FNG

FNG had honderd miljoen euro schuld bij Nordic Capital en honderden miljoenen schuld bij de banken en aandeelhouders. In 2021 werden alle 21 dochterbedrijven van de FNG Holding failliet verklaard.

De Raden van Bestuur van FNG NV, FNG Finance Belgium BV en FNG Beheer NL BV vroegen 18 februari 2022 bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen het faillissement van de vennootschappen aan. In 2021 werden 21 dochterbedrijven van de FNG Holding al failliet verklaard. FNG NV bleef als nog een van de weinige vennootschappen overeind, maar een doorstart bleek uiteindelijk toch niet mogelijk. Het faillissement van de Belgische vennootschappen heeft geen betrekking op het Zweedse dochterbedrijf FNG Nordic AB. In het Zweedse bedrijf is de Ellos Group ondergebracht, dat FNG in 2019 verwierf. Ook de Ellos Group draait slecht en heeft te maken met dalende omzet van 5,4 % in het 1e kwartaal van 2023.

FNG Retail Services B.V. (F.13/20/287), KvK-nummer 63290316 ( “FNG Retail Services”);
Expresso Fashion B.V. (F.13/20/283), KvK-nummer 33175469 (“Expresso Fashion”);
Expresso Fashion Web B.V. (F.13/20/285), KvK-nummer 54278678 (“Expresso Fashion Web”);
Fashion IP B.V. (F.13/20/332), KvK-nummer 62989898 (“Fashion IP”);
ME&P Retail IP B.V. (F.13/20/292), KvK-nummer 63277484 (“ME&P Retail IP”);
Miss Etam Group B.V. (F.13/20/290), KvK-nummer 63277298 (“Miss Etam Group”);
Miss Etam Holding B.V. (F.13/20/291), KvK-nummer 63246287 (“Miss Etam Holding”);
Miss Etam Operations B.V. (F.13/20/289), KvK-nummer 63291673 (“Miss Etam Operations”)
Miss Etam Services B.V. (F.13/20/293), KvK-nummer 63288338 (“Miss Etam Services”)
Modehuizen Claudia-Sträter B.V. (F.13/20/286), KvK-nummer 33058678  (“Modehuizen Claudia-Sträter”);
New Fashions B.V. (F.13/20/284), KvK-nummer 18032483 (“New 27-10-2020 Fashions”);
Promiss Retail B.V. (F.13/20/294), KvK-nummer 77082842 (“Promiss Retail”);
Steps Retail B.V. (F.13/20/288), KvK-nummer 77082893 (“Steps Retail”).

De 13 hierboven genoemde vennootschappen waren van  “FNG Nederland” of “FNG-vennootschappen”.

Het concern had honderd miljoen euro schuld bij Nordic Capital en honderden miljoenen schuld bij de banken en aandeelhouders. De verkoop van dochter Ellos en een eventuele beursgang om het concern te redden van de ondergang mislukten het afgelopen jaar jammerlijk. In april 2021 zou FNG aan Nordic Capital 100 miljoen euro betalen: 60 miljoen euro van de koopsom die nog verschuldigd was en 40 miljoen euro om openstaande vorderingen met betrekking tot de overnamedocumenten te regelen. De betaling was afhankelijk van de inmiddels mislukte afronding van de kapitaalherziening. Ellos is in Scandinavië goed voor een omzet van meer dan 300 miljoen euro. FNG hoopte nog op een doorstart via Ellos die grotendeels afgeschermd was van de traditionele schuldeisers. Tijdens de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lockdowns werden e-commerce platformen zeer veel geld waard. Experts raamden de waarde van Ellos op 360 miljoen euro. De idee was om een deel van de aandelen van Ellos te verkopen via de beurs of aan een investeringsfonds en zo geld te hebben om te kunnen doorstarten. Een maandenlang getouwtrek tussen de voormalige eigenaar van Ellos, Nordic Capital, die nog niet volledig betaald was en een reeks gefrustreerde bankiers met grote tegoeden en maar weinig verhaalmogelijkheden volgde. Van hun totale vordering van bijna 300 miljoen konden ze maar slechts 20 miljoen rechtstreeks verhalen op FNG. Voor die 20 miljoen hadden ze ook een waarborg van het Vlaams Gewest. Dit via Gigarant en PMV. Een bemiddelaar probeerde in het najaar van 2020 nog vergeefs maandenlang alle partijen op een lijn te krijgen en steun te laten verlenen aan het doorstart- en beursplan van Ellos. De banken dreigden met een claim van 200 miljoen euro, de vroegere eigenaar van Ellos, Nordic Capital, zette dan weer druk via een arbitrageprocedure. Op de zijlijn stonden ook nog obligatiehouders die aan de Benelux vennootschappen van FNG circa 70 miljoen hadden uitgeleend maar net zoals de banken weinig verhaalsmogelijkheden hadden. Het duurde uiteindelijk tot april 2021, meer dan een jaar nadat FNG in de problemen kwam, voordat FNG tot een doorstart-akkoord kwam. Nordic Capital en FNG sloten een dading af. De banken kregen hun 20 miljoen euro terug waardoor het Vlaams Gewest de waarborg niet zou moeten uitbetalen. FNG hield wat geld over voor zijn werkingskosten. FNG kreeg van Nordic Capital tot 30 september de tijd om 100 miljoen terug te betalen door Ellos naar de beurs te brengen, wat uiteindelijk toch niet lukte. Bij FNG nam uitvoerend voorzitter Paul Lembrechts ontslag. Alain Hellebaut, de ceo van Maxi Toys, wierp zich op als redder in nood, maar faalde door gebrek aan tijd. Het einde van de lockdown, duwde de resultaten en waarde van Ellos fors omlaag. De curatoren gaan proberen de aandelen in Ellos te gelde te maken. Nordic Capital behoort samen met internationale obligatiehouders tot bevoorrechte schuldeisers. Een groep Belgische obligatiehouders die geld uitleende aan de Benelux-takken en zich verenigd hebben rond advocaat Geert Lenssens, eisen circa 25 miljoen, maar ook de banken willen 200 miljoen. Bij de grote verliezers zit ook de investeerder Jos Sluys die destijds sterk in FNG-stichter Dieter Penninckx en diens medevennoten Anja Maes en Manu Bracke geloofde. Ook Wouter Torfs, Emiel Lathouwers (ex-AS Adventure), Annie Vereecken en een tak van de familie Boone zit bij de gedupeerden. Net zoals het mezzanine-fonds dat de familie Claeys (ex-Roularta) opzette en het Vlaams overheidsfonds PMV. De overheid verliest wellicht 24,3 miljoen in dit verhaal. Advocaat Geert Lenssens die obligatiehouders bijstaat, hoopt dat er vanuit het strafrechtelijk onderzoek naar de val van FNG, en vanuit de curatele nog geld gerecupereerd kan worden. Op het hoogtepunt was FNG goed voor een omzet van circa 600 miljoen euro en waren er 3.000 werknemers.

Vrijwel alle Nederlandse en Belgische grote mode- en schoenenmerken zijn ten prooi gevallen aan discutabele investeringsmaatschappijen van een kleine groep mensen die meer verdienen aan de handel in merkrechten en voorraden dan aan de retail zelf. Het gaat daarbij niet alleen om kleine opgekochte ondernemingen, maar ook om grote beursgenoteerde bedrijven. Banken, crediteuren, aandeelhouders en de belastingdienst zien honderden miljoenen euro’s verdampen en verdwijnen naar buitenlandse entiteiten die eigendom zijn van een select groepje mensen. Curatoren zoals Kees van de Meent raken al snel het overzicht kwijt en worden, met groot geld, onder het mom van behoud van werkgelegenheid, gebruikt om een deal sluiten. De “Bedrijvendokters” zoals Martijn Fokke Rozenboom en Rens Van de Schoor wisten tot nu toe onder de radar te blijven door te schuiven met BV’s die op hun beurt weer in eigendom zijn van schimmige vaak buitenlandse investeringsmaatschappijen. Om die reden werd ook bij Capital Coach van Jos Sluys huiszoeking gedaan. De “bedrijvendokters” hebben hun oude vak als puinruimer bij banken en accountantskantoren verruilt voor de veel lucratievere handel. In tien jaar tijd werden alle grote kledingmerken door drie spinnen in een web via een oneindig aantal faillissementen opgepoetst en via lege beurshulzen naar zowel de Nederlandse als de Belgische beurs gebracht waar de aandelen gretig aftrek vonden. Beleggers dienden klachten in bij de beurswaakhond.

Sinds juni 2020 worden de bedrijvendokters, zowel in Nederland als in België op de hielen gezeten door beurswaakhond FSMA, justitie en de FIOD vanwege verdenking van manipulatie van de aandelenkoers en diverse economische delicten. Niet alleen de bedrijvendokters, maar ook de oprichters zijn onderdeel van het gerechtelijk onderzoek. Het onderzoek gaat om beursmanipulatie, valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken, valsheden in de jaarrekening en het gebruik daarvan, het verhinderen van het onderzoek van de FSMA én misbruik van vennootschapsgoederen. Als het tot vervolgingen komt, riskeren de verdachten tot wel tien jaar cel.  Volgens de onderzoeksrechter zou het bedrijf constructies hebben opgezet om geld weg te sluizen en wit te wassen. Er werden onder andere huiszoekingen gedaan bij advocatenkantoor NautaDutilh, de huisadvocaat van FNG. Advocaten Elke Janssens van Nauta Dutilh en David Lust worden verdacht van medeplichtigheid. De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl heeft huisadvocaat NautaDutilh officieel in staat van verdenking gesteld voor het witwassen. Vooral het gebruikte inkoopplatform Fashion Buying Platform roept vragen op. Via het netwerk en aandelentransacties met structuren in Zwitserland en Hongkong verdwenen tientallen miljoenen euro’s. Veel geld ging naar FIPH, de beleggingsmaatschappij van Rens Van de Schoor. In april 2018 zou een overeenkomst zijn gesloten dat via de rekening van FNG Benelux Holding maximaal 19 miljoen euro naar FIPH mocht gaan. Ook moest FIPH informeren waarvoor het de middelen gebruikte. Het maximumbedrag werd ruim overschreden en voor andere doelen gebruikt. In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog 49 miljoen euro naar FIPH zijn overgeschreven. Ook in Luxemburg was er een huiszoeking bij een voormalige medewerker van Credit Suisse. Die zou in Luxemburg betrokken zijn geweest bij de aandelenzwendel rond FNG. Nadat de verdachte transacties in het Groothertogdom aan het licht gekomen waren, zou de verdachte niet langer welkom zijn geweest bij Credit Suisse. Het FNG-dossier is een van de belangrijkste financieel-economische strafonderzoeken die het gerecht moet uitvoeren. Er hebben zich al 74 burgerlijke partijen gemeld en er staan honderden miljoenen euro’s op het spel. Onderzoeksrechter, Theo Byl, heeft achter de schermen aan de alarmbel getrokken omdat er zo’n gebrek is aan speurders dat hij het onderzoek niet meer serieus kan voeren.  Tijdens het onderzoek was al gebleken dat er aanwijzingen van witwassen waren. Er zou zeker 110 miljoen euro zijn weggesluisd bij de failliete modegroep.  Momenteel is het gerechtelijk onderzoek vooral gericht op het traceren van het vermogen dat is weggesluisd. Maar het ‘vermogensonderzoek’ raakt maar niet opgestart.

FNG-oprichters Dieter Penninckx en zijn echtgenote Anja Maes werden aangehouden en daarna onder strikte voorwaarden vrijgelaten, maar volgens het parket hielden Penninckx en Maes zich niet aan de voorwaarden en werden zij opnieuw gearresteerd. Anja Maes kreeg een elektronische enkelband en Pennickx bleef onder arrest. Nadat Dieter Penninckx al eerder vertrok, verlieten ook medeoprichters Anja Maes en Manu Bracke het bedrijf. Paul Lembrechts was vanaf 4 juli 2021 CEO ad interim. Hij moest de mogelijkheden van FNG gaan onderzoeken, onder stevige druk van schuldeisers en vakbonden. Lembrechts kondigde eind oktober 2021 zijn ontslag al weer aan, nadat de aandeelhouders zijn verloning hadden verworpen. Intussen bevestigde de raad van bestuur zijn ontslag als voorzitter al, ten laatste op 31 december legt hij ook zijn resterende uitvoerende en bestuursfuncties neer.

Richard Turk

Richard Turk studeerde af in economie en werkte in supermarkten als de Spar. Peek en Cloppenburg was zijn eerste ervaring in de mode waar hij manager/filiaal directeur wilde worden. Toen dat mislukte vertrok hij na drie jaar in 1995 naar Hij om districtsmanager te worden en daar beheerde hij filialen in het Noorden van het land en werd hij tot 2007 sales director bij We mode, een voortvloeisel van Hij en Zij mode van Ronald de Waal. Bij Waalwear B.V. en zes jaar in dienst bij WE Netherlands als Hoofd retail Operations, waar hij sinds 2008 verantwoordelijk was voor de inkoop en de merchandising. 2007 stapte hij over naar Mexx als Country Sales Manager Director om vervolgens toch weer terug te keren bij Setpoint van Ronald de Waal. Bij Charles Vogele werd hij in 2011 vervolgens General manager. Hij volgt daar Niels Jacobs op en brengt direct verslag uit aan Frank Beeck, Chief Sales Officer. Charles Vögele is een Zwitserse fashion retailer. Het concern telt 826 filialen in negen Europese landen, waarvan 117 winkels in Nederland en 46 in België en ging 27 januari 2017 failliet. Het bedrijf, met een hoofdkantoor in Breukelen, had toen 95 winkels in Nederland, met 700 werknemers. Ook daarna bij FNG/NXT van Roozenboom kon hij een faillissement niet voorkomen. Hij maakte via Rens van de Schoor een doorstart met Miss Etam nadat deze voor de 2e keer failliet was gegaan. Onder FNG reorganiseerde hij 3,5 jaar lang en organiseerde uitbreiding naar circa 10 landen met hulp van Zalando en uiteindelijk ook met Amazon. Miss Etam moest uiteindelijk de winkels sluiten en ging door al webshop.

Rens van de Schoor (R&S)

Laurentius Hubertus van de Schoor (Rens), van R&S heeft na de Businessschool in Straatsburg de opleiding International Business Studies aan de Universiteit Maastricht gevolgd en daarna de Amsterdam School of Real Estate (Universiteit van Amsterdam). Hij is de zoon van een bouwondernemer en projectontwikkelaar in Wessem. Van de Schoor werkte vanaf 2003 tot oktober 2011 bij ING en leerde daar het klappen van de zweep. De eerste drie jaar bij de afdeling bijzonder beheer en daarna vijf jaar bij de afdeling Real Estate. Van de Schoor ontwikkelde zich sindsdien tot een spin in het web van failliete modeketens. Met allerlei financiële (sterfhuis)constructies en faillissementen wisselen gerenommeerde merken en winkelketens via duistere investeringsmaatschappijen herhaaldelijk van eigenaar waarbij leveranciers en de belastingdienst met hoge schulden achterblijven. Verschillende failliete of bijna failliete bedrijven worden door hem officieel voor eigen rekening gekocht, om die later, na het afbouwen van alle ­risico’s, weer door te verkopen. Van de Schoor bracht aangekochte bedrijven onder in een leeg beursgenoteerd bedrijf (Dico). Die hij later omdoopte tot R&S Retail en vervolgens tot FNG Group, nadat deze was ingebracht in R&S.

Pieter  Frans Aloys Cox

Spin in het FNG web (zie FNG blog) is Pieter Cox die studeerde aan Nijenrode Business University. Ex directeur van Micro fashion (Okt 2004 – Jan 2006) en Sissy-Boy (Sept 2003 – Jul 2004) en Adam Menswear B.V. (Dec 1998 – Oct 2003) nam in 2006 na het failliet gaan van Sissy Bow en Adam Menswear Van Uffelen over. De Nederlandse modeketen met 46 winkels. In 2015 nam hij ook ook Houtbrox en in 2017 Piet Zoomers en Schomaker mannenmode over. In september 2020 nam hij de merken Claudia Sträter en Expresso over. Cox bracht de twee merken op 17 september 2020 onder in een aparte BV EC Brands BV, op het adres in Delft, waar ook zijn E&S winkels BV, EPR online BV, CLS retail BV, EPR retail BV, CLS online BV, EPR brand BV, B Investments BV, Salines BV, Friends, Goudesteyn BV, Schomaker Mannenmode BV, RidingSunshine, Femke Bruggen en Van UffeIen geregistreerd staan. Alles onder de paraplu van de Fiscale Eenheid Silversteyn Beheer B.V., van Uffelen Mode B.V.C.S. Silversteyn Beheer BV op haar beurt is weer een kleindochter van Stichting Administratiekantoor Mar y Terra. Dit bedrijf is ook gevestigd aan de Grindweg 660 in Rotterdam (gemeente Rotterdam). Naast Silversteyn Beheer BV heeft Stichting Administratiekantoor Mar y Terra nog acht andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde dochterondernemingen in Nederland. Ook G investments maakt deel uit van de brei aan BV’s. Cox bleef na de overname een deel van het FNG hoofdkantoor in Diemen huren. Een deel van de medewerkers werd ondergebracht bij EC Brands. Van Uffelen werd in 1945 opgericht door de heer Van Uffelen in Delft. In 2006 was er echter geen opvolger voor het bedrijf en krijgt Pieter Cox de kans de keten over te nemen. Het concern breidde onder de leiding van Cox uit en na andere (gedeeltelijke) winkel-overnames van Hamberg Mode, Piet Zoomers, Houtbrox en Schomaker Mode ging het snel. De meest recente overnames betreffen Claudia Sträter en Expresso die hjij overnam van bedrijvendokter Martijn Rozenboom (zie blog Rozenboom) vanuit de failliete boedel van FNG (zie blog FNG). Rozenboom had de merken nog geen drie weken in handen als hij ze doorsluist naar Pieter Cox. Het was voor het eerst dat Cox ook merken overnam. Claudia Sträter en Expresso behielden 30 eigen winkels. Cox geeft aan dat Van Uffelen er goed voor staat en met name de eerste maanden van 2020. Er werd besloten de winkels tijdelijk dicht te doen vanwege Corona, ook anticiperend op een verplichte sluiting die uiteindelijk niet kwam. De winkels gingen na een korte periode voorzichtig weer open met alle maatregelen van dien. Van Uffelen zit veelal in kleinere plaatsen. De start van het najaar seizoen was anders dan normaal. In de winkels lag minder nieuwe collectie. Deels omdat Van Uffelen leveringen naar achter hadden geschoven maar ook omdat de collecties die besteld waren vertraging hadden opgelopen omdat ook alle fabrieken aan het begin van het jaar stillagen. “Het doorschuiven van de leveringen had uiteindelijk niet gehoeven,” aldus Cox terugkijkend op de maanden augustus en september. Voor het aankomende voorjaar en zomerseizoen is ook voorzichtiger ingekocht in vergelijking met andere jaren. Via van Uffelen worden diverse sportclubs gesponsord.

Micro fashion/Profuomo 

In 1934 door Heinz Michaelis in Rotterdam opgericht als de Nederlandse Dassenfabriek fabriceerde ook shirts, horloges, sjaals, riemen en andere items die met een pak te combineren vallen. Pas in 1977, wanneer Jan Brandsma bij het overlijden van zijn schoonvader het bedrijf overneemt, worden ook zakelijke kansen buiten Nederland benut. Hij is het ook die midden jaren ’80 twee eigen merken, Profuomo en Michaelis, lanceert. De 21ste eeuw brengt Micro een uitbreiding van het productassortiment. Mendel Brandsma, communicatie manager, en derde generatie in het familiebedrijf: ”De idee hierachter is dat Micro detaillisten en inkopers een compleet pakket shirts en accessoires moet kunnen bieden. In 2003 bedroeg de omzet € 32,5 miljoen. en werkt dan met diverse licenties van modemerken. Verder voert Micro de twee eigen merken Michaelis en Profuomo. Pieter Cox werd in 2005 commercieel directeur van het bedrijf in Capelle a/d IJssel. De productie van Micro vond voor een groot deel plaats in Italië. Maar er werd ook in China geproduceerd. Vanuit het Micro hoofdkantoor in Capelle a/d IJssel waren er 150 werknemers in dienst, waarvan een groot deel werkzaam is in de 36 landen waar Micro actief is. De grootste afzetmarkten bevinden zich door heel Europa met in totaal 14.000 verkooppunten. In 2003 werden er in Europa alleen al ruim 5 miljoen dassen via Micro verkocht. Het moederbedrijf van mannenmodemerken Profuomo en Michaelis reorganiseerde in augustus 2020 en liet 25 procent van de banen bij het bedrijf vervallen. Er verdwenen banen op het hoofdkantoor en bij vestigingen van Micro Fashion in België en Zwitserland. Volgens Harry van der Zee, (ex ceo Van Gils) CEO van het bedrijf zou het gaan om dertien arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor, vijf in Zwitserland en een in België. Micro Fashion had flink te lijden onder de coronacrisis. De focus van het merk moest verschuiven naar ‘duurzame smart casual en leisure wear. Profuomo wordt verkocht in 14 landen wereldwijd. In België wordt het bij 41 retailers verkocht, in Nederland bij ruim 200, waarvan vier eigen brandstores. Michaelis heeft verkooppunten in vijf Europese landen, waarvan ruim 100 in Nederland en 70 in België. Toen Sarahs vader, en schoonzoon van Heinz Michaelis, Jan Brandsma aan boord kwam werd Profuomo opgezet als eigen dassenmerk en het moederbedrijf kreeg de naam Micro Fashion. Het merk werd een succes en werd verkocht bij onder andere De Bijenkorf. Ze opereerden als groep onder de naam Micro Fashion, een samentrekking Michaelis en Rotterdam. Het Profuomo dat velen nu kennen, ontstond toen Van der Zee als CEO werd aangesteld in 2006. Profuomo is overgegaan op overhemden, met eigen winkels, een webshop en met goede businesspartners zoals De Bijenkorf en The Society Shop verder uitgebouwd. Tegelijkertijd werd de private label business van Micro Fashion afgebouwd. Per 1 december 2021 ging Micro Fashion B.V. officieel over naar Profuomo B.V. Sarah Brandsma, die vijf jaar geleden officieel in het bedrijf is gestapt als derde generatie, noemt de verandering iets waar wel meerdere keren over na is gedacht. De holding boven het bedrijf blijft echter nog wel de familie naam Michaelis behouden. Het bedrijf staat onder druk.

Tim Everts

G.A.M. Wholesale, een vehikel dat in het verleden is opgericht ten behoeve van financieringsactiviteiten voor zeilkledingmerk Gaastra, gaat per 19 april door het leven als ST.art Operations. ST.Art wordt bestuurd door herstructureringsspecialist Tim Everts. De 30 jarige Tim Everts werkte eerder voor Deloitte en KPMG waar hij betrokken was bij het Doniger Fashion faillissement. In 2018 was hij stroman bij de overname en doorstart van Supertrash. Zijn connecties met Van de Schoor en Rozenboom werden over het hoofd gezien door curator Van de Meent die hem als adviseur inhuurde voor het FNG dossier. Later brak de curator met hem vanwege zijn betrokkenheid en de belangenverstrengeling. Everts is ook bestuurder van financieringsvehicle Valêre Finance BV aan de Noorderstraat 21 A in Emmen, een dochter onderneming van Valeo Investments BV. en een zustermaatschappij van Unlimited Retail Services Holding B.V. De Weggemans winkels van zijn ouders gingen failliet. Weggemans Beheer, Weggemans Emmen, Weggemans Facilitair, Weggemans Kids & Juniors, Weggemans Golf and adventure en Weggeman Sports. Weggemans Golf & Adventure B.V. werd failliet verklaard op 23 september  2014 en doorgestart door vader Willem Everts en moeder Roelie Everts- Weggemans. Weggemans Sports bleef wel failliet. Andere bedrijven op naam van Tim Everts zijn Unlimited Retail Services Holding B.V.  Jack Wolfskin, Zie ook McGregor en Gaastra.

Coltex/Coltavast

Met een geschat vermogen van 190 miljoen euro staat de familie Elzas nog steeds prominent in de Quote500. Van de Schoor werd CFO bij Coltex dat eigendom was van de textielfamilie Elzas uit Heerhugowaard. Zij exploiteerden vier winkelketens met 2000 werknemers; Didi (ooit 106 winkels), Steps (100 winkels), Superstar (65 winkels) en Forecast. Greenfield Capital verkocht in 2008 haar aandeel van 40 procent in Steps aan New Future Developments, een investeringsmaatschappij aan de Hazenkoog 4 in Heerhugowaard die al een aandeel van 60 procent in Steps had. (een dochter van Belfin International BV.) Het management van Steps werd gevoerd door de Coltex Retail Group, eveneens uit Heerhugowaard. Peter Kersloot is dan algemeen directeur en tevens financieel directeur. In 2010 boekte Coltex substantiële operationele verliezen. Van de Schoor haalde Emiel Lathouwers binnen om hem bij te staan. De verliezen bleven oplopen en in 2012 werd een verlies gedraaid van 9,8 miljoen en sinds die tijd boekten geen van de divisies meer winst. In 2013 maakte het concern 11 miljoen verlies op een omzet van 153 miljoen euro. Coltex werd uiteindelijk door Van de Schoor gesaneerd en afgesplitst van het gehuurde vastgoeddeel en hij bracht de keten tot ongenoegen van vastgoedeigenaren Alri en Corio onder in lege BV’s (sterfhuisconstructie). In 2012 en 2013 werden Claudia Sträter en Expresso overgenomen. In 2014 haalde het bedrijf via twee kapitaalverhogingen 18,5 miljoen euro op en groeide uit tot een organisatie met meer dan 1.800 medewerkers, 300 eigen verkooppunten en een omzet van circa 225 miljoen euro per jaar.  Naast Steps  en Didi was ook Superstar en de jeansketen Vet/Forecast van Coltex. Zijn vader had het modebedrijf vóór de oorlog geërfd van diens oom. Het bedrijf bezat destijds enkele winkels en verkocht vooral werkkleding.  Onder leiding van Elzas sr., die de Holocaust had overleefd, had het bedrijf na de oorlog de omslag gemaakt naar mode onder de naam Vet Vrijetijdskleding. Maar pas wanneer Fred en zijn broer Jaap in de zaak kwamen, groeide het bedrijf snel. In 1984 boekten 44 winkels van Coltex al een omzet van 65 miljoen gulden waarbij de broers negentien Didi-winkels van ondernemer Rattan Chadha overnamen en die zelf daarna Mexx opricht. Eind jaren tachtig halen ze ook Superstar binnen. Coltex groeit dan enorm ondanks een staking van het personeel en de negatieve media-aandacht die volgt op een keiharde reorganisatie van het overgenomen deftige modehuis Maison Swarte. De winst wordt geïnvesteerd in vastgoed, voornamelijk zo’n 170 winkelpanden met een waarde van zo’n 100 miljoen euro. De broers splitsten uiteen, en Jaap Elzas verkocht zijn belangen in de winkels en het vastgoed, en vertrok naar Curaçao. Fred Elzas bleef zijn retail- en vastgoedimperium Belfin verder uitbouwen, geholpen door zijn zoons Yasha en Sharim, die tussen 2004 en 2008 ook nog eens zo’n 80 winkels van Steps overnamen. In 2008 bezat Coltex dan 330 winkels, van de formules Vet Vrijetijdskleding/Forecast, Superstar, Didi en Steps tot in 2010 de familie stopt met de jeansketen Forecast, het vroegere Vet Vrijetijdskleding. om zich te focussen op damesmode. Ze gaven hun met schulden beladen dochterbedrijven Steps en Superstar aan FNG. Didi, met dan nog zo’n honderd winkels wordt ondergebracht bij het eigen 3D Fashion. In 2016 was er een verlies van 1,6 miljoen euro, in 2017 bijna 4,4 miljoen euro op een omzet van ruim 47 miljoen en in 2018  circa 1,8 miljoen euro. Begin januari 2020 werd surseance van betaling verkregen voor de 80 filialen en in in februari werd het bedrijf failliet verklaart. Didi werd niet doorgestart en de winkels sloten, waarbij 500 werknemers hun baan verloren. Er was wel belangstelling van kopers, maar zonder serieuze kandidaten en veelal biedingen voor de voorraad tegen 40 procent van de waarde. Dankzij de uitverkoop in de winkels na het faillissement wisten de curatoren van Didi nog enkele miljoenen binnen te halen.  De financiering werd tot dan toe door Van de Schoor geregeld via zijn ” href=”https://www.bvs.nl/beleggings-en-participatiemaatschappijen/”>investeringsvehikel FIPH die later werd overgenomen door zijn R&S Finance. Mezzanine Partners (Goldman Sachs) verstrekte een achtergestelde lening van tien miljoen euro en via Coltaparte B.V. (Coltex) boekte hij een achtergestelde lening van vijf miljoen euro.  Hun gezamenlijke vermogen wordt geschat op 100 miljoen euro. Het vastgoedbedrijf Coltavast van de familie bezit onder andere het winkelcentrum Makado in Schagen, een aantal winkels aan de Amsterdamse Postjesweg en de Utrechtse zorgflat De Keizershof. De familie verkocht voor 18 miljoen euro aan Metroprop haar twee winkelpanden in Maastricht en Rotterdam inclusief huurinkomsten van samen ruim 900.000 euro per jaar. Metroprop kreeg de deal achteraf niet gefinancierd en  wilde vanwege de uitbraak van de coronacrisis van de deal af. Op 16 maart liet Metroprop weten dat de deal moest worden uitgesteld. Omdat de bank en een buitenlandse financierder vanwege de coronacrisis moeilijk deden. Ook de voorgenomen verkoop van vier eigen panden zou niet doorgaan. Coltavast hield Metropop aan de deal en kreeg gelijk bij de voorzieningenrechter. Omdat er geen voorbehoud van financiering was afgesproken moet Metroprop de panden overnemen en betalen, ondanks dat de horecagelegenheid in een pand dicht is  en de winkels al maandenlang geen volledige huur betalen.

R&S (Roman & Stern)

Van de Schoor richtte in augustus 2014 de vennootschap R&S (Roman & Stern) op en hield hiermee circa 74% van de aandelen in de R&S Retail Group. R&S Holding nam vervolgens de lege huls van beursgenoteerd bedrijf Dico International over van hedgefonds Value8, inclusief een schuld van 14,5 miljoen. De naam van deze beurshuls werd vervolgens gewijzigd in R&S Retail Group N.V. waarvan Van de Schoor sinds januari 2016 officieel ook de bestuurder werd. Op deze manier werd R&S Retail Group weliswaar een beursgenoteerd bedrijf, maar dan wel met een schuld van 14,5 miljoen. Voor de overname van het kwakkelende Miss Etam werden 10 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. R&S nam ook tijdelijk FNG over en betaalde ook dit met nieuwe aandelen R&S. Per warrant FNG werden onder het bod 8,6 nieuwe aandelen R&S aangeboden. Al dit gehussel heeft aanleiding gegeven tot een onderzoek bij het concern. Op 8 juli overhandigde de FSMA het FNG dossier over aan het Antwerpse parket inzake aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het vorige management, valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken, onregelmatigheden in de jaarrekening en het gebruik daarvan, het verhinderen van het onderzoek van de FSMA én misbruik van vennootschapsgoederen. Als het tot vervolgingen komt, riskeren de verdachten tot wel tien jaar cel. Het gerechtelijk onderzoek is behalve op Van de Schoor ook gericht op Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Op basis van de stukken in het dossier worden ook  de familie Elzas, Martijn Rozenboom, het advocatenkantoor NautaDutilh en het accountantskantoor onderzocht. Het gerechtelijk onderzoek dreigt vast te lopen vanwege een gebrek aan opsporingsambtenaren. NautaDutilh staat onder verdenking van witwassen omdat bankrekeningen van een Belgische vestiging van het advocatenkantoor zouden zijn gebruikt.

Mogali

Mogali is een Belgische vennootschap van Van de Schoor. De CV is gevestigd in de Octaaf Soudanstraat 22 in Sint-Denijs-Westrem en sinds 2014 verweven in FNG. De vennootschap werd voor rekening van Roch Hemberg opgericht in 2013 onder de naam Hemberg Mogali, vanuit de accountantsgroep Bofidi. Anderhalf jaar later, op 2 september 2014, kwam Mogali als “tool”  in handen van Van de Schoor via zijn vennootschap Roman & Stern Management bv. Pilon nam ontslag. Deze keer als vertegenwoordiger van de bv KBRL. De Turk Emin Dogan uit Serik, Antalya, nam zijn plaats in. De advocaat David Lust uit Ruiselede regelt daarbij de praktische zaken. Ook vonden er huiszoekingen plaats bij Bofidi en een medewerker werd in verdenking gesteld voor zowat alle misdrijven die opduiken in het dossier, behalve dan het misleiden van de beurstoezichthouder FSMA. Bofidi was net als FSY betrokken bij de oprichting van vennootschappen voor de FNG-top en hun financiers.

Van de Schoor kocht samen met Dieter Penninckx en Wouter Torfs Brantano en gebruikte hiervoor Mogali. Hij verruilde ondertussen FNG bij de Amsterdamse beurs voor de Brusselse beurs met behulp van deze CV. De winst op aandelen is in België namelijk onbelast. Omdat een CV geen jaarrekening hoeft te deponeren blijft het onzichtbaar waar het geld bij Mogali vandaan kwam en welke participaties de vennootschap aanhield. R&S Management bv werd eind augustus 2017 bij Mogali omgewisseld voor R&S Finance Belgium. Die vennootschap was gevestigd op het Antwerpse adres van het accountantskantoor Bofidi, dat in 2013 Hemberg Mogali had opgericht voor Roch Hemberg – en werd vertegenwoordigd door Fintell Business Services, waarvoor Pilon optrad. In september 2019 doken Pilon, Mogali en Fintell plots op als aandeelhouder van 706.100 aandelen (stemrechten) bij FNG. 6,30 procent van het totaal. Het bleek te gaan om een laattijdige participatiemelding. De transactie dateerde al van mei. In november bouwde Pilon dat belang alweer grotendeels af. De aandelen leken terecht te komen bij de Stichting Administratiekantoor (Stak) van FNG. Na de overname van de Nederlandse Steps Holding en Superstar Holding kwam het aankoopplatform Colveta in 2014 bij FNG. Van de Schoor runde de overgenomen bedrijven enkele maanden privé om ze ‘op te schonen’. Elke keer wanneer FNG een bedrijf kocht, werden de voorraden van dat bedrijf lager gewaardeerd, waarna de voorraden met een grotere winst verkocht om zo de brutowinst (ebitda) gunstig te beïnvloeden. Door de ketens in privé te saneren, ontsnapte FNG als uiteindelijke eigenaar aan de kosten en de risico’s die verbonden zijn met een herstructurering

Vanuit FNG werd op 16 maart 2017 de ‘Fashion Buying Platform Holding’ gesticht. Medeoprichter was R&S Benelux Holding, waar Van de Schoor, Penninckx en toenmalig FNG-voorzitter Eric Verbaere in het bestuur zaten. Ann Van Vlaenderen tekende er de boeken af, ze deed dat ook bij het aankoopplatform. Bij de oprichting was ook het advocatenkantoor NautaDutilh betrokken en Accountantskantoor Bofidi werd aangetrokken vanwege de accountantsbelangen. Het belangrijkste aankoopkantoor Colveta bevond zich in Hongkong. Kortingen en terug stortingen, tussenstructuren waren aan de orde van de dag maar per saldo kwam er weinig uit, terwijl er op 94 miljoen euro gerekend was. FSY maakte deel uit van de constructie.

Het Zweedse Ellos is bekend van de merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom met een omzet van 247 miljoen euro in 2018 en een aangepast operationeel resultaat (EBITDA) van 21 miljoen euro en is een Zweedse e-commerce speler voor mode, huisdecoratie en schoonheidsproducten in de Scandinavische regio. Het merk Ellos heeft ongeveer 1,6 miljoen actieve klanten en meer dan 400 merken. Ellos.se is de grootste e-commerce site binnen de Ellos Group.  Het hoofdkantoor is gevestigd in Borås, waar het bedrijf  in 1947werd opgericht. In 2013 was investeringsdochter Nordic Capital van FNG nodig om het bedrijf financieel te behoeden voor een ondergang. Na zes jaar in 2019 legde FNG nog eens 229 miljoen euro op tafel voor het concern.  124 miljoen euro werd cash betaald, 90 miljoen euro in aandelen en 14 miljoen werd gefinancierd met een renteloze lening. Nordic Capital kreeg met de aandelen een minderheidsbelang van 10 à 15% in het inmiddels failliete FNG. De webwinkel van Ellos draaide vorig jaar een omzet van circa 300 miljoen euro en maakte daarmee een bruto operationele winst van dertig miljoen euro. FNG Nordic, een volle dochtervennootschap van FNG, gaf een volledig onderschreven obligatie uit van 143 miljoen euro. De betalingsverplichtingen van de uitgever van de obligaties werden gedekt door een garantie van FNG. Bij de overname in november 2019 werd een deel van de koopsom betaald met 1,4 miljoen aandelen-FNG tegen een waarde van 32 euro per stuk. Met deze aandelentransactie werd 25,2 miljoen euro verloren. De melding dat Nordic de FNG aandelen had verworven tegen 32 euro per aandeel, werd teruggedraaid. In de plaats daarvan was de waarde ineens maar 14 euro per aandeel en na het faillissement van FNG uiteindelijk 0 euro. Beurswaakhond FSMA onderzoekt alle laattijdige meldingen, maar ook hoe het mogelijk was dat FNG er 25,2 miljoen bij inschoot. FNG meldde niet dat het zelf 1,4 miljoen aandelen kocht en vervolgens verkocht.

Er zijn een hele reeks merkwaardige participatiemeldingen. Zo meldde de Stak FNG pas in september 2019 dat ze al op 24 augustus 2018 816.250 aandelen-FNG had verworven. Inclusief die van Mogali had de Stak plots 1,5 miljoen aandelen. Ook PMV meldde pas heel laat (op 4 oktober 2019) dat ze al op 9 juli 2018 823.783 aandelen bezat. Op diezelfde dag in juli meldde ook een onbekende Nederlander via een cascade van Luxemburgse holdings voor 1,22 miljoen aandelen-FNG te bezitten Net toen probeerde FNG aandelen te slijten via de beursgang in Brussel. De onbekende Nederlander verkocht ‘zijn aandelen’ wat later en verdween even snel uit beeld als hij gekomen was. FNG is het eerste Belgische beursgenoteerde bedrijf dat het dubbel stemrecht invoert: wie zijn aandelen langer dan twee jaar heeft, kan het dubbel aantal stemmen krijgen. Ellos is inmiddels ook niet meer in staat om de meest noodzakelijke uitgaven te doen. Accountant Mazards heeft nog het een en ander tegoed, waardoor de jaarrekening uitblijft. De website wordt bij gebrek aan geld ook niet meer onderhouden. De holding moet lenen,  het faillissement aanvragen of Noridc moet opnieuw bijspijkeren. De banken dienden bovenop de terugbetaling van een lening van 20 miljoen euro ook nog een schadeclaim in. Bij de overnamekandidaten zitten ZEB,  de BTX Group, Martijn Rozenboom en een consortium rond textielfamilie De Sutter. Die laatste krijgt ook de steun van staatsvehikel PMV.

Miss Etam

De Etam Groep in 1924 opgericht door Julius Korijn boekte miljoenen verliezen en ging twee keer failliet om uiteindelijk door te gaan als webshop. Het bedrijf werd onder andere geleid door John van der Ent, ex directeur van het failliete Siebel en ex directeur van Dexcom van het failliete Dixons en de topman van het failliete V&D. Miss Etam werd in april 2018 failliet verklaard en door Van de Schoor met zijn Roman & Stern (R&S) doorgestart. Miss Etam en Promiss met een omzet van 1,22 miljard euro en een kredietlijn van 237,5 miljoen euro lieten een schuldenlast van 35 miljoen euro bij de crediteuren achter. Miss Etam maakte in 2022 een terugkeer onder Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld, beide retail- en e-commerce experts. Ook werd er een webshop gebouwd.

Een nieuwe start van Miss Etam kwam in 2022 door ex FNG medewerkers Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld.  Een aantal maanden geleden werden ze door de nieuwe eigenaar van het merk, de textielfamilie Elzas, gevraagd Miss Etam door te zetten. Het merk heeft een online webshop en een deal met Wehkamp. Het merk wil meerdere collecties per seizoen lanceren en zich blijven focussen op ‘actuele, trendy kleding voor ieder moment beschikbaar in reguliere en plus-size maten.

Om alle overnames te kunnen bekostigen, leende FNG zo’n 240 miljoen euro bij ING, ABN Amro, BNP Paribas en Belfius. Via obligatieleningen werden er op de financiële markt nog eens tientallen miljoenen extra geleend. Banken hebben inmiddels een schadeclaim ingediend en hoopten dat FNG zijn laatste onderdeel, webwinkel Ellos zou kunnen verkopen, maar dat mislukte. De banken verstrekten in maart 2021 nog een krediet van twintig miljoen euro en willen dat geld nu terug. In februari 2022 ging FNG uiteindelijk failliet. In het najaar van 2020 werd Miss Etam door Rozenboom opgekocht voor een bedrag van 7,8 miljoen euro. Daarvoor kreeg hij 170 winkels waar 1.500 werknemers werkten. Vijf maanden na de overname sprak de rechter opnieuw faillissement uit over Miss Etam. De curator verwijt hem van onbehoorlijk bestuur. Omdat Rozenboom werkte met een Zwitserse bv.  waarbij bestuurders  extra bescherming genieten is de zaak complex. Het advies van de rechter is om onderling een  schikking te treffen waardoor het strafrecht buiten beschouwing zal blijven.

FNG SH BVBA

FNG SH BVBA aan de Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen had de volgende holdings:

FNG Finance Belgium BVBA/FNG Beheer NL BVBA/FNG Beheer BE B.V./FNG International Holding waren de holdingmaatschappijen van FNG

Dochters:

Miss Etam Group,FNG Roots Grooup, Brantano Group, Bauying Platform Group,FNG Boutique Group, en de Henkelman Group

Aandeelhouders:

Sinds 2019 CEO Dieter penninckx (geb 1974), Anja Maes (geb . 1975) en Emmanuel Bracke(geb. 1974) via hun Greenway District BVBA, GW2 BVBA met 45,54 % van de aandelen

MANco GDM BVBA en 3NG NV met 43,96 % van de aandelen

en als bestuursleden:

Eric Verbaere,Gino van Ossel, Elke Kestens, Philippe Vandeurzen, Roald Borre, Emiel Lathouwers. Emmanuel Bracke, Tine De Ryck, Anja Maes, Dieter Penninckx, Eric Verbaere en Tine De Ryck

De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft in september 2020 twintig vennootschappen van FNG failliet verklaard. Het gaat onder meer om Brantano NV, CKS Retail Belgium, Fred & Ginger Retail Belgium, Van Hassels BV, Claudia Sträter Belgium NV en Market Retail Belgium. De Belgische activiteiten van de verschillende vennootschappen zijn goed voor ongeveer 1400 werknemers en bijna 200 winkels. Ook de acht Nederlandse FNG-vennootschappen zijn ondanks miljoenen aan Overheidssteun failliet. Miss Etam Operations B.V., Theo Henkelman Schoenen B.V., Expresso Fashion B.V., New Fashions B.V., Expresso Fashion Web B.V., Modehuizen Claudia-Strater B.V., FNG Retail Services B.V. en Steps Retail B.V.  Voor FNG NV, de overkoepelende holding van alle Nederlandse, Belgische en Zweedse activiteiten, is nog geen faillissement of surseance aangevraagd. De Zweedse activiteiten vallen ook niet onder de aanvragen. De Nederlandse ondernemersfamilie Ziengs, het moederbedrijf van schoenwinkelketen Scapino, zou Brantano willen overnemen, maar zag daar gezien deze ontwikkelingen van af. De curatoren zouden nu ook met het Duitse Diechmann in gesprek zijn. Henkelman werd na twee jaar FNG weer in eigen gelederen doorgestart.

Geschiedenis

FNG  werd opgezet door Dieter Penninckx, zijn echtgenote Anja Maes en hun vriend Manu Bracke. In 2003 begonnen ze een keten in kindermode, onder de naam Fred & Ginger. Het bedrijf deed veel acquisities zoals Hilde & Co in 2006, CKS in 2009, Claudia Strater in 2012, Expresso in 2013, Steps in 2014, Ginger in 2015, Miss Etam in 2016, Henkelman en Brantano in 2018 en als laatste Ellos in 2019, de Scandinavische marktleider in online verkoop van mode en interieur voor 229 miljoen. FNG betaalde voor Ellos opmerkelijk meer dan de waarde die de onderneming zelf had op dat moment. De oprichters Penninckx, zijn echtgenote Anja Maes en Manu Bracke hadden samen 45,54% van de aandelen. De aandeelhouders van Ellos kregen 9,63% en de Vlaamse Participatiemaatschappij kregen 7,08% in handen. De handel in het aandeel van FNG op de Euronext-beurs werd 12 mei 2020, op aanwijzing van FSMA en de raad van toezicht wederom stilgelegd.    Eerder gebeurde dat ook in januari.  Revisor Mazars keurde de jaarrekening van 2018 zonder voorbehoud goed, maar vestigde wel de aandacht op enkele elementen uit de balans, waaronder een transactie met betrekking tot een extern handelsfonds (voornamelijk voorraden), de goodwill op FNG’s balans (de meerprijs die bij overnames bovenop de boekwaarde wordt betaald) en de immateriële activa. De analyse die FNG over die twee laatste elementen uitvoerde bevatten volgens Mazars elementen van beoordeling die inherent onzekerheden bevatten. Ook het jaarverslag van 2019 werd uitgesteld.

FNG haalde in 2018 extra kapitaal op in het kader van zijn notering op Euronext Brussel en gaf in de zomer van 2018 voor 10 miljoen euro obligaties uit in het kader van een lange termijn programma van in totaal 100 miljoen, daarnaast ging FNG een bankfinanciering aan van 240 miljoen euro.

FNG kondigde eind maart 2020 aan dat er vanwege de Corona crisis aanzienlijke omzetverliezen waren. De Belgische filialen gingen 11 mei onder (Corona) beperkingen wel weer open maar de financiële gevolgen van de Corona crisis waren ondanks staatssteun aanzienlijk. Kapitaalverstrekker ING zei al dat een kapitaalverhoging onafwendbaar was en dat het niet uitgesloten was dat bedrijfsonderdelen weer moesten worden verkocht. De eerstvolgende rentebetaling op de schulden wilde FNG met een jaar uitstellen en aan de obligatiehouders werd gevraagd om pas in 2024 in plaats van volgend jaar hun inleg terug te mogen betalen. FNG heeft een torenhoge schuldenberg van meer dan 400 miljoen euro. In 2019 steeg de omzet naar 489,3 miljoen  euro dankzij de acquisitie van de Ellos Group en de Theo Henkelman Group. In 2019 boekte de groep 199,1 miljoen euro af onder bijzondere waardeverminderingen op vast activa en kosten voor de wijziging van de bedrijfsstructuur. Uiteindelijk resulteerde er voor 2019 zo’n 292,1 miljoen euro verlies.  Toen de banken afhaakten en evenmin het spoor met het investeringsfonds Parc Partners wilden ondersteunen. Dat fonds wilde een forse injectie doen in FNG, maar dat kon pas in september gebeuren via een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Vooral ABN Amro stelde zich hard op nadat bekend was dat Martijn Fokko Rozenboom deel uitmaakte van de nieuwe investeerders. De andere banken waren Belfius, ING België en BNP Paribas Fortis. Zowel Eric Verbaere, voorzitter van de raad van bestuur, als Nico Bondroit, CFO, vertrokken. Roald Borré, investeringsdirecteur bij PMV en bestuurder bij FNG, volgde Verbaere op als voorzitter. De vrijgekomen plaats in de raad van bestuur ging naar Marieke Vollering.  Zij was tussen 2005 en 2010 innovatiedirecteur bij Bol.com en lanceerde de e-commerce site in België. Als CFO trad Geert Jacobs aan. Hij werkte tussen 2010 en 2016 bij de Macintosh Retail Group, niet geheel toevallig de de vorige eigenaar van Brantano.

e5

FNG ging een commerciële overeenkomst aan met de holding boven e5 Mode, Feniks Holding BV. Door de overeenkomst zou e5 mode gebruik kunnen maken van het aankoopplatform van FNG dat al jaren actief is in Turkije, Indië en China. FNG schakelde voor de online verkopen Bol.com in. Het aandeel sloot na de bekendmaking in januari 29,4 procent hoger. De familie De Sutter heeft de 55 winkels van E5 overgenomen en doorgestart en behoud negentig procent van het personeel. Hiervoor werd 2,5 miljoen euro betaald en daarnaast wordt de komende vijf jaar vijf miljoen euro geïnvesteerd. Behalve De Sutter hadden ook Colruyt en de Deense modegroep BTX interesse in de e5 kledingketen. e5 Mode stond al bijna een jaar te koop. Eind 2019 werd het bedrijf gekocht door Frédéric Heldeweiert van de oprichtersfamilie Kaesteker, maar hij moest uiteindelijk surseance van betaling aanvragen. Peter en Kristof De Sutter kochten E5 Mode en namen 55 winkels per 1 februari 2022 over en 90 procent van de 450 medewerkers behield zijn baan. E5 Mode zal vallen onder E5 Fashion, een nieuw vennootschap binnen de groep De Sutter. De nieuwe eigenaren willen met E5 Mode dicht bij de Vlaamse consument staan, ‘met focus op service en beleving in de winkels én de webshop, en een verruimd assortiment. Er zal extra geïnvesteerd worden in de webshop en digitale marketing. Uiteindelijk moet de webshop goed zijn voor twintig procent van de omzet van E5 Mode.

“We zijn al 30 jaar actief in de modewereld. Nu voegen we een activiteit toe: rechtstreeks de Vlaamse consumenten bedienen met betaalbare, kwalitatieve en comfortabele mode. We gaan de collecties verder uitbouwen, zodat die nog beter aansluiten bij onze klanten, die een mooie en trendy outfit willen voor een eerlijke prijs. Het aanbod zal nog vollediger zijn. We investeren in de eigen e5 merken die we aanvullen met toffe en betaalbare Europese labels. We zetten de herinrichting van de winkels ook verder, en de winkelbeleving willen we intuïtiever maken, zodat de klant gemakkelijker zijn gading vindt ” aldus de andere co-CEO Kristof De Sutter. Sutter, onder meer eigenaar van jeansproducent Ansi. Colruyt heeft zijn zinnen gezet op 16 winkels

De FNG Group is in zestien jaar via aandelentransacties en leningen uitgebouwd tot een retailgroep met een omzet van 512 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 52 miljoen euro. FNG nam via dochtervennootschap FNG Nordic AB de Scandinavische e-commerce marktleider in mode en interieur over. De overname werd zoals te doen gebruikelijk gefinancierd met bestaande FNG aandelen ter waarde van 1,4 miljoen euro, een vendor loan en obligaties en leningen ter waarde van ruim 44 miljoen euro. In de deal zitten de merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom en ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten. Bij Ellos werken circa 500 mensen. In mei vorig jaar bedroeg de netto financiële schuld 3,19 keer de bruto bedrijfswinst.  Door de overname van Ellos steeg de schuld van FNG tot 4 keer de bruto bedrijfswinst. Voor het deel dat in cash wordt betaald werd een obligatie uitgegeven van 142 miljoen euro tegen een rente van 6,7 procent. Voor een ander deel van de overnameprijs, 22 miljoen euro, werd een converteerbare obligatie in de markt gezet met een rentevoet die oploopt van 4 tot 12 procent. 14 miljoen euro moet pas later betaald worden middels een vendor loan.  Het federale overheidsfonds FPIM en het Vlaamse PMV en andere investeerders zoals Annie Vereecken, Urbain Vandeurzen, Jos Sluys, de familie Boone en de familie Torfs vormen de financiële basis van het concern. Ook Emiel Lathouwers, de oprichter van AS Adventure en grootaandeelhouder bij Le Pain Quotidien, kocht in april 2011 voor 6 miljoen euro een belang van 17 procent in het bedrijf. (27 miljoen euro). Geert Jacobs was bij FNG aangesteld als de nieuwe financiële topman maar YVes Pollé nam 8 juni 2020 als interim ceo deze taak over. Manu Bracke deed als coo de operationele kant. Het begin van het einde, want rond diezelfde tijd, vlak er voor in mei, vertrok Dieter Penninckx plotseling. In juni vroeg FNG obligatiehouders om uitstel van afbetaling. Een maand later verlieten ook Anja Maes en Manu Bracke het zinkende schip, vlak voordat het Belgische FNG eind juli failliet werd verklaard. e5 Mode kwam voor 2,5 miljoen euro in handen van Peter en Kristof de Sutter. Zij namen de 55 winkels over en behielden negentig procent van het personeel. De komende vijf jaar wordt vijf miljoen euro in de winkelketen geïnvesteerd. Ook zouden er vijftig banen bij komen op den duur en moet de webshop goed zijn voor twintig procent van de omzet. e5 Mode stond al bijna een jaar te koop. Eind 2019 werd het bedrijf gekocht door ondernemer Frédéric Heldeweiert van de oprichtersfamilie Kaesteker. Door corona mislukte echter zijn herstelplan en hij vroeg bescherming aan tegen de schuldeisers bij de rechter. 

2017 Naamsverandering in FNG NV 2017 Suitcase en Concept Fashion Group (onlin eplatform) 2018 verhuizing naar België via Euronext

Steps en Superstar

Superstar werd door FNG in twee stukken geknipt, een deel ging door onder het nieuwe merk Friday dat in België gelanceerd werd. Van de Schoor nam de leiding over NLB Fashion, het servicekantoor voor de FNG Group (Steps, Superstar en Friday) dat is gevestigd aan de Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer. Samen met Dieter Penninckx en Wouter Torfs werd in april ook schoenenhandel Brantano van Macintosh overgenomen. FNG werd niet rechtstreeks betrokken in de overname. Dieter Penninckx handelde uit eigen naam, evenals Wouter Torfs die via zijn familieholding handelde. Brantano kwam uit het faillissement van Macintosh en heette sindsdien Brantnew.  Brantano had 130 winkels in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Participatiemaatschappij Value8 van Peter Paul de Vries ontving na de beursgang van modewinkelketen Miss Etam een belang van 23 procent in R&S. De kleine aandeelhouders van het voormalige Dico International zagen hun belang hierdoor verwateren van 10 tot 2,5 procent. Bijna driekwart van de aandelen kwamen in bezit van FIPH, het investeringsvehikel van Van de Schoor. FIPH kreeg van FNG voor de overname een onderhandse lening van ruim 14 miljoen euro.

Miss Etam en promiss

Begin 2016 fuseerde het door Van de Schoor doorgestarte Miss Etam met FNG. FNG had eind 2016 524 winkels met ruim 3000 werknemers en een gezamenlijke omzet van 460 miljoen euro. In juli 2017 trok Van de Schoor zich plotseling terug als directeur van het bedrijf, om de Doniger Fashion Group over te kunnen nemen. Hij zou wel als adviseur en aandeelhouder bij FNG betrokken blijven. Dieter Penninckx werd benoemd tot bestuursvoorzitter van R&S en Gino van Ossel en Emiel Lathouwers werden gelijktijdig benoemd tot commissarissen. Ook stapte Dieter Penninckx op om medische redenen en droeg de leiding over aan Manu Bracke, die eerder de operationeel directeur was. Een jaar eerder had ook Econopolis zijn aandelen al verkocht, en ook Urbain Vandeurzen vertrok spoorslags. Het pakket van Econopolis slijten bleek lastiger dan gedacht. FNG ging er een banklening voor aan en hoopte de aandelen zo snel mogelijk te kunnen doorplaatsen. De aandelen van Vandeurzen kwamen uiteindelijk bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) terecht, via een fonds opgericht om door de financiële crisis getroffen bedrijven te helpen.

Miss Etam en Promiss hadden een omzet van 1,22 miljard euro. R&S Retail bezat na een openbaar omruilbod 99,91 procent van de aandelen. FNG ging daarna over tot een uitkoopbod voor het restant van de aandelen. Er werd een kredietlijn  verschaft  door  ABN  AMRO  Bank  .V.  en  ING  Bank  N.V.  ten bedrage van € 14.750.000 met een gegarandeerde commitment tot 1 juni 2017. In de nieuwe retailgroep behielden Dieter Penninckx (ingenieur), Anja Maes (architect) en Manu Bracke (ingenieur) de meerderheid van de aandelen. De familie Torfs heeft dan nog een aandeel van 4,26%. Investeerder Saffelberg had een kapitaalbelang van 5,66 procent. De Vlaamse (Overheids) participatiemaatschappij PMV investeerde eind december 2017 ook 15 miljoen euro in FNG. In totaal werd dus 30 miljoen euro binnengehaald. De FNG aandelen van Van de Schoor werden vervolgens overgenomen door Gerard Pilon, een financieel bedrijfsadviseur, die actief is met Fintell in het Zeeuwse Kapelle en die ook financieel directeur is van het Amerikaans-Nederlandse agro-techbedrijf Cibus. De FSMA onderzoekt nog hoe FNG 25,2 miljoen euro kon verliezen aan de aandelentransactie. Het Gentse Mogali, van Pilon die daar in mei 2020 als bestuurder vertrok maakt onderdeel uit van het onderzoek.

De drie oprichters van FNG bundelden in de door hen gecontroleerde holdingsvennootschap hun belang van 55,0% met dat van Emiel Lathouwers van 13,2% en voegden hieraan het belang van 7,4% toe dat werd aangehouden door een holding beheerd door Econopolis Private Investments. Met de enorme kapitaalinjectie werd het Brantano concept versneld uitgerold. Brantano had hierdoor honderd winkels in België en twee filialen in Luxemburg. FNG had meer dan 3000 medewerkers en maakte in 2017 nog 7,3 miljoen euro winst, ten opzichte van een verlies van 2,2 miljoen euro in 2016. De omzet kwam bijna 5 procent hoger uit op 482,4 miljoen euro. Meer dan de helft van de opbrengsten kwam door Miss Etam (ruim 21 procent) en Brantano (ruim 26 procent). Wouter Torfs Import Service vergrootte zijn belang in FNG van 4,26 naar 5,14 procent. Waarschijnlijk op verzoek van PMV heeft FNG vervolgens bij het handelsregister een voorstel gedeponeerd om het concern een vennootschap onder Belgisch recht te laten worden. Het hoofdkantoor in Zoetermeer en de statutaire zetel verhuizen dan terug naar Mechelen. Penninckx wilde liever de Amsterdamse beursnotering behouden en daarnaast een extra notering op de beurs van Brussel bewerkstelligen. De handel in FNG aandelen werd in januari kort geschorst na geruchten over een overname van E5-mode. De Belgische confectieketen met 70 winkels en 400 personeelsleden, kwam kort in handen van Feniks, de holding van Frédéric Helderweirt, een voormalig manager bij FNG en Brantano.

(Ingenieur Dieter Penninckx richtte in 2003 met zijn vrouw Anja Maes en studievriend Manu Bracke Fred & Ginger op. Via een bedrijfsmakelaar kregen ze het Vlaamse merk Kleertjes in handen.)

FNG schrapte in 2020 vijftig banen  in Nederland met een reorganisatie van het hoofdkantoor. Alle afdelingen werden samengevoegd in het kantoor in Diemen. Richard Turk werd tijdelijk algemeen directeur van de Nederlandse organisatie. 38 van de 50 Steps en ook de Promiss filialen sloten en de focus werd gelegd op de online verkoop. Een groot deel van de collectie werd  al online aangeboden via Wehkamp, Zalando en later ook Bol.com. FNG boekte in 2018 nog een nettowinst van 11,5 miljoen op een omzet van 512 miljoen euro.

Er werd door R&S circa 50 miljoen euro geïnvesteerd in het rebranden van Brantano en voor 25 miljoen euro werden equity commitments verworven. Op korte termijn zou worden gestart met de uitgifte van 15.625.000 nieuwe aandelen ter waarde van 25 miljoen euro. Ondanks de 2,8 miljoen winst, liep de netto schuld, door de investeringen in vernieuwing van Brantano, de eerste helft van 2017 op tot 129 miljoen euro. De schuld is met 3,26 keer het brutobedrijfsresultaat over de afgelopen twaalf maanden vrij hoog. Het brutobedrijfsresultaat groeide wel met 11,6%. De gezamenlijke omzet van de ketens in de groep groeide in het eerste kwartaal veel minder snel dan de winst, van € 226 miljoen naar € 228 miljoen. Dat kwam omdat FNG veel winkels (8,2%) sloot. Bij Brantano bleven er van de 130 winkels na de overname door FNG zo’n honderd over. Zestig winkels werden verbouwd, de rest zou nog volgen. Door de grote overnames eindigde Brantano in 2019 met een schuldenberg van 734 miljoen euro. Geld om die schulden af te betalen was er niet, want de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) was 6,6 miljoen euro negatief. Schoenenketen Van Haren (Deichmann) neemt 43 van de Brantano-winkels over. Breichman gaat de komende weken onderzoeken welke Brantano-medewerkers in de Van Haren-winkels aan de slag kunnen gaan. De Duitse onderneming Deichmann is de grootste schoenenverkoper van Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1913 en is nog steeds eigendom van de oprichtersfamilie. Deichmann heeft 4.200 winkels in 31 landen en heeft 43.900 mensen in dienst.

Verschillende (grote) aandeelhouders van FNG en een aantal obligatiehouders willen juridische stappen nemen. Hoewel het aandeel nog op de beurs blijft noteren na het faillissement, is dat nu vooral een lege huls geworden. De vennootschap bevat alleen nog maar het Zweedse Ellos. De kans dat de aandeelhouders en beleggers hun geld ooit terugzien, is minimaal. Het advocatenkantoor SQ Law is bezig met een vooronderzoek. Er zijn veel vraagtekens over 94 miljoen euro die FNG nog tegoed heeft van enkele Aziatische, Luxemburgse en Zwitserse bedrijven waarmee de vorige directie deals sloot. De Claes Retail Group van JBC en het ook al verliesgevende Mayerline, neemt CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge over.

Uiteindelijk wist puinruimer Martijn Fokko Rozenboom via een Zwitserse entiteit NXT Fashion en investeringsgroep FLV (voorheen Highlands Management B.V.), zonder problemen, alsnog de winkels en de merken Miss Etam, Claudia Starter, Expresso Steps en promiss van curator Kees van de Meent voor slechts 7,8 miljoen euro over te nemen. Rozenboom was vanwege zijn reputatie juist de reden waarom banken niet meer wilden meewerken aan de redding van FNG. De directie onder leiding van Richard Turk blijft in het van schulden geschoonde concern gewoon aan.  Kees van de Meent is naast advocaat en curator ook de Nederlandse vertegenwoordiger is van FraudNet. Binnen drie weken werden Claudia Strater en Expresso overgeheveld naar Pieter Cox van de Van Uffelen Groep, die in 2015 ook Houtbrox, in 2017 Piet Zoomers en Schomaker mannenmode overnam. Het Claudia Sträter filiaal in Alkmaar blijft bestaan. Personeel heeft daar van Van Uffelen een nieuw contract aangeboden gekregen.  Miss Etam, Steps, Expresso en Promiss zijn al weg uit de winkelstraat en gingen online verder. Plussize merk Paprika nam van Rozenboom het merk en het klantenbestand van Promiss over en hoopt met Promiss een groter plussize modemerk te kunnen worden. Binnen nu en twee maanden komt er een webwinkel voor Promiss, zegt Geoffrey Baudts van Paprika. Paprika werd in 1994 opgericht in België, maar heeft ook vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Ook in Middenwaard in Heerhugowaard trekt het faillissement zijn sporen. Minstens dertig van de zestig Claudia Sträter en Expresso filialen blijven open. Van Uffelen voert nog gesprekken over de andere winkels om te bekijken of ze open kunnen blijven. Van Uffelen heeft ook 46 kledingwinkels onder eigen naam. Het bedrijf benadrukt dat er geen plannen zijn om de verschillende merken samen te voegen. 22 oktober daagt de ondernemingsraad van de Miss Etam keten Rozenboom voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam om hem te verplichten om hen als officiële en serieuze gesprekspartner te zien omdat zij denken dat Rozenboom bezig is met een bewuste afbraak van het concern. De afgelopen twee jaar draaiden de winkels van Miss Etam best goed. In 2019  werd op een omzet van ruim honderd miljoen euro bijna negentien miljoen euro winst geboekt. In 2018 bedroeg de winst ruim 17,5 miljoen euro, op een omzet van bijna 93 miljoen. Het onderdeel Miss Etam Services, dat adviezen verstrekte en personeels- en administratieve diensten leverde, leed echter in deze jaren bijna zestien miljoen euro verlies.

De winkels van Claudia Sträter en Expresso draaiden slecht. Claudia Sträter leed in 2019 ruim 4,2 miljoen euro verlies en in 2018 1,3  miljoen. Expresso leed in 2019 ruim 3,7 miljoen euro verliesen in 2018 1,8 miljoen.

Du Soutin

Nadat Van de Schoor zijn 400.000 aandelen in FNG op 31 augustus 2017 verkocht bracht hij de opbrengst van 11 miljoen euro onder in een investeringsfonds genaamd Du Soutin en kocht hiermee de Doniger Fashion Group van de curator, maar hij betaalde na het stoppen van de mislukte doorstart slechts € 857.386 inclusief btw.

Doniger Fashion Group (DFG), McGregor, Adam en Gaastra 

Victor Muller bekend van Spyker en Saab kocht de gerenommeerde modemerknaam McGregor in 1993 uit een failliete boedel. Hij bracht de McGregor Fashion Group op 29 april 1999 naar de beurs en richtte hiervoor samen met Jeroen Schothorst en Ben Kolff, beleggingsmaatschappij Investrand op. In oktober 2000 nam het McGregor trio ook de vennootschap Gaastra International Sportswear B.V. over. 28 maart 2002 wordt dan in het televisieprogramma 2-Vandaag de dubieuze handel in McGregor aandelen openbaar gemaakt. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Jeroen Schothorst vier jaar later in mei 2006 hiervoor tot een geldboete van 200.000 euro, of een jaar hechtenis wegens handel met voorkennis. Commercieel directeur Ben Schothorst en Victor Muller die oud president-commissaris was, werden niet vervolgd, hoewel beiden eveneens bij de koersmanipulatie betrokken waren. De AFM deed in 2003 alsnog aangifte tegen het McGregor trio. Victor en Jeroen waren directeur van Mallanganee Properties die de aandelen hield van Casual Wear Shops Nederland B.V. (C.W.S.N.), waarin de Nederlandse McGregor Shops zaten en hadden het uiteindelijk voor het zeggen in de winkel exploitatie.  In april 2004 trad Victor af en hij verkocht 20 april 2005 zijn McGregor aandelen aan Jeroen Schothorst en Ben Kolff. Er verdwenen miljoenen naar de sponsoring van Formule 1 racerij en zeilboten en naar een eigen raceteam. McGregor voorzag het bedrijf en het raceteam van Spyker van kleding en omdat Spyker onder andere deelnam aan de beroemde, grote Le Mans races kwam het merk McGregor wel extra in de belangstelling te staan. Er zouden problemen zijn met de waardering waarvoor het belang in McGregor Fashion Group in de boeken stond. Het huis en de boot van Ben Kolff in Blaricum werden voor bij elkaar 4 miljoen euro verkocht aan Jan Peter Cruiming van vacaturesite Jobbird. In 2008 leenden Jeroen Schothorst en Ben Kolff 175 miljoen euro van de Rabo, de ABN Amro en NIBC. In 2010 draaide het bedrijf nog ruim 200 miljoen euro omzet. In 2013 zette NIBC, als grootste financier, zijn schuld om in aandelen (belang van 25 procent). Joep van Straaten was tot 2013 operationeel directeur bij het bedrijf. Vooral Adam Menswear had terugvallende omzetten. Nog geen jaar na de beursgang ging het bedrijf een grote financiering aan, waardoor de schuld opliep naar 220 miljoen euro. In 2013, werd de schuld teruggebracht tot 150 miljoen euro. 120 miljoen euro schuld werd daarna uit de balans genomen, waardoor die positie zakte tot 30 miljoen euro. De schuld werd door de vier aandeelhouders omgezet in nieuwe aandelen. McGregor draaide een omzet van circa 231 miljoen euro. Met een verlies van bijna 27 miljoen in het laatste boekjaar. Een jaar eerder was het verlies ruim vijftien miljoen euro.

Eind 2015 liep het verlies echter verder op en ondanks een omzet van 231 miljoen euro leed de groep in 2015 een verlies van 26 miljoen euro. Het debacle heeft NIBC uiteindelijk 18 miljoen euro gekost. Twee weken eerder in oktober 2015 werd nog snel even een 33 procent belang in SuitSupply aan oprichter Fokke de Jong terug verkocht en omgezet in een lening die in november 2017 door Fokke weer werd terugbetaald dankzij weer een nieuwe lening bij NPM Capital, ABN,ING en Rabo.

McGregor Fashion Group Holding, McGregor Retail B.V., Gaastra International (Sportswear, Footwear, Retail), Adam Menswear en Emergo Sportswear gingen uiteindelijk failliet. De totale schuldenlast bij de leveranciers bedroeg 53 miljoen euro. De aandelen bleven in handen van NIBC, Jeroen Schothorst, Ben Kolff en Marcel Boekhoorn. Armin Broger werd benoemd tot Managing Director. Broger bekleedde voorheen leidinggevende functies bij onder meer kledingmerken als Esprit, Diesel, Levi’s en Tommy Hilfiger. Broger nam de taken over van Jeroen Schothorst, maar moest al snel vertrekken. Uiteindelijk werd de boedel na het faillissement in juni 2017 voor ongeveer 1,8 miljoen euro door Van de Schoor van de curator overgenomen inclusief een miljoen voor het langer openhouden van de winkels. Bij de uiteindelijke doorstart verdwenen 200 banen van oudere werknemers. De medewerkers die boventallig waren kregen als dank een gouden handdruk in de vorm van een waardebon van 500 euro. Nieuw personeel werd geworven via Randstad. Het College voor de Rechten van de Mens kwam tot de conclusie dat McGregor annex Doniger zich hiermee in minstens acht gevallen schuldig heeft gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie. Een andere partij die de activiteiten van McGregor had willen overnemen bood 6 miljoen euro maar dat werd van de hand gewezen. Eerdere biedingen van investeringsfondsen Apollo en Alterien de Chinese familie Lo, die met Xstyles, een joint-venturepartner van McGregor in zeilmodemerk Gaastra Pro heeft, werden ook door de vier aandeelhouders afgewezen.

Het doorgestarte McGregor Fashion Group bevatte alle onderdelen waaronder ook Adam Menswear en Emergo Textile Projects (ETP) van het merk Gaastra. Het bedrijf inclusief de merknamen werd voortgezet onder de naam Doniger Fashion Group door stromannen Joep van Straaten en Kris van de Mierop, twee oud-managers van McGregor. De naam “Doniger” komt van David Doniger, de oprichter van het merk McGregor in 1921. De bedoeling bij de vorige doorstart was dat binnen zes tot twaalf maanden een koper gevonden zou worden voor de Adam-keten, en McGregor en Gaastra zouden worden omgezet in franchise. Dat mislukte. Een Belgische rechter gaf 18 mei 2017 ook het groene licht voor de verkoop van 13 van de 23 Belgische kledingwinkels van McGregor en Gaastra. Begin september bleek er bij de DFG vennootschappen een acuut liquiditeitstekort van 8 miljoen euro. De aandeelhouders waren niet bereid en/of in staat om aanvullende financiering te verstrekken. In overleg met de Aandeelhouders besloot het Bestuur vervolgens om (voorlopige) surseance van betaling voor de DFG vennootschappen aan te vragen.   Martijn Rozenboom die eerder betrokken was bij het  debacle Free Record Shop en McGregor moest puinruimen en wist de merken eind augustus via de curator veilig te stellen. Van de Schoor en Rozenboom werkten eerder ook al samen met bedrijvendokter en accountant Tim Everts in het puinruimen bij Doniger Fashion Group, Supertrash, Op=Op en de McGregor faillissementen. Hun G.A.M. Wholesale, een vehikel dat in het verleden is opgericht ten behoeve van financieringsactiviteiten voor zeilkledingmerk Gaastra, ging per 19 april door het leven als ST.art Operations.

Modebedrijf Fashion Matters van de West Vlaamse zakenman Andy Verbauwhede nam na het faillissement in mei 2017 zeven McGregor- en Gaastra-winkels In België over maar ging negen maanden later op 12 februari 2018 hierdoor failliet. Het faillissement betekende het einde van de zeven winkels in Roeselare, Kortrijk, Knokke, Nieuwpoort, Brugge, Gent en Knokke. Alle 25 personeelsleden verloren hun baan.  Voor Verbauwhede was het zijn eerste stap in de retailmarkt. Hij was daarvoor jaren werkzaam in de taxisector.

Doniger Fashion Group die 15 juli 2016 werd opgericht door de participatiemaatschappijen van Marcel Boekhoorn, Jeroen Schothorst, Ben Kolff en NIBC Bank N.V. kreeg 4 september 2017 uitstel van betaling en ging 6 september failliet om 23 september 2017 door bedrijvendokter Van de Schoor opnieuw te worden afgewikkeld. Het bedrijf had 53 winkels in Nederland en 22 in België, Frankrijk en Duitsland met 556 werknemers. Het concern had een geconsolideerde omzet (exclusief ETP) van 73.661.000 euro over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 juli 2017. Doniger Fashion had 202 werknemers (waarvan 113 werknemers in Spanje), AR Personnel 154, DR Personnel 72 en MCG Online Personnel 13 werknemers.

Bij Doniger Fashion Group, Adam Retail, Doniger Online, Doniger Retail, AR Housing en DR Housing waren geen werknemers in dienst.

De DFG-vennootschappen hadden 56 huurovereenkomsten: AR Housing huurde 37 winkelruimtes, DR Housing huurde 15 winkelruimtes en Doniger Retail huurde 2 winkelruimtes. Doniger Fashion was huurder van het hoofdkantoor en van een showroom c.q. kantoorruimte. Doniger Fashion leasde ongeveer 30 auto’s bij Van Mossel. De Hongkongse kledingfabrikant Harold Barel van Apsara Source had een miljoen euro bij de curator uitstaan, Apsara produceerde de laatste acht jaar de buitenkleding voor Gaastra. Zijn hele wintercollectie voor 2017/2018 lag maanden onverkoopbaar in zeecontainers in de Rotterdamse haven.

De vennootschappen van Doniger Fashion Group B.V., Doniger Fashion B.V. (“Doniger Fashion”), Adam Retail B.V. (“Adam Retail”), Doniger Retail B.V. (“Doniger Retail”), Doniger Online B.V. (“Doniger Online”), MCG Online Personnel B.V., (“MCG Online Personnel”), AR Personnel B.V. (“AR Personnel”), AR Housing B.V. (“AR Housing”), DR Personnel B.V. (“DR Personnel”) en DR Housing B.V. (“DR Housing”) werden voor 10,3 miljoen euro doorgestart door bedrijvendokter Du Soutin Beheer en Fiddlers van Van de Schoor; inventaris  € 207.262, € voorraden € 4.500.000, IE-rechten € 2.000.000, goodwill € 300.000, aandelen € 2.892.740 en debiteuren € 389.999. De inmiddels derde doorstart viel echter niet goed bij de leveranciers die al voor tientallen miljoenen het schip in gingen bij de vorige doorstart en die nu opnieuw circa 20 miljoen moeten afschrijven. In december 2017 werden de merkrechten van McGregor en Gaastra en zeventien filialen van de Adam winkels inclusief het personeel en de merkrechten doorverkocht aan Pim Duetz, van Duetz-modewinkels die de financiering verkreeg via Collin Crowdfund. De merkrechten gingen naar DM Equity Partners ingezet. (Joost Pape en Ben Mandemakers en Rob ten Heggeler (afkomstig van NIBC die in 2016 de som van 18 miljoen euro af moest boeken op een oude lening aan McGregor. NIBC loste samen met drie andere aandeelhouders alle bankschulden van McGregor af en leverden ook meteen nieuw kapitaal voor de doorstart van het bedrijf, inclusief de merken Gaastra en McGregor.) DM Equity Partners werd zo wederom de merkrechthouder van McGregor met de holding McGregor IP.

Bij de Brabantse textielmiljonair Marc Brouwers werd door de merkhouders beslag gelegd. Sinds twee jaar is McGregor in handen van de Tilburgse ondernemer Tacco Marijnen die financieel wordt bijgestaan door Marc Brouwers de ‘sokkenkoning’. Zij kochten destijds het modemerk van investeringsmaatschappij Amlon. Voor de verkoop van McGregor-kleding gebruiken de nieuwe eigenaren van het merk momenteel een licentienemer met eigen winkels. Andere producten met het logo ‘McG’ verkopen zij onder meer via winkelketens als Action. Bij de overdracht van het merk in 2021 kwamen de partijen overeen dat de ruim 2 miljoen euro voor het merkrecht in delen zou worden betaald. 1 miljoen werd meteen bij het tekenen van het contract overgemaakt en de rest zou worden ingelost zodra de merkregistraties in bepaalde productsoorten een feit zouden zijn. Over de registratie van enkele productsoorten (onder meer horloges en dekbedhoezen) ontstond ruzie. De kopers weigeren het restantbedrag over te maken ondanks dat de producten onder de merknaam werden verkocht. De verkopers vonden dat de merkregistratie van in ieder geval twee productsoorten naar behoren had plaatsgevonden, maar daar werd geen restantbetaling voor gedaan. Daarom lieten zij beslag leggen  op de bankrekeningen van Marc Brouwers voor een bedrag van 438.000 euro. Hendrik Jan Bos, de advocaat van de verkopers bewees dat een dekbedhoes en een horloge, voorzien van het logo van McGregor op de markt werd gebracht zonder dat hiervoor werd betaald. Tacco Marijnen start nu een bodemprocedure.

Duetz exploiteerde al zes grotere modewinkels onder zijn eigen naam. Pim Duetz, die in 1992 het 160 jaar oude familiebedrijf overnam gaat de merken vervangen door andere labels in het middensegment, zoals Vanguard, Gardeur en Ledûb. De overname van de winkelinventaris en merkrechten betaalde Duetz grotendeels zelf. De rest van de overnamesom en de kosten van de make-over van de winkels, voorraden en digitale netwerk werden gefinancierd door banken, leveranciers en een crowdfunding campagne via Collin Crowdfund.

Modebedrijf Fashion Matters van de West Vlaamse zakenman Andy Verbauwhede nam na het faillissement in mei 2017 ook zeven McGregor- en Gaastra-winkels In België over maar ging negen maanden later op 12 februari 2018 hierdoor failliet. Het faillissement betekende het einde van de zeven winkels in Roeselare, Kortrijk, Knokke, Nieuwpoort, Brugge, Gent en Knokke. Alle 25 personeelsleden verloren hun baan.  Voor Verbauwhede was het zijn eerste stap in de retailmarkt. Hij was daarvoor jaren werkzaam in de taxisector.

Om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag lagen aan het faillissement eerder dit jaar hebben de curatoren  Boutique adviesbureaus BFI Global en InsolResearch ingeschakeld om het oorzakenonderzoek uit te voeren. In totaal blijven 283 crediteuren met ruim achttien miljoen euro schuld achter. 114 crediteuren voor meer dan dertien miljoen euro zijn schuldeisers van Doniger Fashion. Holdingmaatschappij Doniger Fashion Group heeft 59 crediteuren met een tegoed van bijna 3,2 miljoen euro. De resterende schulden variëren van achtduizend euro tot een kleine zeven ton. Schothorst, Kolff, Boekhoorn en NIBC staan door de nog even snel gevestigde pandrechten vooraan in de rij met schuldeisers.

McGregor verloor in Driebergen de rechtszaak over de aankomende herinrichting van het stationsgebied. Het door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan werd aangevochten, maar werd door de afdeling bestuursrecht van de Raad van State op alle punten afgewezen. McGregor had 150 eigen winkels, waarvan ongeveer 80 in de Benelux. De kleding van McGregor was ook verkrijgbaar bij tweehonderd shop-in-shops en in drieduizend kledingwinkels waar meerdere merken worden verkocht. McGregor lanceerde onlangs nog de nieuwe website en een maatpakkenservice in negen van zijn fysieke winkels. De responsive webwinkel moest de internationale ambities van de kledingketen in vijf talen ondersteunen. De nieuwe site werd gebouwd op een shoppingplatform van Demandware waarvoor nog maar net een nieuwe ERP in ontwikkeling was. McGregor had 1200 medewerkers. McGregor opende in 2014 een distributiecentrum van 43.000 vierkante meter in Waalwijk. Eenmaal volledig operationeel zou het distributiecentrum een verwerkingscapaciteit hebben van 14 miljoen artikelen op jaarbasis. Eind februari 2016 werd het distributiecentrum al weer gesloten.

Ook het uitbestedingscontract met DHL Supply Chain van 10 jaar werd opgezegd en vervangen door Bleckmann, het voormalige TNT Fashion. De voorraden werden ondergebracht in de Bleckmann-warehouses in Kruishoutem (McGregor en Adam) en Oldenzaal (Gaastra en ETP). Daarnaast ondersteunde Alpha Textiel (Oud Beijerland) in het reconditioneren en verdelen van de hangende artikelen.

Jaarlijks werden 7 miljoen stuks kleding en schoenen verwerkt, waarvan 900.000 hangende kleding. Zo’n 600 zeecontainers kwamen op jaarbasis via de binnenvaart naar Waalwijk. De merkrechten werden veilig gesteld door middel van pandrechten. Op deze manier vloeide de opbrengst van de boedel terug in de zakken van de drie aandeelhouders.

Betrokken investeringsvehicles en rechten- en goodwillhouders: 

FIPH Fintell B.V., Fintell Business Services B.V., Mogali Comm.V. Het investeringsvehicle van Laurentius Hubertus (Rens) van de Schoor FIPH B.V. in Kapelle is onderdeel van Roman & Stern Holding B.V. en R&S Fiance Belgium en is betrokken bij o.a. FNG en Miss Etam.. Gerardus Pilon controleert Fintell B.V., de moedervennootschap van Fintell Business Services B.V. die op haar beurt de moedervennootschap is van Mogali Comm.V. Mogali Comm.V. controleert FIPH B.V. Ceo is Dieter Penninckx (FNG)

Mallanganee Properties, NLB, FIPH, Econopolis Private Investments, PMV,  Investrand, R&S, Value8, Mezzanine Partners (Goldman Sachs), De groep Econopolis (Geert Noels en Geert Wellens), NIBV, Lathouwers. Energieweg Huizen, Marcel Boekhoorn, waardevol CV, Saffelberg Investments, Toeca, Toeca MFG, CV Lening, Fiddler’s BVBA, Fintell, Anabas Investments, Finpart, DFG Manco, Du Soutin Beheer, DS Beheer, FIPH, FNG, PMV, Cichlide Investments, Finpart, DMG Manco. McGregor IP (Joost Pape),Collin Crowdfund, BNL,NxT Fashion, FLV, Capital Coach

FSY holding is schuldeiser voor 973.000 euro. De Nederlandse vennootschap FSY Holding  werd opgericht in november 2017 en heeft maar 1 euro geplaatst kapitaal en heeft een vaag  postbusadres. FSY Holding heeft vertakkingen in Luxemburg en was in 2018 een belangrijke aandeelhouder van FNG, namens de Vlaming Kristoff Sel. De firma speelde ook een rol in een miljoenendeal met FNG rond enkele dochterbedrijven. FSY Holding publiceert geen jaarrekeningen en meldde in het Nederlandse UBO-register niet wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ (ultimate beneficial owner) is achter de vennootschap. Via tussenvehikel leidt FSY Finance naar het Luxemburgse boekhoudkantoor en de bedrijvenconsulent Fiduo. Achter de constructie met vier firma’s zit de Vlaming Kristoff Sel. Die bezat in juli 2017, deels voor rekening van derden, via FSY 11 procent van FNG. Enkele maanden later was dat gezakt naar 4,8 procent. De Vlaming komt uit de streek van  Dieter Penninckx en is of was met hem bevriend. De naam van Sel duikt geregeld op in het FNG-dossier, vooral als het gaat om de dubieuze aankoopvehikels van de modegroep.  FSY Holding heeft als formele vestigingsplaats Philippine in Zeeland. FSY Holding maakt deel uit van een complexe constructie waaronder ook de webwinkel Suitcase, de Belgische winkelketen Concept Fashion en het aankoopvehikel GBO in Hongkong. FSY Holding was betrokken bij een deal met FNG van 40 miljoen euro. Bij die constructie waren behalve de drie doelvennootschappen meerdere andere firma’s betrokken. Uiteindelijk kocht FNG volgens het prospectus de drie bedrijven op de laatste dag van 2017 van FSY Holding, kort daarvoor opgericht, zonder dat duidelijk is hoe FSY eraan geraakte of ervoor betaalde. De transactie is vreemd omdat FNG ze eerder dat jaar al kocht via de Brantano-dochter Muys, maar ze daarna weer afstootte aan de firma Mirus International (later FNG Boutique). De deal met FSY, toen waarschijnlijk nog een aandeelhouder van FNG, kostte 40,15 miljoen euro. In een ander document van FNG staat dat Mirus op 31 december 2017 de verkoper was. Mirus werd eind 2016 opgericht door de gelijknamige Nederlandse financiële dienstverlener, een dochter van de Zweedse incassogroep Intrum, en een topman van dat bedrijf. Eind 2017 werden de vertegenwoordigers van de Luxemburgse vehikels achter FSY Holding er korte tijd de enige bestuurders. Ook bij Muys duiken ze op, maar dan in 2018, dus na de verkoop door FSY (of Mirus). Onder meer bij Mirus is Bofidi, het boekhoud- en adviesbedijf.

Kristoff Sel, een Vlaming uit Sint-Katelijne-Waver die jaren in China woonde, maar contact hield met de thuis­basis. In 2008 schreef hij vanuit het Chinese Qingdao nog een blog op MO.be. Hij waarschuwde het Westen toen voor de negatieve gevolgen van de boycot tegen China. Sel  heeft ook vennootschappen in ­Putte en zijn naam staat in een prospectus van FNG van juni 2017, naar aanleiding van een obligatie­lening van 20 miljoen euro die Bel­fius Bank toen plaatste bij vermogende klanten. Sel zat in ‘the Buying Platform Pillar’. Het betreft drie vennootschappen waarvan één in België (Fashion Buying Platform Holding), één in Zwitserland (Colveta AG met bijkantoren in Indië en Turkije) en één in Hongkong (Colveta HK, het hoofdaankoopkantoor).

Colveta kwam in 2014 bij FNG ­terecht, na de overname van de Nederlandse Steps Holding en Superstar Holding. De Limburger Rens Van de Schoor werkte op dat moment als financieel directeur bij Coltex, van de vermogende Nederlandse mode- en vastgoed baron Fred Elzas. Diens modebelangen (Steps, Superstar, Promiss…) draaiden slecht en Van de Schoor verkocht de winkelformules aan FNG. Voordat de ketens effectief bij FNG terecht­kwamen werden ze door Van de Schoor enkele maanden in privé gehouden. Penninckx zag in het aankoopplatform Colveta een bonus. Het belangrijkste aankoopkantoor van Colveta bevond zich in Hongkong. Zowel Van de Schoor als Sel werkte bij voorkeur met commanditaire vennootschappen. Van de Schoor deed dat sinds 2014 met Mogali, dat een belangrijke rol speelde in de 25,2 miljoen euro die FNG verloor op een pakket van 1,4 miljoen aandelen (DS 23 juni). De commanditaire van Kristoff Sell, D&F, kwam er in maart 2017. Ze werd opgericht door Bofidi, de accountantsgroep die ook Van de Schoor al in 2014 aan zijn Mogali hielp. Door de structuur van de commanditaire bleef verborgen wie de echte eigenaar of mede-eigenaar van die structuren was, en wat eraan verdiend werd. Bofidi is ontstaan vanuit de accountantsbelangen van onder meer de familie François. Die was ook actief in het ­bedrijfsrevisoraat via Westen, François & Co Bedrijfsrevisoren. De dochter van Eddy Westen heeft nog bij VD&P gewerkt. Het bedrijfsrevisoraat gaat ondertussen door het ­leven als Figurad, waarvan Ann Van Vlaenderen een van de kopstukken is. Zij tekent bijvoorbeeld als commissaris ook de boeken van Brantano af. Een commissaris velt in essentie een oordeel of de rekeningen van de vennootschap betrouwbaar zijn. Toen Rens Van de Schoor, ­Dieter Penninckx en Wouter Torfs eind 2015 Brantano kochten via het vehikel ‘BrantNew’, kwam ook Bofidi er tussen. Toen de commanditaire van Sel werd opgericht, werd gelijktijdig vanuit FNG op 16 maart 2017 de ‘Fashion Buying Platform Holding’ gesticht. Medeoprichter was R&S Benelux Holding, waar Van de Schoor, Penninckx en toenmalig FNG-voorzitter Eric Verbaere in het bestuur zaten. Ann Van Vlaenderen tekende er de boeken af, ze deed dat ook bij het aankoopplatform. Bij de oprichting dook ook een andere trouwe adviseur van FNG op: het advocatenkantoor NautaDutilh. Later nam Sel ontslag in de Fashion Buying Platform Holding en werd hij opgevolgd door een Chinees. In december veranderde het platform zijn naam.

Dieter Penninckx

De voetbalclub KV Mechelen heeft een principeakkoord over de lang beoogde exit van Dieter Penninckx. De eersteklasser KV Mechelen lijkt na een jarenlang intern gevecht een doorbraak te hebben bereikt over een exit van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. De club was Penninckx al lang liever kwijt dan rijk nadat hij in het vizier van het gerecht was gekomen bij de ondergang van zijn modebedrijf FNG Group. De top van KV Mechelen zette druk om hem de club uit te duwen, met als argument dat zijn aanwezigheid de club sponsors en toegang tot bankkredieten kostte. Maar Penninckx weigerde te verkopen. In 2021 liet hij wel zijn belang van 70 procent zakken tot onder de helft. Na een jaar onderhandelen werd een mondeling akkoord bereikt. Penninckx controleert via het vehikel Golden Shoe Invest ruim 46 procent van de club. Dat betekent blokkeringsmacht. Door eerder ruzies heeft hij geen plaats in de raad van toezicht, maar via Christophe Dubuisson, Karel Luyckx en Wouter Baeckens controleert hij drie van de negen zitjes. De Vlaamse investeerder Jos Sluys bezit via zijn vehikel Saffelberg Investments 49,9 procent van Golden Shoe. Sluys zit daarom mee aan tafel, maar ook omdat hij als financier voor miljoenen leningen heeft uitstaan bij KV Mechelen. De vraag is of Penninckx instemt met het plan dat de andere aandeelhouders hebben uitgedokterd. Er is sprake van een entente tussen de Nederlander Philippe Van Esch, die al een vijfde van Malinwa bezit en ook eigenaar is van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport, en de historische aandeelhouder Eddy De Reys (11,74%) om het pakket van Penninckx over te nemen. Tussen Penninckx en De Reys, die zich in de raad van toezicht laat vertegenwoordigen door voorzitter Guy Vanherp, is veel wrevel. Penninckx zou voor zijn pakket een aanbod hebben gekregen van 6 miljoen euro maar hij wil een veel hoger bedrag.  Door een combinatie van corona, gestegen energiekosten, uitgaande transfers die zijn afgeblazen en extra investeringen omdat dit seizoen drie ploegen zakken, heeft Malinwa vers geld nodig. KV Mechelen boekte in het seizoen 2021-2022 een nettoverlies van 6 miljoen euro. Structureel – in normale jaren – is de club niet verlieslatend, valt te horen. Bovendien zou een hoge schuld, bij de bank Belfius en investeerder Jos Sluys, na een herschikking onder controle zijn. Sluys zou vorig jaar wel opnieuw een kortlopende lening hebben verstrekt wegens een cashtekort, maar dat bedrag is volgens de club al terugbetaald. De hoofdrolspeler in de reddingsoperatie 20 jaar geleden, de mediafiguur Mark Uytterhoeven, hield onlangs een emotioneel pleidooi om met Van Esch niet nog eens de geschiedenis te herhalen. Die houding werkt volgens de club alleen maar in het nadeel van Malinwa. Telkens als investeerders, onder wie buitenlanders, aan KV Mechelen snuffelen, haken ze snel weer af op het punt dat alleen een minderheidsbelang bespreekbaar is.

Dieter Penninckx schreef een boek met de naam ‘De man in de arena’. “Het verhaal dat hij met dit boek naar buiten wil brengen, is niet het verhaal van het ene succes na het andere, maar ook niet het verhaal van die ene grote klap. Hij vond het ook belangrijk om zijn verhaal pas uit te brengen als de tijd er rijp voor was, als hij er weer zou staan. In zijn boek beschrijft Penninckx onder andere zijn schooltijd, scouts, zijn bedrijven, maar ook zijn betrokkenheid bij de voetbalwereld, maar zwijgt over de beschuldigingen, de beurskoersmanipulatie, het kunstmatig opsmukken van de omzet en de illegale geldstromen. Hij is een doctoraat gestart aan de KU Leuven, de universiteit waar hij eerder afstudeerde als burgerlijk ingenieur. ‘Het gaat over hoe familiebedrijven anders beslissingen nemen, hoe niet-financiële zaken daar meer een rol spelen.’ Daarnaast verhuurt hij zich als interim manager en consultant. Een ondernemersfamilie uit zijn dorp riep zijn hulp in voor de drukkerijgroep Artoos uit Kampenhout. Intussen neemt hij ook een adviesrol op bij een tiental ondernemingen, onder meer bij de bouwspecialist Construx. Op zijn LinkedIn-pagina profileert hij zich via het adviesbureau Starfish & Co, ‘geen officiële vennootschap maar eerder een werknaam’, dat opereert vanuit het huis waar vroeger ook de hoofdzetel van FNG Group gevestigd was

Bij FNG betrokken bedrijven:
 • 3D Fashion
 • AR Personnel
 • Adam Retail
 • Adam Menswear B.V.
 • Alpha textiel
 • Boekhoorn Fashion
 • Bowegro
 • CX
 • Casual Wear Shops Nederland (C.W.S.N.)
 • Cofi Maastricht B.V.
 • Coltaparte/Coltex
 • DR Personnel
 • DR Housing
 • DFG Trading
 • Deno B.V.
 • Dico International (beursvehicle)
 • Doniger Fashion Group
 • Doniger Fashion
 • Doniger Online
 • Doniger Retail
 • Doniger retail Belgium
 • EF Sportswear
 • EF Sportswear Verwaltung
 • ETP
 • Emergo Sportswear
 • Emergo Textile Products
 • Expresso
 • Fashion IP
 • Fiddlers
 • FIPH
 • FLV
 • FNG
 • GHI
 • Gaastra Holding Netherlands (“GHN”)
 • Gaastra Holding International
 • Gaastra International Footwear
 • Gaastra International Sportswear
 • Gaastra Retail
 • Gaastra Belgium
 • Gaastra Italia
 • Gaastra France
 • Gaastra France retail
 • Gaastra Fashion
 • lAR Housing
 • MCG Online Personnel
 • McGregor Fashion Group
 • McGregor Fashion Group Holding
 • McGregor Holding Netherlands
 • McGregor Holding International
 • McGregor Finance
 • McGregor Licensing
 • McGregor E-store
 • McGregor Retail
 • McGregor USA
 • McGregor Belgium
 • McGregor Switzerland
 • McGregor Deutschland
 • McGregor Italia
 • McGregor France
 • McGregor France Retail
 • McGregor Fashion Asia
 • MCG Online Personnel
 • ME&P Retail Operations
 • ME&P Retail Rent
 • ME&P Retail Services
 • ME&P Retail Rent
 • ME&P Logistics
 • ME&P Retail Group
 • ME&P Retail IP
 • ME&P Invest Co
 • MFA
 • MHI
 • NLB Fashion
 • NXT
 • New Fashions
 • Roman & Stern/R&S
 • R&S Retail Group
 • R&S Retail Group NV
 • R&S Finance
 • Steps Huur
 • Value8
 • X-One (houder IE rechten Gaastra en eigendom van DS Beheer)
Betrokken merknamen:
 • Adam
 • McGregor
 • Gaastra Pro
 • Didi
 • Steps
 • Promiss
 • Superstar
 • Forecast
 • Friday
 • Brantano
 • Brantnew
 • Claudia Sträter
 • Expresso
 • Miss Etam
 • Emergo Sportswear
 • Fred & Ginger
 • CKS
 • Kleertjes.com
 • Van Hassels
 • Kiekeboe
 • Hilde & Co
 • Torfs
 • Suitcase
 • Baker Bridge
 • Dungelmann
 • Hermans
 • Supertrash
Betrokken participanten:

Dieter Penninckx, Anja Maes, Manu Bracke, Laurentius Hubertus van de Schoor (Rens), Marcel Boekhoorn, Victor Muller, Ben Kolff, M.J.(eroen) en Barbara Schothorst, Fam. Elzas, Wouter Torfs, Gino van Ossel, Jochem Vermaat, Emiel Lathouwers, Geert Noels en Geert Wellens, Gerard Pilon,  Joep van Straaten en Armin Broger, Walther van Wijngaarden, Gino van Ossel (commissaris FNG), Roald Borré, Fokke de Jong, Victor Muller, Jos Sluys, Philippe Matthieu, Erik Muller, E. Verbaere, R.I. Oei en K.M.M. van de Mierop (mede oprichter Doniger), C.H. van der Hoeven, DM Equity Partners. Tim Everts, Martijn Fokko Rozenboom,  Richard Turk en Mogali, Richard Turk, Patrick Miami-Van der Borden.

Betrokken aandeelhouders:
 • Enig aandeelhouder van AR Personnel en AR Housing is Adam Retail B.V.
 • Enig aandeelhouder van McG Online Personnel is Doniger Online B.V.
 • Enig aandeelhouder van DR Personnel en DR Housing is Doniger Retail B.V.
 • Enig aandeelhouder van Adam Retail, Doniger Online, Doniger Fashion en
 • Doniger Retail is DFG;
 • Cichlide Investment B.V. enig bestuurder de heer M.J. Schothorst
 • Anabas Investment B.V. waarvan de enig bestuurder de heer H.B. Kolff
 • Boekhoorn Fashion B.V. uiteindelijk bestuurder M.M.J.J. Boekhoorn
 • Finpart B.V. waarvan de bestuurder NIBC
 • DFG Manco B.V.  R.I. Oei, C.H. van der Hoeven en M.J. Schothorst.
BNL Fashion

Walter (53) van W. van BNL Fashion, verkoopagent voor de modelabels Cinque en Oilily en McGregor en eigenaar van La Maison Sophie B.V. en Le Monde de Sophie B.V. en Blue Denim Lodge B.V. met vestigingen in Munchen, Amsterdam, Loosdrecht en Antwerpen reed 17 maart 2016 op de Nieuwloosdrechtsedijk in Loosdrecht onder invloed in een bij Dutchlease geleasede Porsche, met 115 km per uur waar 50 was toegestaan, de negentien jaar oude Fleur B. dood. Van W. had al vier keer eerder een boete gekregen voor het rijden onder invloed. Van W. betuigde geen spijt, ontkende en zweerde op de dood van zijn moeder dat hij niet te hard had gereden terwijl De Porsche volgens de deskundigen minimaal 111 km per uur had gereden ten tijde van de botsing. De experts schatten de snelheid 45 meter voor het ongeluk op 149-170 km per uur. Van W. zou vooraf enkele driedubbele gin-tonics hebben gedronken en 2 biertjes en had een alcoholpromillage van 0,92. Van W. reed onder andere in de McGregor Porsche GT3 Cup Challenge. De advocaat pleitte voor vrijspraak vanwege onherstelbaar vormverzuim. Verder zou het bloedonderzoek ongeldig zijn, de getuigen onbetrouwbaar en zou het slachtoffer geen voorrang hebben verleend. Walter van W. kreeg in eerste instantie een gevangenisstraf van 4 jaar en een rijontzegging van 5 jaar. In hoger beroep werd uiteindelijk een gevangenisstraf van drie jaren opgelegd en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van vier jaren, omdat het straat racen met zijn zoon niet bewezen werd geacht. Van W. gaf tijdens de rechtszaak zelfs de barvrouw de schuld, omdat zij teveel gin in zijn gin-tonic zou hebben gedaan. Van W. probeerde in hoger beroep nogmaals aan te tonen dat Fleur zonder goed te kijken de weg was opgereden. Bijna vier jaar na de crash, moest hij uiteindelijk worden gearresteerd, omdat hij zich niet had gemeld na een oproep van het CJIB om aan zijn onvoorwaardelijke celstraf te beginnen. In februari 2022 werd hij al na een jaar vervroegd in vrijheid gesteld. Ten aanzien van zijn zoon, die samen met hem in een andere auto reed, achtte het hof bewezen dat hij zich zodanig heeft gedragen dat daardoor gevaar op de weg of hinder voor het verkeer kon worden veroorzaakt. In hoger beroep is hem in verband met de zeer forse snelheidsovertreding dezelfde straf opgelegd als de rechtbank in eerste aanleg had gedaan, te weten een taakstraf van 100 uren en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van een jaar. Ook verloor hij uiteindelijk zijn baan als piloot bij Transavia.

 


This domain is for sale