ING

Procesfinancier en Internationaal advocatenkantoor DRRT claimt voor 158 institutionele beleggers waaronder banken, verzekeraars en vermogensbeheerders uit Europa en de Verenigde Staten ruim 600 miljoen euro bij ING omdat ze aandelen kochten zonder te zijn geïnformeerd over tekortschietende witwascontroles en de gevolgen er van.  In 2018 moest ING voor 775 miljoen euro schikken met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). 

ING is actief in 40 landen met meer dan 52.000 medewerkers, waarvan 14.838 bij ING Nederland. Het bestuur bestaat uit drie ING-leden, twee onafhankelijke leden en één directeur werkzaam bij ING. Karl Guha is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. De Indiër was tussen 2012 en eind 2022 de topman van Van Lanschot Kempen en recent werd hij nog benoemd tot adviseur bij de Nederlandse tak van Goldman Sachs. Goldman Sachs meldde half december 2023 nadien een kapitaalbelang en stemrecht van 5,04 procent in de bank.

Na een petitie en meerdere manifestaties, die eerst niets opleverden, hielden de vakbonden met succes stakingsacties bij de bank. Er volgde een loonsverhoging van 14 procent voor de laagste salarisschalen en een verhoging van 4 procent voor de hoogste. Ook kregen de medewerkers in juli 2023 eenmalig een bedrag van 2000 euro.

ING heeft in 2023 zo’n 7,3 miljard euro winst gemaakt. Er wordt dik verdiend aan de rentemarges. De 181.000 klanten betalen voor leningen fors meer rente en spaarders krijgen een schamele rente van 1,6% op het spaargeld. De bankkosten voor de rekeninghouders stijgen ondertussen ook weer. Deze rentemarge leverde ING zo’n  4 miljard euro op. Spaarders krijgen vanaf 2024 de schamele rente ook niet meer maandelijks, maar jaarlijks uitbetaald. De nieuwe voorwaarden leveren spaarders dan nog minder rente op.  De voorzieningen voor oninbare leningen daalde met 68 procent tot 86 miljoen euro. De winst per aandeel steeg 1 februari van 0,30 naar 0,45 euro. ING stelde een slotdividend voor van 0,756 euro per aandeel waarmee de totale uitkering over 2023 op 7,8 miljard euro komt. Dat bestaat voor 3,8 miljard euro uit dividend en 4 miljard euro aan aandeleninkopen.  De ING kreeg er in 2023 bij de retailbank 750.000 primaire klanten bij en heeft er daarvan nu in totaal 15,3 miljoen. Vooral in Duitsland, Spanje en Nederland groeide het aantal klanten. De hypothekenportefeuille groeide met 8 miljard euro in het afgelopen jaar en de spaargelden van klanten met meer dan 18 miljard euro, in een concurrerende markt. Zowel de retailbank als de zakenbank droegen bij aan de winstgroei.  

ING koopt voor 2,5 miljard euro eigen aandelen in. Dit programma werd op 2 november aangekondigd. Uiterlijk op 19 april wordt dit inkoopprogramma afgerond. Eind 2023 was reeds voor bijna 2 miljard euro ingekocht. 

ING Luxemburg heeft besloten om de onrendabele retailmarkt daar te verlaten. De bank wil zich richten op groei in het wholesale en private banking segment. Dat bevestigde de bank woensdag, nadat klanten van de Luxemburgse tak van ING de afgelopen weken volop screenshots deelden van een bericht waarin de bank aankondigde hun rekening te zullen sluiten. Naar verwachting worden 50.000 tot 80.000 rekeningen gesloten.

Van alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland en verdient daar ondanks alle sancties nog fors aan door de hoge rentes. Met nieuwe Russische klanten zou de bank geen zaken meer doen vanwege de invasie van Rusland in de Oekraïne. De bestaande klanten worden nog wel bediend. De bank heeft meer dan 5,8 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, ongeveer 1 procent is van de totale portefeuille. Slechts 700 miljoen euro wordt geraakt door westerse sancties.  Het bedrijf houdt het kantoor in Moskou nog wel open. In Oekraïne staat er 500 miljoen euro aan leningen uit. Voor 200 miljoen daarvan staan moederbedrijven garant. De bank sluit 69 kantoren. Daardoor gaan er 440 banen verloren. De nieuwe reorganisatie komt bovenop ingrepen die vorig jaar al waren aangekondigd. Er blijven 59 kantoren bestaan. 

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) blokkeerde zaterdag 30 december om 12.00 uur de snelweg A10 ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam. De actiegroep eist dat de bank stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. Op 2, 3, 4 en 12 april wordt het hoger beroep van Shell in de Klimaatzaak van Milieudefensie behandeld. Het beroep gaat over de vraag of Shell een juridische verplichting heeft om de wereldwijde totale CO2-uitstoot in Scope 1, 2 en 3 die het rapporteert eind 2030 met ten minste netto 45% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. De rechtbank legde een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’ op voor Scope 2 en 3. Een uitspraak wordt in de tweede helft van het jaar verwacht. In afwachting van de uitkomst van het hoger beroep neemt Shell actief stappen om aan de uitspraak te voldoen. In januari 2024 kondigde Milieudefensie aan dat het van plan is om soortgelijke juridische stappen te ondernemen tegen ING. ING wil zelf ook vanaf 2040 geen belangen meer in de olie- en gaswinning. De belangen worden vanaf 2030 afgebouwd met 35 procent. Eerder was het doel een reductie van 50 procent voor 2040, maar nu wil ING dan helemaal stoppen met fossiele brandstoffen. De investeringen in duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en wind worden juist verdrievoudigd, tot 7,5 miljard euro. Als het aan de belangenorganisatie ligt, stoten ING én de bedrijven die het financiert in 2030 nog maar de helft van de uitstoot van 2019 uit. Er gaan nog steeds miljarden van ING naar olie- en gasbedrijven, die volop investeren in nieuwe olie- en gasbronnen. Activisten van Milieudefensie en Extinction Rebellion hebben de aandeelhoudersvergadering verstoord met een protest tegen de fossiele investeringen van de bank. Daarop werd de vergadering kort stilgelegd. De politie arresteerde een van de klimaatactivisten. De activisten van Milieudefensie herhaalden telkens de vraag of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. 

Geschiedenis

ING ontstond in 1991 uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. De onderneming besloot daarna om de statutaire naam te veranderen in ING Groep N.V. ING Groep is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel, en de New York Stock Exchange. De noteringen in Parijs, Frankfurt en Zürich zijn in het voorjaar van 2009 beëindigd. De bestuursvoorzitter was sinds 2013 Ralph Hamers, maar die stapte 30 juni 2020 over naar het Zwitserse UBS waar hij eind maart 2023 ook weer kon vertrekken. Ralph Hamers en twee commissarissen werden berispt door de beroepscommissie van Tuchtrecht Banken vanwege de plannen van Hamers uit 2018 om zijn beloning met de helft te verhogen. Hamers en de commissarissen het vertrouwen in het bankwezen hebben geschaad. De drie hadden volgens de beroepscommissie een voorbeeldfunctie, en ze zijn daarin  tekortgeschoten. Hamers heeft 29 jaar bij ING gewerkt.  Hamers, die halverwege 2020  vertrok, kreeg voor zijn zes maanden werk bij de bank bijna 1,7 miljoen euro betaald. Naast zijn basissalaris van 888.100 euro in die maanden kreeg hij bijna 780.000 euro aan andere bezoldigingen. Steven van Rijswijk volgde Ralph Hamers op. Van Rijswijk was in het bestuur steeds de rechterhand van Hamers, hij had de functie van risicodirecteur. Zijn benoeming ging per 1 juli in.

Het concern ontstond feitelijk al in 1845 toen de Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade (De Nederlanden van 1845) werd opgericht. In 1863 werd de “Nationale Levensverzekering Bank” in Rotterdam opgericht, waarmee het bedrijf honderd jaar later in 1963 fuseerde. Hieruit ontstond Nationale-Nederlanden (NN). De overheid richtte in 1881 de Rijkspostspaarbank op, die in 1986 geprivatiseerde. Hieruit ontstond de Postbank met meer dan 7,5 miljoen particuliere klanten. In 1927 werd door de reorganisatie van diverse Nederlandse banken de “Nederlandsche Middenstands Bank” (NMB) opgericht. Deze bank voor middenstanders fuseerde in 1989 met de Postbank en heette tijdelijk de NMB Postbank Groep. Drie jaar later fuseerden NMB-Postbank Groep en de Nationale-Nederlanden tot de ING groep. In 1995 werd de Britse Barings Bank ingelijfd en in 1997 kwamen daar de Belgische bank Bank Brussel Lambert, de Amerikaanse verzekeraar Equitable of Iowa en de Amerikaanse zakenbank Furman Selz bij. In 1997 werd door de ING een internationale internetbank opgezet (ING Direct). ING Direct is actief in Canada, Australië, Oostenrijk, Italië, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Duitsland (ING-DiBa). In 1999 werd voor korte tijd ook de Duitse BHF-Bank overgenomen.

In 2000 nam het ING concern ReliaStar en Aetna Financial Services over en verdubbelde daarmee de activiteiten in de Verenigde Staten. Een jaar later werd ook een meerderheidsbelang in de Poolse Bank Śląski genomen alsmede het resterende belang in de Mexicaanse verzekeringsmaatschappij Seguros Comercial América. Uit duizenden gelekte documenten van het Amerikaanse FinCEN uit de jaren 2000 toto 2017 werden sindsdien zo’n 675 miljoen dollar witgewassen. Banken melden verdachte transacties met Suspicious Activity Reports (SAR) aan FinCen. Twee Nederlandse investeringsbedrijven, Schildershoven Finance BV en Tristane Capital zouden het geld uit Rusland hebben overgeboekt. De twee bedrijven gebruikten een wisseltruc met spiegelhandel in aandelen en obligaties,

Op 19 juni 2007 werd, vlak voor de crisis, voor twee miljard euro de Turkse Oyak-Bank overgenomen inclusief de 5.900 werknemers. De aankoop ging om banken die nu onderdeel zijn van ING Bank Turkije en die in die tijd deels waren geconfisqueerd door het Turkse staatsdeposito garantiefonds SDIF. Het SDIF en rekeninghouders dienen nu schadeclaims in om schadeloos te worden gesteld voor onterechte betalingen aan houders van offshore rekeningen. ING probeert de claims door te schuiven naar het pensioenfonds dat destijds de bank verkocht via een arbitrageprocedure. Het SDIF stelde de rekeninghouders voor een deel schadeloos, maar veel particulieren en bedrijven verloren een deel van hun banktegoeden. Zes banken die werden geconfisqueerd werden opgeschoond en samengevoegd onder de paraplu van Sümerbank die een jaar later werd verkocht aan Oyak Bank die op haar beurt weer in handen was van het pensioenfonds van het Turkse leger. De Turkse dochter van ING kreeg een boete in Turkije vanwege schending van mededingingsregels van 4,5 miljoen euro. ING, JPMorgan, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland, Sumitomo Mitsui Banking en Citigroup hebben volgens de Turkse toezichthouders gevoelige informatie over leningen onrechtmatig gedeeld.

Als gevolg van de kredietcrisis daalde de koers van het aandeel op vrijdag 17 oktober 2008 meer dan 27% en er was een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid van 10 miljard euro nodig om de bank te redden. De overheid werd hierdoor eigenaar van een miljard kernkapitaaleffecten. In 2009 werden de Postbank en de ING Bank samengevoegd tot de ING waarna alle niet-kernactiviteiten (verplicht) werden afgestoten en te gelde werden gemaakt. ING werd eind 2008 dus overgenomen door de Nederlandse staat, omdat de ‘systeembank’ anders failliet zou zijn gegaan en pas in april 2016 werden de laatste aandelen verkocht. Staatsbank ING heeft ondertussen in de periode 2010-2016 structureel de eigen wetten overtreden en zich schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten. In die periode waren onder andere premier Kok, Lodewijk de Waal en Peter Elverding commissarissen van de bank en zij waren samen met president-commissaris Jeroen van der Veer de eindverantwoordelijken bij de bank. Dijsselbloem was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte II en was verbaasd over de vele malversaties die onder zijn ministerschap blijken te hebben plaatsgevonden. De huidige minister van Financiën Wopke Hoekstra informeerde bij ING bestuurder Hans Wijers waarom de ING voor 775 miljoen euro strafvervolging afkocht. (100 miljoen hiervan is vanwege het verkrijgen van wederrechtelijk verkregen voordeel). Ex minister van Economische Zaken Hans Wijers moest samen met Jan Peter Balkenende in 2017 bij ING het puin ruimen dat Jeroen van der Veer met medeweten van Ernst en Young accountants had achtergelaten. Hij heeft het aantal compliance medewerkers dat zich bij de bank bezighoudt met het naleven van wet- en regelgeving vanwege het gebrekkige toezicht meteen verhoogd van 150 naar 450. Verantwoordelijk financieel directeur Koos Timmermans moest vertrekken vanwege de publieke ophef die was ontstaan nadat de schikking bekend werd. De Nederlandse Bank plaatste ING onder verscherpt toezicht.

ING moest reorganiseren en zevenduizend medewerkers afvloeien om  zo een schikking te kunnen betalen van 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij toezicht op witwaspraktijken. Behalve duizenden banen in Nederland en België werden ook de vestigingen in andere landen hierbij betrokken. Bestuurder Patrick Flynn vertrok (cfo) en Wilfred Nagel (cfo) ging met pensioen.

Ook ING België moest vanwege de reorganisatie ongeveer 3000 werknemers ontslaan en had hiervoor 615 miljoen euro gereserveerd. Een deel van de regeling zou door de Belgische overheid worden gefinancierd. Zo’n 1500 Belgische ING werknemers van 55-plus mochten gebruik maken van een vertrekregeling. Werknemers, die geboren zijn voor 1963 en minstens tien dienstjaren hebben kregen 60 tot 80% van hun laatste loon uitgekeerd. De werknemers mochten daarna niet voor een concurrent gaan werken, maar konden wel elke andere baan aannemen zonder de uitkering te verliezen.ING België sluit alsnog de meeste Record Bankfilialen, zodat er ongeveer vijftig van de 536 overblijven. ING meldde eerder het aantal kantoren terug te willen brengen van 1245 naar 650. Record Bank ontstond in januari 2001 na de fusie van Record Bank (het voormalige SEFB), Dipo Spaarbank, De Vaderlandsche Spaarbank (voorheen een dochter van De Vaderlandsche Verzekeringen) en Sodefina, een kredietmaatschappij die ook dochter was van De Vaderlandsche Verzekeringen. Record Bank is een 100% dochtermaatschappij van de ING België met zetels in Evere, Gent en Luik. In april 2003 nam Record Bank de spaarbank Westkrediet over. In mei 2004 AGF Belgium Bank en in 2005 Mercator Bank. Ook Eural werd overgenomen van Dexia. Record Bank is de op twee na grootste retailbank in België met ruim 800.000 klanten, 650 filialen en een netwerk van 500 zelfstandige bankagenten en evenveel onafhankelijke kredietmakelaars. In oktober 2016 maakte ING de reorganisatie bekend. De Record Bank fuseert met ING België. De overname van Record Bank door ING werd juridisch op 1 april 2018 doorgevoerd. Klanten van Record Bank werden automatisch klant van ING. De praktische overheveling van rekeningen naar de nieuwe bank duurde nog tot eind juni. Een laatste poging van een groep bankagenten om de integratie te blokkeren mislukte.


Qatar

ING verstrekt al jaren leningen aan Qatar National Bank en helpt de Qatarese bank met internationale obligatie-emissies. QNB gebruikt die financiële middelen voor het bekostigen van allerlei projecten en bedrijven in Qatar die direct en indirect met het WK voetbal te maken hebben. Profundo deed onderzoek naar de activiteiten van Nederlandse bedrijven in Qatar in de aanloop naar het WK voetbal. Daaruit bleek dat 38 Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij bouwprojecten in Qatar en dat minimaal negentien Nederlandse pensioenfondsen beleggen in staatsobligaties van Qatar.

Die intensieve betrokkenheid bij Qatar en het komende WK staat op gespannen voet met de reputatie van Qatar en de omvangrijke schendingen van de arbeidsrechten bij de bouw van de WK-infrastructuur en de stadions. ING noemde die in 2014 “zorgwekkend” nadat was gebleken dat de bank bedrijven financierde die verantwoordelijk waren voor de arbeidsrechtenschendingen.

Wirecard

Staatsbanken ING en ABN AMRO hadden elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het omgevallen Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker Wirecard dat vlak voor het faillissement werd leeggehaald. Mogelijk is 1 miljard dollar naar schimmige partners doorgespeeld. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude. Volgens Financial Time gaf Wirecard ongedekte leningen aan bedrijven die bedoeld waren als vooruitbetalingen aan verkopers die hun betalingen door de Aziatische partners van Wirecard lieten verwerken. De uitstroom van geld versnelde voorafgaand aan het faillissement in juni. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is. Toen was KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd. Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft Ernst en Young bij de rechtbank in Stuttgart gedagvaard voor haar rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard en eist eist schadevergoedingen voor beleggers. In april verklaarde Wirecard-ceo en grootaandeelhouder Markus Braun openlijk dat EY de jaarrekening in juni ging goedkeuren en dit werd door EY niet tegengesproken of gecorrigeerd, waardoor investeerders op het verkeerde been werden gezet. Bovendien zijn er twijfels over de juistheid van de controle van eerdere jaarrekeningen van Wirecard door EY. Directeur Marsalek is werkzaam voor Russische en Libische inlichtingendiensten,.

HES Hartel Tank Terminal

De nog in aanbouw zijnde HES Hartel Tank Terminal in de Rotterdamse haven is 9 januari 2023 failliet verklaard na  een jaren durende opeen­stapeling van tegenslagen. Sinds december 2022 was het bedrijf in surseance. De coronapandemie en een brand vertraagden de bouw en de kosten hierdoor. Het bedrijf kondigde de aanleg van de nieuwe terminal op de Maasvlakte in 2017 aan. Op het terrein van 27 hectare hadden 52 tanks moeten verrijzen voor de overslag van olieproducten en biobrandstoffen. Daarmee was een investering gemoeid zijn van enkele honderden miljoenen euro’s. Eigenlijk had de terminal eind 2019 al klaar moeten zijn. Olie- en gasconcern BP, eigenaar van een nabijgelegen raffinaderij had al een langjarig contract gesloten voor het gebruik van de terminal.  Ruim zestig medewerkers verliezen hun baan. De terminal  stond los van andere activiteiten, waardoor het faillissement geen gevolgen heeft voor medewerkers die elders bij HES werken. Het bedrijf liet ING bank en Rabobank en andere schuldenaren achter met ongeveer 800 miljoen euro schuld.

Payvision

De overname van betaalplatform Payvision, die jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie bleek te bedienen en betrokken was bij witwassen kostte de bank bijna tweehonderd miljoen euro nadat het voor een symbolisch bedrag van 1 euro weer moest worden terug verkocht.  Inmiddels voert Payvision geen activiteiten meer uit. ING heeft de activiteiten gestaakt. Bij de overname noemde toenmalig ceo Ralph Hamers de fintech nog ’zeer strategisch’, terwijl de fintech onderneming al jaren op de radar van de Amerikaanse witwaswaakhond FinCEN en verschillende Amerikaanse banken stond, vanwege de verwerking van verdachte transacties en het bedienen van klanten die niet in het reguliere bankencircuit terecht konden. Hamers wordt strafrechtelijk vervolgd voor de witwasaffaire. Het hof oordeelde dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd gedaan om het toezicht te verbeteren. Hamers heeft daardoor bewust de kans aanvaard dat er ‘verboden gedragingen’ zouden komen. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd, maar er ‘voldoende aanknopingspunten zijn voor een succesvolle vervolging’. Het uiteindelijke oordeel is voorbehouden aan de strafrechter. De bank heeft hard gewerkt aan het terugdringen van de risico’s bij Payvision en van een groot aantal klanten uit de porno en gokwereld werd afscheid genomen en de koper krijgt kosteloos een geschoonde onderneming terug. ING heeft in 2018 Payvision overgenomen. Het is onduidelijk of ING op de hoogte was van deze zaak bij de overname in 2018. De bank zelf zegt van niet. Bedrogen beleggers verenigd in claimstichting Efri eisen minstens 14 miljoen euro  en wordt ernstige nalatigheid bij klantcontroles verweten. Payvision werd in 2018 door Rudolf Booker voor 375 miljoen euro verkocht aan ING. Dat bedrag moest worden afgeschreven.


De nieuwe topman van ING, Steven van Rijswijk, kreeg voor de laatste zes maanden van 2020 880.100 euro als basisloon. Daarnaast kreeg hij 242.000 euro aan andere beloningen. Van Rijswijk was risicodirecteur. Twee jaar geleden kreeg Hamers ongeveer 2 miljoen euro. Een jaar daarvoor was er nog veel ophef toen de raad van commissarissen van de bank Hamers’ totale beloning fors wilde verhogen naar zo’n 3 miljoen euro. Volgens ING was de maatregel bedoeld om het salaris aan de top concurrerend en marktconform te houden. Maar na felle reacties in de politiek en samenleving zag de bank van het plan af. Hamers gaf leiding aan de bank toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Hamers stapte in de loop van 2020 over van ING naar het Zwitserse UBS. In de vier maanden dat hij daar werkte, verdiende hij bijna 3,8 miljoen euro. Hamers trad in september toe tot het bestuur van de Zwitserse bank en had tot april 2023 de leiding bij UBS. Hamers werd opgevolgd door de Zwitser Sergio Ermotti, die voor Hamers ook al negen jaar de leiding had. Hamers bleef nog wel aan als adviseur tijdens de overgangsperiode.


De Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend als eerste stap om een tuchtrechtelijke vervolging in te kunnen stellen tegen de bankiers zelf. De stichting wil van ING weten of de strafbare feiten ook hebben plaatsgevonden na 1 april 2015, toen de bankiers eed in Nederland van kracht werd en wil daarna een formeel tuchtrechtelijk onderzoek starten om de bankiers te kunnen veroordelen. Intussen loopt ook in België een soortgelijk onderzoek. De Nationale Bank van België (NBB) gaat na of ING België voldoende maatregelen heeft genomen om witwassen tegen te gaan. Het onderzoek ontstond vanwege het feit dat ING België nog zeer recentelijk ook bankrekeningen leverde voor postbus vennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat ING zich in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2016 in Nederland schuldig heeft gemaakt aan overtreding van een aantal bepalingen van de Wwft, meermalen gepleegd terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt. Ook heeft de ING zich in deze periode meerdere malen schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. De verantwoordelijkheid voor naleving van de Wwft was belegd bij de onderdelen ‘business’, ‘compliance’ en de interne audit dienst ‘CAS’. ING NL heeft de gemaakte fouten publiekelijk erkent en betreurt en heeft vanwege het strafrechtelijk onderzoek de kwestie intern zelf onderzocht en de uitkomsten gemeld bij het OM. ING NL heeft toegezegd om het OM actief in de gelegenheid te blijven stellen om verder onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten voortkomend uit tekortkomingen van het FEC CDD beleid. Gezien deze redenen is een transactie volgens het OM effectiever dan een rechtsgang. Saillant detail is dat minister van Justitie Grapperhaus voor zijn ministerschap werkte bij advocatenkantoor Allen & Overy van ING die de bank heeft begeleid bij het bereiken van de schikking met het OM. DNB accepteerde ook zonder nacontrole de uitkomsten van het onderzoek dat advocatenbureau Stibbe uitvoerde in opdracht van ING. De conclusie van dit eigen onderzoek was, dat niemand binnen de bank actief of verwijtbaar beleid heeft gevoerd dat leidde tot de tekortschietende controles. De ING kreeg onlangs ook een boete van 5 miljoen dollar van de beurs in New York omdat de bank jarenlang de regels heeft overtreden bij de handel in American Depositary Receipts (ADR’s), aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven die zijn genoteerd in New York. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en de ambtelijke top van zijn ministerie hebben de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op de witwasaffaire bij ING geregisseerd, zo bleek achteraf.

De Russische miljardair Roman Abramovich gebruikte bankrekeningen van ING om geld tussen offshorebedrijven weg te sluizen. Abramovich, de investeerder van de voetbalclub Chelsea, zou honderden miljoen hebben overgeboekt tussen zijn bedrijven op de belastingparadijzen Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Deutsche Bank, die een deel van de dollartransacties voor ING afhandelde, zette in 2016 en 2017 al vraagtekens bij een afschrijving van vele tientallen miljoenen van de rekening van een bedrijf van Abramovich in Nederland, naar de rekening van een ander bedrijf van hem, op dezelfde dag, ook bij ING. Het zou gaan om meer dan 1 miljard dollar. Abramovich woont niet in Nederland en heeft er voor zover bekend geen bezittingen of bedrijven.

ING heeft grote delen van een wet geschreven die banken een belangrijk fiscaal voordeel gaf bij het verstrekken van zeer risicovolle obligaties. De ING-top paste de concept wettekst aan en de minister nam destijds vrijwel alles over. Volgens het ministerie van Financiën had ING niet meegeschreven. Maar was deze slechts geconsulteerd. Met ingewikkelde en risicovolle coco obligaties kunnen bedrijven geld ophalen, maar als het bedrijf vervolgens in de problemen komt vervalt de obligatie. Dat betekent dat de geldschieter dan zijn inleg kwijt is en de schrijver van de obligatie het geld inneemt. Daartegenover staat dat de uitlenende partij een zeer royale rente krijgt om het risico te compenseren. Omdat in geval van nood het uitgeleende geld “ingenomen” kan worden door het bedrijf dat de coco uitgeeft mag het bedrag als eigen vermogen meegerekend worden. Daarmee is het product extra interessant voor banken, omdat zij sinds de crisis hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden. De banken wilden graag dat de rente op deze leningen aftrekbaar werd van de belasting. De bank stapte naar het kabinet om dit mogelijk te maken, “anders zou de kredietverlening daaronder lijden”. Hoewel ook ambtenaren van Financiën de belastingwetswijziging als staatssteun zien, staat in de concept wettekst toch dat de wet alleen geldt voor financiële instellingen. ABN-baas Gerrit Zalm werd vervolgens verzocht om de woorden “financiële instellingen” uit de tekst te krijgen. Uiteindelijk verzon ING een formulering en stuurt de gewijzigde wet naar het ministerie die door de minister werd overgenomen.

ING bediende via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden. Tussen januari 2011 en oktober 2014 werd 20,8 miljard dollar aan steekpenningen vanuit Rusland witgewassen via 5.140 bedrijfsaccounts bij 732 buitenlandse banken in 96 landen. Het netwerk bevatte 21 niet traceerbare bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Nieuw Zeeland. Russische bedrijven sluisden hun geld Rusland uit door een schuldbekentenis op te maken en deze te laten bekrachtigen en innen door een Moldavische rechter bij de Moldindconbank in Moldavie(republiek in zuid-oost europa) en Trasta Komercbanka in Litouwen. De bedrijven hadden bij dezelfde bank hun rekeningen. De HSBC sluisde 545 miljoen dollar door via een tak van de bank in Hong Kong. 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen. Uit ruim 1,3 miljoen gelekte banktransacties, e-mails en contracten van de inmiddels gesloten banken Snoras AB en Ukio Bankas bleek dat de Russische Troika Bank miljarden aan Russisch geld via Litouwen naar banken in West-Europa sluisde. Ook bankrekeningen van ING en ABN AMRO werden gebruikt transacties ter hoogte van ruim 190 miljoen euro. Het geld was afkomstig van grote fraudezaken die door de Troika werden vermengd met privévermogens van vooraanstaande Russische politici en oligarchen.

Stella Fietsen

ING geeft na de leningen Stela uitstel van de lopende convenanten. Er werden nieuwe en nieuwe afspraken met ING met betrekking tot minimumniveaus voor het bruto bedrijfsresultaat en de solvabiliteitsratio. De bankschulden zijn in één jaar vervijfvoudigd, naar ruim 35 miljoen euro. DM Equity Partners werd opgericht door Rob ten Heggeler, Ben Mandemakers. Het investeringsteam wordt aangestuurd door Rob ten Heggeler en bestaat verder uit Joost Pape, Arjo Stammes, Tim van Rooijen en Sander Anker. Het team heeft meer dan 60 jaar ondernemerservaring in combinatie met private equity, fusies en overnames en financiering in uiteenlopende sectoren. Ben Mandemakers en Jeroen Maan hebben ook zitting in het investment committee. De investeringsmaatschappij investeerde behalve in keukens ook in Stella fietsen, Optisport, Spice Investments, de Norma group, etc. DM is eigenaar van diverse gerenommeerde modemerken zoal McGregorSpice investments funds van DM Equity heeft een belang van 5,6 % in Renewi.  Investeringsmaatscahppij Macquarii is bereid omgerekend zo’n 737 miljoen euro te betalen voor de hele onderneming. Stella fietsen is sinds kort voor 60% eigendom. Oprichter Daan van Renselaar vertrok na 12 jaar. Stella bleef met een enorme voorraad e-bikes zitten die eind 2022 tegen dumpprijzen moesten worden verkocht om het bedrijf niet ten onder te laten gaan. Het bedrijf moet in 2023 voor de 2e keer reorganiseren, 15 fte schrappen en 3 servicelocaties sluiten. De kosten moeten zo’n 10% worden teruggebracht om te kunnen overleven. Bij Stella werken 450 medewerkers.  DMEP stak 13 miljoen euro in Stella. Dmep Inv – I B.V. opereert binnen de industrie Financiële holdings. Het bedrijf is opgericht in 2017. Het hoofdkantoor is gevestigd op Schiphol Boulevard 373, 1118 BJ, Schiphol. Het KVK-nummer voor Dmep Inv – I B.V. is 68709668, met het Safe-nummer NL04517321. Al is Stella het bekendste merk onder de elektrische fietsen, het is niet de marktleider. Deze plek is vergeven aan Gazelle. Stella heeft 13 procent van de markt en Gazelle 19 procent. Sparta heeft 11 procent. Bij Stella zijn in het verleden grote fouten gemaakt in de berekening en afdracht van btw. In 2022 bedroeg het verlies al 18,9 miljoen euro, maar daarnaast moet het concern, zo blijkt nu nog 2 miljoen euro aan achterstallige omzetbelasting betalen. De voorgaande jaren werd de boekhouding gecontroleerd door het middelgrote kantoor De Jong & Laan maar deze maakte in de berekening en afdracht van omzetbelasting grote fouten. Dat heeft geleid tot een herziening, in de vorm van een aanvullende btw-afdracht. Door deze btw-correcties valt het resultaat over 2021 aanmerkelijk lager uit. De oorspronkelijk gemelde winst verdampt in zijn geheel door de correctie van 2,7 mliljoen euro. Over 2022 is het bedrag aan te betalen omzetbelasting meer dan verdubbeld, naar €8,8 mln waardoor het verlies over 2022 uitkomt op 18,9 miljoen euro, ondanks een omzet van 133,2 miljoen euro. Ook is gebleken dat de huurverplichtingen van Stella bijna verdrievoudigd zijn, naar 12,3 miljoen euro. Het resultaat is negatief eigen vermogen 4,8 miljoen euro. Om de financiële problemen op te lossen krijgt Stellat 8 miljoen euro aan leningen van aandeelhouders Daren Wilka, een vennootschap van Stella-oprichters Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp en investeringsmaatschappij DMEP. Daarnaast hebben de aandeelhouders nog eens 5 miljoen euro verstrekt. In december werd het concern volledig overgenomen door DMEP. Maar op het moment dat de leningen werden verstrekt, had Mandemakers een minderheidsbelang van 35%. Het terugbetalen van de leningen mag pas als het concern de rekening-courantschuld bij ING volledig heeft afgelost. 

De Unlimited Footwear Group (UFG)

Ook handelend onder de naam The Heritage Footwear Company uit Waalwijk had sinds 16 februari 2024 surseance van betaling maar ging alsnog op 27 februari failliet. 180 werknemers verliezen hun baan en crediteuren blijven achter met 30 miljoen euro schuld. Ook 18 dochterondernemingen waaronder Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Next Level Brands B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V., Rehab  en Hawick 1874 B.V. vallen onder het faillissement, maar Nubikk kocht de aandelen terug en ging zelfstandig verder.. Op 14 mei zou worden besloten over een reddingsplan, maar dat mislukte al bij de start. De website van Unlimited Footwear Group van alle merken die onder de groep vallen, zoals Bullboxer, Rehab, Nubikk, Gaastra, Braend, Levi’s, GAP en Supertrash, staan al op non-actief. De rechtbank van Breda heeft de heer H.J. Alberts als curator aangesteld.  Het concern produceerde huismerken voor onder andere de Deichmann-groep, de eigenaar van VanHaren. Tot 2019 had UFG ook belangen in de Nederlandse schoenenketens Invito en Le Ballon. ABN AMRO en ING staken 30 miljoen euro in het failliete concern.

VimpelCom

VimpelCom is een joint venture van het Noorse Telenor en de Russische Alfa Group en is een van de grootste telecombedrijven ter wereld met een netwerk van 222 miljoen klanten in onder meer Rusland, Italië en Afrikaanse en Aziatische landen. In 2007 kocht de Gibraltese brievenbusfirma Takilant Ltd. van de presidentsdochter, 33,3 procent van de aandelen van een dochterbedrijf van VimpelCom voor 20 miljoen dollar. In 2009 kocht VimpelCom de aandelen weer terug voor 57,5 miljoen dollar. In 2007 betaalde Watertrail Industries Ltd., een dochteronderneming van VimpelCom 25 miljoen dollar aan Takilant. In 2011 betaalde Watertrail Industries Ltd. nog eens 30 miljoen dollar aan Takilant. Ook het Zweeds Finse Teliasonera en het Russische MTS worden verdacht van corruptie met Takilant. Ook deze geldstromen liepen via de ING, Fortis, ATB en Svenska Handelsbanen. Teliasonera betaalde ook 220 miljoen via een derdenrekening van advocatenkantoor Houthoff Buruma, die het weer doorstortte naar Fortuis, die het weer doorsluisde naar Takilant in Gibraltar. Begin 2017 is de naam gewijzigd in VEON en is het bedrijf de op vijf na grootste mobiele netwerkoperator in de wereld. Enkele merken van VimpelCom zijn Beeline, Kyivstar, Wind, Djezzy en Mobilink. Het bedrijf ontstond in 2009 als fusie tussen het Russische OJSC VimpelCom. VEON heeft een omzet van circa 8,9 miljard waarvan het meeste wordt gerealiseerd in Rusland, Pakistan, Algerije en Italië. VimpelCom had al een notering aan de Nasdaq, veranderde de naam in VEON en kreeg ook een notering op Beursplein 5. ING heeft ook smeergeldbetalingen van Telecombedrijf Vimpelcom overgeboekt aan Gulnara Karimova, zonder dit aan de autoriteiten te melden. Ook accountantskantoor EY verzweeg deze transacties. Het bedrijf had ruim 100 miljoen euro aan steekpenningen aan de dochter van de Oezbeekse leider Karimov betaald om toegang te krijgen tot de lokale telefoniemarkt en het verkrijgen van 3G- en 4G-licenties. Karimova zorgde er voor dat Vimpelcom de afgelopen tien jaar meer dan 2,25 miljard euro omzette in Oezbekistan. Volgens onderzoek ontving Karimova in totaal meer dan 1 miljard dollar aan smeergeld. De vrouw heeft na het bekend worden van de corruptiezaak huisarrest in de hoofdstad Tasjkent. De Fiod heeft al in maart 2016 een inval en onderzoek bij ING naar de affaire gedaan. VimpelCom zelf schikte de zaak voor 795 miljoen met de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. Het Russische VimpelCom vestigde zich in 2010 in Amsterdam vanwege het gunstige belastingklimaat en is genoteerd aan de beurs in New York, waardoor ook de Amerikanen tot vervolging konden overgaan. De smeergeldbetalingen vonden plaats tussen januari 2006 en oktober 2011. Henk van Dalen was van september 2010 tot november 2013 financieel directeur van VimpelCom en in die periode werd op 19 oktober 2011 nog 30 miljoen dollar aan smeergeld betaald. Van Dalen is nu commissaris bij Rabobank, Avebe, Macintosh, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Evides, lid van de raad van toezicht bij het Erasmus Medisch Centrum en eerder ook directeur bij chemieconcern DSM en postbedrijf TNT. In 2015 werd op het vliegveld van Oslo de Noorse Jo Lunder, een oud-collega van hem gearresteerd wegens betrokkenheid bij de corruptie. Het Russische VimpelCom vestigde zich in 2010 in Amsterdam vanwege het gunstige belastingklimaat en is genoteerd aan de beurs in New York, waardoor ook de Amerikanen tot vervolging konden overgaan. De smeergeldbetalingen vonden plaats tussen januari 2006 en oktober 2011. Henk van Dalen was van september 2010 tot november 2013 financieel directeur van VimpelCom en in die periode werd op 19 oktober 2011 nog 30 miljoen dollar betaald. Van Dalen is nu commissaris bij Rabobank, Avebe, Macintosh, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Evides, lid van de raad van toezicht bij het Erasmus Medisch Centrum en eerder ook directeur bij chemieconcern DSM en postbedrijf TNT. In 2015 werd op het vliegveld van Oslo de Noorse Jo Lunder, een oud-collega van hem gearresteerd wegens betrokkenheid bij de corruptie.

Een bedrijf op Curaçao heeft vier jaar lang via ING Nederland vele miljoenen euro’s witgewassen voor derden. Deze bankrekening werd van 2010 tot en met 2014 gevoed met ongeveer € 150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen. Een andere bank en dienstverleners hadden dit Curaçaose bedrijf al langer in het vizier, die andere bank stelde in dit verband ook vragen hierover aan ING NL. Pas op 1 augustus 2013 werd een eerste melding bij de FIU ontvangen van ING NL, dit was dus ruim 3 jaar de eerste alert uit juli 2010. Uiteindelijk zette ING NL in augustus 2014 het exit traject in voor deze cliënt en werd kort na 1 januari 2015 daadwerkelijk de relatie beëindigd.

Een eenmanszaak hield zich vanuit Suriname in de jaren 2013 tot en met 2015 bezig met witwassen via een ING rekening. De eenmanszaak was alleen op papier een handelaar in bouwmaterialen. Klanten konden eenvoudig hun zwarte geld witwassen via 15 mobiele pin terminals. ING verrichte nauwelijks onderzoek naar het bedrijf. De totale omvang van de transacties van deze eenmanszaak die op de bankrekening hebben plaatsgevonden sinds 2013 bedraagt ruim € 9 miljoen. In april 2015 blokkeerde ING NL de pinautomaten. Op 15 september 2015 informeerde ING NL de cliënt dat er geen transacties meer plaatsvonden op de rekening sinds eind april 2015, dat de pinautomaten niet meer zouden worden geactiveerd en vroeg of de cliënt de rekening wenste te behouden. De cliënt verzocht vervolgens om beëindiging van de rekening, die vervolgens op 18 september 2015 daadwerkelijk werd opgeheven.

Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat meer dan 1 miljard dollar van het Maleisisch staatsinvesteringsfonds MDB is weggesluisd naar de ING privérekeningen van de premier van Maleisië, Najib Razak. De verdachten maakten gebruik van buitenlandse constructies en fraude om geld wit te wassen, waarbij grote sommen geld werden overgemaakt via de ING Bank in Nederland en de Antilliaanse beleggingsfondsen Enterprise Emerging Markets Fund en Cistenique Investment Fund. Ook bij banken in vijf andere landen loopt een strafrechtelijk onderzoek naar deze corruptie. De Wall Street Journal publiceerde de zaak al in 2015. Razak beweerde dat het geld legale politieke donaties van een Saoedische prins zouden zijn geweest. In 2012 werd via de Nederlandse trustorganisatie Citco 463 miljoen dollar overgemaakt naar de Nederlandse ING-rekeningen van de twee beleggingsfondsen waarna het geld werd doorgesluisd naar een vennootschap met de naam Blackstone. In 2013 werd opnieuw 945 miljoen dollar direct uit het Maleisische fonds gestort op ING-rekeningen waarvan een groot deel werd doorgestort naar de vennootschap Tanore Finance Corp van Razak.

Twee ondernemingen die op papier importeur en handelaar in groenten en fruit uit Zuid-Amerika waren, bleken een dekmantel De FIOD constateerde tijdens het onderzoek dat ING NL een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar van de ondernemingen in het CDD-dossier van de cliënt niet beschikbaar had. De gemachtigde voor de rekening bleek een bij de ING NL bekende failliete persoon te zijn. Op de bankrekening vonden vanaf de opening van de rekening veel en hoge contante stortingen plaats waaronder ook stortingen in biljetten van  500 euro. In totaal vonden tot en met januari 2015 negentig contante stortingen plaats voor in totaal € 343.035. Het transactiemonitoringssysteem leverde ten aanzien van de cliënt niet één witwassignaal (alert) op bij ING NL. Op de rekening van het andere bedrijf vonden vanaf september 2014 tot en met februari 2015 in totaal 41 (hoge) contante stortingen plaats voor in totaal € 164.530. Het grootste deel (95%) van de stortingen werd verricht nádat de hierboven genoemde failliete persoon gevolmachtigde is geworden op de bankrekening. De relatie met de ondernemingen werd eind mei en juni 2015 beëindigd. Uit het strafrechtelijk onderzoek naar deze zaken is gebleken dat het cliëntenonderzoek dat ING NL moest uitvoeren bij het accepteren van cliënten op structurele basis niet of onvoldoende werd gedaan. Dit uitte zich bij een deel van de cliënten in onvolledige of ontbrekende CDD-dossiers. De tekortkomingen op het gebied van CDD-dossiers zijn voor de periode van 2010 tot en met 2016 vastgesteld. Zo ontbraken bijvoorbeeld identificatie- en verificatiegegevens van cliënten en hun UBO’s, waaronder mogelijk ook PEP’s en was ING NL niet, of niet voldoende, op de hoogte van de activiteiten van haar cliënten.


Ook in Italië ging het mis en moest er voor 30 miljoen geschikt worden. De bank moest met de Italiaanse centrale bank in gesprek over maatregelen om witwassen via de bank tegen te gaan. Zolang die gesprekken met de toezichthouder liepen was er een klanten stop. Justitie deed ondertussen onderzoek op verzoek van autoriteiten uit verschillende Europese landen, waaronder Duitsland. Geld dat tussen 2016 en 2018 werd gestolen door middel van oplichtingspraktijken via online bankrekeningen kwam terecht op rekeningen bij ING in Milaan. De Italiaanse toezichthouder stelde vast dat de bank tekortschoot bij de controles op witwassen. Journalisten ontdekten bovendien dat zowel de Poolse als de Belgische tak van de bank jarenlang een rol speelden in het wegsluizen van verdacht geld.


Ook de Franse bankentoezichthouder legde de Franse tak van ING in 2021 een boete op van 3 miljoen euro voor de periode rond 2019. De bank had de controlemechanismes voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering destijds niet op orde, blijkt uit documenten van de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). De ACPR begon het onderzoek naar ING op 5 september 2018


Sergej Leonidovitsj Magnitski was een Russische advocaat die werkte voor Bill Browder. Hij kwam in 2009 in een gevangeniscel om het leven nadat hij een grootscheepse belastingfraude aan het licht had gebracht. Magnitski, die als advocaat voor Firestone Duncan werkte voor Browder en toonde de betrokkenheid van belastingambtenaren, politiefunctionarissen, justitiemedewerkers en maffiabazen aan. Magnitski deed hiervan aangifte, maar in plaats van dat de verdachten werden opgepakt, werd hij zelf gearresteerd op verdenking van corruptie en samenzwering met Hermitage. Hij werd onder druk gezet om tegen Hermitage te getuigen en zijn aanklachten tegen Russische overheidsfunctionarissen te laten vallen, maar weigerde dit. Magnitski zat elf maanden in zeer slechte omstandigheden en zonder medische verzorging in voorarrest in Moskou en overleed na martelingen in zijn Russische cel waar hij met knuppels werd doodgeslagen. Bill Browder voert sindsdien campagne om corruptie in Rusland aan de kaak te stellen. Hij zette het Amerikaanse Congres ertoe aan om in 2012 de Magnitski-wet aan te nemen, die sancties bevat tegen corrupte Russische functionarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Magnitski. De wet bevatte sancties tegen achttien corrupte functionarissen die verantwoordelijk werden gehouden voor Magnitski’s dood. Zij mogen de VS niet meer in en mogen geen Amerikaanse bankrekeningen gebruiken. De Magnitski-wet werd later verbreed tot andere corrupte functionarissen en andere Russen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen. Na de VS werden ook in Groot-Brittannië, Canda en andere landen Magnitski-wetten aangenomen. Het Europees Parlement zette 30 Russen op een zwarte lijst. Als tegenoffensief beweert Rusland dat juist Browder een internationale misdaadbende leidt en dat hij opdracht heeft gegeven tot vergiftiging van vier advocaten, onder wie Magnitski. Al zijn bedrijven werden geconfisqueerd, onderhands verhandeld en te gelde gemaakt. In 2017 veroordeelde een Russische rechtbank Browder bij verstek tot 9 jaar gevangenisstraf. Browder werd op Russisch verzoek in Spanje aangehouden, maar door tussenkomst van de chef van Interpol in Frankrijk kwam hij nog dezelfde dag vrij. Rusland diende al zes keer eerder een uitleveringsverzoek tegen hem in bij Interpol. De in 1964 geboren Browder is een Amerikaanse econoom met joods-Russische wortels die in 1996 het investeringsfonds Hermitage Capital oprichtte, met het doel te investeren in Rusland. Hij werd aandeelhouder in topbedrijven als Gazprom en Rosneft en ontwikkelde zich met succes tot de grootste buitenlandse investeerder in Rusland. Om de Amerikaanse belastingen te ontwijken, gaf hij in 1998 zijn Amerikaanse staatsburgerschap op en nam de Britse nationaliteit aan. In Moskou vonden gewelddadige politie-invallen plaats bij Hermitage en bij het advocatenkantoor Firestone Duncan, dat voor Hermitage Capital werkte. Er werden documenten meegenomen die later werden gebruikt om dochterbedrijven van Hermitage te veroordelen tot miljoenenboetes. Ook gebruikten de nieuwe eigenaars de stukken om voor honderden miljoenen aan belastinggelden in handen te krijgen en naar het buitenland weg te sluizen. De dood van Magnitski maakte Browder tot een strijder voor de mensenrechten en hij wil dat iedereen die profiteerde van de misdaad waarbij Magnitski is vermoord voor de rechter komt. Een deel van het verdwenen geld (8 miljoen euro) is volgens Browder door witwaspraktijken bij ING, ABN AMRO en Rabobank in Nederland opgedoken. Het witwassen begon via het filiaal van Danske Bank in Estland. Een groot aantal witwasbedrijven uit belastingparadijzen als Belize en de Britse Maagdeneilanden had daar rekeningen. Volgens Browder zijn behalve de Nederlandse banken ook een aantal Nederlandse bedrijven betrokken bij het witwassen van ruim 8 miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak en hij deed ook aangifte tegen de banken. Kledingbedrijf Mexx en bloemen (Mark Flowers), fruit en groentebedrijven werden betaald met het verduisterde geld. De band Within Tempation werd zonder hun medeweten ook betaald vanuit Estland nadat ze in Rusland hadden opgetreden. Mark Flowers bleek naast voor bloemen ook betaald te worden voor bouwmaterialen. De ongebruikelijke transacties werden door de Nederlandse banken en de ING ondanks een meldingsplicht niet gemeld.


De FIOD heeft nog zicht op meerdere soortgelijke signalen afkomstig uit strafrechtelijke onderzoeken of uit de media. Deze signalen zijn niet in detail onderzocht, maar bevestigen het al bestaande beeld van een tekortschietend ING NL bij de uitvoering van het FEC CDD beleid en de daarmee gepaard gaande risico’s op witwassen door cliënten. ING NL heeft structureel de wet overtreden en zich schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten. Het OM is van oordeel dat dit om meerdere redenen als zeer ernstig te kwalificeren valt. Door de jaren heen is ING NL door verschillende externe instanties, te weten DNB en de Europese Centrale Bank (hierna ECB), gewezen op tekortkomingen en op risico’s in de uitvoering van haar FEC CDD beleid. Ook intern is er op meerdere momenten geconstateerd dat volstrekt onvoldoende uitvoering werd gegeven aan het vereiste FEC CDD beleid. Al deze signalen leidden echter niet tot wezenlijke veranderingen. Er zijn weliswaar op onderdelen interne herstelprojecten opgestart en uitgevoerd door ING NL, deze hebben evenwel nimmer geleid tot het in voldoende mate compliant worden met de Wwft verplichtingen. Verantwoordelijk bestuursvoorzitter Ralph Hamers heeft maatregelen getroffen tegen een tiental medewerkers. De maatregelen variëren van het uit functie zetten, tot het schrappen van bonussen. Van deze medewerkers mocht verwacht worden dat ze meer zouden hebben moeten doen tegen financiële criminaliteit door klanten. Hamers en de andere leden van de Raad van Bestuur zien zelf ook af van hun bonus dit jaar. Het OM heeft volgens ING geen bewijs gevonden dat medewerkers op individueel niveau hebben meegeholpen aan criminele activiteiten, noch dat ze daar persoonlijk baat bij hebben gehad.


In oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak werd afgesplitst en in december van dat jaar betaalde ING Groep de helft van de staatssteun terug (€ 5 miljard, plus rente, plus overeengekomen vergoeding voor vervroegde aflossing). In mei 2011 werd € 2 miljard terugbetaald, plus een premie van 50%, op 26 november 2012 € 1,125 miljard en op 6 november 2013 € 1,125 miljard. Op 25 maart 2014 werd bekendgemaakt dat ING nog eens € 1,225 miljard zal terugbetalen en dat de laatste betaling van € 1,025 miljard uiterlijk in mei 2015 zou plaatsvinden. 1 maart 2014 werden de verzekeringsactiviteiten ondergebracht in NN Group. In april 2016 verkocht ING Groep de laatste aandelen.

ING verliet het hoofdkantoor in Amsterdam Zuid Oost (het Zandkasteel). Het gebouw werd door het Duitse investeringsfonds Fünfzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland (v.h. noodlijdende Hanzevast) verkocht voor slechts 16,1 miljoen euro aan projectontwikkelaars OVG en G&S die er in nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam vijfhonderd woningen wil bouwen. ING Groep verkocht het hoofdkantoor in 2004 via Hanzevast Beleggingen aan MPC Capital (nu Cairn Real) en huurde het pand voor een periode van 15 jaar via Hanzevast terug. De koopsom bedroeg 125.275.000 euro. ING hielp de Duitse beleggers met de verkoop door de resterend huur tussen de 50- tot 60 miljoen euro tot en met half 2019 in een keer te betalen. OVG en G&S kregen tegelijkertijd de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost, de ING Campus toegewezen. ING kocht het nieuwe terrein van woningcorporatie Rochdale voor slechts 11,5 miljoen euro, terwijl Rochdale er in 2008 46,5 miljoen euro voor had betaald. ING had op hetzelfde pand naar verluid eerder een optie genomen voor achttien miljoen euro.

De huurovereenkomst voor de locatie aan Kroonpark 6 in Arnhem-Zuid werd verlengd en uitgebreid met twee verdiepingen kantoorruimte in de Parktoren, aan het centraal station van Arnhem (1.100 m2 kantoorruimte en 24 parkeerplaatsen van Chalet Group). In 2015 werd ook de huisvesting aan de Velperweg aan Borghese verkocht voor herontwikkeling naar woningen. In Arnhem-Zuid huurt de bank 2.250 m2 kantoorruimte en 45 parkeerplaatsen van het Duitse vastgoedfonds SEB ImmoInvest.


ING die net als de andere grootbanken schuldig is aan het onderbelichten van de risico’s bij renteswaps moet 250.000 euro schadevergoeding betalen van vanwege onjuist advies en gebrekkige begeleiding bij de aanschaf van een van deze renteswaps. De commissie van beroep van klachteninstituut Kifid oordeelde dat de bank in de betreffende zaak zijn zorgplicht heeft geschonden. ING zou de klant niet juist hebben geadviseerd over de combinatie van de langlopende geldlening en de Rente Collar en daarbij verzuimd hebben om de klant te wijzen op de risico’s. Eerder had de geschillencommissie van Kifid nog in het voordeel van ING geoordeeld. In een andere soortgelijke zaak in 2016 veroordeelde de rechtbank ING Real Estate Finance ook al tot betaling van € 2.697.000 aan schadevergoeding aan een klant. ING was volgens de rechtbank tekortgeschoten in haar verplichting de klant te informeren en te waarschuwen over het verschil in looptijd tussen een euribor lening en een renteswapovereenkomst.


Reorganisatie

Een kwart van de 170 kantoren in Nederland (42) worden vervangen door servicepunten. Klanten kunnen in de toekomst ‘op een rijafstand van 10 tot 15 minuten’ bij een ING-filiaal terecht. ING sluit ook de kantoren in Zuid-Amerika en een flink aantal in Azië. Dit kost in totaal 1000 banen. De bank maakte jaarlijks 4 miljard euro winst maar ontsloeg desondanks zevenduizend medewerkers (2.300 in Nederland). Een deel van het werk zou overgeheveld worden naar lage lonen landen. Onder andere administratieve functies zijn naar Azië overgeheveld en het risicomanagement, dat in België werd gedaan, verdween naar Polen. Ook klanten moeten het ontgelden; Bankkosten lopen steeds verder op. Het goedkoopste pakket wordt 2,70 euro, een stijging van 42 procent.


ING stelt nog eens 200 miljoen euro beschikbaar aan het Nationaal Warmtefonds dat aan consumenten, verenigingen van eigenaren (VvE’s) en scholen leningen verstrekt voor onder meer zonnepanelen. Ruim 2 jaar geleden verstrekte ING voor het eerst geld aan het Nationaal Warmtefonds, toen ging het om 50 miljoen euro.


De Rabobank, ING, ABN AMRO en Volksbank hebben 171 wietwinkels in onderpand voor 1,1 miljard euro aan hypotheekleningen aan huisbazen van cannabisshops. Een derde van de pandeigenaren van de 570 wietwinkels betaalt zo met huurpenningen uit de verkoop van softdrugs de bankfinanciering.


De crisis in Turkije brengt de in totaal 15 miljard euro aan leningen in gevaar die de ING daar heeft uitstaan. Het meest riskant zijn de non-performing leningen.


ING nam voor 7,5 miljoen euro een meerderheidsaandeel in de Nederlandse startup Cobase. Het platform brengt de verschillende bankrekeningen van multinationals samen van waaruit onder meer betalingen kunnen worden gedaan. ING blijft juridisch wel een aparte entiteit en helpt alleen bij klantenwerving.


De bedrijfsvoering van ING België en Nederland zou in gevaar zijn vanwege ernstige IT problemen en tekortkomingen. Peter Jacobs, Chief Information Officer bij ING Nederland, ontkent dit echter ten stelligste. De ‘license to operate’ is volgens hem niet in gevaar.


ING bezuinigde bij de verlieslatende marktendivisie door 35 mensen te ontslaan, van wie er twaalf in Amsterdam werkzaam zijn. Het medewerkersteam dat financiële producten aan bedrijven en institutionele beleggers verkoopt, wordt anders ingevuld. De werkzaamheden in Londen zijn daarnaast ook “eenvoudiger ingericht”. In 2017 werden ook al tientallen medewerkers in Amsterdam en Brussel ontslagen om 200 miljoen euro aan kosten te besparen. Over 2018 bedroeg het verlies van de afdeling in totaal 31 miljoen euro


De bank daagt de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) voor de rechter om verliezen die de bank heeft geleden bij een reeks kopertransacties. ING eist een schadevergoeding van 170 miljoen dollar. ING beschuldigt CBC ervan contractvoorwaarden te hebben geschonden bij verkooptransacties van koper. China’s grootste koperhandelaar Maike Metals kocht metalen van een in Hongkong gevestigde dochteronderneming, Triway International. ING financierde die transactie voor Triway, dat volgens FT daarna echter nooit een betaling ontving. De ICBC financierde de transactie namens Maike Metals.


De bank kocht recent voor 1,5 miljard eigen aandelen in. De bank wil voor zo’n 2,5 miljard aan eigen aandelen inkopen.

 

This domain is for sale