Private Equity

Private Equity 

Private equity (PE) is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw groot geworden en inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde beleggingscategorie. Private equity functioneert voornamelijk met een tijdelijke eigendomsstructuur. Private Equity zit al voor 20/25% in kraamzorg en 19 tot 26% in de mondzorg. Bekende merken en bedrijven gaan van hand tot hand en worden een speelbal van het grootkapitaal

Elliott Investment Management LP

Elliott Investment Management LP (samen met haar dochterondernemingen, “Elliott”) werd opgericht in 1977. Per 31 december 2023 beheert Elliott ongeveer 65,5 miljard dollar aan activa. Het bedrijf heeft 570 medewerkers in dienst, waarvan bijna de helft zich bezighoudt met portefeuillebeheer en -analyse, handel en onderzoek, in het hoofdkantoor in Florida en aangesloten kantoren elders.De activistische investeerder heeft half juli 2024 een “aanzienlijk” belang genomen in de koffieketen Starbucks. Elliott oefent nu actief druk uit op Starbucks om de beurswaarde te vergroten. Sinds begin dit jaar is het aandeel Starbucks ruim een vijfde minder waard geworden.

BNR Capital

BNR-Capital, een investeringsmaatschappij van Richard en Bryan Meester, werd opgericht in 2021. BNR investeert in 3 kerngebieden; duurzaamheid, leisure en innovatie & ict. Zij faciliteren daarbij op het gebied van Kwaliteit (ISO, Kwaliteitssystemen, CE, Internal Audits), Finance, Operations, Human Resources, door middel van het inzetten van specialistische team members. BNR investeerde 2,5 miljoen euro in de Nederlandse single-serve bottelaar Tubes. Met de kapitaalsinjectie kon Tube– Wines & Spirits by the glass doorgroeien.Om de groei bij te houden gaat TUBES internationaliseren en op ieder continent een productiefaciliteit openen. TUBES bottelt wijnen, gedistilleerde dranken en cocktails in innovatieve ‘single serve’ tubes. Het in Hilversum gevestigde bedrijf is internationaal actief op het gebied van sampling, gifts en consumptie, in zowel business to business als direct to consumer.

BNR Capital investeerde ook 1,8 miljoen euro in Carver B.V., een bedrijf met in totaal 23 werknemers. BNR Capital verkreeg hiervoor een 23% minderheidsbelang. Het in 1994 door Ton van den Brink opgerichte  Friese Carver in Leeuwarden, ontwikkelaar van elektrische driewielers ging ondanks deze extra investering in juli 2024 opnieuw failliet. Carver liet in mei al weten liquiditeitsproblemen te ondervinden en begon met een reorganisatie. Het bedrijf moest in 2023 hoge kosten maken voor reparaties aan driewielers, die onder de garantie vielen. Mede daardoor leed het bedrijf een nettoverlies van bijna 2,9 miljoen euro. De schuldenlast was ondertussen opgelopen tot ruim 2 miljoen euro, hoger dan de waarde van alle bezittingen. Door de aanhoudende Coronacrisis en de extreem hoge containerprijzen, stonden de geprognotiseerde groei en marge van Carver zwaar onder druk.

In 2003 kwam, na vele prototypen, de Carver One op de markt. De Carver One maakte gebruik van een Daihatsu motor, maar toen de productie van de Carver One in 2008 goed op gang was gekomen, werd Daihatsu overgenomen door Toyota en door deze overname stokte de leveringen van de motoren. Het gevolg was dat de productie helemaal stil kwam te liggen, waardoor de onderneming in de problemen raakte en in 2009 failliet ging. Uiteindelijk werden er slechts 250 exemplaren geproduceerd. In 2010 werd een doorstart gerealiseerd onder de naam Carver Technology B.V. Besloten werd om geen voertuigen meer te gaan bouwen, maar de gepatenteerde technologie onder licentie ter beschikking te stellen aan andere voertuigfabrikanten. Hoewel dit een succesvolle periode was, waarin weer veel nieuwe technologie werd ontwikkeld, besloten Anton en Chris in 2015 toch om zelf ook weer een stadsvoertuig te ontwikkelen. Na de prototype fase werd een aandeelhouder gevonden in de inmiddels nu ook bijna failliete Accell Group (o.a. Batavus, Koga, Sparta) van KKR. Samen met de oprichters van Babboe bakfietsen hadden zij een belang van 40%.

Door de unieke gepatenteerde kanteltechnologie te combineren met groen rijden zijn de ingenieurs toen gestart met het bouwen van nieuwe, maar ook kostbare prototypes. In 2018 is uit deze ontwikkeling de 100% elektrische Carver ontstaan. Door het succes van de Carver kwam het idee om nog een model te lanceren maar met meer laadruimte. Dit idee ontstond als oplossing voor het besluit van de grote steden om in 2025 helemaal emissievrij te willen zijn. Dit was de start van de Carver Cargo die in 2020 werd gelanceerd. In plaats van twee personen had de Carver Cargo plek voor één persoon en een grote laadruimte van maar liefst 500 liter. De Carver beschikte over een 2000 watt elektromotor in elk wiel (4000 watt totaal). De 5,4 kWh Lithium accu gaf een effectief rijbereik van 100 km. De batterij kon in 300 minuten worden opgeladen met een gewoon stopcontact.

Carver B.V. is een Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht. Dit is de vennootschap die de obligaties uitgeeft. Carver B.V. heeft een 100% dochter, Carver Europe B.V. waarin de assemblage en distributie voor Europa is ondergebracht. Carver B.V. is gevestigd in ’s-Gravendeel, waar ook het R&D-centrum is gevestigd. Daarnaast is er een kantoor in Shenzhen, China, waar een team van 5 lokale medewerkers zich bezighoud met inkoop en kwaliteitsmanagement. Carver Europe B.V. deed de eindassemblage in Leeuwarden.

Aandeelhouders; 23% BNR Capital, 21,82%, CSE B.V. (de holding van Anton Rosier), 21,82% C.R. van den Brink Beheer (de holding van Chris van den Brink), 10.91% P.J. van den Brink Beheer (de holding van Peter van den Brink de broer van Chris), 39,39% Urbanvision B.V. (de oud oprichters van Babboe bakfietsen samen met Accell-Group o.a. Batavus, Koga, Sparta). 6,05% De Mijl Beheer B.V. 

Carver B.V. was een Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht. Dit was ook de vennootschap die de obligaties uitgaf. Carver B.V. heeft een 100% dochter, Carver Europe B.V. waarin de assemblage en distributie voor Europa is ondergebracht. Carver B.V. is gevestigd in ’s-Gravendeel, waar ook het R&D-centrum is gevestigd. Daarnaast heeft zij een kantoor in Shenzhen, China, waar een team van 5 lokale medewerkers zich bezighouden met inkoop en kwaliteitsmanagement. Het team wordt aangestuurd door Ms. Huang,  een supply chain specialist, al jaren actief als supplier manager in de light EV industrie.  Naast de aandeelhouders stapten ook de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) en Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) in. Beiden hebben voor het opzetten van de fabriek in Leeuwarden een lening ter beschikking gesteld van ieder 1,5 miljoen euro. In 2020 heeft de NOM aanvullend hierop nog een Corona Overbruggingslening van 900.000 euro verstrekt. In totaal werd er dus 3,9 miljoen euro verstrekt door deze twee partijen.

Anton Rosier (54) studeerde Fiscaal Recht in Leiden en aan Cape Town University in Zuid-Afrika. Na zijn afstuderen koos hij voor het bedrijfsleven en werkte op internationale commerciële functies in verschillende middelgrote en grote ondernemingen. In 1998 keerde hij terug naar Zuid-Afrika waar hij succesvol een eigen onderneming opbouwde. Na verkoop van deze onderneming keerde hij terug naar Nederland en werkte zes jaar als Algemeen Directeur in de verschillende groepsmaatschappijen van Pon Holdings. In 2010 verbond hij zich aan Carver als aandeelhouder en CEO. Anton is getrouwd en heeft drie zonen. Chris van den Brink (55), geboren in Canada, studeerde Vliegtuigbouwkunde. Na zijn studie vertrok hij als actieve surfer en skiër in de winter naar Oostenrijk en bedacht daar een combinatie van beide sporten. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van het Snowboard, zoals die nu wereldwijd bekend is. Hier komt ook de naam Carver vandaan. Een aantal jaren later ontwikkelde hij samen met Harry Kroonen de unieke kanteltechnologie DVC, waarmee hij de ideale combinatie van een motor en een auto ontwikkelde, de Carver One. Chris was aandeelhouder en Chief Technical Officer binnen Carver en heeft vele patenten op zijn naam staan. Carver wilde een toekomst creëren waarbij iedereen toegang krijgt tot slimmere, schonere en kleinere transportmiddelen voor in en rondom de grote steden. Verkoop en contact met de klant verliep hoofdzakelijk via internet en Social media kanalen. Het directe contact met de klant vond plaats in een drietal experience centers in Nederland en Duitsland en via dealers. Ook was Carver aanwezig op grote duurzame mobiliteitsevents als de EX Experience en organiseerden ze zelf events door het hele land. Onderhoud, service en aflevering werd verzorgd door partners, voor het merendeel James Autoservice bedrijven. Er werden samenwerkingen aangegaan met verzekerings- en leasemaatschappijen zoals Bourguignon, Friesland Lease en Lease Plan. De productie werd ondergebracht bij partner iEV in Zuid-Korea. die ook producent van elektrische voertuigen van concurrent Renault was. Naast een overeenkomst voor de productie had Carver met IEV in januari ook een verkooplicentie-overeenkomst gesloten, waardoor IEV zelfstandig 3 jaar lang 7.500 Carvers mocht verkopen in Zuid-Korea. De Carver beschikte over een ruime zitplaats voor een achter passagier en was vanaf april 2021  leverbaar. De omzet werd middels een drietal inkomstenstromen gerealiseerd.Ten eerste door verkoop van Carvers en Carver Cargo’s.

De prognoses in het prospectus, waren voor het eerste jaar grotendeels gebaseerd op de verkoop in Nederland en daarna op basis van geheel Europa. Een tweede belangrijke inkomstenstroom zouden de inkomsten uit licentierechten zijn. (Een eerste overeenkomst werd afgesloten met IEV voor de Koreaanse markt). Een derde belangrijke inkomstenbron voor de toekomst zouden de  onderdelenverkopen voor onderhoud en schade zijn.

De omzetten vanaf 2019 tot en met 2020 waren gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening over die jaren en tot 2019 op enkelvoudige cijfers. De cijfers over 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 waren dus slechts prognoses. Begin 2024 heeft Carver nog een aandelenemissie gedaan van 600.000 euro. Met deze aandelenemissie en de uitgifte van converteerbare obligaties hoopte Carver een goede liquiditeitspositie te krijgen om haar werkkapitaalpositie te versterken en de investeringen in pop-up stores te financieren. De obligaties van NPEX zijn niet achtergesteld op leningen van investeerders, maar wel op eventuele bancaire leningen en/of kredieten. De Carver verkopen stegen ondertussen, maar dat gold ook voor het aantal technische problemen. Hierdoor had de onderneming opnieuw behoefte aan uitbreiding van haar werkkapitaal.

Het nieuwe bestuur heeft de afgelopen maanden vergeefs gewerkt aan nieuwe financieringsopties. Daarnaast zijn er samen met het management kostenbesparende maatregelen geïmplementeerd. Desondanks bleef tijdig ophalen van externe financiering een uitdaging, gezien de fase en status van de onderneming. De benodigde nieuwe financiering bedroeg 3 miljoen euro. Om het bedrijf de nodige tijd en ruimte te geven om te groeien en tot het break-even punt te komen, verzochten zij de  financierders om rentebetalingen voor twee jaar op te schorten. De steun van zowel de NOM/FOM als de NPEX Obligatiehouders was essentieel voor het voortbestaan. Met de Stichting Obligatiehouders Belangen werd een bijeenkomst voor obligatiehouders belegd om de situatie nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. In september 2023 namen Giel Franken en Job de Jong het dagelijks management over van Anton Rosier (CEO) en Chris van den Brink (CTO). Franken en De Jong werken al vele jaren samen met Rosier en Van den Brink en kennen het bedrijf van binnen en buiten.  Ze bleven nauw betrokken als aandeelhouders bij Carver.  Het bestuur ging onder leiding van aandeelhouders Richard Meester (BNR-Capital B.V.) en Niek van Exel (Urban Vision B.V.) tot aan het faillissement in juli 2024 door.

Imker Capital Partners (ICP)

De investeringsmaatschappij van de familie Van Rappard. Rolly van Rappard en medeoprichter van private-equityhuis CVC zit in een consortium met Adriaan Mol (oprichter van Mollie en Bird), Ronald Bezuur (oprichter en CEO van Uniserver) en Bram Bastiaansen (oprichter van ACT Group). Bastiaansen vertrok begin dit jaar als ceo bij ACT. Samen kopen zij ICT bedrijf Centric in 2024. In 2022 werd eigenaar Sanderink weggestuurd als bestuursvoorzitter van Centric. Ook werden zijn aandelen onteigend. De rechtbank oordeelde in april dat hij 91 miljoen euro aan het bedrijf moet betalen. De overname moet nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar naar verwachting zal de transactie in september afgerond zijn.

Marktlink Capital

Marktlink Capital speelt ook in op bredere trends in het technologische landschap, zoals Artificial Intelligence (AI). De investeerders hebben succesvol de inschrijving voor de tweede venture capital fund-of-funds afgerond. In zes maanden tijd is er 80 miljoen euro opgehaald bij ongeveer 150 private investeerders. Naast de succesvolle afsluiting van het tweede venture capital fund-of-funds, heeft Marktlink Capital ook zijn vierde private equity fund-of-funds afgesloten met een toezegging van 300 miljoen euro. 

Meditor Group

Vermogensbeheerder Meditor deed eind oktober 2019 een bod van 5 pence (6 eurocent) op de aandelen van Carpetright. Met deze deal werd het aan de Londense beurs genoteerde Carpetright gewaardeerd op op 15,2 miljoen pond, ongeveer 18 miljoen euro. Meditor, dat al 30% van de aandelen in bezit had, heeft bij de overname de schulden omgezet in aandelen. Naar schatting was er ongeveer 80 miljoen pond (90 miljoen euro) nodig om alle schulden af te betalen. Carpetright zat al sinds 2019 in zwaar weer en had vooral op de thuismarkt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland last van tegenvallende resultaten. Carpetright moest in 2018 al tachtig winkels sluiten. Met de volledige overname kreeg de keten meer financiële adem om te kunnen investeren in het herstel van het bedrijf. Tegelijkertijd liet Bob Ivell, voorzitter van de raad van bestuur, weten dat het dalende consumentenvertrouwen en de impact van de Brexit zwaar op de retail (vooral in in eigen land) drukte. Carpetright heeft winkels in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en België. Van de totaal 330 winkels zijn er ruim honderd gevestigd in Nederland en België. In deze twee landen doet Carpetright het aanmerkelijk beter dan op de thuismarkt. Op dat moment had Carpetright, dat ooit een FTSE 250-bedrijf was, te kampen met moeilijke handelsomstandigheden en had zware concurrentie van concurrent Tapi, opgericht door de familie van Lord Harris, de oprichter van Carpetright. Carpetright heeft in juli 2024 voor het Verenigd Koninkrijk surseance van betaling en is op zoek naar nieuwe financierders of een overname. The Floor Room, maar ook Tapi worden genoemd als overnamekandidaten. Voorzover bekend heeft dit overigens geen gevolgen voor de winkels in België en Nederland. 1.852 banen kunnen verloren gaan als de herstructurering mislukt. De maatregel biedt tien dagen bescherming tegen schuldeisers terwijl de onderhandelingen doorgaan. Carpetright heeft nog 272 filialen in het Verenigd Koninkrijk die nog even open blijven voor een nooduitverkoop. Pricewaterhousecoopers is de mogelijke bewindvoerder, maar is nog niet aangesteld. Uit gegevens van het Hooggerechtshof blijkt dat Carpetright, geadviseerd door advocatenkantoor Travers Smith, de kennisgeving afgelopen vrijdag heeft ingediend. Carpetright heeft het de afgelopen maanden moeilijk gehad omdat consumenten bezuinigden op hun uitgaven aan meubelen en stoffering als gevolg van de zwakke economie en de inflatie. Het bedrijf werd ook nog eens getroffen door een cyberaanval die de handel in april verstoorde en die vervolgens de herstructureringsplannen beïnvloedde. Kevin Barrett, chief executive van het moederbedrijf Nestware Holdings: ‘We blijven ons richten op het veiligstellen van externe investeringen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk klanten en collega’s worden getroffen. Zij zijn onze grootste prioriteit en we nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat zij tijdens dit proces worden geïnformeerd en ondersteund.

Merito Partners

Merito Partners heeft meer dan 8 miljoen euro aan kapitaal veiliggesteld van 24 particuliere en institutionele investeerders en blijft actief fondsen werven. Verschillende panden worden momenteel geëvalueerd in de Baltische staten, en er wordt verwacht dat er in de komende maanden aanvullende activa worden verworven. In Merito Partners zit Henk kamsteeg van het op 10 juli 2024 failliet verklaarde Relevant holding dat roemrijk ten onder ging met de BAS groep. Hij stond in de jaren negentig aan de basis van Belcompany en T for Telecom. Hij was oprichter en grootaandeelhouder van Dexcom Holding, de voormalig eigenaar van Dixons. Kamsteeg staat te boek als multimiljonair en woont zowel in Amsterdam als Monaco. Het in juli 2024 failliet verklaarde Relevant Holdings was onder meer eigenaar van telecom-retailketens Optie1, Phone House en Typhone.nl. Merito Partners investeerde in Box Storage (Merito Self Storage Fund) en verwierf een eerste pand in Vilnius op Laisvės prospektas 62. Merito investeerde 4,5 miljoen euro in het winkelpand en om deze om te vormen tot een Box Storage-faciliteit met 650 self-storage-units en een verhuurbaar oppervlak van minimaal 3.300 vierkante meter.Het gebouw, gebouwd in 2000, heeft een oppervlakte van 5.150 vierkante meter. Merito zal het gebouw herbouwen, waarbij de vrachtlift en de zonnepanelen op het dak behouden blijven om groene, milieuvriendelijke energie te produceren.  De focus ligt op het verwerven en ombouwen van bestaande gebouwen tot gespecialiseerde, moderne opslagfaciliteiten en het ontwikkelen van het grootste self storage-netwerk in de Baltische landen. De Vilnius Box Storage-faciliteit zal, net als de andere self-storagegebouwen in Riga en Tallinn, moderne technologie bieden, waaronder een mobiele app die directe toegang tot de locatie biedt, evenals online transacties op afstand en automatische betaling voor diensten. Klanten hebben 24/7 toegang tot hun opslageenheden. Eenzelfde concept in Nederland (de Boxx) ging enkele maanden geleden failliet. Afgelopen najaar richtte Merito Merito Self Storage Fund op, een gespecialiseerd vastgoedfonds met een streefbedrag van 30 miljoen euro. Het fonds wil binnen vijf jaar nog eens 50 miljoen euro aan schuldcofinanciering veiligstellen om het toonaangevende pan-Baltische self storage-netwerk op te zetten. Het zal bestaan ​​uit 10 tot 15 self storage-faciliteiten met ten minste 50.000 vierkante meter verhuurbaar oppervlak en meer dan 10.000 individuele self storage-units. Merito Self Storage Fund bezit het grootste self storage-netwerk in Letland, bestaande uit drie operationele gebouwen en het voormalige entertainmentcentrum “Go Planet”, dat zal worden herbouwd en omgebouwd tot een self storage-faciliteit. Er zullen 3.700 individuele opslageenheden beschikbaar zijn na de herbouw van alle panden, met een oppervlakte van ten minste 20.000 vierkante meter. Het Fonds verwierf deze zomer ook zijn eerste pand in Tallinn. Een voormalig supermarktgebouw zal worden omgebouwd tot een Box Storage-faciliteit met 400 individuele opslageenheden en een verhuurbaar oppervlak van ten minste 1.500 vierkante meter. Merito Partners heeft meer dan 8 miljoen euro aan kapitaal veiliggesteld van 24 particuliere en institutionele investeerders en blijft actief fondsen werven. Verschillende panden worden momenteel geëvalueerd in de Baltische staten, en er wordt verwacht dat er in de komende maanden aanvullende activa worden verworven. 

Rucio investment
Rucio, een in Luxemburg gevestigd investeringsbedrijf dat onderdeel is van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Imker neemt De Duitse FritzBox-maker AVM over. Al in september vorig jaar gingen geruchten over een mogelijke verkoop van AVM. Partijen die iets te maken hebben met de overname, kunnen tot 5 augustus bezwaar indienen tegen de overname. De overname is dus nog niet definitief. Destijds werd een waardering van 750 miljoen tot 1 miljard euro genoemd, onder meer op basis van een omzet van 620 miljoen euro in 2022. De vier eigenaren van AVM hebben het bedrijf in 1986 opgericht, toen ze nog student waren. Vanwege hun leeftijd van richting de zeventig, gaf een AVM-woordvoerder vorig jaar al aan dat er werd gekeken naar ‘een overgang’ van het bedrijf. AVM had vorig jaar bijna 900 werknemers en is vooral bekend van modems en routers. De oprichters houden een minderheidsbelang in het bedrijf en blijven betrokken bij het bedrijf als leden van een adviesraad. Ceo Johannes Nill zegt dat Imker de visie van AVM’s oprichters deelt en zegt dat AVM wil groeien met nieuwe producten en door internationaler te werken.

 

Private Equity ondernemingen hebben ook hun zinnen gezet op grote accountantskantoren. Met zo’n kantoor in hun portefeuille ligt misbruik op de loer. De slager kan dan zijn eigen vlees keuren. Private equity wordt gedreven door schaalvergroting, efficiencywinst en multipliereffecten en dat is binnen de accountancy ongewenst. De AFM zou de ontwikkelingen rondom private equity in de sector al zorgvuldig volgen, maar binnen het ministerie van Financiën zou er nog onvoldoende aandacht aan gegeven worden. Verschillende rapporten en AFM-onderzoeken toonden de afgelopen jaren aan dat de kwaliteit van wettelijke controles onvoldoende was. In het hoofdstuk over de accountancy wordt verwezen naar de instelling van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) en de aanstelling van de beide Kwartiermakers toekomst accountancysector, die eind 2023 hun slotrapportage presenteerden.