Tag: monsanto

Milieu

Er zijn drie fases in het proces om te komen tot een PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen)-verbod. De wetenschappelijke comités van ECHA geven hun advies op (het RAC en het SEAC). In de laatste fase maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Daarna treedt het verbod...

Bayer

Bayer kocht Monsanto voor 53 miljard. Glyfosaat is een van de meest gebruikte giftige bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw...