Koninklijke BAM

Half februari 2024 is de Finse investeringsmaatschappij Ahlstrom Invest voor 3% aandeelhouder geworden. De investeerder was in 2022 al ingestapt voor 1,2 miljard. In totaal heeft Ahlstrom nu 8,6 miljoen aandelen in Koninklijke BAM

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben 14 oktober 2022 een inval gedaan bij het hoofdkantoor van BAM in Gouda. Er werd onderzoek gedaan naar mogelijke onregelmatigheden bij een aantal projecten van BAM International. Die tak van het bedrijf deed in het verleden bouw- en infraprojecten in het buitenland. BAM kondigde in juli 2020 aan om de activiteiten van BAM International af te bouwen, vanwege “het gebrek aan positieve vooruitzichten”. Er loopt nu een strafrechtelijk onderzoek.

De huidige woningnood zou nog wel eens de redding van de Koninklijke BAM groep kunnen zijn al blijft het concern last houden van slecht presterende grote infrastructuurprojecten. BAM zag de omzet in 2021 op jaarbasis met 7% groeien tot ruim 7 miljard euro. De nettowinst werd beïnvloed door gewijzigde belastingregels in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en het terugtrekken van investeringen vanuit buitenlandse bedrijfstakken. Voor de rest van dit jaar wordt rekening gehouden met een hogere winstmarge dan vorig jaar. BAM verkocht in Nederland tot en met het derde kwartaal 1.787 woningen en dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. De huidige woningnood zou nog wel eens de redding van de BAM groep kunnen zijn al blijft het concern last houden van slecht presterende grote infrastructuurprojecten. BAM zag de omzet in 2021 en 2022 groeien tot ruim 7 miljard euro. De nettowinst werd beïnvloed door gewijzigde belastingregels in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en het terugtrekken van investeringen vanuit buitenlandse bedrijfstakken. BAM verkocht in Nederland tot en met het derde kwartaal 1.787 woningen en dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Ondanks de kleine marge van 4% en een trage vergunningsafgifte wist het concern een nettoresultaat over 2022 te boeken van 60 miljoen euro.

BAM bouwde de afgelopen jaren onder meer een steiger voor cruiseschepen in het emiraat Abu Dhabi. Ook kreeg het bedrijf opdracht voor de bouw van een grote evenementenhal in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast sleepte BAM opdrachten binnen voor de bouw van een futuristisch museum in Dubai en de aanleg van een weg in de haven van dezelfde stad. In Indonesië bouwde de internationale tak van BAM de grootste Ikea-vestiging van het land. Die tak was ook actief in onder meer Canada en Australië.

Projectontwikkelaar Seaforth selecteerde BAM voor een project ter waarde van 110 miljoen Britse pond. Dit maakte de bouwer 19 januari 2022 bekend. BAM Construction zal Space House in Covent Garden gaan renoveren. De bouw hiervan werd in 1968 afgerond. BAM zal ook nieuwe verdiepingen toevoegen aan het gebouw. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en de belangrijkste bouwwerkzaamheden zijn in april gestart. BAM denkt in het derde kwartaal van 2023 klaar te zijn.

AM Vastgoedontwikkeling (onderdeel van Koninklijke BAM) is ook geselecteerd voor de ontwikkeling van een woonwijk met zorgfuncties in Middelharnis. De opdrachtgever is stichting De Open Ankh. De geïntegreerde woonwijk krijgt een plek op het terrein van Hernesseroord. In het ruim 26 hectare grote gebied ontwikkelt AM 316 woningen, waaronder 82 meergezinswoningen en 6 zorgwoningen.

Bij de projecten waar BAM in het verleden geld op verloor werden miljoenen verhaald op de opdrachtgevers. Zo moet voor de aanleg van de zeesluis in IJmuiden het Rijk aan BAM en VolkerWessels 60 miljoen mee betalen. De kostenoverschrijding voor dat project was 112 miljoen euro.

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv droeg Frans den Houter voor ter herbenoeming in de raad van bestuur als Chief Financial Officer (CFO) van Koninklijke BAM Groep.  Ruud Joosten is de nieuwe topman van Koninklijke BAM, het bouwbedrijf met circa 18.000 medewerkers. Een lopende reorganisatie moet zorgen voor een structurele jaarlijkse kostenbesparing van 100 miljoen euro. Er is overeenstemming bereikt met de Belgische bouwgroep Thomas & Piron over de verkoop van de aandelen van werkmaatschappij BAM Galère. BAM Deutschland werd in september 2021 verkocht aan Zech Group en Gustav Zech Stiftung.

Koninklijke BAM Groep NV is een Europese bouwgroep en het grootste bouwbedrijf van Nederland. De aandelen zijn sinds 1959 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. BAM heeft een wijdvertakt regionaal netwerk van vestigingen die wereldwijd gespecialiseerde bouw- en infrawerken uitvoert.  Over 2017 was de winst slechts 12,5 miljoen euro. Dat kwam mede door een verliespost van € 70 miljoen vanwege de mislukt bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. De caissons voor de sluisdeuren bleken niet robuust genoeg en moesten opnieuw worden ontworpen. Daardoor duurde de bouw langer en liepen de kosten fiks op die later alsnog door de Duitse Overheid werden bijgelegd. Er waren ook kosten voor de sloop en herbouw in Eindhoven van OV terminal en parkeergarage P1 die op 27 mei 2018 gedeeltelijk instortte. Met de sloop en de afvoer van het puin was circa drie maanden gemoeid waarna begin april 2018 pas met de nieuwbouw kon worden gestart. De vloeren van het gebouw voldeden niet aan de norm en waren niet sterk genoeg. BAM gaf toe dat er al in maart scheuren waren te zien, maar constateerde toen dat het om een,, esthetische kwestie” ging en niet om een constructief probleem. Onderaannemers hadden al twee maanden voor het instorten van de parkeergarage gewaarschuwd voor mogelijke bouwfouten, maar daar werd niet adequaat op gehandeld. Vloerenproducent BubbleDeck heeft een claim van ongeveer 10 miljoen euro ingediend. Rob Plug, de eigenaar van BubbleDeck, is financieel geruïneerd en heeft geen personeel meer. Volgens Plug legt BAM onterecht de schuld bij BubbleDeck. BAM zou zelf te korte palen gebruikt hebben op natte grond, waardoor de fundering niet stevig genoeg was. „En dat wist BAM al een jaar voor het instorten. Daar hebben ze onomstotelijk bewijs voor. De zaak kwam woensdag 15 juli voor de rechter.

De schade van ongeveer 12 miljoen euro werd nog groter nadat ten gevolge van de instorting de stroom op de luchthaven uitviel en vluchten te maken kregen met vertragingen. Het wordt niet uitgesloten dat dezelfde bouwwijze (zelfdichtend beton en een glad vloeroppervlak) ook op andere plekken is toegepast. BAM bouwde ongeveer 25 gebouwen die verdacht zijn. De Metropole garage met 400 parkeerplaatsen in Almere-Stad vertoont inmiddels ook ernstige betonscheuren. De Erasmus universiteit in Rotterdam, de nieuwe basisschool in Hoeven en het Krimpenerwaard College zijn ook verdacht. Een nieuwe topsporthal in Alkmaar werd in september 2017 al gesloten. “Het gaat te ver om alle gebouwen waarbij vermoed wordt dat er een dergelijke vloerconstructie is gebruikt preventief te ontruimen en onze inschatting zegt dat het te ver gaat alle constructies te ontruimen ” stelde hoogleraar betonconstructies Simon Wijte, die ook het onderzoek naar de Eindhovense garage leidde.

In april 2017 ontstond ook een schadepost toen bleek dat er door het bouwbedrijf op Curaçao koraal weg geploegd bleek bij de bouwwerkzaamheden van een pier.  Door fouten bij de her aanleg van de spoorlijn Zwolle-Kampen kan de bodem de hogere snelheid van de nieuwe treinen niet aan. Een miljoenenstrop dreigt ook hier voor BAM. ProRail onderzoekt hoe het kan dat de ondergrond vooraf niet goed genoeg in beeld is gebracht. Ook de Brexit speelt het bedrijf nu parten. De financieel directeur Thessa Menssen vertrok per 1 juli 2018. Zij werd in oktober 2012 lid van de raad van bestuur en was sinds januari 2013 in haar huidige functie. De nettowinst van het eerste half jaar 2018 kwam uit op 44,3 miljoen euro. Het aangepast resultaat voor belastingen steeg van 41,1 miljoen euro naar 57,8 miljoen euro. De omzet bedroeg 3,2 miljard euro, een stijging van 125 miljoen euro op jaarbasis. De eerste zes maanden van 2019 worden afgesloten met rode cijfers, vanwege hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland en een project van BAM International. Al met al vallen de kosten volgens BAM 90 miljoen euro hoger uit dan geraamd.

Koninklijke BAM is samen met aandeelhouder Siems binnen Infraspeed in een rechtszaak verwikkeld met het ministerie van Verkeer en Waterstaat om een extra rekening voor specialistisch onderhoud betaald te krijgen. De NS liet met een TRAXX locomotief over de (HSL) Hoge Snelheid Lijn rijden die daar ongeschikt voor is om toch reizigers te kunnen vervoeren na het debacle met de Fyra-treinen. Het ministerie vindt echter dat de schade veroorzaakt werd door de manier van onderhoud van Infraspeed. Het ministerie liet TNO in 2018 onderzoek doen naar de schade maar de uitkomst van dat onderzoek en de hoogte van de schade die waarschijnlijk minstens 10 miljoen euro bedraagt is geheim. Het rapport dient als bewijs in de arbitragezaak tussen de twee partijen. De uitspraak kan nog wel eens twee jaar op zich laten wachten. Vanwege de lopende arbitragezaak wil het ministerie niet zeggen welk bedrag Infraspeed inmiddels claimt voor de haarscheurtjes die zijn ontstaan, waardoor de rails, om gevaar voor het treinverkeer te voorkomen, op tijd geslepen of vervangen moeten worden.

BAM nam in 2000 NBM over en in 2002 HBG. Door de overname van de bouwactiviteiten van NBM-Amstelland in 2000 ging BAM/NBM verder als het grootste bouwbedrijf in Nederland. In 2003 behaalde het bouwbedrijf nog een omzet van 7,8 miljard euro met een positief resultaat van 56 miljoen euro. Over 2014 ontstond er een verlies van 108 miljoen euro en in 2015 was er 11 miljoen winst.

De winst van BAM was in 2019 bijna gehalveerd. Er restte 11,8 miljoen euro aan winst, tegen 23,8 miljoen euro in 2018. De omzet was vrijwel gelijk als in 2018 en kwam uit op 7,2 miljard euro.  Het dividend is ondertussen flink gedaald want terwijl het in 2018 nog 14 eurocent per aandeel was is dit nu gereduceerd tot 2 cent. De verwachting van analisten was 11 eurocent. Dit dividendvoorstel wordt in april nog wel eerst voorgelegd aan de aandeelhouders. Per 15 april 2020 vertrok chief executive officer Rob van Wingerden. De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv maakte op maandag 17 februari bekend dat in goed overleg is besloten dat hij niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. Ruud Joosten wordt de nieuwe ceo. Hij is nu nog operationeel directeur bij AkzoNobel en volgt Frans den Houter (interim)op, die na de benoeming van Joosten weer financieel directeur wordt. BAM dacht over het 1e half jaar van 2020 130 tot 150 miljoen euro verlies te gaan lijden, maar dat viel tegen en kwam uit op een verlies van dik 234 miljoen euro. Naast de „buitengewone omstandigheden” van de coronacrisis kampte de bouwonderneming ook met verliezen bij BAM International en andere kostenposten. Door de coronacrisis gingen sommige bouwplaatsen op slot en er zijn aanhoudende verliezen bij BAM International. De schikking voor het instorten van het stadsarchief in Keulen bij de bouw van een metrolijn kostte 36 miljoen euro. In 2019 werd ook al een verlies van 21,4 miljoen euro geleden. Daarmee trok dit onderdeel, dat in 2019 goed was voor slechts 3 procent van de omzet, het totale resultaat flink omlaag. BAM International bouwt nu nog onder andere in Canada, Indonesië en de Golfregio maar er worden geen nieuwe opdrachten meer aangenomen.

BAM ontsloeg een directeur na 27 jaar vanwege het “verzwijgen” van 4,5 miljoen winst bij werkzaamheden aan de A4. De directeur was verantwoordelijk voor de verbreding van de A4 bij Leiden. Volgens de directeur was het normaal bij BAM om „pieken en dalen uit het resultaat te halen, om zo onrust in de markt te voorkomen”. Door het gesjoemel werd de winst niet in de cijfers van 2014 verwerkt, maar pas in 2015. De directeur kreeg ondanks het creatief boekhouden via een rechtsgang een ontslagvergoeding van 100.000 euro mee.

Het Eindhovense Tidal Bridge bouwt bruggen die ook energie opwekken. Voor de bouw van zijn ‘energiebrug’ in Indonesië nam BAM het aandelenbelang van Strukton over dat samen met de Eindhovense investeerder en ondernemer Eric van den Eijnden het project ontwikkelde. Tidal Bridge is in mei 2017 een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de bouw van een drijvende brug van 800 meter met turbines eronder die energie opwekken. Met de brug die bij het Indonesische eiland Flores komt, is voor de eerste fase zo’n 200 miljoen euro gemoeid. Met hulp van eb en vloed kunnen de turbines energie genereren om meer dan 100.000 mensen in de regio te kunnen voorzien van stroom. BAM International verkocht dochteronderneming PT BAM Decorient Indonesia aan het huidige bestuur. Het bedrijf ging verder onder de naam PT Decorient Indonesia. In de afgelopen vijftig jaar rondde Decorient Indonesia diverse projecten af, waaronder recent nog de bouw van het grootste IKEA-filiaal in Indonesië. Met deze desinvestering wil BAM de activiteiten van BAM International verder afbouwen.

BAM houdt al enige jaren uitverkoop. De Waalse dochteronderneming Balteau installations électriques werd met ruim tweehonderd medewerkers en een jaaromzet van ongeveer 40 miljoen euro verkocht aan het management. Balteau werd opgericht in 1983 en maakte sinds 2008 deel uit van BAM. Ook de dochterondernemingen, Electro Gdb, TCS Pirotte, Alarme Contrôle en Service Partner zitten in de deal.

BAM verkocht ook de geprefabriceerde betonelementen fabriek in Zuidbroek en Nooteboom Sport uit Hardinxveld-Giessendam (8 miljoen euro omzet/5 medewerkers) en dochteronderneming Mostert De Winter met een omzet van 16 miljoen euro. Ook de waterzuiveringsactiviteiten en het materieel zijn verkocht. De verkopen worden gedaan vanwege het ‘Back-in-shape’ reorganisatieprogramma. BAM gaat daarnaast voor ongeveer 125 miljoen euro aan in aandelen (nominale waarde 0,10 euro) te converteren obligaties plaatsen met een looptijd tot 2021. BAM voegt in Nederland 12 werkmaatschappijen samen tot twee onderdelen

Belgische onderdelen in de etalage

Koninklijke BAM is bezig haar activiteiten in België te verkopen. Verschillende mislukte werven liggen het Nederlandse bedrijf zwaar op de maag. Zowel het personeelsbestand als de resultaten zijn de voorbije jaren fors gedaald in België. In het coronajaar 2020 daalde de Belgische omzet van BAM een kwart tot 555 miljoen euro. Netto ging de Belgische tak 11,4 miljoen euro in het rood. Het bedrijf verliest zwaar aan de werf Brabo 2 in Antwerpen. Daar begon een consortium rond BAM Contractors in 2016 met de bouw van een nieuwe tramlijn. Maar het project leidde tot tal van vertragingen en meerkosten. Daardoor slikten de Nederlanders in 2019 een waardevermindering van 32 miljoen euro op BAM Contractors, nadat ze eerder al 24 miljoen euro vers kapitaal in de Belgische dochter moesten pompen. De aanbestedende Vlaamse overheden betaalde het consortium 50 miljoen euro extra. Ook Interbuild, dat een omzet van ruim 200 miljoen euro draait, ging in 2019 bijna 7 miljoen euro in het rood. Bij meerdere werven, zoals de stadswijk Nieuw Zuid in Antwerpen (van Triple Living), de Oostendse woontoren O’Sea en de kantoortorens Möbius in de Brusselse Noordwijk (beide van Immobel) ‘is gebleken dat de contractuele prijzen de reële kosten niet meer konden dekken’, stelt het bedrijf in zijn jaarrekening. De bouw van de nieuwe NAVO-hoofdzetel in Evere, een megacontract van 500 miljoen euro viel ook nog eens veel duurder uit dan gepland. De groep dook in 2020 door de coronapandemie 122 miljoen euro in het rood, tegenover een kleine nettowinst van 11,8 miljoen euro in 2019. CEO Joosten kondigde vorig jaar een grote reorganisatie en 1.000 ontslagen aan, wat jaarlijks 100 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. In december verliet Marc Peeters, de topman van BAM Belgium, het bedrijf. Peeters moest in België allerlei activiteiten samenvoegen onder de noemer ‘One BAM’. Joosten wil voortaan de risico’s van grote werven beperken. BAM wil ‘geen omvangrijke en risicovolle projecten in portefeuille nemen, door de omvang van projecten te beperken tot 150 miljoen euro. Die Antwerpse megawerf levert de Belgische bouwsector de komende jaren ruim 4 miljard euro aan opdrachten op. Als lid van het consortium ROCO (waarin ook de concurrenten Besix, Jan De Nul, DEME, Cordeel, Willemen, Denys en Franki zetelen) zou ook BAM een deel van de koek krijgen. Maar in november, een maand voordat ROCO een contract van 2,3 miljard euro binnensleepte, raakte bekend dat BAM zijn belang van 16 procent in het consortium fors wilde verminderen. De andere bedrijven in ROCO namen intussen het aandeel grotendeels over.

Voor de Vlaamse activiteiten van Interbuild kijkt BAM vooral naar buitenlandse kandidaten. Daarvoor circuleren de namen van de Zweedse bouwgroepen Skanska en NCC. Ook het Turkse Renaissance Construction is een mogelijkheid. Het aantal werkmaatschappijen werd verkleind van zes naar één. De activiteiten op het gebied van warmte- en koudeopslag, boringen, heiwerken en droge waterbouw werden verkocht. BAM-Galère schrapt 111 van de 719 banen.

Met de verkoop van een kantoorpand in Glasgow werd ook opnieuw fors gesneden in het vastgoed. (Voor 2014 bijna 200 miljoen euro).

BAM heeft de verzelfstandiging van zijn bouw- en vastgoeddochter Heilijgers eind augustus 2016 afgerond. Met het management van Heilijgers, dat het onderdeel overneemt, is overeenstemming bereikt over de definitieve deal. Er zijn ruim honderd werknemers die een omzet van 40 miljoen euro per jaar draaien. De winst voor belastingen hierop is 1 miljoen euro.

BAM stond bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid, totdat in juli 2014 een manager werd ontslagen wegens fraude en het verstrekken van opdrachten via een persoonlijke BV. Uit onderzoek bleek dat de manager rommelde met de verhuur en verkoop van bouwmateriaal, zoals bouwliften en stutpalen.

FNV stelde BAM aansprakelijk voor het uitbuiten van ingehuurde Hongaarse uitzendkrachten door te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld hebben opgestreken. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau zijn beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand is verlaten. De 25 werknemers zijn in juli niet betaald. FNV rapporteerde al over de misstanden in oktober op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna ook nog bij de bouw van het gemeentehuis in Deventer, een aquaduct in Leeuwarden en bij de aanleg van een parkeergarage onder Hoog Catharijne. BAM geeft de schuld aan onderaannemer Buigcentrale Steenbergen die het uitzendbureau heeft ingehuurd.

BAM PPP is een werkmaatschappij met een omzet van ongeveer 7 miljard met vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow en richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen.

BAM heeft in december 2015 een claim van 5 ton ingediend voor het annuleren van moderniseringswerkzaamheden aan de Kuip. De claim is vanwege de gemaakte voorbereidingskosten voor de klus. In maart ketste de deal af, omdat BAM 215 miljoen euro voor de klus wilde hebben, en Feyenoord 206 miljoen euro het maximale vond.

Binnen een joint venture werkt BAM zonder tussenkomst van een investeringsfonds, PGGM verstrekt tachtig procent van het benodigde kapitaal. De commitment in de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. is gegroeid naar 775 miljoen euro. Van dit bedrag is 489 miljoen euro geïnvesteerd in een kleine dertig projecten en in Nederland in zeven pps-projecten.  Werkmaatschappij BAM PPP behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de projectaanbiedingen en voor het dagelijks facilitair management van de joint venture en vertegenwoordigt de joint venture bij transacties.  Beide partijen vormen op gelijkwaardige basis de directie van de joint venture. Het consortium van BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en Iridium heeft in Ierland een wegenopdracht gekregen ter waarde van 230 miljoen euro. Het project betreft ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een 13,6 kilometer lange tweebaans autoweg en een 1,2 kilometer lange enkelbaans autoweg. De werkzaamheden gingen in maart van start.

Advies- en ingenieursbureau Tebodin, dat in 2012 door bouwbedrijf BAM voor 145 miljoen werd verkocht aan Bilfinger, wordt genoemd in een grote fraudezaak die speelt rondom het Duitse concern. Het advies- en ingenieursbureau zou zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping waarbij de eerste keer in 2011 zou zijn geweest toen BAM nog eigenaar was van het bureau. Tebodin zou bij vier van 29 mogelijke fraudezaken bij Bilfinger betrokken zijn.

Een consortium van BAM met ontwikkelingsadviseur IMC Worldwide en ingenieursbureau Atkins gaat meewerken aan de verbetering van de watervoorziening in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. De opdracht voor BAM heeft een waarde van circa 25 miljoen euro en wordt gedaan door het Britse infrabedrijf BAM Nuttall en door BAM International, dat al eerder projecten in Sierra Leone deed.

In het samenwerkingsverband met Heijmans genaamd V.O.F. Ooster-Linge 2.  Werd in Gorinchem binnen één jaar de bouw afgerond van  winkelcentrum Hoog Dalem van  circa 6650 vierkante meter, waarvan 4000 meter bestemd is voor supermarkten. De overige meters zijn beschikbaar voor overige detailhandel, dienstverlening en horeca. Het winkelcentrum opende 2 augustus haar deuren voor het winkelend publiek.

BAM verkocht in Nederland in het 3e kwartaal 691 woningen, tegenover 594 in dezelfde periode een jaar eerder. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland droeg positief bijdroegen aan het huidige verbeterde resultaat. Over de eerste negen maanden van 2020 werd een operationeel resultaat voor belastingen van min 81,8 miljoen euro behaald. In dezelfde periode in 2019 was dat 20,5 miljoen euro. Het derde kwartaal was sprake van een bruto positief resultaat van 51,7 miljoen euro. Daarbij worden herstructureringskosten, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbaten buiten beschouwing gelaten. De opbrengsten in de negen maanden tot oktober bedroegen 4,8 miljard euro, ten opzichte van 5,2 miljard euro vorig jaar. Er ligt nog voor 13,3 miljard euro aan werk in het vooruitschiet.

Tegenslagen

Een bestuurder van een bouwkraan van het bedrijf veroorzaakte 4 april 2023 een ernstig treinongeluk bij werkzaamheden aan het spoor. Zowel een passagierstrein al een goederentrein botsten tegen de kraan. Een deel van de trein kwam in het weiland terecht en van het middelste gedeelte ligt een deel op het spoor en een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand. Ook de goederentrein is gehavend. Er viel 19 gewonden in de trein en de bestuurder van de kraan overleed.

Een andere tegenslag zijn de problemen bij de bouw van de vier Deense scholen hetgeen een negatief effect had op het brutobedrijfsresultaat van de halfjaarcijfers dat met 44% kelderde. BAM had het afgelopen jaar een negatief koersrendement van zo’n 29%. In de eerste helft van 2023 werden ook maar 494 huizen in Nederland opgeleverd. Dat waren er een jaar geleden nog 858 in dezelfde periode. De omzet over deze periode was 2,97 miljard euro, maar deze komt voor meer dan de helft uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ondanks de ongunstige resultaten keerde het concern voor het eerst in vier jaar tijd weer 0,15 dividend per aandeel uit.

In Lochem moesten er 21 februari 2024 brugdeelbogen gehesen worden voor de nieuwe brug over het Twentekanaal. Het gaat om de Nettelhorsterbrug die werd gebouwd over het Twentekanaal. De grootste delen, de liggers en bogen werden in de lucht gehesen en aan elkaar vast gelast toen het mis ging en de kabel brak. De bogen vielen nog op de kade uit de takels en daarbij raakten 2 werknemers gewond, 1 van hen zwaar gewond en 2 overleden er ter plekke ( Een Pool en een Belg). Het stalen brugdek, de twee einddwarsdragers met de booggeboorten en de boogstrik (het hoogste deel van de boog) waren al aanwezig en wat resteerde waren de bogen van de brug. Het aantal ernstige ongelukken bij BAM kwam vorig jaar uit op 64, tegenover 63 vorig jaar. Een ongeluk geldt bij BAM als ernstig als het slachtoffer langer dan 24 uur in het ziekenhuis moet blijven, of als er bijvoorbeeld sprake is van botbreuken of elektrocutie. De stalen brugdelen uit de fabriek van de firma Aelterman in België moeten de basis vormen van de brug. Van februari tot en met mei 2024 zou BAM Infra de brugdelen op het Streekbetonterrein in elkaar lassen. De brug komt op veertien tijdelijke steunpunten te staan, evenwijdig aan de Goorseweg. Om de boogdelen over een aantal weken te kunnen bevestigen aan het dek, plaatst BAM een aantal grote boogtorens. De andere onderdelen van de brug, zoals het betonnen dek, de schampkanten en leuningen worden gebouwd, nadat de brug is ingevaren boven het Twentekanaal.

BAM behaalde een aangepaste EBITDA van 304 miljoen euro. De omzet was met 6,3 miljard euro iets hoger dan de consensus van 6,1 miljard euro. In 2022 lag de omzet nog op 6,6 miljard euro, wat toen een aangepaste EBITDA opleverde van 350,2 miljoen euro.  Onder de streep bleef er 175 miljoen euro over. Het orderboek daalde licht en bedroeg 9,8 miljard en dat was in 2022 10 miljard euro. BAM zal over 2023 een dividend uitkeren van 0,20 euro per aandeel. Bovendien zal BAM via een aandeleninkoop 30 miljoen euro teruggeven aan zijn aandeelhouders.

BAM heeft sinds de reorganisatie nog zo’n 17.966 van de 23.502 medewerkers over waarvan 6.500 in Nederland.


This domain is for sale