ABN AMRO

Het demissionaire kabinet van de Nederlandse Staat verkoopt momenteel in versneld tempo aandelen en het belang van 49,5 procent is al teruggebracht naar circa 40 procent. Dat maakt de bank interessant voor overnames. Deutsche Bank zou een van de mogelijke gegadigden zijn en zou informeel al bezig zijn om dit te onderzoeken. De geruchten waren voor Silchester International Investors reden genoeg om 3,01 procent belang te nemen. De Britten hebben nu 26 miljoen aandelen in handen. ABN Amro neemt de Duitse private bank Hauck Aufhauser Lampe (HAL) over voor 672 miljoen euro.

ABN Amro heeft het zwaar verliesgevende beleggersplatform Bux overgenomen. Via Bux kreeg de bank er een half miljoen, vooral jonge, klanten bij die zijn verdeeld over acht landen. Naast Nederland zijn dit België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Ierland. BUX groeide hard maar leed in 2022 een verlies van 16 miljoen euro. In 2021 was er ook al een verlies van 17,7 miljoen euro. BUX heeft de afgelopen jaren veel geld opgehaald bij investeerders waaronder ABN voor verdere expansie in Europa. In totaal gaat het om 103 miljoen euro tussen 2015 en 2021 en is uitgegroeid tot een grote neobroker met mobiele applicaties met 500.000 klanten in 8 Europese markten. Na de overname werden ABN AMRO en BUX samen de grootste aanbieder van producten voor beleggers in Nederland. De combinatie is ook voor Deutsche Bank een welkome aanvulling.

Een ransomware-aanval op Addcomm raakte in mei 2024 ook ABN Amro

ABN wil stopt met het zelf verwerken van de tienduizenden zakelijke betalingsopdrachten en gaat dit uitbesteden aan betaaldienstverlener Buckaroo

ABN AMRO rapporteerde over 2022 een nettowinst van bijna 1,9 miljard euro, een stijging van de helft ten opzichte van de ruim 1,2 miljard euro over 2021. Als aandeelhouder verdiende de overheid hier ruim 700 miljoen euro aan. Ook de topmensen van de bank zagen hun beloning stijgen met 3 miljoen euro, waardoor ze elk nu ruim 7 miljoen euro ontvangen, een stijging van bijna 73%. Vertrekkend bestuurder Gerard Penning ontving een vertrekpremie van 164.000 euro, wat zijn totale beloning op 1.364.000 euro bracht. Robert Zwaak ontving 1 miljoen euro. Onder de Raad van Bestuur werd in totaal 53 miljoen euro aan bonussen uitgekeerd, waarvan nog 3 medewerkers bedragen tussen de 1,5 en 2 miljoen euro ontvingen. ABN AMRO boekte over het eerste kwartaal van 2023 een nettowinst van 523 miljoen euro, een stijging van 77 procent ten opzichte van 2022. De bank behaalde dankzij rentes afgelopen kwartaal een winst van 870 miljoen euro, tegenover 475 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het derde kwartaal van 2023 sloot ABN AMRO af met een winst van 759 miljoen euro, een lichte stijging (+2%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal van vorig jaar bedroeg de totale winst 743 miljoen euro. De bank profiteerde aanzienlijk van het huidige rentebeleid en verdiende hiermee ruim 1,5 miljard euro, wat een stijging van 30% betekende ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.  Ook ING Rabobank en SNS schreven miljarden bij met de spaarrentetruc. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet hiernaar onderzoek.

ABN AMRO had tot en met september 2023 een sterke rendabiliteit van het eigen vermogen van 13 procent. Voor de komende resultaten over het vierde kwartaal wordt een aanzienlijke daling van de winstgevendheid verwacht tot onder de 8 procent, omdat de netto rentebaten waarschijnlijk zijn blijven dalen. Dit terwijl de kosten en voorzieningen juist stegen. ABN AMRO zal wellicht een nieuw, groter aandeleninkoopprogramma aankondigen van 700 miljoen euro. Het aandeel ABN AMRO staat gemiddeld op 14,60 euro.

Het eerste kwartaal van 2024 werd afgesloten met een winst van 674 miljoen euro.

Geschiedenis

Het begon met een fusie van de banken ABN en AMRO Bank in 1990. De fusiebank ging vervolgens op jacht om te groeien en werd uiteindelijk zelf een prooi van het consortium RBSFortis en Banco Santander die de aandelen van de beurs haalt voor 72 miljard euro. 

ABN AMRO komt voort uit Hope & Co (Hope & Co was een bankiershuis aan de Keizersgracht 444-446 in Amsterdam. Het handels- en bankiershuis werd in 1762 opgericht door de Amsterdamse bankier Thomas Hope samen met zijn zoon Jan Hope en zijn neef Henry Hope. Zij verzorgden leningen en investeringen door heel Europa. De banken hebben in de achttiende en negentiende eeuw voornamelijk hun geld verdiend aan slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die afkomstig waren uit slavernij. Hope & Co had in de 18e eeuw een spilfunctie in de internationale slavernijeconomie en was ook actief met het beheer van plantages. Mees & Zoonen was makelaar in verzekeringen van slavenschepen en transport van producten die door slaven waren geoogst. Hope & Co was de grootste financiële en handelsonderneming van Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. Slavernij gerelateerde activiteiten waren een kernactiviteit van dit bedrijf. Mees & Zoonen was een kleinere speler. De filialen in Amsterdam en Rotterdam hadden directe invloed op de levens van duizenden slaven en bleven ondanks bewegingen voor afschaffing van de slavernij tot het eind hierbij betrokken.

De ABN AMRO bank werd in 2007 overgenomen door Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander die samen ruim 70 miljard euro betaalden om de bank van de beurs te halen. Door de financiële crisis ging het al snel mis en moest de bank gered worden door de Nederlandse Staat en dat heeft inclusief rentelasten in totaal 27,7 miljard euro gekost.

In 2008 leverde de reddingsactie de Nederlandse Staat een meerderheidsbelang in de bank op. Het bedrijf werd in 2015 opnieuw naar de beurs gebracht, met als doel stapsgewijs aandelen te verkopen. Tot op heden heeft de aandelenverkoop 9,6 miljard euro opgeleverd. Daarnaast heeft de staat 5,8 miljard euro verdiend aan dividend uit het belang. In totaal bedraagt de opbrengst voor de staat 15,4 miljard euro.

ABN AMRO werd in 2008 voor 16,8 miljard euro genationaliseerd en kostte de Staat later nog eens ruim 6,5 miljard. NLFI had tot voor kort nog 56,3 procent van de aandelen (8,7 miljard euro). In februari 2022 zijn aandelen en certificaten van aandelen in ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) terug verkocht aan ABN AMRO in het kader van het inkoopprogramma dat ABN AMRO eerder had aangekondigd. De verkoop van de aandelen heeft de staatskas in 2023 nog eens ruim 1,1 miljard euro opgeleverd. Het staatsbelang daalde hierdoor voor het eerst sinds de nationalisatie van de bank tot minder dan 50 procent. Bij de laatste verkoopronde zijn 58,5 miljoen (certificaten van) aandelen verkocht. Die stukken hebben de staatskas in totaal 842,3 miljoen euro opgeleverd. Daarnaast heeft de bank voor 281,3 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht bij de staat, in totaal zo’n 18 miljoen stukken. De redding van ABN Amro heeft volgens het ministerie van Financiën – inclusief rentelasten – in totaal 27,7 miljard euro gekost. De aandelenverkoop door de jaren heeft tot dusver 9,6 miljard euro opgeleverd. Daarnaast heeft de staat ook verdiend aan het dividend (de winstuitkering) die zijn belang heeft opgeleverd, in totaal nu 5,8 miljard euro. Samen heeft dat de staat 15,4 miljard euro opgeleverd. De marktwaarde van de het overgebleven  Staatsbelang van 49,5 procent is 5,7 miljard euro, uitgaande van de huidige koers van 13,20 euro per aandeel. Het verlies staat dus nog op 6,7 miljard euro.

Ruim 240 bankiers ontvingen na de beursgang een variabele bonus omdat de bonuswet niet zou gelden voor de toplagen van de bank zolang de Nederlandse staat een belang in de bank heeft. Twintig procent van ABN AMRO werd verkocht voor € 17,75 per aandeel. Op basis van deze prijs zou ABN in totaal dus circa 17 miljard euro opbrengen, terwijl deze voor de Nederlandse Staat minimaal 22 miljard euro op moet leveren om quitte te spelen. Zalm kocht 11.800 aandelen voor € 15,57 per aandeel en directielid Van Dijkhuizen kocht er 1.650 voor € 16,84 per stuk en later in een andere transactie 5.850 voor € 16,93 per stuk. 16 november werd het Staatsbelang van 77 procent verder afgebouwd naar 70 procent. Daarvoor werden 65 miljoen certificaten van aandelen in de verkoop gedaan, tegen een prijs van 20,40 euro per certificaat en dat leverde 1,3 miljard op. Eind juni 2017 ging een derde pakket aandelen (7%) naar de beurs. Beleggers konden zich per direct inschrijven voor de 65 miljoen certificaten. Het belang van de Nederlandse staat in de bank daalde hiermee naar 63%. 

De opbrengsten van de genationaliseerde ABN Amro gingen naar de aflossing van de staatsschuld. De Staat bezat via NLFI daarna nog 63 procent van de bank. Daarna werd door NLFI nog eens 7% van de aandelen van de hand gedaan. Dat was goed voor 1,6 miljard euro. Het ging om 65 miljoen certificaten van gewone aandelen, samen goed voor 7% van het aandelenkapitaal van de bank. Daarmee nam het belang van de staat in de sinds de kredietcrisis gesteund bank af van 63% tot circa 56%. Rijkman Groenink, onder wiens leiding ABN AMRO destijds werd verkocht aan RBS, Santander en Fortis, is inmiddels adviseur voor een private equityfonds van Wealth Management Partners. De verkoop van ABN leverde hem een bonus op van 26 miljoen euro plus twee jaarsalarissen.

ABN AMRO ging 20 november 2015 via NLFI definitief naar de beurs met een uitgifte van 216 miljoen aandelen. De Bank Nederlandse Gemeente (BNG) werd om solvabiliteitsredenen door NLFI overgeheveld naar ASR en later verkocht. Ten behoeve van de financiering werd ASR Vastgoed Ontwikkeling verkocht aan Meijer Realty Partners (MRP). Tijdens en voor de beursgang zijn in het geheim ook gesprekken gevoerd met de veel grotere Scandinavische bank Nordea die een fusie wel zag zitten. Daarbij zou Nordea ook een concreet voorstel hebben gedaan dat door de Nederlandse staat werd stilgehouden en afgewezen. President-commissaris Björn Wahlroos van Nordea zou hierover overleg hebben gehad met Gerrit Zalm en hij wilde ook met minister Jeroen Dijsselbloem spreken. Uit een uitgelekte memo zou blijken dat het NLFI Dijsselbloem zou hebben geadviseerd om de toenaderingspoging van de hand te wijzen omdat de plannen ‘financieel onaantrekkelijk en uiterst risicovol, zo niet praktisch onuitvoerbaar’, zouden zijn.

De bank wijzigde per 1 oktober 2016 wegens “veranderde marktomstandigheden” haar voorwaarden om vanaf die tijd negatieve rente te kunnen berekenen over de zakelijke rekeningen. Klanten die per 1 juli 2021 een totaalsaldo van meer dan 150.000 euro op hun bankrekeningen hadden, moesten over het bedrag boven deze drempel 0,5% rente betalen. Dit gold zowel voor particuliere als zakelijke klanten. Voor totaalsaldi onder de 150.000 euro bleef de rente ongewijzigd op 0%. Ook werden circa 15.000 particuliere klanten die permanent buiten Europa wonen en hun bankdiensten in Nederland afnemen geloosd. Daarbij zitten ook veel geëmigreerde gepensioneerden. Expats werden uitgezonderd. Ongeveer een kwart van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Ook stopte de bank met investeringen in de tabaksindustrie en zijn ze de eerste bank die het opnemen van contant geld duurder maakt. Wanneer klanten binnen een jaar meer dan 12.000 euro aan contant geld hebben opgenomen, moeten ze voor elke volgende opname bij een geldautomaat een paar euro per keer plus een percentage van het opgenomen bedrag betalen.

In 2020 maakte ABN AMRO voor het eerst in tien jaar een verlies van 45 miljoen euro. Voor de aandeelhouders, die in 2020 geen winstuitkering kregen werd een aandelen inkoopprogramma opgestart. De jaarlijkse winstuitkering aan beleggers werd hervat. Een mogelijke overname door BNP Paribas mislukte, omdat er zonder Europese bankenunie te weinig ruimte was om kostenvoordelen te realiseren bij gebrek aan geografische overlap. BNP Paribas heeft geen significante activiteiten in Nederland, terwijl ABN AMRO 78 procent van zijn leningen in Nederland heeft uitstaan. 

ABN Amro verkocht in december 2021 het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan vastgoedinvesteerder Victory Group voor 765 miljoen euro. De bank huurde het pand daarna totdat de verbouwing van een pand in de Bijlmer in 2025  is afgerond. ABN Amro maakte een winst voor belastingen van 338 miljoen euro op de verkoop. Het merendeel van de werknemers verhuisde mee naar het nieuwe pand aan de Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost. Een klein deel van de werknemers, onder wie de hoofddirectie, zal ook na voltooiing van dat pand blijven werken aan de Zuidas. Het nu verkochte pand blijft namelijk het officiële hoofdkantoor van de bank. Het pand aan de Gustav Mahlerlaan werd in 1999 door ABN Amro in gebruik genomen. Behalve het kantoorgebouw omvatte het ook een circulair gebouwd paviljoen met de naam Circl. maar de activiteiten werden hier in juni 2023 alweer gestopt. ABN AMRO heeft afspraken gemaakt met Victory, dat voor de deal een consortium vormt met G&S Vastgoed, over het hergebruik van het paviljoen. De ontmanteling van Circl neemt negen maanden in beslag. Op de plek van het paviljoen ontstaat de wedergeboorte van een nieuw, duurzaam kantoorgebouw. De start van de bouw is gepland voor de eerste helft van 2025. Eigenaar Victory Group wil het ontwerp in de komende maanden aan de omgeving presenteren Circl, gelegen aan de Gustav Mahlerplein 1B, opende in 2017 de deuren als circulair en Paris proof voorbeeldproject. Het diende tot de zomer van 2023 als ontmoetingscentrum, waarna ABN Amro het pand verliet en de zalenverhuur werd gestaakt. Geheel naar circulair principe, krijgen de elementen uit Circl nu een nieuwe bestemming in andere gebouwen of gaan als grondstoffen voor producten en materialen dienen.

Het ABN AMRO kantoor vertrok ook vrijwel volledig uit Limburg. Alleen in Maastricht bleef nog een kantoor open. Het kantoor in Venlo werd eind augustus 2022 al gesloten. ABN AMRO sloot de vestigingen in Roermond, Heerlen en Weert. ABN AMRO is niet de enige bank die vestigingen sluit. Ook door Rabobank en ING werden de afgelopen jaren geregeld kantoren gesloten. Rabobank heeft momenteel nog acht vestigingen in Limburg, ING heeft vier kantoren en vijftien servicepunten en SNS Bank is de de enige die kantoren niet sluit, maar er juist méér opent. Inmiddels staat de teller in de provincie op 16 kantoren, die SNS Bank ‘advieswinkels’ noemt. SNS wil de Volksbank van Nederland worden.

Klanten die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet, kregen het te veel betaalde geld gecompenseerd. De Consumentenbond en ABN AMRO zijn het eens geworden over een compensatieregeling. De bank reserveerde hiervoor in totaal zo’n 250 miljoen euro. De compensatieregeling geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten van ABN AMRO, ALFAM en ICS. Het gaat om leningen met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. De rente hierover hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bij ABN AMRO bleef de rente in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. Volgens het Kifid gaat het wel om een onverschuldigde betaling en hoeft daar, anders dan bij een schadevergoeding, geen rente op rente over te worden betaald. Andere banken hebben in soortgelijke gevallen die rente wel vergoed in hun compensatieregeling. De terug te betalen bedragen varieerden tussen de 50 en  1750 euro per klant.

In de periode 2014-2020 is de bank, volgens het Openbaar Ministerie, ernstig tekortgeschoten in het uitvoeren van haar rol als poortwachter bij het bestrijden van witwassen. ABN AMRO schikte met het OM voor 480 miljoen euro om vervolging te voorkomen. Het bedrag bestond uit een boete van 300 miljoen euro en 180 miljoen euro ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. (de besparing op personeelskosten). Het OM had Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang aangemerkt als verdachte, omdat zij een leidinggevende functie hadden bij de onderdelen van de bank die overtredingen hebben begaan. De uitspraak draaide voor de bank uit op een totale schadeclaim van circa drie miljard euro. De bank verloor ook het hoger beroep. 

President-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO zag zich genoodzaakt om zijn privébeleggingsconstructie via de Maagdeneilanden te sluiten nadat hij werd genoemd in de Pandora Papers. Het ging om het safariparkproject Asilia.

De bank schrapte ongeveer 15 procent van alle banen, waarmee het personeel opdraaide voor de witwaspraktijken die onder het bestuur van Gerrit Zalm plaatsvonden. Er werken zo’n 18.000 mensen bij de bank, waarvan 14.800 in Nederland. ABN Amro was al bezig om circa 800 personeelsleden af vloeien. De bank wil de mondiale ambities van de Corporate & Institutional Bank (CIB) flink terugschroeven, op de Clearing-divisie na en trekt zich verder in die drie à vier jaar’ wereldwijd volledig terug en richt zich op Noordwest-Europa, terwijl ook de handel- en grondstoffenfinanciering werd gestaakt. Er moest onder andere vanwege Corona extra gereserveerd worden voor oninbare leningen. De voorzieningen bedroegen in totaal 1,1 miljard euro. Eind maart 2020 werd al bekend dat de bank voor 235 miljoen euro het schip is in gegaan met een klant van de afdeling ABN AMRO Clearing. Er moest ook 225 miljoen euro apart gezet worden voor een grote klant in de oliehandel, waarvan een lening mogelijk niet terugkomt. Verder werd alvast 511 miljoen euro gereserveerd voor mogelijke stroppen op leningen en hypotheken die mogelijk niet worden terugbetaald. Nog eens 140 miljoen euro werd geboekt als reguliere voorziening.

Nieuwe koers

ABN AMRO had in 2015 in totaal ruim 22.000 werknemers, maar is sindsdien bezig om 975 tot 1375 medewerkers af te vloeien om zo structureel 200 miljoen euro per jaar te besparen. Daarnaast werden er geen kerstpakketten meer uitgedeeld. Het schrappen van het 70 euro per medewerker kostende jaarlijkse kerstpakket scheelde met het beoogde aantal van bijna 19.954 fulltime medewerkers jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro. Circa dertig van de honderd hoogste managers van ABN Amro kregen 20 maart 2017 te horen dat er geen plek meer voor hen was. Zij kregen bij elkaar 11 tot 12 miljoen euro als vertrekpremie mee, gebaseerd op maximaal een jaarsalaris of het bedrag dat contractueel eerder was vastgelegd.

ABN AMRO verdubbelde in maart 2023 de spaarrente van 0,25 naar 0,5 procent en vanaf 1 mei 2023 werd dat 0,75 procent. Daarmee volgt de bank concurrenten ING en Rabobank. De verhogingen gelden voor bedragen tot 1 miljoen euro. Ook de rente voor zakelijke rekeningen en kinderspaarrekeningen stijgt nog steeds. De rente staat nu op 1,15 maximaal.

Ook in 2023 bleek er aandacht voor een overname van de bank. Dit keer ging het om Deutsche Bank die achter de schermen de mogelijkheden onderzocht. ABN zou op dit moment een waarde hebben van 12 miljard euro.

NLFI verkocht in 2023 opnieuw aandelen. De aandelen worden op de markt gebracht via een handelsplan, dat werd uitgevoerd door de Citigroup. Het maximale aantal aandelen dat konn worden verkocht, bracht het staatsbelang terug tot iets onder de 50 procent. Citigroup kreeg de instructie om de aandelen niet onder een bepaalde prijs te laten verkopen.

ABN AMRO heeft  het aandelen inkoopprogramma van 500 miljoen euro, dat op 9 februari 2023 van start ging, begin april voltooid.

Ferdinand Vaandrager is benoemd als Chief Financial Officer (CFO) en lid van de Executive Board van ABN AMRO per het einde van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 16 november 2023. Daarnaast werd Ton van Nimwegen benoemd als Chief Operations Officer (COO) en lid van de Executive Board van ABN AMRO per 1 december 2023. Ferdinand Vaandrager heeft een uitgebreide ervaring in de financiële sector. Zo heeft hij ruim 25 jaar ervaring in het bankwezen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. Sinds 2020 was hij de Head of Investor Relations.

ABN AMRO investeert in SET Fund IV, een fonds dat investeert in bedrijven die met digitale technologie en data de energietransitie naar een CO2-vrije samenleving helpen versnellen. Het fonds wordt beheerd door SET Ventures, een investeringsmaatschappij die innovatieve spelers in de markt financiert om uit te groeien tot succesvolle marktleiders. Dit is de derde klimaat gerelateerde fondsinvestering van ABN AMRO Corporate Investments.

Onregelmatigheden en claims
  • ABN AMRO werd in oktober 2018 aangeklaagd door het Antwerpse diamantconcern Eurostar Diamond Traders van de Indiase familie Mehta, vanwege derivatenfraude via UVL op Jersey en het op onverantwoordelijke wijze dichtdraaien van de kredietkraan. EDT eist een schadevergoeding van in totaal 720 miljoen dollar. EDT bevindt zich in financieel zwaar weer en volgens topman en medeoprichter Kaushik Mehta, met een geschat vermogen van honderden miljoenen kwam door de bank de bedrijfsvoering zelfs stil te liggen doordat de controle over EDT werd overgenomen door bijzonder beheer. Rekeningen werden geblokkeerd en betalingen moesten geaccordeerd worden.
  • ABN AMRO België bleek zaken te doen met de Israëlische diamant miljardair Daniel Steinmetz die al jaren met witwassen in verband word gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer Beny die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is. Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN AMRO. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.
  • ABN AMRO heeft niet op tijd transacties gemeld aan De Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM legde hiervoor twee bestuurlijke boetes op. ABN AMRO Bank kreeg een boete van 400.000 euro. De clearingdivisie van ABN AMRO moet 500.000 euro betalen.
  • De bank schorste kort zo’n negentig medewerkers nadat uitkwam dat zij de handtekeningen van klanten hadden gekopieerd om zo hypotheekdossiers af te kunnen sluiten. De offertes van de bank aan de klanten weken in de betreffende dossiers af van eerder verstrekte adviezen van de adviseurs of waren incompleet. De vervalste handtekeningen moesten pretenderen dat een verbeterd advies werd gegeven en besproken. Het grootste deel van de hypotheekadviseurs is na enkele weken alweer aan het werk. Ze zijn berispt en ontvangen geen prestatiebonus over dit jaar. Een kleine groep adviseurs werd ontslagen. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en alle hypotheekdossiers vanaf 2013 doorgelicht.
  • Bert Meerstadt trad in april af als commissaris bij ABN Amro nadat zijn naam net als de bank zelf was opgedoken in de Panama Papers. ABN fungeert met minimaal zes dochterbedrijven als aandeelhouder van 25 (verborgen) bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Zeker vijf van de vennootschappen van de omstreden Israëlische zakenman Beny Steinmetz hebben rekeningen bij de ABN AMRO die in 2014 ook 36 miljoen euro krediet aan een van deze (BSGR) vennootschappen verleende, te weten diamantbedrijf Diacore van Beny’s broer Daniel Steinmetz en zakenpartner. Steinmetz kocht met behulp van steekpenningen voor 60 miljoen de concessie voor een grote ijzerertsmijn en verkocht daarna de helft voor 500 miljoen. Tegen Steinmetz lopen corruptieonderzoeken in onder meer Zwitserland en de VS.
  • ABN AMRO Dubai hielp Indiase klanten met het opzetten van vennootschappen, verzorgde hun administratie en liet ze vermogensrekeningen openen. ABN moest negen betrokken medewerkers van het kantoor in Dubai ontslaan. Van De Nederlandsche Bank kreeg de bank een boete van 625.000 euro en van de Dubai Financial Services Authority kwam een boete van 640.000 dollar.
  • Een relatiemanager van ABN AMRO Clearing Bank (AACB) wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De bankmanager bleek twee villa’s te bezitten in Putten waar geen hypotheek op rust en hij bleek in de laatste week van 2014 voor 4,6 miljoen euro aan vastgoed te hebben gekocht. Het OM heeft beslag gelegd op de persoonlijke onroerende goederen van de relatiemanager en de zakelijke bezittingen van zijn investeringsmaatschappij Scarlet Holding.
  • ABN AMRO accepteerde als belangrijkste schuldeiser een onderhands bod van 750.000 euro voor het recreatiepark Camping De Bergvennen in Lattrop. ABN AMRO besloot om de 14 hectare grote camping executoriaal te verkopen omdat Bergvennen Recreatie bv niet aan de betalingsverplichtingen zou hebben voldaan. Vlak voor de veiling accepteerde de ABN Amro het “onderhands bod” van Scarlet bv. Scarlet Holding, een dochter van Scarlet Caribbean Investments op Curaçao, zou betrokken zijn bij Partrust en daar een grote rol achter de schermen hebben gespeeld en waarbij beleggers 30 miljoen euro kwijt raakten. In de Partrust affaire vervolgde justitie in 2009 drie directieleden wegens het aanbieden van een beleggingsproduct zonder de benodigde vergunning. De belastingdienst en het Openbaar Ministerie proberen nu de geldstromen rond de verdachte manager in kaart te brengen.
  • Ondernemer Bram Hage van koel-vries opslagbedrijf Partner Logistics heeft bij de bank een claim ingediend van 205,5 miljoen euro omdat zijn succesvolle bedrijf door toedoen van de bank in 2012 failliet ging. ABN AMRO zou samen met twee andere aandeelhouders samengespannen hebben om alle aandelen in handen te krijgen om zo het bedrijf met winst te kunnen verkopen voor circa 300 miljoen. Partner Logistics doet in opslag en distributie van diepvriesproducten en heeft zo’n 400 werknemers. Partner Logistics die vaste klanten had als vaste klanten zijn Unilever, Iglo en McDonald’s was al 16 jaar een relatie bij de bank, eerst nog via MeesPierson van Fortis. Die verstrekte tientallen miljoenen krediet omdat het bedrijf een waarde had van minimaal 242 miljoen euro. Toen MeesPierson opging in ABN Amro werd Partner Logistics ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer die de kredieten bevroor en de leningen ineens opeiste waardoor het bedrijf in 2012 failliet ging. De leningen van ABN AMRO werden geconverteerd waardoor de bank grootaandeelhouder werd. ABN AMRO zou aanzienlijke verliezen hebben geleden door het faillissement en ontkent te hebben aangestuurd op een faillissement om hiermee het bedrijf in handen te krijgen.
  • ABN AMRO moest van de rechtbank Amsterdam ruim 925 duizend euro betalen vanwege schending van de zorgplicht. De bank belegde voor de klant onder meer in World Online aandelen waardoor er sinds 2000 flinke verliezen werden geleden. De bank moest ruim 547 duizend euro schade vergoeden die door de verkeerde beleggingen was ontstaan plus de wettelijke rente van ruim 377 duizend euro.
  • ABN AMRO schikte met Vestia en betaalt de woningcorporatie 55 miljoen euro voor de afwikkeling van alle derivatentransacties. Daarnaast kreeg de bank van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De bestuurders waaronder Gerrit Zalm werden als verdachten  aangemerkt.
  • Morgan Stanley, Deutsche Bank, ABN AMRO, ING, RABO, Merril Lynch, Citi, J.P. Morgan, RBC en Keefe, Bruyette & Woods kregen samen 4,5 miljoen aan bonussen voor de geslaagde beursgang van ABN AMRO. De eerste 23 procent van de aandelen die naar de beurs zijn gebracht leverde € 3,838 miljard op.
  • ABN AMRO heeft de financiering van fossiele energiebedrijven in de afgelopen twee jaar niet verminderd. Er gaat meer dan 80 procent van de energieleningen naar bedrijven die actief zijn met olie, gas of kolen. Dat bleek uit de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. ABN AMRO financierde van begin 2016 tot eind 2017 in totaal voor 3 miljard euro.
  • ABN AMRO heeft een meerderheidsbelang van haar private equity firma ABN AMRO Participaties (AAP) verkocht aan een consortium onder leiding van AlpInvest. De naam AAP verandert hierdoor in Capital A. Juridisch adviseurs waren Allen & Overy en De Brauw Blackstone Westbroek.
  • Fortis, de bank die in 2008 omviel en opging in ABN Amro, heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan CumEx-handel, en heeft daarmee onder meer de Italiaanse fiscus ernstig benadeeld. ABN Amro informeerde in april 2010 het ministerie van Financiën hierover en trof een schikking. ABN AMRO zou tot februari 2016 betrokken zijn geweest bij frauduleuze dividendarbitrage (CumEx-handel), terwijl de Overheid als eigenaar van de bank al die tijd hiervan op de hoogte was. De frauduleuze CumEx-handel bracht de belastingdiensten van verschillende landen grote schade toe. Ook in Nederland zou de schade door het zogenoemde ‘dividendstrippen’ in de miljoenen lopen. Via internationale samenwerkingsverbanden hebben banken en brokers tussen 2001 en 2016 volgens de journalisten minimaal 55,2 miljard euro buitgemaakt. Ook de Duitse autoriteiten onderzoeken de verdachte CumEx-transacties van ABN AMRO van vóór 2012, waarbij aandelen rond de dividenddatum werden verkocht en zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvroegen. Die transacties zouden zijn gedaan door ABN Amro en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN AMRO zegt de activiteiten inmiddels te hebben gestaakt en zelf in 2016 en 2017 contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. De bank houdt rekening met eventuele juridische kosten die nog uit de zaak kunnen voortvloeien, maar zegt verplichtingen aan de Duitse fiscus al te hebben voldaan. Toch vielen de Duitse autoriteiten 27 februari 2020 opnieuw binnen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. De Duitse politie viel binnen bij het kantoor aan de Frankfurtse Mainzer Landstrasse. In een groot internationaal onderzoek naar dividendfraude is voor het eerst een Nederlandse bankier opgepakt en er lopen in Nederland nog twee andere soortgelijke strafrechtelijke onderzoeken. Het Openbaar Ministerie veroordeelde Frank V. een ex Fortis bankier van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en van dividendstrippen en hij zou daarvoor gebruik hebben gemaakt van partners in Canada en Dubai. Het OM noemt het dividendstrippen een “ernstige vorm van witteboordencriminaliteit”. De Belastingdienst zou daardoor ruim 4 miljoen euro zijn misgelopen. Oud-Fortis bankier Frank V. zou ook de bedenker zijn van het dividendstrippen. ABN Amro Clearing Bank heeft volgens het Amsterdamse gerechtshof in 2016 ten onrechte deze beurstransacties geweigerd van Frank H. De bank moet daardoor mogelijk opdraaien voor miljoenen euro’s aan schade en dat terwijl Nederland mogelijk 26 miljard euro is misgelopen aan dividendbelasting. Europese overheden zouden in totaal voor 150 miljard euro zijn opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. in Duitsland loopt nog altijd een onderzoek naar betrokkenheid van ABN Amro.
   Eerder werd een Britse bankier veroordeeld voor het gebruiken van de cum/ex methode. Hij moet Denemarken 1,7 miljard dollar plus 5 procent rente terugbetalen. Er is ook een persoon gearresteerd in Finland. De twee zouden overheden voor 17 miljoen euro hebben opgelicht. Ook in Duitsland worden ze verdacht van oplichting. Eurojust hielp bij het organiseren van een actiedag en hielp bij het opzetten van het gezamenlijk onderzoeksteam (JIT) tussen Finland, Nederland en Duitsland. Justitie beschouwt dividendstrippen als een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit, die de schatkist jaarlijks honderden miljoenen euro’s kost. Onderzoekers van de Universiteit van Mannheim hebben geschat dat er tussen 2000 en 2020 in Europa voor een bedrag van € 141 miljard is gefraudeerd. De voormalige Fortis-bankier verdiende als bankier aanzienlijk meer dan de zittende raad van bestuur van de bank, dankzij een lucratieve bonusregeling. Fortis probeerde via een rechtszaak zijn bonus te verlagen, maar V. trok aan het langste eind. Niet lang daarna verliet hij de bank en ging hij aan de slag bij handelshuis Van der Moolen, waar hij zijn winstgevende activiteiten met dividendstrippen voortzette. V., heeft naar schatting een vermogen van € 170 miljoen. De afgelopen jaren heeft V. opvallend vaak met succes gestreden tegen toezichthouders. In 2021 voerde hij met succes een juridische strijd tegen een directeur toezicht pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank (DNB), nadat deze hem en het pensioenfonds van zijn vermogensbeheerder Global Securities Finance Solutions (GSFS) ‘misleidende informatie’ had verstrekt. Een zakenpartner van V. in Zuid-Afrika, waarmee hij destijds in conflict lag, had bij DNB informatie opgevraagd over V. en zijn reputatie. De betreffende DNB-directeur had daadwerkelijk informatie gedeeld met deze zakenpartner. Later moest zij excuses maken, omdat de rechtbank oordeelde dat zij ‘onjuiste en lasterlijke uitspraken’ over V. had gedaan. Kort daarna moest DNB ook de eerder opgelegde boetes aan GSFS en het gerelateerde pensioenfonds intrekken. DNB beschuldigde de ondernemingen van het overtreden van de pensioenwet, omdat de opbrengsten van het pensioenfonds hoofdzakelijk ten goede kwamen aan andere partijen dan de pensioendeelnemers. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigde deze beschuldigingen en schrapte alle opgelegde boetes aan zowel de vermogensbeheerder als het pensioenfonds, evenals aan de vier betrokken bestuurders. Daarnaast moest de Nederlandse Staat hen een schadevergoeding betalen. Over de Nederlandse zaak, die betrekking heeft op de periode 2009 tot 2013, zou het gaan om een oude zaak rond Morgan Stanley, die weer in verband staat met de zogenoemde ‘Cumex Files’. Die Amerikaanse zakenbank kreeg vorig jaar in een beroepszaak te horen dat het nog miljoenen euro’s moest terugbetalen aan de Nederlandse fiscus vanwege het onterecht terugvorderen van dividendbelasting.
  • ABN AMRO schikte voor 480 miljoen euro met het OM vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Daarmee kwam een eind aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in anti witwascontroles van ABN AMRO. Het OM doet hier alleen nog onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm.  De Fiod onderzoekt sinds voorjaar 2021 of drie voormalige bestuurders van ABN Amro, onder wie Gerrit Zalm, een verwijtbare rol hebben gespeeld bij structurele overtredingen van de wet die witwassen of financieren van terrorisme moet voorkomen. In het vervolgonderzoek beschikt de Fiod over een belangrijke getuige in de persoon van Olga Zoutendijk, voormalig president-commissaris. Een anonieme brievenschrijver claimt dat Zoutendijk bij een diner begin 2020 heeft verklaard in een later stadium belastende aantekeningen te hebben toegevoegd aan haar notitieboek om zo de verdenkingen tegen met name Zalm kracht bij te zetten. In de tijd dat ze president-commissaris was bij ABN Amro (2014-2018) notuleerde Zoutendijk in dit boekje gesprekken en vergaderingen. Delen hieruit zijn toegevoegd aan het strafdossier. Samen met de notulen van vergaderingen vormen die ondersteunend materiaal bij het onderzoek. In haar verhoor in februari heeft Zoutendijk alle aantijgingen uit de anonieme brief ontkend. Het vervolgonderzoek zou zich in een afrondende fase bevinden. Het Openbaar Ministerie moet besluiten of het Zalm en zijn toenmalige collega’s Chris Vogelzang en Joop Wijn strafrechtelijk vervolgt. Ook bij de Libor-fraude van de Rabo werden geen bestuurders strafrechtelijk vervolgd.
  • ABN AMRO is volgens twee rapporten van Milieudefensie ook structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud en zouden tussen 2010 en 2018 voor minstens 4,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in veertien palmoliebedrijven die betrokken zijn bij 118 misstanden in negen landen. ABN AMRO kocht dit jaar voor 10,8 miljoen euro aan aandelen in het bedrijf POSCO. Het moederbedrijf daarvan is voor 85 procent eigenaar van een ander bedrijf dat verantwoordelijk is voor kap van regenwoud in Papoea Nieuw-Guinea. Tussen 2012 en 2017 had dat bedrijf de hand in het kappen van ruim 27.000 hectare aan regenwoud in het land. Rabobank en ABN AMRO hebben ook banden met het palmoliebedrijf GAR in Liberia. De banken verstrekten in de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro’s aan kredieten aan dochterondernemingen van GAR, die op hun beurt weer grote stukken regenwoud kappen. ING wordt ook genoemd in het rapport. Zo leende de bank aan een bedrijf dat de lokale bevolking van West-Sumatra intimideerde en van haar land verjoeg. ABN AMRO geeft aan dat alternatieven voor palmolie vaak nog schadelijker zijn en dat een boycot dus niet realistisch is.
  • Uit ruim 1,3 miljoen gelekte banktransacties, e-mails en contracten van de inmiddels gesloten banken Snoras AB en Ukio Bankas bleek dat de Russische Trojka Bank miljarden aan Russisch geld via Litouwen naar banken in West-Europa sluisde. Ook bankrekeningen van ING en ABN AMRO werden gebruikt transacties ter hoogte van ruim 190 miljoen euro. Het geld was afkomstig van grote fraudezaken die door de Trojka werden vermengd met privévermogens van vooraanstaande Russische politici en oligarchen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft geoordeeld dat ABN AMRO in bepaalde gevallen de rente op de doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente te weinig heeft laten meebewegen met de marktrente. ABN AMRO trof een compensatieregeling voor alle klanten van ABN AMRO, ALFAM en ICS die hierdoor benadeeld werden.
  • Stichting eist namens ondernemers miljarden terug vanwege de te hoge rentes die de bank berekende over de kredieten van zakelijke klanten. De Stichting Massaschade en Consument gaat namens 200.000 ondernemers het teveel betaalde aan rente terugeisen. Diverse uitzendingen van Kassa leidden ertoe dat ABN Amro de afgelopen jaren uiteindelijk maar liefst 460 miljoen euro uittrok om circa 250.000 gedupeerde consumenten te compenseren die te veel rente hebben betaald over hun consumentenkrediet. Niet alleen consumenten, maar ook ondernemers betaalden echter te veel variabele rente over hun krediet. ABN AMRO bevestigt dat de bank brieven heeft ontvangen van de Stichting Massaschade & Consument. Wat ABN AMRO betreft zijn de gemaakte verwijten ongegrond. De stichting beroept zich op uitspraken van het Kifid die volgens ABN AMRO niet gelden voor zakelijke mkb-klanten. ABN AMRO herkent zich ook niet in het door de stichting genoemde bedrag van miljarden euro’s aan te veel betaalde rente. De voorgenomen collectieve actie lijkt zich voornamelijk te richten op het product OndernemersKrediet. ABN AMRO is in 2021 gestopt met het aanbieden van dit product en deze portefeuille is momenteel in afbouw. Het aantal klachten over dit product is door de jaren heen beperkt geweest en we hebben deze klachten samen met de klanten opgelost of we zijn hierover met hen in gesprek.

Verliesgevende investeringen

Certitudo

Het in 2002 opgerichte vastgoedbedrijf Certitudo (Latijns voor zekerheid), dat al enkele maanden in liquiditeitsproblemen verkeerde is 19 september 2023 bij gebrek aan zekerheid en extra financiering failliet verklaart. Enkele belangrijke vastgoedprojecten komen daardoor stil te liggen. In Amsterdam Zuid Oost was het concern bezig met de bouw van 1.600 woningen en het creëren van 28.000 m2 kantoorruimte. Ook een project in Delft om een bedrijvenpark om te bouwen naar woningen ligt stil. Het faillissement zou te wijten zijn aan gestegen kosten en schaarste aan materialen mede door de oorlog in Oekraïne, maar dat blijkt niet de werkelijke oorzaak. Peter Kuiten, oprichter en eigenaar van Certitudo Capital zette begin dit jaar zijn kostbare superjacht na 2 jaar al te koop. De Noor II, die in 2020 door de Italiaanse werf Sanlorenzo werd opgeleverd moest na twee jaar alweer van de hand. Het schip, met een lengte van 31 meter werd aangeboden voor 9.750.000 euro. nadat de vraagprijs van 10.350.000 euro te hoog bleek. Kuiten wilde zijn jacht koste wat kost verkopen om zijn bedrijf te redden van de ondergang. Noor II werd aangeboden als charterschip met vijf crewleden werd verhuurd aan vakantievierende vermogenden voor 105.000 euro als vanaf prijs voor een weekje varen en badderen in een jacuzzi . Ondanks een reorganisatie, het verkopen van gebouwen, het stopzetten van projecten en het afvloeien van personeel bleek een faillissement niet te voorkomen. 18 september werd een dochtervennootschap met 95 werknemers) nog surseance verleend. Nadat de dochtervennootschap failliet ging besloot het moederbedrijf ook maar zelf faillissement aan te vragen. Het concern laat schuldeisers met zo’n 100 miljoen euro aan tegoeden achter. Het bouwbedrijf beheerde grote woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten door heel Nederland en ontwikkelt Amstel III in Amsterdam, waar 1.600 woningen en 28.000 vierkante meter kantoorruimte gepland staan. De gebiedsontwikkeling aan de Delftse Schieoevers-Noord van 82.000 vierkante meter aan kantoor- en woonruimte komt stil te liggen. Ook projectontwikkelaars, architecten en toeleveranciers in de bouwsector gaven dit voorjaar al aan in moeilijkheden te verkeren. Certitudo gaf eerder al aan dat belangrijke projecten stillagen door onzekerheid over de huurregulering van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA). In Den Bosch werden in 2020 nog 12 dure panden gekocht en het winkelcentrum Helftheuvelpassage, etc. Het geld werd door Tessa Kuiten, de dochter van de oprichter, te gemakkelijk uitgegeven en er stonden veel ambitieuze projecten in de planning die ook nog eens dubbel en overgefinancierd werden. PropertyNL waardeerde het concern begin 2022 nog op 615 miljoen euro. Certitudo bezit ook het voormalige hoofdkantoor (de Apenrots) van verzekeraar Centraal Beheer, een van de architectonische hoogtepunten van de stad dat in 1972 naar ontwerp van architect Herman Hertzberger werd neergezet. Het gebouw geldt onder architectuurhistorici als internationaal toonaangevend voorbeeld van het structuralisme: een bouwstijl waarin geometrische structuren de boventoon hebben en kreeg als een van de eerste „kantoortuinen”. De zogenaamde „ Apenrots” stond na tien jaar van leegstand op de nominatie voor sloop. Het pand dat in 2015 voor 2,5 miljoen euro werd gekocht werd belast met een hypotheek van 10 miljoen en investeerders tikten er nog eens 25 miljoen voor af. Het gebouw zou herontwikkeld worden en door architect Winy Maas omgezet worden in woningen. Omdat het pand bestaat uit opeengestapelde en geschakelde kubussen van negen bij negen meter bleek dat dit geen ideale afmetingen voor woningbouw en ook de slecht isolatie en mogelijk betonrot vertraagden het project. Door onenigheid over het ontwerp met architect Hertzberger lag de uitvoering van het transformatieproject al acht jaren stil. De schuldeisers waaronder institutionele beleggers kunnen nu beslag leggen waardoor de woonbestemming allerminst nog zeker is. Mocht het gebouw naar een van de schuldeisers gaan, dan staat de gemeente Apeldoorn klaar om het gebouw over te nemen. De Gemeente Apeldoorn heeft een voorkeursrecht gevestigd op het gebouw, waardoor het als eerste het recht heeft om het pand op te kopen. Herbouw zal echter ongeveer 50 miljoen euro gaan kosten. Vanaf 2007 hebben TCN Property Projects, Propertize, ARRA, Certitudo Capital geprobeerd om het gebouw te gelde te maken, waarbij tientallen miljoenen verloren gingen aan project- en planontwikkeling. Het ontwerp van de Nederlandse architect Herman Hertzberger stamt uit 1972 en wordt gerekend tot het structuralisme. Het werd opgetrokken uit beton en kenmerkt zich door het gebruik van kubusvormige elementen van negen bij negen meter. In 2023 werd een glazen tussengebouw, het zogenoemde Atriumgebouw al gesloopt. Eind 2022 ging de liquiditeit knellen en werden meerdere gebouwen verkocht. De jaarrekening van 2021 werd pas in 2023 gedeponeerd en daar werd al melding in gemaakt van twijfel over de continuïteit. Inge Lakwijk van Watson Law moet de ingewikkelde BV structuur voor de curatoren in beeld brengen. ABN AMRO gaat voor gigantische bedragen het schip in.

Foodlogica

Het door twee Italiaanse onderneemsters (Franscesca Miazzo en Jessica Spadacini) in 2014 opgerichte Foodlogica is 31 januari 2024 failliet verklaard. Het bedrijf bezorgde met elektrische bakfietsen en elektrische voertuigen gekoeld voedsel aan afnemers in onder meer Amsterdam.  De eElektrische voertuigen werden gebruikt voor het laatste deel van het vervoer van gekoelde etenswaren, ‘de laatste mijl’. De rechtbank heeft zowel het bedrijf als de holding -beide gevestigd op het Food Center in Amsterdam-West- failliet verklaard.  Lastige marktomstandigheden en het gebrek aan stabiliteit binnen het klantenbestand speelden het bedrijf parten. Foodlogica ontving in 2018 van ifund en AA het SIF Sustainable Impact Fund (ABN) een groeifinanciering en was bezig met een herstructurering. Vorig jaar had bedrijf zo’n dertig elektrische voertuigen op de weg in de Randstad en is ook in Parijs en Milaan actief.

Leapp

Nobel Capital heeft in totaal een kleine 1,3 miljoen euro betaald voor de overname van de failliete winkelketen Leapp. Leapp verkoopt opgeknapte tweedehands Apple-producten als iPhones via een netwerk eigen winkels en een webshop. Nadat investeerder Gilde weigerde nieuw geld in het bedrijf te steken en ABN Amro de geldkraan dichtdraaide, ging Leapp failliet. Nobel Capital betaalde ruim 1 miljoen euro voor de voorraden en voor de inventaris van de winkels en het hoofdkantoor in Duivendrecht 100.000 euro. Voor het intellectuele eigendom en de goodwill werd nog eens 120.000 euro betaalt. ABN Amro diende een vordering van 6,5 miljoen euro bij de curator in en had de waardevolle onderdelen van het bedrijf als de voorraden in onderpand en verloor uiteindelijk ruim 5 miljoen euro. 

De Unlimited Footwear Group (UFG)

Ook handelend onder de naam The Heritage Footwear Company uit Waalwijk had sinds 16 februari 2024 surseance van betaling maar ging alsnog op 27 februari failliet. 180 werknemers verliezen hun baan en crediteuren blijven achter met 30 miljoen euro schuld. Ook 18 dochterondernemingen waaronder Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Next Level Brands B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V., Rehab  en Hawick 1874 B.V. vallen onder het faillissement, maar Nubikk kocht de aandelen terug en ging zelfstandig verder.. Op 14 mei zou worden besloten over een reddingsplan, maar dat mislukte al bij de start. De website van Unlimited Footwear Group van alle merken die onder de groep vallen, zoals Bullboxer, Rehab, Nubikk, Gaastra, Braend, Levi’s, GAP en Supertrash, staan al op non-actief. De rechtbank van Breda heeft de heer H.J. Alberts als curator aangesteld.  Het concern produceerde huismerken voor onder andere de Deichmann-groep, de eigenaar van VanHaren. Tot 2019 had UFG ook belangen in de Nederlandse schoenenketens Invito en Le Ballon. ABN AMRO en ING staken samen 30 miljoen euro in het failliete concern.

WAAR Nederland

Fairtradeorganisatie “WAAR Nederland” van ABN AMRO’s Sustainable Impact Fund B.V., Stichting Cordaid en Kasals Holding B.V. en SBG II B.V., ging ondank forse investeringen en reorganisatie op 7 december 2023 failliet. Bestuurder van Gefailleerde was Social Business Group B.V., waarvan de heer A.P. Clement de bestuurder was.

Wirecard

Staatsbanken ING en ABN AMRO hebben elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het omgevallen Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker Wirecard, dat vlak voor het faillissement werd leeggehaald. Wirecard kon jarenlang flink investeren met behulp van een kredietfaciliteit ter waarde van ongeveer 1,75 miljard euro. Die faciliteit werd gegeven door een groep van vijftien banken waaronder ABN AMRO en ING, die samen met Commerzbank en Landesbank Baden-Württemberg tot de grootste financiers behoren. Zij hanteerden alle vier een plafond van 200 miljoen euro aan op te nemen krediet. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu al drie jaar spoorloos is en werkzaam is voor inlichtendiensten. Marsalek schreef in juli 2023 een brief aan zijn advocaat en nam  contact op met de rechtbank van München, waar het proces rond Wirecard nu plaatsvindt. Hij zou vooral Oliver Bellenhaus beschuldigen, die voor Wirecard in Dubai zat. Volgens Marsalek zou hij als kroongetuige meerdere keren hebben gelogen in de rechtbank. KPMG was destijds al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf wel klopte. Wirecard stortte in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of die mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Voormalig minister en ex-ceo van ABN Gerrit Zalm heeft nog wel het een en ander uit te leggen naast het tekortschieten op het toezicht op fraude en witwassen binnen de bank. Na zijn carrière als minister van Financiën kwam Zalm als financieel directeur bij het failliete DSB ook al negatief in het nieuws. Zo heeft hij geprobeerd het uiterst kritische rapport-Scheltema, over de ondergang van DSB, uit de publiciteit te houden. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat Zalm zijn 12 jaar durende oud-ministerschap heeft gebruikt om de toezichthouders DNB en AFM, i.v.m. het structureel schenden van de zorgplicht bij DSB, op afstand te houden. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek stapte Gerrit Zalm op bij Dankse Bank. De bank schikte voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie om verdere vervolging te voorkomen. 300 miljoen euro als boete en 180 miljoen euro voor ontneming.

Het Openbaar Ministerie deed ook strafrechtelijk onderzoek naar de bank nadat bleek dat ‘gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd waren gemeld. In totaal werden zeven zaken onderzocht. Eén er van ging over het samengaan met Fortis in 2010 waarbij de bank heeft nagelaten om ruim 5 miljoen particuliere klanten te screenen en deze zonder enig onderzoek als betrouwbaar te hebben beschouwd en te hebben ingedeeld in de laagste risicocategorie. De FIOD heeft in het 2e kwartaal van 2020 de voltallige raad van bestuur verhoord in het lopende witwasonderzoek. De aanklagers zouden tijdens de verhoren hebben gedreigd de bankbestuurders persoonlijk te dagvaarden en voor de rechter te dagen, als zij onvoldoende mee zouden werken aan het onderzoek. Daarnaast werden ze onder druk gezet om hun wettelijk verankerde zwijgrecht, als vertegenwoordigers van de verdachte bank, tijdens de verhoren op te geven. De verhoren werden vanwege de corona-uitbraak via een videoverbinding gehouden. Het bestuur van de bank onder leiding van Gerrit Zalm sloeg in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind om de controle op witwassen beter aan te pakken. Het lopende justitiële onderzoek is afgerond en toonde aan dat de bank en haar verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek en de uitkomsten stapten topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm op bij Dankse Bank. Zalm trad eind 2008 aan en werd een paar maanden later officieel bestuursvoorzitter. Zijn contract werd in 2014 nog met vier jaar verlengd. In juli 2016 berichtte het FD over het vertrek en de bank bleek toen al op zoek te zijn naar een opvolger, maar verzweeg dit. ABN Amro kreeg hiervoor een boete van 2 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Marken (AFM). Bij Danske Bank was er tussen 2007 tot en met 2014 ook een witwasaffaire waarbij miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen werden verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen. Vogelzang was juist bij Dankse binnengehaald om schoon schip te maken. ABN heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar dubieuze klanten en hen niet op tijd geweigerd wanneer bleek dat zij zich bezighielden met witwassen. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte de bank bekend dat het alle klantdossiers opnieuw moet doorlichten. Het FIOD onderzoek werd gestart naar aanleiding van de melding van DNB.

Gerrit Zalm vertrok vanwege het schandaal een jaar eerder dan gepland en werd opgevolgd door Van Dijkhuizen die sinds 2013 als chief financial officer bij de bank werkte. Daarvoor vervulde hij als topambtenaar van het ministerie van Financiën deze rol bij NIBC. Chris Vogelzang werd bij deze benoeming gepasseerd en stapte op.  Beleggers bleven ook na het artikel nog bijna twee maanden in het ongewisse. De AFM vond de overtreding ernstig en verwijtbaar. Genoeg om een boete op te leggen. Opvolger voor Kees van Dijkhuizen per mei 2020 is Robert Swaak, afkomstig van accountant PwC. Swaak werd benoemd voor een periode van vier jaar. Tom de Swaan werd formeel benoemd tot nieuwe president-commissaris als opvolger van Olga Zoutendijk, de kroongetuige in het lopende onderzoek tegen Gerrit Zalm. 

Tinker

Eigenaren Gerben Abbink en Rob van Strien richtten in 2012 Tinker Travel op. Er zijn mogelijke ongebruikelijke, mogelijk verwijtbare of zelfs onrechtmatige zaken gedaan bij Tinker. Een onafhankelijke commissie doet hiernaar onderzoek. Tinker heeft veel schulden bij taxibedrijven en wordt door de taxidiensten niet meer bediend. Tinker heeft daardoor zijn operationele activiteiten moeten staken en is bijna failliet. Vlak voor de ondergang werd in voetbaltrainer Henk ten Cate nog wat geld gevonden. De trainer investeerde nietsvermoedend een miljoen euro en wist niet dat Tinker op dat moment al onder bijzonder beheer viel bij de ABN AMRO die zijn miljoen maar wat graag incasseerde. Tinker verzorgt luchthaventransfers per taxi en dat ging goed totdat Tinker investeerde in een IATA-code, waarmee ze ook luchtvaartmaatschappij zouden kunnen aanbieden. Hiervan werd omzetgroei verwacht, maar de IATA-code is nog steeds niet afgegeven. Ook het personeel wordt niet meer betaald. Van minstens twee vervoerders staat vast dat zij minstens 50.000 euro tegoed hebben en van de overige crediteuren zou zo’n 2,5 miljoen euro niet zijn voldaan. Half april 2017 werd managementconsultant Theo Terdu van Partners & Terdu door de certificaathouders ingeschakeld om orde op zaken te stellen. Deze probeerde een overbruggingskrediet te krijgen, waarmee aan een deel van de verplichtingen zou kunnen worden voldaan. De onderzoekscommissie staat vooralsnog onder leiding van Terdu die door de certificaathouders van Tinker is ingehuurd. In november 2016 zou Henk ten Cate, Nederlands voetbaltrainer, voormalig profvoetballer en sinds december 2015 hoofdtrainer van de Al-Jazira Club als ‘informal investor’ ingestapt te zijn met een bijna onafwendbaar faillissement als resultaat. Tinker zou door hem bewust ten onder gebracht zijn om het concept daarna via zijn Arabische connecties opniuw in de markt te zetten. Advocaat Oscar Hammerstein gaat namens een deel van de aandeelhouders een juridische procedure starten om Ten Cate persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ten Cate ontkent de beschuldigingen en noemt het onderzoek een schandelijke actie. De trainer zegt dat hij aandeelhouder is voor een miljoen euro. Een week nadat hij aandeelhouder was geworden, bleek dat het bedrijf in slecht weer zit, volgens Ten Cate als gevolg van mismanagement. „Ik ben er onder valse voorwendselen binnengehaald.” Op dinsdag 25 april hebben belanghebbenden aan Bas van den Heuvel gevraagd om samen met crisismanager Theo Terdu een quick scan uit te voeren waaruit ernstige vragen rezen, die betrekking hebben op de bestuurlijke betrokkenheid van de informal investor, de beperking van de bevoegdheden en de mogelijk ongeoorloofde beïnvloeding van de statutaire directie en dat in relatie tot de mogelijke benadeling van consumenten, leveranciers en private financiers. Het onderzoek gaat op 10 mei verder waarbij alle bestuurlijke handelingen en beslissingen van de afgelopen zes maanden worden bekeken. Tegelijkertijd worden de overlevingskansen van het bedrijf bekeken. Zo’n 600 taxi-ondernemers zullen niet snel opnieuw instappen nu ze nog veel geld kwijt lijken te zijn. Ook honderden klanten die hebben geboekt en betaald, worden niet meer geholpen. Het is al enige tijd niet meer mogelijk om nog te boeken via de site. Tinker Travel verzorgt als tegenhanger van Uber sinds 2012 taxivervoer van en naar luchthavens. Het bedrijf werd opgericht door Rob van Strien en Gerben Abbink. Van Strien is managing director met een achtergrond in luchtvaartlogistiek en afgestudeerd als piloot. Gerben Abbink (34) is commercieel eindverantwoordelijke en Cees de Wildt (43) is marketingdirecteur. Daarnaast zijn twee ontwikkelaars vanaf het eerste uur betrokken en wordt er gewerkt vanuit kantoren in Enschede en Schiphol. Onder de circa tachtig werknemers zijn veel wiskundigen die met het gebruik van algoritmes een goedkope taxiretour naar het vliegveld organiseert. Tinker Travel B.V. (handelend onder Tinker, Tinker Travel, Tinker.travel, Home N Fly En Tinker Ground) is door de rechtbank van Haarlem (Noord-Holland) uiteindelijk definitief failliet verklaard. Het bedrijf laat zo’n 600 taxibedrijven en een hoop klanten met schuld achter. Als curator is Mr. K.J. Willemse aangesteld. Er waren meer dan 50 mensen werkzaam. Tinker Travel B.V. (handelend onder Tinker, Tinker Travel, Tinker.travel, Home N Fly En Tinker Ground) is door de rechtbank van Haarlem (Noord-Holland) uiteindelijk definitief failliet verklaard. Het bedrijf laat zo’n 600 taxibedrijven en een hoop klanten met schuld achter. Als curator is Mr. K.J. Willemse aangesteld. Er waren meer dan 50 mensen werkzaam. Henk ten Cate liet pas nadat hij als aandeelhouder voor 15% was ingestapt onderzoek doen en toen bleek het al te laat en was er een tekort van  2,3 miljoen euro. Advocaat Oscar Hammerstein gaat namens de andere aandeelhouders de aansprakelijkheid van Ten Cate onderzoeken. De rechtbank wees Ten Cate’s claim af waarna hij in cassatie ging.

VEKA Scheepsbouw

Het faillissement van VEKA scheepsbouw in Werkendam werd aangevraagd door ex compagnon Erik van der Wiel van Vantage CV en werd 26 maart 2024 uitgesproken. Het moederbedrijf van Veka Scheepsbouw is Peter Versluis en zijn PMV Investments. De ruzie ging over De Volharding, een joint venture die ze sloten met de scheepvaartbroers Danny en Rino Werkman, die miljoenen aan kapitaal in de nieuwe onderneming in brachten, terwijl Versluis dat zelf niet deed. Versluis’ compagnon sloot zich in dit conflict aan bij de broers. ‘In de zaak kwam ook ter sprake dat Versluis zijn compagnon Erik van der Wiel op een dag in november ernstig zou hebben bedreigd.  Van der Wiel en peter Versluis deden goede zaken, maar in de zomer van 2022 wilden ze meer en haalden Danny en Rino Werkman met hun succesvolle scheepvaartbedrijf Dari. Met zijn vieren starten ze “De Volharding”. 50 procent werd van Dari en 50 procent voor CWL Line, van Van der Wiel en Versluis. Begin dit jaar was er direct geld nodig om te voorkomen dat het bedrijf, inclusief 200 personeelsleden om zou vallen. Dari investeerde als enige miljoenen voor vernieuwing van de vloot en voor een afbouwkade), terwijl Peter Versluis niets betaalde. Een aandelenuitgifte, die voor reddend kapitaal moest zorgen, werd door Versluis geblokkeerd via zijn prioriteitsaandeel. Dari zou volgens Versluis het bedrijf hebben behangen met opportunistische investeringen in zaken die niet rendeerden, tegen leningen waarvoor het riante rentes rekent.  Van der Wiel keerde zich tegen  Versluis die hem, zijn vrouw en zijn kinderen zou hebben bedreigd. Twee onafhankelijke bestuurders moesten orde in de puinhoop scheppen van de Ondernemingskamer. Intussen loopt er voor Versluis nog een zaak.Veka Scheepsbouw heeft 3 miljoen euro schuld bij Klaas Hummel van scheepscascobouwer MSVA Marine Services B.V. Hiervoor liet Hummel in februari 2024  beslag leggen bij Veka.  De VeKa Groep is  van oorsprong van de familie Versluis. Vader Piet Versluis zag meer kansen in de handel in binnenvaartschepen dan er op te varen. In 1988 richtte Piet Versluis en Jan Kapel VEKA op. Na twee jaar besloot partner Kapel iets anders te gaan doen en verliet hij het bedrijf. De naam bleef echter bestaan ​​en het bedrijf groeide uit tot de VeKa Groep van nu: een werf met een omvangrijke orderportefeuille plus zeven geallieerde bedrijven en werven in Werkendam, Lemmer (Bijlsma-werf) en Heusden (Afbouwbedrijf Teamco). VeKa Scheepsbouw is gespecialiseerd in de bouw van diverse typen schepen. De casco’s worden voornamelijk afkomstig van buitenlandse scheepswerven en vervolgens in Nederland afgebouwd. In 1995, toen vader en moeder Versluis het bedrijf verlieten, kreeg VeKa het verzoek om een ​​nieuw scheepsbouwproject op zich te nemen, wat een jaar later resulteerde in de oplevering van het eerste schip. De successen volgden elkaar snel op, niet in de laatste plaats omdat VeKa voortdurend investeerde in kwaliteit en kennis, maar ook in competente en gemotiveerde medewerkers. Bovendien speelde het bedrijf direct en efficiënt in op de behoeften en wensen van de markt, wat al snel resulteerde in de uitbreiding van de bouw- en afbouwlocaties in Nederland. Wat in 1995 begon met één schip, is in 2009 uitgegroeid tot 50 en bedraagt ​​momenteel ruim 200. VeKa heeft haar hoofdkantoor in Werkendam, een dorp aan de rand van de Biesbosch en de Merwede. Niet alleen is hier het hoofdkantoor gevestigd, ook bevindt één van de afwerkwerven zich aan de Biesboschhaven Noord. Het logische gevolg van een bedrijf als VeKa binnen de gemeentegrens is dat er ook veel medewerkers in dezelfde gemeente wonen, wat de onderlinge band verder versterkt. Door de groei van de afgelopen jaren had VeKa een aantal nieuwbouwprojecten aan de kade gerealiseerd, wat zonder de medewerking van de gemeente Werkendam niet gelukt zou zijn. De scheepswerf van Veka in Lemmer zou via zelf opgetuigde schijnconstructies rond 2016 tientallen Roemenen hebben ingehuurd voor een extreem laag uurloon. Oost-Europeanen werkten als lasser, schilder of metaalbewerker en deze werden ingehuurd via uitzendbureaus en onderaannemers . Over een van die onderaannemers, DSW Maritiem, ontstond gedoe in 2016. Vakbond FNV trok aan de bel bij Veka omdat de Roemenen via DSW zwart zouden werken en onderbetaald zouden worden.  Versluis betaalde apart een extra vergoeding contant. Dat bedrag kwam bovenop hun officiële salaris dat zij via DSW kregen. FNV stapte naar de rechter omdat er sprake was van schijnconstructies om loonkosten te besparen. Half oktober 2020 deed de kantonrechter in Leeuwarden uitspraak en stelde de vakbond deels in het gelijk: DSW Maritiem was nauwelijks te kwalificeren als onderaannemer, de Roemenen waren daarmee feitelijk uitzendkrachten die conform cao betaald hadden moeten worden en Veka had er op moeten toezien dat dit ook gebeurde. Uit het vonnis bleek dat DSW Maritiem speciaal was opgericht voor Veka als dochterbedrijf van Seaway International uit Roemenië. Volgens de FNV betaalde Veka de Roemenen 1,28 euro per uur. Om die bewering kan Versluis zich enorm kwaad maken. De vakbond had ook geëist dat het namens de Roemeense arbeiders de loonvordering bij Veka kon opeisen, maar daar ging de rechter niet in mee. Het loon is een zaak tussen Veka en de Roemenen, waar de FNV geen rol in kan spelen. In 2004 nam Veka de werf over van de Bijlsma Group. Ook het gevraagde verbod op inhuur van Roemeense staalarbeiders komt er niet. VEKA moest een schadevergoeding van 50.000 euro aan de vakbond betalen. Een aantal jaren terug in 2014 ging dochterbedrijf Grond,- weg- en waterbouwbedrijf Eendracht Holding uit Werkendam ook al failliet na een eerder al gekregen uitstel van betaling. Bij het bedrijf werkten 45 medewerkers. Directeur Coen van der Bijl was nog maar een maand aangesteld door de gebroeders Versluis. Ook een vordering voor huur van een werf voor 250.000 euro van Jongert Yacht moest in 2022 via de rechter geïnd worden. Het knikken van het beunschip No Limit in de middensluis van IJmuiden in juli 2004)leidde in juli 2007 ook al tot een faillissement van VeKa Scheepsbouw BV. In april dit jaar stelde de rechtbank in Breda VeKa grotendeels in het ongelijk in een rechtszaak, die verzekeraar Schepen Onderlinge Nederland, Duikersloot en Zandtrans BV hadden aangespannen. IHC Holland BV moest via de rechter een geschil van  € 217.589,45 beslechten. In 2013 werd 60 miljoen euro verlies geleden. Peter Versluis en zijn broer Jan zagen de totale opbrengsten in 2013 met dik 23% teruglopen tot €117,5 miljoen. Onderaan de streep schreef Portsight, de overkoepelende BV, een verlies van €60 miljoen. Ook het bedrijfsresultaat was ruim €74 miljoen negatief. De reden was een afschrijving van €61 miljoen op schepen die al in het water dobberen of nog in aanbouw zijn, plus diverse leningen en vorderingen. Daarnaast werd ook afgeschreven op de werf van Jongert. Door het verlies daalde het eigen vermogen naar € 19,2 miljoen en de solvabiliteit tot slechts 13%. Huisbankier ABN Amro bleek niet langer bereid om de bedrijfsactiviteiten verder nog te financieren en werd intensief gesproken om te komen tot een financieringsstructuur die past bij de nieuwe strategische uitgangspunten en inrichting van de onderneming. In de loop van 2014 werd een herziening van de kredietfaciliteit overeengekomen, met veel meer zekerheden voor de bank, zoals op veel schepen een tweede hypotheek en een borg van €15 miljoen, waarvan €5 miljoen privé. Daarnaast werd de totale kredietfaciliteit verlaagd naar € 56 miljoen. Opvallend is dat het jaarverslag 2013 schrijft dat ultimo 2012 de totale kredietfaciliteit €61,5 miljoen bedroeg, terwijl het jaarverslag 2012 rept dat ABN Amro veel vrijgeviger was en bijna €105 miljoen aan krediet beschikbaar stelde. De totale bezoldiging voor de driekoppige directie steeg naar ruim € 1,1 miljoen.

Ferdinand Vaandrager is de nieuwe Chief Financial Officer en Ton van Nimwegen de nieuwe Chief Operations Officer. Tanja Cuppen heeft laten weten dat zij niet beschikbaar zal zijn voor een derde termijn als Chief Risk officer en gaat in april 2024 de bank verlaten.

This domain is for sale