkongse OKEx ervan beschuldigd de futureprijs onder de $ 5000 te hebben gemanipuleerd waardoor diverse posities van beleggers geliquideerd werden. De eerste negen maanden van 2018 werd wereldwijd circa 867 miljoen euro aan cryptocurrency ontvreemd. Dat is bijna 250 procent meer dan in 2017.
De potentie van ICO’s is aanzienlijk. ICO’s zorgen ervoor dat praktisch elk individu en elke organisatie gemakkelijk ruilbare tokens kan creëren om geld te werven ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling. ICO’s kunnen in de toekomst het hele systeem van effecten een aandelen overnemen.
De Franse financieel toezichthouder (AMF) laat Cryptoproducten als binaire opties of zogeheten Forex-contracten voortaan onder derivaten vallen, daarom moet hiervoor toestemming worden gevraagd en mag er niet langer online reclame voor worden gemaakt. Bij binaire opties moeten voorspellingen worden gedaan over de stijging of daling van de onderliggende waarde, in dit geval de koers van Cryptocurrency. Bij Forex-contracten (een verkorte term voor Foreign Exchange) gaat het om verdienen aan valuta door goedkoop te kopen en duurder te verkopen. In Duitsland werd het Crypto.exchange GmbH in Berlijn verboden om nog langer bitcoins tegen euro’s om te ruilen.
Ook JPMorgan Chase en Bank of America willen niets meer te maken hebben met de risico’s die transacties in digitale valuta via hun creditcards met zich meebrengen en stopten voor zowel particulier als zakelijk de betalingen voor cryptocurrency met hun kaarten. Citigroup bekijkt of ze deze maatregel ook gaan nemen. Facebook weert ondertussen advertenties van Cryptodiensten. De meeste beleggers zijn niet blij met alle maatregelen en restricties en haken af. Vrijwel alle cryptocurrency geraakte door alle maatregelen in een vrije val. Vanaf 14 augustus 2018 zakten de belangrijkste cryptovalutakoersen flink weg.

Zo stortte de Bitcoin in, nadat de Zuid-Koreaanse minister van Justitie in een persconferentie liet doorschemeren niet zo blij te zijn met de ontwikkelingen. Met ingang van 30 januari 2019 werd het verboden om anonieme bankrekeningen te gebruiken voor transacties, zodat criminelen niet langer geld konden witwassen. Wie na die datum nog via Zuid-Koreaanse banken in cryptocurrency wilde handelen, moest zijn echte naam gebruiken, de Zuid-Koreaanse nationaliteit hebben en ouder zijn dan achttien jaar.

Aankopen van bijvoorbeeld auto’s of vakanties mogen van de Turkse Centrale bank niet worden afgerekend met cryptovaluta. Volgens de toezichthouder veroorzaken bitcoins en andere digitale valuta transactierisico’s en onherstelbare schade. De nationale munt de lira heeft veel aan waarde verloren tot wel 16 procent in maart 2021. Door te investeren in digitale valuta willen Turken voorkomen dat hun vermogen minder waard wordt als gevolg van deze absurde inflatie. De Centrale Bank ziet daar echter een gevaar voor de eigen munt.

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft half februari 2018 de handel van Cherubim Interests, PDX Partners en Victura Construction Group opgeschort wegens transacties in cryptovaluta en blockchaintechnologieën. De drie hadden bezittingen overgenomen van een investeerder in cryptomunten en blockchain. Cherubim zei daarbij ook de intentie te hebben zelf munten te gaan verhandelen.

Cryptocurrency die geen bitcoin zijn worden overigens Altcoins genoemd. Cryptocurrency zijn dan ook geen echte valuta, maar digitale verzinsels, computerprogramma’s, of toepassingen die het digitale financiële verkeer voor de toekomst met een softwareprogramma moeten vergemakkelijken. De koersen fluctueren enorm en zelfs digitale katten worden voor kapitalen verhandeld. Bij CryptoKitties koop je virtuele katten met Ethers en in deze virtuele katten handel gaan miljoenen om. Eastman Kodak, steeg gigantisch in waarde op de beurs, alleen maar vanwege het voornemen om iets met de blockchain en een eigen cryptomunt te gaan doen. De beurswaarde nam binnen een dag met 120 procent toe. Het verstand en de logica was door de Cryptorage (lees gekte) totaal verdwenen. Dat je verder niet veel met zo’n coin kunt leek niemand meer te interesseren. De interesse in de aankoop van bitcoins nam, mede door de komst van futures. Deze bitcoin-futures blijken overigens in de praktijk toch niet zo hype als aanvankelijk was verwacht. Ze worden na de negatieve berichten en de hoge koers voornamelijk gebruikt om short te gaan. De bitcoin-etf’s kregen 11 januari toestemming van de SEC.

Voor de vermogensbelastingaangifte van je cryptocurrency over 2018, moest als (koers) peildatum 1 januari 2018 aangehouden worden. Dat betekent dat alhoewel de currency nu minder waard is er substantieel meer belasting over betaald moet gaan worden. Na afloop van een bijeenkomst van leden van de Europese Raad van Economische en Financiële Zaken (Ecofin) in Wenen werd besproken dat de EU zich zal concentreren op het in kaart brengen van regelgeving voor cryptocurrency en de classificatie ervan. Daarmee lijkt de Raad gehoor gegeven te hebben aan het advies van de Brusselse denktank Bruegel.
Fork

Een fork is wanneer de software van de cryptocurrency wordt opgesplitst in twee onafhankelijke projecten. Vaak wordt de broncode gekopieerd en verder ontwikkeld. Bitcoin Cash was een fork van bitcoin en geruchten gaan dat ook deze weer van plan is om zich op te splitsen. Het grote verschil tussen Bitcoin Cash en de normale Bitcoin is de grootte van de betalingsblokken op de Blockchain. De originele bitcoin heeft blokken van slechts 1MB waardoor het verwerken van betalingen lang duurt. Bij Bitcoin Cash zijn de blokken acht keer zo groot, waardoor transacties sneller kunnen worden uitgevoerd. In mei 2018 werd het netwerk van de bitcoin-fork Bitcoin Gold getroffen door een zogenoemde 51%-aanval, waarbij een miner tijdelijk 51 procent van de hashpower in handen kreeg en zo de blockchain kon beïnvloeden.
Minen

Het minen van cryptocurrency wordt gedaan met computers en grafische kaarten die ingewikkelde rekensommen op moeten lossen. Er worden vooral in China en Korea hele grote serverparken ingezet om genoeg rekenkracht te krijgen. Om al die servers te laten draaien is enorm veel stroom nodig. Het milieu wordt hierdoor extra zwaar belast maar dat schijnt voorlopig niemand te interesseren. China heeft onlangs een verbod op miningfabrieken ingesteld. Malware laat je computer zonder dat je wat merkt de digitale coin “monero” minen (maken). De Cryptocoins worden vervolgens gestuurd naar een universiteit in Noord-Korea.

De staat Texas heeft miner Riot  2,5 miljoen dollar betaald om minder stroom af te nemen van het elektriciteitsnet. Texas kampte namelijk ook in september met extreme hitte, waardoor huishoudens en bedrijven overdag massaal de airconditioning op volle toeren laten draaien en kan overbelast raken als de vraag te hoog is.

Cryptocurrency kun je verhandelen door een eigen hardware adres met bijbehorende private key aan te maken via een open source netwerk zoals bijvoorbeeld MyEtherwallet of Waves. Een andere methode is gebruik maken van een platform die de currency voor je beheert. Een hardwarewallet is natuurlijk veiliger, maar ook kwetsbaarder. Als je de private key verliest of de computer of usb stick waar je het op bewaard dan is het einde verhaal. Een hardwarewallet vereist dus wel enige extra voorzorgsmaatregelen, tegen brand , diefstal, schade aan je apparatuur etc. Platforms worden bestookt door individuen die door middel van slimme trucks de portefeuilles proberen te stelen. Zo wordt er bijvoorbeeld fake currency op je account gestort die bij aanklikken proberen om je wachtwoord te ontfutselen.

ICO

Een ICO is een term dien gebruikt wordt voor crowdfunding projecten binnen de fintech en blokchain industrie en is een afkorting voor “Initial Coin Offering”. Het gaat om een emissie van nieuwe cryptocurrency of specifieke crypto-tokens voor het financieren van projecten of een nieuwe onderneming voor de ontwikkeling van vaak decentrale applicaties. ICO’s vallen niet onder het toezicht van de AFM, zijn ongereguleerd en een uitstekend project voor oplichters. De AFM waarschuwde meermaals dat ICO’s een goede manier zijn om een Pyramide constructie op te zetten. Banken en financiële ondernemingen die hieraan meedoen lopen het risico betrokken te raken bij manipulatie, witwaspraktijken, terrorismefinanciering of andere frauduleuze praktijken. De potentie van ICO’s is aanzienlijk. ICO’s kunnen in de toekomst het hele systeem van effecten een aandelen overnemen en zijn daarom een gevaar voor de gevestigde orde.


Exchanges/Platforms/beurzen

Dienstverleners in de cryptobranche zijn sinds mei 2020 verplicht zich te registeren bij De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank wil hiermee beter kunnen controleren of deze platforms genoeg doen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Africript

Om crypto valuta te kopen kunt je terecht bij een exchange. Dit is een online marktplaats, waar je bitcoin koopt van andere gebruikers. Hiervoor hoef je niet apart een portemonnee (wallet) te openen, want die wallet bevindt zich op het platform van de exchange. Het voordeel hiervan is dat de kosten vaak lager zijn dan wanneer je coins aanschaft bij een derde partij. Het nadeel is dat je je bij een exchange moet identificeren; daarnaast is het tijdrovender om coins langs deze weg aan te schaffen, omdat er eerst geld overgemaakt moet worden naar de desbetreffende exchange. Bij Cryptomunten wordt er geen centrale instantie als een nationale bank of regelgever of overheid betrokken. 70 procent van de handel in cryptocurrency vind plaats via slechts de vier grote beurzen Bitfinex, Coinbase, Bitflyer en Bitstamp. Daarom zijn cryptomunten de gevaarlijkste belegging die er bestaat. Transacties met coins duren vaak onnodig en extreem lang en worden steeds kostbaarder. De anonimiteit is onder druk van de Overheden al grotendeels verdwenen. De onwetendheid over wat er daadwerkelijk gebeurd achter de schermen vergroot de volatiliteit enorm en de koersen fluctueren na elk mediabericht. In Zuid- Korea wordt ook zwaar gegokt met de cryptomunten. De extra marge van wel 40 procent bovenop de koers van de internationale handelsplatformen wordt ‘kimchi premium’ genoemd. De toezichthouders in Zuid-Korea zijn bezig met een reeks inspecties bij zes grote banken die wallets beheren. Handelaren op de crypto-beurzen hebben geen basisbescherming om op terug te vallen. Zo’n 13 beurzen gevestigd in New York bleken hadden zich bijvoorbeeld niet geregistreerd onder de federale wetten voor aandelenrecht. Ook hadden de handelsplatformen geen veiligheidsmaatregelen ingesteld, zoals ‘market surveillance’-protocollen, interne controle of andere algemene maatregelen ten behoeve van het beschermen van klanten. Ook bewegen fondsen tussen meerdere beurzen van dezelfde eigenaar; beurseigenaren kopen en verkopen vaak crypto op hun eigen beurzen. Er zijn gevallen bekend van exchanges die zijn gehackt, waardoor gebruikers al hun coins verloren. De Japanse financiële toezichthouder heeft al zeven cryptobeurzen officieel gewaarschuwd vanwege de risicovolle handel. Twee beurzen moesten zelfs tijdelijk sluiten omdat de interne controlesystemen bij de beurzen niet in orde waren. De maatregelen werden genomen na de diefstal van 530 miljoen dollar aan digitale currency bij Coincheck. Naast Coincheck werd ook GMO Coin gestraft. Bit Station en FSHO moesten minstens een maand dicht. Veel van de cryptohandel gebeurt ook wel met Over The Counter Market (OTC). Dar is de handel in currency die buiten de beurs om onderling plaats vind.

Africript

Cryptohandelsplatform Africrypt bestaat sinds 2019. De eigenaren van de Zuid- Afrikaanse exchange Africript verdwenen in mei 20231 met de Noorderzon en 69.000 bitcoin. De twee broers Ameer en Raees Cajee (18 en 21), wisten ruim €3 miljard aan vermogen van klanten weg te sluizen zijn.
Beleggers vn het bedrijf uit Johannesburg voelden in april op het hoogtepunt van de bitcoinrage met een waarde van $63.000 per stuk nattigheid. Ameer Cajee meldde per email dat hij en zijn broer en het bedrijf in april de dupe waren geworden van een hack door criminelen.
De beleggers, die advocaten hadden ingeschakeld, moesten niet naar de autoriteiten gaan, omdat dit het terugvinden van de munten alleen maar zou belemmeren, zo beweerden de broer. Kort erna was de site volledig offline en van de miljard euro aan cryptocurrency bleek helemaal geen spoor meer te bekennen. De broers gebruikten waarschijnlijk zogeheten ’mixers’, software die de herkomst van cryptomunten probeert te verhullen, zodat een justitiële zoekactie maanden in beslag kan nemen. De 21-jarige Raees gold als wonderkind. Hij meldde investeerders dat hij als 8-jarige al begonnen was met het ’minen’ of delven, van cryptomunten zoals ethereum. Hij zou al vroeg met eigen software zijn eigen handelsalgoritime hebben gemaakt en het grootste bedrijf in kunstmatige intelligentie hebben opgetuigd.

Amdax

AMDAX is als eerste geregistreerd bij het speciale register van De Nederlandsche Bank (DNB). Zo’n registratie is sinds mei verplicht voor alle bedrijven die in Nederland cryptomunten aanbieden. Om voor registratie in aanmerking te komen moet worden aangetoond waar klanten hun ingelegde geld vandaan hebben. AMDAX accepteert klanten met een portfolio vanaf minimaal 2,5 Bitcoin, tegen de huidige koers omgerekend ruim 18.000 euro.

Bancor

Het Israëlische Bancor werd 9 juni 2018 gehackt en verloor hierdoor zo’n 13.5 miljoen dollar aan cryptocurrency. Bancor haalde in 2017 als startup 153 miljoen dollar op en verwerkte binnen een jaar een miljard dollar aan tokenconversies.

Benebit

Op 22 januari 2019 bleek dat crypto-beleggers over de hele wereld hun geld kwijt waren aan de ICO Benebitcoin. De site van Benebit ging offline en de mensen achter de coin waren er met de miljoenen van door. In de weken daarvoor werd Benbitcoin nog gezien als een van de meest veelbelovende. Gerespecteerde bedrijven en sites prezen de Benebit aan met hoge waarderingen. Duizenden beleggers kochten voor in totaal 5,2 miljoen euro aan coins. Halverwege januari ontdekte en It-deskundige dat de foto’s van medewerkers op de site van Benebit in werkelijkheid gestolen waren van de site van een Britse school. De oplichters besteedden tienduizenden euro’s om iedereen om de tuin te leiden en er werden zelfs werknemers in dienst genomen. Ook het in de cryptowereld gerespecteerde ICO Syndicate liet zich om de tuin leiden en liet zich gebruiken om de introductie van de munt te begeleiden en promoten. Uiteindelijk was het Syndicate die met behulp van deskundigen op zoek ging naar de daders. Ruim 25 IT’ers speurden een week lang en met een geheim werkdocument ‘Preliminiary Investigative Report Benbit Founders Disappearance’ werd vervolgens bijgehouden hoe de Benebit-scam in elkaar stak. In het geheime werkdocument is te lezen dat de private keys van de oplichters werden verkregen en lukte het om de identiteit van enkele oplichters te achterhalen. In het werkdocument worden de identiteit en personalia prijs gegeven Hierna werden ook de private keys overhandigd waardoor een deel van de beleggers hun geld terug konden krijgen.

Binance

Binance de grootste handelsbeurs voor cryptovaluta’s ter wereld in China met ruim zes miljoen klanten lag 9 februari 2019 24 uur plat vanwege onvoorziene vertraging in het updaten van het systeem. Binance-oprichter Changpeng Zhao, liet weten dat er van een hack geen sprake zou zijn en dat er ook geen data verloren zou zijn gegaan. Binance opende een kantoor in Malta omdat daar erg progressieve regels ten aanzien van cryptomunten en fintech zijn. Zo wordt daar gewerkt aan een officieel certificeringssysteem voor blockchain-gerelateerde bedrijven, en aan toezicht op de introductie van nieuwe cryptomunten. Binance heeft inmiddels kantoren in meerdere landen. De hoofdvestiging verhuisde vanuit China naar Japan. Topman Zhao werd binnen een jaar na de oprichting miljardair. Op 7 mei 2019 werden er meer dan 7.000 bitcoins goed voor een huidige waarde van bijna 37 miljoen euro bij het bedrijf gestolen. Binance heeft naar aanleiding van de hack direct veel maatregelen genomen door wijzigingen in het API, 2FA en validatieproces door te voeren. Ook gaan ze de KYC procedures aanscherpen en zal de YubiKey ondersteund worden. De hackers wisten met phishing, virussen en andere methoden de 2-factorcodes van gebruikers te stelen. Ook kregen zij toegang tot de API-sleutels van gebruikers, die normaal gesproken moeten zorgen dat alleen zij toegang tot hun portemonnee met cryptovaluta hebben. Via die weg konden de hackers toegang krijgen tot de zogenoemde ‘hot wallet’ van Binance. Dat is de crypto-portemonnee die altijd online is, voor het snel kopen en verkopen van cryptovaluta. Binance neemt het verlies zelf en zal getroffen gebruikers terugbetalen. Volgens Binance bevat de hot wallet slechts 2 procent van zijn totale bitcoinbeurs, die daarmee goed moet zijn voor een huidige waarde van zo’n 1,8 miljard euro. De rest van dat geld is opgeslagen in andere wallets, die bijvoorbeeld niet direct zijn aangesloten op het internet. Toezichthouder CFTC spande een rechtszaak aan tegen het platform en de medeoprichter en topman Changpeng Zhao zelf. Volgens de CFTC heeft Binance jarenlang meerdere regels geschonden. De aanklacht is ingediend bij een rechtbank in Chicago. Volgens de toezichthouder voerde Binance jarenlang bepaalde transacties en diensten uit zonder de benodigde vergunning. In Nederland en België en  in Oostenrijk werd de vergunningaanvraag ingetrokken. In Nederland eindigde het 17 juli 2023 voor Binance. Binance was voornemens aan uit te breiden naar Oostenrijk en in 2022 startten ze met Binance Austria GmbH. In juni 2023 werd Binance en haar CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao door de SEC in de VS aangeklaagd voor het handelen in niet-geregistreerde effecten. In het Verenigd Koninkrijk werd de registratie bij de Financial Conduct Authority (FCA) ook beëindigd en in Frankrijk loopt een onderzoek. In april weigerde de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Binance Australië een derivatenvergunning. Binance Australië schortte later zijn Australische dollar stortingen voor PayID-transfers op. Alle honderdduizenden klanten werden op 17 juli 2023 overgenomen door de Coinmerce. Binance kwam in problemen, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 3,3 miljoen euro had opgelegd. Het op de Kaaimaneilanden gevestigde bedrijf bood namelijk zonder vergunning cryptodiensten in Nederland aan. Terroristische groeperingen deden ook jarenlang transacties via Binance en hiervoor kregen zij een boete van zo’n 4 miljard euro. Ook moest topman Changpeng Zhao vertrekken. Binance maakte het voor Al Qaida, IS en Hamas mogelijk om meer dan 100.000 transacties te doen, voor in totaal bijna 825 miljoen euro. Ook websites waarop kinderporno wordt aangeboden hebben handel gedreven via het platform, terwijl hackersgroepen er hun ransomware konden laten betalen. De autoriteiten verwijten Binance niet alleen dat het niet genoeg heeft opgetreden tegen dit soort praktijken, maar ook dat het bedrijf heeft gedaan alsof het zich wel aan de regels hield. Naast de boete voor Binance kreeg Zhao ook nog eens een persoonlijke boete van bijna 46 miljoen euro. Dat is onderdeel van de deal die Binance en Zhao sloten met justitie. Onderdeel daarvan was dat het platform schuld bekende. Er loopt nog een onderzoek naar de 46-jarige miljardair. Daarbij hangt hem een gevangenisstraf van anderhalf jaar boven het hoofd. De koers is nog steeds lager dan in februari. Vooral de onrust rondom cryptoplatform Binance zorgde voor koersschommelingen. Het marktaandeel van dit platform was in januari nog 55,2%, maar in augustus was dit nog maar 38,5%. In september daalde deze naar 34,3%. De beurs is onderwerp van onderzoeken door toezichthouders omdat ze zich niet aan de regels voor beleggingen houdt. Binance kreeg een van de hoogste bedrijfsboetes ooit van 4,3 miljard euro van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf bekende onder meer schuldig te zijn aan het overtreden van anti-witwasregels. CEO Changpeng Zhao moest daarom opstappen. Een Amerikaanse rechter heeft de schikking tussen Binance en de federale aanklagers goedgekeurd. Uit dat onderzoek bleek dat Binance naliet melding te maken van meer dan 100.000 verdachte transacties, waarbij organisaties zoals Hamas, al-Qaeda en de Islamitische Staat betrokken waren. Changpeng Zhao kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. De oprichter en voormalige voor het overtreden van de antiwitwasregels. Binance stemde ermee in om meer dan $4 miljard aan boetes en andere straffen te betalen als onderdeel van een  gecoördineerde schikking  met de federale overheid afgelopen najaar. Het bedrijf gaf toe zich bezig te houden met activiteiten ter bestrijding van het witwassen van geld, het overmaken van geld zonder vergunning en het opleggen van sancties. Zhao, die 47 is en die een persoonlijk fortuin heeft van bijna $40 miljard, stemde ermee in om af te treden als CEO en om $200 miljoen aan boetes te betalen.

Bitconnect

Cryptoplatform Bitconnect is per direct is gestopt. Experts waarschuwden al langer dat het een piramidespel was Amerikaanse en Britse toezichthouders eisten dat het platform zou stoppen.

Bitfinex

Bitfinex in HonKong werd in augustus 2016 gehackt waarbij meer dan 119.754 bitcoins met een gezamenlijke waarde van 58 miljoen euro werden buitgemaakt. Bitfinex liet de onverzekerde klanten een verlies nemen van ongeveer 36%. De klanten worden gecompenseerd met een digitale munt BFX. Die kon worden omgeruild voor aandelen iFinex, het moederbedrijf van Bitfinex. Ook Bitfinex-klanten kunnen niet protesteren bij een toezichthouder in geval van diefstal of verlies. Bitfinex, heeft een dagvaarding ontvangen van de SEC (Amerikaanse toezichthouder). Onduidelijk is of er voldoende dollars tegenover de coin uitgifte staan, maar Bitfinex claimt dat er $ 2,3 miljard dekking is. De hackers, een Amerikaans stel , de 34-jarige Ilya Lichtenstein en zijn 31-jarige vrouw Heather Morgan, woonachtig in New York werden begin februari 2022 gearresteerd. Het ministerie van justitie legde beslag op 94.636 bitcoins De gestolen coins zijn op dit moment 4,5 miljard euro waard. De aanhouding van het Amerikaanse stel zorgt er volgens het ministerie van Justitie voor dat ‘bitcoins geen veilige haven zijn voor criminelen’. “In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de verdachten het gestolen geld geprobeerd wit te wassen in een doolhof van transacties. Het Amerikaanse stel gebruikte de coins om goud, NFT’s en een cadeaukaart mee te kopen.

BitGrail

De Italiaanse cryptocurrency-exchange BitGrail maakt in februari 2018 bekend dat 17 miljoen Nano’s gestolen werden ter waarde van zo’n 139 miljoen euro. De oprichter van de site liet op Twitter weten dat er geen mogelijkheid is om gebruikers schadeloos te stellen. BitGrail ontdekte de hack van de Nano, voorheen Raiblocks en schorste meteen alle activiteiten op het platform, inclusief stortingen en opnames. Andere cryptomunten waar de exchange in handelt, zoals bitcoin, zijn niet buitgemaakt. In een post op Medium haalt het ontwikkelteam uit naar de oprichter van BitGrail, Francesco Firano. Ze beschuldigen hem ervan dat hij het Nano-ontwikkelteam gevraagd zou hebben of de ledger aangepast zou kunnen worden om het tekort te verbloemen. Zij zouden dat geweigerd hebben. De ontwikkelaars spreken verder van de mogelijkheid dat bugs in de software van BitGrail tot het tekort hebben geleid. De oprichter ontkent de beschuldigingen.

Bithump

Bithumb, de grootste Ethereum-beurs van Zuid-Korea en het vierde grootste wereldwijde platform waar cryptocurrencys worden verhandeld werd in juli 2017 gehackt en de accounts van klanten werden leeggehaald. Via de prive computer van een werknemer kregen de hackers data van 30.000 klanten in handen. Bithumb ontkende dat er wachtwoorden werden gestolen, maar dat bleek niet waar Eén van de klanten claimt zo’n 6000 dollar te zijn verloren door de hack. Ethereum is populair in Zuid-Korea: bijna 20 procent van de wereldwijde ethereum-overboekingen is betaald met de Koreaanse munteenheid Won. 19 juni 2018 werd opnieuw ruim 30 miljoen dollar verduisterd tijdens het wisselen van een walletsysteem. Het platform heeft de handel stilgelegd en de toegang tot digitale portemonnees afgesloten. Het is voor klanten niet mogelijk om te storten of op te nemen bij Bithumb.

Bitmain

De beursgang van Bitmain werd opnieuw afgeblazen. De aanvraag voor een beursnotering van het in 2013 opgerichte Chinese Bitmain in Hongkong dateert van 26 september 2018. Bitmain was de grootste miner van China met elf grote mining-centra met 200.000 pc’s. Bitmain draait de laatste kwartalen echter zwaar verlies en in december 2018 werd de helft van de drieduizend medewerkers ontslagen. Bitmain zou over het derde kwartaal van 2018 500 miljoen dollar in het rood staan. De prijzen voor Bitmains apparatuur hebben een dreun gekregen, de Antmine S9 kostte aanvankelijk 5000 dollar en wordt nu verkocht voor 200 dollar per stuk. Bitcoin noteert eind maart 3961 dollar per stuk.

BitMEX

Volgens anonieme bronnen heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), een Amerikaanse toezichthouder, een onderzoek ingesteld naar BitMEX. BitMEX, dat op de Seychellen gevestigd is, is een van ‘s werelds grootste cryptocurrency exchanges. Het biedt beleggers onder andere de mogelijkheid om met een leverage van 100x te handelen met cryptocurrency. Omdat BitMEX niet geregistreerd staat bij de CFTC mogen Amerikanen geen gebruikmaken van het platform. Volgens de anonieme bronnen is er echter een mogelijkheid dat een grote hoeveelheid Amerikanen dit toch gedaan heeft middels een Virtual Private Network (VPN). Zo konden zij de blokkade omzeilen en alsnog gebruikmaken van het platform.

Bitonix

Het Nederlandse Bitonic haalde in 2014 een omzet van 45 miljoen euro en alhoewel het bedrijf geen vergunning van DNB kreeg, ging de beurs van Bitonic, BL3P toch van start.

BitPay

BitPay is s’werelds grootste bitcoin betalingsplatform. Het bedrijf heeft contracten met PSPs Payfirma, Sonic Payments, BillPro, Kadu, OpenPay, and Ixopay en zit in drie werelddelen en meer dan 100 landen. Behalve in San Franciso, New York en Buenos Aires is er ook een vestiging in Amsterdam. Bitpay ontving 30 miljoen dollar van investeerder Index Venures om internationaal uit te breiden.

Bitpoint

Het Japanse cryptoplatform BITpoint Japan heeft zijn activiteiten voorlopig opgeschort, na een hack waarbij waarschijnlijk voor 3,5 miljard yen, omgerekend bijna 30 miljoen euro, aan digitale munten als bitcoin en ripple gestolen is. Dat maakte de eigenaar van BITpoint Japan, Remixpoint, bekend. De berichtgeving rond de hack bij BITpoint had niet direct invloed op de koers van virtuele valuta. Dat valt op te maken uit gegevens van Coinmarketcap, dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt.
Bitstamp

Het Sloveense Bitstamp heeft, als eerste beurs in Europa van de autoriteiten in Luxemburg een vergunning gekregen als financiële instelling. waarmee ze mogen opereren in alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Bitstamp moet voortaan aan dezelfde regels voldoen als banken en klanten hebben ook dezelfde bescherming. Bitstamp heeft zeker twee jaar aan de goedkeuring gewerkt. In 2015 werd bij Bitstamp een wallet gehacked waarbij 19.000 bitcoins verdwenen met een waarde van zo’n 4,4 miljoen euro.

Bter

De Chinese bitcoinbeurs Bter wil de 7.170 verdwenen bitcoins die in februari via de ‘witwastool’ Bitcoin Fog gestolen werden terugbetalen aan de gedupeerden.

CHZ/Chiliz

De tweede grootste crypto verliezer van 2023 is chiliz (CHZ). Dit project richt zich voornamelijk op de sportwereld. Zo helpt het voetbalclubs eigen fantokens uitbrengen zodat fans een stukje van de club kunnen bezitten. Chiliz heeft in het verleden grote winsten bezorgd, maar dit jaar was het anders. Mede doordat er steeds minder nieuwe gebruikers aan boord stapten, heeft de chiliz koers het nu moeilijk. De altcoin staat daarmee, ondanks een goed tweede helft van het jaar, 16% in het rood.

Coin.mx

Anthony Murgio (33) van Coin.mx is 27 juni 2017 in New York wegens fraude veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Murgio had tijdens het proces schuld bekend en spijt betuigd. Veel gebruikers van zijn beurs waren slachtoffers van ransomware, die de makers daarvan in bitcoins moesten betalen om hun bestanden terug te krijgen. Murgio werd zelf niet verdacht van de ransomware gijzelingen, maar wel ,,misbruikte hij de wanhoop om er zelf van te profiteren. Zijn opdrachtgever Gery Shalon was in 2015 al opgepakt in Israël en in 2016 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het proces tegen hem loopt nog. Hij zou zeker negen grote bedrijven hebben gehackt, waaronder JPMorgan Chase in 2014. De hack bij JPMorgan betrof het verduisteren van data van 80 tot 100 miljoen klanten van de bank. Voor de transacties en het witwasen gebruikten zij hun Bitcoinwisselkantoor Coin.mx. Murgio werd voordat hij berecht werd vrijgelaten met een borgsom van 100.000 dollar. Hij werd 21 juli gearresteerd in Florida waar hij woonde. Tussen 2013 en 2015 zou hij voor tienduizenden klanten voor minstens 1.8 miljoen dollar hebben witgewassen.

Coinbase

14 april 2021 ging Coinbase, met een marktwaarde van circa 99,6 miljard dollar naar de Nasdaq beurs. Het bedrijf, in 2012 opgericht door Brian Armstrong en Fred Ehrsam, is actief in meer dan honderd landen. Er zullen overigens geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het gaat om een zogenoemde direct listing. Daarbij kunnen bestaande aandeelhouders via de beurs aan nieuwe beleggers verkopen. Bitcoin bereikte begin vorige maand al een waarde van 60.000 dollar, aangewakkerd door het besluit van Tesla om voor 1,5 miljard aan Bitcoin in te kopen. In de VS kun je met bitcoins afrekenen via de Shiftcard van Coinbase. Het betaalde bedrag wordt omgerekend naar bitcoins afgeschreven van de Coinbase wallet van de gebruiker en de ontvanger ontvangt het bedrag gewoon in dollars. De creditcard is verkrijgbaar in 24 staten in Amerika. Met de shiftcard kun je bij elke winkel betalen die ook Visa-kaarten accepteert en je kunt er mee pinnen. De card kost 10 dollar. Coinbase Global, het grootste handelsplatform ter wereld wil 14 april 2021 naar de Nasdaq beurs. De SEC, gaf begin april toestemming voor de beursgang. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar met een direct listing kunnen bestaande aandeelhouders vanaf de 14e hun aandelen via de beurs aan nieuwe beleggers verkopen. De SEC heeft  Coinbase in 2023 aangeklaagd, omdat het bedrijf de federale effectenwetten overtreedt door zonder vergunning cryptodiensten beschikbaar te maken voor het grote publiek. Verder zou de Coinbase Wallet fungeren als een niet-geregistreerde makelaardij. Het nieuws over de zaak had meteen invloed op de koers van de Bitcoin. Een soortgelijke zaak pakte verkeerd uit voor concurrent Binance die een boete van 4,3 miljard dollar kreeg.

Coincheck

De grote Japanse exchange claimt dat het door een hack in januari 2018 ongeveer 58 miljard yen is kwijtgeraakt aan zogenaamde NEM-tokens, omgerekend 430 miljoen euro. De is de waarde van de gestolen tokens is hoger dan bij de hack op Mt. Gox. In totaal werden 523 miljoen NEM-tokens gestolen van gebruikers. Er zou geen andere valuta, zoals bitcoin, zijn gestolen.

Coindash

Hackers wisten eerder ook het Ethereum-betaaladres van startup Coindash te veranderen en wisten zo miljoenen dollars naar hun eigen rekening door te sluizen. Investeerders die 8 miljoen dollar aan Ethers overmaakten naar het verkeerde adres krijgen wel alsnog hun aandeel in Coindash. Met de crowdfundingactie werd nog 6,4 miljoen dollar opgehaald voordat de hack plaatsvond. De hack vond een week later plaats nadat Zuid-Korea’s grootste Ethereum-beurs werd gehackt. Het is onduidelijk hoeveel bij deze hack is buitgemaakt, maar het gaat in ieder geval om tienduizenden dollars. De hackers slaagden erin om in te loggen bij accounts van gebruikers en vervolgens hun Ethereum over te boeken naar een andere rekening.

Coinmerce

Coinmerce is in 2017 opgericht en nam 17 juli 2023 honderdduizenden klanten over van Binance. Binance kwam in problemen en moest in Nederland stoppen, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 3,3 miljoen euro had opgelegd. Het op de Kaaimaneilanden gevestigde bedrijf bood namelijk zonder vergunning cryptodiensten in Nederland aan. Coinmerce rekent relatief hoge handelskosten tussen de 0,4% en 2,5% per transactie. Deze handelskosten veranderen continu en zijn afhankelijk van de munt en de huidige vraag en aanbod. Coinmerce Earn is een manier om een passief inkomen te verdienen op enkele cryptocurrencies, zoals bitcoin, ethereum, litecoin (LTC), Ripple (XRP) en meer. Coinmerce leent jouw cryptomunten uit aan derden die daar vervolgens risico mee nemen. Coinmerce biedt rentepercentages die kunnen oplopen tot 15%, maar dit gaat niet zonder enig risico. Ook biedt Coinmerce een optie genaamd ‘geautomatiseerd handelen’. Met deze optie kun je de investeringsstrategieën van ‘trading bots’ volgen die automatische koop- en verkooporders voor jou invoeren. Voor mensen die niet zelf de tijd of kennis hebben om actief te gaan handelen, kan dit een interessante optie zijn. ’Alle risico’s verbonden aan het gebruik van de beleggingsstrategieën die worden aangeboden door Coinmerce of via (een) derde partij(en) blijven voor rekening van de gebruiker. Crypto staking houdt in dat je je cryptomunten bewaart om op die manier bij te dragen aan de veiligheid van de blockchain.

Coinrail

Bij de Zuid-Koreaanse exchange Coinrail werd 10 juni 2018 bij een hack ongeveer 40 miljoen dollar, oftewel 33 miljoen euro buitgemaakt aan npxs, atx, Pundi X en nper coins. Het adres dat door de aanvaller gebruikt zou zijn, toont verschillende transacties. Coinrail zegt dat 70 procent van de totale reserves veilig zijn opgeslagen en naar een cold wallet zijn verplaatst en dat twee derde van de gestolen valuta werd veiliggesteld door bevriezingen en terugboekingen.

Confido

Joost van Doorn de Nederlander achter Ethereum-startup Confido is verdwenen. Gedupeerden die in de startup investeerden zijn in totaal 318.000 euro kwijt. Confido, dat zichzelf een blockchain-app voor het traceren van pakketjes noemt, haalde tussen 6 en 8 november geld op met een ICO. De website van Confido, het Facebook- en Twitter-profiel, de blogs op Medium en de LinkedIn van Van Doorn waren plotseling verwijderd. Van Doorn die eerder zei ‘juridische problemen’ te hebben en daardoor mogelijk te moeten stoppen gaf geen gehoor meer. De website van Confido staat ingeschreven op een adres in Berlijn waar appartementencomplexen staan, en met een Japans telefoonnummer dat niet werkt. Ook het e-mailadres, dat geregistreerd staat bij ProtonMail, werkt niet meer. Een supportmedewerker van Confido schrijft dat hij ‘geen idee heeft’ wat er precies is gebeurd. De Confido-tokens die investeerders hebben gekregen in ruil voor hun ethers zijn inmiddels nauwelijks meer iets waard. Het bedrijf dat de tokens heeft uitgedeeld, TokenLot, zegt tegen Motherboard dat het ‘erg goede oplichters’ waren.

Cloudmnr.io

De dienst Cloudmnr.io, een online dienst waar gebruikers via de cloud nieuwe Bitcoins kunnen minen is gehackd. De website gebruikte inloggegevens én wachtwoorden van gebruikers in plain-text op de server. De hackers hebben wachtwoorden op de homepage van CloudMnr. te koop gezet en voor “geïnteresseerden” de rest van de database voor 1 Bitcoin. Op de homepage hebben de hackers 1000 adressen te koop gezet. Mogelijk zijn er daarnaast ook Bitcoins gestolen. De verdachten handelden in bitcoins die zij met zwart/crimineel verkregen miljoenen euro’s aankochten tegen een hoog commissietarief om het op die manier wit te wassen. Bitcoins worden vaker gebruikt voor de aankoop van verboden goederen, zoals drugs, wapens en identiteitsbewijzen, op ondergrondse verkoopsites. De betreffende bitcoinaccounts zijn zo veel als mogelijk bevroren. Bij de doorzoekingen werden computers, drugs, wapens en administratie in beslag genomen.

Crypto.com

Crypto.com heeft sinds juli 2023 een registratie bij De Nederlandse Bank gekregen. Omdat Crypto.com nu een registratie heeft, mag het bedrijf onder meer reclame maken en het kantoor hier vestigen. Directeur is Kris Marszalek.  DNB legde een boete op van 2.850.000 euro . De beurs had in Nederland cryptodiensten aangeboden zonder een wettelijk vereiste registratie bij de centrale bank. Crypto.com was van mei 2020 tot november 2022 in Nederland actief zonder de vereiste registratie. De boete werd al in oktober opgelegd, maar DNB heeft dat nu pas naar buiten gebracht. Crypto.com valt onder het statutair in Ierland gevestigde Foris Dax Global Limited.Volgens DNB zijn de overtredingen “dermate ernstig en verwijtbaar” dat de boete, waarvoor een basisbedrag van 2 miljoen euro geldt, is verhoogd met 850.000 euro.

Crypto.exchange

Dit bedrijf adverteerde dat ze binnen een half uur bitcoin konden ruilen voor cash, maar in de praktijk gebeurde dat niet en kwamen er veel klachten over deze dienst. Criminelen hebben 17 januari 2021 voor ruim 30 miljoen dollar (zo’n 26,4 miljoen euro) aan bitcoin en ethereum buitgemaakt. Het handelsplatform werd na de hack bekritiseerd omdat het in eerste instantie vaag bleef over wat er was gebeurd. 483 gebruikers werden van hun cryptomunten beroofd. Volgens Crypto zijn hun verliezen volledig vergoed. Transacties werden goedgekeurd zonder dat de tweestapsverificatie werd ingevoerd. Het systeem dat voor tweestapsverificatie werd gebruikt, is na de aanval gewijzigd. Klanten die willen inloggen, moeten daarom overstappen op een nieuw systeem.

Cryptsy

Duizenden bitcoin verdwenen in juli 2014 bij het faillissement van handelsplatform Cryptsy. Cryptsy beweert dat de 13.000 bitcoin en 300.000 litecoins met een waarde van 7,5 miljoen dollar door hackers werden gestolen. Cryptsy heeft uitstaande verplichtingen ter waarde van 10.000 bitcoin (4,15 miljoen dollar). Het hack-schandaal kwam uit nadat al maanden lang geen bitcoins konden worden opgenomen.

EOS

EOS (EOS) is de op twee na grootste daler dit jaar. De crypto begon het jaar nog goed, maar daalde uiteindelijk van april tot oktober flink met bijna 60%. In de laatste maanden van het jaar kon het nog een deel van de verliezen goed maken door met 50% te stijgen. Desalniettemin staat de Ethereum (ETH) concurrent met 7,2% in de min ten opzichte van 1 januari.

FTX

In New York begon 3 oktober 2023 het proces tegen de 31 jarige Sam Bankman-Fried, nadat hij 12 december 2022 werd gearresteerd in zijn 30 miljoen dollar kostende villa op de Bahama’s op verdenking van de grootste fraude in de Amerikaanse geschiedenis. In november 2022 vroeg FTX uitstel van betaling aan  waarna de beerput open ging. FTX, dat zowel binnen als buiten de cryptowereld een van de grote jongens was ging ten onder aan fraude. Toen FTX failliet werd verklaard, bleek  dat er 10 miljard dollar naar Alameda was overgeboekt waarvan 1 miljard dollar verdween naar de Kaaimaneilanden. Van een geschatte waarde van 40 miljard ging FTX naar een tekort van 9 miljard dollar. Sam Bankman-Fried gaf persoonlijk opdracht tot het misleiden van klanten van zijn cryptohandelsplatform, verklaarde Caroline Ellison bij de rechter. Zij bekende vorig jaar zelf al schuld aan grootschalige fraude, Alameda, het investeringsfonds van Bankman-Fried gebruikte volgens haar zo’n 10 miljard dollar van FTX-klanten. In 2017 richtte hij cryptohandelshuis Alameda op en in 2019 bracht hij FTX naar de beurs gesteund door onder andere Katy Perry, Bill Clinton, Tom Brady, Tony Blair en zelfs Blackrock en Softbank. Begin 2022 was het bedrijf 31 miljard euro waard. Op 2 november 2022 publiceerde Coindesk hoe FTX gaten op de balans van cryptohandelshuis Alameda vulde. Alameda leende veel geld aan andere zwakke cryptobedrijven. Om dit te verhullen werd de eigen cryptomunt van FTX, FTT, voor veel waarde op de balans gezet. De koers van FTX daalde na de publicatie enorm. Binance zegde het vertrouwen op en klanten haalden hun crypto weg bij FTX. De waarden van cryptomunten daalde wereldwijd 230 miljard dollar. Een week later konden klanten van FTX al niet meer bij hun accounts. De grote cryptobedrijven wilden geen zaken meer doen met FTX. Vooral voor Solana was dat een probleem omdat FTX voor 685 miljoen dollar aan Solana bezit. Voor de zeven aanklachten, twee voor fraude en vijf voor samenzwering werd hij op alle fronten schuldig verklaard. Tijdens het proces werd hij er van beschuldigd 8 miljard dollar (ruim 7,5 miljard euro) van zijn klanten te hebben gestolen. Dat maakt de zaak een van de grootste financiële fraudes ooit. Tijdens de rechtszaak hebben diverse vrienden en collega’s verklaard dat Bankman-Fried persoonlijk opdracht had gegeven tot het misleiden van zijn klanten. De maximale straf voor fraude en samenzwering is 110 jaar. In de zitting op 28 maart 2024 in de VS werd 40 tot 50 jaar cel geëist maar hij kreeg 25 jaar. Een groep investeerders en klanten van de failliete cryptobeurs FTX heeft een schikking getroffen met medeoprichter Sam Bankman-Fried. Zij laten hun claims vallen in ruil voor Bankman-Frieds medewerking in hun zaken tegen andere betrokkenen, onder wie een aantal sterren. De schikking werd 19 april 2024 ingediend bij een rechtbank in de Amerikaanse stad Miami.

GBL

In China verdween 3,1 miljoen euro aan bitcoin omdat GBL, een wisseldienst voor bitcoins, plotseling was verdwenen. Half november 2013 besloot de New York State Department of Financial Services, ofwel de NYFDS daarom om een aantal hoorzittingen te houden om te onderzoeken of er een Bitlicense moet komen.

JPEX

Deze cryptobeurs uit Hong Kong werd van overheidswege gesloten vanwege fraude. 11 medewerkers werden gearresteerd nadat 170 miljoen euro aan Hong Kong Dollars werd geïncasseerd.

Koinz Trading

Koinz Trading van oprichter Berry van Mourik lijkt de boel te hebben geflest en ging failliet. Het bedrijf zou op bestelling computers inzetten om te minen zonder dat de klant daar omkijken naar had. Eerst zouden er problemen zijn met een server in China, toen was hij opgelicht door een zakenpartner en vervolgens moest hij met spoed oogoperaties ondergaan. De ondernemer werd door de rechter veroordeeld tot teruggave van de “geleasde” computers maar cliënten betwijfelen of deze wel bestaan. Het bedrijf heeft grote betalingsachterstanden opgebouwd. Van Mourik ontkent alle beschuldigingen. De geclaimde schade zou circa 1,8 miljoen euro bedragen, exclusief de gemiste inkomsten van september tot januari dit jaar uit de te maken bitcoins. Zo’n 60 klanten hebben een claim ingediend. Zij kochten systemen voor 6100 euro per stuk plus een beheertarief van 23 euro per maand. Van Mourik beloofde dat iedere maand 0,3 Bitcoin zou worden aangemaakt en dat zou bij de toenmalige koers maandelijks dan zo’n 3500 euro hebben opgeleverd. Volgens advocaat Marco Kalmijn, die de gedupeerden bijstaat, zou er in totaal voor enkele miljoenen in de onderneming geïnvesteerd. Barry van Mourik is een voormalige autohandelaar die al eens persoonlijk failliet is verklaard.

Kraken

Kraken, een van ’s werelds grootste bitcoinbeurzen lag begin januari enkele dagen stil voor een onaangekondigde systeemupdate. Na afloop bleken orders niet uitgevoerd en melden zij nu dat opnames geblokkeerd zijn voor minimaal 12 uur en dat fiattering voor orders twee extra dagen in beslag neemt. Ook wordt het recht voorbehouden om de site zonder aankondiging nogmaals uit de lucht te halen.

Kucoin

Op 26 september 2020 was er een hack bij KuCoin exchange. De CEO Johnny Lyu, meldt dat er verdachten zijn aangewezen en dat er nu vervolgstappen gezet kunnen gaan worden. De in Singapore gevestigde exchange zag ongeveer $150 miljoen aan bitcoin (BTC), ethereum (ETH) en een aantal ERC-20 tokens verdwijnen. Later bleek er circa 204 miljoen dollar te zijn ontvreemd. De gestolen cryptocurrencys zijn:Veel van de gestolen crypto kon op een zwarte lijst gezet worden waardoor de hackers ze niet om zouden kunnen zetten via exchanges. Bij een aantal cryptocurrencys was dit echter niet mogelijk en dus konden de hackers er alsnog vandoor gaan met een deel van de buit.

Mt. Gox

Bitcoin handelsplatform Mt. Gox vroeg eind februari 2014 in Tokio uitstel van betaling aan, nadat er 744.408 Bitcoin werd verduisterd en ging daarna failliet. Ook de moedermaatschappij Tibanne heeft faillissement aangevraagd. Mt Gox verhandelde rond 2013 ongeveer 70 procent van alle bitcointransacties en had een uitstaande schuld van 46 miljoen euro. Mark Karpeles de ex-baas van Mt. Gox is in augustus in Japan gearresteerd en aangeklaagd wegens fraude en verduistering omdat hij zelf in 2013 zou hebben ingebroken in het computersysteem van de beurs en bitcoins ter waarde van 255 miljoen euro hebben gestolen. Toen de website van Mt. Gox op zwart ging zorgde dat voor grote onrust. De waarde van de bitcoin zakte behoorlijk. Volgens de aanklagers heeft Karpeles bitcoins ter waarde van 2,3 miljoen euro in eigen zak gestoken. Tussen 2011 en 2013 zou hij tientallen keren gegevens hebben aangepast, waarbij ook geld werd verstuurd naar zijn andere bedrijven. Mt Gox ging uiteindelijk in 2014 failliet, toen bleek dat 800.000 bitcoins zoek waren. In een periode van begin 2011 tot mei 2013 zouden minstens 300.000 bitcoins weg gesluisd zijn die niet via de site werden verhandeld. Vooral in 2011 is een groot deel van de bitcoinvoorraad verdwenen en daarna in kleinere aantallen in 2012 en 2013. Mark Karpeles, de voormalig directeur wil het platform terugbrengen en denkt hier 245 miljoen dollar voor nodig te hebben. De advocaat van Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi bezit grote hoeveelheden bitcoins en kan hierma de koers beïnvloeden door grote aa- of verkooen te doen. In een rapport schrijft Kobayashi dat hij bijna 36.000 bitcoin (BTC) en 34.000 bitcoin cash (BCC) van de hand heeft gedaan sinds september 2017. In totaal leverde dat zo’n 400 miljoen dollar op. Mt. Gox heeft nog 166.344 bitcoin over( zo’n 1,5 miljard dollar). Na een rechtszaak werd bepaald dat schuldeisers die zich kunnen legitimeren en bewijzen dat ze slachtoffer waren in Bitcoin en Fiat zullen schadeloos gesteld zullen worden. Schuldeiseres hebben tot 22 oktober 2018 de tijd om hun vordering bij de curator in te dienen. De namen van de slachtoffers zijn nog altijd te vinden op het internet. Zo is er een databestand met de namen van meer dan tweeduizend Nederlanders gelekt. BNR, dat het databestand in handen heeft, meldt dat onder meer te zien is hoeveel bitcoins deze personen in hun wallet hadden staan. Onder de namen bevinden zich enkele bekende ondernemers, journalisten en iemand met een verleden bij de politie. Downloadlinks naar de databestanden staan open en bloot op onder meer Reddit en pastebin.

MGT Capital

Softwarebeveiliger en techondernemer John McCafee, die ook in alternatieve munten als Ethereum en Monero zit, steekt zijn hele vermogen ter waarde van 4 miljoen dollar in het mijnen van bitcoins. Met MGT Capital wil hij tot het grootste bitcoin mijnbedrijf ter wereld uitgroeien. MGT Capital kan hierdoor nog eens duizend extra computers aanschaffen om 225 bitcoins per maand te kunnen mijnen in plaats van de huidige 100.

MyCoin

Vijf verdachten zijn in Hong Kong gearresteerd in verband met het instorten van MyCoin. De verdachten haalden miljoenen dollars op van 43 welwillende investeerders.

NiceHash

Eind 2017 werd voor 57 miljoen euro aan bitcoin gestolen bij een hack . Het gaat om in totaal 4700 bitcoin. Daarbij leek het te gaan om de inhoud van de wallets van gebruikers van de miningdienst. De Sloveense dienst ging onmiddellijk na de ontdekking offline en meldde in eerste instantie dat ze offline waren vanwege onderhoud. Nicehash is een miningdienst, waar gebruikers hun hardware kunnen laten gebruiken om onder meer cryptomunten als monero en ethereum te minen, waarna de dienst gebruikers uitbetaalt in bitcoins.

OKX

OKX, een bekende cryptobeurs, heeft vandaag de lancering van zijn platform en Web3 Wallet aangekondigd. Met de lancering van zijn gecentraliseerde crypto-exchange in Nederland biedt dit platform toegang tot spothandel en conversiediensten voor meer dan 150 cryptovaluta. Het lokale OKX biedt 150 cryptocurrencies, waaronder meer dan 60 crypto-europaren met diepe liquiditeit. Nederlandse klanten kunnen gebruik maken van iDEAL, het populairste betaalsysteem van het land, voor het direct gratis storten van fiat-euro’s
AMSTERDAM, 3 juni 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — OKX , een toonaangevend wereldwijd crypto-exchange- en Web3-technologiebedrijf, heeft vandaag de officiële lancering aangekondigd van zijn gecentraliseerde crypto-exchange en zijn OKX Wallet in Nederland. Op de gecentraliseerde beurs kunnen Nederlandse klanten nu genieten van spothandel (kopen en verkopen) en conversiediensten voor meer dan 150 cryptocurrencies, waaronder meer dan 60 crypto-europaren. OKX biedt ook naadloze stortingen en opnames in euro’s, evenals toonaangevende Web3-functies via de OKX Wallet in Nederland. Via de gecentraliseerde OKX-beurs hebben inwoners van Nederland nu toegang tot spothandel, conversies en het verdienen van diensten. Zowel voor de klantenondersteuning als op de website en app wordt de Nederlandse taal aangeboden. De geavanceerde maar gebruiksvriendelijke OKX Wallet van OKX biedt een toegangspoort tot de Web3-wereld, waardoor klanten de volledige voogdij over hun eigen crypto kunnen behouden. Dankzij de integratie van OKX met iDEAL , het populairste online betaalsysteem van Nederland, kunnen Nederlandse klanten direct en kosteloos geld op hun rekening storten. Stortingen en opnames via Single Euro Payments Area (SEPA) zijn ook gratis beschikbaar voor Nederlandse klanten. OKX Europe General Manager Erald Ghoos zei : “De lancering van onze gecentraliseerde beurs en OKX Wallet in Nederland is een belangrijke mijlpaal in onze langetermijnbetrokkenheid bij het land. We hebben een deskundig lokaal team ingehuurd onder leiding van onze Benelux Regional Manager Roy van Krimpen en hebben de lokale feedback zeer serieus genomen toen we ons product hier hebben ontworpen. Het resultaat is een reeks cryptoproducten en -diensten die tegemoetkomen aan de behoeften van de Nederlandse gemeenschap, waarbij de nadruk ligt op gemak, lage handelskosten en naadloze eurostortingen en stortingen. Dit is nog maar het begin van onze reis en we kijken ernaar uit om vertrouwen op te bouwen en hier een steunpilaar te worden. Inwoners van Nederland die zich willen aanmelden voor OKX worden uitgenodigd om de OKX-website te bezoeken of de OKX-app te downloaden via de App Store of Google Play en het verificatieproces te voltooien. Om de lancering te vieren heeft OKX een nieuwe gebruikersbonus van maximaal € 50 geïntroduceerd voor alle nieuwe klanten die zich vanaf vandaag tot en met 3 juli aanmelden. Voor haar gecentraliseerde uitwisselingsdiensten in Europa beschikt OKX over een registratie als cryptodienstverlener bij De Nederlandsche Bank (DNB) en over een licentie als dienstverlener voor virtuele financiële activa in Malta. In lijn met haar toewijding aan transparantie was OKX een van de eersten in de crypto-industrie die eind 2022 maandelijks Proof of Reserves publiceerde om de volledige ondersteuning van klantfondsen op het platform te valideren. Met 19 opeenvolgende maandelijkse snapshots blijft OKX de adoptie van nieuwe en verbeterde rapportagestandaarden door de sector stimuleren. De officiële lancering van de gecentraliseerde uitwisselings- en Web3-portemonneediensten van OKX volgt op de rebranding van Okcoin Europe Ltd. naar OKX, evenals de benoeming van Erald Ghoos als OKX European General Manager in maart. Er zullen voortdurend meer tokens worden aangeboden voor Nederlandse klanten; kijk hier voor de meest recente lijst met aangeboden tokens. OKX lokt klanten met een nieuwe gebruikersbonus van maximaal € 50 en scheept deze na aanmelding af met 20 euro. Opzeggen van het account is online niet mogelijk gemaakt.

OKEx

Xu Mingxing, de oprichter van de OKEx exchange en moederbedrijf OKEx werd door beleggers beschuldigd en is door de Shanghaise politie gearresteerd en enkele uren verhoord op verdenking van fraude met WFEE Coins. WFEE Coin is een bedrijf waarvan Xu aandeelhouder zou zijn, hetgeen hij zelf ontkend. Als blijkt dat Xu inderdaad aandeelhouder was van deze ICO zal dat gevolgen hebben voor OKEx exchange die met een dagelijks handelsvolume van meer dan 700 miljoen dollar, na Binance de grootste crypto-exchange ter wereld is.

Parity

Hackers stalen ook 30 miljoen dollar aan Ethereum van het bedrijf Parity. In totaal werden er 150.000 ethers ter waarde van ruim 26 miljoen euro gestolen. Oprichter Gavin Wood raadt alle gebruikers aan om zijn of haar Ethers naar een ‘veilig adres’ te sturen of de software te updaten waarin het lek is gedicht. Parity is een digitale portemonnee (wallet) om ethers in te bewaren. De app kan worden geïntegreerd in de browser

Petro

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft in de voorverkoop voor 600 miljoen euro aan petros verkocht. Hij beschouwt de virtuele munteenheid als een concurrent van de Amerikaanse dollar

QuadrigaCX

Gerald Cotten, de oprichter en eigenaar van handelsplatform QuadrigaCX, is op 30-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij had als enige toegang tot de wachtwoorden van zijn klanten, die hierdoor geen toegang meer hebben tot de digitale wallet met in totaal 190 miljoen Canadese dollar (€m127 miljoen). Zijn weduwe, Jennifer Robinson, heeft surseance van betaling voor het bedrijf aangevraagd en onder ede verklaard dat Gerald de enige is met toegang tot de codes. Jennifer wordt bedreigd door beleggers die denken dat haar man helemaal niet dood is Gerald leed aan de ziekte van Crohn, wat doorgaans geen dodelijke aandoening is. Hij overleed na een bezoek aan India, waar hij was om een weeshuis te openen.

Safello

Een Nederlandse ondernemer Frank Schuil (30), wil vanuit Stockholm heel Europa aan de Bitcoin krijgen en is hiervoor in 2013 gestart met Safello, een platform voor het kopen en verkopen van bitcoin gefinancierd door het in 2012 opgerichte Coinapult.

Silvergate

In 2019 ging Silvergate naar de beurs. De Californische bank Silvergate die 11 miljard aan activa beheerde liquideerde in maart 2023 en betaalde de deposito’s terug. De cryptobank Silvergate werd onderzocht door regelgevers en er liep een strafrechtelijk onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De problemen werden erger doordat de bank activa met verlies verkocht en stopte met haar betalingsnetwerk. Silvergate werd opgericht in 1988 en verstrekte vastgoedleningen. In 2013 ging het bedrijf in de cryptocurrency. Klanten konden renteloze deposito’s aanhouden en elkaar betalen bij de handel in digitale activa. Het netwerk van Silvergate verwerkte alleen Amerikaanse dollars en euro’s.  Uiteindelijk trok het Silvergate Exchange Network 11,9 miljard dollar aan digitale activa aan (stand op 30 september vorig jaar).

Tech Bureau

Bij Tech Bureau werd 14 september 2018 in drie dagen tijd circa 60 miljoen dollar aan cryptocurrency met een hack gestolen. 51 miljoen aan Bitcoin en Bitcin Cash waarvan 16 miljoen van het bedrijf zelf waren na de hack verdwenen. Het gat moest gedicht worden door het bedrijf deel te verkopen aan Fisco voor 38 miljoen euro.

TeraExchange

Koersbewegingen van de bitcoin zijn af te dekken bij TeraExchange. Het eerste bedrijf dat hiervoor toestemming heeft gekregen van de Amerikaanse toezichthouder CFTC. Het derivaat geeft de mogelijkheid de waarde van een bitcoin te koppelen aan een dollarwaarde.

Thodex

Het Openbaar Ministerie in Turkije is een onderzoek gestart naar de ceo van handelsplatform Thodex. Eigenaar Faruk Fatih Özer zou het land zijn ontvlucht met 1,7 miljard euro aan cryptocurrency van de gebruikers van het platform.
Er zijn 62 mensen aangehouden in Turkije die met de oplichting te maken zouden hebben, maar Özer zelf is nog altijd spoorloos. Hij zou volgens de politie eerder deze week naar de Albanese hoofdstad Tirana zijn gevlogen.
Het platform had bijna 400.000 actieve gebruikers. Duizenden van hen hebben in Turkije al melding gedaan van fraude nadat ze enkele dagen geleden opeens geen toegang meer konden krijgen tot hun account. Ook geld opnemen ging niet meer, waardoor ze al gauw het vermoeden kregen dat ze waren opgelicht. De Turkse financiële opsporingsdienst MASAK blokkeerde daarna de rekeningen van het bedrijf en begon samen met de politie en het openbaar ministerie een onderzoek. Het hoofdkantoor van Thodex is inmiddels doorzocht in de hoop op meer informatie. Thodex heeft in een verklaring laten weten dat de ‘negatieve berichten’ in de media niet kloppen. Er zouden volgens Thodex fondsen en banken zijn geweest die in het bedrijf wilden investeren. Om dit rond te krijgen, moesten alle transacties van gebruikers worden stopgezet. Dat zou vier tot vijf dagen duren. Daarnaast zou eigenaar Özer volgens het bedrijf binnenkort weer terugkeren naar Turkije. In de verklaring staat dat hij mee zal werken aan alle lopende onderzoeken. Gebruikers zelf geloven hier echter niets van, laten velen van hen weten op sociale media. Onlangs werd duidelijk dat er geen totaalverbod komt op cryptocurrency in het land, maar wel zal de wet- en regelgeving voor de crypto-sector aangescherpt worden, waaronder dus het verbod op betalingen met cryptocurrency.

Tornado Cash

De 29 jaar oude Rus Alexey P. werd in de zomer van 2022 door de FIOD opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan witwassen via de door hem ontwikkelde softwaretool Tornado Cash. De Rus woonde in Amsterdam en zat achter Tornado Cash software die verschillende crypto-geldstromen kon mixen om zo de privacy van de gebruiker te verstevigen. Al tijdens de arrestatie werd bekend dat het vermoedelijk om het witwassen van 1,2 miljard ging tussen 9 juli 2019 en 10 augustus 2022. Mogelijke standplaatsen waren volgens het OM Nederland, Amerika, Rusland en Dubai.. De Rus kwam 26 maart voor de rechter. Tornado Cash werd in 2019 gelanceerd. Toen P. werd gearresteerd zou er al voor $7 miljard zijn witgewassen. Twee andere ontwikkelaars, Roman Storm en Roman Semenov, kijken ook aan tegen een rechtszaak in september in de VS. Storm pleit onschuldig te zijn en Semenov weet vooralsnog uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie. Ook Alexey P. pleit onschuldig te zijn en alleen maar softwareontwikkelaar te zijn. Het OM eist ruim vijf jaar cel. Tornado Cash is de mixer die verreweg de meeste aandacht krijgt, voor een deel doordat de Amerikaanse overheid deze dienst in 2022 aan banden legde. In april kwam daar een rechtszaak tegen de oprichters achteraan, maar de VS is niet van plan om mixers volledig te verbieden. Afgelopen maart werd bekend dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie doorgaat met de rechtszaak tegen Tornado Cash-medeoprichter Roman Storm. Hij zou namelijk gewoon de wet hebben overtreden door criminelen indirect te helpen met witwassen door Tornado Cash te ontwikkelen. Dat ligt in lijn met de eis van het Nederlandse Openbaar Ministerie, die Storm’s collega Alexey Pertsev voor het gerecht heeft gesleept. Het gevecht tegen Tornado Cash loopt dus al een tijd. Het heeft er zelfs toe geleid dat transacties van Ethereum (ETH) validators met Tornado Cash niet op de blockchain worden gezet. Dat is namelijk tegen de wet. Dit zorgde voor heftige discussies over censuur en centralisatie, die nog steeds gaande zijn in crypto-land. Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin noemde deze centralisatie en censuur zelfs de grootste problemen van het netwerk. Om te voorkomen dat de overheid mixers volledig verbiedt, lopen er een aantal donatie-acties om het juridisch proces van de Tornado Cash-oprichters te bekostigen. Eerder deze week heeft Buterin een groot bedrag gedoneerd.

Upbit

In Zuid-Korea is het handelsplatform Upbit onderwerp van fraude onderzoek door de autoriteiten. Het platform doet $1,5 miljard aan transacties per dag.

Wormhole

Bij een hackaanval op cryptoplatform Wormhole is ruim 283 miljoen euro aan crypto gestolen. Het is de op drie na grootste cryptobankroof ooit. Er zijn zo’n 120.000 ethereum verdwenen. Het platform biedt de hackers 10 miljoen dollar aan voor het vinden van het zwakke punt in het systeem, als ze de buit teruggeven. Via platforms als Wormhole kunnen gebruikers beleggen in of betalen met cryptomunten. Dat gebeurt zonder tussenkomst van traditionele banken. Deze financiële tak is een enorme groeimarkt: veel mensen beleggen erin nu sparen niets meer oplevert, of zelfs geld kost. Volgens Elliptic gaat er inmiddels zo’n 219 miljard euro om in de zogenoemde DeFi-markt, oftewel gedecentraliseerde financiering. Maar het systeem is ook gevoelig gebleken voor hackers. Vorig jaar werd er voor ruim 9,3 miljard euro aan fraude gepleegd of buitgemaakt via hackaanvallen. De grootste cryptobankroof tot nu toe was in augustus vorig jaar. Er werd toen voor ruim 540 miljoen euro aan cryptomunten ontvreemd. Uiteindelijk stortten de daders het leeuwendeel van dit bedrag terug. Mogelijk deden ze dat omdat het moeilijk is om grote bedragen wit te wassen op de cryptomarkt.

Xapo

Bitcoinbank Xapo heeft met behulp van twee investeringsmaatschappijen (Ribbit Capital en Fortress Investment Group) 20 miljoen dollar geïnvesteerd in kluizen met gewapende bewakers waar bitcoins worden bewaard op een computer die nog nooit online is geweest. De bitcoins bij Xapo zijn zelfs verzekerd wanneer het bedrijf failliet zou gaan.


Wallets

Het is belangrijk dat je bij het kiezen van een wallet, goed nagaat wat de meest geschikte wallet is. Niet elke wallet ondersteunt alle cryptocurrency. Er zijn online en offline wallets om Cryptocurrency in te bewaren. Een online wallet is in beheer van een platform op internet. Over een offline wallet heb je zelf de controle via je smartphone, computer of usb-stick. Online wallets zijn populair door het gemak, vooral bij beginners. De bekendste online wallet is Coinbase waar je na identiteitscontrole kunt handelen en opslaan. Een online wallet kan wel makkelijk gehackt worden. Ook de cryptocurrency beurzen Youbit (Zuid-Korea) en NiceHash (Slovenië) zelf werden gehackt. Het beste is om zelf een Bitcoinadres op de computer te genereren. Dit neemt wel enige dagen en harde schijfruimte in beslag. Voor het opzetten hiervan kun je terecht bij Bitcoincore.com Op 4 januari 2018 heeft Visa de samenwerking met de Xapo wallet beëindigd. WaveCrest Holdings, de kaartverstrekker, was compleet verrast door de abrupte beslissing van Visa. Met de Xapo Card kon currency direct worden opgenomen van de online wallet, in plaats vanaf een bankrekening. Greenaddress voor Android en iOS is eén van de bekendste bitcoin-wallets. Mycelium is de beste bitcoin-wallet voor Android en is ook voor iOS beschikbaar. Breadwallet (Android en iOS) is één van de mooiste en meest gebruiksvriendelijke.

Desktop-wallet

Electrum (Windows en MacOS) is een populaire wallets en is overzichtelijk en gemakkelijk in gebruik. Greenaddress (Chrome) maakt net als Waves een wallet in je Chrome-browser. De wallet wordt dus op je pc opgeslagen.
Bitcoin Core (Windows en MacOS) is meer voor de gevorderden Het noodzakelijke synchroniseren van de volledige blockchain kan dagen duren. Exodus voor Windows en MacOS bestaat nog niet zo lang maar heeft wel grappige grafieken en handige cirkeldiagrammen

Hardware-wallet

De hardware-wallet staat op een fysiek apparaat, zoals op een speciale usb-stick. Met de bekende Ledger Nano Stick kun je acties uittvoeren, zoals een nieuwe wallet aanmaken, tweestapsverificatie inschakelen en transacties bevestigen. De Ledger is uitverkocht en pas eind maart weer leverbaar. Trezor lijkt op de Ledger Nano S, maar is iets groter en deze verbind je met een usb-kabel met de computer. De Bitbox is een iets eenvoudiger versie en is een stuk goedkoper, ondanks de ook aanwezige tweestapsverificatie en versleuteling. De Ledger Nano is uitverkocht en pas eind maart weer leverbaar. Tweestapsverificatie houdt in dat je na het inloggen nog een extra code moet invoeren. Deze code wordt meestal door een app op je smartphone gegenereerd. Bij alle wallets is het belangrijk om deze extra beveiligingsmaatregel in te schakelen.
Met je herstelsleutel kun je weer toegang krijgen tot je wallet in het geval dat je hem per ongeluk verwijdert of verliest. Bij veel wallets wordt de herstelsleutel ook wel de ‘seed’ genoemd: een reeks willekeurige woorden. Je kunt de herstelsleutel op een versleutelde externe harde schijf opslaan of hem uitprinten en op een veilige plek bewaren.

Als een particulier crypto valuta op een handelsplatform koopt, worden deze in box 3 belast. Om het te belasten inkomen in box 3 te bepalen, wordt uitgegaan van een verondersteld (fictief) rendement van maximaal 5,37 procent. Dit betekent dat de daadwerkelijk winsten (en verliezen) niet worden belast of aftrekbaar. Het fictieve rendement wordt berekend over de waarde van de bezittingen in box 3 op 1 januari van het betreffende jaar en is belast tegen 30 procent. Bezittingen tot 30.000 euro per persoon zijn vrijgesteld in box 3.


Coins

ADA

Cardano is een blockchain applicatie platform met de focus op schaalbaarheid, interoperabiliteit en duurzaamheid, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.De Cardano blockchain en de ADA token zijn ontwikkeld in 2015 door IOHK, een technologisch bedrijf dat in 2015 is opgericht door Charles Hoskinson en Jeremy Wood. Het doel van het Cardano project is om een gebalanceerd blockchain ecosysteem te bieden dat de voordelen van Bitcoin (veilige opslag van waarde), Litecoin en Ethereum (smart contracts) combineert.
De blockchain bestaat uit 2 verschillende lagen: de Cardano Settlement Layer (CSL) en de Cardano Computation Layer (CCL) noemt. De reden waarom de Cardano blockchain is opgebouwd uit 2 verschillende lagen is zodat de transacties op de blockchain – welke worden uitgevoerd de ADA cryptocurrency – kunnen worden gescheiden van de logica waarom en onder welke voorwaarden deze transacties plaats vinden, waardoor de blockchain beter schaalbaar is, omdat de smart contract logica niet samen met de transactiehistorie hoeft te worden bewaard wat aanzienlijk veel ruimte kan besparen. De trage start van de Cardano ICO duurde tot januari 2017. De Cardano koers bleef lang ghangen op een koerswaarde van rond de 3 cent. Sinds het einde van november 2017 is de ADA koers echter gestegen, waarna de cryptocurrency in de top 10 cryptocurrency terecht kwam volgens Coinmarketcap. De maximale hoeveelheid beschikbare ADA tokens is 45.000.000.000 (45 miljard). Cardano heeft de potentie om een concurrent of vervanger van Ethereum te worden. De ontwikkelaars van IOHK hebben een eigen wallet genaamd Daedalus, dit is een open source cryptocurrency wallet welke feitelijk alleen voor de ADA cryptocurrency bedoeld is. Bij Binance kun je Cardano kopen met andere cryptocurrency. Je kunt betalen met BTC, ETH, BNB en USDT.

AdCoin

Een nieuwe coin bedoeld voor de advertentiemarkt. Jerry Donker is mede-oprichter. De nieuwe digitale munt AdCoin is een betaalmiddel voor adverteerders, publishers, bloggers en vergelijkingssites. AdCoin is puur bedoeld voor de advertentiemarkt om advertenties te kunnen kopen en verkopen. De munt is juist voor de advertentiemarkt interessant omdat er vaak in hele kleine hoeveelheden wordt afgerekend

APE

De grootste crypto daler van de top 100 apecoin (APE). Het crypto project achter de Bored Ape Yacht Club NFT-collectie heeft moeite het positieve momentum van de afgelopen jaren vast te houden. In 2023 koelde de NFT-gekte in cryptoland behoorlijk af. En dat had behoorlijk negatieve gevolgen voor APE. De altcoin staat dit jaar namelijk met 55% in de min. Het bungelt daarmee onderaan de top 100.

Avalanche

Sociale mediaplatform Stars Arena, is het doelwit geworden van een hack. De DDOS-aanval op het platform, dat zich baseert op het blockchain-netwerk van avalanche (AVAX), resulteerde in een diefstal van maar liefst $3 miljoen aan AVAX tokens.

Bitcoin zie Bitcoin
Bitcoin (Cash)

In augustus 2017 ontstaan na een splitsing van de Bitcoin. Het bitcoin-netwerk werd te traag om het aantal transacties te verwerken en er ontstond een ideologische discussie over hoe de capaciteit vergroot moest worden. Een deel van de bitcoingebruikers kopieerde het hele bitcoin-netwerk en besloot transacties anders te verwerken.

ADA/Cardano

Cardano is ook nieuw en bestaat sinds september 2017. Een aantal van de Cardano-oprichters was eerder betrokken bij Ethereum. Net als Ethereum en LTO richt Cardano zich op smart contracts, al werkt het aan andere oplossingen voor onder meer een betere schaalbaarheid. Concrete toepassingen zijn er nog weinig. Ada cryptocurrency kan worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van digitale fondsen. Het technologisch platform is in staat om financiële applicaties te draaien die tegenwoordig dagelijks worden gebruikt door individuen, organisaties en overheden over de hele wereld. Het platform wordt in lagen gebouwd, waardoor het systeem de flexibiliteit heeft om gemakkelijker te onderhouden en upgrades mogelijk te maken met behulp van zachte vorken. Nadat de afwikkelingslaag waarop Ada zal draaien is voltooid, zal een afzonderlijke rekenlaag worden gebouwd om slimme contracten af te handelen, de digitale juridische overeenkomsten die de toekomstige handel en het bedrijfsleven zullen ondersteunen. Cardano zal ook gedecentraliseerde applicaties of dapps uitvoeren, services die niet worden gecontroleerd door een enkele partij, maar in plaats daarvan werken op een blockchain.

Atari

Gamesbedrijf Atari SA lanceert binnenkort een eigen cryptomunt. Atari gaat hiervoor samenwerken met Infinity Networks, dat in ruil voor de samenwerking de merknaam Atari voor langere tijd mag gebruiken. Infinity Networks bouwt aan een blockchainplatform voor digitaal entertainment, variërend van videogames tot films en muziek. Atari krijgt een minderheidsbelang in Infinity Networks en kan daarnaast verdienen aan royalty’s als het platform een succes blijkt. Atari kwam in de jaren tachtig met arcadespelletjes als Pong en Breakout en met gameconsoles. De arcadetak Atari Games splitste zich in 1984 af. Later kwam Atari meerdere keren in grote financiële problemen. Tegenwoordig is het de handelsnaam van het Franse spelsoftwarebedrijf Infogrames.

Dash

Dash is een Altcoin met dezelfde eigenschappen als contant geld: een decentraal betaalsysteem waarmee tussen de ontvanger en verzender volledig anoniem en veilig een transactie kan worden gedaan welke per direct geverifieerd wordt. Dash is gebaseerd op de Bitcoin software, maar heeft een aantal verbeteringen aan de blockchain techniek toegevoegd.
Met de PrivateSend technologie van DASH wordt informatie geanonimiseerd en is het dus onmogelijk om transacties te traceren. Alle betalingen met DASH worden dankzij InstantSend technologie nagenoeg direct (binnen 5 seconden) bevestigd door Masternodes. Doordat de Masternodes razendsnel alle transacties kunnen bevestigen, zijn er geen miners meer nodig en worden lange wachttijden en transactiekosten voorkomen. De DASH is in januari 2014 geïntroduceerd en was eerder bekend onder de namen Darkcoin en Xcoin. Op 25 maart 2015 hebben de ontwikkelaars de naam verandert in Digital Cash. Hoewel de koers van de digitale munt in 2016 nog stabiel rond de 45 euro bleef, is de waarde van DASH in 2017 flink gestegen. In juni 2017 was DASH ongeveer 4 keer zo veel waard als 6 maanden eerder, met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro. Er zijn diverse wallets voor de DASH valuta beschikbaar, maar je kunt ook gebruik maken van de eigen DASH wallet. DASH kopen met iDeal of creditcard, is mogelijk via Anycoindirect, waar je zonder enige verificatie dagelijks voor 100 euro aan Dash kunt kopen of verkopen en betalen met euro’s. Met verificatie wordt het maximale aan- of verkoopbedrag direct verhoogd naar €400 per dag. Uw DASH verkopen of kopen kan pas vanaf € 30,-. Indien u verkoopt kunt u uitbetaald krijgen met SEPA (bankoverschrijving) of PayPal. Als koper kunt u betalen met iDeal, Giropay, Bancontact, Mybank, SEPA en Sofort.

dBFT

Delegated Byzantine Fault Tolerant is een consensus algoritme, dat ervoor zorgt dat financiële transacties niet gekopieerd kunnen worden zodra deze bevestigd zijn. Het is ook mogelijk voor de eigenaren van NEO om te bepalen wie een transactie kan bevestigen. Deze technologie gebruikt digitale identiteiten. Je kunt dus ook je eigen accountant of boekhouder de autoriteit te geven om financiële transacties van een anonieme of NEO eigenaar te verifiëren.

DOR

Om de ontwikkeling van het DORADO-ecosysteem te financieren, worden tokens verkocht in ruil voor betalingen met cryptocurrencys. Het DOR-token is een muntstuk waarmee de gebruiker toegang heeft tot het DORADO-platform om eten te bestellen of korting te krijgen voor het bestellen van eten. Via de Token-verkoop verwerft de gebruiker de contractuele rechten om het DORADO-platform te gebruiken.
Aangezien de DOR-token als voucher moet worden beschouwd voor het toekomstige gebruik van het platform, na het gebruik van de DOR-tokens, wordt tot 50% hiervan vernietigd, de andere wordt op een wisselaar vervangen en beschikbaar gesteld aan toekomstige gebruikers die wil het DORADO-platform gebruiken, dit om FoodForward te helpen zijn lopende kosten te dekken, waaronder zijn belasting op het gehele bedrag van de geboekte voucher. Gebruikers ontvngen via een loyaliteitsprogramma, gebaseerd op een slim contract, voor elke transactie op het DORADO-platform een nieuw token voor het equivalent van 2,33% van de totale waarde van de transactie min BTW (7% van de netto-inkomsten) op het DORADO-platform, wat een soort korting is. De nieuwe DOR-token die wordt ontvangen, komt overeen met loyaliteitspunten, die alleen op het platform kunnen worden ingewisseld / besteed.
DOR Token heeft niet de juridische kwalificatie als een waardepapier, aangezien het geen rechten op dividenden of rente geeft. DOR Token is definitief en kan niet worden gerestitueerd. DOR Token kan tijdens de Token Sale rechtstreeks bij het bedrijf of na de tokenverkoop bij het bedrijf of bij een wisselaar worden gekocht.

EOS

EOS is het eerste blockchain operating system (OS) en dient als basislaag voor blockchain applicaties. EOS is een consensus blockchain OS dat onder andere elementaire zaken zoals databases, account rechten, taakbeheer / planning, authenticatie en internet-applicatie communicatie voorziet. De EOS.IO blockchain architectuur kan in principe miljoenen transacties per seconde uitvoeren zonder transactievergoedingen. EOS is ontwikkeld door Dan Larrimer van Block.one. Dan Larrimer is onder andere de ontwikkelaaar van de succesvolle blockchain technologieen BitShares, BitShares 2.0 (Graphene) en Steem. De EOS werd op de Consensus conferentie in New York (22 – 24 mei 2017), gepresenteerd. De EOS.io technologie is nog niet voltooid. De totale hoeveelheid EOS is 1 miljard (1.000.000.000). 20% daarvan is in de eerste 5 dagen van de 341 dagen durende ICO uitgegeven: 200 miljoen EOS dus. Vanaf 1 juli 2017 werden in 350 opeenvolgende periodes van 23 uur telkens 2 miljoen EOS tokens gedistribueerd. De laatste 10% EOS wordt verdeeld onder de ontwikkelaars van EOS.io: Blockchain.one. Er is voor de EOS token nog geen eigen wallet beschikbaar. Het is mogelijk om via de Initial Coin Offering te investeren in EOS door een storting in Ethereum te doen. De betaling wordt dan vastgelegd in een smart contract, waardoor na afloop van een ICO periode de EOS tokens geclaimd kunnen worden. De EOS cryptocurrency staat los van de EOS.io software en is een zogenaamde ERC-20 compatible token welke is uitgegeven via de Ethereum blockchain. MyEtherWallet of Metatask kunnen als EOS wallet gebruikt worden.

ETC

ETC bestaat sinds 20 juli 2016, als gevolg van een splitsing van de Ethereum blockchain. De spitsing vond plaats door middel van een hard fork: een aanpassing in de broncode van de Ethereum blockchain, om een grootschalige hack terug te draaien. The Decentralized Autonomous Organization – afgekort The DAO – was een smart contract op de Ethereum blockchain: een decentraal bedrijf zonder personeel, welke fungeert als investeringsmaatschappij voor cryptocurrencys en andere blockchain projecten. Het ontbreken van een centrale autoriteit zou een investeringsmaatschappij met zeer lage kosten opleveren welke in theorie meer grip, veiligheid en transparantie biedt voor investeerders. Het framework van DAO trok veel investeerders aan. Tijdens de introductie (Initial Coin Offering) van het framework was het mogelijk om aandelen in The DAO (DAO-tokens) te kopen in ruil voor Ethereum (ETH). Voor iedere ETH die naar een speciaal wallet adres verzonden werd, zou men 100 DAO-tokens ontvangen. Dit was een groot succes: in totaal werd 12.7 miljoen ETH geingevesteerd, met een waarde van ca. €250 miljoen destijds.
18 juni 2016 ontdekten leden van de Ethereum community dat er geld verdween uit The DAO. In een aantal uur tijd verdween in totaal 3.6 miljoen ETH met een waarde van ca. €70 miljoen. Het bleek dat een hacker een kwetsbaarheid in de code van The DAO had gevonden, waardoor het mogelijk was om meerdere keren ETH op te nemen uit het smart contract terwijl hiervoor maar 1x een hoeveel DAO-tokens werd betaald. Dit noemt men een “recursive call” exploit. Deze kwetsbaarheid was echter geen kwetsbaarheid in de Ethereum blockchain zelf: enkel een kwetsbaarheid binnen een toepassing op de blockchain, namelijk het smart contract genaamd The DAO. De Ethereum community werd echter wel betrokken in het oplossen van dit probleem, door te zorgen dat het gestolen geld niet kon worden opgenomen door de hacker en weer terug kwam bij de rechtmatige eigenaren. Deze oplossing deed zich voor in de vorm van een aanpassing in het ontwerp van de Ethereum blockchain: een hard fork. Alle deelnemers van Ethereum mochten meebeslissen over een mogelijke oplossing voor de DAO hack. Een overgrote meerderheid (89%) besloot dat een hard fork de beste optie was. Vanaf blok 1920000 werd daarom de Ethereum blockchain opgesplitst: vanaf dit punt waren er 2 nagenoeg identieke blockchains met 2 afzonderlijke cryptovaluta’s: Ethereum Classic (ETC) en Ethereum (ETH). Bijna alle fondsen zijn overgeplaatst naar de Ethereum blockchain. Middels een nieuw smart contract werden gestolen fondsen uit The DAO terugbetaald aan de rechtmatige eigenaren op hun Ether wallets. Dit betekende dus wel dat de blockchain is aangepast en een transactie is terug gedraaid, wat in feite tegen de principes van blockchain in gaat. De deelnemers die het oneens waren met het terugdraaien bleven bij Ethereum Classic: een nagenoeg identieke blockchain, waar volgens het “code is wet” principe de originele Ethereum blockchain behouden bleef.
Hoewel alle aandacht en resources de Ethereum ontwikkelaars en community vanaf dit punt naar ETH zou uit gaan, bleef er toch ook een aanzienlijke interesse in ETC. Ethereum Classic is een levendige cryptocurrency geworden en er zijn dan ook complete mining pools opgezet, maar hebben cryptobeurzen ook ETC als handelbare cryptovaluta aan hun platform toegevoegd. ETC is nagenoeg gelijk aan ETH, met als groot verschil dat de Ethereum ontwikkelaars al hun aandacht besteden aan de ETH blockchain. Investeren in ETC brengt een hoog risico met zich mee.

ETH

Begin oktober 2023 werden er negen beursfondsen voor ethereum gelanceerd. Het volume was echter wel opvallend laag. De ethereum koers staat laag. Ethereum werd in 2013 uitgevonden door de Canadees Vitalik Buterin die in Rusland werd geboren. Ethereum is een betrekkelijk nieuw open source softwareplatform gebouwd op blockchaintechnologie dat transacties vastlegt. Niet alleen transacties met geld maar ook het verzenden van een bericht, of het opslaan van een document is een transactie. Alle transacties zijn overigens openbaar en komen tot stand zonder dat er een tussenpersoon nodig is. De Blockchain fungeert als een grote database, zonder eigenaar die transacties afhandelt en eigendommen vastlegt, zoals leningen, de verkoop van een huis en testamenten. Met Ethereum is er geen notaris of overheid meer nodig zijn om de contracten officieel te maken. De contracten kunnen worden opgesteld met de programmeertaal solidity en worden daarna opgeslagen met behulp van de blockchain technologie. De contracten worden na opslag opgeslagen met een unieke code, en zijn niet meer te wijzigen. Zodra de code van jouw applicatie is toegevoegd aan het Blockchain-netwerk, is deze niet meer aan te passen en dus ook niet meer te vervalsen. Dit wordt immutability genoemd. In 2014 haalde Buterin 18 miljoen dollar binnen en op 30 juli 2015 werd Etherium als gedentraliseerde valuta gelanceerd. Ethereum is ontworpen om memory hard te zijn, dus niet afhankelijk van de kracht van een gebruikte chip. Ethereum is te vergelijken met een wereldwijde computer die je kunt gebruiken om allerlei vormen van transacties decentraal te regelen, zoals het afsluiten van contracten, betalingen of het verzenden van berichten. Deze toepassingen worden dApps (decentralized Apps) genoemd. Een verzending via een dApp, gaat via verschillende computers die aangesloten zijn op het Ethereum-netwerk, waarbij elke individuele computer een stukje van de denkkracht genereert. Aan Ethereum zit ook een digitale ether munt gekoppeld. Een splitsing veroorzaakt door een grote hack in 2016 van het originele Ethereum ging met een aangepaste code verder onder de naam Ethereum. Het originele Ethereum werd Ethereum Classic genoemd. Beiden hebben in de basis dus dezelfde code. Een voordeel van Ethereum Classic is dat het vasthoudt aan de originele blockchainwaardoor transacties niet weer ongedaan of vergeten kunnen worden. Ethereum deed dit niet bij de splitsing en besloot verschillende dingen weer terug te draaien als maatregel tegen de hack van 2016. Bij Ethereum Classic betaal je een stuk minder Ether dan bij Ethereum. Met de ether (ETH) betaal je contracten, transactiekosten, of geleverde diensten op het Ethereum-netwerk. Iedereen die zijn of haar computer (Node) ter beschikking stelt om een deel van een dApp op te draaien, krijgt daar ethers voor. De ether is niet bedoeld om te dienen als betaalmiddel zoals de Bitcoin. In februari werd de Ethereum Enterprise Alliance opgericht, een samenwerkingsverband van ruim 30 grote bedrijven (onder wie Microsoft, BP en de Amerikaanse bank JP Morgan) om te experimenteren met het gebruik van Ethereum. Onlangs koos ook de Nationale bank van canada voor de Ethereum blockchain. Binnen het Ethereum-netwerk wordt de programmeertaal Solidity gebruikt. Hiermee kun je vastleggen wie hoeveel aan wie moet betalen en wat de vervolgactie is wanneer er wel of juist niet betaald is. Een vervolgactie kan bijvoorbeeld zijn dat het eigendom van iets wordt overhandigd zodra er betaald is. Het contract wordt dan automatisch tot uitvoering gebracht wanneer er is voldaan aan de vooraf opgestelde condities. In geval van wijzigingen in de overeenkomst, zal het gewijzigde contract opnieuw aan de Blockchain worden toegevoegd. Het oude blijft dus altijd in de Blockchain terug te vinden. Fraude en tussenkomst van een derde persoon wordt hiermee voorkomen. Begin mei sloten nog eens 86 bedrijven zich bij de alliantie aan, onder wie Samsung en Toyota. President Vladimir Poetin had een ontmoeting met Ethereum-uitvinder Vitalik Buterin en wil met de technologie een nationale digitale munt maken. Airbus onderzoekt de mogelijkheid om delen van de leveringsketen met Ethereum te automatiseren. De Nationale Bank van Singapore gebruikt Ethereum al om het geldverkeer tussen binnenlandse banken te digitaliseren en automatiseren. De handelsvolumes in ethers nemen dan enorm toe. Transacties met de Ethereum-blockchain zijn veel sneller dan die met de bitcoin-blockchain, wat de flexibiliteit voor gebruikers groter maakt.
Het kopen van ethers begint met het maken of kopen van een ether wallet (portemonnee). Een hardware-wallet zoals de Trezor of Ledger Nano S kost rond de 100 dollar. De Ethers verhandel je via Coinbase of Kraken. Je hebt hiervoor wel een creditcard nodig. Je kunt de Ethers ook zelf minen (maken). Daarvoor zijn handige tools op internet te vinden. De hardware is kostbaar en verbruikt veel stroom. Er is inmiddels een tekort ontstaan aan videokaarten die nodig zijn om ETH of bitcoins te kunnen minen. Of je er geld mee verdient is afhankelijk van de koers van een ether. Met de prijs van elektriciteit in Nederland is het bijna niet mogelijk om rendabel te minen. Je kunt ook minen in de cloud. Je betaalt dan voor een stukje computer capaciteit op een server. Er zijn veel websites die mining aanbieden en die na korte tijd weer in het niets verdwijnen. Of ze betalen te weinig uit om er aan te kunnen verdienen. Binnenkort verandert Ethereum de manier van minen waardoor er een bovengrens ontstaat. Gas is de brandstof/eenheid waar het Ethereum netwerk op draait. Deze eenheid geeft aan hoeveel rekenkracht er wordt verbruikt om een bepaalde actie uit te kunnen voeren. De waarde van Gas wordt dus bepaald door de rekenkosten van het netwerk. Het gas wordt betaalt met ether. Sinds maart gebruikt Ethereum een tweede versie van het netwerk dat Homestead heet en rond augustus wordt waarschijnlijk overgestapt op Serenety. Serenety zal in plaats van een Proof of Work model (PoW) gebruik gaan maken van Proof of Stake (Pos) waarbij miners daadwerkelijk moeten aantonen dat ze de berekeningen voor het minen echt hebben uitgevoerd. Dit moet Spamaanvallen voorkomen, maar kost daarentegen veel extra rekenkracht waardoor Ethereum moeilijk op te schalen is. In het nieuwe systeem wordt gebruik gemaakt van een algoritme dat kijkt hoeveel een gebruiker er daadwerkelijk in heeft geïnvesteerd. Hoe groter de investering hoe groter de kans is om een block te krijgen. Er is dan niet langer een beloning voor het maken van een block maar de maker krijgt het gas dat bij het block hoort. Dat is een stuk milieuvriendelijker omdat het stroomverbruik hiermee drastisch wordt beperkt. Bij het reguliere minen wordt gezocht naar een moeilijk te vinden ‘nonce’ om een block de juiste eigenschappen te geven, maar in een PoS systeem worden blocks ondertekend met adressen die een bepaalde hoeveelheid en leeftijd aan coins vertegenwoordigen. Dus hoe meer coins je hebt en hoe langer je ze hebt bepaalt wanneer een PoS block gemaakt mag worden. Er is dan geen speciale apparatuur meer nodig. Het bezitten van een wallet op je laptop of computer volstaat om het te laten werken. Het systeem is ook gemaakt om coins te sparen en op te slaan en minder om te besteden. Jaarlijks wordt een interest verkregen van 1% voor het houden van je POS-coins. Dit zijn dan ook de enige nieuwe munten die worden aangemaakt. De leeftijd en het bezit van van coins bevordert het ‘hoarden’ van coins meer dan een ander systeem. Een nadeel is dat er geen kosten meer zijn om een fork van de blockchain te ondersteunen. Als er een fork plaatsvindt, dan kan iemand met een custom wallet op beide takken van de fork PoS blocks minen, waardoor het economisch gunstig is om niet te kiezen voor de ene tak boven de andere. In een PoW systeem kan een miner alleen meerdere takken steunen als hij z’n rekenkracht verdeelt over beiden. Dit betekent dat de winst die een miner haalt per tak omlaag gaat, waardoor het economischer is voor de miner en het netwerk om snel tot een consensus te komen over de winnende tak. CryptoKitties, een op blockchain gebaseerd virtueel spel waarmee spelers virtuele katten kunnen adopteren, verhogen en verhandelen gebruikt Ether als betaalmiddel. Het spel heeft in december 2017 het Ethereum- netwerk behoorlijk overbelast. De koers steeg naar eind juli 2020 naar $285 en bereikte een nieuw jaarlijks record. Nadat het weerstandsniveau van $240 werd doorbroken ging het ineens hard. Woensdag 22 juli 2020 schoot ethereum ineens omhoog als reactie op bitcoin die hetzelfde deed. Toen bitcoin het niveau van $9.300 doorbrak, volgde de rest van de cryptomarkt. De totale marktwaarde van de cryptomarkt steeg met ongeveer $7 miljard in 24 uur tijd. 3 april 2021 was er opnieuw een recordwaarde van 2.144 dollar (1.822 euro) waardoor deze nu bijna drie keer zoveel waard is geworden dan aan het begin van het jaar. De oorzaak van de stijging is mogelijk de aankondiging van Visa die deze week bekend maakte dat het gebruik gaat maken van de currency. Ook liet de Amerikaanse ondernemer en investeerder Mark Cuban weten in het bezit van ethereum te zijn.

Euro

De EU werkt al jaren aan een digitale euro die op op de balans van het Eurosysteem zou komen te staan. Het Eurosysteem van de EU zou aansprakelijk zijn voor elke fout die wordt gemaakt bij de digitale euro-afrekening en wil dan ook de volledige controle behouden over de digitale uitgifte en afwikkeling van de euro. Betalen met de digitale euro moet overal en voor iedereen in de eurozone mogelijk zij en bij commerciële banken moet je hiervoor een gratis rekening kunnen openen. Winkeliers, behalve de kleinere zijn straks ook verplicht de digitale euro te accepteren als wettig betaalmiddel, maar mogen daar wel wat voor rekenen. Op het saldo wordt geen rente gegeven.
Onderzocht wordt nog hoe een e-wallet via een al of niet bestaande app gemakkelijk gebruikt kan gaan worden. Betalen met een bankpas behoort ook tot de opties, zowel in winkels als bij webshops. Transacties tussen particulieren onderling moeten ook mogelijk gaan worden. De EU commissie wil het gebruik van de digitale euro ook offline mogelijk maken. In het geval van een cyberaanval of een internetstoring moet het betalen bij betaalterminals mogelijk blijven. Om te voorkomen dat de EU kan zien waaraan de digitale euro wordt besteed en de privacy in gevaar komt moet het betalingssysteem via commerciële banken gaan lopen en niet via de Europese Centrale Bank (ECB).
De ECB geeft nu alleen nog contant geld uit en heeft steeds minder grip op het digitale betalingsverkeer. Ook de populariteit van van andere cryptocurrency is een gevaar voor de EU omdat landen als China, ook al werken aan een eigen digitale munt. Het Europees Parlement en de lidstaten en de ECB moeten er nog akkoord mee gaan. De verwachting is dat invoering niet voor 2028 plaatsvindt. De Europese Commissie (EC) wil wel dat contant afrekenen overal beschikbaar blijft en wil landen aansporen om de systemen voor contant geld te behouden, door bijvoorbeeld winkeliers te verplichten om cashgeld te blijven accepteren en het bij hen mogelijk te maken om contant geld opnames mogelijk te maken, zelfs als klanten niets zouden kopen. Nederland heeft als EU lidstaat een aantal harde randvoorwaarden gesteld. Zo moet de privacy zijn gewaarborgd, mag de munt niet programmeerbaar zijn en moet duidelijk zijn dat de digitale euro echt iets toevoegt.  Tegenwoordig is de euro de munteenheid van 19 EU-landen en meer dan 340 miljoen Europeanen. De muntunie tussen landen met verschillende groei blijkt rampzalig en wankelt. Een digitale euro moet leiden tot lagere kosten voor bijvoorbeeld financiële transacties, toegang tot financiële diensten voor een breed publiek en moet zo ontworpen zijn dat het veilig is. Dat zei koningin Máxima begin november 2022 op een topconferentie over de digitale euro in Brussel. Máxima is pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (afgekort UNSGSA). In oktober hield Máxima een toespraak bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington over digitaal geld. De conferentie werd georganiseerd door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB). De commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, is van plan komend voorjaar een wetgevend voorstel voor de digitale euro in te dienen. Nederland heeft de controle over zijn valuta uit handen gegeven aan de EU en ECB. Volgens de SP moet het betaalstelsel minder afhankelijk worden van de commerciële banken, die de kredietcrisis veroorzaakten met riskante beleggingen en complexe derivatenhandel. De Europese Centrale Bank (ECB) wil in 2026 de digitale euro in het leven roepen als alternatief voor de chartale euro (bankbiljetten en munten). Europeanen (en later waarschijnlijk ook niet-EU-burgers en -bedrijven) kunnen dan een betaalrekening openen bij de ECB zelf. Nu kan dat alleen bij gewone banken, die betaalrekeningen in girale euro’s aanbieden. Digitale euro’s kunnen concurreren met girale euro’s, omdat ze op dezelfde manier gebruikt worden: voor elektronische betalingen via een app, betaalrekening of betaalpas. Girale euro’s zijn een vorm van privaat geld, omdat ze door private instellingen (commerciële banken) worden beheerd en uitgegeven. Contant geld is publiek geld, want alleen de ECB (een overheidsinstantie) heeft het recht eurobankbiljetten te drukken. De ECB is bang de grip op haar geldstrategie, en daarmee op de waardeontwikkeling en beschikbaarheid van de euro, te verliezen. Dat is het belangrijkste motief van de ECB om voor een digitale euro te pleiten. De centrale bank wil met een digitale euro voorkomen dat de euro in het internationale betalingsverkeer op den duur wordt verdrongen door de Libra van Facebook of de Chinese e-yuan.  In 2014 gaf toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem al toe dat er noodscenario’s zijn die in werking treden als de euro ten onder gaat en op verzoek van 2e Kamerleden Pieter Omtzigt en Derk Jan Eppink (JA21) werden de stukken hierover alsnog vertrouwelijk aan de 2e Kamer gestuurd.

Gram

De Gram coin komt van Telegram en gaat gebruikt worden als betaalmiddel in een derde generatie Blockchain. Telegram was van oorsprong een spelletjesapp met zo’n 1880 miljoen actieve gebruikers en groeit daardoor snel in populariteit. Telegram heeft een eigen wallet ontwikkeld en wil in 2019 de markt op. 200 miljoen “Gram” wordt net als de Ripple niet gemined maar gefaseerd gedistribueerd om daarna een miljoen transacties per seconde te kunnen verwerken. De ontwikkelaars willen 4 procent van de Gram in eigen beheer houden en 52 procent blijft binnen Telegram om speculaties en overnames tegen te gaan. Verwacht wordt dat Gram tot een van de grootste cryptocurrency gaat behoren. Chatapp Telegram haalt naar verwachting rond de 1,2 miljard dollar op bij investeerders. Telegram heeft 170 miljoen gebruikers. Hackers maken ondertussen valse Telegram ico-sites na om ook een graantje mee te pikken van het ongekende succes. Fondsen als Kleiner Perkins Caufield en Sequoia Capital investeren ook in de ontwikkeling van de grams. Telegram denkt het berichtenverkeer ook beter te kunnen beveiligen en start de grootste ICO ooit. Het blockchain Telegram Open Network moet een alternatief worden voor de bitcoin- en ethereum-transacties en het onderliggende netwerk dat te traag zou worden. De eerste ronde van de ico met alleen professionele beleggers die grams kunnen kopen moet 600 miljoen dollar opleveren. Daarna kunnen particuliere beleggers deelnemen via een Telegram-wallet.

GUSD

Op hetzelfde moment dat de Winklevoss-tweeling een door de Amerikaanse dollar (USD) gesteunde stablecoin met de naam Gemini dollar (GUSD) op hun Gemini-exchange lanceerde, heeft de blockchain-startup Paxos een ander alternatief voor Tether (USDT) geïntroduceerd: de Paxos Standard (PAX). GUSD heeft de goedkeuring gekregen van New York Department of Financial Services (NYDFS),

Gulden

De NLG cryptocurrency is een Nederlandse uitvinding welke op 8 april 2014 is ontstaan onder de naam Guldencoin. Voor de digitale Gulden is een desktop en mobiele wallet beschikbaar, welke beiden kunnen worden gebruikt om IBAN betalingen te verrichten. Door gebruik te maken van de digitale Gulden wallet op een desktop of mobiel, kun je overboekingen doen naar anderen met een NLG wallet /adres. Betalingen in winkels kunnen met Guldens worden verricht door met de camera van je mobiele telefoon een QR code scannen welke een acceptant genereert voor de transactie. Dit werkt zowel voor acceptanten van Guldens als van Bitcoins. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de Gulden app de cryptocurrency om te zetten in euro’s en dit direct over te maken naar een IBAN rekening. Binnen 1 werkdag staat het geld dan op de rekening van de ontvanger. De digitale Gulden bestaat sinds 2014. In de tweede helft van 2017 implementeerde Gulden een nieuw consensusalgoritme: PoW2, waarmee de veiligheid van het netwerk aanzienlijk verbeterd werd en transacties sneller konden worden opgenomen in de blockchain. Een of twee bevestigde transacties in plaatst van zeven zijn voldoende om de integriteit te waarborgen. Guldens kun je bewaren in een van de wallets welke door de ontwikkelaars van Gulden zelf zijn ontworpen. De NLG wallets zijn gratis te downloaden voor iPhone, Windows, Mac, Windows en Linux. Kopen kan bijvoorbeeld met iDeal vanaf de website van Litebit. De digitale Gulden kun je kopen met euro’s en betalen met iDeal, Bancontact of SEPA via Anycoindirect.

ICON (ICX)

Het ICON Project is een blockchain ecosysteem met als doel om hyperconnectiviteit te creëren door blockchains en andere financiële systemen met elkaar te koppelen. De snelle en schaalbare ICON blockchain kan gebruikt worden om zakelijke decentrale applicaties informatie of waarde te laten uitwisselen met decentrale applicaties van andere bedrijven, overheden, en scholen. De ICON blockchain en ICX cryptocurrency worden ontwikkeld door The Loop, dat onderdeel is van Dayli Intelligence en Dayli Financial Group.Dayli Financial Group is een van de grootste fintech bedrijven in Azië met een marktwaarde van meer dan 4 miljard dollar. Hoewel Dayli en The Loop verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, is ICON zelf opgericht als een non-profit organisatie door The Loop in samenwerking met 3 Koreaanse universiteiten. Met ICON kun je geld of andere vormen van waarde onderling uitwisselen, eventueel via meerdere blockchains, identiteiten verifieren door middel van ICON Blockchain ID en smart contracts gebruiken. Sinds 18 december 2017 is ICON/ICX kopen mogelijk op de exchanges van OKEx en Binance. Kort na de introductie van ICON / ICX was deze cryptocurrency al een van de meest verhandelde coins op Binance.

IOTA

IOTA is speciaal is ontworpen voor Internet of Things apparaten en gebruikt het Tangle systeem waarbij geen transactiekosten zijn en waardoor ze geschikt zijn voor kleine betalingen. IOTA wordt niet gemined. Doordat er geen transactiekosten zijn kunnen data van apparaten kosteloos over en weer uitgewisseld worden. Bij IOTA wordt geen gebruik gemaakt van smart contracts. IOTA is een digitale betalingseenheid met een decentraal gedistribueerd netwerk. Dit platform focust zich op het veilig distribueren van data tussen allerlei IoT-objecten binnen the internet of things. Deze cryptocurrency staat momenteel volop in de belangstelling en wordt door velen gezien als één van de meest veelbelovende virtuele valuta. IOTA wordt geleid door de IOTA-foundation, een niet-gouvernementele organisatie die in Duitsland is geregistreerd. IOTA wordt gepresenteerd als “de derde generatie cryptocurrency”, waarmee snelle transacties kunnen worden uitgevoerd en waarbij geen sprake meer is van transactievergoedingen. Een andere opvallende eigenschap van IOTA is dat deze virtuele munt “quantum computing proof” is. Dat wil zeggen dat bij de creatie ervan al rekening is gehouden met de ontwikkeling van een kwantumcomputer in de nabije toekomst. Deze computers werken volgens de principes van de kwantummechanica en kunnen “in theorie” gigantisch veel berekeningen tegelijkertijd uitvoeren. Een daadwerkelijk gerealiseerde en goed functionerende kwantumcomputer, betekent dan ook een enorme digitale disruptie voor allerlei processen en industrieën.
IOTA maakt geen gebruik van de blockchaintechnologie waar de meeste digitale betalingseenheden zoals Bitcoin en Ethereum op zijn gebaseerd. Bij dergelijke blockchainnetwerken wordt de consensus bereikt via proof of work van één specifieke transactie. Deze “traditionele” blockchains maken daarbij gebruik van zogenaamde consensusmechanismen, waarbij er over alle gebeurtenissen binnen het netwerk continu overeenstemming moet worden bereikt, tussen de computer nodes. Het netwerk van IOTA werkt anders, omdat er proof of work moet worden uitgevoerd voor meerdere transacties, voordat de eigen transactie kan worden uitgevoerd. Dit mechanisme wordt aangeduid als “Tangle”, en vormt een schaalbaar decentraal, modulair platform. Bij een “gewone” blockchain worden alle transacties in een chronologische volgorde aan de ketting toegevoegd en hiermee zijn alle blokken dan ook onlosmakelijk verbonden met het voorgaande blok. De blokken sluiten bij gewone blockchains dan ook naadloos op elkaar aan. Binnen Tangle kan de bevestiging en goedkeuring van de transacties ook gebeuren door andere blokken – in plaats van alleen de voorgaande blokken – omdat alle blokken binnen het netwerk met elkaar verbonden zijn. De verificatie van transacties tussen de nodes verloopt binnen Tangle dus niet in een lineaire opeenvolgende volgorde zoals bij een echte blockchain, maar kris kras door het netwerk heen. Met Tangle verdwijnt de noodzaak van miners en maakt de blockchaintechnologie in principe plaats voor een netwerk van “transactie-verificaties”, waarbij de nodes elkaar verifiëren door het hele netwerk heen. IOTA is specifiek ontworpen als cryptocurrency en beschikt dan ook niet over geavanceerde mogelijkheden zoals het uitvoeren van smart contracts, het uitvoeren van decentrale applicaties of het creëren van tokens.

LTO

Echter ook Ethers van Ethereum zijn inmiddels rechts ingehaald door de LTO coins van LegalThings One. LTO is een Nederlandse blockchain-startup die met een licentieverkoop op software voor een smart contract-systeem dat voor iedereen toegankelijk is. Op 7 december 2017 introduceerde LegalThings One de LTO. Met de tokens kun je gebruikmaken van het platform. Deze tokens (licenties) zijn voornamelijk bedoeld om toegang te krijgen tot het netwerk van LegalThings. Met LTO heb je toegang tot de contracten en de opslagcapaciteit. De cryptografische tokens zijn via het platform Waves met enige moeite onderling verhandelbaar, maar kunnen vooralsnog niet worden gebruikt als betalingsmethode voor het aanschaffen van producten of diensten. een heel nieuw concept dus. Bij inschrijving kon je LTO coins kopen voor 0,25 cent per stuk met de belofte dat deze 0,50 waard zou den zijn in een later stadium. De koers staat nu echter op slechts 0,09. Bij het aanschaffen van LegalThings One met digitale betalingseenheden wordt gebruikgemaakt van een “real time converter” voor het bepalen van de wisselkoersen. Ook moet er een Waves wallet beschikbaar zijn en een id check worden uitgevoerd. Het systeem is een kopie van de NEO in China die inmiddels erg populair aan het worden is.

Libra

President Trump en de Amerikaanse koepel van centrale banken maken zich zorgen over de privacy, witwassen, consumentenbescherming en financiële stabiliteit van de “libra”, de virtuele munt die Facebook wil lanceren. De Federal Reserve heeft daarom een speciale werkgroep opgericht. Eerder reageerden Japan, Groot-Brittannië, Europa en India al afhoudend op de plannen voor de libra. Het Amerikaanse Congres wil de Libra van facebook uit Mountain View een halt toeroepen. David Marcus, bij Facebook verantwoordelijk voor Libra en de Calibra wallet, verdedigd in een tweetal hoorzittingen het Amerikaanse Congres te woord. In het Verenigd Koninkrijk werken de drie financiële toezichthouders (Bank of England, FCA en UK Treasury) nauw samen hoe te reageren op deze nieuwe cryptomunt. Mark Carney van de Bank of England verklaart: ‘We staan ervoor open, maar de deur is voorlopig dicht’. Facebook heeft een voormalige Britse minister en voorname bankier ingelijfd om in Europa te lobbyen voor Libra. In Rusland wordt Libra verboden als betaalmiddel en ook de centrale bank van Japan is zéér alert op de komst van Libra. Facebook heeft grote landen als China en India vanwege crypto-onvriendelijke regels al uitgesloten. Ook de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) ziet in de Libra een gevaar voor het huidige bancaire systeem. De financiële services die het consortium achter de Libra Blockchain kunnen aanbieden zijn volgens een rapport van BIB een gevaar voor banken.

Lisk (LSK)

De Lisk Foundation wil de blockchain technologie meer toegankelijk maken door een eigen framework aan te bieden waardoor meer bedrijven de technologie adopteren. Lisk gebruikt op JavaScript gebaseerde blockchain applicaties en programmeurs kunnen hierdoor hun eigen applicaties ontwikkelen op een sidechain van het Lisk netwerk, inclusief eventueel een eigen token. Doordat applicaties op een sidechain worden gepubliceerd en dus niet op de primaire Lisk blockchain, profiteren organisaties van ongelimiteerde flexibiliteit wat betreft de implementatie van- en aanpassingen aan hun decentrale toepassingen. Begin 2016 heeft de Lisk Foundation de digitale valuta LSK gestart met een ICO en 24 mei 2016 ging het Lisk netwerk in de lucht. Het concept van Lisk is te vergelijken met dat van Stratis die hetzelfde doet maar dan in de programmeertaal C#. De Lisk blockchain genereert iedere 10 seconden een nieuw blok, waardoor transacties erg snel kunnen worden uitgevoerd: in de regel betekent dit dat een transactie binnen 10 seconden al zichtbaar is en na 2 minuten onuitwisbaar. De Lisk Foundation heeft twee eigen wallets. De Lisk Core wallet, wordt door ontwikkelaars gebruikt welke applicaties op de LSK blockchain willen publiceren en/of willen bijdragen om de netwerkinfrastructuur te beveiligen. Voor het handelen in Lisk volstaat de Lisk Nano wallet LSK walletX. De Lisk Nano wallet is een software wallet voor Windows, Mac OSX en Linux. Deze hoeft ook niet de volledige Lisk blockchain te downloaden of synchroniseren, omdat de wallet verbinding maakt met een officiele Lisk node welke wordt gehost door de Lisk Foundation.

Litecoin (LTC)

Litecoin werkt met de LTC blockchain. De valuta en bijbehorende software is in 2011 ontwikkeld en op de markt gebracht door Charles Lee, een voormalig technisch medewerker van Google. Litecoins worden gebruikt als betaalmiddel en LTC genereert iedere 2.5 minuten een nieuw “blok”, terwijl de Bitcoin blockchain dit iedere 10 minuten doet, waardoor transacties sneller gaan. Daarnaast is vereist het proces van Bitcoins minen veel rekenkracht vanuit grafische kaarten (GPU’s), terwijl bij Litecoin juist RAM geheugen een meer belangrijke rol speelt. De Litecoin blockchain beloont de miners met 50 nieuwe LTC per gegenereerd blok. Dit aantal halveert ongeveer iedere 4 jaar. Het totale aantal LTC dat uiteindelijk in omloop zal zijn, bedraagt 84.000.000 (84 miljoen): 4 keer zo veel als BTC. Sinds Charles Lee bij Coinbase is vertrokken om zich weer op de ontwikkeling van Litecoin te focussen, is de Litecoin koers enorm gestegen. Litecoin kopen en verkopen zonder vertraging en met lage kosten kan door de slimme verbeteringen die zijn doorgevoerd zoals SegWit, waardoor er meer transacties kunnen worden verwerkt zonder de blokgrootte te verhogen. De originele Litecoin wallet is beschikbaar voor bijna alle platformen. Vanuit de Coinbase wallet kun je rechtstreeks Litecoin kopen op basis van de meest gunstige Litecoin koers via bankoverschrijving of creditcard. De litecoin steeg 14 februari 2018 met circa 28% vanwege de eerste splitsing naar litcoin-cash. Het is de bedoeling dat met de splitsing de verwerking van transacties sneller kan worden verwerkt.

Lumens (XLM)

De Lumens van Stellar staat in de top tien van meest waardevolle cryptocurrencys. Eén lumen is circa 0,5 euro waard. Stellar richt zich op grote banken en werkt samen met grote bedrijven als IBM, die de Lumes gebruikt voor het testen van overboekingen naar Fiji en Tonga. Hackers wisten onlangs 325.000 euro aan Lumens te stelen van de online wallet beheerder Stellar. Het gaat om de dienst Blackwallet, waar mensen een online wallet konden aanmaken om hun lumens in te bewaren. De dns-server van Blackwallet, de server die bezoekers doorstuurt naar de juiste website werd door de hackers overgenomen en zo konden ze bezoekers naar hun eigen server sturen, die er voor zorgde dat de wallets van bezitters van meer dan 20 lumens automatisch werden overgeboekt naar hun eigen wallet. Op deze manier werd bijna 700.000 lumens doorgezonden naar Bittrex waar ze hoogstwaarschijnlijk werden omgezet naar een andere currency. Blackwallet is in overleg met Bittrex om de transacties stop te zetten.

Monero (XMR)

De Monero werd in 2014 ontwikkeld en op de markt gebracht. Het systeem gebruikt meerdere systemen om transacties en bedragen anoniem te houden. Het minen kan zonder de speciale ASICS chips omdat er een ander algoritme wordt gebruikt dan bij Bitcoin. Monero heeft geen maximum blokgrootte, waardoor transacties sneller kunnen plaatsvinden. maar Monero heeft ook geen gestandaardiseerd systeem voor het stemmen over wijzigingen. Dit wordt geheel door de ontwikkelaars bepaald.

NFT

Non-Fungible Tokens, zijn digitale eigendomsbewijzen voor digitale dingen, zoals kunst. De handel in NFT’s gebeurt vaak tussen slechts enkele handelaren. Ook blijken meerdere beroemdheden NFT’s dubbele belangen te hebben. In 2021 ging 36n miljardv euro om in deze handel. NFT’s worden echter voor prijsopdrijving voor miljoenen verhandeld tussen slechts een paar accounts. Hoewel eigenaren van de NFT’s anoniem zijn, is in de blockchain openbaar te zien tussen welke crypto-portemonnees een NFT is verhandeld. De duurste NFT’s worden tussen maar een paar van die portemonnees uitgewisseld. 27 duurste NFT-verkopen van LooksRare die in januari goed waren voor 1,3 miljard dollar. werden verhandeld tussen slechts twee wallets. De 100 meest waardevolle NFT-transacties op platform LooksRare waren in januari goed voor 2,3 miljard dollar en werden verhandeld tussen slechts 16 wallets. Eén van de meest waardevolle was een Meebit, een digitaal figuurtje dat op 12 januari verkocht werd voor een waarde van 44,2 miljoen euro. Vijf minuten later werd de NFT weer terugverkocht aan de originele verkoper voor een kleine 1 miljoen euro minder.

NEM

Een van de grootste Japanse exchanges “Coincheck” heeft de handel 26 januari 2018 zelfs grotendeels stilgelegd, nadat 500 miljoen NEM tokens voor een waarde van 400 miljoen dollar werden verduisterd. De circa 260.000 eigenaren van de tokens worden schadeloosgesteld voor de in totaal 425 miljoen dollar aan verdwenen tokens.

NEO

De van oorsprong Chinese NEO blockchain kan tot wel 1000 transacties per seconde aan en in de toekomst wellicht zelfs 10000 transacties per seconde. NEO is een blockchain die gebruik maakt van digitale tokens welke is ontwikkeld door het Chinese bedrijf Onchain, gevestigd in Shanghai. De cryptocurrency draagt de naam NEO sinds 24 juli 2017. Voorheen stond het bekend onder de naam AntShares (ANS). NEO is net als Ethereum en LTO feitelijk software voor zogeheten smart contracts, ofwel slimme contracten om toepassingen op de blockchain te programmeren. NEO krijgt steun van de Chinese overheid. Om een smart contract voor de Ethereum blockchain te kunnen schrijven, moeten programmeurs eerst de programmeertaal van Ethereum genaamd Solidity leren. Bij NEO kunnen contracten en overeenkomsten kunnen worden geschreven in algemene programmeertalen zoals C#, VB.Net, F#, Java en Kotlin. In de toekomst komen daar naar verwachting nog programmeertalen als C, C++, GO, Python en JavaScript bij. De blockchain van NEO gebruikt de volgende technologieën:

NeoX

NeoX heeft een cross-chain interoperability, waarmee je digitale eigendommen uit kunt wisselen binnen de diverse blockchains.

NeoQS

De NeoQS technologie, ofwel GQ of Quantum Safegebruikt Blockchain lattice-based cryptography die bestand is tegen quantum devices.

Hardware wallets voor NEO:

De Ledger Nano S NEO wallet

Deze kost zo’n 70 euro en kan ook voor wel ruim twintig andere soorten cryptocurrency gebruikt worden, waaronder ook Bitcoin,Ark en Zcash.
De Ledger Blue NEO wallet

De Ledger wallet kost zo’n 275 euro en wordt geleverd in de vorm van tablet met touchscreen en heeft meer opslagruimte.
OmiseGO/OMG

De OmiseGO technologie is ontworpen door Omise, een Aziatisch bedrijf dat zakelijke financiële oplossingen biedt in lokale markten zoals Thailand en Japan. Het OmiseGO netwerk en framework ging eind 2017 met behulp van crowdfunding van start. De OmiseGo blockchain zal de huidige OMG ERC-20 tokens op de Ethereum blockchain vervangen en daarna op een eigen OMG blockchain gaan draaien. De moederorganisatie Omise heeft “Unbank the Banked” als slogan. Hiermee doelt men op de mogelijkheid om internationaal betaalverkeer mogelijk te maken voor iedereen die dat wil, zonder dat specifieke doelgroepen worden uitgesloten vanwege armoede of corruptie. De organisatie werd in 2013 opgericht en specialiseert zich in zakelijke betaaloplossingen in Thailand, Japan, Singapore en Indonesie. Het bedrijf werd in november 2016 door Forbes erkend als “Fintech Rockstar”. In 2015 is het Omise Blockchain Lab opgericht en de OmiseGO wallet ontwikkeld. In juli 2017 heeft OmiseGO een crowdfunding actie gehouden waaraan alleen prive en op uitnodiging kon worden deelgenomen. Hiermee werd 25 miljoen dollar opgehaald. De OMG tokens welke tijdens de crowdsale zijn uitgegeven, zijn ERC-20 tokens op de Ethereum blockchain. De eigen OmiseGO Blockchain blijft overigens wel gebaseerd op de Ethereum technologie.

PAX

De Paxos Standard (PAX). GUSD heeft de goedkeuring gekregen van New York Department of Financial Services (NYDFS) Net als GUSD is PAX gebouwd op basis van de ERC-20-standaard van de Ethereum-blockchain en kan de stablecoin tussen twee wallets op het Ethereum-netwerk verzonden worden, Om de waarde van de stablecoin te behouden worden tokens vernietigd wanneer ze worden ingewisseld, terwijl tokens die nog in omloop zijn worden ondersteund door fysieke dollars die het bedrijf in bewaring heeft.

Petro

Venezuela gaat 100 miljoen digitale Petrocoins uitgeven om een graantje mee te kunnen pikken van de virtuele waarde die er aan Cryptocoins wordt toegeschreven. President Nicolas Maduro kondigde begin december al aan dat Venezuela een eigen cryptomunt zou lanceren.

Qtum

Qtum is ontwikkeld door de Qtum Foundation in Singapore bedoeld voor mobiele telecommunicatie, de financiële sector en fabricage. Qtum maakt gebruik van de Ethereum virtual machine, wat smart contracts mogelijk maakt. Qtum is niet gebaseerd op het proof-of-work principe, maar op proof-of-stake. Qtum heeft de steun van Atony di Iorio, de CEO van Jaxx wallet en de grote namen achter de conferentie Crypto Space. Hoewel de mogelijkheid van smart contracts een voordeel is, heeft het als nadeel dat deze gebruik maken van het UTXO (Unspent Transaction Output) model van Bitcoin. Smart contracts met dit model zouden verschillende beperkingen hebben. Ethereum zelf maakt geen gebruik van het UTXO model.

Ripple

Ripple was de eerste cryptocurrency die in 2013 via een ICO gedistribueerd werd. Er werden 100 miljard XRP tokens gecreëerd en deels verkocht om zo inkomsten te genereren voor de ontwikkeling van het platform. Chris Larsen richtte het bedrijf in 2012 samen met programmeur Jed McCaleb op in San Francisco. Met de Ripple is een Ripple Transaction Protocol (RTXP) betalingssysteem ontwikkeld om grensoverschrijdende betalingen gemakkelijker en vooral sneller te maken. Het open-source systeem beoogd om veilig en snel wereldwijd transacties uit te kunnen voeren en is dus feitelijk bedoeld voor financiële bedrijven en instellingen. De cryptocurrency (afgekort XRP) helpt transacties tussen twee partijen te faciliteren en is daarnaast ook verhandelbaar. De Ripple was de snelst stijgende cryptomunt in 2017. De huidige XRP-koers heeft er voor gezorgd dat Larsen, die naast een aandeel van 17 procent in het bedrijf ook 5,19 miljard bezit, miljardair is geworden met een netto vermogen van ruim 35 miljard dollar. Ripple, dat in 2017 ruim 36.000 procent in waarde steeg heeft geen open blockchain, maar deze werd gewoon zelf gecreëerd (ze worden dus niet gemined). Bij ripple vervangt het op de blockchain gebouwde systeem de tussenpersoon, waardoor transacties heel snel (binnen enkele seconden) gedaan kunnen worden. Zo’n 2000 transacties zijn hierbij geen uitzondering. De XRP geldt dus niet als valuta, maar als een soort transactiebevestiging. Ripple was een samenwerking aangegaan met MoneyGram en dat heeft voor de koers geen windeieren gelegd. MoneyGram gaat nog dit jaar de XRP technologie in haar betalingssysteem integreren. Hiermee hoop MoneyGram liquiditeitsproblemen op te lossen. De eerdere geplande overname van MoneyGram door Alibaba is van de baan. Ripple cashte zelf in 2018 voor 533 miljoen dollar en in het 1e kwartaal van 2019 nog eens $ 169 miljoen aan XRP en is inmiddels op sterven na dood, nadat de leidinggevenden cashten, hun zakken vulden en met de noorderzon vertrokken. Er is een prijsdaling van 92%. Van de oorspronkelijke “waarde” van $ 3,84 is nog slechts 0,29 over.

Shido

Een cyberaanval heeft de Shido blockchain begin maart geraakt nadat een hacker er in slaagde o, in het Ethereum (ETH) staking contract van het platform binnen te dringen. 4,3 miljard aan Shido (SHIDO) tokens werden weggesluisd en dat is bijna de helft van de totale voorraad van ongeveer 9 miljard tokens. Een waardedaling van maar liefst 94% was het gevolg. De crypto werd eerst overgeheveld naar het cross chain protocol Layerswap, een systeem dat verschillende blockchainnetwerken met elkaar verbindt. Vervolgens werd het verplaatst naar het Arbitrum (ARB) blockchain, wat een schaalbaarheidsoplossing is voor Ethereum.  Deze gestolen tokens vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, geschat op ongeveer $35 miljoen, voordat de prijsdaling plaatsvond. Shido beweert verdere bedreigingen te hebben afgewend en een onderzoek te zijn gestart. Ze riepen de hacker op om contact op te nemen om te onderhandelen over een mogelijke beloning en beloofden gebruikers die hun tokens hadden gestaked hun activa terug te geven. Shido kondigde op 24 februari op platform X aan dat de mainnet lancering binnenkort zou plaatsvinden. SHIDO kon al worden gestaked op de gedecentraliseerde exchange (DEX) van het project, waardoor houders een jaarlijks rendement van 8% konden verdienen.

Solana

Solana, door Yakovenko vernoemd naar een feeërieke kustplaats in Californië, kan tot 65.000 transacties per seconde verwerken. Volgens de Solana Foundation heeft het netwerk ergens tussen de 2.500 en 3.000 actieve ontwikkelaars elke maand. Een indrukwekkend aantal dat laat zien dat het Solana netwerk niet stilstaat. De groei in ontwikkelaars gaat gepaard met indrukwekkende marktprestaties. 2023 begon voor Solana (SOL) met een koers van slechts $9, maar sloot het jaar af met een piek van $117. In het begin van 2024 was er echter een kleine terugval, waarbij de koers momenteel op $94 staat. Ondanks deze daling in de marktprijs blijft het project zijn veerkracht tonen. Uit gegevens van het blockchain-analyseplatform IntoTheBlock blijkt dat het netwerk een significante stijging in transactievolume heeft ervaren. De dagelijkse economische activiteit op het netwerk noteerde een waarde van meer dan $42 miljard, wat een stijging is van 700% in slechts 30 dagen. Deze toename laat een stijgende adoptie zien van Solana in verschillende toepassingen zoals in de gedecentraliseerde finance (DeFi) sector van het platform en in het gebruik van non-fungible tokens (NFTs). Verder hebben de gedecentraliseerde exchanges (DEX) binnen het Solana-netwerk een groei van 40% in het aantal voltooide transacties gemeld. Op 5 december bereikte de totale waarde op deze exchanges een indrukwekkende $1,15 miljard. Een crypto handelaar heeft opmerkelijk succes geboekt door een winst van maar liefst 56.000% te realiseren in slechts vijf dagen. Met een initiële investering van slechts 4 SOL, ongeveer $400 waard, slaagde de handelaar erin dit bedrag te transformeren naar $225.000. Dit indrukwekkende resultaat werd behaald door snel en strategisch te handelen in BORK, een nieuwe memecoin op het Solana netwerk. Kort na de lancering van BORK kocht de handelaar 1,2 miljard BORK-tokens. Later verkocht hij deze tokens voor een bedrag van 1.454 Solana. Opmerkelijk is dat de handelaar na deze transactie nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid BORK-tokens in bezit heeft.

Stablecoin

Stablecoin van Terraforms Labs heeft uitstel van betaling gevraagd in de VS Het bedrijf is gevestigd in Singapore en zorgde in 2022 al voor een crash op de crytomarkt. De ineenstorting van TerraUSD en zustermunt Luna hebben 40 miljard dollar gekost aan koersverliezen. De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft vorig jaar zowel Terraform en de Zuid-Koreaanse ondernemer Do Kwon, medeoprichter van het bedrijf, beschuldigd van “het orkestreren van fraude met cryptovaluta ter waarde van meerdere miljarden dollars”. Kwon werd vorig jaar gearresteerd in Montenegro en wacht op uitlevering aan de Verenigde Staten of Zuid-Korea. Volgens experts heeft Kwon een zogeheten Ponzi-systeem opgezet, waarbij veel investeerders hun spaargeld verloren. 

Tether

Tether werd in 2015 opgericht in was in eerste instantie gebaseerd op de Bitcoin blockchain. In 2017 is Tether overgestapt naar het Litecoin blockchain ecosysteem. Het werkwoord “to tether” betekent vastbinden en Tether is ook gekoppeld aan de prijs van zogenaamde fiduciaire valuta, zoals de Amerikaanse dollar, de Euro en de Yen. Tether coins zijn gekoppeld aan een dollar, yen of euro. Het gekoppelde geld wordt door Tether Limited bewaard op verschillende bankrekeningen en kan via het Tether platform geïnd worden. De waarde kan hierdoor niet opeens drastisch omlaag gaan en blijft altijd gelijk aan bijvoorbeeld een andere munt. Tether transactiekosten zijn ontzettend laag Eenmaal in je Tether Wallet zijn er zelfs geen transactiekosten wanneer je je coins binnen het netwerk wilt overmaken. Tether is een digital-to-fiat cryptocurrency en je kunt ze kopen, verkopen en gebruiken bij onder andere Bitfinex, Shapeshift, GoCoin en verschillende andere beurzen. Tether Limited houdt een bankrekening aan bij twee banken in Taiwan er wordt er gewerkt aan samenwerkingen met nog meer banken. Tethertransacties zijn niet anoniem. Om de Tether wallet te gebruiken moet je identiteit geverifieerd worden.

Vebitcoin

De Turkske cryptocurrency exchange is gesloten. Vsn een van de grotere exchanges in het land werden in mei 2021 vier werknemers opgepakt. Op de website kan niet meer gehandeld worden en werd aangekondigd dat de zaak wordt opgeheven.

Verge (XVG)

De Verge blockchain gebruikt het Bitcoin protocol, met extra technologieën om de veiligheid te verbeteren en anonimiteit te waarborgen. Daarvoor maakt XVG gebruik van TOR en i2p: ip-adressen van gebruikers zijn niet meer te traceren. Verge is een open source decentraal financieel systeem en bestaat sinds 2014, maar dan onder de naam DogecoinDark. In 2016 werd besloten om de coin te hernoemen naar Verge. De blockchain maakt gebruik van algoritmes als Scrypt en x17 om een hoge mate van veiligheid te kunnen bieden. Verge ondersteunt het Simple Payment Verification (SPV) protocol waardoor transacties supersnel kunnen worden bevestigd. De Verge heeft geen “premine” gehad, waardoor de ontwikkelaars niet al een deel van alle XVG coins hebben gekregen. De totale hoeveelheid XVG is gelimiteerd op 16.5 miljard. Wraith Protocol (Verge) is een protocol waarmee gebruikers kunnen kiezen of hun transactie wel of niet zichtbaar is op de Verge blockchain. Het is zelfs mogelijk om transacties te herleiden en hiermee volledig geanonimiseerde betalingen te verrichten. Met het Wraith Protocol kunnen gebruikers via de Verge Blockchain Explorer het IP adres waarvandaan een XVG transactie wordt verstuurd door middel van het Tor netwerk verbergen. Dit maakt Verge uniek en opzichte van andere “privacy coins”, omdat bij andere cryptocurrency doorgaans de herkomst van een transactie alsnog te herleiden is aan de hand van een IP adres. Verge stond eerst bekeend als DogeCoinDark. Sinds 15 februari 2016 is het XVG. In 2017 hebben de ontwikkelaars een aantal belangrijke updates uitgebracht zoals een nieuwe website en een XVG wallet welke een variant is op de Electrum wallet. De Verge cryptocurrency kan worden bewaard in de Verge Electrum Wallet, een fork op de Electrum wallet code welke speciaal is ontwikkeld om snel te werken door onder andere het Simple Payment Verification (SPV) protocol te ondersteunen. Op deze manier kunnen transacties op de Verge blockchain worden geverifieerd zonder dat hiervoor de volledige blockchain hoeft te worden gedownload.

Waves

Het Waves Platform is in de eerste instantie ontworpen voor reguliere transacties, maar wil ook een bepaalde vorm van smart contracts gaan hanteren. Waves tokens stellen gebruikers in staat om ook andere coins dan waves te verhandelen met een hoge transactiesnelheid, veiligheid en transparantie, voor zowel crypto valuta als fiduciair geld. De ‘Gateway’ functie maakt het mogelijk voor gebruikers om tokens te verhandelen die staan voor Euro, Amerikaanse Dollar of Bitcoin en zelfs goud, aandelen van bedrijven, vastgoed of intellectueel eigendom. Aangeschafte coins kun je in een eigen wallet bewaren en beheren via een Chrome app. De officiële wallet kan je vinden op https://waveswallet.io/. Waves is niet bedoelt als een pure vorm van cryptogeld zoals Bitcoin, maar om waarde uit te kunnen wisselen met behulp van een token. De ‘blokchain entries’ kunnen worden geprogrammeerd naar de specifieke en gewenste eisen van de netwerk gebruikers. Waves gebruikt hiervoor Bitcoin-NG die wordt gepresenteerd als “de volgende generatie” Bitcoinprotocollen die de schaalbaarheid moet gaan vergroten. Bij Bitoin-NG wordt gebruikgemaakt van het “Byzantine Fault Tolerance” protocol, waarmee de veiligheid en de efficiëntie sterk vergroot worden. Het Waves Platform maakt daarbij gebruik van de programmeertaal Scala en hanteert het zogenaamde proof-of-stake-model. Dit is een ander mechanisme dan het proof-of-work-model dat gebruikt wordt bij transacties met Bitcoin. De tokens op het Waves Platform dienen als de brandstof voor alle handelingen op het Waves-netwerk en functioneren tegelijkertijd als methode op spam tegen te gaan. Waves hanteert een digitale infrastructuur dat de activiteiten op het netwerk stimuleert en deelname van gebruikers aanmoedigt. Dit gebeurt door middel van een aanvullende beloning aan de “miners”. De Miners Reward Token (MRT) wordt gedistribueerd bij ieder nieuw blok dat er gegenereerd wordt. Deze MRT vertegenwoordigt dus een bepaalde waarde bij transacties binnen het Waves Platform. Deze waarde wordt meestal bepaalt door ondernemingen en andere initiatieven binnen de digitale infrastructuur. Deze ondernemingen willen de miners stimuleren om hun eigen tokens als transactievergoedingen te accepteren en computernodes belonen voor het distribueren van tokens aan MRT-houders. MRT dient niet alleen als beloning, maar speelt ook een belangrijke rol bij het stemmen over belangrijke variabelen binnen het netwerk. De technologie van Waves is gebaseerd op een aantal andere crypto projecten zoals Nxt en BitShares en SuperNet, maar is vanaf het begin zelf ontwikkeld en geprogrammeerd in Scala (programmeertaal).

Worldcoin (WLD)

Worldcoin werd in 2019 bedacht  door Sam Altman en Alex Blania. Sindsdien bleef Worldcoin onder de radar, maar werkte ondertussen aan het binnenhalen van grote investeerders, waaronder Digital Currency Group, Coinbase, mede-oprichter van LinkedIn Reid Hoffman en Andreessen Horowitz. Sam Altman voert gesprekken om nog eens 100 miljoen op te halen voor zijn Worldcoin. Worldcoin kreeg voor de lancering 2 miljoen vooraanmeldingen, maar daarna vielen de aanmeldingen tegen, wellicht doordat potentiële gebruikers naar een fysieke locatie moeten afreizen om een scan van hun oogiris te maken. Dit iris identificatiesysteem moet ervoor zorgen dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen robots en echte mensen in de online wereld. Na de lancering op 24 juli 2023 werd het aantal aanmeldingen over alle 20 landen waar de irisscan mogelijk is geschat op 1.200. De man achter ChatGPT en de CEO van OpenAI, Sam Altman kan circa 100 miljoen dollar ophalen voor zijn nieuwe cryptomunt. De vertegenwoordigers van het cryptobedrijf blijken echter misleidende marketingpraktijken te gebruiken en meer persoonlijke gegevens te verzamelen dan werd toegegeven. Deze praktijken kunnen in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. De Keniaanse politie heeft daarop een inval gedaan bij het kantoor van Worldcoin in Nairobi en de irisscanners die werden gebruikt voor het maken van irisscans in ruil waarvoor klanten Worldcoin cryptotokens krijgen in beslag genomen. Worldcoin zou haar ware bedoelingen niet bekend hebben gemaakt bij de registratie. Kenia had de activiteiten van Worldcoin al opgeschort. Worldcoin mag tot nader order geen biometrische gegevens meer verzamelen in Kenia. Duizenden Keniaanse Worldcoin-gebruikers hebben geen toegang meer tot de crypto-tokens die ze hadden verdiend door hun oogbollen te scannen. Worldcoin is al gelanceerd in Indonesië, Frankrijk, Japan, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Kenia werd gekozen om het platform te lanceren omdat meer dan vier miljoen Kenianen al crypto verhandelen. Een week na de lancering van Worldcoin in Kenia op 1 augustus hadden meer dan 350.000 Kenianen zich al geregistreerd.

XEM

In maart 2015 ontstond NEM, (New Economy Movement). NEM is vergelijkbaar met bitcoin, maar transacties worden anders geverifieerd om het netwerk energiezuiniger te maken. NEM is een unieke zelfstandige blockchain met als eigen token de XEM. De XEM heeft unieke manier van transactiebevestiging, waarvoor geen hoge energiekosten en dure hardware benodigd is: harvesting (in plaats van mining). New Economy Movement ofwel NEM bestaat uit een groep gebruikers van blockchain technologie, welke een variant op de NXT cryptovaluta wilde maken door gebruik te maken van het bijbehorende applicatieplatform. Bij XEM wordt exact bij gehouden wie eigenaar van wat is en welke transacties er plaats vinden. De transactiebevestigingen, noemt men harvesting. In ruil voor het delen van deze informatie, ontvangen de nodes een vergoeding in de vorm van een deel van de transactiekosten. Er wordt alleen naar belangrijke nodes geluisterd en dat hangt weer af van het XEM-saldo, het aantal transacties, de uptime en de leeftijd van de (rekening van) de node. (Proof of Importance)

Zcash

Zcash is de nieuwe cryptovaluta waarmee terreurorganisatie Islamitische Staat donaties ontvangt. De islamitische terreurorganisatie er daarmee in geslaagd om de maatregelen van cryptohandeslplatforms als Binance te omzeilen. In februari van dit jaar schrapte Binance cryptomunt Monero (XMR) van de verhandelbare lijst, een klap voor IS en andere terreurorganisaties die Monero gebruikten om donaties binnen te halen. 

op 3 slechtst presenterende crypto van 2023

EOS (EOS) is de op twee na grootste daler dit jaar. De crypto begon het jaar nog goed, maar daalde uiteindelijk van april tot oktober flink met bijna 60%. In de laatste maanden van het jaar kon het nog een deel van de verliezen goed maken door met 50% te stijgen. Desalniettemin staat de Ethereum (ETH) concurrent met 7,2% in de min ten opzichte van 1 januari.

De tweede grootste crypto verliezer van 2023 is chiliz (CHZ). Dit project richt zich voornamelijk op de sportwereld. Zo helpt het voetbalclubs eigen fantokens uitbrengen zodat fans een stukje van de club kunnen bezitten. Chiliz heeft in het verleden grote winsten bezorgd, maar dit jaar was het anders. Mede doordat er steeds minder nieuwe gebruikers aan boord stapten, heeft de chiliz koers het nu moeilijk. De altcoin staat daarmee, ondanks een goed tweede helft van het jaar, 16% in het rood.

De grootste crypto daler van de top 100 apecoin (APE). Het crypto project achter de Bored Ape Yacht Club NFT-collectie heeft moeite het positieve momentum van de afgelopen jaren vast te houden. In 2023 koelde de NFT-gekte in cryptoland behoorlijk af. En dat had behoorlijk negatieve gevolgen voor APE. De altcoin staat dit jaar namelijk met 55% in de min. Het bungelt daarmee onderaan de top 100.


This domain is for sale