Tag: milieu

Milieu

De Eerste Kamer heeft 19 december 2023 ingestemd met het tijdelijke klimaatfonds, waarin 35 miljard euro moet komen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het klimaatfonds kreeg steun van 46 van de 75 senatoren. ...

Mode

De Europese Commissie heeft half april 2023 invallen gedaan bij verschillende mode bedrijven in meerdere landen in de Europese Unie. De Europese Commissie vermoedt dat er sprake is van overtreding van de regels rond mededinging en kartelvorming. ...

Water

De Kader Richtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit, maar in Nederland worden Europese normen overschreden. Medicijnresten, PFAS, en Melamine blijven een probleem. Waterbedrijven hebben moeite met zuivering, en risico's voor drinkwaterkwaliteit nemen toe. Waterschappen vragen de overheid om meer verantwoordelijkheid. Milieuproblemen, zoals troebel water en algen, vragen...

Recycling

Afvalbedrijven en recyclingbedrijven hebben frequent te maken met brand en kosten overheden miljoenen. Bij acht onderzochte faillissementen kwam 15,9 miljoen euro voor rekening van gemeenten en provincies....

Bayer

Bayer kocht Monsanto voor 53 miljard. Glyfosaat is een van de meest gebruikte giftige bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw...

Asbest

De Europese Commissie wil de grenswaarde voor blootstelling aan de kankerverwekkende stof asbest op de werkvloer met een factor tien verlagen...