Tag: roundup

Milieu

Er zijn drie fases in het proces om te komen tot een PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen)-verbod. De wetenschappelijke comit├ęs van ECHA geven hun advies op (het RAC en het SEAC). In de laatste fase maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Daarna treedt het verbod...

Beschermd: Bayer

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is....