Tag: vergif

Milieu

Er zijn drie fases in het proces om te komen tot een PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen)-verbod. De wetenschappelijke comit├ęs van ECHA geven hun advies op (het RAC en het SEAC). In de laatste fase maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Daarna treedt het verbod...

Tata Steel

De staalfabriek van Tata bSteel bestaat uit uit een zeventiental deelfabrieken waarvan de giftige uitstoot al tientallen jaren grote gevolgen heeft voor omwonenden...