De kabinetsformatie stond onder druk vanwege de deplorabele staat van de Overheidsfinanciën die nu ook door het CPB erkend wordt. Die druk werd alsmaar groter nadat vrijwel alle demissionaire bewindslieden het hazenpad hadden gekozen. In 2020 werd er volgens de Rekenkamer door deze bewindslieden onder kabinet Rutte 9,1 miljard...