Fugro

Fugro uit Leidschendam is een internationale dienstverlener in het verzamelen en interpreteren van gegevens van het aardoppervlak en onderliggende lagen en adviseert en ondersteunt bedrijven en overheden bij infrastructurele ontwikkelingen. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Fugro de opdracht gegeven om te beoordelen of Noordzeegebieden gebruikt kunnen worden voor zowel de ontwikkeling van windmolenparken op zee als koolstofdioxide (CO2) afvang en opslag – zogenoemd Carbon Capture Storage (CCS). Fugro is na jarenlange financiële onzekerheid in beter vaarwater beland. In 2023 werd weer 22% meer omzet (2,1 miljard euro) en winst geboekt, voornamelijk dankzij de windmolenindustrie. Fugro heeft over afgelopen jaar zijn winst bijna verviervoudigd tot €254,8 miljoen. De omzet steeg met 27,5% tot €2,2 miljard.  Bij offshore windparken ging de omzet met 55 procent omhoog. Bij werkzaamheden aan olie- en gasbedrijven, nam de vraag met 37 procent toe. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel landen aan het investeren in meer eigen olie- en gaswinning. Bij de tak voor infrastructuur was echter wel een daling van de inkomsten voor Fugro te zien.

Het bedrijf groeide uit tot een organisatie met zo’n honderdtwintig ondernemingen in bijna zestig landen. Fugro is opgericht in 1962 en is met 9.500 medewerkers was vooral werkzaam voor de olie- en gasindustrie, de bouw, de mijnbouw en voor overheden. De activiteiten zijn ondergebracht in drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Op 27 november 2017 werd bekend gemaakt dat Fugro samen met Waterschap Aa en Maas en Deltares met de Innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen, de winnaar is van de Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie Waterveiligheid.

Fugro verlegde de focus succesvol naar offshore-windparken.  Daarnaast haalt Fugro ook nog steeds omzet uit infrastructuur- en waterprojecten en diensten voor de olie- en gasindustrie.

Fugro heeft voor 250 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgegeven in plaats van de geplande 500 miljoen en leningen geherfinancierd. 1 december 2020 zijn de aandeelhouders hiermee akkoord gegaan. 52 miljoen werd geplaatst bij een groepje referentie aandeelhouders) en 197 miljoen via een claimemissie. (alleen beschikbaar voor houders van de reeds uitgegeven aandelen, doordat aan deze aandeelhouders een claimrecht is toegekend). De resterende stukken werden gesleten aan institutionele en professionele beleggers via een onderhandse plaatsing voor 3,95 per aandeel. De koers van het aandeel Fugro staat nu ruim 46% hoger dan een jaar geleden. ING heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 22,00 naar 28,00 euro met handhaving van het koopadvies. 24 april schommelt het aandeel rond de 23 euro.

In 2022 werd met succes ongeveer 116 miljoen euro opgehaald door 10.319.036 nieuwe gewone aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) uit te geven tegen een biedprijs van EUR 11,25 per Nieuw Aandeel (de “Biedprijs ”) via een versnelde bookbuilding (het “Aanbod”). Het Aanbod vertegenwoordigde ongeveer 10% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap.  De Vennootschap is voornemens de netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken in combinatie met de eerder bekendgemaakte nieuwe, aan duurzaamheid gekoppelde bankfinanciering, bestaande uit een doorlopende kredietfaciliteit van 200 miljoen euro op 3 jaar en een termijnlening van 200 miljoen euro voor herfinanciering bestaande schulden, waaronder een potentiële belegger die de uitstaande converteerbare obligatie van 2024 heeft geplaatst en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Fugro profiteerde van de resultaten uit Europa, Afrika en de Amerika’s. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) liep op jaarbasis fors op van 3,5 miljoen euro naar 17,4 miljoen euro.

Voor de middellange termijn, die nu strekt tot 2023 en 2024, mikt Fugro nog altijd op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent. Afgelopen jaar was dit 4,3 procent, 0,8 procentpunt meer dan in 2020. Fugro kocht alle converteerbare obligaties van 190 miljoen euro met een looptijd tot 2021 terug met behulp van een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 200 miljoen euro en wilde met de uitgifte van vijfjarige obligaties ter waarde van 500 miljoen tot 550 miljoen euro de bestaande kredietfaciliteit van 575 miljoen euro vervangen. Het bedrijf investeerde in 2019 zo’n 90 miljoen euro. De verliezen in het 1e kwartaal van 2020 kwamen uit op 26,5 miljoen euro. Door de voortdurende Corona crisis is er een vacaturestop, worden salarissen niet meer verhoogd en wordt er gesneden in beloningen voor leidinggevenden. De koers van het aandeel zakte in elkaar van 21,80 in 2015 naar uiteindelijk slechts 4 euro, maar krabbelde 20 oktober met 20% op. Eind juli 2020 maakte Fugro ook al een koerssprong van 10,3%. vanwege een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee. Eerder getroffen kostenbesparingen zorgden er voor dat de winstmarge redelijk op peil werd gehouden. In oktober daalden de koersen eerst nog vanwege geruchten over verwatering van aandelen. Fugro is in vergevorderde gesprekken met banken en potentiële investeerders. In februari werd met de aandelenemissie al € 81,8 miljoen opgehaald tegen een prijs van € 9,80 per aandeel, maar moest een week later een geplande obligatie-uitgifte van € 500 miljoen intrekken, vanwege de Coronacrisis. De koers daalde zelfs even tot € 2,84. ASR zag haar kan schoon en nam 30 november een eerste kapitaalbelang van 7,63 procent met een dito stemrecht. ASR is hiermee één van de nieuwe referentie-aandeelhouders van Fugro. Naast ASR behoren ook NN Investment Partners en Sterling Strategic Value tot deze groep. Zij nemen belangen van respectievelijk 17,3 en 2,1 procent.

In 2022 werden nieuwe aandelen uitgegeven en werd er een nieuwe financieringsovereenkomst afgesloten. Er wordt tot 10% van het uitstaande kapitaal aan nieuwe aandelen uitgeven. (122 miljoen). De financieringsovereenkomst bestaat uit een drie jaar lopende kredietfaciliteit van 200 miljoen en een driejarige lening van 200 miljoen. De emissie wordt gesteund door de belangrijkste aandeelhouders die al hebben toegezegd om mee te doen in de aandelenuitgifte. Er werd al voor meer dan 50% ingeschreven. De nieuwe financieringsovereenkomst vervangt de bestaande kredietfaciliteit van 250 miljoen en een bestaande lening van 188 miljoen. De  de rente die Fugro moet betalen op zijn leningen gaat door deze ingreep fors omlaag. Voor de huidige lening van 188 miljoen wordt 6,5%, rente betaald. De nieuwe lening heeft een vaste rente van 3,5%. Aan de leningen en kredietlijn zitten duurzaamheidscriteria vast, die onder andere te maken hebben met CO₂-uitstoot, diversiteit en hernieuwbare energie. Als het bedrijf die doelstellingen haalt krijgt het korting op de rente en bij niet-halen volgt een hogere rente.

Fugro richt steeds meer op activiteiten die de energietransitie ondersteunen. Vooral deze markten groeien hard en dan gaat het vooral om de ontwikkeling van offshore windparken. In 2021 werden voor het eerst in acht jaar weer zwarte cijfers geschreven.

Geschiedenis

Fugro is opgericht in 1962, heeft haar hoofdkantoor in Leidschendam en heeft 9.811 werknemers in dienst. Onder leiding van de CEO, Mark Heine, heeft Fugro in het boekjaar 2023 een omzet van €2,2 miljard en een nettoresultaat van €252 miljoen gerealiseerd. Fugro boekte over 2014 een verlies van 457,6 miljoen. In 2015 kwam ondanks alle ingrepen en reorganisatie het verlies uit op 373 miljoen euro. Daarna werd er vanwege het negatieve resultaat geen dividend uitgekeerd over 2016. De omzet daalde naar bijna 1,8 miljard euro (van ruim 2,3 miljard euro in 2015). Het In 2018 was de omzet ten opzichte van 2017 gegroeid met 19,2% tot 1,65 miljard euro. De omzet in 2019 kwam uit op 1,63 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg bijna 185 miljoen euro.

Fugro plaatste voor 100 miljoen euro aan achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd tot 2024. Met de opbrengst moesten Amerikaanse schuldeisers vervroegd afgelost worden. In oktober 2016 gaf Fugro ook al een converteerbare obligatie uit van 190 miljoen euro met een looptijd tot 2021.

Asia Pacific Subsea Services zou worden verkocht aan Shelf Subsea voor 14 miljoen euro, maar dat ging uiteindelijk niet door. Het bedrijfsonderdeel wordt nu opgenomen in de Marine-divisie in afwachting van mogelijke andere samenwerkingspartners. Het verzorgen van vluchten bij het onderdeel Survey wordt voortaan uitbesteed en de offshore vloot werd flink ingekrompen. Twee schepen werden te gelde gemaakt door een lease-back-constructie voor zo’n 100 miljoen euro. Zowel de Fugro Scout als de Fugro Voyager zijn verkocht aan Icon Investments en zijn voor vijf jaar weer terug geleased. De verdere bezuinigingen en verkoop van onderdeel Asia Pacific Subsea Services zijn hard nodig om het bedrijf te redden.Er gingen honderden banen verloren, vooral bij de divisies Subsea Services en Geotechnical. In totaal is het personeelsbestand met 15 procent gedaald. De netto schuld bedraagt 1,6 keer het bruto bedrijfsresultaat.

Een deel van het minderheidsbelang in de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine is verkocht. Het belang in Huawei Marine Networks (HMN) aan Hengtong Optic-Electric. Fugro bedraagt ongeveer 33 miljoen dollar. In eerste instantie zal Global Marine 30 procent van HMN verkopen. Dat levert Fugro ongeveer 20 miljoen dollar op. Een belang van 19 procent in HMN wordt nog behouden onder een putoptie overeenkomst van twee jaar. Fugro heeft in mei 2020 de eerste betaling ontvangen voor de verkoop.

In 2002 realiseerde Fugro een omzet van 945 miljoen euro en in 2003 werden er meerdere acquisities gedaan: Oceanor Holdings ASA, Foundation Engineering Services Ltd. en Petcom Inc., Volumetrix, Svitzer Ltd., Svitzer Surveys. SeiScan GeoData en tot slot Thales Geosolutions.

Thales Geosolutions maakte onderdeel uit van de Thales Groep met 65.000 medewerkers en een omzet van ruim 10 miljard euro. Dochterbedrijf Geosolutions telde meer dan tweeduizend medewerkers. Fugro financierde de deal met een overbruggingskrediet. Verder verhoogde Fugro zijn belang tot honderd procent in het Nigeriaanse Prodec-Fugro Ltd. en het Indiase Fugro-KND Geotech Ltd.

Fusies, joint ventures, management buy-outs en overnames zorgden steeds voor een toenemende omzet. Tot 2008 floreerde het bedrijf nog en werd zelfs de Noorse branchegenoot Geolab Nor overgenomen.

De Noor Øystein Løseth werd benoemd tot tot bestuursvoorzitter en opvolger van Paul van Riel, maar na vijf maanden is hij wegens persoonlijke redenen alweer vertrokken. Løseth (1958) was in het verleden onder meer de topman van het Zweedse energieconcern Vattenfall. Løseth en is 1 januari toegetreden tot het bestuur. Op 26 april nam hij de functie van de aftredende Van Riel over. Løseth werd opgevolgd door topman Mark Heine, die al sinds 2000 bij Fugro werkt als landmeetkundige.

Paul van Riel nam vanaf november 2012 voor 1.883.301 euro per jaar het voorzitterschap van de raad van bestuur op zich. Hij verving Arnold Steenbakker die al na elf maanden plotseling naar Stork vertrok. Eigenlijk zou Van Riel maar twee jaar bij Fugro blijven. In 2001 trad hij in dienst nadat hij zijn eigen bedrijf Jason, dat software levert voor het analyseren van oliereservoirs aan Fugro had verkocht. In 2012 verkocht Fugro Jason weer. Sjoerd Vollebrecht wordt per december 2020 lid van de raad van Commissarissen.

Steenbakker en de raad van commissarissen hadden een onoverbrugbaar verschil in visie op het te voeren beleid. Arnold Steenbakker werkte sinds 2001 bij Fugro. Hij was aanvankelijk als Chief Operating Officer (COO) verantwoordelijk voor de landactiviteiten van de divisie Geotechniek. In 2012 volgde hij Klaas Wester op als CEO. In mei 2013 vindt nog een bestuurswisseling plaats. Jakob Ruëgg ging met pensioen en werd opgevolgd door Steve Thomson en Mark Heine.

Gert Jan Kramer was grootaandeelhouder en commissaris en verkocht de helft van zijn aandelen voor 25 miljoen. Hij was bestuursvoorzitter van Fugro van 1983 tot 2005 en fungeerde van 2006 tot oktober 2014 als lid van de Raad van Commissarissen. Volgens Kramer gebeurde de verkoop op verzoek van de bank.

Begin 2014 stapte commissaris Frans Cremers op omdat hij CFO André Jonkman niet competent achtte. Cremers wilde het ontslag van Jonkmans maar kreeg hiervoor geen steun van onder andere Kramer en president commissaris Schreve. Cremers besloot daarop zijn commissariaat te staken.

Het grootste deel van de geoscience activiteiten werd eind januari 2013 voor 1,2 miljard verkocht aan de Franse concurrent CGGVeritas. De eerste zes maanden van 2014 was er een nettoverlies van 267,7 miljoen bij een omzet van 1,2 miljard euro. De winst verdampte doordat er bijna 350 miljoen euro moest worden afgeschreven op de exploratie- en bodemonderzoeksactiviteiten. Om de kosten de baas te blijven wordt de capaciteit van de vloot teruggebracht, is de aanschaf van een onderzoeksschip uitgesteld en wordt het verliesmakende onderdeel Aerial Mapping, dat vanuit de lucht overzichtskaarten maakt, gereorganiseerd.

De omzet groeide in 2014 naar 2,6 miljard euro, maar na een nettoverlies van 457,6 miljoen euro besloot Fugro om het belang in onderdeel Seabed Geosolutions te verkleinen en zoekt sindsdien naar een samenwerkingspartner voor Subsea Services. Eventueel worden ook de onderzeese activiteiten deels of geheel verkocht voor naar verwachting circa 400 miljoen euro. Mogelijke kopers zijn Oceaneering, Harkand, Bibby Offshore, DeepOcean, KKR en Carlyle. Fugro wil zich focussen op de activiteiten van de onderdelen Geotechnical en Survey.

De multi-client databibliotheek ter waarde van 427 miljoen, met hoge kwaliteit 2D en 3D seismische gegevens voor het zoeken naar olie en gas is voor ongeveer 100 miljoen euro in contanten verkocht aan het Noorse bedrijf Spectrum. De belangen in bepaalde projecten in Australië, via een overeenkomst met Finder Exploration bleven buiten de deal.

MH370 

Fugro zocht heel lang vergeefs naar het verdwenen vliegtuig MH370 van Malaysia Airlines. Maleisië en Australië. Er was overeengekomen om tot mei 2018 de zeebodem af te laten zoeken en er werd 85 miljoen euro betaald voor vier gespecialiseerde schepen, waarvan er drie van Fugro zijn om 60.000 vierkant kilometer te kunnen doorzoeken. In het zuidelijk deel van de Indische Oceaan werd op meerdere plekken rond deze oceaan, die zich uitstrekt van Australië tot Oost-Afrika op kusten wrakstukken gevonden. De zoektocht naar het vliegtuig is inmiddels gestaakt. De Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 van de radar en had 239 passagiers aan boord. Het vliegtuig werd niet gevonden, maar wel spoelden er ook wrakstukken aan op de zuidoostkust van Afrika en het eiland Réunion. Aan de hand van radar- en satellietgegevens werd vastgesteld dat het vliegtuigen nog zeven uur heeft doorgevlogen en vermoedelijk in de Indische Oceaan is gestort. Tijdens de speuractie werd vergeefs meer dan 120.000 vierkante kilometer van de oceaanbodem afgezocht, op duizenden kilometers afstand van Australië. De zoektocht duurde ruim duizend dagen en kostte zo’n 127 miljoen euro. Op dit moment heeft het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity op basis van no cure no pay de opdracht overgenomen en het vaartuig, Seabed Constructor naar het vindgebied gestuurd. Binnen negentig dagen willen zij het wrak of de zwarte dozen vinden. De zoektocht ging van start op 17 januari 2018. Het zoekschip Seabed Constructor beschikt over acht autonome onderwatervoertuigen (AUV’s), die op de oceaanbodem kunnen zoeken naar informatie.

Boskalis

Toen het aandeel Fugro begin november 2015 nog maar 8,93 euro waard was stapte Boskalis in en kocht 14,8 procent extra aandelen, waardoor ze een totaalbelang verwierven van 28,6 procent. Precies een jaar later eind november 2016 verkleinde Boskalis het belang naar 24,9 procent. Uiteindelijk stapte het bedrijf eind februari 2017 helemaal uit de aandelen Fugro. Boskalis wilde Fugro met een kort geding op 17 maart 2015 dwingen om een van de beschermingsconstructies van de onderneming als stempunt op te nemen in de aandeelhoudersvergadering van 30 april maar verloor de zaak. CEO Paul van Riel vreest dat Fugro zo goed als alle omzet kwijtraakt, als het onderdeel zou worden van een grote aannemer als Boskalis die alle gebieden van Fugro afdekt. Boskalis die in de eerste helft van 2015 de nettowinst nog met 21 procent zag stijgen tot 306,5 miljoen euro kwam door de lage olieprijzen in zwaar weer en zag de omzet zowel bij de baggeractiviteiten, de sleepdiensten als de dienstverlening aan de olie-industrie dalen. De winst van Boskalis is in het eerste halfjaar van 2016 gehalveerd naar 147,5 miljoen euro en de omzet daalde met een kwart naar 1,17 miljard euro. Wereldwijd werken er bij Boskalis ruim 8.200 mensen. Met een vloot van zo’n 4000 vaartuigen is Boskalis actief in 75 landen. De komende twee jaar wil het bedrijf 24 vaartuigen uit de vaart nemen en wereldwijd 650 banen schrappen waarvan 150 in Nederland. Voor 2016 schrijft Boskalis in totaal 840 miljoen euro af op goodwill en de schepen van Dockwise, vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten. Dit betreft voor ruim 365 miljoen euro een afwaardering op schepen, ruim 380 miljoen euro op goodwill en circa 90 miljoen euro op het onderdeel Smit Lamnalco. Er verdwijnen 230 banen op het hoofdkantoor om de kosten met 30 tot 35 miljoen euro drukken. Eerder werd gekeken hoe de kosten op het hoofdkantoor in Papendrecht konden worden verlaagd. Vorig jaar sneed Boskalis ook al in het personeelsbestand. Toen werd een deel van de schepen verkocht en er verdwenen 650 banen, waarvan 150 in Nederland. Een deel van de 230 banen zou worden opgelost via natuurlijk verloop en herplaatsing, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. In totaal werken er bij Boskalis zo’n 11.700 werknemers, waarvan 1400 op het hoofdkantoor. Dit jaar daalde de koers met 4 procent. Boskalis gaat voor 2017 uit van een verdere daling van de omzet en een verdere druk op de winstgevendheid in 2017. Over 2016 daalde de omzet met 20 procent tot 2,6 miljard euro. Het nettoresultaat sloeg om van plus 443 miljoen euro positief tot 562 miljoen euro in het rood. Dat kwam mede door een afboeking op goodwill en schepen van 748 miljoen euro. Voor circa 40 miljoen pond werd medio 2017 het bedrijf Gardline aangekocht inclusief schulden. De jaaromzet van Gardline ligt tussen de 60 en 70 miljoen pond. Het in 1969 opgerichte Gardline is een familiebedrijf met circa 750 mensen in dienst. De vloot bestaat uit 15 onderzoeksschepen en 25 kleinere vaartuigen. De belangrijkste vestigingen bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, maar het bedrijf heeft ook activiteiten in de Verenigde Staten, Brazilië en Singapore. De Constructor, een duikondersteuningsvaartuig dat in bezit was van Hanzevast, werd in november voor € 36 miljoen aangekocht.

In 2020 deed Kiltearn Partners circa 50% van de aandelen van de hand. Kiltearn meldde een kapitaalbelang van 4,90 procent . Op 1 februari 2019 meldde Kiltearn nog een kapitaalbelang van 9,81 procent.

Het samenwerkingsverband Seabed Geosolutions met het Franse CGG heeft een opdracht in de Rode Zee binnengesleept en doet in het Midden-Oosten Argas 3D-onderzoek voor Saudi Aramco. Fugro heeft een opdracht gekregen van Guangzhou Marine Geological Survey (GMGS) voor bodemonderzoek in de Zuid-Chinese Zee ter waarde van 40 miljoen dollar. Voor 7,7 miljoen dollar werd van de Indiase staatsolie- en gasmaatschappij ONGC een driejarig contract verkregen voor offshore bodemonderzoek. De opdracht, die voor de derde achtereenvolgende keer aan Fugro is gegund, betreft bodemonderzoek voor de Indiase west- en oostkust. Voor zeebodemonderzoek in Mexico van het nationale oliebedrijf Pemex werd een contract getekend met een waarde van circa 10 miljoen dollar. Ook werd een contract binnengehaald in de Verenigde Staten en voor het Deense energieconcern Ørsted, het voormalige Dong Energy gaat Fugro bodemonderzoek doen voor twee grote offshore windmolenprojecten, voor de kust van Massachusetts en voor de kust bij New Jersey. In Noorwegen mag het bedrijf bodemonderzoek verrichten rond een groot snelwegproject langs de Noorse kust. Met de opdracht die een jaar gaat duren is een orderbedrag gemoeid van zo’n 6,4 miljoen euro.

Fugro heeft opdracht gekregen voor bodemonderzoek bij de wegwerkzaamheden aan de Schotse snelweg A9 voor een contract met een waarde van 1,3 miljoen pond. De werkzaamheden begonnen medio december en duren ongeveer een halfjaar.

Het contract met US Army Corps of Engineers in St Louis werd opnieuw met vijf jaar verlengd. Het contract loopt al ruim dertig jaar en heeft een maximale waarde van 12,5 miljoen dollar.Van Horizon Nuclear Power gaat Fugro in juli en augustus een locatie onderzoeken bij het Britse eiland Anglesey waar Horizon Nuclear Power een elektriciteitscentrale wil bouwen. Met de werkzaamheden moet een beter inzicht worden verkregen over de geologische omstandigheden op de locatie.

Voor E.On worden stroomkabels aangelegd voor de 116 turbines tellende Rampion Offshore Wind Farm zo’n 13 kilometer buiten de kust van het Engelse Sussex. De installatie wordt in twee fases in 2016 en 2017 uitgevoerd en naar verwachting in 2018 afgerond.

Van het Noorse PGS kwam de opdracht om in drie jaar tijd de hele seismische vloot van PGS van GPS satelliet navigatiesystemen te voorzien.

Van de Noorse Public Roads Administration (NPRA) kwam een opdracht ter waarde van 111 miljoen NOK voor milieu-metingen in verband met de geplande Coastal Highway (Route E39). De NPRA doet in opdracht van de Noorse regering planning en onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van de E39, die momenteel bestaat uit 7 fjord overtochten door veerboten. Fugro kreeg ook opdracht om voor ongeveer 3,8 miljoen euro meer bodemonderzoek te doen in de Barentsz zee in Noorwegen als vervolg op eerder onderzoek dat Fugro al sinds 2006 deed.

Van Esso Exploration and Production Guyana Limited worden offshore werkzaamheden verricht voor de West-Australische kust in opdracht van BHP Billiton. De werkzaamheden aan zes verschillende olievelden in circa 200 meter diep water beginnen in mei.

Voor BG International Limited Sucursal Honduras wordt bodemonderzoek verricht langs de kust van de Hondura Caribbean. Als onderdeel van BG’s licentie onderzoek verplichtingen wordt de bodem gescand, getest en geanalyseerd om potentieel koolwaterstof te kunnen winnen. Fugro’s moderne 65 meter schip MV Fugro Brasilis is in juli met het onderzoek begonnen.

Fugro gaat daarnaast voor SP Energy een elektriciteitsnetwerk van hoogspanningskabels van het nutsbedrijf monitoren en de Roames-service implementeren voor een elektriciteitsnetwerk van ruim 13.000 kilometer in Schotland en Wales.

Samen met Cross Group werd een contract gekregen voor werkzaamheden aan oliebronnen in de Golf van Mexico. De twee bedrijven gaan zich bezighouden met zogeheten ‘well intervention’-activiteiten. (dempen van boorputten).

Er kwamen drie opdrachten voor het graven van sleuven voor kabels voor de olie- en gasindustrie in de Noordzee. In opdracht van Subsea 7 zal Fugro zijn Q1400-systeem inzetten bij het Maria-project van Wintershall in het Noorse deel van de Noordzee en het bedrijf is bezig voor EMAS CHIYODA Subsea bij het Ivar Aasen-project van Det norske. De Q1400 trencher wordt ingezet bij het Britse herontwikkelingsproject BP ETAP voor Bibby Offshore.

Van ONGC werd een onderzoeksopdracht in India gekregen voor een geotechnisch bodemonderzoek voor de oostkust van India met een waarde van circa 26 miljoen dollar. Het onderzoek met het diepbodem onderzoeksschip Fugro Voyager moet leiden tot ontwerp en plaatsing van installaties voor de exploitatie van het betrokken olieveld.

Van de Nederlandse Overheid kwam een opdracht om bodemonderzoek te doen naar het toekomstige offshore-windmolenpark bij Borssele en om samen met ingenieursbureau Sweco voor de gemeente Amsterdam civieltechnisch advies te geven bij de gebiedsontwikkelingen IJburg 2, Zeeburgereiland en Overamstel. Daar moeten de komende jaren bij elkaar minstens 50.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De twee bedrijven zijn al begonnen met de voorbereiding van hun werkzaamheden. Het contract loopt tot april 2021, met de optie tot verlenging met vier keer een jaar. De waarde van deze opdracht wordt geschat op circa 1 miljoen euro per jaar.

Voor oliebedrijf Total worden onder meer twee op afstand bestuurbare onderwaterrobots ingezet in uruguay.

In 2020 was de olie- en gasmarkt nog dramatisch, en zetten veel bedrijven het mes in uitgaven zoals onderhoud en exploratie. ooit leunde het bedrijf voor 80% op oliebedrijven, nu is 60% van de omzet wind- en infrastructuur gerelateerd.

Landactiviteiten in China en opdrachten voor offshore windparken zorgden voor een degelijk laatste kwartaal van 2020. De ebit-marge viel tegen met slechts 3,5%, en het orderboek kromp met 8%.

Fugro leed over 2020 een verlies van €74 miljoen en het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 12% naar €162 miljoen. Er werd in 2020 €320 miljoen opgehaald bij beleggers, waardoor de schuldpositie daalde van €660 naar amper €300 miljoen. Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de herfinanciering van een aantal aflopende obligatieleningen. De in het voorjaar geplande herfinanciering kon niet worden afgerond. Na een succesvolle emissie van 10 procent nieuwe aandelen kon een nieuwe obligatielening niet worden geplaatst door de plotselinge coronacrisis en de kelderende olieprijs. Voor het voortbestaan van Fugro werd gevreesd, de beurskoers raakte in een vrije val. Het aandeel Fugro viel ten prooi aan shortsellers die uitgingen van een verdere koersdaling. Eind vorig jaar lukte de herfinanciering alsnog met een aandelenemissie, die door kenners bestempeld werd als een financieel hoogstandje. De claimemissie slaagde mede door vertrouwenwekkende participanten als a.s.r. en NN, die bereid bleken om op te treden als cornerstone investor, waarna het aandeel prompt in wat rustiger vaarwater terechtkwam.

Nieuwbouw van het Fugro TechCenter op een driehoekige perceel bestaat uit verschillende bouwdelen. De opdracht voor het ontwerp en ontwikkeling omvatte een efficiënte, duurzame, bedrijfgerichte (praktische) huisvesting voor warehousing, werkplaatsen, laboratoria en kantoren.

Het nieuwe TechCenter van Fugro in Nootdorp ontworpen door Hidde & Peeperkorn, ontwerpers en architecten, als het meest duurzame R&D-gebouw in Nederland en gebouwd door Bouwbedrijf De Vries en Verburg. werd verkocht en terug geleased van Swiss Life. Het TechCenter is de nieuwe onderzoeksfaciliteit van Fugro en biedt met een oppervlak van meer dan 16.000 m2 ruimte aan kantoren, werkplaatsen en laboratoria. Het state-of-the-art ‘groene’ gebouw heeft o.a. 275 zonnepanelen op het dak, thermische muren en een grijswatersysteem. Het gebouw bestaat voor 35% uit gerecyclede materialen. Koper is het vastgoedfonds “Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics”, dat is opgericht door BEOS AG en Swiss Life Asset Managers. BEOS AG is een toonaangevende vermogensbeheerder en ontwikkelaar van light industrial vastgoed. BEOS AG beheert momenteel een portefeuille van 157 commerciële panden en maakt sinds 2018 deel uit van Swiss Life Asset Managers.
De verkoper werd bij deze transactie commercieel begeleid door JLL en juridisch door CMS. De koper werd commercieel begeleid door 1530 Real Estate en juridisch door NewGroundlaw.

Fugro stond op 19 december 2022 om 12.00 uur op de beurs op ruim 27 procent verlies, na berichtgeving van het onderzoeksprogramma Pointer dat het bedrijf mogelijk de dodelijke mijnramp in Brazilië in 2019 heeft veroorzaakt. Het gaat om de dambreuk bij een ijzermijn begin 2019 in het zuidoosten van Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Fugro was bezig met boorwerkzaamheden in de dam, in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Vier medewerkers van het bedrijf kwamen om het leven. Volgens Pointer staat in een politierapport dat die boorwerkzaamheden de oorzaak waren van de damdoorbraak. Ook verwijst Pointer naar een onafhankelijk onderzoeksrapport uit mei dit jaar, waarin een Spaanse onderzoeksorganisatie de boorwerkzaamheden noemt als mogelijke oorzaak van de doorbraak Fugro noemt de uitzending eenzijdig en suggestief. Bij de Braziliaanse rechtbank loopt een onderzoek naar de zaak.

Fugro gaat voor een Japanse opdrachtgever de zeebodem bij Indonesië in kaart brengen voor de aanleg van onderzeese pijpleidingen en de bouw van productieplatforms op zee. Door de vraag naar werkzaamheden voor offshore energie zag het bedrijf uit Leidschendam de omzet vorig jaar met honderden miljoenen stijgen.


This domain is for sale