Groen vervoer

EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

De Zwitserse regering heeft met tekortschietend klimaatbeleid mensenrechten geschonden, oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 9 april 2024. De overwegingen van het Hooggerechtshof in Zwitserland zullen nu ook een rol gaan spelen in nationale rechtspraak. Het EHRM heeft rechtsmacht in Nederland en bijna alle andere Europese landen. Nationale rechters in Nederland en bijna alle andere Europese landen volgen het EHRM en die heeft bepaald dat de uitstoot fors verlaagd moet worden. De energietransitie zal door ook door de Nederlandse Overheid meer gesteund moeten worden om de afgesproken doelstellingen voor een beter milieu te behalen. De elektrificatie van het wagenpark, dat zich richt op het bereiken van een duurzame en fossielvrije energievoorziening, stagneert behoorlijk. De ingestorte markt voor elektrische auto’s kan alleen nog door Overheidsmaatregelen nieuw leven ingeblazen worden. Het verhogen van subsidies en het minder belasten van elektrisch vervoer is onontkoombaar, anders gaat het kabinet de eigen klimaatdoelen niet halen, waarschuwen onder meer de Vereniging Elektrische Rijders, ANWB, Bovag en de RAI Vereniging. Toch besloot de nieuwe coalitie dat de subsidies voor elektrische auto’s per 2025 worden geschrapt. In omliggende landen worden stimuleringsmaatregelen al minder snel afgebouwd. Ook het opleggen van importbeperkingen aan China op goedkopere modellen ligt niet meer zo voor de hand. Dit jaar kunnen ondernemers nieuwe subsidies aanvragen voor investeringen in productielijnen voor het produceren van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. De Eerste Kamer heeft 19 december 2023 ingestemd met het tijdelijke klimaatfonds, waarin 35 miljard euro moet komen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het klimaatfonds kreeg steun van 46 van de 75 senatoren. BBB, PVV, JA21, FVD, SP en 50PLUS stemden tegen. De senatoren gingen ook akkoord met het Nationaal Groeifond van 20 miljard euro voor projecten die op de lange termijn bijdragen aan de economische groei. De Tweede Kamer heeft al geld van het fonds gebruikt om korte termijnplannen te financieren. De motorrijtuigenbelastingkorting wordt de komende jaren daarom langzamer afgebouwd en verdwijnt pas in 2031. Vanaf 2031 verdwijnt de korting helemaal. Om dit te co-financieren verdwijnt de subsidie op tweedehands elektrische auto’s. Nieuwe Europese wetgeving (AFIR) waar twee jaar aan gewerkt is moet internationale uitrol laadinfrastructuur versnellen. Voor Nederland is de regelgeving 13 april 2024 ingegaan. De voorspelling is dat er in 2024 zeventien miljoen elektrische auto’s worden verkocht, vergeleken met veertien miljoen vorig jaar. De stijging betreft grotendeels China.

Elektrische voertuigen hebben vanaf 2023 een marktaandeel van 14,6% in Europa. Het aanstaande EU-verbod op auto’s met verbrandingsmotoren in 2035 zet fabrikanten onder druk om betaalbare elektrische modellen te produceren. 

Het verminderen of elimineren van de uitstoot van personenauto’s is een essentieel onderdeel van de opgelegde Europese klimaatstrategie, die tot doel heeft om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken. Dit vereist een vermindering van de CO2-uitstoot van traditionele auto’s met verbrandingsmotoren, het onderzoeken van alternatieve brandstofopties en het garanderen van de massale acceptatie van elektrische voertuigen. De afgelopen jaren heeft de Europese Rekenkamer een aantal gerelateerde rapporten gepubliceerd. Hieruit is gebleken dat de eerste taak nog niet is volbracht, de tweede op grote schaal niet haalbaar lijkt en de derde het risico loopt kostbaar te worden voor zowel de EU-industrie als de consumenten. Het aantal laadpunten in heel Europa blijkt niet voldoende en het blijft aanzienlijk achter bij de doelstelling van 1 miljoen in 2025. Tevens varieert de beschikbaarheid van openbare laadstations aanzienlijk van land tot land. Ondanks verheven ambities en strenge eisen stoten de meeste personenauto’s op de wegen in de EU nog steeds dezelfde hoeveelheid CO 2 uit als twaalf jaar geleden. Elektrische voertuigen kunnen de EU helpen dicht bij een emissievrij wagenpark te komen. EU-controleurs waarschuwen echter dat inspanningen in deze richting een versnelling hoger moeten schakelen. Ruim 4 van de 10 bezitters van een elektrische auto zouden zonder eigen laadpaal hier niet voor gekozen hebben. Er worden in Europa gemiddeld zo’n 700.000 volledig elektrische auto’s per kwartaal verkocht. Als we die lijn doortrekken tot aan 2030, dan missen we het elektrische autodoel met 14%. Als echter hierin ook de plugin hybrides worden meengenomen, dan zou het nog kunnen lukken. Wel tijd dus om de emissievrije Gemeentes weer even pas op de plaats te laten maken en hybrides in de emissievrije zones toe te staan. De gemeente Amsterdam wil strengere parkeerregels voor vervuilende auto’s. Als de plannen doorgaan, krijgen alleen auto’s met een emissieklasse van 5 of hoger vanaf volgend jaar een parkeervergunning. Met de regeling wil het gemeentebestuur de CO2-uitstoot in de stad verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Gemeenten keren zich tegen het hoofdlijnenakkoord op het gebied van zero-emissiezones. In dat akkoord staat dat ze de invoering van zero-emissiezones willen uitstellen, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen standaardiseren. Volgens gemeenten is dat juist in het nadeel van ondernemers. Dat meldt De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt voor een dreigend tekort aan mineralen die belangrijk zijn voor de energietransitie. Dan gaat het om grondstoffen als koper, lithium, kobalt en nikkel, die nodig zijn voor e-auto’s, zonnepanelen en windturbines.

Het Japanse Toyota, Mazda en Subaru willen afstappen van het geheel elektrisch rijden en samen  geheel nieuwe verbrandingsmotoren ontwikkelen. Ze onderstrepen nog wel dat ‘koolstof de vijand is’, maar willen dit doel behalen met motoren die draaien op alternatieve brandstoffen. De drie fabrikanten geloven in ‘meerdere wegen’ die naar een schoner wagenpark moeten leiden. Bij die aanpak horen volgens hen wel degelijk een nieuwe generatie brandstofmotoren die worden ontwikkeld voor gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals synthetische brandstoffen, biobrandstoffen, maar ook voor waterstof. Hun plannen botsen met de Nieuwe Europese wet- en regelgeving en kunnen resulteren in een importverbod of zullen worden verboden voor gebruik op de Europese wegen. De drie autofabrikanten zullen dan in de toekomst uitsluitend nog voor landen buiten de EU kunnen produceren en leveren. 

Tariefkorting motorrijtuigenbelasting personenauto’s

Met de nieuwe maatregel wordt er een nieuwe tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigenbelasting ingevoerd voor emissievrije personenauto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting. Alle andere emissievrije voertuigen, zoals de EV-bestelauto’s en EV-autobussen, zijn vanaf 2026 uitgezonderd van deze mrb-korting (deze voertuigen ontvangen nu wel dezelfde korting als personenauto’s).

Markt voor volledig elektrische auto’s ingestort

De markt voor volledig elektrische auto’s is sinds 2020 zowel in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland als in de Verenigde Staten ingestort. Door het deels verdwijnen van de fiscale voordelen, de verkapte beperkte actieradius, de lange levertijden en hoge prijzen van onderdelen, de hogere laad- en energietarieven, beperkte laadtijden, duurdere motorrijtuigenbelasting, de hogere verzekeringspremies en de hoge aankoopprijzen, is er alleen in het zakelijke segment nog enig animo voor de aanschaf van een volledig elektrische auto.

De premie voor een elektrische auto is een stuk duurder doordat er meer techniek in de auto’s zit en ook duurdere onderdelen. De ledkoplampen kosten bijvoorbeeld tussen de 2 tot 5000 euro per stuk. Het reparatiewerk zelf is ook duurder. De elektrische auto’s zijn vaak gemaakt van aluminium, en dat is niet uit te deuken. Onderdelen kunnen niet worden uitgedeukt en moet worden vervangen. In de eerste twee maanden van 2024 namen de verkopen van de volledig elektrische auto in de EU nog toe, maar in maart daalden de verkopen met 11% op jaarbasis. Een krimp in de verkopen was ook in december 2023 al realiteit. Toen daalden de EU verkopen van volledig elektrische auto’s met 17%, voor het eerst sinds de piek van de COVID-19-pandemie (april 2020). 

Er is voor de Overheid dus werk aan de winkel om de klimaatdoelstellingen te halen. De autoshow van Genève liet zien hoezeer de autowereld in verwarring is. De grote, gevestigde autofabrikanten schitterden door afwezigheid, met Renault als uitzondering tussen vele Chinese merken. Ook in de VS zijn elektrisch auto’s niet meer in trek en de koopgroei is daar het afgelopen jaar afgenomen tot slechts 1,3%.

Internationaal autoverhuurder Hertz Global Holdings is ook helemaal klaar met elektrische auto’s en verkoopt vanwege de aanhoudende hoge reparatiekosten en de tegenvallende vraag een derde van zijn 20.000 elektrische auto’s om deze om te ruilen voor auto’s op gas. De hoge kosten van elektrisch rijden zijn voor Hertz niet langer rendabel. De bestellingen van 175.000 auto’s bij General Motors en 65.000 bij Polestar (Volvo) worden over een langere periode uitgesmeerd. Polestar schroefde daarop de productie terug en ontsloeg 15% van het personeel. 450 werknemers verloren hun baan en het bedrijf werd overgedaan aan het Chinese Geely. Het 1e kwartaal van 2024 werden nog maar 7200 Polestars verkocht.

Ford USA heeft de productie van de elektrische F150 Lightning verlaagd en de investeringen voor 2024  gekort met 12 miljard dollar en stelt de lancering van volledig elektrische voertuigen uit.  De focus wordt, na een verlies van 4,7 miljard dollar te hebben gedraaid in de elektrische divisie, in contrast met een winst van 7,5 miljard dollar in traditionele en hybride voertuigen, nu verlegd naar hybride auto’s. CEO Jim Farley verwacht dat het verlies nog oplopen naar  5,5 miljard dollar. Ook Ford Europa blijft ook na 2030 auto’s met verbrandingsmotor verkopen als de markt daar om vraagt. Ford blijft wel inzetten op elektrische auto’s want er is al twee miljard euro geïnvesteerd om productielocaties klaar te maken voor elektrische auto’s, die het bouwt op het MEB-platform van Volkswagen. Ford kan hierdoor dit jaar een hoge boete in het Verenigd Koninkrijk verwachten. Daar worden fabrikanten verplicht om dit jaar minstens 22 procent EV’s te verkopen (een percentage dat ieder jaar oploopt). Ford lijkt dat niet te gaan halen. Ford gaat wat hun betreft geen boetes betalen en ze gaan ook geen EV’s met verlies verkopen en  indien nodig een verkoopstop invoeren.

Bij General Motors (GM) wordt er langer gewacht met het openen van een tweede productielijn voor de elektrische Silverado.

Audi Vorst in België ontslaat 371 tijdelijke werknemers door te weinig vraag naar de Q8 e-tron. 

Volgens topman Stephan Winkelmann gaat Lamborghini zijn sportwagens voorlopig nog niet volledig elektrificeren. 

Rivian, Lucid en Fisker zagen hun aandelenkoersen het afgelopen jaar kelderen, vanwege een reeks verliesgevende kwartalen en de beperkte vraag naar elektrische voertuigen. Rivian boekte in het eerste kwartaal een groter dan verwacht verlies van 1,45 miljard dollar, of 1,48 dollar verlies per aandeel. Op aangepast niveau was sprake van een verlies van 1,24 dollar. 

Fisker heeft de productie in maart 2024 zelfs stop moeten zetten.

De Duitse Startup ElectricBrands, (EBG voorheen Artega) dat haar Xbus zou laten bouwen bij VDL, ging, nog voordat de productie van start ging, failliet. Het Zweedse Cake, maker van elektrische motoren, dat een samenwerking had met Vattenfall werd 1 februari 2024 failliet verklaard. de totale verkoop van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten de afgelopen maanden afgevlakt. De groei van de EV-verkoop in de VS is al een tijdje aan het vertragen, maar in de afgelopen twee kwartalen is de EV-verkoop helemaal niet veel gestegen.

Bij Tesla daalden de wereldwijde verkopen in het eerste kwartaal van 2024 met meer dan 20% en 10% van het personeel wordt ontslagen. Bij het het Chinese Byd ging het al niet veel beter. In het 1e kwartaal van 2024 verkochten ze slechts 300.114 BEV’s, vergeleken met de 525.409 die ze in de laatste drie maanden van vorig jaar verkochten. De aandelen van Tesla zijn dit jaar tot nu toe met 29% gedaald, terwijl de aandelen van BYD met bijna 6% zijn gedaald. De prijs van tweedehands e-auto’s daalt inmiddels snel. Leasemaatschappijen zijn naarstig op zoek naar kopers voor een groeiend aantal bedrijfswagens waarvan het contract afloopt. 

Uit een rondvraag onder duizend Belgische automobilisten bleek dat het aantal mensen dat overweegt de auto weg te doen liefst twee keer zo hoog ligt als het aantal particulieren dat overweegt over te stappen op een elektrisch exemplaar. De verkoop van dieselbusjes zit de laatste maanden zelfs in de lift. Terwijl de verkoop van elektrische alternatieven laag blijft. Nieuwe dieselbusjes die voor 2025 zijn aangeschaft, mogen nog tot 2028 rondrijden.

De winst voor belastingen bij BMW daalde met 19 procent naar bijna 4,2 miljard euro.

Fiat heeft inmiddels ook slechte verkoopresultaten met de 500e.

Mercedes-Benz stelt elektrificatiedoelstelling met minimaal vijf jaar uit vanwege de teleurstellende verkopen. De winst nam het afgelopen kwartaal af met 21% af en de omzet liep met 7,4 % terug. Zolang er vraag naar is, zal Mercedes ’tot ver na 2030′ hybridevoertuigen en voertuigen met verbrandingsmotoren blijven maken. 

Volkswagen heeft ook te maken met een tekort aan elektromotoren uit de fabriek in Kassel. Het aantal orders voor de Volkswagen ID.4 is gedaald van 75.000 in 2022 naar 20.000 in 2023. Volkswagen vloeit daarom 269 tijdelijke werknemers van zijn fabriek voor elektrische auto’s in Zwickau af. Daardoor zijn ook de arbeidsplaatsen van 2000 tijdelijke medewerkers van de fabriek dicht bij de Tsjechische grens onzeker geworden. Vorig jaar verkocht Volkswagen hier nog geen 5.000 exemplaren van de ID.3 en de ID.4. Volkswagen heeft alle bonussen en loonsverhogingen voor de topbestuurders geschrapt. Voor Volkswagen is het uitstel van de beursgang van batterijdochter PowerCo een teleurstelling. De plannen voor een vierde batterijfabriek werden wegens tegenvallende verkoopcijfers afgeblazen. Door de sluiting van VDL moesten 4400 medewerkers vertrekken. De prijzen van lithium, kobalt en nikkel dalen, vanwege de ingestorte vraag, inmiddels zo hard dat mijnen tijdelijk gesloten worden. Vorig jaar was er nog een enorm tekort aan deze grondstoffen. ZF Friedrichshafen, de derde toeleverancier voor de auto-industrie ter wereld, gaat de komende twee jaar 6 miljard euro snijden in de kosten en bereidt zich voor op het verlies van duizenden banen tot 2030. Volkswagen heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met Renault om samen een betaalbare elektrische versie van de Twingo te ontwikkelen en wil nu zelf in 2027 komen met een elektrische auto van 20.000 euro.

Renault en Citroën hebben plannen aangekondigd voor elektrische modellen onder de 20.000 euro, met releases gepland voor respectievelijk 2026 en 2025. Renault brengt dochterbedrijf Ampere niet naar de beurs vanwege de groeivertraging met elektrische auto’s.

De strategie van Volkswagen omvat vier elektrische voertuigen met een prijs onder de 25.000 euro, die naar verwachting in 2025 op de markt zullen komen en uit kostenoogpunt zullen worden geproduceerd op een nieuw MEB+-platform. Volgens Volkswagen ceo Schafer breken er zware tijden aan en zit zijn merk in grote problemen door onverkoopbare voorraden. Het nieuwe model van Volkswagen streeft naar aanzienlijke kostenbesparingen om te kunnen concurreren op zowel de Europese als de Chinese markt, en daarmee de winstgevendheidsuitdagingen aan te pakken.

Apple ziet ondanks de inzet van 5000 werknemers en 10 miljard investering helemaal definitief af van het produceren van elektrische zelfrijdende auto’s en ontsloeg in California ruim 600 werknemers. Aston Martin stelt de lancering van zijn eerste elektrische auto met een jaar uit vanwege een gebrek aan vraag en draaide een verlies van 217,4 miljoen dollar. En tot slot is er ook malaise bij Tesla die in het eerste kwartaal van 2024 nog geen 387.000 auto’s verkocht en dat is fors minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Ook leasemaatschappijen lijden verlies aan elektrische auto’s, nu door het stunten met prijzen ook de restwaarde daalt en laat dat nu een groot deel uitmaken van het verdienmodel. Autofabrikanten proberen de maatschappijen nog te enthousiasmeren door compensaties aan te bieden door terugkoopgaranties e.d.. De winst op de verkoopprijs daalt nu niet alleen door de prijsverlagingen maar ook door de compensaties. Hiermee is een neerwaartse spiraal ingezet. Leasemaatschappijen onderzoeken nu ook het aanbieden van leasecontracten voor gebruikte elektrische auto’s. 

Ook Noorwegen heeft opeens geen trek meer in nieuwe auto’s. In december 2023 werden nog 39,497 nieuwe auto’s verkocht, in januari ging het om slechts 1,860 nieuwe exemplaren. Een daling van maar liefst 95 procent. 

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau S&P Global Mobility overweegt bijna de helft van de stekkerrijders, totdat het daadwerkelijk verplicht is, terug te keren naar een auto met verbrandingsmotor. Een groep van bijna vijfduizend Amerikaanse autodealers stuurde twee maal een brief naar president Joe Biden met het verzoek om de EV-plannen te herzien. Joe Biden besloot daarop  om de autofabrikanten meer ruimte te geven om voertuigen op fossiele brandstoffen te blijven verkopen. In 2032 moet de hoeveelheid broeikasgassen die de gehele vloot aan personenauto’s, bestelwagens en trucks in de VS uitstoot bijna de helft lager zijn dan in 2026. Eerder was dit 67%. Chrysler-moederbedrijf Stellantis en de staat Californië hebben dinsdag een overeenkomst bereikt over emissies, nadat het bedrijf zonder succes had geprobeerd zich aan te sluiten bij een deal die andere autofabrikanten in 2019 met de staat hadden gesloten. Stellantis had eerder de productie in de Mirafiori-fabriek in Turijn, waar de elektrische Fiat 500e en Maserati’s worden gebouwd, een week lang stopgezet vanwege de afnemende vraag

Ook bij andere Duitse toeleveranciers van de automobielindustrie loopt het aantal banen de komende jaren terug. Robert Bosch kondigde eerder aan 7000 banen te schrappen, waarvan 3200 in Duitsland. Ook Continental stuurt personeel weg. Vorig jaar kondigde het bedrijf al een ingrijpende reorganisatie aan. Dat bleek in februari te gaan over een verlies van 7150 banen, 3% van het totaalaantal arbeidsplaatsen. Er verdwijnen 5400 kantoorbanen en 1750 functies bij de afdeling R&D. 40% van de te verdwijnen banen is in Duitsland. Lunaz, het Britse bedrijf dat zich toelegde op het elektrificeren van Rolls Royce en andere klassieke automobielen, is inmiddels ook failliet verklaard. Lunaz wijt het faillissement aan het besluit van de Britse regering om het verbod op de verkoop van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden met vijf jaar uit te stellen. Terwijl Den Haag aan 2030 blijft vasthouden, schoof het kabinet van de britsen premier Rishi Sunak de start van het emissie loze tijdperk al op naar 2035. De gehele Engelse EV-sector kampt mede hierdoor met tegenslagen. In februari 2024 ging ook stekkerautofabrikant Arrival, waar ooit een waarde van dertien miljard dollar aan werd toegeschreven, failliet. En in het najaar wist Volta, dat in Warwick, Coventry en Reading elektrische trucks maakte, het niet te redden en moest een doorstart maken met behulp van investeringsfonds Luxor Capital. Alle Britse ‘business and assets’ zijn overgenomen.

Het voormalige Volta Trucks gaat nu verder als Volta Commercial Vehicles Limited. Volta Trucks ging failliet omdat Proterra failliet ging. In april 2024 besluit ook Kendrion te stoppen met alle automotive activiteiten. De hele divisie werd voor een relatief laag bedrag van 65 miljoen euro verkocht aan het Amerikaanse Solero. 

In maart zijn er 37.119 nieuwe auto’s op kenteken gezet, waarvan 13.051 volledig elektrisch. Dit jaar zijn tot nu toe 101.849 op kenteken gezet, waarvan ruim 30.000 volledig elektrisch, in Nederland reden in 2023 ruim 442.000 elektrische personenauto’s rond. Daarmee is 5 procent van het totaal aantal personenauto’s nu elektrisch

Demissionair minister Ollongren zegt samen met ministerie van EZK bezig te zijn om VDL dan maar in te zetten voor de oorlogsindustrie 

Om de markt weer vlot te trekken komen er van Fiat en Renault goedkopere modellen op de markt met een prijs onder de 24.000 euro. Slechts 17% van de nieuw verkochte elektrische auto’s bevinden zich in betaalbare B- segment. Hyundai wil de goedkopere Casper in  de markt zetten voor rond de 20.000. Dacia heeft de Spring als goedkoopste en de Dacia Sandero wordt pas in 2027 of 2028 verwacht. Daarop volgen de elektrische auto’s rond de 25.000 euro van VW, De Twingo van Renault en de Tesla. De langverwachte goedkope Model 2 van 25.000 dollar van Tesla komt voorlopig niet op de markt, omdat eerst de zelfrijdende  Robotaxi aan de beurt is. Elon Musk beloofde al in 2018 dat er een betaalbare Tesla. De auto zou 25.000 euro gaan kosten en in de Duitse fabriek geproduceerd worden. De Model 3 is de goedkoopste Tesla en verkrijgbaar vanaf 43.990 euro.

Vanaf 2035 mogen auto’s met verbrandingsmotoren definitief niet meer worden verkocht

De subsidie op een tweedehands elektrische auto verdwijnt aan het einde van dit jaar. Eerder wilde het kabinet de regeling verlengen tot 2029, maar dat gaat niet door. Ook de overige subsidies voor elektrische auto’s worden per 2025 geschrapt.

Vrachtwagens afgeladen met elektrische auto’s rijden dealers af met het verzoek ze ergens uit het zicht te stallen en de havens staan vol met onverkochte auto’s. Ook de verkoop van elektrische vrachtwagens loopt spaak. Dat is niet alleen te wijten aan de slechte verkoop maar ook aan het logistiek niet aankunnen van een dergelijke grote aanvoer vanuit China. Nog geen half procent van de vrachtwagens in Nederland rijdt elektrisch, bij personenauto’s is dit een kleine 4 procent. De CO2-uitstoot van vrachtwagens moet in 2030 ook met 45 procent zijn gedaald ten opzichte van 2019. Daarvoor zijn 430 duizend elektrische vrachtwagens nodig en een oplossing voor het enorme tekort aan laadplekken voor elektrische vrachtwagens. Er zijn minstens 50 duizend publieke laadpalen nodig in Europa, waarvan 35 duizend aangesloten moeten zijn op het hoogspanningsnet. Overheden zijn door de EU verplicht om langs het TEN-T-netwerk voldoende openbaar toegankelijke snellaadpunten voor zware voertuigen te installeren om volledige connectiviteit in de hele Unie te waarborgen. Die infrastructuur moet over voldoende laadvermogen beschikken om zware bedrijfsvoertuigen binnen de wettelijke rusttijd van de bestuurder te kunnen opladen. Om rekening te houden met de tijd die nodig is voor de planning, het ontwerp en de installatie van laadinfrastructuur, waarbij eventueel moet worden gezorgd voor een uitbreiding of verbetering van het elektriciteitsnet in bepaalde gebieden, de aankoop van grond, milieuvergunningen en, indien nodig, de gunning van overheidsopdrachten, en om gelijke tred te houden met de geleidelijke toename in het gebruik van zware elektrische voertuigen, moet openbaar toegankelijke laadinfrastructuur voor dergelijke voertuigen vanaf 2025 geleidelijk worden geïnstalleerd zodat uiterlijk in 2030 het volledige TEN-T-netwerk gedekt is. Met het oog op de uitrol van laadinfrastructuur langs het TEN-T-wegennetwerk moeten alle langs het TEN-T-wegennetwerk te installeren laadstations zich langs het TEN-T-wegennetwerk of binnen een rijafstand van 3 km vanaf de dichtstbijzijnde afrit van een TEN-T-weg bevinden.

In Leeuwarden zou een groot laadstation komen voor elektrische auto’s en aangrenzend, op een grote parkeerplaats zouden er een koffieketen en restaurant komen. Alles was al geregeld het land was aangekocht, tekeningen gemaakt en de eigenaren konden wel een aansluiting krijgen bij netbeheerder Liander maar alleen geen stroom. En dus staat het project voorlopig stil

Volgens de ANWB is elektrisch rijden het afgelopen jaar vooral door de afschrijving duurder geworden. Waar een elektrische auto in 2022 nog gemiddeld 61 cent per kilometer kostte, is dat nu 72 cent per kilometer. Ter vergelijking, een benzineauto zit op 64,8 cent per kilometer.

Uit een onderzoek van Gaspedaal.nl en AutoTrack onder 2.000 benzinerijders blijkt dat 96% van de benzinerijders de overstap naar elektrisch rijden niet zien zitten. De hoge aankoopprijs en twijfels over de batterijconditie en de beperkte actieradius zijn belangrijke redenen. Ook een bijna verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting ten opzichte van benzineauto’s in 2025 baarde veel automobilisten zorgen, maar het demissionair kabinet heeft plannen om bij de voorjaarsnota de plannen aan te passen en de korting op de motorrijtuigenbelasting nog even zo te laten. De belastingkorting wordt de komende jaren langzaam afgebouwd en verdwijnt pas in 2031. Het geld daarvoor wordt dan opgehaald bij bezitters van plug-in hybride auto’s. Automotive Mediaventions meldt dat de gemiddelde zoekprijs van een elektrische auto op Gaspedaal en Autotrack nog nooit zo laag was. Acea, de Europese koepel van autofabrikanten, verwachte dat per 1 januari 10 procent importheffing wordt geheven op elektrische auto’s die tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld. Het slechte verloop van de verkoop van elektrische auto’s is een doorn in het oog van staatssecretaris Stientje van Veldhoven die nu overweegt om extra cursussen te subsidiëren voor autoverkopers. Omdat de hele auto-industrie de verplichte omslag naar elektrische auto’s is gaan maken hebben de slechte autoverkopen haar weerslag op de gehele autosector. De belangrijkste sensorenleverancier Brose voorziet massaontslagen en kondigt zelf ook al 10% ontslagrondes aan en sluit een eigen faillissement ook niet uit. Geplande investeringen bij Brose zijn alvast met 20% verlaagd. Directeur Schramm denk dat het omvallen van toeleveranciers in de automobielsector ook in Nederland onontkoombaar is. Ook taxibedrijven zijn niet blij met de kostbare omschakeling. De autobranche denkt dat 2030 niet gaat lukken. Topbestuurders verwachten dat slechts 30 procent van alle nieuwe autoverkopen in Europa dan uit volledig elektrische auto’s zal bestaan. 

Deurnse bussenbouwer Ebusco moest vanwege grote verliezen 100 werknemers ontslaan en besteed de productie nu deels uit aan China en Portugal, waardoor ook zij onderhevig kunnen worden aan importheffingen. Op de valreep kreeg Ebusco begin januari een Zwitserse order voor het leveren van twaalf elektrische bussen, maar dat is onvoldoende om het tij te keren. Het verlies over 2022 was al opgelopen tot 32,2 miljoen euro. en het nettoverlies over het eerste halfjaar van 2023 nam toe van 14,1 naar 35,8 miljoen euro. Een kapitaalinjectie van in totaal 59 miljoen euro, in de vorm van uitgifte van extra aandelen en een obligatielening moet het bedrijf adem geven. De order van januari werd in maart opnieuw in de publiciteit gebracht om de koers van het aandeel te doen stijgen.

Elektrische bussenbouwer Van Hool in Koningshooikt ging 8 april 2024 failliet. De busbouwer ging vergeefs op zoek naar bijkomende financiering om het schip te keren. 1600 medewerkers verliezen hun baan. Bedrijvendokter Guido Dumarey liet weten dat hij wel interesse had om Van Hool over te nemen, mits het eerst even failliet zou gaan. Hij haakte echter af, niet alleen de vervuilde gronden onder de productiesite in Lier maar ook zouden er de laatste dagen en weken nog tal van waardevolle activa – waaronder afgewerkte bussen en trailers – verdwenen uit de fabriekshallen. De gesprekken met andere kandidaten VDL en Schmitz Cargobull en de curatoren zijn gaande. Vermoedelijk volgt na het uitstel dan het officiële faillissement, waarna de het Duits-Nederlands duo de onderdelen van Van Hool voor circa 200 miljoen euro zal overnemen. Het bedrijf heeft een kleinere vestiging in Bree en een vestiging in Skopje, in Noord-Macedonië. Van Hool bevestigde dat de enige mogelijke oplossing nu nog een faillissement met een doorstart door een overnemer is. VDL lijd zelf ook al behoorlijke verliezen door de bouw van elektrische Citea stadsbussen waar geen chips voor te krijgen zijn. Het netto resultaat daalde van 298 naar 82 miljoen euro. VDL had de 1e helft van 2023 nog een omzet van 3,2 miljard euro met de 16.000 medewerkers. Uit nood is VDL aluminium fietsenframes gaan maken voor het onlangs failliet gegane en doorgestarte Qwic. VDL heeft zo’n 50 nieuwe elektrische bussen geleverd aan EBS. Daarvan rijden er 30 in de dienstregeling. De overige bussen worden nog voorbereid, voorlopig worden ze ingezet voor opleiding. In totaal moet VDL 193 elektrische bussen leveren aan EBS. Die waren aanvankelijk beloofd per 10 december 2023, maar VDL stelde de levering uit. EBS krijgt voor het niet-elektrisch rijden en voor andere tekortkomingen bij aanvang van de concessie een boete van € 1,7 miljoen. VDL levert 60 Citea’s LE-122 (12,2 meter lang) en 133 Citea’s LE-135 (13,5 meter). De Citea’s LE-135 worden voor het R-Net (rode bussen) en het M-Net (blauwe bussen) geleverd. R-net (regio) is vergelijkbaar met een ‘intercity’; M-bussen (metro) zijn ‘sprinters’. De bussen zijn voorzien van batterijpakketten met een capaciteit van 490 kWh (LE-122) en 552 kWh (LE-135). De remise in Zaandam in de Achtersluispolder is klaar volgens de woordvoerder van de Vervoerregio: “de vergunningen voor de aanleg van de definitieve aansluiting zijn rond en de laders zijn inmiddels geplaatst. Rond deze tijd (half/eind mei) zijn de laders operationeel. EBS kan de bussen hier dus inmiddels ook laden. Begin mei beloofde de Vervoerregio dat het aantal elektrische bussen snel zou toenemen, er was zelfs sprake van ‘dagelijks tien nieuwe bussen’ maar dat bleek iets te optimistisch. Op dit moment worden per week ongeveer zeven nieuwe bussen afgenomen van VDL. Met nog ruim 140 te gaan, zou dat nog bijna een half jaar duren in dit tempo. Bij ‘Busposities‘ zijn de bussen die EBS inzet te zien. 

Oudere elektrische auto, zoals een Renault Zoe met een bouwjaar vóór 2019 of een Nissan Leaf, kunnen steeds minder makkelijk de auto opladen bij snellaadlocaties langs de snelweg. Deze stekkerauto’s hebben namelijk een AC- of CHAdeMo-stekker en deze stekkers worden langzaam uitgefaseerd en vervangen door snelladers. 

Elektrische vrachtwagens doen het vanwege de verwachte verplichte emissievrije zones in de grote steden een stuk beter. De subsidiepot van 45 miljoen euro hiervoor was in twee dagen tijd al vergeven en werd zelfs met 1,5 miljoen euro overschreden. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwamen er op de eerste dag 428 aanvragen binnen en op de tweede dag nog eens 219.  In 2023 was de pot van 30 miljoen euro zelfs al binnen één dag overtekend. Met de gegeven subsidies kunnen meer dan zeshonderd elektrische vrachtwagens worden aangeschaft. Er zijn inmiddels ruim 740 volledig elektrische vrachtwagens op de Nederlandse wegen (exclusief waterstoftrucks). In 2025 moeten dat er minimaal duizend zijn en in 2030 16.000 waarna in 2040 alle nieuwe vrachtwagens in Nederland uitstootvrij moeten zijn.

De PvdA in de Gemeente Utrecht wil minder elektrische voertuigen. De partij vindt ze te duur, Utrecht worstelt met de eigen ambities. Per 1 januari zouden alle bedrijfswagens in de binnenstad emissieloos moeten zijn. Maar de gemeente haalt die doelstelling bij lange na niet. Als de gemeente meer elektrische voertuigen zou willen, kunnen die niet opladen. De capaciteit kan vanwege netcongestie op zijn vroegst in 2030 worden vergroot.China importeert meer auto’s dan Japan. Het eerste eigen schip van de Chinese marktleider in elektrische wagens BYD kwam 21 februari 2024 met 5.449 auto’s aan in Vlissingen. De ‘BYD Explorer No. 1’ is de eerste van acht zusterschepen die de komende twee jaar zullen aanmeren. Tesla zag de bui al hangen en schonk Tesla-kopers in China bij aankoop bijna 5000 euro. Kopers van een Tesla Model Y of Model 3 kregen het bedrag op hun rekening gestort als ze konden laten zien dat ze eigenaar zijn. De prijs van Model 3 is dit jaar daar al met 14 procent gezakt. Model Y is  voor de Chinese kopers 10 procent goedkoper geworden. De EU wil onderzoeken of China auto’s met subsidie onder de kostprijs verkoopt, wat voor oneerlijke concurrentie zou zorgen met Europese autofabrikanten. De EU zou na dit onderzoek strafmaatregelen kunnen doorvoeren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft dit in haar jaarlijkse State of the European Union aangekondigd. De Italiaanse regering zou in gesprek zijn met Chinese autofabrikanten, waaronder Chery Auto, om één ervan naar Italië te halen. Als Chinese merken in Italië auto’s gaan produceren, dan zal Stellantis wellicht een of meerdere fabrieken in het land moeten sluiten, stelt ceo Carlos Tavares. Ook zouden er gesprekken zijn met Tesla.  Tavares zegt dat de aankoopsubsidies te laag zijn. Stellantis investeert 100 miljoen euro in de ontwikkeling van een betaalbare batterij voor de elektrische Fiat 500 maar kondigde ook aan dat de productie van de benzine-aangedreven Fiat Panda in Zuid-Italië verlengd word tot 2030.

EV electric vehicle/HEV hybrid electric vehicle/PHEV plug in hybrid electric vehicle/EREV extended range electric vehicle/FCEV fuel cell electric vehicle (waterstof). Een EREV (extended range electric vehicle) is een BEV (battery electric vehicle) waarbij een range extender (in de huidige modellen een verbrandingsmotor) in de wagen ingebouwd is die dienst doet als generator wanneer de batterijen leeg zijn. Een EREV is een plug-in hybride. Voorbeelden van een EREV zijn de Chevrolet Volt, Opel Ampera en Toyota Prius Plug-in. 

De transportsector moet tot en met 2030 maar liefst 625 miljoen euro investeren in dekkende laadinfrastructuur, om het tempo bij te kunnen houden Vanwege het chiptekort werden er in 2021 minder nieuwe elektrische auto’s verkocht en begin 2022 stagneerde de levering nog meer. Ook Tesla had veel last van leveringsproblemen. Behalve aan chips wordt het ook steeds moeilijker om aan metalen voor accu’s, zoals lithium, te komen. Het aantal verkochte dieselauto’s daalde in 2021 met bijna 47 procent, naar bijna zevenduizend auto’s. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 13.000. Tot en met september dit jaar zijn er in Europa meer hybride en volledig elektrische auto’s verkocht. Van alle nieuw geregistreerde auto’s is 14 procent elektrisch. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 10,6 procent. Ruim een kwart van alle nieuwe auto’s is hybride.

Elektrisch rijden vraagt een omslag in de manier van rijden en naar het bewuster plannen ervan. Elke dag moet er worden opgeladen, langere ritten moeten worden voorbereid en laadpalen uitgezocht in de hoop dat ze dan bij aankomt ook beschikbaar en heel zijn. Het thuis opladen wordt na het afschaffen van de  salderingsregeling per 2027 ook een stuk duurder

De nieuwe BMW i7 blijkt te zwaar voor parkeergarages en mag met een gewicht van 2.615 kilo veel parkeergarages officieel niet in. Hetzelfde geldt voor de Mercedes EQS SUV of de Volvo EX90. Voor de Amerikaanse modellen zoals de elektrische F-150 die bijna 3.000 kilo weegt en de Hummer EV is een parkeergarage ook geen optie. Een elektrische auto is lastiger te blussen en door de aanhoudende warme temperatuur kan de wapening van het beton verslappen en ontstaat er instortingsgevaar.

Chinese Overheid schiet autobouwers te hulp

Byd, Seres, JAC, Xpeng en MG stappen in het goedkope segment gat. In 2021 waren er nog 4392 en in 2022 al ruim 7500. In 2023 waren er zelfs al 14.319 Chinese auto’s in ons land. Dat is ruim drie keer zo veel in drie jaar tijd. In China is Hiphi gestopt met de productie van hun elektrische sportwagens. De auto’s werden verkocht in China en Noorwegen en zouden ook in Nederland verkocht gaan worden, maar het concern is zo goed als failliet. Ook Xpeng boekte 1,5 miljard euro verlies en ook andere Chinese fabrikanten van elektrische auto’s gingen failliet, maar  maakten met steun van de Chinese overheid vaak een doorstart. Zhidou Electric Vehicles ging in 2019 failliet en is met hulp van Aima Technology Group en Zhejiang Geely weer in bedrijf met een nieuw elektrisch model, de Zhidou Rainbow. Ook Haima Automobile maakte een doorstart door een door de plaatselijke overheid van Zhengzhou gesteund bedrijf en produceert nu elektrische minibussen. Aiways Automobile ontving onlangs een nieuwe  financiering. De Europese Unie ziet het met lede ogen aan en doet onderzoek naar elektrische auto’s die worden verkocht onder de kostprijs door Chinese staatssteun. De steun zou de concurrentiepositie van Europa ondermijnen. De EU wil dit tegengaan door importheffingen in te voeren. Maar hierdoor zullen ook toeleveranciers, batterij en laadpaalbedrijven ernstige schade leiden en  het  proces nog meer vertragen. Maar ook de Nederlandse Staat ondersteunt de elektrische auto industrie. Fabrikant van elektrische trucks en bestelauto’s Emoss uit Oosterhout die eind 2015 opnieuw failliet ging moest uiteindelijk ook gered worden met belastinggeld. Het bedrijf ontwikkelde en leverde elektrische aandrijflijnen en integratie-expertise en produceerde en verkocht met 15 tot 20 medewerkers onder eigen merk elektrische bussen en vrachtwagens en ondersteunende batterijsystemen. Emoss werd bekend doordat bedrijven als Heineken en Lidl de e-trucks inzetten voor emissievrije distributie van hun goederen. Emoss ging in 2011 al eerder failliet onder de naam All Green Vehicles. Emoss moest gered worden door overheidsinstelling Rewin. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij is actief voor de 18 gemeenten in West-Brabant en wordt financieel ondersteund door Europese stimuleringsfondsen. Het Indiase bedrijf Precision Camshafts Ltd. (PCL) heeft uiteindelijk voor een habbekrats Emoss Mobile Systems overgenomen. PCL, dat nokkenassen produceert voor de wereldwijde automotive-industrie, verschaft Emoss zo een kans om de ontwikkeling en groei van haar activiteiten wereldwijd te stimuleren. PCL kocht 51 procent van de aandelen van Emoss. Europese autoindustrie zal door de opkomst van de Chinese industrie 21 miljard euro aan inkomsten mislopen. De Europese Commissie zegt bewijs te hebben dat de Chinese overheid de export van EV’s naar Europa subsidieert door middel van ‘directe overboekingen’ en andere methoden. De Chinese centrale bank heeft een nieuw financieringsprogramma opgesteld ter waarde van 64 miljard euro om kleinere bedrijven in de technologie en wetenschap te helpen met onder meer innovatie en onderzoek. De leningen met lage rente zijn voor kleine en middelgrote bedrijven. De Chinese autobedrijven moeten de chips vooral halen bij ondernemingen als Semiconductor Manufacturing International Corp en Hua Hong Semiconductor Ltd. In Nederland wordt ook 90 procent van de zonnepanelen geïmporteerd uit China evenals windmolens of delen er van die voor de helft van de Europese prijs worden aangeboden. Joe Biden wil de invoerheffing van 7,5 procent op de import van staal en aluminium te verhogen. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei  tijdens een bezoek aan China dat Chinese subsidies een overaanbod creëren van producten voor schone energie, zoals zonnepanelen en elektrische auto’s, waar in China onvoldoende vraag voor is. Ze maakt zich zorgen dat overcapaciteit ertoe kan leiden dat deze producten op de wereldmarkt worden gedumpt tegen kunstmatig lage prijzen, met alle gevolgen voor de concurrentie. De importheffingen voor de VS gaan gelden voor tal van Chinese goederen. In totaal gelden de hogere tarieven voor 18 miljard dollar aan import uit China. De hogere heffingen zijn vooral gericht op strategische sectoren zoals elektrische auto’s, chips, batterijen, staal en belangrijke mineralen. De heffing zou stijgen van 25 naar 100%. De enige manier om de heffing te ontduiken is door fabrieken te verplaatsen naar de VS of de EU.

Motorrijtuigenbelasting en bijtelling

De meeste volledig elektrisch aangedreven auto’s (45%) zijn van het merk Tesla, Nissan (Leaf) en Renault (Zoe). In 2018 werd de fiscale bijtelling van deze auto’s gelijkgetrokken met andere auto’s. In Nederland werden er in 2016 4.268 en in 2017 een kleine 10.000 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto’s verkocht. 

Vanaf 1 januari 2019 gold de zakelijke bijtelling van 22 procent vanaf 50.000 euro voor een nieuwe elektrische auto. De bijtelling van 4 procent voor privégebruik is alleen in 2019 nog van toepassing voor goedkopere modellen, maar ook dit is per 1 januari opgetrokken naar 8%. Zakelijke rijders profiteerden in 2020 van 8 in plaats van 22 procent bijtelling, tot een maximaal bedrag van 45.000 euro. In 2021 ging de bijtelling op volledig elektrische auto’s naar 12 procent en gold er een maximum van 40.000 euro. Om nu nog in aanmerking te komen voor een lagere bijtelling moet de auto voorzien zijn van geïntegreerde zonnepanelen met een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek. Bovendien moet de aandrijving de benodigde zonne-energie opslaan in een accupakket dat geen lood bevat.

Er hoeft over elektrische auto’s met zonnepanelen tot en met 2024 nog geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden, maar vanaf 2025 start het tarief op 25% van het standaard tarief en zou in 2026 100% worden belast. Omdat een elektrische auto aanzienlijk zwaarder weegt dan een brandstofauto zou het tarief dan tot twee keer zo duur zijn als van een benzineauto. De belastingkorting wordt de komende jaren langzaam afgebouwd en verdwijnt pas in 2031. Het geld daarvoor wordt opgehoest door bezitters van plug-in hybride auto’s, zo wordt in de voorjaarsnota besloten. Vanaf 2026 gaan elektrische rijders 60 procent motorrijtuigenbelasting betalen, vanaf 2029 wordt dat 65 procent en vanaf 2031 verdwijnt de korting helemaal. 

Slechts 0,2 procent (2 miljoen) van  alle auto’s op de wereld rijdt elektrisch. Volgens het internationaal energieagentschap IEA hebben Noorwegen met 29 procent en China met 40 procent het grootste aandeel in elektrische auto’s. Met meer dan 200 miljoen elektrische tweewielers en meer dan 300.000 elektrische bussen is China duidelijk de grootste gebruiker van elektrisch vervoer. Nederland staat op 6.4% en Zweden op een 3.4% aandeel. Er mogen eind 2020 geen nieuwe auto’s in de EU meer verkocht worden als ze meer dan 95 gram CO2 per gereden kilometer uitstoten. Per bruikbare capaciteit van één kilowattuur stroom kost de productie van autobatterijen ongeveer 150 tot 200 kilo CO2. Voor de Model S van Tesla is dat 17,5 ton C02 voor de productie van alleen al de batterijen.

In 2011 kwamen de eerste elektrische auto`s op de markt. Er zijn in Nederland inmiddels meer dan een miljoen personenauto’s die geheel, maar vooral gedeeltelijk op stroom kunnen rijden. Dat is bijna net zoveel als het aantal diesels.

In 2024 worden naar verwachting zo’n 370.000 auto’s geregistreerd. In 2023 waren het er 372.237, in  2022 313.609 in 2021 324.710, in 2020 357.996, in 2019 450.637, in 2018 447.367, in 2017 418.461 en in 2016 385.259. De best verkochte auto in Nederland het afgelopen jaar was de Tesla Model Y.

Subsidies 

De nieuwe coalitie heeft besloten dat de subsidies voor elektrische auto’s per 2025 worden geschrapt. Er is voor 2024 87,4 miljoen euro aan SEPP-subsidiebudget beschikbaar gesteld en daarvan is 58 miljoen euro gereserveerd voor nieuwe elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal €45.000. Hiervan is dus 30 procent (17,57 miljoen euro) gebruikt. Er is voor 5.955 nieuwe EV’s budget aangevraagd. Er is nog 70 procent (40,43 miljoen euro) over, goed voor nog 13.705 nieuwe elektrische auto’s. Het deel van de SEPP-subsidiepot dat bedoeld is om de aanschaf van een gebruikte elektrische auto te stimuleren, raakt inmiddels al maanden sneller leeg dan het deel dat nieuwe EV’s aantrekkelijker moet maken. Er is voor 8.950 tweedehands elektrische auto’s SEPP-subsidie aangevraagd. Er is nog 39 procent (11,5 miljoen euro) over, goed voor nog 5.750 gebruikte EV’s. Op een tweedehands auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van maximaal €45.000 kun je een financiële stimulans van €2.000 tegemoetzien. In totaal is er voor 35,47 miljoen euro subsidie aangevraagd en dus is 41 procent van de totale subsidiepot vergeven. In totaal is er voor 14.905 nieuwe of gebruikte EV’s subsidie aangevraagd, bijna 15.000 stuks dus. Er is nog 51,93 miljoen euro beschikbaar (59 procent), goed voor nog 19.455 subsidieaanvragen.

Er is veel mis met de huidige regelingen voor elektrische auto’s stelt de Rekenkamer. Het kost te veel. De totale rekening voor het fiscaal stimuleren van zuinige auto’s bedroeg voor het Rijk in 2014 700 miljoen euro. En in de jaren daarvoor was het zeker meer dan een miljard. De overheid moet ervoor zorgen dat er in totaal 300.000 elektrische auto’s worden gekocht omdat een derde hiervan naar het buitenland verdwijnt. Elektrische auto’s zijn tweedehands niet gewild en relatief duur. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, wordt niet gehaald. De auto’s zijn veel minder zuinig en veel leaserijders rijden met hun hybride auto’s in verhouding veel minder op stroom dan op benzine. 75% van de elektrische auto’s wordt zakelijk aangeschaft.

Kopers kregen in het begin nog 4000 euro bij het kopen van een nieuwe elektrische auto en 2000 euro voor een gebruikte. De eerste subsidie pot van 10 miljoen euro was door reserveringen van dealers al snel leeg. Occasions zijn alleen gesubsidieerd via de vakhandel, dus niet tussen particulieren. De subsidie geldt voor auto’s die tussen de 12.000 en 45.000 euro waard zijn en op een volle accu zeker 120 kilometer kunnen rijden. Ook moet de auto enkele jaren van dezelfde eigenaar blijven. Eigenaren die binnen drie jaar van auto veranderen moeten een deel van de subsidie terugbetalen. Leaserijders krijgen de subsidie per maand uitbetaald. Als zij het contract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie. De regeling loopt tot 2025. Het subsidie loket voor 2023 ging op 10 januari open met 99,4 miljoen euro in kas. 67 miljoen euro voor de aankoop of het leasen van een nieuwe elektrische auto en 32,4 miljoen euro voor een occasion. Eind december 2023 bleek er nog 23 miljoen euro over. De subsidies voor 2024 blijven vooralsnog 2.950 en 2.000 euro.

De proef met gesubsidieerde elektrische GoGo autootjes in Amsterdam Nieuw West stond na een half jaar op een verlies van 220.000 euro. De gemeente stopte 200.000 euro subsidie in het project dat veel minder klanten bleek te krijgen dan werd geraamd. Klanten die wél gebruik maken van de GoGo rijden voor het tarief van 2 tot 4 euro ook meer kilometers dan berekend. Werkleerbedrijf Pantar en de gemeente Amsterdam stopten met de elektrische taxiautootjes die in Nieuw-West reden als aanvulling op het openbaar vervoer. De autootjes hadden een veel kleinere actieradius dan verwacht en onverwachte beperkingen. De overeenkomst tussen Pantar en stadsdeel Nieuw West werd ontbonden. De proef met GoGo met twintig kleine elektrische taxi’s liep uit te lopen op een financiële strop. Het gebruik van elektrisch vervoer heeft een grote rem op de capaciteit en wendbaarheid gebracht in het project. Het is binnen een pilot niet verstandig gebleken om met deze voertuigen, die nog niet eerder op de markt waren, te experimenteren. De actieradius viel tegen en ook de kwaliteit van de voertuigen liet erg te
wensen over.

ViriCiti, was een online platform dat de prestaties van commerciële elektrische voertuigen verhoogde. Zij kregen 700.000 euro aan groeigeld uit het fonds Mainport Innovation Fund II, bestaande uit KLM, Schiphol, TU Delft, Havenbedrijf Amsterdam, NS en Breesaap Green Link. Het oplaadnetwerk ChargePoint nam het softwarebedrijf over. De Amerikanen telden 75 miljoen euro neer en breidden met deze acquisitie hun aanbod uit van software, hardware en diensten op gebied van het opladen van voertuigen.

De Gemeente Amsterdam blijft elektrisch rijden beschouwen als één van de speerpunten en betaalt aan het Amsterdams Klimaat & Energiefonds zo’n 45 miljoen Euro subsidie. Per aantoonbare significante CO2-reductie project financiert dit fonds hiervan maximaal 5 miljoen Euro. Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds, dat wordt gefinancierd met de Nuon opbrengsten, investeert 2,5 miljoen Euro in een particuliere leasemaatschappij voor elektrische voertuigen. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam besloten om de elektrische deelscooter-startup Felyx op basis van artikel 2.50 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet langer toe te staan. Na jaren te hebben gepionierd met Felyx en Cargoroo, geeft de gemeente de vergunningen nu aan andere aanbieders. Check en GO Sharing gaan samen 1.200 huurscooters aanbieden. De vergunningen gaan al op 1 april in. Huurbakfietsaanbieder BAQME gaat 750 bakfietsen aanbieden. Die vergunning gaat in op 16 juni. Het college verleent maximaal twee vergunningen aan aanbieders van scooters met een looptijd van twee jaar, met een optie tot verlenging van maximaal 1 plus 1 jaar en mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal. Felyx en Cargoroo zijn boos en voelen zich als grofvuil aan de kant gezet. De selectieprocedure houdt volgens hen geen rekening met geleverde prestaties: “Er wordt alleen gelet op loze beloftes.” De gemeente heeft onder het motto ‘deelmobiliteit’ Felyx de afgelopen jaren veel steun gegeven bij de promotie van de huurscooters en het organiseren van ruimte in de stad. Ook Cargaroo werd gestimuleerd met deelname aan buurthubs (zoals in de Haarlemmerbuurt) en het opzetten van een bezorgdienst op de Zuidas. De keuze voor GO Sharing en BAQME is verwonderlijk. GO Sharing is gestopt in de meeste Nederlandse gemeenten na een faillissement van de scooterleverancier. BAQME is een jong bedrijf, zonder ervaring in Amsterdam. 

Er werd in 2018 circa 700 miljoen euro subsidie verstrekt aan kopers van elektrische auto’s die tussen de 80.000 en 120.000 euro kostten. In 2014 werd 12 procent van alle gekochte en gesubsidieerde elektrische auto’s geëxporteerd. Meer dan de helft hiervan was nog niet eens een jaar oud. De ongeveer 7.500 Tesla’s die momenteel in Nederland rondrijden kosten de belasting betaler aan verloren gegane subsidie minimaal 145 miljoen euro per jaar.

Mede door de subsidies steeg het percentage elektrische auto’s in privébezit al snel naar 19 procent. In 2021 kregen particulieren 4000 euro subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto, dat werd in 2022 verlaagd naar 3350 euro. De subsidiepot werd vergroot naar 71 miljoen euro.  Wie een nieuwe auto koopt of least, krijgt 2.950 subsidie In het eerste jaar dat de subsidie beschikbaar was, was dat nog 4.000 euro. Voor een tweedehandse auto is het bedrag sinds het begin 2.000 euro gebleven. Om in aanmerking te komen moet de auto wel volledig elektrisch zijn en catalogusprijs moet  tussen de 12.000 euro en 45.000 euro liggen. In 2024 zou de subsidie omlaag gaan, naar 2.550 euro, maar dat blijft volgend jaar toch 2950 euro vanwege de geringe belangstelling. Het kabinet trekt voor de komende jaren 600 miljoen euro uit om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. Daarbovenop komt nog eens 90 miljoen euro om het netwerk van laadpalen te versterken.

Voor 2021 was er 22 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers én non-profitorganisaties die een uitstootvrije bedrijfsauto wilden kopen. In totaal is er 185 miljoen euro subsidie uitgetrokken tot 2025.  14 gemeenten stellen binnen nu en 2025 een emissie loze zone in, onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Nog eens zoveel gemeenten kondigen de komende tijd plannen aan om dit te doen. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat dat er in 2030 tussen de 30 en 40 van dergelijke zones moeten zijn. Alleen nieuwe bedrijfsauto’s, van minimaal 20.000 euro komen in aanmerking. Lichte bedrijfsauto’s (type N1) moeten bovendien een actieradius van minimaal 100 kilometer hebben. De subsidie geldt voor zowel koop- als financial leaseovereenkomsten. De bedrijfsauto moet na 1 januari 2021 zijn gekocht en nog niet op naam staan als de subsidie wordt aangevraagd. Bovendien moet het voertuig na aankoop 3 jaar ononderbroken op naam van de subsidieaanvrager staan.

De subsidiepot van 71 miljoen euro voor elektrische auto’s was in 2022 al weer snel helemaal leeg. Ook de pot van 20 miljoen voor tweedehandsjes was op. De bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke auto blijft 16 procent. Het plafond waarop dit bedrag van toepassing is, wordt verlaagd van 35.000 euro naar 30.000 euro.

10 januari 2023 opende het subsidieloket met 99,4 miljoen euro. Daarvan is 67 miljoen euro bestemd voor het kopen of leasen van een nieuwe elektrische auto en 32,4 miljoen euro voor een gebruikt exemplaar. In augustus is er nog 43,9 miljoen euro over voor nieuwe auto’s en 18,7 miljoen euro voor gebruikte. Het loopt een stuk minder storm dan in 2022 toen het potje al na 5 maanden op was. Je kunt in 2023 maximaal 2.950 euro aanvragen voor een nieuwe elektrische auto. Vorig jaar was dat 4.000 euro. Voor gebruikte auto’s is het bedrag al sinds de start 2.000 euro. De populariteit van elektrische auto’s bij particulieren is in 2023 tot een dieptepunt gedaald. De voorraad staat te verstoffen bij de dealers en de subsidiepot is nog half vol. In totaal was er voor dit jaar bijna 100 miljoen euro beschikbaar, 67 miljoen euro voor de aanschaf of het leasen van een nieuwe elektrische auto en ruim 32 miljoen euro voor gebruikte elektrische auto’s. Daarvan is nog ruim 43 miljoen euro over. Aanvragers kunnen voor het kopen of leasen van een nieuwe elektrische auto 2950 euro krijgen en 2000 euro voor een tweedehands model.

Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit om de stikstofuitstoot bij bouwwerkzaamheden naar 0 te krijgen. Bouwbedrijven krijgen forse subsidie voor het kopen van elektrische vrachtwagens en machines of het ombouwen ervan. Het kabinet komt nu met een subsidieprogramma voor elektrische voertuigen en bouwmachines, waarvoor tussen 2021 en 2023 300 miljoen euro beschikbaar komt. In de periode 2024 tot 2030 volgt nog 200 miljoen euro.

Er komen in de komende jaren subsidies en fiscale voordelen die worden geregeld in een landelijke overgangsregeling. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat er per 2025 minimaal veertig grotere gemeenten plekken aanwijzen waar geen uitstoot mag plaatsvinden, bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Nieuwe bestelwagens die na 2025 op kenteken gezet worden moeten vanaf dan emissie loos rijden om in deze emissievrije zones te mogen komen. Via de overgangsregeling moet er om orde op zaken gesteld worden. Voor bestelbusjes is dat tot en met 2027 en voor vrachtwagens tot 2030. In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Voor vrachtwagens was er al een overgangsregeling en daar komen de bestelbussen nu bij. In 2021 werd bij de klimaattop in Glasgow de ambitie uitgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens elektrisch moeten rijden. Op dit moment is slechts 0,2 procent van de Nederlandse vrachtwagens elektrisch. In Assen en nog 30 andere steden gaat een emissievrije zone al in 2025 in. Dit geldt voor alle voertuigen. Bestaande bedrijfswagens en vrachtwagens worden tot 2030 uitgezonderd.

De Jaarbeurs Utrecht kreeg een Europese subsidie van € 64.000 voor een 1 miljoen euro kostende investering. Tesla plaatste na de zomer van 2017 bij de Jaarbeurs voor de beurs een van de grootste energieopslagplaatsen van de Benelux. Er kwam een grote accu op het parkeerterrein P4 achter het beurscomplex die de stroom uit zonnecellen opvangt. De capaciteit wordt 1,5 megawattuur en is voldoende om zeker vijftig keer een elektrische auto op te laden, of twintig keer een Tesla. De Jaarbeurs Utrecht, netbeheerder Stedin, energieleverancier Scholt Energy en laadpaalontwikkelaar LomboXnet investeerden gezamenlijk in het project.

Vitor Escaria, de Stafchef van premier Antonio Costa van Portugal werd betrapt met grote bedragen aan cashgeld verborgen in zijn kamer van de ambtswoning in het Sao Bentopaleis in Lissabon. Het geld zat verborgen in wijnkistjes en boeken. In totaal werd 75.800 euro aangetroffen. Samen met vier anderen werd Escariac in november 2023  gearresteerd en in afwachting van een proces weer vrijgelaten, waarna de premier aftrad. Costa zelf is echter ook verdachte samen met een van zijn ministers en een bevriende zakenman. Het geld zou afkomstig van steekpenningen ten behoeve van het vergunnen van lithiummijnen en groene waterstof. Het fraudeonderzoek liep al vanaf 2019.

In Duitsland was de subsidie tot voor kort 7000 euro, sinds september 2023 4500 euro (tot een aanschafprijs van 45.000) en vanaf half december 2023 is de complete subsidie regeling vanwege bezuinigingen helemaal afgeschaft.

De Franse overheid maakt het voor lage inkomens mogelijk om bij een contract voor 3 jaar voor slechts 54 euro in de maand elektrisch te rijden (excl.stroom) in een Citroen e C3 . Deze auto heeft een accupakket van 44 kwh waarmee je een actieradius hebt van ca 320 km. Voor 89 euro krijg je een Fiat 500 en voor 149 euro per maand een Jeep Avenger of een Peugeot e 2008. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag je dan niet een hoger inkomen hebben dan 15.400 euro per jaar.

Velocity Limburg staat aan de rand van een faillissement ondanks dat het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad er veel subsidiegeld in staken. Velocity exploiteert in Zuid-Limburg elektrische deelfietsen en dreigt nu te worden meegesleept in de val van het Duitse moederbedrijf. De Overheid investeerde in Velocity Mobility in de hoop en verwachting dat burgers  de auto vaker zouden laten staan en in plaats daarvan met een snelle turbofiets geruisloos en emissievrij zouden gaan pendelen. Nadat in 2018 in Kerkrade het eerste uitleenstation was gerealiseerd, werd er begin 2021 al meteen gestart met de aanleg van twintig stations waar iedereen voor anderhalve euro per half uur een duurzame fiets zou kunnen huren. Mede dankzij investeringen van het bestuurlijk samenwerkingsverband Stadsregio Parkstad Limburg en EMR Connect, een fonds waarmee de overheden uit de Maas-Rijn regio de mobiliteit stimuleren, slaagde het Akense moederbedrijf Velocity Mobility GmbH erin om de plannen uit te voeren.  Met de exploitatie van Europa’s eerste grensoverschrijdende e-bike-deelsysteem leek het even goed te gaan. Rond Aken, waar al 112 deelstations zijn aangelegd, verhuurde Velocity in juni vorig jaar 27.000 keer een e-bike. En in januari, een van de slechtste maanden, januari, werd er toch nog 12.000 keer een fiets gepakt. Het plan was zelfs om er nog acht deelstations bij te bouwen. Velocity Mobility kwam voort uit een initiatief van enkele studenten van de Technische Hogeschool uit Aken. Een paar jaar terug werd een deel van de Duitse fietsen en stations verwoest door vandalen, een tegenslag die ook tot fikse financiële schade leidde. Het faillissement is onontkoombaar voor het moederbedrijf. De vijftien medewerkers zijn al ontslagen. Volgens curator André Seckler is de kaas is leeg en moeten de activiteiten worden gestaakt. Rob Beentjes van Stadsregio Parkstad heeft niettemin goede hoop dat het peloton Limburgse turbofietsen kan blijven draaien. 

Foodlogica dat met elektrische bakfietsen en elektrische voertuigen gekoeld voedsel aan afnemers in onder meer Amsterdambezorgde is failliet. Het door twee Italiaanse onderneemsters in 2014 opgerichte bedrijfje vervoerde gekoelde etenswaren. De rechtbank heeft zowel het bedrijf als de holding -beide gevestigd op het Food Center in Amsterdam-West- failliet verklaard. Vorig jaar had bedrijf nog zo’n dertig elektrische voertuigen op de weg in de Randstad. 

Brandgevaar

Met een elektrische auto of een plug-in hybride op vakantie door Griekenland reizen is lastig. De meeste veerboten nemen geen volledig opgeladen elektrische voertuigen meer mee. Om wel mee te kunnen mogen de accu’s tot maximaal tot 40 procent van hun capaciteit zijn opgeladen. Leden van de scheepsbemanning controleren bij het instappen de laadstatus op de voertuigdisplays.

21 mei 2024 raakte raakte, 6 mensen van een gezin gewond bij een brand met een fietsaccu in een woning. Omdat ze gevaarlijke rook van de brandende fietsaccu hadden ingeademd zijn alle zes personen,  waaronder twee kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Rond 20.00 uur maandagavond vatte de fietsaccu tijdens het laden op de vensterbank van het huis vlam. Een woordvoerder zegt dat het de centralist niet is gelukt om de bewoners te overtuigen het pand te verlaten en het blussen aan de brandweer over te laten. Mey een tuinslang hebben buren de brand geblust. Naast de batterij raakte ook enkele stukken meubilair, waaronder een stoel en een bank, beschadigd door het vuur. 

5 mei 2024 brandde in de Utrechtse gemeente De Bilt een bus van U-OV helemaal uit. Op het moment dat de brand uitbrak, zaten er dertig passagiers in de bus. Volgens Qbuzz kwamen alle passagiers met de schrik vrij. Het provinciebestuur van Friesland vindt het niet erg dat vervoerder Qbuzz in december 2024 nieuwe dieselbussen gaat gebruiken. Vanaf januari 2025 mogen alleen nog bussen zonder uitstoot in gebruik worden genomen. De dieselbussen mogen maximaal vijf jaar rijden, want vanaf 2030 mag geen enkele bus nog broeikasgassen uitstoten.

Op industrieterrein D’helst in Lebbeke in België is 28 februari brand uitgebroken bij busvervoer Van Cauter. Het bedrijfsgebouw is compleet in de as gelegd. Vermoedelijk is de oorzaak te zoeken bij een technisch defect aan een elektrische auto die binnen stond.

Bij een tankstation langs de A28 tussen Beilen en Dwingeloo is 4 januari 2024 een elektrische auto in brand gevlogen tijdens het opladen. Er ontstond aanzienlijke schade aan het laadstation. De brandweer moest een grote bak aan laten rukken om de auto volledig onder te dompelen in water. 

Elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages brengen gevaarlijke risico’s met zich mee Wanneer deze in brand vliegen. Hybride auto’s staan zelfs vaker in brand dan volledig elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor samen. Er ontstaan ook vaker branden op schepen. In 2022 waren er ruim tweehonderd incidenten, het grootste aantal in tien jaar. Acht schepen gingen hierbij verloren. De oorzaak is het groeiende transport van goederen met batterijen, zoals elektrische auto’s.  26 juli 2023 stond een compleet autotransportschip in brand, volgens de kustwacht, door hoogstwaarschijnlijk een van de 498 elektrische auto’s op het schip. De brand verspreidde zich snel en de 23-koppige bemanning moest zo snel mogelijk van boord worden gehaald. Eén opvarende kwam om het leven. De overige 22 bemanningsleden raakten gewond en moesten worden behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken. Pas een week later kon het schip de Eemshaven worden binnengesleept. In de VS waren er bijvoorbeeld in 2022 tweehonderd e-bikebranden in New York. 

Hybride auto’s bleken vorig jaar betrokken bij ongeveer 3.475 branden per 100.000 verkochte auto’s. Benzineauto’s vlogen ongeveer 1.530 keer in brand per 100.000 auto’s. Geheel elektrische auto’s telden slechts 25 branden per 100.000 verkochte voertuigen. De combinatie elektriciteit en brandstof lijkt dus van belang. In de VS worden veel hybriden zoals de Chevrolet Volt verkocht, die hier nauwelijks rondrijden, dus het beeld is niet helemaal identiek aan de Europese situatie. Bij plug-in-hybriden veel wordt stroom gehaald van de kleine accu’s. Vaak moeten ze de eerste 10 of 20 kilometers de gehele auto voortstuwen totdat de benzinemotor het overneemt. Als de software dat niet goed regelt kan de accu een opdonder krijgen, waardoor eenmaal aan de laadpaal de elektriciteit niet wordt opgeslagen, maar wordt omgezet in warmte. Tot de accu zó heet wordt dat er brand ontstaat. Vliegtuigen, boten, flatsparkeergarages en opslagloodsen zijn al in brand gevlogen door de zeer brandbare accu’s. Dat kan ontstaan door interne of externe kortsluiting. Kortsluiting extern kan komen doordat er water bijkomt of doordat de draadjes verkeerd met elkaar verbonden zijn. Dan ontstaat er een hele hoge stroom, buiten en in de batterij, die zorgt dat er een grote warmteontwikkeling ontstaat, wat er weer voor zorgt dat de organische vloeistoffen die in de batterij zitten bijna gaan koken. Hierdoor kunnen de batterijen openspringen. Als er dan vervolgens lucht en vocht bij komt dan zal het lithium dat in de koolstof zit, ontbranden. En dat brandt dan mee met de organische vloeistoffen die aan het verdampen zijn. Interne kortsluiting binnen de batterij  kan ontstaan als de plus- en minpool tegen elkaar aan komen door bijvoorbeeld een productiefout of omdat de batterij heel lang heeft onderhevig is geweest aan trillingen.  Wanneer een batterij een te hoge stroom bevat wordt deze te warm en knalt uit elkaar, daar reageren vocht en zuurstof heel snel op waardoor de batterij vlam vat. Als daar vervolgens water op wordt gespoten, ontstaat er watergasvorming. Het lithium reageert heel sterk op water en er komt dan waterstof vrij, wat ook heel sterk gaat branden. Elektrische-, hybride- of waterstofauto’s mogen, uit voorzorg, ook niet meer mee met de veerboot van de Noorse maatschappij Havila Kystruten.

Boeing waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om geen grote hoeveelheden lithiumbatterijen meer te vervoeren in passagiersvliegtuigen, vanwege het grotere risico op brand. Grote hoeveelheden, dicht op elkaar verpakte batterijen vormen een risico omdat blusmethoden in vliegtuigen niet zouden werken tegen een grote (chemische) brand als gevolg van lekkende batterijen. Delta Air Lines, British Airways, Singapore Airlines en Air France zouden inmiddels al gestopt zijn met het vervoer van de batterijen. De International Civil Aviation Organization (ICAO) en de vliegtuigindustrie onderzoeken blusmethoden om de risico’s te beperken.

Eind april 2022 brandde een Tesla Model S in een parkeergarage in Shanghai uit, en daarna was een  Tesla in Hong Kong aan de beurt.  De software-update wijzigt het laadsysteem en het temperatuurmanagement. Tesla-brandjes komen vaker voor: in april 2019 ging er in Oss een Model S in vlammen op en in 2018 brandde een Model S in Hollywood uit. Probleem van huidige elektrische auto’s met lithium-ion batterijen is, dat een beginnend brandje eigenlijk niet te blussen is. Zodra de chemicaliën in batterijen met zuurstof in contact komen krijg je een gevaarlijke reactie. Tot dusver zijn er geen brandincidenten met de Model 3.

Toyota riep wereldwijd ruim een miljoen auto’s terug nadat bleekt dat de types Prius en C-HR kans op kortsluiting hebben en het risico op brand.

Tientallen elektrische fietsen vatten vlam tijdens het laden en exploderen zelfs. En omdat deze fietsen steeds meer gemeengoed worden komen ook de branden steeds vaker voor waardoor de brandweer vrijwel dagelijks wel met een dergelijke brand te maken heeft. 

Een explosie van een accu van een elektrische fiets heeft begin februari 2017 een grote brand veroorzaakt in een parkeergarage in het centrum van de Duitse stad Hannover.

Half juni vloog een Tesla S op een boulevard in Los Angeles spontaan in brand. Dankzij waarschuwingen van andere weggebruikers kon de bestuurder de auto aan de kant zetten en op tijd uitstappen. Enkele jaren geleden gebeurde dat regelmatig doordat losliggend vuil dat door de banden tegen de onderkant van de auto aan werd geslingerd de accu’s beschadigden.  Sindsdien is een versterkte bodem aangebracht. NTSB onderzoekt waarom meerdere verongelukte Tesla’s soms dagen na een ongeval opnieuw in brand vlogen.

In 2022 stond autocarrier de Felicity Ace op de Atlantische Ocean van Duitsland naar de VS, met circa 4.000 auto’s van de Volkswagen Group aan boord in brand. Het schip dreef een week lang stuurloos rond en zonk uiteindelijk wat VW een kostenpost van ruim 140 miljoen euro opleverde. Maar daar blijft het niet bij . De Japanse rederij MOL eist nu 30 miljoen euro schadevergoeding van Porsche nadat uit onderzoek bleek dat de brand aan boord van het schip ontstaan was in de accu van een Volkswagen Taycan. Het blussen bleek onmogelijk vanwege de elektrische auto’s aan boord. Lithium-ion batterijen zijn bijna onmogelijk te blussen, onder meer omdat door de hitte steeds nieuwe cellen open springen en in brand vliegen. Het schip ligt op een diepte van drie kilometer op de bodem van de Atlantische Ocean. Er is er nu al een aantal rederijen dat geen EV’s meer wil vervoeren. Het Japanse MOL heeft tien nieuwe autoschepen besteld, die zullen worden voorzien van camera’s met kunstmatige intelligentie. 

Vanwege het brandgevaar heeft China besloten om vanaf 1 november 2024 geen inferieure lithium-ion fietsaccu’s meer in het land toe te staan. Dat geldt echter niet voor de export, waardoor het overschot aan brandgevaarlijke accu’s dus naar de EU zullen komen. China heeft zo’n 350 miljoen elektrische fietsen. 

Kosten van elektrisch rijden 

De prijsontwikkeling gaat snel en de batterijen van de Tesla Model S kosten naar verwachting in 2025 nog maar 8.500 euro. In 2013 was dat nog 50.000 euro. 

Een brand bij de Japanse chipmaker Renesas zorgde enige tijd voor extra chiptekorten. Deze grote leveranciers van chips voor de auto-industrie, heeft de productie volledig stilgelegd. De brand kwam juist op het moment dat fabrikanten van auto’s, smartphones en andere elektrische apparaten al veel hinder ondervonden van een tekort aan chips. Ford, Volkswagen en General Motors, moesten al productielijnen stilleggen. Het kabinet wil 230 miljoen euro investeren in de Nederlandse chipindustrie. Onder meer de technologiebedrijven ASML en NXP krijgen geld van de overheid, meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken)

Extra kosten

Verzekeraars hanteren een hogere premie voor elektrische auto’s vanwege het zwaardere gewicht en de veel duurdere onderdelen. De verzekering van een elektrische auto is dan ook gemiddeld 16 procent duurder dan die van een vergelijkbare benzineauto.  In 2026 moet motorrijtuigenbelasting betaald worden. Die wordt mede op basis van gewicht vastgesteld en kan daardoor voor elektrische auto’s met zware accu’s honderden euro’s hoger uitvallen dan voor vergelijkbare benzinemodellen. Elektrische auto’s die een dag stilstaan, verbruiken ongeveer 3 kilowattuur per dag. Dat is goed voor ruim 1000 kilowattuur per jaar.  Dat komt neer op een stroomverbruik van ruim 600 euro. Een elektrische auto stuurt constant de temperatuur, de batterijstatus en de meterstanden door naar de app van de eigenaar. Dat proces verbruikt veel meer energie dan bijvoorbeeld bij een smartphone het geval is. Bovendien is het voor de levensduur van oplaadbare accu’s van belang dat de lading niet lager dan 30% en niet hoger dan 70% blijft. Welke consequenties dit heeft voor de actieradius laat zich raden. In de motorrijtuigenbelasting geldt een lagere brandstoftoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s op CNG, LNG en LPG met de typeaanduiding af-fabriek-, G3- of R115-installatie is opgenomen. Deze regeling wordt per 1 januari 2026 ook beëindigd.

Verzekeraar ZLM komt met een aparte verzekering voor elektrische auto’s. Hier zit onder meer pechhulp bij als een autobestuurder met een lege accu strandt. Dat is opmerkelijk omdat deze service zelfs niet standaard bij de ANWB Wegenwacht zit. De vraag is of andere grote verzekeraars nu ook met een aparte e-verzekering komen.

Rijden met een elektrische auto is door energiebelasting, winstopslag, duurdere (schade) reparaties en onderhoud flink duurder dan rijden met een benzine of dieselauto.  Ook reparaties en onderdelen kosten voor elektrische auto’s aanmerkelijk meer. Vervanging van de rembekrachtiger bijvoorbeeld kost bij een Nissan Leaf 4000 euro terwijl dat bij een brandstofauto 350 euro kost.

Bij een steeds groter aantal laadpalen wordt een blokkeertarief gerekend wanneer de paal bezet blijft nadat het laden is voltooid. Bij sommigen loopt dit op tot 54,6 cent per minuut, een uurtje te laat terug kost je dan ruim 32 euro.

Kleine benzineauto’s zijn per maand 67 euro goedkoper dan elektrische. (804 euro per jaar).  Bij de B-klasse zijn elektrische per maand 79 euro duurder, (948 euro per jaar). Bij de C-klasse is het verschil 42 euro per maand (504 euro per jaar).

Accu’s

Minder dan 10 % van de wereldwijde batterijproductie vindt plaats in Europa, en het grootste deel daarvan is in handen van niet-Europese bedrijven. Mondiaal gezien vindt maar liefst 76 % van de productie in China plaats. Een bijzondere belemmering voor de batterij-industrie in de EU is haar enorme afhankelijkheid van de invoer van grondstoffen uit niet-EU-landen waarmee de EU niet de nodige handelsovereenkomsten heeft gesloten. Dit brengt risico’s met zich mee voor de strategische autonomie van Europa, om nog maar te zwijgen van de sociale en milieuomstandigheden waaronder deze grondstoffen worden gewonnen. De EU heeft 8 miljard euro aan steun beschikbaar gesteld om de batterij-industrie te ondersteunen

Tussen 2014 en 2020 ontving de batterij-industrie minstens 1,7 miljard euro aan EU-subsidies en leninggaranties, bovenop de staatssteun tot 6 miljard euro die tussen 2019 en 2021 was toegestaan, voornamelijk in Duitsland, Frankrijk en Italië. Over het geheel genomen waarschuwen de controleurs van de Europese Commissie voor twee mogelijke worstcasescenario’s als de productiecapaciteit voor batterijen in de EU er niet in slaagt te groeien zoals verwacht. De eerste is dat de EU gedwongen zou kunnen worden haar verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren uit te stellen tot na 2035, waardoor zij haar doelstellingen op het gebied van koolstofneutraliteit niet zou kunnen verwezenlijken. De tweede is dat het land gedwongen zou kunnen worden sterk te vertrouwen op batterijen en elektrische voertuigen van buiten de EU, ten koste van de Europese auto-industrie en de Europese beroepsbevolking, om tegen 2035 een emissievrije vloot te kunnen realiseren.

De garantietermijn voor de batterij van een volledig elektrische auto is op dit moment veelal gemiddeld acht jaar met een maximum kilometrage van 100.000 km. De garantie en de daarbij behorende garantievoorwaarden op het voertuig worden in principe overgedragen aan een nieuwe eigenaar van het voertuig. De restwaarde heeft te maken met batterij-degradatie. Alles wat onder de 80 procent capaciteit zit, wordt gezien als total-loss. Daarnaast geeft een aantal fabrikanten een afzonderlijk huurcontract voor de accu af, waarbij de minimale accucapaciteit over de looptijd van het huurcontract wordt gegarandeerd. Dit huurcontract is ook overdraagbaar. Enkele merkdealers bieden op basis van de voorschriften van de fabrikant – al dan niet tegen een geringe vergoeding – een zogenaamde health check voor de accu aan. Daarnaast richt het Nederland Normalisatie Instituut (NEN) een werkgroep op die gaat werken aan een gecertificeerde accucheck die universeel toepasbaar is.

De mondiale vraag naar batterijen neemt snel toe en zal naar verwachting tegen het jaar 2030 veertienvoudig toenemen

De accu van een elektrische auto weegt ongeveer 500 kg. Voor het maken er van moet 10 ton zout worden verwerkt voor lithium, 15 ton erts voor kobalt, 2 ton erts voor nikkel en 12 ton erts voor koper en er wordt in totaal 200 ton grond uitgegraven voor een enkele batterij. De koolstofdioxide-uitstoot is bij het winnen van grondstoffen voor een elektrische auto 1,7 keer zoveel ten opzichte van een brandstof versie. Dat ligt vooral aan de accu’s, waarbij bij de productie direct al meer uitstoot wordt veroorzaakt. Pas na 112.000 km is de CO2-afdruk minder. Wanneer uitsluitend groen wordt geladen zou het na 78.000 km al quitte spelen. Wanneer alleen windenergie wordt gebruikt om de accu’s vol te krijgen wint een elektrische auto het echter al bij 50.000 km. Indonesië is de grootste producent van nikkel ter wereld en heeft onder president Joko Widodo volop ingezet op het mijnen ervan. Op het eiland Sulawesi betalen ze de prijs ervoor. Hele bossen gaan tegen de vlakte, water en lucht raken sterk vervuild en arbeiders worden uitgebuit voor 400 euro per maand. In december 2023 vielen er 20 doden en 100 gewonden bij een explosie en een brand in de fabriek.

Uit verschillende onderzoeken waaronder die van de Noorse University of Science and Technology (NTNU) blijkt dat grote elektrische wagens zoals de Tesla over hun volledige levenscyclus een grotere ecologische voetafdruk hebben dan kleinere auto’s met een verbrandingsmotor op benzine. Elektrische auto’s hebben naar schatting ruwweg 40% van het platinum en 75% van het beschikbare palladium nodig. Om de accu’s voor elektrische auto’s te kunnen maken, is voor de elektroden ook kobalt nodig. In een enkele auto-accu kan nu nog tot wel 8 kilo kobalt zitten. Alleen al door de nieuwe Tesla accufabriek zal de wereldvraag naar kobalt volgens Volkswagen met 17 procent toenemen. De helft van de geschatte wereldvoorraad van 7 miljoen ton kobalt bevindt zich in de Democratische Republiek Congo (DRC) die ongeveer 65 procent van alle kobalt in de wereld produceert. Jaarlijks gaat het om ongeveer 100.000 ton kobalt. Andere producenten zijn Canada, China, Rusland, Australië en Zambia. Glencore is marktleider in de kobaltproductie. Het concern produceert jaarlijks 28.000 ton kobalt maar daarvan is al 20.000 ton bestemd voor de Chinese markt. Alleen al de e-bike industrie produceert circa 100.000 afgedankte lithium-accu’s per jaar in Nederland. Bij het laden via het reguliere stopcontact gaat 12,7 tot 24,2 procent van de stroom verloren. Bij sneller laden dalen de verliezen naar 6,3 tot 9,7 procent. En dan zijn er nog de banden. Doordat een elektrische auto zwaarder weegt is er ook een grotere bandenslijtage. Banden van een elektrische auto geven 20 % meer fijnstofsdeeltjes af dan banden van een brandstofauto. De banden en de remmen veroorzaken samen meer fijnstof dan een verbrandingsmotor. Het Britse Emissions Analytics meldt dat per gereden kilometer 4 autobanden gemiddeld 1 biljoen (1000 miljard) ultrafijnstofdeeltjes produceren. Die zijn zó klein dat ze door de longen heen in de bloedstroom en zelfs de hersenen terechtkomen. Elektrische auto’s stoten 20% méér van deze deeltjes uit dan een verbrandingsmotor. Dat komt onder meer doordat het rubber meer te verduren heeft door het hogere gewicht en grotere vermogen van de auto, maar ook doordat elektrische auto’s veelal geleverd worden met sportieve banden die tot een sportieve rijstijl uitnodigen. Dat leidt ertoe dat na drie jaar 39% van de EV-eigenaren hun banden moest vervangen, tegenover 20% van de benzinerijders. Ze moeten dus twee keer zo vaak aan een nieuwe set sloffen, aldus TopGear. Bovendien bevatten autobanden talloze vluchtige organische stoffen, zoals oplosmiddelen. “We hebben aangetoond dat de hoeveelheid vluchtige organische stoffen die vrijkomt 100 keer groter is dan de hoeveelheid die uit een moderne uitlaatpijp komt”, zegt een onderzoeker.

Batterijfabrikant Automotive Cells Company (ACC) heeft 4,4 miljard euro aan financiering opgehaald bij vier banken, waaronder het Nederlandse ING. Met de lening wil het bedrijf drie fabrieken bouwen. 

De winning van kobalt in de Congo veroorzaakt ernstige mensenrechtenschendingen stelt Amnesty International.  Dat gaat gepaard met uitzettingen, seksueel geweld, brandstichting en mishandeling. Door de grote vraag worden hele gemeenschappen uit hun huizen gezet om mijnen mogelijk te maken. Zo’n 40.000 kinderen, vanaf vier jaar oud werken dagelijks in de uitgestrekte mijnen van de Democratische Republiek Congo, waar giftig rood stof hun ogen verbrandt en ze het risico lopen van huidziekten en een dodelijke longaandoening. Bijna elke grote fabrikant die elektrische auto’s produceert, koopt zijn kobalt in de verarmde Centraal-Afrikaanse staat. Het is ’s werelds grootste producent, met 60 procent van de wereldwijde reserves. Het kobalt wordt vervoerd naar batterijfabrieken in Azië waar het wordt verwerkt. Terwijl men voor een batterij van een smartphone niet meer dan 7 gram geraffineerd kobalt gebruikt, heeft een elektrische auto 13 kg nodig. De huidige productie van een is onvoldoende voor de grootschalige overstap naar elektrische auto’s. Dat stelt een rapport van milieuwetenschapper Benjamin Sprecher en organisaties Copper8 en Metabolic.  Met de huidige plannen voor het aantal elektrische auto’s zou Nederland tot wel 4 procent van de globale jaarproductie nodig hebben.  Naar verwachting zal de vraag in 2025 stijgen naar een verdrievoudiging tot 222.000 ton. Het gebruik van accu’s in elektrische auto’s levert pas na acht jaar milieuvoordeel op, maar de batterijen blijven maar zo’n zes jaar op volle capaciteit werken. Elke kilowattuur (kWh) aan capaciteit leidt tot 150 tot 200 kilo uitstoot van broeikasgassen. Voor een Nissan Leaf, met een accu van 30 kWh, betekent dit dat al 5,3 ton CO2 is uitgestoten voordat er een kilometer mee is gereden. Daarvoor kun je ongeveer 2,7 jaar in een vergelijkbare benzineauto rijden.

De prijsgrafieken van de grondstoffen palladium en platinum tonen over vijf jaar een sterk stijgende lijn. Volkswagen investeerde daarom alvast 20 miljard euro in deze sector. Een nieuwe vinding GEMX van de 77-jarige Turks-Amerikaanse wetenschapper en ondernemer Kenan Sahin, zorgt ervoor dat er in een batterij voor een elektrische auto nog maar 4 procent kobalt nodig is in plaats van 20 procent. Oplaadbare lithium-ion batterijen in elektronica en elektrische auto’s bestaan nu nog voor meer dan de helft uit deze stof.   Maar ook kobalt kan in de toekomst worden vervangen door bijvoorbeeld het milieuvriendelijkere titaandioxide waarmee nu al nieuwe lithiumbatterijen worden ontwikkeld. 

Een accupakket is kwetsbaar voor water en wanneer de auto waterschade krijgt door hoog water of een te diepe plas en dan kant het accupakket beschadigd raken en dat valt niet onder de garantie. Een kostenpost van rond de 20.000 euro is dan voor rekening van de autobezitter. 

Om tekorten en schaarste van Lithium te voorkomen wil het Nederlandse startup bedrijf Nowos 80 procent van deze batterijen repareren, waardoor ze twee keer zo lang meegaan. Het afgelopen jaar repareerde ze 100.000 kilo lithiumbatterijen, omgerekend zo’n 25.000 accu’s. Het bedrijf werd in 2019 opgericht en ging in februari 2020 in Nederland van start. Eind dat jaar opende het een vestiging in het Franse Lyon en nu denkt de start-up aan uitbreiding in Italië en Duitsland. Aan de wieg stonden Prins Doornekamp, die tot 2017 een bedrijf had dat lithium-batterijen produceerde, en Bartels, die zijn leven lang in de batterij-inzameling en -recycling werkte. Onder meer als directeur en bestuurslid van de stichting Stibat. Nowos inspecteert accu’s, kijkt of ze nog te repareren zijn, zoekt de benodigde materialen en repareert vervolgens de batterij. Zij repareren de accu’s vaak zonder cellen te vervangen. Meestal gaat het mis in de elektronica die niet goed ontworpen is. Soms is de bekabeling niet goed gesoldeerd of is er gewoon een zekering kapot. Momenteel repareert het bedrijf vooral accu’s van elektrische fietsen en (deel)scooters. Ook de opdrachten voor deelauto’s als de Biro, golfkarretjes en andere elektrische voertuigen beginnen binnen te stromen. Batterijen van elektrische auto’s repareert het bedrijf tot nu toe nog niet, onder meer omdat automerken zelf hun systemen voor de inzameling en recycling van hun batterijen hebben. Het vervangen van een compleet accupakket via de dealer is erg kostbaar en kan oplopen tot 75% van de cataloguswaarde van het voertuig.

Pas uiterlijk 31 december 2027 zal de ECHA Commissie een rapport voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad waarin de stoffen in batterijen worden geïdentificeerd die een negatieve impact hebben op de menselijke gezondheid, het milieu of recyclingprocessen

Om de accu’s te verduurzamen, moeten de gebruikte grondstoffen binnen “korte tijd” op een verantwoorde manier verkregen zijn en dienen de fabrieken te draaien op ‘groene energie’. De EU wil dat het aandeel van potentieel schadelijke materialen als kobalt en nikkel in de accu’s verder daalt en eist dat fabrikanten de levensduur en efficiëntie van de accu’s verbeteren.

Er zit enorm veel lithium in de bodem van de Salton Sea, een meer in de Amerikaanse staat Californië. Er it daar genoeg lithium in de bodem van het meer om 375 miljoen elektrische voertuigen te bouwen. Dat maakt het meteen een van de grootste afzettingen in de wereld.

Steeds meer autofabrikanten gebruiken LFP-accu’s, meestal in hun instapmodellen met een lager bereik dan de ‘long range’-versies. Deze accu’s zijn ontwikkeld om in plaats van de grondstof Lithium Calcium gebruiken. Calcium komt wel 10.000 keer meer voor dan Lithium. Deze accu’s zijn dus goedkoper te fabriceren maar hebben  als nadeel dat ze sneller hun capaciteit verliezen en ze gaan sneller stuk. LFP-cellen bevatten geen nikkel en kobalt, maar ze bevatten minder energie (Wh/kg) ten opzichte van de op dat vlak superieure NMC-cellen. Dat lijkt binnenkort te veranderen door mangaan aan de combi van ijzer, lithium en fosfaat toe te voegen.

CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) is een wereldleider op het gebied van nieuwe energietechnologie-innovatie. In juni 2018 ging het bedrijf naar de beurs van Shenzhen en in 2022 stond CATL’s EV-batterijverbruiksvolume zes jaar op rij op nummer 1 in de wereld. CATL geniet ook brede erkenning van wereldwijde EV- en energieopslagpartners. Om de geïntegreerde innovatie van markttoepassingen met elektrificatie en intelligentisering te bevorderen, handhaaft CATL voortdurende innovatie in vier dimensies inclusief materiaal- en elektrochemiesysteem, structuursysteem, groene extreme productie en bedrijfsmodellen. Het Chinese CATL, de grootste batterijproducent ter wereld, heeft een fabriek neergezet in de zuidwestelijke Guizhou-provincie en kan daar een batterij cel per seconde maken en een volledig batterijpakket voor een elektrische auto in 2 minuten en 30 seconden. De fabriek kostte 910 miljoen euro en gaat jaarlijks 30 gigawatt uur aan batterijopslag produceren.95 procent van het fabricageproces is volledig geautomatiseerd. CATL is met een marktaandeel van bijna 37 procent de grootste batterijproducent ter wereld en levert batterijen aan Tesla, NIO en Zeekr. Grootste concurrent is batterij- en autoproducent BYD. CATL gaat samen met Huawei een sedan-model maken voor de Europese markt. Een nieuwe lithium-ijzer-fosfaatbatterij die in staat is om 400 kilometer bereik te laden in slechts 10 minuten staat in de planning. Het bedrijf komt ook met de eerste klimaat neutrale batterijrecyclingfabriek en ontwierp eerder een ‘batterij wissel station’ waar elektrische auto’s hun lege batterij kunnen omwisselen voor een volle. Catl gaat ook voor Stellantis de accu’s leveren en sloot hiervoor een overeenkomst af. Catl was ook al leverancier van Tesla. CATL wil voor de stroomvoorziening binnen 2 jaar een eigen windmolenpark neerzetten dat 800 megawatt aan stroom  kan produceren. De kosten voor de bouw bedragen 1,83 miljard dollar.

De actieradius 

Elektrische auto’s hebben nu nog een beperkte actieradius, waarvan door de leveranciers meestal te rooskleurige opgaven worden gedaan. De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van de plaats van gebruik, gebruikte accessoires, de rijstijl, weersomstandigheden en vooral ook de belading van de auto en het aantal personen. Bij vorst ontstaan er vaak problemen met het elektrisch rijden. De accu’s kunnen bij lage temperaturen minder goed stroom vasthouden en het gebruik van de verwarming en de ruitenwissers plegen een aanslag op het stroomgebruik. Niet alleen de actieradius valt sterk terug maar ook blijkt dat de laadsnoeren aan de auto kunnen vastvriezen. Bij een draadbreuk kost een nieuwe kabel al gauw 300 euro. Ook mag een elektrische auto maar voor 80% geladen worden als je wilt voorkomen dat je accu’s degenereren.

Het grootste probleem bij elektrisch rijden is dat de laadpalen vaak defect of bezet en duur zijn. Daarbij duurt een normale oplaadbeurt wel zes tot acht uur.  Snelladers kunnen een batterij van 85 kilowattuur in ongeveer dertig minuten voor tachtig procent her opladen. Gebruikers van de laadstations laten hun wagen tijdens het herladen achter en gaan ondertussen een boodschap doen, ergens wat drinken of op visite, terwijl achter hen de rij aangroeit. Vooral in de Verenigde Staten is dit een groot probleem, maar ook hier staat de snellader in Zuid Oost meestal vol met Schiphol taxi’s. Ter voorkoming hiervan wordt nu overal stekkergeld berekend.

De werkelijke actieradius ligt in veel gevallen veertig procent lager dan de “richtwaarden” die door de fabrikanten worden opgegeven. De Renault Zoe haalt bijvoorbeeld maar 232 in plaats van de beloofde 400 kilometer en de Opel Ampera-e haalt 304 in plaats van 500 km. De Mercedes EQS haalt bij 130 km/h 363 kilometer in plaats van 651 km. De EQE haalt 409 km/h in plaats van 594 kilometer. De BMW i7 haalt 364 km/h in plaats van 619 kilometer. De Volkswagen ID5 haalt 330 km/h in plaats van de opgegeven 516 km. De Cupra Born haalt 329 in plaats van 550 km.  De Merce4des EQS SUV haalt 321 in plaats van 594 km. De Skoda Enyaq Coupe RS iV haalt 299 km in plaats van 523 km. De Ford Mustang 314 km in plaats van 540 km. De Hyuandai Ioniq 6 haalt 302 km in plaats van 5454 km. De Tesla model 3 Long Range haalt 340 km in plaats van 580 km. De Tesla Model Y Long Range haalt 306 km in plaats van 507 km. De Nissan Ariya haalt 304 km in plaats van 525 km. De BMWi4 haalt 334 km in plaats van 520 km. De Hyundai Ioniq 5 (73 kWh) haalt 270 km in plaats van 430 km. De Audi E-Tron GT haalt 348 km in plaats van 348 km. enz enz. Deze verschillen zijn wel bij een gemeten snelheid van 130 km per uur. Op autoreview.nl vind u een top 52 van hoogst gemeten actieradius van alle merken.

Op 1 januari 2016 steeg het bijtellingspercentage van auto’s met een uitstoot tussen 1 en 50 gram CO2 per kilometer van 7 procent naar 15 procent en op 1 januari 2017 verdween het gehele bijtellingsvoordeel voor plug-in hybriden. Dat betekent dat er dan voor iedere niet volledig elektrische auto een bijtellingspercentage van 22 procent geldt hetgeen resulteerde in een halvering van de verkoop. Het half tarief in de motorrijtuigenbelasting voor plug-in hybriden bleef wel bestaan. Inmiddels is een traject ingezet om de belastingvoordelen voor stekkervoertuigen stapsgewijs af te bouwen. De verkoop van hybride auto’s is in Nederland na de belastingmaatregel volledig ingestort.

Niet alleen kou en hitte beperken de actieradius van elektrische auto’s, ook regen draagt hieraan bij en is zelfs hoger dan eerder gedacht. Het Franse Automobile Propre onderzocht de daling van de actieradius tijdens extreme regenval. Net als bij auto’s met verbrandingsmotor zorgt de waterlaag die zich voor de band ophoopt voor rolweerstand. Dit betekent dat de auto meer vermogen nodig heeft om met dezelfde snelheid te rijden. Minder zichtbaar, en dus minder voor de hand liggend, is de belemmerende werking van hoge luchtvochtigheid. Die veroorzaakt ook een grotere aerodynamische weerstand. Koudere lucht heeft een grotere dichtheid, terwijl een koud wegdek invloed heeft op de temperatuur van de banden. Hoe kouder het is, hoe meer het verbruik stijgt. Er werden metingen uitgevoerd met de Cupra Born, de Peugeot e-3008, de Renault Scenic e-Tech en de Audi e-Tron GT RS. De onderzoeken werden buiten uitgevoerd in de stromende regen, en dus niet onder identieke laboratoriumomstandigheden. Bij een snelheid van 110 km/u werd een gemiddeld extra verbruik van soms meer dan 20 procent gemeten. Het meerverbruik bedroeg 4 kWh per 100 kilometer, waardoor de actieradius met naar schatting 16,7 procent terugloopt. Dat leidt tot bijna 60 kilometer minder rijbereik per laadbeurt. Ter vergelijk: onder droge omstandigheden harder (130 km/u) rijden leidt tot een extra verbruik van 1,2 kWh per 100 kilometer. Hierdoor komen elektrische auto’s dan gemiddeld 15 kilometer minder ver.

Laden  

De Europese autobranche ACEA wil dat er in 2030 zeker 8,8 miljoen publieke laadpalen beschikbaar zijn in de Europese Unie. De EU zelf had gerekend met maar 3,5 miljoen.

Openbare laadpalen voor elektrische auto’s moeten tussen vier uur ’s middags en negen uur ’s avonds uitgezet worden, zegt netbeheerder Stedin. Op een aantal plaatsen worden al proeven gedaan met het zogenoemde “slim” of “netbewust laden.” Dat betekent dat er aan het einde van de middag en het begin van de avond minder vermogen beschikbaar is voor openbare laadpalen. Elektrische auto’s worden dan minder snel opgeladen. Het is in Nederland niet verplicht om een particuliere laadpaal aan te melden. Het is mede daarom zowel technisch als juridisch niet eenvoudig om mensen thuis te dwingen hun auto niet in de avondpiek op te laden. 

Infrastructure for Alternative Fuels Regulation (AFIR) is een regelgeving die is ontworpen om de implementatie te versnellen van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder laadstations voor elektrische voertuigen (EV). De bedoeling is om afwijkingen binnen verschillende EV-laadinfrastructuren aan te pakken en te verminderen, zodat elektrisch rijden eenvoudiger en toegankelijker wordt voor alle Europeanen. AFIR is een belangrijke stap in het faciliteren van elektrisch rijden in Europa. Door het uitbreiden van de oplaadinfrastructuur, het verbeteren van de betalingsmogelijkheden en het garanderen van kostentransparantie, moet AFIR de massale adoptie van EV stimuleren. Met de invoering van AFIR in april 2024 zullen er in de komende jaren meer EV laadstations en tankstations voor alternatieve brandstoffen komen in heel Europa. Hierdoor kan de transportsector zijn CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Daarnaast kunnen bestuurders hun elektrische auto in de toekomst net zo gemakkelijk opladen als bij traditionele benzinestations – zo niet eenvoudiger! Elektrische auto’s worden voor een belangrijk deel thuis en op privélocaties geladen. Onderweg en in de openbare ruimte worden deze auto’s ondersteund door een openbaar laadnetwerk. Eind 2023 waren er ruim 144.000 openbare laadpunten en ruim 3.600 snelladers. Met één openbaar laadpunt per 3,1 elektrische auto’s is Nederland koploper als het gaat om het laadnetwerk.

Laadpalen via de Powerdale app werken niet meer. De app is de enige toegang tot duizenden laadpalen in België. Het bedrijf is failliet.  Het aantal elektrische auto’s neemt naar verwachting de komende jaren toe van zo’n 450.000 naar zo’n 2 miljoen in 2030 (20 procent). Het aantal openbare laadpalen stijgt naar verwachting dan naar 400.000 in 2030. Binnen enkele jaren kan een elektrische auto al binnen tien minuten opgeladen zijn. De grootste uitdaging is echter de stroominfrastructuur die totaal niet is berekend op dergelijk grootverbruik in elke regio. Door de sterk toegenomen vraag kan het stroomnet nu al niet meer genoeg stroom leveren. Daardoor komen nieuwe grootgebruikers op een wachtlijst terecht. Liander werkt hard aan het uitbreiden van de capaciteit, maar dat gaat waarschijnlijk niet snel genoeg.

Zowel in Nederland als in de VS zijn honderden snellaadpunten onbruikbaar doordat de kabels gestolen worden voor koper. Het koper uit een snelladerkabel  kan je namelijk verkopen aan een handelaar, wat per kabel maximaal 45 euro oplevert. Het kost vervolgens weer duizenden euro’s om nieuwe oplaadkabels te installeren.

GVB bussen bussen op de lijnen 15, 22 en 36 gingen in 2020 geëlektrificeerd rijden en de voertuigen moeten worden geladen met opportunity charging waarbij de accu’s ’s nachts bij de garage worden geladen en tussentijds via een laad hub. De elektrische bussen worden ’s nachts bij Garage West helemaal geladen en op station Sloterdijk met snelladers bijgeladen. GVB, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam betalen het project gezamenlijk.

Vattenfall wil samen met BAM de komende jaren achtduizend nieuwe oplaadstations in Noord-Brabant en Limburg plaatsen. Het is een van de grotere projecten op dit gebied in Nederland. Iets meer dan de helft van de palen wordt proactief geplaatst op plekken waar de inwoners nog geen aanvraag hebben ingediend. Met de actie willen Vattenfall en de gemeenten elektrisch rijden stimuleren. Volgens het energiebedrijf rijden er in 2030 naar verwachting 1,9 miljoen elektrische auto’s rond in Nederland.

Ruim 50 procent van de elektrische auto’s wordt thuis opgeladen, 25 procent gaat naar openbare laadpalen, 13 procent laadt op het werk en 9 procent bij een snellader onderweg. Nederland heeft de grootste ‘laaddichtheid’ van Europa. Momenteel zijn er zo’n 120.000 (semi)publieke laadpunten en bijna 4.200 (semi)publieke snelladers. Laadpunten worden op grote schaal uitgerold en er zijn meerdere innovatieve pilots gaande, zoals het herbestemmen van lantaarnpalen als laadpunten en het inrichten van mobiliteitshubs. Volgens de Europese Commissie zijn er minimaal twee miljoen laadpalen nodig in Europa in 2025. In vier jaar tijd is het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s ruim verdrievoudigd tot een kleine 60.000 stuks. De tarieven voor het laden zijn zeer verschillend en is het goedkoopst in Den Haag en Rotterdam. Daar kost het nog 027 per kWh. terwijl het in Amsterdam en Utrecht kan oplopen naar respectievelijk 0,56 en 0,79 cent. Consumenten in Amsterdam, Den Haag of Nijmegen betalen gemiddeld 0,33 euro per kWh. In Almere en Haarlem betaal je bijna het dubbele: 0,61 euro. Er wordt van alles bedacht om de laadprijzen op te hogen. Zo zijn er “bundels” waarbij je betaalt voor verwacht verbruik en pasjes en allerlei verschillende abonnementsvormen met veel verschillende voorwaarden, maar ook zijn er grote verschillen per station of tussen snel en gewoon laden. De tarieven verschillen per laadpasaanbieder, per abonnement, per laadpaal, per beheerder, per stad of provincie. En ook gedurende de dag. Anders dan een energiecontract met duidelijke kWh-tarieven toont een laadpaal vaak niet wat je daadwerkelijk betaalt per kWh stroom. Ionity is koploper en duurder dan Fastned of Allego en allen rekenen inmiddels ook al rond de 0,80 tot 1 euro per kilowattuur, hetgeen elektrisch rijden nu al duurder maakt dan het rijden op fossiele brandstof. Van de 225.000 openbare oplaadpunten die momenteel in de EU beschikbaar zijn, zijn er slechts 25.000 geschikt om snel te kunnen laden. De overige oplaadpunten zijn gewone stopcontacten met een lage capaciteit, waarbij tijdens het laden tot wel 30% van de stroom verloren gaat. Het opladen van een elektrische auto kan dan ook een hele nacht of zelfs langer in beslag nemen. Met ingang van het prijsplafond in januari 2023 werd het weer voordeliger om thuis te laden, mits ze onder het prijsplafond blijven. Na het prijsplafond zijn ze mogelijk ongeveer evenveel kwijt als bij een snellader. Hieruit komt naar voren dat hoe langzamer je laadt, hoe meer stroom er verloren gaat aan andere zaken dan actieradius. Bij het laden via het reguliere stopcontact gaat 12,7 tot 24,2 procent van de stroom verloren. Bij sneller laden dalen de verliezen naar 6,3 tot 9,7 procent. Voor een succesvolle transitie richting elektrisch rijden is een adequate laadinfrastructuur van groot belang. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van open ICT-protocollen zoals Open Charge Point Protocol (OCPP) en Open Charge Point Interface (OCPI). Met deze protocollen is het eenvoudiger om laadstations te voorzien van software om deze met elkaar te verbinden.

Sinds 5 januari 2024 rekent Shell Recharge ‘blokkeerkosten’. Je betaalt die kosten als je je elektrische auto langer dan vier uur aan een laadpunt van Road (e-Flux) of EVBox in het roamingnetwerk van Shell Recharge hebt staan, ongeacht of je batterij is volgeladen. De blokkeerkosten bedragen 0,05 euro per minuut, tot een maximum van 12 euro per keer.

België doet het slecht in Europa want eén laadpaal per tien elektrische auto’s is eigenlijk het minimum en dat wordt bij lange na niet gehaald. Als je verwacht dat er daar tegen 2030 één miljoen elektrische auto moeten gaan rondrijden dan moeten er tegen die tijd 100.000 laadpalen komen.

Duitsland steekt de komende 3 jaren 6,3 miljard euro  in de uitbreiding van hun laadnetwerk. Het aantal elektrische voertuigen groeit in Duitsland op jaarbasis met bijna 25 procent. Op dit moment is 14,6 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s in Duitsland al elektrisch. Er zijn nu ongeveer 70.000 oplaadpunten in Duitsland, waarvan 11.000 snelladers. Het doel van de Duitse regering is om in 2030 1 miljoen openbare oplaadpunten beschikbaar te hebben.

Daimler, BMW, Ford en de Volkswagen Group plaatsen in een joint-venture genaamd IONITY een High-Power Charging-netwerk met 400 snellaadstations die binnen 15 minuten de accu’s volledig op kan laden. Ook Shell heeft ontdekt dat de winst op stroom 10 keer hoger is dan op fossiele brandstof en bouwt in hoog tempo laadstations.

Bij de aanschaf van een elektrische auto is het verstandig om goed te kijken met wat voor een capaciteit accu de auto (standaard/vanaf) geleverd wordt en hoeveel kosten er bij komen voor eventuele batterijhuur. Snelladen gaat bijvoorbeeld ten koste van de levensduur van de batterij en erg duur. Het gaat ook ten koste van de actieradius.

Veel chauffeurs in New York wachten meer dan een uur om toegang te krijgen tot de laadstations, waarna het opladen zelf nog een uur kan duren. De koude winters maken het frequenter opladen noodzakelijk, wat het probleem verder verergert. Het gebrek aan laadinfrastructuur wordt bovendien versterkt door de ‘congestieprijzen’ die Tesla heeft ingevoerd om het gebruik van laadstations tijdens piekuren te reguleren.

Decentrale overheden, VNG en provincies hebben in de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur afspraken gemaakt op het gebied van aanbestedingen van laadpalen om onderzoek uit te zetten en belemmeringen weg te nemen. Met deze Green Deal is het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) opgezet dat moet zorgen voor de vereenvoudiging en verduidelijking van de procedures en het beleid rond plaatsing van laadinfrastructuur. De minister heeft besloten om, naast de al toegekende 1,5 miljoen euro over de periode van 2015 tot en met 2017, ook voor 2018 een bijdrage ter beschikking te stellen, waardoor het NKL in principe met een jaar verlengd kan worden, mits andere partijen ook besluiten bij te dragen.

Den Haag heeft een oplaadlantaarnpaal, die twee elektrische auto’s kan opladen. De Gemeente houdt een proef van zes maanden met drie van deze LED-lantaarn laadpalen. De Gemeente wil ook 460 extra normale laadpalen plaatsen op de al aanwezige 650. Robert Haring is de oprichter van Ecopoles die deze palen ontwikkelt in samenwerking met Ecotap. Op termijn kunnen alle lantaarnpalen omgewisseld worden voor zo’n oplaadpunt omdat de netwerkaansluiting al in de paal verwerkt zit. De kosten voor een laadlantaarnpaal bedragen ongeveer 4000 euro. Een gewone oplaadzuil voor elektrische auto’s kost zo’n 3000 euro. Bezitters van een elektrische auto kunnen een laadpas aanvragen via de gemeente. Er wordt een app ontwikkelt waarbij je kunt zien welk oplaadpunt beschikbaar is. In Den Haag rijden naar schatting 4000 elektrische auto’s. De komende twaalf jaar moeten er ruim 13.000 laadpunten voor elektrische auto’s bij komen. De gemeente wil tot 2030 ieder jaar zo’n vierhonderd laadpalen er bij, maar de stad kan dan te maken krijgen met overbelasting van het elektriciteitsnet.

De provincies Gelderland en Overijssel gaan een proef houden met het slim opladen van elektrische auto’s en 2.250 extra laadpalen laten plaatsen in de openbare ruimte waar 4.500 auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Voor het project wordt samengewerkt met netbeheerders Enexis en Alliander. Laadpalenmaker Ecotap en laadpalendienstverlener Allego zijn ook bij het project betrokken. Door slim laden kunnen de kosten per kilowattuur laag blijven omdat alleen geladen wordt als er aanbod is van zonne- en windenergie. Daarmee willen ze zich voorbereiden op het laden van miljoenen elektrische auto’s zonder dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt.

Laadpaal plekken worden steeds vaker gebruikt als gratis parkeerplaats. Daarom wordt in steeds meer Gemeenten ‘stekkergeld’ ingevoerd. Bij het opladen hoeft nu nog geen parkeergeld betaald te worden, waardoor de auto’s ook bij de paal blijven staan als de accu al opgeladen is. Hierdoor kunnen anderen met een lege accu geen vrije paal meer. Om dit te voorkomen wordt er nu al op diverse plaatsen een boete of stekkergeld geëist. Bij invoering van stekkergeld blijkt maar liefst 94 procent van chauffeurs bereid zijn of haar opgeladen auto weg te halen. In de provincies Limburg en Noord-Brabant wordt binnenkort ook stekkergeld ingevoerd. Dan moet betaald worden voor het bezet houden van de paal. Nuon gaat de komende twee jaar 1.240 van deze betaalde laadpalen plaatsen. Nuon gaat 22 cent per uur berekenen. Zonder stekkergeld staat volgens Nuon 10 procent van de auto’s langer dan 24 uur aan de paal. Ook andere exploitanten zoals PitPoint willen het stekkergeld invoeren. Tesla hanteert sinds kort een tarief van 35 cent per minuut bij de eigen superchargers.

Het laten staan van een opgeladen auto bij een openbare laadpaal, kan worden bestraft met een boete van 95 euro. Dat volgt uit een uitspraak die het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft gedaan. Het hof boog zich over een hoger beroepzaak van een automobilist die in 2020 een boete kreeg toen hij in Noordwijk zijn opgeladen auto twee uur lang aan een laadpaal had laten staan. In de Algemeen Plaatselijke Verordening van Noordwijk staat dat het niet is toegestaan een paal langdurig bezet te houden. Een controleur van de gemeente schreef de boete uit toen hij zag dat de auto al twee uur ‘vol’ aan de laadpaal stond.

In New York worden elektrische taxi’s\ gestimuleerd, maar het laadnetwerk blijkt de toegenomen vraag naar stroom ook daar totaal niet aan te kunnen. Het tekort aan laadpalen zorgt voor lange files in de kou, vooral bij de Tesla Superchargers.

De laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in New York schiet ernstig tekort. De snelle toename van elektrische taxi’s in de stad heeft geleid tot lange wachtrijen en frustratie bij chauffeurs die hierdoor regelmatig anderhalf uur op hun beurt moeten wachten om hun auto’s op te laden, meldt InsideEVs.

In Rotterdam loopt een draadloze laadproef op het terrein van Stadsbeheer Rotterdam met een speciaal daarvoor omgebouwde auto die via een inductieplaat de elektriciteit ontvangt. Het opladen wordt geactiveerd met een app op de smartphone of tablet.

In de grote steden is het parkeren bij een laadpaal niet meer gratis. Om op zo’n speciale parkeerplek te mogen staan moet meestal, om wachttijden te voorkomen, de auto wel aangekoppeld zijn. Nederland heeft inmiddels zo’n 21.000 laadplekken waarvan er zo’n 7.761 openbaar zijn. Een overzichtskaart van alle openbaar toegankelijke laadpalen in Nederland beschikbaar via de website oplaadpalen.nl. De terugverdientijd van een commerciële laadpaal is drie tot vier jaar, uitgaande van gemiddeld drie of vier laadbeurten per dag.

Tweedejaars student Josh de Wit van de Universiteit van Sussex heeft een batterij bedacht met een extreem korte laadtijd. De batterij bestaat uit verschillende lagen grafeen. Dat is een stof die uit een enkele laag van koolstofatomen bestaat. Het is een van de snelste halfgeleiders en is ontzettend sterk en licht.

NASA heeft in samenwerking met de Purdue Universiteit gewerkt aan de zogenoemde ‘subcooled flow boiling’-technologie, waarmee elektrische stroom bij het opladen verhoogd kan worden naar 1.400 amps. Dat is vijf keer meer dan de 540 amps die huidige (redelijk snelle) opladers gebruiken van sommige elektrische auto’s. Met ‘subcooled flow boiling’ kan dus de snelheid van een oplader flink omhoog. Het belangrijkste is echter dat dit gekoeld moet worden. NASA en Purdue University stellen dat de onderzochte technologie in staat is om 24,22 kilowatt aan hitte weg te nemen.

Arriva verzorgt het busvervoer in Twente en een groot deel van de dieselbussen is vervangen door elektrische exemplaren. De nieuwe bussen leveren echter problemen op. De bussen rijden veel te traag vanwege  laadproblemen en systemen die niet functioneren, omdat de bussen niet voldoende zijn opgeladen. “Arriva rijdt met 106 bussen in Twente, waarvan er 66 elektrisch zijn. Daarvan rijden er maar 20 zonder problemen.

Kosten opladen

Een accupakket gaat 200.000 km mee ofwel zo’n 1000 op/ontlaadcycli. Accuslijtage kost 0,23 per kw. Totaal 24.000 euro aan brandstof per jaar en dus een verbruik van 0,58 per kw. Kosten tankbeurt 46 euro (slijtage) en 35,50 (stroom) Totaal 81,50 per tankbeurt voor 500 km actieradius. Een middenklasse elektrische auto verbruikt zo’n 17 kWh per 100 kilometer.

Het starttarief bij laadstations varieert nogal. Ook het laadtarief zelf verschilt enorm van 72 eurocent per kilowattuur tot wel 0,90 eurocent. Laadstations voor thuis of op de zaak zijn er in verschillende soorten, met prijzen vanaf 800 euro en oplopend tot ruim 3.000 euro (ex. BTW).

Een accupakket voor een tesla S kost zo’n 46.000 euro. Leaseprijzen van batterijpakketten beginnen bij 79 euro per maand, maar de auto mag dan niet meer dan 12.000 kilometer per jaar op de accu’s rijden. Daar komt ook nog ruim 9 euro aan verzekeringskosten bij. De leveranciers hebben vooralsnog een monopolypositie en zeggen geen invloed te hebben op de tarieven die de exploitanten van laadpunten zullen gaan hanteren. De tarieven worden, zeker bij groen laden, steeds hoger en zijn voor hybride rijders nu al niet meer rendabel waardoor er meestal op brandstof wordt gereden en er alleen geprofiteerd wordt van de subsidie op de aankoop, de motorrijtuigenbelasting en de bijtelling. Om het trage laden te ondervangen werd geëxperimenteerd met accu-omwisselstations zoals op Schiphol, maar deze ging al snel failliet. Daarom komt Star Engines met de ‘jerre.e’, een soort jerrycan (generator) met brandstof, met deze noodvoorziening kun je nog 100 kilometer rijden wanneer je stroom op blijkt.

Opladen in de daluren is goedkoper en bovendien milieuvriendelijker. Met een tweejarige proef in Alkmaar, Heiloo en Wijdemeren willen ze het opladen in daluren stimuleren. Elektrische auto’s die tussen 17.00 uur en 20.00 uur aan een laadpaal worden gezet, worden pas opgeladen vanaf 20.00 uur als de energievraag afneemt. Volgens MRA-worden de meeste auto’s aan het einde van de middag en het begin van de avond aan de laadpaal aangesloten, waardoor het elektriciteitsnetwerk zwaar wordt belast. De gebruiker zou zo op jaarbasis gemiddeld 200 euro kunnen besparen. Wil een bestuurder de auto toch opladen in de piekuren dan is opladen met een speciale app te activeren.


Beleid, ontwikkelingen en initiatieven voor groen vervoer

Bijna een kwart van alle bestelbusjes mag vanaf 1 januari 2025 een flink aantal Nederlandse binnensteden niet meer in, tenzij ze een vrijstelling of ontheffing krijgen. Het zijn voertuigen die vallen in de emissieklasse 4 of lager. Op 1 januari van dit jaar stonden 228.000 bestelauto’s geregistreerd die in de vervuilende categorie vallen. 

Elektrische autofabrikanten, nutsbedrijven en exploitanten van oplaadapps zien een groot financiële voordeel om elektrische auto’s te gebruiken voor opslag van energie. Met bi-directioneel opladen, of vehicle-to-grid (V2G) opladen, kunnen de auto’s ’s nachts opladen tegen daluurtarieven en tijdens piekuren stroom met winst terug verkopen aan het net. Een miljoen elektrische voertuigen zouden in principe evenveel stroom kunnen leveren als een grote kerncentrale. Het Britse softwarebedrijf ev.energy werkt samen met Siemens, Nissan, Volkswagen en anderen om de V2G-technologie te implementeren. Jarenlang bleef V2G grotendeels theoretisch en alleen de Nissan Leaf kon V2G in de praktijk ook toepassen. Met slimme elektriciteitsmeters, kunstmatige intelligentie en modellering door innovatieve energiebedrijven moet de techniek binnenkort ook voor de andere merken toegankelijk worden. Tesla, BMW, Volkswagen, Renault en Toyota willen de komende jaren V2G-geschikte modellen op de markt brengen. BYD heeft de technologie ook ontwikkeld en de Chinese regering plant een grote rol voor V2G tegen 2030 en ook in de Verenigde Staten zit tweerichtingsladen in een experimentele fase. Bidirectionele laders zijn duurder dan conventionele laders maar bij een grotere inzet kunnen die snel goedkoper worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft Octopus Energy al een V2G-tarief voor klanten gelanceerd, waarbij gratis opladen wordt aangeboden als eigenaars hun EV’s ’s nachts aangesloten houden. Octopus plant dit jaar een soortgelijk tarief in zijn andere energiemarkten, waaronder Frankrijk, Japan, Nieuw-Zeeland en de Amerikaanse staat Texas. Een van de doorbraken die V2G dichterbij brengen, is dat autofabrikanten hun eigen energie-eenheden hebben opgezet en zich daarmee aansluiten bij de softwareplatforms, energiedistributeurs en anderen die strijden om V2G-inkomsten. Het meeste geld zal naar de eigenaars van EV’s gaan, zodat er slechts een paar cent per kilowatt overblijft voor tussenpersonen die stroom aan de netten verkopen, maar over miljoenen EV’s zou dat al snel oplopen. Binnen enkele maanden zal GM een elektrische Chevrolet Silverado pick-up truck lanceren die huizen van stroom kan voorzien – dezelfde technologie als V2G – en alle modellen zullen al bi-directionele mogelijkheden hebben tegen 2026. GM is van plan om zowel energie te verkopen aan nutsbedrijven als samen te werken met aggregators die grotere aantallen EV’s bundelen om energie te verkopen en is ook partnerschappen aan het opbouwen met Amerikaanse nutsbedrijven, waaronder Duke Energy. De elektrische pick-up F-150 Lightning van GM-concurrent Ford is geschikt voor V2G.

Luchthaven Schiphol is in oktober 2023 gestart met het testen van twee Lift-bussen van het bedrijf Ohmio, die een vaste route rijden met behulp van GPS en camera’s.  De autonome elektrische bussen gaan werknemers van het vliegveld vervoeren op een vaste route op het deel van de luchthaven achter de paspoort- en douanecontrole. Voor de veiligheid is er wel een bestuurder aanwezig, die de besturing in een noodsituatie kan overnemen. De bussen pendelen tussen een beveiligingscontrolepunt bij Gate 60 en kantoren. In totaal passen er acht passagiers in de bus. Een rit vanaf het startpunt naar het eindpunt en weer terug neemt ongeveer vijf minuten in beslag. De test loopt nog tot eind april 2024, maar de luchthaven overweegt de test na die datum uit te breiden. 

California Inks heeft een emmissievereenkomst gesloten ten behoeve van het ondersteunen van de voertuigemissienormen van de staat. De overeenkomst is bedoeld om de strengste verkoopregels voor elektrische voertuigen van de staat te isoleren van een potentiële Trump-regering. De overeenkomst is ondertekend door het Ford, Volkswagen, Honda, BMW en Volvo, Stellantis, Chrysler, Jeep en Dodge. Tot 2031 wordt door Honda 60 miljard euro gestoken in de elektrificatiestrategie.

De burgemeester van New York wil in 2025 elektrische helikopter-taxi’s in te zetten. De helikopters zouden vliegtuigpassagiers van en naar de luchthavens in de stad moeten vervoeren. 13 november 2023 werden de eerste testvluchten uitgevoerd. Deze vorm van transport naar een luchthaven is enorm vatbaar voor terroristische activiteiten.

De eerste volledig elektrisch aangedreven brandweerwagen werd op 12 december 2019 gepresenteerd in de Amerikaanse plaats Menlo Park.

Vliegtuigproducent Airbus werkt net als Rolls Royce en Llium aan een elektrische vliegende taxi. Ook in Singapore en Dubai worden vliegende taxi’s ontwikkeld. Rolls-Royce heeft zijn concept EVTOL wat staat voor wat deze elektrische (EV)vliegende taxi moet gaan kunnen zoals verticaal opstijgen (take-off/TO) en landen (L). Rolls-Royce denkt dan ook dat het in de eerste jaren van het volgende decennium al de lucht in kan. Deze EVTOL moet gaan beschikken over gasturbines die elektriciteit opwekken voor zes elektrische vrijwel geluidloze propellers. Vier of vijf passagiers, kunnen met het toestel dan met 400 kilometer per uur zo’n 800 kilometer reizen, zonder bij te hoeven laden. Joby Aviation heeft aangekondigd dat het is begonnen met de eindmontage van het eVTOL-vliegtuig.

Het Brabantse bedrijf Pal-V bouwt al een tijdje vliegende auto’s. Vier jaar geleden werd hun model met de naam Liberty goedgekeurd voor weggebruik. Nu maken de vliegende auto’s uit Nederland de oversteek naar het Midden-Oosten en Afrika. Pal-V maakt trots bekend dat er een bestelling van ‘meer dan honderd’ vliegende auto’s is gekocht door Aviterra in Dubai. Dit bedrijf doet aan ‘executive aviation’, oftewel luxueuze luchtvaart. Daarnaast investeert een groep genaamd Loggia Investment in Pal-V, waarmee er een partnerschap wordt opgezet om nog meer Nederlandse vliegende auto’s naar het Midden-Oosten en Afrika te brengen.

Startup JetPack Aviation (USA) werkt aan een vliegende motor en haalde bij een investeringsronde 2 miljoen dollar op. The Speeder zou eerst een snelheid van ruim 600 kilometer per uur halen. De motor kan worden bestuurd door de berijder, of kan volledig autonoom vliegen, net als een helikopter verticaal opstijgen en landen, is makkelijker te besturen dan moderne helikopters en heeft ook geen rotoren. The Speeder werkt op een ouderwetse benzinemotor. Dat is volgens Mayman een must, omdat hedendaagse accu’s niet de capaciteit zouden hebben om op hoge snelheid mee door de lucht te vliegen. Volgens bedrijfsinformatie kan de Speeder een hoogte bereiken van 4.500 meter. De topsnelheid bedraagt ​​uiteindelijk 240 km/u en heeft een wel hele slechte actieradius  met slechts 30 minuten vliegen,

Transavia investeert in de Nederlandse startup voor elektrisch vliegen FlyWithLucy die vanaf 2025 elektrische vluchten wil aanbieden vanaf Eindhoven Airport. De eerste vliegtuigen bieden plek aan vijf personen en hebben nog een beperkt bereik van zo’n 250 kilometer. “De ambitie is uiteraard grotere elektrisch vliegtuigen met een groter bereik”, aldus Transavia. Dankzij het partnership met Transavia kunnen ze naast zakelijk vervoer ook versneld elektrisch vliegen naar vakantiebestemmingen aanbieden. Rond 2030 hebben ze de technologie om delen van routes van bestaande airlines over te nemen. De investering in FlyWithLucy is de derde technologische oplossing om de luchtvaart duurzamer te maken.

In 2012 werd MRA-E (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch) opgericht waarin provincies, stadsregio’s en gemeenten samenwerken. 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen binnen het project waarbij elektrisch rijden gestimuleerd wordt door onder meer publieke laadpalen te plaatsen. De huidige 2300 werden in 2020 aangevuld met 1000 extra laadpunten.

De Nederlandse overheid wilde samenwerken met Californië en in totaal 24 miljoen investeren in innovatie van elektrische voertuigen. Het was de bedoeling om een Electric Vehicle Investment Fund (EVIF) op te zetten. Zes miljoen euro zou door Nederland worden betaald.

Het advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV gaat de komende jaren over op volledig elektrisch rijden met zijn leasevloot van zo’n vijfhonderd voertuigen.

De politieke partijen in Noorwegen hebben in het nieuwe energiebeleid, het voornemen om vanaf 2025 alleen nog elektrisch vervoer toe te staan. Bijna 25% van alle verkochte nieuwe wagens is daar nu al elektrisch. De Duitse overheid wil zelfs 1 miljard euro uittrekken voor de promotie en subsidiëring van elektrische auto’s. De Japanse overheid stimuleert elektrisch rijden met subsidies en belastingvoordelen, waardoor er al zo’n 150.000 elektrische auto’s in het land rondrijden. In Japan is elektrisch rijden vanwege de grote luchtverontreiniging erg belangrijk. Er zijn dan ook meer plekken laadpalen dan tankstations. Er zijn in Japan incl. privé laadpalen 40.000 laadplekken en minder dan 35.000 tankstations. In Groot-Brittannië en Frankrijk is besloten tot een verkoopverbod van niet elektrische auto’s per 2040.

De gemeente Rotterdam en vervoerders hadden een intentieverklaring ondertekend, waarin staat dat de Rotterdamse binnenstad in 2020 alleen nog maar met elektrische voertuigen bevoorraad mocht worden. De deelnemers in de Green Deal zijn Bidvest DeliXL, G. Van der Heijden Distributie, Getru Bedrijven, Klok Containers, Post Kogeko en Roadrunner Koerier. De gemeente Rotterdam zegt er wel bij dat er voorlopig geen aanvullende en dwingende maatregel zullen worden genomen om meer vervuilende diesel- en benzinemotoren te weren in de binnenstad. Rotterdam heeft al sinds 2007 een milieu zone waardoor vuile trucks en bestelauto’s niet meer in de binnenstad mogen. De 2020 intentie is inmiddels opgeschoven naar 2025.

Zeventien CEO’s van bedrijven aan de Amsterdamse Zuidas tekenden tijdens het CEO ontbijt van Green Business Club Zuidas de Intentieverklaring Elektrisch Taxiverbruik. In ruil gaat de Gemeente Amsterdam vier snellaadpunten voor elektrisch vervoer plaatsen op de Strawinskylaan, waarmee een taxi in twintig minuten voor 80% kan worden opgeladen. Het tot noch toe geflopte Mobility as a Service (MAAS) platform moest het totale mobiliteitsaanbod van fiets, trein, deelauto, auto, taxi’s en andere vervoersmiddelen op een flexibele manier aan elkaar koppelen. Er bestaan binnen het Programma MaaS verschillende overleggen, zoals het OGO, het PLO en het MaaSdienstverlenersoverleg. De betrokkenen bij deze overleggen
geven aan dat het op dezelfde voet continueren van deze overleggen na afloop van het programma niet zinvol is.

Lomboxnet, we drive solar in Utrecht en De Testrijders in Den Haag, Utrecht en Zwolle hebben projecten opgezet om elektrische voertuigen te delen.

De Nanyang Technological University ontwikkelt een accu die in twee minuten al voor 70 procent opgeladen kan worden en die een levensduur heeft van twintig jaar. Het negatieve deel van de accu dat nu nog wordt gemaakt van grafiet is hierbij vervangen door een gel van titaandioxide. De nieuwe batterij kan 10.000 keer opgeladen kan worden en heeft dus een veel langere levensduur. De verwachting is dat de nieuwe accu in twee jaar op de markt komt. De universiteit was jaren geleden ook de ontwikkelaar van de huidige lithium-grafiet-technologie.

Advanced metallurgical Group (AMG) bouwt in Brazilië bij zijn Mibra-mijn een fabriek voor de productie van lithium. Met de bouw is een investering van 50 miljoen dollar gemoeid waarna er 90.000 ton per jaar kan worden geproduceerd wat kan worden uitgebreid tot 140.000 ton. De fabriek moet eind 2017 klaar zijn.

Taxibedrijf Willemse de Koning zette voor Utrecht en omgeving al vanaf eind 2019 tachtig elektrische Mercedes E VITO’s in.  De Busjes met een actieradius van 160 km zijn specifiek ingezet op het leerlingenvervoer. Bij de aanbesteding genoten aanbieders met dergelijk vervoer de voorkeur. De busjes hebben een 41,4 kWh accupakket en leveren een vermogen van 84 kW en hebben 300 Nm koppel, De E Vito is het eerste volledig elektrische model van de Mercedes Benz Vans.

Het Duitse autoverhuurbedrijf Sixt is voornemens om in de komende zes jaar tot 100.000 elektrische auto’s te kopen van de Chinese producent BYD. De auto’s zullen worden toegevoegd aan de vloot van Sixt in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De eerste bestelling bestaat uit enkele duizenden auto’s, waarvan sommige dit jaar al de weg op gaan, aldus Sixt. De rest van de auto’s wordt geleverd in de jaren tot en met 2028. Sixt wil dat in 2030 70 tot 90 procent van de vloot uit elektrische auto’s bestaat.

De London Taxi Company (eigendom van het Chinese Geely/Volvo) opende in het Britse Coventry een fabriek om elektrische taxi’s en bestelbusjes te produceren. De fabriek kostte 376 miljoen euro, waarvan 92 miljoen euro gesubsidieerd werd. Taxichauffeurs krijgen een subsidie van 8.700 euro. Vanaf januari 2018 moeten alle zwarte taxi’s in het Verenigd Koninkrijk een elektrische aandrijflijn hebben en al dit jaar gaan de eerste LTC taxi’s de weg op. Robots lijmen de verschillende onderdelen van de carrosserie aan elkaar. De fabriek draait op slechts 250 werknemers. De taxi’s krijgen een range-extender op brandstof.  De fabriek verwacht per jaar zo’n 20.000 taxi’s te kunnen bouwen en verkopen. De taxi’s krijgen een door Volvo geleverd platform met bijpassende aandrijflijn en die zal een stuk lichter zijn dan die welke nu in de taxi’s van het bedrijf worden geleverd.

Tussen Helmond en Eindhoven reden zondag 26 maart 2017 p de A270 een lange stoet elektrische voertuigen.  Aan de wereldrecordpoging van langste stoet elektrische voertuigen deden 746 voertuigen mee. Het oude record werd 2015 in Berlijn gevestigd met 577 voertuigen. De route in Noord-Brabant was 3,6 kilometer lang en ging van Helmond naar Eindhoven. De snelweg werd speciaal voor de recordpoging afgesloten.

Vanaf oktober staan er in Amsterdam honderd volledig elektrische deelauto’s van Hyundai die je met een app kunt vinden en boeken. De Hyundai Ioniqs zijn goedkoper en voor vijf personen en je kunt er meer dan 200 kilometer mee rijden. Car2go met Daimler als grootaandeelhouder heeft een dergelijke dienst ook al enige jaren. De Smarts komen tot 145 kilometer. Registreren kost 10 euro en vervolgens betaal je 25 cent per minuut, 12 euro per uur ofwel 60 euro per dag. Het eigen risico is 250 euro. Bij Car2Go kost dit 31 cent per minuut, 14,90 euro per uur ofwel 79 euro per dag + 31 cent per kilometer extra boven de 51 kilometer. De deelauto kun je op vrijwel alle betaalde parkeerplaatsen in Amsterdam achterlaten en verzekering en opladen van de auto zijn bij de prijs inbegrepen. Het project is ook promotie voor de verkoop van de elektrische voertuigen.


Amber

Amber wil in de regio Eindhoven een proef uitvoeren met zelfrijdende auto’s op busbanen. De elektrische auto’s worden gebruikt voor de autodeel-service van het bedrijf, genaamd Amber Mobility. De medewerkers hoeven de auto dan niet zelf meer op te halen. Amber haalde 500.000 euro aan investeringen en subsidies op om uit te breiden naar Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Een grote investering werd gedaan door investeerder Jan Scholt, die zich ook al bereid heeft verklaart om bij de volgende investeringsronde volgend jaar ook weer mee te zullen doen. Amber heeft tot nog toe 45 gebruikers. Amber-ceo Steven Nelemans werkt bij voorkeur met de BMW i3. Gebruikers kunnen via een app een elektrische deelauto reserveren. Met een maandabonnement kost dat 120 euro voor de eerste tien uur en 8 euro voor alle daaropvolgende uren.

TecforRec

Twee studenten hebben in opdracht van de gemeente Venlo via het bedrijf TecforRec een streetpluglader ontwikkeld die je met een app op je smartphone uit de grond kan laten komen. Weer ingeklapt is de Streetplug net zo groot als twee stoeptegels. De streetplug wordt gepresenteerd op de de E-Carte beurs in München nadat op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade het product ook al te zien was op de Burgemeesterbeurs in Parijs en is genomineerd voor de Accenture Innovation Awards. De twee studenten zijn afgestudeerd en ingelijfd door TecforRec, dat voor de ontwikkeling het zusterbedrijf Streeplug oprichtte, waar ze met zeven werknemers werken aan de verdere productie van 25 laders voor gemeentes in Nederland. In de loop van 2017 moet de Streetplug op de Nederlandse markt komen om daarna zo snel mogelijk uit te breiden naar West-Europa. De streetplug gaat 2600 euro kosten.

TIOC

The Internet of Cars (TIOC) heeft een bod op de lege beurshuls Docdata uitgebracht. De onderneming, die wordt geleid door de oprichters van leenautobedrijf Greenwheels, biedt € 0,20 contant per uitstaand aandeel Docdata. Eerder mislukte een overname van Cocoondd. TIOC wil brandstof- en parkeer kostenbesparende app diensten leveren aan met internet verbonden auto’s. TIOC heeft al overeenstemming bereikt met een aantal aandeelhouders van Docdata, die gezamenlijk een aandelenbelang vertegenwoordigen van 50,01 procent. De aanmeldingstermijn van het bod start op 9 november en eindigt op 3 januari. Docdata beslist op 21 december op een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het bod.


ELEKTRISCHE TAXI- EN KOERIERSDIENSTEN

Sequoia Capital en Fidelity Investments staken in 2023 opnieuw 628 miljoen euro in Bolt. Bolt heeft nu een waarde van 7,4 miljard euro.  Bolt gaat behalve taxidiensten ook inzetten op huurscooters, elektrische huurfietsen en de bezorging van maaltijden, boodschappen en pakketten. Bolt begon in 2020 in Nederland als taxi platform en werd in 2013 opgericht door de 19-jarige student Markus Villig. Met hulp van zijn ouders begon hij met de app Taxify. Taxichauffeurs bij Bolt betalen 15% commissie voor de app, terwijl Uber 25% vraagt. In 2020 werd 250 miljoen en in 2022 600 miljoen euro bij investeerders opgehaald. Ook hierbij was Sequoia Capital een van de grotere investeerders. Het Estlandse Taxify, dat gelieerd is aan Skype, probeerde te profiteren van de onvrede onder Nederlandse taxichauffeurs over de werkwijze van concurrent Uber. Aemstel Taxi Amsterdam was een van de weinige taxicentrales dat zich bij Taxify aansloot. Taxify won in Estland de award voor “Beste mobiele applicatie 2014” en was genomineerd voor de “Business Brilliance Awards 2014”. Het internationale platform groeide en startte 11 maart 2021 in Rotterdam. De passagier is iets goedkoper uit dan bij Uber en de bestuurder verdient juist meer. Enkele honderden taxichauffeurs zouden zich al hebben aangemeld. Bolt lanceerde zijn diensten in juli 2020 in Amsterdam en Haarlem en heeft dat inmiddels uitgebreid naar Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Via de RTC/RMC worden ongeveer veertig Londonse Black Cabs TX ingezet. Holland Casino, MN, FMO, World Forum en hotels zoals het Kurhaus en NH-hotels gaan in de toekomst voornamelijk elektrische taxi’s oproepen voor gasten en werknemers. HTMC gaat in 2018 tien volledig elektrische auto’s aanschaffen en Hofstad zes. De Black Cabs worden door RTC/RMC aangeschaft en geïmporteerd bij een fabriek in het Engelse Birmingham. In totaal worden enkele honderden taxi’s door Green Roads geïmporteerd want behalve in Den Haag komen de taxi’s ook in Rotterdam en Amsterdam te rijden.

De BIOS-groep heeft voor de 71 Tesla Model S. en de 167 van BBF in een bedrijfspand aan de Capronilaan 6 te Schiphol-Rijk een Power Grid Management systeem in gebruik genomen, die volledig wordt gevoed met windenergie. Het station bevat 64 laadpunten van 22kWh Fast Chargers die een lege accu in vier uur kan opladen. Ook op Schiphol worden door taxibedrijven (Bios, BBF en WdK) vanwege de aantrekkelijke subsidie en versoepelde regelgeving 108 elektrische Tesla’s ingezet. Omdat de taxi’s meerdere keren per dienst opgeladen moeten worden en de laders wanneer ze tegelijk gebruikt worden enorm veel stroom verbruiken is er eigenlijk een kostbare industriële transformator nodig. Cohere heeft in plaats daarvan samen met de TU Delft een verdeelsysteem ontwikkeld en het door BAM laten plaatsen. Vier DC-snelladers van 60 kW worden qua verbruik afgestemd met de twintig normale AC-laders van 22 kw. De normale laders krijgen dan minder capaciteit toebedeeld zodat de snelladers gebruikt kunnen worden.

TNT gaat met 7 elektrische bestelbussen in en rond Amsterdam en Rotterdam de koeriersdiensten verzorgen. De elektrische bussen komen in plaats van de dieselbussen die nu worden gebruikt. Op jaarbasis verbruiken de bussen 24.000 liter diesel. Na TNT, UPS, Deli XL en Heineken is nu ook Lidl en Albert Heijn een pilot gestart met elektrische vrachtwagens.

TCA wil via een leaseconstructie bij Athlon voor de aangesloten chauffeurs in twee jaar tijd het aantal elektrische taxi’s uitbreiden tot 250 stuks. Er rijden er nu al ongeveer 100 in het rond. In 2025 moeten alle aangesloten taxi’s uitstootvrij zijn. TCA ging hiervoor een samenwerking aan met Nissan, Hyundai en Mercedes-Benz. Behalve met Hyundai Ioniqs wordt ook gereden met Nissan Leaf of Mercedes B-klasse Electric. De taxi’s hebben een actieradius van 150 tot 200 kilometer. De operationele lease voor de Hyundai kost vanaf 597 euro per maand. De leaseconstructie is inclusief reparaties, onderhoud, verzekering en banden. Momenteel zijn er zo’n 1.500 taxichauffeurs bij TCA aangesloten. De Gemeente Amsterdam blijft de regels aanscherpen, zo worden steeds meer standplaatsen alleen beschikbaar voor elektrische taxi’s.

In Thailand lanceerde Dennis Harte van Tuk Tuk Factory in 2009 een elektrische Tuk Tuk. In 2016 rolden er 340 elektrische tuktuks uit zijn fabriek die nu rondrijden in meer dan dertig landen, van Amerika tot Nieuw-Zeeland en zelfs in Iran. Het bedrijf haalde een omzet van € 4,3 miljoen. In 2017 werd bijna €2,5 miljoen opgehaald via de mkb-beurs NPEX. In augustus kan hiermee een nieuwe fabriek in Thailand opgezet worden om zo de productie te kunnen verhogen naar 60 tot 80 Tuk Tuks per maand.

Nog geen 10 procent van alle taxi voertuigen (18.000) die worden ingezet voor doelgroepenvervoer, is momenteel emissievrij

Stint

Een elektrische Stint bakfiets met 5 kinderen sloeg 20 september 2018 op hol bij een spoorwegovergang in Oss. Remmen bleek onmogelijk en de bakfiets reed dwars door de slagboom heen en raakte de passerende trein. Vier kinderen overleefden het niet en een van hen raakte net als de bestuurster zwaar gewond. Er waren op dat moment een kleine 3500 stints in Nederland waarmee wekelijks tussen de 50.000 tot 60.000 kinderen werden vervoerd. De Stints mochten van de ILT niet meer de weg op en het bedrijf moest het faillissement aanvragen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), die de keuring van vervoersmiddelen uitvoert, en de ambtenaren van het ministerie lieten de Stint de weg op gaan terwijl ze wisten dat uit de keuring bleek dat de Stint niet deugde en een te lange remweg had en dus feitelijk helemaal niet de weg op mocht. Bij de keuring werd een verkeerde berekening gebruikt op basis van concepteisen, die later helemaal niet bleken te kloppen. Dat wisten het ministerie en de RDW al in het voorjaar van 2011, maar toch hielden ze niet tegen dat de Stint in september van dat jaar met de verkeerde eisen door de keuring kwam waardoor de fabrikant mocht produceren. Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek al dat de Stint stil kon vallen of niet meer remt. Wanneer een stroomkabel breekt, versnelt het apparaat, terwijl de gashendel niet meer werkt. De handrem is dan niet sterk genoeg om te stoppen en alleen door het contact om te draaien, komt de kar dan tot stilstand. Dat de Stint niet aan de eisen voldeed, wist minister Van Nieuwenhuizen. Maar het document met daarin de verkeerde eisen hield ze achter voor de Tweede Kamer.  Pas in juli 2020 kwam uitsluitsel over oorzaak en gevolg. Volgens het OM heeft de bestuurster van de elektronische bolderkar alles geprobeerd om te remmen voor de spoorwegovergang, maar reageerde het voertuig desondanks niet op haar handelingen. Zo bleek de bijrem van het voertuig niet sterk genoeg. De exacte oorzaak van het ongeluk is volgens het OM niet te achterhalen. Van een storing van de motor lijkt geen sprake te zijn geweest. Ook de invloed van straling op de werking ervan is uitgesloten. Volgens het OM valt de bestuurster niets te verwijten. Aangezien de bestuurster tijdens het ongeluk aan het werk was voor een kinderdagverblijf, heeft justitie ook gekeken of haar werkgever iets te verwijten valt. Dat blijkt niet het geval. Het bedrijf hield zich aan de regels en had leidsters die met het voertuig reden ook geïnstrueerd.  Er is onder meer gekeken naar de veiligheid van het product en of de fabrikant bekend was met problemen van zijn product. Het OM kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de fabrikant niet voor het ongeval op de hoogte was van de problemen die speelde bij het ongeluk. Het strafrechtelijk onderzoek naar de fabrikant loopt nog. Direct na het ongeluk rees er twijfel over de veiligheid van de Stint. Na het ongeluk met de Stint kwamen ook andere incidenten naar boven. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat die losstaan van het incident in Oss en dus ook een andere oorzaak hebben. Uit onderzoek van TNO kwamen gebreken naar voren, onder meer met de rem. Sindsdien werkt de fabrikant aan een nieuwe versie van de Stint, onder de naam BSO bus. Het ministerie had de Stint laten keuren op basis van verkeerde eisen, waardoor het voertuig werd goedgekeurd. Afgelopen herfst bood minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een emotioneel betoog alsnog haar excuses aan voor de fouten die in het verleden door haar ministerie zijn gemaakt. “De veiligheid stond niet voorop”, zei ze in de Tweede Kamer. De afgelopen tijd heeft de fabrikant van de Stint gewerkt aan een vernieuwde versie. De RDW heeft het voertuig inmiddels gekeurd en TNO heeft ook een veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Op verzoek van de minister kijkt het SWOV nu naar die onderzoeken. In de vernieuwde versie is plaats voor maximaal 10 kinderen. De BSO bus heeft een extra rem en een steun voor de bestuurder, zodat deze minder wankel staat. De eigenaren van en makers van de Stint worden in augustus 2023 alsnog vervolgd voor de gebreken.


Formule E

Audi wil zich nu ook richten op de Formule E races, waaraan volledig elektrisch aangedreven raceauto’s meedoen. Ook Renault, BMW en Audi deden dit. Team Techeetah deed mee aan het nieuwe Extreme E-kampioenschap. Techeetah is al sinds 2016 actief in de Formule E. De Extreme E wordt een soort kruising tussen rallycross en Formule E. Met elektrische SUV’s wordt op een aantal bijzondere locaties geracet in het nieuwe kampioenschap, waar de teams zowel een mannelijke als een vrouwelijke coureur in moeten zetten. Eerder bevestigden onder andere al Andretti, Ganassi en HWA hun deelname. Techeetah vervangt in feite het team van Venturi, dat alsnog besloten heeft om zich te richten op haar activiteiten in de Formule E en een innovatief programma in de ruimtevaart. In december 2020 gingen de teams voor het eerst testen met de elektrische SUV’s, alvorens het allereerste Extreme E-seizoen in januari van start ging in Dakar. Formule-1-kampioen Mercedes-Benz maakte bekend om vanaf 2018 ook bij de Formule-E mee te doen met een elektrische variant, maar stapt in 2022 al weer uit. Nyck de Vries werd als coureur wereldkampioen. Het uitstappen van Mercedes is een nieuwe klap voor de Formule E. Eerder deden andere grote automerken als BMW en Audi hetzelfde. Door het vertrek van Audi, BMW en Mercedes dreigt de Formule E weg te kwijnen. Japan staat deze weken in het middelpunt van de internationale autosportwereld. Nissan is al jaren actief in de elektrische klasse en heeft zich als eerste fabrikant vastgelegd voor de periode van de zogenaamde GEN4. De autofabrikant toonde in de aanloop naar de ePrix in zijn thuisland de commitment om het contract met de Formule E met een verdere vier jaar te verlengen, en dus tot minstens 2030 in de sport actief te zijn.  Vanaf het seizoen 2026 zet de Formule E een volgende stap qua ontwikkeling van de elektrische auto’s. De volgende generatie GEN4-technologie luidt een nieuw tijdperk van elektrisch racevermogen in, met enorme vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie, raceprestaties en innovaties op veiligheidsgebied. Zo gaan de auto’s een regeneratiecapaciteit tot 700 kW en een verhoogd vermogen tot 600 kW hebben. De Formule E begon in 2014 en is nu bezig aan het tiende seizoen. Sinds het seizoen 2020/2021 geniet de elektrische raceklasse een wereldkampioenschapsstatus van de FIA, waardoor Nyck de Vries zich de eerste wereldkampioen van de Formule E mocht noemen


Faillissementen

Producenten van elektrische voertuigen gaan aan de lopende band failliet en maken dan een doorstart, zoals Moteon en Spijkstaal. Spijkstaal, die al meer dan 75 jaar elektrische voertuigen produceerde voor vervoer van personen en goederen op luchthavens, bloemenveilingen, in autofabrieken, zorginstellingen, bij gemeenten en in de industrie werd afgeslankt overgenomen door Peinemann uit Hoogvliet. De 6 miljard euro aan subsidie van hybride en volledige elektrische auto’s heeft ondertussen geen milieuwinst opgeleverd en het heeft de auto-industrie juist in staat gesteld om op andere plekken meer vervuilende auto’s te verkopen.

Gelderland stopte het al twee jaar lopende experiment met zelfrijdende WEpods in de doofpot, nadat ze € 4,1 miljoen euro in het project hadden geïnvesteerd. De WEpods zouden passagiers vervoeren tussen station Ede-Wageningen en de campus van de Wageningen Universiteit maar dat kwam niet van de grond. De actieradius haalde niet de beoogde 50 kilometer per uur. De WEpods hebben tot nu toe alleen wat passagiers vervoerd over de Wageningse campus. De provincie hoopte dat een overnamekandidaat het project komt redden. Wie fase 2 wil uitvoeren én betalen, is de grote vraag. In ieder geval niet Ede en Wageningen.

De 16 elektrische voertuigen van het voormalige taxibedrijf Prestige GreenCab, waarvoor 1,6 miljoen euro subsidie is ontvangen van AgentschapNL is al tijden niet meer actief als taxi. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde de 45-jarige eigenaar tot een taakstraf van 100 uur voor het plegen van valsheid in geschrifte. De rechtbank sprak hem vrij van de verduistering van subsidievoorschotten omdat het taxibedrijf eigenaar was geworden van de subsidievoorschotten. Van verduistering kan daardoor geen sprake zijn. Op basis van onjuiste informatie zijn respectievelijk € 400.000,- en € 350.000, – aan subsidievoorschotten onterecht uitgekeerd.

De elektrische autootjes van gCab zijn gestopt vanwege een financieel conflict met de gemeente Amsterdam.  De 105.000 euro subsidie was toegezegd door de gemeente maar slechts 40.000 euro werd door stadsdeel Zuidoost overgemaakt. Het OM eist nu 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, tegen de voormalig directeur wegens leiding geven aan verduistering en valsheid in geschrifte. De onderneming was in 2012 overgedaan naar een bevriende relatie omdat de directeur zelf met een burn-out kampte. Een katvanger zou 500 euro gekregen hebben om de vennootschap op zijn naam te zetten. Het OM stelt dat er veel is betaald aan managementfee’s en beschuldigt J. ervan dat alleen ‘hij en zijn vriendjes ervan hebben geprofiteerd’ en dat er uiteindelijk voor 450.000 euro aan advieswerk, management-fees en begeleiding is besteed in twee jaar tijd voor 16 auto’s die altijd stil stonden.” Ook zouden de facturen voor de financial lease nooit zijn betaald.

Velocity Limburg staat aan de rand van een faillissement ondanks dat het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad er veel subsidiegeld in staken. Velocity exploiteert in Zuid-Limburg elektrische deelfietsen en dreigt nu te worden meegesleept in de val van het Duitse moederbedrijf. De Overheid investeerde in Velocity Mobility in de hoop en verwachting dat burgers  de auto vaker zouden laten staan en in plaats daarvan met een snelle turbofiets geruisloos en emissievrij zouden gaan pendelen. Nadat in 2018 in Kerkrade het eerste uitleenstation was gerealiseerd, werd er begin 2021 al meteen gestart met de aanleg van twintig stations waar iedereen voor anderhalve euro per half uur een duurzame fiets zou kunnen huren. Mede dankzij investeringen van het bestuurlijk samenwerkingsverband Stadsregio Parkstad Limburg en EMR Connect, een fonds waarmee de overheden uit de Maas-Rijn regio de mobiliteit stimuleren, slaagde het Akense moederbedrijf Velocity Mobility GmbH erin om de plannen uit te voeren.  Met de exploitatie van Europa’s eerste grensoverschrijdende e-bike-deelsysteem leek het even goed te gaan. Rond Aken, waar al 112 deelstations zijn aangelegd, verhuurde Velocity in juni vorig jaar 27.000 keer een e-bike. En in januari, een van de slechtste maanden, januari, werd er toch nog 12.000 keer een fiets gepakt. Het plan was zelfs om er nog acht deelstations bij te bouwen. Velocity Mobility kwam voort uit een initiatief van enkele studenten van de Technische Hogeschool uit Aken. Een paar jaar terug werd een deel van de Duitse fietsen en stations verwoest door vandalen, een tegenslag die ook tot fikse financiële schade leidde. Het faillissement is onontkoombaar voor het moederbedrijf. De vijftien medewerkers zijn al ontslagen. Volgens curator André Seckler is de kaas is leeg en moeten de activiteiten worden gestaakt. Rob Beentjes van Stadsregio Parkstad heeft niettemin goede hoop dat het peloton Limburgse turbofietsen kan blijven draaien. 

Qwic ging failliet en werd doorgestart door Ecomotion

Bronnen; FDDe Volkskrant, The Wall Street Journal DPG, NOS, NRC, Reuters, Wikipedia, ANP, AD, RTL, ScientiasOverheid, faillissementen, Nieuws , Rechtspraak


This domain is for sale