Roger Lips

De Udense Roger Lips (1964) is groot geworden in het vastgoed. Na zijn studie bedrijfseconomie in Tilburg werkte hij voor Bouwfonds Property Finance. Enkele jaren later begon hij samen met Peter van Leeuwen het bedrijf Crescendo. Bouwfonds financierde het project. In 2003 volgde een samenwerking met Louis Meijer van Burgfonds, nu onderdeel van LCG.

Lips werd uiteindelijk de grootste klant van SNS Property Finance. Joop Bouma (1938), SNS commissaris van 1990 tot 2008, was sinds 2004 ook commissaris van projectontwikkelaar Burgfonds. Na de overname van Bouwfonds in 2006 bleef dit onveranderd. Bouma besliste over de kredietaanvragen van Lips die daardoor sterk opliepen. Na zijn vertrek bij SNS, werd Bouma opnieuw commissaris bij Lips in 2010, nu bij de Lips Capital Group. Naast Bouma is mr. Jan Boven lid van de RvC van Lips Capital Group. Jan Boven (1961) heeft vanaf 1982 diverse functies vervuld bij SNS Reaal, waaronder verschillende directiefuncties. Van 2000 tot 2009 was hij lid van de hoofddirectie van SNS Reaal Verzekeringen. Van 2009 tot medio maart 2010 was hij bestuursadviseur van de raad van bestuur van SNS Reaal. Er was dus sprake van een grote verwevenheid en samenspanning.

Door de bankencrisis in 2008 werd de val ingezet van het door SNS gefinancierde concern. In 2008 begon het concern om te vallen. Er was te weinig interesse van ondernemers en klanten voor het spiksplinternieuwe winkelcentrum The Wall dat voor 370 miljoen euro gefinancierd was SNS Property Finance. In 2009 stelde SNS Property Finance interim-directeur Buck Groenhof aan om de kredietportefeuille te saneren. Maar deze nam het niet zo nauw met het probleem en probeerde er zelf geld uit te slepen.

Naast de kredieten bij SNS was er ook een miljoenenschuld bij ABN Amro, zo’n 75 miljoen euro bij Staalbankiers, Stichting Hogeschool Utrecht, Fortis Lease, Union Bancaire Privée, Deutsche Bank, ING Real Estate en FGH. Maar ook gemeenten als Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Doetinchem werden meegesleept. Het voormalige FOB Invest van Lips, liet in de jaren ’80 in Wehl 77 appartementen bouwen. De toenmalige gemeente Wehl stond hierbij garant voor een bedrag voor zo’n 2,1 miljoen euro. Toen Doetinchem het geld in 2011 terug eiste, lukte dit niet, hetgeen eind 2012 leidde tot een dagvaarding tegen Oudehuys Investments, ook een bedrijf van Lips, omdat de rechter eerder had bepaald dat Doetinchem een terechte claim had neergelegd bij FOB Invest. ABN Amro legde toen beslag op de villa van Lips in Uden. Behalve deze villa bezat hij ook een groot kantoor in Vught, een chalet in het Zwitserse Crans-Montana, twee privévliegtuigen en een zeiljacht. Eén van zijn vliegtuigen kwam in januari 2014 onder de hamer. De Falcon 900B, waarop BNP Paribas beslag had gelegd, bracht 2,7 miljoen dollar op. De PH-LCG (Lips Capital Group) lag al twee jaar aan de ketting op Teterboro airport, het privé-jetveld van New Jersey. Eind 2011 stopte Lips met het betalen van zijn rente- en aflossingsverplichtingen. SNS kwam zelf ook in een vrije val en nam het project samen met Dik Wessel over voor 90 miljoen euro. Volgens de jaarrekening over 2011 was er in totaal een schuldenlast van bijna 460 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van ruim 100 miljoen euro. In april 2013 werd Roger Lips persoonlijk failliet verklaard op verzoek van ABN Amro, dat nog zo’n 25 miljoen euro van hem tegoed had. Vijf maanden later werd Lips vastgezet, omdat hij niet meewerkte aan de afhandeling van zijn faillissement. Hij werd gegijzeld om hem te dwingen meer informatie over zijn persoonlijke financiën te geven. Op voorwaarde dat hij volledig zou meewerken en niet zonder toestemming naar het buitenland zou reizen, kwam hij een maand later alweer vrij. Begin februari 2014 bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat Roger Lips opnieuw de cel in moest. Hij zou zich niet houden aan de plicht om de curatoren van zijn bankroete bedrijf van informatie te voorzien, maar Lips had ondertussen de vlucht genomen naar Dubai. Sedert medio december 2013 was hij ‘voortvluchtig’. Op zijn zeiljacht, de bijna altijd te koop staande 47 meter lange Windrose of Amsterdam, werd het AIS (Automatic Identification System) in juli 2013 uitgezet, waardoor het niet meer te traceren was.

Het hoofdkantoor van de Lips Capital Group was gevestigd in een kasteeltje aan de Helvoirtseweg in het Noord-Brabantse Vught. De groep bestond uit een web van ruim 150 bedrijfjes en stichtingen. Na zijn faillissement kwam Lips pas naar buiten met verklaringen. Hij was er van overtuigd dat de staatsbanken SNS Reaal en ABN Amro met de curatoren en rechters tegen hem samenspanden. Huisbankier ABN AMRO zou ondertussen jaarlijks 1 miljoen verdienen aan zijn vastgoedactiviteiten. Met zijn curatoren Flip Schreurs en Jan Stadig was Lips in oorlog, waardoor de rechter in augustus 2013 besloot om hem te gijzelen. Na 3 dagen gaf hij toe en gaf zijn digitale administratie af, waarnaar de curatoren al een half jaar om hadden gesmeekt. Ook vertelde hij waar een aantal “verdwenen” auto’s stonden, waaronder 13 Mercedessen en Porsches, een MacLaren en een Aston Martin. Zijn wagenpark was op papier verpacht en voor de helft eigendom van zijn vriendin, via een stichting waaraan de auto’s kort voor zijn faillissement werden overgedragen. Hiermee werd paulianeus gehandeld. Zo was Lips via de Stichting Administratiekantoor Castle Services, waarvan hij met zijn vader het bestuur vormde, eigenaar van certificaten en aandelen in onderliggende bedrijven. Maar kort na de aankondiging dat de ABN Amro bank zijn persoonlijk faillissement zou aanvragen, verkocht hij al zijn certificaten en aandelen voor 1 euro aan vijf stichtingen. Daarmee kwam het grootste deel van zijn vermogen terecht bij zijn partner Johanna van Sluisveld en zijn vijf kinderen.

Met een beroep op de privacy van zijn 4 minderjarige kinderen heeft de rechtbank ingestemd met een behandeling van het faillissement achter gesloten deuren. Lips bevestigde zo het beeld dat zijn partner en kinderen niet betrokken waren bij zijn zakelijke activiteiten. Maar als intussen blijkt dat zij wel 35 miljoen proberen te incasseren, die Lips tegoed meende te hebben van diverse bedrijven, spannen de curatoren een kort geding aan tegen het gezin. De partner van Lips en zijn kinderen kregen eind 2013 een dwangsom opgelegd van 25.000 euro voor elke keer dat zij toch zouden proberen om geld te incasseren. Zo’n dwangsom was volgens de rechter nodig omdat betrokkenen “zich in deze kwestie van niets of niemand wat lijken aan te trekken”.

Lips claimde op zijn beurt een vergoeding in voor de mislukte financiering van The Wall, gelegen aan Hertogwetering 169 tot en met 201 (even nummers) en Proostwetering 1 tot en met 13, langs de A2. De financiering werd onterecht plotseling door SNS afgeblazen toen de FIOD onderzoek deed naar de fraude van SNS bestuurder Buck G. Property Finance had Lips 380 miljoen euro geleend, waarvan 140 miljoen voor The Wall. Doordat The Wall mislukte en Lips hoofdelijk aansprakelijk was voor de financiering moest hij 50 miljoen euro betalen. Buck G. en Lips kwamen overeen dat SNS dat bedrag zou kwijtschelden in ruil voor het eigendom van The Wall. In 2013 werd Lips failliet verklaard en door de curatoren beschuldigd van faillissementsfraude. Roger Lips werd 21 maart 2022 door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel voor het achterhouden van informatie in het faillissement. Echtgenote Petra van Sluisveld kreeg twee maanden gevangenisstraf. In totaal gingen 143 aan hem gelieerde bedrijven failliet waarin banken in totaal 750 miljoen euro geïnvesteerd hadden. Volgens het Openbaar Ministerie verdwenen tientallen miljoenen euro’s uit de boedel waarover nog een aparte strafzaak volgt. Lips nam de server van het hoofdkantoor mee op zijn vlucht naar Dubai waar hij sinds 2014 met zijn vrouw verbleef uit angst om te worden gegijzeld in het faillissementsonderzoek. Lips verweerde zich onder meer met de stelling dat als hij alle inlichtingen had verschaft hij mogelijk meewerkte aan zijn eigen veroordeling in de komende fraudezaak. De rechters in Zwolle vonden dat hij wel verplicht was mee te werken, maar voegen toe dat die informatie mogelijk niet gebruikt mag worden in de nog komende fraudezaak. Het is van groot belang dat de curatoren een dergelijk groot faillissement goed kunnen afwikkelen, stelt de rechtbank. Mede hierop gelet had meer medewerking verwacht mogen worden. Zijn 55-jarige vrouw Petra van Sluisveld was bestuurder van zeker een van de bedrijven van Lips. Tegen het duo was zestien maanden cel geëist. Lips vastgoedimperium bereikte een waarde van 2 miljard euro totdat de financiële crisis uitbrak. SNS en bouwmiljardair Dik Wessels namen The Wall over, wat Lips van zijn grootste schuld verloste. In 2013 ging Lips uiteindelijk privé bankroet en daarna zakelijk. Volgens hem heeft het ministerie van Financiën de hand gehad in zijn neergang. Lips verzet zich tegen het „omvertrekken” van volgens hem gezonde bv’s. Die strijd voert hij tegen curatoren Jan Stadig, Flip Schreurs en Ruud Dekker en de rechter-commissarissen die hen onvoldoende zouden controleren. Intussen hebben ruim 400 zittingen in rechts- en tuchtzaken plaatsgehad. Lips zelf houdt het op zo’n 130 procedures. Lips verbond bv’s onderling, door vorderingen op elkaar (pandrechten), en met privé-stichtingen en bedrijven op naam van partner Astrid van Sluisveld en de kinderen. Dat patroon, opgesteld om risico’s per bv te beperken, keert zich nu tegen hem. Als de rechter een door de curator aangevraagd bankroet van een Lips-bv toekent, kan de curator vorderingen op een volgende bv opeisen – waarvoor hij dan opnieuw faillissement aanvraagt. Die kettingreactie betreft ook de bedrijven die op naam van zijn echtgenote Van Sluisveld werden gezet. Nu zijn de stichtingen aan de beurt. Curator Ruud Dekker liet in januari De Vijf Musketiers in Dubai failliet verklaren. Deze stichting was bedoeld om privévermogen veilig te stellen voor de kinderen van Lips en Van Sluisveld. Toen er een tweede gijzelingsbevel kwam, vluchtte Lips met zijn echtgenote en de kinderen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Stukken naar Lips in Dubai faxen of mailen of naar zijn Nederlandse advocaten sturen, gebeurde aanvankelijk niet. Daardoor miste hij responstermijnen. Zijn advocaten werden door de curatoren ondertussen beticht van witwassen. De verkoop van Lips’ luxe wagenpark en villa’s in Uden, België en Zwitserland brachten niet genoeg op om het dure honorarium van de curatoren te kunnen betalen. Het ruim 7.500 pagina’s dikke dossier bevat onder andere door de Fiod opgenomen getuigenverklaringen, vorderingen en rechtshulpverzoeken aan het buitenland, en e-mail van Lips en Van Sluisveld zelf. De strafzaak in Zwolle verliep moeizaam. Eenmaal woonden Lips en van Sluisveld via Skype een zitting vanuit Dubai bij. Wegens corona bleven rechters, OM en advocaten ook op afstand. Daarvoor én daarna werden verzoeken van Lips voor videoverhoor afgewezen. Nederland heeft de Emiraten nu om hun uitlevering gevraagd. De ondergang van het Lips imperium was een belangrijke aanleiding voor de nationalisatie van SNS en de omzetting van Property Finance in Propertize. Built to Build Real Estate en Urban Interest hebben The Wall in Utrecht uiteindelijk voor 49 miljoen euro gekocht van Propertize. SNS Property Finance kocht the Wall in 2012 nog voor 90 miljoen van Roger Lips. The Wall telt 62.000 m2 aan verhuurbaar retail-, leisure- en horecaoppervlak.

Ook Buck G. werd uiteindelijk in 2016 veroordeeld als hoofdverdachte in de fraudezaak van SNS Property Finance en schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Utrecht legde hem hiervoor 12 maanden celstraf op. Zowel het Openbaar Ministerie, dat vier jaar celstraf had geëist, als de verdediging gingen in beroep tegen het vonnis. En dat pakte slecht uit voor Groenhof. De oud-bankier werd alleen voor oplichting en verduistering is vrijgesproken. Bij het hoger beroep is ook een van Groenhofs medeverdachten, de Groninger Pieter G. tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld. Dat is maar liefst 14 maanden langer dan zijn eerdere straf. Ook Pieter G. is schuldig bevonden aan omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Het nieuwe strafproces tegen Roger Lips en zijn echtgenote begon dinsdag 2 april 2024 zonder hen. De rechtbank in Zwolle, waar de zaak wordt behandeld, trekt er acht dagen voor uit. In maart 2022 verloor hij een zaak  vanwege het stelselmatig weigeren om informatie te verstrekken aan de curator. Zijn echtgenote Astrid van Sluisveld kreeg voor hetzelfde vergrijp twee maanden.  Afgelopen jaren werden al talloze processen gevoerd tussen Lips en de curatoren. De ondernemer schat het aantal op 130, de curatoren op inmiddels 400. Het waren kleine slagen in een enorme faillissementsstrijd. De rechter achtte 12 maanden op zich een terechte straf, maar verminderde die met vier maanden omdat de zaak al zo lang aansleept. De kans dat Lips voor de rechtbank in Zwolle verschijnt, is klein.

Hij vindt dat hij als ‘kop van Jut’ wordt gebruikt door SNS en ABN Amro, nadat de banken in de problemen zijn gekomen en werden genationaliseerd. “Ze hebben me zelf het geld geleend. Daar hebben allemaal wijze mensen over nagedacht.” en “iemand opsluiten als een hond in een hokje, omdat hij zogenaamd niet meewerkt ? “Ik kom nooit meer terug naar Nederland. Ik schaam me dat ik Nederlander ben.”


This domain is for sale