Heijmans

Heijmans behoort samen met Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep en Koninklijke Volker Wessels Stevin tot de grootste beursgenoteerde ondernemingen in vastgoed, bouw, infra- en installatietechniek. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed zijn samen met infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten. Heijmans haalt zijn omzet vooral uit Nederland, België en Duitsland, maar trok zich geheel terug uit België en Duitsland. Het eerste halfjaar van 2020 werd zowel de omzet als het bedrijfsresultaat met ruim een tiende verbeterd. Alleen de utiliteitsbouw had last van een terugval. Zo werd de nieuwe rechtbank in Amsterdam (NACH) vertraag opgeleverd, onder meer door de tijdelijke uitval van buitenlandse werknemers. In het derde kwartaal van 2023 werden 8 procent minder nieuwbouwwoningen verkocht dan vorig jaar. Eén bouwproject is helemaal stilgelegd door een gebrek aan geïnteresseerden. Een bouwproject mag alleen doorgaan als 70 procent van de woningen al zijn verkocht voordat de huizen af zijn. Het orderboek blijft “op een sterk niveau” met een totale waarde van 2,6 miljard euro. Heijmans kreeg de opdracht om een gedeelte van de snelwegen A2 en A12 te onderhouden.

In het eerste kwartaal van 2024 werd een omzet van 2,5 miljard euro gehaald. Er is vooral behoefte aan grondgebonden woningen en  huizen buiten stedelijke gebieden. Tot eind april verkocht Heijmans 950 woningen, waarvan twee derde naar particulieren ging en met name buiten de steden.  Heijmans kreeg de opdracht binnen om de bewegwijzering van de Nederlandse wegen te ‘leveren en realiseren’. Het ging om een tender met zes deelcontracten waarvan het bedrijf er vier won. Door de goed gevulde orderportefeuille kan het bouwbedrijf  selectief zijn bij het aanvaarden van werk zonder al te veel risico’s te hoeven nemen en waarvoor er voldoende uitvoeringscapaciteit is. Heijmans gebruikt 41 statushouders en heeft deze zelf opgeleid. 

Geschiedenis

Het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen werd opgericht in 1923. Jan Heijmans startte op 20-jarige leeftijd met een stratenmakers bedrijf en kreeg veel opdrachten voor wegenbouw en uiteindelijk zelfs voor vliegvelden. Sinds 1993 heeft Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges.

Eind 2000 werd de Koninklijke IBC overgenomen waardoor het concern tot de drie grootste bouwbedrijven van Nederland behoorde. Hoewel de focus volledig op Nederland ligt, was Heijmans tot 2017 ook nog een tijd in België en Duitsland actief.

In de Parlementaire enquête naar bouwfraude in 2002 werd Heijmans beboet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit met 14,8 miljoen euro nadat was gebleken dat de Staat door onderlinge prijsafspraken voor opdrachten gemiddeld 8,8 procent te veel betaald had.

Medio 2009 moest Heijmans via een claimemissie 100 miljoen euro genereren. Van medio 2010 tot 2012 was er nog een nettowinst van 4 tot 5 miljoen euro en in 2013 ontstond een verlies van 5 miljoen euro. In 2014 werd het verlies vernegenvoudigd naar 47 miljoen euro en in 2015 kwam het verlies uit op 27 miljoen euro.

2010 nettowinst 4 miljoen euro

2011 nettowinst 5 miljoen euro

2012 nettowinst 5 miljoen euro

2013 nettoverlies 5 miljoen euro

2014 nettoverlies 47 miljoen euro

2015 nettoverlies 27 miljoen euro

2016 nettoverlies 12 miljoen euro

2017 nettoverlies 9 miljoen euro

2018 winst 20 miljoen euro

2019 winst 30 miljoen euro

2020 winst 40 miljoen euro

2021 winst 50 miljoen euro

2022 winst 60 miljoen euro

2023 winst 60 miljoen euro

  • De onderliggende EBITDA stijgt met 19% naar € 126 miljoen (marge 7,0%)
  • Netto resultaat nam toe met 20% 
  • Dividendvoorstel € 1,01 per aandeel

Heijmans heeft de afgelopen jaren zijn financiële positie sterk verbeterd en begon daarom weer met het betalen van dividend, ter grootte van 0,28 euro per aandeel. De rest van de winst stopt Heijmans in de algemene reserves om zo de financiën nog verder te verbeteren. De omzet steeg in 2023 naar 2,1 miljard euro. De orderportefeuille nam toe naar 2,8 miljard euro. In 2022 was dat nog 2,4 miljard euro.

Overheid redde Heijmans

Heijmans werkte onder andere aan de aanleg van wegen en het herstel van vliegveld Volkel, Gilze-Rijen en Welschap bij Eindhoven en jmans won de aanbesteding voor het bouwen van 125 woningen ter waarde van 40 miljoen euro in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De bouw begon halverwege 2018 en duurde tot 2020.

Ook de Gemeente Amsterdam droeg een steentje bij en gaf een opdracht voor 52 miljoen voor het ontwikkelen en bouwen op de N-Kavel in Sloterdijk-Centrum. Het betrof ongeveer 150 woningen en 650 vierkante meter aan commerciële ruimtes. Heijmans ontwikkelde zowel de laag, als hoogbouw en realiseerde diverse daktuinen en een parkeergarage. Een ander groot project was de renovatie van de Piet Heintunnel. Deze 1.500 meter lange verkeerstunnel werd in december 2022 heropend. Een nieuw groot project waarvan de aanbesteding werd gewonnen, was de renovatie van Knooppunt Nieuwe Meer, eveneens in Amsterdam. Heijmans realiseert dit project tezamen met TriAX-consortiumpartners. De opdracht heeft een contractwaarde van circa 350 miljoen euro. Het Heijmans aandeel hierin bedraagt 1/3e deel. De verbreding van de snelweg A1 bij Twello werd eind 2022 aangevangen. Het veertien kilometer tellende stuk snelweg tussen Apeldoorn-Zuid en Twello wordt verbreed met maximale beperking van emissies.

Heijmans mag in samenwerking met Yunex Traffic B.V. zorgen voor de vervanging en renovatie van de technische installaties van de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord (Alblasserdamsebrug) op zich. De opdracht van Rijkswaterstaat wordt tussen de combinanten onderling verdeeld en heeft een contractwaarde tussen de 25 en 35 miljoen euro. Naast de vervanging van het bedienings-, besturings- en bewakingssysteem van beide bruggen behoort ook onderhoud van beide bruggen tot de opdracht. De werkzaamheden worden dit nog in 2023 gestart en zijn naar verwachting eind 2026 gereed.

Heijmans mag als één van in totaal zes preferred suppliers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van TenneT in Nederland uitvoeren. De in december ondertekende raamovereenkomst EU-302 Civiel Werk Kabelverbindingen heeft een initiële looptijd van acht jaar en een totale contractwaarde voor de preferred suppliers tezamen van 800 miljoen euro.

Heijmans mocht ook samen met GMB de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht bouwen voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De opdracht heeft een waarde van meer dan 120 miljoen euro. Heijmans heeft in de bouwcombinatie met GMB een aandeel van twee derde. Daarmee kwam de waarde voor Heijmans uit op meer dan 80 miljoen euro. De oplevering van het project was begin 2019, waarna een onderhoudsperiode van tien jaar inging.

In de Rotterdamse wijk Katendrecht mocht Heijmans twee woontorens met 350 huurappartementen voor hoogopgeleiden bouwen. De bouw van de woningen aan de Bananenstraat startte in 2017 en was in 2019 klaar. Heijmans werkte ook al aan een ander woonproject in Katendrecht, in de Fenixloodsen.

Als onderdeel van een consortium van bedrijven mocht het bedrijf in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe rechtbank bouwen in Amsterdam. Met deze opdracht, die ook het beheer en onderhoud voor dertig jaar omvat, is een totaalbedrag van 235 miljoen euro gemoeid.

Voor Rijkswaterstaat doet Heijmans samen met Ballast Nedam, Fluor en 3i Infrastructure een opdracht van 700 miljoen euro voor het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van het project A9 Gaasperdammerweg. Het consortium zal twintig jaar zorgen voor onderhoud en beheer. Er was per eind juni een orderportefeuille van 2,3 miljard welke vooral te danken zijn aan opdrachten voor diverse grote projecten zoals een gebouw voor het ministerie van VWS, de verbouwing van de Parooltoren- en het Trouwgebouw en de verbreding en onderhoud van de A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord ter waarde van ruim 80 miljoen euro. Vanaf april 2016 is er voor 150 miljoen een driejarig contract voor onderhoud op en rondom Schiphol afgesloten. Heijmans houdt daardoor de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden op het gebied van vluchtafhandeling, bereikbaarheid en transport van elektriciteit. Heijmans is ook opnieuw geselecteerd als voorkeurs kandidaat door Schiphol. Het werk richt zich zowel op onderhoud als ontwikkeling van bestaande infrastructuur en voorzieningen van de start- en landingsterreinen, waaronder ook taxibanen, dienstwegen, bebording en verlichting. De verwachte jaaromzet bedraagt 47 miljoen euro.

Heijmans krijgt binnen een consortium waarschijnlijk ook het project derde kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Het consortium met Besix Group, RebelValley en TDPartners werd door Rijkswaterstaat voorlopig aangewezen als geselecteerde inschrijver.

De Universiteit Leiden laat Heijmans het beheer en onderhoud uitvoeren van alle elektrotechnische installaties van de Universiteit. Het beheer en onderhoud betreft diverse panden waaronder bestaande historische gebouwen in de Leidse binnenstad en de researchlaboratoria in de Leeuwenhoek. De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar met een contractwaarde van ruim 1,5 miljoen euro.

Van ontwikkelingsbedrijf DCGV kreeg Heijmans voor zo’n vijftien jaar een opdracht van 30 miljoen voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte binnen Greenport Venlo. De werkzaamheden omvatten de complete inrichting van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, watersysteem en groenstructuur.

In de Culemborgse wijk Parijsch worden bijna 900 woningen ontwikkeld en gebouwd voor ontwikkelingsmaatschappij Parijsch (Gemeente Culemborg en Mourik Groot-Ammers). De overeenkomst duurt van 2017 tot 2027.

Met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en BrabantWonen werden overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling en bouw van 227 woningen binnen de gebiedsontwikkeling Willemspoort in Den Bosch. De opdracht bedraagt circa 41 miljoen euro. Naast de 227 woningen brengt Heijmans zelf 75 appartementen voor vrije verkoop op de markt. Oplevering van de in totaal meer dan driehonderd appartementen vindt naar verwachting in 2019 plaats.

De gemeente Tilburg liet 139 appartementen en ruim 11.000 vierkante meter aan winkelruimte bouwen in Berkel-Enschot. Het project voor het woon- en winkelgebied heeft een waarde van 35 miljoen euro.

Heijmans gaat 300 tot 400 woningen ontwikkelen en bouwen in Vlaardingen. Daartoe tekenden de bouwer en de Zuid-Hollandse gemeente een voorlopig contract. De deal levert Heijmans naar verwachting tussen de 80 miljoen en 100 miljoen euro op. De woningen komen op het voormalige Vijfsluizen-sportpark in Vlaardingen. Heijmans had al eerder het land van dat voormalige sportpark in handen gekregen.

Heijmans moet de geroemde ‘Glowing Lines’ langs de Weg van de Toekomst bij Oss vervangen. De ‘glowing lines’ die werden ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde zouden overdag licht moeten absorberen en dit ’s avonds in het donker weer af moeten geven. Ondanks verschillende pogingen lukte het niet om de strepen continue werkend te krijgen. Heijmans moet met het oog op de veiligheid en de donkere wintermaanden de klassieke reflecterende witte strepen weer aanbrengen. De Glowing Lines werden voor 50 duizend euro gefinancierd met steun van BKKC in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

Ruud Majenburg werd 14 april het vierde lid van de raad van bestuur van de onderneming. Majenburg was eerder werkzaam voor Unilever, Cofely en als topman bij de Prysmian Group. Bij Heijmans werken circa 7.000 mensen, verspreid over meer dan 80 vestigingen. Aandeelhouders zijn Delta Lloyd, Argos Funds (3,3%), Fidelity Management and Research (FMR), Kempen Capital Management, ASR Nederland Van Lanschot N.V. AllianceBernstein, Fid Low Priced Stock Fund, Van Herk Holding, Barclays Global Investors, Deutsche Bank, FIL Limited, Campus Holding, de Zweedse vakbond Unionen en Norges Bank. FMR verkocht een deel van haar belang. Argos Funds heeft het kapitaalbelang verhoogd naar 3,30 procent en heeft een stemrecht van 3,75 procent. Van Lanschot verkleinde het belang van 4,91 procent naar 0,53 procent.

Heijmans en AM ontwikkelen samen een groot gebied in Rotterdam-Zuid. Bij het nieuwe voetbalstadion van Feyenoord moeten woningen komen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het gebied heet Feyenoord City en de gemeenteraad van Rotterdam heeft eind vorig jaar een bestemmingsplan hiervoor vastgesteld.

Op de campus van de TU Eindhoven werd gestart met de bouw van 735 studentenwoningen en in Amsterdam werd een aanvang gemaakt met de oplevering van de eerste woningen en commerciële ruimtes in het Amsterdam Vertical woontorenproject. Het utilitaire projectenbedrijf van Heijmans heeft in december 2022 het hoogste punt gevierd voor de nieuwbouw van de Science Campus in Leiden. Deze aanzienlijke uitbreiding voor de universiteit van Leiden wordt naar verwachting in het najaar van 2023 opgeleverd.

Eerder werd een belangrijke mijlpaal bereikt met de heropening van Paleis Het Loo dat na een forse renovatie kon worden opengesteld voor publiek. De overname door Heijmans van de energieneutrale fabriek voor houtskeletbouwwoningen uit Heerenveen is in de zomer van 2022 voltooid. Ten opzichte van 2021 stegen de afschrijvingen van 34 miljoen naar 39 miljoen euro. De hogere afschrijvingen kwamen door  toegenomen investeringen in elektrisch materieel en investeringen in deze nieuwe houtskeletbouwfabriek.

Het bedrijfsonderdeel Services realiseerde als huisvestingspartner van tal van bedrijven en overheidsinstellingen technische onderhoud- en beheerwerkzaamheden. Zo konden de productie- en kantooromgevingen van bijvoorbeeld chipmachinefabrikant ASML in en rondom Veldhoven blijven draaien.

In de divisie Bouw & Techniek steeg het volume van € 789 miljoen naar € 933 miljoen. Bij Woningbouw werden diverse nieuwe projecten opgestart. Gedreven door het hogere volume steeg de onderliggende EBITDA in Bouw & Techniek van € 34 naar € 38 miljoen. Dit is inclusief de opstartkosten voor de houtskeletbouwfabriek. Deze bedroegen in 2022 ongeveer € 5 miljoen, exclusief de afschrijvingslast op gemaakte investeringen.

Wereldprimeur

Langs de N194 bij Heerhugowaard werd door Heijmans voor een jaar een proef gestart met flexibele zonnecellen op de geleiderail. Het proefstuk is 72 meter lang. Onderzocht wordt of op een veilige en duurzame manier energie kan worden opgewekt voor gebruik bij wegverlichting en matrixborden, of voor levering aan het elektriciteitsnet. Er worden twee soorten folies gebruikt om de resultaten te vergelijken: met een breedte van 37 cm en 50 cm. Eind deze maand wordt de elektrische apparatuur geïnstalleerd en worden kabels getrokken. Het inbouwen van zonnecellen in flexibele folies is een technologie die volop in ontwikkeling is. Het rendement wordt steeds beter. Tijdens de proef worden allerhande gegeven verzameld en geanalyseerd en er wordt samengewerkt met de provincie Noord-Holland, TNO, Solliance Solar Research en de Hogeschool van Amsterdam. Of de proef met zonnecellen op de vangrail succesvol is, wordt najaar 2019 bekend. In september 2017 kreeg Heijmans van Rijkswaterstaat ook al een opdracht om op een aantal locaties langs de A50 bij Uden een proefscherm te plaatsen met geïntegreerde bifaciale (tweezijdige) PV-celle. Dit scherm moet uiteindelijk voldoende energie opwekken voor ongeveer 40 huishoudens.

In 2022 werd de overname van Dynniq Energy en een participatie in Van Millenaar & van Schaik afgerond. Met Dynniq Energy versterkt Heijmans haar positie als integrale speler op de markt voor de aanleg en instandhouding van energie-infrastructuur. De energie-infrastructuur is een van de strategische groeipijlers van Heijmans aangezien Nederland voor een grote energietransitie staat die versneld leidt tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en aanleg van warmtenetten.
Millenaar & van Schaik is een voorloper op het gebied van verduurzaming van asfalttransport. Heijmans en drie andere aandeelhouders kunnen zo gebruik maken van een uitbreiding van het emissieloos vrachtwagenpark. 

In juni 2023 werd het Bossche familiebedrijf Van Wanrooij overgenomen voor bijna 300 miljoen euro. Alle 275 werknemers verhuisden mee. Met de viering van het 100 jarig bestaan ontving het bedrijf het predicaat Koninklijk.  Er werken ongeveer 5000 mensen bij het bedrijf. Door de overname van Van Wanrooij komen daar ongeveer 300 werknemers bij en stijgt de omzet met ruim 20 procent naar 2,2 miljard euro. De overname moet najaar 2023 volledig zijn afgerond. Topman Ton Hillen denkt met de overname het aantal te bouwen huizen te kunnen verhogen van 1000 tot 1500, naar 3000 tot 4000.

Begin 2023 is een gemeentelijk onderzoek gestart, om te onderzoeken hoe door Heijmans 5500 huizen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn gebouwd kunnen worden. De coalitiepartijen kondigen aan 125 hectare aan woningbouw in het gebied neer te zetten. Minimaal 50 hectare van het gebied moet bewaard blijven voor natuur en recreatie in dat gebied.

Heijmans behoort samen met Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep en Koninklijke Volker Wessels Stevin tot de grootste beursgenoteerde ondernemingen in vastgoed, bouw, infra- en installatietechniek. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed zijn samen met infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten.

In november 2023 leverde Heijmans vier verschillende woongebouwen op aan woningcorporatie Stadgenoot. Het gaat in totaal om 203 sociale huurwoningen bestemd voor zowel jongeren als ouderen en ook drie bedrijfsruimten op Amsterdam Oostenburg. De eerste bewoners – van woongebouw “De Stork” – kregen de sleutels van hun nieuwe woning dinsdagmiddag 7 november uitgereikt. De tweede fase van de oplevering, waarin de overige bewoners worden verwelkomd, vindt eind november plaats. De oplevering van de vier nieuwe woongebouwen is een belangrijke stap in de transformatie van Oostenburg tot een diverse, levendige stadswijk in hartje Amsterdam.


This domain is for sale