Er werden ook in Nederland zogenaamde stay-behind netwerken opgezet met als doel om in geval van een bezetting (door het Warschau Pact) een geheime dienst te organiseren voor inlichtingenwerk, voor eventuele evacuatie van personen, ondergrondse activiteiten, enz...